Google Translate

vineri, 11 septembrie 2015

Noul Cod Fiscal este Legea nr.227/2015. Cu bune si rele... despre Noul Cod Fiscal. Analiza HotNews

Codul Fiscal valabil pentru 2016 a fost publicat in Monitorul Oficial! Vezi care sunt cele mai importante schimbari in privinta taxelor si a impozitelor pe care le vom plati de anul viitor.

 

  In Monitorul Oficial de joi s-a publicat noul Cod fiscal pe care il vom cunoaste de acum inainte drept Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Este o lege ampla si nimeni nu ar putea sa afirme cu certitudine ca este un Cod fiscal foarte bun or foarte neplacut. Tendinta generala este de crestere a sarcinii fiscale asupra persoanei fizice, in special profesiile independente, PFA-urile vor suporta costul reducerii TVA. Relaxarea fiscala nu se regaseste pentru companii, acestea platind cam aceleasi impozite ca in 2015, dublate de cresteri de sarcini fiscale aplicate persoanelor fizice. Categoriile cele mai defavorizate sunt persoanele fizice ce desfasoara activitati independente sau profesii libere. Exista de asemenea si aspecte care pun semne de intrebare, cum ar fi plata contributiei la sanatate de catre persoanele fizice ce nu au venituri. !Cateva observatii preliminare:
 • Se remarca reducerea taxei pe valoarea adaugata, cota generala la 20%, insotita de o scadere a TVA pentru livrarile de carti, manuale, ziare, reviste la cota de 5%, cota ce se aplica de altfel si pentru accesul la competitiile sportive, evenimentele culturale etc.
 • Regasim si cresteri de taxe cum ar fi majorarea taxelor locale datorate de persoanele fizice pentru locuintele detinute, remarcandu-se majorari substantiale si de mai multe ori pentru locuintele folosite ca sedii pentru desfasurarea de activitati independente, respectiv observam o extindere a tipurilor de venituri pentru care se datoreaza asigurari sociale pensii sau contributii individuale la sanatate, ce nu se platesc conform Codului fiscal actual.
Sa parcurgem elementele principale de impozitare printr-o foarte scurta analiza, amintind desigur ca toate celelalte elemente nesupuse analizei sunt importante pentru tranzactiile ce fac obiectul actului normativ.

Despre MICROINTREPRINDERI
 • Este o microintreprindere societatea ce realizeaza la finele exercitiului anterior venituri impozabile mai mici de 65.000 euro la cursul de la finele exercitiului iar ponderea serviciilor de consultanta si management NU este mai mare de 20% in total venituri.
 • Impozitul pe venitul microintreprinderii este de 3%.
 • O microintreprindere ce inregistreaza un salariat este impozitata cu o cota de 1% pentru primele 24 luni de activitate daca asociatii/actionarii nu au mai detinut titluri financiare la alte persoane juridice.
 • Daca societatea a fost infiintata pe un termen limitat, durata minima a societatii este de 48 luni.

IDespre IMPOZITUL PE PROFIT
 • Impozitul pe profit se datoreaza in cota de 16%, cota generala. Daca societatea desfasoara activitati din domeniul barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, impozitul mai sus amintit nu poate sa fie mai mic de 5% din total venituri realizate.
 • Rezultatul fiscal se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile si deducerile fiscale si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.
 • Se remarca noua definitie a cheltuielii deductibile conform careia sunt deductibile cheltuielile efectuate in scopul realizarii activitatii economice.
 • Se remarca totodata introducerea in Codul fiscal a unei proceduri similare celei de corectare a erorilor contabile in sensul ca daca in anul curent se identifica o eroare de calcul a impozitului pe profit aferenta unui exercitiu inchis iar eroarea este nesemnificativa, corectarea se face pe seama profitului anului curent. Daca eroarea este semnificativa se impune o corectare pe seama rezultatului fiscal al anului la care se refera eroarea.
    Dintre modificarile punctuale la impozitul pe profit amintim:
 • 1. Facilitatea de profit reinvestit se acorda atat pentru echipamentele din grupa 2.1 cat si din clasa 2.2.9 din Catalogul mijloacelor fixe, respectiv Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) si Calculatoare electronice si echipamente periferice. Masini si aparate de casa, control si facturat. Observam extinderea bunurilor aflate in sfera profitului reinvestit si largirea sferei catre calculatoare si echipamente de facturare.
 • 2. Se extinde categoria de venituri neimpozabile pentru sumele colectate de operatorii responsabili cu gestionarea deseurilor.
 • 3. Cheltuielile de protocol sunt deductibile in cota de 2% asupra profitului contabil la care se adauga cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuiala de protocol. Nu se fac ajustari fiscale, se porneste de la profitul brut contabil.
 • 4. Cheltuielile sociale se pot acorda in valoarea de pana la 5% din cheltuielile cu salariile ¬ retinem majorarea plafonului.
 • 5. Cheltuielile de sponsorizare reduc impozitul pe profit in procentul de 0,5% (5 la mie) din cifra de afaceri, fara a depasi 20% din impozitul pe profit si se pot reporta pe o perioada de 7 ani. Observam majorarea procentului din cifra de afaceri.
 • 6. Pentru imprumuturile pe termen lung de la alte entitati se reduce la 4% nivelul ratei dobanzii cand acesta este in valuta ce poate fi deductibila, conditionat de gradul de indatorare. Anterior acest procent era de 6%.
 • 7. In cazul achizitiei mijloacelor de transport se accentueaza faptul ca amortizarea este limitata la 1.500 lei/luna iar valoarea ce depaseste aceasta suma este nedeductibila chiar daca mijlocul de transport este vandut cu profit.
 • 8. Se mentine regula generala a platilor trimestriale de impozit pentru primele 3 trimestre, pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a incheiat trimestrul, cu depunerea pana pe data de 25 martie a anului urmator a declaratiei anuale de impozit pe profit.

Despre IMPOZITUL PE DIVIDENDE
 • Dividendele platite de o societate, persoana juridica romana, catre o alta persoana juridica romana se impoziteaza cu procentul de 16%.
 •  Foarte important: nu se aplica impozitul pe dividend daca persoana ce incaseaza dividendul detine la societatea afiliata mai mult de 10% din capitalul social pe o perioada mai mare de 1 an.
 • Incepand cu 1 ianuarie 2017, impozitul pe dividend este in procent de 5%.

Despre TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
Cota generala aplicabila incepand cu 1 ianuarie 2016 pentru TVA este de 20%.

Se aplica urmatoarele cote reduse:
-   cota de 9% pentru medicamente, cazarea in sectorul hotelier, alimente, servicii de restaurant si catering.
-  se extinde aplicarea cotei reduse de 5% pentru carti, manuale scolare, reviste si pentru accesul la evenimente culturale sau sportive, accesul la muzee, case memoriale, targuri sau expozitii.
- se pastreaza cota de TVA de 5% si pentru vanzarea de locuinte sociale in schimb se modifica conditiile de aplicare in sens favorabil cumparatorului.

 • Se pastreaza deductibilitatea limitata la 50% pentru mijloacele de transport persoane cand nu sunt utilizate in mod exclusiv in activitati economice.
 • Se introduce o masura tranzitorie pentru ajustarea TVA pentru alte bunuri decat cele de capital cand acestea nu mai sunt folosite in activitati taxabile.
 • Se pastreaza plafonul de 220.000 lei, reprezentand 65.000 euro la data aderarii, reprezentand plafonul de scutire de TVA.
 • Se extind masurile de taxare inversa (simplificare a TVA fara plata efectiva a TVA) pentru:
-    cladiri, parti de cladire si terenuri;
-    furnizarile de telefoane mobile;
-   furnizarile de console de jocuri, tablete pc si laptopuri.

Despre IMPOZITUL PE VENITUL PERSOANEI FIZICE
 • Cota generala de impozitare este de 16% iar tendinta este de extindere a categoriilor de venituri pentru care se datoreaza asigurari sociale (contributii la pensii sau contributii la sanatate).
 Sa analizam punctual astfel de situatii.
1. Impozitul pe venitul din salarii este de 16%. Se modifica deducerile personale.

 • Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.500 lei inclusiv, astfel:
- pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 300 lei;
- pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 400 lei;
-pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 500 lei;
-pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 600 lei;
- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 800 lei.

 • Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

2. Aspecte privind impozitarea PFA. Exista si in legislatia anterioara obligatia platii impozitului pe venit de 16% cat si a contributiei de sanatate stabilite la nivelul venitului net.

 •  Raportandu-ne comparat la obligatiile de plata ale unui PFA observam introducerea obligatorie a contributiei individuale la pensii in procent de 10,5% din venitul net realizat de o persoana. Aceasta contributie este plafonata superior la un plafon anula de 5 x salariul mediu pe economie x 12 luni.
 • Aceasta contributie se plateste chiar daca persoana fizica autorizata este salariata la un angajator.
 • Daca PFA doreste sa beneficieze de pensie intreaga, optional achita si contributia de 15,8%, contributia angajatorului.
 • Comparand cu situatia de astazi a Codului fiscal din 2015, acestea sunt contributii noi ce nu sunt platite de un PFA ce este deja salariat. PFA-ul datoreaza contributia la pensii in acest moment daca veniturile realizate din profesii/activitati independente sunt singurele sale venituri, lucru de altfel normal.
 • Baza de calcul a contributiei la pensii este decisa de persoana fizica si aceasta nu poate sa fie mai mica decat 35% din salariul mediu pe economie, de obicei se alege salariul mediu pe economie, si nici mai mare de 5 ori salariul mediu pe economie.

3. Cazuri particulare - situatii ce ne obliga sau ne scutesc la plata contributiei la sanatate.
 • Pentru veniturile realizate din cedarea folosintei bunurilor, fata de reglementarile din anul curent, se mareste plafonul cotei cheltuielilor forfetare la 40%, iar baza de calcul a contributiei la asigurarile de sanatate nu va depasi nici in anul 2016 suma de 5 ori salariul mediu brut pe economie.
 • Pentru persoanele ce realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se retine prin stopaj la sursa, procedura cea mai des intalnita si in anul curent, baza de calcul a contributiei de sanatate o reprezinta venitul brut contractat din care se scade o cota de cheltuiala forfetara in procent de 40%.
 • In anul 2016, nu se datoreaza contributie de asigurari de sanatate pentru drepturile de proprietate intelectuala, cand persoana fizica realizeaza si alte venituri supuse deja contributiei la sanatate, cum ar fi venituri din salarii, venituri din pensii, venituri din activitati independente, venituri din alte surse, conform art. 171 alin. (4) din noul Cod fiscal.
 • Pentru veniturile din investitii, si analiza noastra are in mod special in vedere veniturile din dividende incasate de persoanele fizice, baza de calcul a contributiei este venitul brut din dividende (nu dividendul net), incasate in anul anterior, iar impozitarea se face ANAF prin decizie de impunere.
 • In anul 2016, nu se datoreaza contributia de sanatate, daca persoana fizica ce incaseaza dividendele, realizeaza in aceeasi perioada fiscala, venituri supuse deja contributiei la sanatate, cum ar fi venituri din salarii, venituri din pensii, venituri din activitati independente, conform art. 176 alin. (7) din noul Cod fiscal.
 •  Practic, in anul 2016 este acelasi regim privind contributia de sanatate la veniturile din dividende incasate de persoanele fizice.
 •  In anul 2017, veniturile din dividende intra in sfera de plata a contributiei individuale la sanatate, iar baza de calcul nu poate sa fie mai mare decat de 5 ori salariul mediu brut pe economie, conform art. 176 alin. (5) din Codul fiscal. Acest lucru trebuie coroborat cu reducerea impozitului pe dividend, prognozata tot pentru anul 2017.

Despre TAXELE SI IMPOZITELE LOCALE.

 • Pentru anul 2016, persoana ce detine o locuinta in proprietate la data de 31 decembrie 2015, datoreaza pentru aceeasi cladire, un impozit, ce se calculeaza influentat de trei parametrii:
a) o crestere semnificativa a bazei de impozitare aferente unei suprafete de 1 metru patrat de constructie, la suma de 1.000 lei, conform art. 457 alin. (2) din Codul fiscal. Si aceasta valoare va fi influentata de rangul localitatii si de vechimea constructiei, insa observam ca va fi o crestere de impozitare de cel putin 6,95%, numai prin majorarea valorii de referinta aferenta unui metru patrat de constructie. Aceasta majorare de impozit este obligatorie pentru proprietarul locuintei, chiar daca Primaria decide sa pastreze actuala cota de impunere.
b) procentele de impozitare pentru cladirile rezidentiale sunt intre 0,08% si 0,2%, valoarea aplicabila intr-un an fiind stabilita de Consiliul local. Daca ne raportam strict doar la procentele de impozite, observam posibilitatea Directiilor de specialitate din cadrul autoritatii publice locale sa aplice impozite cel putin duble.
c) intervine o impozitare diferentiata in functie de scopul folosintei respectivei locuinte. Daca in aceasta se desfasoara activitati economice, respectiv isi are sediul o societate sau isi desfasoara activitatea o persoana fizica ce practica o activitate independenta sau este sediul declarat pentru un PFA, intreprindere individuala sau asociatie familiala, impozitele stabilite de Primarie sunt in procent intre 0,2% si 1,3%, conform art. 458 alin. (1) din Codul fiscal. Aceste procente permit majorarea impozitului cu pana la nivelul de 13 ori fata de nivelul actual.

 • Cu toate acestea, aceste procente reduse de impozitare, daca valoarea locuintei a fost stabilita printr-un raport de evaluare facut in ultimii 5 ani, respectiv daca locuinta a fost achizitionata/construita in ultimii 5 ani. Daca locuinta a fost achizitionata/construita intr-o perioada anterioara mai mare de 5 ani sau daca nu exista o reevaluare in ultimii 5 ani, cota de impozit este de 2% din valoarea de referinta determinata chiar de Codul fiscal, pornind de la o suma de 1.000 lei/metru patrat de constructie, conform art. 458 alin. (4) din Codul fiscal. In acest caz, impozitul poate sa depaseasca si de 20 de ori nivelul actual.
 • Apar doua situatii particulare, ce trebuie mai bine analizate, respectiv ce se intelege in mod real prin activitate economica, deoarece notiunea fiscala este doar de a realiza furnizarea de bunuri/prestarea de servicii si lucrari pe piata, si daca doar o parte din aceasta locuinta, sa zicem doar o camera dintr-un apartament este locatia unde se desfasoara activitatea economica.
 • Din perspectiva desfasurarii activitatii economice, legiuitorul ne prezinta ca fiind o diferenta intre a presta servicii si a fi o locuinta rezidentiala, doar decontarea cheltuielilor cu intretinerea si utilitatile, conform art. 459 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.
 • Intrebarile de substanta sunt: daca in aceasta locuinta exista doar sediul oficial al unei societati, sau sediul oficial al unui PFA, iar aceste entitati isi desfasoara activitatea in alta locatie, se datoreaza un impozit majorat?
 • In mod normal, raspunsul este nu, insa depinde de foarte multi factori. In unele cazuri, criteriul de existenta a societatii sau criteriul de recunoastere a acelei activitati independente este chiar detinerea acestui spatiu. Prin urmare, suntem rezervati in a afirma in totalitate ca nu se datoreaza impozit majorat.
 • Daca in incinta acelei locuinte, cunoastem cu certitudine ca intr-o camera se desfasoara activitati economice, iar restul locuintei este folosit chiar cu o destinatie rezidentiala, in acest caz impozitarea este mixta, in sensul ca impozitul majorat se datoreaza numai pentru suprafata acelei camere, iar pentru restul locuintei, se va calcula si datora un impozit cu cota redusa.
 • Foarte important: in calitate de persoana fizica proprietar al unei locuinte, doar in cazul in care in aceasta se desfasoara si activitati economice, trebuie sa depuna la Directia de specialitate a autoritatii locale, o declaratie speciala, conform art. 495 lit. a) din Codul fiscal.
 • Consideram necesar ca acest temei normativ sa il prezentam, pentru o mai buna edificare a faptului ca nu toti proprietarii de locuinte depun aceasta declaratie, ci numai cei ce detin cladiri nerezidentiale sau cu destinatie mixta, dupa cum urmeaza: "Art. 495. - In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc urmatoarele reguli: a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta au obligatia sa depuna declaratii pana la data de 29 februarie 2016, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, a prezentului cod. (...)".
 • Si societatile ce detin in proprietate o constructie vor depune o declaratie speciala de impunere, pentru constructiile existente in patrimoniu la data de 31 decembrie 2015. Persoanele juridice ce detin constructii platesc in anul 2016 un impozit pe cladiri astfel:
a) pentru constructiile rezidentiale aflate in proprietate, cota este intre 0.08% si 0,2% din valoarea impozabila a constructiei;
b) pentru constructiile nerezidentiale, cota este intre 0,2% si 1,3% din valoarea impozabila a constructiei.

 • Baza impozabila se actualizeaza la 3 ani, prin efectuarea unei reevaluari. In cazul in care nu se efectueaza o reevaluare in ultimii 5 ani, cotele anterioare enumerate se majoreaza la 5%, conform art. 460 alin. (1), (2) si (8) din Codul fiscal.

Despre ACCIZA
 • Se pastreaza structura produselor accizabile existente si in 2015 (accize armonizate si accize nearmonizate). Nivelul accizei pentru principalele produse accizabile este:
a.benzina fara plumb: 2035,40 lei pentru 1.000 litri, respectiv 2.03 bani/litru.
b.alcool etilic: 3306,98 lei/ hl alcool.

 • S-a eliminat acciza nearmonizata de lux pentru iahturi, autoturisme cu capacitate cilindrica mai mare de 3.000 cmc, confectii din blanuri etc. Raman ca produse supuse accizelor nearmonizate lichidul cu nicotina din tigareta electronica si tutunul continut in produse din tutun incalzit.

Despre taxa pe constructii datorata la buget.
 • Ramane in procent de 1%, urmand sa fie abrogata cu 1 ianuarie 2017.
Analizand per ansamblu intregul Cod fiscal, observam si o imbunatatire a textului normativ fata de actualele prevederi chiar daca mai sunt inca multe prevederi cu pagini intregi de temei normativ scrise cu trimitere de la un articol la altul. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta. "Pentru carcotasii ce acuza Guvernul de cresteri de taxe: s-a abrogat acciza de lux pentru iahturi, auto cu capacitate mai mare de 3000 cm cubi, sau pentru arme. Pentru doamne, vesti bune: nu se mai plateste acciza pentru bijuterii sau pentru confectiile din blanuri naturale. Pentru specialisti: s-a introdus taxare inversa la telefoane, tablete, console!", a scris Benta pe contul de Facebook.

Sursa:  http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20415872-codul-fiscal-valabil-pentru-2016-fost-publicat-monitorul-oficial-vezi-care-sunt-cele-mai-importante-schimbari-privinta-taxelor-impozitelor-care-vom-plati-anul-viitor.htm
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

3 comentarii:

 1. News! Un procuror român, selectat de UE,
  va activa în R. Moldova pe dimensiunea luptei anticorupție!
  ------------------------------
  Un procuror român, cu experienţă la DNA, va veni în Republica Moldova ca să facă ordine în justiţie, să asiste instituţiile naţionale din domeniu, să examineze dosarele de rezonanţă şi chiar să le reexamineze pe unele, a anunțat, joi, preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, relatează Jurnal de Chișinău.

  ”Nu mai este un secret pentru nimeni cât de dezamăgiţi sunt cetăţenii acestei ţări de situaţia din justiţie. În acest sens, vreau să fac un anunţ. Săptămâna viitoare, pe 15 septembrie, în R. Moldova vine un procuror din România, cu experienţa DNA, care va sta alături de ai noştri, va examina dosare de rezonanţă, le va revizui pe unele. S-a tot vorbit că DNA trebuie să treacă Prutul. Putem spune că o primă rândunică va veni săptămâna viitoare”, a afirmat Candu, într-o conferință de presă.

  ”Noi putem vorbi mult despre demisii la nivel de conducere, dar dacă nu schimbăm sistemul n-avem nicio şansă”, a spus președintele Parlamentului.

  Andrian Candu a precizat că selecţia va fi făcută de Uniunea Europeană, iar procurorul vine ”pe dimensiunea luptei împotriva corupţiei”

  ”Nu cunosc detalii, nume şi profil. Mai multe vom putea spune săptămâna viitoare”, a mai spus preşedintele Parlamentului.

  http://euractiv.ro/euractiv-moldova/Un-procuror-roman-selectat-de-UE-va-activa-in-R.-Moldova-pe-dimensiunea-luptei-anticoruptie-1425

  RăspundețiȘtergere
 2. Anonim11 septembrie 2015, 14:18

  Mos Alecu
  https://www.facebook.com/iliuta.ursuleanu

  Daca altcineva are informatii mai proaspete sa le prezinte ...
  Deocamdata ... am gasit aceste documente referitoare la (viitoarea) lege a salarizarii bugetarilor . Cu anexa pentru militari ...
  http://www.snlp.ro/…/933-consultare-inversata-snlp-pune-la-…
  http://www.snlp.ro/_files/Anexa_VII_la_legea-cadru_2016.pdf
  Răspundeţi

  RăspundețiȘtergere
 3. Ma doare la basketi de noul cod fiscal !
  Un singur lucru ma intereseaza: sa se mentina acciza la halcool hetilic de 3306,98 lei/ hl halcool, in crasma din Birtolomeu-Gara, ca sa nu se scumpeasca tuica de pufoaica, vodca "Adio mama", snapsul de electrozi si palinca din gainat de gaina !
  In rest e ceoace cu iahturi, cu blanuri, cu console de jocuri, bla, bla !
  Traeasca guvernul si conducerea
  Ura.

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite