Google Translate

sâmbătă, 2 martie 2013

A.N.C.M.R.R. pune la punct CD al SCMD. Acuzatiile sunt grave, demult cunoscute. SCMD deja in fierbere, nu poate fi indiferent.

 
COMUNICAT DE PRESĂ 01.03.2013.
Nr. 127 din 01.03.2013.
COMUNICAT  DE  PRESĂ.
 
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.) atrage atenţia asupra faptului că orice demers pe care şi-l asumă pensionarii militari trebuie să fie în acord cu principiile şi valorile Armatei Române. În acest context, intenţiile SCMD privind organizarea unei pichetări a sediului USL din Capitală stârnesc îngrijorare prin conotaţiile politice pe care conducerea Sindicatului le-a dat de-a lungul timpului acţiunilor sale.
 
 Pornind de la premisa că obiectivul comun al tuturor asociaţiilor de pensionari militari este menţinerea pensiilor majorate şi reîntregirea celor diminuate în urma recalculării, A.N.C.M.R.R. face următoarele precizări:
 
            USL este până în acest moment cel mai serios partener politic pe care l-au avut pensionarii militari şi asociaţiile care îi reprezintă. Trebuie să fim conştienţi că protocolul de colaborare semnat cu ACS (Alianța de Centru Stânga) din cadrul USL este în vigoare şi că, până acum, a fost respectat de către partenerul nostru politic.

1. Mai mult, există voinţa şi implicarea necesară atât la vârful USL cât şi la nivelul instituțiilor pentru remedierea problemelor semnalate, inclusiv şi mai ales întregirea celor 10% din pensiile care au scăzut în urma recalculării.
2. Campaniile de denigrare şi atacurile la persoană nu servesc intereselor pensionarilor militari, ci servesc intereselor unor foşti camarazi de­-ai noştri care au acceptat să fie părtaşi la dezinformări, manipulări şi jocuri politice de cea mai joasă speţă.
3. Pensionarii militari nu sunt şi nu trebuie să devină masă de manevră pentru cei care-şi urmăresc doar interesul personal. Constatăm de luni de zile că onoarea unora dintre auto-proclamaţii lideri ai pensionarilor militari a apus o dată cu răsăritul unor  interese financiare strict personale, la care mulţi dintre cei care au purtat şi poartă uniforma Armatei Române nici nu îndrăznesc să spere vreodată.
4. Atacul mincinos la adresa premierului Victor Ponta şi la adresa vice-premierului Gabriel Oprea  este în contradicţie cu faptele şi cu realitatea concretă. Recalcularea a adus creşteri pentru 85% din pensiile din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi, respectiv, 90% din pensiile celor din MApN. Acesta este adevărul pe care îl pot demonstra, cu talonul de pensie în mână, zeci de mii de camarazi de-ai noştri.
5. Dezinfomarea, manipularea şi incitarea la confruntări între pensionarii militari şi asociaţiile care îi reprezintă riscă să ducă la distrugerea spiritului de corp care caracterizează Armata Română. Col (r) Dogaru Mircea, prin declaraţiile şi acuzaţiile mincinoase pe care le face, riscă să îi învrăjbească pe militari împotriva militarilor, pe cei care au pierdut în urma recalculării împotriva celor care au câştigat în urma acestui proces.
6.Singura soluţie viabilă pentru întregirea pensiilor care au scăzut este dialogul onest, deschis şi constructiv.  Atacurile, denigrarea, minciunile şi dezinformarea nu fac decât rău atât celor care vor ca pensiile lor să revină la nivelul anterior cât şi la nivelul întregii categorii a pensionarilor militari.
 
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere  „Alexandru Ioan Cuza” (ANCMRR) militează atât pentru menţinerea la nivelul actual a pensiilor care au crescut în urma recalculării, cât şi pentru întregirea pensiilor militare care au scăzut, şi nu din vina militarilor, în anii trecuţi. În acest sens, susţinem demersurile iniţiate deja de către USL şi Alianţa de Centru Stânga și avem încredere în premierul Victor Ponta și în vice-premierul Gabriel Oprea.  În toate discuţiile purtate cu factorul politic, A.N.C.M.R.R. a mizat şi va miza în continuare pe corectitudinea solicitărilor camarazilor noştri şi pe reprezentativitatea pe care o avem la nivelul acestei categorii. A.N.C.M.R.R. nu va utiliza niciodată forţa zecilor de mii de membri ai săi în scop politic şi nu va recurge la presiuni, şantaj sau ameninţări la adresa partenerilor noştri politici, aşa cum, din păcate, procedează anumite structuri asociative.
 
A.N.C.M.R.R.  este cea mai mare asociaţie a cadrelor militare şi va continua să reprezinte şi să apere drepturile şi interesele camarazilor noştri trecuţi în rezervă şi în retragere, precum şi ale familiilor acestora.  În acest scop, Asociaţia utilizează exclusiv mijloacele care au făcut şi fac onoare hainei militare, apărând şi promovând în acelaşi timp valorile Armatei Române, conform devizei ,,PATRIE – ONOARE – DEMNITATE”.
BIROUL PERMANENT CENTRAL
 
=====================================
=====================================================
 
 
ȘEDINȚA LĂRGITA DIN 28.02.2013.
În ziua de 28.02.2013 a avut loc Şedinţa lărgită a Consiliului Director
al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
,, Alexandru Ioan Cuza”
 
În deschiderea acestei reuniuni domnul General (r) prof. univ dr. Mihai Iliescu,
Preşedintele A.N.C.M.R.R  a prezentat următorul Cuvânt Introductiv.
 
- Domnule Viceprim-Ministru Gabriel OPREA, Preşedinte  al  U.N.P.R.
-  STIMAŢI  INVITAŢI,
-  Dragi CAMARAZI – Cadre Militare în Rezervă şi Retragere
 
Vă rog să-mi îngăduiţi să deschid lucrările Şedinţei lărgite a Consiliului Director – organ central de conducere al A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, mărturisind simţămintele de onoare, bucurie şi de recunoştinţă pe care le trăim datorită prezenţei Dumneavoastră Domnule Viceprim-Ministru şi a personalităţilor, care vă însoţesc astăzi, alături de noi.
Sunt îndrituit, având asentimentul camarazilor mei, să vă asigur de profundele noastre sentimente camaradereşti de admiraţie şi preţuire, alăturând urării de bun venit, mulţumiri şi onorul nostru ostăşesc.
 
 
Trebuie să menţionez de la început că ne găsim în această somptuoasă „Sală de Marmură” a Palatului Cercului Militar Naţional datorită înţelegerii şi solicitudinii M.Ap.N., fiind sprijiniţi în acelaşi timp direct şi nemijlocit de către Primăria Sectorului 2, cărora le adresăm  vii mulţumiri cu reală recunoştinţă.
Vă informăm că la această reuniune participă :
- Biroul Permanent Central  şi  Aparatul său de lucru;
- Grupul de Consilieri seniori
- Preşedinţii celor 47 filiale judeţene şi de sector ;
- Preşedinţii celor 8 asociaţii cu protocol de afiliere sau colaborare ,
- Preşedinţii celor 6 structuri asociative similare din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă  Naţională  (MAI, SRI, SIE, SPP, DGIPI, STS) ;
- Membrii din toate filialele din Bucureşti şi Sectorul Ilfov ;
 
Această REUNIUNE  are mai multe motivaţii, justificate  şi anume :
- precede perioada adunărilor generale de alegeri din toate filialele noastre  ( lunile martie – aprilie); prilej minunat pentru informarea membrilor Asociaţiei cu privire la poziţia Guvernului şi a alianţei  ACS faţă de Asociaţia noastră.
- dorinţa de a atesta vitalitatea şi încrederea în PROTOCOLUL de parteneriat cu ACS (PSD+UNPR) şi hotărârea noastră să-l respectăm cu toţii, precum şi speranţa într-o colaborare fructuoasă şi benefică pentru ambele părţi semnatare.
 
Această întâlnire se doreşte cu atât mai mult cu cât în ultimul timp în mass-media televizată şi în unele publicaţii din presă, unii comentatori şi aşa zişi „analişti politici” au reluat în dezbatere problema pensiilor militare la care fac referiri şi Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice, inclusiv Avocatul Poporului,  prin Raportul special – care au indus o stare de nelinişte, nedumerire şi îngrijorare faţă de o nouă lege  prin care să se reia procesul de recalculare a pensiilor militarilor.
 
Această stare este amplificată, din păcate, prin comandă politică, prin ieşirile nejustificate împotriva Armatei de Rezervă a României, împotriva pensionarilor militari, urmărind
generarea haosului în societate, dezbinarea în armată  şi care sunt sprijinite de fostul ministru Cornel DOBRIŢOIU alăturat domnilor „asistaţi sociali” DOGARU şi PRICINĂ, reprezentanţi ai SCMD – structură neonorantă şi nereprezentativă pentru Armata ROMÂNIEI – în special pentru Rezerva acesteia,  fiind ilegală, potrivit Deciziei Nr 469/2003 a Curţii Constituţionale referitoare la dreptul pensionarilor de a înfiinţa sindicate.
 
De la început considerăm că aceşti aşa zişi şi autointitulaţi „reprezentanţi” ai pensionarilor militari nu fac obiectul nostru de analiză, dar dorim să reiterăm ca ANCMRR – nu poate fi asimilată SCMD – nu împărtăşim existenţa lor şi nici modul de manifestare şi comportament civic suburban,  care n-are nici o tangenţă cu demnitatea, onoarea şi probitatea – morală – etică şi civică a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere.
 
Ne pare rău că Armata Română a avut un ministru care a încercat să o supună interesului politic, iar pe noi, structură recunoscută ca reprezentativă şi de notorietate  în societatea românească în cei 23 ani de la reînfiinţare, ne-a ignorat total – prioritate având numai aşa zisul „SCMD”, aşa cum s-a întâmplat recent în Comisia  de Apărare a Senatului, unde au fost invitaţi numai cei din SCMD – ca unici reprezentanţi ai pensionarilor militari. Acest fost domn ministru împăunat cu aura justiţiarului şi profund dominat de o politică de rea credinţă a mers până acolo încât a ignorat cu bună ştiinţă efortul şi ataşamentul M.Ap.N. din acea perioadă faţă de Armata şi pensionarii acesteia.
 
Şi ca să închei acest paragraf, supun atenţiei o întrebare care a adresat-o telespectatorilor o televiziune angajată în acest „bâlci” mediatic şi anume : „Cine profită – cine pierde „ ?!
Desigur acţionând  un „buton  de panică” – profită politicienii reprezentanţi de Domnul Dobriţoiu şi vor pierde ARMATA şi noi, pensionarii militari.
 
Domnul Viceprim-Ministru,
În context, în sprijinul afirmaţiilor noastre referitoare la pensiile militare de stat şi pentru documentarea celor prezenţi, am onoarea să vă cer îngăduinţa să preiau din cuvântul Domniei Voastre, prezentat în Senatul României cu ocazia dezbaterii Legii sistemului   unitar de pensii publice, şi anume, citez :
 
„Cu tot respectul pe care-l avem pentru fiecare categorie socio-profesională în parte, nu putem ignora faptul că a fi militar nu este o meserie ca oricare alta, pentru un militar apărarea interesului naţional a valorilor democraţiei şi statului de drept este mai presus decât propria viaţă. Militarul, fiind sub  jurământ, este la datorie zi şi noapte în slujba ţării.
       Misiunea sa implică dificultăţi, riscuri şi privaţiuni care nu au termen de comparaţie în alte domenii de activitate. Militarii români au o contribuţie, iar contribuţia lor se măsoară nu în bani, ci în libertatea de care se bucură copiii noştri, în demnitatea acestei ţări şi în respectul de care România se bucură în faţa aliaţilor săi…..
        Când vine vorba despre militari trebuie să privim contribuţia şi solidaritatea nu în sens contabil ci în sensul jurământului militar pe care-l depun toţi cei din Armată. România este una din Ţările NATO cu cele mai mici    pensii şi solde acordate militarilor. Cu toate acestea Armata României este la acelaşi nivel de competenţă profesională şi de interoperabilitate, fiind respectată şi apreciată de-a lungul istoriei sale moderne, inclusiv  în teatrele de operaţii unde este astăzi prezentă”,.
 
Aceste adevăruri de necontestat au constituit un motiv în plus  pentru care, după adoptarea Legii 119/2010, Asociaţia a făcut numeroase intervenţii la Parlamentul şi Guvernul României, Avocatul Poporului, inclusiv în justiţie. Singura instituţie care ne-a fost alături, şi care a acţionat concret pentru ca pensionarii militari să nu fie afectaţi prea grav prin măsurile preconizate de recalculare şi revizuire a pensiilor militare de stat a fost M.Ap.N., prin persoana domnului fost ministru, actual viceprim-ministru domnul Gabriel Oprea.
 
 
În prezent înregistrăm o stare generală mulţumitoare, peste 33.000 din cei 35.000 membrii ai Asociaţiei şi peste 90% din totalul (de 76.000) pensionari în plată la M.Ap.N. şi aproape 85%  din Sistemul de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională au obţinut la revizuire unele creşteri, acordate legal şi nu „fraudulos”, 
cum se invocă la unele posturi de TV – de unii comentatori .
 
Apreciem cu înalt spirit camaraderesc că pensionarii cărora li  s-au diminuat pensiile, datorită unor greşeli punctuale de recalculare, sau pentru vechime incompletă în muncă, au tot dreptul să fie supăraţi şi uşor influenţabili de factorul politic - îi înţelegem şi-i vom susţine cu întregul nostru potenţial pentru   a-şi recâştiga drepturile afectate prin recalculare (revizuire).
 
Domnule Viceprim-Ministru,
Apreciem cu admiraţie şi recunoştinţă poziţia oficială a domnului Prim Ministru a ministrului ului Apărării Naţionale şi a domniei Voastre  faţă de pensiile noastre, dar vă rugăm să ne permiteţi să reiterăm propunerea noastră ca procesul de revizuire să se continue până la 31.12.a.c., aşa cum prevede OUG 1/2011 -  respectându-se principiul neretroactivităţii Legii 19/2000 (263/2011), pensiile care au înregistrat creşteri să rămână în plată la noul cuantum înregistrat iar cele diminuate să revină la nivelul lunii decembrie 2010.
 
Actualele pensii în plată să redevină pensii militare de stat, iar o eventuală nouă lege a pensiilor să aibă prevederi numai pentru viitor, fără a include ca măsură aşa zis „reparatorie” clamată de grupul Dobriţoiu, Dogaru şi Pricină, recalcularea tuturor pensiilor în plată-  iar ANCMRR  să participe la dezbaterile premergătoare şi la cele din comisiile parlamentare, având în vedere şi amendamentele promovate anterior.
 
Recalcularea sau supraimpozitarea pensiilor miliare nu poate fi un act reparatoriu şi de sporire a bugetului statului (M.Ap.N.). Nimeni Nu a Primit un RON – GRATUIT, – fără acoperire LEGALĂ şi să se renunţe la identificarea „INFRACTORILOR” cum cere cu insistenţă aşa zisul „SCMD”.
 
 
Domnule Viceprim-Ministru,
Vă informăm că toate cele 8 probleme prezentate le considerăm ca prioritare, iar propunerile  noastre sunt concepute în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, toate pot fi soluţionate printr-o serie de iniţiative procedurale la nivelul Guvernului şi concret la nivelul ministerelor implicate : M.Ap.N., MAI şi celorlalte structuri centrale din Sistemul Apărării, Ordinii Publice şi Siguranţei Naţionale, Ministerul Sănătăţii precum şi prin reluarea celor două iniţiative legislative, abandonate în cursul anului 2011 – în Comisiile de Apărare ale Parlamentului.
 
Avem convingerea că Protocolul semnat împreună cu ACS (PSD+UNPR) la 01.12.2012 va fi onorat, respectat şi îmbunătăţit în funcţie de toate  oportunităţile ce vor fi identificate, dar aceasta impune şi o reală recunoaştere  şi relaţionare cu filialele noastre în teritoriu şi un plan concret de activităţi pentru acest an.
 
Aşteptăm  diversificarea ofertelor de servicii şi programe pentru angajarea pertinentă a cadrelor militare în rezervă şi în retragere în activitatea de gestionare şi administrare eficientă a treburilor publice, de organizare a unor acţiuni  pentru îndeplinirea obiectivelor convenite împreună .
Referitor la disponibilitatea ANCMRR vă asigurăm că vom fi un partener serios, loial Devizei noastre PATRIE, ONOARE, DEMNITATE. În încheiere ne exprimăm speranţele îndreptăţite în Reuşita Reuniunii de astăzi aceasta fiind UNICĂ în istoria ANCMRR de la reînfiinţare din 1990.
 
Vă mulţumesc 
Onorată  Asistenţă, Stimaţi Camarazi,
 
În încheierea activităţii, având  asentimentul Dumneavoastră doresc să reiterăm Domnului viceprim – Ministru – Gabriel Oprea, înaltelor personalităţi care ne-au onorat astăzi, sincere mulţumiri pentru participare şi să-i asigurăm de cele mai alese sentimente de preţuire şi recunoştinţă.
Avem încredere în Alianţa de Centru Stânga, în PROTOCOLUL ÎNCHEIAT, iar, această întâlnire o considerăm  un început de bun augur pentru colaborarea noastră viitoare.
 
 
Domnule Viceprim-Ministru al ROMÂNIEI,
Vă rugăm să acceptaţi gestul nostru  camaraderesc de respect şi fidelitate, propriu conduitei noastre de Cadre Militare în Rezervă şi  Retragere   – în continuare sub jurământ de credinţă faţă de ŢARĂ, – de a înmâna cea mai înaltă distincţie a A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” – Emblema de onoare şi ATESTATUL – Biroului Permanent Central pe care doresc să-l prezentați domnului Prim Ministru Victor Viorel Ponta..
 
=================================================
=======================================================
 
sâmbătă, 2 martie 2013
COMUNICAT
 
Subiect:                      
Cu privire la actiunea de luni 04.03.2013,  in lumina discutiilor   purtate la Guvern astazi, 02.03.2013, ora 12.00-13.30
 
            Domnilor colegi,
In urma recentelor evenimente, sambata, 02.03.2013, a avut loc la Palatul Victoria, un dialog intre Comisia de dialog cu Guvernul a SCMD si reprezentanti ai Guvernului Romaniei, sub autoritatea d-lui viceprim-ministru Gabriel Oprea, coordonatorul domeniului aparare, ordine publica si siguranta nationala.
 
Din partea SCMD, au sustinut obiectivele din memoriul alaturat, care urmeaza a fi inaintat conducerii USL urmatorii: Col. (r) dr. Mircea Dogaru (presedinte), Gl. Fl. Aer. (r) Balan Iosif (secretar general), Gl. Mr. (r). Constantin Nastase, Col. (r) Pricina Valeriu, Col. (r) Tudor Marian (vicepresedinti).
 
Analizand memoriul din perspectiva Guvernului, domnul viceprim-ministru Gabriel Oprea a aratat ca in perioada imediat urmatoare din luna martie se va realiza promisiunea USL din campania electorala, ca pensiile diminuate sa revina la nivelul celor din 2010, cu fonduri din bugetele institutiilor respective, fara a se utiliza resurse suplimentare de la bugetul de stat. De asemenea, in cadrul intalnirii s-a remarcat dorinta si disponibilitatea vice-premierului Oprea pentru rezolvarea problemelor privitoare la pensiile militare, in colaborare cu reprezentantii SCMD si cu cei ai Asociatiei Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere "Alexandru Ioan Cuza" (ANCMRR), printr-o lege a pensiilor millitare de stat, care sa fie aprobata de Parlament.
 
In acesta situatie, va rog domnilor vicepresedinti de zone si presedinti de filiale sa fiti de acord sa limitam actiunea de luni la o delegatie, care va purta discutii la sediul USL cu ocazia inmanarii memoriului anexat, cu reprezentanti ai USL.
 
In acelasi timp, transmitem rugamintea atat membrilor de sindicat neimplicati, cat si altor persoane, sa nu participe la aceasta delegatie, deoarece obiectivele actiunii preconizate sunt pe cale de realizare. Daca, pana la sfarsitul lunii, constatam ca angajamentele asumate de dl. viceprim-ministru si, in repetate randuri de catre liderii USL nu vor fi, din varii motive, realizate, vom actiona in functie de noile realitati.
Cu multumiri,
PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

 Publicat de  Sindicatul Militarilor     la  16:25
 
 
============================================================
========================================
============================

58 de comentarii:

 1. Cu adevarat astia is apvp.
  "ONOARE-DEMNITATE-PATRIE"
  Daca acest comunicat este patruns de DEMNITATE eu sunt popa catolic!
  LINGAI!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu te supara frate!
   Astia is cei multi si foarte multi
   Indiferent daca vrei tu sau nu vrei!
   Dogaru a avut si el sansa lui! Nu a stiut cum s-o foloseasca!
   Cu strigate si zbierete pe strazi si prin parcuri, mai va...
   Cu nasul pe sus si creieri infierbantati... nici atat!
   Asa ca... ia vedeti mai bine ce zice Tudor, Misu N., Marin I. etc.

   Ștergere
  2. Tot 'io"
   Pe de alta parte, SCMD-cel putin la nivel de conducere-este o ceata de zavraguii (vorba lui Caragiale).
   Simplul apevist (si al pu`..) se uita, citeste si scuipa scarbit spre unii sau/si ceilalti.
   Salut "a la PMT"!

   Ștergere
  3. 'io" de la 09:59; 10:30;
   "zavragii" - scuze!

   Ștergere
 2. Corect,scurt ,clar si concis,militareste fara ocolisuri si farafastacuri,bravo,marti ma inscriu in ANCMRR
  Si nu mai discut cu toti avortonii genanonim[0959]fiu de tarfa si de narcoman cu sifilis,
  Taram,taram,taram...tara-mi-as coaiele pe bulevardul flinticului maica-si.
  Nota pentru prostovan:flintic=zona dintre pizda si cur.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Esti doar un bou cu zbaturi!
   BOULE!

   Ștergere
  2. Buey, si eu fac asta!
   Am astptat primul anunt de acest gen!
   Moammm... si nici nu am asteptat prea mult!
   Poate ne adunam cu totii AICI si ne inscriem UNITAR la nivel de "o singura filiala", sa fim si mai aproape unii cu altii!
   P.S.As ruga pe cineva COMPETENT din ANCMRR sa ne explice cum putem face asta!

   Ștergere
 3. Rusinoasa cuvantare elogioasa!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ja, Ja, Ja!
   Sa traiasca Führer Dogy, si ale lui cuvantari!
   Oaileii... ce de ziceri, ce de-ntelepciune muci...

   Ștergere
 4. iliescu si ai lui au ramas ancorati in realitatea de dinainte de '89 Rusine ! Asa au ajuns astia generali si doctori in militare.

  RăspundețiȘtergere
 5. 1. Ziua buna la tonti colegii de la ZOO + 9!
  2. Domnu administrator mai bine ai fi lasat fotografiile alea de ieri cu Porca, betzivanca de Macovei s.c.
  3. Mooie pour toujur lui Cezar mucul si sa-l foot in coor
  4. Halitorului de lebede vianeze, lindikului mik din Hurziceni, sa-i dam mooie de la ardeleni.
  5. ANCMRR = SCMD = kkt e!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. CEZAR spunea...
   Don .Marinica se pare ca esti ,,frate" de racheta cu D.Coreleone!!
   Este laudabila intentia ta de a ne aduce la aceiasi masa ! Ceia ce spui este de bun simt- mai ales ca recunosti contributia lui Oprea in a nu ne plange de mila in acest moment!! Totusi uite am luat punctul 2 din zicerile tale ! Cum crezi ca se poate rezolva- concret ,practic ?? Simpla revenire la cuantumul din 2010 nu-i o solutie ! Se pare ca nici tu nu intelegi fenomenul care a dus la scaderea de care vorbesti !! ESTE VORBA DE VECHIMEA REDUSA SI LIPSA IND.COMANDA SI SOLDA DE MERIT(care ridicau pensia cu 30-40 %) MAI ESTE O SMECHERIE CU GRUPELE DE MUNCA CARE RIDICASERA VECHIMEA ,,VIRTUAL"LA ANI PE CARE UNII NU_I AVEAU CA VIATA!!!
   Si atunci ce propui?
   -SA LE DONAM CATE UN AN CELOR CU VECHIME REDUSA?
   -SA LE BAGAM IND.C. + SOLDA MERIT la fel ca pe L164 ca sa le creasca pensia cu 30-40%??
   CONCLUZIA ESTE DOAR UNA:
   - NU V_A SCAZUT CI ATATA VA REVINE ! PUNCT
   ,,2.cei care au pierdut sa lupte dar nu dand in cei de mai sus, legile si constitutia ne vor permite sa castigam legal ce s-a pierdut.""- CUM ? CONCRET <PRAGMATIC??

   Ștergere
  2. CEZAR spunea...
   PS. Subliniez
   1 .Sunt cu vechime redusa (dar care nu-i afecteaza pe L164 )+ Ind. C+ Sold.merit
   2. Sunt cu vechime mare ,
   dar care au pierdut Ind.C+sold.Merit
   3 Sunt cei care au beneficiat de avansari si promovari in functie pe ultima perioaqda - an sa 1/2 an (din toate categoriile)

   Ștergere
  3. @cEZAR - DACA SUNT CORECTE CALCULELE, ASA SA RAMANA, LA CEI CARE AU CRESCUT. DACA NU SUNT CORECTE, SA DEA BANII INAPOI. PLUS DOBANDA.

   Ștergere
 6. DESPRE ASOCIAȚIA CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ SAU RETRAGERE
  Hai la curul lui băsescu/
  Să-i lingem izmenele/
  Și cu Oprea izmănarul/
  Să sugem testicule/
  Drept care recunoștință/
  Marele Băsesc de stat/
  O să ne-o tragă-n gurița/
  Cu care l-am lăudat/
  Hai țurai ța!
  Sus ASOCIAȚIA! TRĂIASCĂ FELAȚIA! (de pe roarmy230)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Buey, daca unii e tampiti de crapa,
   de ce trebe sa fi si tu la fel ???
   Hmmm.... se pare ca era totusi nevoie si de un loc special, de adunare a unor 4pezi ca voi, cu neuroni lipsa sau prajiti total!

   Ștergere
  2. Buey pedelac jegos, ti-a ramas ceva pe limba de cand o lingeai in koor pe hai(ma)neala de vii cu 4pezi? Alupigus de 4ori/zi. BOULE!

   Ștergere
 7. TRAIASCA DOMNUL OOOOOPREA ! SINGURUL MINISTRU CARE A FACUT CEVA BUN PENTRU REZERVISTI!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Scuze
   TRAIASCA domnul hOOOOOPREA SINGURUL CARE..ETC.ETC.

   Ștergere
  2. SA-I SUJI SULA LU' DOMNU' OOOPREA!!!
   ps. sa mi - o suji si mie odata, atunci cind este skulata!

   Ștergere
  3. DA! Domnul Ministru Oprea merita tot respectul!
   Istoria va confirma cu probe si documente!
   PS: Alde ca voi, merita suturi in koor!
   Alupigus cat cuprinde, minim de 3 ori/zi!

   Ștergere
  4. Anonim2 martie 2013, 14:20 Ai dreptate, sugei-o si linge-l in koor... de trei ori pe zi... si pe cei ce komment pe mhblogonline. ALUPIGUS din ceas in ceas. BOULE!

   Ștergere
  5. Bai 14:20, sigur nu esti Hoprea sub acoperire?

   Ștergere
 8. Ai uitat sa poi H in fata la OOOOOPREA

  RăspundețiȘtergere
 9. CUM PI99ZDA MAMEI DE JEGOSUL ASTA DE IZMANAR,ARE TUPEUL SA APARA IN PUBLIC?
  PAI CUM MAH SA FIE NORMAL,CA PARLITII DE SUBOFITERI SA CASTIGE DE 2-3 ORI MAI MULT DECAT UN OFITER,IN TIMP CE OFITERULUI II SCADE MASIV PENSIA.
  ORICUM,VEDEM LA FINAL CINE AJUNGE IN IAD SI CINE NU.
  EU GARANTEZ CA IZMANARU SI TOTI TRADATORII DIN ARMATA CARE SUSTIN INVENTIA IZMANARULUI CU PENSIE CIVILA PENTRU PENSIONARII MILITARI,VOR AJUNGE DIRECT IN IAD.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. TRAIASCA DRUJBA CU CARE LE VOM CIOPLI BUCILE COORULUI LUI HUOPREA, CEZAR-GOOZAR, TIGRI2 SI COORLEUNULUI!
   TRAIASCA,TRAIASCA, TRAIASCA SI-N VECI, CEI 4, MACIUCA S-O BELEASCA!

   Ștergere
 10. http://sindicatulcmd.blogspot.ro/2013/03/comunicat.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+SindicatulMilitarilor+(Sindicatul+Militarilor)

  ,,Analizand memoriul din perspectiva Guvernului, domnul viceprim-ministru Gabriel Oprea a aratat ca in perioada imediat urmatoare din luna martie se va realiza promisiunea USL din campania electorala, ca pensiile diminuate sa revina la nivelul celor din 2010, cu fonduri din bugetele institutiilor respective, fara a se utiliza resurse suplimentare de la bugetul de stat. De asemenea, in cadrul intalnirii s-a remarcat dorinta si disponibilitatea vice-premierului Oprea pentru rezolvarea problemelor privitoare la pensiile militare, in colaborare cu reprezentantii SCMD si cu cei ai Asociatiei Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere "Alexandru Ioan Cuza" (ANCMRR), printr-o lege a pensiilor millitare de stat, care sa fie aprobata de Parlament.

  In acesta situatie, va rog domnilor vicepresedinti de zone si presedinti de filiale sa fiti de acord sa limitam actiunea de luni la o delegatie, care va purta discutii la sediul USL cu ocazia inmanarii memoriului anexat, cu reprezentanti ai USL.''

  RăspundețiȘtergere
 11. sâmbătă, 2 martie 2013
  KOMUNIKAT

  Subiect: Cu privire la actiunea de luni 04.03.2013, in lumina discutiilor purtate la Guvern astazi, 02.03.2013,ora 12.00

  Domnilor colegi,

  RăspundețiȘtergere
 12. Da, vreau si io sa particip sa i-o dau in mina lui Czar Maimukles, iar daca mai ramine ceva, sa i-o dau si prietenului acestuia, Halitorului Negru de lebede

  RăspundețiȘtergere
 13. Hai ! Toti 4 pezii si toate paracopitatele ,incolonarea si la semnul meu, cu totii behaiti :
  Traiasca domnul hOOOOPREA - singurul care a facut...etc..etc...
  CAINEALA!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ALUPIGUS CEZAREL SI SA NE-O INTINZI NITEL. SA NE-O-NTINZI PE MEHEDINTI SI SA TI-O PROPTIM IN DINTI.

   Ștergere
 14. Las ca-i bine sa le bage sub cur ceva jar cei de la SCMD inganfatilor de la USL! Sa faca cat mai multe promisiuni si sa se adune cat mai mult cacat de aruncat pe urma la electorale...
  Ca o sa ia si muie cei ce demonstreaza e alta problema, mai mica si mai acceptabila pentru noi, care stam pe coada noastra si roadem la pensia marita... E buna rau pensia asta... luata lunar si marita de belitul ala de huuuoprea, fie-i numele in veci pomenit la capitolul ce-l doriti voi!

  RăspundețiȘtergere
 15. Apoi, nooooo....
  Iata: pupat toti Piata-ndepedentzei!
  Asa va place, noooo? Pai ... Dogy acu este multumit: a fost bagat in seama!
  Obiectiv realizat/indeplinit, cu succes! Inscriti-va si platiti anticipat cotizatia la onorabila sa asociatiune "trei coceni", unde se taie frunza la caini de pomana si cheltuie miliarde doar pe ce stiu si vor muschii lor!

  RăspundețiȘtergere
 16. maiiiii ! cat alupigus trebuie sa iau ca sa nu cred ca treaba de mai sus nu e atac cibernetic ? haha, ha ....a (samd)

  RăspundețiȘtergere
 17. Buey, aveti acum demonstratia?
  Aveti! Acum, multamiti sunteti voi?
  Multamiti, trebe sa fiti! Si unii, si altii!
  Cine nu e, e Marele Pig!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Psssst...!
   Auziti? Voi auziti....?
   Oaileiiii.... astia, astia isi molfaie fericirea, in stare de extaz!
   Dusmanul "Oprea" (facutul si nefacutul in toate felurile), l-a fericit pe Sultan Pasa Dogaru c-o vizita! Oaileiiii.... ce placere! Mai un pic, si Domnului Viceprim-Ministru Oprea, cineva, nu spui cine, i-ar fi pupat si mainile, mai ceva ca Prea_Fericitului Daniel!
   Bravos natiune! Asa va vrem!
   Uniti in cuget si simtiri!
   Sa traiti bine!

   Ștergere
 18. Hai ! Toti 4 pezii si toate paracopitatele ,incolonarea si la semnul meu, cu totii behaiti :
  Traiasca domnul hOOOOPREA - singurul care a facut...etc..etc...
  CAINEALA!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. HOP, HOP, HOP SA TI-O DAM LA CIOK, CIOK, CIOK!

   Ștergere
  2. Muei MaiMucea, to chiar ai lipite buzele de bucile curului lui Huoprea! Muei, cum sa ti le dezlipim oare?

   Ștergere 19. Robert Horvath spunea...
  O POSTARE CARE TREBUIE SA FIE CENZURATA PENTRU CA SPUNE ADEVARUL. MILITARII ROMANI NU SUNT UCISI DE INAMICI CI DE POLITICIENII ROMANI.
  Serviciul de informatii ale armatei americane..
  "Cele mai multe incidente soldate cu morţi şi răniţi au fost produse de explozia unor mine artizanale, în faţa cărora maşinile blindate româneşti au fost extrem de vulnerabile."
  "95 la sută din dotarea Armatei ar trebui înlocuită"

  "Protecţia i militarilor se realizează cu veste antiglonţ grele de 15 kilograme,........ Au fost ani în care militarii români patrulau cu bocancii rupţi, întrucât talpa nu rezista în zonele stâncoase din Afganistan. Alteori s-a recunoscut că vestele antiglonţ româneşti au un viciu de proiectare şi nu permit luptătorului să fixeze patul armei în umăr pentru a ochi cu precizie. Poate din asemenea motive sau poate doar din cauza ghinionului, 35 de militari români au murit în Bosnia, Afganistan şi Irak  @ Lupus
  Nu pensiile sunt marea problema ,,,,este importanta dar sunt altele care merita mai multa atentie.

  2 martie 2013, 21:53
  Robert Horvath spunea...
  Domnule Lupus trimit o postare care merita sa fie cenzurata, stearsa si distrusa ....
  Ea spune adevaruri ascunse militarilor romani


  NOUL SERVICI DE SPIONAJ AL ARMATEI AMERICANE "SPRIJINA "ARMATA ROMANA !
  INTALNIRE cu SCMD si alte organizatii militare, deasemenea cu ALEXANDRU GHEORGHE !

  Acesta este un articol de exceptie. El va da informatii care sunt ascunse voua
  de servicile secrete penetrate in toata media romaneasca. Se vor face eforturi
  de discreditare. Voi fi declarat nebun de legat . Nu conteaza. Deseori nebunii spun
  adevarul.
  De un an de zile cu exceptia blogului meu personal
  http://devanewyork.blogspot.com/
  postez numai pe blogurile militare ......INFO MONDO MILITAR, ARMYIA, PLANI 1O etc. Motivul este simplu. Armata este cheia evenimentelor politice , sociale si economice care se petrec in Romania.
  Voi incepe cu doua stiri care trebuie puse impreuna. Fara exagerare aceste stiri
  au o importanta extraordinara.
  Incerc sa rezumez
  PENTAGONUL ARE UN NOU SERVICI DE SPIONAJ
  WASHINGTON (AP) — The Pentagon is rebranding and reorganizing its clandestine spy shop, sending more of its case officers to work alongside CIA officers to gather intelligence in places like .......Romania after a decade of focusing intensely on war zones.
  Pentagonul va crea un nou serviciu de spionaj, care va trimite agenţi sub acoperire în toată lumea pentru a oferi autorităţilor americane un flux global de informaţii despre eventualele ameninţări, anunţă The Guardian.
  Spionii săi vor fi recrutaţi din interiorul Pentagonului şi, potrivit informatilor mele jurnalistice actioneaza deja in Romania.
  UN REPREZANT AL NOULUI CLANDESTIN DEFENSE SERVICISA INTALNIT CU REPREZENTANTII SMCD !
  Comunicat oficial :
  Joi, 11 aprilie a.c., un expert al Pentagonului in probleme romanesti a avut o discutie la sediul central cu reprezentantii Departamentului Relatii si conducerea SCMD.
  Au avut loc intalniri cu toate organizatiile militarilor si a pensionarilor militari sau disponibilizat.
  O intalnire similara a avut loc cu grupul de ofiteri din jurul lui
  ofiterului rebel Alexandru Gheorghe.
  va urma
  Robert Horvath Deva ziarist de investigatie specializat in terorism si transport ilegal de arme.
  New York- Tokyo

  Domnule Lupus
  VA URMA UN DOCUMENT SENZATIONAL CARE
  TREBUIE INCINERAT ....
  LUPTA LA BAIONETA INTREE SERVICIUL RUSESC SI CEL AMERICAN IN INTERIORUL ARMATEI RIMANE
  Postarea trebuie stearsa pentru ca este doar o incercare de a distrage atentia dela grava si eterna problema a pensiilor militare.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bai Robert, tu ai grija de hunii tai si nu vinde castraveti la gradinari. Poate reusesti sa-i scoti lui popa tokes (coiosu, in limba romana; tok = coi) tinutul secuiesc. Lasa tu Armata Romana si pe lt. Alexandru Gheorghe ca nu-s de nasul tau. Aici esti pe teren minat si nici nu stii cand te trezesti cu un ALUPIGUS. Si scapi ieftin. Iar cat de ziarist esti... gasesti pe goagal. Stai bland si canta la alta masa. Umbla mereuas pe axa New York - Tokio, evita blogurile romanesti iar daca te plictisesti, ia-o pe jos. Si mai invata romaneste, scris mai ales. Aici este interzis (pentru aburelile tale) Tiltott! érted? fogd be!

   Ștergere
  2. Robort fugi, ca nu te vad bine! Acusi apar Curdeleonul si Cezar maimucea si-ai incurcat-o! Mai bine fugi pe meleagurile Mikadoului.

   Ștergere
 20. Da pulifriciu ala de ontanu cfe cauta pe acolo? Astepta sa-i mai dea iliescu o stea?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sa-i dea una in koor, steaua mamii lui de shantierist!

   Ștergere
 21. PATRIOTISMUL CINEASTULUI ROBERT HORVATH PUSA LA INDOIALA DE UN ONANIST CU EPOLETI
  DAR FARA BRETELE LA PANTALONII DE LA UNIFORMA !
  Sunt ridicat in brate de toti nationalistii romani.....
  Revista Transilvania a-mi dedica un intreg
  Robert Horvath (Deva) Istorie cu jumătate de măsură la Institutul Cultural Român din New York!
  Ion Coja "Sunt alături de domnul Robert Horvath!"
  I am sustaining Mister Robert Horvath!
  Sunt corespondentul american... Romania Mare Tricolorul.
  Diversiunea nationalista si labaria de securist nu tine in cazul meu

  RăspundețiȘtergere
 22. Buna dimineata,stimabililor de la Noo si 4pezilor,bicopitatelor si paracopitatelor de la Zoo.

  P.S. Muei,ala cu „4pezi”, e faina chestia,meriti felicitari.Deja a intrat in vocabularul lighioanelor si dobitoacelor.

  RăspundețiȘtergere
 23. FASCIMUL PARAMILITAR LA PORTILE ROMANIEI !
  Pensile sunt extrem de importante. Ele merita sute de editoriale, filme si chiar un roman fluviu. Pe mine ma deranjeaza rau altceva....Creiarea unei miscari fasciste.
  dogariene. Armata trebuie sa ramana neutra si apolitica. Dorinta lui M. Dogaru de a creia din militarii pensionari o miscare politica este extrem de grava...amintind de camasile negre, cenisii , verzi sau de alta culoare. Minerii sunt inlocuiti de fosti miliari.
  In cazul in care Ponta nu se disociaza de gasca vor avea grija altii. Serviciile occidentale monitorizeaza
  aceasta miscare para fascista. Sa nu uitam ca Hitler a inceput miscarea sa cu 6 oameni....

  RăspundețiȘtergere
 24. Buna-i dimineata stimti pacienti si dragi... animale!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Neatza!
   Bubu-i somnu' patriei, plavane!

   Ștergere
 25. mai RH, mai du-te in pizda matii de ordinar ce esti! Iti spune lumea, cu subiect si predicat, sa ne lasi in pace si sa canti la alta masa si tu te faci ca nu intelegi si tot o lalai pe aici... Du-te in mortii tai de idiot bolnav cu fixatie de mare agent secret si guru al curului matii!

  RăspundețiȘtergere
 26. Foaie verde mar rotat
  Sa-i faci laba lui Horvath
  Nu-ti convine rezultatu'?
  Treci colea si la baiatu'.

  RăspundețiȘtergere
 27. Mai RH cu par balai
  Tie-ti arde de futai
  Nu de un futai spumos
  Ci de unul pe din dos.

  RăspundețiȘtergere
 28. Si ca rau sa nu iti para
  Blogherii ti-o dau la nara!

  RăspundețiȘtergere
 29. Si ca Robort, singur sa nu se plictiseasca, io zic sa i-o dam si lui Czar sa ne-o mozoleasca.

  RăspundețiȘtergere


 30. http://www.timesnewroman.ro/politic/8742-gest-patriotic-al-tiganilor-din-harghita-au-dezarborat-cablul-secuiesc-de-pe-sute-de-stalpi
  -----------------------------------------------------------
  Mei, asta, Pardailean ie var primare cu pretinu nostru Motanelo KKciozo din Hurziceni!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Scandalul drapelului ia amploare în Harghita, după ce mai multe grupuri de romi au solidarizat recent cu românii din judeţ. Autoproclamaţii "ţigani patrioţi" şi-au manifestat în cursul nopţii opinia faţă de pretenţiile de autonomie ale comunităţii maghiare, dând jos cablul secuiesc de pe sute de stâlpi unde fusese arborat, inclusiv în faţa Primăriei şi Prefecturii din Miercurea Ciuc.

   “Să se ducă în ţara lor, să-şi fluture cablul pe stâlpi cât vor ei”, a declarat Pardalian Acrişor, liderul unui grup de ţigani patrioţi. “Noi ne-am făcut doar datoria civică, în spiritul Constituţiei acestei ţări. Am smuls simbolul lor revizionist şi şovin, l-am încărcat în căruţă şi sperăm să luăm pe el nişte bani româneşti autentici.”

   Pentru a-şi face înţeles mesajul, patrioţii declară că au vândut la fiare vechi şi câteva semafoare şi semne de circulaţie din municipiu, motivând că se simt profund jigniţi de combinaţiile roşu-verde, respectiv alb-roşu, “inspirate în mod evident de drapelul Ungariei”.

   Ștergere
  2. Astia DA patrihoti!

   Ștergere
  3. TOT TIMPUL AM SPUS CA PE TIGANI NE PUTEM BAZA ! SUNT PATRIOTI !!

   Ștergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite