Google Translate

Dictionar WebDex online

duminică, 30 octombrie 2011

In ATENTIA pensionarilor fosti militari. Remember Me, ORDONANTA DE URGENTA nr. 1/2011 din 28 ianuarie 2011


OUG 1/2011 – Masuri privind pensiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala
==============
ORDONANTA DE URGENTA nr. 1/2011 din 28 ianuarie 2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala
===============================
2011-01-31 – Versiune Monitorul Oficial: OUG-1-2011-masuri-pensii-militare-ordine-publica
2011-01-31 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2011


ORDONANTA DE URGENTA nr. 1/2011 din 28 ianuarie 2011
privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

Intrucat in termenul prevazut de Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor nu au fost identificate documentele necesare dovedirii in totalitate a veniturilor in cadrul procesului de recalculare pentru aproximativ 140.000 de persoane, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificarii dreptului la pensie al beneficiarilor acestei legi, in sensul ca, pentru cei care nu au prezentat acte care sa dovedeasca veniturile obtinute, in functie de care s-a recalculat pensia de serviciu, s-a utilizat salariul mediu brut pe economie,

fiind imperios necesara instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivitatii, scopul fiind acela de a nu sanctiona persoanele care, fara a avea vreo culpa, nu au reusit in intervalul initial pus la dispozitie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010 sa identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul intregii cariere,

avand in vedere exigentele subliniate de puterea judecatoreasca in cadrul controlului jurisdictional exercitat cu ocazia aplicarii Legii nr. 119/2010,

in vederea instituirii unor masuri legislative pe baza carora institutiile implicate sa identifice si sa transmita caselor de pensii sectoriale toate elementele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie intr-un mod obiectiv si justificat,

deoarece aceste imprejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amanare, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea unor aspecte in scopul revizuirii pensiilor recalculate potrivit art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
(1) Pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeasi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai tarziu pana la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.

(2) Obligatia identificarii si transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de catre fiecare beneficiar, in vederea efectuarii revizuirii prevazute la alin. (1), revine institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala in cadrul carora beneficiarul si-a desfasurat activitatea.

(3) Institutiile prevazute la alin. (2) transmit datele necesare revizuirii la casele de pensii sectoriale, cel mai tarziu pana la data de 31 octombrie 2011.

(4) In cazul pensiilor prevazute la alin. (1), pentru care, pana cel mai tarziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeaza cuantumul soldei de grad si al soldei de functie minime corespunzatoare gradului militar detinut, conform anexei nr. 1, dar nu mai putin de salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioara anului 1952 se utilizeaza salariul mediu brut pe economie.

(5) Evolutia salariului mediu brut/net pe economie si a salariului minim pe economie este prevazuta in anexa nr. 2.

ART. 2
(1) Pensiile prevazute la art. 1 pot fi revizuite si la cererea beneficiarului, in baza actelor doveditoare prezentate de acesta, intocmite conform prevederilor legale, din care rezulta alte date si elemente decat cele utilizate la recalculare/revizuire, perioade referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea in serviciu, respectiv in munca, utile in sistemul public de pensii, care se au in vedere la stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual.

(2) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel:

a) de la data de 1 ianuarie 2011, daca cererea de revizuire, impreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa de pensii sectoriala pana la data de 1 ianuarie 2014;

b) de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cererea, impreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa de pensii sectoriala peste termenul prevazut la lit. a).

ART. 3
Pentru revizuirea pensiilor prevazute la art. 1 se utilizeaza metodologia de calcul prevazuta in anexa nr. 3.

ART. 4
Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile lunare individuale realizate pentru intreaga perioada care constituie stagiu de cotizare raman in plata in cuantumurile rezultate in urma recalcularii.

ART. 5
Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile realizate si a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si ale caror cuantumuri sunt mai mari decat cele aflate in plata in luna decembrie 2010 se mentin in plata in cuantumurile rezultate in urma recalcularii pana la data emiterii deciziei de revizuire.

ART. 6
(1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile realizate si a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele aflate in plata in luna decembrie 2010 se mentin in plata in cuantumurile avute in luna decembrie 2010 incepand cu luna ianuarie 2011 pana la data emiterii deciziei de revizuire.

(2) Diferentele aferente lunii ianuarie 2011 se achita pana la sfarsitul lunii februarie 2011.

ART. 7
(1) In cazul pensiilor prevazute la art. 5 si 6, nu mai tarziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plata sau de recuperat, dupa caz, in functie de cuantumurile rezultate dupa luarea in considerare a tuturor documentelor care atesta veniturile realizate pe intreaga durata a stagiului de cotizare sau dupa aplicarea grilei prevazute in anexa nr. 1.

(2) Sumele de plata se vor achita pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2012, iar sumele de recuperat se retin din drepturile de pensie, in conditiile legii.

ART. 8
Ministrul apararii nationale, ministrul administratiei si internelor, precum si directorul Serviciului Roman de Informatii pot emite ordine si/sau instructiuni privind modalitatile tehnice de identificare, transmitere si solicitare a actelor si datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor.

ART. 9
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 10
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotararea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 527 din 28 iulie 2010.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza: Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Ioan Nelu Botis
Ministrul apararii nationale, Gabriel Oprea
Ministrul administratiei si internelor, Constantin-Traian Igas
Directorul Serviciului Roman de Informatii, George Cristian Maior
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu
București, 28 ianuarie 2011.
Nr. 1.

ANEXA Nr. 1 – SITUATIE cuprinzand cuantumul soldelor de grad si soldelor de funcție minime corespunzatoare gradelor militare detinute

ANEXA Nr. 2 – SALARIUL MEDIU ANUAL, SALARIUL MINIM PE TARA

ANEXA Nr. 3 – METODOLOGIE de calcul privind revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala


Doriti sa revedeti si anexele?
Click aici:
Admin

joi, 27 octombrie 2011

SCMD. CNR, fuse şi se duse! Continuam. Punct cu punct, despre CNR


Revin cu dezbaterea rezoluţiei şi a celor discutate acolo, unele dintre ele chiar deosebit de interesante chiar dacă nu au fost cuprinse în rezoluţie. Vom vedea imediat despre ce e vorba şi vom avea motive să ne întrebăm de ce unele lucruri discutate acolo nu au fost trecute în rezoluţie.


În continuarea rezoluţiei se menţionează faptul că s-a discutat şi aprobat ca fondul de premiere (care între noi fie vorba era o măsură stabilită de CD fără a avea aprobarea CNR) să fie suspendat . S-a mai stabilit ca din totalul cotizaţiei plătite de sindicalişti, 30 % să se dea filialelor iar diferenţa de 70 % să fie gestionaţi de conducere. Este pur şi simplu aberant , procentajul ar fi trebuit să fie exact invers, în condiţiile în care filialele trebuie să îşi plâtească chiria la sedii, deplasările, acţiunile, întreţinerea la sedii, de la lumină, căldură, apă rece apă caldă, la telefon , internet, televiziune, avocaţii. Ce mai rămâne Bucureştiului să gestioneze? Cine poate să răspundă ? Domnul Dogaru, domnul Năstase ...?
Hai să facem un un calcul scurt. Pe anul 2011 au fost înregistraţi peste 20.000 de sindicalişti, după cum susţinea chiar domnul Dogaru. 20000x 120ron = 2.400.000. ron . Asta în lei vechi înseamnă 24.000.000.000. lei . Deci 24 de miliarde în bani vechi. Îndrăzniţi numai să vedeţi ce dobândă se scoate pe banii aceştia. S-a propus ca departamentul financiar să depună în conturile filialelor imediat după livrarea cotizaţiilor în contul sindicatului. Propunerea nu a convenit conducerii, aceasta virând banii in cont filialelor cu ţârâita, în aşa fel încât să beneficieze tot mai mult de sume mari, pentru a obţine dobândă. It is all about money !


Mai departe aflăm că şeful sindicatului a propus ca sindicatul să se opună federalizării ţării. Nu pot să îmi stăpânesc un zâmbet. Domnilor, sindicatul este un sindicat, nu comisie a parlamentului, nu partid politic. Nu am putut face nimic să nu se schimbe legea pensiilor sau să nu ne recalculeze pensiile dar ne opunem cu tărie federalizării ţării. Asta este strategia sindicatului pe anul următor? Asta este tot ce poate realiza gândirea strategică a conducerii sindicale ? Mai trebuia să văd scris după această propunere … aplauze furtunoase. Nu contest importanţa acestui lucru pentru ţară, dar să ne fie clar: este un obiectiv al parlamentului, al forţelor politice, iar sindicatul nu poate face altceva decât ce fac câinii B,C,D, într-o nuntă canină, în care câinele Alfa perpetuează specia în timp ce ceilalţi se muşcă între ei, care să stea mai aproape de televizor. Iar în condiţiile în care domnul Dogaru mânat de orgolii de mascul Bravo, sau Charly recomandă sindicaliştilor să meargă pe cont propriu, nu în numele sindicatului, la întâlnirea cu membrii comisiilor de apărare din cele două camere ale Parlamentului, întâlnire iniţiată de opoziţie,ce şanse crede că mai are să apuce măcar un loc în primul rând la televizor ?


In continuare suntem înştiinţaţi că bugetul de cheltuieli pe anul 2012 a fost trecut pe ordinea de zi doar aşa, pentru derutarea adversarilor, pentru că neavând certitudinea banilor ce se vor încasa nu aveau ce discuta din punct de vedere valoric. Normal ar fi fost să se stabilească procentual cât la sută să se aloce pentru activităţi urmând ca la începutul anului când vor avea şi numărul de cotizanţi să facă transformarea şi eventualele modificări.
Numai că cei din conducere au preferat să solicite şi să primească mandatarea CD cu discutarea şi stabilirea bugetului, după bunul plac . Şi uite aşa uşor , uşor CD va prelua toate sarcinile CNR sub o motivaţie sau alta, iar filialele vor deveni pinguinii Comitetului Director.

Următorul punct discutat a fost Comisia de soluţionare a contestaţiilor. Cum nu ştiu ce atribuţiuni are şi cum va funcţiona, nu pot comenta nimic. Nu cunosc pe cei ce o compun, nu ştiu ce atribuţiuni are, nu am ce comenta la acest moment. Îi cunosc doar pe domnii Tudosie de la Sibiu şi Burneiu de la Caracal, şi dacă toţi au aceleaşi calităţi atunci pot spune că este o comisie bine aleasă.


Următorul punct, cel legat de strategia SCMD pe 2012, este un bluf . Mă aşteptam să văd acolo aspecte legate de relaţiile sindicatului cu partidele politice, sindicatele, cu celelalte asociaţii ale militarilor modalităţi de abordare a proceselor, forme de luptă sindicală ce trebuie adoptate, doctrină, modalităţi forme , metode şi tactici media , posibilităţi de apropiere a societăţii civile, procese ce se vor derula şi strategia pe care se va merge. Nimic din toate astea.


În schimb aflăm că se doreşte încheierea de contracte cu societăţi comerciale , bănci şi alte firme se spune “cu statut preferenţial pentru membrii SCMD “ . Hai să fim serioşi. Despre ce e vorba aici ? Despre contractele cu firmele care îşi fac publicitate pe blogurile sindicatului, despre contractul cu firma de telefonie pentru telefoanele care s-au dat pe ici pe colo pe la unele filiale, în care cei ce au semnat contractul ( conform legilor comerciale) au beneficiat de un bonus substanţial , sau despre ce ? Că nu am vâzut nici un sindicalist, pensionar de 50 de ani care să fie angajat de cineva. Dar uite aşa s-a dat liber la contracte din care vor câştiga doar cei ce le semnează.


 Problema patrimoniului, este mai departe de noi decât este Pământul de marginea Galaxiei. Sindicatul poate pune această problemă doar când va fi recunoscut ca partener de dialog al guvernului, sau Ministerului Apărării Naţionale. Dar atâta vreme cât nu suntem acceptaţi nici să ni se pomenească numele la ceremoniile de depunere a coroanelor , vom rămâne în poziţia căţeilor Beta, Charly, Delta, schelălăind neputincios şi adulmecând fericirea altora. Iar îndemnurile domnului Dogaru de boicotare a întâlnirilor cu parlamentarii ţării sau a activităţilor sociale sau manifestărilor naţionale ne va păstra în această poziţie veşnic.


 Penultimul paragraf face dovada întregii strategii a domnului Dogaru. NIMIC NU ESTE BUN , DACĂ NU PLEACA DE LA MINE ŞI DACĂ NU MĂ SCOATE PE MINE ÎN FAŢĂ. Orgoliul domnului Dogaru conduce acest sindicat şi asta reiese clar, fără drept de tăgadă,
din acest paragraf :
“De asemenea, obiectiv prioritar va rămâne atragerea societăţii civile şi organizarea acesteia pentru acţiune, în jurul programului numit PLATFORMA CIVICA, sprijinirea sau nu a unor canditaţi la viitoarele alegeri fiind condiţionată de adoptarea de catre aceştia a respectivului program. Pe larg, după ce preşedintele SCMD a adus clarificări în ceea ce priveşte strategia coordonării de către SCMD a societăţii civile, Col (r) Pricina Valeriu, vicepreşedinte SCMD, a explicat strategia SCMD în domeniul contracarării ofensivei imagologice şi psihologice declanşata de Guvern împotriva pensionarilor militari - în mod special, şi a pensionarilor - în general, dar şi a salariatilor, atrăgand atenţia că SCMD începe să devină un obiectiv prioritar strategic al Puterii, de înfrângere a oricărei rezistenţe. “
Este cât se poate de clar că domnul Dogaru se crede şi se vrea buricul societăţii şi că orice iniţiativă ar veni indiferent din partea oricui, nu va fi acceptată dacă acesta nu se supune dogmelor izvorâte din luminata minte a Comandantului .

DECI,
”obiectiv prioritar va rămâne atragerea societăţii civile şi organizarea acesteia pentru acţiune, în jurul programului numit PLATFORMA CIVICA, sprijinirea sau nu a unor canditaţi la viitoarele alegeri fiind condiţionată de adoptarea de catre aceştia a respectivului program …. strategia coordonării de către SCMD a societăţii civile”
( a se citi Dogaru în loc de SCMD ).
[ Amintiţi-vă că anul trecut îşi spunea la o emisiune tv , FCMD - FOSTUL COLONEL MIRCEA DOGARUI, în încercarea de a lega definitiv până la confundare numele său de al sindicatului sau invers. ]

Dacă mai are cineva un dubiu, mai pot aduce exemple, din care ultimul este RĂVĂŞITOR .

1. Vă amintiţi când acum un an jumătate parcă, domnul Dogaru flutura ideea formării unei confederaţii cu un sindicat al unei „Forţe” , un sindicat un pic misterios, format la vremea aceea din cam 150 de membri. Ştiţi care a fost argumentul forte al acestei propuneri ? Faptul că acel sindicat a acceptat ca, conducerea federaţiei să fie asigurată de către SCMD respectiv domnul Dogaru să fie preşedintele federaţiei.
2. De ce a boicotat întâlnirea cu parlamentarii opoziţiei ?
Pentru ca nu a fost „ invitat „ personal.
3. De ce a boicotat Ziua Armatei ?Pentru că nu a fost invitat .
4. De ce nu a participat la marile demonstraţii ale sindicatelor ?
Pentru ca nu a fost invitat.


E suficient ? Dacă nu, vă mai dau una caldă şi cu ea închei, pentru că după ea , nu se mai poate comenta nimic. Este ultima dovadă a cultului personalităţii şi aştept un şef de filială care să mă contrazică,
SĂ SPUNĂ CĂ NU A FOST AŞA.

La CNR un şef de filială, membru al grupului care au trimis propuneri le ROF despre care scriam pe blog, a propus ca SCMD să instituie o bursă pentru liceele militare , bursă care să fie acordată celor mai bune medii obţinute de către primii elevii din cele trei licee militare, o bursă care să poarte numele Mareşalului Antonescu, fost elev al Liceului Militar din Craiova, o bursă care să ajute astfel şi să impulsioneze elevii de liceu militar şi totodată să ne facă şi pe noi cunoscuţi în societatea militarilor activi , altfel decât prin proteste . Ba mai mult, s-a propus ca sursa financiară a cestei burse, să o constituie tocmai dobânda obţinută din cotizaţiile membrilor dobândă care anul acesta a fost de câteva sute de milioane. Propunerea , pe care personal o găsesc excelentă, a fost imediat împărtăşită de membrii CNR care au cerut să se voteze. A luat cuvântul domnul Dogaru care a spus că e de acord , cu un amendament :
SĂ SE MEŢIONEZE CĂ …. IDEEA ÎI APARŢINE.

Cel care a venit cu propunerea, a spus că nu îl interesează cine va fi acreditat cu paternitatea ideii , atâta vreme cât este aprobată. Au urmat rumori în sală, iar ... ideea nu s-a mai votat, domnul Dogaru ca preşedinte al prezidiului nu a mai supus-o aprobării plenului, urmând „să ne mai gândim” .


AŞA ESTE CONDUS SINDICATUL.
IATĂ CE PĂŢEŞTE UN PINGUIN CARE NU PUPĂ MÂNA ŞEFULUI, CÂND TRECE PE LÂNGĂ EL
Autor, Marin Neacsu

 
Pinguinul glumet 2 - MyVideo

luni, 24 octombrie 2011

SCMD. CNR, fuse şi se duse! Punct cu punct despre CNR


A trecut . Nici la cald, dar nici la rece, atâta timp cat nu am toate datele în faţă.
Aşa, la călduţ, la câteva zile de la eveniment, să vedem ce s-a petrecut.

Cum bănuiam, nu a fost cutremur, chiar dacă, după cum spunea un martor ocular nici prea plăcut nu a fost în unele momente, dar până la urmă s-a ajuns la un consens bun sau rău, rămâne de văzut. Deci la categoria lucruri pozitive putem nota :

1. S-a discutat până la urmă şi aprobat ROF, după aproape doi ani de discuţii şi un eşec. Cât de apropiat sau rupt de Statut este, vom vedea când va fi făcut public.

2. Au avut loc dezbateri pe marginea lui, ceea ce înseamnă că se mai poate negocia sau discuta în cadrul sindicatului. Dacă s-a discutat pe cauze reale sau doar pe probleme de orgoliu, vom vedea de asemenea după ce va fi făcut public ROF.

3. Unanimitatea în votul ROF. ( mă rog, un vot contra nici nu se mai pune , aproape că dă notă de seriozitate!)


Mai departe, până nu avem amănunte privind documentele adoptate , nu mă pot exprima, dar putem să discutăm pe marginea a ceea ce s-a întâmplat:

1. Ordinea de zi a fost modificată faţă de cea anunţată iniţial. Dacă acest lucru s-a făcut cu acceptul CNR este ok, dar în acest caz ar fi trebuit să vedem în rezoluţie, momentul în care s-a propus şi s-a aprobat modificarea ordinii de zi dar acest punct lipseşte din rezoluţie. Bunăoară punctul 2 al ordinii de zi , Analiza activităţii SCMD desfăşurată in perioada iulie 2010 – octombrie 2011 a devenit punctul 1 în rezoluţie. Tot aici se spune că CNR a votat raportul privind activitatea desfăşurată, dar nu se spune dacă CNR a fost de acord şi a apreciat pozitiv activitatea desfăşurată de SCMD. Deci dacă raportul a fost frumos întocmit este mai puţin important, interesant ar fi fost de ştiut dacă activitatea desfăşurată de SCMD a fost mulţumitoare sau nu pentru membrii CNR. Şi normal ar fi fost ca domnul Dogaru să prezinte RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA COMITETULUI DIRECTOR ADICĂ CEL CARE A CONDUS DESTINELE SCMD ÎNTRE DOUĂ SESIUNI ALE CNR conform art. 15(1) h) analizează și hotărăște asupra activității desfăşurate de Comitetul Director și Comisia de Cenzori. Ceea ce a prezentat acum domnul preşedinte este egal cu zero. Activitatea SCMD era cunoscută de oameni, dar cea a CD, mai puţin . Deci acest punct din statut a fost evitat şi mascat sub “Raport privind activitatea SCMD”.

2. Tot la acest capitol s-a decis ca din cotizaţie să se acorde filialelor 30% iar diferenţa să revină conducerii centrale. Cum de au acceptat filialele acest raport invers faţă de necesităţile de cheltuieli nu ştiu, dar mie mi se pare că punem căruţa în faţa calului. Filiala este cea care îşi plăteşte deplasările către Bucureşti atunci când sunt chemate la activităţi demonstrative , filialele şi-au angajat avocaţi proprii pentru procesele ce se derulează, filialele îşi plătesc sediile şi toate facilităţile, care se ridică la câteva milioane lunar. Practic de acum , Bucureştiul se ocupă numai de problemele mari, cheltuielile pentru filiale ar trebui vărsate direct în bugetul filialelor imediat după primirea cotizaţiei iar procentul trebuie inversat . În felul acesta se elimină şi situaţia penibilă prin care filialele trebuie să mai ceară lunar fonduri de la Bucureşti pentru plata necesităţilor. Ce face Bucureştiul cu 70% din cotizaţia filialelor? Eu consider că 30 % ar fi fost suficient pentru rezolvarea problemelor financiare ale CD şi conducerii centrale şi chiar şi pentru crearea fondului de ajutorare a sindicaliştilor. S-a stabilit ca acest fond să se acorde şi în 2012, dar nu s-a stabilit în ce procent, din suma totală, lucru ce ar fi trebuit stabilit măcar procentual.

3. La punctul 2 al OZ s-a discutat punctul 3 din ordinea de zi stabilită iniţial, şi anume ROF. Pe marginea acestuia nu comentez până nu văd documentul. De remarcat faptul că aşa cum spuneam , au avut loc dezbateri aşa cum era şi normal dacă ne raportăm la importanţa subiectului, dar anormal dacă ne gândim că acest proiect a fost înaintat la filiale cu mult timp înainte , a fost analizat, s-au trimis propuneri şi normal ar fi fost ca toate lucrurile şi discuţiile să fi fost rezolvate. Dar ... cum CD a tratat propunerile filialelor aşa cum am arătat „ Avatarurile unor propuneri ROF” discuţiile şi timpul pierdut cu ele o zi întreagă, transformă anormalul în normal.


4. Punctele 4 şi 6 ale ordinii de zi, cele referitoare la Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2010 şi rezultatul controlului intern .Propuneri şi măsuri adoptate şi Prezentarea şi aprobarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al SCMD pentru anul 2012 au fost dezbătute – se spune cu prioritate. De fapt numai bugetul a fost dezbătut cu prioritate şi nici acesta dezbătut, pentru că problema bugetului, asa cum reiese mai departe din rezoluţie, a ost discutată undeva pe la punctul 7 , când la propunerea CD s-a decis „Mandatarea CD pentru aprobarea, la începutul anului viitor, în funcţie de încasări, a proiectului de buget”.

Deci practic punctul 6 al ordinei de zi nu a putut fi discutat, aşa cum spuneam şi eu în postarea mea „Aici sunt curios la ce buget se va raporta Comitetul Director. La cel din 2011, sau la cel din 2012, pentru ca în mod cert, bugetul nu va mai fi acelaşi. Şi atunci cum să aprobi un buget pe care nu îl cunoşti??.... Poate să îl discuţi aşa, procentual, dar nu valoric, pentru că nu sunt fonduri pe care să contezi la această oră, totul e la nivel evaluativ, probabil, se poate discuta de procente de buget, nu de valori bugetare. Sunt curios când va avea loc rectificarea bugetară şi dacă a fost luată în calcul.” Este curios când au realizat cei din conducere că acel punct este ... lipsit de obiect, după ce au citit articolul meu ?

Punctul 4 , cel cu bilanţul contabil pe 2010 şi măsurile propuse în urma controlului sunt atât de subţire prezentate în rezoluţie încât te întrebi dacă a fost prezentat ceva sau s-a făcut prezentarea ceva gen: „priviţi aceste foi, acesta este raportul, sunteţi de acord ca acesta este raportul? Vă rog sa constataţi că scrie pe el raport. De acord? Da! DECI S-A VOTAT RAPORTUL.” Cred totuşi că s-a prezentat raportul pentru că ar fi o lipsă de responsabilitate dureroasă din partea membrilor CNR să treacă aşa uşor peste un raport atât de important. Dar lipsa unor detalii vizavi de cele prezentate, dă iarăşi naştere la speculaţii care nu folosesc nimănui.

Nu am ce altceva să mai comentez pe marginea acestui raport atâta timp cât datele lipsesc cu desăvârşire. Se păstrează o tăcere nu suspectă ci complicitară din dorinţa de a nu se strica imaginea SCMD probabil. Chestie de ... politică imagologică cum le place unora să spună. Care sunt acele măsuri propuse , pe cine vizau, în ce au constat greşelile –dacă au fost - nu se specifică, probabil pentru a nu păta imaginea persoanelor respective, lăsând însă să se dezvolte suspiciunile vizavi de un control discutat şi comentat de mai bine de un an de zile. Era suficient să se spună că raportul a lămurit suspiciunile apărute la începutul anului şi a demonstrat că acestea au fost nefondate. NICI MĂCAR ATÂT NU S-A PUTUT SPUNE ŞI ATUNCI MĂ ÎNTREB CUI FOLOSEŞTE ACEASTĂ FUGA DE RESPONSABILITATE? IN NICI UN CAZ SINDICATULUI.


Punctul 5 - Comisia de cenzori
Deşi pare ok la prima vedere , ridică la rândul lui UN SEMN MARE DE ÎNTREBARE. De ce membrilor comisiei de cenzori li s-a acceptat demisia , sau eliberarea din funcţie şi celor 3 membri ai CD nu ? Este un mare semn de întrebare pentru că rezoluţia spune : “La punctul 5 al ordinei de zi, s-a constatat că adoptarea ROF-ului face imposibilă continuarea activităţii Comisiei de cenzori, date fiind noile cerinţe legale (???????????). În această situaţie, CNR a aprobat atât activitatea comisiei cât şi solicitarea membrilor comisiei de a li se retrage aceasta calitate.”

Aici avem două aspecte . Primul este confirmarea a ceea ce spuneam eu în postarea mea legată de poveste romanţată despre faptul că ROF va fi votat în primă urgenţă, pentru a se putea prevala de acesta în aplicarea şi discutarea următoarelor puncte ale ordinei de zi. “ Eşti tare şefu!! “

Ceea ce trebuia demonstrat. S-a aplicat regula şi uite aşa, activitatea comisiei de cenzori a fost judecată prin prisma proaspătului ROF ceea ce este neprincipial.

Iar întrebarea de bază revine : De ce membrilor comisiei de cenzori li s-a aprobat eliberarea din funţie , la cerere, deşi şi ei sunt aleşi conform statutului pe 4 ani, iar celor 3 membri ai CD nu ?????

Răspunsul e simplu :
1. Comisia de cenzori a fost aleasă de CD deci din oameni dedicaţi trup şi suflet conducerii, deci nu putea să nu le ia în discuţie (dacă a existat), cererea de eliberare din funcţie. Să nu uităm primul raport, al acestei comisii de cenzori , cel cu renumitul “cazan”, raport care a declanşat apoi controlul despre care vorbim din ianuarie 2011.

2. Pentru că asta este( probabil ?) una din propunerile comisiei de control financiar şi doar ce se spusese că în punctul 4 al ordinei de zi s-a prezentat şi aprobat raportul şi propunerile controlului executat.

3. Pentru că cei din comisia de cenzori nu fac parte din organele de conducere ale sindicatului, deci nu trebuiesc raportaţi la judecătorie , prin urmare , nu există riscuri.


Punctul 7
Aici intrăm pe teren minat. De departe cel mai nestatutar punct al întregii activităţi. De ce? Pentru că măsurile stabilite, interpretările făcute în sprijinul acestora şi deciziile luate sunt de cascadorii râsului. Boc şi Anastase ar fi geloşi dacă ar vedea cum este interpretată democraţia în SCMD.

1. „CNR a luat în discuţie cererile de demisie ale Lt Col (r) Cobuz Elena, vicepreşedinte SCMD şi Col. (r) Monac Constantin, Secretar general al SCMD. CNR a aprobat in unanimitate decizia CD de a se proceda în conformitate cu Statutul si legislaţia in vigoare, respectiv suspendarea pe un an de zile a celor doi petiţionari, aceştia urmând să-şi păstreze calitatea de membri ai SCMD.” Este absolut incredibil cum 60 de oameni pot aproba o asemenea aberaţie. Spun acest lucru cu riscul de a îmi ridica în cap tot CNR şi de a fi aspru pedepsit, dar o gogomănie mai mare nu am auzit de mult.

Pe ce îmi bazez aprecierea?
A). În statut nu prevede nicăieri că membrii comitetului Director sunt legaţi pe viaţă şi nu pot cere dezlegarea de sarcinile sau calitatea de membru al acestui for. Interpretarea dată de cei din conducere în faţa membrilor CNR cum că nefiind un raport de muncă cei 2 nu îşi pot prezenta demisia care : “reprezintă un act unilateral de voință a salariatului care comunică angajatorului, printr-o notificare scrisă, încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea preavizului”

B). Ei bine , câţiva oameni furioşi au reuşit să aburească 60 de minţi făcându-i să treacă peste esenţă aceea că REPREZINTĂ UN ACT UNILATERAL şi au luat în considerare partea care se referă salariat şi angajator. Este pur şi simplu incredibil cum o problemă de drept internaţional, un principiu fundamental al drepturilor omului este pur şi simplu spulberat de un sens al unui cuvânt. Membrii CNR au luat în calcul doar litera , dar nu spiritul legii, pentru că în ultimă instanţă, cei doi îşi exprimaseră clar dorinţa de a li se retrage calitatea de membri ai CD , iar forma nu era în nici un caz mai importantă decât esenţa cererii lor.

C). Nu ştiu daca membrilor CNR li s-a explicat înainte de a vota ce cuprinde art. 20 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului :” Articolul 20. Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica. Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie. “ De reţinut de cei ce nu sunt familiarizaţi cu legile, că prin asociaţie în sensul documentului se înţeleg şi organelle de conducere ale acestora.

D). Faptul că acest simulacru de statut, făcut, aşa cum au recunoscut chiar cei din conducere, pe genunchi, nu prevede dreptul celui ales în organele de conducere de a renunţa unilateral la prerogativele şi calitatea unei funcţii, nu îi ia acest drept universal iar membrii CNR nu aveau nici un drept să adopte o hotărâre care ne umple de ruşine pe toţi. Orice alt comentariu este de prisos.

2). Apoi ni se spune că a fost discutată şi situaţia doamne Winzer. Aici am oarece dubii. Se pune întrebarea de ce demisia doamnei Winzer nu a fost discutată odată cu a celor doi atâta vreme cât se aflau în aceeaşi situaţie ? Răspunsul este grav. Pentru că situaţia doamnei Winzer nu a fost discutată. Spun asta pentru că imediat după CNR , seara , în jurul orei 20 am discutat cu un membru al CNR care mi-a spus că situaţia doamnei Winzer nu a fost discutată şi nu a ştiut să spună de ce. Dacă m-a minţit, mint şi eu, dar nu cred că a minţit şi sper să fie aceeaşi persoană de onoare şi în continuare. Este posibil ca cei care au întocmit rezoluţia să fi introdus acest articol după ce şi-au dat seama că au uitat să o discute?!! Nu ştiu. Eu cred că persoana cu care am discutat nu m-a minţit. Poate eventual să spună că a uitat, sau a fost ieşit din sală o perioadă.

3). Mai departe tot la punctul 7, este discutată cererea domnului Dragos Icleanu de a fi prezentat în plenul adunării, raportul comisiei de control al cărei secretar a fost. Această petiţie care a fost postată pe blogul lui Burcu, nu conţine în ea absolut nimic ilegal, nestatutar sau … lipsit de demnitate. Şi totuşi, se decide discutarea acestuia în adunarea generală a filialei, dar nu se spune de ce. Aş putea spune fără rezerve că este cea mai crasă dovadă de abuz. Este ilegal! Contrar Legii. Nu poţi decide discutarea şi luarea unor măsuri împotriva unui om aşa simplu, pentru că nu ţi-a plăcut ceva din ceea ce a spus, fără a îţi justifica măcar decizia cu articole din statut sau fapte săvârşite de cel pe care îl blamezi. Este pur şi simplu incredibil. Dacă aceasta este democraţia în accepţiunea conducerii sindicatului , atunci ceea ce face conducerea ţării cu drepturile noastre, este lacrimă , pentru că guvernul măcar îşi prezintă justificarea faptelor şi măsurilor pe care le ia, pe când conducerea sindicatului trece cu compresorul peste drepturile fundamentale ale omului fără să clipească.


4). “La acest punct, s-a propus, din partea filialelor teritoriale şi s-a votat in unanimitate ca filialele să ia măsuri imediate împotriva membrilor care au continuat şi continuă să pericliteze prin activitatea lor, desfaşurată în interes personal sau extern, imaginea şi existenta sindicatului. S-a votat în unanimitate să se ia masuri împotriva acelora care au sustras şi refuză să predea documente aparţinând sindicatului. S-a votat ăn unanimitate să se ia masuri împotriva celor vinovati de scurgeri de informaţii din Sindicat şi, de asemenea, măsurile legale împotriva celor care au de restituit sume de bani sau bunuri materiale, obiecte de inventar şi active fixe aparţinând sindicatului “

Ei bine, în acest pasaj se spun atât de multe lucruri încât te cutremuri. Sunt aici învinuiri grave , dar nenominalizate la adresa unor membri ai sindicatului, şi măsuri împotriva unor fapte atât de evaziv prezentate, încât practic orice om poate fi învinuit, judecat şi împuşcat pentru nişte fapte minore:

1. “Împotriva membrilor care au continuat şi continuă să pericliteze prin activitatea lor, desfaşurată în interes personal sau extern, imaginea şi existenta sindicatului.” Ce înseamnă asta , ce se înţelege prin aceste fapte , care sunt ele, nu se specifică. Deci orice persoană care face sau spune ceva ce nu place conducerii, începând de la a critica până la a pune întrebări, poate fi inclus în acest punct , judecat şi pedepsit. Democratic nu ?

2. “să se ia masuri împotriva acelora care au sustras şi refuză să predea documente aparţinând sindicatului “ La cine se referă acest pasaj? Avem astfel de cazuri, dacă da , au fost prezentate în faţa CNR sau este doar un coşmar al cuiva şi în baza lui se iau măsuri preventiv ? Răspunsul îl cunoaşteţi.

3. “S-a votat în unanimitate să se ia masuri împotriva celor vinovaţi de scurgeri de informaţii din Sindicat “ Aceeaşi exprimare evazivă, dar cu ţintă precisă şi obiectiv clar, prin care se doreşte pedepsirea cuiva care nu respectă Omerta. Aduc aminte pe această cale tuturor celor interesaţi că  Art. 4. din statut spune : „Principiile fundamentale ale organizării și funcționării Sindicatului sunt: respectul față de lege, unitatea de acțiune, loialitatea și disciplina sindicală, democrația, solidaritatea oștească, onoarea și demnitatea militară, exprimarea liberă și respectul opiniilor.”

În plus, nu scrie nicăieri în statut ce documente reprezintă secrete , care sunt secrete de serviciu, secrete de stat sau SSID . Calitatea de a clasifica astfel de documente nu revine sindicatului, iar sindiactul nu este o societate secretă, nici paramilitară, nici nu face parte dintr-o lojă masonică aşa cum face parte şefa casei de avocatură care ne păstoreşte dosarele judiciare şi datele personale.

Iată ce spune legea dialogului social în definirea noţiunii de sindicat “ sindicat — formă de organizare voluntară a angajaţilor, în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor lor profesionale, economice şi sociale în relaţia cu angajatorul. “ Nu văd aici unde se vorbeşte despre orgnizaţie secretă, despre organe de informaţii, sau ceva ce ar duce cu gândul la activităţi conspirative. Dacă unii vor să se joace cu cuvintele, sau de-a armata şi organizaţiile secrete, să o facă în familie.

4. “măsurile legale împotriva celor care au de restituit sume de bani sau bunuri materiale, obiecte de inventar şi active fixe aparţinând sindicatului “ Şi aici , deşi nu se spune, se fac trimiteri aluzive la anumite persoane devenite persona non grata, care au de restituit nişte bunuri. Subiectul a mai fost amintit cândva imediat după scrisoarea domnului Zăpor, când s-au făcut unele trimiteri la terţe persoane. Cu ce seamănă acest pasaj nu ştiu dar mie mi se pare aşa o încercare de a strânge un şurub.

Doamne, acuma văd că am scris déjà 6 pagini şi nu am terminat de analizat Rezoluţia. Mă opresc aici . Continuarea într-un material ulterior dacă va mai fi cazul. Şi aşa e prea mult. Este suficient de comentat ca să se plângă cineva de lipsă de activitate.
Marin Neacsu

Multumesc autorului, D-l Marin Neacsu!
Comentariile, va apartin!
Admin

vineri, 21 octombrie 2011

SCMD. REZOLUTIA Consiliului National al Reprezentantilor SCMD Alba Iulia - 20.10.2011


Intrunit statutar in zilele de 18-20 octombrie 2011, la Alba Iulia, Consiliul National al Reprezentantilor SCMD (CNR) a votat in unanimitate, la primul punct al ordinei de zi, raportul privind activitatea desfasurata de SCMD in perioada iulie 2010-octombrie 2011, raport prezentat de catre presedintele SCMD. La dezbaterile pe marginea raportului s-a aprobat initiativa Comitetului Director (CD) de a se acorda un cuantum de 30% din cotizatii catre filiale, cuantum care va ramane acelasi si in anul 2012. In mod expres, acelasi cuantum pentru anul 2012 a fost dezbatut si votat la sfarsitul lucrarilor. S-a votat, de asemenea, ca filialele mici si cele nou infiintate sa fie, ca si pana acum, sprijinite financiar pentru desfasurarea activitatilor sindicale.
CNR a aprobat decizia luata de catre Comitetului Director in anul 2011, de a se sprijini cu o suma de bani familiile membrilor SCMD, in caz de deces al acestora, la cererea filialelor. Prin vot unanim s-a hotarat sa se acorde acest ajutor si in 2012, cuantumul fiind stabilit in functie de disponibilitatile financiare ale SCMD.

La punctul 2 al ordinei de zi a fost dezbatut Regulamentul de organizare si functionare a SCMD (ROF). Dupa ample dezbateri, propunerile de modificare si completare au fost introduse imediat in cadrul proiectului si, in final, ROF a fost aprobat cu majoritatea voturilor (s-a inregistrat un singur vot impotriva).

S-a votat ca punctele 4 si 6 ale ordinei de zi, respectiv prezentarea bilantului contabil pe anul 2010, rezultatul controlului intern si proiectul de buget de venituri si cheltuieli, sa fie prezentate prioritar. Acestea au fost sustinute de catre vicepresedintele SCMD, Gl. Mr. (r) Nastase Constantin, care a raspuns si intrebarilor privind masurile luate de CD, acestea fiind votate in unanimitate.

La punctul 5 al ordinei de zi, s-a constatat ca adoptarea ROF-ului face imposibila continuarea activitatii Comisiei de cenzori, date fiind noile cerinte legale. In aceasta situatie, CNR a aprobat atat activitatea comisiei cat si solicitarea membrilor comisiei de a li se retrage aceasta calitate. A fost aleasa o noua Comisie de cenzori in urmatoarea componenta:

1. Lt. Col. (r) Sturza Alexandru – Filiala 1 Deva
2. Mr. (r) Ghinescu Cornel – Filiala 1 Ploiesti
3. Mr. (r) Balaiita Sorin – Filiala 1 Alexandria

In prima sa sedinta, comisia de cenzori si-a desemnat presedintele, in persoana dl avocat Balaiita Sorin, care are si calitatea de expert contabil autorizat.

La punctul 7 al ordinei de zi – hotarare asupra petitiilor, apelurilor si propunerilor adresate CNR in perioada iulie 2010-octombrie 2011, CNR a luat in discutie cererile de demisie ale Lt Col (r) Cobuz Elena, vicepresedinte SCMD si Col. (r) Monac Constantin, Secretar general al SCMD. CNR a aprobat in unanimitate decizia CD de a se proceda in conformitate cu Statutul si legislatia in vigoare, respectiv suspendarea pe un an de zile a celor doi petitionari, acestia urmand sa-si pastreze calitatea de membri ai SCMD.

De asemenea, a fost prezentata situatia doamnei vicepresedinte Lt. Col (r) Winzer Ana, a carei suspendare a fost prelungita pentru inca un an, masura care se incadreaza in competentele CD.

A fost dezbatuta si petitia Col. (r) Icleanu Dragos, membru SCMD, transmisa prin e-mail, decizia CNR fiind aceea ca dl Col. Icleanu sa fie pus in discutia Adunarii generale a Filialei Sector 6 Bucuresti, care va informa CD cu privire la masurile luate impotriva domniei sale. La acest punct, s-a propus, din partea filialelor teritoriale si s-a votat in unanimitate ca filialele sa ia masuri imediate impotriva membrilor care au continuat si continua sa pericliteze prin activitatea lor, desfasurata in interes personal sau extern, imaginea si existenta sindicatului. S-a votat in unanimitate sa se ia masuri impotriva acelora care au sustras si refuza sa predea documente apartinand sindicatului. S-a votat in unanimitate sa se ia masuri impotriva celor vinovati de scurgeri de informatii din Sindicat si, de asemenea, masurile legale impotriva celor care au de restituit sume de bani sau bunuri materiale, obiecte de inventar si active fixe apartinand sindicatului.

La propunerea filialelor din teritoriu s-a votat cu majoritate de voturi (3 voturi impotriva, din parte filialelor din Capitala), sa fie anulat fondul de premieri de 10% din sumele destinate filialelor, acestea urmand sa valorifice cele 30 de procente care le revin, exclusiv pentru activitatile de sindicat, chirii, etc.

La propunerea presedintelui SCMD, CNR a aprobat in unanimitate ca SCMD sa se implice cu toate fortele in lupta impotriva reformei administrativ-teritoriale - premisa a desfiintarii Romaniei prin federalizare, si pentru sustinerea oricaror initiative de referendum in aceasta chestiune.

CNR a aprobat in unanimitate solicitarile CD privind:

· Mandatarea CD pentru aprobarea, la inceputul anului viitor, in functie de incasari, a proiectului de buget;
· Trecerea, acolo unde este cazul, de la conventii civile la contract de munca pentru personalul tehnic al SCMD, cu respectarea legislatiei in vigoare, prin organizarea de concursuri, pentru ocuparea functiilor remunerate si incheierea de contracte de munca numai pe perioade determinate.

S-a constituit, conform punctului 9 al ordinei de zi, Comisia de solutionare a contestatiilor, formata din:

1. Col. Racasan Stefan – Vicepresedinte SCMD
2. Col Tudosie Stefan – Presedinte Filiala 1 Sibiu
3. Plt Adj. Petcu Daniela – Presedinte Filiala 1 Sector 5 Bucuresti
4. Col Pricina Valeriu – Vicepresedinte SCMD
5. Col Iancu Valerica- Presedinte Filiala 1 Sector 2 Bucuresti
6. Col Gurau Petru – Presedinte Filiala 1 Braila
7. Cpt Cdor Burneiu Dorel – Presedinte Filiala 1 Caracal
8. Col Aromanesei Radu – Presedinte Filiala 1 Timisoara
9. Col. Mandasescu Horatiu – Vicepresedinte Filiala Sector1 Bucuresti

Aceasta comisie urmeaza sa-si aleaga presedintele, la prima sa sedinta.

In ceea ce priveste strategia SCMD pe 2012, conform aprobarii de modificare a ordinei de zi, punerea in discutie a acesteia a inceput in seara zilei de 19.10.2011, prin abordarea relatiilor cu partenerii de dialog social, si a continuat in sedinta din 20.10.2011.

S-a subliniat necesitatea actionarii in vederea incheierii de contracte cu statut preferential pentru membrii SCMD, cu societati comerciale, banci si alte firme in vederea absorbtiei ca forta de munca si calificarii, acolo unde este cazul, prin cursuri gratuite pentru membrii SCMD.

In ceea ce priveste sanatatea, s-a aprobat actionarea in instanta de judecata a Guvernului, pentru nerespectarea prevederilor legale privind asistenta medicala gratuita pentru militari si familiile lor precum si neasigurarea gratuita a medicamentelor.

Referitor la patrimoniul Armatei, s-a aprobat generalizarea eforturilor de aparare si recuperare a proprietatilor imobile care au apartinut organizatiilor si structurilor militare.

Un obiectiv important va ramane in continuare primirea de noi membri si diversificarea metodelor de asistenta juridica, sub coordonarea si strategia unica elaborata de catre Departamentul juridic al SCMD pentru fiecare proces in parte. Aceasta este o dorinta expresa a tuturor reprezentantilor filialelor, pentru ca numai sub coordonarea stricta a Departamentului juridic membrii SCMD pot fi protejati in relatiile cu Guvernul si avocatii. Activitatea Departamentului juridic a fost expusa pe larg de catre Lt Col (r) Caloian Monica, sef al departamentului, care a raspuns pe larg tuturor intrebarilor in scopul clarificarii strategiei SCMD in acest principal domeniu.

De asemenea, obiectiv prioritar va ramane atragerea societatii civile si organizarea acesteia pentru actiune, in jurul programului numit PLATFORMA CIVICA, sprijinirea sau nu a unor canditati la viitoarele alegeri fiind conditionata de adoptarea de catre acestia a respectivului program. Pe larg, dupa ce presedintele SCMD a adus clarificari in ceea ce priveste strategia coordonarii de catre SCMD a societatii civile, Col (r) Pricina Valeriu, vicepresedinte SCMD, a explicat strategia SCMD in domeniul contracararii ofensivei imagologice si psihologice declansata de Guvern impotriva pensionarilor militari - in mod special, si a pensionarilor - in general, dar si a salariatilor, atragand atentia ca SCMD incepe sa devina un obiectiv prioritar strategic al Puterii, de infrangere a oricarei rezistente.

La concluzii, presedintele SCMD a subliniat ca, pornind de la un mic grup de militari in rezerva, SCMD a ajuns deja un fenomen social de masa si un fenomen istoric, pentru cea mai mare parte a natiunii romane el reprezentand ultima speranta, iar pentru fortele politice, un partenere de dialog si negocieri.

Textul rezolutiei a fost prezentat, discutat, completat si aprobat la incheierea lucrarilor CNR.

Alba Iulia, 20.10.2011
Publicat de Sindicatul Militarilor
Sursa: 21.10.2011

REZOLUTIA Consiliului National al Reprezentantilor SCMD Alba Iulia - 20.10.2011

Comentariile, va apartin!
Admin

marți, 18 octombrie 2011

SCMD. Consiliul National al Reprezentantilor se intruneste maine, sub auspicii sumbre, la Alba Iulia


MEHEDINTI Blog online - Open Access publishing,
ramane consecvent ratiunii sale de fi, de a va informa in timp real cu aspecte de interes, utile. Este info-sprijin si platforma de discutii libere, necenzurate, apartinand unei comunitati virtuale de prieteni, de camarazi adevarati.
Si ieri, Si azi, Si maine.  La bine si la greu.
Este comunitatea virtuala a fostilor pensionari militari. 
Admin


---------- Forwarded message ----------
From: Icleanu Dragos dragos.icleanu@yahoo.com
Date: 2011/10/18
Subject:
To: BOBOSEA MIHAELA-SCMD mihaelabobosea@yahoo.com
Cc: ": ……………………

Buna ziua Domnilor Presedinti de filiale.

Ma numesc Dragos Icleanu, membru scmd sector 6 Bucuresti. Dupa cum
probabil cunoasteti eu am fost desemnat de catre Comitetul Director,
ca la momentul septembrie 2010 sa fiu secretarul echipei de
verificare a activitatii finaciar contabile a sindicatului de la
infiintare pana la data de 30.11.2011. Activitatea s-a finalizat si
echipa a incheiat raportul de verificare, cu constatari, disfunctii,
cauze, consecinte, responsabilitati ale persoanelor din CD si
Secretariat si masuri legale ce trebuie sa le intreprinda CD pentru
inlaturarea disfuctiilor si desfasurarea activitatii finaciare in
conditii de legalitate.

Disfunctiile constatate sunt importante,
de natura cheltuielilor ilegale, inoportune si fara a fi necesare. Echipa
a apreciat ca o concluzie si recomandare facuta Comitetului Director
citez: “SA STOPATI CHELTUIELILE NELEGALE”. Domnul Presedinte a, afirmat in momentul numirii echipei de verificare ca Rapotul va fi prezentat Presedintilor de filiala pentru a fi adus la cunostiinta tututror membrilor de sindicat si ca va fi prezentat in Consiliul National al Reprezentantilor. Apoi nu a mai facut nici o precizare referitoare la aducerea la cunostiinta membrilor de sindicat a continutului raportului.

Dl. Ranciog in repetate randuri a afirmat
pe bloguri ca nu s-a constatat nimic, ca eu, citez: ”…… chiar tu
(adica eu) ai scris acest lucru in raport”. Eu nu am scris acest lucru in
Raport. Am prezentat cele trecute in raport presedintelui filialei
mele, precum si colegilor din B.Op al filialei iar colegii au vazut
constatarile sustinute de inscrisuri.

Eu ca om si militar consider ca
banii mei si a celorlalti membri de sindicat, trebuie sa fie cheltuiti
in folosul nostru si nu in folosul lor pentru cauciucuri,
telefoane……..si va pot enumera multe alte cheltuieli ilegale,
neeconomicoase si fara utilitate pentru sindicalisti. Dupa cum vedeti
acum cand se vorbeste despre Consiliu National al Reprezentantilor,
in ordinea de zi nu este trecuta prezentarea continutului raportului.

Iar daca va fi prezentat de cineva din CD, nu se va prezenta tot
raportul (de 24 de pagini parte de text si 300 de file cu anexe), vor
prezenta numai franturi care sa arate ca noi echipa nu am constatat
nimic. Pacat, mare pacat!!!.Sa cheltuiesti bani pe diverse materiale
care nu au nici o legatura cu activitatile sindicatului. Eu am fost
etichetat ca “securist” si “inchizitor”, “cal troian”, pentru ca am
intrebat (numai am intrebat!!!!!!) la ce folosesc G.P.S.-urile,
matura electrica, carbunii de gratar, bautura scumpa si multe altele
pe care ar fi bine sa le cititi singuri, Dvs. Presdintii de filiale
si hotarati Dvs. daca sunt greseli involuntare si din necunoastere asa
cum in repetate randuri Dl. Presedinte a incercat sa denatureze
continutul rapotului.

Cereti sa cititi Dvs. rapotul si mai ales cititi
anexele unde sunt aratate detaliat toate cheltuielile. In alta ordine
de idei. De ce documentele justificative de cheltuieli ale filialelor
contin date, semnaturi, responsabilitati, explicatii de necesitate a
cheltuielilor asa cum prevede legislatia in vigoare si cele de la
Bucuresti nu?. Va intreb pe Dvs. de ce sa nu consumati Baccardi
Breezer, Whiski, Murfatlar, sau de ce nu folositi masina peronala
alimentand-o cu peste 1000 de litri de benzina pe luna?.

Acestea si multe altele sunt continute de raport. In ce ma priveste nu doresc
decat un singur lucru: Sa cunoasteti Dvs., toti presedintii de filiale
si toti sindicalistii cum s-au cheltuit banii, pentru ca sunt ai
nostri si este statutar sa cunoastem acet lucru. Va rog , solicitati
Presedintelui sa va puna la dispozitie raportul, sa-l cititi si apoi
hotarati Dvs., presedintii de filiale ce doriti, dar numai cititi-l.

Statutar am solicitat presedintelui filialei sector 6 sa va prezinte
Dvs., presedintilor de filiala, petitia mea adresata Consiliului
National al Reprezentantilor, pe care sa o luati in discutie si in
urma acesteia, sa-mi dati un raspuns privind modul ei de solutionare.
Cu stima, Dragos Icleanu-scmdsector6 Bucuresti.


---------- Forwarded message ----------
From: Marian Ilie marian1950@gmail.com
Date: 2011/10/18
Subject: Fwd:
To: Icleanu Dragos dragos.icleanu@yahoo.com
Cc: "\\\"\\\”
==========
Pacat, camarade Icleanu,
este tare pacat
ca mesajul acesta ajunge atat de tarziu.

In momentul cand eu l-am citit si va raspund presedintii de
filiale sunt la sau in drum spre Alba Iulia. Greu de presupus ca nu
vor fi luati, o buna parte din ei, prin surprindere - iar asta este de
natura sa vicieze corectitudinea hotararii ce se va adopta, fie ea
favorabila, fie defavorabila concluziilor din Raportul de audit. Sunt
situatii cand elementul "surpriza" aduce deservicii celui care
sconteaza pe surprinderea adversarului; asta se intampla de fiecare
data cand "surprinderea" ii vizeaza si pe "aliati" (fortele "amice").

Nu stiu ce va iesi la Alba Iulia, numai balamuc sa nu iasa. Balamuc a
fost si anul trecut, in sensul ca nu s-au putut adopta deciziile ce
trebuiau de pe atunci adoptate. Parerea mea este ca trebuia sa
procedati in asa fel incat oamenii sa stie ca toate invinuirile sau
reprosurile aduse de Winzer, Cobuz, Zapor, Neacsu sau de mine sunt
intemeiate. Daca ati fi procedat asa, pana acum toate filialele ar fi
fost convinse de adevar si ar fi avut timp sa mediteze si sa
reactioneze in deplina cunostinta de cauza. Pentru ca la toate
mesajele mele replica invariabila de la majoritatea filialelor a fost
"arata-ne, domnule, si noua raportul ala !".

Sunt printre participanti si presedinti de filiale convinsi ca noi
n-am "latrat aiurea-n vant" si vor vota - daca se va vota ceva - in
virtutea ratiunii si nu asa, pusi in fata faptului implinit, in pripa.

Probabil ca Filiala Sect.6 a premeditat un moment de schimbare la
nivelul conducerii centrale, dar eu ma indoiesc de justetea caii
alese. Calea ar fi fost justa daca raportul ar fi ajuns cu multe luni
in urma la fiecare filiala si s-ar fi intremat o dezbatere la obiect
pe problemele din raport. Sunt convins, multe alte lucruri se vor fi
fost schimbat (pentru ca unele s-au schimbat deja, in bine), iar
lucrarile CNR s-ar fi desfasurat statutar, cu o buna pregatire din
timp a materialelor prezentate, dar si a membrilor votanti - pe
problemele supuse votului.

Asa, cum sa ma situez eu fara rezerve alaturi de conducerea Filialei
Sect. 6, cand am in fata o replica foarte taioasa a presedintelui de
filiala la adresa persoanei mele si a demersului meu critic? Acum 4
luni nu stia, domnia sa, continutul raportului de audit? Ar fi
singurul raspuns logic, dar nu cred ca lucrurile sa fi stat asa.

Nu stiu ce se va intampla maine la CNR, sper ca ratiunea sa triumfe si
adevarul adevarat sa iasa la suprafata, astfel incat SCMD sa-si reia
efortul pincipal pe o directie fara sincope. Forta SCMD depinde de
forta actului sau decizional, iar forta deciziilor SCMD sta in
filiale, nu la Centru. In filialele unite, nu dezbinate, pentru ca
unirea genereaza putere.


=======================
NOTA:
=======================
Comitetul de organizare a Consiliului Natiomal al Reprezentantilor SCMD a fost abandonat de catre consilierul parlamentar Col (r) dr. Constantin MONAC – Secretar General al SCMD, declarat autor al “conceptiei” de modificare a OUG 1/2011, autodeclarat mare iubitor al sindicalistilor militari, dar care nu ezita sa-i ameninte, citam:

“In temeiul prevederilor legale enuntate in continutul solicitarii mele de demisie va rog inca odata sa o supuneti atentiei CNR ce se va intruni in zilele de 18-19.10.2011 (activitate la care sarcinile de serviciu nu-mi permit sa particip), si sa-mi trimiteti in termenele legale: 1. Extras din procesul-verbal al sedintei CNR. 2. Hotararea judecatoreasca privind degrevarea mea de calitatile si functia detinute in cadrul S.C.M.D.

In cazul in care nu se va da curs solicitarii mele de demisie voi fi nevoit sa ma adresez in nume personal instantei de judecata competente (Judecatoria Sectorului 1) pentru a hotara eliberarea mea din calitatile si functiile detinute in S.C.M.D.Pentru o astfel de situatie nedorita prezenta scrisoare constituie procedura prealabila.”

Publicat de Sindicatul Militarilor
17.10.2011

Cum a fost lucrat domnul Monac - poveste romantata
Cum a rezolvat domnul Dogaru un conflict înainte de a apărea sau nu te pune cu meseriaşii
Hai sa judecăm . Mă opriţi unde greşesc:

1. Domnul Monac este cam în contră cu domnul Dogaru cam de pe la începuturi. Chiar şi când a demisionat doamna Winzer, era rebel, dar nu a vrut să creeze o criză în conducerea sindicatului şi a căzut oarecum la pace , au stabilit un modus vivendi, deşi fusese atacat mârşav de unii colegi, sub anonimat. De dragul sindicatului o sacrifică pe doamna Winzer şi rămâne în sindicat sperând că lucrurile se vor aplana şi domnul Dogaru îşi va schimba obiceiurile.

2. Cu timpul problemele nu se aplanează, dimpotrivă se amplifică şi tot ce face dânsul bun în relaţiile cu oamenii politici şi influenţi de prin parlament este boicotat de declaraţiile şi pretenţiile domnului Dogaru.

3. Intervin certuri pe probleme de substanţă, nu numai de formă, probleme care au implicaţii juridice şi domnul Monac nu vrea să mai rişte. Îl anunţă pe domnul Dogaru că nu mai rămâne nu numai în CD dar nici în sindicat.

Domnul Dogaru deşi este bucuros să scape de cuiul din talpă, nu poate să îl scoată aşa în ochii lumii şi cere o ieşire gen Winzer, sau Elena, fără tam –tam , fără modificări în statut, fără judecătorie. Domnul Monac nu acceptă.

4. Încep certurile, discuţiile. Elena este de partea domnului Monac şi deşi practic nu mai este membra a CD din Decembrie 2010, juridic, este încă pe acolo. Aşa cum îi place ei, nici în căruţă, nici în teleguţă. Numai că lui Monac nu îi place aşa. El vrea separare şi divorţ cu acte.

5. Dogaru intră în fibrilaţie. Se sfătuieşte cum să facă să evite judecătoria. Să se aprinde beculeţul. ROF. Va băga în ROF un articol sau două care să îi de dreptul să facă schimbări în componenţa CD şi conducere, după bunul plac, fără să mai dea pe la judecătorie.

Art.26 (1) Secretarul General este ales prin vot secret de CNR, pentru o perioadă de 5 ani, din rândul membrilor de sindicat.
(2) Persoana care candidează la această funcţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislatia specifica.
(3) În caz de vacantare a funcţiei de Secretar General, funcţia acestuia se preia de unul din vicepreşedinţi, desemnat de CD, până la organizarea statutara de noi alegeri, în cadrul CNR.

Wooooow, rezolvată nu? Deci nu după 30 de zile cum spune legea şi statutul ci la noile alegeri, care au loc din 5 in 5 ani. Deci practic timp de 5 ani poate pleca şi schimba pe cine vrea, fără să dea socoteală .

Aţi crede că acest principiu se aplică universal? Nuuuu ... asta e numai la vârf. Jos, la pălmaşi nu le dă voie să mişte nici 10 zile, pentru că articolul 18 din noul ROF, spune :

Art.18. În caz de vacantare a tuturor funcțiilor din Biroul Operativ Teritorial sau de nefuncționalitate a filialei ori a Biroului Operativ Teritorial, CD convoacă în termen de 10 zile de la data apariției situației ca atare, Adunarea Generală a filialei pentru alegerea altor organe de conducere.

Aici BO sau AG nu mai au dreptul să numească interimari, se organizeză alegeri în 10 zile sub directa îndrumare a CD ca nu cumva lucrurile să scape de sub control. Bine Aşa. Si şefii de filiale vor vota.

Bun a rezolvat-o cu schimbarea domnului Monac . Bine dar el ameninţă cu statutul iar ROFUL NU ESTE STATUT.

În continuare urmează un extras din stenogramele secrete ale Illuminaţilor :

“Cum nu este statut ? Nu are valoare de statut ? Nu face nimic, îl facem statut şi nu va mai avea cu ce să ameninţe domnul Monac:

Art.2. Regulamentul de Organizare și Funcționare, denumit în continuare ROF, reprezintă alături de Statut, un document de reglementare a activităţii Sindicatului, prevederile sale fiind obligatorii pentru toţi membrii acestuia.

Scrie aici, ALĂTURI DE STATUT? SCRIEEE. DECI ESTE EGAL CU STATUTUL?
Esteee ... . Ei să vedem ce va mai spune domnul Monac.

- Mai există un risc, şi anume ca acest ROF să nu fie votat.
- Se aranjează. Venim cu membrii fondatori, suntem doar 20, nu, şi avem, deja o treime din CNR de partea noastră. Ne mai trebuie încă atât. La o socoteală simplă, ies cu prisosinţă.
- Bine , zice unul dar membrii fondatori nu au drept de vot in CNR.
- Cum nu au ? Nu aveau, vrei sa spui .. ca ia uite ce scrie aici :

Art.5. (1) Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, denumit în continuare CNR, este organul suprem de conducere al Sindicatului, constituit din:
a) membrii Comitetului Director;
b) membrii fondatori;
c) preşedinţii filialelor teritoriale;
d) delegaţii desemnaţi de adunarile generale ale filialelor teritoriale, in baza prezentului ROF, in raport de 1 la 250.

Scrie aici ca sunt membri ai CNR? Scrieee ...... Scrie undeva că nu au drept de vot.
Nu scrieee..., atunci înseamnă că au, că aşa vrem noi. Problemă rezolvată.

-Mai avem ceva de rezolvat ?
- Ar mai fi.. Noul ROF intră în vigoare numai după ce este votat în CNR deci ..acuma la adunarea asta mergem după vechiul ROF şi nu prea avem voie să facem tot ce am spus .
-Aha, da .. dar .. se rezolvă.
- Cum Şefu?
- Simplu : Băgăm votarea ROF pe ordinea de zi la început şi apoi toate celelalte puncte vor intra sub incidenţa noului ROF, proaspăt votat. Este ?
- ŞEFUUU, EŞTI MARE!!!. GATA, NE-AM SCOS.
- BĂ MERIT UN ŞPRIŢ?
- Meriţi şefu. Ar fi fost bun şi un grătar.
- Da măi, dar nu putem că stă Bursucul cu ochii pe finanţe . Dac lasă că scăpam noi de el acum la CNR şi să te ţii grătare. Sfinte Apostol, mai ai legătura cu benzinăria aia , că aveau cărbuni mişto.
- Mai am şefu.
- E ok, spune-le să se pregătească, că recuperăm. Forjăm toată iarna, că tot ne taie Oprescu subvenţiile la căldură.”

Încheiat citatul din stenograme.

6. Acum poate Monac să se facă şi broscoi şi Făt Frumos, că nu are ce să mai facă. Toate sunt rezolvate. Nu mai e nevoie să se meargă la judecătorie.

Deci problema e veche, rezolvarea s-a găsit, nu este o criză a conducerii, poate la CNR câţiva şefi de filiale să ridice glasul dar vor fi repede potoliţi de maşina de zgomote care e instruită. Se va vota ROF ul şi altceva nu mai contează. Zic unii.

Aspectul cu proiectul domnişoarei Gorghiu este numai o răzbunare, o răbufnire a orgoliului domnului Dogaru pentru faptul că nu a fost invitat la întâlnirea aceea ca mare şef de trib şi practic a devenit ocazia dar nu neapărat cauza scandalului domnului Monac dar a făcut-o pe Elena se pare, să plece definitiv din sindicat şi să rupă orice legături cu vechii prieteni. Partea cea mai frumoasă este că atât ea cat şi Ana Winzer şi domnul Monac, AU DREPTUL SĂ PARTICIPE LA CNR ŞI SĂ VOTEZE, CA MEMBRI FONDATORI, PENTRU CĂ ACEASTĂ CALITATE ESTE HOTĂRÂTĂ DE UN JUDECĂTOR, ŞI DREPTUL DE A PARTICIPA ESTE CONSFINŢIT ÎN NOUL ROF. E RÂSUL LUMII !

CE VETI VOTA DOMNILOR SEFI DE FILIALE?
DICTATURA SAU LIBERTATEA DE GÂNDIRE ŞI EXPRIMARE?
Marin Neacsu
Comentariile va apartin!
============
P.S.: Vă cer scuze pentru intarziere!
PC-ul meu, este bun de aruncat!
Nu o fac, deoarece nu am altul!
Asta este! Pe ăsta il am, cu ăsta mă chinui!
Vă multumesc pentru intelegere.
Admin

sâmbătă, 15 octombrie 2011

UPDATE. Pensionarii fosti militari nu sunt singuri. Actualul deputat Alina Gorghiu, intreprinde actiuni demne de retinut


Acţiunea din seara zilei de 4 octombrie 2011, de la Camera Deputaţilor – Grup PNL, a reunit peste 100 de participanţi. Aceasta a fost organizată de către dna deputat Alina Gorghiu, Colegiul 22 Bucureşti/ Sectorul 5, adică zona din România care, considera ca are cea mai mare concentrare de cadre militare (active şi în rezervă).
Parlamentari participanti la intalnirea cu cadrele militare in rezerva - 4 oct 2011 Palatul Parlamentului foto Infomondo Militar

La activitate, pe lângă cadrele militare în rezervă şi în retragere, au mai participat şi dl. senator Teodor Meleşcanu – preşedinte al Comisiei pentru Apărare din Senat, dl. deputat Scutaru George – vicepreşedinte al comisiei similare din Camera Deputaţilor, dl. gl (rz). Corneliu Dobriţoiu – preşedinte al Comisiei pentru Apărare a PNL, dl. gl (rz).Mihail Popescu – fost Şef al Statului Major General.

În loc de preambul
Încă din luna aprilie 2011, dna deputat a avut nenumărate întâlniri cu rezervişti din mai multe garnizoane (Mangalia, Constanţa, Oradea, Craiova, Bacău, Vaslui etc.).

În calitate de preşedinte al Comisiei Juridice a PNL, a primit nenumărate sesizări referitoare la pensiile militarilor, opinii şi propuneri referitoare la acest subiect. După discuţii avute cu militari în rezervă şi în retragere şi după studierea materialelor primite, rezultă – fără putinţă de tăgadă – că o lege a pensiilor militare (indiferent de denumirea sub care va apărea) este absolut NECESARĂ. De ce? Pentru că militarii şi politiştii sunt, la fel ca şi magistratii, categorii aparte, care nu se supun numai legilor civile (ex. Codul muncii). Aceasta, deoarece ei sunt în serviciul patriei 24 de ore din 24, pentru că … şi lista ar putea continua cu prevederi din Statutul cadrelor militare
şi nu numai.

De fapt, e inutil să vă răspund acum la acest DE CE, pentru că răspunsul este însăşi viaţa noastră, din prima zi când am îmbrăcat uniforma militară (eu la 19 ani, însă FOARTE MULŢI la 14 ani) şi până la trecerea în rezervă.


Pe scurt, despre întâlnirea din 4 octombrie
În cadrul întâlnirii, militarii în rezervă au fost invitaţi să contribuie, pe baza cunoştinţelor şi a experienţei pe care o au, precum şi în funcţie de timpul pe care îl au la dispoziţie, la conturarea acestui proiect de act normativ.

Punctul de plecare: situaţia generată de abrogarea Legilor 164/2001 si 179/2004, de apariţia Legii 119/2010 şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 1/2011, de apariţia Legii sistemului unitar de pensii şi a actelor normative adoptate pentru aplicarea acesteia.

Nu se doreşte revenirea la Legile 164 si 179, cum foarte mulţi au înţeles.

Nu se vor anula efectele Legii 119/2010 şi OUG 1/2011 în sensul de a se diminua pensiile ale căror cuantumuri au fost majorate, ci se va cauta doar o solutie legală; pentru cei cărora li s-au diminuat pensiile – de pastrare a cuantumului din decembrie 2010.

Se vor respecta principiile de drept pe care le “moştenim” de sute de ani, se va respecta Constituţia României şi, nu în ultimul rând, actele normative europene (Convenţii, Protocoale etc.) care au prioritate şi în România din momentul în care ţara noastră a devenit membră a Uniunii Europene.


O altă problemă ridicată de militari s-a referit la Proiectul de statut al cadrelor militare postat pe site-ul M.Ap.N. pentru consultare şi pentru propuneri. Nu ştim încă forma în care va fi depus la Parlament, dar, personal, apreciez că ar fi un lucru bun să facem cât mai mulţi propuneri de îmbunătăţire a acestuia. Şi chiar după ce va fi ajuns la Parlament (forma se poate consulta pe site-ul fiecarei Camere), prin aleşii locali, propunerile noastre vor putea ajunge la Comisii.

5 oct. 2011
Pe 5 octombrie a prins “a se aduna” oameni, idei şi propuneri pentru a se contura ceea ce am discutat aseară (n.r. 4 octombrie). Direct, prin telefon sau pe mail. Sunt bucuroasă că nu a fost o acţiune fără ecou! Dar ştiu că nu este ceva uşor de realizat. Şi tot pe 5 oct. 2011, la Senat (ca primă cameră sesizată) au fost depuse 2 initiative legislative semnate de mai mulţi senatori şi deputaţi ai USL şi un senator al PDL, în total 22 de parlamentari. Acestea au fost inregistrate sub numerele 501 şi 502 şi se referă la:

– Abrogarea Cap. IV din Legea 329/2010
– Amendamente la OUG 1 / 2011, în sensul:
– menţinerii în plată a cuantumului mai avantajos al pensiei, dacă din recalculare ar rezulta un cuantum mai mic
– pentru perioadele în care nu au fost identificate venituri ale militarului, să se utilizeze datele din memoriul personal.

Lista semnatarilor va fi postata pe site-ul Senatului în zilele următoar. Vă pot spune, însă, cu certitudine că nu lipsesc cele 2 doamne care, din 2009 şi până în prezent, au fost alături de noi (cadrele militare in rezerva n.r.) fără ezitare – dna senator Elena MITREA şi dna deputat Alina GORGHIU.

autor Nela BATIRU, 06 octombrie 2011

Fara indoiala, trebuie salutate luarile de pozitie ale celor doua doamne,
senator Elena MITREA şi deputat Alina GORGHIU. Multumim frumos.
Retinem cu placere tot ce se face bun, in sprijinul unei largi categorii de pensionari.
Vom acorda si VOT-ul nostru, celor care apreciem ca merita.
Doua importante mentiuni:
Vom urmari cu atentie toate promisiunile facute in campania electorala,
modul in care vor fi rezolvate, cand, dar mai ales cum.
Am spus si trebuie sa repet unor vesnici carcotasi, însămânţători de scandal:
sunt un Blogger oarecare, propriul meu stapan, neanregimentat politic,
neplatit de nimeni. Nu am functii si nu doresc functii. 
Am facut din blogging, o pasiune.
Sunt bibliotecile mele personale, de ganduri si framantari in lumea virtuala.
Au aparut vizitatorii, prietenii, carcotasii. Precum in viata de zi cu zi.
Cei care ma viziteaza, intotdeauna sunt bine primiti! Le respect tuturor opiniile.
Regula este sa purtam un dialog civilizat.
Atat si nimic mai mult!
Multumesc, tuturor!
Admin
=========================
UPDATE
=============


DE PE BLOGURI ADUNATE
DACĂ NEMA PUTIRINŢA, CE MAI CHICHIREZ GÂLCEAVĂ
Opoziţia între a spune şi a face sau cearta militarilor, de pomană.

A izbucnit o nouă ceartă pe blogul lui Burcu. Motivul ? Iniţiativa domnişoarei deputat Alina Gorghiu
privind pensiile militare.

Disputa este veche şi dovedeşte un lucru: Orice lege s-ar da , oricum ar coti-o tot vor exista nemulţumiţi. Unii vor revenirea la L-164. Alţii o urăsc pur şi simplu. Şi unii şi alţii au argumente nici unii nici alţii nu vor să accepte jumătatea de adevăr a celorlalţi. Sunt câteva lucruri pe care unii le recunosc şi fac din ele un capăt de acuzare dar care nu reprezintă regula generală. Să sintetizăm:

1. Legea 164 a oferit posibilitatea de a se obţine pensii umflate artificial. Cum? Simplu, omul( nu toţi, dar unii da, îşi planificau ieşirea la pensie şi îşi aranjau (în funcţie de natura serviciului ) în ultimul an zboruri, paraşutări, prime de comandă, salarii de merit, în aşa fel încât când ieşeau la pensie, practic ieşeau cu o pensie cu între 10şi poate chiar 100% mai mare decât ar fi ieşit în mod normal.

2. Legea 164 crea o diferenţă sau discriminare între cei care ieşiseră la pensie până la apariţia ei sau cei ce ieşiseră la pensie până în 2001 şi cei ce ieşiseră după 2001.

3. Existau diferenţe foarte mari oricum şi între cei ce ieşiseră la pensie cu mulţi ani înainte şi cei ce ieşiseră mai curând, bineînţeles în defavoarea primilor. Aşa se ajunsese la ciudăţenia că un plutonier major ieşit la pensie după 2001 , avea pensie de două ori mai mare decât a unui colonel care făcuse războiul .

4. Cei care au ieşit cu ordonanţa au avut pe lângă posibilitatea de a-şi fabrica cuantumul pensiei, şi avantajul unor salarii compensatorii drept ajutoare şi compensaţii pentru că au ieşit la pensie mai devreme ( unii la cerere, e adevărat profitând de o lege care nu făcea nici o diferenţă între cel care era disponibilizat prin restructurare şi cel care ieşea la pensie la cerere pentru că întrezărise o posibilitate de a lucra în viaţa civilă, pentru că nu îşi mai găsea locul în noua armată, sau pentru că se săturase să stea în cizme si să spună am înţeles unor incompetenţi sau lingăi politici). Motivele plecării din armată sunt multiple, de la simple interese personale, la frustrări, certuri cu şefii, oportunităţi , incompatibilităţi, neadaptări, incapacităţi, aşa că oricine face exces punând în faţă o singură cauză, greşeşte.

5. Unii au fost daţi afară pentru incapacitate, beţii, furturi, indisciplină,fără ca aceste lucruri să fie menţionate în dosare, şi au primit şi salarii compensatorii ca toţi cei care au ieşit datorită restructurării armatei

6. Şi pe lângă toate astea, au fost şi militari care au fost daţi afară din armată deşi erau capabili, pentru că a fost dat ordin să se aleagă praful, alţii pentru că nu îi iubeau şefii şi i-au pus pe listă şi o parte , pentru că s-au desfiinţat unităţile unele chiar fără cap. Aşa se face că acum avem iarăşi o brigadă la Timişoara deşi cineva , un civil care conducea armata a decis că nu mai avem nevoie de armată pe graniţa de Vest, pentru că avem prieteni acolo, de parcă prietenii şi duşmanii îi ai pe viaţă.

Toate aceste cazuri şi poate mai sunt şi altele,formează marea masă a disponibilizaţilor, pe care SCMD spune că îi reprezintă fără discriminare. Din cauza acesta există certuri între ei, între ei si cei pensionaţi înainte, între ofiţeri şi subofiţeri, între categorii de arme, între militari în general. La toate acestea se mai adaugă şi micile certuri personale, invidii păstrate şi menţinute de zeci de ani, şicane, invidii, răzbunări, care fac din marea masă a militarilor o băltoacă sau un ocean în care poţi pescui şi monştri, dar şi hamsii. Toţi au pretenţii şi aşteptări toţi pretind valoare, puţini o oferă şi şi mai puţini acceptă sau recunosc adevărul, pentru că adevărul doare întotdeauna.

Noua lege deşi se vrea una reparatorie, prin aplicarea unor aşa zise principii universale, este de fapt o bulibăşeală care nu are nici o regulă, nici cei care o aplică nu o înţeleg pentru că se aplică clientelar, nu principial, pentru că şterge cu buretele importanţa socială a muncii şi trage o linie de egalitate între responsabilităţile unui mecanic conductor şi ale unui comandant de divizie. Aşa se face că noua lege deşi aparent măreşte pensiile unor “vitregiţi “ ridicându-i peste pensiile foştilor lor comandanţi , de fapt îi vitregeşte pe toţi pentru că –şi aici sunt de cord cu domnul Dogaru- îi scoate pe toţi de pe lista militarilor, aplicându-le un sistem de calcul global, fără a ţine cont de valoarea individului sau a muncii depuse, dar mai ales legându-le pensiile nu de veniturile celor langă care au lucrat şi lângă care se simt şi sunt în continuare ca militari - rezervişti, ci de bunul plac al unor politicieni corupţi, veroşi, care nu au alt interes decât propria bunăstare. Asta este marea pierdere pe care multi refuză să o vadă, orbiţi de bruma de bani pe care îi primesc acuma la pensie, pentru căteva luni, poate nici atât pentru că punctul de pensie va scădea şi atunci tot ce au căştigat acuma se va duce pe apa sâmbetei, pe când păstrarea relaţiei salariu-pensie la militari ar ţine măcar pensia nemodificată . Păstrând pensile militare legate de salariile militarilor activi, poate nu ar creşte prea curând ( aşa cum tendenţios ne spune domnul Dogaru, în incercarea de a convinge oamenii că are dreptate ) dar nici nu ar scădea şi acesta ar fi marele câştig.

Ei bine, acest lucru este sau ar trebui să fie cunoscut de toţi cei care se numesc militari. Şi nu ar trebui să ne mai certăm între noi, indiferent de momentul ieşirii la pensie, indiferent de grad , funcţie, specialitate sau armă.Nu e momentul . O să ne certăm destul după ce vom recăpăta ce suntem gata să pierdem definitiv.

Toate acestea trebuiesc cunoscute şi de cei care declara – deocamdată – că vor să ne ajute şi vin cu iniţiative legislative care îi fac pe unii să aplaude frenetic , iar pe alţii se uite chiorâş.

Ca şi în cazul pensiilor militare, şi aici există adevăruri recunoscute doar pe jumătate şi de unii şi de alţii. Domnişoara Gorghiu spune că a iniţiat un amendament prin care doreşte să modifice actuala lege a pensiilor şi să acorde nişte reparaţii militarilor. Pe de alta parte, spune (promite) că se va lucra la o lege a pensiilor militare care să repună pe cei din Sistemul Naţional de Apărare pe treapta pe care au stat până la L-263 şi OUG 1/ 2011. Frumos, dar hai să judecăm la rece :

1. Aceasta nu este o noutate, aceleaşi amendamente au mai fost discutate în parlament, fiind introduse din câte îmi amintesc eu de domnul Mircovici , şi chiar trecuseră de comisia de muncă. Rezultatul ? ZERO!

2. La ora actuală opoziţia stă mai rău decât oricând la capitolul voturi în parlament, ca să nu mai vorbim de divorţul tot mai aproape de PC.

3. Opoziţia aşa cum se exprima cineva (un susţinător al doamne Gorghiu) a fost transformată la această oră în simplu element decorativ în ceea ce priveşte puterea parlamentară. Ori le punem pozele pe fotolii, ori stau parlamentarii opoziţiei, rezultatul e acelaşi . În această situaţie, de ce trebuie să mă bucure această iniţiativă ? Dă frumos la imagine , adună voturi, dar pe mine nu mă ajută cu nimic.

4. Pe de altă parte tot domnişoara Gorghiu spune că vor lucra la o nouă lege a pensiilor. Aici îmi permit să mai adaug ceva în cunoştinţă de cauză. Când domnişoara Gorghiu a venit la Craiova şi s-a întâlnit cu pensionarii militari a vorbit tot despre pensii militare. Atunci m-am ridicat în picioare şi am întrebat dacă atunci când vorbeşte despre acest lucru are la bază vre-un proiect pe care să îl implementeze imediat după ce vor câştiga alegerile( şi cu ajutorul pensionarilor militari) sau vor începe să lucreze la acel proiect după ce vor veni la putere ? Răspunsul primit mi-a dovedit că domnişoara Gorghiu este un bun politician: “Nu avem , pentru că noi nu cunoaştem problematica militară, dar ideea dvs este foarte bună şi vă cerem pe această cale sprijinul; întocmiţi dumneavoastră , militarii un proiect de lege şi noi îl vom implementa„

5. Ei bine această ... platformă a făcut de atunci furori în toate întâlnirile domnişoarei Gorghiu cu reprezentanţii militarilor, şi toată lumea a apreciat dorinţa de cooperare a domnişoarei, care iată, vrea cu adevărat să facă ceva . Greşit. Vrea cu adevărat să facem noi ceva , iar dânşii doar să promită. Să nu îmi spună mie domnişoara Gorghiu că nu are specialişti militari în rândul partidului , sau că nu cunoaşte problematica militarilor. Păi atunci cum a venit la discuţii, dacă nu ştie ce vor? Este absurd să mergi la o întâlnire cu lecţiile neînvăţate.

6. Ce vor militarii, se ştie de 2 ani de zile. Chiar de pe vremea când legea unitară a pensiile era doar în discuţii, circulau prin toate comisiile parlamentare,- iar domnul Mario Oprea , PNL-ist de încredere , membru în Comisia de Apărare a Senatului le-a citit,- un set de documente cu privire la punctul de vedere al militarilor privind pensiile militarilor, ca şi exemple cu modul în care statele occidentale aplică acest gen de lege. Ce spune acum domnişoara Gorghiu, care cere sprijinul sindicaliştilor militari pentru a întocmi ei un astfel de proiect este o încercare de a amâna o cerere care li s-a adresat, de a arunca pisica în curtea celor care le-au cerut să facă ceva practic, nu doar să promită, este practic o dare înapoi a ceasului. Domnişoara Gorgiu întoarce ceasul la momentul ZERO, când încă nu începuseră discuţiile despre pensiile militarilor, ştergând cu buretele tot ceea ce am spus tot ceea ce s-a scris tot ceea ce cerem de doi ani de zile. Şi culmea culmilor, NOI NE BUCURĂM ŞI APRECIEM APLECAREA DOMNIEI SALE CĂTRE PROBLEMELE MILITARILOR. Să fim atât de orbi şi să nu vedem că este de fapt o încercare de tergiversare, de amânare ?

7. Oameni buni, când vom învăţa să fim pragmatici şi să apreciem faptele şi nu vorbele frumoase ? Toată clasa politică ştie ce vor militarii. Diferenţa dintre putere şi opoziţie este că una promite, iar asemănarea este că nici una nu face Pe mine încă nu m-au convins. Răspunsul „eu sunt mic, nu ştiu nimic, tu ştii, fă tu în locul meu, nu m-a păcălit”.

Asta nu înseamnă acum că nu mai putem spera sau visa sau că trebuie să spunem NU categoric oricărei iniţiative a unor oameni politici care măcar promit câte ceva. Dar nici să cădem pe spate în extazul din grădină . Să discutăm, să ne facem planuri, să promitem, dacă asta ne este vocaţia ca români, dar să nu credem că orice zboară se şi mănâncă, şi mai ales să nu ne certăm între noi pentru nişte promisiuni. E păcat. Eu dacă aş fi fost politician , aş fi luat legea pensiilor, aş fi făcut un proiect apoi aş fi venit în faţa militarilor şi aş fi spus : asta e legea pe care v-o propun , hai să discutăm pe marginea ei, înainte de a o introduce la votat în parlament.

Ceea ce nu înţeleg eu, este cum se pricepe opoziţia la toate legile, numai la legea pensiilor militare nu , pentru că din câte cunosc eu, au avut sute si mii de iniţiative parlamentare şi propuneri de legi, bineînţeles, nevotate, dar totuşi propuneri. Cum se face că tocmai la armată nu se pricepe nimeni? Atunci cei care fac parte din comisiile de apărare, şi cu care a venit domnişoara Gorghiu la întâlnire, ce caută prin acele comisii ? Domnul Meleşcanu parcă a fost ministru al Apărării iar domnul Dobriţoiu general al armatei române. Au uitat ce vor militarii sau sunt şi dânşii doar decor prin PNL , ca şi PNL-iştii prin parlament ?

Şi dacă nu se va schimba nimic, noi de ce ne certăm ?

Neacsu Marin  

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite