Google Translate

sâmbătă, 29 ianuarie 2011

NEWS: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Declaraţii oficiale! UPDATE! O.U.G.!

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa
Data: 28.01.2011

Emil Boc: Buna seara, tuturor. În această seară am adoptat o Ordonanţă de Urgenţă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Înainte de a vă prezenta conţinutul acestei ordonanţe de urgenţă aş vrea să fac nişte precizări generale. Prin Legea 119/2010 am impus recalcularea tuturor speciilor speciale pe baza principiului contributivităţii.

Legea 119 din 2010 face referire la următoarele categorii de pensii speciale: pensiile militare, adică ale acelora din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pensiile de serviciu ale deputaţilor şi senatorilor, pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici parlamentari, pensiile de serviciu ale personalului diplomatic şi consular, pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigabil profesionist, navigaţia civilă, pensiile de serviciu ale personalului Curţii de Conturi şi pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti.

Potrivit acestei legi, au existat două termene de recalculare a acestor pensii speciale. Pentru pensiile militarilor şi a celor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, termenul a fost sfârşitul lunii decembrie 2010.

Pentru celelalte pensii, cu excepţia celor ale militarilor, termenul a fost 31 august 2010. În consecinţă, pensiile de serviciu ale deputaţilor, senatorilor, funcţionarilor parlamentari şi ale celorlalte categorii menţionate au fost recalculate până în 31 august 2010, iar din 1 septembrie 2010 s-a aplicat noul cuantum rezultat în urma aplicării principiului contributivităţii. În urma aplicării acestui principiu, pentru aceste categorii de pensii, s-a realizat şi se realizează la bugetul de stat o economie de aproximativ 50 de milioane de euro anual, prin recalcularea acelor pensii speciale, altele decât cele ale celor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Acum, în ceea ce priveşte pensiile militarilor, adică ale celor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, toate aceste pensii au fost recalculate până în 31 decembrie 2010. Unele dintre ele au fost recalculate pe baza adeverinţelor cu veniturile din perioada în care au activat, în urma depunerii acestor documente de către pensionarii militari, altele au fost recalculate pe baza salariului mediu brut pe economie, pentru aceia care fie nu au depus cereri de recalculare, fie au depus doar în luna decembrie şi nu s-a putut recalcula într-un interval extrem de scurt.

Raportându-ne la această situaţie, astăzi am luat această decizie: pensiile celor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru care, la calculul pensiile recalculate s-a avut în vedere salariul mediu brut pe economie, se revizuiesc până în 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de către beneficiari. Deci acele pensii care nu au fost recalculate pe baza veniturilor, în lipsa documentelor, şi s-au recalculat unitar pe baza salariului mediu brut pe economie, se revizuiesc pe baza veniturilor.

2. Cine are obligaţia să aducă actele doveditoare ale veniturilor realizate lunar? Potrivit ordonanţei de urgenţă, obligaţia identificării şi transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de către fiecare beneficiar, în vederea efectuării revizuirii anunţate, revine instituţiilor de apărare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cadrul cărora beneficiarul şi-a desfăşurat activitatea.

Deci, în vederea revizuirii, aceste autorităţi ale statului vor identifica veniturile realizate lunar pentru aceia la care, aşa cum am spus, pensiile s-au recalculat pe baza salariului mediu brut pe economie şi nu pe baza veniturilor reale pe care aceştia le-au avut în activitatea pe care au desfăşurat-o.
În aceste condiţii, acum avem 3 situaţii cu privire la pensiile militarilor: prima situaţie este cea a pensionarilor militari în legătură cu care pensia s-a recalculat corect, pe baza veniturilor individuale lunare şi care au primit pensia într-un cuantum mai mare sau mai mic decât cel avut anterior, dar este o pensie corectă, pe baza principiului contributivităţii. Această pensie care s-a calculat şi s-a impus pe baza principiului contributivităţii şi care atestă veniturile lunare individuale se menţine în continuare în plată la acelaşi nivel, fie că a scăzut fie că a crescut. Deci la aceştia nu se revizuieşte pensia, pentru că ea s-a calculat corect, pe baza veniturilor lunare individuale.
Am încheiat acest capitol.
Pentru pensiile recalculate pe baza salariului mediu brut pe economie şi ale căror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată în luna decembrie se menţin în continuare cuantumurile în plată primite, mai mari decât în luna decembrie, până la data emiterii deciziei de revizuire. Altfel spus, în ce situaţie suntem aici?  Dacă nu şi-au depus adeverinţele sau şi-au depus adeverinţe de recalculare dar nu au fost operate încă iar, prin recalcularea stabilită în decembrie, pe baza salariului mediu brut pe economie, pensia stabilită este mai mare decât cea din decembrie, se menţine în continuare pensie mai mare până când se revizuieşte, pe baza veniturilor reale pe care le-a avut, iar din acel moment, se aplică pensia rezultată în urma revizuirii pe baza contribuţiei.

Cea de-a treia ipoteză: pensiile care au fost recalculate tot pe baza salariului mediu brut pe economie dar ale căror cuantumuri sunt mai mici în luna ianuarie decât în luna decembrie, se vor plăti începând cu luna februarie, la nivelul lunii decembrie, până la momentul revizuirii deciziei de recalculare, pe baza veniturilor lunare, adică pe baza contribuţiei, după care se aplică varianta finală a pensiei rezultate în urma aplicării veniturilor realizate efectiv de către pensionari.

În această situaţie, cei care, în luna ianuarie, au avut pensia recalculată pe baza salariului mediu brut pe economie şi a fost pensia mai mică decât în decembrie, diferenţa pentru luna ianuarie o vor primi în cursul lunii februarie şi vor merge în continuare cu pensia din luna decembrie până în momentul revizuirii acesteia pe caza veniturilor stabilite de către autorităţile statului pe care le-am menţionat. Acest proces de revizuire se va desfăşura pe parcursul anului 2011 până în 31 decembrie.

Până în 31 martie 2012, se va efectua regularizarea acestor drepturi şi, pentru cei care vor avea de primit – în urma revizuirii – mai mulţi bani decât în luna decembrie, aceşti bani de vor da în cursul anului 2012. Pentru cei care după revizuire vor primi mai puţini bani decât în luna decembrie, sumele se vor recupera începând cu anul 2012, potrivit legii, pentru că există o prevedere potrivit căreia sumele de bani nu trebuie să afecteze mai mult de o treime din pensie şi, în funcţie de cuantumul acesteia, se vor individualiza recuperările, începând cu anul 2012 şi continuând cu anii următori.

Acestea sunt cele mai importante prevederi pe care le-am adoptat astăzi în legătură cu situaţia pensiilor militare, astfel încât şi aici, pe de o parte, să se respecte principiul contributivităţii, un principiu corect cu 22 de milioane de români şi fiecare să primească, în consecinţă, o pensie adecvată.

Fac precizarea că tot ceea ce am afirmat până în acest moment, şi anume, că pensiile militare cu vechime completă până în 30 de milioane de lei vechi, în urma recalculării respective, revizuirii, nu scad. Acest lucru este şi rămâne valabil în continuare.

În rest, în funcţie de nivelul contribuţiei, de numărul de ani pe care i-a avut – carieră completă sau incompletă – pensiile militare, în urma revizuirii respective, recalculării, cresc sau se diminuează, aşa cum şi celelalte pensii care au fost revizuite până în luna septembrie – din luna aceea s-au pus în practică la cuantumurile rezultate în urma recalculării. Dacă dumneavoastră aveţi întrebări pe marginea acestui subiect...
Reporter: Dacă se constată în urma acestei revizuiri că pensionarii au primit mai mulţi bani decât ar trebui, cum vor da aceşti bani înapoi statului – treptat sau cum?
Emil Boc: Tocmai acest lucru l-am precizat mai înainte. În cazul în care în urma revizuirii se va constata că au primit mai mulţi bani – atenţie, asta înseamnă că nimeni, de aici înainte, până la sfârşitul perioadei de revizuire, nu va primi un cuantum mai mic decât cel din luna decembrie, cu excepţia acelora pentru care s-a recalculat pensia pe baza actelor doveditoare de venit, acolo se aplică pensia recalculată conform principiului contributivităţii. Pentru ceilalţi, dacă în urma adeverinţelor care se vor pune la dosar şi în urma revizuirii pensiei va rezulta un cuantum mai mic decât cel din decembrie, începând cu 2012, în etape lunare, se va reţine o fracţiune.

Reporter: Ce înseamnă o fracţiune, domnule premier?
Emil Boc: Adică, aşa cum spune legea, de a nu fi afectat dreptul la pensie mai mult de o treime şi, lunar, se va întinde pe o perioadă de timp, în funcţie de cuantumul pensiei, dar aici, vreau să fiţi bine informaţi, ne referim la pensii care pe toată această perioadă nu vor avea un cuantum mai mic decât cel din luna decembrie 2010.

Reporter: Ce se va întâmpla în cazul în care persoanelor care nu au îndeplinit până la data de 1 aprilie 2001 calitatea de cadru militar activ, poliţist sau funcţionar public cu statut special în cadrul Administraţiei Penitenciarelor? În proiectul de ordonanţă se spunea că acolo se ia în calcul salariul minim pe economie.
Emil Boc: Nu. Avem, în cadrul ordonanţei, precizarea că, în cazul în care nu vor putea fi identificate anumite perioade şi, în cadrul acestor perioade, anumite venituri lunare, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime corespunzătoare gradului militar deţinut, conform Anexei nr. 1 din ordonanţă, dar nu mai puţin de salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie, deci în cazul în care în cariera unei persoane există o perioadă care nicicum nu poate fi identificată pentru că arhiva a fost distrusă sau din alte motive se aplică acest principiu pe care l-am menţionat.

Reporter: Ştiu, dar v-am întrebat despre cei care nu au îndeplinit acea calitate, până la 1 aprilie 2001, de cadru militar activ, adică acei militari care au făcut Transfăgărăşanul...
Emil Boc: Nu avem în această ordonanţă nicio precizare suplimentară faţă de ceea ce există în Legea 119. Rămâne valabil ce este în Legea 119.

Reporter: Domnule premier, erau discuţii despre unele date ale foştilor angajaţi, actuali pensionari care ar fi fost considerate secrete, cei de la SRI, SIE, chiar şi Ministerul Justiţiei şi existau probleme, dacă ar fi putut să fie sau nu transferate către casele de pensii. Cum a fost soluţionată această situaţie.
Emil Boc: Această problemă a fost soluţionată prin faptul că se instituie obligaţia acestor instituţii să pună la dispoziţie adeverinţele de venit. Ei sunt cei care gestionează. Nu este vorba de încălcarea niciunui secret de serviciu, pentru că ei sunt aceia care operează cu aceste date şi ei trebuie să le pună la dispoziţie în vederea revizuirii cuantumului pensiilor, pe baza adeverinţelor de venit, întrucât ei sunt deţinătorii acestor documente.

Reporter: Deci, aceste documente vor fi declasificate în vreun fel sau nu sunt considerate documente secrete?
Emil Boc: Atâta vreme cât ei le utilizează – instituţiile care le au în posesie – nu există această problemă.

Reporter: Şi o a doua întrebare, dacă-mi permiteţi: după această ordonanţă, cât estimaţi că economisiţi sau nu după recalcularea tuturor pensiilor speciale.
Emil Boc: Ne vom putea pronunţa cu suma exactă la finalul procesului de revizuire a acestor pensii. Cert este, aşa cum am menţionat, că în cazul celorlalte pensii - cu excepţia pensiilor militarilor – care au fost recalculate şi au intrat în vigoare începând cu 1 septembrie 2010 economia anuală este de aproximativ 50 de milioane de euro. Vă vom putea face exact aceste precizări la sfârşitul acestei perioade, pentru a nu face o prognoză greşită în acest moment.

Reporter: Mai am o întrebare: sunt pensionari care spun că au stagiul militar complet şi că au primit pensii mai mici. Şeful statului spunea că nu este posibil acest lucru – dacă ai stagiul militar complet, atunci pensia ţi se va mări în urma recalculării.
Emil Boc: Probabil că a fost o situaţie în care a avut o parte din stagiul militar dovedit cu adeverinţe şi o parte pe baza salariului mediu brut pe economie. În acea situaţie, până se face identificarea şi acelei perioade, începând cu luna februarie se dă cuantumul din luna decembrie al pensiei, iar diferenţa de pe luna ianuarie se dă în luna februarie, până la decizia finală de revizuire pe baza adeverinţelor de venit. Acest lucru este foarte important de reţinut.

Reporter: Aveţi o estimare pe fiecare situaţie în parte, câţi pensionari se regăsesc în prima situaţie, a doua şi a treia?
Emil Boc: Aceste lucruri vă vor fi comunicate de către instituţiile de resort: Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, pentru a vă da datele punctuale.

Reporter: Dacă până în martie anul viitor o parte din aceste persoane ies natural din sistem, ca să mă exprim aşa, şi între timp ele au primit ori mai mulţi, ori mai puţini bani, cine va trebui să returneze sau să primească aceşti bani?
Emil Boc: Potrivit legii civile, persoanele care sunt îndrituite la pensii de urmaş beneficiază de aceste drepturi, evident. Aici se aplică regimul de drept comun, regimul obişnuit ca în orice altă situaţie de succesiune.

Reporter: Deci vor plăti urmaşii lor în cazul...
Emil Boc: Se vor reţine sau se vor da bani în plus titularului dreptului, indiferent care este acesta. Nu putem face o afirmaţie de acest gen, că vor plăti urmaşii. La fel ca în dreptul civil, persoana care este succesoare în drepturi ia şi activul şi pasivul persoanei pe care o moşteneşte cu toate drepturile aferente.
Reporter: Nişte clarificări de natură juridică, dacă ne puteţi da: din câte ştim, conform CEDO, pensia este un drept patrimonial. În baza cărui temei juridic un pensionar, cu o pensie stabilită în plată, este obligat să returneze o parte din ea, în urma recalculării? Au fost astfel de speţe la CEDO, presupun că ştiţi.
Emil Boc: În primul rând, aş vrea să subliniez că Legea 119, legea care stă la baza recalculării pensiilor speciale, a fost atacată la Curtea Constituţională şi a fost declarată constituţională, adică au fost avute în vedere, în cadrul criticii de constituţionalitate, toate aceste elemente, iar instanţa supremă în materie de constituţionalitate din România a declarat această lege constituţională. Fac precizarea că jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului garantează dreptul, nu şi cuantumul.

Cuantumul dreptului se stabileşte în concret în funcţie de posibilităţile pe care o ţară, un guvern, le are la un moment dat. Dreptul, într-adevăr, la pensie, rămâne, nu este eliminat, cuantumul concret se stabileşte în funcţie de posibilităţile şi de potenţialul pe care ţara îl are la un moment dat, iar mai ales în condiţii de criză, în condiţii care au determinat restrângerea cheltuielilor bugetare, am fost obligaţi să revizuim şi acest aspect al pensiilor speciale care nu aveau la bază principiul contributivităţii, aşa cum cei 5 milioane şi ceva de pensionari din această ţară primesc o pensie pe baza principiului contributivităţii. Pe această lege nu am făcut altceva decât să punem toţi pensionarii din această ţară supuşi aceluiaşi principiu de a acordare a pensiei, pe baza contribuţiei: contribuţie mare – pensie mare, contribuţie mică - pensie mai mică.

Reporter: Dacă puteţi să ne precizaţi care sunt argumentele juridice care v-au făcut să vă schimbaţi radical poziţia iniţială, pentru că guvernul anterior spunea că, în ciuda deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recalcularea pensiilor poate continua pentru ceilalţi pensionari care nu erau în speţa respectivă.
Emil Boc. Nu vreau să reintru în alte dispute juridice, pentru că opiniile au fost, sunt şi rămân împărţite cu privire la caracterul erga omnes versus inter partes a acelor hotărâri de suspendare şi nu de anulare. Legea contenciosului administrativ face o referire expresă doar la hotărârile de anulare irevocabilă ale Înaltei Curţi care se publică în Monitorul Oficial şi sunt obligatorii pentru toată lumea. Nu este niciun fel de precizare cu privire la aceste caracter obligatori pentru hotărârile de suspendare. Dar indiferent de această dispută juridică în care n-o să intru, fac doar precizarea că în această ordonanţă am ţinut cont în special de dificultăţile întâmpinate în practică în cadrul acestui proces de recalculare. Iar aceste dificultăţi au apărut în special în luna decembrie, pentru că, din nefericire, aceste cereri de recalculare nu s-au depus din 28 iulie, când practic s-a adoptat această hotărâre de guvern care stabilea metodologia de recalculare. Dacă s-ar fi depus cererile de recalculare din august, septembrie, octombrie, noiembrie s-ar fi putut termina până la sfârşitul lunii decembrie. Nedepunându-se până la sfârşitul lunii decembrie, atunci ce s-a întâmplat?

Pentru cei care au depus, li s-au recalculat pe baza veniturilor declarate, pentru cei care nu au depus, s-a aplicat mecanismul din lege de stabilire a pensiei recalculate pe baza salariului mediu brut pe economie. Şi de aici au rezultat scăderi ale pensiilor. Noi nu facem altceva astăzi decât să revizuim aceste pensii recalculate, pentru că nu s-au depus aceste adeverinţe şi păstrăm acelaşi cuantum din decembrie până la momentul revizuiri, când se acordă pensia finală, corectă, în baza veniturilor pe care persoana în cauză le-a avut în timpul carierei militare.

Reporter: Deci, poziţia dumneavoastră iniţială nu a fost întru totul greşită sau greşită parţial?
Emil Boc: Cred că v-am răspuns la această întrebare cu o argumentaţie chiar foarte lungă.

Reporter: Domnule premier, aş mai avea o curiozitate: este adevărat că ministrul apărării. Gabriel Oprea, a cerut anul trecut ca acest termen de recalculare a pensiilor militare să fie prelungit? Şi dacă da, de ce nu s-a prelungit, ca să nu se ajungă la această situaţie?
Emil Boc: Ministerul Apărării, ca, de altfel şi Ministerul de Interne, au avut de gestionat acest subiect, la care ei au constatat că în luna decembrie, practic, s-au depus dintr-o dată foarte multe cereri, care nu au putut fi operate în totalitate până la sfâşitul lunii, şi că foarte mulţi militari nu şi-au depus adeverintele de venit. Din acest punct de vedere, s-a făcut aplicarea legii, care a spus foarte clar că pentru cei care nu-şi depun se aplică salariul mediu brut pe economie.
.........................
Vă mulţumesc.
PROIECT de MODIFICARE a Legii 119/2010;
Anexa cu METODOLOGIA de REVIZUIRE
pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi reglementarea unor măsuri administrative
Pentru a citi O.U.G. si Metodologia de Revizuire
Admin, V.Burcu
____________________________
update - O.U.G. :
30 ianuarie 2011
___________________________________
ORDONANTA DE URGENTA
privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala
Întrucât în termenul prevazut de Legea nr. 119/2010 nu au fost identificate documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare pentru aproximativ 140.000 de persoane, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificarii dreptului la pensie a beneficiarilor acestei legi, în sensul ca, pentru cei care nu au prezentat acte care sa dovedeasca veniturile obtinute, în functie de care s-a recalculat pensia de serviciu, s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, fiind imperios necesara instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivitatii, scopul fiind acela de a nu sanctiona persoanele care, fara a avea vreo culpa, nu au reusit în intervalul initial, pus la dispozitie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010 sa identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii cariere.

Având în vedere exigentele subliniate de puterea judecatoreasca în cadrul controlului jurisdictional exercitat cu ocazia aplicarii Legii nr. 119/2010,în vederea instituirii unor masuri legislative pe baza carora institutiile implicate sa identifice si sa transmita caselor de pensii sectoriale toate elementele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie într-un mod obiectiv si justificat, deoarece aceste împrejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amânare, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea unor aspecte în scopul revizuirii pensiilor recalculate potrivit art. 1 lit. a) si lit. b) din Legea nr. 119/2010,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. - (1) Pensiile prevazute la art. 1 din Legea nr. 119/2010 pentru care, la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeasi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu pâna la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.
(2) Obligatia identificarii si transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de catre fiecare beneficiar, în vederea efectuarii revizuirii prevazute la alin. (1), revine institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala în cadrul carora beneficiarul si-a desfasurat activitatea.
(3) Institutiile prevazute la alin. (2) transmit datele necesare revizuirii, la casele de pensii sectoriale, cel mai târziu pâna la data de 31 octombrie 2011.
(4) În cazul pensiilor prevazute la alin. (1), pentru care, pâna cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeaza cuantumul soldei de grad si al soldei de functie minime corespunzatoare gradului militar detinut, conform anexei nr.1 la prezenta ordonanta de urgenta, dar nu mai putin de salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioara anului 1952 se utilizeaza salariul mediu brut pe economie.
(5) Evolutia salariului mediu brut/net pe economie si a salariului minim pe economie este prevazuta în anexa nr. 2 la prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 2. - (1) Pensiile prevazute la art. 1 pot fi revizuite si la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezulta alte date si elemente decât cele utilizate la recalculare/revizuire, perioade referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în serviciu, respectiv în munca utile în sistemul public de pensii care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual.

(2) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel:

a) de la data de 1 ianuarie 2011, daca cererea de revizuire, împreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa de pensii sectoriala pâna la data de 1 ianuarie 2014;
b) de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care cererea, împreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa de pensii sectoriala, peste termenul prevazut la lit. a).

Art. 3. - Pentru revizuirea pensiilor prevazute la art. 1 se utilizeaza metodologia de calcul prevazuta în anexa nr. 3 la prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 4. - Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile lunare individuale realizate pentru întreaga perioada care constituie stagiu de cotizare, ramân în plata în cuantumurile rezultate în urma recalcularii.

Art. 5. - Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile realizate si a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si ale caror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plata în luna decembrie 2010, se mentin în plata în cuantumurile rezultate în urma recalcularii, pâna la data emiterii deciziei de revizuire.

Art. 6. - (1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile realizate si a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie, pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si ale caror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plata în luna decembrie 2010, se mentin în plata în cuantumurile avute în luna decembrie 2010, începând cu luna ianuarie 2011, pâna la data emiterii deciziei de revizuire.
(2) Diferentele aferente lunii ianuarie 2011 se achita pâna la sfârsitul lunii februarie 2011.

Art. 7. - (1) În cazul pensiilor prevazute la art. 5 si 6, nu mai târziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plata sau de recuperat, dupa caz, în functie de cuantumurile rezultate dupa luarea în considerare a tuturor documentelor care atesta veniturile realizate pe întreaga durata a stagiului de cotizare sau dupa aplicarea grilei din anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Sumele de plata se vor achita pâna cel târziu la data de 31 decembrie 2012, iar sumele de recuperat se retin din drepturile de pensie, în conditiile legii.

Art. 8. – Ministrul apararii nationale, ministrul administratiei si internelor, precum si directorul Serviciului Român de Informatii pot emite ordine si/sau instructiuni privind modalitatile tehnice de identificare, transmitere si solicitare a actelor si datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor.

Art. 9.
- Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 10.
- Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotarârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 28 iulie 2010.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

ANEXA 1
SITUATIE
cuprinzând cuantumul soldelor de grad si al soldelor de functie minime corespunzatoare gradelor militare detinute
..................................................
Nota:
Pentru perioadele anterioare anului 1952 se utilizeaza salariul mediu brut pe economie, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din prezenta ordonanta de urgent

ANEXA nr. 2
SALARIUL MEDIU ANUAL
Anul Salariul mediu (lei)brut/net
..................................

ANEXA Nr.3
METODOLOGIE
privind revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

Art. 1. - Pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr.119/2010 si recalculate potrivit prevederilor aceleasi legi, se revizuiesc conform prezentei metodologii.

Art. 2. - Revizuirea pensiilor prevazute la art. 1 din prezenta metodologie se realizeaza prin determinarea stagiilor de cotizare, a punctajelor medii anuale si prin stabilirea cuantumului aferent fiecarei pensii.

Art. 3. - (1) Constituie stagiu de cotizare vechimea în serviciu si, dupa caz, vechimea în munca valorificata în ultima decizie de pensie pâna la data încheierii procesului de recalculare, respectiv perioadele în care beneficiarul:
a) a avut calitatea de cadru militar în activitate;
b) a avut calitatea de functionar public cu statut special în institutiile de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si în sistemul administratiei penitenciare;
c) a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei institutii militare de învatamânt pentru formarea cadrelor militare, respectiv elev sau student al unei institutii de învatamânt pentru formarea cadrelor militare/politistilor sau functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare;
d) a fost concentrat sau mobilizat ca rezervist;
e) a fost în captivitate;
f) a realizat vechime în munca recunoscuta în conditiile legii, pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) a realizat perioade asimilate vechimii în munca, conform legii, pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr. 164/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) a realizat perioade de vechime în munca recunoscute în baza Decretului-Lege nr.118/1990, republicat, cu modificarile ulterioare;
i) a realizat vechime în munca, ca timp util, în fostele unitati agricole cooperatiste, calculat potrivit Legii nr.80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor;
j) a urmat, anterior datei intrarii în vigoare a Legii nr. 164/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cursurile de zi ale învatamântului superior, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, potrivit legii.

(2) Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea în munca sau la vechimea în serviciu acordata în baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I si a II-a de munca, respectiv în conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii.

(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintã, potrivit legii, stagiu de cotizare realizat în conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de muncã se acordã perioade suplimentare la vechimea în muncã sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în conditii normale, dupã cum urmeazã:
a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în conditii deosebite de muncã;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în conditii speciale de muncã;
c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte conditii de muncã, asa cum sunt reglementate în domeniul apãrãrii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, pe baza criteriilor si metodologiei de încadrare prevazute, pâna la 31 decembrie 2010, de Hotarârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificarile ulterioare, si de Hotãrârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncã si activitãtilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, cu modificãrile ulterioare.

Art. 4. - (1) Stagiul de cotizare se exprima în ani, luni si zile.
(2) Daca din documentatia de pensionare rezulta perioade de vechime în munca exprimate în saptamâni de cotizare, ca urmare a achitarii contributiei catre fostele case de asigurari sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani si luni de cotizare.
(3) Daca din documentatiile de pensionare nu rezulta localizarea saptamânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat dupa data de 1 aprilie a anului respectiv.

Art. 5. - (1) Cuantumul pensiei revizuite se determina prin înmultirea punctajului mediu anual realizat cu valoarea unui punct de pensie.
(2) La determinarea cuantumului pensiei fractiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.
(3) Valoarea punctului de pensie, prevazuta la alin.(1) este de 732,80 lei, stabilita prin Legea nr.12/2010 a bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2010.
(4) La cuantumul pensiei stabilit conform alin.(1) se aplica prevederile art. 11 teza a III-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Art. 6. - (1) Punctajul mediu anual se determina prin împartirea numarului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate la stagiul complet de cotizare.
(2) Stagiul complet de cotizare prevazut la alin. (1) este de 20 de ani.

Art. 7. - (1) Punctajul anual se determina prin împartirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.
(2) Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea veniturilor realizate lunar la salariul mediu brut/net din luna respectiva, prevazut în anexa nr.2 la ordonanta de urgenta.
(3) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a punctajului lunar se utilizeaza 5 zecimale.

Art. 8. - (1) Veniturile brute/nete, dupa caz, realizate lunar, utilizate la calculul punctajului lunar cuprind drepturile salariale si cele asimilate acestora, încasate de beneficiari conform legislatiei în vigoare la data acordarii lor, respectiv:

a) retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de încadrare lunar, inclusiv indexari, compensatii, indemnizatii de conducere/comanda, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevazute de legislatia în vigoare la acea data;
b) sporurile si indemnizatiile acordate în sume fixe sau sub forma de procent din retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de încadrare lunar sau din salariul functiei de baza/salariul functiei îndeplinite/solda de functie/solda functiei de baza, potrivit legislatiei în vigoare la acea data;
c) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea data;
d) sumele reprezentând compensarea concediului de odihna neefectuat, potrivit legii;
e) sumele cuvenite ca reprezentanti în adunarile generale ale actionarilor, în consiliile de administratie, în comitetele de directie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete sau organisme, acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea data, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitatii asimilate acestuia, dupa data de 1 ianuarie 2008;
f) venitul corespunzator functiei pe care a fost încadrat în tara personalul trimis în strainatate în misiune permanenta sau, dupa caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv cel pentru perioada efectuarii concediului de odihna/de misiuni în tara;
g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevazute la lit. a)-d), acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea data.

(2) Nu sunt considerate venituri de natura salariala sau asimilate salariilor, urmatoarele sume:

a) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer;
b) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile ulterioare;
c) compensatiile lunare pentru chirie;
d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;
e) sumele primite potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
f) indemnizatiile de instalare;
g) platile compensatorii si ajutoarele la trecerea în rezerva sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
h) valoarea financiara a normelor de hrana;
i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihna, precum si a transportului la si de la locul de munca;
j) alocatia de stat pentru copii;
k) alte drepturi care, potrivit legislatiei în vigoare la data acordarii, nu reprezentau drepturi de natura salariala sau asimilate salariilor.

Art. 9. - (1) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevazute la art.3 alin.(1) lit.a) si b) la determinarea punctajului lunar se utilizeaza veniturile brute/nete realizate lunar de beneficiari.
(2) Pentru perioadele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) - e) la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul mediu brut sau net pe economie, dupa caz, din perioadele respective, potrivit legii.
(3) Pentru perioadele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. f) la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul de încadrare si sporurile cu caracter permanent aferente acestuia.
(4) Pentru perioadele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. g) si lit.j) la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul minim brut sau net pe economie, dupa caz, din perioadele respective, potrivit legii.
(5) Pentru perioadele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. h) la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza 1,5 salarii minime brute sau nete pe economie, dupa caz, din perioadele respective, potrivit legii.
(6) Pentru perioadele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. i) se acorda 0,57255 puncte pentru fiecare an util realizat.

Art. 10. - Determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele repatriate din Republica Moldova care beneficiaza de pensiile prevazute la art. 1 se face prin asimilare, în conditiile stabilite prin reglementarile legale în vigoare.

Art. 11. - (1) Pentru perioade anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, în cazul în care în carnetul de munca sau în oricare alt act prevazut de lege au fost înregistrate salarii pe ora ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin înmultirea salariilor orare sau, dupa caz, zilnice cu numarul mediu de ore pe luna, respectiv cu numarul mediu de zile lucratoare pe luna din perioadele respective, astfel:

a) 25,5 zile (204 ore) pe luna, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
b) 24,5 zile (196 ore) pe luna, pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 martie 1990;
c) 23,6 zile (189 ore) pe luna, pentru perioada 1 martie 1990-30 septembrie 1990;
d) 21,25 zile (170 ore) pe luna, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;
e) 21,16 zile (169,33 ore) pe luna, pentru anul 1997;
f) 21,25 zile (170 ore) pe luna, pentru anul 1998;
g) 21,50 zile (172 ore) pe luna, pentru anul 1999;
h) 21,67 zile (173,36 ore) pe luna, pentru anul 2000;
i) 21,42 zile (171,36 ore) pe luna, pentru anul 2001.

(2) În situatiile în care, pentru o anumita perioada care constituie vechime în munca, anterioara datei de 1 aprilie 2001, în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, iar în carnetul de munca sau în alte acte doveditoare nu sunt înregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul minim pe tara, în vigoare în perioada respectiva.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizeaza:
a) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de munca sau dovedite ori pentru care în carnetul de munca nu sunt înregistrate drepturile salariale;
b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962 si pentru care în carnetul de munca nu sunt înregistrate drepturile salariale si nici nu sunt dovedite.
c) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962, în situatia în care, prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare, rezulta, pentru fiecare luna de stagiu de cotizare, un numar de puncte mai mic decât cel prevazut la lit. b).
(4) În situatia în care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, în documentele doveditoare sunt înregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate în functie de reformele monetare.
(5) Prevederile alin. (3) si (4) se aplica pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare, cu exceptia perioadelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. g) si j).
(6) Prevederile alin. (3) si (4) se aplica în mod corespunzator si pentru perioadele care constituie vechime în serviciu.

Art. 12. - (1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizeaza salariile/soldele brute sau nete, dupa caz, astfel:
a) salariile/soldele brute, pâna la data de 1 iulie 1977;
b) salariile/soldele nete, de la data de 1 iulie 1977 pâna la data de 1 ianuarie 1991;
c) salariile/soldele brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

(2) La determinarea punctajelor lunare, pe lânga salariile prevazute la alin. (1) se au în vedere si sporurile cu caracter permanent care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt înscrise în carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei în vigoare.

(3) Sporul de vechime în munca care se utilizeaza la stabilirea punctajelor lunare aferente perioadelor în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, este urmatorul:
a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:
- 3% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 5-10 ani;
- 5% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 10-15 ani;
- 7% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 15-20 ani;
- 10% pentru o vechime în munca totala de peste 20 de ani;
b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:
- 3% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 3-5 ani;
- 6% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 5-10 ani;
- 9% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 10-15 ani;
- 12% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 15-20 ani;
- 15% pentru o vechime în munca totala de peste 20 de ani.

(4) Pentru perioadele de dupa 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de munca sau în alte acte doveditoare.
(5) Salariile medii si minime pe economie, brute sau nete, dupa caz, pentru fiecare an, utilizate la determinarea punctajului mediu anual, sunt prevazute în anexa nr. 2 la ordonanta de urgenta.

(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum si pentru perioada cuprinsa între 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul mediu corespunzator anului 1938.
(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul minim corespunzator anului 1949.

Art. 13. - (1) Persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentara cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:
a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;
b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;
c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;
d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;
e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;
f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;
g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;
h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;
i) 17% pentru perioada de dupa 1 februarie 1999.

(2) Persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentara beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:
a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;
b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.

Art. 14. - Persoanele care au desfãsurat activitãti în locuri de muncã încadrate în grupele I si a II-a de muncã, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfãsurat activitati în locuri de muncã încadrate în conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de muncã, potrivit legii, beneficiazã de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, dupã cum urmeazã:

a) cu 25% pentru perioadele în care au desfãsurat activitãti în locuri încadrate în grupa a II-a de muncã, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncã încadrate în conditii deosebite, potrivit legii;
b) cu 50% pentru perioadele în care au desfãsurat activitãti în locuri încadrate în grupa I de muncã, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncã încadrate în conditii speciale, potrivit legii;
c) cu 50% pentru perioadele în care au desfãsurat activitati în locuri încadrate în alte conditii de munca, potrivit legii.

Art. 15. – (1) În situatia pensiilor de invaliditate, stagiul potential acordat la recalcularea drepturilor de pensie potrivit Legii nr.119/2010 se are în vedere pentru revizuirea pensiilor conform prezentei metodologii, cu exceptia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Stagiul potential reprezinta anii potentiali acordati potrivit legii în vigoare la data stabilirii drepturilor de pensie.
(3) Pentru stagiul potential acordat celor în drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul anual este de:
a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate;
b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate;
c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Art. 16. – (1) Pensia de urmas se stabileste procentual din pensia la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat, cu exceptia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pensia de urmas se calculeaza din pensia pentru limita de vârsta sau din pensia de invaliditate gradul I, revizuita, la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat.
(3) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei prevazute la alin. (2), în functie de numarul urmasilor îndreptatiti, astfel:
a) pentru un singur urmas - 50%;
b) pentru 2 urmasi - 75%;
c) pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%.

Art. 17. - Pentru perioada 1 aprilie 2001 - 1 august 2007, punctajelor anuale aferente persoanelor care au avut calitatea cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor nu li se aplica plafonarea prevazuta de legislatia privind pensiile din sistemul public în vigoare în perioada respectiva.

Art. 18. - (1) Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de pensie existente în pastrare la casele de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, precum si Serviciul Român de Informatii.
(2) În situatia în care în dosarele de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în serviciu, fara date referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului mediu anual se efectueaza pe baza documentelor doveditoare transmise structurilor prevazute la alin. (1).

Art. 19. - Documentele doveditoare ale cuantumurilor veniturilor realizate lunar, pe baza carora se determina punctajele medii anuale, se transmit caselor de pensii sectoriale din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala de catre centrele militare judetene/zonale/de sector sau de catre unitatile militare, institutiile ori structurile din care au facut parte beneficiarii pensionari, dupa caz.

Art. 20. - Pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010, ale caror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea unor hotarâri definitive si irevocabile ale instantelor de judecata se revizuiesc, dupa caz, potrivit prevederilor prezentei metodologii.

Art. 21. - (1) Stabilirea pensiei revizuite se face prin decizie emisa de casele de pensii sectoriale din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt si de drept care au stat la baza revizuirii, precum si termenul în care poate fi introdusa contestatia.
(2) Deciziile de pensie revizuite se comunica beneficiarilor, în termen de 30 de zile de la data emiterii.

Art. 22. - (1) Împotriva deciziilor de pensie revizuite se poate introduce contestatie în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestatii care functioneaza în cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii.
(2) Deciziile comisiilor de contestatii pot fi atacate în instanta, potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(3) Procedura de contestare a deciziilor de pensie rezultate în urma recalcularii este cea prevazuta de legea în vigoare la data emiterii acestora.

Art. 23. - Pentru revizuirea pensiilor prevazute la art. 1 se autorizeaza entitatile implicate în acest proces, din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, sa încheie contracte de prestari servicii/conventii civile cu un numar de cel mult 25 persoane fizice, care se repartizeaza prin Protocol încheiat între cele 3 case de pensii sectoriale.
_______________________________
Am postat si ULTIMA VARIANTA A O.U.G. !
Sper ca asa sa apara si in M.O.
Interesant de vazut, daca varianta aceasta, difera si in ce sens, fata de cea postata aici, zilele trecute!
Va rog pe voi, sa comentati!
Admin, V.Burcu

146 de comentarii:

 1. Uauuu ....
  Ce se vor face unii ???
  Se pare ca raman fara obiectul muncii !!!
  Nu tu televiziuni, nu tu avocati, nu tu CEDO, nu tu cotizatii ...
  Tocmai acum, cand se zvonea ca se mai cereau ceva bani ...
  Ca avocatii e scumpi, ca procesturile costa, ca trebe si CEDO ...

  RăspundețiȘtergere
 2. Chiar e dobitoc premierul asta! Una il intreaba reporterul si alta raspunde ...
  Nedumeriri:
  - cand stii ca decizia emisa este "cea definitiva"??
  - ai primit decizia "definitiva" si continui sa primesti pana in dec 2011 pensia din dec 2010?
  - ce vina am eu ca astia imi dau o pensie mai mare sau mai mica, dupa cum li se nazare lor si apoi ma "regularizeaza" tot dupa cum vor ei?
  - exista undeva un program de calcul al pensiei, suficient de clar si pe intelesul tuturor ca sa poti verifica ce masluiesc cei de la DFC?
  Va rog, daca se poate, cateva lamuriri la ceea ce am expus.
  In rest, tuturor, numai de bine, pensie recalculata marita, regularizari in plus si sanatate maxima!

  RăspundețiȘtergere
 3. "Dacă nu şi-au depus adeverinţele sau şi-au depus adeverinţe de recalculare dar nu au fost operate încă iar, prin recalcularea stabilită în decembrie, pe baza salariului mediu brut pe economie, pensia stabilită este mai mare decât cea din decembrie, se menţine în continuare pensie mai mare până când se revizuieşte, pe baza veniturilor reale pe care le-a avut, iar din acel moment, se aplică pensia rezultată în urma revizuirii pe baza contribuţiei."
  Cât de tembel poţi fi bocule! Cum crezi că "le-a crescut" pensia calculată pe baza brutului, brută?

  RăspundețiȘtergere
 4. Radio Erevan pt. ascultătorul de H: 08:47
  „- cand stii ca decizia emisa este "cea definitiva"??”
  R: Niciodată doar trăiţi în Românika.
  „- ai primit decizia "definitiva" si continui sa primesti pana in dec 2011 pensia din dec 2010?”
  R: În Românika nicio lege nu este definitivă-nu mai vorbim de „decizii de pensie”.
  „- ce vina am eu ca astia imi dau o pensie mai mare sau mai mica, dupa cum li se nazare lor si apoi ma "regularizeaza" tot dupa cum vor ei?”
  R: Ai vina că te-ai născut în Românika.
  „- exista undeva un program de calcul al pensiei, suficient de clar si pe intelesul tuturor ca sa poti verifica ce masluiesc cei de la DFC?”
  R: Există multe.
  „Va rog, daca se poate, cateva lamuriri la ceea ce am expus.”
  R: Vă vom da răspunsul atunci când vă veţi lămuri în ce ţară trăiţi.
  „In rest, tuturor, numai de bine, pensie recalculata marita...”
  R: Da, 99,(9)% o var avea de-acum mărită până la genunchiul broaştei.

  RăspundețiȘtergere
 5. Multumesc din inima anonimului care a preluat raspunsuriel de la Radio Erevan!
  Este tipic pentru cei ce posteaza pe acest blog: cine nu e "destept" ca ei, cine nu ia la misto pe oricine, cine nu e "pe linia" prostului gust, a glumelor si poantelor "groase" si are intrebari sau nelamuriri normale, primeste ceea ce am primit: ironii si poante rasuflate...
  Multumesc pentru reactie si va comunic faptul ca ati reusit sa ma "vaccinati". Nu mai cer lamuriri de la cei care nu sunt in stare sa le dea!
  Pacat de efortul depus la postare!...

  RăspundețiȘtergere
 6. @Anonimus,
  Vezi daca nu esti invatat cu DEMOCRATIA?
  Cu libertatea COMUNICARII? Cu DIVERSITATEA de OPINII?
  Aici COMBATE LIBER oricine! Si PUTEREA si OPOZITIA,
  dar si unii saraci cu duhul! Nu mai vorbesc in plus, de avocatii din oficiu ai CD-SCMD sau cei efectiv PLATITI din COTIZATII sa apere interesele STAPANILOR, dedulciti la borcanul cu miere! Asta e ...!
  Ce s-ar intampla sa COMBATA doar unii? Oricare ar fi acestia ???

  RăspundețiȘtergere
 7. Prietene cu ~ sanatate maxima ~ !!!
  Nu fi trist! Daca tie poate ti-o taie,
  Or fi avand ei motive, prevazute in Lege!
  Multora, le-o mareste! Bucura-te pentru ei!
  Bucura-te pentru cei carora macar acum,
  li se face si lor dreptate!
  Oricum, au muncit mai mult!
  Si chiar mai bine!
  Nu fii rau, nu fii trist!

  RăspundețiȘtergere
 8. @Anonim10.35- o fi Boc bruta cum zici dar o chestie ii clara e mai destept decat tine. la toti subofiterii le-a crescut pe baza salariului mediu pe economie. ai fi fost fericit sa ramana asa ?ei uite ca Boc a zis nu si are dreptate-compri?

  RăspundețiȘtergere
 9. Un mosulet se duce la doctor
  -Dom' doctor am probleme cu sanatatea,cu tensiunea!De cate ori fac sex aud niste fluieraturi in urechi
  -Pai la varsta dumitale ce ai vrea sa auzi??...Aplauze??

  RăspundețiȘtergere
 10. e nevoiesa vina Neacsu-el stie,el are dreptate el cunoaste-for ever

  RăspundețiȘtergere
 11. bai fratilor(portocaliilor-mama lor de bolsevici) nu mai postati dracovenii de astea logice si clare ca daca vad unii de pe alte site-uri am dat de belea.
  mama lor de bolsevici
  Vae Victis

  RăspundețiȘtergere
 12. Michiduţă:
  COPII MEI ŞI NU NUMAI AI MEI: NU luaţi în considerare ce vă spune "Cel de Sus" că nu vă duce decât la ispite! Veniţi la mine că vă duc să vedeţi Cazanul SCMD unde voi o să faceţi băi cu nămol de smoală şi alte, alte oferte tentante la preţ PROMO! Vă aştept...pentru voi TOTUL: Dansuri, balalăici şi dame...Vă pup pe toţi (pe Cezar îl pup be buzele ale ţuguiate şi dulci ca ale EBE-ei)!
  28 ianuarie 2011, 22:16

  RăspundețiȘtergere
 13. @anonimus
  Da' fluieraturi in urechi auzi??

  RăspundețiȘtergere
 14. @akord_75,
  Ai dormit, se pare bine!
  Ori ... facut-ai precum ... mosuletul ala ...
  Oricum, la tine no problem, e cu aplauze!
  Ai inceput in forta! Rad sanatos!

  RăspundețiȘtergere
 15. Aha... nu-s invatat cu DEMOCRATIA?!...
  Pai luati la M.U.I.E democratie de la toti de-a valma, si de la putere si de la opozitie, si de la civili si de la militari, activi, pasivi si neutri!!!
  Chiar nu va uitati in oglinda sa va vedeti ori s-a spart demult?...

  RăspundețiȘtergere
 16. In loc de "Buna ziua!"
  Pentru ca este simbata si pentru ca lucrurile serioase toti oamenii botezati le fac la inceput de saptamina - Duminica(?) sau luni?:

  Doi ardeleni stau de vorba la o palinca.
  La un moment dat unul zice:
  - Auzi ma, daca io m -as culca cu nevasta-ta, ce inseamna ca am fi?
  Cumnati? Cuscri? Rude? Sau ce?
  La care celalalt sta juma' de minut pe ganduri si apoi raspunde:
  - Ma, io cred ca am fi...chit.
  Cu stima

  RăspundețiȘtergere
 17. Fratilor -discoteca mare la Cezar pe blog

  RăspundețiȘtergere
 18. Ba ,voi sunteti nebuni ? Puneti oamenii pe drumuri aiurea ? Discoteca ! Vine si gUsa ?

  RăspundețiȘtergere
 19. @czr
  Acest articol foarte interesant despre omul care judeca Armata la postul TV Realitatea in seara zilei de 27.01.2011 ca are salarii si pensii nesimtite si ca nu mai sunt bani la buget pentru ei a aparut in ziarul “Tricolorul” din 26.01.2011. Aceasta spune totul despre tupeul formidabil si lasitatea unor indivizi ca acesta. Si daca doriti sa vedeti vitejia lui va rog sa va amintiti de fuga acestuia din fata unor demonstranti care voiau sa-l linseze tot pentru ca vorbea prostii.

  O altă chestiune interesantă este averea mobilă a lui Guşă. Milioanele de dolari care compun astăzi bunurile mobile şi imobile ale liderului PIN sînt obţinute, conform propriilor declaraţii, din dividende. Avînd în vedere politica oricărei firme de a aloca o cotă extrem de mică veniturilor din dividende - majoritatea profitului fiind reinvestit - înseamnă că firmele la care este acţionar Guşă au obtinut anual beneficii de sute de milioane de euro! Credem că energicul domn Sebastian Bodu ar putea da o lovitură Mafiei economico-financiare legate de politică printr-o anchetă care să plece de la corelarea profiturilor declarate de către firmele la care sînt acţionari politicienii şi Declaraţiile de Avere ale acestora. Pentru că, domnule Bodu, cu flerul dvs. de copoi financiar, nu vi se pare suspect că un individ care nu acumulează nici un fel de avere ca director într-un mare trust să cumpere sau să construiască 5 vile şi apartamente după ce nu mai face afaceri, dar intră în politică? De asemenea, îl întrebăm pe dl. Adrian Năstase, fost preşedinte executiv al PSD - şi părinte politic al lui Cozmin Guşă -, cu cît îl plătea pe fostul său secretar general (al PSD), astfel încît acesta a putut să acumuleze cele 5 proprietăti imobiliare între 2001 şi 2005?! Dacă tot am adus vorba despre PSD, atunci să vorbim şi despre cea mai tenebroasă afacere a lui Cozmin Guşă: investiţia rusească de la Cîmpia Turzii. Liderul PIN s-a dus personal cu ruşii pentru a-i introduce la Cîmpia Turzii şi a făcut totul pentru ca aceştia să realizeze privatizarea. Rezultatul - un dezastru economic, faliment, somaj, spolierea Statului Român de încă un obiectiv industrial extrem de important. Sigur, nu discutăm acum dacă Guşă a avut vreun rol în evolutia post-privatizare a întreprinderii; problema pe care o ridicăm noi este în ce calitate a intervenit Guşă pentru privatizarea întreprinderii? La vremea aceea, el nu avea nici o funcţie administrativă, nu era nici parlamentar, nici membru al Executivului, nici nu reprezenta în vreun fel judeţul... Era, pur şi simplu, un influent ins politic (din partidul de guvernămînt!), care, după cum se vede, şi-a folosit din plin aceste canale politice în favoarea firmei ruseşti. Or, aşa ceva ar

  RăspundețiȘtergere
 20. @anonim13.19 nu-i frumos sa fi invidios.Rusinicaaaaa

  RăspundețiȘtergere
 21. EL nu are nici-o vina .Porcul ii porc si in ziua de Pasti. Ce fac organele statului?

  RăspundețiȘtergere
 22. Organele statului restabilesc normalitatea in societatea romaneasca.Recalculeaza salariile ,si pensiile ,pentru ca tara nu mai are bani .De luna viitooare se va incepe reconsiderarea deceselor.Unii ,nedecedati inca ,vor trebui sa-si primeasca cetificatele !

  RăspundețiȘtergere
 23. Anonimule de la h:12:11


  Boc a dat o veste “buna” si pentru subofiterii carora le-a crescut pensia prin recalculare pe baza salariului mediu: VOR DA BANII INAPOI!

  RăspundețiȘtergere
 24. si nu ti se pare corect sa fie asa /

  RăspundețiȘtergere
 25. Oftica mare, nene!
  Luati-o incet, va paste galbinarea!
  Noi intelegem, unora va venit ceva minte, dar... cam tarzior!
  Nu noi avem vina ca nu v-ati luat adeverinte, sau ati stat cu ele acasa! Meri si va ascultati mai bine stapanii, mai puneti de un proces... De retinut insa: invatul unora, cu dezvatul altora ...!
  Aveti probleme, Gogule!

  RăspundețiȘtergere
 26. Se trezeste Basescu intr-o dimineata si iese pe balcon.Observa ca afara a nins in acea noapte cam 5 cm si iese pe balcon sa admire peisajul,cand vede scris pe zapada sub balcon cu urina "maine ai sa mori. Se anunta toate organele abilitate - SIE,DIE,SPP,SRI etc. - care incep sa analizeze cazul. Peste o ora apar si rezultatele.
  - Sefu, am facut toate cercetarile si avem doua vesti: una buna si una proasta.
  - Incepe cu cea proasta.
  - La analiza urinei a rezultat ca aceasta apartine lui Boc.
  - Nu se poate! Nu puteam primi o veste asa de proasta. Era ultima persoana la care ma puteam gandi. Si vestea buna?
  - La testul grafologic a iesit ca este scrisul lui Tariceanu.

  RăspundețiȘtergere
 27. Într-o zi, plimbându-se pe stradă, un important şef de partid politic a fost accidentat de un camion şi a murit.
  Sufletul său s-a ridicat la cer (probabil dintr-o eroare)şi iată-l faţă în faţă cu Sfântu’ Petru...
  - Bine ai venit în Rai! zice Sfântu’ Petru. Înainte de a intra, ar fi o problemă... Vezi tu, foarte rar un politician de talia ta ajunge aici şi nu prea ştim ce să facem cu tine... Dar, vom face aşa: vei petrece o zi în Iad, apoi una în Rai, şi-ţi vom permite să alegi locul unde să-ţi petreci eternitatea. Omul a fost condus la ascensor, care a tot coborat, pană în Iad. Uşile s-au deschis şi omul s-a trezit drept în mijlocul unui teren de golf, elegant şi verde. Ceva mai departe se vedea un club, iar in faţă, foştii colegi de partid şi parteneri de afaceri deja decedaţi, îmbrăcaţi în haine elegante şi foarte multumiţi. Au alergat să-l salute, l-au imbrăţişat şi au inceput să-şi amintească de timpurile bune, când se îmbogăţeau pe spinarea poporului... Au jucat cu mare plăcere o partidă de golf, apoi au cinat împreună la club, delectându-se cu manguste şi caviar,iar noaptea- în compania unor tinerele frumoase şi libertine... S-a întâlnit chiar cu Diavolul cel mare, care s-a dovedit a fi un tip simpatic, distractiv,care a spus glume şi a dansat. A fost atât de bine, că nici nu şi-a dat seama, când s-a făcut ora de plecare. Toţi l-au condus la ascensor... A tot urcat, până la poarta Paradisului unde Sfântu’ Petru îl aştepta:
  - Acum e momentul să intri în Paradis!. Omul politic (fără scrupule, bine-nţeles), a petrecut următoarele ore de pe un norişor pe altul, atingând harpa şi cântând. Cele 24 de ore au zburat, iar Sfântu’ Petru a venit:
  - Ai petrecut o zi în Iad şi una în Rai, acum e momentul să alegi! Omul s-a gândit un moment, apoi a spus:
  - Raiul este chiar frumos, dar cred că mai bine m-aş simţi în Iad. Sfântu’ Petru l-a însoţit la ascensor şi l-a coborât în infern... Când s-au deschis uşile, s-a trezit în mijlocul unui teren uscat, acoperit cu tot felul de mizerii. Şi-a văzut prietenii îmbrăcaţi în zdrenţe, scotocind prin gunoaie. Diavolul cel mare îl întâmpină şi-l bătu pe umăr...
  - Nu înţeleg, bâigui politicianul, ieri am fost aici şi erau femei frumoase, teren de golf, am mâncat bunătăţi şi ne-am distrat de minune.... şi... şi... acum tot ce aveţi este un teren uscat, plin de porcării... şi prietenii mei par niste amărâţi...
  Diavolul cel mare, zâmbi şi zise:
  - IERI ERAM ÎN CAMPANIE ELECTORALĂ! AZI AI VOTAT !

  RăspundețiȘtergere
 28. Interesant ceva, dincolo de oftica unora:
  Unde sunt analistii, sustinatorii devotati ai demersurilor, sfaturilor de ... acum nu mai pot de bine ... marca D&P ?
  Recunosc ... imi este tare dor si de comunicate marca Ranciog!
  Chiar interesant: nu au nimic a spune?? A linisti macar pe fraieri?

  RăspundețiȘtergere
 29. @ano. 19.17
  Alooo,Domnu'! ma scuzati ca ma adresez ireverentios,dar azi e sambata si pt. banuti cei despre care ati postat nu lucreaza sambata si duminica.
  Ce credeti ca sunt de capul lor!.
  E sindicat serios acum isi refac capacitatea de lupta,pana cam pe marti dupa care miercuri va fi ''batalie'' la TV si deja joi e cam gata saptamana.Sefii deja se pregatesc pt. programul de viitor parlamentar

  RăspundețiȘtergere
 30. Anonim 10.35.
  Ai sa te miri, dar sunt si cazuri de genul asta . Si cred ca sunt destule. Cunosc personal un astfel de caz. Am vazut deciziile cu ochii mei. Asa ca situatia prezentata e reala si ipotetic nu trebuia exclusa din calcule oricum.

  RăspundețiȘtergere
 31. Anonim 08.47.
  Nu trebuie sa fii suparat pe radio erevan . Nu a fost decat o incercare de a face haz d enecqaz. A vrut sa te invete ca poti trece mai usor peste necazur, daca ai simtul umorului. Il felicit pentru raspunsuri, sunt convins ca nu au fost date cu rautate. Deocamdata ar trebui sa ne pastram simtul umorului, vom avea mare nevoie de el .
  In ceea ce priveste normalitatea, va sfatuiesc sa citit acelasi raspuns dat de radio erevamn . Unde va treziti? Suntem in Romania , nu in Rai . Nici macar in Iad, pentru ca si acolo se respecta niste regului. Vizavi de returnarea banilor celor care le-au primit mai mari prin recalculare indiferent care ar fi, mi se pare normal sa plateasca cine se face responsabil de imposibilitatea respectarii legii, adica cei care au crezut ca in 65 luni vor putea recalacula pensiile la 80000 de pensionari.Aspectul cu nu suntem noi de vina , ci cei care nu au trimis cererile si adeverintele la timp si le-au aglomerat in noiembrie si decembrie, nu tine . Daca ar fi asa , in mod normal le-ar fi trebuit numai 2-3 luni sa puna totul la punct, dar ei acuma au cerut un an intreg pentru recalculare. Asa ca nu tine gulguta.Cine se face vinovat de nerespectarea termenelor sa plateasca . Normal ar fi fostt ca fiecaruia sa i se plateasca fara rambursare pensia cea mai mare pana la recalculare. Dar si mai normal este sa nu se faca recalcularea pentru ca nu este in conformitate cu legile euroopene , cu constitutia si legile .Discutam atat de mult pe tema corectitudinii OUG dar uitam ca de fapt LEGEA 623 SI 119 SUNT PROBLEMA . Si uite asa o sa fim la anul foarte bucurosi daca Boc o sa spuna ca nu ne mai cere banii inapoi celor care au luat o pensie marita pana la recalculare , si o sa fim atat de bucurosi incat o sa uitam sa ne retragem avtiunile din instanta pe legea 119 sau 623 si o sa ii votam . Spor la discutii .

  RăspundețiȘtergere
 32. Doua lucruri trebuiesc discutate si urmarite.
  1.PENSIE OCUPATIONALA , CAPITOL APARTE IN CADRUL LEGII 623
  2 .REGULARIZAREA IN CADRUL ACELEI LEGI A PENSIILOR TUTUROR MILITARILOR IN ASA FEL INCAT SA NU MAI FIE DIFERENTE INTRE GRADE EGALE FUNCTII EGALE SI VECHIME EGALA IN FUNCTIE DE ANUL TRECERII IN REZERVA. Personal as fi de acord sa mi se ia 10-15% din pensie ca sa se dea unul coleg cu acelasi grad , functie , vechime ca si mine care a iesit mai devreme si nu nebeficiaza de aceleasi drepturi. Si sunt sigur ca nu sunt singurul care ar face acest gest , pana tara se va pune pe picioare si va fi in stare sa mareasca tuturor pensiile la valoarea initiala a celor carora li se ia .

  RăspundețiȘtergere
 33. Neacsule, sa mori tu ca vorbesti sa dai de la tine?... Ce sa dai ca esti atat de zgarie-branza ca nu te crezi nici tu!
  Asa, da-i lectii de simtul umorului unuia care intreaba, naiv, sa primeasca un raspuns la ceva serios si normal!
  Pentru tine este "normal" sa-i basesti omului in nas cateva snoave cum ca trebuie sa si rada cand este luat peste picior de smecherii de pe blog...
  Daca asta e simtul umorului pe care il pricepi si il agreezi este problema ta si iti face cinste si tie si alora de teapa ta.
  Sa primiti si voi aceleasi raspunsuri idioate, pe masura "intelighentiei" si "simtului umorului" pe care il aveti!!!

  RăspundețiȘtergere
 34. De ce au abrogat HG 735 ?

  http://videos.sapo.cv/Voif8rAZvOtG33YdPkP8

  RăspundețiȘtergere
 35. Anonim 20.40
  Dumitale in mod cert iti lipseste simtul umorului. Si nu numai . Si bunul simt si curajul.

  RăspundețiȘtergere
 36. @Neacsu
  Rectifica textul asta ca suna ca dracu`:
  "Personal as fi de acord sa mi se ia 10-15% din pensie ca sa se dea unul coleg cu acelasi grad , functie , vechime ca si mine care a iesit mai devreme si nu nebeficiaza de aceleasi drepturi"

  Poate sa existe un coleg cu acelasi grad, aceeasi functie si aceeasi vechime(???) ca d-ta, dar sa fii iesit mai devreme?

  RăspundețiȘtergere
 37. D-l Neacsu,
  N-ai aflat ultima noutate?
  In locul Avocatului de serviciu,
  au instalat: Fraierul de sacrificiu!
  Este totusi adevarat ca s-a trecut la o noua "recolta" de bani?

  RăspundețiȘtergere
 38. Cică ăia prea serioşi e homo (nu sapiens din ăilalţi care lucrează la boulangerie adică sunt în bulan).

  RăspundețiȘtergere
 39. Seriosule de la 20:40 îţi recomand să citeşti "Povestea lui Ionică cel prost sau povestea..." scrisă de Ion Creangă sau anumite poeziore scrise de Mihai Eminescu.

  RăspundețiȘtergere
 40. Nu am ce sa modific. Am spus ceea ce gandesc , ceea ce as fi de acord sa fac . Nu e proaganda ieftina, puteti crede ce vreti, dar as fi fost de acord cu aceasta varianta pana la redresarea economica . Indiferent cum ar suna de fals este un adevar in ceea ce ma priveste.

  RăspundețiȘtergere
 41. Plano, da este posibil cineva care s-a nascut mai devreme decat mine si a avut la pensionare acelasi grad, aceeasi functie ca treapta de salarizare si aceeasi vechime la pensionare. Sau crezi cumva sa lumea a inceput cu noi ?

  RăspundețiȘtergere
 42. Titluri de stat cu valoare nominală care să poată fi răscumpărate ulterior. Asa s-a procedat şi în perioda interbelică pe timpul marii crize economice.

  RăspundețiȘtergere
 43. Aşa deci, Hîrciog a dat ca exemple negative blogurile Neacşu şi Burcu...Ca să vezi ce "ciumpanzeu" este acest individ. Nici măcar băgat în seamă nu merită...aş mai continua cu băgatul dar n-are sens. Să ne vedem noi de-ale noastre aici şi să-i lăsăm pe alţii în plata Domnului!

  RăspundețiȘtergere
 44. Hirciog si-a dat cu stangul in dreptul a recunscut in sfarsit ca documentul postat de doamna Winzer este real si face parte din documentele interne ale CD. Pana acuma au lalait-o, acuma fraierul s spus-o direct. Cititi pe blogul lui Neacsu

  RăspundețiȘtergere
 45. LA MULTI ANI DOMNULE COMISAR SEF(RZ.) BURCU! LA MULTI ANI TUTUROR CELOR CE POARTA NUMELE DE VASILE, GRIGORE, ION!
  Cu stima

  RăspundețiȘtergere
 46. @Neacsu 29 ianuarie 2011, 20:02 :
  Spuneti : "REGULARIZAREA IN CADRUL ACELEI LEGI A PENSIILOR TUTUROR MILITARILOR IN ASA FEL INCAT SA NU MAI FIE DIFERENTE INTRE GRADE EGALE FUNCTII EGALE SI VECHIME EGALA IN FUNCTIE DE ANUL TRECERII IN REZERVA. " .
  Interesanta si corecta ideea ... daca n-ar fi putin cam optimista si utopica... Ca sa nu mai spunem ca exact aceeasi argumentare o au si 'potrocalistii' care au facut si sustin actuala porcarie de lege ...
  Cum s-ar putea face o asemenea 'echivalare' - grad , functie , vechime - avind in vedere 'plaja' foarte mare de timp pe care se afla 'fostii' pensionari militari ?
  Sa o luam metodic :
  - grade egale - ... noi , cei mai vechi , am prins vremurile in care exista si sanctiunea "retrogradare in grad" ... Ce vina ar avea cel care , cu o luna inainte de pensionare (facuta la presiunea superiorilor) a fost retrogradat in grad ?
  - functii egale - aici problema este si mai complicata datorita 'indemnizatiei de comanda' ... Daca , din motive imputabile sau neimputabile , a fost retrogradat (sau , pur si simplu , mutat) pe o functie cu solda mai mica sau fara indemnizatie de comanda ... Dar daca retrogradarea/mutarea pe o functie inferioara au fost facute din motive clar imputabile 'impricinatului' ??... cum ii convingeti pe cei care au muncit , pentru a se mentine pe o functie 'mai banoasa' , ca este corect ca si ceilalti sa beneficieze de aceeasi pensie ?
  - solda de merit . Inca o problema spinoasa ... Mai intii ca este o 'inventie' relativ noua ... Cum sa se aiba in vedere la cei pe vremea carora acest 'spor' nici nu exista ? Si nu in ultimul rind acest 'spor' se acorda numai celor care , teoretic , il meritau ... Cum ii stabiliti pe cei care , din motive clar imputabile lor , nu primeau pentru ca nu ar fi meritat acest 'spor' ? Iar se ajunge la 'nemultumirea' celor care munceau pentru acei bani in plus...

  RăspundețiȘtergere
 47. mos alecu .
  la ora la care vorbim este de-a dreptul imposibila, dar asta consider eu ca ar trebui. Pentru asa ceva ar trebui sa liupte sindicatul , daca vrea sa fie unul puternic si cu adevarat folositor.
  Acuma , practic, financiar este imposibil dar un proicet de lege care sa duca la asa ceva se poate intocmi si aplica in timp poate fi intocmit.

  RăspundețiȘtergere
 48. Actuala conducere au mascat sub ideea egalizarii si "corectitudinii" trei intentii :
  1. scoaterea rezervistilor din randurile armatei
  2. micsorarea pensiilor acordate militarilor la mod general pe plan mediu si lung
  3. posibilitatea "ajustarii" oricand a unui numar foarte mare de pensii , in functie de nevoile bugetului,ajustari care nu erau posibile cata vreme pensiile noastre erau inaccesibile pentru ei, fiind inglobate in bugetul MApN, de care nu se puteau atinge pana in prezent . Acuma intrati la bugetul asigurarilor de stat , buget aflat la discretia guvernului folosit pntru a acoperi alte gauri domnii pot lua din banii nostri cum vor ei. Ganditi-va si la faptul ca e singurul articol de buget care cu trecerea timpului isi micsoreaza numarul de beneficiari considerabil si daca bagam in calcul si celelalte "masuri " de care beneficiaza pensionarii, cum ar fi lipsa medicamentelor, taierea plafoanelor la medicamente, codex alimentarius, stresul, veti vedea ca intr-un an se fac economii la bugetul asifurarilor de stat, economii pe care guvernul le transfera unde vrea el.Ori 120 000 de contributori la cest buget , nu e de ici de colo, ca sa nu mai adaug si celelalte ministere .

  RăspundețiȘtergere
 49. Cat va mai chinuiti sa demonstrati ca nu se poate.Se poate foarte usor cititi ce v-a scris unul cezar acum doua zile. Este atat de simplu si de bun simt. @NEACSU-o pasa cat de darnic esti!!??problema-i ca noi nu avem nevoie de marinimia ta sau altora ca tine. Noi vrem o lege corecta

  RăspundețiȘtergere
 50. # ursu a scris:
  30 Ianuarie 2011 la 9:27 am

  http://www.presamil.ro/OM/2008/07/02.pdf
  Au fost eliminate imperfectiunile legii Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
  ,,EGALITATE DE TRATAMENT, INDIFERENT DE DATA TRECERII iN REZERVA”

  RăspundețiȘtergere
 51. Si eu ce am sustinut curajosule anonim ? Nu tot o lege corecta? SAU TI SE PARE INCORECT CE AM SUSTINUT EU ?

  RăspundețiȘtergere
 52. 1-Tu la fel ca toti din gasca ta Nu ati vazut nimic incorect la L164(pana acum)
  2-Si tu si Alecu - o invartiti-balmajiti dar
  tot la 164 va este gandul-la ind.com+sol.de merit +ce se mai poate
  3Faceti pasi si scutite-ne ca lumea-i satula de...ipocriti

  RăspundețiȘtergere
 53. Nu eu a facut legea . In fine e inutil sa vorbesc cu tine , esti prea otravit.

  RăspundețiȘtergere
 54. @Neacsu 30 ianuarie 2011, 11:06 :
  Asa cum spuneam si eu ... iata ca au aparut 'nemultumitii' ... Numai ca nu au aparut cei care , pe munca multa , au primit 'sporurile' despre care este vorba ... Au aparut cei care 'buricul pamintului' fiind au fost nedreptatiti/napastuiti de niste sefi 'incuiati la minte' care nu le-au dat si lor acele 'sporuri' ... Culmea este ca 'marirea de pensie' pe care o primesc acum nu este din 'repararea nedreptatilor' care li s-ar fi facut ... ci din necunoasterea , de catre ei , a prevederilor L.90/2007 ...

  RăspundețiȘtergere
 55. Olandezule de la 11:01
  Io propun să nu se mai dea nimănui pensie, aşa ar fi corect. Fiecare să se descurce până nu va mai fi printre cei vii cu ce a învăţat să facă. Toţi: de la cel cu barbă sură pân" la cel cu ţâţa-n gură". Asta cred c-ar fi echitate, ce zici îţi convine?
  Aşa s-ar face economii seriosae pentru construcţia sălilor de sport, pârtiilor de schi şi asfaltarea drumurilor.

  RăspundețiȘtergere
 56. Mos Alecu
  Nu comentez acuma diversitatea tipurilor de militari rezervisti. Asa cum spuneam mai d emult , suntem membrii ai societatii, cu nimic mai presus sau ma prejos de oamnii in mijlocul carora traim . Mai spuneam intr-un articol "uite capra nu e capra" ca nu o sa progresam si nu o sa devenim oameni pana nu o sa scapam de sindromul caprei vecinului. Asa ca nu ma mai obosesc sa conving un om plin de ura si invidie ce inseamna cunoasterea , respectarea unei legi sau ce inseamna o lege cu adevarat buna . El nu vede altceva decat ca eu am avut o pensie mai mare si el mai mica , de parca eu am facut legea sau eu sunt de vina ca el a iesit la pensie mai devreme (nici nu pun in discutie in care din variante a iesit)pentru ca oricare ar fi, tot o victima a restructurarilor a fost. Ma doare insa ca nu putem sa trecem peste aceasta ura tipic romaneasca si invidie pentru tot ce este mai bun ca noi .

  RăspundețiȘtergere
 57. Da...ce păcăt că-n armata asta nu pot ieşi toţi la pensie generali şi colonei. Asta da echitate! Să-i vezi atunci pe toţi cum ar "pilota" TAB-rile aşa cum vrea chioru. Ce mai ca-n tribul "picioarelor negre"!

  RăspundețiȘtergere
 58. Oameni buni,
  Ati alunecat spre discutii interminabile, sterile!
  Uitati cu totii un lucru ESENTIAL: nu suntem noi LEGISLATIVUL,
  nici EXECUTIVUL! Nu suntem noi, cei care FACEM si APLICAM legile!
  Noi in formele IN CARE SUNTEM "DEZORGANIZATI/DEZBINATI", niciodata nu vom reusi sa IMPUNEM un punct de vedere, daramite mai multe! Prin urmare, va propun mai bine sa citim/recitim ATENT ce ne ofera ACUM PUTEREA, iar daca ne duce mintea, sa IDENTIFICAM eventuale derapaje!
  Propun sa nu ne mai certam, otravim de pomana!
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 59. Apropo de:
  ...120 000 de contributori la cest buget , nu e de ici de colo, ca sa nu mai adaug si celelalte ministere . !
  _____________
  D-l Neacsu, mai trebuie ADAUGAT ceva, extrem de important, pentru noi toti: cei 120 000 de contributori, GARANTAT vor CONTRIBUI la bugetul asigurarilor de stat, il vor CONSOLIDA luna de luna! Asa cum au facut si pana in prezent! NU vad insa, pe nimeni care sa PUNA IN DISCUTIE, miile/zecile de mii/sutele de mii DATORNICI ISTORICI la BUGETUL DE ASIGURARI SOCIALE! Mai mult, din INTERESE ELECTORALE, POLITICE, PERIODIC, guvernele in mod CRIMINAL pentru restul poporului, au sters aceste DATORII ISTORICE! Inca si mai mult: toate persoanele care NU SI-AU PLATIT CU ANII CONTRIBUTIILE la bugetul de asigurari sociale, de retinut ca AVEAU SALARII MARI SI FOARTE MARI, iar ulterior, au OBTINUT PENSII cu adevarat NESIMTITE, deoarece au FRAUDAT CU SPRIJINUL POLITICIENILOR BUGETUL STATULUI! Aceasta GAURA NEAGRA in BUGETUL PENSIILOR, nu este COMENTATA de nimeni: nici de putere (guvern, presedentie, parlament), nici de mass-media! Adevaruri cumplite, care trebuie mereu ADUSE si readuse in discutie, deoarece numai asa se RESTABILESTE purul ADEVAR! Eheee .... iar ei o tin si inca o mai tin langa, cu pensionarii militari! Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 60. De la început scopul declarat al oranjgutanilor nu a fost acela de a crea o lege a pensiilor reparatorie (unitară)-indiferent în ce sistem ar fi fost aceasta (unitar sau ocupaţional), ci de a da cât mai puţin pensionarilor/bugetarilor-chipurile economii la buget. De aici trebuie plecat cu analiza. Restul sunt vorbe şi iar vorbe. Cei cu lefuri mari au plătit statului mai mult atât la impozite cât şi la asigurări sociale şi alte dangarale. Este ca şi când s-ar compara mere cu gâşte. Problema principală este că fondul de pensii al civililor A DISPĂRUT în cei 20,..ani. Ce-au făcut cu banii cei care-au condus în tot acest răstimp, asta-i întrebarea. Iar acum colac peste pupăză mai "vin" şi cei din Sist.Naţ.Ap. să "pape" din puţinul civililor. Se dovedeşte încă odată că statul românesc nu este numai cel mai prost administrator ci şi cel mai mare hoţ.
  Electricianul de la discoteca lui Cezar.

  RăspundețiȘtergere
 61. @Electricianul de la discoteca lui Cezar.
  Profund eronat! Iata ce ENORMITATE POTI DEBITA:
  ___________
  " Iar acum colac peste pupăză mai "vin" şi cei din Sist.Naţ.Ap. să "pape" din puţinul civililor."
  ___________
  Daca ai fi citit si ce spun altii,ai intelege cum vin lucrurile ACUM!
  Cei de la MinApNat+ceilalti din structurile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, NU VIN SA PAPE "bugetul celor putini", dimpotiva, vin cu BANI CASH GRAMADA, luna de luna, sa-l consolideze! Sa aiba guvernantii de unde da si altora pensii, medicamente, ajutoare sociale etc. etc. Nu vorbesc, si de a mai ramane cate ceva, si de furat! Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 62. nu sunt prea bine documentat,dar se pare ca fondul asta-i o himera. el nu a prea fost niciodata. Ce s-a colectat de la angajati s-a distribuit la pens. la neajungere s-a completat de la buget. asa a functionat si asa functioneaza si peste hotare. a nu se confunda cu pensiile private obligatorii sau facultative--Sunetistul de la CZar-Disco

  RăspundețiȘtergere
 63. @ADMIN-cadeti si dvs. intr-o extrema. Da vin cu banii chas dar nu sa consolideze bugetul asigurarilor ci doar sa plateasca pt. pensionari .e logic si normal. la randul lor acesti bani sunt din bugetul consolidat al statului- sunetistul Czar -Disco

  RăspundețiȘtergere
 64. @Sunetistul de la CZar-Disco ,
  esti frate cu ... Electricianul de la discoteca lui Cezar?
  __________
  Intreb, deoarece FACI GRAVE CONFUZII, zici si tu ceva, sa te bagi in seama doar: ... "a nu se confunda cu pensiile private obligatorii sau facultative!" Crezi ca aici e REZOLVAREA ???? Secretum secretorum? Eheee .... Amice! Habar nu ai in ce VIESPAR ai intrat!
  Habar nu ai, ce vei/vor pati saracii contributori!
  Voi REVENI separat, cu acest SUBIECT fierbinte, atat de FIERBINTE,
  incat INGHETI! Vorba unei vorbe: mananci la restaurant, si mori acasa! Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 65. 1 Admin-ai devenit radical
  2 Sunetistul evident ca nu-i frate cu electicianul
  3. mor de curiozitate- ce nu-i in regula cu ce-am afirmat? daca ai alta parere hai cu ea pe piata, sunetistulCZar-Disco

  RăspundețiȘtergere
 66. @ Admin,
  punem pariu ca ,,BANI CASH GRAMADA'' colectati de la noi se vor duce la ,,bugetul celor putini'', iar pensiile celor din aparare, ordine publica vor fi platiti in continuare din bugetele apararii si internelor.

  RăspundețiȘtergere
 67. Prietene, nu!
  Nu sunt radical! Doar ca ma doare sa vad ca ai abatut discutia aiurea, pe un drum gresit, spre tinte false! Citeste cele doua comentarii ale mele, deasupra ta imediat, si te rog sa spui ce crezi!
  Nu am vrut sa jignesc pe nimeni, sa supar deloc! Admin

  RăspundețiȘtergere
 68. @Anonim, 13:18,
  Nu pun PARIU, cand STIU din START ca pierd! Admin

  RăspundețiȘtergere
 69. Electricianul de serviciu:
  Scuze am fost să-i schimb o siguranţă lui CZar da" n-am găsit cleştele de siguranţe. Am găsit ciocanul, sârma şi cleştele pt.extracţia dinţilor şi-a trebuit să improvizez. Acum scuze trebuie să execut programul de masă. Revin...
  Admin nu suntem una şi aceeaşi persoană (sunetistul). Eu lucrez cu materialul clientului pe când el transmite sunetele cu ajutorul vidului.

  RăspundețiȘtergere
 70. PS
  Nu vă "inervaţi" prea tare că odată vă creşte tensiunea şi vă face "poc" siguranţa. Luaţi aminte că n-am la dispoziţie prea multe scule ci numai alea de care v-am pomenit mai sus.
  ENEL Electician

  RăspundețiȘtergere
 71. N-ai şanse Puiac! Ăla al nostru schibă ghiveta şi bideul/spălătorul de dos al lui CZar. Cică are opăreală mare la ...după ce-a făcut jogging şi s-a zbânţuit la discotecă. Şi ăsta nu se putea da înainte cu vaselină RUL să nu i se aprindă...călcâiele? Bine că n-a fost cazul de pompieri...

  RăspundețiȘtergere
 72. Un individ avea nevoie de un instalator, aşa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis şi făcut. Pune mâna pe telefon şi-l sună pe instalator:
  - Bună ziua...
  - Sunt fierbinte, ce doriţi?
  - Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul şi formează numărul din nou.
  - Alo?... aş dori...
  - Alo... sunt fierbinte...
  - Auzi, cucoană... eu nu-mi văd capul de treabă şi matale îţi arde de alte alea.
  Trânteşte telefonul şi-l sună pe prieten:
  - Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una şi-mi spune că-i... fierbinte...
  - Păi Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ţi-a răspuns nevastă-sa.

  RăspundețiȘtergere
 73. Pe un şantier discuţii aprinse între meseriaşi despre care ar fi cea mai veche meserie de pe pământ :
  ZIDARUL: noi suntem cei mai vechi meseriaşi, ia gândiţivă cine a ridicat piramidele şi templele acum mii de ani …
  ZUGRAVUL:ba nu-i aşa, ia gândiţivă că încă de pe vremea când oamenii stăteau în peşteri pictau pereţii care-i tot un fel de “zugrăveală”
  În timp ce discutau ei aşa trece pe acolo un electrician şi auzind discuţia le spune : – băi băieţi ca să terminăm discuţia , când Dumnezeu a spus “să fie lumină” … cablurile erau deja montate.

  RăspundețiȘtergere
 74. Daca nu-i RUL ,poate folosi RUGOL !

  RăspundețiȘtergere
 75. e RUL_100 daca tot ati adus vorba!

  RăspundețiȘtergere
 76. Bre electrificatule--daua dracului de treaba -transmite sunete cu ajutorul Vidului-Chiar asa.?-Sunetistul

  RăspundețiȘtergere
 77. Se zice vid ,ori viDeanu ?

  RăspundețiȘtergere
 78. .ZICE NEACSU-- Personal as fi de acord sa mi se ia 10-15% din pensie ca sa se dea unul coleg cu acelasi grad , functie , vechime ca si mine care a iesit mai devreme si nu nebeficiaza de aceleasi drepturi. Si sunt sigur ca nu sunt singurul care ar face acest gest , pana tara se va pune pe

  Ce parere aveti? dati-l dracu de guvern ,a rezolvat Neacsu. Din preaplinul lui va da si voua -rataidracu ca nu va mai ajunge. Mosu Alecu - scartarul nimic nu da nimic,asta e. el numai sa primeasca ca merita

  RăspundețiȘtergere
 79. Michiduţă:
  COPII MEI ŞI NU NUMAI AI MEI: NU luaţi în considerare ce vă spune "Cel de Sus"( ADICA NEACSU)că nu vă duce decât la ispite! Veniţi la mine că vă duc să vedeţi Cazanul SCMD unde voi o să faceţi băi cu nămol de smoală şi alte, alte oferte tentante la preţ PROMO! Vă aştept...pentru voi TOTUL: Dansuri, balalăici şi dame...Vă pup pe toţi (pe Cezar îl pup be buzele ale ţuguiate şi dulci ca ale EBE-ei)!

  RăspundețiȘtergere
 80. @Puiak-RUGOL e numai pentru cei care au stat cu cu..pe o racheta de ejaculare, pardon de ejectare-ioi bade..

  RăspundețiȘtergere
 81. @Nea
  Totusi pensiile dinainte de 2001 nu trebuiau recalculate inainte sa apara panarama asta de 119 ?

  RăspundețiȘtergere
 82. @Puiac,
  Ai dreptate! Trebuiau recalculate!
  Multi am/au pierdut, din pacate!
  Astia sunt cei de la PUTERE! Indiferent care.
  Fac "cu", si "din" noi, ce vor muschii lor!
  Asta se intampla, daca nu reusim sa ne ADUNAM!
  Admin

  RăspundețiȘtergere
 83. da ca ce chestie? cine mai sustinea pe 119?

  RăspundețiȘtergere
 84. Puiac are dreptate. Asta v-am spus şi io ieri dar voi dracii moşului e atoateştiutori.Guvernoiu-tâlhăroiu trebuia să v-o recalculeze (pensiunea) după L164 tutulor ălor de ieşiră din sistem înainte. Iertaţi-mă dracii moşului că-s bătrân, n-am ţinere de minte şi n-am dinţi în gură. Auleu muică ce durere de şale...Noroc cu cârjele astea două, una tare din lemn de corn şi cealaltă care se mai întâreşte în funcţie de prognoza meteo...
  Al vostru Moş Tăgârţă

  RăspundețiȘtergere
 85. Macar idiotii au inceput recalcularea cu susnumitii ,sau le-au trimis-o dupa aia medie .Nu ma pot abtine sa nu-i detest pe cei din DFC !SA NU LE SARITI IN AJUTOR .Simt ca nu merita !

  RăspundețiȘtergere
 86. Prima fraza se termina cu ,, ? ''.

  RăspundețiȘtergere
 87. RRRRRRRau te facusi Puiace.las ca te rrrrrad io si pe tine-ioi,ioiPs.

  RăspundețiȘtergere
 88. Măi Michiduţă frac-miu ăl mic, ce te tot foieşti pe-acilea? Nu ţi-a spus tetea să stai acasă şi să păzeşti cazanul cu smoală că-i găbjim vorba lu” ăla Czar care ne-a vândut sufletul pe-un pumn de arginţi, pe toţi odată. Hai tai-o repede la subsol până nu mă-nfurii şi-ţi dau vreo smetie, hidrogen sulfurosule ce eşti.
  Pentru tovarăşii şi pretinii de la parter: sunteţi invitaţi cu toţii la discoteca noastră de la subsol.
  Vodka iest, fumei iest, balalaică iest, tabacioc iest!
  Nu-l credeţi pe ăst mic Michi că Ăl de Sus e Neacşu. Ăl de Sus n-are telefon mobil, are telefon automobil şi poartă un anteriu albă ca zăpada nu de ăsta apv-istic!
  Veniţi, veniţi de ne vizitaţi discoteca dracii mei,
  A vost Sarsailă

  RăspundețiȘtergere
 89. ba da mare-i gradina Domnului-Al de sus =Ala care a scris mai sus. Doamne iarta-ma si fereste-ma de incuiati

  RăspundețiȘtergere
 90. M-am documentat. Pensionat in 94 ,cerut recalculare in 2005.Cistigat ...un leu. Recerut recalculare in 2009 ,cistigat 1.000 lei plus. Venit SaRsaila in ianuarie 2011 cu 1.800 lei brut ,dupa salariu mediu.Omul trimesese cerere si adeverinte ,e drept cu ceva lipsuri;sapte ani ,adica 84 luni.

  RăspundețiȘtergere
 91. Cred ca ar trbui postat un avertisment ,gen ,,Luati-va pastilele de cap inainte de a intra ! ''

  RăspundețiȘtergere
 92. Cam multa lume pe aici in loc sa discute subiectul incearca sa faca mistio de unul sau de altul. Sunteti platiti baieti? Sunteti din echipa de sunet a domnului Pricina ? Fugiti sa va luati banii . Sau fugi, ca esti unul singur, care scrii de mai multe ori .

  RăspundețiȘtergere
 93. @Anonim 19:41
  Asteapta-ma !Imi iau banii si revin. Pina atunci tine tu becul !

  RăspundețiȘtergere
 94. Degeaba-i dai becu" negru că dacă nu ştie să bage-n priză...Trebuie musai un electrician.

  RăspundețiȘtergere
 95. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 96. Sambata, 5 februarie 2011, orele 11.00 A.M., la pensiunea Perla Muresului de la Oarda (la intrarea in Alba Iulia) toti avocatii, desemnati sau angajati deja de filiale, se vor intalni cu domnul avocat Costel GILCA si cu avocatii pe zona de sud, pentru a se pune de acord si a stabili ultimele detalii in privinta proceselor.

  Din partea Serviciului Juridic va fi prezent dl. Emil PIELMUS.

  SCMD va achita cheltuielile de hrana si cazare.

  Pentru detalii, adresam rugamintea domnilor avocati sa ia legatura cu domnii:

  - Emil PIELMUS - 0720.391.242 ;

  - Ioan STATE - 0740.301.047.

  Filialele care nu au avocati proprii vor fi repartizate, in urma discutiilor, avocatilor care se vor prezenta la aceasta activitate.
  Cu stima,


  SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

  Secretariat
  Lt. col. (r) Rinciog Dumitru
  Telefon: 0725 562 223
  Fax: 0318177371
  Adresa: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr.4, Sector 1
  E-mail: secretariatscmd@yahoo.com

  Site: http://www.sindicatulcmd.blogspot.com/

  RăspundețiȘtergere
 97. VNIMANIE VNIMANIE!
  URMEAZA UN CUTREMUR DE MARI PROPORTII. NU ESTE GLUMA . MAINE SE VA DECLANSA UN CUTREMUR DE PROPORTII CU EPICENTUL IN POLIGRAFIEI NR 4 , SECTOR 1. TOTI SINDICALISTII SUNT RUGATI SA ISI PASTREZE CALMUL SI SA JUDECE LA RECE !!. TINETI APROAPE !!!CUTREMURUL SE VA SIMTI IN TOATE GARNIZOANELE CU FILIALE SCMD.

  RăspundețiȘtergere
 98. Va rugam ca in termen de 48 de ore sa contactati urmatoarele persoane:

  Col. (r) PIELMUS EMILIAN
  Telefon: 0720391242
  E-mail: em.pielmus@yahoo.com

  Col. (r) State Ion
  Telefon: 0740301047
  E-mail: ioanstate20052005  pentru a vi se comunica situatia avocatilor ce urmeaza a va reprezenta in instanta.

  Va rugam sa urmariti si comunicatul Departamentului juridic postat astazi pe Internet.  DEPARTAMENTUL JURIDIC

  RăspundețiȘtergere
 99. Ups. Domnul Dogaru a luat volanul compartimentului juridic. Departamentul juridic da comunicate semnate de domnul Dogaru, iar domnul Pielmus este la timona . Ce se intampla cu domnul Abragham ? A devenit indezirabil de cand a prezentat alt punct de vedere ? Sau care esti pozitia dansului acuma ? Cine ofera explicatii ?

  RăspundețiȘtergere
 100. Ultimul sa stinga lumina ! S-o gasi unu' s-o aprinda mai tirziu...

  RăspundețiȘtergere
 101. Hai să suflu eu în lambă...puffff! NB tuturor!

  RăspundețiȘtergere
 102. Atentie marita, celor predispusi la reclamatii:
  ______
  S-au desteptat juristii Guvernului! Guvernul nu mai emite "norme metodologice" prin hotarare de guvern, ci ca "anexa" la OUG, pentru a restrange si mai mult posibilitatile de atac in instanta.

  Iata ce prevede Legea 554/2004:
  Actiunile impotriva ordonantelor Guvernului;
  "Art. 9. - (1) Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim prin ordonante sau dispozitii din ordonante poate introduce actiune la instanta de contencios administrativ, insotita de exceptia de neconstitutionalitate, in masura in care obiectul principal nu este constatarea neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din ordonanta. "
  ***** Aceasta presupune ca nu poti ataca direct OUG ci doar actul subsecvent! Wowwwwww ... Iar unii chiar traiau doar din reclamatii, procese cu roaba!

  RăspundețiȘtergere
 103. Ce inseamna sa te dai mare,
  Cand tu esti atat de mic(a)!
  Ce inseamna sa te dai destept(apta), cand ...!
  Ce inseamna sa te dai "cocos", cand tu esti ...
  Ce inseamna sa "aburesti" lumea, sa ai pe cine ...
  Unii care se tot baga in seama, ei de ei,
  agita spirite, fac propuneri traznite etc. etc:
  _______________
  Friday, January 28, 2011 ;
  Rugaminte (mai ales pt cei "de finante", dar, evident, NU NUMAI)
  Rog trimiteti eventualele propuneri de imbunatatire a OUG azi si maine, ca duminica sa le pot face o sinteza si sa le trimit ... mai departe. Rog trimiteti in document Word, cu extentie .doc, nu .docx.
  Atentie la disponibilizati, cum rezolvam pb recalcularii, ca noi am iesit cu penalizare la pensie (eu, de ex., penalizare 40%!!!!). Recalcularea era posibila pe legea veche, acum nu mai e...
  Multumesc,
  E.C.
  _____________
  Strict autentic!
  OUG a aparut! Mai sa fie ...
  Cu sfaturi de astea, au nenorocit oamenii!
  A ramas saraca ... de caruta satului ...
  Dar nu se lasa! Boala curata!

  RăspundețiȘtergere
 104. Frecati menta linistiti--Somnanbulii lucreaza pentru voi!!

  RăspundețiȘtergere
 105. Anonim spunea...

  Mitica ma numesc.
  Am spus intotdeauna ca 119 este mai buna decat 164. Macar pentru anii de speciala. 27 ani . Nu-s de colo.
  30 ianuarie 2011, 21:50
  mos alecu spunea...

  @Anonim 30 ianuarie 2011, 21:50 : SE OBSERVA CA MOS ALECU ESTE PE DINAFARA SUBIECTULUI> MACAR ARE MERITUL CA SCOATE CATE UN HARCIOG LA SUPRAFATA> MAI SAPA MOSULE SA VEZI CATI MAI GASESTI
  Si ati depasit 100% din ultima solda ?
  30 ianuarie 2011, 22:53
  Anonim spunea...

  .

  Mitica,30 ianuarie 2011, 22:53 mos Alecu

  Da , aveam 120%, in raspunsul primit de la Directia de pensii.
  31 ianuarie 2011, 09:09

  RăspundețiȘtergere
 106. Vosi a scris:
  31 Ianuarie 2011 la 12:35 pm

  Tunarul,

  Nu am dispărut şi nici nu m-am considerat “specialistul nr.1″
  De asemenea, nu am fost decât propriul meu “propagandist.”
  Realist, cu cărţile pe faţă, mi-am spus anumite opinii, am făcut calcule.
  Caută în arhivă, vei găsi ultima mea postare în care spuneam că am primit decizia definitivă, cu ceva milioane în plus faţă de decembrie 2010.
  Se zice că va rămâne aşa. Eşti invidios ?
  Nu fi, căci nici eu nu am fost invidios pe cei care au ieşit după 2001, cu pensii mult mai mari, deşi aveau la pensionare acelaşi grad cu mine, başca, stagiu şi funcţii mai mici.
  Unii zicem că s-a făcut dreptate.
  Tu ???
  Acum se vrea solidaritate, camaraderie, dar nu v-am văzut să vă zbateţi prin 2005 – să zicem – pentru pensiile noastre, ale celor de dinainte de 2001.
  Oricum, eu m-am pensionat în 1998. Atunci calculul pensiei s-a făcut ca şi la civili: am ales cei mai buni 5 ani din ultimii 10. Cuantumul rezultat s-a mărit cu procentul corespunzător OMM.
  Parcă şi noile reglementări cam tot aşa prevăd…
  A dispărut fenomenul “înghesuiala” din ultima (ultimile) lună(i).
  Într-un cuvânt, fiecare plânge la momentul potrivit !!!

  Acum, cei INTERESAŢI, săriţi pe mine !
  Nicio grijă, m-am spălat în locul corespunzător…

  RăspundețiȘtergere
 107. somnambuli treziti-va! e ora 12 ce dracu

  RăspundețiȘtergere
 108. Terminati cu tambalaul ,unii au avut ,,zbor de noapte '' !

  RăspundețiȘtergere
 109. Definitii noi extrase din MoldOvian DEX 2009

  PRUDENT = pasta de dinti cu extras de prune
  MONOLOG = olog de un picior
  BIOLOG = olog de ambele picioare
  SEXOLOG = olog de 6 picioare (de ex. miriapod sexolog)
  ATĀTAT = fara sāni
  AMĀNAT = fara māini
  ĪNCHINARE = transport catre China
  ĪNVINUIRE = procesul de fermentare a mustului
  ĪNFOCARE = transformare īn foca
  GHINIOANE = varianta moldoveneasca pentru ardelenescul Bine,Ioane
  ĪMPRASTIERE = rezultatul procesului prin care betivii se fac prastie
  BIZAR = zar dublu
  MACEL = mac mic
  MICROSCOP= scop marunt
  ĪNVIORAT = Prevazut cu vioara
  LESINA = pe unde merge le tren
  MERITORIU = teritoriul ocupat de livada de meri
  CIMBRU - marca postala din Banat
  BASCA - femeie din Pirinei; cu marginile īndoite īnauntru
  HAITI - grupuri de lupi flamānzi care bāntuie prin judetul Botosani
  BIRMANIA - predispozitie maladiva a unui ministru de finante de a pune noi taxe si impozite

  RăspundețiȘtergere
 110. @all
  inteleg ca sindicatele,ONG-urile,cetatenii,mamicile,etc picheteaza orice si pe oricine,dar un PARTID sa picheteze sediile altui PARTID(nu conteaza denumirea) este ridicol este de de kkt
  Ce parere aveti??Comentarii??
  Asa afla si romanii cum le apara partidele interesele
  De saptamana viitoare se vor picheta partidele intre ele prin rotatie pe baza de aliante.Hi Hi

  RăspundețiȘtergere
 111. Se mai intampla(intamplat) asa ceva in lumea larga??

  RăspundețiȘtergere
 112. .ZICE NEACSU-- Personal as fi de acord sa mi se ia 10-15% din pensie ca sa se dea unul coleg cu acelasi grad , functie , vechime ca si mine care a iesit mai devreme si nu nebeficiaza de aceleasi drepturi. Si sunt sigur ca nu sunt singurul care ar face acest gest , pana tara se va pune pe

  Ce parere aveti? dati-l dracu de guvern ,a rezolvat Neacsu. Din preaplinul lui va da si voua -rataidracu ca nu va mai ajunge. Mosu Alecu - scartarul nimic nu da nimic,asta e. el numai sa primeasca ca merita

  RăspundețiȘtergere
 113. @Neacsu
  Se duse jumatate din zi
  Cutremurul nu veni!
  Vezi ce se intampla daca cedezi n% celor care au aceeasi vechime cu tine, dar sunt mai tineri?

  RăspundețiȘtergere
 114. NEacsu a anuntat un mare cutremur! Tot leatul a intrat in adaposturile antiatomice. Nu fiti fleti si baba nustiu care a anuntat ca incepe altreilea mondoial. iesiti naiba si luati cate o gura de aer curat

  RăspundețiȘtergere
 115. OAMENII DE ONOARE PLEACA IN LOC SA RAMANA .
  Domnul colonel Pricopi, presedintele filialei Bacau a SCMD, si-a inaintat demisia din functia de presedinte al filialei. Explicatia gestului nu lasa nici un dubiu. Din pacate a ales solutia gresita. Cei care mai au onoare si nu se lasa batjocoriti de cei ce conduc dupa bunul plac, ar trebui sa nu renunte la lupta si sa ramana pentru a pune umarul la schimbarea atat de necesara in sindicat.
  Va salut domnule Pricopi, regret iesirea dumneavaostra din randul presedintilor de filiala , dar nu face nimic, va veti intoarce cand vor fi pleca cei ce v-au determinat plecarea. Poate v-ati grabit, . Mai puteati astepta cateva zile macar. Ce spuneti ?

  Iata aici demisia domnului Pricopi:
  http://neacsum.blogspot.com/2011/01/oamenii-de-onoare-pleaca-in-loc-sa.html
  ___________
  Asta sa fie ?????

  RăspundețiȘtergere
 116. @skiuc
  merci pt link.Am sa-l transmit si altora poate mai spalam din rusine ca altii ne-au facut de kko
  Sper ca daca am alta parere n-ai sa ma injuri ,ca altii nu suporta decat parerile lor,de parca ar fi niste mici hitlerasi
  skiuc a zis
  @ Toti: care vor sa se ingretoseze le recomand:
  http://www.mapn.ro/armatatv/categoria_21_pe_2010.php
  indicat, cu ceva lamaie langa, spre final, pe la min 24 este un MMPr, Lambru, care face toti banii ))

  RăspundețiȘtergere
 117. Va grabiti? Nu as fi crezut ca sunteti atat de insetatii de cataclisme. Plano, cam slabuta incercarea dumneavaostra de a fi ironic. Nu prea aveti substanta . Doar atat puteti ? Va propun sa mergeti pe strada cu mainile ridicate.Pentru cei insetati de cutremure, nu va speriati, vine. Se coace deocamdata. Inca nu are presiunea necesara. Pentru ceilalti, aveti incredere.

  RăspundețiȘtergere
 118. a se preciza ;cataclisme prezise de Neacsu- A se retine don Neacsu stie si cunoaste. el are dreptate for ever!!

  RăspundețiȘtergere
 119. Deocamdata clisme .Probabil urmeaza Cata.

  RăspundețiȘtergere
 120. Ia vedeţi voi că jăndarii iau flintoace, p.lane, căşti şi cartuşe! Să nu cumva s-o luaţi pe cârcă de la pretenari. Când e s-o iei, o iei poţi fi tu nevinovatul nevinovaţilor. Principal e să te afli în locul nepotrivit la timpul nepotrivit ca s-o iei în freză. Mai bun e un electroşoc ceva decât un p.lan. Mai trece reumatismul, se pune în circulaţie sângele...numai beneficii! Lucrez deja la un eloctroşoc capacitiv de 1 Ohm. Atunci să vedeţi voi!
  Electre de serviciu.

  RăspundețiȘtergere
 121. http://www.mapn.ro/armatatv/categoria_21_pe_2010.php

  Ce legatura o fi intre UNIRE si jertfa celor cazuti pe teatrele de dinafara granitelor ? Si se aplauda oare atunci cind se inmineaza vaduvelor insemnele recunostintei ministrului ?

  RăspundețiȘtergere
 122. ,,Lucrez deja la un eloctroşoc capacitiv de 1 Ohm.'' ?? !

  RăspundețiȘtergere
 123. @Nea

  ,,C O M U N I C A T Nr.19
  al Filialei 1 Bacau a SCMD
  privind sedinta Biroului Operativ din data de 19.11. 2010

  Luand act de faptul ca in ultimul timp sau amplificat discutiile neprincipiale, privind unele “nereguli” in activitatea unor membrii ai Comitetului Director al SCMD, in activitatea de utilizare cu maxima eficienta a fondurilor banesti, discutii extinse si in teritoriu la filiale, Biroul Operativ al filialei 1 Bacau solicita urgentarea activitatilor de audit intern si prezentarea concluziilor tuturor membrilor de sindicat.

  Ne exprimam inca odata atasamentul fata de valorile inscrise in Statutul organizatiei noastre valori definite ca :respectul fată de lege, unitatea de actiune, loialitatea si disciplina sindicală, democratia, solidaritatea ostasească, onoarea si demnitatea militară, exprimarea liberă si respectul opiniilor.

  Acum mai mult ca oricand este nevoie de credibilitate, si canalizarea tuturor energiilor pentru a realiza scopul principal al organizatiei noastre si anume, asigurarea respectarii drepturilor fundamentale a cadrelor militare in rezerva si retragere.

  Pana la rezolvare legala a faptelor mentionate mai sus filiala noastra isi suspenda principalele activitati( sedinte, plata cotizatiei pe anul 2011, primirea de noi membrii, comunicate si interventii media etc).''

  RăspundețiȘtergere
 124. Electroşocul:
  Prietene de la 20:30, nu de 1 Om, de 1 Ohm (premieră mondială ca -273,15K). Acum e în teste pe CZar-îşi face coafura cu el. S-a cam pârlit da-i trece. Vreau să-l brevetez la OSIM cu tot cu CZar. Czar va fi generatorul care va încărca scula-ceva în genul veveriţelor ale de-aleargă în tulumbă.

  RăspundețiȘtergere
 125. bai curentatule ,vezi ce drak vorbesti ca nu te pricepe nimeni-Czar

  RăspundețiȘtergere
 126. fratiloor!!-ce sperietura am tras
  tot caut motive sa-i dau dreptate lu'neacsu(al cu telefonu') si mai adineauri CUTREMUR!!.mi-am bagat familionu'sub mese,le-am interzis sa iasa pe casa scarii,am inchis gazu'si io ma bagai sub o grinda.
  da cand colo l-a apucat harnicia pe un vecin de mai sus(nu al de sus)
  sa dea cu rotopercutoru' pan pereti taman la ora asta.Asa ca acu' ma duc sa-l f.t(pe vecin) iar dom'Neacsu mai are de asteptat;ca dupa ce a scris ceea ce a scris si cu majuscule mai ca ma speriasem.Normal;dupa o viata inceputa la LMDC si traita in armata ma sperii usor ca o 'fecioara'
  Dom'Neacsu daca esti din Craiova(col.Neacsu)vezi ca unii pe alte bloguri nu sunt de loc magulitori la adresa ta.cica te-ai tinut de magarii!!Eu sunt din BV da'lumea-i mica si unii 'vorbeste'.Eu sper sa nu fie adevarat.
  cu speranta in cutremur(ala politic)

  RăspundețiȘtergere
 127. Czar ţi-a trecut opăreala după ce te-ai destrăbălat la disco? Zicea unii Electicianul şi Sunetistul că Czar e opărit rău şi se dă cu vaselină RUL şi cu seu de oaie bălaie (tratament bătrânesc de brâncă şi de gâlcă, în cap de mătreaţă şi-n ochi de albeaţă).

  RăspundețiȘtergere
 128. tot ce se discuta la TV n-are nici o importanta
  Stiti cu totii f.b. ca fiecare jandarm are in dotare cate un AKM.
  in rest?...doar politica pt fraieri

  RăspundețiȘtergere
 129. Un drept la replica:
  _______
  Domnule comisar,
  A aparut pe blogul Dvs. un comentariu pe care, banuiesc, l-ati "produs" in stilul care acum imi este atat de cunoscut... Evident, luat cu Copy+Paste de pe roarmy230. Si semnat cu Anonim. Asta dupa ce tot pe blogul Dvs. am fost facuta in toate felurile pentru "opozabilitatea erga omnes". Dar iata ca, dupa luni in care am fost facuta "muci", ati vazut si argumentele ICCJ. Ce coincidenta!
  Vreau sa va precizez ca NU ATI INTELES (si nu ar fi pentru prima data) cum e cu procedurile astea legislative. Si eu le uitasem, dar le-am invatat in ultimul an....
  V-ati imaginat ca m-as duce la Guvern cu amendamente. CAND?! O, sfanta naivitate!!!! Nu, domnule comisar! Dupa ce OUG - care ne complica si mai mult situatia - va fi depusa la Senat, ca prima camera sesizata, va trebui sa treaca pe la comisiile de specialitate. La aceste comisii vom incerca sa depunem amendamente. Sa nu va imaginati ca sunt atat de naiva incat sa sper ca voi schimba situatia. Dar unul din principiile mele de viata spune ca daca am o sansa din 100.000 sunt datoare sa incerc sa o fructific.
  Dupa termenul de la Senat, voi face acelasi lucru la Camera Deputatilor, care e decizionala. Sa vedem ce va iesi.
  Nu m-am intors in Comitetul Director si nu o voi face niciodata. Dupa ce "m-a certat" Marin Neacsu, dar si dupa ce mi-am dat seama ca sunt "particica" a tuturor proceselor incepute de SCMD, mi-am platit cotizatia. Si, ca orice membru de rand al SCMD, cand sunt solicitata imi ofer (sau nu!) serviciile.

  Imi veti zice ca nu Dvs. sunteti autorul acelui mesaj postat si semnat de un Anonim. Daca e asa, imi cer scuze si va rog pe Dvs. sa imi postati INTEGRAL acest mesaj pe blog. Daca nu veti posta mesajul meu, voi intelege situatia si ... mergem mai departe.
  Si va mai rog un lucru - nu lasati URA sa va macine in totalitate, va cunosc mai bine decat va inchipuiti si sentimentele acestea, de multe ori necontrolate, va pot dauna foarte mult.

  Cu sincer respect,
  Elena
  _________________
  NO COMMENT!
  Sincer, imi pare rau!
  ELENA, acum am citit e-mail-urile, acum public integral!
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 130. @elena
  sunt sigur ca nu adminu' este persoana la care va referiti.mie mi se pare un tip serios(am spus 'mi se pare' nu 'sunt sigur')daca voi avea probleme imi e simplu sa dispar de pe acest blog si gata
  V-am remarcat opiniile de multe ori si v-am admirat verticalitatea
  Pe aici sunt toti 'de gasca'si pusi pe glume,dar intotdeauna se refera la lucruri serioase,chiar daca intr-un mod mai putin conventional
  oricum o sa va lamuriti cu timpul(si inca repede)
  P.S.sa stiti ca nu sunt angajat la Dep.Marketing,chiar daca asa pare

  RăspundețiȘtergere
 131. Ha Ha
  domn" admin ;ultimul meu cuvant de securitate a fost.....STALIN precis ai vre-o pb.cu mine
  hai sa-lvad pe urm.Poate n-o sa fie tocmai hitler

  RăspundețiȘtergere
 132. Sper ca a fost vorba de o neintelegere cu Elena: Iar daca Vasile spune ca nu el a facut acea postare, eu il cred.

  RăspundețiȘtergere
 133. Doamna Elena:
  ...Şi iartă-ne nouă greşalele noastre cu voie sau fără de voie precum şi noi iertăm greşiţilor noştri..Şi dac-am greşit cu vorba, fapta sau cu gândul mai iartă-ne odată doamna Elena.
  ....
  Nu ştiu însă ce-s ăia "flymuci"!

  RăspundețiȘtergere
 134. Tot eu 23:48
  Şi până la urma urmei ce s-a întâmplat aşa de grav? Am vorbit cumva urât de persoana dumneaei? Nu cred! S-a comentat doar "pe fapte" şi nu "pe vorbe". Faptele CD sunt cele care ne-au condus unde suntem acum...

  RăspundețiȘtergere
 135. PS
  Când am precizat "am vorbit" m-am referit la noi toţi de-aici. A nu se-nţelege că eu sunt făptuitorul. Deja îl văd pe CZar cum s-apleacă să ia piatra.

  RăspundețiȘtergere
 136. @D-le Admin
  Mai fa-le cate un control de rutina caratorilor anonimi de pa alte site-uri ca, uite, ce bomba iti pot aduce in casa.
  Un anonim vad ca arunca alta piatra: zice ca face precizari pentru noi toti, ërga omnes.:) :):)
  Cred ca Elena solicita colaborare pentru vremea care va sa vina Legii 119 in Parlament. Va fi o discutie serioasa, nu ca la asumarea raspunderii GUV.
  E posibil ca trecerea acestui OUG nr.1/2011 prin cele 2 Camere sa aduca atatea modificarii intregii legi... incat va iesi purificata de toate basismele si bocismele din ea.
  Oricum nu trebuie sa scape fara introducerea unei prevederi asemanatoare cu cea din art 180 al Legii 19/2000.

  RăspundețiȘtergere
 137. Plano 10, nu te cotrazic!
  Ma rog doar sa aveti dreptate!
  Personal sunt sceptic, deoarece am vazut ce a fost!
  Puterea este PUTERE! Sunt deasupra! Opozitia, mimeaza doar putere!
  Sa ne aducem aminte, din vara anului trecut! Cate promisiuni ...
  cata zbatere ... iar la final ... s-au dat loviti! Asa ca ...Admin.

  RăspundețiȘtergere
 138. @anonim 23:48
  adica zboara!

  RăspundețiȘtergere
 139. Wauuu- Ce miros de Chanel Five! Alta viata !!CZar

  RăspundețiȘtergere
 140. @Akord-ca sa nu dai cu flymucii in fasole-Elena ne cunoaste pe toti pe aici. se poate spune ca ,,ne-a crescut" CZar

  RăspundețiȘtergere
 141. Deh ce sa-i faci...Eu sunt 'biban'

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite