Google Translate

Dictionar WebDex online

sâmbătă, 9 noiembrie 2013

Din nou despre pensii. Ce pensii vor fi recalculate în urma deciziei Curții Constituționale


Ce pensii vor fi recalculate în urma deciziei Curții Constituționale

Decizia Curții Constituționale potrivit căreia  sunt neconstituţionale dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, a determinat dezbateri aprinse față de  pensiile care  vor fi recalculate. De Ce News încearcă să facă lumină în această problemă care afectează circa 200.000 de pensionari, după cum afirma ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu.

Printr-o Ordonanță de Urgență care a intrat în vigoare pe 23 ianuarie 2013, Guvernul a decis să indexeze pensiile cu un indice de corecție de 1,06 persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis începand cu luna ianuarie 2011. Conform unei decizii a Curții Constiționale a Romaniei, indexarea pensiilor cu 1,06 se poate aplica doar celor care au devenit pensionari începând cu 23 ianuarie 2013, nefiind posibil ca o asemenea reglementare să se aplice retroactiv. Pe 6 noiembrie, CCR a publicat motivarea deciziei, iar pe 7 noiembrie aceasta a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr 685, intrand in vigoare la data publicării, potrivit site-ului avocatnet.ro.

Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 53, din 23 ianuarie 2013.

Pentru 2013, punctul de pensie a fost indexat, fiind stabilit la 762,1 lei, față de 732,8 lei, cât a fost în 2012.

 În ziua de 29 octombrie 2013, Plenul CCR a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozitiilor art.III alin. (2) si (3) din OUG 1/2013, excepția fiind  ridicată de Gheorghe Garbovan, Aurel Barz și Adrian Nicolae Ghilea în trei dosare de la Tribunalul Arad – Secția civilă.

 Ce prevede Articolul III din OUG 1/2013

(1) In anul 2013, indicele de corectie care se aplica punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este 1,06;
(2) Indicele de corectie prevazut la alin. (1) se aplica si punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis incepand cu luna ianuarie 2011;
(3) In situatia persoanelor prevazute la alin. (2), indicele de corectie se aplica asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat in plata in luna intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

În urma deliberarilor, CCR a constatat, prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, că dispozitiile art.III alin.(2) si (3) din OUG nr.1/2013 sunt neconstituționale, deoarece legile pot fi aplicate numai pentru dispozitii viitoare.

 Conform motivarii CCR, publicate în 7 noiembrie, dispozițiile de lege criticate nu se pot aplica decât pentru viitor, de la data intrării lor în vigoare, respectiv după 23 ianuarie 2013, iar prevederea potrivit căreia acestea s-ar aplica și pensiilor stabilite anterior acestei date este retroactiva, contravenind art.15 alin.(2) din Constituție.

Aceasta decizie a CCR a intrat în vigoare după ce a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 685 din 7 noiembrie 2013.

 Decizia CCR este definitivă și obligatorie, fiind comunicată celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Tribunalului Arad – Secția civilă, se subliniaza în comunicatul de presa al CCR.

Cine beneficiază de indicele de corecție de 1,06

Ca urmare a acestei decizii, indicele de corecție de 1,06 se aplică doar persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis după data intrării în vigoare a OUG nr.1/2013, respectiv data de 23 ianuarie 2013, iar persoanelor al caror drept la pensie s-a deschis începând cu luna ianuarie 2011 până la data de 23 ianuarie 2013 să li se aplice dispozitiile art.170 din Legea nr. 263/2010, potrivit unui comunicat de presă al CCR.

 Astfel, persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis începând cu luna ianuarie 2011, până la data de 23 ianuarie 2013 la punctajul mediu anual se aplică un indice de corecție calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe anul 2011.

 Începand cu acest an, căștigul salarial mediu brut realizat este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de Statistică, se mentioneaza în legislatie. În plus, indicele de corecție se aplica o singură dată, la înscrierea inițială la pensie, iar punctajul mediu anual rezultat în urma aplicării indicelui de corecție reprezintă punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizează la determinarea cuantumului pensiei.

Conform motivarii CCR, indicele de corecție de 43,3% urma să se aplice o singură dată, la inscrierea inițiala la pensie, dar intrarea în vigoare a dispozițiilor art.170 din Legea nr.263/2010 nu a avut loc odata cu intrarea în vigoare a celorlalte dispozitii ale Legii nr.263/2010, respectiv la data de 1 ianuarie 2011, ci a fost amânată la data de 1 ianuarie 2012, așa cum s-a prevazut în art.193 alin.(2) din Legea nr.263/2010.

Ulterior, termenul de intrare în vigoare a art.170 din Legea nr.263/2010 a fost prorogat din nou, la data de 1 ianuarie 2013, prin dispozitiile art.II art.16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, Ordonanța de Urgență modificată și completată prin Legea nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare in 7 domeniul bugetar, lege publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011.

Pensionarii al caror drept la pensie s-a deschis dupa intrarea în vigoare a Legii nr.263/2010 au dobândit dreptul de a li se recalcula  pensia

 Prin urmare, dispozitiile art.170 din Legea nr.263/2010 au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2013, astfel că, pana la această dată, indicele de corecție reglementat de acest text de lege nu a putut fi aplicat pensiilor obținute de la intrarea in vigoare a Legii nr.263/2010, 1 ianuarie 2011.

De asemenea, de la 1 ianuarie 2013 însa art.170 din Legea nr.263/2010 a început să producă efecte, astfel că pensionarii al caror drept la pensie s-a deschis dupa intrarea în vigoare a Legii nr.263/2010 au dobândit dreptul de a li se recalcula din oficiu pensia cu luarea în calcul a indicelui de corecție.

Potrivit CCR, acest decalaj a fost determinat de voința legiuitorului, nereprezentand un element de fapt, particular fiecarui pensionar, care să justifice necesitatea formulării unor noi cereri de recalculare a pensiei de catre acestia. În plus față de aceasta, dispozițiile art.170 alin.(2) din Legea nr.263/2010, respectiv ale alin.(3) din acelasi articol, în forma modificată prin OUG nr.1/2013, prevăd ca indicele de corecție “se aplica o singura dată, la înscrierea inițiala la pensie”.

De altfel, art.107 alin.(1) din Legea nr.263/2010 prevede posibilitatea caselor de pensii ca, din oficiu, prin decizie de revizuire, să procedeze la modificarea pensiilor stabilite în situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite.

 Prin urmare, tot ca efect al legii, casele de pensii ar fi trebuit ca, începând cu data de 1 ianuarie 2013, să procedeze la aplicarea indicelui de corecție a pensiilor obținute dupa intrarea în vigoare a Legii nr.263/2010, cu aplicarea indicelui de corecție reglementat de art.170, respectiv cel calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe anul anterior.

În plus, CCR menționeaza ca aplicarea art.170 din Legea nr.263/2010 persoanelor al caror drept la pensie s-a deschis începând cu data intrării in vigoare a Legii nr.263/2010, respectiv data de 1 ianuarie 2011, este justificată de faptul că legiuitorul a prevăzut astfel încă de la momentul intrării în vigoare a acestei legi, pentru a îndeparta orice diferențe de tratament juridic între persoanele pensionate sub imperiul aceleiași reglementări.

 De altfel, in nota de fundamentare a OUG nr.1/2013, legiuitorul a avut in vedere ca indicatorii in raport cu care se calcula indicele de corectie, realizati pe anul precedent, nu erau cunoscuti la inceputul anului calendaristic. Astfel, desi art.170 din Legea nr.263/2010 devenise aplicabil de la 1 ianuarie 2013, casele de pensii nu calculasera si nu aplicasera inca indicele de corectie pana la data de 23 ianuarie 2013, cand a intrat in vigoare a ordonantei de urgenta amintite. In acest fel, legiuitorul a considerat ca s-a negat orice eficacitate a dispozitiilor art.170 din Legea nr.263/2010 in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2013 si data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/2013.

 CCR a apreciat ca amanarea in practica a revizuirii pensiei cu aplicarea acestui indice, calculat conform legii intrate in vigoare la 1 ianuarie 2011, de catre casele de pensii, amanare cauzata de intarzierea calculului indicelui de corectie, nu poate reprezenta o justificare pentru a lipsi de efect dispozitiile art.170 din Legea nr.263/2010.
Sursa:
http://www.dcnews.ro/2013/11/ce-pensii-vor-fi-recalculate-in-urma-deciziei-curtii-constitutionale/
=====================================================================
================================================
====================================


Pensiile militarilor au fost reîntregite din 1 octombrie
 
“Salut faptul ca incepand de azi intra in vigoare legea reintregirii pensiilor militarilor, un drept care a fost restabilit pentru aceasta categorie profesionala atat de afectata in ultimii ani prin tot felul de miscari absurde”, a declarat Crin Antonescu.
 
 Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, prevede astfel:
 
 Art. 1. — (1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale caror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se platesc in cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
 
(2) Plata drepturilor banesti prevazute la alin. (1) se efectueaza incepând cu data de 1 octombrie 2013.
 
(3) in cazul in care beneficiarii pensiilor prevazute la alin. (1) au realizat stagii de cotizare dupa data inscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adauga la cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, calculat conform alin. (1).
 
(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevazut la alin. (1), se mentine in plata pâna când cuantumul pensiei rezultat din inmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalcularii sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
 
Art. 2, — (1) in situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie revizuite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioara, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.
 
(2) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) se platesc in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii in acest sens.

Sursa:
http://www.dcnews.ro/2013/10/pensiile-militarilor-au-fost-reintregite-din-1-octombrie/
==============================================================
================================================
================================

21 de comentarii:

 1. MPT cu O|O bleaga9 noiembrie 2013, 08:45

  JOIENEL si penziile !
  Niste idioti comunali, alde boc (boc= cacat in limba turca), seitanes-morales, izmanutza-polonic si alte lupulese cu coc, or facut praf sistemul de penzii, de nici curtea curtilor constitutionalitatii mondiale nu le mai poate descalci !
  De 3 ani=varza totala, in tara lu Dorele, Romanistanul meu eobit !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. MPT cu O|O bleaga9 noiembrie 2013, 08:52

   Pes: da oare unde si cand am mai auzit eo de texte alde " nefiind posibil ca o asemenea reglementare să se aplice retroactiv", ori "deoarece legile pot fi aplicate numai pentru dispozitii viitoare." ?!
   Uai, sa nu-i futi in muie pe legiuitorii astia supremi si cu tot neamul lor de mari specialisti ?

   Ștergere
 2. MPT cu O|O bleaga9 noiembrie 2013, 09:00

  Uai, ce paranghelie or tras astia de aciulea, de la 4 ! Fro 2 mai lalaie si-acusica ! Cred ca-si taie greatza, cu fro tuica, ceva !
  Asea, de dimineata pe racoare, ei stau cu muia la soare !

  RăspundețiȘtergere
 3. HALUCINANT - CUTREMUR IN BUGET- guvernul a dat de-a moca la apevisti de la 200 pana la 7.000 lei/capitta !
  ====================================================================
  CCR a spus clar ca pensiile stabilite pe principiul contributivitatii sunt un drept dobindit deoarece oamenii au depus sume de bani care le apartin. Deci aceste pensii nu pot fi scazute ci doar crescute sau mentinute la acelasi nivel. La apevisti partea din pensie care nu este contributiva (cea peste punctele de pensie, respectiv cea "reparata" de dottore) nu este dreptul lor si ei stau la mila guvernului care poate sa le dea mai mult sau poate sa faca asa cum a facut Boc. Deci nu va luati Jeep-uri cu partea reparata ca nu se stie cit timp mai ramineti cu ea.

  RăspundețiȘtergere
 4. ,,Pensiile militarilor au fost reîntregite din 1 octombrie"- Mananci KK ! Ale UNOR militari ,Militieni ,securisti ,si alti INVARTITI de prin sistemul de aparare , ordine publica si servicii secrete de toate felurile !!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Lasa buei, pe tine te doare capul dela ,,picnicul'' de ieri!

   Ștergere
  2. In stilul caracteristc..este bagata Armata in fata ! Rapandulele nu zic nici macar ...multumesc !

   Ștergere
 5. Jaga-jagaaaa, muei! Hai, tupa sus, ca azi ii Sfantul Nectarie Taumaturgul. Sa-l serbam dara!

  http://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfantul-nectarie-taumaturgul-vindecatorul-cancer-97564.html

  RăspundețiȘtergere
 6. anonim says:
  Noiembrie 9, 2013 at 10:17 am
  O noua Lege a pensiilor militare se impune in regim de urgenta deoarece in momentul de fata exista o abrambureala totala in acest domeniu. Pe de o parte, in baza Legii contributelii( cum zic unii ) au rezultat pensii nejustificat de mari( mult peste 10.000 lei ) . Pe de alta parte, Legea reparatorie a readus la viata pensiile de peste 10.000 lei calculate in baza L164/2001 si a unor modificari aiuristice la aceasta lege, fapt ce a facut ca unii trepadusi, descurcareti , sa aiba pensii de peste 10.000 lei, mult mai mari decat pensiile fostilor Sefi de Stat Major, lucru total in neregula. In mod normal, orice pensie militara mai mare de 8000-9000 lei ar trebui in regim de urgenta verificata si recalculata ori conform L164 ( dar fara adaugiri abramburistice), ori conform Legii contributelii( cu eliminarea unor venituri gen sponsorizari…….indemnizatii neclare ….). Cat priveste cuantumurile, cred ca o pensie de 1200-1500 euro pentru un colonel cu zeci de ani vechime sub drapel nu este exagerata. In fond , la unele Regii chipurile autonome de stat( care toaca banul public) , un sofer ori o femeie de serviciu au un venit lunar de cateva mii de lei , plus fel de fel de sporuri si favoruri. Si atunci, vi se pare mare pensia unui colonel? Exagerarile la pensiile militare ( pe L164 ori L119) pot fi tratate individual si eliminate surt pe 2.

  RăspundețiȘtergere
 7. Ce spun sondajele printre militari despre Legea-Clapă nr. 241/2013 si despre Legea-Fantoma a Pensiilor Militare?
  Atunci cand exista pareri contradictorii asupra unei probleme, sondajele printre subiecti pot deveni extrem de relevante pentru stabilirea adevarului. Sondajele sunt afisate in dreapta-sus si sunt inca in curs de derulare! La acest moment situatia se prezinta astfel:
  Intrebarea 1: Considerati ca prin Legea nr. 241/2013 a fost reparat vreun abuz al statului?
  Da - 5%;
  Nu - 95% [Aici intra insumate variantele cu raspunsuri negative "Ce reparatie este aceea cand trebuie sa imi rambursez intregirea?" si "Legea e o "ţeapa" pentru cei cu pensii diminuate!"].

  Intrebarea 2: Cand considerati ca va va rambursa statul roman sumele retinute in perioada 01.01.2012-01.10.2013?
  7% - In urmatoarele 12 luni!
  84% - Niciodata! [Aici intra variantele insumate de raspunsuri negative "Niciodata, doar nu traim intr-un stat democratic" si "Niciun partid nu isi va diminua fondurile pentru a repara un abuz]".
  9%: Statul - nu, poate doar Justitia! [Ca urmare a acordarii permisiunii pt. raspunsuri multiple, 17% au acordat acest raspuns, insa combinat cu una din variantele negative de la pct. anterior. Procentajul final de 9% s-a realizat prin departajarea raspunsurilor pozitive si negative].

  Intrebarea 3: Cand considerati ca va adopta USL legea pensiilor militare de stat?
  13% - In anul 2014.
  1% - In anul 2015.
  86% - Niciodata! [Aici intra variantele insumate de raspunsuri negative "Dupa terminarea acordului cu FMI", "Va adopta doar un proiect in anul 2016 pentru a ne determina sa o votam din nou", "La Sfantu' Asteapta!" si "Niciodata, in privinta militarilor nu e nici o diferenta intre USL si PD-L"! Raspunsurile multiple au fost departajate astfel incat sa rezulte o statistica corecta privind raspunsurile pozitive vs. raspunsurile negative, raspunsurile negative fiind in procent de 86%].

  Morala? Stiti cum e! Daca unul iti spune ca nu ai dreptate - sa nu il crezi, daca iti spun 2 ca nu ai dreptate - sa ai dubii in privinta ta, dar cand iti spun 84%, 86% sau 95% ca Legea nr. 241 nu e reparatorie - ci teapa, ca statul nu va rambursa nimanui nici o diferenta si ca USL nu va adopta vreo lege a pensiilor militare, precis e asa!
  Publicat de R-26500

  RăspundețiȘtergere
 8. Sondaj incropit de GOURCHA ...sinuguuuurul miliar roman NATO..in viata !! Sa te pisi de ras !!!

  RăspundețiȘtergere
 9. Pe acest blog MANIPULAREA A FOST SI ESTE LA EA ACASA ! CINE NU INTELEGE SA CEARA EXPLICATII !!!

  RăspundețiȘtergere
 10. Ce frumos saluta (cu umilinta) instelatii ! Sub poza :,,Pensiile militarilor au fost reîntregite din 1 octombrie "
  Ar trebui sa se inteleaga- Saru Mana Boierule si multumim frumos ! Ai tai suntem pe vecie !!!
  Cata MARSAVIE !!!

  RăspundețiȘtergere
 11. ..si ai uitat sa zici :
  In spatele instelatilor cocosati de atata salutat ..SE ASUND COHORTELE DE ..FUNCTIONARI PUBLICI CU STATUT SPECIAL ( doldora de drepturi si bonificatii si cu pensii pe masura ) !

  RăspundețiȘtergere
 12. AICI RADIO EREVAN,
  AICI, AICI, AICI, CEZAR SA-MI MUNGUIE AL MEU KRICI

  TRANZMITEM PENTRU CEZAR MAIMUTZA CE SE GIOACA CU PUTZA, MELODIA SA PREFERATA:

  "CEZARILA GOGOGNILA, HOP, HOP, HOP
  SA TI-O DEA MAMA LA CIOK!!!"
  -----------------------------------
  PS. CEZARELU-GOGONELU O FI GASIT OARE TAB-UL DE-L PIERDU?

  RăspundețiȘtergere
 13. ...kk pisu cu catelul ,
  tata zaua eu muncesc !
  Luna plina-i viata mea,
  Ponticu mi-a marit
  D-amoca ...penzia!!!

  RăspundețiȘtergere
 14. Băăăă, fusei pe bloaga aia de-şi spune acu Kăkărez. com. Slab, slab de tot. Cezar maidanezul ar trebui să-i mai facă din cînd în cînd cîte-o vizită lui Moş Kaliku...

  RăspundețiȘtergere
 15. CEZAREL-KALIKUL,S-O SUGA LUI MOS ALECUL.

  RăspundețiȘtergere
 16. CEZARIKA,PORK MISTRET,SA MA PUPI IN PARUL CRET.

  RăspundețiȘtergere
 17. CEZARIKA,PORK MISTRET,SA MA PUPI IN PARUL CRET!

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite