Google Translate

marți, 14 ianuarie 2014

FUMATUL INTERZIS. Aniversez 2 ani de la decizia "STOP FUMATULUI". Aceasta POSTARE din 2011, m-a ajutat foarte mult, a sedimentat in subconstientul meu DECIZIA de a renunta la tigari!

==================================

Ghid privind implementarea Legii nr. 15/2016 pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun / Miercuri, 16 Martie, 2016

Legea este benefică suplimentar pentru cei care fumează deoarece facilitează oprirea fumatului, precum și în cazul minorilor și tinerilor deoarece contribuie la prevenirea fumatului prin reducerea ocaziilor sociale în care se fumează și în care debutează, de obicei, consumul de tutun.
Scopul principal al interzicerii fumatului în spațiile închise de la locul de muncă și în spațiile publice închise este protejarea sănătății angajaților și a cetățenilor care se află în spațiile publice, prin evitarea expunerii la fumul toxic al produselor din tutun.
Legea este benefică suplimentar pentru cei care fumează deoarece facilitează oprirea fumatului, precum și în cazul minorilor și tinerilor deoarece contribuie la prevenirea fumatului prin reducerea ocaziilor sociale în care se fumează și în care debutează, de obicei, consumul de tutun.

1. Locuri unde este interzis fumatul
Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.

Spațiul public închis 
Spațiul public este considerat orice spațiu accesibil publicului (de ex. din domeniul cultural-artistic, sănătate, învățământ, alimentație publică, cluburi, baruri, cafenele etc.) sau destinat utilizării colective (de ex. pentru activități comerciale, sportive, târguri, expoziții etc.), indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces.
Spațiul public închis reprezintă orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.


Prin ”perete” se înțelege orice element de construcție așezat vertical (sau puțin înclinat) care limitează, separă sau izolează:
- încăperile unei clădiri/ construcții între ele (pereți interiori) sau de exterior (pereți exteriori) și care susțin planșeele, etajele și acoperișul, respectiv;
- anumite spații ale unui sistem tehnic între ele (pereți interiori) sau sistemul tehnic de spațiul înconjurător.
Având în vedere faptul că spațiile închise pot face parte dintr-o construcție sau dintr-un sistem tehnic (cort, pavilion, chioșc etc), definirea ”peretelui” trebuie să țină cont de ambele situații:
•  ”Clădiri” sunt acele construcții pentru care Legea nr. 50/1991 prevede necesitatea obținerii unei autorizații de construire;
•  ”Sisteme tehnice” sunt acele construcții sezoniere sau provizorii care nu necesită autorizație de construire ci doar aviz/ acord de amplasare, în cazul în care se realizează activități economice.

În aprecierea caracterului de închis/ deschis al unui spațiu, nu se va ține cont de:
•  natura materialului din care sunt confecționați pereții sau tavanul/ plafonul/ acoperișul. Oricare ar fi materialul folosit la construcția pereților sau tavanului (zidărie, textil, lemn, folie plastic etc.) și oricare ar fi densitatea materialului (material perforat etc.), atât timp cât există un tavan și cel puțin 2 pereți, spațiul respectiv va fi considerat ”spațiu închis”;
•  caracterul temporar sau permanent al pereților sau spațiului. Dacă un element de construcție îndeplinește funcția de ”perete” (limitează, separă sau izolează) și este vizibil, spațiul din care face parte va fi considerat ”spațiu închis” chiar dacă elementul respectiv se poate plia, ridica etc. adică este perete doar temporar.
Spațiile care au închideri laterale sau/ și acoperiș retractabile adică structuri care se pot plia, ridica, deschide, deplasa, porni etc. astfel încât să formeze temporar pereți/ acoperiș, vor fi considerate:
•  spații deschise atunci când structura este complet pliată/ ridicată etc. astfel încât peretele/ acoperișul nu este deloc vizibil;
•    spații închise atunci când structura este deschisă/ coborâtă.

Spațiul închis de la locul de muncă
Locul de muncă reprezintă locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii și/sau unității, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii și/sau unității la care lucrătorul are acces în cadrul desfășurării activității.
În cazul în care într-o zonă a unui spațiu pentru locuit se desfășoară activitate economică, atunci respectiva zonă devine loc de muncă iar fumatul este interzis.

Nu se va mai fuma în:
•  spațiile închise din toate locurile de muncă:
- halele industriale, spațiile de depozitare, birourile și camerele, sălile de ședință, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, balcoanele închise etc.;
- instituțiile publice centrale și locale;
- unități comerciale: magazine, expoziții/ târguri în spațiu închis, centre comerciale, piețe închise etc.;
- restaurante, baruri, cafenele, terase închise, unități de cazare, cluburi - inclusiv cele cu acces restricționat, cazinouri, săli polivalente etc.;
- unități cultural-artistice, sportive, recreative;
•  toate mijloacele de transport în comun (unde nu se va mai putea folosi nici țigareta electronică), autogări, gări, aeroporturi, peroane și refugii închise, taxiuri, mașina de serviciu, ambulanță, inclusiv în cabina șoferului, vatmanului, mecanicului de tren etc;
•  toate spațiile din unitățile de învățământ, medico-sanitare și de protecție a copilului, inclusiv în curtea unităților;
•  locurile de joacă pentru copii, indiferent dacă sunt amplasate în interior sau exterior;
•  spațiile comune din clădirile de locuințe: holuri, lift etc.

2. Locuri unde se mai poate fuma
•  Spațiile publice în aer liber sau spațiile de la locul de muncă:
- fără acoperiș sau cu acoperiș și cu mai puțin de doi pereți: curte, balcoane deschise, terase deschise, chioșcuri deschise etc.;
- delimitate de parapete ori paravane de delimitare, gărdulețe de delimitare, jardiniere, umbrele sau orice alt tip de mobilier stradal;
- care au închideri laterale sau/ și acoperiș retractabile ce formează temporar pereți ori acoperiș, dar doar atunci când structura de închidere este complet închisă/ strânsă astfel încât peretele ori acoperișul nu este vizibil: terasele, pavilioanele, chioșcurile când au jaluzelele, ușile pliabile, elementele demontabile etc. pliate/ închise în totalitate astfel încât spațiul devine deschis;
•  Peroane, refugii, stații ale mijloacelor de transport în comun dacă sunt deschise sau au acoperiș și doar un perete;
•  Parcuri, în afara locurilor de joacă pentru copii;
•  Locuință, inclusiv orice spațiu închis în care nu se desfășoară activitate economică (nu este loc de muncă);
•  Alte spații unde se desfășoară evenimente personale precum corturile, terasele, pavilioanele, dar care nu sunt loc de muncă (nu se desfășoară activitate economică).

3. Obligații ale administratorilor de spații publice închise și de locuri de muncă
Administratorii au obligația de a elabora și de a pune în aplicare regulamente interne prin care se interzice fumatul în spațiile închise din respectivele spații. Totodată, trebuie să marcheze spațiile menționate cu indicatoare cu mesajul „Fumatul interzis” și cu simbolul internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală.
Regulamentele interne trebuie să conțină prevederi prin care se interzice fumatul în spațiile închise de la locul de muncă și sancțiuni pentru încălcarea interdicției de a fuma. Stabilirea sancțiunilor este atributul angajatorului care trebuie să se asigure că sancțiunile sunt proporționale în raport cu fapta săvârșită.
Deoarece Legea nr. 15/2016 stabilește că încălcarea interdicției de a fuma este o abatere disciplinară gravă, angajatorii vor putea să recurgă la sancțiuni precum desfacerea contractului individual de muncă sau chiar plata unor despăgubiri care să acopere prejudiciul cauzat prin încălcarea regulilor privind fumatul (de exemplu în situația în care nerespectarea interdicției fumatului a cauzat prejudicii angajatorului - de imagine ori materiale).

Pentru o bună implementare a legii, se recomandă ca administratorii de spații publice închise și locuri de muncă să afișeze lângă indicatorul cu „Fumatul interzis” numărul de telefon al celei mai apropiate unități de poliție locală sau structuri de poliție în localitățile în care unde nu există poliție locală. Sugestie:4. Sancțiuni 
Un angajat poate fi sancționat pentru că fumează într-un spațiu închis de la locul de muncă de către:

•  angajator, prin regulamentul intern în care sunt prevăzute sancțiuni interne (în conformitate cu Codul Muncii) pentru nerespectarea interdicției de a fuma la locul de muncă;
•  reprezentant al Poliției Locale sau MAI atunci când acesta constată, în cadrul unei acțiuni de control, că angajatul fumează într-o zonă în care fumatul este interzis.
Sancțiunile ce pot fi stabilite de angajator sunt sancțiunile disciplinare prevăzute în Codul muncii:
•    avertismentul scris;
•    retrogradarea din funcție (cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea) pentru o durată de cel mult 60 de zile;
•    reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
•    reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
•    desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Cu excepția avertismentului scris, toate celelalte măsuri disciplinare necesită efectuarea unei cercetări disciplinare înainte de a fi aplicate.

O persoană juridică poate fi sancționată:
•    de către un reprezentant al Poliției Locale sau MAI atunci când acesta constată, în cadrul unei acțiuni de control, că angajații sau/ și cetățenii fumează într-un spațiu în care fumatul este interzis;
•    de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă atunci când aceștia constată că sunt încălcate prevederile art. 39 alin. (9) lit. e) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, aceștia sunt abilitați să verifice dacă regulamentul intern cuprinde prevederi referitoare la răspunderea disciplinară a salariaților pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 15/2016.

Legea prevede sancțiuni pentru:
•  Persoanele fizice care fumează în spațiile în care fumatul este interzis: amendă contravențională de la 100 la 500 de lei;
•  Persoanele juridice care administrează spațiile în care fumatul este interzis: amendă contravențională de 5000 lei (prima abatere), amendă contravențională de 10.000 lei și suspendarea activității până la remedierea situației (a doua abatere), amendă contravențională de 15.000 și închiderea unității la următoarea abatere.

Sancțiunile vor fi aplicate:
•  de către reprezentanții Poliției Locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne (Poliția Română, Jandarmeria, IGSU, Poliția de Frontieră), atunci când angajații sau/și cetățenii fumează într-un spațiu în care fumatul este interzis;
•  de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă în cazul în care aceștia constată că sunt încălcate prevederile art. 39 alin. (9) lit. e) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, și/sau dacă în regulamentul intern nu sunt cuprinse prevederi referitoare la răspunderea disciplinară a salariaților pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 15/2016.

Sesizarea încălcării legii se poate face de către angajați sau/ și cetățeni prin:
•  apelarea numărului de telefon al poliției locale sau al reprezentanților locali ai MAI în localitățile în care nu există poliție locală;
•  apelarea inspectoratului teritorial de muncă, în cazul în care angajatorul nu are elaborate/completate regulamentele interne conform art. 5 din Legea nr. 15/2016.


==========================================
==================================================================
 
Fumatul.
===========================
Fumatul poate provoca multe probleme de sanatate, unele chiar fatale, atat fumatorilor, cat si nefumatorilor. Din aceasta cauza, fumatul este interzis in multe locuri publice. Tot din aceasta cauza s-au dezvoltat multe servicii de incurajare si ajutorare a fumatorilor sa renunte la fumat.


Motive pentru a ne lasa de fumat
Oamenii renunta la fumat din mai multe motive. Fie dintr-o dorinta de a-si imbunatati sanatatea, fie pentru a economisi bani sau pentru a reduce riscul de imbolnavire a celor din jur.
Fumatul poate provoca:
• cancer la plamani (fumatul este cauza a mai mult de 80% din numarul de decese din cauza cancerului la plamani)
• boli de inima
• bronsite
• atacuri cerebrale
• ulcer de stomac
• leucemie
• gangrena
• alte tipuri de cancer, precum cancer in gura sau in gat

Poate de asemenea sa inrautateasca racelile, probleme de respiratie si alergiile. Printre efectele secundare se numara ridurile si respiratia urat mirositoare. Fumatul ne face de asemenea sa tusim, sa stranutam sau sa ramanem fara respiratie cand facem sport.Protejarea sanatatii altor persoane
Inhalarea fumului de tigara provocat de alte persoane se numeste fumat pasiv si poate provoca de asemenea cancer.
• Fumatul in preajma copiilor: copiii expusi fumatului pasiv au de doua ori mai multe sanse sa se imbolnaveasca de boli respiratorii; au de asemenea mai multe sanse sa faca infectii la ureche, amigdalita, respiratie grea sau astma.
• Viitoarele mame si fumatul: fumatul in timpul sarcinii poate afecta starea de sanatate atat a mamei, cat si a copilului; daca o viitoare mamica este expusa fumatului pasiv, ea poate transmite bebelusului chimicalele daunatoare.
• Fumatul in public: fumatul este interzis in multe locuri publice inclusiv in transportul in comun, teatre, sali de cinema sau cladiri publice.

De ce să ne lăsăm?
Dovezile ca tutunul este cauza unei lungi liste de boli, sunt de necontestat. In cazul in care stim ca fumatul este daunator, de ce nu putem opri din fumat? Pentru ca nicotina creeaza o puternica dependenta, iar tigara este una dintre cele mai eficiente dispozitive de livrare a drogurilor catre organism, conceput vreodata.
1. Voi avea mai putine riduri.
2. Dupa primul an, salvez bani cat pentru un laptop nou.
3. Ma voi lauda la toata lumea ca nu mai fumez.
4. Nu ma va mai bate nimeni la cap sa renunt.
5. Voi trai mai mult.
6. Nu ma voi mai duce dimineata prin frig dupa tigari.
7. Nu imi va mai sta pe creier.
8. Nu va trebui sa ma mai ascund.
9. Voi fi liber.
10. Voi putea face miscare.
11. In timp, voi ajunge la aceeasi speranta de viata cu cea a unui nefumator.
12. Voi scapa de grija de a ramane fara tigari sau fara foc.
13. Plamani mei nu vor deveni maro.
14. Nu voi mai avea hainele sau bancheta masinii, gaurite de tigara.
15. Cei din jurul meu nu vor mai fuma pasiv. 19. Nu voi mai tusi.
16. Voi fi in masura sa gust si miros produsele alimentare din nou.
17. Copiii mei vor fi protejati.
18. Dintii mei vor fi din nou albi.
19. Respiratia nu imi va mai fi urat mirositoare.
20. Dupa al doilea an, pot cheltui banii salvati pe o super petrecere de ziua mea.
21. Voi trai si-mi voi vedea nepotii.
22. Nu va trebui sa imi fac griji legate de impotenta prea devreme.
23. Nu va mai trebui sa ies tot timpul afara pentru a fuma.
24. Nu va mai trebui sa ma gandesc ca deranjez pe cineva cu fumul.
25. Voi fi mai productiv.
26. Nu voi mai pierde timpul in cautarea zonelor pentru fumatori.
27. Nu voi mai avea respiratia greoaie.
28. Prietena nu ma va mai acuza ca miros ca o scrumiera.
29. Voi fi plin de energie.
30. Masina mea nu va mai mirosi urat.
31. Copilul meu se va naste sanatos.
32. Varfurile degetelor mele nu vor deveni maro.
33. Pachetul de tigari, un lucru mai putin de carat in buzunar.
34. Nu va mai trebui sa ma opresc din drum ca sa fumez.
35. Nu voi mai fi nervos, anxios, stresat ca nu-mi primesc doza de nicotina.
36. Fumatul este obositor.
37. Nu voi mai avea remuscari ca am fumat prea mult pe parcursul zilei.
38. Voi fi foarte fericit pentru ca am reusit.
39. Nu voi mai scoate fum.
40. Voi scapa de prietenul imaginar.
41. Nu ma voi mai trezi noaptea pentru a fuma.
42. Voi fi mai plin de viata.
43. Voi fi un bun model pentru copii mei.
44. Imi voi demonstra ca sunt o persoana puternica.
45. Voi avea o circulatie a sangelui mult imbunatatita.
46. Voi fi mult mai cool.
47. Nu ii voi mai imbogati pe cei din industria tutunului.
48. Voi avea un stil de viata sanatos.
49. Voi avea sistemul imunitar mai puternic.
50. Eu voi avea controlul asupra vietii mele.
Descopera-ti propriile motive pentru a te lasa de fumat.
Important este sa le constientizezi si sa iti doresti sa te lasi de fumat.
Trebuie sa ai vointa. Sa vrei.

Alte motive sa te lasi de fumat
Cand tragi un fum, aminteste-ti ca acesta contine peste 4 000 de substante, majoritatea toxice, iar 40 dintre ele sunt cancerigene atat pentru tine, cat si pentru cei din jur. Daca nu-ti pasa de tine, gandeste-te la cei dragi. Sa nu-ti imaginezi ca-i protejezi daca ai deschis fereastra sau ai pornit un purificator de aer. Aerisirea rezolva partea stridenta a problemei – mirosul de tutun, nu însa si substantele chimice degajate de fumul de tigara. Acestea raman o perioada îndelungata în paturi, covoare, mobila, jucarii si chiar în peretii locuintei. De aceea, persoanele care traiesc într-un astfel de mediu sunt constant expuse riscului de a contracta boli grave, chiar daca sunt nefumatoare, simpla apropiere de obiectele „îmbibate” echivaland cu efectele fumatului pasiv. Studiile în domeniu arata ca membrii familiei unui fumator înregistreaza cu 25% mai multe probabilitati de a dezvolta un cancer pulmonar.

33 000 de romani mor in fiecare an din cauza fumatului ... Majoritatea au intre 35 si 69 de ani!


Inamic ireconciliabil al sanatatii
Fumul de tigara inhalat introduce în organism monoxid de carbon (similar emisiilor tevilor de esapament), arsenic (otrava cu care se omoara sobolanii), amoniac (element ce intra în compozitia detergentilor pentru spalat vase), acetona (elementul care se gaseste în dizolvantul pentru lacul de unghii), plumb, metanol volatil si multe alte substante nefaste pentru sanatate. Astfel, indiferent daca-i activ sau pasiv, fumatul reduce resursele de vitamina C ale corpului cu pana la 30%, creste nivelul colesterolului, distruge intestinele, predispune la dureri de spate, oboseala si dureri de cap, favorizeaza instalarea cataractei, slabeste sistemul imunitar, scade nivelul de toleranta la efort, subrezeste oasele prin demineralizarea lor, epuizeaza antioxidantii din organism, diminueaza acuitatea vizuala, dauneaza calitatii spermei, dubleaza disfunctiile erectile la barbatii de peste 30 de ani si infertilitatea la femei.
Si asta nu-i decat varful aisbergului.


Moarte la purtator
Fumatul ucide anual circa 4 milioane de oameni din lumea întreaga. Îsi ia tributul în fiecare minut cate 6 persoane. Constatarile medico-legale sunt din cele mai diverse: infarct miocardic (de 6 ori mai raspandit în randul fumatorilor), angina miocardica, emfizem pulmonar, bronsita pulmonara, cancer pulmonar, al laringelui sau gastric (este a patra cauza de deces în SUA), pneumonie, gripa, ulcer gastroduodenal.


În cazul femeilor, prejudiciile produse de tutun sunt si mai mari, data fiind menirea lor de a procrea. Potrivit rapoartelor medicale, fumatul în timpul sarcinii omoara anual 5000 de fetusi, creste riscul deteriorarii intelectuale a fatului si cel al nasterii unor copii subponderali, predispusi la alergii si leziuni cerebrale. În plus, 15% din cancerele descoperite la copii sunt cauzate de fumatul mamei în timpul sarcinii.
Ce zici? Te lasi?
Poate ca ar trebui sa te grabesti, rata riscului de deces prematur revine la normal la 10-15 ani de la renuntarea la fumat.


Ce se intampla cand ne lasam de fumat
La ce sa ne asteptam cand ne lasam de fumat?
Primele zile pot fi o adevarata incercare. Eliminarea nicotinei din organism poate face oamenii irascibili si frustrati, dar aceasta perioada intensa dureaza doar 48 de ore si este urmata de o imbunatatire vizibila. Plasturii de nicotina si guma pot fi de mare ajutor in aceste zile de inceput.
===============
In primele 20 de minute: Presiunea arteriala si pulsul revin la normal.
Dupa 8 ore: Nicotina si nivelul de monoxid de carbon din sange se reduc la jumatate. Nivelul de oxigen revine la normal.
Dupa 24 ore: Monoxidul de carbon va fi eliminat din organism. Plamanii incept se elimine mucus si alte „resturi”.
48 ore; Nu mai exista nicotina in organism. Gustul si mirosul se imbunatatesc.
72 ore: Respiratul devine mai usor si nivelul de energie creste.
2-12 saptamani: Circulatia se imbuntateste.
3-9 luni: Tusea si respiratia grea se imbunatatesc,
capacitatea plamanilor crescand pana la 10%.
5 ani: Riscul unui atac de cord scade pana la jumatate fata de un fumator.
10 ani: Riscul de a face cancer la plamani scade la jumatate fata de un fumator. Riscul unui atac de cord devine similar cu al unei persoane care nu a fumat nicioadata.

... i-auzi lume ... avantaje ...
Fumatul ar putea avea şi beneficii asupra sănătăţii - STUDIU

Deşi autorităţi consacrate precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Centers for Disease Control and Prevention şi experţi de la Food and Drug Administration au avertizat în repetate rânduri că fumatul dăunează grav sănătăţii, există studii care contrazic această teorie.


Cercetări recente au demonstrat că dependenţii de tutun sunt protejaţi de acest viciu împotriva cancerulului, bolilor de inimă şi afecţiunilor pulmonare, informează
Fumatul reduce riscul intervenţiilor la genunchi. Chiar dacă dependenţii de nicotină cheltuiesc mulţi bani cu acest viciu, cel puţin nu vor da bani pe intervenţii chirurgicale la genunchi. Aceasta este concluzia unui studiu care arată că fumătorii prezintă un risc scăzut de a suferi operaţii la genunchi. Cercetarea, realizată de experţii de la University of Adelaide din Australia, publicat în această lună în jurnalul Arthritis & Rheumatism, arată că acest gen de intervenţii sunt comune persoanelor care fac jogging si celor obeze. În condiţiile în care fumătorii aleagră rar şi puţini dintre ei sunt expuşi riscului de obezitate morbidă, dependenţii de tutun prezintă un risc scăzut de a suferi o astfel de intervenţie chirurgicală. Mai mult, experţii susţin că nicotina previne deteriorarea cartilagiilor de la nivelul articulaţiilor, iar fumătorii sunt mai puţin expuşi riscului de a se confrunta cu osteoporoza.

Fumatul reduce riscul apariţiei bolii Parkinson. Numeroase studii au identificat anumite legături stranii între Parkinson şi fumat. Potrivit unei cercetări realizate anul trecut, dependenţii de nicotină sunt feriţi de riscul de a face Parkinson. Oamenii de ştiinţă de la Harvard au constatat că predispoziţia pentru această maladie creşte la persoanele care se lasă de fumat.

Fumatul scade riscul de apariţie a obezităţii. Fumatul, mai exact nicotina, reduce apetitul. Un studiu publicat în iulie 2011, în jurnalul Physiology & Behavior, a arătat că cei mai mulţi fumători se tem să nu se îngraşe în momentul în care vor renunţa la acest viciu. Experţii de la Universitatea Yale spun că legătura dintre controlul greutăţii şi dependenţa de nicotină este una complexă. Cum nicotina reduce pofta de mâncare, fumătorii sunt mai puţin tentaţi să ronţăie între mese. De asemenea, fumatul le poate afecta acestora simţul gustului, potrivit studiului realizat de cercetătorii de la Yale (n.r. publicat în iunie 2011, în jurnalul Science).

Fumatul reduce riscul de moarte după câteva atacuri de cord. Spre deosebire de nefumători, rata mortalităţii în cazul persoanelor care sunt dependente de tutun şi care au avut atacuri de cord este mai mică. Mai mult, fumătorii cu probleme la inimă în trecut răspund mult mai bine la terapiile de îndepărtare a reziduurilor de pe artere. Astfel, una dintre teoriile care susţine că fumătorii se simt mai bine decât nefumătorii după anumite tratamente, este că fumătorii fac primul lor atac de cord cu zece ani înaintea nefumătorilor, arată cercetarea publicată în American Heart Journal.

Fumatul măreşte eficienţa medicamentelor destinate cardiacilor. Clopidogrel este un medicament folosit pentru a împiedica formarea cheagurilor de sânge la pacienţii care suferă de tromboză arterială sau alte probleme de circulaţie a sângelui şi care duc la apariţia atacurilor cerebrale sau a celor de cord. Se pare că fumatul creşte eficienţa acestui tratament. Potrivit oamenilor de ştiinţă, acest efect apare în cazul pacienţilor care fumează 10 ţigări pe zi. Se pare că anumite substanţe din ţigări activează proteinele denumite "cytochromes", responsabile cu creşterea eficienţei medicamentului. Niciun medic însă nu recomandă pacienţilor care se confruntă cu probleme de inimă să fumeze, mai ales că ţigările reprezintă unul dintre factorii declanşatori ale bolilor de inimă.

Sunt fumator inrait.
Nu-mi permit sa dau sfaturi nimanui!
Voi citi insa ... ceva timp aceasta postare!
Daca ma las de fumat, inseamna ca nu am pierdut vremea de pomana!
Voi cum priviti - tratati dependenta de tigara?
Orice sfat e binevenit!
Admin
===================================


14 aprilie 2012
UPDATE
Azi am implinit 3 (trei) luni de cand am fumat ultima tigara!
A fost o DECIZIE pe moment. Un act unilateral de vointa!
Cert este ca am cochetat un timp ... cu ideea!
Regret un singur lucru:
Trebuia sa renunt la tigari demult!
Admin
======================
===========================================
vineri, 22 iulie 2011
Este ziua in care am postat pe acest Blog:


 ☆☆ REMEMBER  ☆☆

=================================
 1. Am ajuns la aceasta postare din nou!
  Va recomand s-o revedeti si voi!
  Va rog, sa vreti si voi!
  Daca eu am putut/pot,
  puteti si voi!
  Garantez!
 2. =======================================================
 3. 14 septembrie 2012 ....
  9 (noua) luni de cand am fumat 1/2 dintr-o ultima tiagara!
  Daca eu POT asta, cu atat mai sigur ... POTI si tu!
  Secretul? Nu este niciun SECRET. Trebuie doar sa vrei!
  Punct.
 4. =============
 5. =========================================
 6. ==========================================================
 7. ★★ vineri, 22 iulie 2011 ★★
  Este ziua in care am postat pe acest Blog:


 8.  

 9. Este probabil MOMENTUL in care SUBCONSTIENTUL meu a inceput lupta
 10. CONTRA fumatului! Acest viciu... atat de periculos/nenorocit!
 11. Am revenit deseori asupra postarii... Au fost numeroase si COMENTARIILE... c
 12. are au avut si ele... ROSTUL lor... Multumesc celor care au contribuit!

 13. ★★ In noaptea de 14 ianuarie 2012... ★★
 14. ★★ aparent... fara MOTIV anume.... ★★

 15. ☆☆DECIZIA a fost luata! STOP FUMATULUI!☆☆
 16. ============================================================
 17. ======================================================================
  Sâmbătă, 14 ianuarie 2012 - marti, 14 ianuarie 2014
 18. ★★ 2 ani !  ★★
   ==========================================
  ========================================================

25 de comentarii:

 1. ,,20. Dupa al doilea an, pot cheltui banii salvati pe o super petrecere de ziua mea. ''
  Asia, si? Cind ?

  RăspundețiȘtergere
 2. Buna-i dimi, stimati pacienti!

  RăspundețiȘtergere
 3. Neata! Baa, io zic ca-i bine asa din cind in cind sa trageti cite-o lulea. Ete la var"miu Cezar ot Tm, care dimineata trage din luleaua neamtzului, iar seara mai aspira cite-un trabooci si n-are nici pe dreaq.

  RăspundețiȘtergere
 4. Ma manca in cur s-o zgandaresc pe zbarcita iasta a me !
  - Uite-o pe ma-ta, pe iutub, ii strigai eo !
  - Unde, unde ? A sarit ea, ca o randunica, ca s-o vada pe uratania pomantului !

  Ioi, ce-o fo la gura ei, cand o vazut poza lu tipa de mai sus, cum trage ea din tigara: mosneag nebun, sclerozat batran, etc ! Ba ca ma spune lu mamica, ba ca...
  Ioi !

  RăspundețiȘtergere
 5. Si eo am implinit 5 ani de cand am fomat ultima tigara ! Tot in ianoare.
  De atunci ierea sa crap de fro 3 ori, am stat in spital de fro 4 ori, din care de fro 2 ori m-or taiat, ca in serialul MASH 4077, de-or sarit sangele si puroaiele pe toti peretii !
  Insa, ce este extrem de important si de benefic, cred ca am dat oleaca in mintea copchiilor, de cand nu mai fumez, ceea ce nu-i rau, deloc.
  Da las ca fomeaza zbarcita asta a me, asea ca nu duc lipsa de miros de nicotina prin casa !
  Ioi ! Ce amintiri, ce vremuri !
  Cum m-o prins el, ditamai comandantul de companie, ca de ploton nu aveam, in liceu, la fumat in buda si, cand mi-o tras o smetie dupa cap, de aia cat dosul la lopata mica de infanterie, ca ierea de la vanatori de munte tipul, m-am pisat, la propriu, in izmanute !

  RăspundețiȘtergere
 6. Vaz ca-i ,,superpetrecere,, , ca deja sunteti muti. Cinci comentarii la un eveniment egal cu referendumul din 2012 !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Usiurel, usiurel ! Ca avem timp.
   Doar nu ne cheama la fro concentrare, ceva, cu scoatere din producere !
   Doamne feri !

   Ștergere
  2. Sî ni suji di șoșoni!

   Ștergere
  3. Anul ista e consacrat gandirei profunde ! Nu mai scriem ca disperatii, in pragul modificarii testamentului perzonal !

   Ștergere
  4. Pese: totusi, tre sa recunosc ca, sobectul, ii fix pula !

   Ștergere
  5. Uai MPT, dar cini ti oprestii sa scrii ce vrei mneatali??? Scrie bre ce vrei,poati mai radem si noi un pica! Ca di aia ai talenti!

   Ștergere
 7. Scrie,bre, PMT-ule...scrie asea, in ciuda hoastei, scrie in draci..nu stiu alte lucruri cum le faci, dar de scris scrii al dreacu de bine.Da-l dreac de sobect, scrie ce iti trece prin bibilica..poate se trezeste si musiu Muci Mereu de Birtolomeu, ca de la Anul Nou n-a mai dat p-aciulea sa iscaleasca si el condica...
  P.S. Salutari Danila, sa-ti traiasca magariul si tzapul!

  RăspundețiȘtergere
 8. Uoai rablagitilor, ce-i fumu aista di nu-ti poti gasi bucili? Ia, aratati-va-ti manurile! Amindoua deodata, camiloilor!

  RăspundețiȘtergere
 9. BEIIII, VAZ CA INCHINARATI STEAGUL!!! CRED CA ACU PETRECETI DE SF. BAZIL PE VECHI. HAI SA MAI INVIOREZ NITZEL AERUL...
  ---------------------------------
  CEZARICIU, HOP, HOP, HOP,
  SA SA TI-O DAU MUIKA LA CIOK!
  CA IL AI CA LA BRABETE
  CIND NE-O SUJI PE INDELETE!

  RăspundețiȘtergere
 10. Atentie!!!! Vorbeste kioru de la Cotroceni....Atotstiutorul, tilharul tilharilor, derbedeul derbedeilor, beţivanul beţivanilor din Romanistan...Beiiii, ce-am ajuns dupa 25 ani de "democratie"!!!! Un hoţ, bişniţar cu blugi de pe vremea lui Ceauşescu ajuns preşedinte, ales de manelişti şi kokalari! Kioru, "puiuţ de comunist" cum îi plăcea lui să zică, că doar a fost secretar de stat în 1989 la Ministerul Transporturilor, simpatizat la Coana Leana din Petreşti, ne dă lecţii de democraţie şi-i bagă şi-n mooie americănesei ăleiea cu ochi de peşte - Neulander, o prostovancă, declaraţii şoc. Băşinesculeeeee, hoţuleeee du-te-n gîtu mă-ti de golan! Aşteptăm cu multă nerăbdare, ca după 20 de ani de puşcărie, Năstase -4 case să-şi ţină locul cald la Jilava pentru cel puţin 25 ani!

  RăspundețiȘtergere
 11. Uoai, aistatuia i-or esuat cuburili di gheata pe-o movila di matreata!

  RăspundețiȘtergere
 12. MPT cu O|O bleaga14 ianuarie 2014, 21:39

  A aparut si numarul 2 din Obositorul Militarilor !
  Tare bre, tare !
  Inca de la prima pagina ne potem da seama, fara sfortari deosebite, ca astia lucreaza pe baza de facaturi ! Da-o dreaca de pulime, ca astia nu optserva !
  Intr-un mirific peisaj de iarna, cu o zapada ca pe vremea lu Cosibuc George, ne anunta redactia zearului ca a inceput un nou an de instructe !
  Ioi, bai puletilor, da di uni pula me gasirati zapada aia, taman in plina primavara ? Ca pana si aia de pe partia de la Predeal, de-or facut-o cu tunul de zapada, s-a topit !
  Ori poza-i facuta la Ranca !
  Ba, da spekeri e astia de la Obo !
  Da dom ministru hOprea stie ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pese: astia de la Obo chiar ca traiesc evenimentul ! Uitati-va la pag 3 cum se straduiesc ei sa ne aduca in atentie evenimente petrecute exact acusica ...o luna ! Si ceva !
   Doamne feri, si vorbesc de parca ar fi avut loc lunea trecuta, pe 9 ianoare !
   Uai idi, mai sunt cateva zile si cumparam martisoare, iar voi inca vorghiti de 9 decembre ?
   Pai pana acusica ce pula me ati facut ? Nu v-a incaput articolul in pagina ?

   Asta inseamna celeritate in redarea informatiei catre cititor !
   Da ministrul hOprea stie ?

   Ștergere
 13. Uoai, ieou nu mai pot baga-n mine. Asia superpetrecere nu pootea organiza nici macar el insusi huoOprea cel vestit, de dotore travestit in menistru precinstit.

  RăspundețiȘtergere
 14. Buei, hai NB la cinstitul popor al ZOO + 9 Si Cezare/Stanescule, muine dimineatza cind faci ochi, sa ne linji la oaua!!! Amindoua bueiiii!!!

  RăspundețiȘtergere
 15. I)
  Luaţi, cetiţi şi vă cruciţi!!!
  "Mănăstirea Petru Vodă, ctitoria Părintelui Justin Pârvu, acuză Serviciul Român de Informaţii de atacuri. Mănăstirea a transmis în acest sens o scrisoare deschisă în care cere serviciilor de informaţii să-şi ia "slugile" şi să plece.

  Scrisoarea mănăstirii integral:

  "Rugămintea obştii Mănăstirii Petru Vodă către serviciile de informaţii: Luaţi-vă slugile şi lăsaţi-ne în pace
  Tovarăşi,
  După întemeierea acestei sfinte mănăstiri în anii 1991-1992, văzînd afluxul de credincioşi către Prea-cuviosul Părinte Justin Pârvu şi numărul mare de fraţi care vin aici şi vor să rămînă în preajma sfinţiei sale, aţi luat cîteva măsuri (“operative”, cum le numiţi voi) împotriva unuia din puţinii oameni luminaţi care puteau întoarce această ţară la Dumnezeu:
  - împroşcarea părintelui şi a obştii sale cu invective (vi le reamintim noi: extremişti, fanatici, legionari, schismatici, eretici) şi continua defăimare a noastră, defăimare foarte activă şi astăzi;
  - încercarea de izolare a mănăstirii atît la nivelul simplilor credincioşi, cît şi la nivelul clericilor, mai ales a ierarhilor (oare cîţi dintre ei nu au auzit, cel puţin o dată în viaţă “Nu mergeţi acolo, că nu e bine”?);
  - infiltrarea obştii cu tot felul de “poame”, indivizi neputincioşi, stăpîniţi de patimi şi de multe ori cu boli mintale, pe care apoi i-aţi folosit ca şi cîrtiţe ce v-au furnizat în continuu material informativ;
  - infiltrarea bloggerului Gabriel Teodor Gioacăş (alias apologeticum.ro) în luna Februarie 2009 şi transformarea lui în portavoce virtuală a mănăstirii şi a părintelui, prin care aţi otrăvit sufletele credincioşilor din această ţară şi continuaţi pînă astăzi să le otrăviţi;

  RăspundețiȘtergere
 16. II)
  ...- infiltrarea bloggerului Gabriel Teodor Gioacăş (alias apologeticum.ro) în luna Februarie 2009 şi transformarea lui în portavoce virtuală a mănăstirii şi a părintelui, prin care aţi otrăvit sufletele credincioşilor din această ţară şi continuaţi pînă astăzi să le otrăviţi;
  - şantajul continuu la care l-aţi supus pe Părintele Justin Pârvu, iar astăzi pe urmaşul său de drept, Părintele Hariton Negrea.
  Raportul SRI de activitate anuală încredinţat parlamentului şi publicat în presă pînă acum 10 ani conţinea un capitol intitulat “Extremismul în Biserica Ortodoxă Română”, în care erau descrise cu lux de amănunte, deşi fără nume, fapte petrecute în mănăstirea noastră, prin purtarea voastră de grijă.
  Tovarăşi,
  Aţi trăit şi încă trăiţi pe spinarea poporului român, din a cărui muncă aţi fost şi încă sînteţi plătiţi, dar nu pentru a depărta poporul de Dumnezeu şi de mîntuire şi a-l otrăvi sistematic prin diversiuni şi activităţi subversive puse la cale de minţile voastre stăpînite de cei răi şi vicleni.
  De curînd aţi pus la cale un nou scandal, prin agenţii voştri locali, prin dezgroparea tîlhărească a Părintelui Gheorghe Calciu, care a spus despre voi înainte de plecarea din lumea aceasta: “se vor lupta cu noi şi după ce vom muri”. Această nelegiuire a pus capac răbdării noastre, şi ştiţi asta. Noi, obştea mănăstirii, am hotărît să-i scoatem dintre noi, după porunca Sfîntului Apostol Pavel (1Cor 5:13, Tit 3:10).
  Ca să îi reprimim, l-aţi şantajat pe Mitropolitul Theofan al Iaşilor, l-aţi şantajat pe părintele Hariton, stareţul nostru, şi probabil că şantajul nu s-a oprit aici, de vreme ce nici exarhul local, Luca Diaconu, nu a mai ajuns să verifice unde sînt slugoii voştri după ce l-aţi sunat să se întoarcă acasă.
  Tovarăşi,
  Înţelegeţi că răbdarea noastră a ajuns la un capăt şi că aţi depăşit măsura. Vă rugăm să vi-i luaţi din mănăstirea noastră atît pe monahul Teodot (Marius) Rogojină – pe care, prin faptul că îl ţineţi aici doar pentru că e fratele unui ofiţer SRI (?), îl văduviţi de un tratament psihiatric corespunzător afecţiunilor sale mintale -, cît şi pe prea-nefericitul Gabriel Teodor Gioacăş (“frate” care după patru ani de mănăstire nu cunoaşte Psalmul 50 şi nici alte rugăciuni pe care le ştiu chiar şi cei ce nu au putut să termine 8 clase), un om fără nici o legătură cu viaţa monahală, singurul său motiv de a fi aici fiind provocarea evreilor de pretutindeni, smintirea credincioşilor, politizarea învăţăturilor Părintelui Justin, defăimarea şi negarea ortodoxiei şi sfinţeniei părintelui şi tragerea mănăstirii noastre în scandaluri mediatice. Luaţi-i voi, ca să nu vi-i aducem noi la uşă.
  În cazul în care veţi continua cu ameninţări şi şantaje, vă rugăm să nu ne consideraţi responsabili pentru felul în care vom reacţiona.
  Aşadar: vă rugăm să vi-i luaţi cît mai grabnic dintre noi pe aceşti doi şi să ne lăsaţi să lucrăm poruncile Evangheliei Mîntuitorului Hristos. Cîtă vreme nu vor mai fi aici slugile voastre, vă veţi pierde obiectul de activitate, iar noi vom putea în cele din urmă să ne vedem de călugărie. Dacă vreţi să ne distrugeţi, pe capul vostru va fi aceasta, iar dacă veţi unelti să ne scoateţi de aici, vă avertizăm că vom pleca cu tot cu Părintele Justin şi cu morţii noştri din cimitir şi cu toate sfintele moaşte din mănăstire.

  În numele obştii mănăstirii,

  monahul Filotheu Bălan,

  purtător de cuvînt al Mănăstirii Petru Vodă"
  **************************************
  http://www.cotidianul.ro/manastirea-petru-voda-catre-serviciile-secrete-luati-va-slugile-si-lasati-ne-in-pace-230091/

  RăspundețiȘtergere
 17. Baaaa !!!! tu-i'gura de pochi!!!

  RăspundețiȘtergere
 18. filotheu,filotheu sa ti-o dau pe sub maieu:):)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Buei rapanduleo, pe unde umbli?

   Ștergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite