Google Translate

miercuri, 22 ianuarie 2014

Important! Codul Deontologic al Jurnalistului – Daca voi nu-l aveti, vi-l dam noi!


Preambul.
Prezentul Cod Deontologic a fost elaborat de organizaţiile membre în Convenţia Organizaţiilor de Media. Prevederile prezentului Cod Deontologic sunt liber consimţite de jurnaliştii membri ai organizaţiilor profesionale, patronale şi sindicale, semnatare ale Statutului Jurnalistului, adoptat de către Convenţia Organizaţiilor de Media, la Sinaia, în perioada 9-11 iulie 2004. Aplicarea prevederilor Codului Deontologic se va realiza prin grija organelor specializate ale fiecărei organizaţii semnatare a Statutului Jurnalistului.

Interesul public
 • Noţiunea interes public va fi înţeleasă pornind de la următoarele premise:
 • Orice chestiune care afectează viaţa comunităţii, este de interes public. Aceasta nu se rezumă numai la aspectele politice, ci include orice altă împrejurare care prezintă interese pentru comunitate.
 • Interesul public nu priveşte doar ceea ce autorităţile consideră că este de interes public.
 • Modul în care funcţionează şi acţionează guvernul, autorităţile ori instituţiile publice, precum şi orice altă entitate care utilizează bani publici sau care afectează interesul comunităţii este de interes public major.
 • Toate acţiunile, omisiunile, gesturile şi cuvintele demnitarilor, politicienilor şi ale tuturor funcţionarilor publici legate de exercitarea funţiei lor sunt de interes public major. Viaţa privată a acestora este de interes public, atunci când are relevanţă pentru exercitarea funcţiei.
 • Având în vedere contribuţia autorităţilor la gestionarea puterii şi a serviciilor publice, critica adusă acestora se bucură de un interes public major.
 • Atunci când nu există un interes public evident, libertatea de exprimare nu poate fi limitată decât de interesul protejării unui alt drept fundamental.
 • Orice informaţii privind încălcarea drepturilor omului – aşa cum sunt acestea definite în documentele internaţionale ratificate de România – sunt de interes public major.
1. Rolul Jurnalistului
1.1. Jurnalistul este dator să exercite dreptul inviolabil la libera exprimare, în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Jurnalistul se bucură de o protecţie sporită în exercitarea acestui drept datorită rolului vital, de apărător al valorilor democratice, pe care presa îl îndeplineşte în societate.
1.2. Jurnalistul este dator să caute să respecte şi să comunice faptele – aşa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile – în virtutea dreptului publicului de a fi informat.
1.3. Jurnalistul este dator să exprime opinii pe o bază factuală. În relatarea faptelor şi a opiniilor, jurnalistul va acţiona cu bună credinţă.
1.4. Jurnalistul este dator să semnaleze neglijenţa, injustiţia şi abuzul de orice fel.
1.5. În demersul său de a informa publicul, jurnalistul este dator să reflecte societatea în ansamblul şi diversitatea ei, acordând acces în presă şi opiniilor minoritare şi individuale. Publicul are dreptul să cunoască nu numai informaţiile şi ideile primite favorabil sau cu indiferenţă ori considerate inofensive, dar şi pe acelea care ofensează, şochează sau deranjează. Acestea sunt cerinţe ale pluralismului, toleranţei şi spiritului deschis, fără de care nu există societate democratică.
1.6. Profesia de jurnalist implică drepturi şi obligaţii, libertăţi şi responsabilităţi.

2. Conduita profesională
2.1. Respectarea drepturilor omului. În exercitarea rolului său de garant al democraţiei, presa are datoria primordială de a respecat drepturile omului. Astfel:
2.1.1. Jurnalistul este dator să respecte prezumţia de nevinovăţie.
2.1.2. Jurnalistul este dator să respecte viaţa privată a persoanei (inclusiv aspectele care ţin de familie, domiciliu şi corespondenţă). Amestecul în viaţa privată este permis atunci când interesul public de a afla informaţia prevalează. În acest context, este irelevant dacă o persoană publică a dorit sau nu să dobândească această calitate. O activitate nu este privată doar pentru motivul că nu este desfăşurată în public.
2.1.3. Jurnalistul este dator să ţină cont de interesul legitim al minorului. El va proteja identitatea minorilor implicaţi în infracţiuni, ca victime sau ca autori, cu excepţia situaţiei în care interesul public cere ca aceştia să fie identificaţi, sau la solicitarea expresă a părinţilor sau a reprezentanţilor lor legali, în vederea protejării interesului superior al minorului.
2.1.4. Identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracţiunilor, cu precădere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie să fie dezvăluită, cu excepţia situaţiei în care există acordul acestora sau când un interes public major prevalează. De acelaşi regim beneficiază şi persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilităţi, refugiaţi etc.).
2.1.5. Jurnalistul este dator să nu discrimineze nici o persoană pe motive de rasă, etnie, religie, sex, vârstă, orientare sexuală ori dizabilităţi şi să nu instige la ură şi violenţă atunci când relatează fapte sau îşi exprimă opiniile.

2.2. Regulile redactării.
2.2.1. Informaţia trebuie delimitată clar de opinii. Jurnalistul va face demersuri rezonabile în acest sens.
2.2.2. Jurnalistul va verifica informaţiile în mod rezonabil înainte de a le publica, şi va exprima opinii pe o bază factuală. Informaţiile vădit neadevărate sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice să creadă că sunt false, nu vor fi publicate.
2.2.3. În chestiunile despre care relatează, jurnalistul trebuie să facă eforturi pentru a prezenta punctele de vedere ale tuturor părţilor implicate.
2.2.4. Jurnalistul va respecta în redactare regulile citării. În cazul citării parţiale a unei persoane, jurnalistul are obligaţia de a nu denatura mesajul acelei persoane.

2.3. Protecţia surselor
2.3.1. Jurnalistul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea acelor surse care solicită să îşi păstreze anonimatul sau a acelor surse a căror dezvăluire le poate pune în pericol viaţa, integritatea fizică şi psihică sau locul de muncă.

2.4. Colectarea informaţiilor
2.4.1. Jurnalistul va obţine informaţii în mod deschis şi transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investigaţie este justificată atunci când există un interes public şi când informaţiile nu pot fi obţinute prin alte mijloace. Se recomandă ca utilizarea tehnicilor speciale de investigaţie să fie menţionată explicit în momentul publicării informaţiilor.

2.5. Abuzul de statut
2.5.1. Folosirea statutului de jurnalist pentru a obţine beneficii personale sau în favoarea unor terţe părţi constituie o gravă încălcare a normelor etice şi este inacceptabilă.
2.5.2. Jurnalistul nu va accepta daruri în bani sau în natură sau orice alte avantaje care îi sunt oferite în considerarea statutului său profesional.
2.5.3. Jurnalistul va evita să se afle într-o situaţie de conflict de interese. Se recomandă separarea activităţilor editoriale ale jurnalistului de cele politice şi economice.

2.6. Independenţa
2.6.1. Jurnalistul îşi va exercita profesia conform propriei sale conştiinţe şi în acord cu principiile prevăzute de Statutul Jurnalistului şi de prezentul Cod

2.7. Corecţia erorilor. Dreptul la replică
2.7.1. Jurnalistul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare în materialele sale. Acolo unde consideră necesar, jurnalistul poate să publice şi scuze.
2.7.2. Dreptul la replică se acordă atunci când cererea este apreciată ca fiind îndreptăţită şi rezonabilă.

3. Drepturile Jurnalistului
3.1. Jurnalistul este protejat de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi care garantează libertatea de exprimare şi liberul acces la informaţii, precum şi la toate sursele de informare.
3.2. Jurnalistul are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel.
3.3. Protecţia secretului profesional şi a confidenţialităţii surselor este în egală măsură un drept, dar şi o obligaţie a jurnalistului.
3.4. Jurnalistul are dreptul de a refuza orice demers jurnalistic împotriva principiilor eticii jurnalistice sau a propriilor convingeri. Această libertate derivă din obligaţia jurnalistului de a informa publicul cu bună credinţă.
3.5. În virtutea bunei practici de separare a activităţilor economice de cele editoriale, jurnalistul are dreptul de a refuza să atragă contracte de publicitate sau sponsorizare pentru instituţia de presă la care lucrează.
3.6. Jurnalistul se bucură, conform legii, de protecţia drepturilor de autor.
3.7. Jurnalistul îşi afirmă dreptul de a fi apărat de către instituţia de presă unde îşi exercită profesia, precum şi de către asociaţia profesională or sindicală care îi reprezintă interesele împotriva oricărei presiuni exercitate contra sa, de natură să determine o încălcare a conduitei profesionale prevăzute de Statutul Jurnalistului şi de prezentul Cod Deontologic.

Sursa:
http://truezone.ro/codul-deontologic-al-jurnalistului-daca-voi-nu-l-aveti-vi-l-dam-noi/
=================================================================
=======================================================
===============================================

60 de comentarii:

 1. CODUL DENTOLOGIC BURCU ; CENZURA INAINTE DE TOATE !

  RăspundețiȘtergere
 2. MPT SI PONTA ....IN FATA TRIBUNALULUI MILITAR !

  RăspundețiȘtergere
 3. Dati cu ceva, cu orice! Sa scapam dreaq de asta verde, stiti voi de care...

  RăspundețiȘtergere
 4. Uai, 'na seara !
  Ii buna o pula ! Ca numa ce-am agiuns acasa, inghetat la coae ca Neica Amunsen Vikingu, ala de-o fo la Polul Sud cu schiurilii si patinilii !
  Ioi, ce bine-i in caminul conjiugal, de pana si hoscaita mi se pare asea un fel de top-model !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pese: cica, ca cand o vazut ca nu mai apar in peisajul urban, cat p-aciulea sa dea un semese la setese, ca sa le comunice coordonatele egsacte unde am disparut, ca sa ma recupereze autoritatile ! Iar, trebo sa borasc !

   Ștergere
 5. Ioi, ce sobect, aciulea !
  M-am straduit, din rasputori, sa cetesc cateva randuri...
  Nu merge.

  RăspundețiȘtergere
 6. Dadui, asea din intamplare, peste Obositorul Militar !
  Inaltator, emotionant ! Gasiti p-acolea ce a dispus ministrul apararei, in timp ce belea pula la urs !
  A dispus el, direct din em o 100 sa se pregateasca flotililii de caricioptere, care, din cauza vantului la rafala, nu au putut decola ! Ca, razboiul, se duce numa pe vreme faina, numa ziua si, obligatoriu, toamna, cand nu-i nici cald-cald, da nici prea frig !
  Texte de aburit pulimea !
  Si a mai dispus, in timp ce belea pula la urs, ca oun detasament de Rembo sa se alature echipelor de salvatori !
  I-am vazut si pe astia, cum or actionat !
  La fel de bine, dupa cum vad la teve, a dispus si ala de la ochiul & timpanu, de ne asculta telefoanele, pana iesim natural din sistem !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ai di capul nostru, cu ce aviatie am ajuns sa ne laudam si noi !
   Miguri pula, efuri pula, asea ca scoatem si noi pe corso cu ce-am mai ramas !
   Ca doar tre sa vada pulimea ca chear de mortu-i mort, da tot misca oleaca !
   Ce dreaca !
   Nu va spuneam eo ca, in fro 2-3 ani or sa piloteze chilotii romanesti numa aeromodele, de alea cu telecomanda, ca la clubul Minitehnicus, de la Palatul Pionierilor si Soimilor Patriei ?

   Ștergere
 7. Uai, tre sa fug la cuibar ! O seara buna si muie de 5***** !
  Cred ca muine termin treaba, ca ma saturai dreaca sa-i pazezsc pe betivanii aia de meseriasi ! Oleaca de nu esti atent si te-or si furat, de-o tuica, nu mai mult !
  Cat or dat la tarnacop, mi-or cerut o bere, la pet de 2 l, ca sa nu se deshidrateze! Ai dreaca banditi, or tras cate o dusca din ea, dupe care or botezat-o cu rom, ca mergea mai bine, cica !
  Da las', ca le-o iesit romul pe urechi !
  Sa vezi cum dadeau din maini cand i-am amenintat ca reziliez contractul, unilateral, si mai vad pula bani la sfarsitul zilei !
  Ioi !

  RăspundețiȘtergere
 8. Uai, daci dreaca facurati bre, aseara, ca dadurati contorul peste cap ! Iar aproape 700 de vizite si 1600 de flaguri ! Si vazui ca nici macar oleaca de mue nu s-o mai dat guvernului boc (boc=cacat in limba turca), ori nu mai stiu eo egsagt ce guvern avem acusica ! Daca mai avem asea ceva !
  Da cred ca avem, ca de cate ori ies in balcon simt o relansare reala a economiei ! Plus ca vad, din ce in ce mai clar luminita de la capatul tunelului ! Si se aude un sunet straniu, ca atunci cand se apropie rama de metrou de statie ! Baba ni-o spus ca pare a hi economia subterana, ce da sa iasa la suprafata, ca o atrage PIBul, ca un magnet !
  Da eo nu cred !

  RăspundețiȘtergere
 9. Uai, gata, fug la coibar !
  Poate visez si eo ceva frumos, tineresc, atractiv si diafan...
  Chiar de ciuciu sange-n pula, ori, ma rog, ce mi-o mai ramas din dansa...
  Da macar de dragul amintirilor !

  RăspundețiȘtergere
 10. Uai, cand sa ma uskesc si eo, imi fugii un ochiu la dreapta, la Romanika Shpagalitica !
  Ioi, ce sobect ! Ce poze !
  Avem si noi, aciulea in capitala, haremuri d-astea, insa le zice bordeluri ! Tot un fel de organizare sociala reprezinta, la fel ca haremurilii !
  Cel mai mare este in Palatul Sparlamentului, unde or intrat pe toate usile, la redistribuire !
  Apoi, mai avem ceva bordeluri de astea prin Victoriei, prin Cotroceni, ceva-ceva pe la BOR, insa acolea-s mai multi eunuci !

  RăspundețiȘtergere
 11. Gata, fug !
  NB la ZOO + NOO ! Pace supt kasketa, VOO !
  Iau un ALUPIGUS, asea preventiv, ca sa nu fac fro febra, si la nani !

  RăspundețiȘtergere
 12. Viata-i din ce in ce mai buna in Romanistan !
  Ieuro=4,53 !
  Las ca-i bine, ca doar noi n-avem treaba cu ieuro si nu influenteaza cu nika piata larga a bunurilor de consum !
  Cu aptsolut nika !
  Maret guvernu', marete realizari ! Ca le-am si pierdut numarul !
  Traim tot intr-o destindere economica !

  RăspundețiȘtergere
 13. "Iovan şi Aurelia nu ar fi supravieţuit nici dacă salvatorii ajungeau în 30 de minute"
  =============================================================
  Teoria terifiantă a fost lansată de şeful SMURD Bihor,
  medicul Beres Zsolt, primul care a evaluat răniţii accidentului aviatic din Apuseni.

  Acesta a declarat că în opinia sa "pilotul şi studenta care au murit nu ar fi supravieţuit nici dacă salvatorii ar fi ajuns la ei în 30 de minute" de la accident.

  "De când am participat la acea operaţiune, sunt obosit de hărmălaia mediatică, să aud că pilotul şi studenta din avion au murit de hipotermie pentru că nu s-a ajuns la timp la locul prăbuşirii. Eu nu am făcut autopsia, dar judecând clinic şi ţinând cont şi de experienţa mea de salvator montan şi speo, nu cred că pilotul şi studenta care au murit ar fi supravieţuit nici dacă salvatorii ar fi ajuns la ei în 30 de minute" , a declarat conform Mediafax medicul Beres Zsolt, coordonatorul în teren al primelor operaţiuni de evaluare a stării de sănătate a supravieţuitorilor accidentului aviatic din Munţii Apuseni.

  Faotul că "că pilotul şi fata au murit de hipotermie este o mare prostie" în viziunea acestuia.

  "Fata avea fracturată coloana cervicală, iar abdomenul era întins, semn al unei imense hemoragii interne. Nu de hipotermie a murit, aceasta este opinia mea categorică. De altfel, şi doctorul Ianceu (unul dintre medicii răniţi în accident - n.r.) a spus că fata stătea pe un loc mai în spatele avionului, dar a fost proiectată în faţă de forţa impactului. Practic, ea a devenit tetraplegică din acel moment", a spus şeful SMURD Bihor.

  Mai mult: http://www.libertatea.ro/detalii/articol/asta-sa-fie-cruntul-adevar-iovan-si-aurelia-nu-ar-fi-supravietuit-nici-daca-salvatorii-ajungeau-in-30-de-minute-479430.html#ixzz2rAuBSLoL

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Antonescu: Voi propune măsuri politice radicale la Delegația Permanentă a PNL.
   =============================
   Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat miercuri că nu este mulțumit de modul în care ministrul de Interne, Radu Stroe, și ministrul Transporturilor, Ramona Mănescu, au gestionat tragedia din Apuseni, precizând că la Delegația Permanentă a PNL va propune măsuri politice "radicale".

   "Categoric nu avem cum să fim mulțumiți, pentru că este vorba de o tragedie, iar dacă acțiunea autorităților ar fi fost una pe măsura responsabilităților tot am fi suferit cu toții în această emoție publică. (...) Nu sunt mulțumit, așa cum cred că nimeni nu este mulțumit și aștept în continuare clarificări", a spus Antonescu, la Realitatea Tv, precizând că l-a cunoscut personal pe pilotul Adrian Iovan.

   El a subliniat că în cazul accidentului aviatic comunicarea autorităților a fost "catastrofală". "Discuția aceasta continuă și din punctul de vedere al comunicării a fost catastrofală, pentru că nici ministrul de Interne sau cineva din Ministerul de Interne, nici Ministerul Transporturilor sau directorul ROMATSA sau cineva în numele ministerului, nici STS nu au oferit pe parcursul acestor ore dramatice și momentelor care au urmat explicații de la cap la coadă și acest lucru îl aștept și eu încă și în funcție de acest lucru putem să evaluăm și să reevaluăm", a menționat Antonescu.

   Liderul liberal a arătat că are posibilitatea să propună conducerii PNL retragerea unor miniștri ai partidului din Guvern. "Nu fac un secret că este foarte probabil să fac astfel de propuneri la această ședință peste câteva zile", a afirmat Antonescu, precizând că va face nominalizările la ședința Delegației Permanente a PNL și nu la televizor.

   http://www1.agerpres.ro/politica/2014/01/22/antonescu-voi-propune-masuri-politice-radicale-la-delegatia-permanenta-a-pnl-21-30-48

   Ștergere
  2. Niste politruci imbacsiti si impotenti. La figurat, ca unuia dintre ei nici macar n-are ce i se scula !
   Si cum se facu, la dreaca, ca toti sa fie de la Penele, partidul asta istoric, de i-or dat la cap lui Cuza, asta de-o facut o unire, ca tot vine maine ziua de 24 ianoare !
   Din pacate, ne creapa oamenii de valoare si ne raman leprele !
   Ne plangem de incompetenta, de lipsa de reactie, de nepasare si de alte ma doare-n pula !
   Pai uitati-va cum gem ministerele si institutiile statului de politruci imputiti, de nepoti si verisoare analfabete, de fel de fel de neamuri puse prin posturi cheie, cu facultatile facute la Universitatea Internationala Biosferica de Vest, intr-o joi, si de alte jeguri de care nu are nimenea curaj sa se lege, intrucat funia care-l tine duce direct la varful piramidei !
   Fereasca sfantul de frun dezastru mai acatarelea, ca au pochii de munca un an intreg, cu pomenile si colivele !

   Ștergere
  3. Totusi, trebo sa recunosc ca a fost o autoritate, pregatita din toate pdv, insa nu a avut cu cine coopera, nici la nivel decizional si nici la nivel operativ-actional-agitational !
   Aceasta autoritate se denumeste ministerul dezbinarei nationale, care supt luminoasa conducere a ministrului Dobriteanu si al purtatorului sau de cuvant Contraamiral de apa Erga Omnes Fratescu Tiberila, a pregatit, aproape instant, tehnica si resursele necesare de localizare, scotocire, salvare, bla-bla ! Insa, spre stupoarea meapeneului, nu a solicitat nimenea interventia trupelor speciale, alea de apar pe prima pag din Obositorul Militar, zmangalite pe muie cu crema de ghete, care sar din avion drept in cap, care fac supravietuirea prin Delta cate o luna, bla, bla !
   Ce chestie dom'le, ce chestie !

   Ștergere
 14. Mneata !
  Greata !
  Ai di pula me, iar e joi ! Iar vine jiaga-jiaga !
  Ioi !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pese: am incercat zadarnic sa strabat spre mosie, insa serii succesive de grupuri umane, masive si compacte, mi-au facut practic imposibila iesirea din Bucuresti.
   Asa am aflat ca, de fapt, acele mese mari de oameni ce se buluceau catre capitala, nu sunt altceva decat investitorii straini, care n-or mai gasit tacsiuri la aeroport si or luat-o pe jos, in pas viu, ca sa investeasca in cele mai bune investitii !

   Ștergere
  2. Pese: bine ca nu s-o extins rascolutia de la Kiev ! Doamne feri !
   Ca aia, dupe cum vazui, or pornit la rascolutie cu Fratii Cliciko in frunte, de aia e bataie adevarata, laiv !
   Daca am avea si noi niste Fratii Bute, de astia, cred ca nu ne-am plictixi, n-asa ? Da nu avem noi aciulea, decat baroni locali, zonali si coloniali !

   Ștergere
 15. Preluare de acusica egsagt un an !
  =================================
  miercuri, 23 ianuarie 2013

  Stiri dureroase, strecurate cu maestria sarpelui: pe nesimtite! Datoria externă totală a României, de speriat: a ajuns la aproape 100 miliarde euro

  Curs BNR, Cursul valutar BNR la zi, Curs euro

  1 EURO = 4.3571 RON

  1 USD = 3.2658 RON

  1 EURO = 1.3342 USD

  2012 ~ 100 miliarde euro ! De achitat !!!
  1989 Terminat de achitat: 11 miliarde dolari !!!
  ====================================

  Cum stam acusica, dupa inche un an ?
  Las ca stiti voi !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Datoria externă a României sub Traian Băsescu: de la 21 la 101 mld. de euro.
   =====================
   26 May 2013.
   Datoria externă a României a crescut de la 15 mld. euro, în 2001, la 101 mld. euro, în martie 2013. În prezent, statul este dator străinilor cu 37 mld. euro, iar băncile şi companiile private cu 64 mld. euro. Față de decembrie 2004, când Traian Băsescu a ajuns președintele țării, datoria externă a crescut cu 80 mld. de euro, de la 21, la 101.

   În decembrie 2008, când a început criza, datoria externă totală a țării era de 72 mld. euro, din care statul avea 11 mld. euro, iar firmele private şi băncile 61 mld. euro, scrie ZF.ro. Din datoria externă suplimentară acumulată în timpul crizei, statul este responsabil de 26 mld. euro, în timp ce sectorul privat şi-a mărit expunerea faţă de exterior doar cu 3 miliarde de euro.

   Cu alte cuvinte, de patru ani, 90% din banii care vin din exterior în România sunt împrumutaţi de către stat, iar firmele private şi băncile doar îşi re­înnoiesc liniile de finanţare.

   La sfârşitul lui 2008 datoria externă asumată de guvern era de sub 11 mld. euro, reprezentând mai puţin de 15% din datoria totală, iar acum se îndreaptă spre 30% din datoria externă totală. Evoluţia este influenţată de împrumutul record de aproape 20 mld. euro, contractat de România începând cu anul 2009, de la finanţatorii externi.

   Ministerul Finanţelor are de rambursat în acest an un miliard de euro către FMI, iar BNR are de dat înapoi aproximativ patru miliarde de euro. În plus, 2013 este anul de scadenţă pentru bonduri deno­minate în euro, emise pe piaţa locală, în sumă de 1,8 mld. de euro.

   Datoria pe termen scurt

   Datoria externă pe termen scurt, principala vulnerabilitate ce a trimis România în corzi la sfârşitul lui 2008, a ajuns în martie la 20,3 mld. euro, reprezentând 20% din datoria externă totală. Nivelul s-a îndepărtat de maximul înregistrat în 2008.

   Datoria externă pe termen scurt – cea mai periculoasă în contextul instabilităţii pieţelor financiare externe – reprezintă împrumuturile luate din străinătate de stat, bănci şi companiile private, și care trebuie returnate în următoarele 12 luni.

   Partea pozitivă este legată de reducerea datoriei private faţă de străinătate.

   Cea mai mare parte a datoriei externe, respectiv 80% din total, este reprezentată de împrumuturile pe termen mediu şi lung, care au ajuns la sfârşitul primului trimestru la 80,8 mld. de euro. Creşterea faţă de sfârşitul anului 2012 este de 2,6%.

   http://www.dcnews.ro/2013/05/datoria-externa-a-romaniei-sub-traian-basescu-de-la-21-la-101-mld-de-euro/

   Ștergere
 16. Victor Ponta vrea sa infiinteze un comitet de interventie in situatii de urgenta care exista deja
  de Claudia Pirvoiu HotNews.ro
  ===============================
  Geaba ! Puteti sa inventati voi ce comitete si comisii vreti, ca tot batuti in cap sunteti ! Si veti ramane, in vecii vecilor, AMIN !
  O gasca partinica de derbedei si de oportunisti ! De hoti ce-nfunda deja puscariile, de sefi de mafii personale, de plagiatori, de afaceristi dubiosi si de tepari nenorociti !
  N-aveti nimic in comun cu spiritul national, cu pulimea marunta, cu nevoile morometilor !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Iar in timp ce oamenii mureau si inghetau de frig, primul plagiator al tarii dadea din clampa pe la nush ce posturi teve ! In loc sa conduca operatiunile "interministeriale", ca de aia e platit ! Nu doar sa inventeze fel de fel de taxe si impozite pe stalpi, pe panouri si pe cosurile de gunoi !

   Ștergere
  2. Pese: de te uiti pe siviurile astora de se fac ca ne conduc destinele, iti vine sa ti-o iei la laba ! Ramai siderat si fara oxigen, cate studii, cate cursuri, cate stagii, cate comunicari stiintifice, cate doctorate, cate titluri academice, cate carti si reviste au la veata lor !
   In realitate, n-au habar de nica !
   Se vede cu ochiul liber, nu trebo cercetat si nici demonstrat !

   Ștergere
 17. hai ba las-asea !!! c-or fost votati de pulime,n-asa??
  PS si adminu ne lamureste ce dastept e crinu!!! trage si el(crinu) concluzii pa pagina anterioara(crinu pulii)

  RăspundețiȘtergere
 18. 70% si ceva peste
  Te-n gurita pmt-ule si tu ai votat cu ei!! Acu ce te mai caci pe tine?
  Ori vrei sa scot din arhiva ce clampaneai acu fo 2 ani? Parca esti un pic curva nu barbat.Parca asa ar fi.Ce zici clampaule?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Lasa mue, ca acusica-ti votam miscarea poponara, te-n faringe de uscat.

   Ștergere
 19. Muei Curleoane, am crezut că-ţi funcţionează P-12 ul şi-o să-i localizezi pe ăia săracii de căzură în munţi. Dar tu...Dreaq, toată ziulica stai beat prin şanţurile din Birtolomeu gară...

  RăspundețiȘtergere
 20. PSS acesta a fost un "atac la persoana".....

  RăspundețiȘtergere
 21. Nu mai e niciun P. Radare secundare, ca astea-s pentru colonii.

  RăspundețiȘtergere
 22. Acusica, in direct la teve, guvernul Plagiatore-Privatizatore-Dotore face DREPTATE PANA LA CAPAT, in Cimitirul Militar din Ghencea ! In timp ce politrucii imputiti, de prin cabinetele prezidentiale, ministeriale si baronale, cu tartanele bine infipte in fotolii si cu matul gros al stomacului plin de cacat, mai scapa cate o mica comanda prin interfonul de comunicare cu cabinetul anticameral, de genul: Cristinico, mai baga o cafelutza la muskiul meu, ca ma doare neuronul !
  Zgura ma-tii !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Iar cacatii aia portocalii, de-or nenorocit colonia asta de tot cu politica lor falimentara de taiat, alde piticania boc (boc=cacat in limba turca), clampanesc ca muista la pula despre cat de prosti e astia si cat de destepti puteau fi ei !
   Uitati-va la nulitatea aia peltica, cu muia stalcita de zici c-o supt pula pana la varsta recrutarii si incorporarii, de-i zice Cacalin Pizdoiu, ce idiotenii scoate din el si cum se pricepe el sa arunce cu cacat, intr-un moment in care, o tara intreaga, este consternata de mizeria politica trecuta, prezenta si, mai mult ca sigur, si viitoare !
   Tara lu Dorele !

   Ștergere
 23. Cica Stoe a demisionat. Dar rahatul ala portocaliu de la ssstss ce asteapta? Si ministrul transporturilor?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ala, rahatul, n-are timp, ca tocmai ce e in curs de interceptare a unor telefoane celulare mobile, ce pun grav intr-o lumina defavorabila familia Beseskului, s-asa destul de greu incercata de afacerea Nana si de tunul dat statului colonial de iubitul futalau al primei avocate a tarii !
   De aia n-are timp primul setesist al tarii sa se duca dreaca cu tot cu structura asta de tip trotkist ! Care ar treboi urgent desfiintata !

   Ștergere
  2. Pese: pe surse, se vehiculeaza ca noul ministru va fi liberalul Traian Igas, intrucat, intre timp, a reusit sa-si finalizeze studiile pe bune ! Ca sa nu se mai spuna ca a aptsolvit numai scoala cu clasele 1-10 de tamplari-dulgheristi !

   Ștergere
  3. Pese: dupe care ii va loa locul prin inlocuire domnul doctor profesor conferentiar universitar general secretar executiv de partid Izmana Cliporici !
   Cica asta are o pregatire deosebita in depistarea, interceptarea si inoportunarea eficienta a situatiilor de criza si securitate nateonala, ca cele intamplate de curand in muntii Apuseni ! Numai ca nu a fost solicitat sa acteoneze, se pare !
   Eote ce siviu are:
   ========================
   Implicare in proiecte si programe politice ale PSD
   Propunere legislativă privind comunitatea de informaţii pentru securitatea naţională a României
   Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
   Propunere legislativă privind Strategia de Securitate a Romaniei
   Propunere legislativa privind Pachetul de Legi ale Securitatii Nationale:
   Lege privind activitatea de informaţii, contrainformaţii şi securitate
   Lege privind statutul ofiţerului de informaţii
   Lege privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
   Lege privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
   Lege privind regimul legal al interceptărilor
   Lege privind controlul parlamentar asupra activitatii de informaţii, contrainformatii şi protecţie
   ===========================

   Pai, va dati voi seama, daca se baga izmanarul, fost sef de mafie personala, cum ii intercepta pe aia ?
   Aintz-ttzvai !

   Ștergere
 24. Buei, n-avem ce alege in tara asta. Oamenii cinstiti s-au ascuns pe unde au putut.
  Au ramas la bataie doar rahatii!

  RăspundețiȘtergere
 25. O zi buna si mue de 5***** !
  Fug, ca m-or sunat betivanii aia de meseriasi ca or venit armaturile pentru temelia gardului si ca se apuca de turnat betoane !
  Plec dreaca, ca astia imi vand cimentul mintenas !
  Ioi, bine ca nu mai ploaie si nu mai ceata !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pese: sper sa ma intorc repede, ca sa nu perd juramantul lui Igas !
   Parca asea or spus astia, ca Igas urmeaza, nu ? Apoi fostul ministru al dezbinarei nateonale, cumatrul regimentelor si nasiul brigazilor, huOprea Botezatorul, n-asa ?
   Asta si-l aduce purtator de cuvant pe Erga Omnes si, pentru prima data in istorea moderna a armatii, va infiinta si fonctia de purtatoare de cuvant, ce va fi incadrata de doamna Lupul !

   Ștergere
  2. Klaus Johannis va fi ministru de interne.

   Ștergere
 26. Muei, lucrezi noaptea pe fulgeratura?

  RăspundețiȘtergere
 27. Uai, din anumite motive, am sa mananc rahat pe postul asta, pana cand ne-o pune Nenea Bozea un post nou !

  RăspundețiȘtergere
 28. Aflu de pe saitul SCMDemoralizate ca, la conducerea Directiei de Cadre a Armatei va fi numit Contracufuritul Tiberila Fratiu, alias Erga Omnes !
  Eote:
  http://scmdfiliala1craiova.blogspot.ro/2014/01/scrisoare-deschisa-adresata-domnului.html
  =========================

  Daca-i asa, nu pot decat sa reiterez ca suntem tampiti pe deplin !
  Mai mult nu am ce sa spun !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pese: dupa o logica simpla si fireasca inseamna ca, dupa HuOprea la Militie si Tiberila Utecila la Directia de Cadre, urmeaza Zisul la sefia Mestemeului !
   Un izmanar, un pitic utecist si un fost sef de gheaze-responsabil cu primirea-distribuirea casului proaspat catre Consiliul Superior al Armatei !
   Doamne feri, in ce tara traim !

   Ștergere
  2. Pese: sau, ma rog, CPSAul ala, de pe timpul lui taica Ilie Ceausescu !

   Ștergere
 29. In acelasi timp, de pe saitul oficial al meapene rezulta ca, din luna dec 2013, "Decembrie 2013 - Şeful Direcţiei Management Resurse Umane" este un general intitulat Marian Tase !

  Nu ca ar conta foarte tare in cotidianul existentei mele zilnice, insa parca ma racaie la cur numele asta de Tiberila Fratiu Erga Omnes !
  Si parca prea pute a politrucizarea armatei, pe criterii de gasco-partinice !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Eote si lindicul:
   =====================
   http://dmru.mapn.ro/index.php?pag=conducere

   Ștergere
 30. Ai di pula me, iar e dimineata !
  Iar e jiaga-jiagaaaa !

  RăspundețiȘtergere
 31. LA MULTI ANI DE ZIUA UNIREI !
  Suntem ase de uniti, de nici dreaca nu ne mai poate dezlipi !
  Ca de exemplu cacum ar hi...sa zicem cripto-comunistul Iliescu, de la Anecemerere cu neo-bolsevicul Dogy, de la ScemeDemoralizate !
  Ori, ca sa hiu mai elocvent, cacum ar hi kiorul statului cu plagiatore-dottore-privatizattore !
  Cam asa de uniti suntem !

  RăspundețiȘtergere
 32. Pese: si anul trecut, pe vremea aiasta, ieream foarte uniti ! Cum ne mai crepam noi capatanile si cum ne mai tumefiam muiele, pe o tema foarte draga noua: penziile !
  Ce vremuri bre, ce vremuri ! Ce unire, in cuget si-n nesimtiri !
  Ioi !

  RăspundețiȘtergere
 33. Ioi, ce unit ma simt in acest moment !
  Chiar strans unit ma simtesc ! Sentimentul asta profund al unirei imi provoaca, asea, un fior, de placere foarte placuta ! Un tremurici, ca atuncea cand faci pishuka si simti cum te eliberezi de energiilii negative, da si de fro 6 sticle de bere, proaspat procesate !
  Ioi, ce-mi place unirea !
  Cred ca de asta l-or curatat pe Cuza la coaie, de zapada, la Iasi, n-asa ?
  Ca trebo sa vina autoritatile, buluc !

  RăspundețiȘtergere
 34. Uoai ce zi minunata! Cu huoOprea la interne pina si cu ala din sssts parca vad mai bine luminita. Luminita luminarii de la capul mortului. Saraca tara.

  RăspundețiȘtergere
 35. Uoai, ce mandru ii huoOprea la interne.
  Si pulica ala de premier zice ca izmenaru ii ,,militar ca si dumneavoastra'', adicatelea ca toti functionarii aia statut mai special, ajunsi pe functii prin reltii de familie si partid. Si mai vine si iarna. Prin surprindere, DESIGUR.

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite