Google Translate

joi, 11 noiembrie 2010

Tuturor membrilor SCMD, precizari importante! Comunitatea Militarilor, va asteapta! UPDATE!

Raspund public unor e-mail-uri si telefoane:
Acest Blog, ramane in continuare, spre a servi si intereselor membrilor din SCMD!
Este un Blog infiintat in cadrul fostului SCMD, iar scoaterea lui in afara, nu a fost optiunea sau dorinta mea ca Admin.
Blogul, prin Arhiva sa de peste 260 de postari si mai mult de 3500 de comentarii, face parte din istoria vie si tumultoasa a primului Sindicat al Militarilor.
Aceste precizari, vin si pe fondul CENZURII instaurate de CD al SCMD! "Actualul SCMD", nu este acelasi cu "fostul SCMD"! Va invit pe carcotasi sa studiati "STATUTUL"!
DA, in curand, AICI se vor exprima LIBER oameni "din SCMD", care au ceva de spus "tuturor". Vor fi postate opinii, puncte de vedere, drepturi la replica, dar si ... documente incendiare!

Admin, V.Burcu
P.S.: Comunitatea Militarilor , va fi sintagma folosita de mine
ca Admin pe acest Blog, deorece nu doresc a fie confundata
cu "feuda" nu stiu cui, sau daca stiu ... nu ma intereseaza!
Tuturor celor de buna credinta, le spun Bun venit!
Admin

____________________________
UPDATE
12 noiembrie 2010
____________________________
joi, 11 noiembrie 2010
Punctul de vedere al Filialei Dolj a SCMD
Punctul de vedere al Filialei Dolj a SCMD referitor la activitatea economico-financiară.

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi stabilirea unei practici unitare în domeniul utilizării fondurilor

I. APRECIERI ŞI CONSIDERAŢII ASUPRA MODULUI DE UTILIZARE A FONDURILOR ÎN PERIOADA 2009 - IUNIE 2010

Biroul Operativ al Filialei Dolj luând act de dezbaterile generate de modul în care s-au cheltuit fondurile sindicatului, a analizat în şedinţa sa din data de 09.11.2010 activitatea economico-financiară a SCMD în strânsă corelaţie cu SCOPURILE ŞI DIRECŢIILE DE ACŢIUNE ale organizaţiei cuprinse în STATUT cât şi cele rezultate din ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANŢILOR.

Din analiza EXECUŢIEI FINANCIARE până la data de 30.06.2010 a reieşit faptul că ponderea cheltuielilor efectuate a fost în principal pentru:

1. ÎNFIINŢAREA ÎN TERITORIU (JUDEŢE) A UNUI NUMĂR CÂT MAI MARE DE FILIALE – fapt reliefat de cheltuirea unor sume foarte mari pentru TRANSPORT – 40.418,63 lei, precum şi dotarea acestora cu materialele necesare desfăşurării unor activităţi SINDICALE în concordanţă cu SCOPURILE prevăzute în STATUT – fapt confirmat de AVANSUL CĂTRE FILIALE – 82.993,2 lei.

Repartizarea către unele filiale înfiinţate în primul EŞALON (cele mai vechi) a unor sume mai mari decât procentul de 20% din cotizaţie s-a datorat în principal faptului că prin intermediul acestora SCMD a desfăşurat unele activităţi de ASIGURARE MATERIALĂ cât şi unele ACTIVITĂŢI SPECIFICE.

2. ASIGURAREA LA NIVEL CENTRAL A CONDIŢIILOR DE LUCRU, DOTAREA ŞI UTILAREA CU MIJLOACE FIXE ŞI OBIECTE DE INVENTAR DE STRICTĂ NECESITATE. Acest lucru este reliefat de valoarea cheltuielilor efectuate pentru:

 - ACHIZIŢIA ACTIVELOR FIXE – 11.843,68 lei
 - OBIECTE DE INVENTAR       – 14.455,76 lei
 - CONSUMABILE                   – 11.946,81 lei
 - PLATĂ UTILITĂŢI               – 20.893,87 lei

3. CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI PLATA UNOR SALARII PENTRU UN NUMĂR LIMITAT DE FUNCŢII (SECRETARIAT, CONTABIL) în valoare de 30.826,58 lei şi respectiv 27.311,0 lei

4. PLATA ONORARIULUI CĂTRE CASA DE AVOCATURĂ care apără interesele membrilor de sindicat în procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată – 14.020,20 lei.

Structura CHELTUIELILOR în bugetul SCMD reliefează că efortul principal al conducerii a fost direcţionat către REALIZAREA UNEI ORGANIZAŢII CU STRUCTURI PUTERNICE ÎN TERITORIU şi ASIGURAREA PENTRU ACESTE STRUCTURI A UNOR CONDIŢII MINIME DE LUCRU şi mai puţin COINTERESAREA MATERIALĂ A CASEI DE AVOCATURĂ care apară interesele membrilor SCMD în procesele aflate pe rol şi mai ales pentru ATRAGEREA ŞI ÎNCHEIEREA UNOR CONTRACTE CU MARI CASE DE AVOCATURĂ capabile să reprezinte în viitoarele procese atât în ţară dar mai ales la INSTANŢELE INTERNAŢIONALE.

Considerăm că pentru atingerea acestui scop trebuie realizat un CONT DE ECONOMII capabil să ne asigure continuitatea ACŢIUNILOR în toate etapele procesuale în ţară şi mai ales în străinătate, CONT ÎN CARE SĂ SE REGĂSEASCĂ MAI MULT DE 50% DIN FONDUL SINDICATULUI.

Înţelegând STRATEGIA aleasă de către conducerea centrală a SCMD în primul an de viaţă al organizaţiei, considerăm că este în interesul membrilor săi să atragem atenţia asupra OPORTUNITĂŢII unor cheltuieli dar mai ales asupra CUANTUMULUI LOR, cheltuieli care nu sunt conforme nici cu SCOPURILE SCMD, dar nici cu ETAPA şi PERIOADA în care ne găsim ca organizaţie (cu număr relativ mic de membrii) cât şi ca societate (CRIZĂ ECONOMICĂ).

În acest sens considerăm ca exagerată cheltuirea sumei de 30.826,58 lei pentru ACTIVITĂŢI DE PROTOCOL. Pentru înlăturarea oricăror BÂRFE şi SUSPICIUNI în rândul membrilor SCMD solicităm detalierea acestor cheltuieli pe NATURI DE CHELTUIELI.

De asemenea, considerăm că decizia de acordare a unor salarii în cadrul structurii centrale unor persoane cu FUNCŢII DE EXECUŢIE, fără consultarea FILIALELOR şi împotriva DECIZIEI CONSILIULUI NAŢIONAL AL REPREZENTANŢILOR, afectează grav relaţiile dintre conducerea SCMD şi filiale, slăbeşte încadrarea membrilor de sindicat în organele de conducere alese şi creează falsa impresie că organizaţia este condusă în mod AUTORITAR şi DISCREŢIONAR de către cineva.

Biroul Operativ al FILIALEI DOLJ, consideră că pentru buna funcţionare a SCMD, unele funcţii de execuţie din sfera compartimentelor SECRETARIAT, FINANCIAR-CONTABIL, ADMINISTRATIV-LOGISTIC trebuie remunerate într-o primă fază pe baza unor REGULI ŞI CRITERII stabilite şi adoptate în mod democratic.

În accepţiunea noastră considerăm că şi alte funcţii de CONDUCERE şi EXECUŢIE pot face obiectul unei cointeresări materiale dar într-o altă etapă când SCMD va fi mai puternic din punct de vedere financiar iar activitatea sa va include şi unele preocupări de natură economică şi administrare de patrimoniu.

Apreciem ca pozitivă iniţiativa întocmirii „PROIECTULUI DE ÎNDRUMAR DE CHELTUIELI” deşi ea se materializează mult prea târziu faţă de DECIZIA DE LA ALBA-IULIA.

Considerăm că este necesar ca în cadrul ÎNDRUMARULUI să fie reliefate în mod CLAR şi DISTINCT, natura cheltuielilor pe care le efectuează filialele din cota de 20% pentru buna lor funcţionare precum şi cheltuielile pe care le face structura centrală (care are PERSONALITATE JURIDICĂ) în folosul său dar şi în folosul FILIALELOR.

Apreciem că structura CENTRALĂ va trebui să angajeze cheltuieli pentru achiziţionarea unor mijloace fixe pentru dotarea sediilor, PLATA CHIRIILOR PENTRU SEDII, CHELTUIELI DE TRANSPORT, CAZARE ŞI HRĂNIRE PENTRU ACTIVITĂŢILE PE CARE LE ORGANIZEAZĂ, CHELTUIELI CU SALARIILE, filialele din cei 20% repartizată angajând numai cheltuieli pentru plata UTILITĂŢILOR, CONSUMABILELOR şi achiziţie OBIECTELOR DE INVENTAR.

Realizarea unei PRACTICI UNITARE de utilizare a fondurilor şi stabilirea unor REGULI CLARE DE FINANŢARE A FILIALELOR (solicitarea şi acordarea fondurilor) va conduce la instaurarea unui climat de încredere între filiale şi structura centrală, înlăturând suspiciunile de FRAUDĂ, ABUZ şi FAVORITISM.

Instrumentul principal de lucru atât la nivel central cât şi la nivel de filială trebuie să fie BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI, care se va întocmi pentru un an calendaristic şi va fi supus aprobării – CONSILIULUI NAŢIONAL AL REPREZENTANŢILOR pentru bugetul SCMD şi ADUNĂRII GENERALE pentru bugetul filialei (cei 20% din cotizaţie aferentă numărului de membrii din filială).

Având un BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI aprobat şi un ÎNDRUMAR DE CHELTUIELI care stă la baza întocmirii bugetului şi efectuarea cheltuielilor – toate cheltuielile se vor face în mod transparent şi uniform iar OPORTUNITATEA ŞI LEGALITATEA cheltuirii fondurilor va revenii structurilor care au aprobat BUGETUL.

Solicitarea şi acordarea FINANŢĂRII de către şi către filialele se va face pe baza datelor din BUGETUL APROBAT TRIMESTRIAL PRIN CERERE SCRISĂ la începutul fiecărui trimestru pentru trimestrul în curs. În felul acesta se va asigura buna funcţionare a activităţilor din cadrul filialelor precum şi plata utilităţilor şi serviciilor către furnizori.

În luna NOIEMBRIE, filialele îşi vor fundamenta BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI şi vor înainta STRUCTURII CENTRALE – NEVOILE DE FINANŢARE PENTRU ANUL VIITOR în care vor CUPRINDE SUMELE PENTRU PLATA CHIRIILOR PENTRU SEDII, NEVOI DE ACHIZIŢII PENTRU MIJLOACE FIXE (MOBILIER, CALCULATOARE, IMPRIMANTE, FAX etc.)

În luna DECEMBRIE se vor aproba BUGETELE FILIALELOR de către ADUNAREA GENERALĂ precum şi BUGETUL SCMD de către CONSILIUL NAŢIONAL AL REPREZENTANŢILOR, după ce în prealabil se vor prezenta RAPOARTE ASUPRA EXECUŢIEI BUGETULUI pentru anul care se încheie.

În scopul DEZBATERII şi IMPLEMENTĂRII unui sistem UNITAR de colectare a veniturilor şi utilizarea lor propunem ORGANIZAREA în luna NOIEMBRIE a unei convocări cu responsabilii ECONOMICO – FINANCIARI din filiale pe zone geografice timp de o zi. În felul acesta apreciem că s-ar lămuri multe probleme de specialitate iar costul de organizare ar fi minim.

Stimati camarazi, conştienţi că SCMD-ul este creaţia noastră izvorâtă din dorinţa de a avea o reacţie firească la o realitate NEFIREASCĂ, Biroul Operativ al Filialei Dolj face un apel către toţi membrii de sindicat, să manifeste ÎNCREDERE în cei care temporar conduc această organizaţie iar factorilor de conducere din toate structurile le recomandă să dea dovadă de TRANSPARENŢĂ în actul de conducere, CHIBZUINŢĂ şi RESPECT pentru AVEREA SINDICATULUI ŞI SĂ NU UITE SCOPUL PENTRU CARE S-A ÎNFIINŢAT SCMD.
Cu respect
Biroul Operativ al Filialei Dolj a SCMD
_________________________________

Stimati colegi,

Salut initiativa membrilor Filialei Dolj,
a Biroului Operativ si a intregii conduceri !

Felicitari pentru curaj, inititiva si pentru propunerile pragmatice si pertinente exprimate prin punctul de vedere al Filialei dvs privind modul judicios, corect si transparent in care trebuie sa se desfasoare activitatea economico-financiara a SCMD.

Ma bucur din tot sufletul ca sunteti realisti, ca stiti ce vreti si va doriti, ca intreaga activitate a SCMD sa fie transparenta, sa respecte Statutul si legislatia legala in vigoare, sa existe comunicare, atat in plan vertical, cat si orizontal, si tot ceea ce se cladeste si se cheltuieste in aceasta asociatie non-profit sa se bazeze pe propunerile dvs, pe aprobarile scrise ale filialelor si nu pe alte criterii.

Felicitari stimati colegi sunteti demni de toata lauda !
Cu respect,
Anisoara Winzer
Dupa cum am PRECIZAT, personal nu am nicio calitate in SCMD.
Ma voi abtine deci, sa comentez, ori sa am opinii!
Pe acest Blog insa, voi PUBLICA tot ce primesc pe e-mail si este de interes!
Admin, V.Burcu
P.S.: Multumesc in numele cititorilor acestui Blog,  tuturor celor care ne informeaza in timp real si corect! Reamintesc, voi publica si drepturi la replica, daca vor fi! Libertatea comunicarii  si confidentialitatea, este garantata! Comentariile, necenzurate!
Admin

69 de comentarii:

 1. Comisare, esti sigur ca AICI se vor exprima LIBER oameni din SCMD care au ceva de spus "tuturor", vor fi postate opinii, puncte de vedere, drepturi la replica, dar si ... documente incendiare! Esti sigur ca si membrii SCMD sunt de acord sau numai... dizidentii. Daca tot ti-ai dat demisia din SCMD, la ce bun sa-i mai servesti interesele? Asta asa, ca ma freaca grija... Din cate stiu eu, SCMD are cateva bloguri... Mai e si roarmy230... Eu stiu ca esti un om de treaba, bine intentionat si te pretuiesc. Mai mult, suntem de-o varsta... Cu retragerea ta... cred ca a fost o ratacire. Pe de alta parte, imi doresc mult sa iesim basma curata din rahatul in care ne-au bagat portocalii si sa bem afurisita aia de tuica pe malul Dunarii... Am obosit, comisare, amandoi...
  Ariciul, animal folositor...

  RăspundețiȘtergere
 2. Ariciule,
  Eu chiar te pretuiesc!
  Tu nu crezi, dar eu te stiu!
  Pe fond, esti "baiat de treaba"!
  Postarea de azi, nu este ca asa vreau eu,
  ca nu am ceva mai bun de facut!
  ESTE pur si simplu, vocea "nu" a "dizidentilor",
  ci a mult mai multor cititori ai acestu Blog liber!
  Personal, nu oblig pe nimeni sa mai citeasca sau sa
  comenteze in aceste pagini! Sunt liberi s-o faca unde vor!
  Am spus si repet: cand voi ramane doar cu 10 vizitatori,
  voi inchide definitiv Blogul! Pana atunci ...
  Vox populi, Vox Dei !
  Chiar daca ... nu convine unora!
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 3. C Ariciule ,
  Grija si dragostea dumitale pentru Burcu e induiosatoare ! Stai sa imi iau batista . Acuma ia-o si pune-o pe tambal . SCMD are cateva bloguri ? Care sunt alea ? SCMD are un blog xeroxat , cu vre-o 60 de copii. Ce gasesti pe unul, gasesti pe toate . Cu cateva exceptii: Buzau, Valcea , Sibiu , Slatina , Satu mare , Focsani , Constanta , si inca cateva care mai au un pic de personalitate si se ocupa de informarea oamenilor si cu altceva , nu numai "Directivele " domnului Dogaru . In rest , aplaudaci. Ce este interesant este faptul ca nu mai schoiimbi odata eticheta . S-a uzat, ia alta. Chestia cu portocalii care vor raul SCMD este fumata de mult . Mai diversifcati si voi sau sunteti in pana de inspiratie ? Iar rahatul in care este bagat dogarui , nu s edatoreaza nimanui . Vina ii apartine oricat ai incerca sa convingi lumea ca " toti suntem raspunzatori de victoriile si greselile SCMD . NImeni ( si cand spun nimeni ma refer la filiale ) nu l-a impins pe domnul Dogaru , sau Apostol, sau Pricina sau .. alti impricinati, sa se infrupte din banii sindicalistilor ca din mosia prorie . Nimeni nu i-a fortat , nici macar sfatuit sa isi bata joc de increderea oamenilor care le-au pus banii si sperantele pe tava . Asa ca stii ceva , las-o mai moale . Fiecare trage dupa propriile fapte , nu mai aruncati vina pentru dezabstrul in care suntem pe ceilalti , pentru ca culmea ironiei , Basescu , Boc si Oprea , au adus -prin legile lor anticonstituionale- mai multi sindicalisti decat tot comitetul director prin mesajele lor aiuristice . ESTE O IRONIE A SORTII , DAR ESTE PURUL ADEVAR .

  RăspundețiȘtergere
 4. @ Ariciul, animal folositor...
  Daca ai si influenta/putere in luarea DECIZIILOR,
  iata, va fac o PROPUNERE tentanta:
  Voi "inchide", "ingheta" acest Blog, il voi sacrifica,
  pe altarul democratiei, cu o MINIMA CONDITIE:
  Reveniti la legalitate, la normalitate!
  Dati drumul la COMENTARII pe TOATE blogurile!
  Abia ATUNCI, voi crede ca sunteti de buna credinta!
  Ca BONUS, va voi premia cu inchiderea acestui blog!
  Deci: cine vrea binele? Cine si ce decizii ia?
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 5. @ D-le Burcu,
  Si eu am vorbit aici despre lipsa de transparenta a SCMD Central, mai ales dupa catastrofala decizie, luata recent de CC al SCMD, de a inchide pentru comentarii toate blogurile SCMD.
  Blogul dvs este cautat de multi dintre cei interesati de pensiile militare, in speranta ca aici vor gasi o informatie scapata de cenzura centrului si nu neaparat pentru a discredita SCMD. O spun in cunostinta de cauza pentru ca vad cat de multi acceseaza Blogul meu pornind de la Blogul dvs.
  Blogul lui Burcu a devenit un soi de "Ëuropa Libera" pentru militarii greu loviti de regimul portocaliu.
  Este o insulta la adresa ofiterilor sa spui ca ei nu stiu sa analizeze ce e real, ce e bascalie, ce e interes de destabilizare in diversitatea de comentarii care dau farmecul unui mijloc virtual de comunicare intre oameni inteligenti.
  Eu nu inchid blogul nici daca ariciul folositor da drumul la comentarii.:) :) :)

  RăspundețiȘtergere
 6. VASILE TATA,
  TU FACI AFACERI CU HOTII ? TE CREDEAM MAI ISTET. ASTIA SUNT IN STARE SA DESCHIDA GRANITELE ACUMA SI SA LE INCHIDA IARASI DUPA CE AI INCHIS TU BLOGUL .
  AI FACUT O PROSTIE, NU O FA SI PE A DOUA .NU SE MERITA , ZAU ASA .

  RăspundețiȘtergere
 7. Ariciule eu nu sunt un razvratit din SCMD, sunt doar un dezamagit membru de sindicat. Domnul Burcu in schimb este un razvratit autentic, a indraznit sa intrebe de cheltuirea banului sindical si ca si cum asta n-ar fi fost de ajuns mai are si tupeul sa pretinda sa se exprime liber pe un blog al sindicatului adunand in jurul lui tot felul de "frustrati" de felul lui. Eu propun sa modificam statutul SCMD in sensul ca fiecare membru sa fie obligat sa-si deschida cate un blog restrictionat, cu parolele la CD al SCMD, astfel rezolvam problema, fiecare are unde scrie liber si fiecare este liber sa-si citeasca scrierile si sa-si popularizeze parerile siesi, iar cei care deviaza de la firul rosu vor fi......

  RăspundețiȘtergere
 8. SCMd_KAPUT !! si-a trait traiul si-a mancat malaiul(cotizatiile)!!Cred ca-i nevoie sa veniti cu probleme de larg interes pentru toti militarii ,activi sau pensionari fara a fi trecute prin furcile..sindicatului. Scmd ramane in opinia mea ca un subiect minor, ceva care ..a fost.PS.multa dreptate are PLANO-trebuie reflectat la ce spune.

  RăspundețiȘtergere
 9. Am citit pe blogul lui Neacsu ca doamna Cobuz a iesit la plimbare . Si-a vizitat rudele de la Valcea , acuma merge la cele de la Suceava . Si asta , trimisa in misiune de sindicat ,pe banii neneacai, drept rasplata ca a facut sluj frumos la sedinta si nu a facut scandal . Traiasca sindicalistii care deconteaza vizitele la parinti .

  RăspundețiȘtergere
 10. ... Balan ( domnul politist comunitar care a inchiriat propria locuinta ca sediu Politiei Comunitare sector 1 al carei angajat era , intrand in conflict de interes facand astfel afaceri cu statul .Pentru lamuriri, vizitati adresa: http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/Bucuresti-_Politistul_Balan_si-a_luat_in_gazda_Politia_cu_3-000_de_euro_pe_luna_0_166783762.html
  si vedeti pe cine avem vicepresedinte al SCMD . Stau si ma intreb de ce nu si-a inchiriat locuinta ca sediu SCMD ? Ca tot nu erau banii lui Dogaru si putea cere si mai mult de 3000 Euro, ca doar ii plateau prostii .Se pare insa ca nu a avut loc de alt membru al CD, care si-a pus casa la dispozitia SCMD .

  Din grupul vesel, mai fac parte cei doi membri ai secretariatului, Rinciog si Stefan, fiecare din ei prieten vechi cu cate un mambru al CD. Alegerea s-a facut pe “spranceana “ Dar despre asta , alta data . Ceilalti membri ai CD , erau doar folositi si scosi la inaintare pentru “prespalare” . Cum este folosita acuma doamna Cobuz pentru “lamurirea unor aspecte care tin de procesele noastre” si trimisa la plimbare in tara , cand putea da lamuririle pe blog . .....
  uauuuuu......marine, muicaaaaa ......
  ce mai citii si ... cititi fratilor, ca merita!
  http://neacsum.blogspot.com/2010/11/din-stenogramele-scmd.html

  RăspundețiȘtergere
 11. Cum actualele site-urile ale SCMD şi cel al ANCMRR sunt la fel de interesante ca tablele de logritmi pentru analfabeţi, am inceput să hoinăresc prin blogosferă să văd ce mai spun şi gândesc românii din afara sferei militare. Dar cum năravul din fire n-are lecuire ochii tot după roarmy umblă. Am intrat pe petiţieonline.ro să văd cum mai merge sondajul despre cum cred românii că va fi preconizata revoluţie de la anul şi hop un nou sondaj, introdus ieri, cu titlu „ Drepturile militarilor „ , având ca motivaţie „Se doreste sa se afle oportunitatea infiintarii unei ligi pentru apararea drepturilor militarilor, fara nici un fel de tutela sau imixtiune politica sau administrativa, al carui scop prioritar sa fie apararea drepturilor tuturor celor care au jurat sa apere tara chiar cu pretul vietii.”
  Chestionarul are 6 intrebări la care se răspunde cu da şi nu.
  1. Sunteti multumiti cum va sunt aparate drepturile de actualele ONG?
  2. Apreciati ca oportuna si necesara aparitia unei ligi pentru apararea drepturilor militarilor?
  3. Actualele structuri asociative ale militarilor sunt sub influenta politica?
  4. Va sunt respectate drepturile?
  5. Se bucura intr-adevar Armata de respect din partea politicului?
  6. Se bucura intr-adevar Armata de respect din partea societatii civile?
  Autorul sondajului are identitate confidenţială.
  Deşi avem probabil vr-o 20 de asociaţii, sindicate, federaţii, ligi, se pare că nu sunt de ajuns şi mai trebuie una. Probabil că ne vom opri când, de la sergent la general, fiecare fost militar va fi şef peste o ONG. Deja mă gândesc să fac şi eu una. Se va numi „Liga militarilor pensionari din fostul tratat de la Varşovia bunici de gemeni”. Aştept înscrieri.

  RăspundețiȘtergere
 12. Iosif Bălan, directorul general adjunct al Poliţiei Comunitare din Sectorul 1, şi-a închiriat locuinţa instituţiei pe care o conduce. Iosif Bălan a semnat în februarie un contract de locaţiune cu Poliţia Comunitară Sector 1, unde este al doilea la comandă, în urma căruia a încasat 12.000 de euro din bani publici.

  La începutul anului, Poliţia Comunitară Sector 1 căuta un imobil potrivit pentru birourile secţiei ce avea să aibă în grijă zona Piaţa Romană. L-a găsit iute, fără bătăi de cap.
  La 16 februarie, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 încheie un contract de locaţiune pentru luarea în folosinţă a unui imobil din strada Sevastopol, la numărul 3A, în suprafaţă de 210 metri pătraţi. Proprietarul imobilului cu pricina - şi beneficiarul chiriei lunare plătite din bugetul Poliţiei Comunitare Sector 1 - este chiar directorul general adjunct al instituţiei, Iosif Bălan.
  ............
  După patru luni, timp în care Bălan a încasat 12.000 de euro din chirie, câţiva consilieri locali ai Primăriei Sectorului 1 au aflat de contract. La presiunile lor, înţelegerea a fost reziliată şi Secţia Piaţa Romană a Poliţiei Comunitare este obligată să părăsească imobilul din strada Sevastopol. Abuzul, însă, a fost ţinut sub tăcere.

  „Da, aşa am făcut, care-i problema?”

  Contactat de „Adevărul”, directorul general adjunct al Poliţiei Comunitare Sector 1, Iosif Bălan, a recunoscut că şi-a închiriat locuinţa instituţiei pe care o conduce. “Da, aşa am făcut, care-i problema?" ....

  http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/Bucuresti-_Politistul_Balan_si-a_luat_in_gazda_Politia_cu_3-000_de_euro_pe_luna_0_166783762.html

  Problema e ....
  Ca ne-am procopsit noi cu el........

  RăspundețiȘtergere
 13. @Anonimule 21:12 ,
  Ce nu iti este clar?
  Citeste si iti vei aduce aminte:
  " Cine se aseamana, se aduna! "
  Deci.... care e problema?

  RăspundețiȘtergere
 14. Lume, soro lume ...
  Unde este Ariciul, animal folositor...???
  pai, va spui eu ... la negocieri, cu sefimea!
  vrea sa inchida ... neaparat ... blog-blogu!
  da' sefimea, ce-i zicea??
  ma, nu putem! ariciule.... e prea multi care ne canta!
  vrei sa umplem de cantari blogurile??? ariciule....
  fii cuminte .... ca te aricim si pe tine!

  RăspundețiȘtergere
 15. Hei! V-ati trezit la viata? Ca mocaiti erati pe la 17.33. Comisare, nu ma cunosti. Cand, unde si in ce fel ma vei cunoaste - EU voi hotari. Raspunsul il vei afla doar IN CLIPA ACEEA. Intr-adevar, sunt baiat de treaba. Chiar foarte de treaba. Cand o sa ma cunosti, te vei convinge. Iar deciziile... nu ma intereseaza, momentan. Asa ca lasa blogul ca sa poata "respira" norodul. Repet: Eu stiu ca esti un om de treaba, bine intentionat si te pretuiesc. Ce nu pot estima - rezultatul (deocamdata).
  @dapix - Amice, eu nu te-am facut dizident.
  @scorpio - ia-ti batista si sterge-te la bot ca spui prostii.
  @plano 10 - un blog foarte interesant. Nu inteleg de ce si-a schimbat adresa.
  @cezar - nu te grabi cu aprecierile.
  @anonim - imi aduci aminte de anii '50. Da' pana acuma de ce-ai tacut? Ca doar treburile astea nu sunt de doua - trei zile.
  Hai, gata! Ma plictisiti.
  Notre respect, Comisare.

  RăspundețiȘtergere
 16. Arici pogonici . Nu iti dau voie sefii sa negocciezi ? Ai luat si tu obiciurile lui Mircica , cu "secretele " si " stiu eu ce stiu " Nu mai sta pe langa el ca se ia . Oricum ma bucur ca nu ai cedat propunerii lui Burcu . E prea mare galusca pentru voi.Toate blogurile SCMD puse unul peste altul nu fac cat al lui Burcu .

  RăspundețiȘtergere
 17. @anonim - E multi si canta fals, (majoritatea) ca tine, anonimule. Vezi sa nu te intzepi daca te pui cu ariciul. Si sa-ti fie clar - nu ma intereseaza sa inchid nici un blog. Daca l-as inchide, unde ar respira puturos, ca tine, "Anonimii"? Si inca una, sa-ti intre bine-n tartacuta- EU NU NEGOCIEZ CU NIMENI. Veninul nu imi face nici un rau, pentru mine, sa halesc o vipera e un festin.
  Ariciul, animal folositor

  RăspundețiȘtergere
 18. Ariciule,
  nu cred ca poti face dizidenti, desi dupa cum te exprimi ti-ai dori putina putere sa pui la punct lucrurile printre maidanezii de pe blog,prea zburda in voie nazdravanii.

  RăspundețiȘtergere
 19. Ariciul poet. Ariciul nemuritor, Ariciul- harciog. Amarat , i se da prea multa importanta . E un lacheu cu pretentii de stapan. Vasile , ii dai prea multa importanta . Lasati-l sa se rostogoleasca mai la vale . O sa intalneasca un cactus si o sa strige : mamaaaaaaaaaa!!!

  RăspundețiȘtergere
 20. Nene, ia batista de pe tambal, indeasati-o in gura ca spui prostii.
  Nu intelegi ca NU MA INTERESEAZA? EU NU NEGOCIEZ CU NIMENI. Si nici nu ma gudur pe langa nimeni, ca altii...
  PS. Nu uita de batista...
  Ariciul, animal folositor

  RăspundețiȘtergere
 21. @Anonim
  Blogul are alta adresa ca sa fie pe aceeasi platforma blogspot cu cele ale Scmd-ului.
  Logheaza-te si tu ca sa nu mai dai atatea anonime ...semnate.
  * *
  *
  Am citit si eu Blogul lui Neacsu si acolo nu spune nimic despre rautatile gratuite scrise de unul dintre anonimii de mai sus.
  Intrucat nu toti cei interesati au acces la internet, prelucrarile juridice in teritoriu sunt necesare. Astfel de insinuari despre cheltuirea inutila a banilor sindicatului ii decredibilizeaza pe cei care le lanseaza.

  RăspundețiȘtergere
 22. Plano10
  Ai scapat pasajul " Cum este folosita acuma doamna Cobuz pentru “lamurirea unor aspecte care tin de procesele noastre” si trimisa la plimbare in tara , cand putea da lamuririle pe blog . Dar .. da mai bine la imagine sa trimita pe cineva ca sa arate “ grija conducerii “ pentru problemele poporului"
  Da , acolo nu scria ca Doamna cobuz isi viziteaza rudele . Probabil Domnul Neacsu nu cunoaste situatia si crede ca e trimisa doar sa faca propaganda juridica SCMD . CEEA CE NU STIE INSA ESTE CA -COINCIDENTA SAU NU -, A FOST LA VALCEA , IAR ACUMA VA PLECA LA SUCEAVA . STIE CINEVA DIN CE ZONA ESTE ?Sau poate spune dansa ce rude(interese) are in ambele zone ? Pai nu e de ici de colo sa mergi la parinti pe banii sindicatului nu ?

  RăspundețiȘtergere
 23. Nu stiu ce o sti Neacsu , dar cei de la Exploziv News sunt interesati si se pare ca detin si ei ceva date . Lucrurile se ingroasa.Simona Fica asta are posibilitati si a comunicat lui Neacsu sa o contacteze .Ce sa fie ?

  RăspundețiȘtergere
 24. Din ciclul : "paiul din ochiul tau e mai mare decat barna din ochii mei " SCMD ne trimite spre completare o initiativa "cetateneasca " de revizuire a constitutiei si de schimbare a presedintelui . Pai cu statutul si presedintele SCMD o rezolvaram ? Apropo de ochi, asta cam seamana a praf in ochii fraierilor , si indepartarea atentiei de la problemele sindicatului .

  RăspundețiȘtergere
 25. Salutare, disidentilor!
  Puteti sa latrati oricat, tot nu veti reusi sa destructurati SCMD!
  In curand, veti ramane fara slujbe! Sefii vostri nu suporta sa aveti esec dupa esec....

  RăspundețiȘtergere
 26. Luati-o cu voi pe Winzer (romanca get beget, dupa nume...) si faceti un sindicat al tradatorilor de neam si tara!
  Asa vom sti si noi cu cine ne luptam, iar lupta va fi dreapta.

  RăspundețiȘtergere
 27. ca sa vedeti cine vrea sa reprezinte militarii in rezerva si in general armata;Dogaru-ofiter fara scoala militara(se zice ca a sarit direct maior);Pricina-a muncit in armata cu aparatul de filmat; elena-subofiter sanitar(la fermelie)facut drepul la ff.si ajuns pe functie de col. de justitie:Winzer-nu stiu ce-o fi facut prin armata ,dar stiu ca-i olteanca pursangeETC

  RăspundețiȘtergere
 28. @anonim 17:48 / 17:50,
  Lupti pentru o cauza pierduta.Foarte curand (mult mai repede decat te astepti),SCMD -ul pe care il aperi cu atata tenacitate va fi o trista si neplacuta amintire.In cele cateva luni care au trecut de la infiintare ati reusit contraperformanta de a capta atentia / interesul unui numar foarte restrans din randul cadrelor militare in rezerva si retragere.In toata aceasta perioada nu v-ati ,,remarcat" decat prin prestatiile penibil/jenante ale d-lor Dogaru si Pricina in emisiunile televizate la care au fost invitati. De aceasi factura au fost si manifestatiile (total neinspirate) pe care le-ati organizat.

  RăspundețiȘtergere
 29. @anonimule,
  Care ne faci pe toti dizidenti, si in tot felul...
  Sa inteleg ca si Filiala, Biroul Craiova intra
  "la pachet" cu noi ???
  Ar fi interesant sa ne raspunzi punctual
  la "p.d.v." al oltenilor, nu sa te preocupe
  cetatenia D-nei A.Winzer!

  RăspundețiȘtergere
 30. NIKK,
  Da-mi voie sa te contrazic . SCMD VA RAMANE SI DUPA DOGARU . Nu SCMD se va desfiinta ci conducerea . Sa nu le coonfundam . Domnul Dogaru, ca civil transformat militar dar necivilizat odata intrat in randul armatei , cu ura lui atavica impotriva a tot ceea ce inseamna militar de cariera , pentru ca stie ca poarta niste grade luate cam ca cei care au au trecut in rezerva , pe orice alte merite numai militare nu ,se impauneaza drept seful atator militari
  aratand lumii ca Romania este o tara in care toti profitorii, fie ei ospatari sau scriitori de istorioare picante , se pun in fruntea bucatelor si nu se mai dau jos nici cu grenadele prinse de boase . Sarmana tara, cine te conduce ?

  RăspundețiȘtergere
 31. Anonim 17.50
  Ce sa cred , ca CD al SCMD da semne de sovinism ? Pentru ca dupa cum te legi de doamna Winzer, faci parte din familia Hirciogilor, dar nu ai curajul sa te exprimi . Deci doamna Winzer , este tradatoare pentru ca poarta numele Winzer ? Dar tu ce nume porti , frumosule ? Nu cumva scrie prost pe buletinul tau ? Dar cand doamna Winzer a fost aleasa vicepresedinte avea alt nume sovinule ? Sau a devenit tradatoare de cand nu va gireaza miscarile ? Nu mai incerca dumneata sa ne spui noua cine e tradatorul . Ca uite , intamplator, a fost descoperit de altii si abia asteptam sa aflam si noi .

  RăspundețiȘtergere
 32. LA MULTI ANI CERCETASILOR DE ZIUA LOR !

  RăspundețiȘtergere
 33. Ma disociez de toate postarile anonime da azi. Nu suntn opera mea. Eu semnez Ariciul, animal folositor...

  RăspundețiȘtergere
 34. @Anonimus de la 20:54
  Da te cunoastem, fii linistit, tu semnezi cu C.Ariciul cel utilizator!

  RăspundețiȘtergere
 35. Ce-i Teposule te-ai speriat?esti cam afon in folosirea compului. auzi el semneaza cu ariciu-logheaza-te gustere daca vrei sa nu provoci connfuzii.O vulpe te poate lamuri ce si cum...

  RăspundețiȘtergere
 36. Hai să mai schimbăm apa şi să folosim un detergent mai bun. Să ne păstrăm forţele că numai mâine nu-i poimâine şi răspoimâine e 15 noiembrie, cînd Ministerul Aburirii Naţionale ar trebui să termine faimoasa bază de date. Vor începe să trimită, prin CMZ-uri, hârtiuţele cu veniturile salariale. Am o presimţire că, indiferent de ordinea înscrierii cererilor, vor fi trimise în prima fază doar la cei cărora prin vechime şi mărimea veniturilor le pot ieşi nişte pensii apropiate de cele actuale. Apoi, aproape de Crăciun, vor primi hârtiile şi cei care în ziua zilei de naştere a lui Eminescu, când vor vedea fluturaşii de pensie, vor recita "Nu voi mormânt bogat".

  RăspundețiȘtergere
 37. @anonim-care-i raspunzi lui Nikk--in prima parte ai perfecta dreptate-conducerea va fi cea care se va duce dracului. dupa asta va urma si asa zisul sindicat. motivul?nu are obiectul muncii.nu are reprezentativitate. nu are de fapt nimic. cotizatii nu vor mai pica, pentru ca nu-i asa cei care au pus botul realizeaza ca s-au fript.Daca ai alte argumente pune-le pe tava -poate ma inscriu si eu

  RăspundețiȘtergere
 38. @ anonim 20:05,
  Ai tot dreptul sa ma contrazici dar in ceea ce ma priveste imi voi mentine punctul de vedere referitor la iminenta disparitie a SCMD. Paradoxal , dar acest lucru va fi benefic si in interesul vostru - al membrilor de sindicat(evident dupa ce va veti clarifica problemele financiare ).Majoritatea cadrelor militare in rezerva / active si opinia publica in general,percep SCMD-ul prin imaginea d-lor Dogaru si Pricina..... si din acest puct de vedere este inutil sa mai comentam.Oricat de mult va doriti ,,sa ramaneti in viata " dupa DOGARU, sub denumirea actuala nu aveti nici-o sansa sa realizati nimic din ceea ce va veti propune.SCMD a fost compromis definitiv de actuala conducere.Poate o alta forma de organizare cu o structura de conducere formata din personalitati militare incontestabile,un program eficient si sub o cu totul alta denumire,.. cine stie....ar putea fi o solutie.
  La multi ani cercetasilor! specialitate de elita a armatei Romane,

  RăspundețiȘtergere
 39. Karadeniz,
  Asteapta tu sa vezi cum se vor diminua drastic cotizantii inainte de ianuarie . Gugulanii au prins gustul avocatilor pe grupuri restranse .Si cum , doar atat ii tinea legati de Dogaru, acuma se vor lepada de el, mai ceva ca Sfantul Petru. Va pleca marea masa , in ciuda previziunilor . Vor veni altii, poate cei care nu au habar cu ce s-a intamplat cu banii SCMD-istilor SI SARACII DE EI, NU VOR MAI AVEA DE UNDE SA CITEASCA CE AU FACUT ALTII CU BANII CELOR DINAINTEA LOR, PENTRU CA AU STERS TOATE COMENTARIILE . PREVAZATORI HARCIOGII . Iar nou venitii vor fi foarte socati, cand , dintr-o data , se vor trezi fara conducere . Va fi interesant de urmarit "cresterea si descresterea SCMD" .

  RăspundețiȘtergere
 40. Ai putea avea dreptate Nikk . Din pacate . putregaiul e prea mare si generalizat la nivel conducere . Ar trebui schimbat cam tot acolo. Si cine sa o faca ? Filialele dorm, presedintii de filiale astepat sa le faca altii treaba , sau merg pe principiul romanesc " lasa ba ca merge-asa. " Toti se gandesc ca mai bine cu Dogaru decat fara . Din pacate se inseala . Exista o delasare totala , o lipsa de initiativa , o lasitate si o lene de te doare care dau liber celor ce si-au batut joc de oameni . Numai ca ... vor aparea surprize . Foarte mari .

  RăspundețiȘtergere
 41. Citesc astăzi pe site-ul roarmy.ro “Declaratia politica a senatorului Alexandru Cordos pe marginea recalcularii pensiilor militare “. Omul nu vorbeşte rău şi când toţi ne înjură e bine să ştim că unii ne mai apară chiar dacă doar declarativ. Mă duc la sursă, “ agerpres” şi văd că e din data de 9 noiembrie. Oare nenea sidicatul nostru care are internet, calculatoare, vre-o 70 de bloguri, departament media şi comunicare, inclusiv oameni plătiţi pentru munca pe care o fac, de ce nu postează asemenea chestii. Hai să zic că nu-i mai înghit pe politicieni dar de ce nu publică măcar un “La mulţi ani” membrilor de sindicat care fac parte din armele ce îşi aniversează ziua, vânătorii de munte pe 3 noiembrie, artileriştii pe 10 noiembrie, geodezii şi cercetaşii militari astăzi. Şi apropo de zilele armelor, intru pe http://mapn.ro/despremap/zilele_armelor.php să văd ce arme îşi mai serbează zilele şi SURPRISE !
  • Ziua Artileriei - 10 noiembrie
  În anul 1843, domnitorul Gh.Bibescu a întreprins o calatorie la Istanbul si, la înapoiere, a adus în tara 4 tunuri de calibru 80 mm, daruite în semn de pretuire de catre sultan, pentru ca "sa slujeasca întru paza bunei rânduieli si linistei obstesti". Ca urmare, la 10 noiembrie 1843, prin porunca Domneasca nr. 198, se legifera înfiintarea primei baterii de artilerie în oastea româna.
  • Ziua Statului Major General - 12 noiembrie
  • Ziua Geodezilor Militari - 12 noiembrie
  În 1859 s-a înfiintat Serviciul Topografic Militar.
  • Ziua Cercetasilor Militari - 12 noiembrie
  La 12 noiembrie 1859, domnitorul A.I.Cuza, prin Ordinul de Zi nr.83, a semnat actul de constituire a "Sectiei a II-a" din cadrul "Corpului de Stat Major General", ca prim element organizat al cercetarii Armatei române.
  • Ziua Artileriei - 15 noiembrie
  • Ziua Statului Major General - 15 noiembrie
  • Ziua Cercetasilor Militari - 15 noiembrie
  Bravos, domn’e ! Artileriştii, cercetaşii şi SMG au câte două perechi, că altfel nu-mi explic cum de-şi serbează ziua de 2 ori intr-o lună.

  RăspundețiȘtergere
 42. Karadeniz,
  Asa iti trebuie daca iti bagi nasul unde nu trebuie . Pai ce acuti tu pe site-ul MApN-ului? Ca nu vezi acolo decat ce vrea Oprea . CONFUZIE . La fel ca si pe site-ul SCMD . Cine crezi tu ca mai sta acuma sa mai citeasca Blogul SCMD , CAND NU MAI AI CE CITI ?De asta e constient si domnul Rinciog, si de aia nu mai pune nimic . Postarile filialelor de adauga automat, asa ca .. ce treaba mai are ? Ce zile , ce aniversari, ce informatii ? Cu cat mai putine informatii cu atat mai putine critici nu ?
  Dar gluma zilei e postata pe blogul Craiovei . Pe data de 18 , au o intalnire cu un avocat, sa le explice ce si cum in problema proceselor si legilor . Pana aici bine . Chiar felicitari . Asteapta de la oameni, intrebarile in avans , ca sa le poata pregati avocatul .BUUUUUUUUUUN. Bila alba . Dar acuma apare gluma " ATENŢIE! Până MARŢI - 16.11.2010 – se vor primi întrebările la SECRETARIAT (pe blog şi la sediu)"
  Ha ha ha ha ! Oare domnii din conducerea filialei Dolj nu au sesizat ca nu se mai pot posta comentarii pe blog ? Sau fac dizidenta ? Dar chiar daca ar face , nu au cum , pentru ca nu mai exista posibilitatea postarii de comentarii . Si atunci, cum sa le trimiti intrebarile pe blog ? DESTEPTAREAAAAAAAAAAAAAAA!

  RăspundețiȘtergere
 43. Pute a prostie si a mahalagism, pe aici!Cine se aseamana, se aduna!...

  RăspundețiȘtergere
 44. Interesant-dizidentiI-dizidentele nu mai zic nimic!!!!!!????? Cu ce i-o fi linistit?o tuica fiarta din cazanele" cumparate din cotizatii???ariciul,animal folositor

  RăspundețiȘtergere
 45. Cred ca incepe sa miroase tot mai tare si a..vulpite!!!??

  RăspundețiȘtergere
 46. Si totuşi sindicatul se mişcă, electronic.
  Departamentul economico-financiar postează două documente vitale pentru viaţa sindicatului şi a pensionarilor militari:
  - Norme metodologice pentru efectuarea de încasări şi plăţi în numerar;
  - Plan de masuri privind activitatea economico-financiara a SCMD.
  Faptul că documentele sunt postate astăzi demonstrează că sindicatul lucrează la foc continuu, nu cum bîrfesc unii.
  Normele metodologice erau chiar urgente că acuşi vin Moş Nicolae şi Moş Crăciun şi ei nu dau grade că astea-s monopolul lui Traian Băsescu şi Gabriel Oprea, dar ceva numerar pot da şi dacă, Doamne fereşte, găseşte comisa de cenzori sindicatul cu banii fără chitanţă iar încep unii cârcotaşi portocalii cu insinuările. Uite că a fost lămurită şi problema cazanului. Nu era cazare ci chiar cazan şi va fi utilizat cu dublu scop, o şarjă de palincă sindicală pentru Moş Nicolae, Moş Crăciun, renii şi colindătorii peste 18 ani, că doar aţi văzut la televizor că va fi ce mai grea iarnă din ultimii 1000 de ani, iar ulterior va fi folosit la Boboteză pentru Aghiazma Mare, 20 % pentru filiale iar restul pentru CD şi viitoarele marşuri şi mitinguri de protest.
  Planul de măsuri privind activitatea economico-financiară a SCMD, semnat personal de domnul trezorier Cătălin Apostol, demonstrează clar că omul sfinţeşte locul şi va închide gura tuturor cârcotaşilor, indiferent de culoare, aromă sau gust. Inventarieri, registru de inventar, proceduri de achiziţii a bunurilor materiale, buget de venituri şi cheltuieli cu note de fundamentare, parolă de utilizator pentru departamentul financiar. Şi toate cu detalii, date şi termene concrete: cine răspunde, cine execută, cine verifică.

  RăspundețiȘtergere
 47. @ cezar
  Zi-le dezinformatori. Dupa ce s-au sistat comentariile pe toate site-urile sindicatului densitatea lor pe acest blog a crescut. cum puteau semna decat ...anonim. se dau singuri in fapt.

  RăspundețiȘtergere
 48. Comisare, vezi ca incurci postarile. Daca mai faci asa ceva n-o sa te incapa nici Dunarea, nici internetul.
  Ariciul, animal folositor

  RăspundețiȘtergere
 49. @ scorpio, @ anonim - Cand o sa scoata Ariciul C Ariciul, o sa-i spuneti la iepure - PUTUROS
  Ariciul, animal folositor

  RăspundețiȘtergere
 50. @scorpio, nick, karadeniz - NU-I MOARTEA CAILOR LA VOIA ... BOILOR
  @ Anonim 12 nov 23.02 - razi ca proasta-n cucuruz. Dupa ce ca nu stii, mai pui si frana. Daca te uiti bine, sub postare e un pliculet cu o sageata. Sa iti explic amanuntit - un dreptunghi cu doua diagonale pe care, daca apesi apare un mesaj > Trimiteţi postarea prin e-mail către un prieten: CRAIOVA - SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE, IN REZERVA SI IN RETRAGERE. Da' poare nu esti prieten cu oltenii. Da' sa stii ca oltenii e smecheri... Fa un test si vei descoperi. Valabil pentru toata "Europa Libera". Postarile nu sunt interzise pe blogurile SCMD. Doar ca trebuie sa te loghezi si nu sunt publice.
  Ariciul, animal folositor...

  RăspundețiȘtergere
 51. Lume.lume-am aflat cine-i ariciul a.f. cine vrea sa stie, sa se inscrie pe lista concomitent cu plata cotizatiei de 120 de soareci(pt. arici desigur.) asteptam cu interes interventia pe dir. principala a vulpitelor(premiul -un arici desigur) ariciul .animal.

  RăspundețiȘtergere
 52. Tzeapa, anonime. Ti se pare. Ariciul e departe... mult mai departe de barlogul in care crezi tu ca e. Vulpita, ti-o las tie sa o... mangai dar numai dupa ce-i intyep boticul... Hai, pa.
  Ariciul, animal folositor

  RăspundețiȘtergere
 53. Mai are cineva dubii ? c-ARICIUL S-A DAT DE GOL .Cere altora sa se legitimeze , dar el sta pitit dupa cactus . Nu stiti pe cineva care cerea asta ? Crede saracul ca poate sa puna cizma in gat si aici ca si pe blogul SCMD .

  RăspundețiȘtergere
 54. Te stiu teposule,garantat.te las sa vad ce mai aricesti si dupa..iti voi publica CV-ul.regret dar ..vulpita e totusi pt. tine,sa te scarpine pe burtica dupa ce te invata sa inoti.ariciul. animal.

  RăspundețiȘtergere
 55. Guvernul aşteaptă mii de plângeri pe recalcularea pensiilor, dar le consideră neîntemeiate.
  Guvernul a primit 200 de plângeri pe recalcularea pensiilor speciale şi estimează că numărul acestora va creşte considerabil, la zeci de mii, dar le consideră ca neîntemeiate şi doreşte ca toate plângerile pe această temă să fie apreciate ca neîntemeiate, pentru a reduce costurile de corespondenţă.
  Un document guvernamental obţinut de Mediafax relevă că din momentul intrării în vigoare a hotărârilor de guvern privind recalcularea pensiilor acordate în baza unor legi speciale şi până în prezent, la Secretariatul General al Guvernului au fost înregistrate aproximativ 200 de plângeri prealabile formulate împotriva acestora, în baza Legii contenciosului administrativ, solicitându-se revocarea acestora ca fiind nelegale.

  RăspundețiȘtergere
 56. va stresati degeaba. hai, publica cv-ul, smechere. da ai grija pe al cui il publici. sunteti pe langa...
  ariciul, animal folositor

  RăspundețiȘtergere
 57. Teposule nu ne stresam ci ne distram!ti un pariu public cu mine?recunosti daca de deconspir si dai o cafea public? ariciul. animal.

  RăspundețiȘtergere
 58. @anonim iti dau 24 de ore, pana la 16.11.2010 ora 21.40
  Dupa aia... esti falit. Dar esti de pe-acuma... Va jucati de-a "prindem ariciul" si o sa prindeti c. ariciul. Hai, pa!
  Ariciul, animal folositor

  RăspundețiȘtergere
 59. Wow!
  Doi Arici ... se harjonesc!
  Si joaca ... este folositoare!
  Face bine la sanatate! Garantat!
  Dar... ce este cu ULTIMATUMUL???
  Zau, mor de curiozitate: FIX,
  pana: la 16.11.2010 ora 21.40!
  Dar ce este atunci, dragii mei arici?
  Hmmm ... sa fie ... exploziile solare ...
  Oricum, eu va salut si va pretuiesc!
  Sunteti ... simpatici! Tare simpatici!
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 60. @ anonim 15.11 09.37 Mai sunt 11 ore. Sa te vad daca te tin curelele, ochiosule, frumosule, desteptule, mancal-ar tata de balaoaches!
  Comisare, fa pe arbitrul!
  Ariciul, animal folositor...

  RăspundețiȘtergere
 61. Step by step,Teposule. nu faci tu regulile ci eu .pregateste-te sa raspunzi la o intrebare de control. daca sti e ok ,daca nu --NU!! ariciul. animal.

  RăspundețiȘtergere
 62. sin patrat X + Cos patrat Y=? zi TEPOSULE.ariciul .animal.

  RăspundețiȘtergere
 63. Ma balaocachesule, aici Eu pun intrebari. Eu ti-am dat ultimatum-ul. Problemele de matematica si logica adreseaza-le divei Anastase. Ea le are cu matematica. Tu, nenorocitule, vezi cum faci cu cv-ul ala nenorocit. Mai ai 5 ore si ceva si daca il ai, ar trebui publicat. Asa te-ai laudat... Si mai e ceva - atentie la gramatica / vezi conjugarea verbului a sti. In textul tau, "sti" se scrie Stii, CU 2 DE i. Dupa ce inveti sa scrii, poti sa pui intrebari. Pana atunci... MUCLES! Ramai tot arici dar... numai animal...
  Comisare, te-am lamurit si pe tine, ce-i cu ultimatum-ul. Tu poti pune si intrebari, esti administrator si scrii "stii" cu 2 de ii.
  Daca am chef si stiu, chiar iti raspund...
  Ariciul, animal folositor...

  RăspundețiȘtergere
 64. ai trecut testul,Teposule. la cine ma gandesc eu, cu adevarat habar nu are de mate.(ma asteptam sa-ti sopteasca cineva ,dar pauza) Scuze pt. c-am halit un i. mai fierbe !!!ariciul. animal.

  RăspundețiȘtergere
 65. Mai ai 4 ore, Arici.animal. Testul tau e nerelevant. Nici macar tu nu crezi in el. Peste 4 ore o sa prinzi c.ariciul Ariciului, animal folositor.Hai, pa!

  RăspundețiȘtergere
 66. @arici.animal Au trecut 24 de ore. Cand x = y atunci si numai atunci sin2 x+cos2 de x = 1. ( 2= la patrat). A sosit timpul sa prinzi C.ariciul. Nu esti bun de nimic. M-am plictisit de tine... si de unii "revolutionari" de pe-aici. TEMPORAR imi schimb cuibul. Daca nu sunteti cuminti ma intorc si va intzep. Vai si-amar de cei ce nu-s cumintei. Dar daca va conformati, o sa va dea taica Ariciul, animal folositor cate o ... diploma de copil cuminte ca si Evenimentul Zilei prin 1995 parca. Nu va faceti griji, v-am notat pe toti. Va imbratisez ariceste.
  Bye, bye, comisare!

  RăspundețiȘtergere
 67. @ anonim 14 noiembrie 2010, 15:00
  Hai să trăieşti, Ariciule! Ai rupt gura blogului cu postările tale. Da ai dreptate, caii nu mor când vor boii ci câinii, spune proverbul. Şi spune asta pentru că nefiind considerată comestibilă carnea animalelor moarte se dădea la câini. Intre timp şi vremurile şi gusturile s-au schimbat. Caii noştri, din păcate, sunt nişte bieţi ponei. Şi dacă se vor transforma cumva în armăsari ce mânâncă jăratec tot nu va fi de folos pentru că la români cam asta este soarta cailor.
  http://www.ecomagazin.ro/dezastru-ecologic-in-delta-dunarii-caii-salbatici-distrug-letea/
  http://www.ecomagazin.ro/cum-ne-vindem-pe-nimic-caii-salbatici-din-delta/

  RăspundețiȘtergere
 68. Teposule-felicitari celui care ti=a soptit.Cunoaste.Cu buna stiinta am introdus o eroare in ecuatie,dar a fost sesizata. inca o data felicitari.in ceea ce te priveste,stai calm. daca te retragi pe la ro army-nici-o problema te gasesc. nu te mai lauda cu intepatul ca tu ..nu poti!cel mult poti fi ..intepata.ariciul. animal.

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite