Google Translate

luni, 19 noiembrie 2012

Jaf de multe milioane pe bani publici. Responsabilii sunt din curtea PDL, iar in opinia d-lui Vasile Blaga, cei implicati vor da explicatii! Nu, domnule Blaga! Pentru deturnare de fonduri, si alte "minunatii" pe bani publici, se raspunde penal, se recupereaza sumele! IMPORTANT UPDATE!


Sume de milioane de lei cheltuite fără bază legală pentru studii de fezabilitate, sporuri de "penibilitate" şi prime de sărbători, apartamente închiriate în străinătate, sponsorizări pentru cluburi de fotbal şi biserici
au fost constatate de Curtea de Conturi
la nivelul a şase administraţii locale.
 
 
Curtea de Conturi a înaintat conducerii Senatului un raport privind controalele făcute la nivelul a şase administraţii locale în judeţele Suceava şi Dâmboviţa şi în municipiile Deva, Craiova, Ploieşti, Haţeg.
Inspectorii de conturi au verificat modul de cheltuire a banilor publici în 2011, la solicitarea Senatului, majoritatea autorităţilor locale vizate fiind conduse în acel moment de reprezentanţi ai PDL.
Raportul Curţii de Conturi a fost înaintat Comisiilor de buget şi administraţie din Senat pentru analiză.

 
 
În cazul judeţului Suceava, Curtea de Conturi a descoperit faptul că "au fost efectuate plăţi nelegale în sumă de 1.832.063 lei, reprezentând indemnizaţie de dispozitiv în procent de 25%, aplicat asupra salariului de bază brut la ordonatorul principal de credite şi ordonatorii terţiari de credite finanţaţi din bugetul UATJ Suceava: Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat Suceava, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Suceava, Centrul Cultural Bucovina Suceava, Muzeul Bucovinei Suceava, precum şi stabilirea eronată a salariului de bază al persoanei care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv la Camera Agricolă Suceava".
 
De asemenea, inspectorii de conturi au constatat şi faptul că au fost acordate avansuri pentru concedii de odihnă la Camera Agricolă, fără a exista temei legal în acest sens, "abatere pentru care s-au calculat penalităţi de 7.166 lei".
 
Un alt aspect constatat de Curtea de Conturi priveşte comandarea de studii de fezabilitate de 1,7 milioane de lei, achitate în perioada 2009-2011, pentru obiective de investiţii unde "lucrările fie nu au început, fie nu au mai continuat". În plus, pentru 13 obiective de investiţii (drumuri judeţene) au fost comandate studii de fezabilitate, achitate în cursul anului 2007 în sumă de 319.141 lei, însă ulterior acestea nu au fost folosite din motiv că nu au fost găsite resursele financiare necesare.
 
În ceea ce priveşte judeţul Dâmboviţa, raportul Curţii de Conturi precizează că nu s-au întreprins demersurile pentru obţinerea creanţelor datorate bugetului local de către diverse persoane juridice, suma ajungând la 461.489 lei.
 
Totodată, în cazul cheltuielilor de personal au fost acordate în alte temeiuri decât cele legale drepturi băneşti de 74.000 lei "pentru stabilitate şi îmbunătăţirea condiţiilor la muncă şi cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi de Crăciun".
 
Alte bonificaţii acordate necuvenit pentru Paşte şi Crăciun s-au ridicat la 63.500 de lei.
În plus, au fost suportate studii de masterat de 69.420 lei pentru 13 salariaţi ai aparatului propriu.
De asemenea, de la bugetul local au fost suportate cheltuieli de întreţinere şi chirie pentru un apartament închiriat din 2006 la Bruxelles, cu scopul declarat de "stagii de practică" şi "birou de reprezentare".
 
"Numai în perioada 01.01.2011 – 31.05.2012 plăţile pentru chirie şi întreţinere au însumat 52.880 lei, fără ca entitatea să poată dovedi că în perioada respectivă au existat salariaţi care au utilizat acest apartament", precizează raportul inspectorilor de conturi.
Aceeaşi situaţie a fost constatată în cazul unui apartament în oraşul Castellon (Spania), unde pentru aceeaşi perioadă au fost cheltuiţi 51.980 lei.
 
"Consiliul Judeţean Dâmboviţa a efectuat plăţi necuvenite în sumă totală de 13.487 lei, reprezentând contravaloarea unor servicii de transport, de întreţinere şi reparaţii auto şi alte activităţi, în devizele întocmite fiind înscrise elemente de cheltuieli nejustificate", mai precizează documentul citat.
Alte plăţi nelegale în cazul sistemului de pompe de căldură pentru spitalul judeţean Dâmboviţa, în sumă de 393.404 de lei, deoarece lucrările au fost supraevaluate.
 
În acelaşi timp, "nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă sintetică şi analitică mijloace fixe de natura construcţiilor în sumă totală de 4.447.929 lei" reprezentând un tronson de drum judeţean.
Controlul în cazul municipiului Deva a scos la iveală că "nu au fost stabilite, înregistrate, urmărite şi încasate penalităţi de întârziere de 1% pe zi, pentru neplata în termen a redevenţei datorate în cadrul contractului de concesionare a serviciului public comunitar de salubrizare a municipiului Deva, aşa cum era menţionat în contract, prejudiciul fiind estimat la 78.890 lei".
 
De asemenea, 39 de societăţi comerciale nu au fost taxate în 2012 pentru terasele deţinute pe domeniul public, fiind estimată o pierdere la bugetul locale de 21.068 de lei.
 
Între 2009 şi 2010 au fost acordate profesorilor din învăţământul preuniversitar sporuri de "ecran" şi de "penibilitate", fiind înregistrat un prejudiciu de 636.993 lei, la care s-au adăugat plăţile pentru contribuţiile sociale de 192.435 de lei.
 
Din bugetul local au mai fost suportate şi costurile de 698.888 lei pentru "lucrări de limitare şi înlăturare a efectelor situaţiei de urgenţă" ca urmare a unui incediu produs în 2011 la groapa de gunoi, în condiţiile în care această obligaţie ar fi revenit concesionarului domeniului.
 
Un alt prejuridiciu, de 335.501 lei, a fost înregistrat după ce de la bugetul local au fost decontate lucrări neexecutate sau care nu au justificare economică şi/sau tehnică pentru un complex de locuinţe sociale.
 
Mai mult, nu au fost îndeplinite obligaţiile lunare faţă de fondul special de solidaritate social pentru persoanele cu handicap neîncadrate, fiind vorba de 337.326 de lei.
 
În ceea ce priveşte muncipiul Craiova, Curtea de Conturi a constatat că autorităţile nu au întreprins demersurile necesare pentru a recupara debitele neachitate din partea a 21 de persoane juridice, acestea ajungând la 1.790.949 lei. De asemenea, nu au fost aplicate toate etapele de executare silită pentru recuperarea a 1.935.837 de lei de la datornicii la bugetul local.
 
Cât priveşte cheltuielile de personal, primăria Craiova a acordat fără justificare 1.305.577 de lei, reprezentând stimulente acordate unor persoane care nu aveau acest drept. Societatea de salubritate de primăriei Craiova a efectuat plăţi fără justificare legală în sumă totală de 3.849.715 lei.
Mai mult, "nu au fost inventariate lucrările de reabilitate şi modernizare a unor străzi, în valoare totală de 101.551.230 lei, care erau deja executate şi recepţionate".
 
"În anul 2011, municipiul Craiova a diminuat, nejustificat, patrimonial public cu suma de 15.764.726 de lei, ca urmare a înregistrării pe cheltuieli de întreţinere şi reparaţii a contravalorii unor lucrări de investiţii noi (parcări) care însă trebuiau evidenţiate ca active corporale noi, cu valoarea respectivă urmând a fi majorat patrimonial public", mai arată raportul Curţii de Conturi.
 
În cazul municipiului Ploieşti, inspectorii de conturi au descoperit un prejudiciu la bugetul local de 1.012.200 de lei (în 2011) şi 358.400 lei (în 2012) efectuat în cadrul asocierii cu SC Fotbal Club Petrolul SA, reprezentând sume care nu se încadrau în categoriile de cheltuieli suportabile de la bugetul local.
 
De asemenea, au fost realizate plăţi nejustificate de 1.658.613 lei către o societate de construcţii, dar şi 446.604 lei către o societate care a vândut municipalităţii troleibuze.
 
Un alt caz este cel al municipiului Haţeg, unde autoritatea locală şi-a diminuat veniturile din impozitele pe terenurile extravilane cu 284.310 lei. De asemenea, au fost decontaţi în plus 405.541 de lei pentru "lucrări de măturat şi întreţinere a căilor publice din oraşul Haţeg".
 
Mai mult, 100.000 de lei au fost acordaţi fără documente justificative parohiei ortodoxe "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul", cu tilul de sprijin financiar.
 
Totodată, s-au cheltuit 127.778 de lei pentru publicitate şi servicii media pentru care nu s-au înregistrat documentele justificative care să confirme prestarea efectivă a serviciului.
 
 
===============================
====================
 
 
Blaga, despre raportul Curţii de Conturi privind sumele cheltuite fără bază legală: Cei în cauză vor da explicaţii

Copreşedintele ARD Vasile Blaga a declarat luni, în legătură cu raportul Curţii de Conturi în care sunt semnalate nereguli la Consiliile Judeţene Suceava şi Dâmboviţa, că cei în cauză vor da explicaţii, iar Curtea de Conturi ar trebui să facă astfel de audituri în fiecare judeţ din România.
 
Întrebat dacă avea cunoştinţă de neregulile sesizate în raportul Curţii de Conturi în privinţa Consiliilor Judeţene Suceava şi Dâmboviţa, conduse de lideri ai PDL Gheorghe Flutur şi Florin Popescu, Blaga a spus că este absolut convins că cei în cauză vor da răspunsuri şi a arătat că raportul Curţii a fost de fapt un răspuns la o solicitare a unor senatori USL.
 
El a arătat că senatorii USL s-au concentrat doar pe trei Consilii Judeţene şi o primărie, Deva şi că ar fi bine ca membri Curţii de Conturi să facă astfel de audituri în fiecare judeţ din România.
Liderul PDL a spus că a cerut atunci când s-a discutat în Plen solicitarea senatorilor USL acest lucru dar că cei de al USL au fost majoritari.


"Cred că domnul Văcăroiu împreună cu membri Curţii de Conturi vor face aceleaşi lucru în toate Consiliile Judeţene şi primăriile din ţară", a adăugat Blaga.
 
Coordonatorul campaniei electorale a ARD, Adriean Videanu, a spus că nu cunoaşte conţinutul raportului Curţii de Conturi şi că, personal, a avut la Primăria Capitalei un raport al Curţii ale cărui sesizări au fost anulate de instanţă.
 
"Nu cunosc conţinutul raportului Curţii de Conturi, eu, personal, la Primăria Capitalei am avut un raport al Curţii de Conturi care a reţinut patru lucruri pe care instanţa le-a anulat. Rămâne ca cei implicaţi să dea explicaţii", a comentat Videanu.
 
Sume de milioane de lei cheltuite fără bază legală pentru studii de fezabilitate, sporuri de "penibilitate" şi prime de sărbători, apartamente închiriate în străinătate, sponsorizări pentru cluburi de fotbal şi biserici au fost
 
Curtea de Conturi a înaintat conducerii Senatului un raport privind controalele făcute la nivelul a şase administraţii locale în judeţele Suceava şi Dâmboviţa şi în municipiile Deva, Craiova, Ploieşti, Haţeg.
Inspectorii de conturi au verificat modul de cheltuire a banilor publici în 2011, la solicitarea Senatului, majoritatea autorităţilor locale vizate fiind conduse în acel moment de reprezentanţi ai PDL.
 
 
===============================
==============
 
 
 IMPORTANT UPDATE!
20 noiembrie 2012
 
===========================================
 
Blaga recunoaște înfrângerea și premierul USL
 =============================================================
 
Preşedintele PDL, Vasile Blaga, a recunoscut înfrângerea și premierul USL, într-o emisiune la B1 TV, unde era invitat.
 
Vasile Blaga a precizat că dacă USL va continua să aibă majoritatea, va obţine şi guvernarea.
,,Dacă ei ( USL n.r.) au o majoritate clară şi rămân aşa cum sunt, deşi eu mă îndoiesc, dacă rămân aşa vor guverna. Dar nu cred că vor rămâne aşa”, a susţinut democrat-liberalul fiind prezent într-o emisiune la B1 Tv.
 
Întrebat ce aşteptări are ARD în urma alegerilor parlamentare, Blaga a spus că un scor cât mai aproape de 30% pentru a putea ,,sta de vorbă” cu celelalte partide.
,,Un scor cât mai aproape de 30%. Cu 25%, sau peste 25% putem sta de vorbă cu celelalte partide”, a fost răspunsul lui.
 
Vasile Blaga a precizat că el nu va veni cu propuneri de genul ca Antonescu să fie schimbat de la şefia PNL, susţinând astfel că dacă cei din USL nu o să îşi schimbe liderii, şi merg mai departe cu majoritatea vor guverna.
 
,,Eu niciodată nu am avut abordări de genul acesta şi nu mi-au plăcut nici când au avut alţii faţă de noi. Să propun eu liberalului să îşi schimbe liderul. Mie nu îmi place domnul Antonescu, asta este clar. Am spus-o de o sută de ori. Şi-a demonstrat incompetenţa. Dacă nu or să îşi schimbe liderul, şi merg mai departe (…) îşi vor da seama pentru că PSD-ul îşi va bate joc de ei zi de zi”, a punctat el.
 
Întrebat dacă ar accepta un guvern PDL-PSD cu Victor Ponta premier, Blaga a spus că nu. ,,Guvern PDL cu PSD, nu. Nu cred că am putea să facem un guvern cu PSD-ul. 2013 va fi un an complicat, va fi un an extrem de complicat pentru România”, a opinat democrat-liberalul. La insistenţele moderatorului emisiunii asupra întrebării dacă PDL ar prefera să fie în opoziţie decât să guverneze cu PSD, liderul democrat-liberalilor a spus că ,,el personal” ar prefera acest lucru.
 
,,Decât să fac cu PSD-ul, eu personal da. Sigur, voi discuta în partid. Partidul nu vrea un guvern cu PSD-ul. Nu cred într-un guvern de uniune naţională, nu vom rezolva nimic. Ce este aia guvern de uniune naţională? Cred că un guvern puternic ar fi un guvern, din punctul meu de vedere PDL-PNL-UDMR. Ar avea o majoritate puternică ca să susţină toate reformele de care România are nevoie”, a spus Vasile Blaga.
http://www.dcnews.ro/2012/11/blaga-recunoaste-infrangerea-si-premierul-usl/


Basescu se bate cu Ponta pentru pozitia Romaniei la Consiliul European

Presedintele Traian Basescu a transmis Parlamentului, marti, de la Palatul Cotroceni, ca nu da doi bani pe ce decid alesii in privinta pozitiei Romaniei la Consiliul European, minus parlamentarii PDL – care au boicotat sedinta. Si ca sa-l auda Victor Ponta: eu sunt in campanie doar pentru ca exist. Vezi ce i-a raspuns premierul!
 
Traian Basescu catre Parlament: rezolvati mai bine problema Trasculescu
Convergenta, coeziune, prefinantare, TVA eligibil, au fost cativa dintre termenii cu care Traian Basescu a facut jonglerii inainte de a pleca la Consiliul European, unde se negociaza bugetul UE si banii care se vor intoarce in urmatorii ani in Romania, precizand sus si tare: “Daca plecam cu ideea de veto si-l si anuntam, sintem in afara negocierilor, nu ne mai cauta nimeni” si “Din motive pe care nu insist sa le enunt pot avea performante mult mai bune decit Ponta”.

As face public o rugaminte catre parlamentari si premier, sa aiba in atentie faptul ca sint in plin proces de negociere premergator sosirii la Bruxelles si semnalele divergente pot crea confuzie care va fi in defavoarea noastra. Mi-ar fi de ajutor nesperat din punct de vedere politic daca azi parlamentul ar rezolva urmatoarele probleme de credibilitate: problema Trasculescu (deputatul PDL acuzat de coruptie – n.r.), problema Mircea Diaconu, problema de la Camera Deputatilor cu cei doi ministri care au dosare penale“, a fost opinia lui Traian Basescu.

Despre “datoriile” lui Traian Basescu catre sefii de la Bruxelles: e o dezinformare ticaloasa!
Traian Basescu a tinut sa precizeze: “Se vehiculeaza ideea ca presedintele are datorii la cei care l-au sustinut in vara. E o dezinformare ticaloasa. Ma deranjeaza afirmatiile ca presedintele e in campanie. Nu e niciun politician care sa mearga in campania asta la TV si sa nu vorbeasca de Basescu. Eu sunt in campanie doar pentru ca exist. Nimeni nu ma poate opri sa exprim puncte de vedere care vizeaza Romania. Nu sunt departe de momentul in care voi decide sa ma si apar”.

Victor Ponta la tribuna Parlamentului: participarea la Consiliul European nu e apanajul unui singur om

“Nimeni nu participa la Consiliul European reprezentandu-se doar pe sine. Principalele elemente ale pozitiei Romaniei nu sunt secrete si nu trebuie sa fie secrete, apanajul unui singur om sau al unui cerc restrans de oameni”, a afirmat Victor Ponta in discursul sustinut in plenul Parlamentului, unde aveau loc marti dezbateri cu privire la mandatul de negociere la Consiliul European incredintat presedintelui.

“Poate ii transmiteti domnului Blaga, ca-l ajuta: la aceasta ora Parlamentul Portugaliei discuta o asemenea rezolutie (privind reprezentarea la Consiliul European, n.r.). Doamna Merkel nu merge niciodata pana nu informeaza Bundestagul. Eu nu stiu in ce tara isi doreste sa traiasca domnul Blaga, daca considera ca pentru PDL nu e important sau nu conteaza ce se intampla cu fondurile europene”, a spus Victor Ponta.
http://www.agenda.ro/basescu-se-bate-cu-ponta-pentru-pozitia-romaniei-la-consiliul-european/269463
==============================
=============================================


Rezoluţia prin care Băsescu trebuie să susţină la Bruxelles propunerile CE şi PE de buget, adoptată

Parlamentul a adoptat, marţi, cu 237 de voturi "pentru", niciun vot "împotrivă" şi o abţinere, în condiţiile absenţei parlamentarilor PDL, o rezoluţie care arată că preşedintele Traian Băsescu trebuie să apere interesul naţional, susţinând la Consiliul European propunerile CE şi PE de buget.

În rezoluţie se arată că Parlamentul României susţine propunerile exprimate de preşedinţii CE şi PE, Jose Manuel Barroso şi, respectiv, Martin Schulz.

"Traian Băsescu trebuie să apere ferm interesul României la Consiliu susţinând propunerile Comisiei Europene şi Parlamentului European şi îl asigurăm de întregul sprijin al majorităţii parlamentare în acest sens", se menţionează în document.

Textul rezoluţiei este următorul:

"Parlamentul României consideră că România trebuie să continue să promoveze obţinerea unor alocări importante pentru politica de coeziune şi pentru politica agricolă comună, în cadrul negocierilor pentru viitorul buget al UE 2014-2020.

Parlamentul României susţine propunerile formulate pentru viitorul exerciţiu bugetar al UE de către preşedintele Comisiei Europene Jose Manuel Durao Barroso, precum şi de preşedintele Parlamentului European Martin Schultz, care răspund obiectivelor urmărite de România în ceea ce priveşte politica de coeziune şi politica agricolă comună.

Parlamentul României consideră că preşedintele României trebuie să apere ferm şi fără echivoc interesul ţării noastre la Consiliul European susţinând propunerile venite dinspre Comisia Europeană şi Parlamentul European şi îl asigurăm de întregul sprijin al majorităţii parlamentare în acest sens.
Parlamentul României consideră că textul propus la acest moment de preşedintele Consiliului European nu reflectă obiectivele urmărite de către România.

Criteriile fundamentale pe care noul buget al UE trebuie să se construiască sunt solidaritatea, reducerea decalajelor economice şi creşetrea convergenţei între statele membre. Acestea sunt criterii care trebuie urmărite şi susţinute şi de România. Orice element care introduce o discriminare între statele membre nu trebuie acceptat.

Parlamentul consideră politica de coeziune şi politica agricolă comună drept elemente fundamentale ale proiectului european în acord cu valorile UE".

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, marţi, că merge la Consiliul European de la Bruxelles pentru că este un moment dificil şi pentru că are un "potenţial mult mai bun" decât premierulVictor Ponta şi poate servi mai bine interesele României decât ar putea să o facă premierul.
El a spus că a decis să meargă la Consiliul European întrucât este un moment dificil din punct de vedere economic.

"Este un moment dificil, din punctul nostru de vedere, dar şi din punctul de vedere al celorlalte state, pentru că nimeni nu este mulţumit de cum arată propunerea de buget lansată de preşedintele van Rompuy. Aş fi considerat că nu mi-aş fi făcut atribuţiunile constituţionale dacă aş fi pasat răspunderea către primul-ministru, care nu poate avea decât o responsabilitate delegată. Ştiu ce pot să fac din punct de vedere al capacităţii de negociere în interiorul UE şi ştiu că am potenţial mult mai bun decât Victor Ponta şi pot servi interesele României mult mai bine decât ar putea să o facă premierul, din motive pe care nu insist să le enunţ", a afirmat şeful statului.

Preşedintele a mai spus că niciodată nu va fugi de exercitarea atribuţiunilor constituţionale pentru a-şi proteja pielea.

Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.rtv.net/rezolutia-prin-care-basescu-trebuie-sa-sustina-la-bruxelles-propunerile-ce-si-pe-de-buget-adoptata_54164.html#ixzz2CmYM7dds

125 de comentarii:

 1. La brutarieeee !!!
  Cu Blega in frunte, toti ! Si Fluture, si Videanu, si Popescu si toti !

  Auzi ! Masterat din bani publici ! Apartament ichiriat la Briucsel, din bani publici !

  Inteleg, cand esti bou si interpretezi gresit un paragraf de lege si salarizezi aiurea-adica dai un spor sau ceva de-a'mpulea, hai, treaca-mearga ! Vine cefeiul si te regularizeaza !
  Da' ca sa platesti studiile de masterat, din banul public, la jde tolomaci, inca n-am auzit !

  Pariu ca vinovati vor fi vreo 2-3 directorasi marunti, un casier si femeia de serviciu, care a acceptat cu nerusinare sporul ala de "rusine", ca o nesimtita ce este ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pese: parerea mea este ca inspectorii curtii de conturi au pierdut timpul de pomana si au cheltuit resurse aiurea !
   Nu se va intampla absolut nimic in tara lu' Dorele !

   Absolut nimic, decat ca se va fura si mai tare, cu manie proletara !

   Ștergere
  2. PMT, si eu de multa, foarte multa vreme sunt revoltat!
   S-a furat si jefuit in tara asta, mai rau ca-n codru!
   Din nefericire, nimeni nu vede, nimeni nu aude, iar masuri...
   Curtea de Conturi, au redus-o nemernicii la ... aproape nimic!
   De ce? Simplu, iata DOVADA: sa poata JEFUI in pace, c-or da ei, la o adica ... ceva explicatii!!!! Absolut jignitor! Astia ne iau de prosti gramada, de impotenti la nivel national! Iar ei ... fara rusine, fara probleme, vin si ne cer VOTUL!

   Ștergere
 2. Mn' seara la Zoo + 9! Buei, frac'miu al' din Tm, cu blogu' Harmya lu' peshte, azi v-a tras o limba pe oua?

  RăspundețiȘtergere
 3. Valeriu Zgonea: Am acceptat ca premierul Victor Ponta
  să se adreseze Parlamentului marți la ora 13:00.
  ===========================
  Premierul Victor Ponta a transmis o solicitare conducerii Senatului de a se adresa marţi plenului celor două Camere ale Parlamentului, una dintre teme fiind legată de poziţia României în cadrul discuţiilor la nivelul Consiliului European privind bugetul UE.
  Primul ministru a anunţat, luni, că USL a adoptat o rezoluţie de susţinere a propunerilor formulate pentru viitorul buget al UE de către preşedinţii CE şi PE, cerând ca toţi reprezentanţii României în structurile europene, inclusiv preşedintele Traian Băsescu, să susţină aceleaşi propuneri.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Iese scandal !
   Daca treburile nu merg cum trebuie la Briucsel si ne umbla Mercal la portofel, parca vad ca Kioru o'mpuleste !

   Ștergere
 4. Nemernicii dracului.
  Amaratii nu au cu ce cumpara o paine, hainute la copii, iar astia isi bat joc, fac ce vrea muschiul lor cu banii statului. Iar boul de Bleaga, spune ca or da ei... ceva explicatii, daca o avea cine sa-i intrebe de sanatate!
  Buey, astia trebe ezecutati in chinurile iadului!
  Iar altora, nu trebe sa le mai permitem!

  RăspundețiȘtergere
 5. `Mneata la ZOO+9!
  Ce poti sa mai zici? Hoti, derbedei, "bagabonti", lichele, javre ordinare.
  Dar cine sa-i ARD(a)? Justitia basista?
  O zi frumoasa pentru toti ai blogului!

  RăspundețiȘtergere
 6. Un oltean i se lăuda unui ardelean:
  - Bre, făcui o palincă de 40 de grade.
  - Mă omule, interveni ardeleanul, aceia-i febră, nu pălincă.

  Pe o bancă, într-un orăşel din Covasna, stăteau un el şi-o ea. Un ardelean care trecea pe acolo îi întreabă:
  - Nu vă supăraţi, nu ştiţi să-mi spuneţi unde-i gara?
  - Nem tu dom, răspunde bărbatul.
  După ce ardeleanul plecă, femeia i se adresează bărbatului:
  - Măi Pişta, de ce ai fost neam prost şi nu i-ai spus unde-i gara?
  - Tot se laudă că de doi mii de ani aicea şi nu ştie unde estem gara?

  RăspundețiȘtergere
 7. Stau, citesc si ma minunez !

  Ori NOO a fost evacuat, ori tratamentele cu Alupigus si zeama de GaOz si-au facut afectul !

  Hai, 'mneatza buna - Ii buna o pula ! Doby !

  Cred ca in sedinta de guvern de astazi, intra !

  RăspundețiȘtergere
 8. Nimic nou ! Nici nu mai ai de cine sau de ce sa te mai legi !
  Sindicatul o arde pe lansari de carte si expozitii de pictura, Cashu bate pari cu curul, Curdeleu e tot in gara la Bartolomeu...in tara se fura linistit...

  Si eu, cu cine dreaq o pun de-o muie !
  Ce lume bre, ce lume...

  RăspundețiȘtergere
 9. Stelian P. says:
  @All
  Daca doriti pensii actualizate cu soldele (taiate ?) ale activilor solutia este simpla. Rugati-l pe domnul Dobritoiu sa va cheme in activitate cite 2-3 luni pe an si sa va ceara sa faceti exact ce fac activii, inclusiv cite o luna in Afganistan. Evident, urmeaza sa fiti platiti si evaluati la fel ca si activii. Dupa implinirea virstei de pensionare, aceste perioade vor fi adaugate la pensie. Eu nu o sa cer sa fiu activat asa ca aveti o functie de colonel la dispozitie.

  Domnule ministru,
  Puteti face gestul asta pentru camarazii nostri tineri care stau “pe loc repaus” in rezerva operativa dar doresc pensii la fel cu cei care au fost in activitate ?
  Ii ajutati astfel sa-si mentina conditia fizica, pregatirea si sa nu mai astepte la mila FMI-ului si a guvernului sa-si primeasca drepturile meritate.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumim, multumim ca ne tii racordat la noutatile de pe net, ca sa nu mai navigam noi ca orbetii pe te miri unde !
   Se simte ironia boshorogului, insa cam are dreptate !

   Ștergere
 10. Iar a intrat Ordonanta !
  Eo cred ca in sedinta urmatoare, sigur ! Bag mana in foc si destele in cur, ca intra !

  RăspundețiȘtergere
 11. PMT-ule sau Pamintiule , daca cam are dreptate steli p-ulea du-te si-i savureaza timpeniile pe infomondo ...
  Se vede ca a inviat , si a primit noi sarcini pe linie de partid si de stat ...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce ai bre !
   Usior, ca vine sarbatorile din iarna ! Ce te spargi ca proasta ! Omul are dreptate ! De fapt, toti are dreptate in tara lu' Dorele ! Care-i problema !

   Ștergere
 12. Anonim20 noiembrie 2012, 12:27
  esti prost si nu vrei sa vezi realitatea.Tocmai asta te face prost

  RăspundețiȘtergere
 13. Pentru cei care tot arunca fitile si vrea unii sa ma vada in "scandal" cu Nea Cashu ! Nu tine figura si nu mai incercati cu agitatiile astea de doi bani ! Am si eo studii superioare, inclusiv juridice, si nu ma bag la mishtokareala, asea, de-a'mpulea !
  Stiu ce vrea muskii, insa nu ma bag ! Cred ca inca nu sunt pregatit !
  Ce nostimi sunt unii de p'aciulea !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pese: "este unii", care freaca luleaua prin alte parti !

   Ștergere
 14. Sa aveti un pranz linistit si imbelsugat !
  Pofta mare si odihna la max !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ia o muie ! Se zice corect asa: MANCARE la pofta!! Slinder

   Ștergere
 15. Ieste Ieste !!! absolut clar toti are shtudii sopeoarie ,iote ca io am ramas mai prostovan,am frecat-o la rece in serviciu operativ de RAA fo 20 si de ani(Oaii ce denumire faina avea!! SLP(serviciu de lupta permanent)..pe timp de pace cu obligatii de razboi(cod penal si militar idem)ce s-o mai lungesc,eram un fel de santinela in post dar cu morcovu' bagat muuuult mai adanc:):)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Forte bine, Curdeleu ! Dezvolta, dezvolta ! Cred ca esti la "rupere" cu japonezu' ala din Filipine, Hiroto Kuru, care s-a caftit cu dusmanu' inca fro 30jde ani dupa capitulare !

   Ștergere
  2. @PMT
   baaa da al dreak mai esti !! "spirocratule"(vezi ca n-o gasesti pe uichiipizdia, ti-o traduc eu cat de curand....acu am treaba... hac!
   Aaaaa....ce ziceam??..hac!!:):):)

   Ștergere
  3. AKORD - 75 era in SLP?!
   Ete-te ca nu auzisem de asta!

   Ștergere
 16. Faina viata sa staaaai toata ziua sa te uiti ca vitelul la ecran!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Autocaracterizare?
   Cel putin esti cinstit.
   Altii nu RECUNOASTE nici sa-i pici cu ceara!
   Nu te basica! Si eu mai uit de multe ori ca curca-n lemne.
   Sau tu esti "ca ..... in p**a/targ??"

   Ștergere
  2. Bey, ma gandeam sa i-o trag si eu astuia de la 14:22!
   Dar... mi-a fost asa o lene.... Bine ca i-ai 'pus-o tu!

   Ștergere
  3. Data viitoare e randul tau sa ma scoti basma curata!

   Ștergere
 17. Gourkha says:

  Nu e nici egoism si nici rautate. Nu eu am declansat atacurile. Initial, eu am spus doar faptul ca desi sunt in AC (12 luni la an) care e grupa diferita de munca de CS (6 luni la an), am majorare tot 50% ca la cei CS si nu e logic din moment ce am 12 luni la an prin lege, si nu 6. Iar unii din CS care dupa ton au fost la finante, logistica sau pe la personal, ori fosti secretari PCR, au inceput sa se dea la mine ca ce daca am fost in AC, tot 50% e corect sa primesc ca si ei ca n-am facut nimic in AC, de ce sa fiu eu mai cu mot ca ei? Dar ei despre ei, nu isi pun intrebarea de ce ei sa fie mai cu mot decat cei din CD? Problema este aceea ca indiferent ca ai 6 luni la an sau 12 luni la an, majorarea e de 50%. Dar sunt 2 grupe diferite de munca. Daca cel din CD cu 3 luni la an are 25%, cel din CS cu 6 luni la an are 50% – deci dublu fata de cel cu CD ceea ce este logic avand 6 luni la an in loc de 3, cum papucii mei sa accept ca desi am 12 luni la an, la mine in AC nu mai functioneaza matematica si proportia? Ce nu e clar? Este clar ca cei din AC am fost prostiti de OUG 1/2011, iar activii prin L. 263/2010. Daca esti muzicant in CS sau pilot in AC, tot 50% majorare primesti, desi primul are 6 luni la an si ultimul 12 luni. Cele 12 luni nu ne folosesc la nimic – sunt doar pe hartie, ci doar 6 din ele ne sunt luate in calcul la pensie ca si cum am fi fost in CS. Dar totusi, legal nu suntem in CS, ci in AC. Stiu ca nu te intereseaza, dar nici noi acceptam sa fim prostiti in asemenea hal. Sau crezi ca eu nu puteam sa ma transfer la logistica sa nu mai risc niciodata nimic, dar am ramas in AC cunoscand ca am un avantaj. Care dupa L. 164/2001 (a pensiilor militare) exista, insa dupa OUG 1/2011 nu mai exista. Am explicat suficient, este prea evidenta deviatia legislativa. In rest, mai vedem, lucrurile nu raman asa. Ca s-a dezgropat rahatul si acum se ia la puricat si metodologia “manevrata” de Oprea, e alta poveste, este invitabil, este evident ca metodolgia MS 132-2010 incalca HG 1294, pute de la distanta si are iz penal. Nu ma intereseaza cine va fi scos din grupe. Pentru mine, culmea prostiei legislative este ca 2 grupe diferite de risc sa fie tratate identic financiar si daca sunt in grupa superiora CS, vreau sa fiu tratat ca atare!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bey, stii tu care este culmea prostiei in ce te priveste?
   Prea mori de oftica, de grija altora!
   Prea faci valuri, doar, doar vor muri si caprele vecinilor!
   Esti un dobitoc, in afara oricarei specii cunoscute!
   Dobitoc si punct.

   Ștergere
  2. Nea Ghourka:
   Atunci ai luat o groaza de bani (cind erai activ) ca si pilotii, scafandrii, VM, parasutistii, si genistii.
   Ia gandeste ca M.Ap.N. trebuia "sa plateasca" contributia angajatorului pentru asigurari sociale"(pensie/C.A.S.)!
   Stii cat ar fi insemnat efortul financiar pentru AC?
   Si pana la urma, chiar mananci cu 7 guri sau esti - vorba lui CurdDLeone - doar un ofticat?
   Ex: "Incepand cu 1 ianuarie 2009, conform OUG nr. 226/2008 si art. 18 si 19 din LEGEA nr. 19/2009, cotele de contributii de asigurari sociale care se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2009, termen legal de declarare pana la 25 februarie 2009, sunt urmatoarele:

   - contributia de asigurari sociale datorata de angajator in baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare:
   - cote aplicabile in luna ianuarie 2009 – conform OUG nr. 226/2008
   a) 20,8% – conditii normale de munca;
   b) 25,8% – conditii deosebite de munca;
   c) 30,8% – conditii deosebite de munca;

   - contributia INDIVIDUALA(NOTA MEA) de asigurari sociale datorata potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare
   - 9,5% (indiferent de conditiile de munca) – aplicabila in luna ianuarie 2009 – conform OUG nr. 226/2008;
   - 10,5% (indiferent de conditiile de munca) – aplicabila in perioada februarie 2009 – decembrie 2009 – conform LEGEA nr. 73)19/2009; Cod Fiscal (L 573)

   Prima grija a Guvernului, a dobritoiului (pentru M.p.N.)-dupa parerea mea-ar trebui sa fie punerea in legalitate/cinste/corectitudine a locurilor de munca EFECTIV care sunt indreptatite sa beneficieze de grupele de munca.
   Este inadmisibil ca un VM de birou sa aiba aceeasi grupa cu un cdt. Pl., Cp.. B. Valabil pentru toate celelalte arme/specialitati.
   Injura-ma, dar gandeste intai si dupa aceea vorbeste/scrie!
   Faptul ca AC la pensie sunt ca CD rezulta din faptul ca individul(eu, tu, el) a "platit" aceeasi C.A.S. individuala - 10,5% (indiferent de conditiile de munca).
   Desi ai oarece dreptate, NU ai dreptate!
   Stima.

   Ștergere
  3. Rectificare (nu bugetara):
   ...
   c) 30.8% conditii speciale;

   Ștergere
 18. O tara facuta muci!
  Muei, in tara lui Dorele nu ai dreptate, desi ai oarece dreptate. Iti vine sa-ti bagi ...datele la loteria vizelor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. PMT20 noiembrie 2012, 10:06
   "... insa cam are dreptate !"
   ???

   Ștergere
 19. Buey, spurcati-va in continuare!
  Indiferent de tema, voi tot la „demnitate si onoare” ajungeti.
  Adica vorba lui Curcurdeleu, tot la card.
  Atata puteti,atata faceti.Spor la muyficat,injurat,spurcat si scuipat.
  P.S. e bine cel putin ca o faceti doar intre voi.

  RăspundețiȘtergere
 20. Sa-ti fie de bine!
  Te-ai bagat, asa ca asteapta-te s-o iei din toate partile in toate partile!
  Primire placuta!

  RăspundețiȘtergere
 21. "Comentariul dvs. va fi vizibil după aprobare."
  Ghici unde a aparut?

  RăspundețiȘtergere
 22. ,,sistemul public de pensii din România pentru cadrele militare în activitate, precum şi pentru cadrele militare trecute în rezervă, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat"

  http://www.mapn.ro/structuri/csp/index.html

  Asta-i clona aluia adevarat sau asta adevarat este un rahat?!

  RăspundețiȘtergere
 23. Asa apare si organigrama lui Dobritoiu?
  Atunci e clar ca laptele batut cu masina de cusut.

  http://www.mapn.ro/structuri/csp/orgng.html

  RăspundețiȘtergere
 24. Am primit de la Brasov:
  ,,Claustrofobia reprezinta teama de spatiile inchise.
  De exemplu: Merg la magazinul unde se vand bauturi alcoolice si ma tem sa nu fie inchis. ''

  RăspundețiȘtergere
 25. Ia mai aruncati un ochi si in alte curti!
  https://www.semperfidelis.ro/comment.php?comment.news.976

  RăspundețiȘtergere
 26. Se facu a dreaculu Cashu ! I-am dat o muie, m-a cenzurat, iar acusica m-a bagat pe spam ! Asa-mi trebo, nesimtit ce sunt ! Sa ma invat minte ! Cu cine cred eu ca ma pun !

  RăspundețiȘtergere
 27. Cu ce se ocupa, mai nou, sindicatu' lu' Dogaru si ai lui, hotii poporului !

  Eote:

  - "19 noiembrie 1942 - 70 de ani de la tragedia romaneasca de la Cotul Donului";
  - "Va semnalam o recenta lucrare a d-lui prof. univ. Ion Coja"
  -"la Palatul Sutu, se lanseaza cartea "Istoria jurnalismului din Romania in date"
  -"membrii SCMD proprietari de terenuri sa contribuie la cresterea suprafetelor impadurite ale tarii, impreuna cu primariile locale" !

  Gata, maine fug sa-mi platesc cotizatia, inclusiv pe doua mii 14 !

  RăspundețiȘtergere
 28. Moamaaa! L-au spart rumanii pe Cashcaval !
  Ceva de genul "Pasarea spin" ! Cine a vazut filmul ! Cine nu, prostul pe limba lui piere !
  Zau, ma jur ca eu nu i-am facut nimic si-l iubesc ca pe o bombonica Rafaello !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pese: domnu Cashu, uite, imi iau angajamentul ca nu ma mai bag la niatale cu comenturile nasoale!
   N-am vrut sa fiu nesimtit ! Te rog, nu mai fi suparat pe mine !
   Da-ti drumul la liber la comentarii, ca doar nu esti frate cu Lupula 10 intercraci, unde ai dreptul doar sa taci !
   Ce dreacu, omule, doar nu te-ai suparat din mai nimica !
   Pai, tovarasul Burcu, daca analizam, ar fi treboit, pana acum, sa se arunce de 1000 de ori in urma trenului, daca ne-ar fi luat in serios, pe toti handicapatii de pe aciulea !

   Ștergere
  2. mai ales pe tine -handicap sever-DEPENDENT DE LUAT MUIE!!!Slinder

   Ștergere
  3. Pesese: nea Merine, iarta-ma ! Nu mai fac !
   Uite, iti promit ca, la urmatoarele 5 postari, te ridic la cer !
   Hai sa fim pretini ! Altfel, cum dreacu o sa stam, la aceeasi masa, la primavara, la Drobeta, ca sa halim pulpele de miel si sa bem damigenele de vin ale lu' nea Vasile Burcu!

   Ștergere
 29. VASILE says:

  NE BATEM CAPUL DEGEABA .
  GUVERNANTII ROMANIEI , ORI CA E VORBA DE PDL , ORI CA E VORBA DE USL, NU VOR MAI REVEDEA IN VECI LEGEA PENSIILOR MILITARE DE STAT PENTRU MILITARII DE CARIERA IAR PENTRU CEI CU PENSIILE DESFIINTATE SI TAIATE , AM PRIMIT RECUNOASTEREA DE INFRACTORI FISCALI DE LA PONTA SI UN FRIGIDER PLIN DE PROMISIUNI SI MINCIUNI ELETORALE DE INDREPTARE A NEDREPTATILOR DE LA USL. DIN CALCULELE LOR ISI ASIGURA PROCENTUL DE VOT, ASA CA NU MAI E NEVOIE SI DE PREZENTA NOASTRA SI A FAMILIILOR LA VOTARE. AMINAREA PINA LA CALENDELE GRECESTI ESTE VIZIBILA SI CRONICA. MOMENTUL FAVORABIL A FOST 13 IUNIE , CAND IN CAMERA DEPUTATILOR , TOCMAI USL SI-A ANULAT PROPRIUL PROIECT DE LEGE DE REVENIRE A CUANTUMULUI PENSIILOR TAIATE SI TREBUIA SA NE ASTEPTAM CA TOTUL ESTE O MINCIUNA. NU POT SA INTELEG CUM DE SEFUL COMISIEI DE MUNCA DIN C.D., DL. CINDREA DE LA PSD A SEMNAT CA INITIATOR AL P.L.758/2011 SI A SEMNAT CA SEF AL COMISIEI DE MUNCA SI PENTRU ANULAREA P.L. RESTUL SUNT POVESTI PENTRU ADORMIT COPIII.

  RăspundețiȘtergere
 30. Hopaaaa!!a aparut "CAPS LOCK":):)
  PS ...sigur ca la SHIFT il doare "manurile"

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Uai, da ci fa ghiaure !
   Dici esti rau !

   Ștergere
  2. D'aia ca vreau sa vina si eRHasu, si avem toate "celebritatile"
   Ce mishto ar fi!!

   Ștergere
 31. Distractie de pensionar

  Oamenii tineri, care încă muncesc, mă întreabă din când în când, ce fac cu timpul meu liber acum, că sunt ieșit la pensie... Ziua trecută, am fost prin centru la cumpărături. Am intrat într-un supermarket pentru 5 minute, ca să-mi cumpar o pâine. Când am ieșit, un polițist scria o amendă pentru parcare în loc nepermis. I-am zis: - Ce-ar fi să iertați un pensionar de data asta? El m-a ignorat și a continuat sa scrie amenda. I-am zis atunci că e un comunist. S-a oprit, s-a holbat la mine și apoi a început să scrie alta amendă. Am continuat prin a-i spune că e un mâncător de rahat. A terminat și cu a doua amendă și a început să o scrie pe a treia. Am continuat așa vreo 20 minute. Cu cât îl zgândăream, cu atât scria mai mult. Nu-mi păsa... Eu venisem cu autobuzul. Barem mă distrez și eu putin la pensie...

  RăspundețiȘtergere
 32. Baaa, sara buna voua!!! Cite limbi pe oua v-a tras frac-miu Czar ot TM azi voua?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce URAT esti !! Tu frate cu mine???

   Ștergere
  2. Cezare, tu-te-n go Oz cu un pik de sloboz, nu mai ridica degetul ala pe care ti-l tot bagi in anus si dupa aia-l sugi ca sa iei directia vintului!

   Ștergere
  3. Iti arat ..CALEA - bolovane ....!!!!!!!

   Ștergere
 33. ERUPŢII SOLARE de dimensiuni apocaliptice, filmate de NASA. Jeturile de plasmă sunt suficient de puternice pentru a distruge sateliţii de pe orbita terestră
  20 Noiembrie 2012
  ---------------------
  Gata! V-ati pregatit costumele de ceremonie si galoshii de cartooN?

  RăspundețiȘtergere
 34. Buna dimineata la toata populimea!
  Sa fiti sanatosi,batosi,artagosi si clontosi pentru a va putea injura zdravan.
  SUCCESURI la dat muyie!
  P.S. Am scris bine MUYIE?M-am inspirat din armyia..

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. BOULE!!!
   Blog ,, ARMYA - International"
   ==== ganduri,du

   Ștergere
  2. Buey MaiMucea de la 09:01, nu "...ginduri dupa ce ti-ai lins ranile", ci "ginduri dupa ce te-ai lins pe cosor, cum o face Grivei dulaul de zor"!

   Ștergere
 35. `Mneata la ZOO+9!
  Comentarii dupa ce ingrijitorii au hranit animalele, iar asistentele au distribuit medicamentele si camesoaiele pacientilor.
  Io m-am vaccinat pentru astazi.
  Haide PA si s-aveti parte de o zi placuta!

  RăspundețiȘtergere
 36. Artemis says:

  http://www.opiniabuzau.ro/index.php/politic/18145-cezar-preda-pentru-a-mari-30000-de-pensii-ponta-vrea-sa-scada-alte-270000
  O dezinformare portocalie :
  Prim-vicepreşedintele Partidului Democrat Liberal, deputatul Cezar Preda, atrage atenţia asupra intenţiei guvernanţilor de a recalcula pensiile militare, fapt care va conduce la creşterea veniturilor a doar zece la sută dintre foştii angajaţi ai Ministerului Apărării, celelalte pensii – pentru subofiţeri, maiştrii militari şi ofiţeri inferiori – urmând a fi scăzute. „Pentru că oraşul şi judeţul nostru este unul în care Armata a 2-a a funcţionat zeci de ani, aş vrea să dicutăm din nou despre pensiile militare, pentru că domnii guvernanţi erau foarte aplicaţi să transmită că ei vor majora pensiile celor zece la sută cărora, prin Legea Pensiilor, le-au fost diminuate. Fondul Monetar nu a fost de acord decât cu o recalculare a tuturor pensiilor. Buzoienii ştiu, şi pensionarii militari ştiu – şi, în primul rând, subofiţerii şi maiştrii militari – că pensiile domniilor-lor, prin Legea Pensiilor elaborată de guvernul nostru, au crescut foarte mult. Pentru 90 la sută dintre pensionarii militari, pensiile au crescut foarte mult! Ce vrea Guvernul Ponta? Pentru a reîntregi 30.000 de pensii la nivelul ţării, să ducă înapoi pensiile a 270.000 de oameni? Eu invit toţi subofiţerii, toţi maiştrii militari, toţi ofiţerii cu grade mici care au ieşit la pensie să stea solidari cu noi, cu Alianţa România Dreaptă, pentru că noi le-am dat pensii bune. Aşa cum am dat pensii bune şi ţăranilor care au lucrat la CAP, care aveau 18 lei, 27 de lei, şi acum au 350 de lei. Noi le-am dat! Domnii guvernanţi am văzut ce le-au dat cetăţenilor României: preţuri mai mari! Şi aţi văzut cam cum au crescut preţurile la toate produsele, din mai şi până acum”, a declarat liderul democrat-liberal buzoian, pe parcursul unei conferinţe de presă.
  Putem raspunde acestui domn in publicatia de mai sus?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Muye for ever acestui subinginer jegos! O hahalera si un derbedeu si inainte de 89 si dupa. Toti kkatii au, n-au treaba sunt experti in pensiile militare. Dar, l-o fi intrebat cineva, lui ce grad i-a dat chelnerul de Oprea?

   Ștergere
  2. Traiasca DOMNUL hOOOOPREA ca el a facut pentry etc,etc................

   Ștergere
 37. ANDU says:

  O SA FIE 2 POSIBILITATI,ORI O PENSIE A MILITARILOR ORI SE IMPARTE LA 30 DE ANI.
  DIN 2 UNA,SISTEMUL DE ACUMA II PREA BOLNAV SI PREA COSTISITOR SA REZISTE.
  LA UN CALCUL SIMPLU(APLICAT HGS1019 A IZMANARULUI),UN MILITAR CARE IESE LA 65 DE ANI LA PENSIE(INDIFERENT DE GRAD),O SA IA O PENSIE MINIMA DE 5000 DE LEI,CEA CE II DEZASTRU PENTRU GUVERN.
  IN MAXIM 2 ANI DE ZILE, DACA DOAMNE FERESTE NU SCHIMBA NIMICA,INTRA IN COLAPS SISTEMUL DE PENSII AL MILITARILOR,IAR PE CUPONUL DE PENSIE,VA SCRIE ZERO LEI,PENTRU FIECARE PENSIONAR MILITAR.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Andule esti baiat simpatic, iar ce-ai spus acuma e cit se poate de corect. Ca sa confirm cele spuse de tine, ia cititi voi aici:
   "Cât de mici vor fi pensiile decreţeilor. Criza sistemului public de pensii, cauze şi soluţii"
   http://www.adevarul.ro/actualitate/social/INFOGRAFIE_Cat_de_mici_vor_fi_pensiile_decreteilor_0_814118821.html

   Ștergere
  2. Si ca sa va dau si o veste buna, luati d'aciulea:

   "Macovei, anchetată de Comisia de Etică a PE
   Comisia de etică a Parlamentului European discută cazul europarlamentarului Monica Macovei. Ea este acuzată de minciună și dezinformare.
   Aceeași comisie va analiza şi sesizarea directorului executiv al Agenţiei Europene de Mediu, Jacqueline McGlade, care a acuzat-o pe Monica Macovei, în plenul Parlamentului European, de răspândire de informaţii false cu privire instituţia pe care a condus-o.
   .........."
   http://www.cotidianul.ro/macovei-anchetata-de-comisia-de-etica-a-pe-200238/

   Ștergere
 38. Cind nu sunt bani de salarii si pensii nu sunt bani nici pentru limuzine, apartamente inchiriate la Paris, idemnizatii, premii, aer conditionat, vaca Kobe, alifie. si piepteni cu dinntii desi si scurti. Sper ca nu-i nimic greu de inteles. Abia astept motiv de gilceava.

  "Ori toţi să muriţi, ori toţi să scăpăm!"

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mei, vrem sa murim cu totii, dar cu ei de git!

   Ștergere
 39. Incrincenatu' pleaca la Briusel. Sper sa primeasca un sut in coaie.

  RăspundețiȘtergere
 40. Pace voua, va transmitem de la NOO !
  O zi buna !

  Buey, da' chiar are dreptate NeaCurutzdeleu: pe unde dreaq o umbla erHashul pozitiv ? Ca de cand cu furtuna aia la Niu Iorc, nici ca nu i-am mai "auzit" gura !
  Doamne feri, doara nu l-o fi luat valu' !
  Sau efbiaiu, ca a divulgat secrete vitale pentru natiune !
  Eu cred ca noi radeam de-a'mproasta despre scenariile lui cu banditi si spioni si, cand colo, erau adevarate !

  RăspundețiȘtergere
 41. Unde PL-ul MU umbli creanga pe vremea asta? Ai depus cerere de recalculare a penziei?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Iar ? Ce, a inceput deja ? Ca abia terminaram cu xeroxatul !
   Am umplut o juma din geamantanul de la promotie cu cereri, adeverinte, decizii, contestatii, confirmari de primire, bonuri, chitante si alte hartzoage pentru casa de avocatura ! Topuri intregi !
   Ma gandesc la sireacii care au primit cate 6-7 decizii !

   Ștergere
 42. DOAR DACA AI GRESELI DE CA L CUL !! sLINDER

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. VICTOR
   Doua idei privind repararea calcularii gresite a pensiilor militare ( nu trebuie sa se modifice legislatia !! ( prin OuG sau HG )

   GRESELI DE CALCUL :
   - in situatia in care veniturile identificate de arhivele militare sunt mai mici decat cuantumul soldei de grad si a soldei de functie specificat in anexa nr.1 la OUG nr 1 /2011 referitoare la cuantumul soldelor de grad si soldelor de functie minime corespunzatoare gradelor militare detinute ( chiar daca acestea nu cuprind indemnizatiile de conducere/comanda, soldele de merit ,primele lunare si anuale si alte drepturi similare prevazute de legislatia in vigoare !!! ) in acest moment se iau ca baza veniturile identificate de arhivele militare ( mai mult sau mai putin complete !!! ) .
   o daca nu se ia ca baza cuantumul soldei de grad si a soldei de functie specificat in anexa nr.1 la OUG nr 1 /2011 inseamna ca :
    nu au fost identificate toate veniturile mai ales ca în toate acele perioade majoritatea ( daca nu toate !) cadrele militare au deţinut funcţii superioare gradului .
    anexa la OUG nr 1 /2011 este gresita si trebuie recalculate toate pensiile militare !!!
   - In acest moment se aplica discretionar ( doar pentru cei care au iesit la pensie dupa 01ian. 2011 ! ) Hotararea de Guvern nr. S-1019/2010 si a Ordinul MS132/2010 cu privire la grupele de munca . Aplicarea selectiva a acestor acte normative este in contradictie cu art. 2 , art 6 , lit.g din ORDONANTA nr. 137 din 31 august 2000 ,republicată si prevederile Directivei Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalitătii de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L180 din 19 iulie 2000, si prevederile Directivei Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalitătii de tratament, în ceea ce priveste încadrarea în munca si ocuparea fortei de munca, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L303 din 2 decembrie 2000. Hotărârea Guvernului nr.S.1019/2010 fiind o hotărare de modificare și completare a Hotărârii Guvernului 1294/2001 este logic sa se aplice atît în partea de modificare cît și în partea de completare în aceleași condiții, ca și Hotărârea Guvernului 1294/2001 tuturor militarilor care s-au aflat în situații similare, indiferent dacă sunt activi sau în rezervă deci si acelora care au iesit la pensie inainte de 01.01.2011. Totodata in baza Hotărârii de Guvern nr.S1019/2010, Ministrul Apărării Naţionale a emis Ordinul nr.MS132 /28.12.2010. Acest Ordin nu abrogă ci modifică Ordinul anterior M116/05.09.2002 (NUMAI ANEXA NR.1, normele în sine , rămânând valabile). In aceste norme, la Art.9 se precizează că şi „cadrele militare care au trecut în rezervă începând cu data de 10.04.2001 (iar prin Legea nr.90/2007, pentru toate cadrele militare în rezervă), beneficiază de toate drepturile acordate prin HG nr.1294/2001” , modificată, în prezent cu H.G.nr.S 1019/2010. Prin urmare, Anexa nr.1 la H.G. S-1019/2010 trebuia aplicată tuturor militarilor în rezervă care au drept de pensie, deci şi celor vătămaţi prin OUG nr.1 /2011.
   CE TREBUIE FACUT ?
   Pentru repararea acestor nedreptati cred ca este de ajuns o metodologie oficializata printr-un ordin al Ministrului Apararii Nationale ( nu trebuie o alta OuG ) prin care sa se specifice :
   - „in situatia in care veniturile identificate de arhivele militare sunt mai mici decat cuantumul soldei de grad si a soldei de functie specificat in anexa la OUG nr 1 /2011 sa se ia ca baza veniturile minime specificate in OuG nr 1 ”
   - Aplicarea la toti pensionarii militari a prevederilor Hotararii Guvernului nr. S-1019/2010 si a Ordinului MS132/2010 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare î

   Ștergere
  2. Baiatu ! Ia-n puneti mana repede la frunte, nu cumva ai febra ?
   Cum adica „in situatia in care veniturile identificate de arhivele militare sunt mai mici decat cuantumul soldei de grad si a soldei de functie specificat in anexa la OUG nr 1 /2011 sa se ia ca baza veniturile minime specificate in OuG nr 1 ” ?
   Daca alea sunt veniturile "identificate", cum sa-i puna alte venituri omului ?
   Din cauza unor prostalai d-alde tine s-a ales o varza din sistemul asta de pensii !
   Ca sa arati ca nu esti idiot degeaba, mai propui si aplicarea grupelor de munca unitar ! Ori la bal, ori la spitalul NOO !
   Poate te aude vreun de ala care a zburat cu cioroiplanul toata viata, sau s-a catarat pe munti, ori a fost scafandru, sau a detonat bombe si ai sa vezi ce flegma iei pe nas, adica intre ochi !
   Eu n-am nimic impotriva la prepunerile niatale, insa mi se pare ca ai studiat prea mult socialism stiintific in scoala !

   Ștergere
 43. ZICE JEGOSUL DE CEZAR CA ATUNCI CIND ERA GHURKA IN ACTIVITATE LUA O GROAZA DE BANI SI PENSIA NU TREBUIE SA FIE MARE. PAI BINE MAI AUROLACULE AIA CARE AU AVUT PENSIA MARE AU PLATIT SI IMPOZIT MARE LA STAT. DIN IMPOZITELE ASTEA TI-A FACUT POPOUVICIU TIE PARC DE DISTRACTII LA TIMISOARA UNDE TE DAI CU CURU PE SULA ARABILOR MAI LOAZA.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Muey, cezarul asta ii tot ăla de pe Armuyia?

   Ștergere
  2. VREI SA CANTI LA DOUA FLAUTE??

   Ștergere
  3. Nu buey asta de la 14:06. Vreau sa-mi sufli in beshafon in loc de trombon, ori sa-mi sufli in cimpoi si sa-mi dai pielea inapoi, pe ritm:"un, doi, un doi"!

   Ștergere
  4. 1. Nu e Cezar!
   2. Impozit pe pensii platesc PENSIONARII!
   3. iMPOZITUL PE VENITUL IMPOZABIL(16%) SE PLATESTE DUPA DEDUCERI(C.A.S.+C.A.S.S.+DEDUCERI PERSONALE);
   4. Daca nu stii sa citesti sau nu intelegi termenii, iti pot da lamuriri;
   5. Pensiile militare se plateau de la BUGETUL DE STAT, care nu are legatura cu BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE;
   6. Pune mana si citeste, invata, cere sfaturi daca nu ai habar de salarizare si pensiii!

   Ștergere
  5. NU TE LUA DUPA TOTI PROSTOVANII ! Da clik pe Cezar si ...urmeaza indicatiile!!!

   Ștergere
 44. Buey, da a dreaq mai e si administratorul asta la "alesul" pozelor !
  Cum l-a gasit el pe Kior alergand cu limba scoasa dupa Barosso, ca sa-i ceara o bucata de ciunga, de aia gata mestecata !
  Uitati-va ce expresie de milog are ! Iar ala parca ar zice: pleaca dreaq de aici si nu te mai tine dupa mine, ca nu-ti dau nicio ciunga !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai dar ce-o mai face Nea Cashcavalu/Bubico, ca nu mai trecu de multa vreme p'acilea?

   Ștergere
  2. NeaChasCavalu - freaca -ula la tipar!!

   Ștergere
  3. Suparat, suparat sunt Doamne numai, suparat...
   .....................
   Mult ma-ntreaba lumea cum e, ce-i cu mine ...

   Ștergere
  4. Nea Cashu e ocupat cu calculele ! I-a spus unul ioann ca 1% din 15 milioane este = 150.000 fix, si nu 1,5 milioane cum zice Bubico ot Craiova, iar el NU si NU, frate ! De doua zile socoate incontinuu !
   I-am zis si eu ca a gresit, insa cica sa-i arat unde, ca el nu vede greseala !
   Noroc ca-i simpatic, chiar daca-mi mai da cate o muie si ma sterge de la comentarii !
   Sper ca, la primavara, cand ne intalnim la Drobeta sa-i mancam mielu-chelu lu' adminu, sa stau langa el la masa ! Ca sa-i dau cateva limbi, ca merita !

   Eu zic sa facem o sondare cu opinia: a gresit sau nu Cashu, calculelele ?

   Ștergere
  5. Pese: buey, eo cred ca asta-i o diversiune de-a Cashcavalului, ca sa-i facem trafic p-acolea !
   Speker gazetaru' !

   Ștergere
 45. Băă beliţilor, ia vedeţi voi unde merge azi Cezar Maimuca:
  "intalnire cu ministrul m.ap.n. 21.11.2012,orele 18.00 in timisoara la business centre din piata 700,corp d mezanin. doritorii pot participa, legitimatia de membru scmd asupra participantilor"
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Se întîlneşte MaiMucea noastră cu Bretonul. Cică fuseră colegi de şcoală amîndoi, dar Dobriţoiu o luă înaintea maimuţoiului, că ăsta din urmă rămase repetent vreo 2 ani şi-şi făcu pînă la urmă şcoala de ofiţeri la f.f. ca ăia angajaţii din fabrici şi uzine.

  RăspundețiȘtergere
 46. Traiasca DOMNUL hOOOOPREA ca el a facut pentry etc,etc................

  RăspundețiȘtergere
 47. petrache says:

  Cind ma gindesc ca am facut armata un an si patru luni la infanterie si pe tot parcursul am fost respectat de ofiteri si subofiteri cu formula ”Mars afara ,soldat imputit” la care se mai adauga si un sut in cur sau in fluierele picioarelor imi vine efectiv sa nu va dau pensie de loc.Si asta deoarece imi aduc aminte de chiolhanurile care se faceau in cancelariile companiei si la instructia in teren cu bunatati sechestrate de la soldatii sositi din permisie. Imi aduc aminte cum plecau ofiterii acasa dupa opt ore de transpiratie cu gentile burdusite de foloase necuvenite provenite de la militari . Cind imi aduc aminte ca nu am fost schimbat doua luni din garda permanenta de catre un betivan de cdt.cp. A trebuit sa ma descopere comandantul unitatii cind eram pe punctul de a o lua razna. Cind ma gindesc ca dupa plecarea cadrelor ramineam in seama unor sergenti si caporali care faceau cu noi cea mai josnica injosire umana prin ”instructia disciplinara” tiris pe sub paturi,spalatul wc-ului cu periuta de dinti ,si alte bazaconii care le treceau prin cap spre amuzamentul lor. Toate astea erau cunoscute de superiori,insa daca dadeai darul erai caporal,sergent, recompensat prin OZU.
  Si cind ma mai gindesc ca la revolutie cu toata pregatirea voastra tehnico-tactica ati tras in oameni nevinovati la Timisoara, Cluj,Sibiu, Bucuresti chiar ca nu v-as da pensii speciale. Ati facut de ris armata pentru vecie.
  Nesimtitilor. Caprari ati fost ,caprari ati ramas.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ai fost dintre cei carora comandantilor-de pe orice trepta ierarhica- le-ar fi fost rusine sa le spuna "da-te mai incolo?"
   Nu exclud sub nici o forma abuzurile, tampeniile, cretinismul, dar nu este cazul sa generalizezi!
   Si printre cadre si printre militari (in termen, cu T.R., angajati cu contract) au existat uscaturi.
   Daca esti cinstit vei recuboaste in cele de mai sus o sumedenie de comamdanti si colegi de armata(daca ai facut-o).

   Ștergere
 48. Bai rautaciosilor , ce-ati facutara ?
  V-a fost frica de marele trafic al cetzarushului pe bloaga lui , si i-ati desfiintat-o ?


  Blogul a fost eliminat

  Blogul de la adresa cezar-armyia.blogspot.com a fost eliminat. Această adresă nu este disponibilă pentru bloguri noi.

  RăspundețiȘtergere
 49. Anonimului de la 15:38:
  Mai racane, tu dai pensii la militari? Se vede treaba ca nu ai primit destule suturi in cur cand ai fost in armata ca sa-ti ajunga neuronul din cur in cap! Pana la capat tu primesti ajutorul de handicapat si din impozitul de pe urma pensiilor militare, asa ca nu te da mai mare decat esti.
  Labagiu ai fost... labagiu ai ramas!

  RăspundețiȘtergere
 50. mos alecu
  Fac parte , chiar foarte tare , dintre cei afectati de reducerea cuantumului pensiei .
  Despre problema grupelor (conditiilor de munca) , nu am fost afectat din cauza de nerecunoasterea “altor conditii” . Am fost afectat , insa , din cauza ca unora le-au fost aplicate prevederile HG S-1019/2010 , iar mie nu !
  Consider , insa , ca obiectivul principal este/ar trebui sa fie “reinventarea” unei legi a pensiilor militare … problema grupelor (conditiilor de munca) urmind a se rezolva in noul context creat de acea lege .

  Sigur , problema conditiilor de munca poate/trebuie rezolvata si in contextul L.263 … prin aceasta “cîrpăcindu-se” cumva prevederile acestei legi … dar asta nu ar insemna rezolvarea “pe fond” a problemei .

  Problema unei noi legi a pensiilor militare de stat ar trebui sa-i intereseze foarte mult pe colegii nostri inca in activitate … Daca aveti timp cititi discutiile purtate la //www.blogger.com/comment.g?blogID=3470958100828025726&postID=475374757271011119 … Efectele L.263 asupra viitorilor pensionari , din rindurile militarilor , sint mult deosebite de efectele L.119 asupra noastra , cei re… re… re…

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @mos alecu,
   De preferat ar fi sa postezi aici, in rezumat si pe intelesul nostru tot ce crezi ca ar prezenta interes in materia pensiilor!

   Ștergere
 51. E clar daca vine mosu(nu Craciun) ci alecu/berbecu e gata deja ma apuca somnu si plictisu'.Iar incepe ala cu:
  La.... si La;.....si intrucat,deoarece pentru ca....si minte de rupe
  Daaa dute'n pula mea si citeste-l acolo la intercraci!!!De ce esti bou?Ti-e lene sa dai click sau esti BOU??Sigur nu ti-e lene
  Uite acusi apare "marea opera" cu copy/paste
  Na ia d'aci si satura-te:
  mos alecu spunea...
  Pentru ca nu stiu cind/daca va aparea propunerea mea privitoare la "lista de asteptare" pentru cei care doresc sa iasa din sistem pentru a nu mai produce distorsiuni in gindirea optimista (privind super-bunaciunea) L.263 (pentru pensionarii militari) ...
  Pentru a le oferi/propune o alta cale de a analiza efectele acestei legi asupra viitoarei/posibilei lor pensii (in lipsa elementelor de comparatie constituite de pensiile celor re... re... re... pe L.119) ...

  Cred ca ar fi util sa-si caluleze/evalueze pensia , pe care ar fi primit-o , calculata dupa sistemul L.164/2001 (considerind aceasta lege ca fiind concordanta cu modul de calcul al pensiilor militarilor din tarile NATO , UE , civilizate) ... lege ale carei principii au fost reluate si in proiectele de lege (a pensiilor militare de stst) prezentate in diverse locuri ...

  Propun , deci , sa fie readus in atentia doritorilor (viitorilor pensionari militari) si un mod de calcul a pensiei , mod de calcul specific militarilor din tarile civilizate ...

  Propun , deasemenea , reluarea unei asemenea discutii si pentru cei , carora , marindu-li-se pensiile pe L.119 , le este frica de o "re-trecere" in sistemul de calcul "militar" a pensiilor ... de exemplu ... reluarea celor spuse de mine la //www.plano10.com/2012/06/scmd-propune-o-noua-lege-164-favorabila.html?showComment=1340905078372#c7860540703800381516


  RăspundețiȘtergere
 52. Dragi animale! Vi se adreseza un animal care a avut incredere in haita lui…. A avut !... Acum nu mai are incredere nici in el, nici in puterea adevarului, nici a legii, iar haita…s-a destramat in patru zari. Va fi, probabil cum bate vantul. Am slujit la 3 Imparatii, c-asa o fost viata! Cauta-ti dreptatea la trei !!! - care, probabil, fiecare, te considera tradator. Da-l dracu’ asta mai poate astepta! Furat de toti, chiar sistematic, programatic (echivalent a 2 salarii pe an), respins cu ridicari din umeri cand le pui documente in fata, cu salariul mediu din economie pana in debutul acestui an, cand au binevoit sa completeze ceva fise. Cu contestatii peste contestatii la care nu raspund, si dupa sase luni zic ca au ratacit ultima decizie. Cu fise reverificate, corectate la o imparatie, dar neluate in seama. Cu cereri de “readucerea in haita”care intretimp a fost decorata “in corpore”cu medalii CS”…no, nu se poate, legea nu prevede asta!(?)”. Nici cu fisele fiscale in fata nu recunosc diferentele de venituri care duc la scaderea cuantumului. Tot, dar absolut tot calvarul trait de aproape 3 ani mi-a intarit convingerea ca nu am facut parte dintre alesi, pentru ca, asa cred, am fost alesi ! Nu aveam alte pretentii, dar in conditiile legilor actuale, cu contributivitatea, nu trebuia sa cobor mai mult de 100 lei. Am coborat mai mult de 600, in conditiile enumerate. E corect? Pe baza asta s-a construit asa zisa realitate a cresterii si descresterii pensiilor militare? O minciuna ! De la cap la coada ! Pe banii si sanatatea noastra. Un animal haituit.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tu esti baba sau barbat?babo!! Onoarea si demnitatea de reteta tip dogaru este muuult sub 600de lei
   Si te mai laudai ca-ti dai viata pentru Patrie dar tu spui vaiiii mi-au luat 600de lei din cei 4500 pensie vaiiii!!!
   Pai vrei sa-ti spun eu cum ai ajuns la pensia aia?Chiar vrei?Banditule!

   Ștergere
 53. Ca sa nu uitam ...

  mos alecu spunea...
  18 iunie 2012, 15:58
  In perioada 31.12.06-o1.01.10)

  -pt pensionarii militari
  -01.01.07 (platit si pt.dec.’06)-marire coeficienti de ierarhizare a functiilor (intre 55,0 si
  27.9%;in medie 41,5%)
  -01.01.07-marire valoare de referinta sectoriala (de la 180,87 la
  189.6759)
  -01.04.08-marire v.r.s. (de la 189,6759 la 193,4694)
  -01.10.08-marire v.r.s (de la 193,4694 la 197,3387)
  Rezulta o crestere a v.r.s. de 9,1%;cumulata cu cresterea coeficientilor de
  ierahizare – rezulta o crestere a soldelor activilor (implicit a pensiilor) de
  54,4%.
  De tinut minte : aici nu am vorbit despre efectele L.90/2007 si L.14/2008 (recunoasterea grupelor de munca si reducerea vechimii in serviciu)

  -pt.pensionarii din sistemul de asigurari sociale de stat
  -01.09.07- crestere valoare punct de pensie (v.p.p.) de la 406,8224 la
  427,652 (5%)
  -01.11.07-crestere v.p.p. de la 427,652 la 541,0 (26,6% ; alegeri
  pt.parlamentul european)
  -01.01.08-crestere v.p.p. de la 541,0 la 581,3 (7,4%)
  -01.10.08-crestere v.p.p de la 581,3 la 697,5 (20% alegeri parlamentare in
  tara)
  -01.04.09-crestere v.p.p. de la 697,5 la 718,4 (3%)
  -01.10.09-crestere v.p.p.de la 718,4 la 732,8 (2% alegeri prezidentiale)
  Rezulta o crestere de 80,1% din care 48,6% pentru diferite feluri de alegeri.
  Daca scadem cresterile aplicate ca stimulente pentru alegeri ramine o crestere
  de 31,5% a v.p.p.

  In perioada 01.01.2004 - 31.12.2006 soldele (pensiile) au crescut cu 57% iar valoarea punctului de pensie a crescut cu 48% .
  Pe total 2001-2010 cresterile sint : militari + 85% ; civili + 118% (fara "pomenile electorale" ramine doar +47%) . Pe viitor "pomeni electorale" nu vor mai fi (asa zice L.263) ... asa ca nu se poate generaliza diferenta de crestere din acea perioada .

  17 noiembrie 2012, 22:17
  mos alecu spunea...
  @Plano Lupuș 17 noiembrie 2012, 19:59 :
  La : "Iesirea din sistem se face din oficiu;nu la cerere, nu pe bază de listă." .
  Sigur ca da ! Dar un pic de ordine n-ar strica ... mai ales ca este pentru un scop nobil : pensionarii pe L.263 sa nu mai aiba cu ce se compara . Astfel vor putea spune ca L.263 este "cea mai frumoasa , cea mai laptoasa si degrab' acasa !" .

  La : "Pînă prin 2020 trebuie ținut de ce avem în mînă."
  N-am inteles nimic , dar sint curios ... care-i chestia cu 2020 ???

  La : "Potrivit Legii 263/2010 actualizarea ..." .
  Nu vad sensul ... N-am vorbit nimic despre actualizari ...

  La : "Pensiile NATO să le calculeze cei care au speranță că le vor prinde." .
  Este vreo restrictie ca militarii (in activitate) "romanesti" sa stie si ei cum este pe la altii (si cum a fost si pe la noi) ???

  RăspundețiȘtergere
 54. No mai vrei baaa laba trista!!@Anonim21 noiembrie 2012, 18:18

  RăspundețiȘtergere
 55. ....continuare de om idiot.....recunoasteti "personajul"
  La.... si La....

  RăspundețiȘtergere
 56. @@maimutoii cu chef de invitatii
  Mai bine mergeti voi aici ca v-am dat mura...aaaaa p_la'n gura!!
  Hai noroc si sa o labariti sanatosi!!


  http://www.blogger.com/comment.g?blogID=3470958100828025726&postID=475374757271011119

  RăspundețiȘtergere
 57. preluare infoM;(ma mai distrez si io ce dreak!)

  Tibi says:
  Noiembrie 21, 2012 at 9:09 pm
  Pentru Lorem Ipsum. Conform parerii proprii, afirmi in necunostinta totala de cauza ca un colonel aproape imposibil sa fi lucrat in AC. Intr-ucat site-ul banuiesc ca nu e exclusiv pentru pensionarii militari proveniti din M.Ap. N,tin sa te informez ca in cazul ofiterilor de informatii operativi(foarte multi ajungand la gradul de colonel)grupa de munca este AC. Iti spun in cunostinta de cauza pentruca si eu am facut parte timp de peste 25 de ani din aceasta categorie si ca sa te amagesc nu stiu daca ai vaga cunostinta despre riscurile meseriei de ofiter de informatii operativ . Mai bine incheie acest subiect pentru ca esti pe dinafara si pe deasupra si foarte sigur pe tine.

  Reply
  Don Corleone says:
  Noiembrie 21, 2012 at 9:15 pm
  @Tibi
  Dar tu draghe ai fost securist de ala bun sau de ala rau.Desigur ai fost buuun.Si Voicullescu zice la fel.Toti ati fost “buni” hi,hi

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Corilieoni are zile proast si zile foarte proaste. Din nascare, para-se. Daca-l prinzi intre cicluri poate fi ,,preten'' de-o zi.

   Ștergere
 58. Nea Carleone
  M-ai dezamagit! Esti superficial! Era vorba de principii. Si de respectul legii. La 30.12.2010 nu luam in mana 3000 - peste 25 ani of. efectivi, plus scoala, plus stagiu militar. Nu crezi ca au furat cam mult? Cat ar fi trebuit sa ma fure ca sa fiu barbat? Poate viata m-a lovit si altfel, astfel incat sa ma simt haituit! Cred ca nu numai eu trec prin perioada aia neagra cand cei dragi te parasesc. Mai ai timp sa te lupti pe toate fronturile? Iar ultimul epitet...iarta-ma, un comandant adevarat n-ar face o asa gafa. Animalul haituit

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pare rau de ce ti-am scris dar:
   1-Nu te mai vaicari
   2-MAI ALES ...reconsidera-ti pozitia!Nu cred ca e posibil ca toti functionarii aia sa fie idioti sau rau intentionati si numai dumneata sa ai dreptate.Nu cumva undeva gresesti?Poate ei doar aplica legea ca nu-si permit altceva.Nu stiu doar intreb.
   P.S.Iti dau un exemplu:Al meu.In luna martie mi-am inaintat toate documentele necesare pentru recalcularea pensiei pt stagiile lucrate in civilie.acum 2 sapt mi-am pierdut rabdarea si am trimis un mail,intreband care este situatia(ma gandeam ca drcu stie s-or fi pierdut docomentele printre atatea hartoage dupa atatea luni de zile.In 48 de ore am primit raspuns tot pe mai(una calda/una rece)precum ca:
   1-hartoagele trimise de mine sunt inregistrate(am primit nr de inregistrare,nu unul ci 3 pt fiecare categ de hartoage)
   2-voi primi retroactiv toate drepturile incepand cu 01.04
   3-si aia rece....dupa o1.01.2013(dar nu se spune... cand ci doar DUPA)
   Si acu ce-ai vrea sa ma labaresc?Uite ca nu vreau(si eu am o pensie de cacat nu ca a lu matale.Pe bune!!

   Ștergere
  2. Pai nu e vorba de "toti functionarii aia". Esentialul e cine porneste treaba, ala care o cules datele initiale (cum le-o mai fi cules!) si am ajuns sa cunosc atatea dedesupturi incat iti vine sa .....ce sa fac sa-mi tarasc fostii colegi prin tribunale? Deci, inca odata, nu era vorba de cuantum, ci de principii si respectul pentru lege. Oare unde gresesc eu? cand toti fostii colegi de arma au primit CS (unii si pentru perioada de studii. Eu am schimbat imparatia si deci, sunt tradatorul care nu merita acelasi tratament. Ma vaicaresc? pai am facut si eu pasii matale. Dar mie mi-au raspuns (retine - exact aceiasi speta: trimise date complete, in original) ca pentru doleantele mele sa ma adresez unitatilor pe unde am fost! Comentarii? animalul h

   Ștergere
  3. Odata spui de 600lei,apoi spui de principii.Vezi ca nu se potriveste!!
   2-ref la ce ai spus mai sus AI DOVEZI?daca nu, mai bine taci!detractorii nu mi-au placut nici o data.Ori esti meserias ori nu esti....hac!
   Unde pula mea e PMT-ul ala??Sunt de akord_75 sa iau o muie daca n-am dreptate...hac!

   Ștergere
  4. -1, o, sau + 1 leu, consider ca tot se pune problema daca a fost sau nu respectata legea. n-am scris vorbe. sunt vazute cu ochii mei si la o adica se pot proba. dar mi-i rusine de rusinea celor ce se intampla.inca odata, toata constructia e mincinoasa si se va prabusi odata. dar, in alta ordine de idei: ai auzit de TATAIA si BUNADIMINEATA SOARE ?

   Ștergere
  5. N-am sa uit toata viata!!!
   Buna dimineata soare!!(si privea undeva in inaltul cerului de la inaltimea lui de 1m si ceva centimetri
   Raspunsul formatiei(al scolii adunate in careu);SA TRAITI!!-de se cutremurau zidurile caselor de pe str Mihai Viteazu.(s-a prapadit domnul general Dumitrescu)
   ......
   PS Si daca poti proba...PROBEAZA!!Eu nu as sta pe ganduri nici macar o secunda
   PS2 TATAIA?? traiasca cal 100mm si MARF-UL+cal 57mm.Acum vorbim aceeasi limba?dar tu de cpt. Mandu iti mai aduci aminte?
   Astept urmatoarea discutie despre
   volhov,kub,neva,strela,S300/400,Hawk, P14,P18,PRV11/13... etc,...dar sa nu-i mai plictisim pe ceilalti

   Ștergere
  6. aleea cerbilor. am plecat. un 78 te saluta si-ti cere scuze ca ti-a rapit din timp, dar era singur. poate-mi dai o ideie pentru o alta cale. as avea nevoie de ceva informatii legate de subiect. da, am auzit de el. nu aveam cum sa-l cunosc direct. cu toata stima! nu ma mai simt atat de haituit.

   Ștergere
 59. PS....se vede si dupa averi si dupa "afaceri" ....si mai ales dupa blestemele oamenilor "draghe" Tibi

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. sa-i sugi melu mentorului tau betiv si kior de la Cotrocelu!

   Ștergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite