Google Translate

joi, 13 ianuarie 2011

Un Guvern de-a-n boulea! Incaierarea generalizata a poporului roman, continua! UPDATE!


Miniştrii au discutat, în Guvern, despre situaţia pensiilor militare, în urma deciziei instanţei de suspendare a recalculării, iar premierul Emil Boc s-a interesat dacă această decizie se aplică tuturor, fiind însă informat de Ministerul Justiţiei că hotărârea în cauză are un caracter individual.

"În şedinţa de miercuri a Guvernului s-a discutat şi despre situaţia pensiilor militare, iar premierul s-a interesat dacă decizia instanţei de suspendare a recalculării are un caracter «erga omnes», respectiv dacă îi priveşte pe toţi, fără excepţie. Reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi alţi jurişti i-au spus însă că decizia instanţei se aplică individual, doar celor care au câştigat în justiţie",
au relatat pentru MEDIAFAX surse participante la discuţie.


Generalul de brigadă Mariana Lupu, şeful Direcţiei Financiar-Contabile din Ministerul Apărării Naţionale, a declarat, miercuri, că sentinţele prin care s-a dispus suspendarea HG 735/2010 sunt opozabile doar reclamanţilor din dosarele respective.

Instanţa supremă a decis definitiv, la 7 ianuarie, suspendarea aplicării HG 735/2010 privind recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor din penitenciare, confirmând astfel o sentinţă a Curţii de Apel Cluj din septembrie 2010.

Astfel, HG 735/2010 rămâne irevocabil suspendată la aplicare conform dispozitivului sentinţei instanţei clujene.

Reclamanţii au invocat faptul că HG 735/2010 a fost promovată cu încălcarea dispoziţiilor privind transparenţa decizională, fiind publicată în Monitorul Oficial fără a fi fost adusă anterior la cunoştinţa publicului. Totodată, reclamanţii au susţinut că mulţi dintre militari sunt în imposibilitatea fizică de a face rost, în termenul solicitat, de actele cerute pentru recalculare, ceea ce va da naştere la situaţii discriminatorii.

Potrivit acestora, actul este neconstituţional şi imoral, îngrădind accesul ulterior la justiţie al celor care vor dori să conteste recalcularea.

Într-un alt dosar, în 6 decembrie 2010, Curtea de Apel Bucureşti a admis cererea de suspendare promovată de 635 de pensionari militari, suspendând efectele HG 735/2010 până la pronunţarea instanţei de fond asupra cererii de anulare a aceluiaşi act normativ.
Stire: Mediafax.ro Şeful Direcţiei Finanaciar-Contabilă, General de brigadă Maria Lupu, a susţinut în data de 12 ianuarie a.c. o conferinţă de presă în care a prezentat stadiul procesului de recalculare a pensiilor militare.
Cele mai importante concluzii:
- Direcţia Financiar-Contabilă NU a fost în măsură să proceseze toate dosarele primite. Din din cele 48.000 înregistrate la Direcţia financiar-contabilă la data de 31 decembrie 2010 doar 21.717 au fost procesate;
- neputinţa DFC a făcut ca 27.000 de persoane care au depus cererea de recalculare însoţită de adeverinţele de salar să primească o pensie recalculată în baza salariului mediu;
- argumentarea faptului că pensiile celor cu stagiu complet nu scad se bazează pe analiza a doar 1.691 de dosare dintr-un total de 81.128!
- procesul de recalculare va dura câteva luni de acum, ţinând cont de faptul că DFC a procesat doar 50% din dosarele primite, urmând ca în acest timp în care pensionarii militari să îşi primească pensiile diminuate.

Elemente de manipulare a opiniei publice introduse de gl bg Lupu:
- este normal ca pensionarilor ieşiţi în baza Ordonanţei de urgenţă nr.7/1998, cu completările şi modificările ulterioare, să le scadă pensiile întrucât au beneficiat la momentul pensionării de plăţi compensatorii, precum şi de alte ajutoare prevăzute de legislaţia privind salarizarea personalului militar. “Trebuie avut în vedere şi acest aspect atunci când analizăm situaţia acestor pensionari”. Din cele 21.717 dosare procesate aproape 18.856 sunt în această situaţie. Se sugerează indirect că este normal să le scadă pensiile deoarece au primit plăţi compensatorii;

- modificarea angajamentului ministrului, şi chiar a sefei DFC care au afirmat initial că “pensiile sub 3000 lei nu scad” nu “pensiile celor cu stagiul complet sub 3000 lei nu scad”.

Conţinutul integral al conferinţei de presă:

General de brigadă Lupu: “Aş dori să încep declaraţia pe tema pensiilor militare cu cateva precizări legate de stadiul în care se află procesul de recalculare, rezultatele înregistrate până în prezent şi cadrul legal în care se desfăşoară acest proces”:

- până la data de 31 decembrie 2010, 21.717 din dosarele care conţin adeverinţe de venit ale pensionarilor militari au fost procesate.

- din cele 21.717 din dosarele care conţin adeverinţe de venit nicio pensie militară mai mică de 3.000 de lei a pensionarilor cu carieră militară completă nu a fost diminuată în urma recalculării- din cele 21.717 din dosarele care conţin adeverinţe de venit din totalul dosarelor procesate, majoritatea covârşitoare, respectiv 80% din pensiile mai mici de 3.000 de lei ale celor cu carieră militară incompletă nu au scăzut în urma recalculării;

- începând cu data de 1 ianuarie 2011, a intrat în vigoare Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Începând cu aceeaşi dată, potrivit art.196, lit. B din aceasă lege, a fost abrogată Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat. Practic, începând cu 1 ianuarie 2011, pensiile militare nu se mai calculează potrivit Legii 164/2001, care a fost abrogată odată cu intrarea în vigoare a Legii 263/2010. Procesul de recalculare al pensiilor militare s-a desfăşurat în Ministerul Apărării Naţionale în conformitate cu prevederile Legii 119/2010, ale Hotărârii de Guvern nr.735/2010 şi ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr.101/2010.

- nici Legea nr. 119/2010 şi nici HG nr. 735/2010 nu prevedeau atribuţii în sarcina instituţiei militare pentru obţinerea datelor necesare întocmirii adeverinţelor de venit, efortul revenind pensionarilor militari. Aceştia ar fi trebuit să se deplaseze în fiecare unitate în care au lucrat de-a lungul carierei militare pentru a solicita adeverinţe de venit.

- în perioada august – noiembrie 2010, peste 5000 de persoane au efectuat apromimativ 50 de milioane de operaţiuni, rulându-se peste 200.000 de dosare care conţin statele de plată a soldelor constituite într-o perioadă de peste 60 de ani. Din motive de natură tehnică, de exemplu, dosare incomplete, texte nelizible, date de identitate diferite pentru aceeaşi perioadă, până la 31 decembrie 2010 nu au putut fi identificate toate veniturile realizate de beneficiari, această activitate urmând să se finalizeze în cel mai scut timp tot prin grija ministerului. În prezent, peste 300 de specialişti în finanţe sunt antrenaţi la Direcţia Financiar - Contabilă pentru procesarea în continuare a dosarelor cu adeverinţele de venit, astfelîncât beneficiarii să înceapă să primească retroactiv toate drepturie cuvenite.

- La data de 31 decembrie 2010, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale erau în plată un număr de 81.379 de beneficiari de pensii şi indemnizaţii. Din cei 81.379 de beneficiari, un număr de 251 au fost exceptaţi de la recalcularea pensiilor. Este vorba de magistraţii militari, de persoanele care au obţinut în instanţă suspendarea aplicării HG nr. 735/2010 şi de persoanele beneficiare de pensii de invaliditate şi de urmaş, acordate în condiţiile art. 21 şi 24 din Legea nr. 80/95 privind statutul cadrelor militare.

- Din cei 81.128 de beneficiari, care au făcut obiectul recalculării pensiilor, potrivit Legii nr. 119/2010, peste 65.000 au depus formularul pentru obţinerea adeverinţelor de venit necesare recalculării pensiilor. Este vorba despre 80% din totalul pensionarilor.

- Legea 119/2010 a stabilit că termenul de recalculare este de cinci luni de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern nr.735/2010, fapt pentru care, începând cu 1 ianurie 2011, au fost puse în plată pensiile recalculate. Vreau să precizez foarte clar că Ministerul Apărării Naţionale a informat în mod constant că, potrivit articolului 5, alineatul 4 din Legea 119/2010, în lipsa adeverinţelor cu veniturile realizate de-a lungul carierei militare, pensia se recalculează pe baza salariului mediu pe economie din perioadele lucrate. Acest lucru poate duce în cazul pensionarilor care nu au solicitat adeverinţele de venit şi care au realizat de-a lungul carierei venituri lunare mai mari decât salariul mediu pe economie la diminuarea cuantumului pensiei întrucât noua decizie s-a emis, aşa cum cere legea, printr-un calcul raportat la salariul mediu pe economie. Situaţia se poate corecta prin solicitarea de obţinere a acestor adeverinţe de venit conform procedurilor, urmând ca dosarele să fie procesate în ordinea înregistrării or.

- în cazul beneficiarilor ale căror adeverinţe de venit au ajuns la Serviciul Pensii, dar acestea nu au putut fi procesate până la 31 decembrie 2010, au fost emise temporar decizii de recalculare având la bază acelaşi mecanism de calcul prin aplicarea salariului mediu pe economie. Urmează ca aceste dosare să fie procesate în regim de urgenţă şi să emitem noi decizii, drepturile recuperându-se retroactiv cu data de 1 ianuarie 2011.

- pentru beneficiarii care au avut perioade incomplete sau date eronate înscrise în adeverinţele de venit şi acestea au fost completate provizoriu cu salariul mediu, urmând a se proceda la regularizarea drepturilor de pensie cuvenite retroactiv de la data de 1 ianuarie 2011.

- având în vedere complexitatea procedurilor de stabilire a pensiei recalculate – identificarea şi extragerea dosarelor, analizarea documentelor existente în acestea, introducerea în aplicaţia informatică a grupelor de muncă, verificarea modului de introducere a datelor şi calculul efectiv, vizarea pentru control financiar preventiv (propriu) şi aprobarea deciziilor - până la data de 31 decembrie 2010, aşa cum am spus, au fost procesate 21.717 dosare din cele 48.000 înregistrate la Direcţia financiar-contabilă la data de 31 decembrie 2010.

- din totalul celor 21.717 adeverinţe procesate până în prezent, 2.861 se referă la pensionarii militari cu carieră militară completă şi 18.856 la pensionarii militari cu carieră incompletă.

- la 2.861 de dosare procesate pentru pensionarii cu o carieră militară completă 1.691 au pensii de până la 3.000 de lei. Niciuna din aceste pensii nu scade. Exemple, bineînteles fără să pot da nume, pentru că legea nu ne permite acest lucru. Un colonel, carieră militară completă: pensie iniţială – 2.919, pensie recalculată – 3.137. O creştere de 218 lei. Un locotenet colonel, carieră completă: pensie iniţială – 2.650, pensie recalculată – 3.104, creştere – 454 lei. Maior, carieră completă: pensie iniţială – 2.628, pensie recalculată – 2.763, 135 de lei creştere. Un căpitan, carieră completă: pensie iniţială – 1.959, pensie recalculată – 2.649, creştere – 690. Maistru militar principal, carieră completă: pensie iniţială – 1.832, pensie recalculată – 2.454, creştere – 622. Plutonier adjutant principal, carieră completă: pensie iniţială – 1.891, pensie recalculată – 2.045, creştere – 154.

- din cei 2.861 de pensionari cu carieră completă – atenţie, mă refer la dosare procesate până acum – 1.170 de pensionari au pensie mai mare de 3.000 lei. Dintre aceştia pensiile a numai 454 scad, dar nu în procente semnificative, iar pentru 716 beneficiari, reprezentând 61% din această categorie procesată, pensiile nu au scăzut, ci dimpotrivă majoritatea cresc în diferite procente. Exemple: general fost şef al Statului Major General, pensie peste 3.000, carieră completă; pensie iniţială 7.298, pensie recalculată 7.338, creştere de 40 de lei. General de brigadă, carieră completă; pensie iniţială 4.794, pensie

recalculată 5.081, creştere 287. General de brigadă, carieră completă, pensie iniţială 4.829, pensie recalculată 4.751, avem o diminuare de 78. Un colonel, carieră completă, pensia iniţială 3.072, pensie recalculată 2.900, o diminuare de 172. Un locotoenent-colonel, carieră completă, pensia iniţială 3.080, pensie recalculată 3.614, o creştere de 534, dar avem şi un locotenent-colonel, carieră completă, pensie iniţială 3.424, reclaculată 3.369, diminuare 55. Un maior, carieră completă: pensie iniţială 3.413, reclaculată 3.048, o diminuare de 365 de lei.

- din cele 2.861 de dosare procesate, 18.856 sunt ale pensionarilor cu o carieră militară incompletă. Aici trebuie să fac o paranteză. Toţi cei care au ieşit anticipat la pensie în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr.7/1998, cu completările şi modificările ulterioare, au beneficiat la momentul pensionării de plăţi compensatorii, precum şi de alte ajutoare prevăzute de legislaţia privind salarizarea personalului militar. Trebuie avut în vedere şi acest aspect atunci când analizăm situaţia acestor pensionari.”

material audio

Prin aceste luări de poziţie ale şefei DFC dar şi ale purtătorului de cuvânt al MApN se demonstrează fără echivoc că între armata activă şi fostele cadre militare s-a produs o falie, pensionarii militari, mai ales cei care au ieşit în pensie ca urmare a disponibilizărilor, fiind prezentaţi opiniei publice de însăşi colegii lor încă purtători de uniformă, ca nişte paria ai societăţii care doresc nişte venituri nemeritate.

Ca urmare a acestor acţiuni media, opinia publică se va pronunţa din ce în ce mai vocal împotriva pensionarilor foşti militari, lucru care va aduce grave prejudicii imaginii Armatei şi calităţii vieţii fostului său personal.
Material preluat de pe InfoMondo Militar 


Situatia devine tot mai dramatica!
De la o zi la alta, vesti tot mai proaste!
Vadit, se incearca in continuare prin ura, ivrajbirea oamenilor, a se ajunge la incaierarea generalizata a poporului roman cu autoritatile statului! Mase de oameni, impotriva altor mase de oameni! Pericolul este imens! Gandesc ca va trebui analizat si procedat cu multa intelepciune! Ma intreb: cui servesc toate acestea!?!
Admin, V.Burcu
P.S.: Remmember:
Click si aici:


Subject: 3800 / 2500 FARA CERERE
Multumesc pentru PHOTO DECIZIE!
Pentru o mai buna vizualizare, Click PHOTO!
Admin

149 de comentarii:

 1. Stoparea Genocidului si Revolutia Romanilor Pasnica
  In loc sa mai criticati pe forumuri si sa consumati asa multa energie electrica si de alt tip mai bine va mobilizati si cereti pe toate blogurile si alte mijloace dizolvarea parlamentului si impozitarea averilor de peste 500 000 euro cu 10 % ptr. stoparea Genocidului in Romania ,legile pot fi facute si cu sindicalisti care nu au averi si afaceri cu statul , fiecare dupa puterea si curajul lui , Succes Romani !!!

  RăspundețiȘtergere
 2. domnul Gl. Lt. Pavel ABRAHAM, Seful Departamentului Juridic al SCMD, a indemnat cadrele militare in rezerva sa depuna adeverinte si sa solicite recalcularea pensiilor, iar in momentul in care vor primi cupoanele de pensie micsorata, sa depuna contestatii.

  Precizam ca domnul General a indemnat rezervistii sa depuna cererea de contestatie (vezi modelele postate pe blogul nostru) la la Comisia de contestatii din cadrul MapN, MAI, SRI, si nu cerere de recalculare a pensiei.

  Prin Decizia nr. 38/2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, nu mai trebuie sa depunem cereri de recalculare. S-a anulat obligatia “”beneficiarului”” de a depune cereri de recalculare.

  Dragi camarazi, nu va lasati pacaliti! In prezent, din 66.000 de rezervisti MAI, au depus cereri de recalculare mai putin de 7.000, iar la MApN, din 83.000 au depus cereri mai putin de 18.000 de rezervisti. Deci scopul guvernantilor- acela de a escamota ticalosia aplicarii retroactive a unei legi noi, pe motiv ca 50% plus unu dintre beneficiari au cerut, nu a fost atins.

  DECI NU DEPUNETI CERERE DE RECALCULARE CI CONTESTATIE LA DECIZIA DE RECALCULARE A PENSIEI!

  Presedintele SCMD,
  Col. (r) dr. Mircea DOGARU
  http://sindicatulcmd.blogspot.com/
  ____________________
  Ma doare capul!
  Ieri, sa cred ca am fost surd si orb ?!
  Azi sa cred ca am uitat sa citesc in limba romana ?!
  Si totusi: ce a spus Chestorul Abraham ???
  Si totusi: ce spune Col. (r) dr. Mircea DOGARU ???
  Voi insa, ce ati vazut, auzit, pricepeti ???

  RăspundețiȘtergere
 3. From: dobos eronim
  To: roarmy230@yahoogroups.com
  Sent: Thu, January 13, 2011 10:00:23 AM
  Subject: Re: [roarmy230] Re:

  Sincer va spun suspectez o duplicitate a D-lui Abraham pentru ca nu era nici vorba de vre-o aluzie macar la contestatii si mai mult,discutia era prea puternic si vizibil concentrata pe depunerea cererilor"legale", adica a fost deturnata, dusa si cantonata acolo unde voia Visan, adica determinarea si ultimei rezistente sa cedeze si sa depuna cererile .
  Mai mult,D-l Abraham,il intrerupea pe D-l Pricina , curios, exact cand acesta "era pe val".
  Daca D-l Dogaru afirma ulterior ca referirea era la contestatii, este lamentabil si-i reamintesc cele ce i-am spus pe acest forum inca dupa primele luni de la infiintarea sindicatului si anume ca nu "mi-e frica de Seitan si ai lui, cat mi-e frica de tradarea unora dintre noi".
  D-l Marica a punctat cel mai bine adevarata cauza pentru care noi militarii am ajuns si persistam in aceasta situatie.
  Sper sa nu aibe cineva proasta inspiratie si sa ma acuze tocmai pe mine de una"malenkaia deviatia".

  RăspundețiȘtergere
 4. [roarmy230] Re:Thursday, January 13, 2011 12:17 PM
  From: "Nicolae Ionita"
  To: roarmy230@yahoogroups.com
  Cu alte cuvinte nu am facut cerere pentru obtinerea adeverintei cu venituri in perioada anterioara suspendarii HG 735/2010 ( 28 sept.2010), cand aveam "acoperirea" ca suntem fortati de actul normativ si o facem acum ???
  Ar fi mult mai grav un asemenea consimtamant de buna voie !
  ______________
  Buna intrebare!
  Dar cine plateste oalele sparte ???
  Luni de zile, cei cu 1/2 din pensie ce fac ???
  Cum/cu ce isi achita ratele, facturile etc. ???

  RăspundețiȘtergere
 5. Uitati-va la ei ,la POPOU viciu , la ala cu broscoiu' , la ala cu 1.400 mp de...garsoniera(ca nu bea ,nu fumeaza ,nu ...),la clipuriciu' dela M.Ap. N. ,la lupoaica cu papagali ...
  Nimic ,nimic ,...

  RăspundețiȘtergere
 6. General-magistrat Panaitescu:
  “Boc, un homunculus* care face propagandă fascistă cu pensiile nesimțite! http://www.e-politic.ro/interviu/general-magistrat-panaitescu

  Fostul președinte al Tribunalului Militar Teritorial București, magistrat militar gen. (r.) Ion Panaitescu, declară, în interviul acordat www.e-politic.ro, că cei care au decis diminuarea pensiilor militarilor și au emis și deciziile corespunzătoare sunt infractori! Făptuitorii respectivi se fac vinovați de fals intelectual, uz de fals și de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

  „ ........Atunci când recalculându-se pensiile militare, fără documente, în lipsa documentelor pe care Legea le reclamă, cei care au emis deja deciziile de pensie și au diminuat pensiile militarilor au comis infracțiuni, cel puțin la o primă vedere, de fals intelectual, uz de fals și de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Motiv pentru care cei răspunzători trebuie să explice gestul lor și să facă Ministerul Apărării Naționale cuvenitele reparații.
  Prin urmare, acestea sunt infracțiuni, nu mai vorbim de morală, de nimic, sunt fapte prevăzute de legea penală!
  Vinovați, făptuitori, sunt, pe de o parte, autorii legilor, care au încălcat, în privința pensionarilor militari și a celorlați pensionari cărora li se recalculează pensiile, principiul neretroactivității Legii.
  Indiferent ce explicații tâmpite vor fi furnizate, principiul neretroactivității Legii nu poate fi discutat..... „
  „ ....Eu nu atât deplâng diminuarea pensiei. Bun, dacă vor să n-o mai iau, n-am s-o mai iau, în fond au fost atâția generali ai Armatei Române care au făcut Canalul, au făcut Aiudul, au murit în pușcării și li s-a luat tot! Ăsta a fost destinul lor! Deci, nu diminuarea pensiei o plâng, ci plâng maniera bezmetică, abuzivă și incalificabilă a conducătorilor politici ai acestei țări, cărora nu știu ce li s-a năzărit să se războiască cu mănunchiul ăsta de uncheși care au fost militari!.... „

  RăspundețiȘtergere
 7. ,,Emil Boc s-a interesat dacă această decizie se aplică tuturor, fiind însă informat de Ministerul Justiţiei că hotărârea în cauză are un caracter individual.''
  Cladire aia emite ...pareri ,sau o persoana anume ?

  RăspundețiȘtergere
 8. Atentie 199.999 de VIZITATORI! MAGISTER dă-mi un premiu de consolare !

  RăspundețiȘtergere
 9. Io! Promit să-i dau şi CeZAR 5,5% ca la Guvern!

  RăspundețiȘtergere
 10. Măi ce se-vârte Kilometrajul cu vizitatori dar cam "răsfiraţi" la comentarii...

  RăspundețiȘtergere
 11. @Anonim, 14:12:
  Cere si ti se va da!
  Bate si ti se va deschide!
  199.999 este o cifra importanta!
  200.000 a trecut instantaneu!
  Multumesc tuturor! Pacat ca suntem tristi!
  Pacat ca nemernicii si-au batut joc de noi!
  Admin

  RăspundețiȘtergere
 12. Pai ...
  Vin sa vada moacele astora, mai ales boc/de-an boulea!
  Vrem poze, mai multe poze!

  RăspundețiȘtergere
 13. Am stat şi m-am gândit ce premiu să cer...Bani nu-mi trebuie că mi-a dat acum Boc suficienţi de trebuie să-i car cu tărăboanţa...Ce să cer, ce să cer...
  Uite Magister ce doresc:
  Doresc ca toţi prietenii/comentatorii şi nu în ultimul rând domnia ta să fim sănătoşi, să ne bucurăm (dacă noi nu mai putem) de copii şi familiile noastre. În rest om vedea noi pe unde om scoate cămaşa până la urmă.
  Ceea ce cer e mult oare, mai trebuie fonduri? Dacă da vorbesc cu Cel de Sus poate ne sponsorizează el...

  RăspundețiȘtergere
 14. Anonim 14:36,
  D'aia tin eu la voi!
  In special ... indeosebi ... la unii, cu inca ... pe acasa, mici copii de crescut! Cu toate greutatile, cu toata impotrivirea boc/boilor, sa creasca si copii nostrii, asa va fi: "ce nu ne omoara, ne intareste!". Iar acum, un mic/mare secret: daca nu as fi gasit blogul, prietenii virtuali din tara si lumea larga, la cate am indurat eu de la INCOMPETENTII cocotati in scaunele puterii, as fi murit de multa vreme! Deci, precum rasul, activitatile acestea, desi virtuale, au si partea lor buna! Gasim deseori mai BUNI PRIETENI aici, decat in viata reala! Te salut, Prietene! Si tuturor, sanatate!Admin

  RăspundețiȘtergere
 15. 1. Orice Armată îşi merită poporul !
  Habar nu am de ce, dintr-o dată, toţi militarii pe care-i cunosc (şi Slavă Domnului că-i cunosc şi mă cunosc destul de mulţi) adoptă practica lamentărilor. Ca şi mine de altfel! O fi o caracteristică a educaţiei primite? Sau o fi un impuls al subconştientului nostru militar? Să ne plângem fricos-anonim şi să strigăm cu gura închisă ?

  De fapt care e problema dragi colegi? Problema este că noi nu vrem să pricepem ceea ce Mugur Isărescu spunea (chiar ieri în ziarul Gândul) „franc” în faţă, ceea ce ăla pe care noi îl poreclim comandant suprem n-are „cohones” să ne spună: „Militarii au dreptate când spun că nu trebuie sacrificaţi, însă aritmetica bugetară este cinică şi nu ascultă de motivaţiile sociale”, spunea guvernatorul BNR. Tot referitor la acest subiect Mugur Isărescu dădea exemplul pensionarilor militari, “care au ieşit la pensie datorită reformelor din sistemul armatei”. El însuşi povestea cum în anul 2000, când ocupa funcţia de premier, s-a dus la Bruxelles şi oficialii NATO i-au spus că România are o armată de tip estic, care trebuie redusă drastic, şi au întrebat dacă statul este pregătit să asigure pensiile persoanelor care ies din armată. Ghiciţi care a fost răspunsul? Ţineţi cont că pe vremea aia Traian Băsescu era ministru, doamna Udrea încă nu ştia ce e aia poşetă de piele, Raluca Turcan doar ce terminase facultatea la Moscova (?) iar premierul Boc abia visa sa intre în Parlament ca deputat !
  De ce vă miraţi că “cinismul” bugetar împreunat cu propaganda şi prostirea populaţiei nu vă recunosc meritele? Aşa va fi întotdeauna. Cum spunea Latinul? Dolce et decorum est Pro Patria mori! (sau mai bine spus…dulce e sa mori pentru Patrie!). Mai e ceva nou în ecuaţia asumărilor guvernamentale răsturnate peste noapte? Ce mai tura-vura! Nu vedeţi reacţiile maselor zăpăcite de atâta propagandă băsesciană? Salarii nesimţite, pensii nesimţite etc! De când nu aţi mai simţit atâta ostilitate din partea “publicului larg”? De pe 21 decembrie 1989, aşa e?
  V-au vopsit în culorile cele mai negre, v-au acuzat că sunteţi principala cauză a nesimţirilor bugetare (în timp ce ei făceau afaceri de milioane direct cu bugetul) v-au acuzat de securism (în timp ce ei aveau posturi babane înainte de 1989 pe la diverse reprezentanţe externe!) şi de toate relele acestei naţii (în timp ce propriii membri de partid încasau sume fabuloase doar din participarea prin AGA şi alte Consilii de Administraţie). Le-a fost frică de Rusia şi au vrut cu tot dinadinsul în NATO, ca să se mai plimbe şi ei pe la Bruxelles. Acuma vă scuipă şi vă înjură fiindcă le cereţi să-şi ţină cuvântul promis! Pentru ei se poate, pentru voi, nu!
  _ va continua _

  RăspundețiȘtergere
 16. 2.Orice Armată îşi merită poporul !
  V-au pus în genunchi şi v-au adus pe cap diverşi şefi care-aveau singura calitate că sunt colegi de facultate, veri, fraţi, cumetri sau parteneri de afaceri cu şeful statului ori cu diverşi miniştri. Căci, în ultimii ani, obedienţa a devenit principalul criteriu de promovare şi nu competenţa. Obedienţa scabroasă, uleioasă, pupăcioasă şi umilitoare. Aţi înghiţit zâmbind tot ce-au avut ei în “planul de afaceri”: retrocedări, avansări şi tăieri de bugete. Rânjind satisfăcut, i-aţi văzut pe toţi analfabeţii şi pe toate paraşutele dându-vă lecţii de morală creştină şi de onoare militară. Aţi înghiţit gândindu-vă la familii şi la cariere. Şi-acuma vă miraţi că bătaia de joc continuă?
  De ce atuncea vă miraţi că un premier “de buzunar” nu are nici în clin nici în mânecă cu Armata sau că un josnic afacerist de Ilfov se laudă că ar fi Ministru al Apărării? Asta suntem şi asta merităm! Nici măcar clasă socială nu mai suntem ci un fel de Paria! Cu avansări fără noimă, generali de carton făcuţi peste noapte doar în conformitate cu hachiţele unui preşedinte incoerent, cu o debandadă generală chiar şi în structurile de forţă ale sistemului national de apărare, la ce vă aşteptaţi? Chiar vă puneţi speranţa în Gabriel Oprea? Sau în legile ţării? Greşiţi! Nu vedeţi? Primari de sector defilând în uniformă de general, primari de comune în uniforme de marină, partide făcute peste noapte pe lângă Cercurile Militare, hectare întregi de teren ale Armatei transferate către protipendada politică, afaceri de milioane de euro pe lângă contractele de înzestrare, un dispreţ profund faţă de toate acordurile încheiate de statul român cu NATO etc. Chiar credeţi că veţi fi ascultaţi? Sunteţi naivi!
  Orice popor îşi merită, cu vârf şi îndesat conducătorii şi orice Armată îşi merită poporul. Dar parcă atâta bătaie de joc la adresa militarilor eu nu am mai văzut !
  cpt.cdor (rez) ing Ovidiu Mihalache
  13 ianuarie 2011

  RăspundețiȘtergere
 17. Respectele mele sincere Magister atât domniei tale cât şi celorlalţi prieteni virtuali de pe acest blogg (bineînţeles şi lui CeZAR- na, am zis-o ca să-l mai provoc puţin la o discuţie dar, s-ar părea că a primit pensia atât de babană şi numai în monezi încât a blocat bancomatul).
  Cu prietenie tuturor!

  RăspundețiȘtergere
 18. Experienţă „pe mine”:
  Acum 10 minute m-a sunat scumpa mea consoartă şi mi-a comunicat noua pensie (netă) verificată la bancomat:1448,24 RON (fără cupon şi talon încă)-în decembrie 3289 RON.
  Condiţii:
  • vechime în "sistem" 28 ani din care 5 Acad.Mil.Tehn. (24 ani efectiv ca of.);
  • intrat în AMT în 1980, ieşit din MapN în 2008;
  • MM 15%;
  • Vechime suplimentară corespunzătoare grupelor de muncă: 7 ani din care 2 ani grupa „0-100% + 5 ani grupa a 2-a (25%); Total: 35 ani
  • Pensie suplimentară (dacă o fi fost luată în calcul) conform acestei perioade.
  Am depus cererea de eliberare a veniturilor (nu sub forma oficială ci invocând HG-ul cu „reclamaţii şi sesizări”) prin poştă, cu plic autoadresat şi celelalte porcării pe data de 27.12.2010. Bineînţeles că n-am primit răspuns...
  Aştept „pecialiştii” să se pronunţe...Aştept provincia! Alooo, Cezare ai auzit?
  Cu stimă

  RăspundețiȘtergere
 19. Frumos scris domnule cpt.cdor(r)ing. dar...

  RăspundețiȘtergere
 20. Ca sa linistesc spiritele, caci acum observ ca am devenit tinta refularilor,va voi spune ca nu am norocul sa fac parte dintre fericitii si satisfacutii 100%.Am trimis adeverinta pri CMZ la dfc in 07.12.2010.am primit astazi,fara vreo Decizie o suma calculata dupa salariul mediu pe economie.Sper ca in cel mult o luna sa primesc decizia calculata conf, L119 + retroactiv ce rezulta.daca primesc o decizie intermediara o voi contesta imediat ca nefiind in concordanta cu preved. L119. recomand cu respect tuturor sa faca la fel.Recomand ca in concordanta cu ce-a afirmat public si d. Abraham cei care dintr-un motiv sau altul nu a-ti depus adeverintele de venit la DFC s-o faceti.numai dupa ,veti putea contesta eventuale nemultumiri in justitie ,la DFC sau Cedo.IMI MENTIN ce am afirmat de-alungul timpului.Dupa cum observati sunt pensii care cresc si ce 900lei.ex. comandorului care este afisat aici si pe plano. cu respect!!

  RăspundețiȘtergere
 21. PS. e totusi cam greu sa stai de vorba cu anonimi fara o emblema-poate faceti un efort si va puneti acolo..un blazon!!

  RăspundețiȘtergere
 22. @PKM-domnule cu tot respectul dar la o vechime de ofiter de 24 de ani ne explicati si noua cum dracu ati scos o pensie asa babana??

  RăspundețiȘtergere
 23. Cezare ce să fac măi frate, dacă timp de 24 ani de of. am avut NUMAI funcţii de lt.col. şi Col. "după calitatea, cantitatea şi importanţa muncii" asta e. Mai ai întrebări referitoare la această problemă? Te ascult...

  RăspundețiȘtergere
 24. @PKM-NU domnule,rationamentul acesta este valabil pentru L_119 si imi permit sa va felicit si posibil dupa calculul adev. de venit veti primi si mai mult.Ceea ce ne-ati prezentat aici este efectul ULTIMEI LUNI dupa L164. o seara buna!

  RăspundețiȘtergere
 25. Cezare, dragul meu prieten, eu nu vreau mai mult decât am avut. Pt.mine este suficientă şi de bun simţ din punctul meu de vedere pensia aia "veche". Aş dori însă,aşa cum mulţi au subliniat prin comentariile de aici de pe blog, ca TOŢI cei care au fost nedreptăţiţi pecuniar le ieşirea la pensie să câştige.

  RăspundețiȘtergere
 26. Toti ne-au umilit si ne-au mintit. Armata nu mai este armata ci sluga, este presul chiorului si este condusa de un nemernic numit OPREA care si-a bat joc de noi toti. Nu mi-am inchipuit vreodata ca un fost ofiter isi va bate joc de noi toti, nici un ministru civil nu a facut ce a facut aceast nenorocit!
  Daca o sa stam cu mainile in san, si toti o sa faceti haz de necaz si-o sa va mai si ghiontiti pe acest blog si pe altele, o sa ne spintece astia pana la sira spinarii, trebuie sa ne miscam cat putem de repede si sa actionam pe toate planurile.
  Haideti sa-i dam in judecata si in civil si in penal si sa ne facem dreptate!

  RăspundețiȘtergere
 27. Oprea fost militar de izmene, Maior de la SRI fost şef al DPAP (Departamantul pentru politică de apărare şi planificare) din MApN (civil, ex-şeful hoaştei de Lupu şi fiul PSD-istului MAIOR), iar Iglaş (parcă ar fi denumirea complexului de rachete ruseşti a.a.IGLA) fost chelner, obişnuit cu bacşişurile, cum "să-ndoieşti" vinurile, precum şi tinichigiu cu şcoală înaltă...

  RăspundețiȘtergere
 28. FITI ATENTI PE REALITATEA!!!!!!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 29. Olimpiu Popescu a lucrat la J7 şef secţie

  RăspundețiȘtergere
 30. Pa şi pusi bani, la anul şi la mulţi ani!

  RăspundețiȘtergere
 31. Hai că merge mai bine azi pe Realitatea fără D/P. Avem noroc de alţii că de noi...

  RăspundețiȘtergere
 32. Cred ca daca domnul Abraham va rezista asaltului D/P ,vom vedea modificari spectaculoase in activitatea Sindicatului. Este un Ofiter -General adevarat,uns cu toate alifiile si ceea ce-i foarte important NU este afectat de recalculare.ar fi cazul sa apara si un General adevarat de Armata sa preia conducerea. o umila parere

  RăspundețiȘtergere
 33. Stiti ce este curios ? Cele mai bune cuvinrte si idei despre armata, aseara le-au avut Diaconu si Marica . Si Apoi "incepatorul " Abraham care astazi insa a lasat-o mai moale , parca era constipat. Nu era in apele lui, mai mult privea si dadea din cap . Ce se intampla ? Ce se intampla cu diferenta intre ce a spus el si ce a spus Dogaru pe blog azi ? Cand ne da Abraham o lamurire ? Ca din partea domnului Dogaru nu am auzit decat minuni.

  RăspundețiȘtergere
 34. Când o apărea un general MApN? Păi bine Cezare crezi că mai sunt? Caută-i pe la PDL, PSD şi PNL şi siguri o să-i găseşti!

  RăspundețiȘtergere
 35. PS: Popescu era pe la PSD, Bădălan pe la PDL, Dobriţoiu pe la PNL şi lista poate continua....

  RăspundețiȘtergere
 36. IA VEDEŢI LA A3 cu RĂZVAN DUMITRESCU

  RăspundețiȘtergere
 37. sa nu va luati de Dobritoiu c-am fost colegi de L.M. si va zic!!

  RăspundețiȘtergere
 38. CeZar mai bine n-o spuneai (pt.tine la ureche că ne-aude Puiac şi ne dă la geoale- Dobriţoiu este unul din "artizanii" afacerii rabla F16)...mai bine erai coleg cu Încrucuşătorul de cursă lungă.

  RăspundețiȘtergere
 39. PUIAC se da in vant dupa F-16SH-asa ca-i in regula

  RăspundețiȘtergere
 40. @ CeZar
  In special varianta...fara scaun si motor ! Ai noroc ca-s in dispozitie buna dupa primirea ,,MONSTRUOZITATII''.

  RăspundețiȘtergere
 41. Cezare-şi cu asta închei (nu doresc să implic pe niciunul dintre comentatorii de pe acest blog în discuţii de gen Exploziv News, cu atât mai mult blogg-ul şi Administratorul acestuia) din 2006 şi până în prezent SMFA a cerut avioane NOI (48 buc.). Aviaţia şi-a întocmit cu profesionalism documentele cu cerinţele operaţionale care defineau aşa cum deja am menţionat, cerinţele pe care trebuiau să le îndeplinească aeronavele, precum şi necesarul acestora. Documentele au fost aprobate la cel mai înalt nivel şi totul părea că va decurge pe un făgaş normal;N-a fost să fie aşa, "Interesele" de partid şi de Stat sub dirijarea politicului şi-a băgat coada făcându-i pe aviatori să modifice acele documente (cel puţin până în 2008) de 6 ori. Ca să închei, prietenul tău împreună cu un alt general, şef al Dep.Arm. au fost "uneltele puterii" care practic au tărăgănat voit iniţierea achiziţiei şi "au orientat-o " spre F16 SH. De aia lui Croitoru care a susţinut răspicat nevoile aviaţiei i s-a fabricat afacerea Ciorogârla fiind schimbat din funcţie. I-am cunoscut pe cei 3 personal dar, pe departe Croitoru era cel mai doxat şi cu bun simţ. Când era director adj.SMG şi erau probleme "sensibile" de rezolvat venea şi lucra efectiv cu tine. Era f.apropiat de oameni-în antiteză (ca apropiere de oameni) cu Orzeaţă care de altfel era şi el un profesionist desăvârşit.

  RăspundețiȘtergere
 42. Cine a vazut ce a spus azi Oprea la Realitatea ?

  RăspundețiȘtergere
 43. La Realitatea s-a dat o reluare din noiembrie....nu ceva "proaspăt".

  RăspundețiȘtergere
 44. Aţi auzit ce-a zis Ciorbea? Cică oranjgutanii desemnează la procesele noastre judecători "coloraţi"!

  RăspundețiȘtergere
 45. Foarte bine , inseamna ca o sa pierdem pe linie si o sa ajungem mai repede la CEDO.

  RăspundețiȘtergere
 46. Ha, ha, chiar e tare domnule col.Neacşu! Poate asta o fi fost şi "strategia" sindicală la vârf...să câştigăm prin incompetenţă...

  RăspundețiȘtergere
 47. Maine seara , ora 18:30 ,
  Realitatea TV invita in Platou pensionari militari, cu DOCUMENTE din care sa rezulte scaderea pensiilor! Atentie, va fi interesant!

  RăspundețiȘtergere
 48. Mulţumim de informaţie!

  RăspundețiȘtergere
 49. Nicu catre toti camarazii! M-am racorit in seara asta. ciorbea l-a facut de CACAO pe Fratila. Daca la alte emisuni LE-AU DUS DE NAS PE PIPITELE MODERATOARE,de data asta a fost facut K.o. Cred ca trebuie sa ia cu pumnul extraveral Marinarul facut comandor fara flota,utecist si comunist si-a facut datoria. Ia mers pana acum . de maine impreuna cu Lupoaica trebuie sa-si pregateasca valiza. Clipici oprea cred ca si-a dat sema ca astia nu-i mai sunt de ajutor. Numai ca prosti de genul lui Fratila vor mai aprea. Camarazi marinari ,CHIAR NU STITI CE SA FACETI CU TEMBELUL ASTA. PANA SI GADEA LA CHESTIONAT LA PROBLEMA AIA CU...RUSINEA. PACAT CA L-A ADUS PE "MOS" PETCU. MAJURICA A FOST LA INALTIME ,NUMAI CA ARE APUCATURILE DE TATA BUCURESTEANCA. IN REST .NOAPTE BUNA CAMARADE ,ORIUNDE TE-AI AFLA

  RăspundețiȘtergere
 50. CLIPURICIU' !
  Clipuriciu' apArarii ,fluturiciu' instelat ,nenorocirea tupeista...
  General cu PATRU STELE ! Cred ca intradevar este sfirsitul timpurilor. Dar ,daca nu se sfirsesc ,va dati seama ce viitor are numitul Fratila ? Va dati seama ??

  RăspundețiȘtergere
 51. Nea Nicu păcat că s-a ajuns aici...activii împotriva pensionarilor şi invers. RĂUL e cuibărit în clasa politică. Frăţilă e şi el un biet figurant care execută un ordin. Să fim noi cei mai în vârstă mai împăciuitori şi mai cu minte decât ei. Să nu stârnim zâzanie între arme şi instituţii similare (nu zic aici de domnia ta, vorbesc la general). Din păcate a trebuit să existe acest atac mârşav al tâlharilor de guvernanţi la adresa noastră ca să ne dăm seama de fapt că toţi cei din Sistemul Naţional de Apărare trebuie să fim şi să rămânem uniţi (militari, poliţişti şi ceilalţi).

  RăspundețiȘtergere
 52. Când pleacă Oprea pleacă şi Frăţilă...s-ar putea ca Oprea să desemneze ca purtător de cuvânt de acum înainte pe altcineva. Marinarul a inflamat prea mult situaţia şi a cam "luat bătaie" de la toate TV-unile.

  RăspundețiȘtergere
 53. Gl Abraham este unul din oamenii care traiesc pe pamint...
  Am retinut indemnul catre pensionari de a depune adeverintele obtinute la DFC , contrar indemnurilor vehiculate de catre "altii" , pina in prezent ...
  Cred ca pentru "strategia" folosita in "sfatuirea" membrilor si nemembrilor unui sindicat militar , -aceea de a nu trimite documentele doveditoare-ar trebui sa raspunda cineva din aceasta organizatie ...
  A fost una din "masurile" gresite care au (vor) avut (avea) consecinte asupra multor pensionari militari.
  In primul rind pentru faptul ca pensionarii militari nu pot contesta pe o decizie scrisa hotaririle luate . In al doilea rind pentru faptul ca in baza legii 119/2010 respectivii pensionari vor primi drepturile banesti (altele decit cele avind la baza salariul mediul), cu urmatoarea luna in care au (trimis)depus documentele doveditoare (fie ele si cu perioade lipsa)!
  Cei care vor pierde vor fi cei ce au urmat "sfatul"!
  DP

  RăspundețiȘtergere
 54. Recital - Rechizitoriu Av. Ciorbea !!,
  ____________________
  http://inregistrari.antena3.ro/view-13_Jan-2011-Sinteza_Zilei_cu_Mihai_Gadea-12.html

  Merita neaparat vazut: min 25 !!

  RăspundețiȘtergere
 55. @Anonim22.14-foarte interesante punctele de vedere pe care ati avut amabilitatea sa le prezentati. Acum fiind in situatia de a-mi da cu presupusul-voi spune ca avioanele noi pe care le-ati cerut prin documentatia de rig.-nu stiu ce marca si ce,, nationalitate "aveau.E de dorit ca politicul sa-si bage nasul cat mai putin in asemenea chestii tehnice,dar Strategia cred ca trebuie sa fie implicata din plin.Tinand cont de asta ,daca America ne-a bagat in NATO noi cu cine ar trebui sa fim cat mai compatibili? cu Suedia? De acord, nu rable si nu prea multe dar zic eu ca mergeau si cateva F16SH, si cateva F18_22 si mai sti mai incolo cateva F35 noi.Asta nu pentru ca l-asi sustine pe colegu.Atata timp cat suntem in Nato si America Este NATO nu cred ca-i nimerit sa o luam pe langa drum,chiar daca-i mai scuRt pe termen apropiat. ce ziceti v-am dezamagit?Mi-ar parea rau. cu stima

  RăspundețiȘtergere
 56. Mai Cezare,
  Mai da-le dracu de avioane ....
  Spune mai bine cat crezi ca ne va fi de bine, de acum incolo?
  Unde creazi ca vom ajunge? Unde crezi ca ne vom opri?
  In cine sa mai avem incredere?

  RăspundețiȘtergere
 57. @ANONIME09.53-scurt,parerea mea.:cei care au respectat legea in Totalitate-au o speranta si nu numai (si un mijloc de contraatac la nevoie) destul de apropiat, cu unele plusuri sau minusuri dupa caz.Pentru cei care au ales alta cale ,problema este mai complicata si nu vreau eu s-o detaliez. Incredere ? Cred ca fiecare trebuie sa avem in propria-i persoana,pentru ca in definitiv fiecare e singur cu problemele lui.PS. Cand apar unii care striga ca ei LUPTA pt. noi trebuie sa devenim foarte atenti.Respectiviis-ar putea sa lupte doar pentru ei de noi avand nevoie ca masa de manevra .presiune etc.asta-i parerea mea

  RăspundețiȘtergere
 58. A aparut o noua avocata SCMD,doamna Caloianu, care nu stiu, pentru ca nu am prins interviul de la inceput, daca este membra a casei Barla sau nu, dar a aparut acuma cateva minute si a spus ca SCMD a dat in judecata ministerele emitente ale deciziilor. Daca ar fi avut langa ea doi barbati in stanga si in dreapta , as fi jurat ca e lupoaica, aceeasi greutate in exprimare si poticnire. Noroc ca nu a avut prea multe cuvinte cu rrrrrrrrrrrrrrrrr. Mi-a facut impresia ca daca mai primeste doua intrebari incepe sa planga .

  RăspundețiȘtergere
 59. Sper sa nu va surprinda cele ce vor urma.
  Sa lasam un pic partea de politic din aceasta nebunie a recalcularii! Facem abstractie de tot si toate si sa ne punem in postura unui comandant, indiferent de esalon.
  Ministrul Oprea este un "om (?)" politic. El a participat la aprobarea in Parlament a L119/2010. In aceeasi calitate, ca membru al Guvernului a aprobat HG 735/2010. Aici se termina preambulul politic. Din momentul emiterii lui M101/2010 problema se transfera in plan militar. Ordinul trebuie executat "intocmai si la timp" (28.12 2010). Concluzie: doamna generrrrrral maiorrrrrrr Lupu Marrrrria NU A EXECUTAT ORDINUL ministrului! Luam in discutie numai partea strict tehnica (regulamentara/legala). Daca au fost depuse 60 000 de cereri de recalculare de ce au fost procesate doar 22 000? Eficienta = 36,6%. Incapacitate in planificarea, organizarea si conducerea activitatii. Se impun masuri disciplinare SI administrative (inlocuirea din functie pentru "management defectuos" - tot e la moda formula - si diminuarea salariului dnei generrrrrrrral cu 63,4%). As putea pune parrrrriu ca va fi pedepsita (sau a fost) cu o prrrrima frumusica. Va urrrrma o frrrumoasa avansarrre??!! Sau are raport inregistrat (eventual antedatat) ca este imposibila excutarea lui (a ordinului - nu va ginditi la altceva - desi ....).
  Respectul pentru limba romana nu ma lasa sa scriu numele cu litere mici.
  Tuturor, cu stima.
  P.S. Domnule Cezar, tot "licuriciul" cel mare??

  RăspundețiȘtergere
 60. Anonim10.31.
  Doamna Lupu este trecuta deja in rezerva , acuma sta pe functie pana la o noua nominalizare. Asa a hotarat domnul Oprea. De fapt a ramas la post pentru a primi suturile de la presa si populatie, apoi va fi gasita " vinovata " si se va anunta trecerea in rezerva " pasamite" ca o masura pentru "neindeplinirea atributiunilor functionale " si managementul defectuos. Totul a fost calculat si pus in scena in urma unui scenariu pregatit minutios. Nu este exclus ca domnul Oprea sa mimeze o schimbare de traseu, care ii va ridica cota si inscrierile in partid.Pana la alegeri are tot timpul sa creasca in noua tabara , iar atunci .. mai vedem ce se intampla. Incurcate sunt caile politicii romanesti. Se zvoneaza ca unii membri UNPR il tot indeamna pe Oprica inspre noua coalitie .Tineti aproape.

  RăspundețiȘtergere
 61. Pirr Riitoarea sclipuriciului !

  RăspundețiȘtergere
 62. DEMISIA!
  Doamneeeeee era sa fac infarct. Am vazut titlu Demisia pe blogul SCMD si am crezut ca domnul Dogaru si-a prezentat demisia pentru modul defectuos in care a condus destinele sindicalistilor pana auma . Slava domnului era vorba de demisia lui Oprea. Domnul Dogaru e un altruist, asa cum spuneam si pe blogul meu. Se gandeste numai la binele altora.

  RăspundețiȘtergere
 63. Da şi eu mă mir de apariţia pe sticlă a hoaştei de la DFC...Auzisem că ieşise la pensie în decembrie anul trecut. Pentru cei care nu o cunosc vreau să le spun că această vrăjitoare din Salam (Salem) avea un vocabular atât de trivial, încât îţi era silă s-o asculţi! Până în 1989 era instruia militar studentele de la ASE, după aia a făcut ASE-ul şi uite aşa a ajuns unde a ajuns, adică la pensiile noastre.
  Zorba Grecul

  RăspundețiȘtergere
 64. Frrr Ratila a fost si el trecut la ...nesimtiti ?

  RăspundețiȘtergere
 65. E-mail:
  Cred ca ne intereseaza pe marea majoritate.
  Cititi, revoltati-va si dati mai departe.

  Am cautat taxele incluse in benzina de la 1 ianuarie 2011:
  - acciza este de 467 EUR / tona
  - taxa de drum este de 125 EUR / tona
  - taxa de solidaritate (cate un cent / litru - motivul este acoperirea prejudiciului din urma falimentului Bancorex) adica 10 EUR / tona

  Producatorul are pretul de aproximativ 370 EUR / tona
  Astfel rezulta urmatorul pret pe tona de benzina:
  370+467+125+10=972 EUR /Tona (taxe si accize)
  Se adauga TVA de 24 % adica 233.28 EUR
  Totalul este de 1205.28 EUR/tona
  Un litru de benzina este 1.205 EUR (aproximativ 5.15 RON)

  Am primit si eu de la cineva: Producatorul incaseaza 370 EUR/tona
  Statul incaseaza 835.28 EUR/tona

  ASA CA OAMENI BUNI REVOLTA ESTE UN CUVANT PREA MIC ...
  DA MAI DEPARTE DACA ESTI ROMAN!

  RăspundețiȘtergere
 66. Domnu' Neacsu, zau ca ai o fixatie cu Dogaru... mai lasa-ne in plata domnului cu pata pe care o ai cu presonajul, ca nu el da sau taie pensiile!
  Du-te si te spanzura cu el de gat daca nu iti convine el sau ce face el!
  Chiar nu vezi ca esti caraghios cu subiectul=obsesie al dumitale?
  Ai blogul matale, nu-ti ajunge sa bati campii?

  RăspundețiȘtergere
 67. Sunt unul dintre membrii SCMD.
  Vreau sa ma lamureasca si pe mine cineva!
  Cum ramane cu cele spuse de Chestorul Abraham?
  Dar cu cele spuse de Presedintele SCMD Dogaru?
  Pana la urma, cei doi s-au pus de acord?
  Cine are dreptate? Cine minte? De ce asa, sau asa?
  Cu noi cum ramane?
  Vreau sa stiu si eu!
  Ce fac? De cine sa ascult? E ceata, intuneric d-lor!

  RăspundețiȘtergere
 68. Intrebare: in ultima poza apare o "DECIZIE de recalculare a pensiilor militare in baza L 119/2010" si nu "DECIZIE de pensionare". In lege se face vorbire numai de contestarea "DECIZIEI de pensionare". Are importanta denumirea actului care se refera la ceea ce se intampla?

  RăspundețiȘtergere
 69. La nenorocitii astia, prietene Anonim,
  un raspuns de o asa finete, nici vorba ca se poate da!
  Ei interpreteaza, doar cum vor muschii lor, cum le cade bine!
  Noi, trebuie sa luam de bun ... doar cuvant cu cuvant, din Lege!
  Strict! Deci .... DECIZIE de recalculare! este in Lege!
  Cea de PENSIONARE ... ai primit-o demult!

  RăspundețiȘtergere
 70. Admin, am revazut articolul "Efectul recalcularii pensiilor militare la bugetul statului" din august 2010. Cred ca merita reluat si comparate datele din acel articol cu realitatea de azi.
  Cred ca autorul articolului a fost optimist in evaluarea facuta...

  RăspundețiȘtergere
 71. La data respectiva articolul amintit a fost considerat manipulare si incitare la adresa pensionarilor militari si a fost contestat chiar si in mass-media.
  Era totusi ceva ce suna a avertisment ori semnal de alarma...
  Dar "Titanicul" defila majestuos pe internet cu toate blogurile aprinse si surd la glasul sirenelor de avertizare...

  RăspundețiȘtergere
 72. miercuri, 18 august 2010
  Efectele aplicarii recalcularii pensiilor in plata la M.Ap.N :

  http://mhblogonline.blogspot.com/2010/08/efectele-aplicarii-recalcularii.html

  Cu ... "soricelul" ... copy/paste in Browser ... Enter!
  Oricine, oricand! Se poate comenta si acolo! Comentariile vor apare aici, in dreapta, in ordinea postarii! Cine doreste ... Click apoi pe ele! Ehee ... dar mai sunt si alte aspecte de interes prin Arhiva, indeosebi la Comentarii. Acum unii ... ar trebui sa planga, rusinati! Asta daca ... ar avea ce altora lipseste: onoare!

  RăspundețiȘtergere
 73. Stelian P.

  Ce am vrut si ce am obtinut ?

  -Moarte FMI !, lansa Dogaru primul semnal de lupta mai in primavara. Ca orice roman adevarat dorea moartea celor care ne plateau pensiile de un an. Nu e Dogaru singurul ROMAN MARE asa ca rezultatele nu intirzie sa apara:
  -Moarteeeeee ! urlau unii cu ochii cit cepele si au primit-o. Lenta.
  -Moarte slugoilor portocalii si neamurilor lor !, urla altii si au aflat abia acuma ca legea este aceeasi pentru toti.
  -Analfabetilor !, injurau cu naduf alti patrioti si in sfirsit au aflat ca analfabetii au fost mai inteligenti decit ei.
  -Fooooc !, racneau altii arzind portrete. S-au ars.
  -La streang !, cereau unii ROMANI si acuma il au in casa sub forma datoriilor si a facturilor greu de achitat.
  -Imi rezerv dreptul…..!, era formula preferata de supusii lui Dogaru, dar nu stiau ce sa faca cu el.
  -Nu sunt de acord cu aplicarea legii, racneau amenintator altii. Au descoperit ca legile se aplica fara aprobarea lor.

  Oare ce se intimpla daca Dogaru si supusii sai aflau ca se poate discuta civilizat, cu argumente si fara jigniri, in mod discret ?

  RăspundețiȘtergere
 74. Da, domnu' Stelian P, esti de mare curaj si onestitate ca zici ce scrii...
  Se pare ca "Stelian P = Neacsu = love" pe aceeasi tema!
  Ne ajuta tirada dumitale ca frectia la piciorul de lemn...
  Ceva constructiv, o idee, ceva acolo... se poate domnu' Stelian P?...
  Hai sa gasim un tap ispasitor si sa facem ce doreste Supremul: la rand la supt la licurici (unul local si colorat ca portocala) cat ne mai da voie...

  RăspundețiȘtergere
 75. Stelian P.
  Ai pus o intrebare retorica!
  Merita si ACUM, deoarece numai asa se pot constientiza TALIBANII!
  Daca se DISCUTA civilizat, cu argumente si fara jigniri, cu SIGURANTA ERAU ALTE REZULTATE! Azi, este destul de tarziu, mai ales ca se continua in acelasi registru! Mai mult, se face o GRESEALA DE STRATEGIE enorma, infinit de periculoasa: au scos SEFII la inaintare, pe "sticlele" manipulatoare, din nefericire, generali, colonei cu functii mari/ foste pensii pe masura ...! Exact ce nu trebuia acum! Au punctat ce vrea puterea! Au prezentat cu manuta lor ... DOVADA! Samanta de scandal, incaierare generala! Sunt lipsiti de cea mai elementara logica, pricepere! Halal cu asemenea conducatori de osti! Se va alege, iremediabil, praful! Ne-o facem cu mana si pe banii nostrii!

  RăspundețiȘtergere
 76. Domnilor.
  In ce constau "ilegalitatile", din punct de vedere tactic , nu strategic:
  -reducerea pensiei in plata , la nivelul salariului mediu, pentru cei care au trimis documentele cu veniturile(chiar cu perioade lipsa)la DFC pina la 31.12.2010 si din motive obiective(subiective) nu au fost procesate.
  Ce este (mai) rau din legea 119 (si legea 263)/2010:
  -ruperea pensiilor militare din legatura cu soldele cadrelor militare active, si racordarea la valoarea punctului de pensie (civil);
  -incertitudinea statutului de pensionar militar (cadru militar in rezerva si in retragere).

  RăspundețiȘtergere
 77. Ne-am dezbracat in public !
  Am stirnit o atitudine negativa din partea populatiei!
  Cititi comentariile de la articolele de ziar sau de la emisiuni!
  Trebuia sa se discute principii , nu situatii izolate!
  S-a reusit numai sa se aduca la cunostinta sumele din pensii militare pe care le luam!
  Cum gindeste functionarul care lucreaza pe 1000 de lei sau pensionarul "simtit" cu 700 de lei! Ne injura...Si sunt 20000000 de oameni, nu 1% din populatie!Si unii dintre noi injura pe altii mai "avuti"!
  Cred ca trebuiesc gindite iesirile la televizor !Si "strategia"!

  RăspundețiȘtergere
 78. @armashul ,
  Precum in acel banc celebru: si tu ai dreptate!
  Din nefericire, tactica "expusa" + strategia "lor" = nenorocire!
  pe toate planurile, pentru fostii pensionari miliatari! Continuam sa pierdem atat pe mana celor de la Putere, dar si pe mana unora, din randurile noastre! Aici e ... mai "marele" dezastru!

  RăspundețiȘtergere
 79. @ Anonim 12:47,
  Daca ai piciorul de lemn, iar frectia se face cu uleide in, iti foloseste. Si Neacsu si Stelian P. iti da cel mai bun sfat, care este si constructiv in plus. Dute ia adeverintele, predale la casa de pensii sectoriala cat mai urgent cum a spus Abraham. Lasa-l pe Dogaru ca e aiurea. El nu are nevoie decat de fraieri ca noi sa-i plateasca cotizatie ca sa o duca bine el si compania.

  RăspundețiȘtergere
 80. URGENT, spre stiinta tuturor!
  Citesc si recitesc comentariile de aici, din media online!
  Diseara, rezulta ca in Platou la Realitatea TV, ora 18:30,
  sunt invitati pensionari militari, cu DOCUMENTE din care sa rezulte scaderea pensiilor! ATENTIE! Este o manipulare ordinara, o capcana uriasa! Avem sansa sa vedem Generali si Colonei care plang cu DOVEZI IN MANA, dupa pensii de 35-45 de milioane! Eheeeeeeeee ...........
  Nu de pomana DRACULUI, au trimis INTAI deciziile acestora! S-a mizat, scontat pe smiorcaiala lor, care, iata, mai mult stiu sa se planga, decat sa gandeasca, sa actioneze! Iar D&P, le-a dat adunarea!

  RăspundețiȘtergere
 81. Da... chiar imi foloseste frectia... sa alunec si sa-mi rup gatul...
  Merci de sfat si asemenea si tie...
  E tare ciudat cum cei doi "in love" au avocati din oficiu...

  Chiar ma grabesc sa fug la DFC sa-mi rezolv problema...
  Stiu ca "stiti" ca si acolo merge tot cu pile si relatii ca sa-ti "proceseze" dosarul... Nu "se exista" altfel iar cei de acolo au devenit cei mai importanti oameni din MApN.
  Putina rabdare si vom afla si "tarifele" de procesare a dosarelor, grupate pe urgente, grade, rudenii, politica si mai ales pe euro!

  RăspundețiȘtergere
 82. SCMD n-a avut vreodată o strategie în adevăratul sens al cuvântului, totul s-a făcut ad-hoc ca să nu spun pe genunchi. Aşa cum spune Armaşul şi eu spuneam de multă vreme că cea mai bună strategie este aceea de a tace şi a face. Ce i-ar fi costat pe aceşti distinşi domni/doamne din CD, ca "înainte de începerea ostilităţilor" să-i convoace la Bucureşti pe preşedinţii de filiale cu care "să se pună la cale"?...Ştiţi s-au cheltuit banii aiurea şi fără de nici un folos...

  RăspundețiȘtergere
 83. @all
  akord75
  Ma scuza-ti da'Trotilatu"..... hac,pe unde-o fi??;si-o fi baut deja pensia? ca la cat e de mare se intoarce el repede si treaz lacrima(ma scuza-ti ca am divagat de la subiectele importante puse in discutie)

  RăspundețiȘtergere
 84. ACUM, retineti ce va spun eu:
  PUTEREA, urmareste cu totul alt scop!
  Urmareste sa arate, prin PROSTIA unora, ce pensii aveau unii - nu conteaza ca sunt putini totusi - cat de "nesimtite" pot fi aceste PENSII! Au dreptate cei de la putere sa spuna ... ca mai incolo, aceste pensii ... vor creste! Sigur, vor creste! Dar PUTEREA ACUM, vrea sa arate populatiei, ce PENSII AU AVUT, VEZI DOAMNE.... si aici marsavia, ordinaria, manipularea, dezinformarea: militarii, politistii! Aceatsa campanie, de "prezenatare" a DOVEZILOR, se va incheia IMEDIAT, ce vor apare cu duiumul PENSIILE MICI, ale celor cu adevarat multi si loviti! Vai voua, manipulati si manipulatori!

  RăspundețiȘtergere
 85. @anonim 13;40
  Am pus-o rau de tot daca aveti dreptate si sigur aveti.Am spus de jde mii de ori.De cate ori ne-au FELICITAT civilii pt pensiile noastre si de cate ori ne-au INJURAT.Cine credeti ca o sa ne tina partea,ACU'SA TE TII
  AKORD75

  RăspundețiȘtergere
 86. PS Totul e în cea mai groasă ceaţă...să depunem, să nu depunem, să cerem, să nu cerem...vai de mama noastră. Este clar şi limpede că fără abrogarea L119 nu se va realiza nici un MERDE dar, atenţie, noua lege a pensiilor (unică) se fundamentează pe L119, deci implicaţiile sunt mai profunde...

  RăspundețiȘtergere
 87. @ Anonim 13:43
  Nu sunt avocat din oficiu. Sunt membru SCMD, dar consider ca am fost si sunt in continuare sfatuit gresit de Dogaru. Corect era sa sfatuiasca membrii de sindicat sa-si ceara si sa-si depuna adeverintele, iar in perioada asta sa faca demersurile de suspendarea/anularea HG735. Daca nu reusea actiunea, multi dintre noi primeau pensiile calculate pe baza adeverintelor de venit, unora le crestea altora le scadea. Cei nemultumiti de cuantumul noii pensii urmau calea contestatiei, a justitiei ajungand pana la CEDO.
  Dogaru continua si acum in prostie si marlanie. Cred ca are si un substrat politic totul dar in chestia asta nu vreau sa ma pronunt, dar de aparut apare numai la televiziunea lui Felix.

  RăspundețiȘtergere
 88. AKORD75 ,
  Ca intre meseriasi!
  Stii ca nu mint, ca am dreptate!
  Important ar fi ca aceste MESAJE sa AJUNGA la cine trebuie!
  La cei care URGENT sa STOPEZE idiotenia! Dar ... nu este prima data, cand au dat din PROSTIE (sper), AJUTOR celor de la PUTERE!

  RăspundețiȘtergere
 89. @AKORD, ia-am vazut pe TNT-ul si pe frac-su Cezar impingand o roaba plina cu monezi de 1penny cica ar fi fost pensia lor recalculata.

  RăspundețiȘtergere
 90. @Akord75.... hac..ff.ocupat ii soptesc lu frate-miu ce sa zica!!voi reveni hac,hac pe UUS..sal"tare .tnt-atul

  RăspundețiȘtergere
 91. PS. nu crede invidiosii. eram noi(eu si frate-miu) era si roaba Dar nu erau peny erau EUROI. tnt-atul

  RăspundețiȘtergere
 92. Hmmm ....
  Prin alte parti .... unii tropaie de fericire, la gandul ca diseara, vor fi in platoul de la Realitatea TV, unde se pare ca sunt invitati sa fie prezenti inca de la ora 18, intr-o EMISIUNE SPECIALA, ce va fi la ora 18:30! Sa te tii drace! ... Vom trai, si vom vedea!
  Tare imi este teama ... ca va iesi rau de tot!

  RăspundețiȘtergere
 93. Lucrurile stau mai rau decat va inchipuiti.
  Romania, ca tara si popor, este impinsa in haos si se doreste testarea si stabilirea limitelor de suportabilitate pentru "reformarea" din temelii a societatii umane.
  Obiective urmarite:
  - nivelarea la un prag cat mai jos a starii materiale, a conditiilor de trai si educatie pentru mai mult de 90% din populatia tarii;
  - neutralizarea si eliminarea oricarei rezistente a populatiei ce are la baza sentimentul national si patriotismul;
  - destabilizarea, neutralizarea si reducerea la un rol pur decorativ a institutiilor de forta ale tarii;
  - subordonarea si apoi distrugerea economiei nationale;
  - instrainarea si devalizarea resurselor naturale ale tarii;
  - inducerea la nivelul constientului populatiei a sentimentului de vinovatie fata de trecutul istoric national, fata de atitudinea toleranta fata de nationalitati;
  - etc... etc...

  Va pare cunoscut scenariul?... este un "deja vu" prezent in viata dumneavoastra?...

  Mai am asemenea date si informatii... dar nu am libertatea de a vi le spune!

  Suntem parte din piesa asta... Nu ne cunoastem rolurile dar scenariul "ruleaza" deja...

  Rezultatele sunt peste asteptarile "regizorilor"!

  Mai doriti amanunte?

  Voi reveni.

  RăspundețiȘtergere
 94. Trebuie sa ne infiintam un partid al nostru al fostilor militari! Alta cale "democratica" nu exista!

  RăspundețiȘtergere
 95. Se prefigureaza un nou scandal la nivel SCMD . La varf. Un nou mare va pleca . Tineti aproape.

  RăspundețiȘtergere
 96. Romania, .............
  duminică, 26 decembrie 2010
  Romania, poligon experimental! Obedienta PUTERII in fata strainilor, au transformat Romania intr-un poligon experimental, iar pe romani in cobaii Marilor Licurici. Romani, treziti-va!

  http://opiniipersonale.blogspot.com/2010/12/romania-poligon-experimental-obedienta.html?utm_source=BP_recent

  Se pare ca ... avea dreptate!

  RăspundețiȘtergere
 97. Zorba Grecul
  Sunt niste zvonuri ca acea hoasca ar fi pe invers!...Eu cred ca lumea e rea!
  Ali Turcul

  RăspundețiȘtergere
 98. Gresit!!! Hoasca ne-a tras-o la toti, e bisexuala, ramura sadica!!!

  RăspundețiȘtergere
 99. ANUNT F.F. IMPORTANT;
  Am fost sunat de Doamna Madalina Ciocan de la postul TV Realitatea. A facut rost de numarul meu prin SCMD (dl.Dogaru). Am fost invitat sa particip la emisiunea din aceasta seara de la ora 18.00 . Problema este ca eu inca nu am primit nicio veste privind suma ce-mi va reveni dupa calculul miselesc. Eu primesc pensia prin posta dupa 23 ale lunii. Dna. Madalina Ciocan a inteles, dar ma rugat sa recomand pe altcineva ( din Bucuresti) . Am vazut pe "forum" ca ati afirmat necesitatea de a participa si alte persoane, care sa fie mai reprezentative. Cred ca ar trebui sa profitam de aceasta invitatie si sa raspundem afirmativ. De aceea va fac invitatia , celor care doresc sa participe, sa sune pe susnumita doamna la telfonul 0723242440, sau spuneti-mi mie pe mail cu nr. de contact si o sun eu pe doamna respectiva!!! Cred ca ar trebui sa profitam de aceasta invitatie !
  ___________________
  DOVADA concreta, ca cele scrise mai sus sunt ADEVARATE!
  Iata cine, cum si in ce mod ... pregateste ... DEZASTRUL!
  Masa de manevra ... niste amarasteni ... ! E plina balta!
  Vai noua, vai, vai!

  RăspundețiȘtergere
 100. ..SI tiarrrrrrrr parrrrrrrea Bine. te-arrrrrrr ajuta cu ceva. Spune rrrrrrepede!

  RăspundețiȘtergere
 101. Fratilor, opritii ...
  Ne vom alege cu carute de injuraturi nemeritate!
  Acum, Realitatea TV face alte Jocuri! Ale Puterii, nu ale PM!
  Nu ati vazut-o aseara pe prietena lor, celebra d-na PORA?
  Eheee ... o s-o mai vedeti! de fff multe ori! Pe Pora, pe altii!

  RăspundețiȘtergere
 102. @PKM-hai intra pe directia principala si explica cum e cu,,dupa import.si calitatea muncii depuse...."

  RăspundețiȘtergere
 103. CeZar hai du-te tu si ne reprezinta, zau asa. Las-o dracului de roaba! Iti aranjam transportul la "clasa supersonic" de la Tm la Buc.

  RăspundețiȘtergere
 104. ..Numai daca ma duce Puiak cu F-16Sh -fara scaun si motor!!Problema e ca eu va ..frig stiti bine asa ca mai ganditi-va!! C.

  RăspundețiȘtergere
 105. Chiar sunteti chititi pe rautati... unii nu toti!
  Cine este din Bucuresti, grad mic, stagiu complet, pensie trecuta sub 3000 lei, supus legilor si cu adeverinta curata, completa, depusa in termen la DFC, cu noua decizie comunicata, votant al Supremului, carnet de partid PDL, proaspat tun, ras si cu unghiile taiate, cu izmenele schimbate, tare in gura, cunoscator al talk-show-urilor, inainte mars la Realitatea TV!

  RăspundețiȘtergere
 106. CeZar dacă ţi-e frig ia cojocul ăla cu mâneci groase şi fesul lui Băsescu!

  RăspundețiȘtergere
 107. ... da Neacsu... Neacsu nu participa?... macar Stelian P... va rooggg!...

  RăspundețiȘtergere
 108. Da asa ar trebui, un subof. PDL-ist cu pensia invalidă dar care să ştie să şi scoată două vorbe pe gură că de ăştia de le scot pe nas ne-am săturat.

  RăspundețiȘtergere
 109. ... alo?!... deontologii blogului?!... toti sunteti la somnul de frumusete?... ganditi?... rumegati?...
  Desteptarea si adunarea pe platou!!!
  Nu uitati ca SCMD, Dogaru si Pricina + comp sunt DUSMANII!!!
  Nu dormiti, nu va ascundeti... Salt inainte si pe ei... pe ei... pe mama lor!!!

  RăspundețiȘtergere
 110. Pora? Care ciumafaia aia de la Ev.Z care cotcodăcea fonfăit aseară la Realitatea ca o cioară pe gard? Ăleia i-ar trebui pus semnul ăla "port interzis de...de păsărică, că tot se poartă-scuze nu găseam un sinonim la înde-mână).

  RăspundețiȘtergere
 111. ... pasarica si sus si jos de doua ori...

  RăspundețiȘtergere
 112. @Anonim 15:04
  Am sari noi pe ei dar e iuti ca purecii. Trebuie dati intai cu DDT sau Killtox pentru anesteziere.

  RăspundețiȘtergere
 113. anonim 13;58
  n-o sa ajunga la cine tb. ba pardon o sa ajunga da nu-i intereseaza
  acu e bataia pestelui pe cotizanti,de-asta se bate Dogaru.E simplu'eu te apar tu platesti-da'mai intai platesti si dupa mai vedem noi ce rezolvam.Nu vedeti ca au inceput sa apara tot felul de ligi,asoc. etc etc care ne fac invitatii la greu,nu vedeti ca ei simt mirosul banului(cica banii n-au miros ha ha!)
  rugaminte inca o data;luat-va si voi un nick ca m-am saturat sa scriu "anonim ora.......
  akord75

  RăspundețiȘtergere
 114. Lasa ca merge si cu Anonimu' ca parca e unul singur, da destept foc si cinci la gramada...
  Personalitati multiple... ca oricum suntem sonati dupa ce am trecut prin armata romaneasca si am iesit la pensie...

  RăspundețiȘtergere
 115. Un partid al fostilor militari ? Cu o denumire care sa cuprinda aceatsa denumire nu va avea sorti de izbanda,. Oamenii vor trage concluzia ca partidul lupta pentru pensiile militarilor .

  RăspundețiȘtergere
 116. A disparut comunicatul cu privire la domnul Abraham . Se pare ca e ceva in neregula acolo. Asteptam, punctul de vedere al domnului Abraham. A aparut un semi-apel la actiuni de protest. Domnul Dogaru are ce are cu sarbatorile nationale. Acuma vrea sa isi bata joc si de Ziua Unirii. Pun pariu ca iara s-a "consultat" cu filialele cand a ales data. Halal Conducere.
  "Cei care ne mint de peste un an si jumatate ca pensiile sub 3000 lei nu vor scadea si ca ale celor care au depus cereri de recalculare chiar vor creste, ne-au tot impuiat capul cu apeluri la solidaritate si unitate. Evident, solidaritatea victimelor cu calaii. La cererea majoritatii membrilor SCMD am luat decizia sa ne expunem punctul de vedere in aceasta chestiune. Filialele pot face manifestatii in conditii legale in fata Prefecturii, cand doresc (spre exemplu Filiala Constanta a anuntat ca va picheta Prefectura in ziua de 17.01.2011), dar rugamintea noastra este ca toate filialele sa se constituie drept portdrapel al tuturor categoriilor de militari in rezerva si in retragere din judete si sa-si manifeste “simpatia” fata de domnii Oprea, Igas, Boc si Basescu, in fata prefecturilor, pe data de 24 01.2011, la orele 12.00. Vom trimite un ultimatum care va fi inregistrat la prefecturi, destinatarii fiind cei mentionati. La Bucuresti vom organiza, pe 24 ianuarie, la aceeasi ora, un mars care va incepe in Piata Victoriei, se va indrepta spre sediul SRI din Piata Amzei, sediul MAI, sediul MapN, luand sfarsit la Cotroceni. Materialul va fi depus la cele doua ministere si la sediul SRI. Este timpul ca intreaga natiune sa inteleaga pentru ce protestam: pentru respectarea principiilor de drept international, pentru respectarea legislatiei europene, pentru respectarea Constitutiei, in interesul tuturor cetatenilor Romaniei. In aceasta idee, ne vom adresa tuturor sindicatelor, federatiilor sindicale si ONG-urilor cu care avem acorduri de cooperare pentru a-i invita sa participe alaturi de noi".

  Honor et Patria! Vae victis!
  PRESEDINTELE SCMD,
  Col. (r) Mircea DOGARU

  RăspundețiȘtergere
 117. @TNT-UL
  Auzi-'frate,ii soptesc ce sa spuna.......te pomeni ca esti frate cu fratila(cu f mic)ca cu Cezar???!!!!.
  @anonim ora 14:32(iarasi anonim,ora....futu-i...de treaba)
  daca e adevarat ce -ai spus baga-te pe infomondomil si spune-le lor...sa vezi ce ti-o iei,acolo e SCMD 120%(si-ti spun un secret;o sa te-njure fara menajamente,ca la usa cortului)Acolo daca le spui ce vor sa auda esti prietenul lor Daca NU esti DUSMANchiar daca le spui adevarul sau doar lucruri simple de bun simt...ce mai TALIBANI;parerea mea
  si ma semnez;akord75

  RăspundețiȘtergere
 118. A-15:15
  Nu un partid cu denumire militara ci pur si simplu un Partid (nu numai militauri si civilizati).

  RăspundețiȘtergere
 119. Si pentru ce altceva ar mai lupta? Ca acum nu ne sterge eticheta militar=nesimtit toata Dunarea si Marea Neagra la un loc...
  Vreti exemple de politica pe care o fac fostii militari?... Gl Badalan=tine-cal pentru matracuca de Udrea... gl Iordanescu=pupincurist pentru izmanaru' sef Oprea... etc... etc...
  Ar fi mai breji altii cand s-ar vedea la butoiu cu miere?...
  Miram-as!!!

  RăspundețiȘtergere
 120. Ha ha ha , Domnul Dogaru are ce are cu depunerile de coroane . Iara face demonstratii cand se depun coroanele ? Omul asta sufera sau simte ca i se apropie sfarsitul ? Are ceva la bibilica.

  RăspundețiȘtergere
 121. Re: Fw: [roarmy230] RE-invitatie la realitatea
  Friday, January 14, 2011 2:45 PMFrom: "Nicolae Ionita" View contact detailsTo: roarmy230@yahoogroups.com

  Asa, ca la Gradina Zoologica ?
  Sa ne dam in spectacol cu diminuarea pensiei de la 4.000 la jumatate?

  --- On Fri, 1/14/11, Henke Gabriel wrote:

  From: Henke Gabriel
  Subject: Fw: [roarmy230] RE-invitatie la realitatea
  To: roarmy230@yahoogroups.com
  Date: Friday, January 14, 2011, 4:09 AM

  I-am spus producatorului situatia si a spus ca doreste invitati care sa prezinte pe post taloane, sau extrase de cont de la banca. Deci exemple clare. Imi pare rau, mi-ar fi placut sa apar pe sticla pentru o astfel de cauza. Daca doriti sa fiti apelati, sunati la nr. pe care vi l-am dat si stabiliti modul de intrare in direct.

  RăspundețiȘtergere
 122. @all
  Chiar ca n-am nimic,da o pichetare a SCMD de PASTIce zice-ti AAAAAAAA.....???
  TNT-ule astept o parere competenta,avizata,gandita,calculata,consiliata,aprobata,....etc
  akord75

  RăspundețiȘtergere
 123. Nu ma bag pe infomondo si roarmy ca nu am fata si nici glas...
  Acolo e lume subtire... se injura gros, iar eu sunt sensibil si rosesc usor...

  RăspundețiȘtergere
 124. DIN ARDEAL ...NICU! CAMARAZI1 AZI VA INCEPE CEA MAI MARE MANIPULARE MEDIA. ORDINUL DE LA COTROCENI E...FOARTE LIMPEDE-LASATI-I PE EI SA SE UMPLE DE PENIBIL. Colegii care apar pe televiziuni ,NU TREBUIE SA SPUNA NIMIC DE MICSORAREA PENSIEI.EI TREBUIE SA SPUNA CLAR: ESTE CEA MAI MARE MARSAVIE ,PRIN CARE SE VREA SCOATEREA CASTANELOR DIN FOC CU MAINILE NOASTRE, ADICA PIERDEREA CALITATII DE MILITAR. CIVILII TREBUIE SA STIE CLAR CA NU PENSIA NE DOARE ,CI FAPTUL CA URMEAZA EI. SCENARIUL SECURISTIC A LUI BASESCU PRVEDE: ...INCERCAM PRIMA DATA CU MILITARII. DACA NE TINE PROBLEMA,CU CIVILII VA FI FOARTE USOR. ACUM ,PAREREA MEA( puteti fiecare sa o contestati),INDIFERENT CA NE AGREEM UNUL PE ALTUL ,TREBUIE SA TRAGEM TOTI LA ACEEASI CARUTA. NU TREBUIE SA NE TAIE TRECUTUL. NU AM URCAT DE LA 15 ANI CELE 120 SI CEVA DE TREPTE DE LA BREAZA .VOI NU VEDETI CA DE CAND A INCEPUT SCANDALUL NICI BASE,BOC,OPREA SI ALTII NU AU APARUT PE STICLA? DE CE NU A APARUT NICI UN COLEG DE LA SRI-SPP,ETC? A INCEPUT PRIMA DATA INFANTERIA(VISAN,OAJDEA,GIURGIU..ETC, LUPU,FRATILA),APOI URMEAZA INCET ,INCET ARTILERIA GREA. LEGAL AM URMAT TOATE CAILE.PENTRU CA SA LE FIE FRICA ..TREBUIE ACTIUNI DURE. MARICA A STRIGAT ...UNDE SUNT GENERALII? SPER SA APARA REPEDE.NU TREBUIE SA LE ARATAM CIVILILOR TOATE SECRETELE BUCATARIEI NOASTRE. PRESA ASTA VREA.EI VOR RETING. NU-I DOARE NICI IN BASCA DE NOI.RETINGUL LOR INSEAMNA BANI IN CONT. PENTRU NOI OPROBIUL PUBLIC. VOI REVENI DUPA INFORMATII. SI BANI MAI PUTIN. DESTEPTARE ...TOVARASI ...CUM ZICEA CINEVA.

  RăspundețiȘtergere
 125. Stelian P.
  @Anonim 12:47
  "Ceva constructiv, o idee, ceva acolo..." postez de aproape un an, sub acelasi nume dar, e adevarat, pe alte bloguri. Cu mici exceptii am primit doar injuraturi, amenintari cu moartea si aprecieri la adresa mamei.
  Poate acum, cei care au muschi dar nu au creier o sa inteleaga ca vreau si eu sa scap de cosmarul recalcularii dar cred cu tarie ca se poate face asta in mod civilizat. E cam tirziu totusi.

  RăspundețiȘtergere
 126. Fw: Re: Fw: [roarmy230] RE-invitatie la realitatea
  Friday, January 14, 2011 2:21 PMFrom: "Henke Gabriel" Add sender to Contacts
  To: roarmy230@yahoogroups.com

  Domnule Doboseru, sunte-ti fenomenal!! Nu este initiativa ,sa nu vedeti o masinatiune. Eu am fost invitat la propunerea SCMD, dar nu ca n-as avea ce spune, dar oamenii vor si exemple clare a calcului miselesc. Nu este nicio masinatie. Nu vedeti ca Realitatea si Antena 3 sunt alaturi de noi ?? In acest scop am lansat chemarea. Sa avem in studiou oameni care sa ne reprezinte, asa cum s-a discutat aseara pe forum.
  ____________________

  Henke Gabriel !?!
  Cine esti tu "prietene" ????
  Cu analizele, faptele si indemnurile tale ???
  Oameni buni, ATENTIE! Retineti ! Opriti, daca puteti !!

  RăspundețiȘtergere
 127. Stelian P.

  Pentru cei care inca mai cred in adevarurile si telurile lui Dogaru le reamintesc citeva:

  30.09.2009:….. “noi, cadrele militare disponibilizate constituim o forta numerica considerabila – aproape 200.000 de oameni. Daca la acest numar adaugam si celelalte cadre militare in rezerva din Ministerul Apararii Nationale, precum si disponibilizatii si cadrele in rezerva din Ministerul Administratiei si Internelor si din celelalte structuri ale Sistemului National de Aparare, atunci vom constata ca acest numar se extinde la aproximativ o jumatate de milion de persoane.”

  23.02.2010: „În decembrie 1989 ne-am pierdut și onoarea și patria !”
  „Să dovedim peste 3 ani, din perspectiva a peste 1 milion de voturi, că nu UDMR-ul face jocurile în ceea ce privește majoritatea parlamentară și guvernul ci NOI ! Cu alte cuvinte să ne redobândim prestanța socială și politică pierdute atunci când, nemaiavând soldați, nu s-au mai organizat secții de votare în unități !”

  RăspundețiȘtergere
 128. Pe vremurile alea domnul Dogaru avea in minte un partid al militarilor tot cu cotizatie in avans pe un an , tot cu dansul la putere .

  RăspundețiȘtergere
 129. A spus public, in mod repetat:
  Se visa ... senator de drept, pe viata! ...
  vise, taica, vise!

  RăspundețiȘtergere
 130. Au aparut taloanele de pensie pe ianuarie.Sunt identice cu cele pe decembrie cu sumele actualizate la nivelul salariului mediu brut.Nu au nici-o mentiune cu privire la modul de recalculare sau baza legala.

  RăspundețiȘtergere
 131. Doua lucruri noi interesante aparute proaspat. O informatie pe "altfel info" si un articol pe "punct ochit punct lovit "

  RăspundețiȘtergere
 132. Oprea si Ontanu daca sunt pensionari militari or fi oare membri SCMD?

  RăspundețiȘtergere
 133. @all
  Nu uitati .cineva a zis mai sus ca realitatea si antena tin cu noi.MARE GRESEALA.Sunt TV.comerciale(a se citi rating=reclame=bani)dar mai mult sunt implicate politic pana peste cap(Voiculescu+Vantu).Pe de alta parte TVR-sluga a puterii cum a fost intotdeauna
  As vrea sa-i vad pe Base,Boc,Oprea vb.la realitatea si ant 1,2,3 si pe Athanasiu,Crin,Geoana,Marko,inclusiv ceilalti analisti de serviciu la TVR1 ca doar e publica.Cam pute nu??
  akord75

  RăspundețiȘtergere
 134. De pe 11 ianuarie tot ce a purtat odată uniformă militară e în clocot. În astea trei zile m-au sunat ori contactat direct sau pe internet peste 50 de colegi ori subordonaţi. Toţi vor să ştie ce trebuie să facă, dar întrebarea spusă direct ori insinuată este cine poate face ceva pentru ei. Prin cine, înţeleg; structuri asociative gen ANCMRR, pe care îl cam ştiu toţi, ori SCMD dar de care, totuşi, o parte însemnată nu au auzit; avocaţi; politicieni ai opoziţiei; massmedia; foşti comandanţi militari ai structurilor reprezentative ale armatei, inclusiv NATO şi UE. Unii vor să se implice activ dar cei mai mulţi preferă să dea nişte bani ori să facă galerie şi cinva să lupte pentru ei. Din ce am discutat şi din ce vad pe internet trag concluzia că din cei 170-180 de mii de pensionari militari, din toate structurile, mai puţin de 10-15 % se vor implica direct în proteste şi acţiuni de stradă. Asta face, în cel mai fericit caz, 15- 20 de mii de oameni care vor fi împărţiţi în două grupuri mari şi câteva mai mici. După câteva săptămâni subiectul pensiilor militare se va bagateliza pentru public, cei care ne apără, altruist ori mai degrabă interesat , antenele, realitatea, cîţiva ziarişti şi moderatori, câţiva politicieni ai opoziţiei, avocaţi sau alt persoane cu blazon public, ori ne critică şi denigrează, precum politicienii şi slugile puterii, îşi vor fi făcut ratingul şi norma de baie publică şi vor abandona uşor, uşor, subiectul. Cei care vor să lupte democratic şi relativ civilizat nu vor mai avea unde şi cu cine. Cei care vor voi să se ia la trântă cu puterea vor constata că sunt prea puţini iar jandarmii, SPP-iştii, instigatorii şi manipulatori cu ochii în diferite nuanţe de bleu şi publicul civil, adunat spontan ori la ordin, plus frigul ori ploaia ne vor îngropa în pământ până la gât şi ne vor reteza capul cu paloşul „ pensionari nesimţiţi” . Hidra portocalie (dar şi cele roşii, galbene, verzi şi alte culori) e/ sunt greu de învins de un pumn de oameni, care pînă la a da pieptul cu duşmanul işi fac mâna pe ei înşişi. Cuvânul de ordine acum este - „V-am spus eu că aşa va fi ! „ Dacă mă ascultaţi acum eram .......” . Cred, deşi nu aş vrea să fie aşa, că victoria, în caz de va fi, o vom găsi, peste câţiva ani, la curtea ( CEDO) împăraţilor Apusului.

  RăspundețiȘtergere
 135. Într-un dialog al surzilor fac un apel, prima dată aici, pe blogul de suflet. Să îngropăm pentru o vreme securea războiului şi chiar dacă nu găsim o pipă a păcii să facem poştă o „Nicorett”. Să încercăm să ne canalizăm energiile, furiile şi reproşurile ( chiar dacă multe din ele pe deplin meritate) nu spre propriile trupe şi căpeteniile noastre ci spre cei care, credem că, sunt, cu adevărat, adversarii noştri. Conducerea SCMD gafează încă şi nu au, ori poate aşa ni se pare de pe margine, cea mai bună strategie, Dar ne putem opri acum s-o schimbăm. Om avea timp destul după. Chiar dacă pare ori chiar este un fel de Vasile Roaită, sirena sună şi şi mulţi din foştii oştenii o aud. Sper că s-o trezi „ din somnul cel de moarte” şi ANCMRR şi cine ştie poate şi-or da mâna, măcar pentru lupta asta. Ar trebui să-i blamăm mai puţin şi pe foştii noştri colegi, cei care încă mai pronunţă ori scriu gradul inainte de nume şi nu „domnule” , cum scrie acum pe noile noastre decizii de pensii. „Iarna vrajbei noastre” ne face mai mult rău decât bine, peste o vreme, mai lungă ori mai scurtă, cu o parte dintre ei vom fi iar „ camarazi”. Să încercăm să ne comportăm elegant chiar şi în iureşul luptei, să ţinem furia în interior şi să zâmbim elegant. Impresia pe care o facem publicului larg, cel care ne menţine, încă, pe locul secund al încrederii, după biserică, e la fel de importantă, poate chiar mai mult decât câştigarea luptei. Ne-or dijmui pensiile, ne-or lua gradele şi statutul de militari în rezervă ori retragere dar să nu-i lăsăm să ne ia onoarea, demnitatea şi camaraderia, câtă şi câţi om mai avea, sau şi mai rău să contribuim chiar noi la asta.

  RăspundețiȘtergere
 136. CeZAR uite-l pe pretenarul tau Dobritoiu!

  RăspundețiȘtergere
 137. Băi Frăţilă băi baiatule mergem pe mâna ta ca la POKER că şi-aşa e moartă...Vai de mama ta...

  RăspundețiȘtergere
 138. Ce circ si cu emisiunea asta....Unde sunt cei mai tineri?

  RăspundețiȘtergere
 139. Circ fără bani si încă ieftin...Câinii latră...ursul trece!

  RăspundețiȘtergere
 140. @a18.51- Fain baiat.ai vazut ce freza are? C

  RăspundețiȘtergere
 141. Ia uitaţi ce parşiv la A3 ala fost al muncii SARBU!

  RăspundețiȘtergere
 142. Se pare ca este cam greu..sa vorbesti in public.mai ales daca nu sta nimeni drepti si nu zambeste la comanda ,nu da din cap ca magaru si zice doar am inteles. asta este daca resp. s-au considerat ce mai reprezentativi.Daca mai pornesti si discutia de la doua premise false ...treaba-i garantata. CZ

  RăspundețiȘtergere
 143. Domn col. Neacşu, vezi de prietenul ala Vişan din Craiova!

  RăspundețiȘtergere
 144. Nu e prietenul meu, dar o sa vad ce pot face pentru el.

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite