Google Translate

luni, 27 decembrie 2010

Legea nr. 119/2010. Concluzii, despre pensiile celor care au fost de profesie, cariera militari! UPDATE: 29 dec IMPORTANT!

Legea 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. ( Lege nr. 119/2010 )
___________________
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 30 iunie 2010
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege
___________________________

Art. 1
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, urmatoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii in intelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si Alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) pensiile militare de stat;
b) pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor;
c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea;
d) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular;
e) pensiile de serviciu ale functionarilor publici parlamentari;
f) pensiile de serviciu ale deputatilor si senatorilor;
g) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila;
h) pensiile de serviciu ale personalului Curtii de Conturi.

Art. 2
(1) Pensiile de serviciu anticipate si anticipate partiale dintre cele prevazute la art. 1 devin pensii pentru limita de varsta in intelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pensiile anticipate de serviciu dintre cele prevazute la art. 1 lit. c) si f) devin pensii pentru Limita de varsta in intelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pensiile de invaliditate si pensiile de urmas dintre cele prevazute la art. 1 devin pensii de invaliditate, respectiv pensii de urmas, in intelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Pensiile de serviciu, altele decat cele mentionate la alin. (1)�(3), dintre cele prevazute la art. 1, devin pensii pentru limita de varsta in intelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
(1) Pensiile prevazute la art. 1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate in plata, se recalculeaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizand algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) in situatia pensiilor dintre cele prevazute la alin. (1), care au fost stabilite in baza legilor speciale, pensia din sistemul public se determina considerandu-se a fi indeplinite conditiile de acordare prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se elaboreaza metodologia de recalculare a pensiilor prevazute la art. 1, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 4
(1) Recalcularea pensiilor prevazute la art. 1 se realizeaza de catre institutiile in evidenta carora se afla persoanele beneficiare, dupa cum urmeaza:
a) intr-o perioada de 5 luni de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 3 alin. (3), pentru pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b);
b) intr-o perioada de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 3 alin. (3), pentru pensiile prevazute la art. 1 lit. c)�h).
(2) Cuantumul pensiilor recalculate potrivit prevederilor alin. (1) se stabileste in baza punctajului mediu anual, determinat potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si se plateste de la data de intai a lunii urmatoare expirarii perioadei de recalculare prevazute la alin. (1) lit. a) sau b), dupa caz.

Art. 5
(1) Prevederile art. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator si pensiilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru pensiile prevazute la art. 1 lit. a) sau b), punctajul mediu anual realizat se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale persoanelor la 20 de ani reprezentand stagiul complet de cotizare.
(3) La cuantumul pensiilor prevazute la art. 1 lit. a) sau b), stabilite ca urmare a procesului de recalculare, se aplica prevederile art. 11 teza a III-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In cazul pensiilor prevazute la alin. (1), pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si pentru care nu pot fi dovedite venituri de natura salariala, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.

Art. 6
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale se aproba procedura de incadrare in grade de invaliditate, in vederea inscrierii la pensie de invaliditate.
(2) Intr-un interval de un an de la data intrarii in vigoare a procedurii prevazute la alin. (1), Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prin Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, organizeaza verificarea incadrarii in grad de invaliditate a pensionarilor de invaliditate aflati in evidenta la acea data.
(3) Daca in urma verificarii incadrarii in grad de invaliditate realizate potrivit alin. (2) rezulta ca dreptul la pensia de invaliditate a fost acordat prin savarsirea unor infractiuni, atat beneficiarul pensiei de invaliditate, cat si persoanele care au participat, in orice mod, la savarsirea unei infractiuni ce a avut ca rezultat incadrarea in grad de invaliditate raspund, in conditiile legii.
(4) Beneficiarul pensiei de invaliditate obtinute prin savarsirea unor infractiuni va putea fi obligat sa restituie integral sumele astfel incasate, in conditiile legii.

Art. 7
(1) Procedura de stabilire, plata, suspendare, recalculare, incetare si contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevazuta de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pensiilor prevazute la art. 2 li se aplica in mod corespunzator dispOzitiile din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza aceste categorii de pensii.

Art. 8
Pentru pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b), pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, potrivit legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca se acorda perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu, care constituie stagii de cotizare in conditii normale, dupa cum urmeaza:

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de munca;
c) 12 luni pentru fiecare an lucrat in alte conditii de munca, asa cum sunt reglementate in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, pe baza criteriilor si metodologiei de incadrare prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare in activitate, cu modificarile ulterioare, si de Hotararea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, cu modificarile ulterioare.

Art. 9
Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii:

a) vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la data de 1 aprilie 2001;
b) vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 lit. a) si b), pana la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 10
Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate in grupa I si a II-a de munca, respectiv in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, in cazul beneficiarilor pensiilor prevazute la art. 1 lit. a) si b).

Art. 11
Beneficiarii pensiilor prevazute la art. 1 lit. a) si b) care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii, beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective, dupa cum urmeaza:

a) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri de munca incadrate in conditii deosebite, potrivit legii;
b) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri de munca incadrate in conditii speciale, potrivit legii;
c) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in alte conditii de munca, potrivit legii.

Art. 12
Persoanele ale caror drepturi la pensie sunt stabilite, in conditiile legii, ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi supuse automat procesului de recalculare, astfel cum este reglementat de prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, si in conditiile art. 147 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, cu respectarea dispozitiilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, in sedinta comuna din data de 29 iunie 2010.
Un atentat ordinar la democratie, legalitate!
Nici Ceausescu nu a indraznit asta!
Sau ... el a respectat legea, armata!
Oricum, istoria se va pronunta!
Sa traiti bine, pensionari!
V.Burcu
________________________________
4 comentarii:
Admin spunea...
Nimeni nu comenteaza nimic!
Fratilor, nici macar esenta, esentelor?
Chiar nu intelegeti sau nu va vine a crede
ca de la 01.07.2010 NU mai suntem PENSIONARI MILITARI?

Chiar nu avem nimic a zice?
Bulibasirea Constitutiei, aruncarea la cosul de gunoi al istoriei a unor Legi organice (neabrogate), care reglementau STATUTUL cadrelor militare ne lasa indiferenti?

E clar ca STATUTUL militarilor nu conteaza pentru actualii vremelnici/guvernanti, dar despre MAGISTRATII care pun STATUTUL lor deasupra CONSTITUTIEI, Legii, chiar nu mai avem cuvinte?

Hmmm ....
Ciudata tacere ...
Se pare ca pierd vremea,
imi toc sanatatea de pomana dracului!
V.Burcu - un pensionar oarecare
5 iulie 2010, 11:44
_______________________
Cine nu are incredere in comentariile citate, il rog, Clck aici:
Guvernul Boc si Basescu, au pus cruce pensiilor militare ! Monitorul Oficial Partea I nr. 441 din 30 iunie 2010, Legea nr. 119/2010
_______________________
OK!
Acum intelegeti de ce unii ma urau?
Nu am cerut nimanui nimic! Nici bani, nici functii!
Am muncit mii de ore cu PC-ul, m-am imbolnavit!
Spuneam doar ADEVARUL, invitam la reflectie si
elaborarea unor STRATEGII viabile! Vedeti si alte postari!
Asa a fost sa fie! Cu ce m-am ales? Cu indiferenta, chiar jigniri!
CD al SCMD, m-a exclus definitiv din ecuatie!

Putini sunt OAMENII capabili sa suporte/infrunte realitatea cruda!
Majoritatea aleg o cale linistita, chiar daca ... iluzorie!
CONCLUZIA azi? Aceeasi: am pierdut prin Lege "statutul"
de PENSIONAR MILITAR! Cine vrea sa inteleaga, bine!
Cine nu, NU! Este dreptul inalienabil de optiune, al fiecaruia!

Problema care se pune, in afara ILUZORIEI idei ca vom face,
vom drege cu CD al SCMD, cu avocati celebrii in procese infinite,
(ca numar, timp, spatiu, bani cheltuiti in nestire ...),
este DACA mai sunt SOLUTII, altele, fara cheltuirea GRATUITA a
unor bani, pe care multi dintre noi, nici macar nu ii au!
Raspunsul este: DA! Sunt solutii! Solutii inteligente, fara costuri!

Parerea mea, desi multi aveti tendinta sa spuneti ca acum petreceti sarbatorile alaturi de cei dragi, ca nu e momentul etc. etc. este sa venti zilnic de 2-3 ori in fata PC, sa urmariti cat mai multi, EVENTUALELE dezbateri de pe acest blog, contribuind activ cu comentarii utile!
Daca veti trata aceasta postare, la fel cum a fost tratata cea din
2 iulie 2010,
asta e, va respect vointa!
La Multi Ani!
Admin, V.Burcu
ATENTIE:
P.S.: Nu recalcularea, este cea mai mare, grava si urgenta problema !!!
Nu pierdeti vremea cu nimicuri!
29 decembrie 2010
La Multi Ani, Elena Cobuz!
Tot binele din lume tie si celor dragi!
Felicitari, pentru demisia de onoare din CD al SCMD!
Admin, V.Burcu

70 de comentarii:

 1. Sabotaj?
  NU POT FINALIZA COMENTARIILE.
  Mai incerc ! Gata ,Craciunul a trecut.

  RăspundețiȘtergere
 2. Puiac fiule, prin delegare de competenţă de la Cel de Sus doresc să te întreb dacă ai fost la fel de bun ca prietenul meu col.(c-dor) DUHAN, pilot de încercare la URA (IRA, AEROSTAR)pe YAK şi alte alea? Sau ai fost doar pilot pe balonul meteo de săpun? Fii bărbbat şi spune-ne dacă eşti capabil să zbori din nou în misiune de luptă?

  RăspundețiȘtergere
 3. Magister şi când îţi spuneam că aşa este felul nostru al românilor...Ce să le ceri? Cumva să comenteze de celebrele „rune” de la Tărtăria când românaki-parizaki habar n-are unde se află localitatea ? Chiar crezi că înafară de umplut maţu` indigenu` mai ştie ceva? România nu se află în disoluţie ci în pragul DESFIINŢĂRII CA STAT! Vrei să facem cumva o comparţie între modul în care finlandezii l-au tratat pe mareşalul Marnheim şi modul în care a fost răstignit la propriu de către români, mareşalul Antonescu? Aştia suntem, urmaşii dacilor şi a ce-om mai fi! Exemplele le găsim în istorie...
  Pentru că sincer nu ştiu ce-aş putea pierde, precum şi pentru faptul că oricum suntem „ascultaţi la greu”, părerea mea, pe care o exprim „în mod democratic” este aceea că doar prin foc, din propria cenuşă, ţara asta va renaşte (vezi pasărea PHEONIX). În rest...vorbe goale şi fără finalitate! Deja îmi ascut „drujba” şi pândesc la cotitură ca micul vietnamez sau afgan! Mă pregătesc de lupta asimetrică (vezi Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare ş.a), aia din care nicio armată ordonată nu prea scapă! În rest, politica şi alte alea: „Vax albina”!

  RăspundețiȘtergere
 4. @Puiac, @PKM ...
  Multumesc! Sunt aici! Ascult si privesc ... linistea ...

  RăspundețiȘtergere
 5. P.S. Provin dintr-o familie "ultra-ortodoxă" în care a fi corect şi cinstit este pe primul loc, dar...cred că acum este momentul "să mă adaptez la mediu"! Aşa au ajuns beţivii şi tinichigii şefi de stat şi de ministere...
  Totuşi, pt.că am principii, prefer "drujba"...şi Vechiul Testament (Ochi pt.ochi şi dinte pt.dinte)!

  RăspundețiȘtergere
 6. Dar nu uita, PKM!
  Dupa Vechiul Testament (ce mult mi-as dori ... un original),
  a venit ... Noul Testament! Pacea lui IIsus ..., Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi ...etc. etc.

  RăspundețiȘtergere
 7. Întrebare "întrebătoare" pentru toţi: Şi dacă acest pseudosistem numit...(şi vă las pe voi dragi prieteni să completaţi punctele de rigoare) pică sau se desfiinţeză/autodesfiinţează, cine şi ce se va pune în loc ?

  RăspundețiȘtergere
 8. BINGO!
  PKM, ai punctat remarcabil! OK, cu intrebari de acest gen, ar fi trebuit sa se umple spatiul pana acum! Iar impreuna, sa cautam raspunsuri, solutii! Dar ... cu cine fratele meu??? Cu sute de privitori ca la teatru??? Vin, se uita si ... pleaca! Bietii ... necuvantatori! Nici nu stiu ce-i asteapta! Iar cand vor afla, va fi prea tarziu! Mult prea tarziu!

  RăspundețiȘtergere
 9. Magister, Magister...Ai vazut "la Discovery": 2212 Sfârşitul? (nu 2012-după mayaşi). Pentru Pământ acesta (the end-ul) va veni odată şi odată...fiind accelerat exponenţial de...hominizi! Dacă LUMEA şi-ar cheltui banii cu adevărat în folosul ei ce s-ar întâmpla oare? Ar dispare foametea, bolile şi s-ar găsi alternative energetice"? Am putea să colonizăm Spaţiul? Multe întrebări şi prea puţine răspunsuri...

  RăspundețiȘtergere
 10. PKM, este deja cunoscut, demonstrat!
  Mai marii lumii, de aici sau oriunde ... nu sunt interesati de ... restul lumii! Goimii sau goyimii (cei multi adica), trebuie imputinati, trebuie redusi cu cateva miliarde! Este un adevar extrem de crud, dar ... este!

  RăspundețiȘtergere
 11. Magister la afirmaţia „cu privire la privitori” deh...ce să-i faci! Aşa am fost educaţi-să executăm ordine în baza unor Regulamente (cu literă de lege pentru noi), automatismul mental şi reflexele condiţionate atrofiind în bună măsură adaptabilitatea la „mediul civil”. Dacă am sta să judecăm ce ar face fiecare dintre noi într-o situaţie limită (aceeaşi pt. toţi) cred că ne-am cruci!
  Dar ca să revin, subiectele domniei tale sunt ca de obicei foarte interesante dar din păcate puţini dintre noi le apreciem ca atare. Câţi ştiu ceea ce spuneau dacii (şi aici citez din memorie): „Dacă doreşti să vindeci trupul trebuie să vindeci mai întâi sufletul...” De aia „..ulimea face concedii în Baleare” dar nu a văzut şi nu ştie cum se ridică spre cer, din rouă, dimineaţa o ciocârlie...

  RăspundețiȘtergere
 12. Inertie, parca s-a turnat gel peste noi, parca suntem intre doua lumi, una care alearga si una in care totul se misca incet, sub 8 fps ca intr-un film de cercetare, gen: zborul unui fluture de noapte, unde vedem fiecare bataie a aripilor si puful pierdut de fluture, in efortul de a gasi un drum prin lumina orbitoare. In astfel de lume ne miscam noi, incet, incet, incet, cautam ceva dar cred ca mare parte dintre noi nu stiu ce, si suntem orbiti, derutati, nu ne gasim locul in acesta lume fara gravitatie, fara reperele cunoscute si nu sesizam ca ar trebuii sa reactionam mult mai rapid, mai ferm si IMPREUNA.
  Militarii activi, tacuti, tare tacuti, poate au si de ce, cu tot soiul de promovari si inaintari la gradul urmator, de activari din viata civila a tot soiul de figuri de parca e un concurs cine il copie cel mai bine pe Goya, promovari care desfiinteaza in principiu stagiul, pregatirea si experienta, necesare fiecarui grad. De ce ar misca militarii activi in front ?
  De ce ar citi printre randuri? ca dispare de fapt calitatea de militar si de pensionar militar, ca invaliditatea produsa in timpul luptei pe campurile de hai hui, se va trata ca si un accident de munca la fabrica de langa casa, nu mai vorbesc de ce vor primi urmasii celor jerfiti pe pamanturile altora .
  Poate ar trebui sa mai lucram la problema aceasta.
  Uni dintre noi alearga, se zbat, cauta, au facut bloguri, continua discutiile intrerupte de pe pagina SCMD, incearca sa miste lucrurile.
  Jos palaria pentru ei si plecaciune, va multumesc.
  Asteptam insa taloanele de pensie din luna ianuarie, poate atunci sa mai dispara inertia.

  Pentru Admin. V. Burcu
  Toata consideratia pentru straduinta in ceea ce faci.
  Sarbatori fericite!
  La Multi Ani! si tot ce iti doresti pt tine si familia ta.

  Pentru toata lumea
  LA MULTI ANI !
  Fericire, Noroc si un an nou mai bun.

  RăspundețiȘtergere
 13. De ce trebuie dovada scrisa a injosirii relatiiei intre MILITAR si STAT ? Macar sa terminam canalul !

  RăspundețiȘtergere
 14. Filip, frumos, "tare frumos" cum se zice pe la mine! Te rog să mai revii aici pe acest blogg cu aceleaşi magii de cuvinte, să mai simţim din când în când că suntem din nou cu toţii împreună..

  RăspundețiȘtergere
 15. Puiac, supersonicule, fiule, Duhan, Bacău 1987-1989, atunci l-am cunoscut! Ţin şi acum legătura cu fratele lui...
  Duhan...un nebun (propriu şi figurat) de pilot de încercare!

  RăspundețiȘtergere
 16. @Filip, Multumesc!
  Toate urarile de bine, tie si celor dragi,
  si din partea noastra! Fii binevenit, calatorule pe net! Am vazut blogul tau! Daca pot sa te ajut, sa-mi spui! Oricand, cu placere!

  RăspundețiȘtergere
 17. @PKM
  Cunoasterea nu are limite !
  Se pare ca nici contrariul...

  RăspundețiȘtergere
 18. Puiac ... bun baiat!
  Destept, este! Inteligent, cat cuprinde!
  Dar ... de o lene ... incomensurabila!
  Spune tu Puiac ... de-i asa, ori nu ?!

  RăspundețiȘtergere
 19. Admit ! Oi fi obosit ,ori oi fi fost ?

  RăspundețiȘtergere
 20. Cred că Puiac- Supersonicul nu mai are "resursă" şi trebuie să-l propunem la un RK pentru celulă sau pentru "Tumannski".

  RăspundețiȘtergere
 21. Resursa spre zero. Obrazul inca subtire...
  Remotorizare inutila.Alergic la dobitoci.

  RăspundețiȘtergere
 22. Cine a citit? Cine isi aminteste?...
  marți, 10 august 2010;
  Dragi prieteni, stimati colegi fosti militari
  .....etc.etc.etc. .....
  http://partidulcontribuabililorromani.blogspot.com/2010/08/dragi-prieteni-stimati-colegi.html
  _______________
  Eheee ...
  Azi, am fi fost deja ... departe!
  Mintea romanului ...

  RăspundețiȘtergere
 23. LA MULTI ANI ! o intrebare simpla ;daca nu era aceasta recalculare,daca hahaila prin absurd, nu tragea teapa batatorilor din palme din smg- cum mai discutam pe acest(si altele ) blog? mai era Tara in disolutie si in ultima instanta mai existau aceste bloguri?

  RăspundețiȘtergere
 24. @admin felicitari pentru repunerea problemei pe tapet si La multi ani cu sanatate.
  @Cezar de fiecare data a existat o scantee, asa si acum si asa cum spunea un camarad mai sus problema cea mai grava nu este recalcularea pensiilor ci faptul ca dispare pensionarul militar.

  RăspundețiȘtergere
 25. Oameni ne-am facut. Aseara ,la Cotroceni ,Boc si Oprea i-au demonstrat chiriasului ca pensiile ...sau ce ne-or mai da astia ,nu vor scadea ...pentru cei cu stagiile complete.
  Astept mai multe detalii,dar este aproape sigur ca balamucul incepe totusi inca din ianuarie.

  RăspundețiȘtergere
 26. @Dapix-Te salut si ,,La multi ani" Sper ca pe la Severin porcul a avut ,,consistenta"! Pentru ca mai bagat in seama ,am sa te rog sa nu-mi mai raspunzi prin invaluire!! La intrebari simple si directe ,doresc raspunsuri la fel,in caz contrar raspunsul da nastere la alte intrebari. este valabil si insituatia de fata. Deci: 1. de ce este atat de grav ca <<dispare" aceasta specie rara -pensionarul militar? si daca dispare ce ramane inloc? N.B.eu in 2000 -am iesit dupa leg. lui Ceausescu . sa inteleg ca nu eram pens. militar,ca m-a facut L-164 si ca iarasi nu o sa mai fiu.? Chiar sa fie asa eu nu am simtit nici-o diferenta,iar Tara cred ca n-a sughitat din aceasta pricina .ATUNCI-care-i problema. Nu cumva ne jucam cu cuvinte mari pentru a masca de fapt altceva?Nu cumva Fariseismul e la el acasa in aceasta situatie.---raspunsuri scurte,clare si concise,ca la armata nu?--

  RăspundețiȘtergere
 27. @PKM
  Spre definitiva lamurire ,ca unica solutie .Fotografia este facuta la Aerostar ,in anul 1997.In stinga se afla cdor.Simion ,la acea ora pilotul sef...al pilotilor de incercare !

  RăspundețiȘtergere
 28. @Cezar multumesc pentru urare si iti doresc asemenea cu multa sanatate. Cand vorbeam de scantee ma refeream la momentul aparitiei sau motivul aparitiei acestor bloguri si acestor discutii, iar in ceea ce priveste fariseismul nu cred ca te adresezi cui trebuie, ai iesit la pensie in 2000 tot dupa o lege a pensiilor militare, ca legea 164 te-a nedreptatit este o cu totul alta discutie, dar nu putem fi nivelati toti. Militarul munceste sau sta la dispozitie 24 de ore din 24, suporta o serie de privatiuni pe care alte categorii sociale nu le au (asta la modul simplist) si atunci cum sa iei in calculul pensiei doar cuantumul contributiei.

  RăspundețiȘtergere
 29. @Dapix-pritene(mai fac o incercare dupa care...)desi suntem in tabere oarecum diferite,uite ca putem sta de vorba ,la fel si cu Elena. In primul rand ,sa nu intelegi ca fac vre-un atac la persoana. in cerc sa ridic la nivel de principiu. daca reusesc sau nu asta-i deja alta poveste.Inainte de a aparea spectrul acestei recalculari toate erau bune si frumoase:partidele actionau numai in interesul natiei obidite,legile erau super si se aplicau la fel,armata de rezerva era super multumita si abia astepta sa actioneze la ordinul cdt. suprem,pana si ungurii nu mai doreau sa ne fure Transilvania de sub nas si ne iubeau de ar fi murit cu noi de gat!! oare chiar asa? ...urmeaza

  RăspundețiȘtergere
 30. ...imi explica si mie cineva, cum de toate acestea s-au schimbat brusc doar atunci cand s-a pus problema revizuirii unei legi? oricine in afara de N. PS> legea 164 ar fi fost buna cu ..urmatoarele modoficari;in loc de ind. com+sol. merit pe ultima luna UN INDICATOR de ex. spor de aer tare-pentru tot leatul,2 in loc de solda pe ultima luna ,media soldelor celor mai buni 5 ani din ultimii 10 3. in loc de functia de pe ultima luna CEA mai buna functie din ultimi 10ani 4.in 2001 sa se fi aplicat pentru toti pensionari indif. anul trecerii in rezerva. SIMPLU NU ?

  RăspundețiȘtergere
 31. ps. cand am zis ca mai fac o incercare m-am referit la goagal asta ,ca mi-a mancat un aricol

  RăspundețiȘtergere
 32. CEZARE, CEZARE,
  Pune in balanta mentinerea actualului cuantum, si chiar marirea nesemnificativa a acestuia cf L. 119/2010, corelata cu scaderea programata in timp a valorii punctului de pensie comparativ cu prevederile unei legi ocupationale, ca in toate tarile partenere euroatlantice, corelata soldelor militarilor activi, si vei vedea diferenta! Daca poti !
  Mai ales dupa intrarea in vigoare a legii salarizarii unitare!
  Facand abstractie de umilinta de a trata militarii romani altfel decat colegii de alianta!

  RăspundețiȘtergere
 33. 19. marengo | 2010.12.28 | 17.35

  goana dupa privilegii
  Foarte adevarat, nesimtirea sa , ciorbica minte mica dupa ce a creat dezastre in timpul guvernarii sale acum apara pensiile nesimtite( desigur pe onorarii simtite in buzunarul sau gaunos).Sper ca statul sa se apere in final in fata acestor nesimtiti si sa aduca lucrurile pe fagasul normal- cei care au contribuiot sa aiba pensii pe masura contributiei dar cei care au contribuit doar la umplerea buzunarului ciorbarului (majoritatea niste pensionari smenari care si-au obtinut pensiile grase si laptoase pe cai frauduloase si prin specularea amalgamului legislativ) sa ramana cu PENSIA KOREKTA
  'ok a spus:
  Degeaba tot taiati de la amarati,daca in continuare magistratii si aviatorii continua sa inacaseze pensii de 200-300 milioane. Nesimtitul de Ciorbea,dupa ce ca nu a fost in stare de nimic cat a fost la putere,acum apara drepturile in justitie personalului navigant pensionar. Rusine sa va fie.

  RăspundețiȘtergere
 34. 1. Ha, ha, ha! Oare de ce cei mai proşti prim-miniştri din istorie au fost ardeleni?
  2. Cezare să-ţi dea Dumnezeu atâtea bucurii câte le doreşti tu celorlalţi!

  RăspundețiȘtergere
 35. La începutul Lumii, ardeleanul soseste cu întârziere la împartirea darurilor,iar Dumnezeu îi spune amarât:
  - Îmi pare rau de tine, nu mi-a mai ramas decât frumusetea
  si prostia, fiule, ce sa-ti fac? Alege!
  - Apai, Doamne, frumusetea-i trecatoare.

  RăspundețiȘtergere
 36. @ANONIM- sunt de acord cu o noua lege OCUPATIONALA. am dat 4 principii pe care sa le inglobeze(AM FERMA CONVINGERE CA NU LE VA CONTESTA NIMENI TIMPDE 100(UNA SUTA) ANI. MAI CONTRIBUITI SI DUMNEAVOASTRA SI SA ACTIONAM CA ATARE. AM CERUT DE MULT UN ASEMENEA MOD DE ACTIUNE..

  RăspundețiȘtergere
 37. Vosi a scris:
  28 Decembrie 2010 la 7:34 pm

  “Stagiul întreg” înseamnă cel puţin 25 de ani în serviciul militar, inclusiv şcoala militară.
  Nu are nicio legătură cu felul cum s-a ieşit la pensie, anticipat sau nu.
  Aşa ceva va fi valabil în continuare, prin aplicarea Legii unitare, la cei care vor ieşi la pensie după 01.01.2011.
  Recalcularea se face pur şi simplu raportând veniturile avute la salariul mediu brut/net din lunile respective, cu majorările corespunzătoare pensiei suplimentare şi condiţiilor de muncă, rezultatul general fiind majorat cu 10, 15 sau 20%, funcţie de ordinul militar primit.
  Din simulări a rezultat că diminuările pensiei actuale cresc cu cât te îndepărtezi în sus sau în jos faţă de standard – 25 de ani.

  - Sursă DFC -

  LA MULŢI ANI !

  RăspundețiȘtergere
 38. Iara a venit Cezar cu 164? Omul asta nu se mai satura sa planga pe aceeasi lege ? Auzi la el si ce daca dispare pensionarul militar. Ce ai cautat prin armata amice ? Nu e pentru tine armata, sau poate e , dar , armata lui Boc. Fugi la el si pupa-i mana ca te-a
  "civilizat" Asa ai si tu sanse sa te lauzi ca ai intrat in civilizatie. Fericiti cei saraci ...

  RăspundețiȘtergere
 39. Uitati-va acun pe A3 sa-l vedeti pe seful SCMD!

  RăspundețiȘtergere
 40. CITITORULE(in stele poate)- cu umilinta te rog ,explica tu poporului Kaki si alte culori ,Cum dispare pensionarul militar? Se volatilizeaza,se evapora,este ars la crematoriu sau cum?

  RăspundețiȘtergere
 41. De pe surse: Cica Oprea ar fi pe la Baselu cu o noua lege de pensionare. oare ce sa fie? sau oare asa o fi? asta-i intrebarea!

  RăspundețiȘtergere
 42. Citeste legea unitara a pensiilor si legea salarizarii si modificarile propuse la legea 80 si apoi sa imi spui ce mai ramane din tine . Ceea ce estim un anonim amarat. Numai ca daca acuma esti naiv si nu stii sa citesti, atunci o sa fii poate mai destept cu un gram.
  Cititorul

  RăspundețiȘtergere
 43. @ cezar,
  Informatia pe care o ai este gresita.Oprea s-a dus la basescu cu urmatoarele documente : L 119/2010;HG 735 ;ordinul emis de el referitor la recalcularea pensiilor in plata si cateva simulari care sa demonstreze faptul ca pensiile sub 3000 lei nu scad in urma recalcularii. Cat priveste legislatia pensiilor ocupationale este un proiect pe termen mai lung si NU vizeaza exclusiv pensiile militare. Probabil in viitoarea legislatie a pensiilor …peste 10…20…30.. ani se vor regasi si categoriile socio – profesionale ale pensionarilor medici /profesori /ingineri /…..tinighigii auto…etc….
  In opinia mea categoria socio-profesionala ,,pensionar militar “ NU exista. Pana cand se va legifera prin acte normative emise de ,,alesii poporului” situatia noastra militara ,admit faptul ca exista doar categoria ,,REZERVIST”. Din aceasta categorie fac parte si concetatenii nostrii din subcategoriile socio-profesionale enumerate mai sus...(chiar si profesorul de istorie Dogaru )…

  RăspundețiȘtergere
 44. Stimati colegi,
  Chiar daca se vor gasi cativa amatori sa-mi dea la cap, trebuie sa SUBLINIEZ un aspect: ACUM, daca acest Blog ar fi reusit sa adune in acest spatiu virtual cateva ... 2 - 3000 de persoane, am fi PUTUT, ca forta MEDIA, sa cerem socoteala, sa impunem ... macar niste raspunsuri! Datorita unor ORGOLII mai mari sau mai mici, unor neica-nimeni carora le-a fost frica sa nu le luam jucariile sau functiile in care s-au auto-ales, ne AFLAM pe NICAIERI!
  Nici dracul, nu ne baga in seama!
  Ne spargem in figuri de pomana!
  Daca, TOTUSI,
  in cel de-al 13-lea ceas va treziti la realitate, va PROPUN: Inscrieti-va in 2 zile, macar cateva sute ca sustinatori ai Blogului!
  Pana la 30 decembrie 2010!!! In numele domniilor voastre, voi face un DEMNERS legal, in timp util, pe care vad ca NIMENI nici macar nu-l gandeste, daramite sa-l puna in practica! Din NEFERICIRE, ma uit cu groaza ca nici GUVERNANTII nu sesizeaza (de fapt nu au niciun interes), samavolnicia pe care daca nu-i oprim PUBLIC, o vor pune in aplicare fara sa clipeasca! Admin, V.Burcu
  PS: Nu pot vorbi doar in numele a ... 34 de oameni!
  Oricine, m-ar crede fie tampit, fie dus cu pluta!

  RăspundețiȘtergere
 45. http://www.youtube.com/user/manolescubd#p/u/81/eE2M0Pr0m_
  -recunoasteti etapa in care ne aflam ?

  http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2010-12-21/consultare-publica-privind-structura-clasificarii-ocupaiilor-din-romania-potrivit-isco-08--la-nivel-de-ocupaie-2012-articol.html
  - regasiti ocupatia de militar ?

  RăspundețiȘtergere
 46. lipsea ultima litera:
  http://www.youtube.com/user/manolescubd#p/u/81/eE2M0Pr0m_I

  RăspundețiȘtergere
 47. militarul nu are " ocupatie " recunoscuta in structura ocupatiilor...
  http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2010-12-21/consultare-publica-privind-structura-clasificarii-ocupaiilor-din-romania-potrivit-isco-08--la-nivel-de-ocupaie-2012-articol.html

  RăspundețiȘtergere
 48. @Anonimule 00:55, daca habar nu ai, stau si te intreb: ce vrei tu sa demonstrezi? Iar ca sa te lamuresti totusi cu privire la structura ocupatiilor ... "militare" ... buchiseste daca reusesti totusi ... conceptul de CARIERA MILITARA! E greu, stiu ... si altii au probleme!
  COBRA

  RăspundețiȘtergere
 49. @Cezar ai dreptate, putem discuta niste principii generale pentru o lege ocupationala care sa nu poata fi contestate de majoritate pentru o perioada lunga de timp. O lege de necontestat nu poate fi facuta, important este ca ea sa fie contestata de cat mai putini.
  @anonim 18.41 aviatia este frumoasa, fascinanta si aparent usoara.

  RăspundețiȘtergere
 50. @ADMIN-Faceti o mica greseala maestre.daca aveati o i dee desteapta la care sa adere prostimea ,trebuia s-o expuneti ,s-o explicati si apoi sa asteptati aderenti . asa pe Orbeste ce credeti ca va iesi?-trotil-atul

  RăspundețiȘtergere
 51. @trotilat-ule, te salut!
  Am mai spus! Eu nu sunt dus cu pluta! Mie nu-mi place sa vorbesc aiurea, inutil, pentru pereti sau ipotetici ascultatori! Te invit sa recitesti postarile pe acest Blog, sa vezi cu ochii tai de cate ori am invitat la ADUNARE + UNITATE! Am reusit ... pauza! Idem... acum!
  Admin, V.Burcu
  P.S.: Totusi, o veste care poate fi ... buna! Aseara, d-l AGATON A AFIRMAT CA PE BIROU LUI BOC, ESTE UN "PROIECT" PRIVIND Legea PENSIILOR MILITARE, INAINTAT DE OPREA! Deci ... se pare ca ce mi-a trecut mie prin cap, conform pregatirii si experientei personale, au SESIZAT si altii, cine trebuie de fapt si de drept! Vom vedea!
  Admin

  RăspundețiȘtergere
 52. Cu ocazia aniversarii zilei de nastere, ii adresam sincere felicitari doamnei Elena Cobuz, (ELENA, colaboratoarea noastra de pe blog) si multumiri pentru activitatea in cadrul acestei comunitati virtuale. ELENA, multa sanatate, bucurii si impliniri alaturi de cei dragi! La Multi Ani!
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 53. Si inca ceva, trotilat-ule!
  Dupa toata munca de pe acest Blog - si nu este deloc usoara + Forum + alte grupuri de discutii, desfasurata de mine in mii de ore munca ... patriotica, fara sa cer nimanui nimic, nu CREZI ca as fi PUTUT macar rasplatit cu un mic, fff mic gest de prietenie: acela macar de inscriere ca sustinator al blogului, sa am si eu o minima SATISFACTIA MORALA, credinta ca ce fac, o fac pentru oameni, colegi care apreciaza? Nu crezi ca as fi MERITAT macar atat? Cum califici indiferenta cu care am fost tratat??? Nu crezi ca si eu sunt OM? Nu crezi ca si munca mea, deseori epuizanta ar fi avut nevoie de o raza de bucurie ??? Chiar crezi ca nu as fi avut ce face ??? Ca sunt BOLNAV de a scrie aiurea, pe acest Blog ??? Admin, V.Burcu
  P.S.: Orice comentariu, opinie, il consider binevenit!

  RăspundețiȘtergere
 54. Iar daca tot suntem la o ora de BILANT, inca ceva:
  La un Click distanta, am deschis un nou Blog, cu profund caracter social, politic, anti-guvernare : OPINII PERSONALE - Treziti-va români! ; http://opiniipersonale.blogspot.com/ ;
  Stupefactie! In cateva zile bune ... doar 3 sustinatori si ... cateva, anemice comentarii! Ce sa cred? Ca pensionarii militari, comunitatea militarilor, este Pro - Guvernare?? Pro-Boc???
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 55. @ADMIN- bun ,se pare ca si Cezar a mirosit ceva!Lasam la o parte ca un anonim s-a si grabit sa-i explice foarte doct ca nu are dreptate. Daca Oprea umbla cu un nou proiect acesta nu ar fi trebuit sa fie cunoscut in punctele esentiale de catre prostimea beneficiara ? Eu zic ca ar fi fost bine. Spuneti ca ati chemat la unitate! Nu va contrazice nimeni ,numai ca este o oarecare problema : unitatea se poate realiza numai in jurul unui proiect COMUNT. A existat acest proiect?poate ca da dar eu nu l-am observat si ca mine se pare ca nici altii. DECI CARE_I proiectul comun propus cu avantaje si dezavantaje egale pt. toti??!!.Trotil-atul

  RăspundețiȘtergere
 56. @Trotil-atul
  The Flight of the Phoenix
  Dupa vizionarea filmului putem relua discutia despre proiecte ,egalitate si avantaje. Vizionare placuta !

  RăspundețiȘtergere
 57. @Trotilat-le,
  1.Noul Proiect al lui OPREA, de care vorbesti tu, cezar si eu... de fapt este un PROIECt (cred eu) de OUG .... referitor la Lege, nu un inlocuitor al Legii!
  2.POIECTUL la care faci trimitere, este un PROIECT arhicunoscut, aflat in chinurile interminabile ale ... refacerii: STATUTUL SCMD + ROF-ul, cum l-au denumit colegii! Asa am crezut eu multe LUNI de zile! Reciteste postarile de la inceput!!! Daca ai timp si ... rabdarea necesara! Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 58. ANUL NOU ADUCE SCMD O NOUA DEMISIE .ELENA COBUZ SI-A INAINTAT DEMISIA, MEMBRILOR COMITETULUI DIRECTOR. TOCMAI DE ZIUA EI . SI-A FACUT SINGURA, CADOU DE ZIUA EI, IESIREA DIN CD.SA II URAM IN PRIMUL RAND LA MULTI ANI !
  SA O LASAM SA SE BUCURE DE ACESTA ZI , APOI ,DE MAINE , SA PURCEDEM LA LAMURIRILE DE RIGOARE.Prevad acuma o noua campanie si impotriva ei, campanie sustinuta si lansata de blogerul sef al SCMD, cel care nu iarta pe nimeni ataca pe la spate pe oricine se atinge de privilegiile sau drepturile celor ce " ne conduc " spre dezastru.
  LA MULTI ANI ELENA ! NU TREBUIA SA PLECI.

  RăspundețiȘtergere
 59. La multi ani ELENA-astept sa dai ceva de baut!!PS.Te felicit DIN NOU _sper ca nu iau iarasi plasa_pentru ca ai plecat dintr-un loc TOXIC

  RăspundețiȘtergere
 60. Mos Craciun,Mos Craciun -LUI PUIAC i-ai adus haine noi si frumoase,da luNeacsu nu!de ce Mos Craciun? -Vulpita..

  RăspundețiȘtergere
 61. Ciudat. Observ ca pleaca femeile din comitetul director al SCMD . Ce sa fie oare ? Sunt misogini sau doamne fereste ? Pai daca tot vor sa ramana doar intre ei baietii, sa le facem o strigatura ca la hora " strangeti hora, nu fiti hoti, sa va intre'n cur la toti !" Ia mai zii maaaaaaaaaaaaaaai!
  Domnule Admin, fiind o strigatura populara , sper sa fie acceptata, e din productia literara cu autor necunoscut.
  Cititorul

  RăspundețiȘtergere
 62. CITITORULE esti un BOU!!!

  RăspundețiȘtergere
 63. Buna seara,

  Nu pot sa va ofer mai multe informatii, decat:

  •Aseara, a fost o intrunire a Departamentului juridic, unde totul a fost OK, in opinia mea.
  •Astazi la praz, am fost sunat de catre dna Cobuz, care mi-a comunicat ca a trimis catre Secretariat demisia domniei sale (am intrebat-o ce s-a intamplat si mi-a raspuns ca din motive personale). Mi-a cerut sa-i sterg datele din caseta cu membrii Comitetului Director si m-am conformat.

  •Am informat imediat pe domnul presedinte Dogaru.
  Mai multe nu stiu despre acest eveniment regretabil din multe puncte de vedere si cred ca prima persoana care trebuie sa faca lumina in aceasta chestiune este doamna Cobuz.

  Tuturor sarbatori fericite si un sincer La multi ani !

  Cu respect,
  Lt. Col. (r) Dumitru RINCIOG
  LMDC, Breaza, 1978
  Scoala Militara de Ofiteri Activi Nicolae Balcescu, Sibiu, 1981

  Telefon : 0725562223

  RăspundețiȘtergere
 64. Domnule Rinciog,
  Am cateva intrebari pentru dumneata :
  1. In ce calitate vorbesti ?
  2. De ce -daca postatrea dumitale e oficiala , nu apare pe blogul SCMD ?
  3. cine a aprobat, in ce sedinta a Comitetului Director, stergerea numelui elenei de pe maseta cu membrii comitetului Director ?
  4. Nu ti se pare ca iti incalci atributiunile functionale ? Deocamdata esti membru in secretariat, nu in Comitetul Director. Mai citeste-ti odata fisa postului pe care ti-ai intocmit-o si publicat-o si vezi unde spune acolo ca ai dretul sa schimbi membrii Comitetului Director, sau sa faci modificari in pagina SCMD fara aprobarea sau indicatii din partea CD.
  5.De cand iti permiti sau mai bine zis , cat timp o sa-ti mai permiti sa iei decizii de unul singur , sau numai cu aprobarea " tatucului " ? Cand veti invata si domniile voastre ca deciziile se iau de esaloanele in drept, nimeni nu are voie sa decida in numele altui for . Ceea ce faceti se numeste uzurpare de functii si e pedepsita de codul penal. Cand ne arati si noua un proces verbal al CD in care au semnat TOTI membrii ca sunt de acord cu elimnarea numelui doamnei Elena Cobuz de pe lista cu membrii CD ?

  Jucati-va cu focul, vorba unui prieten, se contabilizeaza.

  RăspundețiȘtergere
 65. Care membrii?
  Care CD?
  Vino Doamne ca sa vezi, cati au mai ramas din noi ...

  RăspundețiȘtergere
 66. Sapte membri fondatori
  S-au jucat de-a sindicatul
  S-au scremut de doua ori
  Si-a iesit de tot macatul.

  Au facut din el un bici
  Si-au pornit pe strasse
  Fiindca na facut nici plici ,
  Au ramas doar sase.

  Sase membri fondatori
  Au strigat lozinci
  Unul n-a strigat in ton ,
  Si-au ramas doar cinci .

  Cinci membri fondatori
  Se joaca cu sindicatul
  Unul se va satura
  Si raman doar patru .

  Patru membri fondatori
  Se vor bate intre ei
  Cel mai mic va fi mancat
  Si raman doar trei .

  Trei membri fondatori
  Trag la frunza de trifoi
  Unul e ghinionist
  Si raman doar doi

  Doi membri fondatori
  Se’apuca de tras cu tunul
  Unul trage’ n celalalt
  Si ramane doar nebunul .

  RăspundețiȘtergere
 67. Trăiască Dogar-Vodă împreună cu logofătul Împricinat şi cu Monahul! Vivat! Vivat! Vivat! (cât despre vistiernicul Cătălin precum şi de aprodul purice Rînciog mă ab-ţin-atât cât poate să se ab-ţină cineva)

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite