Google Translate

marți, 30 noiembrie 2010

Scrisoarea disperării unui fost ofiţer al Armatei Române

Ion Vlad, maior (r), a partiicpat la trei misiuni internaţionale de menţinere a păcii şi a fost chiar pe punctul de a-şi pierde viaţa. Veniturile lui s-au redus considerabil şi ne-a trimis o scrisoare deschisă despre modul cum este tratat de stat:Armata ca instituţie de bază a statului a fost privita întotdeauna cu respect şi consideraţie, constituind templul credibilităţii poporului român, înainte de 1989. M-am născut într-o familie de oameni simpli, harnici, cu frică de Dumnezeu iar una din primele mele amintiri este aceea a tatălui meu, fost subofiţer MApN, salutând, la o ceremonie militară, in poziţie de drepţi lângă tancul pe care mulţi ani din viaţă la condus şi la îngrijit prin poligoanele patriei, departe de casă, de familie, de copilul său drag. Când îmi întrebam mama „unde este tati?”, aceasta mă strângea în braţe cu duioşie şi îmi spunea că este departe, că se pregăteşte pentru a apăra ţara şi să nu-mi fac griji, că se va întoarce…

Şi Doamne, cât de fericit eram când se întorcea şi când stând cu capul pe umerii săi, ascultam înmărmurit de uimire şi admiraţie poveştile sale despre tancuri, despre mitraliere şi ţinte, despre inamic şi grenade, despre o lume de basm, lumea copilăriei mele… niciodată nu m-am întrebat atunci de ce tata avea mâinile crăpate de ger şi bătături de la cazmaua cu care săpa adăpostul tancului, faţa arsă de soare, buzele crăpate şi o oboseală îngrozitoare săpată în ridurile apărute prea devreme pe faţa sa de apărător al patriei. Îl vedeam rar pe tatăl meu, cea mai mare parte a timpului fiind detaşat fie în poligoane de tragere, fie în campanii agricole sau pe şantiere din economia naţională.

Cu toate acestea, n-am uitat niciodată poveştile sale şi n-am încetat niciodată să fiu mândru de tatăl meu aşa că singura mea dorinţă a fost să devin militar. Nu aveam nici 14 ani când am fost admis la Liceul Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova. Pentru 4 ani, mi-am lăsat părinţii cu lacrimi în ochi şi am păşit într-o lume plină de privaţiuni; era un drum fără întoarcere! Primele luni de liceu au fost incredibil de grele. Pas de defilare pentru jurământ, instrucţie şi trageri de zi şi de noapte, 3 ore de planton săptămânal păzind bocancii colegilor pe holuri teribil de sinistre şi pline de singurătate, kilometrii de parchet raşchetaţi cu cioburi de sticlă, sute de toalete, săli, geamuri, sectoare exterioare curăţate in fiecare zi, mâncare la cazan şi nu în ultimul rând, închişi între garduri păzite de santinele înarmate, prizonierii unui sistem creat pentru a pregătii tineri capabili să apere o ţară, un neam, un popor.

După absolvire, am urmat Şcoala de Ofiţeri Activi de Transmisiuni de la Sibiu. Au fost alţi 3 ani de privaţiuni, cu o pregătire fizică şi profesională extrem de riguroasă dusă uneori până la limita de suportabilitate a unei fiinţe umane. Deşi am încercat tot posibilul să şterg din memorie acea perioadă de coşmar din viaţa mea, n-am să pot uita niciodată însă culoarea sângelui presărat pe zăpadă ce curgea prin masca de cauciuc mulată pe faţă la o temperatură de -20 de grade, n-am să uit niciodată că în perioada 1983 – 1986, pe timpul iernii, am purtat în picioare aceiaşi bocanci în permanenţă îmbibaţi de apă pe care nu puteam să-i usuc, căldura fiind oprită din dispoziţia lui Ceauşescu şi n-am să pot uita niciodată marşurile de zeci de km desfăşurate pe jos, cu raniţă de 25 de kg în spate şi armament, în nopţile în care dormeam pe rând în mers, sprijiniţi din lateral de doi colegi.

În sfârşit, am absolvit această instituţie cu multe frustrări dar cariera mea militară a continuat în calitate de ofiţer în UM nr. 01013 Tg. Cărbuneşti, o unitate de elită a Armatei Române, cu un comandant de excepţie, actualmente colonel în rezervă, domnul Traian Neagu şi colegi mai mari de generaţie cu o pregătire profesională de invidiat. Timp de peste 20 de ani mi-am îndeplinit sarcinile de serviciu impecabil fără să mă plâng de dificultatea acestora, de faptul că asta a însemnat misiuni de tot felul, aplicaţii, cursuri de specialitate, detaşări în economia naţională la canalul Dunăre - Olteniţa, munci agricole, servicii de 24 de ore, trageri şi instrucţie de noapte, într-un cuvânt am fost prezent 24 de ore din 24 la dispoziţia acestei ţări, departe de casă, de părinţi, de familie. Poveştile tatălui meu care îmi îndulciseră copilăria s-au transformat într-o altfel de trăire, una presărată de sacrificii şi privaţiuni pe care trebuia să le suportăm, ca parte integrantă a sistemului militar.

 Stresul prin care am trecut, presiunea importanţei misiunilor avute, uzură fizică şi psihică, responsabilităţile existente la fiecare pas, interzicerea desfăşurării altor activităţi decât celei de ostaş, reprezintă motivul pentru care militarul român a fost recompensat cu un salariu decent şi cu dreptul la o pensie ocupaţională.

În ceea ce mă priveşte, cariera mea militară a fost presărată şi de numeroase momente frumoase, de multe satisfacţii profesionale dar şi de momente critice şi vreau să menţionez doar 3 misiuni internaţionale, în care, riscul de a-mi pierde viaţa a planat pe parcursul a peste 2 ani si jumătate: Misiunea de menţinere a păcii UNAVEM III din Angola, misiunea de menţinere a păcii MONUC III din R.D. Congo şi misiunea „Enduring Freedom” din Afganistan.

Am supravieţuit deşi, aşa cum bine ştiţi, au fost şi mulţi militari români care au murit la datorie, devenind eroi ai acestei ţări, militari al căror sacrificiu suprem merită recunoştinţa fiecărui cetăţean român. Din păcate, simbolul acestor eroi este azi în pericol. De aproape doi ani, armata activă şi în rezervă, este terfelită şi prezentată ca o mare dihanie devoratoare de resurse bugetare, aruncându-se acuze de neconceput asupra tuturor celor ce o compun.

Printr-o campanie mediatică bine ţintită, iniţiată şi condusă cu o abjectitate ieşită din comun de către reprezentanţi ai guvernului, s-a urmărit denigrarea şi în final distrugerea profilului şi statutului social al fostului şi actualului slujitor sub drapel. „Eliminarea salariilor şi pensiilor nesimţite” ale acestora au constituit promisiuni de campanie ale actualei clase politice, astfel, mândria de a fi oştean, corectitudinea si verticalitatea militarului de carieră, onoarea şi credibilitatea acestuia, fiind puse în pericol să dispară odată pentru totdeauna.

De aceea, în numele tuturor celor care nu au curajul s-o facă, trebuie să menţionez faptul că prin apartenenţa ţării la NATO Armata Română a contactat numeroase obligaţii dar şi drepturi care nu se pot discredita de absolut nimeni, fie el preşedintele ţării sau Primul ministru. Într-unul dintre articolele sale, domnul Teo Palade scria:

„Cum a devenit posibil ca Armata să ajungă într-o asemenea situaţie? Voi încerca să explic mai jos, deşi sunt conştient că vorbele nu pot exprima exact proporţiile dezastrului. Încă din anii ‘90, în numele modernizării Armatei, cerută de alinierea la exigenţele armatele statelor NATO, au fost desfiinţate mari unităţi, unităţi militare tradiţionale, categorii întregi de forţe ale armatei. Zeci de mii de ofiţeri şi subofiţeri au fost disponibilizaţi.

În paralel, prin decizii stranii de natură “economică”, a fost trecută la fier vechi o industrie militară performantă şi ca urmare au fost condamnate la foame alte mii, zeci de mii de specialişti de înaltă clasă împreună cu familiile lor. Impactul acestor măsuri, pe care nu vreau sa le judec acum, deşi ar merita, a fost fatal pentru mii şi mii de ofiţeri şi subofiţeri activi. Oameni, în marea lor majoritate tineri, în putere, care aleseseră meseria armelor tocmai pentru că ştiau că, dacă sunt corecţi şi muncitori, vor avea o cariera predictibilă, cu paşi şi trepte ierarhice exact stabilite, cu salarii dacă nu mari, măcar sigure şi cu un drept la pensie neîndoielnic, au fost aruncaţi afară şi acum îngroaşă lungul şir al celor ce nu ştiu ce vor mânca mâine.

În spatele lor se află sutele de mii de familii. Iată datele, colectate din surse oficiale. În 1989 armata avea 235.000 de militari activi. Generali, ofiţeri, subofiţeri şi militari în termen. În 2007 ajunsese la circa 75.000 militari, iar pentru 2015 numărul acestora se va diminua la 65.000. Au dispărut, deci, 170.000 de oameni, inclusiv ca urmare a profesionalizării armatei. Nici o altă instituţie fundamentală a statului nu a mai cunoscut o asemenea dramatică transformare în anii de după revoluţie!

Revine aceeaşi întrebare, cum a fost posibil să se întâmple fără nici o reacţie, fără urmă de protest? Pentru a înţelege, este emblematic ceea ce spunea în anul 2001 generalul de divizie Nicolae Păştinică, pe atunci Inspector General al Armatei:

“…începând cu anul 1990, aceasta (Armata României s.n.) se află într-o dorită, dar perpetuă reformă. Acum, după 11 ani de numeroase experimente, încercări, renunţări, evaluări şi reevaluări, ambiguităţi de ordin conceptual sau normativ, consider că putem afirma, fără să greşim prea mult, că asupra organismului militar s-a acţionat plecând de la premisa că acesta prezintă “simptome de boală”.

Acest proces de însănătoşire s-a desfăşurat însă fără o cunoaştere permanentă a stării reale, fără o radiografiere atentă a bolilor, ca de altfel şi a părţilor sănătoase, fără a se analiza care este modul lor de manifestare şi care pot fi consecinţele lor pe termen scurt sau lung. În aceste condiţii, “tratamentele medicale” ca şi “operaţiile chirurgicale” la care a fost supus acest organism şi-au greşit ţinta şi au accentuat bolile sau au generat altele noi.” Este numai o parte din procesul atât de traumatizat suferit de corpul militarilor.

De atunci, de la acele constatări, au mai trecut încă zece ani. Mult mai grei. Degradarea instituţiei militare a continuat în mod accelerat. Şi revine, iar, întrebarea. Cum a fost posibil să se întâmple toate aceste grozăvii fără nici o reacţie vizibilă, fără nici un protest. Răspunsul e simplu. Militarii au fost minţiţi. Minţiţi cu neruşinare! Li s-a promis un plan amplu de reconversie profesională. ”Nimeni nu va rămâne fără un loc de muncă”. Aşa li s-a spus. ”O să fiţi angajaţi cu prioritate în funcţii publice. Pregătirea voastră vă recomandă pentru asta. O să primiţi salarii compensatorii, o să aveţi şi pensii cu care să supravieţuiţi până la ocuparea noilor funcţii. Apoi, pensia se va cumula cu noul salariu şi veţi trăi omeneşte”.

Nu numai li s-a spus. Nu au fost numai vorbe. Au fost elaborate hotărâri de guvern, adoptate hotărâri ale CSAT, aprobate strategii pe termen scurt şi lung, au fost modificate legi şi regulamente. Amintesc aici Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat care la art. 26, stipula: „(1) Persoanele care beneficiază de pensie militară de serviciu pot fi încadrate în muncă, pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, după caz, inclusiv în sectorul public, beneficiind de drepturile salariale corespunzătoare funcţiei în care sunt încadrate, inclusiv de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă, dobândite până la data pensionării”.

Totul ca la carte! Disciplinaţi, învăţaţi cu respectarea cuvântului dat, militarii au acceptat disponibilizarea. O cere ţara, şi-au spus ei. Şi s-au supus. Ce s-a întâmplat după? Iarăşi simplu. Nimic din ceea ce s-a promis nu a fost respectat! Toate promisiunile au fost date uitării. Toate! Cele scrise şi cele nescrise. Cu cinism, reconversia profesională s-a sistat, prin decizie politică, la jumătatea drumului. Fusese planificată a se realiza numai cu fonduri obţinute din surse externe! Şi cum era de presupus, a sucombat. Era prea scumpă, banii nu veneau şi ministerul nu-şi mai putea permite să o susţină. Apoi, anul trecut, în numele restructurării statului, cumularea salariului cu pensia a devenit un delict.”

Prin Legea 329/2009, doar cei cu valoarea pensiei sub nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat au putut cumula pensia cu salariul, restul fiind obligaţi să opteze pentru unul dintre cele două drepturi.

Nici până acum n-am reuşit să înţeleg cum a fost posibil ca un număr de politicieni inconştienţi în cârdăşie tacită cu o parte din membrii Curţii Constituţionale, să „naţionalizeze” un drept prevăzut de lege, consfinţit de Constituţia României şi legislaţia europeana. Cum poate cineva să se uite în ochii mei şi să-mi spună că a fost o decizie politică corectă? Cum poate un singur ban la nivelul pensiei să facă diferenţa dintre menţinerea a două drepturi fundamentale? Ce raţiune putredă a putut să permită cumulul pensie salariu unor persoane care au muncit mai puţin decât altele care au muncit mult mai mult? Cum este posibil ca un magistrat din Curtea Constituţională să poată beneficia de cumulul pensie salariu sub pretextul că este ales? Cum poate să existe atâta ipocrizie şi lipsă de moralitate pe pământ la aceşti magistraţi care nu sunt aleşi de Dumnezeu ci de oameni, de noi şi sunt plătiţi tot de noi? Cum este posibil să-şi menţină drepturi pe care consideră cu neruşinare că alţii nu le merită pentru simplul motiv că aparţin altei categorii socioprofesionale?

Cum s-a făcut economie la buget când unii cu pensii sub nivelul menţionat au rămas cu salarii de sute de milioane pe funcţii de directori sau membrii în consilii de administraţie iar cei cu un ban peste nivel au fost obligaţi să renunţe la locul de muncă? De ce atunci, în numele dreptăţii şi echităţii trâmbiţate cu atâta patos de către premier, nu s-a permis tuturor cetăţenilor să aibă dreptul la o pensie de valoarea unui nivel rezonabil şi la dreptul de a muncii în orice domeniu, în funcţie de pregătirea sa profesională? Dacă am studii superioare în administraţia publică de ce să fiu obligat să lucrez doar în sectorul privat unde nu se caută o astfel de calificare?

Şi atunci, întreb actualii şi foştii guvernanţi, ce meserie pot să practic la o vârstă înaintată? Să descarc saci în piaţă? Să muncim cu ziua la săpat, coasă şi tăiat de coceni? Să săpăm şanţuri şi gropi? Atunci la ce bune facultăţi, masterate şi doctorate când se poate şi altfel, la munca de jos!? Atunci ce ne rămâne de făcut, să ne înfiinţăm firme de asasinat politicieni la comandă? Ce vină avem noi, că Statul Român ne-a pregătit să fim luptători la propriu şi nu altceva?

Câţi dintre noi, la o vârstă înaintată mai pot să muncească pe şantier în construcţii? Şi până la urmă cui mă justific eu, naţiune… din moment ce, odată cu trecerea în rezervă, am primit dreptul la muncă în orice domeniu, inclusiv cel bugetar. În această situaţie, cum au putut magistraţii Curţii Constituţionale să declare constituţională o aberaţie legislativă de genul celei prezentate mai sus? Ei ştiu mai bine decât noi … iar ceea ce ştim noi este faptul că în timp ce toţi bugetarii pierdeau la salarii procente însemnate, alţii pensiile, etc. salariile magistraţilor creşteau la începutul anului 2009 cu 60%.

Din acel moment am realizat că dreptatea în România a devenit o monedă de schimb între justiţie şi politicieni, un troc mizerabil prin care aplicarea unor măsuri politice să fie declarate constituţionale în schimbul unor salarii pe măsură. Presimţind că asanarea drepturilor militarilor disponibilizaţi abia începuse, personal, am optat pentru a rămâne la locul de muncă deşi salariul de 1300 lei era mai mic faţă de pensie cu 623 lei. Am sperat din tot sufletul că voi câştiga în justiţie pensia pierdută dar ultimele decizii date de Tribunalul Bucureşti au fost nefavorabile.

Ca şi cum n-ar fi fost suficient, prin legea 119/2010, guvernanţii vor şi recalcularea pensiilor aceloraşi militari disponibilizaţi pe baza unui principiu care n-a existat pentru această categorie profesională, al contributivităţii, deşi în toate ţările lumii pensiile militare sunt de fapt percepute ca o rentă oferită de societatea civilă pentru toate privaţiunile pe care le-au îndurat militarii pe parcursul carierei lor. Regretabil este că Ministrul Apărării, Gabriel Oprea, afirma pe data de 19 martie 2010, că: „Demisionez dacă scad pensiile şi salariile în sistemul de securitate al ţării”.

Pe data de 13.09.2010, şi-a schimbat poziţia şi afirma: „Practic, mai puţin de 8% dintre pensiile fostelor cadre militare vor fi recalculate.„

În realitate însă, după părerea mea, diminuarea pensiilor militare de stat se va face cu până la 69%, legea respectivă încălcând aproape neverosimil, hotărâri de guvern, legi ordinare, legi organice, dispoziţii şi decizii NATO, violând Constituţia! Oare cum poate cineva dintre cetăţenii acestei ţări să creadă că pensiile sub 3000 lei nu vor scădea, ba dimpotrivă vor creşte la unii?!

Pai dacă ar fi adevărat de ce cele 80.000 de cadre militare în rezervă au fost obligate să întocmească cereri către Centrele Militare în vederea obţinerii unor centralizatoare cu veniturile obţinute de-a lungul carierei lor şi apoi să le trimită către MApN pentru recalcularea pensiilor? Nu era mai simplu ca printr-o ordonanţă de urgenţă, valoarea pensiilor care depăşeşte suma de 3000 lei să nu se mai dea? Nu se putea aplica acelaşi principiu ca şi la suspendarea dreptului cumul pensie salariu?

Cu siguranţă că poziţia domnului ministru este doar de faţadă, de liniştire a spiritelor până la recalcularea efectivă a pensiilor. Mai mult, prin faptul că fiecare militar va cere cu mâna lui recalcularea pensiei, va absolvi Statul Român de orice acuzaţii şi în sprijinul acestei afirmaţii vine următorul argument: din moment ce toate dosarele cadrelor militare erau la dispoziţia MApN, oare de ce să fie nevoie de cererile acestora, pe de o parte către Centrele Militare şi pe de alta, către Casa de Pensii Militare, în vederea recalculării?

Pur şi simplu, în baza unor prevederi legale, pensiile se puteau recalcula la nivelul instituţiei amintite fără ca militarii să mai fie implicaţi în vreun fel. Dacă pensiile nu scad, decât aşa, pe ici, pe acolo, cum este posibil atunci ca mii de cadre militare active din întreaga ţară să fie obligate să lucreze zi şi noapte pentru a recalcula pensiile foştilor colegi şi camarazi de arme, actualmente pensionari?

Cum aş putea să cred în afirmaţiile domnului ministru când pur şi simplu, îmi sfidează raţiunea; oare programul informatic care calculează pensiile în baza Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, după introducerea datelor cu veniturile obţinute de fiecare militar pensionar în parte, va lista pe toţi aceia care au pensii mai mari de 3000 lei şi doar acestora li se vor schimba deciziile de pensie, în timp ce cu ceilalţi, va fi îngăduitor pentru că aşa a „ordonat” domnul Oprea?

De aceea, prin acest articol, vă cer domnule ministru, fost coleg de generaţie, să-mi spuneţi care au fost meritele dvs. profesionale pentru care actualmente aveţi 4 stele de general ţinând cont de faptul că aţi avut o foarte scurtă carieră militară şi de ce un militar ca mine şi ca alte sute sau mii, au rămas doar cu gradul de maior, în condiţiile în care au reprezentat ţara în unele dintre cele mai aspre şi riscante teatre de război din lume?

Ca om raţional nu pot să nu mă întreb, după ce m-aţi disponibilizat, mi-aţi suspendat pensia, îmi recalculaţi şi ceea ce nu mai am, ce va urma? Oricum, aţi distrus tot ce aveam mai scump şi mai sfânt în mine: încrederea în Statul Român, încrederea în existenţa unui stat de drept! Stimaţi români! Prin mutilarea drepturilor noastre de către cei pe care i-aţi votat şi care vă reprezintă în conducerea acestei ţări, nu cred că mai aveţi dreptul, în caz de război, de a ne cere nouă, celor 80.000 de cadre militare în rezervă, să vă apărăm libertatea, locuinţele şi vieţile membrilor familiilor dumneavoastră.

„Jur să-mi apăr ţara chiar cu preţul vieţii…” – încă îmi inundă timpanele cuvintele jurământului militar depus de mine când nici nu împlinisem 14 ani. Ce vârstă frumoasă… câtă inocenţă … cât curaj … „Nu credeam să învăţ a muri vreodată“  spunea marele Eminescu … Voi aţi reuşit stimaţi guvernanţi şi politicieni să-mi demonstraţi că se poate – practic, eu mă declar decedat pentru ţară iar în ceea ce mă priveşte, această ţară a murit pentru totdeauna. Îmi este silă să mai trăiesc în graniţele ei, îmi este greaţă să vă mai aud şi să vă mai văd la televizor, pe voi, cei care nu vă pasă de miile de foşti militari activi, pensionaţi sau aruncaţi pe drumuri, de miile de cariere amputate, de miile de destine distruse …

Doar chipul tatălui meu plin de bunătate îmi mai alungă tristeţea, amărăciunea şi umilinţa din suflet. Deşi nu mai trăieşte de mult, plecat din lumea celor vii la 64 de ani, prilej de bucurie pentru unii că încă o pensie „nesimţită” de 1600 de lei se duce la buget, mâinile sale crăpate de ger încă îmi mângâie fruntea … De data asta, nu-mi mai povesteşte cu drag despre cariera militară… nici despre misiunile sale … Se răsuceşte în mormânt de ură şi dispreţ, cerându-şi parcă iertare că m-a încurajat să devin ofiţer al Armatei Române.

Cu toate că îl consolez spunându-i că m-am dedicat armatei cu drag şi pasiune, nu pot să nu-i simt supărarea şi indignarea. Un singur lucru mai pot sa fac pentru el ca să stea liniştit în pământ … Îi promit că niciodată n-am să povestesc fiului meu de 12 ani, cum străbunicul său a fost rănit în al doilea război mondial pe frontul de Est, cum bunicul său „strunea” tancul prin poligoanele de instrucţie şi cum tatăl lui şi-a riscat viaţa prin ţări străine, pentru ca el, ca generaţiile viitoare să fie libere şi să crească într-o ţară democratică.

Vreau ca nici măcar să nu audă de cariera militară. Este un preţ mult prea mare de plătit iar eu nu vreau să-mi condamn copilul la batjocorire, umilinţă şi nerecunoştinţă. Mai mult, voi face tot posibilul ca el să plece peste hotare şi să se bucure de adevăratele democraţii, de respectul pentru sine şi de drepturile şi libertăţile conferite de legislaţia internaţională. Dumnezeu să ne ajute!

Preluat din Adevarul.ro
Scrisoarea disperării unui fost ofiţer al Armatei Române
Prieteni, de ce sunt eu azi, asa de trist?
Dupa Radu, e randul lui ... Ion!
Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! .....
Admin, V.Burcu

105 comentarii:

 1. De ce ? De ce nu comenteaza nimeni ?
  Nu aveti rabdare sa cititi tot ? Va plictiseste ? Nu aveti de ce sa va certati ? Sau ..ne vedem si ne vine sa ne dam palme ca am lasat sa se intample toate astea ? Ca toti avem aceleasi probleme , aceeasi experienta si acuma citind ceea ce stiam dar nu gandeam, ne dam seama ca somnul ratiunii naste monstri ? Nu cumva acuma am vrea sa dam timpul inapoi, sa fie iara Decembrei 89 sa stim ce stim acuma si sa facem ce trebuia sa facem atunci ? Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ba nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, ca uite suntem in Decembrie 89 al SCMD, avem in fata unul care ne cenzureaza , ne calca in picioare principiile si drepturile , avem altii si mai sus, care ne iau tot ce ne-a mai ramas , iar noi ce facem ? Ce am facut si atunci, ne injuram intre noi, ne repezim dupa tinte false, " punem botul" la intoxicari si asmuteli vedem in cei de langa noi " destabilizatori " "vanduti" doar pentru ca au curajul sa spuna lucrurilor pe nume. In timpul asta porcii conduc iar cainii pazesc, ca in ferma animalelor. CINE NU INVATA DIN TRECUT, E CONDAMNAT SA IL REPETE. FELICITARI AUTORULUI. Apropo, nu dati doomnului Dogaru sa citeasca acest material. Nu e in stare sa inteleaga , Dansul a intrat in armata direct in cizme de maior, nu stie despre ce e vorba in cea mai mare parte a scrisorii.

  RăspundețiȘtergere
 2. La mulţi ani, Ţara mea frumosă !
  Ştiu că eşti tristă chiar şi azi, de ziua Ta. Şi noi, cei care nu Te-am uitat, suntem trişti. Trişti pentru vremurile în care trăim, pentru chinurile prin care trece neamul Românesc, pentru neputinţa noastră .
  „Jur să-mi apăr Ţara chiar cu preţul vieţii„
  Mă doare, Ţara mea scumpă, că deşi am jurat nu ştiu cum să Te apăr. Pe duşmanul care vrea să Te îngenuncheze nu pot şi nu am cum să-l înfrunt. Deşi are chip şi nume nu pot să-l supun cu puterea armelor şi să-l arunc peste hotare, nu pot să-i spun „Pe aici nu se trece” pentru că acest duşman este sânge din sângele tău Ţară, este tatăl, mama, fratele, prietenul, vecinul meu.
  Este preşedintele Tău şi al meu, care ajuns pe tronul Tău a uitat de noi şi de Tine, este premierul care pentru binele preşedintelui şi propriului partid ne sacrifică pe amândoi, sunt parlamentarii care pentru propriile foloase fac legi proaste şi strâmbe, este justiţia care a mutilat-o pe zeiţa Themis scoţîndu-i ochii, măsluind balanţa şi înlocuindu-i sabia cu o bardă, este Biserica care, în numele lui Dumnezeu, îşi face chip cioplit şi averi uriaşe cerşind bănuţul din batista văduvei, sunt sutele de Dinu Păturică care pentru punga cu arginţi îşi jupoaie şi proprii părinţi, sunt miile de slujbaşi a căror singur crez e doar ploconul şi ciubucul, sunt miile de români ale căror conştiinţe şi voturi se cumpără cu un pui, un kil de orez , unul de zahăr şi unul de făină, sunt miile de români care au uitat ce înseamnă muncă, cinste, virtute, omenie, patriotism, care îşi reneagă nemul şi strămoşii.
  De ziua Ta, Ţară, îţi vor spune cuvinte frumoase dar false, îţi vor dărui flori, vor flutura steaguri, Te vor evoca şi invoca, vor aplauda când ostaşii Tăi vor defila pe marşul fanfarei, trişti şi umiliţi dar cu zâmbet, din ordin, pe faţă.
  Doar noi doi, cu sufletele mâhnite, vom vărsa o lacrimă de ziua Ta. La mulţi ani, Ţara mea frumoasă şi tristă !

  RăspundețiȘtergere
 3. Am onoarea sa va salut!
  .....
  "Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie,
  Tinara mireasa, mama cu amor!
  Fiii tai traiasca numai în fratie
  Ca a noptii stele, ca a zilei zori,
  Viata în vecie, glorii, bucurie,
  Arme cu tarie, suflet romanesc,
  Vis de vitejie, fala si mindrie,
  Dulce Romanie, asta ti-o doresc!"

  Si noi vrem Marite Luceafar, dar am ajuns doar "o ceata pribegita", care a uitat sau nu vrea sa accepte

  .....
  " ... ca-n voi e si numar si putere?
  Când vreti, puteti prea lesne pamântul sa-mpartiti.
  Nu le mai faceti ziduri unde sa-nchid-avere,
  Pe voi unde sa-nchida, când împinsi de durere
  Veti crede c-aveti dreptul si voi ca sa traiti."

  LA MULTI ANI ROMANIA MEA!
  Tuturor, cu stima.

  RăspundețiȘtergere
 4. La multi ani Romanie si romani!
  Pacat ca astazi o sa-si verse balele pe obrazul tau, Romanie, toti miseii acestui neam care-si spun alesi sau demnitari. Pacat iarasi ca nu suntem majoritatea ION VLAD sa-i aruncam peste bord, dar se pare ca bulgarele se rostogoleste si nu vei mai indura mult (sper) aceasta rusine. Camarazi cititi pana la capat acest strigat de revolta al unui militar umilit si daca sunt unele deosebiri, in sensul ca tatii nostrii veneau din uzina, de la catedra sau din alta parte, in rest destinele noastre au fost identice. Si inca ceva, oameni de aceasta factura trebuiesc urmati.

  RăspundețiȘtergere
 5. LA MULTI ANI FRATILOR
  HAI SA DAM MANA CU MANA
  TOTI CU INIMA ROMANA !
  SA'NVARTIM HORA FRATIEI
  PE PAMANTUL ROMANIEI

  IARBA REA DIN HOLDE PIARA ,
  PIARA DUSMANII DIN TARA,
  INTRE NOI SA NU MAI FIE
  DECAT FLORI SI ARMONIE !

  RăspundețiȘtergere
 6. Presupun ca aceasta scrisoare ,,A DISPERARII"a fost scrisa la computerul ultrperformant ce-l are in fata in apartamentul foarte bine pus la punct dupa cum se observa. care-i de fapt Disperarea ? bag seama ca omul nostru e cat muntele,pare sanatos (mi-a fost teama ca o fi vre-un mutilat de prin misiunile externe) si atunci intreb inca o data ;CARE_I DISPERAREA?-Turmentatul

  RăspundețiȘtergere
 7. Turmentatule daca erai de buna credinta vedeai ca semnatarul scrisorii se afla intr-un birou si calculatorul poate fi al instituiei unde lucreaza. Daca militarii iti produc atata scarba treci pe alte bloguri, sau ai alta insarcinare pe blogurile militarilor. Inca ceva, daca nu porti respect militarilor, respect pe care militarii oricum nu ti-l cersesc, nu fi macar nesimtit chiar daca esti turmentat.

  RăspundețiȘtergere
 8. Dapix,
  E o zi sfanta. Sa lasam discutiile cu cei ce nu inteleg si nu simt romaneste. Astazi macar sa fim toti uniti. La multi ani !

  RăspundețiȘtergere
 9. @Dap-bravo istetule dupa ce injuri ,chemi la unitate si prietenie.Numai galma ta de cerebel subdezvltat poate sa gandeasca asa. in alta ordine de idei voi chiar credeti ca prezentand asemenea exemple intro-atare lumina castgati aprecierea si simpatia cuiva?De ce nu a putut sa sune cam asa titlul-TRECAND peste multe greutati un ofiter al Armatei Romane REUSESTE INTR_O INITIATIVA PARTICULARA folosind cu inteligenta banii primiti la disponibilizare si cunostiintele acumulate in armata etc. etc. toti ar fi zis bravo lui iar civilii care nu ne iubesc ,ar fi zis cu respect ,,uite al dracului apvist se pricepe si la altceva....etc etc turmentatul(mai treaz decat multi..)

  RăspundețiȘtergere
 10. Dapyx, stai usor ca fierbi. eu chiar iti sugeram sa nu ne facem rau pentru toti prostii, de ziua Romaniei si sa ne bucuram macar de ziua asta fara sa ne certam . De maine , te ajut cu placere in ceea ce ne-am propus .

  RăspundețiȘtergere
 11. Ultima Gaselnita:
  Sssst! Nu comentati! Este ... 1Dec2010. Aloo ... de ce va este frca ... oricum nu scapati! Indiferent de cate motive si motivatii veti aduce! Apropo! Va mai sugerez eu una: luati calendarele la rand: in zilele cu ... rosu (sunt o multime), opriti comentariile! Pericol de trozneala! In restul zilelor, nu comentati, ca dormiti... la lucru! Asa ca ... ia nu mai comentati voi, deloc! Semneaza:
  UNUL CARE VREA SA COMENTEZE

  RăspundețiȘtergere
 12. @puiac,
  Ai disparut? De cand ai pile la Al de sus ... te dai mare! ...
  @dragos, unde este dragos? ne este dor de dragos! sa vina dragos!

  RăspundețiȘtergere
 13. Pe Puiac nu-l mai cautati.rusinat ca a dat linkul cu pricina s-a apropiat prea mult de gaura cu lumina neagra. si i-am spus sa nu mai bea ..apa ca-i face rau!!!

  RăspundețiȘtergere
 14. Domnilor militari in rezerva, raspunsul la intrebarile colegului nostru sunt simple. Noi , cei trecuti in rezerva din interesul armatei, pentru acceptarea statului in structurile ... am fost transformati in urma deciziilor acestor dementi, in cadre militare epurate. Am fost numiti nesimtiti, am fost catalogati ca asistati sociali de mafioti care devalizeaza Romania sub ochii etnobotanici ai poporului invrajbit, descalificat cultural si asasinat in inteligenta sa. Toate categoriile socio profesionale sunt privite cu dispret nedisimulat , batjocorite si umilite de ministrii inculti, care nu stiu nici macar sa citeasca cursiv cateva randuri gata pregatite. Singurul lor vis este ca dupa incetarea sprijinului acordat de UE prin programele sale sa fim scosi in afara structurilor pentru ca ei sa/si faca de cap. Asa cred eu.
  Draga Romanie eu doresc sa te faci bine cat mai repede si asemeni zimbrului sa te scuturi de mizeriile umane care te conduc. Fie ca Dumnezeu sa te ajute sa treci si de aceasta perioada grea , iar romanii sa te iubeasca cu adevarat. Oricum noi militarii te avem in sange.

  RăspundețiȘtergere
 15. Cel de Sus coboară pe pământ să-şi aleagă poporul.
  Se duce la ţigani:
  - Vreţi să fiţi poporul ales?
  - Vrem, moşule.
  - Dar trebuie să vă dau o poruncă...
  - Dă-ne-o, moşule.
  - Să nu mai furaţi.
  - Mersi, moşule, nu ne, interesează.
  Se duce la italieni:
  - Vreţi să fiţi poporul ales?
  - Vrem.
  - Dar trebuie să vă dau o poruncă...
  - Dă-ne-o.
  - Să o lasaţi mai moale cu femeile.
  - A, nu, mulţumim, nu ne mai interesează.
  Se duce la evrei:
  - Vreţi să fiţi poporul ales?
  - Da.
  - Dar trebuie să vă dau o poruncă...
  - Cât costă?
  - ?!?!. Păi nu costă nimic....
  - Dă-ne 10!

  RăspundețiȘtergere
 16. .............................................................
  „Sîntem de e nevoie, o ţară de soldaţi,
  Sîntem de e nevoie, un lanţ de munţi Carpaţi,
  Durerea ţării noastre făcută-i să ne doară,
  Ne place libertatea ca oameni şi ca ţară,
  Şi soarele dreptăţii să lumineze sfânt,
  O ţară în roşu, galben şi albastru pe pământ,
  Acesta-i viaţa noastră, aceasta ni-i tăria,
  Trăiască libertatea, trăiască românia,
  Trăiască în fericire şi linişte poporul,
  Trăiască România trăiască trïcolorul.”

  La mulţi ani români oriude v-aţi afla!
  Cel de Sus

  RăspundețiȘtergere
 17. Am onoarea sa va salut!

  Nu stiu ce reactii va stirni aceasta postare. Si nu cred ca ma intereseaza!
  Dar vreau sa spun, ca cel putin pentru mine, aseara dl. general Chelaru a facut cit toti politicienii la un loc si cit "o caruta" de alti generali, activi sau in rezerva. In rest, pentru toti, de bine!
  Tuturor, cu stima!
  P.S. Al naibii cuvint de verificare! Mi-a stricat ziua"base..."

  RăspundețiȘtergere
 18. De ceva timp au început să sosească primele adeverinţe “doveditoare” ale veniturilor. Şi ce constatăm? Adeverinţele au lipsă luni şi chiar ani întregi, fără a avea trecute veniturile în dreptul lor, venituri neconforme cu realitatea, cozi interminabile, calcule individuale făcute în baza legii care demonstrează că şi pensiile sub 3000 de lei vor scădea, reprezentanţi ai centrelor militare ridicând din umeri.

  Acestea sunt primele semnale obţinute accesând mediul online. Să sperăm că ele sunt izolate!

  Noi sperăm ca numărul celor cărora adeverinţele de venituri le sunt greşite să fie redus.

  Pentru a veni în sprijinul – atât a celor în măsură să decidă, cât şi a celor care au sesizat nereguli – îi invităm pe toţi în cauză să-şi prezinte problema aici:

  contact@infomondo.ro

  Vom trage astfel, poate, un semnal de alarmă pentru cei în drept să rezolve situaţiile.

  RăspundețiȘtergere
 19. DE CE NU LA SCMD ?De ce platim bani la scmd , ca sa se ocupe altii de problemele noastre ? Ira scmd sa se laude apoi ca s-au rezolvat problemele ca la Cluj ?

  RăspundețiȘtergere
 20. Nu va faceti ILUZII!!A rezolvat scmd ceva pana acum?a ca a mimat da !!

  RăspundețiȘtergere
 21. @cezar 2 decembrie 2010, 09:00 :
  Spuneti : "Noi sperăm ca numărul celor cărora adeverinţele de venituri le sunt greşite să fie redus." . Nu am inteles : cine sinteti acesti 'NOI'??... Pina acum va stiam (impreuna cu toata 'echipa' de diferite nume) drept un fervent sustinator al noilor legi referitoare la pensiile militare ...

  RăspundețiȘtergere
 22. Ei si tu mai mosule, chiar nu stii ? Ca doar sunteti inechipa nu ?

  RăspundețiȘtergere
 23. Are cineva inregistrarea din o1 Decembrie a emisiunii unde a aparut dl. general Chelaru ?

  RăspundețiȘtergere
 24. @M.ALECU-grele-s batranetele aste cand sinapsele se cupleaza din 3in3.Pai nu observasi mosule(gerila) ca-i articolul REDACTIEI INFOMONDO deci NOI=red infomondomilitary,sa traiti!!

  RăspundețiȘtergere
 25. Fostul a scris:
  2 Decembrie 2010 la 1:25 pm

  Am primit asa zisa adeverinta de venituri care:
  - NU POATE FI VERIFICATA (Nu se stie daca cuantumurile sunt cele corecte si nici daca sunt toate drepturile incasate. De pilda, din 1997 si pana in 2008 am luat contravaloarea zilelor de concediu de odihna neefectuat, intre 5 si 30 de zile!);
  - Nu contine o perioada de 2 ani si 10 luni (din 986-988, cand am avut functii de maior, in Fcultatea Fehnica din Academia Militara) si inca 2 luni, care nu se leaga intre ele!!!
  - Pentru perioadele lipsa, in adeverinta se precizeaza, cu scris de mana: “Pentru perioadele lipsa nu s-au identificat drepturile salariale pana la aceasta data”. Cel putin 2 intrebari: Din vina cui? si Cine raspunde? Nimeni!!! Parca am fi fost in alte functii civile!!! Daca CMS-ul n-a gasit statele de plata, atunci cum le-as putea gasi eu, in nume propriu??
  Fiind plecat (aproape definitiv!) din Bucuresti, nu am putut contacta nici telefonic CMS-ul, care, vezi Doamne, (suna) e mereu ocupat!! Inclusiv in afara rogramului de lucru! Eu cred ca este o noua crasa lipsa de respect fata de NOI!

  RăspundețiȘtergere
 26. Covăsneanul a scris:
  2 Decembrie 2010 la 1:41 pm

  Azi am fost la CMJ să completez un formular cu lunile lipsă -în jur de 1 an, plus al 13-lea lipsă pe 4 ani şi prime nema pe 5 ani; chestii tehnice..
  Ce m a şocat a fost organizarea întâlnirii cu pensionarii:
  - în mod normal trebuia luat formularul ( făcut rost de el pe pile, altfel stai la coada în neştire) completat , semnat şă înmânat responsabilului;
  - am fost îndrumaţi să ne adunăm şi să aşteptăm în club şi, la un moment dat, a apărut însuţi Comandantul CMJ ( Covasna);
  - mă aşteptam să facă nişte precizări tehnice, da de unde??? a început d-l colonel să ne facă o teorie a necesităţii recalculării pensiilor şi îndeosebi a grijii manifestate de toroapa ministerială, Oprea fireşte, privind soarta noastră. Ne-a povestit um a fost la o întâlnire cu acesta şi cum a făcut eforturi ministrul ptr. binele nostru. În viaţa mea nu am văzut o asemenea propagandă politică într-o unitate militară! Mă aşteptam să scoată din mapă formularele cu adeziunile la UNEPUROI! Într-un final, nu am mai rezistat, am ridicat mâna şi pe motivul unei nelămuriri tehnice i-am întrerupt avântul propagandistic, reproşându-i că Oprea este pentru noi călăul şi nu salvatorul! Mi-a replicat că nicio dată armata nu a dus-o mai bine, că au crescut funcţiile exploziv , etc, etc…
  ======În final am înţeles că pensia se calculează pe baza datelor existente şi dacă vor fi găsite perioadele lipsă se vor recalcula şi vom primi restante! Dumnezeu cu mila!======================

  RăspundețiȘtergere
 27. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 28. Am onoarea sa va salut!
  Pt. dl. CEZAR
  Fervent sustinator al L 119/2010, de ce va plingeti?!!!!!
  Cind multi dintre cei " ai blogului" spuneau ca este practic imposibil ca in citeva luni sa fie in regula VENITURILE si PERIOADELE pentru care se va aplica recalcularea acum sinteti nemultumit(i)????!!!!
  Citat aproximativ dintr - o postare mai veche a dvs. "Chiar daca pierd 50 lei, cel putin este pe baza vechimii/"contributivitatii".
  Pina la urma de fapt ce doriti?
  Il cita cineva, de curind pe Nenea Iancu: "Ori sa se rvizuiasca primesc, dar atunci sa nu se schimbe nimic, ori sa nu se revizuiasca primesc, dar atunci sa se schimbe ceva pe ici pe colo, prin partile esentiale!"
  Tuturor, cu stima.

  RăspundețiȘtergere
 29. Cezar e de serviciu cu batul prin gard. Sufera cand nu e bagat in seama si atunci face un pic de scandal ca sa se simta bine .In rest, ce sa-i ceri ? Sa fie sanitar !

  RăspundețiȘtergere
 30. @Anonim-1. ar fi bine sa renuntati la salutul asta imbecil mai ales cand postati anonim.2 Cu tot respectul ,dar parca asi avea de-aface cu oameni carora li s-a pus ceata pe cerebel. DA AM SUSTINUT SI SUSTIN APLICAREA CORECTA A L_119.Acum ceea ce se intampla este o porcarie care ne va afecta mai mult sau mai putin pe absolut toti si impotriva careia inteleg ca trebuie sa luptam cu totii. ce nu este clar.?Posibil sa faceti parte din cei care vad acum o oportunitate de a ataca noua lege in speranta ca ...vise ,vise.

  RăspundețiȘtergere
 31. PS. si apropo nu-l cita pe Neacsu ci pe Caragiale. nu-i nimic posibil sa nu-l fi citit,pe.... I.L.Caragiale

  RăspundețiȘtergere
 32. Ieri am renuntat la comentarii la rugamintea unui camarad dar m-am intors azi si constat ca s-a reluat povestea adeverintelor, adica se bate iar apa in piua. Problema e simpla, cei care au adeverintele gresite nu au alta solutie decat sa ceara completarea perioadei lipsa la CMJ. Nu am vazut nici un comentariu cu privire la scrisoarea camaradului VLAD care nu este un strigat pentru mila sau pomana asa cum a fost perceput de "Turmentatul cetatean" ci un strigat pentru demnitate impotriva nesimtitilor (NESIMȚÍT2, -Ă, nesimțiți, -te, adj. 1. Care este lipsit de bun-simț, de bună creștere, de cuviință, de delicatețe. ♦ Care denotă, trădează nesimțire (2). 2. Care nu este simțit, perceput; care scapă simțurilor sau trece neobservat; p. ext. insesizabil, imperceptibil. ♦ (Adverbial) Fără a putea fi perceput; încetul cu încetul; fără zgomot. tiptil; pe furiș. – Ne- + simțit. ), ma refer la primul sens, care si-au propus sa puna militarii, si nu numai, la pamant.
  Explicatia din DEX este pentru Turmentatul mintos pentru a nu se simtii injurat, nu obisnuiesc sa injur, dealtfel spre linistea lui ma ofer sai caut cu cerebelul meu subdezvoltat sa-i caut si sensurile cuvintelor dement si mafioti din comentariul Micutului.

  RăspundețiȘtergere
 33. Am onoarea sa va salut!

  1. Din cite imi amintesc, parca asta era formula de adresare si respect dupa 1990. Eu "am onoarea "sa ma adresez astfel tuturor celor ce posteaza pe acest blog, mai ales ca nu stiu decit ca cei mai multi (daca nu toti) au fost/sint cadre militare. Daca nu va place, puteti sa ramineti la "SA TRAITI", desi inteleg ca ati folosit aceasta formula "imbecila" in timpul in care erati in activitate.

  2. De ce vreti sa copiez o intreaga scena din Caragiale?
  "O SCRISOARE PIERDUTA" ACTUL III, SCENA 1
  TRAHANACHE, CATAVENCU, BRINZOVENESCU, FARFURIDI, IONESCU, POPESCU, CETATENI, ALEGATORI, PUBLIC - rumoare,
  Dialogul nr. 54: FARFURIDI (emotionat si asudind):
  " ......
  ..... Dati - mi voie! .... Din doua una, dati - mi voie; ori sa se revizuiasca, primesc! dar sa nu se schimbe nimica; ori sa nu se revizuiasca, primesc! dar atunci sa se schimbe pe ici pe colo, si anume in punctele...esentiale... Din aceasta dilema nu puteti iesi... Am zis!"

  Cind faci ROMANA cu doamna profesoara TUDORAN (LMCD) nu ai cum sa nu citezi cu o probabilitate de 70-80%. Atribuindu - i acest citat dlui col. Neacsu cred ca il onorati mult prea mult!

  3. Tot la LMCD, dl. profesor emerit Marinescu ion ( iertata - mi fie porecla pe care am mostenit - o din promotie in promotie MOS F........) ne -a invatat ca cerebelul are rol in coordonarea miscarilor. Daca dvs. ginditi cu cerebelul cred ca aveti o problema.
  Pina una alta mai cititi/recititi!
  DIXIT!
  Este ultima postare cu adresa CEZAR!
  Tuturor, cu stima.

  RăspundețiȘtergere
 34. @CezaricaRexulet.Pai nu erai tu un fervent sustinator al Legii 119 ?Acum,trezit la realitate, nu mai recunosti ? Parca ai face parte din guvernul udemeristopedelist....

  RăspundețiȘtergere
 35. Cel de Sus
  Fiule anonim de la ora 17:05 nu te enerva pe Cezar pentru că nu „se merită”. Ştii cum se spune: „Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor va fi Împăraţia Cerurilor...”. Până mai ieri credeam că pot să aduc această oaie rătăcită la turma păstorului, a camarazilor lui, dar văd că-mi este peste putinţă şi colac peste pupăză nu respectă nici canonul pe care i l-am dat (ăla cu genoflexiunile şi flotările). Cu siguranţă îl paşte Cazanu`! Pentru cei 5 ani lipsă în adeverinţa lui va lua pensie mai mică nu cu 500 RON ci cu 800.
  Ştiţi voi dragii mei vorba aia că „cine seamănă vânt culege furtună”!

  RăspundețiȘtergere
 36. EI bine, se pare ca am comis-o.am recitit postarea dvs.si am vazut acum ca va refereati la NENEA Iancu si nu la Neacsu. in viteza eu am citit Neacsu(cred ca-i bantuie stafia pe aici) Scurt ; va rog sa acceptati scuzele mele(si eu am facut RO. cu Doamna Tudoran(Fosta Marinescu)s i stiu ca la dansa nu aveai decat doua optiuni: sa stii sau sa pleci. am revazut=o decurand,dupa multi ani! Cu salutul din punctul meu de vedere situatia sta cam asa:Nu este o formula fericit aleasa(nu reflecta respect ci obedienta si slugarnicie in fata sefului)cred ca raspunsul sefului ar trebui sa sune asa:SUNT ONORAT CA MA SALUTI.PS.personal am ,,interzis "subordonatilor-colegilor sa ma salute asa ,ci:,,SA TRAITI MULT SI FOARTE BINE- a fost adoptat cu mare entuziasm(cu aceasta cred ca m-am deconspirat.)IN concl. sa traiti mult si foarte bine si respectele mele-sper sa ne mai intalnim

  RăspundețiȘtergere
 37. @CEL DE SUS-marite doamne mi-am rec. greseala cu ,cum sa zic respectabilul Anonim-fac si geno. nu ma mai dedulcesc cu carne de porumbel dar atat AJUNGE. Se pare ca nici inaltimea ta nu mai esi obiectiv si drept judecator.PSALMUL- L119 face dreptate printre oile tale pacatoase.Singura problema doamne este sa ne ajuti sa se aplice CORECT fara ani lipsa in contributivitate AMIN. PS> CAZNUL doamne...pentru Neacsu ca-i bantuiestafia pe aici si ne indeamna la gresli ASA sa fie

  RăspundețiȘtergere
 38. Cel de Sus
  Pentru gestul tău de a recunoşte că ai greşit mai devreme, Cezărele ţi-am iertat un păcat! Ce-i drept cel mai mic dintre toate pe care le ai...Ţine-te de canonul pe care l-ai primit şi nu încerca să mă tragi în piept că nu ţine!

  RăspundețiȘtergere
 39. Personal imi mentin parerea ca un control medical trebuie facut periodic.Si sus si jos !

  RăspundețiȘtergere
 40. Cel de Sus
  Puiac fiule dacă doreşti controale medicale, eu le propun jos (la cazane, nu de alta dar să nu inţelegi greşit propunerea). Totuşi în locul controalelor medicale ar fi recomandate controalele ITP sau RAR.

  RăspundețiȘtergere
 41. @PUIAC-poti sa-ti faci o programare cu un simplu telefon

  RăspundețiȘtergere
 42. @anonim37
  Bine,eu cer programarea prin telefon ,da" dumneavoastra sa fii acolo cu capu".

  RăspundețiȘtergere
 43. @Up Priceput .Control la cazanul...de comina.

  RăspundețiȘtergere
 44. ERATA__fosta SIMIONESCU-scuze,viteza-i de vina +stafiile

  RăspundețiȘtergere
 45. Bun ,va ca-i liniste, asa ca va rog a va gindi ,cind o fi mandatul lui d.d.(spre a evita atingerea memoriei...),cine-ar putea primi onorul la Intii Decembrie(Elodia fiind,presupun,...vremelnic ocupata)? Magda,Gina,Bianca...?

  RăspundețiȘtergere
 46. @Puiac nici una din cele enumerate de tine. Onoru" la d.d il va primi CIUMACA!

  RăspundețiȘtergere
 47. UNU si noua.Nu vad. ,,Opt suti di litri"

  RăspundețiȘtergere
 48. Am onoarea sa va salut!
  Un "imbecil"??!!!
  Scuze acceptate domnule Cezar!
  Am scris ca e ultima postare mai sus. Nu pot insa sa nu accept scuzele prezentate de dvs.
  Scuzele se prezinta, nu se cer!
  Tuturor, cu stima.

  RăspundețiȘtergere
 49. Cezare, la ora cand aveai tu impresia ca bantui pe blog, eu eram la o intalnire cu BO dolj . Intreaba-ti prietenul digi . Iti poate confirma . Asa ca bantuit iti e capul si vad ca acuma nu mai poti dormi de grija mea. Te simti eliminata din joc sau care e problema. Vorba cuva , lasa plimbatul prin mai mullte luntre, stabileste-ti locul si optiunile si treci la treaba . Ti-am mai spus eu tie , alergi mult si de pomana in dorinta dea te simti "necesara" . Americanii au o vorba "focus!" adaica concentreste-te pe ceva si lasa alergatul in cerc .

  RăspundețiȘtergere
 50. Va rog, luati cite un numar la intrare !Anonim 007 este deja ocupat. Va multumim !Persoanele care au insotit militarii sunt rugate sa coboare. Urmeaza taieri...de pensii(poate doar de pensii). ,,Nu va riscati,cautati tigari CARPATI).

  RăspundețiȘtergere
 51. 18.000. Vin acasa. Aliniameeeeent...

  RăspundețiȘtergere
 52. @ANONIM(zau ca ma enerveaza,ar fi bine sa va puneti un ID. caci prevad ca vom mai vorbi) Multumesc,multumesc si pentru corectura. o .O seara buna! PS. va doresc sa nu aveti ani lipsa la adeverinta de venit.am informatii noi,da proaste. Ma voi abtine insa pentru ca nu-i asa ,doar eu bat tapsanul.distinsii mei(nostrii)colegi stiu ca problema se va rezolva!!!

  RăspundețiȘtergere
 53. 12.000 ,trei sute litri. Distanta ?
  ......10.500 ,t..rei sute litri.PASADCA,MA AUZI ? Doua sute delitri,noua mii, nu pot mentine inaltimea !Ma aude cineva ? 331 ?

  RăspundețiȘtergere
 54. Am onoarea sa va salut!
  SFINTE, era vorba de 50 lei. Tare bine ar fi daca guvernantii nostri ne - ar "milui" cu 500 sau 800 lei.
  In rest, Doamne Ajuta sa fie pace, bine si sanatate!
  Tuturor, cu stima.

  RăspundețiȘtergere
 55. Trei trei trei, te vad !60 kM ,curs 170, prioritate la aterizare.

  RăspundețiȘtergere
 56. Pt. dl. PUIAC
  Ati uitat "GAZ"!

  RăspundețiȘtergere
 57. Pentru cei care nu sint in bransa: GAZ = combustibil.

  RăspundețiȘtergere
 58. 331, control cu 333 ! ...PASADCA,333 ,il vezi pe 331 ? 331, control cu 333 ! ...331 ? ...331 ?

  RăspundețiȘtergere
 59. Totul era doar pentru prostii din bransa, care nu au murit inca .TU, cum vad ,esti un ...destept !

  RăspundețiȘtergere
 60. @Puiac
  Ai uitat să tragi frâna de mână la MIG, că cale la roţi nu mai există!

  RăspundețiȘtergere
 61. Am onoaea sa va salut!
  Pt. dl. PUIAC:
  "...TU, cum vad ,esti un ...destept !"
  Daca e "pe bune" sint onorat. Daca e la misto mai putem sta de vorba. Recunosc, inca nu v - am "descifrat".
  Tuturor, cu stima.

  RăspundețiȘtergere
 62. In timp de pace ,militarii vegheaza.,,Ei nu stau.Asteapta ordine ! Se instruiesc ,se antreneaza ,creaza scenarii in care joaca,uneori cu ...figuranti,...Si mai si mor ,probabil din plictis.
  Odihneasca-se-n pace !

  RăspundețiȘtergere
 63. @anonim 20:55 TU, de ce nu v-ati luat numar ? Va e frica, a ? Frica la curulet ! Popindaule...

  RăspundețiȘtergere
 64. @PUIAC-331 ,331,331 am trei hectare la arat. intra pe curs0072 viteza maxima asa asa bun,bun331,331-inca trei hectare arate

  RăspundețiȘtergere
 65. Cel de Sus
  Copii, copii lăsaţi MIG-urile, Tupolev-urile, Iliuşin-urile şi alte aeronave bengoase! Mai bine v-aţi uita pe site-ul NASA.gov unde se face o declaraţie de presă cu privire la viaţa extraterestră! Nu vreţi să aflaţi cum v-am creat din coasta lui ADAM? Ia luaţi aminte!

  RăspundețiȘtergere
 66. ,,că cale la roţi nu mai există" .Ei,asta-i problema ? Nu-i bun simt ,nu-i eductie minima ,nu-i un pic de scoala pe bune ...
  Vad ca ne-ngroapa anonimi fara de numar ,si anonimi cum sunt...ce-or cistiga ? Noi stim si ce, si cum .Ei stiu ceva ?

  RăspundețiȘtergere
 67. Dragi camarazi nu vă supăraţi, poate cineva dintre domniile voastre să-mi de-a un răspuns la următoarea întrebare: „Este bun profesionist domnul avocat Viorel Iepure”? Nu ştiu, dar numele de Iepure mă cam ia cu fiori. Parcă ar fi fost altceva dacă s-ar fi numit Viorel Lupu, Viorel Ursu (poate chiar şi Doru), sau Viorel Leu (chiar şi Viorel Vulpoiu). Să n-o ia la goană la primul proces mai serios domnul av. Iepure!

  RăspundețiȘtergere
 68. NON MULTA, SED MULTUM!
  Tuturor, cu stima.

  RăspundețiȘtergere
 69. NASA !A cui nasa ? A lu" FALCA,a lu" Mond"ealu ? Bai, "stratelestrilor", la ci-n cotizati ?!

  RăspundețiȘtergere
 70. @up Da o lege, da ceva ,...anonimi a-nregistra de la ...n ,la n sceba !

  RăspundețiȘtergere
 71. BOTUL! Aveti botul minjit cu smintina ? Anonimi...?

  RăspundețiȘtergere
 72. „Va prezentam recomandarile colectivului de juristi al SCMD pentru toti membrii de sindicat
  Colectivul de juristi al SCMD, intrunit in ziua de 02.12.2010 , va face urmatoarele recomandari:
  1. Adeverintele de venit se pot solicita prin cerere personala de preferinta prin posta, cu confirmare de primire. Ele vor putea fi folosite in instanta.
  2. La primirea adeverintelor salariale, verificati cu mare atentie continutul acestora, intrucat cei care le-au primit déjà, au constatat inexactitati si/sau lipsuri. In cazul in care vi se intampla acelasi lucru, contestati imediat datele primite.
  3. Cererile de recalculare a pensiei sa nu se semneze, in nici un caz, indiferent de presiunile facute asupra dumneavoastra.
  Pentru acei dintre dumneavoastra care doriti sa solicitati adeverinte de venit, va recomandam modelul de mai jos:
  Domnule Comandant,
  Subsemnatul/a _____.(r) ________________________________, fiul/fiica lui _______________________ şi ____________________, născut/ă la data de_____________, în __________________________, CNP:____________________, legitimat/ă cu C.I. seria ___ nr.________, domiciliat/ă în _________________________________________________
  telefon_____________________, în prezent, pensionat/ă militar cu mandat de pensie nr._______________, prin decizia nr.______________/________ şi dosar de pensionare nr._______________/_________, vă rog să binevoiţi a-mi aproba emiterea unei adeverinţe din care să rezulte veniturile brute/nete pe fiecare lună realizate pe perioada desfăşurării activităţii în cadrul ____________________________in perioada_______________________ şi contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară.

  Data Semnătura ”

  RăspundețiȘtergere
 73. COMPLETARE--DACA CERERILE DE REC. NU VOR FI DEPUSE SE VA RECALCULA LA NIVEL DE UN PUNCT(sal. mediu pe economie)-ASTA STIE ASA ZISUL SCMD?

  RăspundețiȘtergere
 74. 2. Socrate Toma a scris:
  3 Decembrie 2010 la 11:30 am

  Corect ar fi fost ca SCDMR si ACMRR sa se preocupe de la bun inceput de solutionarea litigiilor care au aparut si mai apar inca in urma emiterii adeverintelor de venituri. Nu este normal ca un cadru militar sa aiba goluri in adeverinta de venituri iar din memoriul personal sa rezulte continuitatea in activitate. Ar fi trebuit ca in lege , in hotararea de guvern sau in ordinul ministrului sa se fi prevazut o solutie favorabila fie prin alocarea venitului anterior perioadei lipsa , fie a mediei dintre venitul anterior si cel urmator perioadei lipsa. In loc sa fie preocupati de asemenea problema , erijatii in aparatori ai intereselor militarilor pensionari ne-au dat lectii de istorie , ne-au indemnat sa urlam prin fata sediilor unui partid care nu are nicio personalitate , ne-au indemnat sa sustinem lideri sifilitici ai unor partide politice ale caror acte anterioare au generat vacarmul pe care azi il suportam. Oare ne meritam soarta de a avea numai lideri mediocri ? Daca da , atunci pentru unii este bine dar pentru multi este rau. Se vede sau este evident.

  RăspundețiȘtergere
 75. @Anonim de la ora 08.56
  Te cred daca imi indici si baza legala.
  Sa nu-mi zici ca asa vrea Oprea, Igas sau Maior!

  RăspundețiȘtergere
 76. Elena draga-un absolvent de drept nu STIE sa citeasca o lege?Citeste te rog L119 si vezi exact(nu stiu nr.) articolul care stipuleaza EXACT CE SE INTAMPLA DACA NU DEPUI CERERE DE RECALCULARE!!!

  RăspundețiȘtergere
 77. PS. sa te ajut L119;ART.5;alin-4

  RăspundețiȘtergere
 78. @ Elena
  Inseamna ca nu ai citit L 119/2010, juristo ?
  Acum faceti voi recomandarea pentru obtinerea adeverintelor de venituri?.
  La Casa de pensii a MAI, cine a depus adeverintele de venituri pana la data de 20.11.2010 va primii pensia recalculata incepand cu 01.01.2011 conform L 19/2010, cine a depus dupa, va primii pensia recalculata la nivelul de un punct pana la recalcularea dupa adeverinta.
  Departamentul juridic este interesat sa obtina de la filiale tabel cu semnaturile membrilor ca sunt de acord sa fie reprezentati in procese de Dogaru. Despre ce procese este vorba ?. Pana la primirea deciziilor de recalculare a pensiilor nu se poate da in judecata.
  Pana acum ne sfatuiati sa nu cerem adeverinte, iar acum in decembrie ne dati si model. Este cam tarziu madam.

  RăspundețiȘtergere
 79. Dapix,
  Este nedreapta afirmatia ta.
  Probabil ai cititi comentariile mai de la mijloc in jos, altfel ai fi sesizat ca a facut cineva comentarii legate de scrisoare. Dar la modul general , miahnirea ta e justificata . Si te-ar ruga sa mai ramai pe aici, e nevoie de oameni cu cap aici, nu doar de latrai anonimi ascunsi sub fustele cine stie cui. Ramai prin zona si ca cititor si ca parte activa in comentarii. Nu lasati "aspargilius " sa acopere toti peretii.

  RăspundețiȘtergere
 80. Pentru a convinge membrii din SCMD, ca sunt indrumati de persoane cu calificare din punct de vedere juridic, ne puteti comunica ce facultate ati terminat, anul si care a fost functia si locul de unde ati trecut in rezerva. Semnati comunicatele SCMD cu:lt.col.(r) de justitie, inseamna ca ati fost magistrat militar ?. Asta inseamna ca va pastrati pensia ,,nesimtita''. Daca ati absolvit numai facultatea de drept, si nu ati lucrat in magistratura nu mai induceti oamenii in eroare, sa creada ca la nivel central activitatea pe linia departamentului juridic sunt reprezentati de o ,,meseriase'' care ,,lupta'' si iar ,,lupta'' precum Ioana D'Arc sau Ecaterina Teodoroiu.

  RăspundețiȘtergere
 81. Uauu... Lumeeee .... Citez:
  "Dvs. stiti de cate ori a trebuit sa fiu eu sau Monac in cate 2-3 locuri ... deodata?"!!!! - dixit Lt.col.r. de justitie Elena Cobuz, Vicepresedinte al autointitulatei structuri paramilitare SCMD, intr-un document pe care il semneaza propriu. Suntem deja, cu biata fatuca, in curat paranormal, ori zona crepusculara! The X -Files! De-dublari, de-triplari ...! Il mai taraste si pe d-l Monac cu ea! Interesant! De cand Lenuta se trage de centura cu dl.col.r.dr.Monac? Chiar asa, Lenuta neichii?? Asa de tare esti, sau te crezi ?!!!
  Fetita neichii, faci pe D-l Monac de ras!

  RăspundețiȘtergere
 82. sunt 331,331,331, ma aude cineva?. catapultare reusita,agatat in varful unui stalp de telegraf ,MIG-ul LaNCER pus cu precizie milim. in ..brazda. misiune indeplinita ..sunt 331.. turnu ce dracu faceti acolo,ati pus de-o septica pe dezbracate ..331..331

  RăspundețiȘtergere
 83. i-auzi ia!..in afara de lt.col..Cobuz si proprietarul blogului-noul ei far calauzitor- mai posteaza cineva,culmea? in contradictie cu cei doi:
  Recomandarile sunt adresate celor care nu mai rezista presiunii psihice si sunt indusi in eroare cu sperietoarea salariului mediu.Sunt directionati de diversi binevoitori sa ceara adeverintele de la CMJ-uri. De ce? Au ele acces la statele de plata conform atributiilor anterioare HG 735? ... sau trebuie sa se faca neaparat conexiune intre cererea petentului, hotararea de guvern si ordinul ministrului?!?!
  Doar casa de pensii militara are atributii in domeniul pensiilor, iar in cazul contestarii recalcularii acestora va trebui sa faca dovada soldelor luate in calcul. Ulterior, va da socoteala in justitie pentru recalculari dupa ureche.

  RăspundețiȘtergere
 84. 331,331,331,aici turnul, cum o mai duci?noi tocmai am terminat septica si suntem in Adam si Eva!!! pe la tine cum mai e ?mai astepti un pic da? bun baiat!

  RăspundețiȘtergere
 85. Anonim de la 16,23 Anonim si nu prea!

  Blogul lui Plano10 este citit zilnic de mii si sute de persoane interesate de problematica juridica a pensiilor speciale.
  De comentat...comenteaza doar cei pe care-i duce mintea sa poarte un dialog civilizat si profesionist.
  De citit citesti si tu! Vrei sa-ti public adresa de mail?

  RăspundețiȘtergere
 86. SCMD: sindicatul nimanui! Un sindicat tratat cu maxima indiferenta!
  DE ZIUA ROMANIEI, ROMANII NU SUNT EGALI IN DREPTURI
  DISCRIMINARE IN 5 ACTE
  Un caz fara precedent s-a intamplat la Craiova. De Ziua Romaniei, la olteni pana si depunerea de coroane se face pe preferinte si simpatii.

  Episodul 1 . Pe data de 25.11.2010 Filiala Dolj a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate trimite o adresa oficiala catre Prefectul Judetului Dolj prin care isi manifesta dorinta de a participa cu o delegatie la Ceremoniile Oficiale dedicate Zilei de 1 Decembrie, moment ce se incheia prin depunerea unei coroane de flori conform uzantelor.

  Episodul 2. Pana aici nimic anormal, o asociatie a militarilor doreste sa participe la sarbatorirea Zilei Nationale, alaturi de alte asociatii si toti romanii. Anormal este insa pentru onor Prefectura Craiova, care desi fusese notificata cu privire la infiintarea si existenta SCMD inca din primavara printr-o adresa de informare formala, de data asta anunta Filiala Dolj a SCMD printr-un telefon dat de catre domnul Consilier Victor NICOARA ca neavand date despre sindicat, nu poate onora cererea acestuia. I se trimite (a doua oara ) pe data de 29.11.2010 o nota prin care i se ofera datele cu privire la infiintarea SCMD.
  Continuarea, aici:
  http://www.stiri.com.ro/stire-490/de-ziua-nationala-a-romaniei-romanii-nu-sunt-egali.html

  RăspundețiȘtergere
 87. NU_I DISCRIMINARE CI NEBAGARE IN SEAMA-e cu totul altceva

  RăspundețiȘtergere
 88. NU E ADEVARAT ! SUNTEM O FORTA ! ASA SE EXPRIMA CONDUCATORUL NOSTRU. Imi vine sa rad . Asa este tratata o "forta a miscarii sindicale "?
  Parca aud " ai cui sunt astia mai ? Ai lui Dogaru ? Care Dogaru mai ? Aaaaaaaaaaa, ala de seamana cu Benny Hill ?Aha , m-am lamurit. da-le pass!Benny Hill macar e simpatic "

  RăspundețiȘtergere
 89. @puiac-331,331,ce faceti fratilor.turnul alo turnul,mi-au inghetat maruntaiele si am murit de sete firatai-dr....

  RăspundețiȘtergere
 90. # Vosi a scris:
  3 Decembrie 2010 la 11:58 pm

  @ mos alecu: mulţam fain !
  Nu cred că au ţinut cont, în 1977 sunt înscrise aceleaşi venituri pe fiecare lună din an, nu este o scădere din iulie, dimpotriva, din august este o creşere cu 25 de lei; probabil ne-a mai dat Ceaşcă ceva…
  Eu mi-am tras la xerox adeverinţa, îmi lipseşte o lună din 1994, am avut noroc, cu mari emoţii încerc să-mi fac singur recalcularea.
  În decizia de pensie, aia cf. L90/2007 – recalculare cu grupele, am trecute perioadele cu 25, respectiv 50% majorare punctaj.
  Majorări mai sunt şi din contribuţia la pensia suplimentară, 13, 14, 15, 21%, funcţie de perioadă.
  Eu nu mai ştiu cu cât am contribuit noi, cu 2,3 sau 4%.
  Procentele de majorare depind de procentul de contribuţie.
  În prima decizie de pensionare, că am vreo trei, scrie ca am contribuit, dar fară procent.
  Menţionez ca m-am pensionat în 1998 la 45 de ani, cu Şc. mil. de ofiţeri, vechime efectivă 25 de ani, de serviciu 30.
  La un calcul aproximativ, nu cred că voi pierde, dimpotrivă.
  După 4 ani de ofiţerie am fost deja pe funcţie de maior.

  Vor pierde cei care s-au “învârtit” în ultimii ani de serviciu, luînd grade din 2 în 2 ani.
  Cunosc caz, pe bază de ţuici şi altele, în 5 ani, de la lt.col a ieşit la pensie general. A îmbrăcat uniforma cu gradul de general doar la avansare.
  Normal că a fost printre primii care ţipa că trebuie să ne înscriem în SCMD.

  Una peste alta, nu sunt de acord cu schimbarea pensiei militare în pensie obişnuită, nici cu ruperea ei de soldele celor activi, dar, noi cei disponibilizaţi cu adevărat printre primii 1998, 1999 prima parte a anului, am fost cei mai vitregiţi. În 12 ani mi s-a tot dat cu ţârâita.
  Poate se face şi puţină dreptate…

  RăspundețiȘtergere
 91. @Anonimi sau nu, binevoitori sau nu
  1. Chiar daca nu va place numele dlui avocat de la Cluj (Doamne, la ce ati ajuns, sa va legati de numele unui om!), va informez ca il cunosc de peste 15 ani si este un exceptional si un foarte bun profesionist.
  2. Raspunsul la toate comentariile la adresa mea (si in special pentru: Anonim spunea...
  COMPLETARE--DACA CERERILE DE REC. NU VOR FI DEPUSE SE VA RECALCULA LA NIVEL DE UN PUNCT(sal. mediu pe economie)-ASTA STIE ASA ZISUL SCMD? 3 decembrie 2010, 08:56) vi-l dau chiar prin intermediul dlui avocat, mai exact prin ceea ce i-a trimis domnia sa dlui ministru Oprea.

  MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE
  Domnului ministru Gabriel Oprea
  - Personal -
  Subsemnatul avocat Iepure Viorel, reprezentant al reclamanților
  general de brigadă (r.) Hexan Viorel ș.a. în dosarul nr.1510/33/2010 al Curții de Apel Cluj, vă aduc la cunostin ț ă faptul că prin Sentința
  civilă nr.443 din 23.11.2010 instanța a admis acțiunea promovată
  și a anulat dispoziţiie art.2 al.2,3,4,6 ș i 7, art.6 al.1,2 ș i 4 şi art.10 al.2 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010.
  În conformitate cu prevederile art.15 al.4 din Legea nr.554/2004,
  în urma admiterii acțiunii de fond, măsura suspendării dispuse prin
  Sentința civilă nr.338 din 28.09.2010 se prelungește de drept până la
  soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.
  Efectele celor două sentințe se produc ”erga omnes” și nu doar
  asupra reclamanților iar măsurile dispuse de instanță cu privire la H.G. nr.735/2010 se răsfrâng și asupra actelor subsecvente (inclusiv
  asupra Ordinului nr. M.101/23.08.2010 al M.Ap.N.), în virtutea
  principiului ”resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”.
  Prin urmare, întreaga răspundere privind recalcularea pensiilor
  revine, încă de la data pronunțării Sentinței civile nr.338/28.09.2010,
  organului de pensii al Ministerului Apărării Naționale. Nedepunerea de
  către pensionarii militari a cererilor de recalculare și a documentelor privind veniturile realizate nu mai poate justifica determinarea punctajului mediu anual prin utilizarea salariului mediu brut pe economie.
  Neluarea în considerare a celor hotărâte de instanță poate atrage
  răspunderea penală și civilă a persoanelor vinovate.
  Anexez, în copie, minuta Sentinței civile nr.443/23.11.2010 a Curții
  de Apel Cluj.
  Cu respect,
  Cluj-Napoca, Avocat Iepure Viorel
  30.11.2010"
  @Admin
  Dle comisar, nu am nimic cu Dvs. cred ca ati inteles de mult lucrul acesta, dar ... va las cu bine.
  Nu pot sa mai raman alaturi de unii care se ascund sub umbrela anonimatului si arunca cu noroi in cine le vine la indemana, care fac greseli de scriere si de exprimare, care nu sunt in stare sa arate CONCRET ce au facut pentru colegii/camarazii lor de cand a inceput tot balamucul acesta cu pensiile, cu cumulul s.a.m.d.
  Cine nu a inteles recomandarea CERETI ADEVERINTE, NU FACETI CERERI DE RECALCULARE ACUM sa fie sanatosi. E o recomandare facuta nu de mine personal, ne-am adunat surprinzator de multi cu pregatire juridica (EVIDENT, de la Armata au fost doar ...2. Inca o dovada in plu ca ... dar mai bine ma abtin). Au fost si avocati cu destui ani de practica pe la instante. Cine va tine cont de ea, va vedea mai tarziu de ce. Cine o ignora, la fel.

  RăspundețiȘtergere
 92. @ELENA,
  Este regretabil! Fuga ta de dialog, chiar cu anonimi, dovedeste aceeasi BOALA: INCAPACITATEA DE A COMUNICA! Imi pare rau! La cate am suportat si eu pe aici ... suspiciuni de tot felul, mistocareala ieftina, uneori injurii, voalate mai mult sau mai putin ... ce ar fi trebuit sa fac? Sa cenzurez? Sa inchid blogul? Sa ma supar si sa injur si eu? NIMIC din toate acestea! Oamenii traiesc permanent intr-o tensiune si stres enorm! Se intampla sa derapeze fara voie! Fara intentie! De regula revin, chiar isi cer scuze, sau renunta sa mai posteze aiureli! Oricum, EI au nevoie de COMUNICARE! Eu respect aceasta necesitate! Macar COMUNICARE sa mai existe! In rest, Dumnezeu cu mila! Si, vorba unuia: inca ceva! Poate ramai alaturi de oameni, de noi, colegii tai! Poate intelegi ca cele scrise sunt din suflet, fara a fi tendentios! Poate doar... amarat! Prea amarat!
  Te astept cu noi postari! Te stiu o luptatoare! Ar fi pacat, sa nu!
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 93. @plano10,
  Constat ca si tu esti suparat! Ce aveti, oameni buni? Atat de mare sa fie stresul? Atat de mare oboseala? Am atins cel mai inalt punct al sensibilitatii? Ne covarseste, ne invinge DIVERSITATEA opiniilor?
  Ar fi pacat sa fie asa!

  RăspundețiȘtergere
 94. "cezar spunea...
  Nikk spunea...

  @ Plano10,
  Subscriu intru totul punctului tau de vedere ,exprimat in postarea de pe blogul ce-ti apartine ,ca raspuns la comentariul ,,amicului “meu… DigiPorto alias Giuliano 57. Apreciez profesionalismul si obiectivitatea de care dai dovada in abordarea problemei pensiilor militare si iti multumesc pentru ajutorul ce ni-l dai .
  27 noiembrie 2010, 15:10"
  Adevarat sau fals Cezare? Şi tu Cezare/Brutus? Te-ai scăpat şi tu puţin la adevăr!

  RăspundețiȘtergere
 95. ADIO,VA PARASESC,NU MA MERITATI INGRATILOR!!!

  RăspundețiȘtergere
 96. @Anonim 13:08
  De ce-a murit pisica? ...Din curiozitate!
  "Adio dar raman cu tine!"
  PS
  Care dintre noi anonimii, ca doar ti-am vorbit frumos nu? Dar tu care anonim esti?

  RăspundețiȘtergere
 97. d-le ADMIN
  Nu sunt nici suparat si nici stresat.
  Dar nu puteam sa las netaxata neobrazarea anonimilor. Anonimi doar cand spun lucruri traznite.

  RăspundețiȘtergere
 98. @La revedere iti spun/Adio si drum bun (si cale batuta ..si cale batuta...)

  RăspundețiȘtergere
 99. @ELENA-Vad ,,lupta"ta inversunata cu, nu-i asa, distinsii anoimi si nu pot sa nu ma bag si eu :Niciodata o lege organica nu va fi abrogata prin hotarare judecatoreasca, deci nici L119.drept urmare se pare ca anonimul care-ti citeaza din legea respectiva are dreptate firar sa fie,indiferent de ce-i transmite domnul Iepure ministrului .Cred ca la nivel scmd aveti nevoie de o personalitate juridica care poate fi obiectiv in analize. mai pe scurt sa nu aibe treaba cu recalcularea. parerea mea, la care astept si un raspuns!

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite