Google Translate

miercuri, 23 februarie 2011

Suspendarea OUG nr. 1/2011, ceruta in instanta! Termenul fixat de instanta este 23 martie. Pensiile militarilor si politistilor vor fi administrate de case de pensii sectoriale

Astazi, ora 10:34 Roxana Neagu
600 de reclamanti au depus la Curtea de Apel Bucuresti o cerere de suspendare a OUG nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, motivand ca una dintre anexele actului normativ are acelasi continut cu o HG suspendata deja de instanta, a anuntat SCA Piperea si Asociatii, societatea de avocatura care ii reprezinta pe reclamanti

Potrivit unui comunicat al societatii de avocatura, in 15 februarie, SCA Piperea si Asociatii a depus la Curtea de Apel Bucuresti, in numele a 617 reclamanti, o actiune de suspendare a OUG nr. 1/2011, iar termenul fixat de instanta este 23 martie.

Petentii au solicitat, in principal, suspendarea de drept in tot a OUG nr. 1/2011 sau in parte, numai in privinta Anexei 3, in temeiul art. 14 alin. (5) din Legea nr. 554/2004. Conform acestui text legal, emiterea unui nou act administrativ cu acelasi continut ca cel suspendat de instanta va determina suspendarea de drept acelui de-al doilea. In cazul de fata OUG nr. 1/2011, respectiv Anexa 3 are acelasi continut cu HG nr. 735/2010 care a fost suspendata de Curtea de Apel Bucuresti.

De asemenea, in subsidiar, reclamantii au cerut suspendarea in tot OUG nr. 1/2011 pana la pronuntarea instantei de fond asupra actiunii in constatarea nulitatii aceleiasi OUG nr. 1/2011.
“In aceasta actiune sustinem ca O.U.G. nr. 1/2011 este o Hotarare de Guvern mascata, edictarea ei sub titulatura de Ordonanta de Urgenta reprezentand un abuz de putere din partea Guvernului Romaniei, deoarece acest act are toate caracterele unui act administrativ normativ, in sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004. Scopul principal pentru care s-a recurs la acest tip de act normativ si nu la o noua hotarare de guvern (prin OUG nr. 1/2011 se abroga H.G. nr. 735/2010) este acela de a impiedica persoanele interesate - indiferent de consecintele sociale si de implicatiile juridice - sa atace noul act normativ si, in final, sa se ajunga la acelasi deznodamant ca in cazul H.G. nr. 735/2010”,
 explica avocatii reclamantilor.

Avocatii sustin ca OUG poate fi atacata direct in contencios, atata vreme cat inca nu e aprobata de Parlament.

“In plus, mai precizeaza acestia, fiind o Hotarare de Guvern mascata, consideram ca instanta de judecata va putea sa o recalifice si sa o suspende/anuleze ca atare, intrucat sunt in continuare valabile motivele pentru care s-a suspendat si anulat defuncta Hotarare de Guvern nr. 735/2010”.
11 Februarie 2011 Ioana Vlad

Ministerul Administratiei si Internelor (MAI), Ministerul Apararii Nationale (MApN) si Serviciul Roman de Informatii (SRI) vor avea in structura case de pensii sectoriale, conform unui proiect elaborat de Ministerul Muncii.

Conform proiectului de Hotarare a Guvernului privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale, casele de pensii sectoriale sunt succesoarele de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv Serviciul Roman de Informatii, structuri care se desfiinteaza.

Activitatea caselor de pensii sectoriale va fi coordonata metodologic de Casa Nationala de Pensii Publice. Conducerea caselor de pensii sectoriale este asigurata de un director, cadru militar in activitate/functionar public cu statut special, numit prin ordin al ministrului.

Conform notei de fundamentare, adoptarea acestui act normativ se impune pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor art. 132 si ale art. 135 din Legea nr. 263/2010.

Casele de pensii sectoriale se vor organizeaza si vor functiona, astfel:
a) pentru MApN la nivel de structura centrala de specialitate in subordinea Directiei financiar-contabile;
b) pentru MAI la nivel de unitati in subordine, potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind organizarea si functionarea acestor institutii publice.
c) pentru SRI, la nivel de unitate in subordine, potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind organizarea si functionarea acestei institutii publice.

Potrivit proiectului, patrimoniul caselor de pensii sectoriale ale MApN si SRI se va constitui prin preluare pe baza de protocol de predare-primire a elementelor de natura activelor si datoriilor, incheiat in cel mult 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, astfel:
a) de la Directia financiar-contabila a MApN, pentru Casa de Pensii Sectoriala din subordinea acestuia;
b) de la Directia Generala Financiara a SRI pentru Casa de Pensii Sectoriala din subordinea acestuia.
De asemenea, patrimoniul Casei de Pensii Sectoriale a MAI se va prelua din oficiu de la fosta Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor.

Totodata, personalul incadrat in structurile organizatorice responsabile cu pensiile din MApN, MAI, respectiv SRI va fi preluat de fiecare casa de pensii sectoriala din subordinea acestor institutii publice.
Proiect HOTĂRÂRE
privind
atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 132 şi 135 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. – (1) Se înfiinţează Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale.
(2) Se înfiinţează Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(3) Se înfiinţează Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii, în subordinea Serviciului Român de Informaţii.
(4) Casele de pensii sectoriale prevăzute la alin. (1), (2) şi (3), sunt structuri de specialitate, supuse respectării legislaţiei în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate, care, împreună cu Casa Naţională de Pensii Publice, administrează sistemul public de pensii din România pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) şi pct. V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. – Casele de pensii sectoriale se organizează şi funcţionează astfel:
a) pentru Ministerul Apărării Naţionale, la nivel de structură centrală de specialitate în subordinea Direcţiei financiar-contabile;
b) pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, la nivel de unitate în subordine, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestei instituţii publice;
c) pentru Serviciul Român de Informaţii, la nivel de unitate în subordine, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestei instituţii publice.

Art. 3. – (1) Casele de pensii sectoriale au personalitate juridică şi sediile în municipiul Bucureşti.
(2) Casele de pensii sectoriale prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) şi (3), sunt succesoarele de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv Serviciul Român de Informaţii, structuri care, la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, se desfiinţează.
(3) Patrimoniul caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii se constituie prin preluare pe bază de protocol de predare-primire a elementelor de natura activelor şi datoriilor, încheiat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, astfel:
a) de la Direcţia financiar-contabilă a Ministerului Apărării Naţionale, pentru Casa de Pensii Sectorială din subordinea acestuia;
b) de la Direcţia Generală Financiară a Serviciului Român de Informaţii, pentru Casa de Pensii Sectorială din subordinea acestuia.
(4) Patrimoniul Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Administraţiei şi Internelor se preia din oficiu de la fosta Casă de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(5) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul încadrat în structurile organizatorice responsabile cu pensiile din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv Serviciul Român de Informaţii se preia de către fiecare casă de pensii sectorială din subordinea acestor instituţii publice.

Art. 4 – (1) Structura organizatorică a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale se aprobă de către ministrul apărării naţionale, având un număr de 120 posturi finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, din care 40 de posturi se preiau din cadrul Direcţiei financiar-contabile.
(2) Se autorizează Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale să încadreze, în anul 2011, un număr de 80 posturi, în condiţiile legii.
(3) Structura organizatorică a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Administraţiei şi Internelor se aprobă de către ministrul administraţiei şi internelor, având un număr de 105 posturi finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, din care 50 de posturi se preiau din cadrul Casei de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(4) Se autorizează Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor să încadreze, în anul 2011, un număr de 64 posturi, în condiţiile legii.
(5) Structura organizatorică a Casei de Pensii Sectoriale a Serviciului Român de Informaţii şi numărul maxim de posturi finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informaţii, se aprobă de către directorul Serviciului Român de Informaţii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(6) Se autorizează Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii să încadreze, în anul 2011, un număr de 20 posturi, în condiţiile legii.
(7) Personalul caselor de pensii sectoriale este constituit, după caz, din cadre militare în activitate, funcţionari publici cu statut special şi personal civil.

Art. 5. – (1) Conducerea caselor de pensii sectoriale este asigurată de un director, cadru militar în activitate/funcţionar public cu statut special, numit prin ordin al ministrului apărării naţionale, ministrului administraţiei şi internelor, respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii, după caz.
(2) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori terţiari de credite pentru cheltuielile cu prestaţiile achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi pentru cheltuielile aferente altor drepturi sociale şi pentru alte cheltuieli suportate din bugetul de stat, stabilite de ordonatorul principal de credite, potrivit legii.
(3) Numirea şi eliberarea în/din funcţie a personalului caselor de pensii sectoriale se fac potrivit competenţelor stabilite prin acte normative specifice fiecărei instituţii publice în subordinea căreia se află.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul casei de pensii sectoriale emite ordine, decizii, dispoziţii şi precizări, potrivit actelor normative specifice fiecărei instituţii publice în subordinea căreia se află.

Art. 6. – Cheltuielile curente şi de capital necesare caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv al Serviciului Român de Informaţii.

Art. 7. – Activitatea caselor de pensii sectoriale este coordonată metodologic de Casa Naţională de Pensii Publice

Art. 8. – (1) Pentru angajatorii din instituţiile în subordinea cărora se află şi pentru cei din instituţiile cărora le asigură stabilirea şi plata pensiilor sau a altor prestaţii, casele de pensii sectoriale au următoarele atribuţii:
a) controlează modul în care angajatorii din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care au calitatea de ordonatori de credite, respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi transmiterea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, precum şi termenele de transmitere;
b) stabilesc drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege, emit decizii de pensie pe care le comunică solicitanţilor, în termenele prevăzute de lege;
c) asigură evidenţa contribuabililor la sistemul public de pensii pentru asiguraţii din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) şi pct. V din Legea nr. 263/2010;
d) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivelul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) şi pct. V din Legea nr. 263/2010;
e) certifică stagiul de cotizare şi punctajul pentru asiguraţii din evidenţele proprii;
f) ) îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacitaţii de muncă prin comisiile centrale de expertiză medico-militară care se înfiinţează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, conform normelor legale;
g) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu;
h) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea aplicaţiilor informatice de calcul şi de evidenţă, precum şi a sistemelor de protecţie a acestora;
i) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, în litigiile în care este parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor Legii nr. 263/2010;
j) asigură exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;
k) fundamentează şi elaborează propunerile pentru proiectele bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului de stat;
l) solicită la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor sau la oricare altă autoritate, instituţie publică abilitată, datele cu caracter personal actualizate pentru persoanele cărora li se întocmesc documentaţii de plată şi/sau cărora li se 4 efectuează plata unor prestaţii sociale;
m) stabilesc, anual, tariful pentru certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului cumulat, la cererea asiguratului;
n) organizează modul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat, conform legii;
o) organizează şi conduc contabilitatea proprie, atât pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, cât şi pentru bugetul de stat;
p) transmit, lunar, la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin C.N. „Poşta Română" S.A., taloanele de pensie;
q) aprobă procedurile referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a pensiilor;
r) achită ajutorul de deces, în cazul decesului pensionarului din evidenţele proprii, respectiv în cazul unui membru de familie al acestuia, care nu era asigurat la data decesului, în termen de 24 ore de la solicitare, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei în subordinea căruia funcţionează;
s) constată contravenţiile prevăzute la art. 144 din Legea nr. 263/2010;
ş) emit decizii de recuperare a debitelor reprezentând prestaţii de asigurări sociale încasate necuvenit şi urmăresc recuperarea acestora, în condiţiile legii;
t) soluţionează sesizările, reclamaţiile şi petiţiile, conform prevederilor legale;
ţ) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.

(2) Îndeplinirea atribuţiilor ce revin caselor de pensii sectoriale, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi directorului Serviciului Român de Informaţii.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Va invit sa comentati!
Cu bune si rele! Ce parere aveti? E de bine? E de rau?
Tine minte: parerea ta, opinia argumentata, poate conta!
Admin, V.Burcu

142 de comentarii:

 1. vineri, 12 februarie 2010!
  Prima Postare, prima zi din viata Blogului!
  Si a trecut de atunci ... 1 an!
  Un an de existenta, de dorinta de a face!
  De a construi ceva util, necesar! Un an de comunicare!
  312 Postari ... peste 8000 de Comentarii!
  Va multumesc, prieteni!
  Fara voi, nu ar fi fost posibil!
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 2. Sefu'(BLOGULUI ,DESIGUR),te rog ,adu-i si pe cei ramasi la beut;eu sunt mic ,si tzuica-i tare !

  RăspundețiȘtergere
 3. Puiac, te salut!
  Pe unde dreak mi-ai umblat???
  Chipiul, unde l-ai lasat???
  Adminu, care duce chinu!

  RăspundețiȘtergere
 4. Art. 8
  g) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu;

  RăspundețiȘtergere
 5. Auuuu.....
  Deja ma doare burtaaaa...........
  Adminu, schimba chinu!
  P.S.Rade, de crapa dracii'n el!

  RăspundețiȘtergere
 6. Hai, ca mai am un pic pe fund ! Cine mai vrea sa ma muste ?

  RăspundețiȘtergere
 7. Bine c-apăru Puiacu
  Câ altfeli dădeam de dracu!
  Io schimbu i l-am predat
  Ş-am tulit-o că sîgur apare vreunu
  Ca s-o facâ pi nebunu
  Şî mai ari di comentat di mă bagâ în pacat,
  Nu vreu sâ m-apuc de-ngiurat...
  Pa băieţ io am plecat!
  Pi materialu postat sîgur o sâ aparâ beleli
  Şî nu vreu s-am di coadâ tinicheli!

  CuLiţă fin de-a lu nea Mărin

  RăspundețiȘtergere
 8. Nimeni,nimeni ?
  Ei,asa-i la beut.Hai ,ca mai am la fiert.

  O muzica, ceva vesel acolo ?

  RăspundețiȘtergere
 9. Se pare ca toata lumea ... o cauta cu LUMANAREA!

  RăspundețiȘtergere
 10. Shi vretz sa v-o arat io,gratis ?
  Ia,comparati actiuni.

  http://videoclip.cinemall.ro/ghita_munteanu/ghita_munteanu_-_bea_finul_si_cu_nasu.html

  RăspundețiȘtergere
 11. La banii pierduti ,cadorisiti, aiuriti,furturisiti,daca nu se desfiintau unitatile de geniu aveam autostrazi si la ultimul punct vamal. LA UN PRET MULT MAI MIC DECIT NIMICUL PE CARE -L AVEM.Si poate faceam citeva sute de kilometri si la ,,pretinii'' nostrii...

  RăspundețiȘtergere
 12. Mai,da amarnica tzuica v-am dat.V-o lovit di parca sunteti deja morti . Asta insemneaza ca miine aveti di lucru.

  http://www.youtube.com/watch?v=1xLDK6hDy9o

  RăspundețiȘtergere
 13. Naşu az nu bea...face tratament c-are sc....ment.
  Face penicilină şi doctorii i-o bagă-n fund cu pompa de benzină!
  CuLiţă

  RăspundețiȘtergere
 14. @Admin
  Putem face un bou la protap ?

  RăspundețiȘtergere
 15. Si tu ala cu...Benzina-ai zis ? iEs afara,incediara ordinara !

  RăspundețiȘtergere
 16. Ba,dar ce v-a muiat tzuica !Ei,miine incercam sa mutati zapada fara sa mai muiati botu',IAR DUPA CODUL MUNCII ALA ...VOPSITU',poate si fara limita de timp.Cit este zapada sapati, cind nu este nu va plateste.Ha,ha,haaa !
  Daca tot schimba, nu-i shimba si ,,siecsul'' lui ...cu cOs ?

  RăspundețiȘtergere
 17. Dacă le-ai dat să bea pe nemâncate, vezi? I-ai făcut muci pe toţi!

  RăspundețiȘtergere
 18. No,nimic.Nu va mai dau tzuica.Nu vedeti ca sunteti tapeni in pozitie !La culcare ,la culcare in fuguta cea mai mare.
  Cuiba-rit!Ador-mit!

  RăspundețiȘtergere
 19. Iti este draga tara, istoria neamului tau?
  Vino acum, aici: http://romaniamegalitica.blogspot.com/
  Ai posibilitatea sa vezi un FILM de EXCEPTIE!
  Vizionare placuta, prieteni!
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 20. Argus a scris:
  24 Februarie 2011 la 12:19 am

  Se pune intrebarea, cine oare, i-a indrumat pe cei peste 600 de pensionari nestitutori, sa se adreseze casei de avocatura, dornica sa profite de banii si de naivitatea unor pensionari creduli, ca sa intenteze o actiune in justitie lipsita de orice temei legal ? Este oare morala actiunea acelei organizatii a pensionarilor militari care recurge la asemenea actiuni ?

  RăspundețiȘtergere
 21. PAPAGALII,PAPAGALII-600 ori 100lei numai=60.000lei. Sa traiasca domnul avocat!!!PAPAGALIIIIII

  RăspundețiȘtergere
 22. Argus,
  Eşti înrudit cumva cu sticla de ulei de 1l? Eşti rafinat sau dublu rafinat?

  RăspundețiȘtergere
 23. niciolae spunea...

  frectie la picior de lemn si excelenta afacere pentru casa de avocati.fraereala pe fatza.pacat ca cei care au subscris au dat dovada de spirit de turma,pacat ca avem pretentia ca avem totusi macar o minimica cultura civica si generala.sa nu spun cu pretentia de intelectuali.pacat.asta e/asa e in viata,unii se imbogatesc pe prostia altora.no comment

  RăspundețiȘtergere
 24. JKL a scris:
  23 Februarie 2011 la 9:37 pm

  Lupta trebuie sa continue,cu riscul de a ajunge la valabilitatea L.164,in detrimentul celor carora le creste substantial pensia cf.L119. ex: geralului Iliescu-ANCMRR i-a crecut pensioara cu peste 2.000 ron !!!!!pe decizia finala.

  RăspundețiȘtergere
 25. Nu de os, acum când guvernu ne-a lăsat în c..u gol cel bun este CASTROL!

  RăspundețiȘtergere
 26. Re: [roarmy230] Pentru cei cu cumulThursday, February 24, 2011 6:20 AMFrom: "Cobuz Lenuta" Add sender to ContactsTo: roarmy230@yahoogroups.com

  RăspundețiȘtergere
 27. ,,Intrebata fiind care sunt cele mai importante 3 lucruri din viata, o actrita franceza a raspuns:
  - Un cognac inainte si o tigara dupa! ,,

  RăspundețiȘtergere
 28. Sfantul Petru este la poarta raiului cu un nebun homosexual. Sfantului ii pica cheile. Se apleaca sa le ia iar homosexualul ii pune mana pe fund.
  -Nu se poate te duci in Iad ! spune Sf.Petru.
  -Nu se poate, va rog mai dati-mi o sansa!
  A doua oara se intampla la fel, si a treia oara.
  In sfarsit il duce in Iad. Peste o saptamana Dumnezeu ii spune lui Sf. Petru:
  -Du-te in Iad si vezi ce se intampla de e asa de frig!
  Sf. Petru ajunge in Iad unde era gheata cum nu a fost niciodata. Il intreaba pe Sarsaila:
  -De ce nu aprindeti focul ca ii este frig Stapanului?
  -Apleaca-te tu sa-l aprinzi!

  RăspundețiȘtergere
 29. AUZI ce zic jigodiile:
  "Lupta trebuie sa continue,cu riscul de a ajunge la valabilitatea L.164,in detrimentul celor carora le creste substantial pensia cf.L119. decizia finala. "

  RăspundețiȘtergere
 30. Argus a scris:
  24 Februarie 2011 la 1:26 pm

  @ Fratauceanu,
  La intrebarea ta, cum este cu suspendarea in instantele ordinare a unei OUG, raspunsul il gasim in art. 9 din legea 554/2004 a contenciosului administrativ, potrivit caruia, o actiune impotriva unei ordonante poate fi introdusa doar insotita de exceptie de neconstitutionalitate. Instanta de contencios administrativ, daca apreciaza ca exceptia indeplineste conditiile prev. in Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea CCR, sesizeaza, prin incheiere motivata. CCR, si suspenda solutionarea cauzei de fond. (atentie, instanta suspenda solutonarea cauzei si nu ordonanta !!!)
  Dupa pronuntarea Curtii Constitutionale, se repune cauza pe rol numai daca ordonanta sau o dispozitie a acesteia a fost declarata neconstitutionala. In caz contrar, respinge actiunea ca inadmisibila pe fond.

  De necrezut, ca onorata Casa de Avocatura Piperea nu ar cunoaste art.9 din legea 554 a contenciosului administrativ. A preferat insa amagirea celor peste 600 de pensionari naivi si nestiutori, pentru a profita de banii si credulitatea acestora. Ramane insa intrebarea, cine i-a indrumat pe bietii pensionari spre casa de avocatura si cum poate fi calificata o asemenea actiune ticaloasa ?

  RăspundețiȘtergere
 31. A:12,57
  Jigodie= Boala lui Carre
  Tratament: Gentamicina si Dexametazona subcutanat.
  Ai nevoie?

  RăspundețiȘtergere
 32. @13:00
  Ai dreptate. O mare ţeapă trasă unora mai naivi...

  RăspundețiȘtergere
 33. http://www.jurnalul.ro/stiri/politica/victorie-nici-o-lege-nu-mai-poate-fi-data-in-romania-fara-un-studiu-preliminar-privind-impactul-noilor-reglementari-asupra-drepturilor-omului-569435.html

  RăspundețiȘtergere
 34. @all,
  Citez: De necrezut, ca onorata Casa de Avocatura Piperea nu ar cunoaste art.9 din legea 554 a contenciosului administrativ. A preferat insa amagirea celor peste 600 de pensionari naivi si nestiutori, pentru a profita de banii si credulitatea acestora. Ramane insa intrebarea, cine i-a indrumat pe bietii pensionari spre casa de avocatura si cum poate fi calificata o asemenea actiune ticaloasa ?
  ___________
  Simplu, prieteni!
  Banul! Banul ochiul dracului!
  Dar ... si fraieri cat cuprinde!
  Fraieri dispusi sa-si plateasca iluzorii castiguri!

  RăspundețiȘtergere
 35. JIGODIILE + PAPAGALII--numai la ei se gandesc

  RăspundețiȘtergere
 36. Dela 3cioCalai ,sOv aielmicu',,SAF al statului,, ne-a trimis, cu ,,gratia ,, care-l caracterizeaza,un nou mesaj .Stie careva unde si de cine ,,i si rupi,,?
  8

  RăspundețiȘtergere
 37. Mesajul a fost:
  „De nu vrei s-ajungi ca mine un chelios
  Şi capul să ţi se transforme-n dos
  De la nivelul meu eu ţie cu căldură-îţi recomand băiete
  Ca zilnic să te dai prin păr cu cremă de ghete”

  RăspundețiȘtergere
 38. Re: [roarmy230] Pentru cei cu cumul
  Thursday, February 24, 2011 8:51 AM
  From: "Contele Dracula"
  To: roarmy230@yahoogroups.com
  Sper din tot sufletul ca nu s-a inteles faptul ca am adus acuze cuiva. Majoritatea dintre noi cunoastem eforturile care se fac la Bucuresti de catre cativa "luptatori" (din pacate sunt aceiasi!!!) si nici macar n-am putea vreodata sa gandim ca eforturile acestora sunt minimale sau lipsite de importanta. Din partea mea nu era decat o constatare deloc optimista si care, din pacate, nu poate, cel putin deocamdata, sa capete nuante... pozitive!

  Un lucru este cert... miscarea militarilor in rezerva s-a scindat dintr-o data si dupa cate am citit pe bloguri, sunt subofiteri care vorbesc foarte urat la adresa ofiterilor, subofiteri si chiar ofiteri, care aplauda si se bucura de recalculare, considerand legea 119, o masura dreapta, intrucat pensiile acestora cresc, la unii chiar considerabil.
  Cu alte cuvinte, si pe buna dreptate, toate cadrele militare cu vechime integrala, care au iesit la pensie la varsta, beneficiaza de unele cresteri destul de consistente si deci... ce motiv ar avea sa lupte impotriva guvernului?
  Si sunt destul de multe exemple... adica erau generali, veterani de razboi cu 900 lei pensie iar generalii de astazi cu... 5400 lei. Era normal? Erau subofiteri care au servit toata viata sub drapelul tarii (ca tatal meu, spre exemplu) si aveau o pensie 1200 lei iar cei care au iesit in ultimii ani cu doar 20 de ani vechime aveau 1400 lei, este iar normal?
  Dupa parerea mea, o recalculare era absolut necesara si legitima, pentru a ridica pensiile celor mai in varsta, cu vechime integrala si care, nu au nicio vina ca au fost pensionati in urma cu 10-15-20 ani. Pana la urma si dumnealor si noi, cei iesiti cu ordonanta, cumparam aceiasi paine, platim acelasi pret pe gigacalorie, traim in aceiasi tara de rahat, etc.
  Singurii afectati suntem noi, cei iesiti odata cu restructurarea Armatei Romane iar legea este nedreapta in sensul ca valoarea pensiilor trebuia sa ramana neschimbata.

  In fine, un lucru este cert: NU MAI SUNT 80.000 DE REZERVISTI IMPOTRIVA GUVERNULUI. AM RAMAS CATEVA MII.... DOAR CEI DISPONIBILIZATI...
  ___________
  In democratie, minoritaea se supune MAJORITATII!
  Dar la noi, ca la nimenea: minoritatea ... nu si nu!

  RăspundețiȘtergere
 39. Interesant punct de vedere!
  Sa intelegem ca ZECI DE MII de pensionari,
  pot la o adica, pierde pe mana CATORVA MII?
  Foarte interesant!
  Atunci sa vezi!
  Doagele facute ... tandari!

  RăspundețiȘtergere
 40. DOAR CEI DISPONIBILIZATI... = SCMD !
  Corect, asa scrie si in actul de botez!
  Ceilalti ... cum de nu s-au prins??????
  Ha, ha, ha ... pe banii lor, lupta pentru altii!
  Iar CULMEA PROSTIEI... impotriva propriilor interese!

  RăspundețiȘtergere
 41. Flag this message[roarmy230] Multumiri pentru urariThursday, February 24, 2011 8:51 AMFrom: "Constantin Alexandru" Add sender to ContactsTo: roarmy230@yahoogroups.com

  ???????????? !!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 42. - 1 Martie 2011 - Marsul SCMD asupra Guvernului Romaniei, urmat de miting in Piata Victoriei -
  Ii asteptam pe militarii in rezerva si in retragere. Cei care se simt "beneficiari" pot sa ramana acasa!
  Alaturi de noi vor fi pensionarii civili, profesorii, pilotii, functionarii publici, politistii, politistii de frontiera, vamesii, lucratorii din penitenciare, etc.
  Maine, vineri, 25.02.2011, intre orele 16.30-17.00, la postul de televiziune N24TV, Col. (r) dr. Dogaru Mircea va prezenta in direct revendicarile Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate.
  - CD - SCMD -

  RăspundețiȘtergere
 43. Anonim spunea...
  Re: [roarmy230] Pentru cei cu cumul
  Thursday, February 24, 2011 8:51 AM
  From: "Contele Dracula"
  To: roarmy230@yahoogroups.com
  In democratie, minoritaea se supune MAJORITATII!
  Dar la noi, ca la nimenea: minoritatea ... nu si nu!
  ====================================================

  @ 24 februarie 2011, 20:18 ???

  Nu gasesc acest cmentariu pe ROarmy !!!!!

  RăspundețiȘtergere
 44. [roarmy230] Pentru cei cu cumulThursday, February 24, 2011 6:51 AMFrom: "Contele Dracula"


  February 24, 2011 6:51

  Caaaalm,l-am gasit.

  RăspundețiȘtergere
 45. Conţi, duci, baroni, marchizi, pairi, cavaleri (ai tristei figuri)toată curtea lui Ludovic al XIV-lea, ce mai...

  RăspundețiȘtergere
 46. Ha, ha, ha ...
  Ai crezut ca l-am inventat IO ????

  RăspundețiȘtergere
 47. Cine promite iluzii, o face nu pentru ca te vrea fericit ci pentru ca iti vrea banii. Ori mergi la avocati, ori la sindicat ori la mama omida, rezultatul e acelasi . Vorbe frumoase, promisiuni si buzunare golite.

  RăspundețiȘtergere
 48. Bei, imi dai voie sa fiu circums...pect ?
  8

  RăspundețiȘtergere
 49. OUG 1 este o iluzie .Tot rahatul asta tine de praful ce trebuie sa chiorasca electoratul la alegerile care vor urma. SI VOR URMA...
  8

  RăspundețiȘtergere
 50. armata vesela spunea...
  cita prostie pot avea unii in cap.ma gindesc ce ar fi facut in meseria lor pe cimpul de lupta cu o asemenea gindire,multi incuiati sau scleroza e in floare?posibil atitita anafalbetism?lipsa minima de cultura juridica?chiar nu mi explic,nu putem gindii decit in turma?nu ma mira daca apar excroci in anturajul militarilor sa i prosteasca,daca gindesc asa,fenomenul se extinde.pacat

  24 februarie 2011, 21:19
  Oare la cine se refera ,,armata vesela",daca nu la cei peste 600 de creduli care au apelat la casa de avocatura ??? Sper ca fenomenul sa nu se extinda.

  RăspundețiȘtergere
 51. Bei armata populara ,aia care aveti pensie nu este DISPONIBILIZAT chiar daca ai 2 lei . Culmea e ca voi ai drek aveti celemai mari pensii,daca ma mai gandesc si la vechimea voastra ma apuca strechea!!

  RăspundețiȘtergere
 52. niciolae spunea...

  frectie la picior de lemn si excelenta afacere pentru casa de avocati.fraereala pe fatza.pacat ca cei care au subscris au dat dovada de spirit de turma,pacat ca avem pretentia ca avem totusi macar o minimica cultura civica si generala.sa nu spun cu pretentia de intelectuali.pacat.asta e/asa e in viata,unii se imbogatesc pe prostia altora.no comment

  RăspundețiȘtergere
 53. Am vazut eu ca lipsea din tzuica,da' nu m-am gindit ca unii si-au injectat-o direct in ,,creiere,, !
  8

  RăspundețiȘtergere
 54. @ 8,
  GRESIT !!! L 263 / L 119 / OUG 1 / sunt reale ,,prietene" si produc efecte. ILUZORII sunt asteptarile tale vizavi de revenirea la legislatia anterioara.
  prietenul lui POPOVICIU (TM)

  RăspundețiȘtergere
 55. 1- Se zice popouVICIU!
  2- PE MINE MA ARHIAVANTAJEAZA iluzia recalcularii dupa...contributuvitate.
  3- 163,OUG 1...faudEta si bOc. Beton!
  Auzi,dupa cum te dai cu curu de pereti ,,cu cultura,, juridica ,imi pari...Nooo, nu cred...

  RăspundețiȘtergere
 56. Cezare tataie, L 263/L 119/OUG 1 cad, cad, cad....cu sau fără fraierii ăia care cotizează la avocaţi. Pune bănuţu deoparte că în curând va trebui să-l dai înapoi, ba şi cu dobândă! He,he,he....
  666 sau 999? Nu ştiu că am băut din matrafoxul lui 8!

  RăspundețiȘtergere
 57. @ 8,
  Daca ai fi citit cu mai multa atentie comunicatul ANCMRR vizavi de OUG 1 ti-ai fi dat seama ca asociatia respectiva reprezinta interesele a 82 mii pensionari MApN.Au in jur de 40 mii membrii cotizanti. Tu si inca alti cativa (din fericire foarte putini)pe cine reprezinti??? ...cumva scmd-ul ???
  Singurul realist de pe aici care a remarcat comunicatul respectiv a fost Cezar.
  Verisorul lui TALMACEAN si prieten bun cu POPOVICIU (TM),

  RăspundețiȘtergere
 58. @22.23
  Vorbesti frumos dispri marfi,c-o fost din sfela curati,nu ca banii din vami !
  8

  RăspundețiȘtergere
 59. Păi câţi au fost ca Caesar? Numai că sfârşeşte rău săracu. Ştiţi voi...Brutus îi ia piuitu.

  RăspundețiȘtergere
 60. Tu cite comunicate dai zilnic prin toaleta ? ,,comunicatul ANCMRR ,,!
  Asti-s in locul legislativului ?
  8

  RăspundețiȘtergere
 61. Io nu sunt ANCMRR-ist şi nici SCMD-ist am fost un simplu APV-ist aşa că VICIULE vezi că ai greşit la numărătoarea aia cu 82 jdemii.
  666

  RăspundețiȘtergere
 62. Nu ti piti, ci vin dupa tini si vezi tu ,,cultura juridica,,!
  8

  RăspundețiȘtergere
 63. ,,Cica moare un inginer si ajunge la Portile Raiului. Il cauta Sfantul Petru prin catastife, prin hartii, agende, caiete, da' nu-l gaseste defel, si atunci îi spune inginerului:

  - Imi pare rau, nu esti pe lista, nu pot sa te las sa intri. Trebuie sa te duci in Iad.

  Tipul, ce sa mai zica, se duce in Iad. Dar nu trece multa vreme, si inginerul, satul de mizeriile specifice Iadului, se pune pe treaba si incepe sa proiecteze diverse imbunatatiri.

  Cu trecerea timpului, in Iad incep sa beneficieze de ISO 9000, SAP, control de fluxuri de cenusa, aer conditionat, cuptoare de smoala cu alimentare automata, closete cu auto-spalare, sala masinilor, programe de siguranta si prevenire a accidentelor, scari rulante, retele de comunicatii cu fibra optica, programe de mentenanta predictiva, sisteme de control field bus si Hart, acces pe baza de amprente digitale, Wi-fi, iPod-uri, etc...

  Intr-o buna zi, il suna Dumnezeu pe Satana la telefon si-l intreaba:

  - Ei, si cum e pe la voi, cum merg lucrurile pe acolo jos?

  Ii raspunde dracul:

  - Suntem pe cale sa ne certificam ISO 9000, 14000, 18000, 21000, avem un sistem de control de flux al cenusii, aer conditionat, closete cu drenaj prin infrarosii, scari rulante cu limitatoare automate de sarcina, echipament domotic pentru eficienta energetica, Internet la liber... Pana si eu am publicat prima versiune a paginii mele web.

  La care Dumnezeu tuna prin telefon:

  - Ceeeeeeee??? Vrei sa spui ca tii cumva acolo la tine vreun inginer???

  Scaraotchi, cu tupeu, îi raspunde:

  - Da! Da' de ce intrebi?

  - Asa ceva nu se poate admite! Ce face un inginer in Iad? Locul lui nu este in Iad. Inginerii intotdeauna merg in Rai. Sa mi-l trimiti imediat, m-ai auzit?

  - Nici sa nu visezi asa ceva, zice dracul. Inginerul va ramane cu mine pentru eternitate.

  - Trimite-mi-l imediat sau... TE DAU IN JUDECATA!

  La care Satana începe sa râda în hohote:

  - Nu zau, chiar asa? SI... DE UNDE, MA ROG, O SA SCOTI TU, UN AVOCAT? ,,

  RăspundețiȘtergere
 64. Numai atat puteti??? Sunteti varza!!! 8-ule ia-l pe 999 sau 666 si mergeti dreakului la culcare ca mai citesc si altii maine ce ati scris pe aici iar consumul in exces al matrafoxului nema circumstante atenuante.
  prietenul lui POPOVICIU (TM)

  RăspundețiȘtergere
 65. MARCA ... TM ! Nea pretinu' lu' funduViciu,nu mai bea cind citesti ,caci se pare ca-ti afecteaza la neuronu' SINGURATIC !
  8

  RăspundețiȘtergere
 66. Tataie da mata unde ai cuibarăreşti când ţi-e somn? Ai cumva rezervare la hotelul ăla cu ornamente de fier forjat la ferestre de pe Popa Şapcă?

  RăspundețiȘtergere
 67. 8-tule
  hai dă o ţuică repede că după aia plec la pretinul lu Popov(iciu) ca să îl tund cu briciu.
  666

  RăspundețiȘtergere
 68. Care te crezi june? Ia-ti tratamentul ,mai ...disponibilizatule!

  RăspundețiȘtergere
 69. @666
  Tzuica or ciordit-o unia cu nr. TM .Mai este niste ABSINT ramas dela controlul vamilor.
  8

  RăspundețiȘtergere
 70. Tataie noi respectăm bătrânii ca mata. Când îi întâlnim pe scări le dăm un brînci şi după aia îi întrebăm de ce aleargă aşa de repede. Să fie oare după pensia mărită?

  RăspundețiȘtergere
 71. Da ceva secărică a mai rămas?
  666

  RăspundețiȘtergere
 72. Secara se cara pe scara si cara secara pe scara. Nu.Mastica vrei ?
  8

  RăspundețiȘtergere
 73. Secara se cara pe SEARA !
  8

  RăspundețiȘtergere
 74. E bun şi un mastic că m-a enervat tataia un pic.
  666

  RăspundețiȘtergere
 75. Mă duc să mă uit la filmul pus de Admin, ăla cu dacii...că văd că plecă VICIU.
  666

  RăspundețiȘtergere
 76. @ 8 / 666 ,
  Ramane asa cum am stabilit!Pe langa faptul ca sunteti ,,varza" mai sunteti si neamuri proaste.Avea dreptate ,,varu" Cezar...,,jigodiile tot jigodii raman "...
  Rog ,,greii" blogului sa-mi scuze limbajul si modul de exprimare. Acum inteleg de ce posteaza din ce in ce mai rar....,nu au loc de voi ,,inteligentilor ".
  Si acum va las irecuperabililor,...puteti comenta ce si cat vreti... ,pentru mine nu existati.
  Un amic al stiti voi cui,(TM)

  RăspundețiȘtergere
 77. Prietene L.Da-VICI vezi că m-ai supărat:"sunteti si neamuri proaste"...Nu suntem neamuri proaste suntem de aceeaşi naţie cu tine sau, poate tu oi fi neam de albanezi...
  666

  RăspundețiȘtergere
 78. ORA 12:57
  "Anonim spunea...
  AUZI ce zic jigodiile:
  "Lupta trebuie sa continue,cu riscul de a ajunge la valabilitatea L.164,in detrimentul celor carora le creste substantial pensia cf.L119. decizia finala. "
  ORA 23:58
  "Anonim spunea...
  .....Avea dreptate ,,varu" Cezar...,,jigodiile tot jigodii raman "..
  Un amic al stiti voi cui,(TM)
  ........
  De unde ştia A1 de la 23:58 că A2 de la 12:57 era văru Cezar?
  Nu cumva A1=A2?
  MANIX

  RăspundețiȘtergere
 79. @ Manix ai aburit-o rau de tot! S-a dus flerul tau!(ca sa nu vorbesc de intelighentie,ca aia nu fu niciodata)Nu observi ca cineva vrea sa fie rau,rau dar il baga pe Cezar in fata,ca el este domn si nu se preteaza- In rest haz de necaz cat cuprinde.
  @8 tu nu bagi de seama ca cam vorbesti Singur(adica tu intrebi si tot tu raspunzi)

  RăspundețiȘtergere
 80. Anteu a scris:
  23 Februarie 2011 la 1:17 pm

  Continuare…Motivul?Nu sunt bani pt. plata pensiilor militare,prin revenirea la cuantumul din dec.2010.Guvernantii isi facusera socoteala ca prin recalculare se vor face economii la buget si de aceea armata a primit pe 2011 un buget diminuat fata de 2010.Di aceasta cauza s-au grabit sa recalculeze 80%din pensii pe baza salariului mediu.dar reactia prompta a rezervistilor,hotararea I.C.C.J,precum si pozitia adoptata de cele doua televiziuni de stiri i-au facut pe guvernanti sa dea inapoi.Si atunci s-a dat ordin sa se recalculeze pensiile pana pe 5.03,intre 5 si 15.03 sa se emita deciziile,iar din luna aprilie sa intre in plata toate pensiile recalculate pe baza O.U. 1/2011.Asa ca vor fi iar inexactitati,greseli,perioade lipsa.

  RăspundețiȘtergere
 81. Cred că aşa va fi cum a zis Anteriu 24/30. Va fi un rahat de recalculare în care ministerele in cauză se vor juca de-a şoarecele şi pisica cu pensionarii, adică vor recalcula în paguba pensionarilor, aceştia vor contesta şi tot aşa...Însă, în toată această perioadă pensiile vor fi plătite diminuat...

  RăspundețiȘtergere
 82. @anteu
  Si ce-ati vrea ?? Sa va vina pensia recalculata la Sfantu' Asteapta??
  Nu contest ca altora le-ar conveni aceasta situatie pe moment,dar ar trebui sa stea stramb si sa judece drept pe termen lung,ca dupa aia s-ar putea sa-i cam doara
  oricum se poate constata cu usurinta ca acum o mana de oameni se agata ca inecatul de orice fir de pai pt. a bloca punerea in aplicare a platii pensiilor revizuite.Oare e corect,cinstit,moral??
  apoi mai exista si perioada de contestare de dupa emiterea deciziilor.De unde stiti cu atata siguranta ca vor fi din nou atatea
  'inexactitati,greseli,perioade lipsa'.

  @puiac
  merci pt mail

  RăspundețiȘtergere
 83. Akordu, pt.că nu vei avea documente justificativele anexate la decizie. Unde scrie în OUG1 de chestia asta? Şi mai e ceva...de fapt acest ceva este cel mai important lucru: Trecerea ta în rândul celor care vor sta cu mâna întinsă de acum încolo!
  Corect, dacă s-ar fi dorit acest lucru era ca în cadrul unei legi ocupaţionale sau în 263 să se facă toate aceste reparaţii acolo unde era cazul, dar aşa nu este decât o altă excrocherie a celor care ne conduc de 21 ani. Un mare RAHAT tipic românesc.
  În altă ordine de idei fiindcă te văd băiat isteţ şi furi raţa din coteţ, ia spune-ne nouă că poate noi nu ştim, pe unde pe această planetă denumită Pământ cei din sistemele naţionale de apărare "beneficiază" de o lege similară cu cea dată de handicapaţii noştri de guvernanţi?

  RăspundețiȘtergere
 84. PS. Cu scuzele de rigoare: "documentele justificative".
  Alioşa

  RăspundețiȘtergere
 85. Va retin atentia ca circula(momentan)pe blog,,Neuronul Singuratec".L-am trimis cu ceva timp in urma sa termine clasa 3 primara(sa depaseasca trenul) dar a evadat. grija maxima la voi -Wanted- Tortouette!

  RăspundețiȘtergere
 86. Ţestosule dai şi recompensă dacă te găbjim?

  RăspundețiȘtergere
 87. Fratauceanu a scris:
  25 Februarie 2011 la 2:19 am

  Anexa 3 din OUG 1/2011 nu este indentica cu prevedrile din HG 735/2010. Deci, atitudinea casei de avocatura de a indemna pensionarii militari sa depuna actiuni in instanta pentru anularea OUG 1/2011, pe motiv ca emiterea unui nou act administrativ cu acelasi continut ca cel suspendat de instanta (HG 735/2010) va determina suspendarea de drept a celui de-al doilea este greu de calificat. Chiar asa mare foame de bani sa fie printre avovati? Ori net morala?

  Ordinul 17/2011 al Sefului SMG nu trebuie interpretat ca un act administrativ/normativ cu putere de lege. Lipseste si conditia esentiala pentru aceasta, aceea de a fi publicat in MO al RO. Eu nu am gasit in Ordin elemente de norma de aplicare a OUG 1/2011, ci numai masuri de natura manageriala in sprijinul activitatilor de revizuire a pensiilor militarilor rezervisti.

  RăspundețiȘtergere
 88. @Akord- Corect punctul tau de vedere. Penibil si jenant pt. asa zisii colegi ai nostrii(mai ales aia care scad de la 40 la 38)

  RăspundețiȘtergere
 89. Asta cu avocaţii şi fraierii e clară şi n-are rost s-o tot discutăm!
  Pe de altă parte, Şeful SMG poate da numai ordine ce privesc starea de operativitate a trupelor şi nu ordine cu caracter general pt. celelalte structuri din cadrul MApN (DMRU, DPAP, Dp.ARM, DFC etc.). Ordine cu caracter general le poate da numai ministrul.
  Toate ordinele şi dispoziţiile date în cadrul MApN şi nu numai, sunt documente normative cu caracter intern şi nu au putere de lege aşa că...fâssss!
  Alioşa!
  PS. Mamă, mamă ce vă mai iubesc eu pe voi!
  Îmi daţi voie să vă fac o vizită împreună cu fraţii mei Ivan, Evgheni şi Dimitri? Venim în vizită cu T90. Nu vă faceţi griji că e Euro5. Văd că la voi armată, rezervişti şi toate celelalte:CANCI!

  RăspundețiȘtergere
 90. Cezare ne laşi? Ce tot freci lampa aia a lui Aladin? Nu ţi-e clar că desfiinţarea statului de pensionar militar este principala problemă? În rest că unora le creşte şi altora le scade este altă poveste...Băi frate toată ziua o ţii una şi bună, dar nu vezi problema de fond. Mai las-o dracului de treabă! Nu te supăra (şi chiar dacă te superi n-are importanţă), trebuie să ţi se explice pe litere cum stă treaba?

  RăspundețiȘtergere
 91. Io doresc să-l vizitez cel mai tare pe CeZAR că ştiu drumul la TM din 89!
  Alioşa

  RăspundețiȘtergere
 92. ,,Seful pompierilor intra in remiza de pompieri, incet, relaxat,
  cu mainile in buzunare, fredonand usor o melodie vesela:
  - Baieti, echipati-va incet, sistematic, spalati masina, luati ceva apa,daca mai ramane, fiti atenti la stopuri, la trafic si mergeti la incendiu... arde cladirea guvernului... ,,

  "Chiriac Danut" Add sender to ContactsTo: roarmy230@yahoogroups.com...,,

  RăspundețiȘtergere
 93. @Aliosa
  Sazi binisor la tine acolo,ca avem si noi sugativele noastre !

  RăspundețiȘtergere
 94. Zice şi Cezar că e de acord cu Akordu doar aşa ca să încerce şi el să se p..şe împotriva vântului, deşi ştie dinainte că se va stropi pe mâini. Dar, atenţie: nu se va stropi pe mâini din cauza vântului ci fiindcă îi tremură mâinile!
  666

  RăspundețiȘtergere
 95. Fraţilor noi nu suntem pretenţioşi. Bem tot ce conţine "etil". De la Tetraetil de plumb şi până la Trietilenglicol, aşa că nu vă faceţi griji...
  Alioşa
  PS. Dorim să-l vizităm şi pe ICIU, "verişorul" lui Cezar!

  RăspundețiȘtergere
 96. "Chiriac Danut" = Plinius cumva? Hai Manix spune-ne!

  RăspundețiȘtergere
 97. BAI,DA PUTETI VENI SI PLECA PRIN VEST ?

  RăspundețiȘtergere
 98. @ALIOSA- esti binevenit ! Te asteptam la intrarea in oras cu cateva ABRAHAMS-M1 . Sa-ti iei si podul de asalt ca mai in fata avem un sant De 5/3

  RăspundețiȘtergere
 99. DA! Cum să nu! Am mai făcut-o odată cu tot cu automobilele noastre de atunci T55/65, în 1968...În 6 ore suntem la Cezărel şi bem un pahar cu el.
  Alioşa

  RăspundețiȘtergere
 100. PS. cu bautura stau cam prost. pe aici pe la noi.. Wischi " e la mare pret ,da stiu ca voi nu si nu .voi vreti de la motorina in sus tot ce arde. I am sory!!

  RăspundețiȘtergere
 101. Cezare cu ce ne aşteptaţi, cu Abrrrahameusuri? Păi tovarsce nu ştii că ăia e pe ţoli/linch şi n-aveţi carboave pt. ele.
  Alioşa

  RăspundețiȘtergere
 102. Tovarsci Cezar păi n-ai fost în Kazahstan la trageri, n-ai văzut că noi folosim alcoolul tehnic numai la dezinsecţie internă?
  Alioşa

  RăspundețiȘtergere
 103. << ia ne panimaiu gavarit oceni haraso puccki iazic"-cu olteneasca ma descurc mai bine.Zici ca ne-ai mai vizitat in 68? Eram micut si nu stiam multe ,dar totusi cred ca-ti fost pe la alti pretenari din Tr. Varsovia.PS. Stii povestea de la Giurgiu Din 68?-Czar

  RăspundețiȘtergere
 104. Nu! În 68 am vizitat Uzinele Skoda! Pe voi v-am vizitat în 89...
  Alioşa
  Nu ştiu de Giurgiu 68. Pe vremea aia pe acolo umbla tovarsci Serghei.

  RăspundețiȘtergere
 105. bai vere Aliosa,lamureste-ma si pe mine si tu ai primit penzie calculata dupa uuuultima luna si acum te oftici ca au bagat coooontributivitatea? Si daca da ,ce faceai pe aici ?Nu cumva tu ne spuneai in ce directie s-o luam la o adica--Czar

  RăspundețiȘtergere
 106. Cezare dar tu cum ai primit pensia, după ce lună? Aia de pe cer sau "luna cadourilor"? Poate tu eşti unicat şi nu se cunoaşte acest lucru la Parlament.
  Ţie nu ţi s-a explicat de 1000x că în povestea asta nu e vorba de contributivitate ci de desfiinţarea statutului de pensionar militar!
  Să se calculeze după ce se doreşte dar în cadrul unei legi ocupaţionale!
  Stau însă şi mă întreb ce legătură ai tu cu "contributivitatea" când de fapt tu n-ai "contribuit" cu nimic!
  Dar fiindcă te văd un mare filozof Alioşa îţi pune o întrebare simplă, iar dacă o treci eşti tare! Ia ascultă aici: Cine a fost primul, Oul sau Găina?

  RăspundețiȘtergere
 107. IA NESNAIU--Vive la CCCR! nasa satiliasceskaia rodina i gaspadin Putin-Czar

  RăspundețiȘtergere
 108. Anonim spunea...
  Akordu, pt.că nu vei avea documente justificativele anexate la decizie. Unde scrie în OUG1 de chestia asta?
  _____________
  Raspund eu:
  In baza unui DEMERS PERSONAL, un OFICIAL MApN, m-a asigurat ca DECIZIILE, vor AVEA ANEXATE ... documente justificative! Aveti incredere in INFORMATIILE pe care vi le furnizez! Admin

  RăspundețiȘtergere
 109. @aliosa@ano 10.10
  va raspund punctual;
  1.tu furi rata din cotet,dupa cum dovedesti cu fiecare postare(da' nu esti si istet)
  2.am deja documente justificative si vor aparea si ca anexe la decizie(in acest caz esti dezinformat sau p..st)
  3.Cu mana intinsa vei sta tu,pt. ca nu o sa ai salariu/pensie NATO incepand cu 01.01.2012 dupa cum te fraieresc dogarienii(iti faci iluzii)
  cum e posibil cand in Romania;salariile bugetarilor scad,pensiile ingheata,iar mataluta o sa ai pensie cf.grad/functie=cu a unui militar american(vezi doamne-esti militar/pensionar NATO)as putea sa te consider naiv dar de fapt esti mult mai mult decat atat
  -am iesit la pensie in 2001 si de atunci tot asta aud;dar de fapt e arma lu'dogaru pt. anesteziat prosti.De fapt la 80.ooo de rezervisti m.ap.n 600-1000-3000de prosti e un procentaj F.rezonabil daca adaugam si procentul de sclerozati corespunzator
  4.cu legea ocupationala sunt de acord sau cu capitol separat in L263(dar de fapt prevederile sunt aceleasi si nu se va schimba nimic esential)este un alt mod de a pune bete'n roate(roti)
  5.daca ai vedea cresterile de punct de pensie fata de cresterile soldelor militare(de care eram legati) iti vei schimba sigur parerea.Stiu,vei zice pct. pensie a crescut din cauza alegerilor:Si ce daca!Ce nu vor mai fi alegeri?!
  6.Daca ai avea un pic de creier in tartacuta ai observa ca maj. civililor au 1,5-2,5 pcte,ceea ce va duce la o presiune constanta asupra ORICARUI GUVERN pt. majorari ale pct.pensie.Noi avem chiar si cei disponibilizati,lejerescu de la 3 pcte in sus.mai departe te las sa gandesti si te rog nu mai pune botu la informatii inainte de a le trece prin propria logica,ca asa isi iau unii banii de la prosti

  P.S.si nu ma lua cu demnitatea si onoarea bla bla bla....ca stiu stilul.Toate textele incep in primele 2 fraze cu bla bla bla si dupa aia 2 pagini se vorbeste numai despre bani,bani,bani"Hai ca e jenant!!!!

  RăspundețiȘtergere
 110. Doamne ajuta Admin,ca mai primim si stiri vesele !Czar

  RăspundețiȘtergere
 111. @akord-La fix,beton armat.Nici eu nu puteam sa le-o spun mai bine!!

  RăspundețiȘtergere
 112. Dar de un NOU SCANDAL, marca Ranciog - CD/SCMD, va este dor?
  Sa postam si ultimele STIRI ADEVARATE, venite pe fluxul Agentiei de stiri: mhblogonline??? Admin

  RăspundețiȘtergere
 113. @aliosa
  Am uitat sa va doresc vanzare buna de ghiocei la marsul din data de 01.03.2010;da' aveti grija sa nu-i faceti si pe altii de ras ca si eu am vecini,care ma respecta si pe care ii respect si deja imi crapa obrazul de rusine cand tb. sa le raspund la intrebari despre SCMD,care ma face de ras in comunitatea in care traiesc
  asa se scrie in rusa
  дасфданя!!

  RăspundețiȘtergere
 114. @admin
  confirm informatia dvs.
  Pe de alta parte toti cei care au primit decizii definitive inainte de oug 1 au primit si documantele justificative anexate(o decizie are de regula 3-7 pagini anexate)

  RăspundețiȘtergere
 115. Angajati femei!
  CIA cauta sa angajeze un agent-asasin. La sfarsit, ramân 3 finalisti: 2 barbati si o femeie.
  Testul final: primul barbat este dus lânga o usa , i se da un pistol si i se spune ca dincolo de aceasta usa , pe un scaun, se afla sotia lui.
  --- Ucide-o!
  --- Glumiti!? Nu-mi pot ucide nevasta!
  --- Atunci nu este o slujba pentru tine!
  Al doilea barbat primeste aceleasi instructiuni, intra în camera si dupa 5 min de liniste, iese afara plangand:
  --- Am încercat, dar mi-e imposibil...
  Vine rândul femeii. I se spune ca trebuie sa-si ucida barbatul. Ia pistolul, intra în camera si se aud mai multe împuscaturi, apoi strigate, troznete, lovituri în pereti. Dupa 10 min, se face liniste, iese femeia obosita si transpirata:
  --- Pistolul avea gloante oarbe, a trebuit sa-l omor cu scaunul!

  MORALA:
  Angajati femei! Fac treaba mai serios decat barbatii!
  Si cu multa inteligenta.

  RăspundețiȘtergere
 116. De unde ai alfabetul ala?tastatura mea nu are si a trebuit sa improvizez pt.PADPOLCOVNIC Aliosa?Czar

  RăspundețiȘtergere
 117. дасфданя!!
  _________
  Dai o bere sa-ti spun eu???
  Oricum, Akord75 e baiat bun, te poate si el ajuta!
  Problema e sa-ti citeasca mesajul! Admin

  RăspundețiȘtergere
 118. Ahaaa ,cred ca m-am prins!Dreapta sus ,o jmecherie.. berea ramane cand trec prin Tr. Severin,Czar

  RăspundețiȘtergere
 119. Bonjour ce Aliosa ,делать вы остановили танки?

  RăspundețiȘtergere
 120. @ no name
  intri in control panel-regional and language options-details-add;....si pui si pe mama lu'chinezu dac'vrei

  RăspundețiȘtergere
 121. mai departe spune cezar....ca si el stie!!
  aplicam si noi ....diviziunea muncii si impartim comisionu'

  RăspundețiȘtergere
 122. @no name 14.15
  Va rog:
  Ori cititi bancurile postate deja,ori nu le mai repetati de-am...lea ca ne faceti pe toti cu capu'

  RăspundețiȘtergere
 123. @admin
  baga-le pe alea cu' Sa postam si ultimele STIRI ADEVARATE,' da sa n-aud de 'ghiocei' care bat bas de defilare imbracati in civil si cu 'avicola' atarnand pana la genunchi,sau defecti cu umbrelute rosii pe "cap" ca sa nu le ploua in gat.Oare unii dintre noi chiar nu au simtul ridicolului??

  RăspundețiȘtergere
 124. erata
  pas-in loc de bas desi o cam nimerisem ca e prost ca un trombon

  RăspundețiȘtergere
 125. Stelian P.

  Briliante din gindirea dogariana:

  “Sindicatul va actiona si la Luxemburg si in tara si garanteaza victoria.”
  24.02.2011

  Cu toate ca ordinea normala este exact pe dos, adica mai intii in tara si apoi la Luxemburg, se pune urmatoarea intrebare:
  - Daca victoria in tara este garantata ce rost mai are actiunea la Luxemburg, sau fuhrer-ului militar ii plac excusiile pe banii sindicalistilor ?

  RăspundețiȘtergere
 126. DezAkordu, bai cal-mucule de unde nu-i n-ai ce cere-în cazul tau minte. Poate ai tu capul mare si implicit creierul de te trage pe-o parte cand umbli, dar nu-i suficient. мальчик trebuie să mai ai şi ceva circumvoluţiuni pe el nu aşa cum ai tu-asta ca veni vorba de jigniri. De cand ai aparut pe aici, constat ca ai adus aceeasi foiala si frustrare, a celor de pe infomondo pe unde ai luat suturi in c.r la greu bagandu-te in seama ca „perot-ul lui Cezar”.
  Hai zau asa incearca sa te controlezi putin...Unde ai vazut tu ca eu am zis ca era mai bine cu 164 sau 119? Eu ti-am spus ceva iar tu ai inceput s-o iei pe langa aratura... Daca ai astfel de probleme trateaza-le! Esti chiar interesant..poate ar trebui să te studieze urmaşii lui Pavlov! Sau poate ti-a ramas vreun releu „intzepenit” intersantule...
  Eu am spus de lege ocupationala si de reparatii materiale celor îndreptatiti nu de bazaconiile pe care le ai tu pe nuca: sindicat, Dogaru s.a. de care sincer ma doare undeva. Bani ca la americani? Visezi draga...Ai o imaginatie bogata, dar nu incerca s-o transpui si altora mai ales. Hai ca deja m-ai plictisit.
  Poate unora merge sa le vinzi sugiete si pampersi dar eu iti recomand sa incerci sa vinzi bikini.
  Aliosa
  PS. Chestia cu doc. justificative la decizia de pensie s-o vedem. Nu prea merge „pe surse”...Sa traim si sa vedem. Parca asa le-a zis si basescul unora mai fraieri de pe aici...De fapt nu ma mira: dogaru, basescu, boc si multi, multi...papagali!

  RăspundețiȘtergere
 127. Stelian P.

  Alte briliante:

  „- 1 Martie 2011 - Marsul SCMD asupra Guvernului Romaniei, urmat de miting in Piata Victoriei -
  Ii asteptam pe militarii in rezerva si in retragere. Cei care se simt "beneficiari" pot sa ramana acasa!
  Alaturi de noi vor fi pensionarii civili, profesorii, pilotii, functionarii publici, politistii, politistii de frontiera, vamesii, lucratorii din penitenciare, etc.”
  24.02.2011

  Oare citi o sa ramina acasa si de ce ?

  RăspundețiȘtergere
 128. Akord da parcă rusnacu îţi puse următoarea întrebare:
  "pe unde pe această planetă denumită Pământ cei din sistemele naţionale de apărare "beneficiază" de o lege similară cu cea dată de handicapaţii noştri de guvernanţi"?
  Hai băi frate că aşteptăm un răspuns...ca să vă departajez (pe tine faţa de Halim-oşa). Să ştiu şi io cu cine votez în 2012. Cu Ochiu şi timpanu, cu 3 sau 1 cacadâri sau cu coasa şi ciocanu? Ori poate cu vulturu de mare cu peştele în ghiare?
  666

  RăspundețiȘtergere
 129. 666 vrei şi tu cumva un desert?
  Aliosa

  RăspundețiȘtergere
 130. @aliosa
  ai comportament si limbaj tipic dogarian....asa ca du-te la pufoaica ta si a sefilor tai ajunsi militari pe baza pirostriilor puse pe sfecla de cdt. trupelor de graniceri ai RSR.Militari din astia stiau intr-un complex de RAA sa faca observatie doar la faptul ca nu erau rotile date cu crema neagra....ca in rest vai de mama lor de ce meseria stiau.Faci parte din aceeasi categorie,la care tragerile cu RAA in poligon in Ashuluk se rezumau la cheful.... de dupa si la cumparaturile facute la Moscova.
  atentie mare ca la miting vor trebui sa vina 6 mil de pensionari basca ceva sute de mii.N-am zis-o eu ci dogaru care acum se erijeaza in aparatorul TUTUROR pensionarilor.Pai e corect??

  RăspundețiȘtergere
 131. @aliosa
  asa e ;azi am aparut prima data pe blog si ghinion, tocmai peste tine am dat

  RăspundețiȘtergere
 132. Akord, fiule mai acordeaza-te baiete. Poate nimeresti si tu ceva. Oricum mai mult de comandant de pluton n-ai fost si nu puteai sa fii, dar stii de ce? Pt.ca baiete esti coleric, poate ai si ceva la tzeasta. Poate cine stie de aia te-au impins aia in 2001. Ha, ha, ha trateaza-te si schimba-ti pampersii!
  Cu prietenie Aliosa.
  PS. Baiete nu uita un control la "Tampa"...

  RăspundețiȘtergere
 133. @aliosa
  da' am fost cdt.pluton si am prins si functia asta in uuuuuultima luna dar nu am primit ca tine spooooruri si indemnizaaaaatiiii pe baza de pupat sefi in fund.
  Si ca sa fii linistit am fost mai intai cdt.grupa doar in primii 21 de ani.Acum stiu cat pricepi si ti-am raspuns pe gustul tau
  semnez
  un coleg care te compatimeste
  P.S. faptul ca-ti schimbi nick-ul la fiecare site pe care postezi sa stii ca nu te ajuta cu nimic.Dovedeste doar lasitate si lipsa de caracter.Nu vreau sa te jignesc,e doar parerea mea

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite