Google Translate

luni, 4 mai 2015

Romania, proteste! Proteste masive în toată țara împotriva tăierilor abuzive de păduri - 9 mai. Locații proteste. UPDATE. Padurile Austriei. Cum se valorifică pădurile în Austria


  Defrișările, mai ales cele ilegale, au atins cote alarmante în țară. Problema nu mai este una punctuală, izolată sau locală, ci atinge siguranța națională și viitorul nostru. Părtași marii despăduriri se fac: Guvernul României, Ministerul Mediului, Austriecii de la Holzindustrie Schweighofer, Kronospan şi Egger, Romsilva, șefii de Ocol Silvic, baronii locali și noi toți, prin lipsa de atitudine.


          Ritmul actual al despăduririlor și modul total hazardat de exploatare (adesea ”în ras”, fără a se ține cont de niciun criteriu ecologic) au și vor avea următoarele efecte negative:

- sporirea fenomenelor de risc hidrologic: viituri și inundații. Versanții despăduriți nu mai pot reține precipitațiile, care se scurg vertiginos în albii. Rezultă deci tot mai multe pierderi materiale și de vieți omenești. Rezultă de asemenea necesitatea de a investi în sistemele locale de protecție (îndiguiri, înălțări de poduri etc). Acestea sunt necesități induse artificial, apărute în urma defrișărilor...

- sporirea fenomenelor de risc geomorfologic: alunecări, surpări, prăbușiri de roci, ravenări, eroziunea solului. În urma acestor fenomene de risc, crește cantitatea de suspensii în apele unor râuri, putând fi afectate fauna piscicolă și ecosistemele respective. Unele lacuri hidroenergetice vor avea un ritm de sedimentare mai rapid decât cel estimat în momentul amenajării. Unele drumuri pot fi tot mai afectate de descărcările de materiale de pe versanți etc.

- pierderi financiare uriașe în domeniul turismului montan, agroturism, ecoturism și turism cultural. Sunt distruse drumurile de acces de utilajele forestiere, este sluțit peisajul; practic sunt eliminate resursele acestor tipuri de turism.

- pierderi de locuri de muncă în domeniile: meșteșuguri populare (pe baza lemnului), turism.

- schimbări climatice locale: afectarea regimului termic și pluviometric, aridizare. Primele implicații vor fi asupra agriculturii...

- reducerea biodiversității, afectarea habitatelor (râsul, ursul, lupul)...

- reducerea celei mai valoroase rezerve a României (pădurea), prin rolul său multiplu: ”plămân verde”, combustibil tradițional, material de construcție valorificat tradițional (nu în mod industrial și abuziv), moștenire primită și lăsată mai departe pentru ca și nepoții noștri să se bucure de ea. Se pare că unii se bucură la buzunarele pline de acum, dar nu le pasă de blestemele pe care le vor primi peste 10 ani.

          Nu există dezvoltare sustenabilă! Nu există dezvoltare durabilă! Acestea sunt vorbe în vânt, de care se folosesc unii să scoată niște bani din niște proiecte. Gargara cu economia sustenabilă este folosită în țările dezvoltate, ale căror corporații fac prăpăd când ajung în țările cu un grad de corupție mai ridicat. Moralitatea lor este egală cu 0. De la copiii din China care montează jucării pe nimica toată, până la poluarea inimaginabilă din țările subdezvoltate și la exploatările de aur, gaze de șist și lemn în România, toate sunt operele celor îmbrăcați la costum, care ne vorbesc moral despre dezvoltare durabilă, dar de fapt ceea ce lasă ei în urmă se numește prăpăd...          Așadar, sâmbătă 9 mai, cu începere de la ora 16.00, vor avea loc proteste masive în toată țara împotriva exploatărilor ilegale și abuzive de păduri. De menționat că e vorba de despăduriri abuzive, nu ilegale, întrucât au reușit de cele mai multe ori să confere cadru legal acestei mari furăciuni.

Locații proteste:

- București, 16:00, intrare Herăstrău dinspre Charles de Gaulle
- Alba Iulia,
- Brașov, 15:00, Prefectură
- Cluj-Napoca, 16:00, Piața Unirii
- Focșani, 16:00, Piața Unirii
- Iași, 16:00,
- Ploiești, 16:00, parc Nichita Stănescu
- Oradea, 16:00, str. Republicii (pietonală) lângă statuile de fier
- Sibiu, 16:00, Piața Mare
- Suceava, 16:00,
- Târgoviște, 16:00, Platou Prefectură
- Timișoara, 16:00, Opera Națională
- Vaslui,

- Viena, 19:00 (ora locală), Favoritenstraße
- Paris, 16:00 (ora locală), probabil Trocadero
- Montreal, 16:00 (ora locală), 1010 Sherbrooke Ouest

Pentru detalii și actualizări, urmăriți pagina facebook a evenimentului!

https://www.facebook.com/events/1602849166652773/

Sursa: http://geografilia.blogspot.ro/2015/05/proteste-masive-in-toata-tara-impotriva.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEO:
=====================


Holzindustrie Schweighofer & Illegal Timber
  
Environmental Investigation Agency (EIA), o organizatie de mediu cu birouri in Washington D.C. si Londra a dat publicitatii filmari care expun conducerea companiei Holzindustrie Schweighofer Romania, cel mai mare procesator de rasinoase din tara, acceptand cu buna stiinta si recompensand lemnul taiat ilegal printr-un system de bonificatie.
http://www.eia-global.org

The Environmental Investigation Agency (EIA), an environmental organization with offices in Washington, D.C. and London, has released a new video exposing the leadership of the largest forest products company in Romania, the Austrian-based Holzindustrie Schweighofer, willingly and knowingly accepting illegally harvested timber and incentivizing additional cutting through a bonus system.
http://www.eia-global.org

Romania Parliament photo by Jorge Láscar (https://www.flickr.com/people/8721758...)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Padurile Austriei. Cum se valorifică pădurile în Austria
===================================

Dacă Austria a acaparat o mare parte din fondul forestier de la noi, exploatând fără milă lemnul din pădurile noastre, aşa cum am aflat de curând, să vedem cum sunt îngrijite şi valorificate pădurile din Austria şi ce venituri le aduc ele austriecilor, poate luăm şi noi vre-un exemplu….

În Austria, pădurile acoperă  3,96 Milioane de  hectare, adică circa 47% din suprafaţa naţională. (În ţările scandinave procentele sunt mult mai mari: 75% din teritoriul ţării e împădurit în Finlanda, 68% în Suedia). În Europa centrală, de exemplu, 41% din teritoriu e împădurit în Slovacia, 33% în Cehia.

Se pare că la noi procentul de păduri ar fi cam 27%, dar în aceste raportări intră şi suprafeţe care au fost de fapt rase de mult.
Dezvoltare forestieră durabilă
Suprafeţele împădurite au crescut în mod constant de câteva decenii, cu circa 5100 ha/an.
 
Practic aproape toate pădurile austriece sunt considerate semi-naturale, parte dintre ele fiind chiar virgine.
 
Mai mult de jumătate dintre tăierile definitive sunt tăieri de regenerare, de ameliorare a pădurilor bătrâne şi tăieri de mică întindere.
 
Economia forestieră austriacă în 2005
Suprafaţa de păduri3,96 milioane hectare
Stoc de lemn pe picior1095 milioane m3
Creştere anuală netă31,3 milioane m3
Recoltare de lemn18,8 milioane m3
Din care tăiere de copaci16,47 milioane m3 (jumătate din cantitatea care creşte anual)
Valoarea producţiei:primare1,21 miliarde €
Prima prelucrare -cherestea
Producţie cherestea11,1 milioane m3
Valoarea producţiei de cherestea2,03 miliarde €
Export de cherestea7,3 milioane m3
Valoare export cherestea1,2 miliarde €
Producţie hârtie, carton etc4,95 milioane tone
Cifră de afaceri hârtie3,41 miliarde €
Valoare export hârtie2,79 miliarde €
 
Observăm că austriecii au grijă să nu taie decât jumătate din creşterea anuală netă a pădurilor lor şi obţin la export 10,71 miliarde euro pe cherestea şi hârtie obţinute din lemnul brut în valoare de 1,21 miliarde euro, din care îşi acoperă desigur şi necesităţile interne.
 
Global, valoarea adăugată de sectorul forestier este estimată la 4,8 miliarde €, provenind din: 1 miliard din exploatarea pădurii, 2 miliarde din transformarea în cherestea , 1,8 miliarde din producţia de hârtie şi carton.

În schimb la noi, se estimează că am pierdut 5 miliarde de euro din defrişări ilegale. De fapt pagubele sunt mult mai mari, dacă avem în vedere şi distrugerea solului montan,inundaţiile, alunecările de ten, modificările climatice şi poluarea ce urmează defrişărilor.Reglementările forestiere în Austria
 
În Austria legile ce protejează pădurea sunt vechi şi foarte severe.
 
Exploatarea pădurilor nu este autorizată decât în măsura în care plantaţiile tinere înlocuiesc arborii tăiaţi. Nu sunt permise decât în mod excepţional proiecte comunale (drumuri, habitat etc) în zonele împădurite. Tăierile la ras a mai mult de o jumătate de hectar trebuie să facă obiectul unei cereri oficiale către autorităţi, iar tăieri pe mai mult de 2 ha sunt total interzise. 
De ce nu se adoptă şi la noi o astfel de lege?

 Domeniile forestiere de peste 500 ha trebuie să fie conduse şi exploatate de un personal format la şcoli recunoscute de Stat. Când e vorba de zone recreative, pădurile trebuie să fie deschise publicului, cu excepţia zonelor de cultură, de tăieri şi de arbori dezrădăcinaţi, căzuţi. Culegerea de ciuperci şi de fructe de pădure e limitată. Sunt interzise velocrosul şi orice activităţi care pot dăuna pădurii, în mod special depozitele de gunoaie.
 
Legea forestieră fixează ca obiectiv salvgardarea pădurii, garantându-i patru funcţiuni principale, pentru fiecare dintre ele fiind luate măsurile necesare.
 • Funcţiunea economică are ca obiectiv producţia durabilă a materiei prime lemnoase.
 • Funcţia de protecţie vizează minimizarea catastrofelor naturale, degradărilor mediului, protejarea solului de spălare, de alunecări sau ruperi de teren.
 • Funcţia de mediu vizează un echilibru între climat şi ciclul apei, purificarea şi reinnoirea aerului şi apei şi reducerea noxelor sonore.
 • Funcţia recreativă priveşte pădurile folosite pentru recreere şi turism.
Aducerea la îndeplinire a obiectivelor prevăzute este sarcina autorităţii administrative federale. (ministerul de resort). Totalitatea suprafeţelor forestiere, fie că sunt propriete privată sau publică, sunt puse sub controlul acestei autorităţi. Rolul ei este de a veghea la aplicarea legilor şi de a-i sfătui pe proprietari prin intermediul camerelor de agricultură . Adeziunea la camere este obligatorie. Toţi proprietarii de exploatări agricole şi de păduri sunt automat membri ai camerelor de agricultură. Conferinţa preşedinţilor camerelor de agricultură influienţează formularea politicilor permiţând stabilirea de decizii prin consens între toţi actorii.
 
Prezervarea şi întreţinerea de terenuri forestiere sunt asigurate cu ajutoare şi subvenţii, programele fiind concentrate pe construirea de drumuri forestiere, plantarea de păduri mixte şi punerea în aplicare a programelor de protecţie contra bolilor. Se întreţin furnicarele şi se pun cuiburi pentru păsări. O centură de pădure stabilă oferă cea mai bună protecţie contra avalanşelor şi apelor torenţiale, sistemul de protecţie tehnică a pădurilor preconizează o sinteză de resurse tehnice şi biologice şi forestiere.
 
Reîmpădurirea zonelor cu altitudine înaltă, ameliorarea pădurilor de protecţie , ca şi aplicarea mijloacelor tehnice contribuie la armonizarea tehnologiilor moderne pentru a păstra sau a înlocui echilibrul ecologic. Prin intermediul planificării zonelor periculoase, acest serviciu îşi aduce contribuţia importantă la amenajarea teritoriului.
 
Sensibilizare
Campanii specifice, dialog naţional asupra politicilor forestiere
Austria dirijează de la creaţia ei Echipa FAO/CEE de specialişti în relaţii publice în sectorul pădurilor şi industriei forestiere , cunoscută şi ca Reţeaua de comunicaţii forestiere a FAO şi a Comisiei economice a ONU pentru Europa.
 
Activităţi internaţionale
Divizia de regularizări a torenţilor şi de stăpânire a avalanşelor a format specialişti în prevenirea şi stăpânirea eroziunii, în regiunile muntoase ale ţărilor în curs de dezvoltare . (La noi însă, nu vedem că ne-ar ajuta în acest domeniu)
Din 1993 în 1996 un program special de sprijinire a gestiunii durabile a pădurilor din ţările în curs de dezvoltare a finanţat 35 de proiecte în 16 ţări din America Latină, din Africa şi din Asia de Sud-est.
(la noi, insă, nu desfăşoară nici un program de acest fel)
 
Vânzarea lemnului
În pădurile private, partea de lemn vândut pe picior este foarte scăzută, neglijabilă. Cele 40 de întreprinderi mari de prelucrare cumpără deseori lemn „ dat spre uzinare”, ceea ce reprezintă 50-60% din volumele vândute. Restul, adică 40-50% din volume este vândut sub formă de doborâturi (arbori căzuţi) aduse la începutul drumurilor forestiere.
 
Contractele de aprovizionare pe mai mulţi ani sunt rare, contractele cele mai frecvente nu depăşesc câteva luni. 


(Doar cu noi vor să facă un contract pe 10 ani – că tot am avut de câştigat din contractul precedent, nu?). 
 
Pădurile publice (federale) austriece  sunt administrate de ÖBF,societate devenită independentă în 1996, dar Statul rămâne proprietar cu 100%.
 
Observăm că Austria obţine venituri mari din păduri, punând accent pe valorificarea superioară a lemnului şi având o grijă deosebită ca această resursă preţioasă să crească mereu, pentru a continua să aducă numeroasele beneficii atât economice, cât şi de optimizare a mediului înconjurător. Noi “obţinem” însă doar pagube! Cum e posibil?
 
La noi, în schimb, doar în 2 ani au dispărut 280 000 ha pădure! Iar împăduririle pe locul pădurilor tăiate integral ar putea să fie compromise, pentru că stratul de sol fertil de pe stâncile munţilor este spălat rapid de precipitaţii în lipsa copacilor care să-l stabilizeze, iar refacerea lui se face în milioane de ani!
 
Firma austriacă HolzIndustrie Schweihoffer defrişează în voie munţii Apuseni, care iau lemnul de bună calitate la preţ mic şi îl exportă în stare brută în Japonia , în China sau în Indonezia. fără ca românii să aibă vreun profit. Timp de 10 ani, firma austriacă a avut dreptul să-şi aleagă orice zonă şi să radă pădurile fără oprelişte, ceea ce desigur nu ar fi avut dreptul în Austria.

 Firmele româneşti de mobilă se plâng că nu mai au materie primă pentru produsele lor.
La Borşa, în Maramureş, în acelaşi timp, se defrişează pe scară largă. Pe zeci de kilometri zace lemn tăiat, ce aşteată să fie încărcat în maşini cu numărul ascuns, conform cu emisiunile tv.

 6000 de hectare de pădure au intrat în posesia d-lui Frank Timiş, acelaşi care ne-a băgat şi în mizeria cu Roşia Montană Gold Corporation. Începând din 2005, companiile străine defrişează fără limite munţii noştri. Suntem singurii de pe continent care permit vânzarea pe scară largă a pădurilor şi care nu limitează tăierile de lemn din păduri.

 500 000 de hectare de pădure au fost date la preţuri ridicole, folosindu-se filiere de retrocedări e bază de acte falsificate. Dar autorităţile statului român sunt inexistente?
 
Dacă s-a stabilit că actele folosite la retrocedări au fost false, de ce nu se anulează acele retrocedări şi de ce nu se incriminează penal firmele implicate?
 
 Sursa: N/A Zone
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Holzindustrie Schweighofer, acuzată public de tăieri ilegale de lemn în România
Protest al societăţii civile depus la Ambasada Austriei din Bucureşti

Marţi, 5 mai, în cadrul evenimentului internațional de depunere a unui scrisori de proteste către ambasadele Austriei din 14 oraşe, semnată de 34 de ONG-uri şi grupuri informale, un grup de cinci reprezentanţi ai societăţii civile din Bucureşti s-a întâlnit cu reprezentanţii Ambasadei Austriei, respectiv cu dl. Jürgen Heissel, Ministru Plenipotentiar, şi cu dl. Rudolf Lukavsky, coordonatorul secţiei comerciale a Ambasadei, care funcţionează ca o platformă de promovare a economiei austriece, sub denumirea de Advantage Austria.

Scopul reprezentanţilor celor 4 organizaţii (Asociaţia T.E.S.L.A, Grupul fără Fracturare, Comunitatea Uniţi Salvăm, Asociaţia Artă pentru Drepturile Omului) a fost acela de a prezenta nemulţumirile societăţii civile din România referitor la comportamentul firmelor austriece, în special al Schweighofer Holzindustrie (SH), pe fondul scandalului declanşat de flagrantul filmat de organizaţia americană EIA, şi dat publicităţii, de curând, în România, respectiv lobby-ul său agresiv, inclusiv prin folosirea Ambasadei Austriei, dar şi practicile ilegale pe care aceasta le foloseşte, conform multiplelor materiale din presă. Discuţia a atins şi subiecte conexe, care ţin de modul în care firmele austriece din România, din domeniul energiei neregenerabile (combustibili fosili, OMV Petrom), dar şi din domeniul celei regenerabile, respectiv microhidrocentrale, folosesc standarde duble (diferite de cele din Austria), producând prejudicii de mediu considerabile fără să plătească daune comunităţilor afectate.

În prima parte, reprezentanţii ONG-urilor au prezentat Ambasadei problema tăierilor ilegale şi a faptului că Schweighofer Holzindustrie practică achiziţia de lemn ilegal, oferindu-se să transmită Ambasadei mai multe informaţii în acest sens. Dl. Ministru Plenipotenţiar Heissel le-a comunicat că Ambasada urmăreşte cu mare interes această situaţie încă de la declanşarea scandalului şi că nici ei nu au mai multe informaţii decât reprezenanţii societăţii civile. De asemenea, s-a discutat despre premiul înmânat de dl. Ambasador Reiweger în octombrie 2014 companiei Schweighofer Holzindustrie, premiat ca investitorul austriac al anului şi măsura în care acest premiu îi va fi ridicat, în cazul în care acuzaţiile la adresa SH se dovedesc a fi reale.

Reprezentanţii societăţii civile au întrebat, în mod insistent, dacă Ambasada va da un comunicat prin care să condamne comportamente economice similare cu cel de care SH este acuzat de mai multe părţi, răspunsul d-lui Lukavsky, de la secţia comercială, fiind că este evident că ambasada condamnă aceste practici. Reprezentanţii societăţii civile i-au răspuns că acest lucru nu este deloc evident, mai ales având în vedere lobby-ul făcut de ambasadă pentru Schweighofer, asupra căreia planează de multă vreme multiple acuzaţii, care sigur au ajuns şi la urechile reprezentanţilor Ambasadei, şi că singura modalitate prin care acest luru este comunicat fără echivoc este printr-un comunicat de presă, ca minim gest de respect pentru cetăţenii români.

S-a discutat despre situaţia forestieră dinAustria, comparativ cu cea din România, şi de cât este de strict regulamentul înAustria. Domnul Lukavsky a încercat să îi convingă pe reprezentanţii societăţii civile că nu este vina Ambasadei austriece dacă în România nu se respectă legile, precum şi de beneficiile intrării unui magnat precum SH pe piaţa românească, care a crescut investiţiile, beneficiile fiind reciproce. Dl Lukavsky a răspuns argumentului legat de pierderea celor 50.000 de locuri din industria mobilei, prin incapacitatea accesului fabricilor de lemn la materialul lemnos, întrucât SH a ajuns să dicteze preţul şi beneficiază de tratament preferenţial de către Romsilva, contraargumentând cu faptul că preţul lemnului era scăzut în România, faţă de piaţa globală, şi asta era o problemă. De fapt, Schweighofer nu a făcut decât să aducă preţul lemnului în România la nivelul preţului internaţional al lemnului, făcând ca România, prin Romsilva, să profite, prin încasarea de sume mai mari faţă de cât primea până atunci pe lemnul vândut micilor procesatori locali.

Practic, faptul că Schweighofer face imposibilă producţia de mobilă din România nu este deloc o problemă pentru ataşatul comercial austriac, care vede problema resurselor de lemn ca o comoditate a cărei destinaţie (primordială) ar trebui să fie cea de comercializare pe piaţa globală, precum petrolul. Argumentele protejării economiei locale, a micilor producători de mobilă români, au părut să nu aibă niciun fel de rezonanţă în dl. Lukavsky, a cărei viziune economică pare strict focusată pe pieţele globale. Dânsul consideră, de asemenea, că sunt prea puţine drumuri forestiere în România, ceea ce face imposibilă exploatarea judicioasă, ajungându-se să se taie doar de pe marginea pădurilor. Și asta în contexul în care mulţi specialişti în domeniu reclamă faptul că, sub noul Cod Silvic, se promovează tot construirea masivă de drumuri forestiere, care vor duce la defrişarea şi mai agresivă a pădurilor.

Legat de subiectul limitării concurenţei, referitor la introducerea limitei de 30% pentru un procesator de lemn în noul Cod Silvic, dl. Lukavsky a subliniat că este anticoncurenţială şi încalcă legislaţia europeană. Reprezentanţii societăţii civile au argumentat, însă, că un stat poate introduce prevederi restrictive privind producţia şi exportul de materii prime, tocmai pentru a îşi proteja anumite ramuri economice de prelucrare a acestor materiiprime (pentru a evita statutul de ţară exportatoare e materii prime, cum este cazul frecvent al coloniilor), dând ca exemplu Bulgaria, care a interzis, de curând, exportul de masă lemnoasă brută pe o perioadă de 3 luni, măsură pentru care nu a fost sancţionată de Comisia Europeană, ceea ce dovedeşte că legislaţia europeană lasă totuşi spaţiu de manevră tărilor membre. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în Ucraina, unde, acum o lună, Parlamentul a votat o lege care interzice exportul de material lemnos pe o perioadă de 10 ani, începând cu 2016.

Discutând de comparaţia dintre problema pădurilor în Austria şi cea în România, dl. Lukavsky ne-a mai spus că în România se exploatează jumătate din cantitatea de masă lemnoasă exploatată în Austria (n.red – aceste statistici ar trebui să ne parvină, pentru a le da crezare, şi mai e şi întrebarea dacă în cele pentru România suntcuprinse şi tăierile ilegale), şi că nu cantitatea exploatată e problema, cantităţile fiind mici, de fapt, ci modul în care acest lucru are loc şi faptul că defrişările au loc în anumite zone. Cu toate acestea, Austria are 47% suprafaţă împădurită, în creştere cu 3% în ultimii 50 de ani, în timp ce România are aproape jumătate din acest procent acoperit cu păduri (oficial, 27%), cu un ritm dramatic de scîdere ăn ultimii 25 de ani, cel mai accentuat şi mai alarmant din Europa. Este greu de imaginat cum poate fi acceptabil acest argument propus de dl. Lukavsky, în orice tip de dezbatere pe cifre, cu cel mai mic iz de sustenabilitate, dincolo de discuţia strictă pe cifre.

Standarde duble şi statutul de neocolonie est-europeană
Discuţia despre standardele duble i-a determinat pe reprezentanţii societăţii civile să întrebe de ce Ambasada austriacă nu a avut şi obiecţii legate de Codul Silvic, altele decât cele care vizează limitarea cantităţii procesate de către un operator industrial (SH), de ordin economic, şi nu au contribuit şi pe partea de îmbunătăţire a practicilor forestiere, oferind consultanţă autorităţilor române despre managementul sustenabil al pădurilor,aducând şi un input de ordin ecologic, sustenabil. Răspunsul ambasadei a fost că s-a făcut o ofertă de schimb de experienţă cu instituţia similară Romsilva din Austria, dar că autorităţile române nu au fost interesate (această oferă nu a avut loc în contextul negocierilor pentru noul Cod Silvic). Discuţia a atins şi problema fabricii Kronospan, tot companie austriacă, de la Sebeş, care a scos un oraş în stradă, vreme de mai multe zile, şi de faptul că firma a dat în judecată pe o parte dintre protestatari.

Discuţia despre standarde duble de mediu a dus, inevitabil, spre subiectul exploatării hidrocarburilor fosile şi al OMV Petrom, reprezentanţii societăţii civile punând accent pe accidentele multiple, în care apa şi solurile au fost contaminate în mai multe comunităţi din România, şi pe faptul faptul că OMV Petrom refuză să îşi asume responsabilitatea privind contaminarea şi să înlocuiască sursa de apă sau să plătească decontaminarea. S-a prezentat pe scurt cazul de la Ariceştii Rahtivani, cu sonda activă din mijlocul satului, neîmprejmuită (în Austria, toate sondele sunt împrejmuite). De asemenea, li s-a promis reprezentanţilor Ambasadei că leivom trimite mai multe articole privind dezastrele OMV Petrom în ţară.

Discuţia a atins şi subiectul fracturării hidraulice, concluzia reprezentanţilor Ambasadei fiind că este responsabilitatea fiecărui stat de a interzice sau nu fracturarea, că Austria a interzis-o, iar dacă România nu o interzice, este strict problema sa. Dl. Heissel nu era la curent cu planurile de fracturare ale OMV Petrom în România, vizitatorii folosind prilejul să îl informeze că acest procedeu se doreşte a fi folosit de toate companiile petroliere, conform declaraţiilor de presă dinainte de izbucnirea protestelor, despre sonda de explorare pentru gaze de şist forată de OMV Petrom în 2013, despre fracturarea hidraulică folosită de OMV Petrom în Marea Neagră încă din2008. Dl. Lukavsky a ţinut să ne precizeze că OMV Petrom şi-a început activitatea cu o acţiune masivă de decontaminare (n-red – din câte ştim, decontaminarea a fost, este şi va fi făcut pe banii statului român, conform contractului de privatizare a Petrom, extrem de dezavantajos pentru statul român)

De asemenea, discuţia despre standarde duble a dus şi la subiectul fierbinte al microhidrocentralelor de pe râurile de munte şi al dezastrelor produse de acestea în zona montană înaltă din România. Dl. Heissel s-a arătat surprins că ar fi o problemă cu acestea, ştiind că este, totuşi, vorba de energie regenerabilă, reprezentanţii ONG-urilor propunâdu-i să îi trimită informaţii şi în acest sens.
În final, reprezentanţilor Ambasadei Austriei comunicat faptul că din ce în ce mai mulţi oameni din comunităţile afectate de investiţii austriece (OMV Petrom, în toată România, Schweighofer, în judeţele afectate puternic de despăduriri, dar şi companiile din domeniul microhidrocentralelor) au ajuns, prin analogie, să identifice statul austriac ca un stat colonizator, şi că deja este o problemă de diplomaţie economică pe cale să se agraveze şi să degenereze, întrucât din ce în ce mai multe firme austriece ajung în prim-planul celor mai mari scandaluri de mediu, dar şi de acaparare a resurselor, fapt taxat de opinia publică din România.

Din păcate, timpul nu a permis şi o discuţie despre subiectul acaparării de terenuri făcută de firme austriece în România (un documentar extrem de interesant în acest sens se pregăteşte de către un regizor austriac), pentru a întregi imaginea pe care “investitorul austriac” ajunge să o aibă în rândul cetăţenilor români, în detrimentul investitoilor austrieci cu o contribuţie pozitivă la dezvoltarea sustenabilă economică şi de mediu. S-a rezumat, astfel, faptul problema acaparării resurselor vitale de către compaiile austriece (preponderent de către ele), ca fiind o problemă ce deja poate fi definită în termenii de neocolonialismului economic. Reprezentanţii Ambasadei s-au apărat, spunând că faptul că investitorii austrieci sunt printre cei mai numeroşi în România, face inevitabil faptul că companiile austriece ajung cel mai des în colimatorul presei şi al societăţii civile.

Am plecat cu promisiunea că vom reveni cu informaţii despre subiectele discutate, şi că ne dorim un dialog cu Ambasada Austriei în România, de la care aşteptăm o luare de poziţie care să arate respect pentru îngrijorările cetăţenilor români.

Bucureşti, 6 mai 2015
Maria Olteanu,
Preşedinte Asociaţia T.E.S.L.A (Tranziţie energetică sustenabilă, locală, autonomă)
Sursa articolului: activista.ro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

17 comentarii:

 1. Bunicii mei, după mamă şi tată, din Bucovina au avut păduri, dar nimeni, între 1918 şi 1989 nu a tăiat alandala aceste resurse vii. Totul era marcat de pădurar, iar cînd aveai nevoie de lemn de foc sau de construcţii, erai rapartizat la tăieri la cei a căror pădure se încadra în condiţiile de tăiere. Îl cunosc personal şi pe Lupu, fostul senator, care a dat această lege de rahat. Interesul privind cele aproape 20 ha de pădure pe care nevastă-sa le avea ca moştenire în zona C-lung Moldovenesc, au primat în faţa unei legi drepte, echitabile şi care să ia în considerare toate aspectele ce ţin de împăduriri şi exploatare raţională. Nu cred că mai trebuie să avem pretenţii, atunci cînd un hoţ şi un turnător ca Piemen, sau un rahat/ratat ca Flutur, au furat mai bine de 50% din pădurile Sucevei...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ,,Fluture, fluture, dracu sa te scuture...'' O fi vorva despre primata care a adus pentru prima oara intre Carpati ,,lumina invierii'' cu aeroplanul?
   Ștergere
 2. Klaus Iohannis, criticat de jurnaliștii de la Deutsche Welle: Nu putem spune că ar fi existat o relație între firma austriacă și președintele României, dar este cert că acesta a avut exact același punct de vedere. Un articol de: B1.ro | 05 Mai 2015.
  -------------------------------------
  Klaus Iohannis este criticat de jurnaliştii de la Deutsche Welle după ce a fost implicat în scandalul defrișărilor abuzive.

  Iohannis a folosit aceleași argumente prezentate de o firmă din Austria când a cerut Parlamentului reexaminarea Codului Silvic, iar Deutsche Welle notează că președintele a fost prins pe picior greșit când a părut să protejeze operațiunile îndoielnice ale companiei austriece Schweighofer Holzindustrie în domeniul exportului de lemn tăiat în România.

  "Președintele Klaus Iohannis a fost prins pe picior greșit. Nu putem spune că ar fi existat o relație între firma austriacă și președintele României, dar este cert că acesta a avut exact același punct de vedere cu reprezentanții concernului", scrie jurnalistul Horatiu Pepine pentru Deutsche Welle, într-un articol în care comentariile vin după ce președintele Klaus Iohannis a avut aceleași argumente cand a cerut parlamentului reexaminarea Codului Silvic cu cele ale unei firmei austriece.

  Potrivit unui filmuleț dat publicității de un ONG, se pare s-a aratat dispusă să achiziționeze lemn tăiat ilegal în Romania și chiar a oferit bonusuri pentru ca să se încalce legea.

  Compania austriacă a trimis o scrisoare guvernului Ponta prin care se cerea să se scoată din Codul Silvic interdicția pentru o companie de a procesa mai mult de 30% din masa lemnoasă. Iar argumentele firmei austriece au fost preluate de preşedintele Klaus Iohannis, cel care a semnat cererea prin care a trimis în 23 martie Codul Silvic spre reexaminare în parlament.

  Articolul de pe Deutsche Welle prezinta întreaga poveste iar în final autorul notează că în aceste împrejurări, președintele României este obligat să explice mai bine ce a vrut sau să-și revizuiască poziția.

  SURSA: http://www.b1.ro/stiri/eveniment/klaus-iohannis-criticat-de-jurnalistii-de-la-deutsche-welle-nu-putem-spune-ca-ar-fi-existat-o-relatie-intre-firma-austriaca-si-presedintele-romaniei-dar-este-cert-ca-acesta-a-avut-exact-acelasi-punct-de-vedere-110207.html

  RăspundețiȘtergere
 3. Acum sa-i multumiti ( cei care l-au votat ) , corectitudinea de neamt , hotul pamantului . Este dureros , cat sunt de prosti romani care inca mai cred in cei ce se bat cu pumnul in piept spunand de fiecare data , ce schimbari vor face si cat sunt ei de drepti si corecti . Oameni corecti nici nu se baga in mizeria facuta de politicieni de 25 ani , cine mai crede ca se va mai schimba ceva , ar trebui starpiti toti , tras linie si de la capat cu oameni adevarati (romani se gandesc la oameni si ca vor binele acestui popor ) , caci mai sunt oameni adevarati . Mormologul asta care nu-si vede decat interesul personal si al altora ca el ( a spus , gata , fapte si nu vorbe ) Unde sunt faptele domnule presedinte , ce-ati promis cand ati fost ales ??????????????? Sau suferiti de amnezie ...... dar va doare dincolo de Romania de acest popor necajit si asuprit la maxim in tara sa ! Rusine sa va fie !!!!!!!!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 4. Codul Silvic şi defrişările ilegale de păduri scot oamenii în stradă.
  Holzindustrie Schweighofer, scandal marca Roşia Montană.
  -----------------------------
  Compania austriacă Holzindustrie Schweighofer România se află în aceste zile în centrul unui imens scandal generat de dezbaterile legate de noul Cod Silvic, dar şi de acuzaţiile conform cărora încurajează printr-un sistem de bonificaţie tăierile ilegale de lemn din ţară. Amploarea discuţiilor a pornit de la refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a promulga legea aprobată de Parlament de modificare a Codului Silvic invocând un argument similar companiei austriece. Iar de aici au pornit fel de fel de speculaţii. Un grup de deputaţi şi senatori PSD, PC şi UDMR a iniţiat un proiect de lege aducând mai multe amendamente. În mare, acestea urmăreau protejarea pădurilor virgine şi descurajarea exploatărilor haotice, autorizând Jandarmeria să controleze transporturile de buşteni. În plus, un amendament la lege prevedea stabilirea unui prag maxim de 30% la achiziţia sau procesarea de masă lemnoasă şi dreptul de preempţiune pentru producătorii locali din industria mobile. Holzindustrie Schweighofer, principalul jucător de pe piaţa lemnului a cerut printr-o scrisoare să se renunţe la acest amendament. Parlamentarii nu au ţinut cont de mesajul austriecilor şi au votat amendamentul. Surpriză, preşedintele Iohannis a întors legea având acelaşi punct de vedere cu compania, cerând scoaterea din actul normativ a pragului de 30% şi eliminarea preempţiunii pentru fabricile de mobilă pe motiv că legea ar fi de natură să limiteze concurenţa şi să creeze pe piaţă avantaje arbitrare.

  Amendamentul în cauză strică foarte mult socotelile Holzindustrie Schweighofer, firmă ce deţine o poziţie dominantă în piaţă şi vinde semifabricatele în străinătate. Într-un film realizat de Environmental Investigation Agency (EIA), un ONG de mediu cu birouri în Washington D.C. şi Londra, unul dintre oficialii companiei austriece, Karl Schmid, manager de achiziţii, susţine că în România se recoltează anual 7 milioane de metri cubi de răşinoase şi că fabricile Holzindustrie Schweighofer România au nevoie de 4,5 milioane de metri cubi dacă merg la capacitate maximă. Tot în film, unul dintre reprezentanţii departamentului de achiziţii, Sorin Buculei, lasă să se înţeleagă că firma acordă un sistem de bonificaţii pentru lemnul tăiat ilegal. Compania a respins aceste acuzaţii susţinând că achiziţiile sale sunt legale.

  Scandalul în care este implicată Holzindustrie Schweighofer România are toate şansele să ia amploarea celui de la Roşia Montană. Pe 9 mai se anunţă mitinguri în 14 oraşe care să atragă atenţia asupra dezastrului din pădurile României.

  Ţara noastră pierde în prezent 48 de hectare de pădure pe zi. Fenomenul jafului a fost dezvăluit de nenumărate ori de mass-media şi de diverşi proprietari de păduri. Curtea de Conturi a scris într-un raport că în primii 12 ani de la evenimentele din 1989, din pădurile statului şi din cele private s-au tăiat ilegal 80 de milioane de metri cubi de lemn care le-au adus hoţilor minim 5 miliarde de euro. Din 2009 şi până în 2012 s-au înregistrat 31.456 cazuri de tăieri ilegale de arbori la nivel naţional, soldate cu amenzi sau dosare penale. O investigaţie RISE Project arată că 350.000 de hectare de pădure au fost rase de pe faţa pământului între vara lui 2013 şi vara lui 2014, iar în prezent 500.000 de hectare de pădure nu sunt păzite, deşi e obligatoriu. Cele mai afectate zone sunt în Suceava, Harghita, Covasna şi mai nou Parcul Naţional Retezat. România deţine azi două treimi din pădurile bătrâne ale Europei.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Defrişarea a accelarat dramatic după 2000, atunci când au venit în România austriecii de la Egger, Kronospan şi Schweighofer. Un material apărut în “Der Spiegel” susţine că Schweighofer reprezintă cauza defrişărilor. Conform materialului, majoritatea camioanelor cu lemne din Carpaţi ajung la cele patru fabrici ale companiei. “Trunchiurile de copaci care sunt cojite, tăiate şi mărunţite în aceste fabrici ajung în Germania şi Austria sub formă de peleţi, parchet sau plăci laminate”. Produsele Schweighofer sunt livrate la firma germană Classen, unul dintre cei mai mari producători de laminat din lume, Denk GmbH, care produce mobilă pentru clădiri de birouri. De asemenea, lanţurile de supermarket Spar Österreich vând brichete de lemn din România.

   Vasile Coman, şeful unei fabrici de prelucrare a lemnului din nordul ţării, a declarat pentru "Der Spiegel" că Guvernul Năstase a scos la licitaţie în 2003, la un an după venirea Schweighofer în România, o mare parte din lemnul statului, sub formă de contracte pe zece ani. Câteva firme mari, printre care şi Schweighofer, spune Coman, a pus mâna pe afacere. Ori de câte ori se scoate la licitaţie o pădure, austriecii sunt primii veniţi. “Au prioritate datorită contractului şi iau întotdeauna lemnul cel mai bun la preţul cel mai mic. De abia după aceea începea licitaţia publică unde Schweighofer dădea din nou lovitura”, spune Coman, citat de “Der Spiegel”.
   Holzindustrie Schweighofer România au creat peste 3.100 de locuri de muncă din România, însă fostul ministru Doina Pană susţine că în paralel au distrus alte 50.000. Din cauza preţurilor dictate de austrieci, multe companii autohtone nu fac faţă, iar mii de ateliere de mobilă au dat faliment în ultimii ani. Coman susţine că el personal a dat afară 160 de muncitori în condiţiile în care preţul lemnului a crescut permanent în România în timp ce pe piaţa mondială aceasta a scăzut.

   Preţul pădurilor autohtone este mult mai mic decât cele din Occident. În Germania, un hectar cu pădure se achiziţionează cu 20.000 de euro, în Austria cu 10.000 de euro iar în România poţi găsi la preţuri cuprinse între 1.000 şi 3.000 de euro. Ieftinătatea a atras investitori precum Schweighofer, americanii de la Universitatea Harvard, care au luat 35.000 de hectare, finlandezii de la Tornatot, cu 15.000 de hectare, sau nemţii de la Prokon, 45.000 de hectare în Bacău.

   Pe vremea ministeriatului Doinei Pană a fost introdusă linia telefonică 112, Radarul Pădurilor. S-au primit 7.000 de telefoane în primele şase luni, 2.000 s-au dovedit ilegale, dar autorităţile au luat măsuri doar într-un singur caz. Nimeni nu a reuşit sau nu a dorit să facă vreo conexiune până acum între defrişările ilegale şi Holzindustrie Schweighofer România.

   Sursa: http://www.cotidianul.ro/holzindustrie-schweighofer-scandal-marca-rosia-montana-261002/

   Ștergere
 5. "Uniti salvam padurile":
  Austriecii care scot romani in strada, dupa modelul Chevron si Rosia Montana.
  ******************************
  Lupta impotriva despaduririlor abuzive din Romania capata o noua dimensiune. Daca pana acum, inamicul padurilor era mai greu de identificat, mai nou el a luat chipul unei mari firme austriece care exploateaza lemn romanesc de 13 ani incoace. Cum a atras aceasta companie furia a mii de romani, care pregatesc sambata proteste in toata tara, precum si in diaspora?

  Mai multe comunitati de pe Facebook, inclusiv faimoasa "Uniti Salvam" care a militat impotriva exploatarii aurului pe baza de cianuri la Rosia Montana, organizeaza acum proteste pentru salvarea "aurului verde" al tarii.

  "Sambata, 9 mai, in mai multe orase din tara va avea loc primul protest major impotriva despaduririlor abuzive, care au lasat Romania in numai cativa ani cu mai putin de jumatate din suprafata impadurita pe care o avea in 1989", spun organizatorii protestului.

  Ei adauga ca situatia este cu atat mai grava cu cat in Romania exista jumatate din suprafata totala de padure virgina din Uniunea Europeana, "iar la nivelul clasei politice exista numai complicitate cu beneficiarii despaduririlor abuzive, asa cum ne indica si gestul recent al presedintelui Klaus Iohannis de intoarcere catre Parlament a legii care punea capat monopolului companiei austriece Schweighofer Holzindustrie".

  Tot scandalul a pornit de la un proiect de modificare a Codului Silvic, ce introducea elemente de protejare a padurilor virgine si de descurajare a exploatarii haotice, autorizand Jandarmeria sa controleze transporturile de busteni. Un articol important in acest sens era acela care stabilea un prag maxim de 30% la achizitia sau procesarea de masa lemnoasa si dreptul de preemptiune pentru producatorii locali din industria mobilei. Era, fara indoiala, un amendament indreptat impotriva excesului de taieri destinate exportului, scrie Deutsche Welle, potrivit Romania Curata.

  Aceeasi sursa mentioneaza ca firma austriaca a reactionat, cerand printr-o scrisoare autoritatilor romane sa renunte la acest amendament. Dar legea a fost votata fara modificari si textul a ajuns la promulgare. Presedintele Klaus Iohannis a retrimis insa legea la Parlament cu un argument identic cu cel al austriecilor, potrivit jurnalistului Mihai Gotiu de la Romania Curata.

  Pozitia dominanta a firmei austriece in domeniul exploatarii forestiere creeaza nemultumiri si in randul producatorilor locali de mobila.

  mai multe, cititi aici: http://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/uniti-salvam-padurile-austriecii-care-scot-romani-in-strada-dupa-modelul-chevron-si-rosia-montana-107093/

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Industria locala de mobila, amenintata cu disparitia

   "Primim numeroase semnale de alarma din teritoriu de la producatorii de mobila, membri ai APMR, care denunta cresterea exagerata la licitatiile si achizitiile de masa lemnoasa a pretului oferit de firma Holzindustrie Schweighofer de la Sebes. Materia prima lemnoasa autohtona, utilizata si transformata de firma Holzindustrie Schweighofer in cherestea, este exportata ca atare in Japonia, Egipt, China, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudita, ingreunand si blocand posibilitatea de aprovizionare a producatorilor de mobila si alte produse finite din lemn de pe piata autohtona", spun reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Mobila din Romania (APMR).

   Cea mai mare parte a industriei mobilei din UE este formata din IMM-uri, iar sectorul mobilei din Romania nu face exceptie.

   "Ponderea mare a IMM-urilor inseamna o forta de licitare a resurselor mult mai mica decat cea a unui operator din industria lemnului de talia firmei Holzindustrie Schweighofer. Lipsa unor reglementari care sa protejeze industria autohtona a mobilei a propulsat Holzindustrie Schweighofer intr-o pozitie in care isi permite sa ofere preturi exagerate firmelor care exploateaza masa lemnoasa pentru a avea asigurat necesarul de material lemnos. Bulgaria, desi tara membra a Uniunii Europene, a luat masura interzicerii temporare, pe o perioada de 3 luni, a exportului de busteni incepand cu data de 10 martie 2015, avand ca obiectiv stoparea exploatarii forestiere ilegale si sprijinirea producatorilor care creeaza produse cu valoare adaugata, iar pentru viitor se au in vedere si alte masuri pentru restrictionarea exporturilor de materii prime, cum ar fi schimbari in legea TVA-ului”, a spus presedintele APMR, Aurica Sereny.

   Scandalul taierilor ilegale

   Pe langa controversa legata de implicarea presedintelui in modificarea Codului Silvic, firma austriaca s-a aflat recent in centrul unui alt scandal.

   Organizatia de mediu Environmental Investigation Agency (EIA) a dat publicitatii, pe 27 aprilie, filmari care arata cum conducerea companiei Holzindustrie Schweighofer Romania, cel mai mare procesator de rasinoase din tara, accepta cu buna stiinta si recompenseaza lemnul taiat ilegal printr-un sistem de bonificatie, insa compania sustine ca in procesul de achizitionare a bustenilor respecta legile si reglementarile in vigoare si anunta ca va demara o ancheta interna si va lua decizii in consecinta.

   Sursa: http://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/uniti-salvam-padurile-austriecii-care-scot-romani-in-strada-dupa-modelul-chevron-si-rosia-montana-107093/

   Ștergere
  2. EIA a prezentat, intr-o conferinta de presa, inregistrari video realizate cu camera ascunsa, in care investigatorii EIA au jucat rolul unor investitori straini care au castigat drepturile de punere in valoare a unei cantitati anume de lemn din padurile unei asociatii de proprietari din Romania.

   In discutiile pe care acestia le-au purtat cu oficialii romani si austrieci ai companiei Schweighofer, investigatorii au mentionat de mai multe ori intentia de a taia mai mult decat este permis conform contractului cu asociatia de proprietari. Investigatorii au cerut companiei asigurari ca lemnul ilegal va fi cumparat. Oficialii Schweighofer au confirmat ca vor cumpara lemnul si au aratat bonusurile pe care le ofera pentru cantitati suplimentare de lemn.

   La randul sau, compania sustine ca respecta legislatia in vigoare si promite ca va demara o ancheta interna. Despre ancheta EIA cu privire la practicile firmei austriece a scris si presa internationala.

   Fabrica deschisa fara autorizatii?

   Mihai Gotiu de la Romania Curata mai arata ca "in plin scandal international legat de practicile frauduloase, compania Schweighofer a deschis noua fabrica de cherestea de la Reci si ca organizatiile de mediu reclama lipsa mai multor autorizatii".

   "Conform fotografiilor si inregistrarilor video difuzate de Asociatia Neuer Weg, compania austriaca Schweighofer a deschis noua fabrica de cherestea de la Reci, judetul Covasna. Conform asociatiilor de mediu, deschiderea fabricii este ilegala, neavand autorizatie de functionare. Mai mult, nici centrala de productie a energiei electrice prin cogenerare, care asigura curentul electric pentru fabrica nu are autorizatie de construire (si nici nu a existat vreo consultare publica in vederea eliberarii acestui act) si nu are autorizatie integrata de mediu", spune Gotiu.

   De altfel, conform site-ului APM Covasna, dezbaterea publica privind centrala de productie a energiei electrice de la Reci este programata pentru data de 18 mai 2015. Autorizatia de constructie a fabricii de la Reci este, de asemenea, contestata in instantele de judecata, conform sursei citate.

   Sursa: http://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/uniti-salvam-padurile-austriecii-care-scot-romani-in-strada-dupa-modelul-chevron-si-rosia-montana-107093/

   Ștergere
  3. Lemn din rezervatie protejata

   Site-ul german ihb.de, specializat in industria lemnului, a scris la randul sau despre grupul austriac, precizand ca EIA nu este prima organizatie care acuza compania de achizitia de lemn taiat ilegal.

   In ianuarie, un ONG de mediu romanesc, Agent Green, a sustinut ca a urmarit un transfer ilegal cherestea provenind din Parcul National Retezat pana la fabrica Schweighofer din Sebes. Reprezentantii ONG-ului au filmat presupusul camion ce transporta lemn tot drumul, de la padure pana la portile fabricii de cherestea Schweighofer. Autoritatile au confirmat ca transportul a fost ilegal. Ca si in cazul EIA, Gerald Schweighofer (proprietarul companiei -n.r.) a emis o declaratie in care nega toate acuzatiile si dadea asigurari ca va fi imbunatatit sistemul de verificare a surselor de lemn achizitionat.

   “In Romania exista de multi ani o miscare puternica impotriva activitatii Holzindustrie Schweighofer. ONG-uri, jurnalisti si companii din industria forestiera dau vina pe Schweighofer pentru distrugerea padurilor din Romania si pe autoritatile romane care permit aceast lucru. In tara, ''termita padurilor din Romania'', ''terminatorul'', ''apocalipsa dupa Schweighofer'' sunt apelative bine cunoscute pentru companie sau Gerald Schweighofer insusi", scrie site-ul german.

   Aceeasi sursa mentioneaza ca este greu de dovedit daca Holzindustrie Schweighofer cumpara in mod deliberat lemnul taiat ilegal din Romania. "Cert este ca societatea detine un monopol in industria forestiera romaneasca si ca autoritatile permit disparitia lenta a padurilor din tara", mai scrie site-ul german.

   Holzindustrie Schweighofer face parte din holdingul austriac privat Schweighofer Group. La nivelul anului 2014, compania avea 2.500 de angajati in unitatile de productie din Romania. Holzindustrie Schweighofer mentioneaza ca, in perioada 2002- 2015, a investit in Romania 778 de milioane de euro, din care 166 de milioane de euro in ultimii doi ani.

   Schweighofer este cel mai mare procesator de rasinoase din Romania, avand unitati in Sebes, Radauti, Siret si Comanesti. Mai nou, se pare ca a deschis si fabrica de la Reci, judetul Covasna.

   Compania este activa pe piata romaneasca din 2002. In 2013, din volumul total de 8 milioane de metri cubi de lemn romanesc procesat, 2,2 milioane de metri cubi au mers catre fabricile companiei din Austria, potrivit wirtschaftsblatt.at.

   Luand in calcul un volum mediu de 8 milioane de metri cubi pe an rezulta ca in 10 ani grupul austriac ar fi procesat cam 80 de milioane de metri cubi, adica 60% din volumul total de lemn exploatat in Romania, in perioada 2002-2011, de peste 135 de milioane de metri cubi.

   De asemenea, la un pret minim de comercializare a lemnului, de 70 de euro pe metru cub, rezulta o valoare a lemnului exploatat pe parcursul acestor zece ani de 9,4 miliarde de euro.

   Ramane de vazut daca primul protest masiv anuntat pentru sambata va avea vreun efect sau nu. Organizatorii sunt insa optimisti, avand in vedere rezultatele protestelor anterioare.

   "Are rost sa protestam, din 2012 si pana acum toate protestele majore s-au lasat cu efecte benefice pentru Romania, Rosia Montana nu are un lac imens de cianura, legea amnistiei si gratierii a picat, Chevron nu mai activeaza in Romania, asta s-a cerut la protest, asta s-a intamplat", spune unul dintre organizatori.

   Sursa: http://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/uniti-salvam-padurile-austriecii-care-scot-romani-in-strada-dupa-modelul-chevron-si-rosia-montana-107093/

   Ștergere
 6. Controale la o companie austriacă, suspectată că ar cumpăra lemn tăiat illegal. 07 Mai 2015.
  ------------------
  Controale la sediile din Sebeş şi Rădăuţi ale companiei Holzindustrie Schweighofer. Ministerul Mediului s-a autosesizat după ce în presă au apărut informaţii potrivit cărora grupul austriac cumpăra lemn tăiat ilegal. Corpul de Control al ministrului va verfica şi firmele care livrează material lemnos, potrivit unor surse citate de Hotnews.

  Sub pretextul că reprezintă o asociaţie de proprietari de păduri, câţiva membri ai unei organizaţii de mediu au discutat cu reprezentanţii companiei Holzindustrie Schweighofer despre posibilitatea de a le vinde cantităţi mari de lemn.

  Ar fi primit şi recompensă pentru copacii tăiaţi ilegal, arată filmările realizate cu camera ascunsă.

  Organizaţia neguvernamentală a decis să facă publice imaginile în luna aprilie, în contextul în care în Parlament au loc dezbateri finale la Codul Silvic.

  La scurt timp după apariţia filmelor în presă, reprezentanţii companiei austriece anunţau că încep o anchetă internă.

  Noul Cod Silvic le impune marilor companii din domeniu să cumpere ori să proceseze doar 30 de procente din fondul forestier naţional. Legea a ajuns la promulgare, dar preşedintele Klaus Iohannis a retrimis-o în Parlament pentru a fi modificată pe motiv că în forma actuală ar limita activitatea operatorilor economici.

  http://stiri.tvr.ro/controale-la-o-companie-austriaca--suspectata-ca-ar-cumpara-lemn-taiat-ilegal_60070.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si Iohanis asta, un trist...Un ciubucar dovedit. "Magar pe magar se scarpina..."

   Ștergere
 7. REVENDICARI PENTRU PADURILE NOASTRE ADUSE LA CUNOSTINTA FACTORILOR DECIDENTI CU OCAZIA PROTESTELOR NATIONALE DIN 9 MAI 2015, de catre grupul informal de consultare si actiune civic/politica ecologista MISCAREA ECOLOGISTA DIN ROMANIA.
  https://www.facebook.com/groups/201125810060850
  OPRITI MASACRUL ! OPRITI JAFUL !
  Varianta scurta:
  1. IMEDIAT ! STOP TAIERILOR ILEGALE SI PSEUDOLEGALE DIN PADURI, PARCURI NATIONALE SI PARCURI ORASENESTI !
  1.1 Oprirea taierilor legale si pseudolegale din fondul forestier. Suspendarea autorizatiei de functionare a fabricilor Schweighofer . Inchiderea si dezafectarea fabricilor sau gaterelor care au fost construite fara autorizatie (cazul Reci) !
  1.2 Oprirea ilegalitatilor din parcurile si rezervatiile naturale.
  1.3 Incetarea masacrarii spatiilor verzi din orase.
  1.4 Interzicerea taierilor rase, vanatorii si pescuitului (in afara bazelor special amenajate). Reala prevenire si sanctionare a braconajului, modificarea legislatiei.
  1.5 Stoparea proiectelor legate de microhidrocentrale in forma actuala.
  1.6. Interzicerea exportului de material lemnos. neprelucrat, descurajarea consumului nesustenabil.
  2. IMEDIAT ! LEGE SI ORDINE !
  2.1 IMEDIAT ! Destructurarea mafiei lemnului si a retrocedarilor, demiterea, controlul averilor si tragerea la raspundere cu pedepsirea exemplara a celor ce se fac raspunzatori de taieri peudolegale sau ilegale.
  2.2 Analiza comparata a legislatiei forestiere internationale.
  2.3 Verificarea retrocedarilor. verificarea investitiilor .
  2.4 Schimbarea legislatiei codului penal si codului silvic, curatirea codului silvic de situatiile aberante si conflictuale.
  2.5 Constituirea de structuri operative si cooperative eficiente intre institutiile statului eventual a politiei forestiere.
  2.6 Introducerea controlului satelitar/gis, optimizarea sistemului 112.
  2.7 Bonificarea, protectia, inzestrarea personalului de control. Demiterea celor vinovati de abuzuri.
  2.8 Flexibilizarea si responsabilizarea contractelor de paza forestiera.
  3. REIMPADURIRE SI MASURI CONEXE !
  3.1 Rolul preponderent ecologic si nu economic al padurii ! regandirea formelor de proprietate, uzufruct /cesionare/ vanzare/ improprietarire / reimproprietarire, exploatare, protejare.
  3.2 Reimpadurire = prevenire inundatii, schimbari climatice, colmatari, alunecari de teren ; perdele de protectie forestiera
  3.3 Sprijinirea invatamantului in domeniul cercetarii silvicole.
  3.4 Reevaluare reimproprietaririlor.
  3.5 Defragmenatarea suprafetelor impadurite.
  3.6 Intarirea sistemului national de reciclare selectiva a hartiei, cartonului si a altor deseurilor de prelucrare a lemnului.
  3.7 Stimularea turismului montan, a activitatilor economice montane sustenabile
  3.8 Stimulatea mixurilor energetice ecologice pentru incalzirea locuintelor cu efect in diminuarea taierii lemnului de foc.
  3.9 Domenii conexe. ex. controale privind emisiile toxice si incidenta bolilor profesionale la fabricile de folmalehida (kronospan).
  CEREM ! Satisfacerea cererilor noastre . In caz contrar ne rezervam exercitarea dreptului constitutional la proteste prelungite, greve, procese sub auspiciile dreptului la viata si la un mediu curat, dreptului de proprietate a noastra a cetatenilor asupra bunurilor statului si a obligatiilor acestuia in ceea ce priveste controlul si administrarea suprafetelor de padure, parcuri nationale, spatii verzi comunitare.
  Varianta detaliata :

  RăspundețiȘtergere
 8. Ponta: Ne luptăm să trecem Codul silvic
  să nu se mai taie pădurile de firme protejate de lobby-uri din România. sâmbătă, 9 Mai 2015.
  ===================
  Premierul Victor Ponta a declarat, sâmbătă, la Târgoviște, că marțea viitoare se va dezbate Codul silvic în comisia parlamentară de specialitate din Camera Deputaților, iar dacă apoi va fi adoptat și promulgat vor exista instrumente "mult mai puternice" de luptă împotriva celor care abuzează de poziția de piață și încurajează "defrișări excesive''.

  ''Am vorbit cu doamna deputat Carmen Moldovan, care este președinta Comisiei de mediu din Camera Deputaților, marți va fi din nou Codul silvic în dezbatere și rămânem pe poziția pe care am fost, aceea de a adopta un cod — la care culmea am lucrat și cu liberalii, cu doamna Lucia Varga am lucrat foarte bine atunci, mă rog, acum s-a mai răzgândit — prin care prevenim, combatem și sancționăm defrișările ilegale și monopolul pe piață al oricărei companii. Nu vorbesc de una anume, vorbesc în general. Marți, dacă se votează în comisie și apoi merge la promulgare la președinte, se publică în Monitorul Oficial o să avem instrumente mult mai puternice de luptă împotriva celor care abuzează de poziția de piață și încurajează până la urmă defrișări excesive'', a precizat Ponta.

  Premierul s-a referit și la lobby-uri făcute pentru "a proteja" firme din străinătate care defrișează păduri în țara noastră.

  ''Trebuie să ne luptăm să trecem Codul silvic să nu se mai taie pădurile de tot felul de firme din străinătate protejate de lobby-uri din România. Sunt convins că toți parlamentarii noștri vor fi de partea bună și vor vota pentru binele pădurilor și, de fapt, pentru binele României'', a adăugat Ponta.

  AGERPRES/(A — autor: Cornelia Dumitru, editor: Claudia Stănescu)

  RăspundețiȘtergere
 9. Proteste masive in tara si strainatate impotriva defrisarilor.
  Este criticata si o decizie a lui Iohannis.
  ===================
  Sambata se anunta a fi o zi a protestelor fata de despaduririle ilegale care au loc in Romania din 1989. Oamenii vor iesi in strada in numeroase orase din tara, inclusiv in Bucuresti, precum si din strainatate.

  Manifestantii sunt nemultumiti si de modul in care clasa politica intelege sa salveze padurile tarii, indicandu-l in acest sens pe presedintele Klaus Iohannis, care a retrimis in Parlament spre reexaminare Codul Silvic. Aceasta lege punea capat monopolului companiei austriece Schweighofer Holzindustrie.

  Iohannis trimite Codul Silvic inapoi la Parlament - vrea reexaminarea legii

  "Sambata, 9 mai, in mai multe orase din tara va avea loc primul protest major impotriva despaduririlor abuzive, care au lasat Romania in numai cativa ani cu mai putin de jumatate din suprafata impadurita pe care o avea in 1989.

  Situatia este cu atat mai grava cu cat in Romania exista jumatate din suprafata totala de padure virgina din Uniunea Europeana, iar la nivelul clasei politice exista numai complicitate cu beneficiarii despaduririlor abuzive, asa cum ne indica chiar gestul recent al presedintelui Klaus Iohannis de intoarcere catre Parlament a legii care punea capat monopolului companiei austriece Schweighofer Holzindustrie", se arata pe pagina de Facebook Impotriva despaduririlor abuzive.

  Proteste in zeci de orase din tara si din strainatate

  Problema padurilor va fi adusa in agenda publica si in timpul protestelor care vor avea loc la Alba-iulia, Baia Mare, Brasov, Cluj-Napoca, Focsani, Iasi, Ploiesti, Oradea, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava, Targoviste sau Vaslui. In plus, in afara tarii vor avea loc manifestatii de protest la Viena, Paris, Madrid, Londra si Montreal.

  Aproximativ 20.000 de persoane si-au anuntat participarea la protestele din tara, iar circa 10.000 au semnat o petitie prin care cer Guvernului sa rezolve problema defrisarii. Cele mai multe dintre manifestatii sunt programate sa inceapa la ora 16.00.

  http://www.ziare.com/stiri/proteste/proteste-masive-in-tara-si-strainatate-impotriva-defrisarilor-este-criticata-si-o-decizie-a-lui-iohannis-1362368?

  RăspundețiȘtergere
 10. Iohannis: Problema defrișărilor ilegale va fi pusă pe ordinea de zi a următoarei ședințe a CSAT. sâmbătă, 9 Mai 2015, 18:11 • Politică •
  ========================
  Președintele Klaus Iohannis a anunțat, sâmbătă, că problema defrișărilor ilegale va fi pusă pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

  "Cred că protestul de astăzi împotriva despăduririlor abuzive este unul perfect legitim. Am hotărât ca această gravă problemă a defrișărilor ilegale să fie pusă pe ordinea de zi a următoarei ședințe a CSAT. Sunt convins că vom reuși nu doar să stopăm fenomenul, dar și că instituțiile statului îi vor identifica și trage la răspundere pe cei vinovați", a scris șeful statului pe Facebook.

  O serie de proteste împotriva "tăierilor masive" de pădure au fost organizate sâmbătă în mai multe orașe din România.

  AGERPRES/(AS — autor: Florentina Peia, editor: Claudia Stănescu)
  =============================
  Concret si la obiect! Felicitari!
  Astepam... MASURILE !!!

  RăspundețiȘtergere
 11. UPDATE: Ponta: Am vorbit cu președintele pe tema OUG
  privind interzicerea exportului de masă lemnoasă neprelucrată. miercuri, 13 Mai 2015.
  ---------------------------------------
  Premierul Victor Ponta a declarat miercuri seară că l-a informat pe președintele Klaus Iohannis despre intenția Guvernului de a interzice temporar exportul de masă lemnoasă neprelucrată prinntr-o ordonanță de urgență.

  "Am vorbit cu președintele pe această temă, inclusiv de faptul că ne dorim să avem o discuție în CSAT (...) și l-am informat pe președinte chiar de aseară despre intenția de a adopta un asemenea act normativ. (...) Impresia mea personală, poate greșesc, e că președintele a retrimis legea la Parlament (Codul Silvic-n.r.) pe baza unor informații pe care le-a primit de la niște 'binevoitori', în special niște binevoitori liberali pe care îi vedeți zilele acestea luptându-se cu dinții pentru interese care sunt strict private", a spus Ponta la B1TV.

  Premierul a mai precizat că dialogul cu șeful statului a fost "foarte serios și foarte constructiv".

  Premierul Victor Ponta a anunțat miercuri că intenționează ca Guvernul să adopte săptămâna viitoare o ordonanță de urgență prin care să interzică pe termen limitat exportul de orice fel de masă lemnoasă neprelucrată.

  Potrivit premierului, Guvernul ar fi adoptat un asemenea act normativ încă din ședința de miercuri, însă reprezentanții Ministerului Justiției nu au reușit să găsească o soluție din punctul de vedere legal pentru adoptarea ordonanței.

  "Am întârziat ședința de guvern deoarece am solicitat de aseară doamnei ministru Gavrilescu și, sigur, cu Departamentul pentru Relații Europene și cu Justiția să adoptăm o OUG prin care să interzicem pe un termen limitat exportul de orice fel de masă lemnoasă neprelucrată. Din păcate, înțeleg că Justiția încă nu ați găsit soluția. (...) La dvs s-a blocat. Vreau să vă rog până săptămâna viitoare să găsiți o soluție sau vă găsiți toți de la Justiție ceva de lucru. Înțeleg că trebuie să respectăm toate obligațiile noastre, dar toate obligațiile pe care le avem pe plan european nu sunt împotriva intereselor României. Și dvs trebuie să respectați interesele României. Până săptămâna viitoare, vreau să veniți cu soluția legislativă temporară până când avem o soluție pe termen lung. Dar cred că dacă vă puneți mintea la contribuție, treceți peste 'nu-ul' tradițional și găsiți o soluție", a spus Ponta în ședința Guvernului.

  Premierul a mulțumit Senatului pentru readoptarea Codului silvic și a precizat că în continuare Executivul își menține punctul de vedere exprimat până acum.

  "30% pentru o singură companie este foarte mult și cred că nu trebuie să renunțăm la acest prag și sper doar că toți colegii parlamentari, inclusiv cei de la PNL — cei care s-au bătut și se bat pentru interesele unei companii private—, să înțeleagă că toți trebuie să servim interesul public național, și nu interesele unei companii private", a afirmat Ponta.

  Prim-ministrul a mai anunțat că săptămâna viitoare, când Codul silvic se va afla la votul final la Camera Deputaților, va merge împreună cu miniștrii deputați să voteze această lege.

  AGERPRES / (A — autor: Doroteea Purcărea, editor: Marius Frățilă)

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite