Google Translate

marți, 13 august 2013

De la Guvernarile de-a-n boulea (Boc) am ajuns la Bulibaseala Guvernarii (Ponta)! Pe Ponta il intrebi de-a-n pulea, el stie doar sa se mire! Aloo...Treziti-va Guvernanti! UPDATE


ISC a obţinut aprobare să înfiinţeze mai multe posturi de şefi.
Cine ia de fapt deciziile în Guvernul Ponta?

Sub pretextul reorganizării instituţiei, în vederea desfiinţării unor posturi vacante, Inspectoratul de Stat în Construcţii a obţinut aprobare de la Guvern pentru înfiinţarea a 18 noi funcţii de conducere. Ce spune premierul? „Sper să nu fi aprobat nicio funcţie de conducere”.

Guvernul a aprobat recent un proiect de hotărâre prin care stabileşte noua structură de organizare a Inspectoratului General în Construcţii. Aparent, documentul prevede desfiinţarea unor posturi vacante. La o citire mai atentă, se poate constata că, prin aceeaşi hotărâre, ISC a obţinut aprobare pentru înfiinţarea a 18 noi funcţii de conducere. Proiectul a avut sprijinul ministerului condus de Liviu Dragnea şi a fost aprobat de Cabinetul Ponta. Acum însă, nimeni nu vrea să îşi asume decizia respectivă.

Despre intenţia Inspectoratului,  cotidianul.ro a scris aici.

Hotărârea a fost trecută pe agenda şedinţei de guvern din data de 24 iulie. După şedinţa respectivă, l-am întrebat pe prim-ministrul Victor Ponta dacă a aprobat hotărârea prin care ISC solicita înfiinţarea a 18 noi posturi de conducere. La întrebarea adresată de cotidianul.ro, Victor Ponta a răspuns că, din câte ştie, prin acea HG sunt desfiinţate unele posturi vacante. „Am o singură hotărâre, n-aş vrea să greşesc, o să mă informez imediat. (...) E vorba de desfiinţarea posturilor vacante. O să verific imediat cu ministrul dezvoltării regionale, pentru că ISC este în coordonarea domnului Dragnea, sper să nu fi aprobat nicio funcţie de conducere”, a declarat premierul. Totodată, el a precizat că nu a avut solicitări pentru înfiinţarea unor posturi, „dimpotrivă, tot mai desfiinţăm funcţii de conducere”.

A doua zi, l-am întrebat pe purtătorul de cuvânt al Guvernului, Andrei Zaharescu, dacă între timp s-a lămurit prim-ministrul în legătură cu situaţia de la ISC. Pentru că Zaharescu nu a ştiut ce să răspundă, i-am transmis o solicitare în scris, cu două puncte: să ne transmită HG în forma aprobată de Cabinetul Ponta, dar şi să ne precizeze câte posturi de conducere au fost înfiinţate la ISC, prin hotărârea respectivă.

Răspunsul lui Zaharescu a venit prompt: „În legătură cu solicitarea dvs, vă rugăm să vă adresaţi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”. Ceea ce am şi făcut. Ministrul Liviu Dragnea nu a răspuns însă, ci a pasat responsabilitatea la Inspectoratul de Stat în Construcţii. Vineri, 9 august, inspectorul general Petru Cost ne-a transmis un răspuns oficial prin care ne recomandă să ne adresăm Secretariatului General al Guvernului. Niciun cuvânt însă despre posturile de conducere, despre noua organigramă a Inspectoratului.

Astfel că, după mai bine de două săptămâni în care solicitarea cotidianul.ro a fost pasată de la o instituţie la alta, ni se recomandă să ne adresăm Guvernului, prin urmare cercul se închide.
Hotărârea prin care la ISC se aprobă înfiinţarea a 18 noi posturi de conducere a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 2 august, cu semnătura prim-ministrului Victor Ponta şi a ministrului Dezvoltării Regionale, Liviu Dragnea. Expunerea de motive care însoţeşte actul normativ este semnată inclusiv de şeful ISC, Petru Cost.

Ce prevede hotărârea aprobată de Guvern
În prezent, la ISC sunt 59 de persoane cu funcţii de conducere. Prin noua decizie, vor fi în total 77 de posturi de conducere. ISC estimează că fondul de salarii aferent va trebui suplimetat cu 99.000 de lei. Salariul mediu corespunzător celor 18 posturi înfiinţate va fi de 5.500 de lei.

Guvernul a anunţat luna trecută că instituţiile publice vor fi reorganizare, astfel încât numărul posturilor de conducere va fi de maxim 12% raportat la numărul de angajaţi din fiecare instiuţie. Pentru că la Inspectoratul de Stat în Construcţii posturile de conducere erau sub 12% din totalul angajaţilor, conducerea instituţiei s-a gândit să mai înfiinţeze 18 posturi de şefi.

“Modificarea structurii organizatorice propusă prin prezentul proiect de act normativ instituie o serie de măsuri care corespund prevederilor ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 inclusiv prin aplicarea procentului de 12% pentru funcţiile de conducere din numărul total al posturilor”, argumentează reprezentanţii ISC în proiectul de hotărâre transmis Guvernului.

Numai că în ordonanţa la care se face referire se precizează că numărul funcţiilor de conducere trebuie să fie de “maxim 12%”, prin urmare instituţiile care au mai puţini şefi nu ar trebui să înfiinţeze alte posturi.

Inspectoratul de Stat în Construcţii este instituţie finanţată integral de la bugetul de stat.
http://www.cotidianul.ro/cine-ia-de-fapt-deciziile-in-guvernul-ponta-220147/
==========================================================
===============================================
==========================
 
UPDATE
=================
Consiliul Fiscal a evaluat activitatea Guvernului şi s-a lăsat cu jale – Eşec major în absorbţia fondurilor europene! Nerealizare semnificativă în execuţia veniturilor bugetare! Reducerea investiţiilor! Arierate cu detonare masivă! Rectificarea bugetară, o glumă !
 
În raportul privind situaţia economică şi bugetară a României şi în opinia emisă pe marginea proiectului de rectificare bugetară pe 2013, Consiliul Fiscal trage mai multe semnale de alarmă.
De alarmă roşie, ca să nu omitem accentul fundamental.

Înainte de-a merge mai departe, să vedem, însă, cu ce se ocupă Consiliul Fiscal. În temeiul art. 40, alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscale, Consiliului fiscal îi revine drept atribuţie „evaluarea performanţelor fiscal bugetare ale Guvernului în raport cu obiectivele fiscale şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal bugetară, precum şi cu principiile şi regulile fiscale prevăzute de lege, prin analiza şi elaborarea de opinii şi recomandări cu privire la Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară.”

Acum, motor, acţiune!

EXECUŢIA VENITURILOR BUGETARE: potrivit Consiliului Fiscal, primele 6 luni din 2013 ne indică o “nerealizare semnificativă”, de peste “6,5 miliarde lei faţă de programul aferent primului semestru (doar 93,7% realizare faţă de program), excluzând impactul scheme lor de stingere în lanţ a unor obligaţii bugetare de tip swap.” Cele mai mari nerealizări de venituri faţă de program? Au fost înregistrate în cazul sumelor primite de la UE (-3.347 milioane lei), pe impozitul pe profit (-827 milioane lei), la capitolul accize (-713 milioane lei), pe TVA (-485 milioane lei) şi în cazul veniturilor nefiscale (-467 milioane lei).

IMPOZITELE ŞI TAXELE PE PROPRIETATE: acestea au crescut cu 9,5% în semestrul I 2013 faţă de semestrul I 2012, ca urmare a actualizării valorii impozabile în cazul taxelor pe proprietate, gradul de realizare al programului de încasări fiind de 105,7%. Încasările din taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi au înregistrat o creştere foarte mare, de 163,9% în semestrul I 2013 comparativ cu semestrul I al anului 2012 datorită încasării în luna iunie 2013 a taxelor de licenţă pentru acordarea dreptur ilor de utilizare a frecvenţelor radio, potrivit prevederilor H.G. nr. 605/2012, iar programul de încasări s-a realizat în proporţie de 109,5%.

SUMELE RAMBURSATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE: acestea au avut o “evoluţie mult sub aşteptări” gradul de realizare al programului semestrial fiind de doar 47,6%, reflectând un “eşec major în absorbţia fondurilor europene”  În raport se arată:
În conformitate cu datele Comisiei Europene, în cazul fondurilor structurale, România are de departe cea mai mică rata de absorbţie a fondurilor UE la nivel european in exercitiul financiar 2007-2013, diferenţa faţă de celelalte ţări fiind una foarte mare. Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară prezintă date cu privire la absorbţia fondurilor primite de la Uniunea Europeană, precizându-se programul aprobat şi rezultatul realizat în primele 6 luni, dar nu prezintă şi o prognoză actualizată pentru întregul an, așa cum solicită Legea 69/2010. În plus, în opinia Consiliului fiscal, este
absolut necesară şi o evaluare a potenţialului impact pe care eventualele
corecţii financiare aferente fondurilor UE le-ar putea avea asupra bugetului în anii următori.”
CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT: conform raportului, creşteri de cheltuieli au fost înregistrate faţă de primul semestru al lui 2012 la următoarele capitole: cheltuielile de personal (+18,0%), bunuri şi servicii (+6,8%), subvenţii (+9,3%), alte transferuri (+19%) şi dobânzi (+0,7%). Scăderi? Raportul:
Scăderi au fost înregistrate doar la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (-19,2%), cheltuieli de capital (-9,8%) şi cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (-33,3%).”

CHELTUIELILE PENTRU INVESTIŢII, care includ proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă, cheltuieli de capital şi alte transferuri de natura investiţiilor, “au consemnat o scădere de -11,1% faţă de semestrul I 2012, reprezentând doar 74,5% din programul semestrial (cu -4.149 milioane lei mai mici decât programul semestrial):
Această nerealizare semnificativă a programului semestrial a fost generată de absorbţia mult sub aşteptări a fondurilor UE nerambursabile (68,2% realizare a programului semestrial) şi de reducerea cheltuielilor de capital din surse proprii (-1.471 milioane lei faţă de semestrul I 2012, 83,3% grad de realizare a programului semestrial).”
Încă un detaliu în ceea ce priveşte acest tip de cheltuieli:
În bugetul iniţial pentru 2013 se intenţiona o creştere a ponderii absorbţiei fondurilor UE în total cheltuieli de investiţii, o abordare corectă şi binevenită în opinia Consiliului fiscal, însă, execuţia bugetară pe primele 6 luni arată un eşec din acest punct de vedere. În acest context, Consiliul fiscal recomandă implementarea urgentă în legislaţie a unor criterii clare de prioritizare a investiţiilor publice care să favorizeze şi o trecere de la finanţare din surse proprii la una din fonduri europene, dublată de o bugetare a acestora pe baze multianuale.”
În concluzie, aflăm din raport, “sub-performanţa semnificativă pe partea de venituri bugetare a fost compensată în primele 6 luni ale anului 2013 în principal prin reducerea cheltuielilor de investiţii, prin menţinerea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile la un nivel mult sub nivelul programat, prin cheltuieli cu dobânzile sub programul semestrial şi prin cheltuieli cu asistenţa socială mult sub aşteptări.”

ARIERATELE:
După anul 2011, în care ţintele aferente acestora au fost atinse, arieratele având o tendinţa de scădere, ţintele aferente anului 2012 au fost ratate din nou.
Arieratele monitorizate de către FMI (restanţe mai mari de 90 de zile) au scăzut însă decisiv în perioada martie-iunie 2013. Însă, dacă luăm în calcul toate restanţele, nu doar pe cele peste 90 de zile, nivelul curent al acestora este încă ridicat, la circa 0,39% din PIB în iunie 2013. Cea mai mare parte a arieratelor totale sunt concentrate în bugetul asigurărilor sociale şi în cadrul bugetelor locale. Problema arieratelor la bugetele locale apare ca o problemă structurală recurentă şi reflectă în principal o lipsă de disciplină financiară şi deficienţe în aplicarea Legii finanţelor publice locale (Legea 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare). În plus, deşi restanţele peste 90 de zile aferente bugetului asigurărilor sociale par a fi eliminate, restanţele între 0-90 de zile aferente facturilor emise în acest sector par a se menţine ridicate.
În plus, există facturi neplătite la medicamente care încă nu apar ca fiind arierate în sistem, în condițiile în care termenele contractuale de plată au fost prelungite la 210 zile, ele fiind practic plătite în momentul în care apar ca arierate peste 90 de zile, adică la peste 300 de zile de la emitere, ceea ce face și mai dificilă aplicarea Directivei UE nr.7/2011.”
În privinţa finanţării deficitului bugetar şi a nivelului datoriei publice, Consiliul Fiscal apreciază ca “adecvată” strategia pe care a adoptat-o Ministerul de Finanţe în prima parte a anului, “aceasta reuşind să conducă la consolidarea rezervei de lichiditate şi să îmbunătăţească profiul de maturităţi al datoriei publice.”

Rectificarea bugetară, făcută pe baza unor proiecţii nerealiste
 
Rectificarea bugetară încalcă mai multe reguli fiscal bugetare, cea mai importantă fiind ţinta de deficit, şi a fost făcută pe baza unor proiecţii nerealiste, numai din impozitul pe venit şi contribuţii din asigurări veniturile fiind supraestimate cu 1 miliard de lei, potrivit Consiliului Fiscal.
Consiliul:
Încălcarea de către proiectul de rectificare bugetară a regulilor fiscal bugetare subminează grav credibilitatea acestora, mai ales în ceea ce priveşte nerespectarea ţintei de deficit bugetar.”
Consiliul Fiscal menţionează că a primit informaţii de la Ministerul Finanţelor cu privire la rectificare în seara zilei precedente, astfel că nu a avut timp să facă o analiză riguroasă până la aprobarea proiectului de către Executiv.

http://sud-est-forum.ro/wp/2013/08/consiliul-fiscal-a-evaluat-activitatea-guvernului-si-s-a-lasat-cu-jale-esec-major-in-absorbtia-fondurilor-europene-nerealizare-semnificativa-in-executia-veniturilor-bugetare-reducerea-inve/
============================
==============================================
==========================================================
 
Noutati bulversante: actele notariale se incheie intr-un singur exemplar. Clientii vor primi doar duplicate, fara semnaturile lor
 
Incepand de luni, 12 august, actul autentic incheiat la notar se va intocmi intr-un singur exemplar original, care se va pastra in arhiva notarului public, iar partile vor primi cate un duplicat. Prevederea este stipulata de regulamentul de punere in alicare a Legii Notarilor Publici nr 36/1995 actualizata si republicata.
 
Noile prevederi i-ar putea bulversa pe clientii care incheie un act la notar, de la contracte de vanzare-cumparare pana la imputerniciri, in momentul in care vor vedea ca pe exemplarul primit de acestia nu exista semnaturile partilor, ci doar a notarului.

Practic, de luni, orice act autentic va fi intocmit intr-un singur exemplar original, care se va pastra in arhiva notarului public. Prin urmare numai acesta si anexele sale urmeaza sa fie semnate de parti si, dupa caz, de alte persoane prevazute de lege. In schimb, partile vor primi cate un duplicat de pe actul original, fara plata unor taxe suplimentare. Duplicatul va purta numai semnatura notarului si sigiliul biroului notarial si va avea aceeasi forta probanta si, dupa caz, executorie ca si originalul actului.

"In fapt, este o masura benefica pentru clienti, pentru ca semnaturile lor nu vor mai circula pe niciun document notarial. Este un element de securitate, pentru ca pana acum orice declaratie simpla data la notar circula la diferite persoane si autoritati, cu semnaturile clientilor, pe care le putea vedea si reproduce oricine", a declarat, pentru avocatura.com, notarul public Bianca Voicu.

In acest fel se va reduce si chiar elimina posibilitatea falsificarii inscrisurilor notariale ce poarta semnaturile partilor. Duplicatele, care vor avea aceeasi valoare juridica precum actul autentic original, vor putea fi folosite in fata oricarei autoritati, de la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si politie, de la oficiile de stare civila, directiile de taxe si impozite ori autoritatile vamale.

"Incercam sa securizam cat mai mult circuitul actelor autentice, astfel incat doar notarii sa aiba acces la semnatura originala a clientilor. In plus, va fi mai usor si pentru parti, pentru ca nu vor mai semna cate 6 – 9 exemplare de acte”, a precizat notarul Bianca Voicu.

Aceasta recunoaste insa ca, cel putin acum, decizia ii sperie si ii nemultumeste pe clienti, care au fost luati prin surprindere de noile prevederi. "Trebuie sa le explicam, fiecaruia in parte, ca asa este legea si ca nu este nimic in neregula ca pe duplicate nu apar si semnaturile lor”, spune sursa citata.

In plus, clientii se tem ca duplicatele nu vor fi luate in considerare mai ales la punctele de frontiera, cand trebuie sa iasa din tara cu minori. Notarul Bianca Voicu ca autoritatilor de frontiera li s-au comunicat din timp noile prevederi si ca nu ar trebui sa existe probleme de acest gen. In plus, orice birou notarial poate oferi informatii in acest sens oricarei autoritati.

"E adevarat, va mai dura putin pana cand lumea se va obisnui cu noua procedura”, a mai spus sursa citata.

Procedura incheierii actului notarial autentic intr-un singur exemplar se intalneste in majoritatea tarilor membre ale Uniunii Europene, in tari cu veche traditie in domeniul notarial cum sunt Franta, Belgia, Italia, Germania.

In actualul context legislativ, copiile legalizate din arhiva vor semana, ca forma, cu duplicatul actului autentic existent in arhiva notarului public. Dupa formula de duplicat se va aplica si incheierea de legalizare a copiei. Mai mult, orice notar poate intocmi copii legalizate de pe duplicatele emise de orice alt notar.
 
Sursa: http://www.avocatura.com/noutati-bulversante-actele-notariale-se-incheie-intr-un-singur-exemplar-clientii-s8228.html#ixzz2bqNSPYuI
=======================================
=========================================================
=======================================================================


========================================================================
=================================================================
=======================================================
FOTOGRAFIA ZILEI

29 de comentarii:

 1. Politicienii nostri nu-s buni, ca-s far de... Shorik!

  Ria Novosti.

  Proiect de amploare al Rusiei: Radar anti-rachete, în timp record—
  Radarul Voronezh-M din regiunea Irkutsk. Foto: Ria Novosti

  Radarul face parte din clasa Voronezh și va fi construit în apropierea orașului Orsk, din regiunea Orenburg. Noul proiect face parte dintr-o rețea de dispozitive menită să avertizeze cu celeritate maximă asupra amenințărilor cu rachete. Rețeaua va fi finalizată în 2020, a declarat colonelul Alexey Zolotukhin.
  ”În completare la radarul Orenburg, pregătirile pentru construcția radarelor de nouă-generație sunt în desfășurare în Krasnoyarsk și teritoriul Altai”, a precizat colonelul.
  Deși se anticipa că va dura între 5 și 9 ani finalizarea radarului din Orsk, se pare că perioada a fost redusă la undeva între 12 și 18 luni, a menționat purtătorul de cuvânt.
  Patru radare din clasa Voronezh sunt deja parte a rețelei ruse de dispozitive anti-rachete.
  Radarele din clasa Voronezh ating o distanță operațională de 6.000 de kilometri. Acestea pot fi transferate cu rapididate în locuri diferite de cel în care au fost construite, iar oficialii Rusiei spun că noile modele depășesc în performanță orice model străin.

  RăspundețiȘtergere
 2. Tara de kkt, cu oameni de kkt si guvernanti asisderea! Cit despre "securizarea notariala", tot un kkt, ca doar hotiile si escrocheriile imobiliare facutu-s-au numai cu "sprijinul" unor notari, nu-i asa?
  Deviza Romanikei este precum cea a racului: "Tot inainte"!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. PS.
   Cezare la ora 5 (pm), sa-mi iei kukul sa mi-l linji. Sa mi-l linji pe indelete, poate te vei destepta baiete.

   Ștergere
 3. Torţionarul de care aveam nevoie Cristian Delcea adevarul.ro.
  ==================
  Aveam nevoie de Alexandru Vişinescu pentru a ne deturna laşităţile înspre el. Dar să ştiţi că sistemul de represiune din anii ‘50-‘60 este al nostru, al părinţilor şi al bunicilor noştri. Vreţi poveşti cu bunici? Să vă spun una.

  Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, a fost într-o zi în vizită la redacţia „Adevărul”. Printre altele a spus un lucru foarte adevărat şi de ţinut minte: „Fraţilor, dacă pun căciula acum, pe stradă, pe zece oameni cu vârsta de peste 55 de ani, şase-şapte au fost colaboratori ai Securităţii”.

  Da, au fost colaboratori ai Securităţii. Au turnat din convingere sau din invidie. De frică sau dragul avantajelor. Şi-au pus casele la dispoziţie. Au dat mici informaţii, au fost turnători de bine (mă amuz de câte ori aud chestia asta: “turnători de bine”. Să ştiţi că orice informaţie de bine pe care aţi dat-o despre cineva se poate transforma în ceva rău. Aşa e cu informaţiile astea).

  Sunt părinţii şi bunicii noştri. E reţeaua naţională de informaţii şi informatori. Sunt ăia care vă aduceau ciocolată Toblerone acum 25 de ani. Sunt oamenii ăia cumsecade care, când n-am avut loc de muncă, au vorbit cu cineva care cunoştea pe cineva undeva.

  Şi brusc, tot veninul din reţeaua asta se scurge într-un singur om: el a fost răul, l-a omorât pe Mihalache, a bătut femei la Mislea. Şi acum, al dracu’ moş, dă cu pumnul după ziarişti, pe stradă. Ăsta e un câine! Ăsta e teroarea securităţii şi a comunismului! Aveam nevoie de omul ăsta în carne şi oase. Să ştim că-l găsim la restaurant lângă Sala Palatului şi să dăm cu pietre în el.

  Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului ne anunţă că mai sunt 35 de torţionari în viaţă. În drumul meu spre serviciu trec prin cartierele Floreasca, Dorobanţi, Primăverii. Văd oameni bătrâni ieşind din blocurile şi vilele nomenclaturii comuniste. Fără ei, Vişinescu şi ceilalţi 34 n-ar fi existat. M-am uitat într-o zi pe dosarele torţionarilor. Ele conţin, la final, un capitol numit “Pedepse”. Şi torţionarii erau pedepsiţi. Pentru neglijenţă, pentru că nu erau suficient de vigilenţi, pentru atitudine necorespunzătoare faţă de şefi. Trec prin Floreasca -Dorobanţi - Primăverii şi mă gândesc la şefii torţionarilor, cu mâinile curate, discreţi, amabili, calzi. Am discutat cu unii dintre ei; au obiceiul să te ia de mână cu candoare când îţi spun: “iubitule, eşti tânăr, nu judeca nişte timpuri pe care nu le-ai trăit”. Toţi amabilii ăştia în rezervă care îşi plimbă câinii în parcul Bordei sunt la fel de vinovaţi ca Vişinescu. Nu sunt 35 de torţionari în viaţă. Sunt cu sutele de mii, în toată România. Ăsta-i adevărul despre bunicii noştri.

  Şi acum, o observaţie despre noi, cei tineri şi open-minded. Suntem la fel de slugarnici şi duplicitari ca ăia din anii ’50 care n-aveau convingeri politice, dar băteau la comandă. Uitaţi-vă la atitudinea reporterilor în faţa lui Vişinescu. Atitudinea “fă-te frate cu dracul până treci puntea” gen.

  Fă-te frate cu dracul până ajungi la Vişinescu în casă şi poţi să titrezi “Interviu-document cu bestia”. Zâmbeşte-i, aprobă-l, dă din cap, începe întrebările cu formula “cum bine spuneaţi şi dumneavoastră…”. Un reporter de la RTV, după ce constată nevinovăţia lui Vişinescu, îl întreabă retoric: “Şi acum…. realmente vă ofticaţi, nu-i aşa?”.

  Aşa lucra şi Securitatea în beciuri. După ce făceai cunoştinţă cu torţionarul rău care te bătea până leşinai, venea torţionarul cel bun care-ţi spunea: „Hai, mă, vorbeşte! Cu cine ai mai uneltit? Spune, măi, frate, că te omoară ăştia aici şi e păcat de copiii tăi”.

  O tânără ziaristă de la Antena 3 s-a plimbat cu Vişinescu prin Cişmigiu jucând rolul de „nepoata preferată” până l-a convins să-i acorde un interviu. Şi toate astea ca să poată Dana Grecu să comenteze, seara, interviul şi să se indigneze de această nedreptate a istoriei recente: „Torţionarul mănâncă la restaurant!”.

  http://adevarul.ro/news/povesti-cu-bunici/tortionarul-aveam-nevoie-1_5207ab35c7b855ff56c8b7bd/index.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Buey, suntem niste oameni de kk-at!
   De asta ne si meritam soarta!
   Suntem blestemati! Un neam de lasi si tradatori!
   Copii i-am vandut dupa'90, pe batrani ii omoram cu zile!

   Ștergere
 4. Ce tortionarai bei? Aia din anii 50-60 s-au dus pe ai'lalta lume 99%. Au ramas astia, cei de-acu din politica care, de 23 ani asasineaza lent si sigur Romanika. Sa-i bag in kizda mamii lor! De la cel cu tzitza-n gura, pin' la cel cu barba sura. S'aude acolo in fund, Cezare?

  RăspundețiȘtergere
 5. Consiliul fiscal critică dur strategia fiscală a Guvernului.
  Care sunt principalele bile negre.

  Consiliul Fiscal desfiinţează proiectul de rectificare bugetară a Guvernului. Sunt criticate, în principal, performanţele fiscale slabe şi este tras un semnal de alarmă asupra incapacităţii de atragere de fonduri europene. Şi nu sunt singurele bile negre.

  În primul rând, guvernanţii au fost mai optimişti când au estimat veniturile la buget. În raportul Consiliului se arată o scădere a acestora cu peste şase miliarde de lei, în primele şase luni ale acestui an.

  Cele mai puţine venituri au fost atrase din bani europeni. Mai exact, în conturile statului au intrat cu trei miliarde de lei mai puţini bani de la Uniunea Europeană comparativ cu 2012 şi cu peste 800 de milioane de lei mai puţin din impozitul de profit.

  Performanţe slabe au fost şi pe partea de venituri fiscale, în special în cazul accizelor. Încasările au fost cu 700 de milioane de lei mai mici decât îşi propuseseră guvernanţii.

  Practic, vorbim de o creştere de doar 4% comparativ cu semestrul întâi al anului precedent. Asta deşi în proiectul bugetar pe 2013 era trecută o majorare a încasărilor de peste 10%, pe fondul creşterii din acest an al accizelor la bere, ţigări şi motorină.

  http://www.antena3.ro/economic/consiliul-fiscal-critica-dur-strategia-fiscala-a-guvernului-care-sunt-principalele-bile-negre-224461.html

  RăspundețiȘtergere
 6. Unde pizda ma-sii a fost consiliul asta pina astazi? Sa intelegem ca pina acum toate guvernele au actionat minunat, mai putin ,,curvele'' useliste?

  RăspundețiȘtergere
 7. Las ca va fute el Ponta...acusica ! Ai drek de pedelaci, mai aveti tupeu sa iesiti in fata!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da uoai, vrau si ieou sa vad cum ieu basistii buci, da uselachi n-are coaie. Ca daca aveau coaie nu se inhama pulica la coabitare cu uciga-l toaca~!

   Ștergere
  2. Cezare, bei bagabontule de la 18:31, fa si tu ca Pricinosu - suge-mi-ai osu. Du-te-n UNPR, pentru kelner mori, da' vezi inainte sa-mi sugi Viurelu de vreo 10 ori.

   Ștergere
 8. Numai cind mi-l imaginez pe huoOprea manind in lupta slugoii din 1 epuroi la alegeri ma apuca dorul de haiducie. Sa vezi acusica taticu schimbari in teren.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. S-au scuturat toate virgulile, precum trandafirii de partid.
   huoOprea, slinosule, ai oarece priCINA printre curvele partidului?

   Ștergere
 9. CEZARELE VIN' LA MAMA, DE LATZEI SA-MI SCARPINI BLANA.

  RăspundețiȘtergere
 10. @Stimata Redactie
  Cenzura nu ne face liberi !
  Cenzura tine de mentalitatea comunista. Libertatea de exprimare nu.
  Sper sincer sa depasiti....Am sperat ca sa fiti altfel decat altiii.
  Sper sa-mi nu dezamagiti asteptarile.
  Cititi materialul interzis pe
  ROBERT HORVATH DEVA BLOG
  @ lupus
  Familia mea nu a facut parte din " organele de represiune ". Unchiul meu scos in cosciug metalic
  ca sa nu se vada torturiile....nu a avut nici o legatura.
  Sunt doua posibilitati. Sau esti naiv sau....
  Mai mult de un milion de morti sau
  suferind. Intraga coloana vertebrala a societatii
  a fost decimata,
  Poate te pricepi la pensii dar la istorie nu.
  Precis.....

  RăspundețiȘtergere
 11. ISTORIA TREBUE REPETATA PE INVERS
  Statul trebuie sa faca eforturi pentru noi puscarii
  in care sa fie zvarlita intreaga clasa politica provenita
  din dihonia securista aliata cu clanurile interlope majpritatea tiganesti si arabe.
  Procesele trebuie televizate. Cei vinovati de dezastrul actual sa se bucure
  de privilegile unei justitii adevarate. Sa se reintroduca
  pedeapsa capitala.
  Pe banca acuzatilor sa fie prezent Basescu, Ponta, Boc
  si ceilalti . Sa nu lipseasca conducerea UDMR prezenta la toate guvernele catastrofei.
  Lagarele de concentrare sa fie pe termen scurt.
  Minimum 5 ani de munca in folosul obstesc.
  Nimeni din clasa politica sa nu aiba dreptul la functii publice intru eternitate. Marile averi confiscate .
  Puscaria inobileaza ! Sa fie lozinca momentului .

  RăspundețiȘtergere
 12. Burcule,
  Nu tu scriai aici cu litere mari VREM CRIN PRESEDINTE SI PONTA PRIM-MINISTRU ? In sfirsit te-ai trezit ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. DA, asa a fost si raman consecvent cu mine insumi!
   Schimbarea trebuia NEAPARAT facuta. Prea li se urcase la cap!
   Asta nu ma opreste sa CRITIC azi, ce mi se pare ca merge prost.
   Prieten iti este cine iti arata si greselile, nu cei care te pupa mereu si-n toate locurile. Sper ca NICIODATA sa nu mai avem acel CULT DESANTAT AL PERSONALITATII UNICE, fara de care... nu se poate.

   Ștergere
 13. Buna-i dimineata stimati pacienti si dragi... animale!

  RăspundețiȘtergere
 14. Neatza Buna la ZOO + 9!
  Cezar pe la 10 pe Viurel cel rosu si kel sa mi-l frece, iar la 2 sa-mi dea fro 3 limbi sa ma racoresc la oaua.

  RăspundețiȘtergere
 15. ..."putem spune că, în linii mari, în afară de promisiuni fără acoperire şi de câteva minciuni uşor de demontat, guvernarea Ponta este deocamdată doar o prelungire (pe alocuri nereuşită) a guvernării Boc. Recent, România liberă a identificat nu mai puţin de zece măsuri majore ale puterii USL, copiate parcă din programul cabinetului Boc. Avem din nou acord cu FMI (în care de data aceasta ne asumăm condiţii extrem de dure, care cuprind inclusiv creşteri de taxe şi contribuţii), vor fi disponibilizări în aparatul bugetar, vom da drumul la exploatarea gazelor de şist şi la proiectul controversat de la Roşia Montana. Mai vreţi asemănări? Coplata în sănătate a fost o idee făcută publică în guvernarea Boc (dar criticată atunci de opoziţie) la fel ca şi privatizarea CFR Marfă. Cât despre impozitul forfetar pentru IMM-uri, acesta a fost considerat de USL o "măsură criminală", pe vremea ministrului Gheorghe Pogea, dar iată acum este reevaluat. Deşi are o majoritate covârşitoare în Parlament, Ponta guvernează tot pe baza ordonaţelor de urgenţă, ca şi Boc. Am putea merge şi mai departe cu exemplele, dar concluzia rămâne aceeaşi. (Cât despre reducerea TVA la pâine, aceasta nu este deocamdată decât praf în ochii românilor, în compensaţie pentru creşterile de taxe anunţate)."
  RL

  RăspundețiȘtergere
 16. Sa ni pupi koaili..ba Bozgoroiule care esti!!

  RăspundețiȘtergere
 17. Muei, ca veni vorba de TVA-ul la paine. In trei schimburi, inclusiv S+ D+ SL i-as alerga pe toti la controale, din tarla pina-n port, din siloz pinan-n magazine! Razboi total pina cer toti sa plece la firme private sau pina se sinucid fraudacii. Da' nu-i vad coaiele lui pispirica.
  Haide mai generatie noua, baga cu munca pentru popor, dai cu sacrificiul, lupta pentru ideile din programul electoral! Ii greu, ai?

  RăspundețiȘtergere
 18. Garda ....a fost MILITARIZATA cu pistol letal +baston +uniforma!

  RăspundețiȘtergere
 19. ,,Creştinii ordodocşi şi catolici sărbătoresc, la 15 august, Sfânta Marie Mare sau Adormirea Maicii Domnului, care marchează trecerea de la vară la toamnă. E şi Ziua Marinei, Maica Domnului fiind ocrotitoarea marinarilor, dar şi zi liberă pentru cei care lucrează.

  ...
  Tradiţii şi obiceiuri

  Se tămâiază mormintele

  În dimineața acestei zile, femeile mergeau la biserică și împărțeau struguri, prune, faguri de miere și mergeau în cimitir pentru a tămâia mormintele. Țăranii care aveau vii mari obișnuiau ca acum să tocmească pândarii pentru păzit viile.

  Bărbaţii schimbă pălăria cu căciula

  Tot în această zi, bărbații schimbau pălăria cu căciula, iar cei care mai erau văzuți cu pălărie după 15 august erau ironizați. Se interzice scăldatul în apa râurilor spurcată de cerb și dormitul pe prispă.

  Se deschide sezonul nunţilor

  De pe 15 august se deschidea, în satul tradițional, un important sezon al nunților, sezon care ținea până la intrarea în postul Crăciunului. În această zi se organizau târgurile și iarmaroacele de toamnă. Perioada dintre cele două Sântămării, numită Între Sântămării, se consideră timp optim pentru semănă­turile de toamnă.

  Tot din tradiţie aflăm că, înainte de Marea Judecată, Maica Domnului va da cu năvodul de trei ori prin iad, sufletele de acolo putând să se prindă de el şi astfel să se mântuiască de păcate. Se mai spune că dracii, rămaşi fără sufletele oamenilor, se vor mânca între ei până când nu va mai rămâne niciunul.,,

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite