Google Translate

sâmbătă, 29 ianuarie 2011

NEWS: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Declaraţii oficiale! UPDATE! O.U.G.!

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa
Data: 28.01.2011

Emil Boc: Buna seara, tuturor. În această seară am adoptat o Ordonanţă de Urgenţă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Înainte de a vă prezenta conţinutul acestei ordonanţe de urgenţă aş vrea să fac nişte precizări generale. Prin Legea 119/2010 am impus recalcularea tuturor speciilor speciale pe baza principiului contributivităţii.

Legea 119 din 2010 face referire la următoarele categorii de pensii speciale: pensiile militare, adică ale acelora din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pensiile de serviciu ale deputaţilor şi senatorilor, pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici parlamentari, pensiile de serviciu ale personalului diplomatic şi consular, pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigabil profesionist, navigaţia civilă, pensiile de serviciu ale personalului Curţii de Conturi şi pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti.

Potrivit acestei legi, au existat două termene de recalculare a acestor pensii speciale. Pentru pensiile militarilor şi a celor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, termenul a fost sfârşitul lunii decembrie 2010.

Pentru celelalte pensii, cu excepţia celor ale militarilor, termenul a fost 31 august 2010. În consecinţă, pensiile de serviciu ale deputaţilor, senatorilor, funcţionarilor parlamentari şi ale celorlalte categorii menţionate au fost recalculate până în 31 august 2010, iar din 1 septembrie 2010 s-a aplicat noul cuantum rezultat în urma aplicării principiului contributivităţii. În urma aplicării acestui principiu, pentru aceste categorii de pensii, s-a realizat şi se realizează la bugetul de stat o economie de aproximativ 50 de milioane de euro anual, prin recalcularea acelor pensii speciale, altele decât cele ale celor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Acum, în ceea ce priveşte pensiile militarilor, adică ale celor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, toate aceste pensii au fost recalculate până în 31 decembrie 2010. Unele dintre ele au fost recalculate pe baza adeverinţelor cu veniturile din perioada în care au activat, în urma depunerii acestor documente de către pensionarii militari, altele au fost recalculate pe baza salariului mediu brut pe economie, pentru aceia care fie nu au depus cereri de recalculare, fie au depus doar în luna decembrie şi nu s-a putut recalcula într-un interval extrem de scurt.

Raportându-ne la această situaţie, astăzi am luat această decizie: pensiile celor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru care, la calculul pensiile recalculate s-a avut în vedere salariul mediu brut pe economie, se revizuiesc până în 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de către beneficiari. Deci acele pensii care nu au fost recalculate pe baza veniturilor, în lipsa documentelor, şi s-au recalculat unitar pe baza salariului mediu brut pe economie, se revizuiesc pe baza veniturilor.

2. Cine are obligaţia să aducă actele doveditoare ale veniturilor realizate lunar? Potrivit ordonanţei de urgenţă, obligaţia identificării şi transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de către fiecare beneficiar, în vederea efectuării revizuirii anunţate, revine instituţiilor de apărare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cadrul cărora beneficiarul şi-a desfăşurat activitatea.

Deci, în vederea revizuirii, aceste autorităţi ale statului vor identifica veniturile realizate lunar pentru aceia la care, aşa cum am spus, pensiile s-au recalculat pe baza salariului mediu brut pe economie şi nu pe baza veniturilor reale pe care aceştia le-au avut în activitatea pe care au desfăşurat-o.
În aceste condiţii, acum avem 3 situaţii cu privire la pensiile militarilor: prima situaţie este cea a pensionarilor militari în legătură cu care pensia s-a recalculat corect, pe baza veniturilor individuale lunare şi care au primit pensia într-un cuantum mai mare sau mai mic decât cel avut anterior, dar este o pensie corectă, pe baza principiului contributivităţii. Această pensie care s-a calculat şi s-a impus pe baza principiului contributivităţii şi care atestă veniturile lunare individuale se menţine în continuare în plată la acelaşi nivel, fie că a scăzut fie că a crescut. Deci la aceştia nu se revizuieşte pensia, pentru că ea s-a calculat corect, pe baza veniturilor lunare individuale.
Am încheiat acest capitol.
Pentru pensiile recalculate pe baza salariului mediu brut pe economie şi ale căror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată în luna decembrie se menţin în continuare cuantumurile în plată primite, mai mari decât în luna decembrie, până la data emiterii deciziei de revizuire. Altfel spus, în ce situaţie suntem aici?  Dacă nu şi-au depus adeverinţele sau şi-au depus adeverinţe de recalculare dar nu au fost operate încă iar, prin recalcularea stabilită în decembrie, pe baza salariului mediu brut pe economie, pensia stabilită este mai mare decât cea din decembrie, se menţine în continuare pensie mai mare până când se revizuieşte, pe baza veniturilor reale pe care le-a avut, iar din acel moment, se aplică pensia rezultată în urma revizuirii pe baza contribuţiei.

Cea de-a treia ipoteză: pensiile care au fost recalculate tot pe baza salariului mediu brut pe economie dar ale căror cuantumuri sunt mai mici în luna ianuarie decât în luna decembrie, se vor plăti începând cu luna februarie, la nivelul lunii decembrie, până la momentul revizuirii deciziei de recalculare, pe baza veniturilor lunare, adică pe baza contribuţiei, după care se aplică varianta finală a pensiei rezultate în urma aplicării veniturilor realizate efectiv de către pensionari.

În această situaţie, cei care, în luna ianuarie, au avut pensia recalculată pe baza salariului mediu brut pe economie şi a fost pensia mai mică decât în decembrie, diferenţa pentru luna ianuarie o vor primi în cursul lunii februarie şi vor merge în continuare cu pensia din luna decembrie până în momentul revizuirii acesteia pe caza veniturilor stabilite de către autorităţile statului pe care le-am menţionat. Acest proces de revizuire se va desfăşura pe parcursul anului 2011 până în 31 decembrie.

Până în 31 martie 2012, se va efectua regularizarea acestor drepturi şi, pentru cei care vor avea de primit – în urma revizuirii – mai mulţi bani decât în luna decembrie, aceşti bani de vor da în cursul anului 2012. Pentru cei care după revizuire vor primi mai puţini bani decât în luna decembrie, sumele se vor recupera începând cu anul 2012, potrivit legii, pentru că există o prevedere potrivit căreia sumele de bani nu trebuie să afecteze mai mult de o treime din pensie şi, în funcţie de cuantumul acesteia, se vor individualiza recuperările, începând cu anul 2012 şi continuând cu anii următori.

Acestea sunt cele mai importante prevederi pe care le-am adoptat astăzi în legătură cu situaţia pensiilor militare, astfel încât şi aici, pe de o parte, să se respecte principiul contributivităţii, un principiu corect cu 22 de milioane de români şi fiecare să primească, în consecinţă, o pensie adecvată.

Fac precizarea că tot ceea ce am afirmat până în acest moment, şi anume, că pensiile militare cu vechime completă până în 30 de milioane de lei vechi, în urma recalculării respective, revizuirii, nu scad. Acest lucru este şi rămâne valabil în continuare.

În rest, în funcţie de nivelul contribuţiei, de numărul de ani pe care i-a avut – carieră completă sau incompletă – pensiile militare, în urma revizuirii respective, recalculării, cresc sau se diminuează, aşa cum şi celelalte pensii care au fost revizuite până în luna septembrie – din luna aceea s-au pus în practică la cuantumurile rezultate în urma recalculării. Dacă dumneavoastră aveţi întrebări pe marginea acestui subiect...
Reporter: Dacă se constată în urma acestei revizuiri că pensionarii au primit mai mulţi bani decât ar trebui, cum vor da aceşti bani înapoi statului – treptat sau cum?
Emil Boc: Tocmai acest lucru l-am precizat mai înainte. În cazul în care în urma revizuirii se va constata că au primit mai mulţi bani – atenţie, asta înseamnă că nimeni, de aici înainte, până la sfârşitul perioadei de revizuire, nu va primi un cuantum mai mic decât cel din luna decembrie, cu excepţia acelora pentru care s-a recalculat pensia pe baza actelor doveditoare de venit, acolo se aplică pensia recalculată conform principiului contributivităţii. Pentru ceilalţi, dacă în urma adeverinţelor care se vor pune la dosar şi în urma revizuirii pensiei va rezulta un cuantum mai mic decât cel din decembrie, începând cu 2012, în etape lunare, se va reţine o fracţiune.

Reporter: Ce înseamnă o fracţiune, domnule premier?
Emil Boc: Adică, aşa cum spune legea, de a nu fi afectat dreptul la pensie mai mult de o treime şi, lunar, se va întinde pe o perioadă de timp, în funcţie de cuantumul pensiei, dar aici, vreau să fiţi bine informaţi, ne referim la pensii care pe toată această perioadă nu vor avea un cuantum mai mic decât cel din luna decembrie 2010.

Reporter: Ce se va întâmpla în cazul în care persoanelor care nu au îndeplinit până la data de 1 aprilie 2001 calitatea de cadru militar activ, poliţist sau funcţionar public cu statut special în cadrul Administraţiei Penitenciarelor? În proiectul de ordonanţă se spunea că acolo se ia în calcul salariul minim pe economie.
Emil Boc: Nu. Avem, în cadrul ordonanţei, precizarea că, în cazul în care nu vor putea fi identificate anumite perioade şi, în cadrul acestor perioade, anumite venituri lunare, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime corespunzătoare gradului militar deţinut, conform Anexei nr. 1 din ordonanţă, dar nu mai puţin de salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie, deci în cazul în care în cariera unei persoane există o perioadă care nicicum nu poate fi identificată pentru că arhiva a fost distrusă sau din alte motive se aplică acest principiu pe care l-am menţionat.

Reporter: Ştiu, dar v-am întrebat despre cei care nu au îndeplinit acea calitate, până la 1 aprilie 2001, de cadru militar activ, adică acei militari care au făcut Transfăgărăşanul...
Emil Boc: Nu avem în această ordonanţă nicio precizare suplimentară faţă de ceea ce există în Legea 119. Rămâne valabil ce este în Legea 119.

Reporter: Domnule premier, erau discuţii despre unele date ale foştilor angajaţi, actuali pensionari care ar fi fost considerate secrete, cei de la SRI, SIE, chiar şi Ministerul Justiţiei şi existau probleme, dacă ar fi putut să fie sau nu transferate către casele de pensii. Cum a fost soluţionată această situaţie.
Emil Boc: Această problemă a fost soluţionată prin faptul că se instituie obligaţia acestor instituţii să pună la dispoziţie adeverinţele de venit. Ei sunt cei care gestionează. Nu este vorba de încălcarea niciunui secret de serviciu, pentru că ei sunt aceia care operează cu aceste date şi ei trebuie să le pună la dispoziţie în vederea revizuirii cuantumului pensiilor, pe baza adeverinţelor de venit, întrucât ei sunt deţinătorii acestor documente.

Reporter: Deci, aceste documente vor fi declasificate în vreun fel sau nu sunt considerate documente secrete?
Emil Boc: Atâta vreme cât ei le utilizează – instituţiile care le au în posesie – nu există această problemă.

Reporter: Şi o a doua întrebare, dacă-mi permiteţi: după această ordonanţă, cât estimaţi că economisiţi sau nu după recalcularea tuturor pensiilor speciale.
Emil Boc: Ne vom putea pronunţa cu suma exactă la finalul procesului de revizuire a acestor pensii. Cert este, aşa cum am menţionat, că în cazul celorlalte pensii - cu excepţia pensiilor militarilor – care au fost recalculate şi au intrat în vigoare începând cu 1 septembrie 2010 economia anuală este de aproximativ 50 de milioane de euro. Vă vom putea face exact aceste precizări la sfârşitul acestei perioade, pentru a nu face o prognoză greşită în acest moment.

Reporter: Mai am o întrebare: sunt pensionari care spun că au stagiul militar complet şi că au primit pensii mai mici. Şeful statului spunea că nu este posibil acest lucru – dacă ai stagiul militar complet, atunci pensia ţi se va mări în urma recalculării.
Emil Boc: Probabil că a fost o situaţie în care a avut o parte din stagiul militar dovedit cu adeverinţe şi o parte pe baza salariului mediu brut pe economie. În acea situaţie, până se face identificarea şi acelei perioade, începând cu luna februarie se dă cuantumul din luna decembrie al pensiei, iar diferenţa de pe luna ianuarie se dă în luna februarie, până la decizia finală de revizuire pe baza adeverinţelor de venit. Acest lucru este foarte important de reţinut.

Reporter: Aveţi o estimare pe fiecare situaţie în parte, câţi pensionari se regăsesc în prima situaţie, a doua şi a treia?
Emil Boc: Aceste lucruri vă vor fi comunicate de către instituţiile de resort: Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, pentru a vă da datele punctuale.

Reporter: Dacă până în martie anul viitor o parte din aceste persoane ies natural din sistem, ca să mă exprim aşa, şi între timp ele au primit ori mai mulţi, ori mai puţini bani, cine va trebui să returneze sau să primească aceşti bani?
Emil Boc: Potrivit legii civile, persoanele care sunt îndrituite la pensii de urmaş beneficiază de aceste drepturi, evident. Aici se aplică regimul de drept comun, regimul obişnuit ca în orice altă situaţie de succesiune.

Reporter: Deci vor plăti urmaşii lor în cazul...
Emil Boc: Se vor reţine sau se vor da bani în plus titularului dreptului, indiferent care este acesta. Nu putem face o afirmaţie de acest gen, că vor plăti urmaşii. La fel ca în dreptul civil, persoana care este succesoare în drepturi ia şi activul şi pasivul persoanei pe care o moşteneşte cu toate drepturile aferente.
Reporter: Nişte clarificări de natură juridică, dacă ne puteţi da: din câte ştim, conform CEDO, pensia este un drept patrimonial. În baza cărui temei juridic un pensionar, cu o pensie stabilită în plată, este obligat să returneze o parte din ea, în urma recalculării? Au fost astfel de speţe la CEDO, presupun că ştiţi.
Emil Boc: În primul rând, aş vrea să subliniez că Legea 119, legea care stă la baza recalculării pensiilor speciale, a fost atacată la Curtea Constituţională şi a fost declarată constituţională, adică au fost avute în vedere, în cadrul criticii de constituţionalitate, toate aceste elemente, iar instanţa supremă în materie de constituţionalitate din România a declarat această lege constituţională. Fac precizarea că jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului garantează dreptul, nu şi cuantumul.

Cuantumul dreptului se stabileşte în concret în funcţie de posibilităţile pe care o ţară, un guvern, le are la un moment dat. Dreptul, într-adevăr, la pensie, rămâne, nu este eliminat, cuantumul concret se stabileşte în funcţie de posibilităţile şi de potenţialul pe care ţara îl are la un moment dat, iar mai ales în condiţii de criză, în condiţii care au determinat restrângerea cheltuielilor bugetare, am fost obligaţi să revizuim şi acest aspect al pensiilor speciale care nu aveau la bază principiul contributivităţii, aşa cum cei 5 milioane şi ceva de pensionari din această ţară primesc o pensie pe baza principiului contributivităţii. Pe această lege nu am făcut altceva decât să punem toţi pensionarii din această ţară supuşi aceluiaşi principiu de a acordare a pensiei, pe baza contribuţiei: contribuţie mare – pensie mare, contribuţie mică - pensie mai mică.

Reporter: Dacă puteţi să ne precizaţi care sunt argumentele juridice care v-au făcut să vă schimbaţi radical poziţia iniţială, pentru că guvernul anterior spunea că, în ciuda deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recalcularea pensiilor poate continua pentru ceilalţi pensionari care nu erau în speţa respectivă.
Emil Boc. Nu vreau să reintru în alte dispute juridice, pentru că opiniile au fost, sunt şi rămân împărţite cu privire la caracterul erga omnes versus inter partes a acelor hotărâri de suspendare şi nu de anulare. Legea contenciosului administrativ face o referire expresă doar la hotărârile de anulare irevocabilă ale Înaltei Curţi care se publică în Monitorul Oficial şi sunt obligatorii pentru toată lumea. Nu este niciun fel de precizare cu privire la aceste caracter obligatori pentru hotărârile de suspendare. Dar indiferent de această dispută juridică în care n-o să intru, fac doar precizarea că în această ordonanţă am ţinut cont în special de dificultăţile întâmpinate în practică în cadrul acestui proces de recalculare. Iar aceste dificultăţi au apărut în special în luna decembrie, pentru că, din nefericire, aceste cereri de recalculare nu s-au depus din 28 iulie, când practic s-a adoptat această hotărâre de guvern care stabilea metodologia de recalculare. Dacă s-ar fi depus cererile de recalculare din august, septembrie, octombrie, noiembrie s-ar fi putut termina până la sfârşitul lunii decembrie. Nedepunându-se până la sfârşitul lunii decembrie, atunci ce s-a întâmplat?

Pentru cei care au depus, li s-au recalculat pe baza veniturilor declarate, pentru cei care nu au depus, s-a aplicat mecanismul din lege de stabilire a pensiei recalculate pe baza salariului mediu brut pe economie. Şi de aici au rezultat scăderi ale pensiilor. Noi nu facem altceva astăzi decât să revizuim aceste pensii recalculate, pentru că nu s-au depus aceste adeverinţe şi păstrăm acelaşi cuantum din decembrie până la momentul revizuiri, când se acordă pensia finală, corectă, în baza veniturilor pe care persoana în cauză le-a avut în timpul carierei militare.

Reporter: Deci, poziţia dumneavoastră iniţială nu a fost întru totul greşită sau greşită parţial?
Emil Boc: Cred că v-am răspuns la această întrebare cu o argumentaţie chiar foarte lungă.

Reporter: Domnule premier, aş mai avea o curiozitate: este adevărat că ministrul apărării. Gabriel Oprea, a cerut anul trecut ca acest termen de recalculare a pensiilor militare să fie prelungit? Şi dacă da, de ce nu s-a prelungit, ca să nu se ajungă la această situaţie?
Emil Boc: Ministerul Apărării, ca, de altfel şi Ministerul de Interne, au avut de gestionat acest subiect, la care ei au constatat că în luna decembrie, practic, s-au depus dintr-o dată foarte multe cereri, care nu au putut fi operate în totalitate până la sfâşitul lunii, şi că foarte mulţi militari nu şi-au depus adeverintele de venit. Din acest punct de vedere, s-a făcut aplicarea legii, care a spus foarte clar că pentru cei care nu-şi depun se aplică salariul mediu brut pe economie.
.........................
Vă mulţumesc.
PROIECT de MODIFICARE a Legii 119/2010;
Anexa cu METODOLOGIA de REVIZUIRE
pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi reglementarea unor măsuri administrative
Pentru a citi O.U.G. si Metodologia de Revizuire
Admin, V.Burcu
____________________________
update - O.U.G. :
30 ianuarie 2011
___________________________________
ORDONANTA DE URGENTA
privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala
Întrucât în termenul prevazut de Legea nr. 119/2010 nu au fost identificate documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare pentru aproximativ 140.000 de persoane, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificarii dreptului la pensie a beneficiarilor acestei legi, în sensul ca, pentru cei care nu au prezentat acte care sa dovedeasca veniturile obtinute, în functie de care s-a recalculat pensia de serviciu, s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, fiind imperios necesara instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivitatii, scopul fiind acela de a nu sanctiona persoanele care, fara a avea vreo culpa, nu au reusit în intervalul initial, pus la dispozitie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010 sa identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii cariere.

Având în vedere exigentele subliniate de puterea judecatoreasca în cadrul controlului jurisdictional exercitat cu ocazia aplicarii Legii nr. 119/2010,în vederea instituirii unor masuri legislative pe baza carora institutiile implicate sa identifice si sa transmita caselor de pensii sectoriale toate elementele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie într-un mod obiectiv si justificat, deoarece aceste împrejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amânare, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea unor aspecte în scopul revizuirii pensiilor recalculate potrivit art. 1 lit. a) si lit. b) din Legea nr. 119/2010,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. - (1) Pensiile prevazute la art. 1 din Legea nr. 119/2010 pentru care, la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeasi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu pâna la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.
(2) Obligatia identificarii si transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de catre fiecare beneficiar, în vederea efectuarii revizuirii prevazute la alin. (1), revine institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala în cadrul carora beneficiarul si-a desfasurat activitatea.
(3) Institutiile prevazute la alin. (2) transmit datele necesare revizuirii, la casele de pensii sectoriale, cel mai târziu pâna la data de 31 octombrie 2011.
(4) În cazul pensiilor prevazute la alin. (1), pentru care, pâna cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeaza cuantumul soldei de grad si al soldei de functie minime corespunzatoare gradului militar detinut, conform anexei nr.1 la prezenta ordonanta de urgenta, dar nu mai putin de salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioara anului 1952 se utilizeaza salariul mediu brut pe economie.
(5) Evolutia salariului mediu brut/net pe economie si a salariului minim pe economie este prevazuta în anexa nr. 2 la prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 2. - (1) Pensiile prevazute la art. 1 pot fi revizuite si la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezulta alte date si elemente decât cele utilizate la recalculare/revizuire, perioade referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în serviciu, respectiv în munca utile în sistemul public de pensii care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual.

(2) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel:

a) de la data de 1 ianuarie 2011, daca cererea de revizuire, împreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa de pensii sectoriala pâna la data de 1 ianuarie 2014;
b) de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care cererea, împreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa de pensii sectoriala, peste termenul prevazut la lit. a).

Art. 3. - Pentru revizuirea pensiilor prevazute la art. 1 se utilizeaza metodologia de calcul prevazuta în anexa nr. 3 la prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 4. - Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile lunare individuale realizate pentru întreaga perioada care constituie stagiu de cotizare, ramân în plata în cuantumurile rezultate în urma recalcularii.

Art. 5. - Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile realizate si a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si ale caror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plata în luna decembrie 2010, se mentin în plata în cuantumurile rezultate în urma recalcularii, pâna la data emiterii deciziei de revizuire.

Art. 6. - (1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile realizate si a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie, pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si ale caror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plata în luna decembrie 2010, se mentin în plata în cuantumurile avute în luna decembrie 2010, începând cu luna ianuarie 2011, pâna la data emiterii deciziei de revizuire.
(2) Diferentele aferente lunii ianuarie 2011 se achita pâna la sfârsitul lunii februarie 2011.

Art. 7. - (1) În cazul pensiilor prevazute la art. 5 si 6, nu mai târziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plata sau de recuperat, dupa caz, în functie de cuantumurile rezultate dupa luarea în considerare a tuturor documentelor care atesta veniturile realizate pe întreaga durata a stagiului de cotizare sau dupa aplicarea grilei din anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Sumele de plata se vor achita pâna cel târziu la data de 31 decembrie 2012, iar sumele de recuperat se retin din drepturile de pensie, în conditiile legii.

Art. 8. – Ministrul apararii nationale, ministrul administratiei si internelor, precum si directorul Serviciului Român de Informatii pot emite ordine si/sau instructiuni privind modalitatile tehnice de identificare, transmitere si solicitare a actelor si datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor.

Art. 9.
- Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 10.
- Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotarârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 28 iulie 2010.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

ANEXA 1
SITUATIE
cuprinzând cuantumul soldelor de grad si al soldelor de functie minime corespunzatoare gradelor militare detinute
..................................................
Nota:
Pentru perioadele anterioare anului 1952 se utilizeaza salariul mediu brut pe economie, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din prezenta ordonanta de urgent

ANEXA nr. 2
SALARIUL MEDIU ANUAL
Anul Salariul mediu (lei)brut/net
..................................

ANEXA Nr.3
METODOLOGIE
privind revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

Art. 1. - Pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr.119/2010 si recalculate potrivit prevederilor aceleasi legi, se revizuiesc conform prezentei metodologii.

Art. 2. - Revizuirea pensiilor prevazute la art. 1 din prezenta metodologie se realizeaza prin determinarea stagiilor de cotizare, a punctajelor medii anuale si prin stabilirea cuantumului aferent fiecarei pensii.

Art. 3. - (1) Constituie stagiu de cotizare vechimea în serviciu si, dupa caz, vechimea în munca valorificata în ultima decizie de pensie pâna la data încheierii procesului de recalculare, respectiv perioadele în care beneficiarul:
a) a avut calitatea de cadru militar în activitate;
b) a avut calitatea de functionar public cu statut special în institutiile de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si în sistemul administratiei penitenciare;
c) a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei institutii militare de învatamânt pentru formarea cadrelor militare, respectiv elev sau student al unei institutii de învatamânt pentru formarea cadrelor militare/politistilor sau functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare;
d) a fost concentrat sau mobilizat ca rezervist;
e) a fost în captivitate;
f) a realizat vechime în munca recunoscuta în conditiile legii, pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) a realizat perioade asimilate vechimii în munca, conform legii, pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr. 164/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) a realizat perioade de vechime în munca recunoscute în baza Decretului-Lege nr.118/1990, republicat, cu modificarile ulterioare;
i) a realizat vechime în munca, ca timp util, în fostele unitati agricole cooperatiste, calculat potrivit Legii nr.80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor;
j) a urmat, anterior datei intrarii în vigoare a Legii nr. 164/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cursurile de zi ale învatamântului superior, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, potrivit legii.

(2) Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea în munca sau la vechimea în serviciu acordata în baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I si a II-a de munca, respectiv în conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii.

(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintã, potrivit legii, stagiu de cotizare realizat în conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de muncã se acordã perioade suplimentare la vechimea în muncã sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în conditii normale, dupã cum urmeazã:
a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în conditii deosebite de muncã;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în conditii speciale de muncã;
c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte conditii de muncã, asa cum sunt reglementate în domeniul apãrãrii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, pe baza criteriilor si metodologiei de încadrare prevazute, pâna la 31 decembrie 2010, de Hotarârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificarile ulterioare, si de Hotãrârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncã si activitãtilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, cu modificãrile ulterioare.

Art. 4. - (1) Stagiul de cotizare se exprima în ani, luni si zile.
(2) Daca din documentatia de pensionare rezulta perioade de vechime în munca exprimate în saptamâni de cotizare, ca urmare a achitarii contributiei catre fostele case de asigurari sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani si luni de cotizare.
(3) Daca din documentatiile de pensionare nu rezulta localizarea saptamânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat dupa data de 1 aprilie a anului respectiv.

Art. 5. - (1) Cuantumul pensiei revizuite se determina prin înmultirea punctajului mediu anual realizat cu valoarea unui punct de pensie.
(2) La determinarea cuantumului pensiei fractiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.
(3) Valoarea punctului de pensie, prevazuta la alin.(1) este de 732,80 lei, stabilita prin Legea nr.12/2010 a bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2010.
(4) La cuantumul pensiei stabilit conform alin.(1) se aplica prevederile art. 11 teza a III-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Art. 6. - (1) Punctajul mediu anual se determina prin împartirea numarului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate la stagiul complet de cotizare.
(2) Stagiul complet de cotizare prevazut la alin. (1) este de 20 de ani.

Art. 7. - (1) Punctajul anual se determina prin împartirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.
(2) Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea veniturilor realizate lunar la salariul mediu brut/net din luna respectiva, prevazut în anexa nr.2 la ordonanta de urgenta.
(3) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a punctajului lunar se utilizeaza 5 zecimale.

Art. 8. - (1) Veniturile brute/nete, dupa caz, realizate lunar, utilizate la calculul punctajului lunar cuprind drepturile salariale si cele asimilate acestora, încasate de beneficiari conform legislatiei în vigoare la data acordarii lor, respectiv:

a) retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de încadrare lunar, inclusiv indexari, compensatii, indemnizatii de conducere/comanda, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevazute de legislatia în vigoare la acea data;
b) sporurile si indemnizatiile acordate în sume fixe sau sub forma de procent din retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de încadrare lunar sau din salariul functiei de baza/salariul functiei îndeplinite/solda de functie/solda functiei de baza, potrivit legislatiei în vigoare la acea data;
c) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea data;
d) sumele reprezentând compensarea concediului de odihna neefectuat, potrivit legii;
e) sumele cuvenite ca reprezentanti în adunarile generale ale actionarilor, în consiliile de administratie, în comitetele de directie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete sau organisme, acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea data, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitatii asimilate acestuia, dupa data de 1 ianuarie 2008;
f) venitul corespunzator functiei pe care a fost încadrat în tara personalul trimis în strainatate în misiune permanenta sau, dupa caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv cel pentru perioada efectuarii concediului de odihna/de misiuni în tara;
g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevazute la lit. a)-d), acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea data.

(2) Nu sunt considerate venituri de natura salariala sau asimilate salariilor, urmatoarele sume:

a) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer;
b) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile ulterioare;
c) compensatiile lunare pentru chirie;
d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;
e) sumele primite potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
f) indemnizatiile de instalare;
g) platile compensatorii si ajutoarele la trecerea în rezerva sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
h) valoarea financiara a normelor de hrana;
i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihna, precum si a transportului la si de la locul de munca;
j) alocatia de stat pentru copii;
k) alte drepturi care, potrivit legislatiei în vigoare la data acordarii, nu reprezentau drepturi de natura salariala sau asimilate salariilor.

Art. 9. - (1) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevazute la art.3 alin.(1) lit.a) si b) la determinarea punctajului lunar se utilizeaza veniturile brute/nete realizate lunar de beneficiari.
(2) Pentru perioadele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) - e) la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul mediu brut sau net pe economie, dupa caz, din perioadele respective, potrivit legii.
(3) Pentru perioadele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. f) la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul de încadrare si sporurile cu caracter permanent aferente acestuia.
(4) Pentru perioadele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. g) si lit.j) la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul minim brut sau net pe economie, dupa caz, din perioadele respective, potrivit legii.
(5) Pentru perioadele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. h) la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza 1,5 salarii minime brute sau nete pe economie, dupa caz, din perioadele respective, potrivit legii.
(6) Pentru perioadele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. i) se acorda 0,57255 puncte pentru fiecare an util realizat.

Art. 10. - Determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele repatriate din Republica Moldova care beneficiaza de pensiile prevazute la art. 1 se face prin asimilare, în conditiile stabilite prin reglementarile legale în vigoare.

Art. 11. - (1) Pentru perioade anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, în cazul în care în carnetul de munca sau în oricare alt act prevazut de lege au fost înregistrate salarii pe ora ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin înmultirea salariilor orare sau, dupa caz, zilnice cu numarul mediu de ore pe luna, respectiv cu numarul mediu de zile lucratoare pe luna din perioadele respective, astfel:

a) 25,5 zile (204 ore) pe luna, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
b) 24,5 zile (196 ore) pe luna, pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 martie 1990;
c) 23,6 zile (189 ore) pe luna, pentru perioada 1 martie 1990-30 septembrie 1990;
d) 21,25 zile (170 ore) pe luna, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;
e) 21,16 zile (169,33 ore) pe luna, pentru anul 1997;
f) 21,25 zile (170 ore) pe luna, pentru anul 1998;
g) 21,50 zile (172 ore) pe luna, pentru anul 1999;
h) 21,67 zile (173,36 ore) pe luna, pentru anul 2000;
i) 21,42 zile (171,36 ore) pe luna, pentru anul 2001.

(2) În situatiile în care, pentru o anumita perioada care constituie vechime în munca, anterioara datei de 1 aprilie 2001, în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, iar în carnetul de munca sau în alte acte doveditoare nu sunt înregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul minim pe tara, în vigoare în perioada respectiva.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizeaza:
a) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de munca sau dovedite ori pentru care în carnetul de munca nu sunt înregistrate drepturile salariale;
b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962 si pentru care în carnetul de munca nu sunt înregistrate drepturile salariale si nici nu sunt dovedite.
c) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962, în situatia în care, prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare, rezulta, pentru fiecare luna de stagiu de cotizare, un numar de puncte mai mic decât cel prevazut la lit. b).
(4) În situatia în care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, în documentele doveditoare sunt înregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate în functie de reformele monetare.
(5) Prevederile alin. (3) si (4) se aplica pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare, cu exceptia perioadelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. g) si j).
(6) Prevederile alin. (3) si (4) se aplica în mod corespunzator si pentru perioadele care constituie vechime în serviciu.

Art. 12. - (1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizeaza salariile/soldele brute sau nete, dupa caz, astfel:
a) salariile/soldele brute, pâna la data de 1 iulie 1977;
b) salariile/soldele nete, de la data de 1 iulie 1977 pâna la data de 1 ianuarie 1991;
c) salariile/soldele brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

(2) La determinarea punctajelor lunare, pe lânga salariile prevazute la alin. (1) se au în vedere si sporurile cu caracter permanent care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt înscrise în carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei în vigoare.

(3) Sporul de vechime în munca care se utilizeaza la stabilirea punctajelor lunare aferente perioadelor în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, este urmatorul:
a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:
- 3% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 5-10 ani;
- 5% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 10-15 ani;
- 7% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 15-20 ani;
- 10% pentru o vechime în munca totala de peste 20 de ani;
b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:
- 3% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 3-5 ani;
- 6% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 5-10 ani;
- 9% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 10-15 ani;
- 12% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 15-20 ani;
- 15% pentru o vechime în munca totala de peste 20 de ani.

(4) Pentru perioadele de dupa 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de munca sau în alte acte doveditoare.
(5) Salariile medii si minime pe economie, brute sau nete, dupa caz, pentru fiecare an, utilizate la determinarea punctajului mediu anual, sunt prevazute în anexa nr. 2 la ordonanta de urgenta.

(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum si pentru perioada cuprinsa între 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul mediu corespunzator anului 1938.
(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul minim corespunzator anului 1949.

Art. 13. - (1) Persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentara cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:
a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;
b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;
c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;
d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;
e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;
f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;
g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;
h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;
i) 17% pentru perioada de dupa 1 februarie 1999.

(2) Persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentara beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:
a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;
b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.

Art. 14. - Persoanele care au desfãsurat activitãti în locuri de muncã încadrate în grupele I si a II-a de muncã, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfãsurat activitati în locuri de muncã încadrate în conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de muncã, potrivit legii, beneficiazã de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, dupã cum urmeazã:

a) cu 25% pentru perioadele în care au desfãsurat activitãti în locuri încadrate în grupa a II-a de muncã, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncã încadrate în conditii deosebite, potrivit legii;
b) cu 50% pentru perioadele în care au desfãsurat activitãti în locuri încadrate în grupa I de muncã, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncã încadrate în conditii speciale, potrivit legii;
c) cu 50% pentru perioadele în care au desfãsurat activitati în locuri încadrate în alte conditii de munca, potrivit legii.

Art. 15. – (1) În situatia pensiilor de invaliditate, stagiul potential acordat la recalcularea drepturilor de pensie potrivit Legii nr.119/2010 se are în vedere pentru revizuirea pensiilor conform prezentei metodologii, cu exceptia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Stagiul potential reprezinta anii potentiali acordati potrivit legii în vigoare la data stabilirii drepturilor de pensie.
(3) Pentru stagiul potential acordat celor în drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul anual este de:
a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate;
b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate;
c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Art. 16. – (1) Pensia de urmas se stabileste procentual din pensia la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat, cu exceptia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pensia de urmas se calculeaza din pensia pentru limita de vârsta sau din pensia de invaliditate gradul I, revizuita, la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat.
(3) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei prevazute la alin. (2), în functie de numarul urmasilor îndreptatiti, astfel:
a) pentru un singur urmas - 50%;
b) pentru 2 urmasi - 75%;
c) pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%.

Art. 17. - Pentru perioada 1 aprilie 2001 - 1 august 2007, punctajelor anuale aferente persoanelor care au avut calitatea cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor nu li se aplica plafonarea prevazuta de legislatia privind pensiile din sistemul public în vigoare în perioada respectiva.

Art. 18. - (1) Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de pensie existente în pastrare la casele de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, precum si Serviciul Român de Informatii.
(2) În situatia în care în dosarele de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în serviciu, fara date referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului mediu anual se efectueaza pe baza documentelor doveditoare transmise structurilor prevazute la alin. (1).

Art. 19. - Documentele doveditoare ale cuantumurilor veniturilor realizate lunar, pe baza carora se determina punctajele medii anuale, se transmit caselor de pensii sectoriale din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala de catre centrele militare judetene/zonale/de sector sau de catre unitatile militare, institutiile ori structurile din care au facut parte beneficiarii pensionari, dupa caz.

Art. 20. - Pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010, ale caror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea unor hotarâri definitive si irevocabile ale instantelor de judecata se revizuiesc, dupa caz, potrivit prevederilor prezentei metodologii.

Art. 21. - (1) Stabilirea pensiei revizuite se face prin decizie emisa de casele de pensii sectoriale din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt si de drept care au stat la baza revizuirii, precum si termenul în care poate fi introdusa contestatia.
(2) Deciziile de pensie revizuite se comunica beneficiarilor, în termen de 30 de zile de la data emiterii.

Art. 22. - (1) Împotriva deciziilor de pensie revizuite se poate introduce contestatie în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestatii care functioneaza în cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii.
(2) Deciziile comisiilor de contestatii pot fi atacate în instanta, potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(3) Procedura de contestare a deciziilor de pensie rezultate în urma recalcularii este cea prevazuta de legea în vigoare la data emiterii acestora.

Art. 23. - Pentru revizuirea pensiilor prevazute la art. 1 se autorizeaza entitatile implicate în acest proces, din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, sa încheie contracte de prestari servicii/conventii civile cu un numar de cel mult 25 persoane fizice, care se repartizeaza prin Protocol încheiat între cele 3 case de pensii sectoriale.
_______________________________
Am postat si ULTIMA VARIANTA A O.U.G. !
Sper ca asa sa apara si in M.O.
Interesant de vazut, daca varianta aceasta, difera si in ce sens, fata de cea postata aici, zilele trecute!
Va rog pe voi, sa comentati!
Admin, V.Burcu

joi, 27 ianuarie 2011

Contrafensiva Puterii impotriva pensionarilor militari, a trecut in plan mediatic! Deficitul de imagine creat militarilor, e dramatic! CD-SCMD se face ca nu stie!

de Redactia HotNews.ro
Marţi, 25 ianuarie 2011
13770 vizualizări
368 comentarii
Pensiile militarilor au confiscat agenda publica a ultimelor doua saptamini. Sute de fosti angajati ai Armatei si-au pledat cauza in presa, motivind necesitatea mentinerii pensiilor prin privatiunile indurate sub arme. Noi vrem sa aflam si povestile cititorilor care au trecut prin stagiul militar sau care au fost angajati ai Armatei pentru a intregi acest tablou.

Ati avut un superior care a dat un exemplu de onoare? V-a chinuit un gradat doar pentru ca erati "pifan"? Ati invatat rigoarea in timpul Armatei? Ati ramas cu un gust amar din cauza muncilor patriotice executate in timpul serviciului militar obligatoriu?

Va invitam sa ne povestiti amintirile cele mai puternice si sa postati fotografii cu cele mai relevante momente din Armata.
Sursa: HotNews.ro
de Redactia HotNews.ro
Joi, 27 ianuarie 2011, 11:01
4731 vizualizări
66 comentarii
350 de cititori si-au povestit propria experienta legata de armata intr-un experiment initiat de HotNews.ro. Solidaritatea intre militari si hazul de necaz sint printre putinele amintiri placute din serviciul militar. Cele mai pregnante imagini ramase peste ani sint grobianismul ofiterilor, lipsa profesionalismului, omniprezenta spagii si furtul generalizat al resurselor comune.
Va invitam sa cititi cele mai bune povestiri din cele 350 adunate in doua zile
Nicolae Zamfir: Armata am facut-o pe santiere, ca asa era cerinta atunci in anii '86-'87, munceam din zori pana-n seara , hrana nu prea se gasea , foarte rar mai gaseam cartofi si fasole pe masa , nu eram prea departe de detinutii din lagarele germane, slabisem destul de mult... paradoxal cadrele militare erau destul de grase mi -l aduc aminte pe com. de pluton caruia ii spuneam Mos Teaca avea la vreo 130 de kg , ca sa pleci in permisie se dadeau spagi gen : un miel , un cartus de kent, benzina (atunci era rationalizata),

Cris: Cel mai important, am invatat sa dau spaga. Spaga pentru a pleca in permisii, spaga sa fiu internat la infiermierie, spaga sa pot iesi in oras peste gard, sa introducem fete in unitate, sa consumam alcool. Am invatat CE SA NU FAC in viata. Acum imi dau seama ca e bine ca am facut armata pentru singurul motiv ca nu pot fi manipulat.

Un Soldat Roman: Daca ati fi participat la un razboi si erati in linia intai, nu cred ca va mai pastrati aceste opinii despre Armata. In teatrele de operatii din Irak si Afganistan, am supravietuit datorita pregatirii de exceptie a ofiterilor si subofiterilor. Cand iti trece glontul pe la urechi, altfel gandesti! Cu dotarea noastra precara, am facut totusi fata cu brio misiunilor pe care le-am avut de indeplinit, spre uimirea americanilor si a altora, mult mai dotati decat noi. Despre noi se vorbea numai la superlativ, eram (si suntem) mandri ca eram romani si purtam cu mandrie uniforma militara. Presedintele Basescu nu-si mai incapea in piele cand venea in vizita si primea felicitari de la comandantii straini pt.modul exemplar in care ne faceam datoria.

Stan: Sunt expert in maturat frunze de pe aleea comandantului

Racan: de remarcat, marea majoritate a ofiterilor superiori, dar in special maiorii si lt.coloneii, erau cei mai slabi ca pregatire si educatie. si erau cateva zeci, in unitate. lectori.

Cris: In frontiera, toate cadrele aveau masini Diesel iar pe langa mancarea soldatilor, cadrele isi facea partea si la combustibilul diesel destinat salupelor de paza a frontierei iar golul ramas de descomplectarea rezervoarelor, era completat cu apa din dunare.

Mihai: In acei ani,1985-1986,armata era unul dintre locurile in care personalitatea tanarului era strivita si calcata in picioare cu cea mai mare nerusinare si fara nici-un scrupul

AMpersand: Jackie Pistolarul, un sublocotenent care, vrand sa faca pe John Wayne in corpul de garda, si-a descarcat pistolul in dulapul metalic.

IC Breteanu: Amintirile frumoase sunt legate de solidaritatea care exista intre noi soldatii si mult mai putin, aproape deloc, de relatia noastra cu ofiterii.

J.C.Denton: Ofiteri, unii spalati pe creier, roboti in serviciul oranduirii comuniste, altii adevarati mutanti ai speciei umane, indivizi fara scrupule, incalecandu-i pe altii numai ca sa le fie lor bine. Maturam boabe de porumb in Balta Brailei ca sa nu le vada prim-secretarul judetului cand trecea cu masina in inspectie. Culegeam porumb necopt de pe marginea drumului iar ala copt putrezea necules in mijlocul lanului, tot de ochii maretului secretar.

Alex: Mafie ca la balamuc. Comandatii unitatii dadeau drumul acasa daca aveu un profit, altfel iti spuneu ca sunt niste reguli si ca soldatul nu are voie decat la X zile sa plece in permisii. Personal lucrand in IT faceam unui maior coperti de casete audio pe care le vindea in piata Moghioros. Alti colegi faceau "cinste" cu un drum la prostituatele la Gara de Nord. Un plutonier de la popota cara carne acasa cu Aro. Altul fura cabluri din cupru. Evident ca isi luau partea si comandantii unitatii. Un Colonel renova casa cu cativa soldati.

Plantagruel: Tortura din armata avea cu totul alt scop decat acela sa le creasca ambitia ostasilor.

Cand este batut sistematic, pana si un caine indraznet devine fricos. Ei bine, si omul de rand trebuia sa invete astfel supunerea. I se administra practic o terapie ca sa se obisnuiasca cu cizma rosie pe cap.

Calin: Cea care a plans la plecarea mea in armata, a fos mama. Paradoxal, am incurajat-o eu pe aceasta. Nu am amintiri doar placute, dar a fost si o scoala de viata, chiar mi-a ajutat.

Un ardelean: De cand ma stiu eu in familia mea de mic am fost numai in armata,tatal meu era ofiter,a fost un chin,ca ex.in fiecare seara trebuia sa fac pantofii lui si sa ii lustruiesc,ii duceam la verificat si de multe ori ma mai punea sa-i lustruiesc mai bine,in fiecare zi trebuia sa spal si sa sterg vasele,la 11 seara daca cumva ma culcam eram sculat cu intrebarea:ti-ai facut temele? daca raspundeam DA :hai sa le verificam,daca NU:scoala acum si fa-ti temele.Nu prea m-am jucat cu copii de la bloc ca atunci cand ei ieseau mai mult la joaca era sambata si eu trebuia sa fac temele cu taicamiu,el intodeauna complica temele mai mult decat era nevoie numai pentru a arata ca este mai destept ca profesorii.La 17ani cand m-a vazut ca stau de voba cu o fata in timpul mesei m-a plesnit de m-am dus pe spate cu tot cu scaun spunand ca-l fac de rusine,violenta era ceva obisnit,bataile se executat pe victima in pielea goala si dupa aceea erau scosi pe casa scarii...

Berila: Cat am facut armata am inteles foarte bine activitatea si atributiunile cadrelor militare:
Sa bea de dimineata la prima ora pana noaptea tarziu si sa povesteasca despre femei imaginare.
Imi cer scuze pt cei 0,1% care au alte indeletniciri in armata.

Catelu: Atunci am auzit (live) expresia capitanului Enache de la UM1606: "Spuneti, ma, ca altfel va tin in soare pana la miezul noptii!".

Anonim: In 1998 invatam limbajul morse. Dormeam cam 16 ore pe zi ca sa treaca mai repede timpul ... Locotenentul care conducea plutonul bea din sticlele aruncate de noi la cos .... . Au avut intentia sa ne faca vacin cu acelasi ac la tot batalionul si nu vorbesc aiurea .

STEFAN A: In aceeasi unitate , pregatirea pentru vizita sefului tratatului de la Varsovia . Un TAB trebuia sa intre cu viteza in bazinul cu apa si cu ajutorul propulsiei sa treaca pe celalalt mal . Pentru a oferii spectacol , generalul Pletosu a ordonat mecanicului conductor sa intre cu viteza maxima in bazin . Cum TAB are fundul plat si cam 11 tone de greutate , in momentul "sariturii " in apa a fost creat un val imens , inalt 2- 3 metri .

Partea proasta ca acest domn (tovaras atunci) general statea chiar pe mal si a fost udat din cap pina in picioare . Eu eram cu statia radio R- 1070 (romaneasca dar cu baterii franceze) linga cabina pompei de apa care deservea bazinul . De ris , am lasat dracului statia si am trecut in spatele cabinei pentru a nu fi vazut . Nu am visat niciodata sa vad un ditamai general ud din cap pina in picioare .

PS. In acelasi loc au murit un ofiter si un subofiter cind un tanc T-55 a ramas blocat pe fundul bazinului .​
Citeste aici toate povestile postate de cititorii HotNews.ro
Sursa: HotNews.ro
Investigatii
26 Ian 2011 de Cornel Ivanciuc
1725 vizualizari
13 comentarii
În cele de mai jos nu va fi vorba despre eroii Armatei Române de la Cotul Donului ori Stalingrad, din 1942, sau despre eliberatorii Ungariei şi Cehoslovaciei, din 1944-1945. Nici despre manifestaţiile Comitetului de Acţiune pentru Democratizarea Armatei (CADA) din 1990, susţinute de partea sănătoasă a armiei române, împotriva putregaiurilor GRU, aduse la cîrma MApN de către strigoii FSN şcoliţi pe băncile universităţilor sovietice. Nu va fi vorba nici despre lipsa de războaie din ultimii 60 de ani, nici despre militarii care îşi văd azi pensiile rănite mortal şi nici despre statul român care face praf contractele semnate cu aceşti oameni. Vom vorbi mai la vale despre impostură şi impostori, în rîndurile oştirii române. Despre cei care invocă onoarea în gesturi şi atitudini care dezonorează uniforma militară.
Marea Mută, numele de cod al Armatei Române, se dă zilele acestea victimă. Zice că ţara i-a luat din pensie. Pretinde că Puterea o sacrifică pe altarul unor interese meschine. Una dintre cele două portavoci ale demnităţii Armatei, un colonel gras, cu părul vîlvoi, faţa năduşită şi mîinile ca cinci perechi de crenvurşti fierţi, pe care şi le agită întruna pe deasupra capului, ameninţă Puterea cu puciul. Dolofanul tare în clanţă pare un caz izolat pentru Marea Mută. Dacă i-ai pune o armă în mînă, ori s-ar speria de ea şi ar fugi mîncînd pămîntul, ori ar apuca-o ca pe o lopată. Pe umflat îl cheamă Mircea Dogaru şi a fost cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Teorie Militară, condus pînă în 1989 de Ilie Ceauşescu. Rotofeiul este şeful Sindicatului cadrelor militare disponibilizate, în rezervă şi în retragere. Deviza sindicatului este „Honor et Patria. Vae victis!“, adică „Onoare şi patrie. Vai de cei învinşi!“.

Care onoare, monşer, cînd Dogaru este ginerele general-colonelului Vasile Petruţ, fostul comandant al trupelor de grăniceri, absolvent al Academiei Militare „Frunze“ de la Moscova, unde va fi racolat de GRU? După Revoluţie, Petruţ va fi vicepreşedintele PSM, condus de Ilie Verdeţ, iar ginerele său Dogaru va colabora cu PRM şi va scrie la cele două publicaţii ale lui C.V. Tudor. Apelurile sindicatului condus de Dogaru sînt găzduite de regulă în ziarul Tricolorul, portavocea unei rotonde de generali şi colonei semianalfabeţi, care şi-au făcut din strigătul de luptă al tribunului platforma nostalgiilor comuniste. Cazul Dogaru, care manipulează un regiment de nemulţumiţi, ilustrează o secvenţă deloc neglijabilă a rezerviştilor Armatei Române, la şapte ani după intrarea României în NATO. Un regiment de învinşi de realitate, manevraţi de o pereche de colonei de paradă, făcuţi la apelul de seară: istoricul militar Dogaru, specializat în istorie antică, medievală şi arheologie, şi jurnalistul militar Valeriu Pricină, fostul director al trustului de presă al Armatei.
Articol preluat din: Catavencu.ro

de Marian SULTĂNOIU
27 ianuarie 2010
6342 vizualizari
111 comentarii
"Sigur că m-am enervat atunci când, după ce le-am spus că protestează doar acum că le-a ajuns lor cuţitul la os şi că n-au făcut nimic pentru alţii, şi nici înainte de 89, ca să scape de Ceauşescu, ei mi-au spus că rolul lor este să apere patria şi conducătorul" comentează Cosmin Guşă, pentru gândul, incidentul de la televizor de miercuri seară, când i-a atacat dur pe pensionarii militari.
Guşă a avut un schimb dur de replici, la Realitatea te priveşte, cu doi militari pensionari care participau la emisiune. "Sunteţi nişte privilegiaţi, care nu aţi făcut nimic tot timpul.Dacă veneaţi în ajutorul categoriilor profesionale care au creat valoare în România, care au fost defavorizate anul trecut, v-aş fi apreciat foarte mult. Dar v-aţi apucat să zbieraţi acum, când vă sunt afectate drepturile dumneavoastră. Situaţia în România este prea disperată ca să mai accept populisme din astea" a explodat Guşă, după ce l-a întrebat pe unul dintre pensionari ce pensie are, acesta răspunzându-i că ajunge undeva la trei mii şi ceva, aproape patru mii de lei.

"Aveţi o pensie de 1000 de euro şi strigaţi doar când vă pasă" i-a replicat Guşă. "Nu mai jigni! Eşti un nesimţit la fel ca şi cei din guvernele astea", i-a răspuns Adrian Hozoc, colonel în rezervă.
Discuţia a continuat după emisiune.
"Povestea asta cu lipsa de respect nu pot şi nu mai vreau să o înţeleg. Le spui un lucru cât se poate de real şi ei sar imediat la tine, te jignesc, îţi vorbesc la pertu, de parcă ai fi ordonanţa lor. Obedienţi faţă de superiori şi lipsiţi de respect faţă de ceilalţi, asta sunt", se revoltă Guşă. "Slavă Domnului, că am făcut şi noi armată, ştim cum e. Nu ştiu ce lucruri au făcut ei, în comunism şi pe unde au lucrat - poate că unii au muncit, într-adevăr greu -, dar casă cu soldaţii şi-au făcut, asta ştiu sigur. Şi pe urmă, dacă se plâng că au muncit în agricultură, militari fiind, să ceară pensie de la ministerul Agriculturii".

Guşă spune că dialogul a continuat şi după emisiune, atunci când pensionarii militari i-au cerut din nou socoteală. "Aproape că mai aveau puţin şi treceau la ameninţări. M-au jignit din nou. M-am gândit că e mai bine să nu le răspund şi să-mi văd de treabă, aşa că i-am lăsat şi am plecat. Către ieşire i-am îndemnat să vorbească mai frumos, pentru că sunt militari, sunt în vârstă şi nu se cade să aibă un astfel de limbaj" a povestit Cosmin Guşă.
Sursa: Gandul.info

A ne face ca nu stim despre asemenea luari de atitudine,
a ne impotrivi a citi aceste postari, comentariile online,
este contraproductiv! Fara onoare, fara demnitate!
Am citit si urmaresc atent ce se scrie !
Din pacate, ne meritam soarta!
Gestionam la fel de prost, precum Guvernul,
atat "sucesurile", dar mai ales "crizele"!
Admin, V.Burcu
____________
P.S.: Inca o vorba, si va las:
Ne-ati ciuruit, domnilor!
Dar nu si invins!
Admin, V.Burcu
Felicitari vizitatorilor, comentatorilor,
tuturor celor "interesati de acest Blog"!
Iata, Azi avem DOVADA, unui foarte IMPORTANT vizitator:
The European Defence Agency was established under a Joint Action of the Council of Ministers on 12 July, 2004, "to support the Member States and the Council in their effort to improve European defence capabilities in the field of crisis management and to sustain the European Security and Defence Policy as it stands now and develops in the future”.
Romania, este membru EDA.
Thank you for visiting, EDA!
Admin, V.Burcu

marți, 25 ianuarie 2011

SCMD, 24 Ianuarie 2010! Efectul pervers al unui asa zis succes! Efectul de bumerang! Trist dar adevarat ...... cruda realitate! UPDATE!

Reportaj dintre protestatari
de Victor Cozmei HotNews.ro
Luni, 24 ianuarie 2011
15262 vizualizări
188 comentarii
Cateva mii de pensionari militari au protestat luni, in Capitala si au cerut Guvernului sa opreasca recalcularea pensiilor si sa respecte hotararea ICCJ privind suspendarea aplicarii HG 735/2010. Aproape 3.000 de protestatari conform Jandarmeriei (7.000 conform liderilor de sindicat), inarmati cu fel de fel de pancarte pe care erau caricaturizati Traian Basescu, Emil Boc, Gabriel Oprea sau chiar si Jeffrey Franks, au strabatut in mars Bucurestiul si au scandat "Jos Basescu!", "Demisia!", "Demnitate!", dar si deja celebrul "Iesi afara, Javra ordinara!".


Ora 10:15. Bucuresti. Piata George Enescu. In timp ce presedintele Traian Basescu era huiduit la Iasi, cateva sute de pensionari militari s-au adunat in Capitala in ciuda ninsorii de afara si s-au pregatit sa protesteze impotriva Guvernului si impotriva recalcularii pensiilor.

"Jos Basescu! Jos Basescu!", incepe sa strige un pensionar, dar isi pierde rapid elanul cand vede ca nimeni nu i se alatura. "Ce vrei? Nu vezi ca abia se aduna lumea? Lasa ca vin mai multi, mai tipa aia la microfon si apoi sa vezi cum urla toti", ii spune un coleg.

Printre protestatari, un barbat cu un ghiozdan plin de tot felul de hartii, imparte coli albe cu mesaje impotriva puterii. De cealalta parte a multimii, dintr-o masina a liderilor de sindicat, se imparteau stegulete cu insemne ale organizatiei sindicale.

Ora 11:00 Numarul celor adunati la protest a ajuns undeva pe la 1.500. Liderii sindicali anunta la microfon ca o delegatie s-a dus sa depuna un memoriu la Ministerul de Interne. Multimea raspunde cu aplauze, insotite imediat de un cord de huiduieli si fluieraturi.

Printre manifestanti se plimba un barbat care scandeaza numele lui Adrian Sobaru, tehnicianul TVR care s-a aruncat de la balcon in Parlament in decembrie anul trecut. "Tot respectul pentru domnul Sobaru! Ala da cetatean roman! Demnitate si onoare, dom'le!", ne spune barbatul.

Ora 11:30 Pe acorduri de "Treceti batalioane, romane", multimea se porneste pe Calea Victoriei si scandeaza "Demisia!", "Jos Guvernul", "Oprea mafiotul!", "Basescu si cu ai lui, sa se duca dracului" sau "Demnitate!". "Bai Igas, iesi afara si vezi cata lume te iubeste!", striga un pensionar cand sirul de protestatari trece prin fata sediului MAI.

Ora 11:45 Mitingul se opreste pentru un moment solemn in fata Cercului Militar National. Se intoneaza imnul. Toti stau drept si cu mana pe inima. Unul dintre liderii sindicali fuge printre oameni si straga: "Jos cu caciulile, dati-le jos!".

Multimea isi continua drumul pe Calea Victoriei. Pe trotuare si la geamurile cladirilor s-au adunat o multime de persoane curioase. "De ce stati si va uitati? Haideti cu noi", spune un protestatar. "Ia uite la tinerii astia, vai de capu lor. Nu inteleg nimic din ce se intampla", spune altul.

La un geam, cineva scoate un tricolor si incepe sa-l fluture. Multimea de manifestanti incepe sa aplaude si sa faca din mana inapoi. "Macar atat. Sa se vada ca ne sustine toata tara!", spune un pensionar.

Ora 12:20 Marsul se apropie de Palatul Parlamentului. Liderii de sindicat se lauda "Suntem 7 - 8.000 de oameni. Nu vedeti? Am zis ca venim 1.000 si uite cati am venit… Asta inseamna unitate". De cealalta parte, reprezentantii jandarmeriei raspund sec: 2.500 de persoane.

Numarul scandarilor s-a marit: "Mafiotii!", "Romani veniti cu noi, armata e cu voi!" sau "Iesi afar' din tara, Javra ordinara!".

Ora 12:30 "Nu se poate dom'le, auzi ce spun nenorocotii", se lamenteaza unul dintre liderii de sindicat. "Spun ca suntem doar 3.000 mii… Pai asta e dezinformare, e manipulare. Si voi cei din presa, voi sunteti cei care ii ajutati". De cealalta parte, intrebati din nou, reprezentantii Jandarmeriei explica: "La ultima estimare erau 2.700. O parte s-au mai alaturat pe drum. Dar sunt maxim 3.000 de oameni".

Ora 12:45 Se striga: "Moarte tiranului", "Jos cu chioru'", "Jos cu piratul", "Basescu, Basescu, te cheama Ceausescu"

Ora 13:00 Multimea ajunge in Piata Arsenalului si se opreste cat timp o delegatie duce un memoriu si la Ministerul Apararii. "Oprea tradatorul", striga o parte dintre protestatari. Altii, uitandu-se spre Ministerul Apararii, scandeaza: "Iesi afara, Javra ordinara!".

Ora 13:30 Marsul se indreapta spre Academia Militara. Pe Soseaua Panduri, un taximestrist injura si gesticuleaza de pe un trotuar. "Da exact pe aici v-ati gasit voi sa treceti? Eu pe unde naiba mai ies? Ce fac, astept jumate de ora sa treceti voi?".

"Nu va fie frica, Si Basescu pica", striga un domn. "Nu pica dom'le, nu singur. Asta trebuie impuscat!", ii raspunde o voce din multime.

Ora 14:00 Multimea ajunge in piata din fata Academiei Militare. Liderii sindicali se urca la o tribuna si isi incep discursurile. Nu inainte de a cere un moment de reculegere si de a asculta inca o data imnul national.

"Noi nu cerem, noi suntem armata, suntem politia, suntem serviciile… Noi nu cerem, noi somam. Noi va somam domnule presedinte sa va indepliniti atributiile", striga la microfon unul dintre liderii sindicali.

"Nu mai vrem niciun pic, Un betiv si un pitic", scandeaza un alt lider de la tribuna, indemnand multimea sa scandeze cu el.

Se scandeaza: "Demnitate si onoare!", "Jos Guvernul", "Asasinii", dar si "Afara FMI".

Ora 14:30 Mitingul se incheie. Liderii sindicali anunta ca o echipa va merge sa depuna un memoriu la Guvern si le multumeste oamenilor pentru participare la protest. O parte din multime incepe sa huiduie. "Nu plecam! Stam aici cat e nevoie! Mergem la Cotroceni. Ii scoatem afara!", striga cineva. Dupa cateva minute insa, piata era aproape goala.
Sursa: HotNews.ro  
Efectul de bumerang!
Cu alte cuvinte orice gest al tău, se întoarce mai devreme sau mai târziu
cu o forţă cel puţin egală, cu cea iniţială.
De ce imi era teama, iata, nu am scapat!
Cititi si comentatati atitudinea, a peste 100 puncte de vedere, postate pe HotNews.ro si nu numai!
Efectul pervers al acestui asa zis succes, va avea efecte greu de apreciat la ora aceasta!
Oricum, de retinut este ca vom avea toti de suferit!
Unii mai mult, altii mai putin!
Doamne iartă-, unde o ajungem. Iar dacă se întâmplă să mă înşel retrag definitiv, înlăuntrul meu ...
Să dea Bunul Dumnezeu, să supraviețuim!
Admin
______________________
UPDATE
comentariu important
___________________________
Admin spunea...
__________
Vad ca cei de la Casa de Pensii a MAI, sunt foarte cooperabili, deschisi dialogului civilizat! Vorbesc periodic la telefon cu dumnealor! Mi-au comunicat de pilda AZI, urmatoarele:
_________
- NU este nevoie de contestatii;
- In februarie, cei cu situatia in "ceata", adica fara recalcularea pensiei in baza TUTUROR ADEVERINTELOR CORECTE, insusite de beneficiar, vom PRIMI pensia din decembrie 2010, la care se adauga diferenta retinuta;
- Pe masura ce vom trimite ADEVERINTELE, iar dumnealor (au marit echipa de specialisti, cu oameni competenti!), vor reusi sa le proceseze, vom primi si noi RECALCULAREA PENSIEI, DECIZIA de recalculare!
- Abia atunci, daca NU ne va CONVENI cuantumul stabilit, si daca vom avea temei legal, putem sa facem CONTESTATIE, direct la ei, la Casa de pensii!
- Termenul se prelungeste pana la finele anului!
- Termenul general, ramane de 3 ani!
- In rest, ce sa spun eu! Fiecare poate sa faca ce vrea, sa dea bani cui vrea! Eu GARANTEZ cele spuse, si un MOD de actiune, fara bani si nervi ca bonus! Admin, V.Burcu

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Lista mea de bloguri