Google Translate

miercuri, 23 noiembrie 2011

Militarii, obligaţi de GUVERN să adere la un fond de pensii administrat privat


Cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul de apărare şi al administraţiei penitenciare sunt obligaţi să adere la un fond de pensii administrat privat în maximum şapte luni, cu excepţia celor a căror identitate este clasificată.Obligaţia aderării la un fond de pensii administrat privat a fost instituită de Guvern prin ordonanţă de urgenţă, intrată în vigoare marţi seară.

Actul normativ stabileşte că persoanele prevăzute la articolul 6, litera c, din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, au obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat privat în termen de şapte luni de la data intrării în vigoare a ordonanţei, în caz contrar urmând să fie repartizaţi aleatoriu de către Casa Naţională de Pensii Publice şi
casele de pensii sectoriale.


Persoanele aflate în această categorie, dar a căror identitate constituie informaţie clasificată, nu participă la fondurile de pensii administrate privat, se mai arată în actul normativ.

Cadrele militare au fost incluse anul trecut în sistemul public de pensii, prin Legea 263/2010, dar nu şi în Pilonul II de pensii private, din cauza problemelor legate de funcţionarea caselor de pensii sectoriale.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Mircea Oancea, a declarat recent că includerea cadrelor militare în Pilonul II este întârziată de "complicaţii neprevăzute", deoarece aplicarea efectivă a Legii 263/2010, prin efectul cărora militarii devin participanţi şi la fondul de pensii administrat privat, depinde de casele de pensii sectoriale, care nu sunt încă funcţionale din punct de vedere al resurselor umane şi materiale.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii private obligatorii va fi majorată anul viitor de la 3% la 3,5% în 2012.

Numărul participanţilor la fondurile de pensii private obligatorii se ridică la circa 5,7 milioane de persoane, iar activele nete au depăşit 6,4 miliarde de lei.
Sursa: Mediafax.roÎn contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie socială, gestionarea sistemului public de pensii a reprezentat o provocare pentru toate statele lumii, inclusiv pentru cele dezvoltate economic, cu sisteme de securitate socială de tradiţie.

Astfel, atât la nivel european cât şi la nivel naţional, s-a ridicat problema reformării acestor sisteme pentru a asigura sustenabilitatea schemelor publice de pensii, în vederea creşterii calităţii vieţii pensionarilor, mai apropiată de cea din perioada activă, prin introducerea şi implementarea în cadrul sistemului de asigurări sociale a unor două componente noi, una obligatorie cealaltă facultativă, ambele administrate de către companii private.

CE ÎNSEAMNĂ REFORMA PENSIILOR?

• REFORMA pensiilor înseamnă extinderea bazelor sistemului de pensii prin adăugarea a încă două surse de pensie (Pilonul II şi Pilonul III), suplimentar la pensia publică de Stat (Pilonul I).
• PILONUL II este denumirea dată sistemului de pensii administrate privat, cu contribuţii definite, obligatorii pentru persoanele de până în 35 ani şi opţionale pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani
• PILONUL III este denumirea dată sistemului de pensii facultative, administrate de companii private, sistem bazat pe conturi individuale şi aderare facultativă.

PROGRES
Un sistem de pensii echilibrat va duce la:
• Eliminarea presiunii asupra bugetului asigurărilor sociale, de Stat
• Stimularea creşterii economice prin investirea sumelor acumulate în fondurile de pensii private
• Dezvoltare pieţei de capital. Activele fondurilor de pensii private pot sprijini atât dezvoltarea pieţei de capital cât şi dezvoltarea proiectelor de investiţii lansate de Stat sau mediul privat, prin pârghiile oferite de piaţa de capital.

SCOP
Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat (obligatorii) este asigurarea unei pensii private, care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării şi investirii de către companii private specializate, în interesul participanţilor, a unei părţi din contribuţia individuală de asigurări sociale.

DREPTURI şi AVANTAJE
Contribuţiile la fondurile de pensii private sunt nominale şi, imediat după ce sunt virate în contul salariatului, devin proprietatea acestuia.

Până la pensionare banii strânşi în contul fondului de pensii ales vor fi investiţi, prudenţial, de către o companie specializată, autorizată de către CSSPP. Puteţi să beneficiaţi de transferarea drepturilor dacă vă schimbaţi locul de muncă, domiciliul sau reşedinţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European. De asemenea, puteţi verifica activul personal în orice moment. Activele strânse în contul de pensie privată pot fi moştenite.

După pensionare aveţi dreptul:
•să utilizaţi activul personal pentru plata pensiei private;
•să vă primiţi pensia privată într-o rată unică sau eşalonată.

ÎMBUNĂTĂŢIRE
Spre deosebire de sistemul de Stat (Pilonul I) bazat pe solidaritatea între generaţii, de tip “pay as you go” (angajaţii plătesc acum pentru pensionarii de acum), unde nu există conturi individuale, iar banii sunt plătiţi imediat pensionarilor actuali, fără a se face plasamente financiare, noile fonduri de pensii sunt constituite prin contribuţiile individuale ale participanţilor, fiind administrate de către societăţi private.

Sistemul privat de pensii propune ca banii participanţilor să fie investiţi pe termen lung şi nu cheltuiţi imediat, iar participanţii au drept de proprietate asupra contului personal în care li se strâng banii de pensie.


Statul român a introdus in 2007 sistemul de pensii private, după un model testat şi recomandat de Banca Mondială.

Primele contribuţii la fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au fost colectate în luna mai 2007. 17 septembrie 2007, a marcat startul perioadei de aderare la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II).

CONTRIBUŢII
Sistemul pensiilor administrate privat este reglementat în România prin Legea nr. 411/2004. Aceasta prevede că angajaţii care contribuie la sistemul public de pensii şi care au vârsta până în 35 de ani sunt obligaţi să adere la un fond de pensii administrat privat, în timp ce angajaţii cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani pot opta să adere la un astfel de fond.

În prezent fiecare angajat plăteşte o contribuţie de asigurări sociale (CAS) aferentă sistemului public de pensii, contribuţie echivalentă cu 10,5% din salariul brut al fiecărui contribuabil.

Contribuţia la un fond de pensii private nu instituie obligaţii financiare suplimentare pentru participanţi, ci este o parte din contribuţia individuală datorată la sistemul public de pensii. în prezent, cota transferată este de 2,5% (2010) urmând să ajungă la 6% în 2016.

Optând pentru o pensie privată, o parte din această contribuţie va fi redirecţionată către contul individual deschis in numele fiecarui participant la fondul de pensii private ales.

ATENŢIE ANGAJATORI!
• Pentru neachitarea la timp a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale, sunt prevăzute majorări de întârziere şi chiar măsuri de executare silită în vederea încasării sumelor cuvenite.
• Lunar, până cel târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale, CNPAS (Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale) transmite către ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală) informaţii privind declaraţiile nominale ale angajatorilor şi viramentele efectuate către fondurile de pensii private.
• Mai departe, ANAF, prin organele fiscale subordonate, va coordona activitatea de identificare a situaţiilor în care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale, dispunând măsurile sancţionatorii prevăzute de lege.
• Corectitudinea angajatorilor este de maximă importanţă pentru buna funcţionare a sistemului de pensii private – pensii obligatorii şi pensii facultative. Angajatorii sunt obligaţi prin lege să depună declaraţiile privind contribuţiile angajaţilor la timp, pentru pensiile administrate privat (Pilonul II).
• Mai mult, un angajator este obligat să accepte virarea contribuţiilor în sistemul pensiilor facultative, în cazul în care angajaţii săi solicită acest lucru.
Cum pot afla valoarea contributiilor mele la fondul de pensii administrat privat?

R: Pentru a afla valoarea contributiilor la fondul de pensii privat obligatoriu trebuie sa va adresati in scris catre administratorul fondului la care ati aderat si acesta va va pune la dispozitie situatia tuturor depunerilor in contul dumneavoastra de pensii. De asemenea o mare parte dintre fonduri au pus la dispozitia clientilor lor solutii pentru obtinerea acestor informatii online. Mai multe detalii gasiti aici.

Care este partea din contributia de asigurari sociale (CAS) care se transfera la un fond de pensii administrat privat?
R: In primul an de functionare a sistemului privat de pensii obligatorii cota transferata este de 2%. In continuare cota de contributie se va majora la 6%, in termen de 8 ani de la inceperea functionarii, cu o crestere de 0,5 puncte procentuale pe an, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an.

Trebuie sa platesc in plus fata de ce platesc acum?
R: Nu, contributia la fondul de pensii administrat privat nu instituie obligatii financiare suplimentare pentru tine, ea este parte din contributia de asigurari sociale pentru pensia publica.

Poate o persoana sa participe la mai multe fonduri de pensii administrate privat?
R: Spre deosebire de Pilonul III (pensiile private facultative), unde o persoana poate participa la mai multe fonduri, cu conditia ca nivelul contributiei totale sa nu depaseasca 15% din venitul sau brut, pentru Pilonul II (pensiile private obligatorii), o persoana nu poate participa decat la un singur fond de pensii.

Exista o garantare a contributiilor efectuate? Cine le garanteaza?
R: Fondurile de pensii administrate privat prezinta o serie de garantii care sa asigure buna lor functionare. In primul rand, un fond de pensii nu poate falimenta. Adminstratorii fondurilor de pensii sunt autorizati de catre CSSPP iar fondurile sunt in permanenta monitorizate si controlate de Comisie.

Mai mult decat atat, depozitarul contributiilor, este o banca, autorizata de catre Banca Nationala si aprobata de CSSPP iar auditorul financiar este un membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si este aprobat de CSSPP.

De asemena administratorii si furnizorii de pensii, dupa caz, contribuie la Fondul de garantare a pensiilor reglementate si supravegheate de CSSPP, constituit potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, distinct fata de fondul de garantare pentru administrarea fondurilor de pensii facultative.

Cum aflu la ce fond de pensii obligatorii sunt inscris?
R: Administratorul fondului la care ati fost repartizat aleatoriu este obligat sa va transmita o scrisoare cu confirmarea aderarii in termen de 15 zile. In cazul in care nu ati primit nici o scrisoare, puteti sa inaintati o adresa catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) prin care solicitati sprijinul Comisiei in identificarea si comunicarea fondului la care ati fost inscris.

Ce se intampla daca semnez mai multe acte de aderare?
R: Completarea mai multor acte de aderare la unul sau mai multe fonduri de pensii private este ilegala. In cazul in care o persoana va completa mai multe acte de aderare va suporta consecintele legii si in plus toate actele de aderare vor fi anulate, iar fondul la care va fi alocata va fi decis prin tragere la sorti similar cu cazul in care nu ai fi semnat nici un act de aderare.

Cum aleg fondul de pensii care mi se potriveste?
R: Criteriile de alegere a unui fond de pensii private pot fi:
- soliditatea financiara a companiei ce administreaza fondul
- oferta financiara (citeste prospectul fondului de pensii pentru informatii suplimentare legate de comisioane si riscuri asociate)
- experienta in investirea si administrarea banilor clientilor, atat la nivel national, cat si international (potential de crestere a banilor tai)

De ce sunt obligati tinerii sub 35 de ani sa contribuie la un fond de pensii privat?
R: Datorita procesului de imbatranire a populatiei, a persoanelor care sunt plecate peste hotare si care nu platesc CAS-ul, sistemul actual de pensii devine nesustenabil pe termen lung. De aceea s-a luat decizia sa se adopte un sistem multipilon care sa ofere contribuabililor posibilitatea de a avea un venit decent la pensionare. Crezi ca ai putea supravietui cu 380 ron (pensia medie in febr 2007)?

Sistemul de pensii private este singura metoda prin care tu, ca si contribuabil, te poti bucura la varsta pensionarii de o pensie decenta.

Daca imi fac pensie privata, mai iau si pensie de la stat? Cum voi plati contributiile la fondul de pensii privat?
R: Da, cele doua pensii, cea de stat si cea privata obligatorie sunt complementare. Catre fondul de pensie privata obligatorie, pilonul II, merge doar o parte din contributia CAS. Banii platiti pana acum la CAS, pentru pensia de stat, vor fi platiti in continuare prin pensia de stat, doar contributiile ulterioare se impart intre pensia de stat si contul de pensie privata urmand ca si pensia pe care o veti primi sa fie impartita intre pensia de stat si cea privata. In plus in cazul in care alegeti sa contribuiti si la o pensie privata facultativa veti primi trei pensii, cea de stat, cea privata obligatorie si cea privata facultativa.

In ceea ce priveste contributiile catre contul de pensie privata, angajatorul fiecarui participant va vira ca si pana acum cei 9.5% contributie catre CAS, iar autoritatile vor imparti contributia conform procentelor stabilite prin lege, respectiv 2% catre contul pensiei private in 2008, contributie care va creste cu 0.5% pe an pana va ajunge la 6%.

Cum pot calcula valoarea pensiei private pe care o voi primi in urma contributiilor mele?
R: Pensia privata se va calcula in functie de valoarea acumulata in contul tau personal de pensie. Aceasta depinde de valoarea contributiilor si randamentul obtinut de fondul de pensii pe toata perioada contributiilor, respectiv 20-40 de ani. Astfel, cu cat contributiile la fondul de pensii privat incep mai devreme, cu atat valoarea contului personal de pensie privata va fi mai mare si implicit si pensia privata pe care o veti obtine.

Ce se intampla in cazul neachitarii la termen a contributiei mele?
R: In cazul neachitarii la termen a contributiei datorate fondului de pensii:
-se platesc dobanzi si penalitati de intarziere de catre persoana raspunzatoare de neplata la termen, in acelasi cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligatiilor bugetare;
- institutia de colectare aplica modalitatile de executare silita si celelalte modalitati de stingere a debitelor;
- dobanzile si penalitatile aferente se vireaza in contul tau individual, in termen de doua zile lucratoare de la data achitarii lor, si asupra lor nu se datoreaza comisionul de administrare dedus din contributiile platite.

Ce se intampla daca nu mai platesc contributiile la pensiile private obligatorii?
R: Ramai in continuare participant cu drepturi depline la acel fond de pensii administrat privat.

Pot sa ma retrag din sistemul pensiilor private obligatorii?
R: Nu, nu te poti retrage din sistemul fondurilor de pensii private obligatorii pe toata perioada pentru care datorezi contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii, pana la deschiderea dreptului la pensia privata.

Dupa aderare sau repartizare, participantii sunt obligati sa contribuie la un fond de pensii.

Fac exceptie de la aceasta obligatie perioadele pentru care nu exista obligatia de plata a contributiei de asigurari sociale in sistemul public.

Ce este actul de aderare?
R: Este un document prin care iti manifesti intentia de a adera la un fond de pensii administrat privat si la schema de pensii a acelui fond de pensii administrat privat.

Pot sa imi transfer fondurile catre un alt fond de pensii private?
R: Da, activele participantilor pot fi transferate oricand. Daca transferul este efectuat in primii doi ani de la subscriere, participantul va plati o penalitate de transfer (maxim 5% din activul personal net conform legislatiei in vigoare).

Ce se intampla daca nu aleg un fond de pensii pana pe 17 ianuarie?
R: In cazul in care indeplinesti conditiile de eligibilitate si nu iei o decizie cu privire la aderarea la un fond de pensii private obligatorii pana la sfarsitul campaniei, statul iti va redistribui din oficiu 2% din cotizatia lunara la fondul de pensii de stat, intr-un fond de pensii private.

Cat timp am sa iau o decizie in legatura cu pensia privata obligatorie?
R: Termenul limita este de 17 ianuarie 2008. Aveti patru luni la dispozitie (17 septembrie - 17 ianuarie).

Ce trebuie sa fac sa ader la un fond de pensii private obligatorii?
R: - sa fii angajat si sa platesti contributia de asigurari sociale in sistemul public de pensii (CAS)
- sa iti alegi un fond de pensii in perioada prevazuta de lege (17 Septembrie 2007-17 Ianuarie 2008)
- sa semnezi actul individual de aderare la fondul ales.

Care sunt avantajele unei pensii private? Voi primi mai multi bani la pensie?
R: Principalul avantaj il reprezinta faptul ca fiecare participant va detine un cont individual - pensiile administrate privat nu se bazeaza pe principiul redistribuirii - in care se va acumula contributia anuala a acestuia, reprezentand activul propriu.

In toate celelalte tari, pensiile administrate privat s-au dovedit a fi mai eficiente decat cele administrate de stat.

Daca am o polita de asigurare de viata, pe care am cumparat-o ca pensie privata mai trebuie sa particip si la sistemul de pensii private obligatorii?

R: Este foarte bine ca ai ales sa cumperi o polita de asigurare de viata cu optiunea de pensie. Cu toate acestea aceasta nu este o pensie privata in sensul legii si ca urmare esti obligat sa aderi la unul din fondurile de peensii obligatorii atat timp cat indeplinesti criteriile de eligibilitate,

De ce sunt obligat sa ader la un fond de pensii administrat privat?
R: Sistemul de pensii private este singura optiune prin care poti obtine o pensie suplimentara la varsta pensionarii.

Ce pot face daca am peste 45 de ani?
R: Daca ai peste 45 de ani nu poti participa la fondurile de pensii private obligatorii. In schimb poti sa alegi sa contribui la un fond de pensii facultative.

Sunt obligat sa am o pensie privata?
R: Daca esti angajat sau contribui la sistemul public de pensii si implinesti varsta de maxim 35 de ani pana la 31 Decembrie 2007 trebuie sa contribui la un fond de pensii administrat privat si cau urmare vei beneficia la varsta pensionarii si de o pensie privata obligatorie alaturi de pensia din sistemul public de pensii.

Daca in schimb esti angajat sau contribui la sistemul public de pensii si ai varsta intre 35 si 45 de ani poti opta sa participi la un fond de pensii administrat privat. Avantajul major al acestei optiuni este ca astfel, la varsta pensionarii vei putea beneficia, pe langa pensia din sistemul public de pensii si de cea din sistemul privat.

Ce se intampla cu pensia mea actuala? Cu cat va creste aceasta?
R: Sistemul de pensii private nu se refera la persoanele care in momentul actual primesc pensie in cadrul sistemului public de pensii. Ca urmare lansarea sistemului privat de pensii nu va afecta in nici un mod pensia pe care o primiti acum.

In schimb cei ce adera acum la sistemul privat de pensii vor beneficia de pensiile suplimentare oferite de acest sistem.

Ce fel de pensii pot eu sa primesc?
R: Un roman poate beneficia de:
-pensie de la sistemul clasic, public de pensii
-pensie privata obligatorie
-pensie privata facultativa

Ce este o pensie privata?
R: Este o suma platita participantului la sistemul de pensii private sau beneficiarului, in mod suplimentar, fara legatura cu pensia oferita de sistemul clasic de pensii (public), care se obtine din transferul lunar al unei cote din contributia de asigurari sociale (CAS), platita in sistemul public de pensii, la un fond de pensii administrat privat. Astfel aceasta contributie nu inseamna costuri suplimentare pentru participantul la sistemul de pensii administrate privat.

Ce atributii are Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private?
R: Principalele atributii ale C.S.S.P.P. sunt:
- acorda, suspenda sau retrage avizele si autorizatiile fondurilor de pensii, administratorilor, depozitarilor, auditorilor financiari, brokerilor si agentilor de marketing.
- asigura supravegherea prudentiala a sistemului de pensii private
- controleaza activitatile din sistemul de pensii private
- controleaza constituirea si viramentul de catre angajator a contributiei la fondurile de pensii

Cine coordoneaza activitatea de pensii private?
R: Autoritatea care coordoneaza intreaga activitate legata de pensiile private este Cominisa de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P). Pentru detalii accesati http://www.csspp.ro/


NO COMMENT!
Admin
======================
Cititi si aici:
===========
MEHEDINTI Blog online - Open Access publishing
3. Comunicate, Precizari, Proiecte legislative
Militarii se încolonează direct în loteria pilonului II
================= 

45 de comentarii:

 1. Sa nu se inteleaga ca acea "a doua pensie" va fi ceva in plus fata de "pensia de stat" !
  De retinut , de catre viitorii "beneficiari" , ca pensiile "de stat" vor fi diminuate la nivelul contributiei ramase dupa transferul acelei parti de contributie pentru "pilonul 2"

  Art. 96. -(3) în situatia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în conditiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre contributia datorată la sistemul public de pensii si contributia prevăzută de lege pentru conditii normale de lucru.

  Bineinteles ... daca acele fonduri de pensii , administrate privat , nu vor mai exista peste douazeci si ceva de ani (atunci cind ar trebui sa inceapa sa dea banii celor care au contribuit la ele ...) , nici pensiile de la ele nu se vor mai plati ...

  RăspundețiȘtergere
 2. Recomand ING.- este prima in sistem cu cea mai mare cota de piata!
  Am lucrat ca agent de marcheting pt .aceasta banca! am avut ocazia sa ma conving de seriozitatea si excelenta organizare!
  Acum ,aceasta banca trimite din proprie initiativa extras de cont cu o situatie detaliata!
  Daca am facut un picut de reclama imi cer scuze dar este evident ca mi-au ramas amintiri placute !(si ceva bani!)

  RăspundețiȘtergere
 3. Cetzarushule ... tu nici nu stii unde ai lucrat ... Aia , despre care vorbesti ... nu este banca ... este Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrate Privat ...
  Si nu "trimite din PROPRIE INITIATIVA extras de cont cu o situatie detaliata!" ... ci pentru ca este obligata de lege sa trimita ... Daca alte fonduri nu trimit ... o fac "pe barba" lor ; ca tot nu vor pati nimic ...

  RăspundețiȘtergere
 4. Sistemul pensiilor private obligatorii este “cea mai mare afacere” a tuturor timpurilor. Afirmaţia a fost făcută de analistul economic Ilie Şerbănescu, într-un interviu acordat Antenei 3.ro. Argumentul principal adus de analist în sprijinul afirmaţiei este următorul: “statul de care aparţii tu, contibuabil, te obligă să depui, lună de lună, un anumit procent din salariu pentru ca fondurile de pensii să facă afaceri pe spatele tău”.


  “Fără obligaţii, fără garanţii, iar timp de 20 de ani, fondul de pensii nu plăteşte nimic”.

  “Este ceva scârbos să mă oblige pe mine statul să cotribui la fondurile de pensii private, fără voia mea”, mai spune Şerbănescu.

  Din contribuţiile lunare, fondurile de pensii investesc în aşa numitele instrumente cu risc scăzut (IRS), cum ar fi:
  - instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o bancă română, sau la o sucursală a unei instituţii de credit străine autorizată să funcţioneze pe teritoriul României, fără să depăşească un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului;

  - titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor din România, emise de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 70% din valoarea totală a activelor fondului;

  - obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice locale din România sau din statele membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 30% din valoarea totală a activelor fondului.

  - titluri de stat şi alte valori mobiliare emise de state terţe, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului.

  Aceste investiţii se fac de către societăţi ale căror servicii sunt contractate pentru a manipula banii depuşi de contribuabili. Societăţile respective sunt alese în urma unor licitaţii la participarea cărora trebuie îndeplinite anumite criterii de performanţă despre care analistul Ilie Şerbănescu spune că sunt stabilite în aşa fel încât nicio societate românească să nu câştige

  Practic, fondurile private de pensii sunt nişte pârghii prin care Uniunea Europeană trage bani de la periferie, spune Şerbănescu.

  Dacă din investiţii se obţine profit, atunci profitul se întoarce în contul contribuabilului după deducerea comisioanelor de administrare.

  Dacă se pierd bani, cel care suportă consecinţele este doar contribuabilul. Singurul!
  -------------
  O fi avand dreptate?
  O noua inginerie financiara?

  RăspundețiȘtergere
 5. Legislatia prevede ca se incepe cu 2% din cei 6% care constituie contributia la pensie sa fie in prima faza transferati catre sistemul privat de pensii, asa zisul pilon 2. Apoi treptat procentajul se va mari pana va ramane ca banii acordati fondului privat sa reprezinte 60% din suma oprita pentru contributia la fondul de pensii. Cine are de castigat? In nici un caz asiguratul. Oricand banca sau firma mama care a infiintat fond de pensii , sa dea faliment , sau sa aibe o cadere asa cum a avut AIG si pensionarul ramane cu buza umflata.Astfel de falimentari se mai si planifica cu buna stiinta a celor ce ar trebui sa vegheze ca incidente de acest gen sa nu se intample. Deci .. cotizati, cotizati cotizati.

  RăspundețiȘtergere
 6. @Deci .. cotizati, cotizati cotizati.
  Pai este OBLIGATORIU! Asa vrea GUVERNUL!
  Salariatii nu au de ales!

  RăspundețiȘtergere
 7. Pai ,daca-i administrare privata ,de ce sa nu contribuim? Ca oricum ,in tarisoara ,nici statul nu respecta legea!,,Dormi linistit...''

  RăspundețiȘtergere
 8. Majoritatea fondurilor de pensii a lansat pe internet aplicatii prin care se poate verifica situatia contului personal de pensie privata si astfel, cu ajutorul unui user si a unei parole avem acces la totalul acumulat si la detalii despre platile lunare.

  In mod automat, daca angajatorul intr-o luna nu iti plateste CAS-ul la Stat, nici Stat-ul nu are cum sa vireze catre fondul de pensii cei 3%, deci in dreptul lunii respective va aparea suma 0. Iar daca vei verifica in fiecare luna situatia contului tau la administratorul de pensii pe care l-ai ales vei vedea oricand daca angajatorul este corect si isi plateste toate darile la Stat. Iar daca vei constata ca a “uitat” sa plateasca poti merge sa tragi de urechi persoanele de la Resurse Umane de la firma pentru care lucrezi.

  RăspundețiȘtergere
 9. Anonime de la 11.22 ... si dupa ce il "tragi de urechi" pe angajator ... acesta iti "trage un sut in c.r" (pe vremuri , la armata , "iti dadea 3 cizme" (doua in picioare si a treia in c.r) ...

  RăspundețiȘtergere
 10. Ce-mi plac glumele tale !

  RăspundețiȘtergere
 11. @Anonim 10,33 Bine ma ! Merci pt. ca mi-ai reamintit!
  Dar sa stii ca este sub Tutela-Autoritatea bancii ING. De asta am si recomandat! O garantie in plus. Nu se compara cu altele care...nu au nimic in spate ca MKB.. care cica-l avea pe Vantu

  RăspundețiȘtergere
 12. PUTINA ISTORIE:
  ===============
  Proiectul este conturat de mult, dar intrarea in functiune a fost in mai multe randuri amanata. Guvernarea taranisto-liberalo-pedista a incercat fara succes sa coaguleze un demers legislativ solid in domeniu si, esuand, a lasat proiectul in seama guvernului Isarescu. Acesta, din motive legate de caracterul controversat al demersului, n-a avut curajul sa treaca la fapte, adoptand o ordonanta de urgenta in ultimele sale zile de activitate si, deci, pasand guvernarii PDSR-iste, ce a urmat, problema. Cabinetul Nastase si-a inceput mandatul chiar cu revocarea ordonantei cu pricina si proiectul a fost pus in sertar. Pentru ca, la presiuni externe (indeosebi din partea Bancii Mondiale), guvernul Nastase sa foloseasca, la randul sau, tehnica utilizata de predecesorul. Aproape pe ultima suta de metri, a adoptat o lege continand demersul, dar, ca sa nu aiba el insusi probleme in caz ca, in urma alegerilor, va fi ramas la guvernare, a stabilit ca termen de trecere efectiva la pensiile “private” abia anul 2008. Din acest punct, problema a fost preluata de actuala guvernare.

  RăspundețiȘtergere
 13. Liviu Voinea: Pensiile private, un experiment tipic tarilor fost-dictatoriale
  =============
  "Cand Romania a introdus Pilonul II, ne-am raportat la experienta altor tari est-europene, pentru ca in Vest nu are nicio tara pilonul II, si am zis ia uite cum au facut Slovacia, Ungaria, tarile baltice", sustine Liviu Voinea, director executiv al Grupului de Economii Aplicate.

  "In Romania, suntem in situatia paradoxala in care statul renunta la o parte din contributiile la pensiile de stat, pentru a o vira intr-o administrare privata, in Pilonul II, iar ulterior administratorii fondurilor de pensii din Pilonul II imprumuta statul exact cu acei bani, dar cu dobanda, evident.

  Practic, statul se imprumuta de propriii sai bani platind dobanda, ceea ce este aberant. Daca va uitati la ce au facut fondurile de pensii cu banii, veti vedea ca i-au bagat in titluri de stat", a declarat Voinea, intr-un interviu pentru bloombiz.ro.

  Potrivit acestuia, pensia de stat se reduce prin reducerea contributiei, in schimb, pensia privata "nici nu stim cat va fi".

  "Daca am vrea o certitudine minima in aceasta privinta, am introduce un randament minim garantat. Din pacate, lobby-ul este foarte puternic. Un proiect de lege care trecuse la votul pe articole al Camerei, saptamana trecuta, a fost intors la Comisie, in aceasta saptamana.

  Este un fel de record, pentru ca, practic, Camera Deputatilor a trebuit sa voteze o lege care avea un singur articol, articolul s-a votat, si ulterior legea nu s-a mai votat, s-a intors la Comisie", a adaugat el.

  Voinea considera ca este un lobby foarte puternic care se face pe banii statului, dar impotriva intereselor contribuabililor.
  ............
  "De platit pensiile, le vor plati niste fonduri de plata care nu au fost inca infiintate. Este o afacere sigura si foarte mare, servita pe tava, care va depasi un miliard de euro pe an in 2013 si care practic nu are riscuri pentru cei care fac afacerea. Toate riscurile sunt transferate de la administrator la contribuabil", a precizat el.

  "Este un experiment tipic tarilor foste dictatoriale, cu vid legislativ si de putere. Asa cum v-am spus, in America Latina si Europa de Est. Este o mega-afacere care poate fi solutionata in doua feluri: fie brutal, cum au facut-o Slovacia si Ungaria, fie prin introducerea unui randament minim garantat", a conchis Voinea.

  RăspundețiȘtergere
 14. Si totusi, avem cateva certitudini:
  - cei care lucreaza in aceste "fonduri", traiesc "acum", pe picior mare;
  - sedii, mobilier, birotica, masini de lux ;
  - salarii de salarii (europene); etc. etc.
  De unde acopera aceste "costuri"?
  Cine ne spune unde incep si unde sfarsesc?
  Cine le controleaza? Ce masuri iau?
  Sa fim seriosi! Este exact ce spun Prof.Ilie Serbanescu si Prof. Liviu Voinea: o mega-afacere. O "Super-mega-afacere", acum! Peste 20 de ani (cand ar trebui sa plateasca pensii), o sa mai vedem! Cine va apuca acele timpuri!

  RăspundețiȘtergere
 15. Nuooo! Statuletul are grija de cetatienii sai.Bancile sunt sigure. Statul Roman, NU !

  RăspundețiȘtergere
 16. Asa este , fondurile private de pensie sunt o mare afacere din care castiga cel care l-a infiintat si statul prin inginerii financiare si afaceri de familie. Cand s-a aplicat prima oara aceasta forma de .. pensii, orice grup de 100 de oameni care depuneau o suma de bani in cont, putea forma un fond de pensii. Deci ocazie de ocazie pentru escroci care au intrezarit ocazia sa ia ceva bani de la oameni, pana isi faceau suma dorita, apoi fie declarau faliment, fie isi vindeau deponentii altei firme mai serioase care platea mai mult pentru clientela care nu era intrebata unde ar dori sa isi investeasca banii. Pentru cele care declarau faliment statul cica iti dadea voie sa alegi unde vrei sa te reinscrii, iar daca nu iti manifestai optiunea( pentru ca de fapt habar nu aveai ce s-a intamplat cu cei carora le incredintati banii tai)statul te repartiza " arbitrar" cica, la un alt fond de pensii cam de aceeasi factura, ca sa poata sa jongleze si ei din nou cu tine . Pentru toate aceste repartizari se dadeau comisioane.Asa este, statul da legi prin care sterge pe jos cu romanii, iar romanii tac si dau lustru.

  RăspundețiȘtergere
 17. Nu este chiar asa. Nu orice grup de oameni puteau infiinta un fond.Poate ca au incercat dar au fost eliminati de CSPP cum a patit si vantu. In final au ramas cateva firme care conteaza si au ceva in spate : ING-banca ING,Tiriac, BCR, Generalli,Aviva

  RăspundețiȘtergere
 18. Nu va mai faceti atitea probleme ca voi toti, cu Cashu-n frunte sunteti la pilonul III de pensii adicatelea cel infiintat de Dogaru et.Co!

  RăspundețiȘtergere
 19. CSSPP- comisia de supraveghere a pensiilor private-este autoritate guvernamentala romaneasca ! Daca o firma da faliment contrib. nu pierde Fondul sau va fii transferat la alt fond conform optiunii personale(s-a si intamplat fenomenul!) CSSP-impune marja minima de profit si daca aceasta nu se realizeaza declara falimentul resp. fond.
  Este usor de criticat mai greu de venit cu o solutie!

  RăspundețiȘtergere
 20. CEZARE,tu esti platit de banci.Lasa-ma cu abureala !

  RăspundețiȘtergere
 21. Si aceasta problema, a pensiilor private este fff importanta, dar ca de fiecare data, romanii "nu s-au bagat", "si-au vazut de treburile lor"! Vor intelege ei, dar prea tarziu! Astia suntem, cu astia defilam! Se va gasi si atunci un Dogaru, un "salvator" care sa le promita "marea cu sarea", dar mai intai ... sa cotizeze pe un an in avans! Poate chiar doi!

  RăspundețiȘtergere
 22. Daca un fond de pensii da faliment-sa intamplat cu 30% din cele infiintate, omul are dreptul sa isi aleaga un alt fond de pensii, dar din pacate ahabar nu are ce s-a intamplat cu fondul sau. Cand s-a dat startul pilonului 2 s-a infiintat in Romania peste 70 de fonduri private de pensii. La aceasta ora mai actioneaza mai putin de 10. La inceput era batalie pe clienti, multe dadeau bani celor care se inscriau la ele. Oare de ce ? Cei care erau agenti erau platiti si ei la norma, in functie de numarul de clineti adusi firmei. In Ungaria, dupa 1 an de zile de functionare s-a iscat un scandal imens, gen Caritas, din cauza mismasurilor aratate mai sus de mine,scandal care a dus la anularea sistemului . La noi as ceva nu se va intampla, romanul inghite multe si nu misca meimpins. Are nevoie de o vaca din aia din reclama care sa il impinga sa ia atitudine.

  RăspundețiȘtergere
 23. Don Neacsu - dati informatii eronate! Nu au existat 70 de firme autorizate de CSPP niciodata ! A,ca au visat unii asta-i altceva.CSPP a autorizat maxim 15 ,Din astea vreo 4-5 nu au avut nicio inscriere. Dupa un an de activitate au mai disparut cateva fara ca cei care au contribuit sa fie afectati.De baza au ramas cele pe care le-am indicat eu. Orice participant are dreptul sa se transfere in orice moment la alt fond.
  Da este adev. ca ne plateau in functie de adeziunile aduse. Ce nu-i in ordine aici? Asa s-a stipulat in contract,s-a indicat si suma cu care vom fii platiti pt. o adeziune valabila si inregistrata.
  Care-i problema? ar fii trebuit sa ne plateasca in functie de culoarea ochilor?

  RăspundețiȘtergere
 24. PS. Cum sa nu aibe habar daca trimestrial primeste Extras de cont cu activitatea fondului si depunerile sale?

  RăspundețiȘtergere
 25. Mei copii, mei de ce nu vreţ voi să-nţelegeţ că Cezărel-stuchi-l-ar mîţîli pi el a fost mîna dreaptă a lu Vîntu, aşa că fiţ atenţ la boznare!

  RăspundețiȘtergere
 26. Cezar dar ce fusesi tu muica la ING, cumva portar?

  RăspundețiȘtergere
 27. In niciun caz! am scris mai sus,dar nu stiu daca tu vei putea pronunta Czar!

  RăspundețiȘtergere
 28. Mei ,mei dar ce sa gasesc eu in ,boznarele"voastre ca doar v-a ciuruit(sic) Czar

  RăspundețiȘtergere
 29. Mei Cezare văz că ai un vizitator pe blogul tău tocmai din Finlandia. Ştie bietul om cu ce te ocupi? Pe cînd şi unul din Kurlandia?

  RăspundețiȘtergere
 30. Nu-l intelegeti gresit pe Czar!
  Nu-l judecati cu patima!
  El doar a "beneficiat" "acum", din banii pe care "amaratii" se astepta peste 20 de ani sa ia pensie! Nu-i asa Czar? Doar spunea cineva azi ca astia ... "trai-neneaca" ... pe banii contributorilor! Asta e, ii ajuta si Guvernul!

  RăspundețiȘtergere
 31. Optica si mod de gandire de ...soldat roman!!
  Am mai intalnit opica asta - doar sa-mi dea statul!eu sa nu fac nimic!!
  Fondurile au platit din banii lor(proprii si personali)
  Daca ai avea habar ce bani au facut fatucile de la banca ,care aveau clienti in portofoliu si mergeau la sigur!
  10 adeziuni pe zi x 150 lei = 1500 lei cel putin pe...zi . Cu asta ocazie m-am convins cat de obtuzi si limitati sunt unii colegi carora le-am propus sa facem echipa si cu copii lor si cu cunoscutii lor!!! Ti-ai gasit... Eu ba...nuuuu! Am facut cu fatuci de la alte banci care nu aveau acreditare de ag. marcheting! In 5 minute am baut cafeaua si am batut palma ! Asta-i..Eu..ba,,nuuuu!! Czar

  RăspundețiȘtergere
 32. Cezarica,deci esti un mic escroc ?!Ai mai si facut parte dintr-o retea organizata!Vezi,asta-i hotia cu acte.
  Si-i duci grija dogarului!

  RăspundețiȘtergere
 33. Cezare hai fii cuminte si nu te obrăznici că-ţi dăm nana la popou! Tu ai auzit de FNI, ai auzit de Vîntu, ai auzit de Remeş marele caltaboşar care pe vremea cînd era ministru de finanţe, i-a obligat pe cei din sectorul civil ca platile si salariile compensatorii ale disponibilizaţilor să se facă prin FNI? Şi-apoi bravos neneacă, ne reproşezi nouă că nu am pus botul la gheşefturile tale, cînd se stie doar că numai unii au de cîştigat de pe urma acestor escrocherii-pardon inginerii!

  RăspundețiȘtergere
 34. Se pare ca nu intelegi nimic!! Te informez ca plateam si impozit pe castig 16%!!! Deci care-i treaba? O perioada buna pot sa spun cu mandrie ca mi-am platit SINGUR pensia!Czar

  RăspundețiȘtergere
 35. Czar, ai dreptate in tot ce spui si ai facut in "speta" discutata. Felicitari! Mai putin faptul ca Fondul aducea banii pentru salarii si alte alea, de "acasa"! Gresit vere! Complet gresit! Dar ... nu esti de vina! Nu aveai de unde sa cunosti "dedesubturile", "bucataria" firmei! Apropo! Fi corect, asa cum cred ca esti, si raspunde cinstit: ce zici, apuca oamenii pensiile promise sau ... vor pati ca deponentii celor 70.000 lei pentru Dacia???
  Stii cum au patit-o multi: nici masina, nici banii inapoi in cuantum real ca valoare!

  RăspundețiȘtergere
 36. Tzezarele, cand inveti si matale sa scrii corect? Macar intr-un comentariu. Hai ca mai ai timp, daca nu dai coltu' rapid.
  ILIE C-O CHILIE

  RăspundețiȘtergere
 37. Mei, mei auziţi la el :"Se pare ca nu intelegi nimic!! Te informez ca plateam si impozit pe castig 16%!!! " Bine Cezare m-ai convins esti la fel de cistit ca Hemil Boc! Fraieri să fie pe lumea asta, că are cine să-i escrocheze!

  RăspundețiȘtergere
 38. A-18.58- E atat de confortabil sa mai intalnesti si cate un coleg ,destupat " la minte !
  Sincer eu cred ca treaba va functiona! Pe de alta parte asa sincer cum ai zis-Este treaba mea? Trebuie sa-mi fac eu probleme? Eu am prestat un serviciu pt. care am fost platit conform unui contract. Am platit impozit direct la sursa, asa ca mai departe....
  Eu sunt ofticat pentru ca nu am folosit oportunitatea asa cum trebuia din lipsa de informatii si timp....asta da Czar

  RăspundețiȘtergere
 39. Czar, Bingo!
  Raspuns bun! Este clar, nu ai nicio vina!
  Daca mai apar "oportunitati", pune-le aici!
  Precis vor fi apreciate si chiar fructificate!

  RăspundețiȘtergere
 40. Oportunistule !
  La Caritas cit ai muls ? Sau acolo ai fost ,,Prea mic pentru un razboi atat de mare''?

  RăspundețiȘtergere
 41. Trebuia sa fi prost gramada sa pui bani la ..Caritas! Czar

  RăspundețiȘtergere
 42. @ cezar,
  Cred ca trebuie sa restabilim un pic adevarul. Colegii aia ai tai …,,optuzi si limitati “care nu ti-au facut jocul sunt de fapt mult mai inteligenti decat tine.Au lasat la latitudinea copiilor si rudelor lor mai tinere sa opteze pentru fondul privat de pensii la care doresc sa contribuie pentru a evita eventuale reprosuri ulterioare. In fond era alegerea lor si nu cred ca prioritara pentru ei era bunastarea ta . In alta ordine de idei , cunosc cel putin doi ,,limitati” (fosti colegi ai tai) care castiga lunar in mediu privat ( cu contracte de munca individuale pe perioada nedeterminata) cam cat ai castigat tu intr-un an de la fatucile de la ING.
  unul care te cunoaste foarte bine,
  p.s. te-as fi ignorat ca si pana acum daca nu ti-ai fi permis sa emiti judecati de valoare vizavi de fostii tai colegi.

  RăspundețiȘtergere
 43. Io zic sa-l iertati pe nepot-miu, ca-i tinar si fara de minte! Lasati-l in seama mea ca-l voi pedepsi prin "bonga bonga", promit!

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite