Google Translate

luni, 2 mai 2011

Atentie, angajati si angajatori! Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Noul Cod al muncii, Publicat in Monitorul Oficial, a intrat in vigoare

Noile prevederi ale Codului muncii, care majorează perioada de preaviz, introduc agentul de muncă temporară şi înăspresc sancţiunile pentru munca la negru, angajatorii riscând să ajungă la închisoare dacă folosesc mai mult de cinci persoane fără forme legale,
au intrat în vigoare duminică.
Legea promulgată de preşedintele Traian Băsescu la sfârşitul lunii martie a adus peste 100 de modificări de articole la un Cod al muncii care avea în total 298 de articole (cum era în varianta din 2003). În 2003, Codul muncii era înlocuit pentru prima oară după 30 de ani, iar modificările de atunci au generat dispute pentru că se considera că legislaţia este favorabilă angajaţilor. Legea 40/2011, care aduce principalele modificări la Legea 53 din 2003, mai "temperează" din drepturile angajaţilor şi permite angajatorilor să facă disponibilizări mai uşor, dar şi angajări mai facile.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti atrage atenţia angajatorilor că începând de luni 2 mai trebuie să aibă în vedere noile prevederi ale Co­du­lui muncii prin care s-au stabilit noi sancţiuni contravenţionale în cazul nerespectării unor obligaţii legale cum ar fi primirea la muncă a până la cinci persoane fără încheierea unui contract indivi­dual de muncă, care, potrivit art. 16 alin. 1, se va pedepsi cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată.

Potrivit noului Cod al muncii, şi prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă se va pedepsi cu amendă de la 500 la 1.000 de lei.

De asemenea, angajatorii riscă să fie sancţionaţi în cazul în care nu respectă obligaţia de a ţine evidenţa muncii sau dacă angajează fără certificat medical, amenzile variind de la 1.500 la 3.000 lei, aceeaşi pedeapsă fiind prevăzută şi în cazul nerespectării prevederilor privind înregistrarea demisiei salariatului.

Noua legislaţie a muncii a introdus şi răspunderea penală a angajatorului. Astfel, se sancţionează cu închisoare de la unu la doi ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără încheierea unui contract indivi­dual de muncă şi cu închisoare de la şase luni la un an sau cu amendă penală refuzul repetat de a permite accesul în spaţiul unităţii al inspectorilor de muncă sau de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.

Durata maximă legală a timpului de muncă nu va putea depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, iar munca suplimentară va trebui compensată prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

ITM Bucureşti atrage atenţia că o prevedere cu totul nouă apare în art. 119, alin. 3, în sensul că, în perioadele de reducere a activităţii, angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate eventualele ore suplimentare ce vor fi prestate în urmă­toarele 12 luni.

În cazul în care programarea concediului de odihnă se face fracţionat, angajatorul are obligaţia să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin zece zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Proiectul de modificare a Codului muncii a fost elaborat de Consiliul Investitorilor Străini (CIS), o asociaţie care reuneşte peste 100 dintre cele mai puternice companii private, cu afaceri de 36 de miliarde de euro în 2009, adică 15% din cifra de afaceri a tuturor companiilor de pe piaţa locală, care se ridică la 220 miliarde de euro, companiile cu capital românesc având o pondere de 5 ori mai mare. CIS a elaborat în lunile august şi septembrie măsuri pentru modificarea Codu­lui muncii, pe care le-a pus pe masa Guvernului.

Care sunt modificările
* Perioada de probă s-a prelungit la 45 de zile pentru funcţiile de execuţie (faţă de 30 de zile) şi la 120 de zile (de la 90) pentru funcţiile de conducere.
* Contractele pe perioadă determinată pot fi prelungite până la o durată de 3 ani (faţă de o perioadă de doi ani, cum era până la adoptarea noului Cod al muncii).
* Se abrogă articolul care prevede că absolvenţii instituţiilor de învăţământ se pot încadra, la debutul în profesie, pe baza unei perioade de probă de cel mult 6 luni.
* Contractele temporare de muncă pot dura trei ani şi nu doi.
* Se abrogă articolul care prevedea angajarea succesivă pentru perioadele de probă a mai mult de trei persoane pentru acelaşi post.
* Se stabilesc obiective individuale de performanţă şi criterii de evaluare a angajatului, care vor fi scrise în contractul de muncă; în cazul concedierilor colective se va ţine cont de criteriile de performanţă şi nu de cele sociale.
http://www.zf.ro/profesii/noul-cod-al-muncii-a-intrat-in-vigoare-duminica-1-mai-8213404

Luni intra in vigoare noul Cod al Muncii,
de la care se asteapta sa duca la cresterea flexibilizarii pietei muncii si la infiintarea de noi locuri de munca.
„Practic nu este o publicare a unui nou Cod al Muncii, ci o modificare destul de extinsa insotita de abrogarea mai multor prevederi din vechiul act normativ. Avand in vedere amploarea dezbaterilor produse de acest act normativ, speram sa fie de bun augur si sa aduca efecte benefice”,
au explicat consultantii fiscali chestionati de HotNew.ro.
 Principalele modificari/reformulari introduse:
• Contractul de munca se incheie in forma scrisa anterior inceperii activitatii salariale prin grija angajatorului. Contractul se inregistreaza in registrul salariatilor si se transmite la ITM.
• Perioada de proba este de maxim 90 zile pentru functiile de executie si 120 zile pentru functiile de conducere.
• Primele 6 luni de la debutul in profesie sunt considerate STAGIATURA pentru absolventii de invatamant superior. La sfarsitul perioadei, angajatorul va elibera salariatului o adeverinta vizata de ITM. Efectuarea stagiului se va reglementa prin lege speciala.
• Daca in desfasurarea activitatii salariatul trebuie sa detina un aviz/autorizatie ce se reinnoieste, iar acesta nu respecta acest fapt, contractul de munca inceteaza de drept dupa 6 luni de la data la care trebuia efectuata reinnoirea.
• In cazul reducerii temporare a activitatii pentru motive economice, tehnologice angajatorul poate reduce programul de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu diminuarea salariului.
• Pe durata reducerii sau intreruperii temporare a activitatii, salariatii ce nu desfasoara o activitate, primesc o indemnizatie de minimum 75% din salariul de baza.
• Perioada de preaviz este de 20 zile lucratoare, in cazul concedierii pentru motive ce nu tin de vina salariatului (necorespunzator profesional, inapt medical dovedit prin expertize).
•Termenul de preaviz in cazul demisiei este de maxim 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functie de executie si 45 de zile pentru salariatii cu functie de conducere sau conform clauzelor din contractul de munca daca s-a semnat in alt fel.
• Contractul de munca cu perioada determinata este de maxim 36 de luni. Daca ulterior, in 3 luni de la incetarea primului contract se semneaza un alt contract cu perioada determinata, acesta este considerat succesiv primului, iar perioada nu poate depasi 12 luni.
• Durata maxima a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
• Prin exceptie, durata de 48 ore/saptamana inclusiv orele suplimentare, poate fi prelungita, insa media pentru o perioada de referinta de 4 luni sa nu depaseasca 48 ore/saptamana.
•Pentru anumite profesii sau activitati, stabilite prin contractul colectiv de munca, perioada de referinta se poate stabili pana la 6 luni.
• In plus, sub rezerva legalitatii reglementarilor privind protectia sanatatii, din motive tehnice si de organizarea a muncii, perioada de referinta poate fi de maxim 12 luni.
• Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in termen de 60 zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.
• In perioada de reducere a activitatii se pot acorda zile libere platite pentru orele suplimentare in urmatoarele 12 luni.
• Salariatii ce desfasoara munca de noapte beneficiaza fie de reducerea cu o ora a duratei muncii, fie de un spor de 25% pentru munca prestata noaptea.
• In cazul in care programarea concediului de odihna se face fractionat, angajatorul are obligatia ca cel putin o perioada intr-un an sa fie de cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-8572645-incepand-luni-romania-avea-nou-cod-muncii-vezi-care-sunt-schimbarile-din-relatia-angajat-angajator.htm
http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2011-04-1-8464189-0-legea40codul-muncii.pdf
Legea nr. 40/2011
pentru modificarea si completarea
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225, din 31 martie 2011.
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. — Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. — (1) Prezentul cod reglementeaza domeniul raporturilor de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii.”

2. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16. — (1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.
(2) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.
(4) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca.”

3. La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;”.

4. La articolul 17 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
„d1) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;”.

5. La articolul 17, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (2) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.”

6. La articolul 25 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Cuantumul prestatiilor suplimentare in bani sau modalitatile prestatiilor suplimentare in natura sunt specificate in contractul individual de munca.”

7. La articolul 27, alineatul (3) se abroga.

8. La articolul 29, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la activitatile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza.”

9. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 31. — (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.
(3) Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.
(4) Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.
(5) Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu o adeverinta, care este vizata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul.
(6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevazut la alin. (5) se reglementeaza prin lege speciala.”

10. La articolul 32, alineatul (3) se abroga.

11. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 33. — Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.”

12. La articolul 34, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Registrul general de evidenta a salariatilor se completeaza si se transmite inspectoratului teritorial de munca in ordinea angajarii si cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariatilor, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca, salariul, sporurile si cuantumul acestora, perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, perioada detasarii si data incetarii contractului individual de munca. ...
(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa atesteactivitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.”

13. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 35. — (1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.”

14. La articolul 35, alineatul (3) se abroga.

15. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 36. — Cetatenii straini si apatrizii pot fi angajati prin contract individual de munca in baza autorizatiei de munca sau a permisului de sedere in scop de munca, eliberata/eliberat potrivit legii.”

16. La articolul 39 alineatul (1), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:
„n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.”

17. La articolul 39 alineatul (2), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
„g) alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.”

18. La articolul 40 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;”.

19. La articolul 40 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
„f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.”

20. La articolul 44, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 44. — (1) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.”

21. La articolul 49, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
„(5) De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.
(6) In cazul suspendarii contractului individual de munca, se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.”

22. La articolul 50, litera d) se abroga.

23. La articolul 50, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h1), cu urmatorul cuprins:
„h1) de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept;”.

24. La articolul 52 alineatul (1), litera b) se abroga.

25. La articolul 52 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„d) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;”.

26. La articolul 52 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
„f) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.”

27. La articolul 52, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si c), daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.”

28. La articolul 52, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.”

29. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 53. — (1) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 52 alin. (3). (2) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.”

30. La articolul 56 alineatul (1), literele a), b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii;
b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica; ...
d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare;”.

31. La articolul 60, alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;”.

32. La articolul 60 alineatul (1), litera g) se abroga.

33. La articolul 60, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului, in conditiile legii.”

34. La articolul 63, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevazut la art. 61 lit. d) poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin regulamentul intern.”

35. La articolul 69, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
„(21) Criteriile prevazute la alin. (2) lit. d) se aplica pentru departajarea salariatilor dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta.”

36. La articolul 711, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(6) Inspectoratul teritorial de munca are obligatia de a informa in termen de 3 zile lucratoare angajatorul si sindicatul sau reprezentantii salariatilor, dupa caz, asupra reducerii sau prelungirii perioadei prevazute la alin. (1), precum si cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii.”

37. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 72. — (1) In termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba.
(2) In situatia in care in perioada prevazuta la alin. (1) se reiau aceleasi activitati, angajatorul va transmite salariatilor care au fost concediati de pe posturile a caror activitate este reluata in aceleasi conditii de competenta profesionala o comunicare scrisa, prin care sunt informati asupra reluarii activitatii.
(3) Salariatii au la dispozitie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicarii angajatorului, prevazuta la alin. (2), pentru a-si manifesta in scris consimtamantul cu privire la locul de munca oferit.
(4) In situatia in care salariatii care au dreptul de a fi reangajati potrivit alin. (2) nu isi manifesta in scris consimtamantul in termenul prevazut la alin. (3) sau refuza locul de munca oferit, angajatorul poate face noi incadrari pe locurile de munca ramase vacante.
(5) Prevederile art. 68—712 nu se aplica salariatilor din institutiile publice si autoritatile publice.
(6) Prevederile art. 68—712 nu se aplica in cazul contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata, cu exceptia cazurilor in care aceste concedieri au loc inainte de data expirarii acestor contracte.”

38. La articolul 73, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 73. — (1) Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare.”

39. La articolul 78, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) In cazul in care salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere, contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.”

40. La articolul 79, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba. ...
(4) Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.”

41. La articolul 80, alineatele (3)—(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 81, si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari.
(4) Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.
(5) Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.”

42. La articolul 81, literele b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„b) cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului; ...
e) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.”

43. La articolul 82, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 82. — (1) Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni.”

44. Articolul 84 se abroga.

45. La articolul 86, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Atunci cand nu exista un salariat cu contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata comparabil in aceeasi unitate, se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, reglementarile legale in domeniu.”

46. Articolul 87 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 87. — (1) Munca prin agent de munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.
(2) Salariatul temporar este persoana care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara, in vederea punerii sale la dispozitia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.
(3) Agentul de munca temporara este persoana juridica, autorizata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care incheie contracte de munca temporara cu salariati temporari, pentru a-i pune la dispozitia utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilita de contractul de punere la dispozitie sub supravegherea si conducerea acestuia. Conditiile defunctionare a agentului de munca temporara, precum si procedura de autorizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(4) Utilizatorul este persoana fizica sau juridica pentru care si sub supravegherea si conducerea careia munceste temporar un salariat temporar pus la dispozitie de agentul de munca temporara.
(5) Misiunea de munca temporara inseamna acea perioada in care salariatul temporar este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar.”

47. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 88. — Un utilizator poate apela la agenti de munca temporara pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar, cu exceptia cazului prevazut la art. 92.”

48. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 89. — (1) Misiunea de munca temporara se stabileste pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni.
(2) Durata misiunii de munca temporara poate fi prelungita pe perioade succesive care, adaugate la durata initiala a misiunii, nu poate conduce la depasirea unei perioade de 36 de luni.
(3) Conditiile in care durata unei misiuni de munca temporara poate fi prelungita sunt prevazute in contractul de munca temporara sau pot face obiectul unui act aditional la acest contract.”

49. La articolul 90, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda:
a) durata misiunii;
b) caracteristicile specifice postului, in special calificarea necesara, locul executarii misiunii si programul de lucru;
c) conditiile concrete de munca;
d) echipamentele individuale de protectie si de munca pe care salariatul temporar trebuie sa le utilizeze;
e) orice alte servicii si facilitati in favoarea salariatului temporar;
f) valoarea comisionului de care beneficiaza agentul de munca temporara, precum si remuneratia la care are dreptul salariatul;
g) conditiile in care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispozitie de un agent de munca temporara.”

50. Articolul 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 93. — (1) Contractul de munca temporara este un contract individual de munca ce se incheie in scris intre agentul de munca temporara si salariatul temporar, pe durata unei misiuni.
(2) In contractul de munca temporara se precizeaza, in afara elementelor prevazute la art. 17 si art. 18 alin. (1), conditiile in care urmeaza sa se desfasoare misiunea, durata misiunii, identitatea si sediul utilizatorului, precum si cuantumul si modalitatile remuneratiei salariatului temporar.”

51. La articolul 94, alineatele (2)—(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Agentul de munca temporara poate incheia cu salariatul temporar un contract de munca pe durata nedeterminata, situatie in care in perioada dintre doua misiuni salariatul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara.
(3) Pentru fiecare noua misiune intre parti se incheie un contract de munca temporara, in care vor fi precizate toate elementele prevazute la art. 93 alin. (2). (4) Contractul de munca temporara inceteaza la terminarea misiunii pentru care a fost incheiat sau daca utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheierea misiunii, in conditiile contractului de punere la dispozitie.”

52. La articolul 95, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabileste prin negociere directa cu agentul de munca temporara si nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara garantat in plata.”

53. La articolul 95, alineatul (3) se abroga.

54. Articolul 96 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 96. — Prin contractul de munca temporara se poate stabili o perioada de proba pentru realizarea misiunii, a carei durata nu poate fi mai mare de:
a) doua zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mica sau egala cu o luna;
b) 5 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni;
c) 15 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni;
d) 20 de zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mare de 6 luni;
e) 30 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului de munca temporara mai mare de 6 luni.”

55. La articolul 98, alineatul (3) se abroga.

56. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 100. — Cu exceptia dispozitiilor speciale contrare, prevazute in prezentul capitol, dispozitiile legale, prevederile regulamentelor interne, precum si cele ale contractelor colective de munca aplicabile salariatilor angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator se aplica in egala masura si salariatilor temporari pe durata misiunii la acesta.”

57. Dupa articolul 100 se introduce un nou articol, articolul 1001, cu urmatorul cuprins:
„Art. 1001. — Agentii de munca temporara nu percep nicio taxa salariatilor temporari in schimbul demersurilor in vederea recrutarii acestora de catre utilizator sau pentru incheierea unui contract de munca temporara.”

58. La articolul 1011, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Atunci cand nu exista un salariat comparabil in aceeasi unitate, se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, reglementarile legale in domeniu.”

59. La articolul 107, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Prin contractele colective de munca si/sau prin contractele individuale de munca se pot stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu, in conformitate cu legislatia in vigoare.”

60. Articolul 111 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 111. — (1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.(2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
(3) Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni.
(4) Sub rezerva respectarii reglementarilor privind protectia sanatatii si securitatii in munca a salariatilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de munca pot prevedea derogari de la durata perioadei de referinta stabilite la alin. (3), dar pentru perioade de referinta care in niciun caz sa nu depaseasca 12 luni.
(5) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2)—(4) nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.
(6) Prevederile alin. (1)—(4) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.”

61. La articolul 115, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 115. — (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza.”

62. Articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 119. — (1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.
(2) In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
(3) In perioadele de reducere a activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni.”

63. La articolul 122, alineatul (21) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(21) Durata normala a timpului de lucru pentru salariatii de noapte a caror activitate se desfasoara in conditii speciale sau deosebite de munca nu va depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore decat in cazul in care majorarea acestei durate este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil si numai in situatia in care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite in contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior.”

64. La articolul 122, dupa alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu urmatorul cuprins:
„(22) In situatia prevazuta la alin. (21), angajatorul este obligat sa acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare in bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore.”

65. Articolul 123 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 123. — Salariatii de noapte beneficiaza:
a) fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza;
b) fie de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.”

66. Articolul 129 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 129. — Normele de munca se elaboreaza de catre angajator, conform normativelor in vigoare, sau, in cazul in care nu exista normative, normele de munca se elaboreaza de catre angajator dupa consultarea sindicatului reprezentativ ori, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.”

67. La articolul 140, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile, si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.”

68. La articolul 142 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Numarul de zile lucratoare aferent concediului de odihna suplimentar pentru categoriile de salariati prevazute la alin. (1) se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil si va fi de cel putin 3 zile lucratoare.”

69. La articolul 143, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.”

70. La articolul 150, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.”

71. Articolul 157 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 157. — (1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de munca aplicabile.
(2) Salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat.
(3) Sistemul de salarizare a personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral sau in majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se stabileste prin lege, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative.”

72. La articolul 161, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar.”

73. Articolul 194 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 194. — (1) In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.
(2) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute.
(3) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul beneficiaza de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.”

74. La articolul 195, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 195. — (1) Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, in conditiile art. 194 alin. (1), nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.”

75. Articolul 215 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 215. — (1) Consiliul Economic si Social este institutie publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului tripartit la nivel national.
(2) Organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social se stabilesc prin lege speciala.”

76. Articolul 217 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 217. — (1) Sindicatele, federatiile si confederatiile sindicale, denumite in continuare organizatii sindicale, sunt constituite de catre salariati pe baza dreptului de libera asociere, in scopul promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale, precum si al apararii drepturilor individuale si colective ale acestora prevazute in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca si raporturile de serviciu, precum si in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte.
(2) Constituirea, organizarea si functionarea sindicatelor se reglementeaza prin lege.”

77. Articolul 222 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 222. — La cererea membrilor lor, sindicatele pot sa ii reprezinte pe acestia in cadrul conflictelor de munca, in conditiile legii.”

78. La articolul 223, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Pe toata durata exercitarii mandatului, reprezentantii alesi in organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediati pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariatii din unitate.”

79. La articolul 224, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 224. — (1) La angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop.”

80. La articolul 225, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 225. — (1) Pot fi alesi ca reprezentanti ai salariatilor salariatii care au capacitate deplina de exercitiu.”

81. La articolul 225, alineatul (2) se abroga.

82. La articolul 226, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
„e) sa negocieze contractul colectiv de munca, in conditiile legii.”

83. Articolul 228 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 228. — Numarul de ore in cadrul programului normal de lucru pentru reprezentantii salariatilor destinat in vederea indeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin negociere directa cu conducerea unitatii.”

84. Articolul 229 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 229. — Pe toata durata exercitarii mandatului, reprezentantii salariatilor nu pot fi concediati pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariati.”

85. Articolul 230 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 230. — (1) Patronatele, denumite si organizatii de angajatori, constituite in conditiile legii, sunt organizatii ale angajatorilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.
(2) Angajatorii se pot asocia in federatii si/sau confederatii ori alte structuri asociative, conform legii.”

86. Articolele 231—234 se abroga.

87. Articolul 235 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 235. — Constituirea, organizarea si functionarea patronatelor, precum si exercitarea drepturilor si obligatiilor acestora sunt reglementate prin lege speciala.” 88. La articolul 236, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati.”

89. Articolul 237 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 237. — Partile, reprezentarea acestora, precum si procedura de negociere si de incheiere a contractelor colective de munca sunt stabilite potrivit legii.”

90. Articolele 238—247 se abroga.

91. Articolul 248 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 248. — Prin conflicte de munca se intelege conflictele dintre salariati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca.”

92. Dupa articolul 256 se introduce un nou articol, articolul 2561, cu urmatorul cuprins:
„Art. 2561. — Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, in cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fara forme legale, inspectorii de munca vor completa registrul unic de control dupa efectuarea controlului.”

93. Articolul 258 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 258. — Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:
a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
d) procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinara;
h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;
i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.”

94. La articolul 264 alineatul (1), litera b) se abroga.

95. La articolul 264, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.”

96. La articolul 268 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;”.

97. Articolul 270 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 270. — (1) Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.
(2) Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.
(3) In situatia in care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si in legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicarii.
(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor, conform alin. (3), nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.”

98. La articolul 276 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;”.

99. La articolul 276 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e1), cu urmatorul cuprins:
„e1) prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;”.

100. La articolul 276 alineatul (1), dupa litera k) se introduc patru noi litere, literele l)—o), cu urmatorul cuprins:
„l) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 27 si 116, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
m) nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
n) incalcarea de catre agentul de munca temporara a obligatiei prevazute la art. 1001, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;
o) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei.”

101. Dupa articolul 279 se introduce un nou articol, articolul 2791, cu urmatorul cuprins:
„Art. 2791. — (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda penala fapta persoanei care, in mod repetat, stabileste pentru salariatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de lege.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si infractiunea constand in refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca in oricare dintre spatiile unitatii sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate, potrivit legii.
(3) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la unu la 2 ani sau cu amenda penala primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca.”

102. La articolul 2801 se introduc 5 noi alineate, alineatele (2)—(6), cu urmatorul cuprins:
„(2) Cu pedeapsa prevazuta la art. 2791 alin. (3) se sanctioneaza primirea la munca a unei persoane aflate in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane.
(3) Daca munca prestata de persoana prevazuta la alin. (2) si la art. 2791 alin. (3) este de natura sa ii puna in pericol viata, integritatea sau sanatatea, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(4) In cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la alin. (2) si (3) si la art. 2791 alin. (3), instanta de judecata poate dispune si aplicarea uneia dintre urmatoarele pedepse complementare:
a) pierderea totala sau partiala a dreptului angajatorului de a beneficia de prestatii, ajutoare sau subventii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, pentru o perioada de pana la 5 ani;
b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada de pana la 5 ani;
c) recuperarea integrala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor sau subventiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, atribuite angajatorului pe o perioada de pana la 12 luni inainte de comiterea infractiunii;
d) inchiderea temporara sau definitiva a punctului ori punctelor de lucru in care s-a comis infractiunea sau retragerea temporara ori definitiva a unei licente de desfasurare a activitatii profesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea incalcarii.
(5) In cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la alin. (2) si (3) si la art. 2791 alin. (3), angajatorul va fi obligat sa plateasca sumele reprezentand:
a) orice remuneratie restanta datorata persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remuneratiei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu exceptia cazului in care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;
b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pe care angajatorul le-ar fi platit daca persoana ar fi fost angajata legal, inclusiv penalitatile de intarziere si amenzile administrative corespunzatoare;
c) cheltuielile determinate de transferul platilor restante in tara in care persoana angajata ilegal s-a intors de bunavoie sau a fost returnata in conditiile legii.
(6) In cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la alin. (2) si (3) si la art. 2791 alin. (3) de catre un subcontractant, atat contractantul principal, cat si orice subcontractant intermediar, daca au avut cunostinta de faptul ca subcontractantul angajator angaja straini aflati in situatie de sedere ilegala, pot fi obligati de catre instanta, in solidar cu angajatorul sau in locul subcontractantului angajator ori alcontractantului al carui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prevazute la alin. (5) lit. a) si c).” 103. Articolul 290 se abroga.

104. Articolul 293 se abroga.

105. Articolul 294 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 294. — (1) In sensul prezentului cod, functiile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementari interne ale angajatorului.
(2) Prezenta lege transpune art. 16 lit. b), art. 18 si 19 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 18 noiembrie 2003, si art. 3, 4 si 10 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de munca temporara, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 5 decembrie 2008.”

106. La articolul 296, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
„(5) Anuntul privind pierderea carnetelor de munca emise in temeiul Decretului nr. 92/1976, cu modificarile ulterioare, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.”

107. La articolul 298 alineatul (2), ultima liniuta se abroga.

Art. II. — (1) Contractele colective de munca si actele aditionale incheiate in intervalul de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la 31 decembrie 2011 nu pot prevedea o durata de valabilitate care sa depaseasca 31 decembrie 2011. Dupa aceasta data, contractele colective de munca si actele aditionale se vor incheia pe durate stabilite prin legea speciala.
(2) Contractele colective de munca in aplicare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate.

Art. III. — La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
— art. 23 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998, cu modificarile si completarile ulterioare; — art. 72 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. IV. — Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. V. — Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din 8 martie 2011.

Presedintele Camerei Deputatilor
Roberta Alma Anastase
Presedintele Senatului
Mircea-Dan Geoana
Bucuresti, 31 martie 2011.
Nr. 40
O noua Lege in vigoare, extrem de importanta!
Vom trai si vom vedea, daca efectele vor fi cele scontate de
Guvern, Presedentie, Parlament!
Sa dea Dumnezeul, sa fie bine!
Admin

51 de comentarii:

 1. BREAKING NEWS. Osama ben Laden a fost ucis.
  Preşedintele american, Barack Obama, a anunţat că liderul reţelei teroriste al-Qaida, Osama ben Laden, a fost ucis. Obama a precizat, într-o intervenţie transmisă în direct de televiziunile americane, că a autorizat o operaţiune împotriva liderului al-Qaida, în cursul căreia nu au fost înregistrate victime în rândurile forţelor americane.

  "Astăzi, pot anunţa poporul american şi întreaga lume că Statele Unite au efectuat o operaţiune în urma căreia a fost ucis Osama ben Laden, liderul al-Qaida", a afirmat Obama.

  Preşedintele american a precizat că operaţiunea militară americană a avut loc în Pakistan.
  http://www.mediafax.ro/externe/osama-ben-laden-a-fost-ucis-obama-astazi-la-ordinele-mele-statele-unite-au-lansat-o-operatiune-video-8214357

  RăspundețiȘtergere
 2. Partidul gradaţilor.
  UNPR se poate lăuda totuşi că este partidul cu cele mai înalte grade militare. Neculai Onţanu, Anghel Iordănescu şi Gabriel Oprea sunt generali în rezervă, iar Cristian Diaconescu şi Marian Sârbu au grad de colonel în rezervă. Alţi ofiţeri de la UNPR sunt senatorul Chivu-Serioja – colonel în rezervă, senatorul Ovidius Mărcuţianu – maior, senatorul Liviu Câmpanu – locotenent – colonel şi deputatul Eugen Nicolicea – locotenent–colonel. De precizat că gradele militare sunt „în rezervă”.
  http://www.puterea.ro/news19539/EXCLUSIV--intr-o-locatie-MApN-UNPR-sarbatoreste-Petrecere-privata-la-Clubul-Generalilor-planuita-de-generalul-ministru-Oprea.htm

  RăspundețiȘtergere
 3. Vîntu, are "o surpriză" pentru preşedintele Traian Băsescu, pe care o va prezenta AZI:
  ______
  Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a confirmat, sâmbătă, pentru Realitatea TV, că a preluat de vineri 92 la sută din acţiunile postului de televiziune şi a anunţat că va susţine luni o conferinţă de presă pe această temă.

  Sâmbătă, ziarul Evenimentul zilei a scris, citând surse confidenţiale, că omul de afaceri Elan Schwartzenberg va prelua controlul postului de televiziune Realitatea TV de la Sorin Ovidiu Vîntu, arestat vineri de judecătorii Tribunalului Bucureşti.

  Numele lui Elan Schwartzenberg în postura de manager al Realitatea TV este vehiculat de peste o lună. În 27 martie, ImpactNews scria că Elan Schwartzenberg este vehiculat ca înlocuitor al lui Sebastian Ghiţă la conducerea Realitatea TV, după ce între Sorin Ovidiu Vântu şi Sebastian Ghiţă a avut loc, în aceeaşi zi, prima altercaţie, în care au fost implicaţi mai mulţi paznicii, fiind solicitată Poliţia.

  În schimb, Sebastian Ghiţă a declarat sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că Elan Schwartzenberg nu poate să fie managerul Realitatea TV şi nu poate să fie implicat în managementul televiziunii."Domnul Elan Schwartzenberg nu poate să fie managerul Realitatea. El nu poate să fie implicat în managementul Realitatea", a spus Sebastian Ghiţă.

  Ghiţă a precizat că el (ca persoană desemnată de compania Asesoft, n.r.) va continua să managerieze Realitatea, respectând astfel contractul semnat între Asesoft şi Realitatea Media, în octombrie 2010, şi care are o valabilitate de cinci ani.

  Adunarea generală a acţionarilor Realitatea Media s-a întrunit joi, la Viena, şi a analizat situaţia contractului de management încheiat cu Asesoft, după cum a declarat în 27 aprilie, pentru MEDIAFAX, Sorin Ovidiu Vîntu. El a mai afirmat că decizia luată de AGA Realitatea Media în privinţa contractului încheiat cu Asesoft va fi făcută publică ulterior. Până în acest moment, nu a fost făcută publică decizia luată de AGA Realitatea Media cu privire la contractul de management încheiat cu Asesoft.

  Însă, vineri, Sorin Ovidiu Vîntu a declarat, la Direcţia Cercetări Penale - înainte de a fi încarcerat în urma deciziei de vineri a Tribunalului Bucureşti -, că Sebastian Ghiţă este doar "o unealtă în mâna Cotroceniului". "Atunci când am ajuns la tribunal, mandatele erau deja scrise", spunea Vîntu, el adăugâd că are "o surpriză" pentru preşedintele Traian Băsescu, pe care o va prezenta luni.

  http://www.puterea.ro/news19528/Elan-Schwartzenberg-a-confirmat-ca-a-preluat-de-vineri-92--din-actiunile-Realitatea-TV.htm

  RăspundețiȘtergere
 4. Surpriza vestita pentru astazi de Sorin Ovidiu Vintu la adresa lui Traian Basescu pare sa se fi consumat deja: Elan Schwartzenberg a anuntat inca de sambata ca a cumparat 92% din actiunile Realitatii TV.

  A fost o fumigena caci tranzactia aceasta nu face, de fapt, decat sa marcheze un sfarsit. Sfarsitul epocii Vintu.

  SOV este terminat, iar vanzarea Realitatii nu este decat o capitulare. Si in razboiul cu Traian Basescu si in cel cu Sebastian Ghita. A pierdut cam totul, caci fara masinaria media de santaj si manipulare, fara bani si cu Nicolae Popa in tara, nu vad ce sanse mai ar avea.

  Ma indoiesc ca Elan Schwartzenberg a cumparat RTV pentru a-l salva pe SOV, dar nici nu cred ca va deveni un apostol al libertatii presei. Ma tem ca RTV va schimba doar stapanul si deci interesele care trebuie promovate. Mai tineti minte scrisoarea deschisa trimisa presei in 2008, de fosta sa sotie?

  "As vrea sa vorbesc la modul general despre milionarii care au transformat Romania in terenul lor de joaca, unde jocul lor preferat e Monopoly, dar nu prea am cum sa nu ma impiedic din cand in cand si de fostul sot.

  Il veti regasi, bine ascuns, deci trebuie sa cautati bine, in toate campaniile electorale, cand de-o parte, cand de cealalta, il veti regasi in off-shore-uri indepartate, in terenuri dintre cele mai disputate si chiar drept pusculita pentru banii unor grei politicieni din tara asta fara stapan...

  Milionarul plateste cu bani multi pe oricine, are scoala asta pentru ca a castigat in Romania cateva procese in care era inculpat, numai prin abilitati deosebite in a incalca legile Romaniei", scria Mihaela Radulescu si nu-mi amintesc sa fi retractat vreodata.

  De altfel, prima grija a noului patron al RTV a fost sa se invite intr-o emisiune luni seara, ca la el acasa.

  http://www.ziare.com/sorin-ovidiu-vantu/arestat/sfarsitul-epocii-sov-1091743

  RăspundețiȘtergere
 5. Toate gandurile bune pentru tine Vasile si mii de multumiri, pentru condoleantele transmise!
  Cat despre noul cod al muncii, recunosc ca nu prea ii stiu continutul dar va trebui sa-l citesc in locul fiicei mele, proaspat angajata, pentru ca ei nici nu-i pasa.

  RăspundețiȘtergere
 6. Stelian P.

  CITITI SI VA CRUCITI
  Iata ce gazduieste blogul SCMD, blogul care interzice discutiile si publica doar ce este aprobat de maresalul suprem:
  „HARTA NOII ORDINI EUROPENE
  Oltenia se va transforma in tara tiganilor * Ardealul va ajunge la Ungaria *
  O parte din Basarabia se va uni cu ce va ramane din Romania *……”
  01.05.2011
  Honor et patria ? Vae membris !

  Oltenii ce parere au ?

  RăspundețiȘtergere
 7. @stelian
  Lucruri vechi si fumate.
  Pentru ca a luat in seama acea harta, in urma cu mai bine de 10 ani, g-ral Chelaru a fost obligat sa-si dea demisia din functia de Self al SMG.

  RăspundețiȘtergere
 8. Stelian P.
  @Plano10
  Lucrurile sunt fumate dar fumatorii sunt noi si cauta si adepti.
  Tu cum interpretezi faptul ca dupa ce aceste lucruri au fost fumate sindicatul militarilor (asa zic ei) le scot din pubela si le ofera ca proaspete dogarienilor ?

  RăspundețiȘtergere
 9. Stelian P.

  Doctor in istorie sau politician ratat ?

  “De 21 de ani, cel mai vechi fascism european - horthysmul unguresc,….
  Honor et patria! Vae victis!
  PRESEDINTELE SCMD,
  Col. (r) dr. Mircea DOGARU”
  02.05.2011

  Naivii de la WIKIPEDIA nu l-au citit pe fuhrer-ul sindicalist si iata ce spun ei:

  „Fascismul a fost fondat de către sindicaliștii naționali italieni în Primul Război Mondial,…”

  Honor et patria ? Vae membris !

  RăspundețiȘtergere
 10. PUL8ac-a primit adeverinta,da nu spune cu cat i s-a intarit.ce viezure

  RăspundețiȘtergere
 11. @-8 hai fuguta la interval si spune tot:cu cat ti-a crescut? TZE TZSALUT!

  RăspundețiȘtergere
 12. 16,33
  Tzezare libidinosu mamei meri in...blogu tau mai ciumpanzeule!
  Logodnica ta care te saruta cu toate buzele pe guritza

  RăspundețiȘtergere
 13. Bai P.Stelica
  Se vede c-o ai mica!
  Moshule mai lasa-ne cu SCMD-ul ala al tau ca ne-ai plictisit! Si tu si orcii aia ai tai de Czar, Akord, T2 si alti maimutzoi...Asa sa ne ajute bunul Dumnezeu! La alfabetizare cu voi! Unu gaz-ist, unul pifandez, unul rashketist şi unu chilot...
  DDT-osul

  RăspundețiȘtergere
 14. DDT-osul pentru orci:
  Bai hamsterilor voi nu puteti posta la subiect? Omu asta (Admin) a postat ceva si voi ca aia cazuti in freza tot o trageti cu a voastra! Gata s-a terminat subiectul asta! Ce vreti sa pareti mai dashtepti decat sunteti? Nu cred, asta va e potentialul de tzatze...
  La subiect cocosheilor, la subiect ca destul atzi tras statul in piept!

  RăspundețiȘtergere
 15. Da . Ca tine ,numai la subect.Mai si ce consistent le tragi...vai de sfecla ta

  RăspundețiȘtergere
 16. Stelian P.
  Bai Anonim 16:57
  Daca v-ati plictisit nu ma cititi. Tocmai de aia eu imi postez numele, nu ma adau anonim. Ai priceput, bai ?

  RăspundețiȘtergere
 17. Bai Stelian P.
  Je m"appelle DDT-osu! It" clear for you ?

  RăspundețiȘtergere
 18. Stelian P.
  Bai DDT-osul
  Acum e clar. Mea culpa.
  Prima propozitie dupa Bai...e in continuare valabila, bai maimutzoiule.

  RăspundețiȘtergere
 19. Buna dimineata, tuturor!
  Cum ati dormit? Ce va mai fi si azi?
  Cu ce ne vor mai incaiera/inspaimanta stapanii???
  Subiectul zilei: terorismul! Dar de terorismul astora cine ne apara?

  RăspundețiȘtergere
 20. Stelica am crezut ca dupa ce-a dat DDT-osul cu prafuri gata, esti cu zgaibaralele in sus ca un gandac de Colorado. Ce ti-e si mutatiile astea genetice...Sa incerce cu Verde de Paris poate merge cu asta.
  IT-ic

  RăspundețiȘtergere
 21. Stelian P.
  @IT-ic
  Nu stiu cu ce merge dar poti sa-i spui lui.
  De regula sunt gata cu argumente si probe nu cu jigniri.

  RăspundețiȘtergere
 22. @Admin
  De ce-i necajesti pe pensionari cu Codul Muncii?
  @Stelica
  Eu cred ca acum au auzit si dogarienii de acea harta maghiaro-tiganeasca.
  Nu stii ca, recent, un ardelean voia sa-l omoare pe vecinul ungur pentru a razbuna taierea capului lui Mihai Viteazul?
  De ce acum?
  Pentru ca acum a auzit.

  RăspundețiȘtergere
 23. Stelian P.
  @Plano10
  Cu harta cred ca ai dreptate dar ce spui de "cel mai vechi fascism european - horthysmul unguresc," ?
  Crezi ca cel care semneaza asa ceva e doctor in istorie ?

  RăspundețiȘtergere
 24. @Plano10,
  ______
  Iata ce am gandit, cand am postat
  noul Codul Muncii aici:
  ______
  - o parte din pensionari, inca lucreaza ca angajati;
  - o parte ceva mai mica, sunt ei insisi angajatori;
  - cea mai mare parte insa, au TIMP LIBER sa studieze pe indelete si sa-si ajute membrii de familie, alti prieteni sau cunostinte, cu un sfat/punct de vedere avizat, documentat!
  - in general, e bine ca fiecare dintre noi sa aiba o minima cultura juridica, indiferent de specialitatea/specializarile anterioare!
  - exista un principiu de drept, intre altele: necunoasterea legii, nu te exonereaza de raspundere!
  - apoi ... nu cred ca am gresit prea mult! Dovada, numarul foarte mare de vizitatori zilnici! Criteriu care ma obliga, imi da garantia ca nu pierd vremea de pomana! Ma bucur sa pot ajuta!

  RăspundețiȘtergere
 25. de fapt plano10 se oftica pt ca lui nu i-a venit ideea asta.La el putem vedea filmulete de doi lei de pe you tube(pe care le poate vedea oricine) si ce mai circula pe mail-uri inclusiv "cum trebuie sa te astepte nevasta acasa"
  Deci "un deosebit bun simt"

  RăspundețiȘtergere
 26. @admin
  in bunul tau simt deosebit nu cred totusi ca e cazul sa te justifici si mai ales lu' plano 10.Mie articolul mi-a picat cum nu se poate mai bine
  multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 27. nu sunt apologetul lor da e dragutz
  http://www.youtube.com/watch?v=P9605V_A6NY

  RăspundețiȘtergere
 28. Hmm e mishto sa scrii ca anonim(nesimtiti cum le zic eu).E de-a dreptul confortabil mai ales daca esti las

  RăspundețiȘtergere
 29. @Admin
  Nu era un repros pt tine. Ma gandeam la nostalgiile si dorul de munca navalnic care ii apuca pe multi dintre cititorii si scriitorii anonimi ai blogului
  @Anonim si atat
  Atat de mult te preocupa pe tine munca!Nici n-ai observat ca subiectul "Noul Cod al Muncii" a fost pus in discutie, pe Plano10, in urma cu o luna.
  Daca ai primit si tu mailul cu...nevasta, de ce nu l-ai pus pe blog?

  RăspundețiȘtergere
 30. 8 si-a luat zborul! Si-a vazut sacii in ..avion si gata. Nu ne spune cu cat i s-a ridicat nivelul!!PS. puteai fi sincer si sa zici:am fost un dobitoc (ai injurat degeaba pe hoooOPREA!

  RăspundețiȘtergere
 31. @ano 20.37
  8 face ceea ce e mai bine pt. el.Pe tine de ce te......grija??Ca a fost dobitoc e cam OK,mai sunt inca multi altii.
  @plano 10
  ce ai pus in discutie plano acum o luna....era fumat rau de tot(varianta USL).Da de ce iti faci reclama pe site-ul asta si nu pe al tau? ti-e foame??vezi poate ciupesti ceva $ de la julia

  RăspundețiȘtergere
 32. @plano10
  deschide-ti mintea,ca pe planeta exista si altceva decat ponta,crin,basescu si boc;micutule propagandist!
  http://www.youtube.com/watch?v=P9605V_A6NY
  am postat link-ul si mai sus dar poate aveai sedinta de partid si va imparteati firfireii

  RăspundețiȘtergere
 33. Specific romanesc, lege modificata substantial si nu elaborata una noua. De ce sa nu fie L40/2011 pentru modificarea L 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, L 40/2011 ar fi prea banal si ar pricepe prea multi. In ceea ce priveste partidul gradatilor, cel mai mult mi-a placut faptul ca gradele militare in rezerva sunt considerate pur onorifice (ca la pionieri comandantii de grupa, detasament si unitate), fara un suport de merit in domeniu militar, cum ar fi, cunosc cazul, domnul Lt.col.(r) Nicolicea care si-a dedicat intreaga viata pentru depunerea de coroane la monumentele eroilor in delegatia diferitelor partide, dovada gradul in rezerva detinut. Astazi anii de scoala in domeniul militar si zecii de ani de activitate in armata nu-ti mai dau dreptul sa ai acces la un asemenea grad, pentru ca functiile in activitate prevazute cu acest grad sunt limitate. E mai usor prin bucatarie....

  RăspundețiȘtergere
 34. Hopa zugrăveală nouă! Admin cine-i zugravu, cumva Cezar?

  RăspundețiȘtergere
 35. Noua, noua, dar cum ti se pare?
  Prinde mai bine ochiului?
  Iar despre Cezar ... mai rar da p'aici!
  Abia face fata la navala de la "blocu" lui!

  RăspundețiȘtergere
 36. Magister cică înainte de a te pierde, bunul Dumnezeu iţi ia mai întâi minţile...Cred că Cezar nu-i departe de acest moment. Nu vezi că nu-i mai ajungi la nas nici cu slănina (pardon prăjina)?
  Frumos tapetu, da vezi să nu ţi-l mînjească halitorii de slănină...
  Hai s-auzim numa de bine!

  RăspundețiȘtergere
 37. Indira Crasnea, preşedinte CRP, şi CT Popescu, senior editor gandul.info, au declarat joi, la seminarul din cadrul proiectului "Jurnalism cetăţenesc, şansa pentru ocupare - JETOP" (ID 75858), că taxarea informaţiilor pe net este dificil de realizat, întrucât nu există un consens între publisheri.(adica ... moguli).
  __________
  Periculos!
  Extrem de periculos!
  Goana/foamea dupa bani a ziaristilor, de toate culorile,
  coroborata cu frica politicienilor (putere/opzitie),
  fata de impactul informatiei "free", sunt pe cale de a pune
  zabala mult dorita, net-ului! Mult le-a mai trebuit ... sa gaseasca aceasta gaselnita. Dar ... inteligent pusa acum! Exploateaza dorinta
  de face bani, bani si iarasi bani, a celor din mass-media!
  Rusine CTP! Rusine Indira Crasnea! Rusine CRP!
  Hmmm ... vom trai si vom vedea!

  RăspundețiȘtergere
 38. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 39. Cezar in curand o s-o ia pe drumul asta al meu, adica drumul oaselor. Il astept sa-i dau o imbratisare si un sarut rece...

  RăspundețiȘtergere
 40. @ADMIN- buna dimineata! singurul motiv pentru care trec mai rar este ,,gasca de anonimi viteji"(asa cum este si cel de aci)care daca tot nu au o idee pertinenta,minimul de decenta si raspundere personala fata de ce spun,sar numai la scandal.Nu am vrut sa-ti stric imaginea blogului cu certurile si cu mizeriile pe care le imprastie gasca asta formata din 1-2 anoimi. La mine am tot sperat ca se vor autodisciplina dar slabe sperante. cu cat injura mai mult cu atat se cred mai inteligenti,rafinati,educati--niste SOBOLANI

  RăspundețiȘtergere
 41. Piratul din Caraibe
  Amarat si vai de el,
  Fara o letcaie
  Se facu pirat mai frate
  Peste o ...copaie
  Isi trase o panza neagra,
  Peste obrajior,
  Sa poata zice toooata lumea:
  -Vai de capul lui de chior!
  Se inarma c-o prastie.
  Model ..catapulta!
  Bate Chiorul nostru,
  De la Pol...Pacificul!!
  Plange US-Navy,
  Caraibinianul i-a bagat in valuri
  Un submarin atomic,un distrugator si fo ..3 scafandrii!!

  RăspundețiȘtergere
 42. PS> scuze retrag Sobolanii(nu are rost sa jicnesc niste animalute inteligente si simpatice) Folosim-MARLANI

  RăspundețiȘtergere
 43. Mei Cezare dar tu cand postai/postezi "Anonim, TNT-ul s.a." nu erai/esti un shobolan? Ca sa vezi...Ia sa luam noi niste raticide de la DDT-osul-daca are. Alea cred ca e bune si pt. guzgani asa ca tine.
  IT-ic

  RăspundețiȘtergere
 44. Având la îndemână instrumentul decizional al avansărilor, Gabriel Oprea s-a folosit la maximum de această onoare... Cu foarte puţine excepţii, toţi liderii UNPR au fost avansaţi în grad de către ministrul Oprea, şeful lor pe linie de partid: senatorul Chivu Serioja - colonel, senatorul Ovidius Mărcuţianu - maior, doctorul Tudor Ciuhodaru - locotenent-colonel (între timp, dezertor la PC), senatorul Liviu Câmpanu - locotenent-colonel (şi el un pic dezertor pentru votarea unei moţiuni, nu ştim a câta!), deputatul Ion Tabugan - maior, deputatul Neculai Rebenciuc - locotenent-colonel, Eugen Nicolicea - locotenent-colonel. Nu mai vorbim despre liderul partidului, Cristian Diaconescu, acesta pomenindu-se colonel de „justiţie militară", şi nici despre primarul Onţanu, care, nu ştim de ce, a ajuns general-maior (cu două stele). Despre Anghel Iordănescu şi primarul din Voluntari, Florentin Pandele nu are rost să mai discutăm, prea apar ei, în uniformă militară, alături de Gabriel Oprea, în campaniile electorale pe afişele din Ilfov (probabil că nu o fi interzis de lege!). Se apropie timpuri grele şi perioade electorale dure pentru partidul generalului de intendenţă, aşa că un pic de fidelizare a administraţiei locale nu strică. Aşa se face că şeful Direcţiei de Relaţii Publice şi Comunicare cu Mass-Media şi, în acelaşi timp, secretar executiv al UNPR Bucureşti, Mariana Georgescu, a fost avansat la gradul de colonel. Tot locotenenţi-colonei au ajuns şi directorul de la Relaţii Comunitare, Elena Scurtu, directorul ADP Sector 2, Cristian Lemnaru, arhitectul-şef al sectorului 2, Bogdan Pârvanu, directorul Centrului Cultural „Mihai Eminescu", Viorel Ioviţu, şi şeful Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Corneliu Drug.
  ___________
  La mai multi si mai mare, domnilor iubitori de stele!

  RăspundețiȘtergere
 45. De serviciile politico-militare ale ministrului Oprea a beneficiat până şi tatăl ministrului Anca Boagiu, care a primit şi el o stea pe umăr, probabil pentru consolidarea cooperării dintre PD-L şi UNPR. Comicul situaţiei nu se opreşte aici, penibile fiind situaţiile în care unii subofiţeri s-au trezit, peste noapte, avansaţi colonei: liderul filialei locale UNPR Constanţa are gradul de colonel, deşi, până mai acum câţiva ani, era doar maistru militar de marină.
  Parcă pentru a-şi consolida figura tristă de traficant cu simbolistica militară, domnul Oprea a reinventat şi o plachetă denumită pompos „Onoarea Armatei", pe care o împrăştie cu dărnicie, în stânga şi în dreapta, tuturor decidenţilor politici, în speranţa că va mai apuca încă un mandat la guvernare.
  Ceea ce uită însă ministrul Gabriel Oprea este că o tresă e un motiv de mândrie, iar onoarea nu se face cadou potentaţilor zilei, ci se câştigă. Dar, pentru domnia sa, e doar un argument pentru o funcţie politică, o răsplată pentru trădările politice. Pentru Gabriel Oprea, onoarea Armatei este doar un instrument de parvenire şi de promovare a propriilor interese în politica dâmboviţeană!
  ___________
  Constat ca ceva nu este in regula cu ... iubitorii de stele/grade!
  Ei nu realizeaza ca de fapt,STATUTUL DE PENSIONAR MILITAR a disparut.
  Era efectiv o DEMNITATE, care cu adevarat avea si un GRAD.
  Acum, GRADELE in rezerva sunt doar niste biete trese si tinichele, fara acoperire, fara valoare, bune doar de jucat copii cu ele!
  Asta e adevarul! Crud, dureros, dar real! Atunci ... de unde goana, strechea nebuna, dupa ceva TOTAL lipsit de valoare?
  Ce mai inseamna GRADUL in rezerva?
  Cui serveste/foloseste?
  In ce fel/mod?
  P.S.: Cred ca de foame/frig/sanatate, nu tine!

  RăspundețiȘtergere
 46. Piratul din Caraibe(completat si adaugat)


  Amarat si vai de el,
  Fara o letcaie,
  Se facu pirat mai frate,
  Peste o ...copaie!
  Isi trase o panza neagra,
  Peste obrajior,
  Sa poata zice, toooata lumea:
  -Vai de capul lui de chior!
  Se-narma c-o prastie,
  Model ..catapulta!
  Bate Chiorul nostru,
  De la Pol...Pacificul!!
  Trage tare, tare,cu RaScheta
  Mai,mai ...sa-l rupa!
  Cu lacrimi amare,
  Plange US-Navy,
  Caraibinianul ,i-a bagat in valuri,
  Un submarin atomic,un distrugator si fo ..3 scafandrii!!

  RăspundețiȘtergere
 47. Anonim 09.39-Eu eram dupa caz TNT-atul(se pare ca l-ati indragit),Legionarul,Bonaparte,etc. aveam totusi un pseudonim si mai ales nu injuram pe nimeni.atacam IDEEA,ceea ce-i cu totul altceva.Sanatate

  RăspundețiȘtergere
 48. Cezare , tu umbli hai-hui prin lume , si la tine joaca soarecii (sobolanii) pe masa ....

  RăspundețiȘtergere
 49. Pt.Bonaparte de la 11,39:
  Esti cumva din Caracal-a?...ca iar ai dat cu oistea-n gard?
  7-icu

  RăspundețiȘtergere
 50. DIN LIPSA DE CVORUM SI DEZINTERES DIN PARTEA OPOZITIEI OG-1 NU A FOST LUATA IN DISCUTIE!

  RăspundețiȘtergere
 51. Pentru ano 14,36
  Dezinteres din partea opozitiei . De cind PDL este in opozitie , ca ei au parasit lucrarile si nu a mai fost cvorum...

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite