Google Translate

sâmbătă, 18 septembrie 2010

A.N.C.M.R.R.! Framantari, solutii, propuneri! Dar ... Temerile ..., se justifica sau nu?!

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (A.N.C.M.R.R.) este continuatoarea nobilelor tradiții ale structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă și în retragere atestate legal din 1925, precum și moștenitoarea patrimoniului deținut de acestea
Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (A.N.C.M.R.R.) este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, independentă, democratică, apolitică, nonprofit și deschisă.

DEVIZA ASOCIAȚIEI
PATRIE, ONOARE, DEMNITATE
Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere
http://www.ancmrr.ro/

DIRECTIVA A.N.C.M.R.R. CATRE FILIALE

Către
PREŞEDINTELE FILIALEI A.N.C.M.R.R. ____________

Având cunoştinţă de frământările existente în rândurile membrilor A.N.C.M.R.R., de unele comentarii negative pe care le fac în necunoştinţă de cauză chiar unii din membri conducerilor filialelor teritoriale, inclusiv unele acuze total neîntemeiate ce se aduc conducerii centrale, suntem în măsură să vă comunicăm următoarele :

1. - Luni, 9 august, anul curent, preşedintele A.N.C.M.R.R., din însărcinarea Biroului Permanent Central, a informat conducerea Ministerului Apărării Naţionale despre nemulţumirile şi îngrijorările existente la toate nivelele Asociaţiei în legătură cu prevederile Legii nr. 119/2010 şi H.G. nr.735/2010 privind pensiile militare de stat, inclusiv cu hotărârea de a da în judecată GuvernulRomâniei.

2. - în numele Asociatiei conducerea centrală a dat în judecată Guvernul României la Curtea de Apel Bucureşti, solicitând, în conformitate cu prevederile Art.21 şi 52 din Constituţia României, precum şi Art.1 şi urm. din Legea nr.554/2004 şi Legea Contenciosului Administrativ, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa Curtea, Guvernul se fie obligat să :

a) Anuleze prin Ordonanţă de Urgenţă prevederile Art.l lit (a), Art.3, Art.4, Art.5 şi Art.l2 din Legea nr. 119/2010;

b) Să anuleze prevederile H.G. nr.735/2010, „Hotărâre pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarilor, conform Legii nr. 119/2010, privind unele măsuri în domeniul pensiilor" ;

c) Să recunoască faptul că Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat este în vigoare, până la promulgarea şi publicarea Legii unitare a pensiilor;

d) Să menţină în plată actualele pensii acordate militarilor prin Deciziile de pensionare, ca pe un drept de proprietate asupra unor bunuri mobile (valoarea în bani a pensiei), precum şi în baza principiului statuat de Art. 15 al (2) din Constituţia României, potrivit căreia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile ".

3.- După consultarea mai multor specialişti în domeniu, conducerea operativă a Asociaţiei a reţinut concluzia că, până la încheierea procesului, Legea chiar dacă nu suntem de acord cu ea, nu poate fi ignorată. Această concluzie, precum şi preocuparea de a nu ne trezi într-o situaţie şi mai rea - recalcularea în raport cu salariul mediu brut pe economie (conform Art.6 al (4) din H.G. nr.735/2010), ne-au determinat să acceptăm participarea la operaţiunea de a solicita centrelor militare adeverinţa cu veniturile lunare individuale obţinute în perioada activităţii. Acestea urmând a fi determinate în conformitate cu Art.7 al (2) din Ordinul Ministrului Apărării Naţionale.

În acest context am fost informaţi cu măsurile luate de Ministerul Apărării Naţionale, publicate şi în Observatorul militar nr.32 (11-17 august 2010 p.2), solicitându-ne ca şi A.N.C.M.R.R. să sprijine centrele militare cu cea. 100 de oameni.

4.- În ziua de 13 august a.c, la Complexul militar „Haiducul", din iniţiativa ministrului Apărării Naţionale, a fost convocată o reuniune de lucru pe tema pensiilor militare de stat la care au participat : miniştri sau alte persoane din conducerea ministerelor (serviciilor) ce alcătuiesc sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională; membri şi specialiştii Comisiei interministeriale comune care au acţionat în problema pensiilor militare de stat ; delegaţii conduse de preşedinţii structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi alte cadre de răspundere, inclusiv şeful Statului Major General.

Din informările miniştrilor (directorilor de servicii) prezenţi şi a coordonatorului Comisiei comune, precum şi din răspunsurile date de specialiştii angrenaţi în acţiune la întrebările puse de participanţi, au rezultat următoarele :

- deşi pentru prima dată, structurile din sistem au acţionat în comun, acţiunea de a menţine pensiile militare de stat într-un cuantum rezonabil nu a fost deloc facilă, trebuind învinse opuneri ale guvernanţilor, parlamentarilor, societăţii civile şi mass-mediei; nu de puţine ori a trebuit să se bată cu pumnul în masă ;

- s-a obţinut ca la recalculare, totalul veniturilor individuale lunare să fie raportat la 20 de ani, să se ţină seama de grupele de muncă şi de Ordinul Meritul Militar, ceea ce va determina ca pensiile în plată să scadă cu sume mici iar unele chiar să crească ; în acest sens au dat asigurări miniştrii care au luat cuvântul, concluzia fiind susţinută şi de rezultatul simulărilor întreprinse ;

- Ministrul Apărării Naţionale şi-a asumat răspunderea întregii acţiuni, cadrele militare pensionate urmând numai să depună cererile către comandanţii centrelor militare cu actele şi datele solicitate şi să aştepte adeverinţa privind veniturile individuale lunare; ministerul intenţionează să procedeze în aşa fel ca nici-un beneficiar al pensiei militare de stat să nu ajungă în situaţia de a i se recalcula pensia în raport cu salariul mediu brut pe economie, aceasta însemnând o diminuare gravă; în acest scop ministerul va sprijini acţiunea centrelor militare şi depozitelor de arhivă cu 740 de oameni ;

- în cazul că nu se va reuşi încadrarea acţiunii în timpul stabilit, se va solicita o derogare de termen, stabilirea veniturilor individuale lunare ale tuturor beneficiarilor de pensii militare de stat trebuind să fie făcută cu deosebită acurateţe şi responsabilitate;

5. Apreciem că structurile de conducere pe întreaga scară ierarhică a Asociaţiei au obligaţia să poarte discuţii informale cu membrii Asociaţiei, eventual şi cu familiile acestora, cu toţi pensionarii interesaţi în clarificarea măsurilor de recalculare a pensiilor, şi în acest sens trebuie înţelese următoarele aspecte:

- legislaţia în vigoare (Legea 119/2010 şi HG 735/2010) privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi reglementărilor de recalculare a acestora nu pot fi ignorate şi ele, indiferent de vrem sau nu vrem noi, îşi vor produce efectul;

- ignorarea acestora poate conduce la o diminuare excesivă a pensiilor fiecăruia dintre noi, întrucât în baza de recalculare se vor folosi salariile medii pe economie - începând cu anul 1938 ;

- aprecierile eronate şi jignitoare, precum etichetările răutăcioase proferate pe diferite căi în mass-media la adresa organelor de conducere nu sunt motivate, dovedesc lipsa unor elementare sentimente de demnitate militară şi de camaraderie, toate mascând în fond interese de grup sau politice ;

- răspunderile asumate de organele de conducere pe întreaga scară ierarhică sunt voluntare, munca nefiind răsplătită pecuniar iar obligaţiile sunt similare la nivelul de competenţă al fiecărei structuri, toţi trebuie să folosească posibilitatea de influenţare şi de a face „lobby" în favoarea Asociaţiei. Sumele de bani din cotizaţia prea modestă (,,de 2 lei pe lună" şi care nici nu este onorată de fiecare membru al asociaţiei), nu acoperă toate cheltuielile de funcţionare (telefon, internet, rechizite şi accesorii pentru fax, xerox, etc). Fiecare ar trebui să se întrebe ce trebuie să facă, ce a făcui sau de ce n-a făcut la nivel de structură asociativă locală sau centrală;

- trebuie să avem mai multă încredere în conducerea Ministerului Apărării Naţionale, în demersurile politice şi administrative iniţiate vis a vis de segmentul socio-profesional cel reprezintă personalul militar, - cadrul militar în rezervă (retragere),- că este pentru prima dată când un ministru al apărării naţionale, civil acordă atenţia cuvenită, cu respect şi demnitate camaraderească, relaţiilor de parteneriat cu A.N.C.M.R.R."Alexandru Ioan Cuza". Este prima dată când toate structurile conducătoare din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională acţionează unitar pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă structurile asociative corespunzătoare domeniilor sus amintite ;

- trebuie să se înţeleagă că foarte multe segmente socio-profesionale din societatea românească sunt afectate şi nemulţumite de măsurile de austeritate impuse de guvern, toate au dreptate în felul lor de analiză, iar ieşirea „prea vocală" la televizor, internet sau în presă nu poate decât dăuna pensionarului (rezervistului) militar ;

- de asemenea trebuie să fim convinşi că problemele nu se rezolvă decât în mod civilizat, pe cale legală în parlament sau instanţa de judecată şi numai într-o unitate continuă şi reală a tuturor structurilor asociative interesate - şi nu prin ieşiri în stradă, pichetări de instituţii publice centrale (locale) şi alte manifestări contrare şi în disonanţă deplină cu onoarea şi demnitatea militară ;

- trebuie să înţelegem cu toţii ca promisiunile ministrului Apărării Naţionale - ca pensiile de 3000 lei nu vor fi afectate, ci dimpotrivă,unele ar putea să crească iar cele peste 4000 vor fi reduse nesemnificativ sunt rezultatul simulărilor executate în urma aprobării amendamentelor promovate unitar de structurile de conducere din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ;

- sprijinirea acţiunii de întocmire a adeverinţelor de salarizare ale pensionarilor prin lucru comun cu personalul activ din M.Ap.N., nu înseamnă acceptarea măsurilor de recalculare ale pensiilor militare, nu are efecte negative ale demersurilor noastre în instanţă, ci numai pentru ca unii pensionari să nu fie afectaţi de o recalculare greşită dacă aceasta se va aplica în final, împotriva acţiunii în instanţă a Guvernului.

- A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza" a acţionat în instanţă Guvernul României pentru anularea Legii 119/2010 art.l alin „a" - şi a Hot.Guv.735/2010, împotriva discriminării abuzive a Armatei Române şi a deciziei discreţionale a Curţii Constituţionale vis a vis de Armata Română şi pentru menţinerea Legii 164/2991 şi 2001, armonizarea legislatiei din domeniul militar continuu ia legislaţia ţărilor NATO.

Reamintim cu ţoată responsabilitatea, demnitatea şi onoarea militare ca A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza" la nivel central sau local nu este aservită politic nici unui partid politic, interesul nostru este să fim înţeleşi şi ajutaţi în rezolvarea obiectivelor şi menirii asumate prin STATUT, şi că vom sprijini pe toţi oamenii politici şi demnitarii ţării care ne împărtăşesc idealurile şi ne sprijină în buna funcţionare a Asociaţiei. Toate aluziile, intervenţiile şi etichetările la adresa conducerii A.N.C.M.R.R. sunt nejustificate, răutăcioase şi nu urmăresc decât dezbinarea asociaţiei şi interesele de grup şi politice ale unor aşa zise cadre militare, permanent frustrate şi fără onoare militară şi fără respect faţă de înaintaşii noştri.

Alte probleme vor fi clarificate la şedinţa informală a Consiliului Director din 30 septembrie a.c.

Adresăm rugămintea tuturor preşedinţilor de filiale să organizeze informarea membrilor filialelor asupra conţinutului documentelor ce v-au fost transmise şi pentru menţinerea unei permanente şi eficiente legături cu preşedintele şi vicepreşedintele coordonator pe zone.

6.Alte probleme :

- la sfârşitul lunii septembrie - începutul lunii octombrie, în garnizoana Sibiu, va avea loc reuniunea Consiliului Director consacrată pensiilor, la care a fost invitat şi a acceptat să participe ministrul Apărării Naţionale, prof.univ.dr. Gabriel Oprea. Reuniunea Consiliului Director, corelată cu deschiderea anului de învăţământ 2010 - 2011 la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” se va desfăşura după următorul program :

- 30.09.2010 : orele 14.00 prezenţa la Cercul Militar Sibiu; comunicarea locurilor de cazare ; la orele 16.00 urmând să înceapă Şedinţa Consiliului Director (durata 2-3 ore) cu următoarea ordine de zi:

1) Informarea preşedintelui A.N.C.M.R.R. asupra pensiilor militare şi toate acţiunile întreprinse de către Asociaţie in acest sens.

2) Schimb de experienţă între filiale privind modul de acţiune pe plan local în privinţa pensiilor militare.

La lucrarile Consiliului Director va participa şi ministrul Apărării Nationale.

Ţinuta : militară, costum fresco.
Mijloaee de transport:
De la gara Sibiu la Autobuzul Nr.5, oprire chiar în Cercul Militar faţa Cercului Militar

- 01.10.2010 : participarea la deschiderea anului de învăţământ Universitar; întâlnirea cu ministrul Apărării Naţionale; vizitarea unor obiective în municipiul Sibiu ; deplasarea către garnizoanele de reşedinţă.
- Pentru anumite cheltuieli, fiecare participant să aibă asupra sa suma de cel puţin 50 lei.
Este şi dorinţa expresă a domnului ministru de a se întâlni cu membrii Consiliului Director.

Anexe :

- Acţiunea în: justitie de anulare a Art.1, lit.(a) din legea 119/2010 şi a HG. Nr.735/2010, la Curtea de Apel Bucureşti - Dosar nr.7273/2/ 2010.

- Cerere în justitie de suspendare a aplicării I .egii nr. 119/2010 şi H.G 735/2010 până la soluţionarea dosarului nr.7273/2/2010 (Dosar 7274/2/2010)

- Documentele ce pot fi accesate pe Internet Just.Ro.Curtea de Apel Bucureşti.

Notă :
- Rugăm să se studieze cu atenţie Ordinul ministrului Apărării Naţionale pentru aplicarea în M.Ap.N. a Hotărârii Guvernului Nr.735/2010, pentru recalcularea pensiilor militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii Nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi să trimită până la 15.09.2010, la sediul central al A.N.C.MR.R., următoarele tabele :

a) Tabel cu pensionarii militari, membri ai A.N.C.M.R.R. care vor să lucreze în condiţiile art.nr.7 din Ordinul ministrului Apărării Naţionale la Centrele Militare sau arhive ;

b) Tabel cu pensionarii militari, nembri ai A.N.C.M.R.R. care au titlul de doctori în ştiinţe şi, pe timpul activităţii au primit indemnizaţia de 15%.

Pentru pensionarii militari, membri ai A.N.C.M.R.R. care nu sunt deplasabili din diferite motive, aceştia pot împuternici alte persoane care să-i reprezinte în relaţia cu Centrul Militar şi Serviciul Pensii Militare

PREŞEDINTELE A.N.C.M.R.R.
General (r) Prof.univ.dr. Mihai Iliescu
_________________________
Convins de buna credinta a colegilor nostri din
A.N.C.M.R.R., de bunele lor intentii de a sprijini
in continuare multimea fostelor cadre militare,
azi aflate in umila situatie de a-si fi pierdut STATUTUL MILITAR,
nu-mi ramane decat sa le urez succes deplin, in realizarea
nobilelor idealuri pe care si le propun!
Admin, V.Burcu

P.S.: Din pacate insa ... tulburam  LINISTEA celor mari,
si cu ... alte puncte de vedere !

                                
                                TEMEREA DE REVOLTĂ
© Doi miniştri, cel al apărării şi acela al administraţiei interne au dat avertismente publice, în contexte diferite, dar la interval de câteva zile, pentru proprii subordonaţi, primul voalat, al doilea direct, în legătură cu respectarea legalităţii în iluzia de stat numită România.

Gabriel Oprea, băţos nevoie mare – de pe podiumul rezervat conferinţelor de presă, la ministerul armatei, asemănător doar teoretic, cu cel de la Pentagon, practic amintind de obiceiurile paşalelor, care anunţau sec ce au hotărât, în faţa supuşilor umili, aici fiind vorba de actualii şefi ai categoriilor de forţe armate, exilaţi pur şi simplu în rândul doi al asistenţei, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată la Departamentul Apărării din SUA! –, după ce a dat din mână, ca la Congresul al XIV-lea şi a privit în bagdadie, probabil cu gândul la camarazii din… ceruri, a atenţionat ritos să fie respectată legalitatea. De către cine?!…

De generalii activi nu putea fi vorba, pentru că liderii lor erau aparent cuminţei în sală, întrebându-se tacit când vor scăpa de încruntatul din faţa lor. De rezervişti? Păi, septuagenarii şi octogenarii nu se pun la socoteală, iar cei care apar la televizor sunt trecuţi automat la capitolul buni oratori – de sine stătători.

De altfel, toate organizaţiile non-guvernamentale care au pretenţii de reprezentare ale rezerviştilor sunt conştiente că între denumirile adoptate, gesturile publice şi forţa lor reală de mobilizare a diviziilor de pensionari militari este o mare diferenţă.

Aceştia din urmă, în marea lor majoritate, sunt oameni bine cumpăniţi, cu criterii nealterate de recunoaştere ale celor care într-adevăr îi pot reprezenta, fiind concomitent conştienţi că pot fi folosiţi şi ca o masă de manevră. Zeci de mii de rezervişti stau în expectativă şi urmăresc apariţiile celor care susţin că le reprezintă interesele. Dar ei nu vor reacţiona decât la semnalul dat de oamenii în care cred.

Această masă tăcută de rezervişti, neînregimentată în O.N.G.-urile de profil, neameţită de sloganurile U.N.P.R.-ului, sătulă de tot ceea ce a creat disperare şi sărăcie în ţară, constituie una dintre temerile ministrului apărării, deoarece poate trece la nesupunere civică rapid, extrem de bine organizat, fără manifestări huliganice, fără frică faţă de forţele de represiune, tocmai pentru că militarii au prin educaţie deprinderea de a avea variante de acţiune, aplicabile succesiv, până câştigă.

Alt motiv de îngrijorare, pentru Gabriel Oprea, este acela că faţă de decembrie 1989, în octombrie 2010, niciun comandant de unitate nu va executa ordinul, verbal sau scris, de a scoate trupele în stradă. Eventual le vor dirija spre Ministerul Apărării, pentru o revistă de front aparte.

Ministrul apărării mai ştie şi faptul că actualul lider militar este doar unul formal, iar cel informal, cu o mare autoritate morală şi profesională în armată este exilat într-un post din care poate reveni fie la ordin, fie la nevoie, la cererea celor care-i recunosc capacitatea de comandă.

Avertismentul ministrului Vasile Blaga, la adresa poliţiştilor nemulţumiţi, pe drept cuvânt, de condiţia mizeră asigurată de guvernul Boc este – să îmi fie scuzată expresia folosită – "o frecţie la un picior de lemn."

Spre cinstea lor, poliţiştii probabil vor rămâne, la momentul tensiunii sociale maxime, în secţiile proprii, aşa că la manifestaţiile imprevizibile ce pot apărea, între palatele neiubite de mulţime şi demonstranţi vor mai sta o vreme doar ce-i care vor aştepta primul semn al balansului de putere.

Aici nu este vorba de niciun scenariu, de nicio incitare la violenţă. Doar reiterez semnalul public că, în rândul conaţionalilor în uniformă, din cele două ministere de forţă, ca şi a colegilor lor trecuţi în rezervă, s-a produs o mutaţie vizibilă, sesizată şi de oamenii ageri din partidul de guvernământ, unul dintre aceştia, cunoscut fiind drept vocea neoficială a şefului statului, anunţând deja revenirea la salariile normale în ianuarie 2011. Cu alte cuvinte: "militari şi poliţişti… staţi liniştiţi pe locurile voastre!"

Este o nouă dovadă a penuriei de idei, sesizabilă la formaţiunea politică aflată la guvernare. Şi un reflex, nefericit, al cumpărării voturilor în campaniile electorale.

Asemenea politicieni cred că mai pot ameţi, cu promisiuni vetuste, de doi bani, peste 200.000 de oameni, cât însumează personalul celor două ministere menţionate. O iluzie logică pentru cei propulsaţi de ignoranţa, indiferenţa şi apatia conaţionalilor, în funcţii cheie din statul român.

Una contrară instinctului lor de conservare, datorită căruia simt frica de o revoltă de neoprit, în absenţa legitimă de pe străzi a purtătorilor de uniforme albastre şi/sau kaki.

Va avea tăria, preşedintele României, să renunţe la orgoliul său şi să ia măsurile prin care să evite implozia ministerelor de forţă şi revolta spontană? Vom vedea.

Linia de mira Editorial
Ion Petrescu
17/09/2010 18:23
__________________________
In loc de concluzie la cele scrise pentru azi:
Drumul catre iad e pavat cu bune intentii !
The Road to Hell is Paved With Good Intentions.
Zice o sintagma ... Dar Voi, voi ce spuneti?
Admin, V.Burcu

43 de comentarii:

 1. Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel Alfa i-a trimis, vineri, o scrisoare deschisă preşedintelui Traian Băsescu prin care îi solicită să nu promulge Legea pensiilor întrucât forma votată de Parlament are prevederi abuzive şi clauze dezastruoase care atentează la viaţa salariaţilor.

  Prevederile neacceptate de CNS "Cartel Alfa" se referă la vârsta de pensionare, desfiinţarea grupelor de muncă şi modalitatea de stabilire a valorii punctului de pensie.

  În opinia sindicaliştilor, creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi le răpeşte, de fapt, oamenilor dreptul la pensie, în condiţiile în care speranţa de viaţă în România este cu 10 ani mai mică decât în alte state din Europa, unde limita de vârstă pentru pensionare este tot de până la 65 de ani.

  În ce priveşte măsura de desfiinţare a grupelor speciale de muncă, "Cartel Alfa" o cataloghează ca fiind "imorală".

  Şi Blocul Naţional Sindical (BNS) a cerut preşedintelui României, joi, să nu promulge Legea pensiilor în forma în care a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi să o retrimită pentru reexaminare, solicitând Avocatului Poporului să se autosesizeze şi să conteste legea pe motiv de neconstituţionalitate.

  Informeaza Mediafax.ro
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 2. Declaraţia ministrului administraţiei şi internelor, Vasile Blaga, care le-a dat de înţeles poliţiştilor că nu au dreptul să reducă munca depusă la serviciu, îi va incita şi mai mult pe reprezentanţii forţelor de ordine, susţin sindicaliştii SNPPC. Peste 22.000 de poliţişti sunt hotărâţi să nu mai participe la audieri în dosarele penale, să nu mai acorde amenzi şi să nu mai dirijeze circulaţia, de luni.

  Conducerea Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Constractual (SNPPC) susţine că numeroşi poliţişti vor fi şi mai determinaţi să reducă efortul depus la locul de muncă după declaraţia ministrului Vasile Blaga, care le-a propus reprezentanţilor forţelor de ordine să-şi respecte statutul şi să-şi facă în continuare datoria, cu salariile reduse.

  http://www.puterea.ro/news8892/De-luni-22000-de-politisti-isi-reduc-activitatea-in-urma-diminuarii-salariilor.htm

  RăspundețiȘtergere
 3. Am onoarea domnilor!
  Interesante "indicatiile" ANCMRR... mai ales chestiile cu stati linistiti, ministrul nostru lucreaza numai pentru voi, conducerea asociatiei este "curata si uscata", nu plecati urechea la barfe si zvonuri... ai nostrii sunt cei mai frumosi si destepti etc etc...
  Mai incape indoiala in ceea ce priveste alianta tradatoare de neam intre ministrul juristo-izmanar si conducerea ANCMRR? Eu cred ca nu.
  Referitor la teama de revolta... este reala si ii pune pe multi pe ganduri:
  - cei care abia asteapta sa se produca si se gandesc cum pot participa;
  - cei care o asteapta si nu stiu cum sa o opreasca sau sa o evite;
  - cei care nu stiu care dintre posturile tv vor avea cele mai "suculente" transmisii de la revolta.
  Interesant nu?
  Vom trai si vom vedea...

  RăspundețiȘtergere
 4. In Directiva... de mai sus scrie :"s-a obţinut ca la recalculare, totalul veniturilor individuale lunare să fie raportat la 20 de ani, să se ţină seama de grupele de muncă şi de Ordinul Meritul Militar, ceea ce va determina ca pensiile în plată să scadă cu sume mici iar unele chiar să crească ; în acest sens au dat asigurări miniştrii care au luat cuvântul, concluzia fiind susţinută şi de rezultatul simulărilor întreprins ".

  A se citi art 173 si urmatoarele din recent aprobata lege unitara a
  pensiilor...

  RăspundețiȘtergere
 5. Dragi colegi,
  Oare cand au fost corecti cei de la ANCMRR?
  Cand au dat guvernul in judecata, asa de florile marului (daca cititi acea plangere va apuca rasul) sau cand il "ling" (avansari la gradul de general; "nota" cu doctori in stiinte - doar membri ANCMRR, ceilalti ce au?) pe acest ospatar numit ministrul apararii.
  In alta ordine de idei vreau sa va prezint doua aspecte pe care le-am descoperit in cursul zilei de ieri:
  1. Un prieten, inginer de drumuri-poduri, a incercat sa participe la o licitatie asfaltarea drumurilor laterale din o comuna cu primar PDL(celelalte comune cu altfel de primari nu "beneficiaza" de aceste "facilitati"). Primarul i-a spus ca nu are rost sa participe la licitatie deoarece vine cu dedicatie de la Bucuresti iar ATENTIE 70% din valoarea contractului intra in visteria PDL. Toata lumea este fericita: taranii din comuna sunt multumiti ca au drumuri asfaltate si PDL voturi la urmatoarele alegeri.
  2. M-am intalnit intr-un market cu un fost coleg si l-am intrebat despre pensie. Raspunsul lui a fost ca nu are nicio grija (motto-ul: "sub 3000 lei nu scad"). I-am explicat anumite chestii:
  - sa nu se increada in ce zice Boc, Oprea, Lupoica (generaleasa);
  - sa analizeze "la rece" declaratiile izmanarului sef Oprea di conferinta de presa (ex. care mi-a venit in minte cu maiorul de 31 ani vechime ????);
  - sa citeasca siturile SCMD, roarmy230.
  Am aflat ca este totusi membru de sindicat.....
  La sedinte nu l-am vazut niciodata.
  La sfarsit, o propunere: Birourile operative sa informeze telefonic toti membrii de sindicat despre data adunarii sindicatului (nu toti membrii acceseaza situl SCMD, un abonament la orice telefonie nu este un capat da tara, intr-o filiala nu pot fi mai multi de 150-200 membrii).
  Cu stima

  RăspundețiȘtergere
 6. Oare ce mai trebuie sa faca ministrul Gabriel Oprea pentru ca, in sfarsit, mai varstnicii nostri de la ANCMRR sa-l repudieze?
  Oare nici faptul ca Oprea si ai lui "independenti", care au votat recent disparitia pensiilor militare, nu este suficient pentru a vedea adevarata fata si adevaratul caracter al acestui ministru?
  Uneori nu-mi vine sa cred ca o masa atat de mare de cadre militare, cu o vasta experienta de viata, care au trait in doua regimuri politice antagonice, mai pot fi manipulati atat de usor de catre acesti fanfaroni politici care s-au agatat de scaunul puterii in Romania.
  Incep sa cred ca numai fluturasul cu pensia diminuata ii va trezi din reverie si nepasare pe majoritatea militarilor rezervisti.
  Cu stima si respect pentru Admin si cititorii blogurilor SCMD,
  Lt. Col. (r) Dumitru Rinciog

  RăspundețiȘtergere
 7. @Sindicatul Militarilor, D-lui Lt. Col. (r) Dumitru Rinciog: Va multumim pentru aprecieri si va asiguram de stima noastra, iar respectul este reciproc! Semneaza/contrasemneaza: Admin, comentatorii si cititorii acestui Blog

  RăspundețiȘtergere
 8. In 2007,cu ocazia SUMITului,Base-disperat de amenintarile unor grupari de pensionari militari[precum cele din Tg. Jiu sau Alba Iulia,Timisoara sau Borcea]-a incercat sa repare din inadverdentele Legii 164[care sa aplicat numai pentru cei iesiti la pensie dupa 01.04.2001]ceilalti avand pensii cu 22-60% mai mici decat similarii beneficiari ai legii,a cam dat pana la 38%si celorlalti si a promulgat faimoasa lege 90/2007.Deci sub imperiul fricii s-a putut.Acum -TOATE CATEGORIILE DE PENSIONARI MILITARI -AU PRIMIT CONFIRMAREA RECALCULARII SI SUMELE CUVENITE ,CONFORM LEGII 90/2007-tot de frica .Camarazi ,fratilor,dragi colegi intru suferinta,TRZITI-VA,acum este momentul sa ne organizam ,sa contribuim fiecare cu ce stim,credem si putem,propun sa lasam la o partefanfaronismul oltenesc,calmul ardelenesc si inactivitatea moldoveneasca si sa redevenim MILITARI LUCIZI SI DREPTI si sa salvam tara de toate lipitorile si tradatorii nenorociti .tigri2

  RăspundețiȘtergere
 9. Pardon ,nu in 2007 ,ci pe 29 februarie 2008[ar fi dat-o si pe 30 februarie,dar...]scuze.tigri2

  RăspundețiȘtergere
 10. Scrieti degeaba dragilor,nu vedeti ca din 2-300000,scriu doar 1/50.000,FRICA,LASITATE?Nici nu a inceput bine si HALES BULES PRAFU' S-A ALES.

  RăspundețiȘtergere
 11. APEL!!!!
  CEZAR, TIGRI 2 , MICUTZU, PAVEL, PKM, KARADENIZ, TORTUE, MOS ALECU,NIKK, ION,SUCIU ,VASLLE P ,BURCU SI TOTI CEI CE AU COMENTAT SI COMENTEAZA AICI PERIODIC SAU OCAZIONAL:
  1 PUTEM LASA DEOPARTE TOATE NEINTELEGERILE SI SA NE DAM MANA PENTRU UN SCOP COMUN ?
  2 PUTEM SA NE UNIM TOTI EFORTURILE SPRE GASIREA UNEI SOLUTII SI PUNEREA EI IN PRACTICA FARA SA NE MAI ASTEPTAM PE LA COLTURI SI FARA SA NE MAI IRONIZAM MAI MULT SAU MAI PUTIN MASCAT ?
  3 PUTEM SA REALIZAM CA SOARTA NOASTRA A TUTUROR ESTE IN JOC , CA EFECTIV NE PIERDEM STATUTUL SI CALITATEA DE OFITERI SI CADRE MILITARE SI ODATA CU NOI TOTI REZERVISTII SI TOTI MILITARII?
  4. PUTEM SA NE REAMINTIM CA NE LEAGA PE TOTI O HAINA SI O SCOALA CARE NE-A FORMAT CA OAMENI ?
  5. PUTEM SA TRECEM PESTE ORGOLII , FRUSTRARI, AMBITII, SI SA NE DAM MAINILE CA ADEVARATI MILITARI, PRIVINDU-NE IN OCHI ?
  6. PUTEM SA DOVEDIM SI SA DAM UN EXEMPLU AICI , PE ACEST BLOG, CA SUNTEM UNITI SI CA PUTEM FACE UN ARMISTITIU DACA NU O PACE VESNICA , PENTRU A FORMA IMPREUNA O FORTA IMPOTRIVA ORICAROR ATACURI DIN AFARA ?
  7 PUTEM ?
  Va astept !

  RăspundețiȘtergere
 12. DE LUNI POLITISTII INTRA IN PROTESTE !
  Alaturati-va actiunilor colegilor din politie . Cand treceti pe langa un politist pe strada , cu masina , incetiniti, si spuneti-le ca suntem alaturi de ei . E nevoie sa simta sprijinul nostru . E nevoie sa vada ca cineva este langa ei si ii sprijina . Daca ii vedeti pe strada , si sunteti pe jos, treceti strada , mergeti la ei si intindeti-le mana si spuneti-le ca ii sprijiniti si ii respectati pentru munca lor . Au nevoie de incurajarile noastre .
  Filialele judetene ale SCMD sa contacteze SNPPC si sa se intereseze cand si cum au nevoie de prezenta noastra .
  SA FIM ALATURI DE EI .
  ISI RISCA SERVICIUL, CARIERA , VIITORUL !!!

  RăspundețiȘtergere
 13. Sindicatele îşi menţin decizia de a protesta, în urma întâlnirii de sâmbătă cu premierul Emil Boc, susţinând că nu au obţinut decât promisiuni care nu sunt legate de bani" şi că Guvernul ar intenţiona să îngheţe salariul minim pe următorii ani.

  Preşedintele Cartel-Alfa, Bogdan Hossu, a declarat, la finalul întâlnirii de la Palatul Victoria, că sindicatele i-au comunicat premierului că nu se pune în discuţie anularea acţiunilor de protest pentru perioada următoare.

  "Am constatat o lipsă de responsabilitate a Guvernului. Nu se doreşte combaterea evaziunii fiscale. Vor să îngheţe salariul minim pe următorii ani, ceea ce înseamnă o stimulare a evaziunii fiscale, justificând că nu au capacitate. În sectorul bugetar nu se vrea revenirea la salariile din 2009. Angajaţii vor fi penalizaţi şi în 2011", a spus Bogdan Hossu.

  http://www.mediafax.ro/social/sindicatele-isi-mentin-decizia-de-a-protesta-nemultumite-de-rezultatul-discutiilor-cu-emil-boc-video-7301034

  RăspundețiȘtergere
 14. Boc, boc, boc, greva are loc! Negocieri eşuate între premier şi liderii sindicali.

  Deşi a încercat să împiedice declanşarea protestelor sindicale până în ultimul moment, premierul Emil Boc a avut parte de încă un eşec: acţiunile de protest ale sindicaliştilor, care vor începe cu 22 septembrie, n-au putut fi mediate.

  "În momentul de faţă, în afară de faptul că premierul este liderul sindical a 22 de milioane de români, nu a putut să ne ofere soluţii", a spus Marius Nistor, preşedintele Spiru Haret.

  "Toate măsurile luate de Guvernul Emil Boc au condus la accentuarea stării de sărăcie a salariaţilor din domeniile bugetare şi din mediul privat. În momentul de faţă, în afară de faptul că premierul Emil Boc este liderul sindical a 22 de milioane de români, nu a putut să ne ofere soluţii", a declarat Marius Nistor, la finalul şedinţei de sâmbătă, de la Palatul Victoria, între premier şi sindicalişti.

  În acelaşi timp, sindicaliştii s-au arătat nemulţumiţi de neacordarea celui de-al 13-lea salariu şi a primelor de vacanţă în 2011.

  http://www.cotidianul.ro/124734-Boc_boc_boc_greva_are_loc

  RăspundețiȘtergere
 15. Sindicaliştii vor stoparea disponibilizărilor, stabilirea de programe concrete de investiţii finanţate corespunzător pentru păstrarea şi crearea a noi locuri de muncă, alte solicitări sunt legate de nemodificarea legii pensiilor în sensul să nu crească vârsta de pensionare, să nu se schimbe modul de calcul al pensiei, să nu fie eliminate categoriile speciale şi deosebite. De asemenea, Cartel Alfa cere să nu fie modificat Codul muncii, respectiv să nu fie desfiinţate contractele colective de ramură, cele la nivel naţional, să nu fie desfiinţată protecţia socială a salariaţilor la concediile colective, să nu fie desfiinţat contractul individual de muncă pe durată nedeterminată pentru a fi transformaţi salariaţii în zilieri.

  Sindicaliştii mai cer un salariu minim garantat în plată de 750 de lei, păstrarea coeficienţilor de ierarhizare din legea salarizării unice, grila de ierarhizare să rămână 1/12, nu 1/15, modificarea legii inspecţiei muncii, renunţarea la toate măsurile de austeritate impuse de guvernul Boc, salariul de bază 1 să fie salariul minim garantat în plată pe economie.

  http://www.cotidianul.ro/124734-Boc_boc_boc_greva_are_loc

  RăspundețiȘtergere
 16. col.suciuDragi colegi ,va rog sa cititi LINIA DE MIRA. Generalul(adevarat)POPESCU se intoarce in Bucuresti . Sa-l felicitam si sa-l primim cum se cuvine ,pentru a lua comanda. Legaturile de cooperare trebuie sa se desavirseaca cat mai curand.Daca un ministru incepe sa-si ameninte subordonatii,inseamna ca-i BAI MARE.Incepe frica de 'buldog' si mai les de C.I.S.T(camasi;izmene;sosete si tunica).Sa nu aveti impresia ca dorm linistiti.Sa-i deconspiram pe toti politrucii din toate partidele care lucreaza la 2 capete. A-ti vazut.Pe toate canalele media se spune clar ca s-a fraudat votul in parlament ,DAR NICI UN PARTID DIN OPOZITIE NU ACTIONAZA LAGAL ,pentru suspendarea Robertei,anularea votului etc ...semn ca legeturile si intelegiriele sunt de alta natura . Sa le spunem clar (asa cum am facuto la doi senatori PSD),ca sunt DUPLICITARI si toti sunt o apa si unpamant. Trebuie NOI sa ne hotaram cat mai curand soarta. Am fost naivi ,crezand ca ne putem sprijini pe ei. Ei au DOAR INTERESE. Daca problema noastra prinde la public atunci fiti siguri ca vor sari in barca noastra ,altfel DUMNEZEU CU MILA! De urgenta ;LEGATURA CU GENERALUL;plan de actiune unitar ,aplicabil si cu sorti de izbanda;atragerea de urgenta in randul nostru a colegilor din ANCMRR,pacaliti in continuare de catre secretarii de partid si C.I.sti;sa terminam cu orgoliile ,pentru ca in actiune noastra numai sunt grade si functii ci DOAR UN TEL COMUN.

  RăspundețiȘtergere
 17. Personal sunt de acord cu propunerile de "pace"si intelegere ale d-lui Neacsu si promit sa nu mai raspund provocarilor.Sunt dezamagit de numarul mic de camarazi care se implica,ar trebui sa DUDUIE blogul precum [economia Ro?]in anii 2008.Fratilor spuneti-va parerea ,veniti cu cat mai multe propuneri si idei ,trebuie sa gasim o cale sa aducem dreptatea si adevarul pe fagasul firesc.Daca nu NOI atunci cine?tigri2

  RăspundețiȘtergere
 18. DE ZIUA VOASTRA, TUTUROR ARTILERISTILOR SI RACHETISTILOR A.A. VA UREZ LA MULTI ANI! Cu stima!

  RăspundețiȘtergere
 19. Mulţumim! "A plecat lovitura...."

  RăspundețiȘtergere
 20. Fratilor, am doua propuneri:
  1, Cooptarea generalului Popescu in conducerea SCMD (o functie onorifica - presedinte de onoare) va avea un impact major asupra pensionarilor militari nedecisi dar si asupra imaginii externe (media, populatie, guvernanti, M.Ap.);
  2.Legatura cu Biroul Asociatiei Internationale a Juristilor Democrati (AIJD) care si-au exprimat sprijinul pentru apararea democratiei (la noi cam seamana a dictatura).
  Acest lucru va avea un impact deosebit cand un avocat din Franta, Belgia etc. va apara interesele SCMD vs. Guvernul Romaniei, M.Ap.
  Oare cum se va comporta un magistrat roman in aceasta situatie?
  Ne intalnim pe 25.10 la Bucuresti sa-i speriem pe portocalii, nemernicul din conducerea M.Ap., poate o gasim si pe Lupoaica (DFC).
  Cu stima deosebita, un .....(doar nu mai avem grade - nu-i asa?) (rz) de geniu din garnizoana Braila.
  Vorba lui Halagian: "Focu pe ei".

  RăspundețiȘtergere
 21. URGENT: azi,la ora 16, pe B1 TV, primesc un mesaj anonim, ca ar vorbi oprea despre ... PENSII! Interesant ar fi, sa vedem ce anume ne mai spune! Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 22. AZI ORA 16.00 LA B1 tv- OPREA LUPOAICA___SI ALTII:DESPRE P> MILITARE

  RăspundețiȘtergere
 23. @all, mda... m-am lamurit! Oprea este ocupat azi! La B1 TV a venit doar ... d-na General Lupu + Col. Dragos Luca! Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 24. Hopaaaaaaaa! Si-au adus aminte ca LEGEA ... opereaza doar ... pentru viitor! D-na General Lupu, a afirmat textual: Legea unica a pensiilor , recent aprobata de Parlament ... opereaza doar pentru cei care se vor pensiona ... de acum incolo! Pentru ceilalti, se aplica: Legea 119/2010! Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 25. Lupoaica nu prea le are cu limba romana: "la fel ca, asemenea" (sic);
  Iar l-a pupat undeva pe Oprea (cel care bla, bla, bla are grija de noi)

  RăspundețiȘtergere
 26. Ce-am inteles eu.Un pensionar militar ,fost pilot pe supersonic,care a iesit la pensie dupa 20 de ani vechime[asa prevedea statutul]va avea o pensie mai mica decat un fost politruc cu 32 de ani vechime[ca doar a trait bine si putea sa stea inca pe atat]Sa ma explic:un pilot in primii 10-15 ani a avut functii mici ,sub maior,pe cand un politruc[UTC,Casa Armatei,Comitetul de Partid]a avut functii de la maior in sus,ei au avut tot timpul salariu de merit si functie de c-da pe cand un pilot cuprins intr-o subunitate cu vreo 25 de ofiteri si tot atatia maistri NU .Pe zbor nu s-au luat prea multi bani,zboruri in DC[dubla,elev]-neplatite,iar 20x50%=30<32???Iesiti la pensie cu sanatatea fizica si morala zdruncinata si cu banii luati si F...daca asta-i dreptate sa o ia Dracu'Acum pe 23-24 septembrie ne mai cheama la politie ,sub amenintarea cu amenda de 300 ron in caz de neprezentare,pentru clarificarea situatiei militare.Sincer nu as mai dori sa-i slujesc pe acesti NEMERNICI in caz de ceva.Domnule,Neacsu,Cezar etc,dati-mi macar o lamurire rezonabila.Nu-mi dau numele dar sunt un bun coirespondent al blogului.Mi-e teama sa spun cine sunt.

  RăspundețiȘtergere
 27. Lupoaica este din zona Andreei Marin Banica si al Monikai Columbeanu,neam de fete tari.

  RăspundețiȘtergere
 28. @ADMIN
  Anonimul era ELENA care nu mai avea timp sa spuna cine este, ca tb sa dea cateva zeci de sms.
  In timpul emisiunii, de cateva ori, mi-a venit sa sparg TV, da' e din banii mei de pensionar nesimtit, asa ca am revenit asupra ... pornirii.
  Si nu e cazul sa va luati de moldovence, da?!

  RăspundețiȘtergere
 29. scuze,persoanele di fatza se iexclud !Dar ,atunci,cum a ajuns giniral,prin ce merite ,daca la cultura-IOC?

  RăspundețiȘtergere
 30. @ELENA, ai avea enorm de mult de castigat,(inclusiv noi), daca NU ai fi atat de grabita! Ti-o spune un prieten, un camarad ceva mai in varsta de ani ... si cu destule păţanii ... de tot felul! Cu multa prietenie, Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 31. D.na gl. minte cu o seninatate ... ceva de speriat... Asta daca nu cumva habar nu are despre ce este vorba . S-o luam metodic :

  -a spus ca legea unica a pensiilor se va aplica numai celor care vor iesi la pensie dupa 01.01.11 . Art.175 din legea noua spune clar : pensiile stabilite in baza altor legi SE RECALCULEAZA conform algoritmului noii legi .

  -a spus ca la noii pensionari (cei de la 01.01.11) se vor aplica elemantele stabilite prin L.119/2010 , hg.735 si m.101 (salariul mediu pe economie ,20 ani stagiu complet , majorare pt.ord MM). Art.164 din noua lege spune ca (acolo unde nu sint datele reale) se foloseste salariul MINIM pe economie ; art.201 lit.t din noua lege spune ca se abroga art.11 din L.80/95 (cel cu ord.Meritul Militar)

  -a spus ca toate calculele se fac conform algoritmului din L.19/2000 . Art. 201 lit a din noua lege spune ca L.19/2000 se abroga.

  -a vorbit despre 'grupa de munca CLASA A II-A' . Nu stiu de unde a scos-o . Grupele de munca erau I-a si a II-A , iar in prezent sint conditii de munca...

  - a spus despre mentinerea stagilui complet de cotizare de 20 ani . An.6 din noua lege porneste de la stagiul de cotizare de 25 ani , si creste in functie de anul nasterii 'impricinatului'.

  RăspundețiȘtergere
 32. Bag seama,citind comentariile, ca nu prea a prezentat interes vizavi de ceea ce a vrut sa ne transmita Lupoaica si nu inteleg de ce!Lasand la oparte stanjeneala si greutatea in exprimare(care pana la un punct sunt de inteles-nu a stat prea des in fata camerelor tv.) eu consider ca a facut efortul de a ne transmite public urmatoarele:1.asa cum spuneam acum 2 zile L-119 este in vigoare si conform acesteia se va face recalcularea pentru cei in plata, adica noi 2.in algoritmul de calcul sant cuprinsi mai multi indicatori(am satisfactia sa evidentiez ca de aceasta data pentru toti) pe care-i stiti si nu-i mai repet,dar care fac totusi diferenta intre o pensie civila si una militara.3.de la 1 01 2011- pentru cei care vor iesi la pensie calclul se va face conf. L.unitare dar cu aceleasi elemente de calcul.NU asta doreati sa auziti de la un oficial-/?? celelalte aprecieri zic ca sunt mici ,,rautati"-fara nici-o relevantaPS. pe infomon. un col.,,Obama"isi prezinta situatia personala-cred ca-i interesanta!!

  RăspundețiȘtergere
 33. BRAVO POLITISTILOR! SUNTETI TARI. MApN mamaligi. Sunteti fara curaj. Sa va tarati ca ramele ,sunteti slabi. Si eu am fost cadru MApN dar ma gandesc ca am fost un prost.

  RăspundețiȘtergere
 34. Mi se pare ca mos alecu a pus punctul pe I . Ce spune Oprea sau Lupoaica , e mai putin relevant . Ce spune legea , se ia in calcul .
  Nu conteaza nici macar faptul ca e constipata cand vorbeste , de parca ar minti si ii e teama sa nu fie prinsa cu minciuna . verba volant ... scipta manent . Si apropo de asta , multumesc Tigri 2 pentru ca ai sesizat apelul meu . Se pare insa ca e mai putin important decat gogosile Lupoaicei , de aici si interseul colegilor .
  De acord in acest context cu ce spune Columbeanu!
  Somn Usor Mandra Armie Romana !
  PS Subscriu la propunerile lui Plinius, in mod special punctul 2 . am sa le adaug la propunerile mele din materialul precedent si la fel voi face cu tot ce va mai veni , sper cu acceptul celor ce le posteaza , apoi le voi trimite CD SCMD , CU MENTIUNEA CA PROPUNERILE APARTIN SINDICALISTILOR CARE SUNT INTERESATI DE SOARTA SCMD..

  RăspundețiȘtergere
 35. @Neacsu
  Domnule colonel, aveti acceptul meu si va multumesc pentru aprecieri.
  Daca-mi mai trece ceva prin cap in interesul nostru voi posta.
  O zi buna tuturor.

  RăspundețiȘtergere
 36. Hopa’sa…alta nedumerire (pe care cineva…dar nu mai stiu pe unde…s-ar parea ca a sesizat-o) :
  -art.175 din legea unica a pensiilor cer ca in 30 zile de la data publicarii sa fie elaborata HG cu metodologia de recalculare ; si ca recalcularea sa fie efectuata in 5 luni de la publicarea normelor…
  -s-ar parea ca legea va fi atacata la Curtea Constitutionala …presupunem ca spre 30.09 se publica . In ideea ca guvernul va copia HG 735 …dar trebuie sa respecte ‘fasonul’ adoptarii unei noi HG (ca 735 se refera la L.119/2010)…deci o va publica pe 05.10.10 . Cu cele 5 luni de recalculare ajungem in 05.03.11 … deci pensii noi din 01.04.11

  RăspundețiȘtergere
 37. LA MULTI ANI DIN INIMA TUTUROR RACHETISTILOR, TRUPELOR AA! SA VA DEA DUMNEZEU SANATATE , PENSIE LUNGA , SI NEMICSORATA . ! BUCURII SI SANATATE IN FAMILIE , PRIETENI DE NADEJDE SI O VIATA FARA NECAZURI SI SUPARARI !

  RăspundețiȘtergere
 38. Mos Alecu, faptul ca metodologia nu a fost publicata in termenul stabilit de lege , a fost sesizat inca de la aparitie . Am si spus lui Elena ca este un motiv bun pentru a fi atacata ca neconstitutionala . In ceea ce priveste termenul de 5 luni, este termenul maxim, nu minim , deci daca se poate mai dvreme , nu-i bai . In ternmenul de 5 luni trebuie facuta recalcularea pentru tot efectivul .Cui i se recalculeaza mai devreme e ok . Imi e teama ca cei carora li se va recalcula mai tarziu li se or lua banii retroactiv . Sdica iti recalculeaza pensia in martie , dar iti va lua banii si pe ianuarie si februarie .
  Asa ca pregatiti-va si nu va bucurati ca v-o recalculeaza in aprilie .

  RăspundețiȘtergere
 39. @ all,
  Subscriu apelului lansat de dl.Neacsu.
  @ mos alecu,
  Excelent comentariul referitor la aparitia televizata pe b1,a d-nei gl.Lupu.Femeia asta ori ne crede tampiti ori este in afara subiectului.
  @ cezar,
  De data asta NU ai dreptete.Probabil nu ai citit cu atentie legea sistemului unitar de pensii sau nu ai inteles efctele pe care le va produce.

  RăspundețiȘtergere
 40. Suntem 4 . Mai vine cineva ? Haideti oameni buni . Oare nu meritam sa ne purtam civilizat unul cu altul si sa ne dam mana ? Nu meritam sa ne expunem ideile fara sa ne jignim ? Ok,sunt admise tachinarile , dar sa lasam dusmania si replicile jignitoare , sa vedem ce putem face pentru a iesi sau a ne vedea dincolo de ceea ce va urma . DEPINDE DE NOI !

  RăspundețiȘtergere
 41. Multumesc Nikk. Nici nu ma gandeam ca nu vei acepta . Cezarica , ti-am intins mana . Tortue, am sters cu buretele datoria . Micutzule pe unde esti ?

  RăspundețiȘtergere
 42. @NEACSU- cu tot respectul ,ATI facut O CHEMARE ca sa facem CE?NU ar fi normal sa publicati mai intai O PLATFORMA PROGRAM sa zicem,din care sa rezulte aia si aia si aia ? DA, normal trebuie sa fim uniti si eu cred ca si suntem atunci cand este un scop comun,o cauza dreapta. Pana acum eu nu am inteles (citit ) care sunt acestea. SE vrea ceva comun cu sindicatul ,pe langa sindicat etc. etc. sunt multe intrebari de pus si putine raspunsuri. Cei care se arunca asa din prima tot asa vor si disparea la o adica.SE pare ca acum am intrat in epoca negatiei de dragul negatiei.Nu mai credem in oficialii care ne reprezinta(MApN).pana la proba contrarie cand putem demonstra reaua credinta in cine sa credem? In cei care publica pe bloguri?E de reflectat cu maturitate.

  RăspundețiȘtergere
 43. CEZARE ,
  APELUL LANSAT AICI ERA LA O INCERCARE DE A SUPRIMA CERTURILE , NEGARILE DE DREAGUL NEGATIEI , INTEPATURILE FARA ROST . SCRIA ACOLO , IAR PROPUNERI ERAU LANSATE DE MINE PE MATERIALUL "MERGEM MAI DEPARTE" , CARE SE PARE CA NU TI-A ATRAS ATENTIA . ERA UN INCEPUT, NU O PLATFORMA PROGRAM , DAR UN SET DE PROPUNERI CARE ERAU DISCUTABILE , PERFECTIBILE SI SUPORTAU COMPLETARI .
  MA ABTIN DE LA ORICE ALTE COMENTARII TOCMAI IN SIRITUL APELULUI LASNAT.
  SANATATE.

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite