Google Translate

duminică, 21 iulie 2013

UE ne da... ce stim demult! Isi bate joc de noi! Comisia Europeană face praf planul Guvernului privind utilizarea banilor europeni. Ce sfat dă Bruxelles-ul cabinetului de la Bucureşti


Comisia Europeană a atenţionat Guvernul că proiectul Acordului de Parteneriat transmis către Bruxelles, care va reglementa modul de utilizare a banilor comunitari pentru 2014-2020, este incoerent şi fără priorităţi clare, solicitând ca documentul să fie refăcut "peste vară", până în luna septembrie. De asemenea, oficialii CE au solicitat clarificări cu privire la mecanismele financiare, detalii suplimentare cu privire la propunerile de alocare financiară (7 miliarde euro pentru programele regionale fiind considerată o sumă mult prea mare), precum şi o evaluare clară a capacităţii de absorbţie şi o listă cu viitoarele investiţii teritoriale integrate.

Avertismentul a fost notat de către reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, care i-a atenţionat mai departe pe reprezentanţii Guvernului de la Bucureşti că o eventuală respingere a acestui proiect de către Comisia Europeană, în urma consultărilor inter-servicii care vor avea loc, riscă să conducă la întârzieri în adoptarea viitoarelor programe operaţionale şi în implementarea lor chiar de la începutul anului viitor, fapt ce ar crea noi probleme în absorbţia fondurilor europene.

 
Problemele au fost reclamate, conform unui document oficial obţinut de MEDIAFAX, la începutul lunii iulie, la reuniunea informală avută la Bruxelles de către reprezentanţii Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Muncii, Ministerului Educaţiei şi Ministerului Agriculturii cu membrii mai multor servicii ale Comisiei Europene, respectiv Directoratul General de Politică Regională (DG REGIO), Directoratul General pentru Ocuparea Forţei de Muncă (DG EMPL), Directoratul General de Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DG AGRI) şi Directoratul General de Pescuit şi Afaceri Maritime (DG MARE).

Şeful adjunct al Unităţii pentru România din DG REGIO a explicat că oficialii de la Bruxelles au transmis deja observaţii la care Ministerul Fondurilor Europene a răspuns la finele lunii iunie, dar că membrii Comisiei îşi menţin dezacordul asupra mai multor aspecte incluse în răspunsul respectiv, observaţiile transmise deja în scris părţii române rămânând valabile, şi a insistat asupra necesităţii unei "reale şi eficiente colaborări" între acest minister, în calitate de instituţie coordonatoare, şi ministerele de linie.

"Ca observaţii orizontale asupra proiectului de document, responsabilii Comisiei au subliniat următoarele: lipsa unei identificări clare a nevoilor şi priorităţilor de finanţare pentru următoarea perioadă de programare; incoerenţa documentului şi lipsa unei orientări strategice în abordarea obiectivelor tematice, respectiv necorelarea acestora cu priorităţile; necesitatea preluării obiectivelor şi abordării strategice din documentul de poziţie al Comisiei, document agreat de autorităţile române, dar şi corelarea cu Strategia Europa 2020, cu recomandările specifice de ţară, respectiv cu Planul Naţional de Reformă", relevă documentul.

Inconsecvenţă între obiective şi alocarea finanţărilor

Oficialii Comisiei au atenţionat, printre altele, că au constatat o inconsecvenţă între obiective şi alocarea finanţărilor şi că este necesară o viziune care să provină dintr-o analiză de risc corespunzătoare, care să facă referire inclusiv la nivelul foarte mic al investiţiilor private. De asemenea, CE apreciază că în proiect se face referire doar la accesul în banda largă în gospodării lipsind partea comercială (de business), că lipsesc trimiterile la obiectivele agendei digitale şi justificarea unor priorităţi ca e-cultură şi e-sănătate în concordanţă cu strategiile sectoriale corespunzătoare.

Totodată, reprezentanţii CE susţin că este necesară o concentrare pe sectoarele cu potenţial de creştere în România, că ar trebui să se pună accent pe nevoile de creşterea şi extindere a IMM-urilor, cu o analiză a obstacolelor întâmpinate de acestea, ca lipsa de finanţare, că lipseşte conexiunea dintre Acordul de Parteneriat şi planurile naţionale pentru eficienţa energetică şi energia regenerabilă, dar şi referirile la dereglementarea preţurilor din energie şi la schemele de sprijin pentru regenerabile, că lipsesc propunerile de investiţii în domeniul schimbărilor climatice, dar şi estimările corespunzătoare, justificarea economică şi analiza de management al riscului din care ar trebui să rezulte 2-3 priorităţi pentru finanţare, că este necesară o justificare a alegerii priorităţilor de investiţii.

Punct slab: lipsa unui Master Plan pe Transport

A fost semnalată şi lipsa unui Master Plan pe Transport, ale cărui priorităţi să fie redate în document, atrăgându-se atenţia că obiectivul nu va fi luat în discuţie decât atunci când Master Planul va fi finalizat şi că, în plus, există pericolul ca întregul program operaţional preconizat pentru marile proiecte să fie blocat în absenţa acestui Master Plan.

"Vor trebui incluse analize cu privire la siguranţa rutieră (ex: îngrijorări cu privire la numărul de decese survenite în urma accidentelor în România), precum şi la modalităţile de eliminare a deficienţelor administrative (ex.: restructurarea în domeniul căilor ferate)", indică documentul citat.

Oficialii europeni au mai avertizat că este necesară identificarea grupurilor ţintă spre care urmează să fie direcţionate investiţiile din domeniul ocupării forţei de muncă, precum şi măsuri clare, diferenţiate pentru fiecare grup în parte, că sunt necesare mecanisme de tranziţie între inactivitate şi locuri de muncă sau pregătire, că trebuie identificate sectoarele de competitivitate în care există nepotriviri în ceea ce priveşte calificarea/pregătirea, precum şi clarificarea măsurilor legate de mobilitatea muncii în zona rurală, că se impune identificarea grupurilor ţintă spre care urmează să fie direcţionate investiţiile şi pentru incluziunea socială, că este necesară o mai mare claritate privind proiectele de infrastructură la scară mică în zonele rurale, că se impune o abordare integrată care să vizeze legăturile dintre grupurile vulnerabile, nevoia de infrastructură şi piaţa muncii, că nu au fost dezvoltate suficient şi relevant provocările şi priorităţile pentru învăţământ vocaţional, învăţământ superior şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, alegerea priorităţilor nefiind suficient de argumentată, că lipsesc trimiterile la identificarea nevoilor şi a priorităţilor pentru infrastructura de educaţie, care să ia în considerare tendinţele demografice şi economice şi sustenabilitatea financiară.

În ceea ce priveşte cadastrul, oficialii CE au solicitat o justificare şi argumente privind intervenţia publică, respectiv necesitatea unei prezentări holistice cu accent pe prioritizare, criteriile de selecţie pentru comune, evaluarea nevoii de finanţare şi eventualele conexiuni cu dezvoltarea economică, precum creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene). DG EMPL a precizat insistent că nu va fi de acord cu finanţarea proiectului de cadastru din Fondul Social European (FSE), deşi înţelege importanţa acestuia pentru România.

Comisia a propus o reuniune tehnică având ca temă cadastrul, în care să fie abordate subiecte privind justificarea finanţării din fonduri publice, beneficiile viitoare (o mai bună absorbţie a fondurilor europene) şi obiectivele propuse a fi atinse.
Oficialii CE au mai atenţionat că transferurile între fonduri (Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională) nu mai sunt permise în noul regulament, sumele alocate fiind fixe şi a precizat că, în curând, Comisia va transmite părţii române o scrisoare cu sumele care îi revin pe fiecare fond în parte.

CE solicită clarificări

În concluzie, oficialii CE au solicitat clarificări cu privire la mecanismele financiare, detalii suplimentare cu privire la propunerile de alocare financiară (7 miliarde euro pentru programele regionale fiind considerată o sumă mult prea mare), o evaluare clară a capacităţii de absorbţie, o listă cu viitoarele investiţii teritoriale integrate, comentariile din cadrul Acordului de Parteneriat fiind apreciate ca mult prea vagi, dar şi garanţii (analiza riscurilor, costurilor şi beneficiilor) că viitoarea structura de management propusă va fi una funcţională şi că expertiza din sistemul de management şi control va fi transferată noilor entităţi.

În luna iunie, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, anunţa că România a propus, în proiectul Acordului de parteneriat 2014-2020, ca din suma de 21,8 miliarde de euro care îi va fi alocată pe politica de coeziune, PO Infrastructură mare şi Regional să beneficieze de câte 7 miliarde de euro.

"Comisia a reiterat importanţa Acordului de Parteneriat şi necesitatea ca aspectul calitativ să fie cel care primează în elaborarea documentului, România având la dispoziţie toată vara pentru a-l îmbunătăţi şi a propune în septembrie o versiune care să corespundă cerinţelor şi recomandărilor Comisiei", se arată în document.

În discuţia de la Bruxelles, partea română a asigurat că prin transmiterea documentului către Comisie s-a urmărit "o primă reacţie" din partea acesteia şi că documentul va fi refăcut, luându-se în considerare observaţiile şi recomandările Comisiei.

Documentul include şi o notă distinctă a reprezentanţei României la UE către Guvernul de la Bucureşti, în care se insistă că este necesară analiza atentă a comentariilor şi recomandărilor Comisiei în vederea asigurării unui "document de calitate", cu atenţionarea că o eventuală respingere a proiectului Acordului de Parteneriat de către Comisie, în urma consultărilor inter-servicii care vor avea loc, riscă să conducă la întârzieri în adoptarea viitoarelor programe operaţionale şi în implementarea lor chiar de la începutul anului viitor, fapt ce ar crea noi probleme în absorbţia fondurilor europene.

Reprezentanţa adaugă că transmiterea proiectului Acordului de Parteneriat către Comisie în luna septembrie nu va întârzia procesul agreării acestuia, dat fiind faptul că negocierile privind pachetul coeziune nu vor fi finalizate înainte de luna octombrie, fiind puţine state membre (7-8) care intenţionează să transmită Comisiei proiectul Acordului de Parteneriat înainte de vacanţa de vară, astfel că "nu există o presiune" nici din acest punct de vedere.

Ministrul Teodorvici declara, în luna iunie, că Ministerul Fondurilor Europene a discutat proiectul Acordului de parteneriat 2014-2020, document care stabileşte pentru România modul în care vor fi utilizate cele 21,8 miliarde de euro aferente Politicii de coeziune, şi că un document în acest sens a fost trimis deja spre consultare Comisiei Europene.

El arăta că acest document a fost elaborat în cadrul dialogului informal, pentru că la nivel european nu există încă aprobat setul de regulamente care să stabileacă ce anume se poate finanţa în mod exact şi care sunt alocările financiare minime pe care un stat membru trebuie să le aplice.

"De asta şi Comisia Europeană a insistat că e o discuţie informală. Vom primi în următoarele două săptămâni o serie de comentarii din partea Comisiei Europene, astfel încât în prima parte a lunii iulie să avem deja o nouă rundă de discuţii la Bruxelles, iar la jumătatea lunii iulie să putem include comentariile şi să retrimitem Comisiei acest document", a spus Teodorovici.

El a spus că acest document cuprinde, în primă fază, alocările financiare la nivel macro, la nivel de Plan Operaţional, estimat de partea română, strucutura instituţională pe care România o propune pentru a implementa următorul cadru finaciar, precum şi numărul de programe operaţionale sectoriale.
http://www.gandul.info/politica/comisia-europeana-face-praf-planul-guvernului-privind-utilizarea-banilor-europeni-ce-sfat-da-bruxelles-ul-cabinetului-de-la-bucuresti-11130761
========================================================

 
UPDATE. BLESTEMUL AURULUI. Români, treziti-va! Intr-o lume bezmetică, aurul este valoarea suprema! Jos labele de pe aurul României! - http://romaniamegalitica.blogspot.ro/2011/11/romani-treziti-va-intr-o-lume-bezmetica.html

========================================================
=========================================
======================

Vasile Burcu  /// Am urmarit cu suficienta ATENTIE modul cum UE ne-a acordat niste banuti, in bataie de joc! Spre exemplu, CONTROLUL nu a functionat atunci cand s-au investit BANI UE in azile de batrani in care nici dupa ani de zile de la "predare" nu pot fi cazati batrani, deoarece din START s-au cerut.... anumite conditii, imposibil de indeplinit! Deci: investitii inutile! Alte exemple? Parcuri, stranduri, terenuri de fotbal in sate depopulate, unde mai exista doar cativa batrani! Inca si alte exemple??? Culmea bataii de joc: la mine in Judet, se asfalteaza ulite si drumuri de tara pe varful dealurilor. pe la conacele de vite ale celor cativa tarani care inca nu au murit, dar CENTRUL COMUNEI nu este legat cu asfalt de niciun oras!!!???!!! Deci.... cum ramane? Cine isi bate joc de cine???
----------------------------------------------
==========================================
=========================================================

115 comentarii:

 1. Buey, astia, sa-i ia dreaku ...UE... imi amintesc de bancul cu iepurasul, basca si ursul! Cine are talent sa ni-l mai spuna si noua o data? Aici, este fix ca in bancul cela!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ursul, prieten cu vulpea: `Mai vulpe, ce plictiseala, nu tu o distractie, nu tu o bataie!`
   Vulpea: `Eu zic sa-l bumbacim bine pe iepure`
   Ursul: `Bine, bine dar cum ne luam de el?`
   Vulpea: `Pai uite, eu ma rastesc la el de ce nu poarta basca si tu sari si-l bati.`
   Zis si facut, totul se desfasoara punct cu punct conform planului.
   Dupa cateva saptamani.
   Ursul: `Mare plictiseala! De cand l-am batut pe iepuras, nici o distractie!`
   Vulpea: `Hai sa-l batem din nou!`
   Ursul: `Cu ce motiv?`
   Vulpea: `Eu am sa-i cer o tigara. Daca imi da cu filtru, ii cer fara.
   Daca imi da fara filtru, ii cer cu filtru. Apoi ii cer foc. Daca imi da de la chibrit, ii cer de la bricheta, daca imi da de la bricheta, ii cer de la chibrit.
   In scurt timp il intalnesc pe iepuras.
   Vulpea: `Nu ai o tigara?`
   Iepurasul: `Cum sa nu! Vrei cu filtru sau fara?`
   Vulpea (putin exasperata) : Da-mi te rog si un foc!
   Iepurasul: Cu mare placere! Vrei de la bricheta sau de la chibrit?
   Vulpea:...
   Intervine si ursul: Ba, tu iar n-ai basca...

   Ștergere
 2. Tineti minte vorba ce v-o spun: LUPUL nu mai trece pe unde a fost ciomagit.PORCUL, da!!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cezare, tu ce esti? Lup, ori groshtei-de kuk sa ne iei?

   Ștergere
 3. din titlu reiese ca UE isi bate juc de noi....Din articol reiese ca guvernu' a facut niste documemte de cacat(ca de obicei dealtfel si celelate guverne)
  miticii aia nenorociti din guvern,ca sunt cu miile nu stiu decat sa bea cafele si sa fie cu ochii'npatru dupa spagi.Si gata a mai trecut un mandat,o remaniere
  Apropo am auzit ca s-a privat si chefereu si merge treaba....merge o pula!

  PS e fix ca la amaratii astia de anonimi.Iau numai note de 3 si 4 in teze si tot profu-i de vina nu etnobotanistii pulii care nu-si fac temele.Mai bine ar face temenele....in pula mea

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. MUEI LIMBRIK, TU ESTI CEL MAI MITIK!

   Ștergere
 4. Cezar Bucidefier says:
  Iulie 21, 2013 at 6:39 pm
  Nu este deloc normala situatia si mai ales discriminarea existenta in momentul de fata!
  Exista pensii pe 164 repuse in plata de justitie !!
  Exista marea majoritate pe 119
  Exista o minoritate asa zis ,,reparata “” cu repunerea in plata pe cuantumul din2010
  Brambureala totala si discriminare crasa……mai ales pentru cei ce urmeaza a iesi la pensie !!

  RăspundețiȘtergere
 5. Asta cu Buci de fonta, ai cumva situatia cu sumele re-re-re in urma reasezarii grupelor de munca, a ,,veniturilor'' si a eliminarii IC + SM din deciziile penzionarilor memri UNeiPuRoiul?

  RăspundețiȘtergere
 6. Mai ce pula meu mai vreti?V-a dat penziili inapoi,ce mai doriti?Pula sa ne beliti?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mooie sa-ti dam si pe trompa ta sa ne kisssam.

   Ștergere
 7. Eu as vrea sa stiu care este situatia reala a pensiilor recalculate, revizuite, rerevizuite si rezultatele auditului.
  Credeti ca mai apare vreun tabel ca al LUPUlesei?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Io unul nu cred ca va mai apare asa ceva. Prin adoptaea acestei legi pseudoreparatorii, astia de la Casa de Pensii, cred ca isi fac cruce si cu picioarele ca au scapat de nebunia RRRRRevizuirilor. Ei nu au fost in stare din 2001 si pina in 2010 sa actualizeze grupele de munca la toti pensionarii, daramite acu cu nebunia asta... Interesant este ca la momentul actual se vehiculeaza cifra de 30.000 de reparati si nu 15.000 cit se afirmase initial.

   Ștergere
 8. Ete ce zice alt cornut - foote-l-as in gitlejul ala de cioroi sa-l foot:

  " Blogger tigri2 spunea...

  @avianyc
  Dar ce anume a facut Boc impotriva aviatorilor,o fi vinovat ca ne-a dublat ,sau mai mult,pensiile?Ca a restabilit scara de valori cu privire la pensii,sau ce?

  21 iulie 2013, 20:21"

  RăspundețiȘtergere
 9. Un tigan din Hurziceni, un borac zis Viurel care ca Oltean face "oac, oac", mare hanalist, in realitate centurist mooist:

  "Blogger tigri2 spunea...

  Asta spui tu,pe noi ne intereseaza rezultatul.KKrai de acuma ce fac?Vorbe mieroase,promisiuni...dar rezultate =IOC,din rau in mai rau,au trecut 14 luni de vorbe desarte,acuma si-au luat baietii"binemeritata "vacanta,ca si asa au tras matza de coada...nu e bine dom. avianyc,tara se prabuseste,minciuna are picioare scurte...

  21 iulie 2013, 21:12"

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Muei croncane Viurel, de nu-ti place de astia, du-te la Nutzi Udrea si-i suje lindikul nitzel... ca doar i l-ai mai supt vierme-n coor rupt. Vai de tine muei cioropelea...marele inginer de sport.

   Ștergere
  2. Muei, sa dea dracii, abia ce scaparam de psihopatul ala lepros si numa ce veni alt dobitoc.Abia primeniram si noi p-aciulea ca iar se-mputi aerul.Muei, oare n-or mai fi lebede prin Viana de venira ciorili acasa?

   Ștergere
  3. CRA..CRA..CRA...

   Ștergere
 10. @anonim 21.19
  Mai cacaciosule ai sosit de pe centura?Ai fost cu curvele familiei [toate de gen feminin din dobitoaca ta familie]la produs si din cele cateva felatii nu ti-a iesit de o ciuica?Du-te si da cu curul in aurolaci poate ti-or da o gura de saniuta plus niste branza statuta de prin canale.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Buei, mi-a facut cadou Cezarika putza mika o "Timisoreana" la 2+ 1/2 si-acu treba sa-l duc pe Viurel sa se kissse nitzel.

   Ștergere
  2. CRAA...CRAA.CRAA...ALBA-NEAGRA!

   Ștergere
 11. Ete ce mai zice buhaiul negru de Urziceni:

  "Blogger tigri2 spunea...

  ...spre deosebire de altii,Boc nu a mintit si sa nu credem ca a fost atat de naiv sa nu stie,sau sa se lase "tras pe sfoara",restul sunt povesti electorale,hai sa-i mintim si sa ne vedem de furtisagurile noastre ca boborul e prosti ,nu-si da seama...

  21 iulie 2013, 21:14"
  _______________________
  Cititi si va cruciti...

  RăspundețiȘtergere
 12. angus says:
  Iulie 21, 2013 at 8:15 pm

  CORECT,REVENIREA PE LEGEA 164(SIMILARA) A PENSIILOR MILITARE INSEAMNA PRACTIC REVENIREA LA NORMAL(ECONOMII PENTRU BUGET,IERARHIZARE CORECTA).
  ABIA ASTEPT, DEJA IMI BAT P*** DE CEZAR MAIMUTA,DAPAI CAND O SA SE REVINA PE LEGEA 164,ANUNTATA DE DUSA.
  HA HA HA.
  A LUAT TZEAPA TIGANUL DE CEZAR PE LEGEA 164 VREO 10 ANI,O SA MAI PRIMEASCA INCA O TZEAPA PE LEGEA 164 PANA LA SFARSITUL VIETII.

  RăspundețiȘtergere
 13. S-o futi tu pe ma-ta moarta si sa-i ti-i destul in cur lu'Mos Alecu ca sa nu se mai cace pi dansu?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. PTUI...CA IAR PUTE A CADAVRU DECEDAT! PTIU...PUTE A MORTACIUNE IN PUTREFACTIE! O FI DECEDAT PRIN SINUCIDERE VREO MAIMUTA?

   Ștergere
  2. VIURELE GABURELE, BUEI GARONE PUPA-MI-AI KOAILI MELE, KOREKT SE SCRIE "SA-I TII", BA ANALFABETULE. IA-TE DE MINURI SI DE PICIOARE CU AL'LAT SPECIALIST IN LIMBI, CEZAR MUCI LA NAS.
   MA DUC SA MA KISS DUP-UN TUFIS...PISS, PISS.

   Ștergere
 14. Vezi ca-ti vine mirosul din san,nespalatule!Nu mai suge puli cu branza mucegaita printre faldurile pielii din jurul"capului".

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. CRAAAAA....CRAAA...CRA.....ALBA-NEAGRA!

   Ștergere
 15. MuciFer says:
  Iulie 21, 2013 at 10:27 pm

  Pe Balcifer, alias maimuta-cur-de-fer, il deranjeaza faptul ca acesti oameni au castigat un drept anulat abuziv. O face cu atata inversunare si manie proletara de parca i s-ar fi luat lui de la gura. Vad ca pe aici mai are prozeliti, dar pe alte bloguri sunt multi cei care i-ar sparge mutra de n-ar mai reusi nici cei de la Antipa sa i-o reconstituie.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Am vrut sa scriu `` muia `` dar aia ie mai simandicosi-coiosi, kissa-ne-am pe nasul lor de mironosite!

   Ștergere
 16. ATENTIE!
  Pensii mai mari în 2014.
  21 Jul 2013 22:12.
  =======================
  Ministrul Muncii a declarat că pensiile vor fi mărite începând cu luna ianuarie a anului 2014. Cu toate acestea, procentul cu care se vor mări pensiile nu este cunoscut. El va fi calculat în funcţie de inflaţie şi de creşterea salariului mediu pe economie. Înformaţiile respective vor fi disponibile la sfârşitul acestui an.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ioi, ne Vasile ce ma speriasi! Dumneavoastra nu dormi la oara asta?

   Ștergere
 17. Nea Vasile are o barba de zici ca-i Sf. Ilie.

  RăspundețiȘtergere
 18. Mișcarea lui Băsescu anti PDL. Ce scop au avut băile de mulțime.
  ========================
  Președintele Traian Băsescu a fost, de Sfântul Ilie, în Argeș, la Costești, pentru o baie de mulțime. A plecat de la Costeşti şi a participat şi la Zilele comunei Ungheni, tot în judeţul Argeş. S-a dus să bea o bere și a plecat cu primarul. Chiar a spus: „Vă iau primarul puțin” în timp ce se urca cu acesta în mașină. Mircea Andrei a anunțat, duminică, că a demisionat din PDL împreună cu echipa care l-a susținut în ultima perioadă. Comitetul Director al PDL Argeş a exclus din partid 22 de primari pedelişti. Legea spune că, dacă îşi dau singuri demisia, primarii nu se pot înscrie într-un alt partid. Acest lucru este posibil numai dacă ei sunt excluşi din formaţiunea pentru care au candidat la alegeri.

  Mișcarea lui Băsescu anti PDL. Ce scop au avut băile de mulțime.
  Ziarulprofit.ro citează surse din interiorul PDL, care au spus că Mircea Andrei a declarat, zâmbind larg: “Sunteți pregătiți de o veste bună? Vă informez că începând de azi nu mai sunt președintele PDL Argeș în urma deciziei de a demisiona împreună cu toți cei apropiați mie în conducere”. Unul dintre membrii Biroului Permanent a îndrăznit să întrebe în ce direcție va merge. Mircea Andrei a spus “Nu vă pot răspunde acum deși sunt convins că bănuiți”.

  Criterii.ro scrie că întâlnirea ciudată de la Călinești pare a fi una în urma căreia din PDL Argeș nu va mai rămâne mare lucru.

  Mircea Andrei, viitor candidat la europarlamentare.
  Ziarulprofit.ro mai precizează că Traian Băsescu a mers în Ungheni, la invitația lui Mircea Andrei. Sursa citată din PDL a spus că Mircea Andrei va fi întemeietorul Mișcării populare din Argeș. Aceeași sursă a mai precizat că, în primăvara lui 2014, fostul senator va face un prim antrenament electoral- va candida la europarlamentare din partea Mișcării Populare.

  Ipoteza păcălelii.
  Bogdan Chirieac este de părere că “Oamenii de valoare nu se mai regăsesc în actualul PDL și, dacă nu te regăsești în PDL, te uiți în jur. Și unde te regăsești? La Mișcarea Populară”. Ecaterina Andronescu a adăugat, la RTV, că mișcarea lui Traian Băsescu contra PDL este de tipul “Eu te-am făcut, eu te omor”. Tot ea a lansat ipoteaza “păcălelii”: Cei din PDL demisionează și, de bunăvoie, se înscriu în Mișcarea Populară. Astfel, se realizează doar o schimbare de nume. Ecaterina Andronescu se întreabă: “Mai pot fi oamenii păcăliți cu o schimbare de nume?”.

  RăspundețiȘtergere
 19. Oari ce-o faci cela ce trebuie inbelit la oara doaua?Cine sa-l mai inbeleasca daca MuciPeMuie si-a retras ambasadele din motiv de expulzare? Oari Cra-Cra-se pricepe? Daca nu, il initiem! NB la Zoo, Noo, Irecuperabili si celor care privesc prin garduri.

  RăspundețiȘtergere
 20. NB la ZOO + 9! Cezare, oriunde te-ai afla, nu uita la ora 2 sa ma inbelesti la oaua!

  RăspundețiȘtergere
 21. Scoala Cezare ca-i 3, kuku-n brate sa mi-l iei!

  RăspundețiȘtergere
 22. Ai di pula me, iar e luni !
  Uai, cum trece vara asta ! Deja pute a toamna...pleaca lebedele la Viana...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pese: numa' sa ma Kis nitzel si revin !

   Ștergere
 23. Uai, ala cu trotuarul de 50 m, l-ai gatat ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Niet!
   Femela inca alege "modelul", da materialu si salahoru ie pregatite.

   Ștergere
  2. Aha....
   Te-am prins! Deci ne spuneai ca muncesti... de te rupi!
   Inteleg ca draci, tragi chiulul! Si acolo, si aici!

   Ștergere
 24. Bag sama ca domnul Cezare muci pe fata s-a suparat tare ! Ori o crepat de ciuda, de invidie, ori de durere si l-or luat cu patura !
  Vaz ca pana si Viurele Aostriacu, de-o jucat in filmul "Satra" ca figurant, fara a fi nevoie de machiaje sau alte recuzite, l-a luat in carutza !

  Doamne feri, ce lume bre, ce lume !

  RăspundețiȘtergere
 25. CRAAA....CRAAA...CRA.... IA BANANA MEA!

  RăspundețiȘtergere
 26. Uai, pe la 9 trag o fuga cu potaia la spital, la control medical post-operator, dupa care merg sa stau oleaca de vorba cu baietii astia activi-apevistii puley, de la "Metodologie", sa vad daca au stabilit ceva in legatura cu modul de aplicare a reparatoriei !
  Ca nu mai pot de emotie ! Daca aflu care-i continutul "Cererii" de repunere in drepturile legale si legitim obtinute, insa furate miseleste printr-o lege asumata de boc (boc=cacat in limba turca)in pas alergator si ciordita de RoBORTA, ca la Hurziceni, vi-l dau si voua !
  Ca doar nu va inchipuiti ca, in Tara lu' Dorele, nu mai trebo o cerere, un raport, o hartie ceva acolo !
  Ce credeati ca se aplica din oficiu ? Noooo !!!

  RăspundețiȘtergere
 27. Uai, frig a dreaq in dimineata asta la Brasov ! Doar fro 9-10 grade Cel Sus !
  Ma gandesc ca betivanul ala de Birtolomeu o fi avut inspiratia sa nu doarma, in noaptea iasta, in santul garii, in bosketii din spate !

  Doamne feri, sa nu auzim ca l-a gasit revizorul de vagoane cu mucii inghetati si cu petul la piept !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pese: uai, da si fainosag al dreaq la Mamaia, cu Mazare tartor sef !
   Daca pana mai acusica ceva vreme in urma ieream profund oripilat de comportamentul si aspectul primarului de Constanta, de ceva vreme mi-am schimbat total altitudinea fata de Mazare !
   Tara lu' Dorele ar trebui sa aiba cat mai multi primari de talia celui de Constanta, pentru ca are potential ! Bine, mai putin aciulea la miticii puley, unde primarul Evanghele care este, e ales pe viata ! Da si tiganoiu asta "care este" la Sectorul 5 ar putea castiga enorm, chiar daca nu are resurse naturale prin sector !

   De exemplu, eo, asi organiza, in sectorul 5, un fel de sporturi extreme: plimbari in miez de noapte prin Ferentari, ori incercari de traversare a ghetourilor din Zabrauti ! Ori un fel de festival de ala ca la Pamplona, insa, in loc de tauri, as folosi cei 40-50 de mii de maidanezi din sector !

   Ștergere
 28. Pleaca Dottore-Plagiatore in Spania, ca s-o puna de una mica cu regele si omologul spaniol !

  Deh, fiecare cum poate: unul se intalneste cu presedintele Chinei, cu Anghela, cu guvernatorul Kong Hongului, cu Regele Spaniei, iar celalalt kior cu Regele tiganilor din Costesti, ori o freaca pe Muntele Gaina !

  Induiosator !

  RăspundețiȘtergere
 29. Buna-i dimineata stimati pacienti si dragi... animale!

  RăspundețiȘtergere
 30. Gaurel asta, chis leag pe bat, ar putea sa devina coleg cu... ala..., cacat in limba turca, cum ii spune,...?

  RăspundețiȘtergere
 31. Acuma are sianse mari sa ajunga coisilier daca se inscrie in miscarea poponara. Salt inainte, gabure!

  RăspundețiȘtergere
 32. Din nou, Romanika sokeaza : Riciard Batlăr a ramas cu muia cascata cand ne vazu tara ! Doi afacerist frantuji au mutit, la Mamaia !

  Pacat ca tigani alde Viurel dă Hurziceni isi bat joc de ea si ne fac iu de cacat prin lume !

  RăspundețiȘtergere
 33. Spor la muie de 5 stele !

  RăspundețiȘtergere
 34. 8,3 miliarde euro Jefuiti de la Cetateni
  =================
  Adica le stergi la incopetenti si hoti datoriile si noua ne tai veniturile ? Sa-ti fie rusine NENE ! Pai tu ne aperi interesele sau ne jefuiesti la Drumul Mare ?

  Basescu ne-a tratat cu ura si dispret !
  =====================================
  Guvernarea sub Basescu , cea mai ticalosita si inconstienta , pentru ca a taiat veniturile degeaba , fara justificare .

  Au ales solutia cea mai lenesa si iresponsabila de a face bani de investit ineficient prin firmele clientelare , anume taierea veniturilor populatiei , care din statistici , pe plan european , romania are cel mai scazut nivel de trai .

  Regimul Basescu , inloc sa puna mana pe treaba si sa micsoreze evaziunea fiscala , sau sa reduca din cheltuielile inutile si aberante , s-a limitat in a nenoroci poporul Roman si asa aflat intr-un mod jalnic privind conditiile de civilizatie si nivel de trai , taind fara discenamant veniturile , concomitent cu majorarea TVA .

  Ba mai mult , au mers mai departe si au desfiintat Scoli si Spitale , Institutii vitale ale unei sociatai . .

  Banii asa zisi de ei , necesari la Buget puteau fi obtinuti elementar de simplu si prin desfiintarea Institutiilor ineficiente si fara obiect de activitate , prin reducerea cheltuielilor institutiilor suprabugetate , precum si prin reducerea evaziunii fiscale .

  Romania bagata in Criza de nemernici sau in crza prostului !
  ====================================
  Cu doar o zi înainte de anunţarea de către preşedintele Băsescu a celebrelor măsuri anticriză, Parlamentul României adopta, discret, o ordonanţă de urgenţă dată în anul 2006.

  Ordonanţă nr. 128/2006
  ======================
  Scopul actului normativ emis de Guvernul Tăriceanu: scutirea datoriilor istorice în valoare de 8,3 miliarde de euro a 34 dintre marile companii şi societăţi de stat.

  Consiliul Fiscal a calculat cat e evaziunea fiscala in Romania
  ===========================
  Evaziunea fiscala are o dimensiune ridicata in Romania, in conditiile in care numai in cazul CAS, TVA si impozitului pe venit aceasta reprezenta 10,3% din PIB in anul 2010, respectiv 53,684 miliarde de lei, conform calculelor Consiliului Fiscal pe baza datelor INS, publicate in Raportul anual al Consiliului pe anul 2011.

  "Daca Romania ar colecta impozitele si taxele pe care le are la maxim, tara ar avea venituri bugetare ca procent din PIB foarte aproape de media europeana. O reforma profunda a administrarii taxelor si impozitelor in Romania tintita in directia cresterii gradului de colectare a taxelor este absolut necesara", se precizeaza in documentul Consiliului Fiscal.

  Adica nu au avut bunavointa de a rupe de la gura coruptiei sau evaziunii si nemernicii , sau bucurat sa reduca veniturile familiilor , batranilor copiilor , bolnavilor , etc .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Parlamentul șterge datorii de 8,3 miliarde euro
   ==============================
   Cu doar o zi înainte de anunţarea de către preşedintele Băsescu a celebrelor măsuri anticriză, Parlamentul României adopta, discret, o ordonanţă de urgenţă dată în anul 2006. Scopul actului normativ emis de Guvernul Tăriceanu: scutirea datoriilor istorice în valoare de 8,3 miliarde de euro a 34 dintre marile companii şi societăţi de stat.

   Este vorba despre celebra Ordonanţă nr. 128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarera arieratelor bugetare, care scuteşte de obligaţiile fiscale datorate şi amânate, conform evidenţei fiscale la data de 31 decembrie 2005, o parte din societăţile naţionale şi societăţile comerciale la care statul este acţionar majoritar. Printre companiile scutite de datorii se numără Termoelectrica Bucureşti, Nuclearelectrica, Societatea Naţională a Lignitului Oltenia Târgu-Jiu, Societatea Naţională a Cărbunelui Ploieşti, Compania Naţională a Huilei Petroşani (are cea mai mare datorie la buget dintre toate - 195.318.009.490.000 lei vechi), Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Deva, Compania Naţională „Romarm”, Compania Naţională de Căi Ferate CFR Bucuresti.

   Cu acceptul FMI şi UE

   Potrivit parlamentarilor care au urmărit traseul ordonanţei, deşi în 2006, la apariţie, actul normativ a făcut valuri, nu şi-a putut produce efectele, pentru că Uniunea Europeană condiţionase ştergerea datoriilor cu o restructurare a companiilor datornice.

   Cum Guvernul Tăriceanu nu a putut să îndeplinească toate condiţiile, ordonanţa a fost abandonată prin sertarele comisiilor parlamentare. Luna aceasta însă, în plină criză, Guvernul a invocat-o în procesul de analiză cu FMI şi UE din nou, iar instituţiile internaţionale au acceptat să fie aprobată şi promovată, cu condiţia să nu se modifice sumele datoriilor. „Ordonanţa avea drept scop îndeplinirea acelor criterii impuse de UE, ca toţi agenţii economici cu capital de stat pentru care se solicită ştergere de datorii să îndeplinească procedural un proces de restructurare în vederea eficientizării activităţii în baza căreia i se accepta ştergerea. Guvernul însă nu a îndeplinit acele proceduri până la 1 ianuarie 2007 cum i s-a solicitat”, a declarat pentru ziarul „Puterea” preşedintele Comisiei pentru servicii şi industrii de la Cameră, Iulian Iancu.

   Ștergere
  2. „Acum, în schimb, intrând în plin proces de criză, Guvernul şi-a dat seama că are acest instrument şi l-a invocat în procesul de analiză cu FMI şi UE şi s-a admis să fie aprobată, promovată, dar nu în alte valori decât cele din 2006. Deci nu s-au putut face modificări la cifrele iniţiale, cele de când Guvernul Tăriceanu a dat Ordonanţa. Ea a obţinut avizul Comisiei de buget-finanţe din Parlament”, a adăugat Iancu. Chestionat pe marginea votului din forul legislativ, unde doar trei deputaţi au votat „împotrivă”, social-democratul ne-a explicat că era vorba de un „balast”, care mai ales acum, în condiţii de criză, nu mai putea fi plătit. „Continua să fie purtător de dobânzi, penalităţi, rostogolea sume enorme numai la capitolul penalităţi. Aceste sume intrau în calculul bugetului, apăreau ca venituri, dar ele evident că erau nereale, nu le-am fi încasat niciodată şi de aici impactul pe deficit. Era o construcţie bugetară falsă. Ordonanţa abia acum, după promulgare, îşi va produce efectele”, a conchis Iulian Iancu. Şi vicepreşedintele Comisiei de buget-finanţe, deputatul PDL Gheorghe Ialomiţianu, ne-a spus că ordonanţa nu şi-a produs efectele până acum. „A fost o tărăgănare. În 2006, Consiliul Concurenţei trebuia să aprobe ştergerea datoriilor acelor companii. Ulterior s-a ajuns la concluzia că nu Consiliul Concurenţei trebuie să se pronunţe şi a fost notificată Comisia Europeană, care trebuia să ne spună dacă aceste datorii sunt sau nu ajutoare de stat. CE ne-a spus că ordonanţa a fost dată înainte ca România să se integreze în UE, deci nu e nevoie de avizul ei pentru ştergerea datoriilor”, a mai spus Ialomiţianu.

   El a adăugat că atât Consiliul Concurenţei cât şi ANAF au spus parlamentarilor că nici una dintre companiile cuprinse în ordonanţă nu au primit scutire de datorii până la data la care a fost adoptată ordonanţa în Parlament. „Acum, pentru ca aceste companii să primească scutirea de datorii trebuie să se adreseze Consiliul Concurenţei. Reprezentanţii Consiliului ne-au spus nouă, parlamentarilor, să adoptăm ordonanţa, iar în continuare se ocupă ei de toate demersurile necesare ştergerii datoriilor companiilor”, a încheiat deputatul PDL.

   Liberalul Ludovic Orban declară că nu-şi mai aduce aminte cum a votat. Pe site-ul Parlamentului se poate constata însă că este singurul dintre cei 41 de liberali care au votat împotriva proiectului de lege. Întrebat dacă e oportună anularea datoriilor companiilor acum în vreme de criză, el spune că „astea sunt datorii istorice, n-au legătură cu criza”.

   Eugen Nicolăescu, deputat liberal şi membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, declară că e prea târziu să discutăm despre respingerea proiectului de lege. El spune că votarea ordonanţei cu întârziere de trei ani a avut loc în scopul de a încheia un proces legislativ firesc: „E târziu să discutăm acum despre posibilitatea de respingere a ei în Parlament, din moment ce Ordonanţa şi-a făcut efectele în timp. A fost o decizie bună a Guvernului Tăriceanu la acel moment de a şterge datoriile companiilor. Nu cred că am colegi care să fi votat respingerea ei. Ludovic Orban a votat «nu»?! Probabil că n-o fi fost atent”.

   Traseul din Parlament

   În martie 2007, ordonanţa a fost adoptată repede de Senat după care a plecat la Camera Deputaţilor, unde a rămas până luna aceasta. În Cameră, în 2007 ea a primit aviz de la Comisiile pentru politică economică, juridică şi cea pentru industrii şi servicii.

   Până pe 5 mai 2009, adică doi ani, a aşteptat la Comisia de buget când a fost luată în dezbatere fără a se înainta cu nimic. În martie 2010 a primit un nou aviz de la Comisia de industrii şi servicii după care a fost dezbătută şi i s-a făcut raport la Comisia de buget. A fost votată în plen pe 5 mai, fără nici un fel de dezbatere şi fără ca să atragă cineva atenţia asupra ei, cu 250 de voturi pentru, 3 împotrivă şi 17 abţineri.

   Ștergere
  3. Nu trebuie sa uitam NICIODATA cine si cum ne-au bagat in cacat!
   Poate se va gasi vreodata cineva care sa VERIFICE LEGALITATEA celor petrecute, sa ia eventuale masuri cu vinovatii de distrugerea economiei, DEZASTRUL in care au adus tara, vanzarea acesteia pe mai nimic.

   Ștergere
 35. Neatza Buna la ZOO + 9! Cezare, merci mult ca m-ai inbelit la oaua.

  Ce masuri sa se mai ia in Romanistan? Voi nu vedeti ca totul e distrus, ori vindut pe nimic strainilor? Citi investitori cu adevarat potenti financiar si de buna credinta au investit la noi? Ai numeri pe degetele de la o mina. Hotia, ticalosia, tradarea si coruptia au pus la pamint aceasta tara si din pacate nu se intrevede nimic bun nici de acum incolo. Numai o revolutie de genul celei argentiniene mai poate salva ceva.

  RăspundețiȘtergere
 36. Bei PMT, ete ce apropouri bate Viurele despre tine:

  "tigri2 spunea...
  Stiti ce-mi pare rau ,ca majoritatea vedeti viatza prin prisma un ui bucurestean imbuibat ,satul de bere si de mici care sta cu scobitoarea in coltuol gurii si cu deshtul in cur la vreo potaie constipata si habar nu are ce este in tara,mergeti o zi -doua prin satele amarate ale tarii si apoi vorbiti de politica si politicieni...trei zile am fost intr-un astfel de sat din satul infloritor,cu oameni harnici si cinstiti care alergau toata ziulica precum furnicile ,au ramas vreo cativa,batranii si copii,cativa betivi si smecherasii satului ,care detin pasuni,turme de oi,afaceri dubioase,ce o tin langa in petreceri,chefuri cu berbeci si taurasi la protzap ,cu curve stilate ,imbuibati ai politicii de kkt dusa timp de 23 de ani,cu pamanturi si palate ,iar in jur case darapanate,mizerie si saracie,restul populatiei au migrat in tari straine unde strainii sunt mai mkilosi si mai corecti decat cainii[javrele] de compatrihoti.
  21 iulie 2013, 22:03"
  -------------------------------------------
  Sper ca nu te vei lasa calcat de trenul de aterizare al Messerschmitt-ului negru si inpanat...

  RăspundețiȘtergere
 37. Muei, aia care alergau cu vaca-n spate din furate era hargentinieni?!

  RăspundețiȘtergere
 38. @09:36
  ce ai scris anterior cu copy/paste e perfect

  "concluzia" ta de la 09:36 e un fel de laba trista,bla,bla,bla...te'n pula mea!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce-ai patit mei aurolacule? Te-ai trezit ca musca verde lovita de primele raze de soare ale diminetii?

   Ștergere
 39. Mos Aliku Kaliku limbriku, iar ne ataca. Mei, de-l prindeti pe moshSulika, taiati-i putzulika aia mika!!!

  " Blogger mos alecu spunea...

  Pentru cei care (din lipsa permanenta de orice prin capetele lor seci) nu au ce face , si ma zgîndăre ...

  Aflati , ingrijoratilor de soarta mea , ca eu sint un cetatean care asculta (citeste) cu mare atentie tot ceea ce i se prezinta ... mai ales de catre de-alde voi ... Eu stateam , citeam si luam notite de pe maretele idei (de inestimabila valoare teoretica si practica) pe care le vehiculati voi pe aici !!!!
  Cum sa ma bag eu in discutiile purtate de doi titani ai cunoasterii si intelegerii fenomenului pensiilor pentru militari ???

  A mai fost o perioada (acum vreo doua saptamini) cind am tacut , ascultind cele spuse de de-alde voi (spuse pe care adminstratorul a fost nevoit sa le stearga) ...
  Va laudati atunci ca , datorita ritmului discutiilor voastre , acest blog se apropie de o "vizibilitate" apropiata de cea a blogului perete de wc ...
  Aveati mare dreptate ... acest blog se apropia de vizibilitatea acelui blog : in doua saptamini , numarul deschiderilor de pagina scazuse cu 30% fata de numarul din cele doua saptamini anterioare ...

  22 iulie 2013, 09:18"

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Care e problema? El asculta scrisul.

   Ștergere
  2. Eh, e si mosiul mai rusinos ! Mai sfios, mai pudicos !
   Si, ca sa nu bata la ochi, ca ne citeste pe nerasuflatelea, mai baga si el cate un text, de asta "dezaprobator", la adresa MHului !
   Stati linistiti, nu Mosiu Kalicu e problema !

   Ștergere
 40. Bei PMT, ia vezi postarea de la 10:13! Vezi ca Viurelu te-a jignit grav. Te rog nu permite asa ceva. E in joc onoarea bloagei...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. VIUREL CRA,CRA,CRA NE KISSAM PE SULA TA!

   Ștergere
  2. L-am vazut, bre, l-am vazut ! Nu mai tipa !
   Ai oleaca de rabdare. Abia am venit si eo cu potaia de la spital !

   Ștergere
  3. Pese: ce dreaq sa-i ceri lu' Viurica cu creierul cat o mazarica !
   Daca a inceput si garoiul ista da Hurziceni sa faca hanalize socio-economice...
   Ai di pula me !

   Ma mir cum de nu l-or gabuit , inca, onorabilii din "sat din satul infloritor", ca sa-l intrebe de sanatate, cu fro doua ciomege pe skinare, despre ciordeala data la "berbeci si taurasi" !

   Ștergere
 41. Ete, ca iar Czar mucioflenderele o ia in biuze. Si ce frumos scrie de maimuca, domnul asta de-l citez...

  "MaiMucea says:
  Iulie 20, 2013 at 1:16 pm

  1000 ron e prea mult pentru o primata
  neevoluata,purtata de valuri din..tarm in tarm, naufragiata intre contributivitate, onoare si demnitate. Daca tinem cont de faptul ca un kg de banane costa cca 5 lei, cred ca i-ar fi suficienti 150 lei/luna.Daca vrea suplimente bananiere, suntem disponibili la ZooLand. Hai,PA! MuCiFer."
  ------------------------------------------------------------
  Domnu MaiMucea multumim pentru participare/colaborare.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Zau de nu mi-e si rusine ce s-a ales de Cezarica Muci pe Fata !
   Asta sigur creapa de inima rea !

   Doamne feri !

   Ștergere
 42. Uai, bine ca mi-i potaia sanatoasa si pot s-o iau cu mine, cand plec sa-mi vizitez si boracu istalalt, plecat in pula me, tocmai in curul Europei ! Chiar de-i numa la fro 3000 si ceva de km, mai repede ajung la boracul de peste ocean, decat la ista din mUE !
  De hoasca ma doare-n pula, ca oricum nu scap de ea !

  RăspundețiȘtergere
 43. Anul "agricol" 2013, un an excelent ! Cu cat mai multe prune, cu atat mai multa tuica ! Deci, si preturi mai mici la Birtolomeu Gara pentru Curdeleu Muci Mereu !

  RăspundețiȘtergere
 44. A dreaq poza ne mai puse si Nenea Vasile Patron de Brutarie !
  Uitati-va si voi la Dottore-Plagiatore, in poza de mai sus, din stanga lu' tov Ceasca, ce aripioare de ingeras are !

  RăspundețiȘtergere
 45. @PMTeule
  Dobitocule sa nu uiti sa-ti duci javra sa se pishe pe mormantul ma-ti!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. HOP si HOP,
   Lu MA-TA la CIOC !
   GAROIU o-ia'n BOT !

   CRAAA !

   Ștergere
  2. Gabure de Hurziceni si Aostriak de Viurel, potaia mea nu se "pishe", ci se Kis-Kis-Kis, pe la fiecare tufa de Viurele !

   Ștergere
 46. CRA...CRA...CRA.....ALBA-NEAGRA!

  RăspundețiȘtergere
 47. Cacialmaua PDL - Miscarea Populara, prinde contur!
  Cat de prost sa fi sa nu pricepi: aceeasi Marie, cu alta palarie!
  Eheee.... nu cred ca prea multi romani vor cade in capcana abil intinsa!
  ===============================
  Băsescu a fost eficient: 22 de primari din Argeș au fost „excluși” din PDL. Ei se pot înscrie în Mișcarea Populară!
  ======================================
  Se pare că Traian Băsescu rămâne destul de eficient în plan politic, chiar și la mai bine de opt ani de la începutul mandatului de președinte. Siteul realitatea.net relatează o coincidență mai mult decât bizară: la numai o zi după vizita „câmpenească” făcută de președinte în Argeș, un număr de 22 de primari PDL din judeţ au fost excluși din partid de Comitetul Director al PDL Argeș. O asemenea excludere în masă nu poate însă să aibă decât o singură explicație: primarilor „excluși” li se facilitează viitoarea adeziune la Mișcarea Populară, în condițiile în care un ales local își pierde mandatul NUMAI DACĂ pleacă din proprie inițiativă din partid. Dacă însă este „exclus”, edilul se poate înscrie liniști într-o altă formațiune. „Pofta de bere a preşedintelui Traian Băsescu, de ieri din judeţul Argeş, s-a lăsat cu racolări de primari PDL. Conducerea Partidului Democrat Liberal Argeş a decis excluderea din partid a 22 de primari. Miza ar fi mare: odată excluşi, aleşii locali şi-ar păstra funcţiile, dar în viitor s-ar înscrie toţi în Mişcarea Populară”, scrie realitatea.net.
  S. Antim, A.M.PRESS

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pai si normal, nici nu se putea cu altcineva, decat cu "primari din Arges" ! Din fieful lu' Curdeleu, betivanul de Triviale mereu, prin gara la Birtolomeu !

   La cat de muci sunt aia non-stop, de la doua prune puturoase, nici nu i-a fost greu kiorului sa-i stramute de la pedelaci la poponari !

   Ștergere
 48. Gaborel KISleaga va fi consilerul in probleme de LBD a presedindelui miscarea poponara.

  RăspundețiȘtergere
 49. Viurele, Viurele, vin' de-mi vopseste coaili mele. Da-le cu Aluminiu-Bronz, da-ti-as clantza cu sloboz. Da si cu DERUGINOL sa ti-o trag la coorul gol. Dar intai tu le periaza, sula sa mi se ridice breaza.

  RăspundețiȘtergere
 50. Iar luara Cezar MuciCiokus, Curdeleu ot Birtolome si Viurelu Croncanelu o muiutza. He, he, he!!!!

  "angus says:
  Iulie 22, 2013 at 3:12 am

  ERA MAI DEMULT,UN INDIVID PE NUME STELIANP,CARE ERA SLUGA IZMANARULUI,LA FEL CA SI CEZAR MAIMUTA AKA BALCIFER.
  SI EL,SUSTINEA SUS SI TARE CA TREBUIE CONTRIBUTIVITATE(MILITARII NU AU CONTRIBUIT NICIODATA PENTRU PENSIE).
  TOATE BUNE SI FRUMOASE,PANA INTR-O ZI,CAND PE O DECIZIE DE PENSIONARE,PENSIA I-A SCAZUT CU VREO 1000 DE LEI,DIN MOMENTUL ALA,NU A MAI APARUT NICIODATA SA SUSTINA IZMANARUL.
  ASA TREBUIE SA I SE INTAMPLE SI LUI CEZAR MAIMUTA,TIGRI TIGANUL SI CURLEONE.
  LUAM LEGATURA CU AIA DE LA CASA DE PENSII SI CU PUTINA SPAGA FACEM DIN PENSIILE ACESTOR TRADATORI AKA TIGRI TIGANUL,CEZAR MAIMUTA SI CURLEONE,PENSII DE 350 DE LEI.
  PANA SE JUDECA EI, CRAPA.
  NU O SA MAI COMENTEZE NICIODATA PE UN BLOG DUPA.

  RăspundețiȘtergere
 51. Bancul Zilei: Tata se întoarce de la serviciu cu un robot detector de minciuni. Fiul său de 12 ani vine de la școală cu două ore mai târziu decât era normal.

  - Unde ai fost până acum? Întreabă tatăl.
  - La bibliotecă, să pregătesc un referat.
  Robotul se îndreaptă spre el și îi trage o palmă. Tatăl explică:
  - Dragul meu, acest robot este detector de minciuni! Ai face bine să-mi zici adevărul!
  Copilul continuă:
  - Ok, am fost la un prieten și ne-am uitat la un film: “Cele zece porunci”, zice copilul, iar robotul îi mai trage o palmă.
  - Aoleu! Bineee! De fapt, era un film porno, concluzionează copilul.
  Tatăl:
  - Să-ți fie rușine! La vârsta ta eu nu-mi mințeam niciodată părinții!
  Robotul merge spre tată și îi trage o palmă. Mama apare și ea și zice:
  - Se vede că-i fiul tău!
  De îndată, robotul se îndreaptă spre mamă și îi trage și ei o palmă.

  RăspundețiȘtergere
 52. se mai naste un pulifrici cu sange albastru....in pula mea!
  vezi ce mult conteaza bijba din care iesi? nici nu-l fata bine si deja e printu' pulii.Nici n-apuca sa zghiere prima data ca deja urla toti:Altetaaa,altetaaa.
  Deci conteaza din ce pizda iesi:):) fara sa ai nici un merit,doar ca pa ma-sa a impulat-o cine trebo,care si el a iesit tot asa.Asta-i loterie frate loterie!!
  deja "printul" vine pe lume acusi acusi.

  PS bine ca n-a impulat-o fu'n boschetar.Ce ti-e si cu regii astia....in pula mea!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Muey, da ramase bortoasa prin futere sau prin lingere?

   Ștergere
 53. VIURELE, CRA,CRA,CRA- SA MA KISS PE PANA TA!

  RăspundețiȘtergere
 54. CRA,CRA,CRA E OS DOMNESC, ADNu-I DOAR CAINESC!

  RăspundețiȘtergere
 55. Uai PMT, suna la 112 ca-i groasa!!! Cezar MaiMucea a ajuns ciuka batailor, prostovanul dreq. Ne face de ris berbecul. Or sa zica ailalti, de pe celelalte bloage, ca noi aciulea la ZOO + 9 crestem prostani. Nu, ei trebuie sa fie convinsi ca aciulea-i un club select si nu primim in el orisice dobitoace, decit dupa ce dau testarea scrisa-cine stie si orala.

  "MuciFer says:
  Iulie 22, 2013 at 4:38 pm

  Stimati colegi, cei carora le-au fost triunchiate ilegal pensiile prin catastrofala Lege Boc, cititi aici sa vedeti cum va carcaterizeaza un maimutoi care bantuie blogurile sun diferute pseudonime, care injura pentru ca nu are argumente,care a fost scos in suturi de pe alte lumi virtuale, un ofticos ros de invidie si orgolii, un neica nimeni plin de rautate, ifose si ranchiuna.

  Balcifer says:
  Iulie 22, 2013 at 9:14 am

  Aveti in ..ANUS..faza lunga ..un demn si reprezentativ model al ,,DEFECTILOR – REPARATI “”de viorel Ponta!!
  Reply"

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. CEZARIKA R.I.P. DOAMNE IARTA-L, CA NU STIE CE VORBESTE! SA-I DOAMNE MINTEA CEA DE PE URMA!

   Ștergere
 56. Cezărică, cap de bibilikă...Dragule, tu, esti deja în VIRTUAL, un nătărău NOTORIU pentru prostiiile şi inepţiile pe care le tot postezi.

  *******************************
  De EGGxeplu, hai să le spunem onorabililor membri ai clubului ZOO + 9, că prenumele tău nu este Cezar ci Petrikă puţă mikă. Hai să le mai spunem membrilor onorabili ai aceastui club, că eşti OUAT în 1960, deci
  "17 mai 1960", deci PULA, PULA, PULA, contributivitate. Cezărikă/Petrikă, să ne pupi pe toţi (inclusiv Curdeleu şi Viurel) în găurică. Eşti UN JEG UMAN neterminatule!!!!!!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce contributivitate, bre !
   Petrikă puţă mikă asta abia si-a dat bacul ! Iar daca-i scoti din contributivitate si perioadele in care a fost pe la cursuri, la Fagaras-unde s-or chinuit aia sa-l alfabetizeze, ori pe la cursul de Psihopatie Militara, precum si perioadele cat si-a cautat TABUL pierdut prin balarii , ori cat a cules gogonele in Batalionul de Elita 123 Gheaze, ai sa vezi ca abia de-i mai ramane ceva acolea de-o "Rabdarea Magarului" !

   Ștergere
 57. Muei, PMT, vazusi azi cum prea-fericirea sa, patriarhul intoarse curul enoriasilor si dadu buca la mozolit prea sfintilor politicieni? Cat dispret! Cica mai nou popii isi facura ponghiole cu pietre Swaro. Ieu ii propusei mai alaltaieri lui CurDeLeu sa-i incrustez ”una” in dinti!!!

  RăspundețiȘtergere
 58. Aflai cu adanca emotie in suflet ca, azi, o fo sarbatorita ziua de nastere a Inalt Prea Cufuritului harhar din fruntea BORului !

  Ghiavolul asta imbuibat, cu 3 randuri de sunci la gusa, cica o tinut un TeMbeleum, la care or participat numa' sfinti cu muiane bisericesti, oficialitati pupincuriste, clerici si securisti neo-cripto-comunisti !

  Pulimea, adica mozolitorii de sfinte moaste si boase, CIOCU MIC ! Data viitoare, ca acusica n-o fo loc in casa domnului, pentru toti muiangiii sarantoci!

  Vazui la teve cum un enorias vruse sa-i zica un la multi ani, sau ceva acolea, insa Inalt Prea BORatura sa numai ca nu i-a futut si-un cap in gura, pe langa faptul ca i-a facu semn sa stea pe foale, ca apa-i mica !

  Asa au ajuns "slujitorii" bisericii din tara asta, acesti naparstoci neplatitori de taxe si impozite, aceste lipitori pe trupul si asa plin de rani al tarisoarei !

  Nu mai zic de ingamfarea etalata, de fastul agresiv.

  Mi-e scarba. Iar pulimea nu intelege ce ar trebui sa inteleaga ! Credinta nu are nimic in comun cu aceasta secta din fruntea bisericii !

  Uai, ce m-am nervat ! Mai tare decat la prostiile pe care le debiteaza Petrica Puta Mica cu Muci pe Fata, pe nush ce bloguri, de ne face de tot cacatul !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ia s-o pun si eu de-o 100, poate-mi da Nenea Vasile fro cupa de chele !

   Ștergere
  2. PMT, se stie!
   Ce-i al tau, e pus deoparte!

   Ștergere
 59. Muei, lasati prostiile si aflati unde-i Gaburel Chisleaga, urmas de sange al contelui Chisalau Bulalau !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. E la ciordeala ! Cu Vulva, in lanul de cucuruz !

   Ștergere
  2. Con Vulva la ciodela del cucaracha?!


   http://www.youtube.com/watch?v=_1Qgt-HZZOI

   Ștergere
 60. A aparut un nou numar din Obositorul Militarilor !
  Texte trase la indigou: poze cu tilicari rupti in cur, tehnica de pe timpul razboiului, in care am tradat pur romaneste si am intors armele impotriva nemtalailor, cateva vizite, un rebus si-un horoscop !

  Poate-poate, sa zicem, poza cu exercitiul NATO pe harta, ar fi mai interesanta ! Stau sa ma gandesc oare cat or fi lucrat aia de-or compus harta aia gigantica !

  Cred ca tot prin procedeul romanesc cu "Stanga peste dreapta si camasa-n pantaloni", nu ? Si cu aracet diluat cu apa, nu ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aaaa...si ar mai fi, pe la pag 12, pozele cu falnica tehnica de aviatie din dotarea Fortelor Aeriene ! Ce-a mai ramas din ea, evident !

   Nu de altceva, da oleaca mai jos am aflat ca pana si Etiopia are cioroiplane mai evoluate !

   Eote:
   "Rusia a oferit, recent, Etiopiei 18
   avioane Su-30, având în vedere c`
   For]ele Aeriene etiopiene opereaz` deja
   17 aeronave de lupt` Su-27, al`turi de
   alte modele ruse[ti cum ar fi MiG-23,
   MiG-21 [i Su-25."

   Sa dea dreaq ! Etiopenii astia nu-s persoanele alea care, cand nu stau in bananieri, alearga pe la Olimpiade si alte campionate de atletism, cu tot tribul ? De iau toate locurile de la 1 la 7 ?

   La ce dreaq le-o trebui Suhoaie ?

   Ștergere
 61. Muei, va adormit ,,seful statului'' cu minunata sa aparitie TV?!

  RăspundețiȘtergere
 62. Muei, mie mi-e somn, c-am beut fro 3 toiuri de "2 koaie" de alea de lui Czar, mucii i se-ndoaie.
  Hai:
  Raz, dva, tri, Cazaciok, Viurel mi-o ia la ciok!!!!

  NB la toti!!!!

  RăspundețiȘtergere
 63. Uoai, sper ca stii pe unde-ai turnat tzimentul!

  RăspundețiȘtergere
 64. Vesti mari de la Bachingăm: printesa Cheit s-a sfortzat 14 ore ca sa-l dea pe urmaritorul rege al Angliei !
  Fenomenal, naucitor ce stire !

  Da' sa vedeti ce-o fi cand Printesa SydEBA l-o nascatori pe viitorul idiot al tarii !

  Numa de nu cumva sa-l suspende iar pe suspendat si sa ramana Palatul Scotroceni fara King !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acu si eu, ca boboranu, dac se sforta mai putin iesea fata?

   Ștergere
 65. Bey, nu mai poci...
  Noapte Buna la tot bobaru, inclusiv lui Viurel, shef cu staboru!!! Bey, a dreq ca nu mai nimeresc leterele den tastatura....
  Viurele, Cezarele sa-mi vacsiti coaili meli!!!! NB!

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite