Google Translate

duminică, 9 ianuarie 2011

Pe larg, despre suspendarea aplicării HG 735/2010 privind recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor din penitenciare, decisa definitiv de ICCJ

Instanţa supremă a decis definitiv suspendarea aplicării HG 735/2010 privind recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor din penitenciare, confirmând astfel o sentinţă a Curţii de Apel (CA) Cluj din septembrie 2010.

ICCJ a respins, vineri seară, recursul formulat de Guvern împotriva sentinţei nr. 338/2010 pronunţate de Curtea de Apel Cluj, în 28 septembrie 2010.


Astfel, HG 735/2010 rămâne irevocabil suspendată la aplicare conform dispozitivului sentinţei instanţei clujene.

În 28 septembrie, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Cluj a decis suspendarea executării HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. Suspendarea s-a dispus până la pronunţarea hotărârii de fond (privind anularea efectelor HG 735).

Acţiunea a fost promovată de Viorel Hexan, Gheorghe Stănescu, Ştefan Trif, Iulian Palca, Ioan Bob, Mircea Matei Şerban, Vasile Vanea.

Reclamanţii au invocat faptul că HG 735/2010 a fost promovată cu încălcarea dispoziţiilor privind transparenţa decizională, fiind publicată în Monitorul Oficialfără a fi fost adusă anterior la cunoştinţa publicului. Totodată, reclamanţii au susţinut că mulţi dintre militari sunt în imposibilitatea fizică de a face rost, în termenul solicitat, de actele cerute pentru recalcularea, ceea ce va da naştere la situaţii. discriminatorii.

Potrivit acestora, actul este neconstituţional şi imoral, îngrădind accesul ulterior la justiţie al celor care vor dori să conteste recalcularea.

Ministerul Administraţiei şi Internelor a solicitat să i se admită intervenţia în proces, susţinând că reclamanţii nu au îndeplinit procedura prealabilă administrativă, etapă obligatorie, înainte de deschiderea acţiunii în justiţie. Instanţa Curţii de Apel Cluj a constatat însă îndeplinirea acestei etape administrative şi notificarea de către reclamanţi a MAI în 13 august a celor şapte motive pentru care se cerea revocarea actului normativ.

Instanţa clujeană a constatat că potrivit legilor 119/2010 şi 19/2000, pentru beneficiari este instituită ca facilitate posibilitatea de a-şi dovedi cu acte stagiile de cotizare, iar persoanele nu sunt obligate să depună cereri de recalculare a pensiei.

"Iată doar câteva elemente care sunt de natură a induce o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ şi care, în opinia instanţei, sunt de natură a argumenta pe deplin «cazul bine justificat»", se arată în motivarea deciziei instanţei clujene.

În ceea ce priveşte prevenirea pericolului iminent - condiţie ce trebuie îndeplinită în dosare în care se solicită suspendarea efectelor unui act administrativ - instanţa Curţii de Apel Cluj a constatat că şi aceasta este îndeplinită.

"Cât priveşte caracterul iminent al pagubei, acesta se desprinde din cuprinsul prevderilor art. 1al HG 735/2010 potrivit cărora «pensiile prevăzute la art.1 lit. 1 şi b din Legea 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează conform algoritmului de calcul stabilit de Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, într-o perioadă de cinci luni de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri». Cum HG 735/2010 a intrat în vigoare la data de 29 iulie 2010, iar pensiile astfel recalculate în perioada mai sus menţionată vor intra în plată începând cu luna ianuarie 2011, instanţa apreciază că se justifică susţinerea reclamanţilor privitoare la iminenţa pagubei ca prejudiciu viitor ce se va realizza în perioada de timp arătată", potrivit motivării deciziei din 28 septembrie a instanţei Curţii de Apel Cluj.

"Este de principiu faptul că recalcularea pensiilor stabilite conform legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, precum şi determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, este prevăzut de legea organică - Legea 119/2010. Dispoziţiile actului administrativ contestat fiind date în executarea acestei legi fac pentru prima dată referiri la situaţia în care beneficiarii acestora nu depun cereri de recalculare şi documente doveditoare, caz în care se va proceda în mod discriminatoriu la determinarea punctajului mediu anual pe baza salariului mediu brut pe economie în perioadele respective. Starea de fapt prezentată este de natură a crea dezechilibre între interesul general şi imperativele protecţiei drepturilor fundamentale ale persoanei, care există ori de câte ori, prin diminuarea drepturilor patrimoniale, persoana trebuie să suporte o sarcină excesivă şi disproporţionată", potrivit motivării.

În consecinţă, instanţa a reţinut pe de o parte că "la nivel de aparenţă actul administrativ normativ supus suspendării nu îndeplineşte condiţiile de fond şi formă ale actului ce se impune a fi emis, iar iminenţa prejudiciului este estimată", motiv pentru s-a admis acţiunea reclamanţilor.

Într-un alt dosar, Curtea de Apel Bucureşti a fost sesizată de 635 de foste cadre militare care au solicitat suspendarea HG 735/2010. Această cauză a fost înregistrata cu numărul 10742/2/2010.

În 6 decembrie 2010, Curtea de Apel Bucureşti a admis cererea de suspendare promovată de cei 635 pensionari militari, suspendând efectele HG 735/2010 până la pronunţarea instanţei de fond asupra cererii de anulare a aceluiaşi act normativ.

Dosarul în care se cere anularea efectelor HG 735 a fost înregistrat la Curtea de Apel Bucuresti sub nr. 11431/2/2010.

Stire, Mediafax.ro
 
Instanţa supremă a decis definitiv suspendarea aplicării HG 735/2010 privind recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor din penitenciare, confirmând astfel o sentinţă a Curţii de Apel (CA) Cluj din septembrie 2010.

ICCJ a respins, vineri seară, recursul formulat de Guvern împotriva sentinţei nr. 338/2010 pronunţate de Curtea de Apel Cluj, în 28 septembrie 2010. Astfel, HG 735/2010 rămâne irevocabil suspendată la aplicare conform dispozitivului sentinţei instanţei clujene, transmite Mediafax.
În 28 septembrie, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Cluj a decis suspendarea executării HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. Suspendarea s-a dispus până la pronunţarea hotărârii de fond (privind anularea efectelor HG 735). Acţiunea a fost promovată de Viorel Hexan, Gheorghe Stănescu, Ştefan Trif, Iulian Palca, Ioan Bob, Mircea Matei Şerban, Vasile Vanea.

Reclamanţii au invocat faptul că HG 735/2010 a fost promovată cu încălcarea dispoziţiilor privind transparenţa decizională, fiind publicată în Monitorul Oficialfără a fi fost adusă anterior la cunoştinţa publicului. Totodată, reclamanţii au susţinut că mulţi dintre militari sunt în imposibilitatea fizică de a face rost, în termenul solicitat, de actele cerute pentru recalcularea, ceea ce va da naştere la situaţii. Discriminatorii. Potrivit acestora, actul este neconstituţional şi imoral, îngrădind accesul ulterior la justiţie al celor care vor dori să conteste recalcularea.

Ministerul Administraţiei şi Internelor a solicitat să i se admită intervenţia în proces, susţinând că reclamanţii nu au îndeplinit procedura prealabilă administrativă, etapă obligatorie, înainte de deschiderea acţiunii în justiţie. Instanţa Curţii de Apel Cluj a constatat însă îndeplinirea acestei etape administrative şi notificarea de către reclamanţi a MAI în 13 august a celor şapte motive pentru care se cerea revocarea actului normativ.

Instanţa clujeană a constatat că potrivit legilor 119/2010 şi 19/2000, pentru beneficiari este instituită ca facilitate posibilitatea de a-şi dovedi cu acte stagiile de cotizare, iar persoanele nu sunt obligate să depună cereri de recalculare a pensiei.

“Iată doar câteva elemente care sunt de natură a induce o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ şi care, în opinia instanţei, sunt de natură a argumenta pe deplin «cazul bine justificat»”, se arată în motivarea deciziei instanţei clujene.

În ceea ce priveşte prevenirea pericolului iminent – condiţie ce trebuie îndeplinită în dosare în care se solicită suspendarea efectelor unui act administrativ – instanţa Curţii de Apel Cluj a constatat că şi aceasta este îndeplinită.

“Cât priveşte caracterul iminent al pagubei, acesta se desprinde din cuprinsul prevderilor art. 1al HG 735/2010 potrivit cărora «pensiile prevăzute la art.1 lit. 1 şi b din Legea 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează conform algoritmului de calcul stabilit de Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, într-o perioadă de cinci luni de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri». Cum HG 735/2010 a intrat în vigoare la data de 29 iulie 2010, iar pensiile astfel recalculate în perioada mai sus menţionată vor intra în plată începând cu luna ianuarie 2011, instanţa apreciază că se justifică susţinerea reclamanţilor privitoare la iminenţa pagubei ca prejudiciu viitor ce se va realizza în perioada de timp arătată”, potrivit motivării deciziei din 28 septembrie a instanţei Curţii de Apel Cluj.

“Este de principiu faptul că recalcularea pensiilor stabilite conform legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, precum şi determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, este prevăzut de legea organică – Legea 119/2010. Dispoziţiile actului administrativ contestat fiind date în executarea acestei legi fac pentru prima dată referiri la situaţia în care beneficiarii acestora nu depun cereri de recalculare şi documente doveditoare, caz în care se va proceda în mod discriminatoriu la determinarea punctajului mediu anual pe baza salariului mediu brut pe economie în perioadele respective. Starea de fapt prezentată este de natură a crea dezechilibre între interesul general şi imperativele protecţiei drepturilor fundamentale ale persoanei, care există ori de câte ori, prin diminuarea drepturilor patrimoniale, persoana trebuie să suporte o sarcină excesivă şi disproporţionată”, potrivit motivării.

În consecinţă, instanţa a reţinut pe de o parte că “la nivel de aparenţă actul administrativ normativ supus suspendării nu îndeplineşte condiţiile de fond şi formă ale actului ce se impune a fi emis, iar iminenţa prejudiciului este estimată”, motiv pentru s-a admis acţiunea reclamanţilor.

Într-un alt dosar, Curtea de Apel Bucureşti a fost sesizată de 635 de foste cadre militare care au solicitat suspendarea HG 735/2010. Această cauză a fost înregistrata cu numărul 10742/2/2010.

În 6 decembrie 2010, Curtea de Apel Bucureşti a admis cererea de suspendare promovată de cei 635 pensionari militari, suspendând efectele HG 735/2010 până la pronunţarea instanţei de fond asupra cererii de anulare a aceluiaşi act normativ.

Dosarul în care se cere anularea efectelor HG 735 a fost înregistrat la Curtea de Apel Bucuresti sub nr. 11431/2/2010.

Articol preluat din Ziua Veche.ro
Am citit, va informez!
Din pacate, cei care ne comenteaza NEGATIV, fara a ne cunoaste, nu dorm!
Au invadat presa online cu comentarii abjecte, menite sa induca ura impotriva fostilor militari, sa manipuleze in favoarea masurilor luate de Guvern, de Putere!
Sigur, o parte sunt platiti sa faca asta!
Pentru un pumn de arginti, nu au tata, nu au mama!
Iar noi, noi citim si mergem mai departe ...
Admin, V.Burcu
P.S.: Celor interesati, le propun Click aici:

116 comentarii:

 1. @Admin
  Sa vedem ce putem face.Ce trebuie facut din prima ,vad ca-i clar.Afara cu ei !Nu pensiile noastre .Nu vom transforma un sindicat in partid.Nu toti sunt dispusi sa se gindeasca din trecut spre viitor.

  RăspundețiȘtergere
 2. Puiac, corect!
  Asa am propus inca de la inceput!
  Despartirea apelor, nu a oamenilor! Idem a Blogurilor!
  Ce ar trebui facut in saptamana care vine? Iata ce propun eu: prin toate mijloacele, de la om la om, telefon, e-mail, comentarii online, sa chemam alaturi cati mai multi oameni! Repet, cati mai multi oameni: tineri, batrani, barbati, femei! Toate categoriile sociale! Deviza: Fostii militari va propun ..., veniti alaturi! Sa incercam deci, in toate LOCALITATILE din Romania, poate chiar si dincolo de granite, sa VEDEM daca am reusi in 7 zile, sa constituim acele COMITETE DE INITIATIVA, fara de care nu se poate nimic!
  In PARALEL, cativa priceputi, sa inceapa elaborarea DOCUMENTELOR statutare,cerute de Legea Partidelor, indeosebi PLATFORMA PROGRAM si STATUTUL acestui eventual partid, sau cum se va numi el, atunci cand va sa fie! A nu se uita, ca trebuie DEMARATA cat se poate de urgent, actiunea de strangere a semnaturilor, impuse de Lege!
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 3. @PKM
  Pentru probleme...de partid avem,,canalul de lupta''!
  http://partidulcontribuabililorromani.blogspot.com/

  RăspundețiȘtergere
 4. Si inca ceva:
  Pentru a demonstra ca se poate, de pilda, eu, tu, si cine mai doreste, hai sa vedem pana DISEARA, ora ... sa zicem ... 20, cati oameni reusim fiecare, in localitatea lui, sa convingem?! Deci, va PROPUN diseara, la 20:15, un PRIM BILANT ... pe linie de ... PARTID!
  Iar acum, o SUBLINIERE: este ultima mea postare AICI, despre acest PROIECT! Orice COMENTARII, materiale despre initiativa, propunerea infiintarii unui nou PARTID, pe: http://partidulcontribuabililorromani.blogspot.com/
  Acest Blog, ramane doar ce si-a propus!
  El isi continua existenta, contrar vointei unora!
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 5. După umila mea părere ar trebui să stabilim mai întâi în linii mari o doctrină a acestui partid (bineînţeles în funcţie de ceea ce-şi propune să facă pentru ţară) şi ulterior să-l botezăm. Atenţie şi la abrevierea de PCR, la care unii mai au "alergie" auzindu-o! Nu toată lumea din ţara asta (şi aici rog să fiu scuzat) are aceeaşi pregătire (ca să nu zic intelect)şi poate discerne printre litere.
  Da, vor fi probleme privind fondurile şi vor mai fi fiind şi altele, dar nu uitaţi că de fapt omul le poate surmonta pe toate (sau aproape pe toate)! Măcar de-am ajunge în faza aia de strângere a fondurilor...
  Cu stimă tuturor
  PS1 Aştept idei de la domniile voastre şi mai ales fapte, idei care să se "arhiveze" undeva...;
  PS2 Sincer chiar nu "m-am vorbit" cu nimeni atunci când am adus în discuţie acest subiect. Am stat însă la gura sobei (chiar la propriu mai trăgând câte-o ţigară) şi m-am gândit dacă sub actuala "formă în care ne prezentăm" avem vreun viitor noi şi copii noştri. Răspunsul nu e greu de ghicit. Şi-ar mai exista un aspect deloc de neglijat: Pentru cei ce-am slujit ţara sub drapel, angrenarea într-un proiect de o asemenea anvergură poate ne-ar face să mai uităm câte ceva din vremurile şi tinereţile noastre. Scuze dacă mai am greşeli de orto. dar am "bătut" comentariul direct în fereastră...

  RăspundețiȘtergere
 6. Măi să fie! Am postat şi eu ceva şi-acel ceva a dispărut!

  RăspundețiȘtergere
 7. Iarasi gresiti. Hotararea de la Cluj nu este irevocabila si nici nu s-a cerut anularea integrala a HG 735, din cate retin eu. Daca hotararea de anulare nu este recurata, iar HG 735 a fost suspendata integral, suspendarea este valabila pana la pronuntarea unei hotarari in anulare. Urmeaza un alt proces, pe data de 21.01.2011, la ICCJ , prin care se cere anularea in intregime a acestei HG. si a art. 1 din legea 119. Atunci ramane sa vedem ce se va intampla. Dupa aceea, drumul spre CEDO va fi deschis, in cazul unei solutii negative.

  C.A.

  RăspundețiȘtergere
 8. Ehee.... C.A.,
  Boala lunga, moarte sigura!

  RăspundețiȘtergere
 9. @C.A. Deh mai greşeşte şi omul că doar "numai cine nu munceşte nu greşeşete"...

  RăspundețiȘtergere
 10. CA greseste
  ICCJ s-a pronuntat pe Sentinta nr 338/2010 a CA Cluj, din dispozitivul careia rezulta ca suspendarea HG 737 a fost dispusa doar pana la pronuntarea pe fond in actiunea in anulare. Pronuntarea pe anulare s-a dat pe 24 11 2010 si nu s-a dispus decat anularea partiala a Hg. Sentinta nu e redactata si nici comunicata.Dupa aceea poate fi recurata de Guvern. Daca se introduce recurs raman in continuare suspendate, pana la solutionarea irevocabila a anularii, doar alineatele anulate de CA Cluj.

  RăspundețiȘtergere
 11. Sunt de acord cu Plano.
  Si sincer,parca as vrea ca decizia finala sa fie in favoarea guvernului. De ce ? Pentru ca atunci am putea merge la CEDO si (poate , nu stiu daca e posibil, dar spun poate, aici doar juristii experti pot spune)putem ataca fie toata HG fie toata legea privind recalcularea pensiilor , adica practic recalcularea.
  Daca insa vom castiga in instanta de anulare, definitiv si irevocabil anularea acelor articole, este o frectie la un picior de lemn .

  RăspundețiȘtergere
 12. In ceea ce priveste problema partidului, vreau sa spun doua lucruri deocamdata
  :
  1. sunt de acord cu PKM, denumirea este neinspirata total .
  2. Nici nu poate fi vorba de transformarea SCMD-ului in partid, ar fi total aiurea, ca sa nu mai vorbim ce ar fi daca s-ar transforma si transfera cu conducere cu tot . Dar fiecare sindicalist este liber sa se inscrie in orice partid doreste sau crede ca il reprezinta .
  Deocamdata , pana nu avem cateva nume care sa atraga lumea , nume nepatate, fara dosare , fara NUP-uri, fara cazane , fara articole in presa, fara carte de vizita pe la DNA , eu ma abtin de la angajamente .

  RăspundețiȘtergere
 13. Marine,
  Orice in lumea asta, trebuie sa inceapa de undeva!
  Asa ca, daca tot asteptam de pe la altii SALVAREA, s-ar putea sa vina, dar pentru multi dintre noi, din nefericire, prea tarziu!
  Pacat de noi! Multa vreme, am crezut copilareste ca avem prin vene ... sange latin! Ca suntem un popor viguros! Cu barbati viteji, darzi, neinfricati! NU! Acum nu mai cred asta! Au fost Povesti, Filme, Propaganda nenorocita! Noi? Suntem ce se vede! Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 14. Nea Vasile , stai linistit. Am spus ca vreau sa vad cu cine pornim la lupta. Nu poti merge cu lista in mana fara sa ai ce spune celui care ai vrea sa vina cu tine . Eu am spus ca trebuie mai intai gasiti oamenii curati cu care sa pornesti la drum, ca sa ai cu ce te prezenta , apoi purces la strangerea de semnaturi. Altfel orice actiune este hazardata. HAI SA FACEM UN PARTID, EU SI CU TINE . MI SE PARE COPILARESC . UN PARTID NU E O JUCARIE, E CEVA MAI MULT DECAT UN SINDICAT.Asa a aparut si SCMD hai sa facem un sindicat, eu si cu tine si mai gasim 13 oameni si gata sindicatul. copiem un statut de undeva si dam de baut unui judecator si gata , ne-am infiintat. Cauta oameni pentru filiala , vezi pe cine ai pe unde ai,ii aburesti tu, vedem noi ce facem . NU ASA SE INFIINTEAZA UN PARTID. Dar se poate discuta.

  RăspundețiȘtergere
 15. @admin, Neacsu,Puiac, PKM sunt alaturi de voi, contati pe mine, haideti sa rostogolim bulgarele. Pentru a face ceva trainic trebuie sa "masuram" de 10 ori si sa taiem o singura data.

  RăspundețiȘtergere
 16. Mai fratilor, dar se lucraeaza nu gluma . Si se intrevad anul asta cheltuieli de personal de mama mama . Pai daca inainte la 2 oameni care lucaru acolo , cu contabila 3 , s-au cheltuit 8 miliarde , cat se va cheltui acuma , la atata amar de departamente juridic, secretariat, financiar, media, care vor avea fiecare cel putin cate un OSP ofiter de serviciu la permanenta, si la sefii d edepartamente ? Ce sa va fac daca nu suneti si voi in Bucuresti, sa va angajati nevestele , copii, cumnatele , prietenele de la gradinita , in SCMD pe post de specialisti ? Asta e .. cine poateeeeeee .....Oricum , cei din capitala , pregatiti-va taica , veniti cu propuneri, pana la sfarsitul lui Ianuarie cand se vor face incadrarile, mai aveti sanse . Credeti ca se va da concurs ? Nuuuuuuuuuuuuuu, ca nu sunt ursi pe acolo . Va fi concurs de
  "dosare".

  joi, 6 ianuarie 2011
  Despre activitatea de control economico-financiar
  Echipa de verificare economico-financiara isi desfasoara activitatea temeinic si in mod profesionist. Aceasta verificare se va finaliza la sfarsitul lunii ianuarie a.c.
  Pe baza constatarilor si recomandarilor de imbunatatire a activitatii se vor face angajari de personal, experti in domeniul financiar contabil, vizandu-se stabilirea pentru viitor a procedurilor economico financiare ale SCMD, sub forma de ghid, precum si alte activitati specifice muncii sindicale (constituirea unui CAR al SCMD, unui fond special pentru ajutorare, donatii, etc).
  Dupa insusirea raportului echipei de catre Comitetul Director, acesta va fi pus la dispozitie, pe baza de semnatura, sefilor filialelor, spre a fi discutat in cadrul adunarilor generale iar eventualele observatii si propuneri pentru activitatile ulterioare vor fi remise echipei de verificare economico-financiara si Comitetului Director.
  Ca si ROF-ul si alte documente gen Codul Media, raportul va fi apoi prezentat in cadrul Consiliului National al Reprezentantilor.
  Honor et Patria! Vae victis!
  Presedintele SCMD,
  Col. (r) dr. Mircea DOGARU

  RăspundețiȘtergere
 17. Inalta curte de casatie si justitie

  Fişă dosar

  Număr dosar: 7130/2/2010
  Data: 03.11.2010
  Materie juridică: Contencios administrativ şi fiscal
  Obiect: suspendare executare act administrativ
  Stadiu procesual: Recurs


  Părţi1. GUVERNUL ROMÂNIEI Intimat, Pârât
  2. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Intimat, Intervenient
  3. PETRUT MIHNEA Recurent
  4. SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE, PRIN REPREZENTANT LEGAL DL. PREŞEDINTE-COL. (REZ) DR.MIRCEA DOGARU Intimat, Reclamant
  5. SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE, PRIN REPREZENTANT LEGAL DL. PREŞEDINTE-COL. (REZ) DR.MIRCEA DOGARU Intimat, Reclamant


  Termene de judecată Nr. Data Soluţie Detalii
  1. 11.01.2011 - -

  RăspundețiȘtergere
 18. SALVAREA...se numeste acum AMBULANCE !
  Nu cred ca ne trebuie platforma program la prima ora. Cine vrea sa participe la inlaturarea portolacilor sa puna mina la treaba .Intii ne trebuie oameni.OAMENI !

  RăspundețiȘtergere
 19. Pana acum o zi acuzati SCMD-ul ca vrea sa se transforme in partid...Azi ce vad?Neica Bucur vrea sa faca un...ce?...partid.Bravo dom'le esti tare!De ce n-ai incerca?Ce pirzi?.... Tot o abureati cu verticalitate,moralitate....cuvinte ce nu-si mai au sensul in contextul anuntat azi.

  RăspundețiȘtergere
 20. @Anonymus 22:22
  Cred că eşti obosit şi-ar fi timpul să te duci să faci năniţă...Noapte bună!

  RăspundețiȘtergere
 21. @22.22
  Daca nu cunoasteti imprejurarile care au dus la ce se vede (csvd),nu acuzati!
  Admin este doar gazda.DOAR GAZDA. Poate din cind in cind sa-si spuna parerea ? POATE ?

  RăspundețiȘtergere
 22. Deep 00,
  Ametit rau, Puiac! Dar ... isi revin ei!
  Ai grija de tine! sunt rai, rai di tot!

  RăspundețiȘtergere
 23. Multumesc doamna invatatoare! Camarazi priviti Antena3. Dogaru nu se ridica la nivelul ei.

  RăspundețiȘtergere
 24. @admin mai ca merita sa-i cerem sa ne ia la clasa si pe noi.

  RăspundețiȘtergere
 25. Tot eu...nu ma culc...
  Inteligenta combinatie:"Pe larg despre...."si"Celor interesati...".
  A ce suna?
  Peste 150000 de nemultumiti...e momentul...sa puna"fraerii botul"
  Daca nu"ese"...a fost o discutie...niste"ciudati"au vrut sa faca un partid...dar noi vigilenti...i-am executat prin postarile noastre realiste..

  RăspundețiȘtergere
 26. Măi ghiduşule de la 22:54, dute măi odată la culcare că vine maică-ta şi te urecheşte....

  RăspundețiȘtergere
 27. @9 ianuarie 2011, 23:24
  "Buna"replica...colega la cata experienta ca militar pretinzi ca ai...mai incearca!

  RăspundețiȘtergere
 28. Atentie, departamentul 00 are oameni de serviciu, lucreaza in schimburi, asa ca nu va puneti cu ei ca au mintea odihnita cum spunea cineva.

  RăspundețiȘtergere
 29. Un alt posibil ENORM viitor SCANDAL in SCMD:
  ____________
  Re: [roarmy230] dece sa facut recurs la hot 735
  Monday, January 10, 2011 8:18 AM
  From: "Cobuz Lenuta"
  To: roarmy230@yahoogroups.comCc: "secretariat scmd centr" , em.pielmus@yahoo.com, pavelabraham@yahoo.com, "Cristian Luncasu" , c.monac@yahoo.com

  Cred ca pentru aceasta va trebui sa va adresati domnului presedinte Dogaru.
  Eu, cand am incercat sa atrag atentia supra GRAVITATII FAPTEI... s-a trecut la alt subiect ca acesta nu era important!
  Elena
  ----------------
  From: Ioan Truta
  To: roarmy230
  Sent: Sun, January 9, 2011 6:15:26 PM
  Subject: [roarmy230] dece sa facut recurs la hot 735

  Pe site-ul inaltei curti [ http://www.scj.ro/dosare.asp?view=detalii&id=100000000239800 ] dosarul sindicatului apare la data de 11 01 2011 cu recurent Petrut Mihnea. Cine e Petrut Mihnea?

  La curtea de apel [ http://noulportal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=2&d=MjAwMDAwMDAwMjQwMTUx ] sindicatul renuntase la judecata, pentru ca se pronuntase la Cluj.
  Ioan Truta
  tel 0765 278761
  fax 0346 810 557
  ________________
  Deep 00, mai bine sa se OCUPE de "smecheriile" aistea, facute pe banii sindicatului!

  RăspundețiȘtergere
 30. @Anonim ; citez integral:
  Tot eu...nu ma culc...
  Inteligenta combinatie:"Pe larg despre...."si"Celor interesati...".
  A ce suna?
  Peste 150000 de nemultumiti...e momentul...sa puna"fraerii botul"
  Daca nu"ese"...a fost o discutie...niste"ciudati"au vrut sa faca un partid...dar noi vigilenti...i-am executat prin postarile noastre realiste..
  _______________
  Mom,
  Auziti cum urla foamea'n ei?
  Vedeti la ce viseaza? De ce le este frica?
  Sa nu le FURE cineva ... 150.000 de potentiali cotizanti!
  150.000 * 120 = ?????!!!!!
  Aloooo, PARANOIA se cheama! Sunati 112!

  RăspundețiȘtergere
 31. Măi, măi...Ăştia din CD ori e nebuni rău, ori e marangleţi la barbuzeii oamenilor oneşti din sindicat.

  RăspundețiȘtergere
 32. După ce-a ieşit din sindicat, Elena parcă-i Mama Omida de le ghiceşte tuturor în lună,în stele şi în bobi. Oricum, o parte din vină o are şi ea asta-i clar, că de ceilalţi ce să mai vorbim...

  RăspundețiȘtergere
 33. Anonimule, taci că Elena e UNPR-istă şi te aude Găbiţă alergătorul ministerial de-ţi taie restul elasticului de la izmene!

  RăspundețiȘtergere
 34. Maaa,
  Lasati cearta! Mai bine ... ia cititi aici,
  ca deja se fac Val-uri mari, mari de tot!
  Cu ce? Ei cu ce! Cu Elena&Petrut Mihnea!
  _____________
  [roarmy230] Dosar 7130/2/2010 cu termen la ICCJ - 11 ian 2011
  Monday, January 10, 2011 11:08 AMF
  rom: "Sorin Rabaea"

  To: secretariatscmd@yahoo.com
  BUNA DIMINEATA Domnule Lt. col.(r) RINCIOG,

  Banuiesc ca nu ati citit ultimele postari de pe roarmy230. Asta pentru ca, de obicei, aveti o reactie imediata la probleme sensibile ce privesc SCMD si membrii sai, iar de aceasta data nu ati reactionat (inca!).

  Este vorba despre Dosarul 7130/2/2010 ce are termen in recurs la ICCJ - maine, 11 ian 2011

  Din cate imi amintesc, la termenul din 29.09.2010 (a doua zi dupa ce Curtea de apel Cluj a pronuntat - prin Sentinta Civila nr. 338/2010, din Dosar nr. 1371/33/2010 - suspendarea HG735/2010) SCMD, in calitate de reclamant, "a renuntat la judecata".

  Va redau mai jos "fisa dosarului" asa cum apare pe portalul instantelor: ..........
  Cu stima,
  Cdor. Av. (rez) Sorin Rabaea
  ----------------------
  Ei si ???
  Ce daca D-l Comandor vrea un pdv?
  Tacerea, poate fi si ea un .... raspuns!

  RăspundețiȘtergere
 35. Al dreak de mousel!
  Nu a luat tot! Iata bucatica lipsa!
  __________________
  Ne puteti explica ce se intampla de fapt ???

  In dosar apare ca “recurent” domnul Petrut Mihnea, ori pe pagina SCMD nu a aparut nicio informatie referitoare la aceasta persoana, nu este in conducerea vreunei filiale si nici nu am remarcat sa se “manifeste” pe vreun forum, blog sau site generalist – care sa ia in dezbatere problematica militarilor rezervisti.

  Un raspuns oportun si clarificator din partea dumneavoastra ar fi de apreciat.

  Cu stima,
  Cdor. Av. (rez) Sorin Rabaea

  RăspundețiȘtergere
 36. Constat:daca postezi o parere diferita de parerea"veteranilor"acestui blog...e grav.OK...e dreptul dv.Respect punctul dv de vedere si-mi cer scuze daca deranjez.
  Nu pot,insa,se pun o intrebare nevinovata(bazata pe informatiile postate aici).
  Cat se poate fura din aprox 22000 Eu,cat reprezinta cotizatia a 10000de sindicalisti/luna,fara sa se"observe"(1000...5000...10000)?
  Cate persoane sunt implicate in acest"furt"(1...3...7...10)?
  Chiar credeti ca-si risca cineva"libertatea"pt frimituri?

  RăspundețiȘtergere
 37. Colega de la 11:43
  1. N-ai dreptate în chestia cu veteranii şi postatul împotriva vântului;
  2. Ia mai refă puţin calculele: (10.000 Cotizanţi-deşi nu sunt atâţia X 10 RON/lună X 12 luni)/(aprox.4,2 RON/Eu)= 285.000 Euroi.
  Ehehe..."încetul cu-ncetul se face oţetul!

  RăspundețiȘtergere
 38. "Cât se poate fura din 22.000Euroi/lună?" Păi vericule, se pot fura TOŢI dacă "eşti băiat deştept"! Acte false, facturi cumpărate de pa zigoinerii de la colţu" străzii, studiouri gen ANIMAFIL unde rulează desenele animate Lolek şi Bolek...sunt multe şmecherii..Ce tu crezi că ezistă cumva OSU care să semneze pe bonurile de achiziţie pt.materialele care au/n-au intrat în unitate?

  RăspundețiȘtergere
 39. Stimate domn(11.55)m-ai linistit!Un Eu = 4.2 nu 4.5.(0.3Eu genereaza o dif de 19000/an corect).
  OK...28500/luna...."categoric"varfurile sindicatului se"inbogatesc"incet dar sigur... "încetul cu-ncetul se face oţetul!
  Beton logica dv!

  RăspundețiȘtergere
 40. Bun asa...se fura tot!
  22000(28500)daca doriti...un adecarat tun !?

  RăspundețiȘtergere
 41. Gândeşte-te că "doar" 20% din valoarea cotizaţiilor rămân la filiale, restul...zboară!

  RăspundețiȘtergere
 42. Au aparut deciziile de recalculare la MApN.
  Au anexata baza de calcul.
  Pentru perioadele lipsa documente doveditoare se ia in calcul salariul mediu.
  Contestatie in 30 de zile.

  RăspundețiȘtergere
 43. Până la proba contrarie, eu merg pe varianta "proastei gestionări a fondurilor, precum şi a neoportunităţii utilizării acestora". S-a mai discutat aici că pentru acţiunile "propriu-zise în justiţie" au fost alocate resurse financiare infime, raportate la valoarea totală a fondurilor strânse. Să vedem şi ce-o zice acea faimoasă comisie de cenzori care tot "cercetează" de 2 luni achiziţiile de bunuri şi servicii ale CD.

  RăspundețiȘtergere
 44. Armash-ule, cu acordul Adm, poţi s-o postezi, să vedem despre ce-i vorba?

  RăspundețiȘtergere
 45. 29/09/2010 Încheiere
  Solutie: Asupra cauzei prezente. Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 7130/2/2010, din 12.09.2010, reclamantul Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate - prin reprezentant legal dl. Preşedinte-col.(rez.) Dr. Mircea Dogaru a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, suspendarea executării H.G. nr. 735/2010, până la pronunţarea instanţei de fond. Având în vedere cererea reclamantului de renunţare la judecată, urmează a lua act de aceasta, în temeiul art. 246 C.p.civ., Pentru aceste considerente ..."
  Din cate inteleg eu aici SCMD , prin domnul Dogaru a RENUNTAT LA JUDECATA PE 735. Atunci intreb si eu ca si altii, ce recurs mai avem noi pe 11 ?
  ELENA . ORIUNDE AI FI, FACI CE VREI CU CD , DAR RAMAI IN SINDICAT. POATE ASA , MAI AFLAM SI NOI CE S-A FACUT SI SE FACE JURIDIC, pentru ca uite , pa pagina juridica , la rubrica procesele noastre , nu mai avem actualizare din iunie 2010. Poate ii rogi talica pe oamenii aia multi care si-au facut gasca de juristi sa mai actualizeze datele , ca acuma are cine .
  Se aude domnul ABRAHAM ? CE PAZITI PE ACOLO, CAND AVETI D EGAND SA INFORMATI OAMENII CU ADEVARAT , NU SA II ABURITI CU CERERI DE TABELE PESTE TABELE . CE E CU CERERILE DOAMNEI BARLA, CE MAI CAUTA DOAMNA BARLA PRIN SINDICAT DUPA ESECURILE RASUNATOARE SI CE FACEM CU ATATIA AVOCATI SI CONSILIERI DACA DAM TOT IN GROPI ? SI POATE CINEVA DE LA DEPARTAMANETUL SECRETARIAT SAU FINANCIAR NE FACE O LISTA CU PERSOANELE RETRUBUITE DE SCMD , SA STIM SI NOI E CINE PLATIM , CU CAT PLATIM SI CINE SI UNDE A APROBAT.
  Pentru anonimul de la 10 43
  1.Stimabile, cine si unde te-a luat de guler? Eu nu am vazut sa te injure cineva, sa te ameninte sau sa te blesteme , cum obisnuiesc mai marii SCMD sa faca. Ai un punct de vedere diferit ? e dreptul dumitale , dar nu ne obliga sa ti-l si impartasim.
  2. Nu ne intreba pe noi cat se poate "fura"(dumneata ai folosit acest termen, eu nu )intreaba-i pe cei care nu au binevoit sa spuna niciodata macar NICIODATA " CATI SINDICALISTI ERAU INSCRISI SAU SUNT INSCRISI IN SINDICAT. Deci pe ei sa ii intrebi cati bani se pot strange , cati pot fi cheltuiti si cum .
  3. Vezi ca ai iesit din politica CD si ai sa fii sacntionat. Nu se spune firimituri se spune firfirici sau firfirei, dupa regiunea in care locuiesti. Deci nu folosi termeni neconsacrati.
  Esti bine venit pe acest blog, -sper ca sunt in asentimentul domnului Burcu- atata vreme cat nu iti cade din mana galeata cu laturi .

  RăspundețiȘtergere
 46. @Neacsu
  "cine si unde te-a luat de guler?"
  "Esti bine venit pe acest blog,"..."atata vreme cat nu iti cade din mana galeata cu laturi"
  1.Nu fac parte din SC...,AN...
  2.Daca considerati ca arunc"laturi"...OK...e parerea dv...o respect!
  3.Eu nu mi-am permis sa asociez postarile dv cu nimic,pt faptul ca va respect puntul de vedere,chiar daca e posibil sa nu corespunda cu al meu.
  4.Am incercat sa pricep de ce se considera"cheltuiala"nechibzuita enorma suma de 22000Eu/luna(scopul este de a-mi scoate din cap posibilitatea inscrierii mele in acest sindicat...din care inca faceti parte...postarile dv anterioare).

  RăspundețiȘtergere
 47. Vai... domnu' Neacsu... te simti calcat pe bombeuri de dl comandor ca isi spune si dumnealui oful?...
  Ma mir ca nu l-ai strivit majestuos din inaltimea coarnelor matale!
  Chiar trebuie acceptul d-lui comisar SEF sa poata posta si un "amarat" de comandor?... sau ii dai matale voie... ori trebuie sa-ti transmita dosarul de cadre ca sa il accepti in BOB? SPUNE SA STIM!
  Unde era "cerberul" blogului, simtitul si sensibilul, cel care se simte vizat de oarece adieri de critica sau indiferenta...
  Adica nu mai e EL steaua BLOGULUI, mandria comunitatii, tocmai EL?!
  Frumos ... sanatos... curat... uscat...

  RăspundețiȘtergere
 48. De pe roarmy cititre"
  From: Ioan Truta
  To: roarmy230
  Cc:
  Sent: Sunday, January 9, 2011 6:15:26 PM
  Subject: [roarmy230] dece sa facut recurs la hot 735
  Pe site-ul inaltei curti http://www.scj.ro/dosare.asp?view=detalii&id=100000000239800 dosarul sindicatului apare la data de 11 01 2011 cu recurent Petrut Mihnea. Cine e Petrut Mihnea?
  La curtea de apel http://noulportal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=2&d=MjAwMDAwMDAwMjQwMTUx sindicatul renuntase la judecata, pentru ca se pronuntase la Cluj.
  Ioan Truta
  tel 0765 278761
  fax 0346 810 557

  Raspuns intrebare
  Sa fie oare acelasi Petrut Mihnea, din Turcineti Gorj, care este ( vorbeste Gorjul ) cumnatelul domnului Dogaru ?
  Cititorul

  RăspundețiȘtergere
 49. Măi creştine (H 13:39)tu tot nu înţelegi?
  PROBLEMA ESTE MODUL CUM AU FOST CHELTUIŢI BANII, ADICĂ PE CE ANUME,
  în condiţiile în care unele filiale "stau prin subsoluri" sau îşi desfăşoară activitatea prin bunăvoinţa şi mila unor SC sau alte unor instituţii publice!

  RăspundețiȘtergere
 50. "............................................
  Aventura constituie un semnal pentru “”Napoleoni”” sa nu mai considere ca cei circa 60 de juristi, avocati, fosti procurori, fosti judecatori din Departamentul juridic de la Bucuresti si noi, membrii Comitetului Director, suntem o adunatura de imprastiati, de hoti si ce o mai vrea dl. Oprea sa ne puna in carca, prin agentii domniei sale, si trebuie sa vina marele Gogu sa ne dea solutii!...

  Honor et Patria! Vae victis!
  Presedintele SCMD,
  Col. (r) dr. Mircea DOGARU"
  No comment/Komuikat!

  RăspundețiȘtergere
 51. Băi carele eşti de-a lu Oprea? Ieşi la lumină coţcarule!

  RăspundețiȘtergere
 52. @neacsu
  O rugaminte;
  Nu-l mai pupa atata in f..d pe admin ca stie ce are de facut
  Pe de alta parte
  1.toti suntem majori si vaccinati
  2.nu cred ca avem nevoie de aprob.dumitale ca sa poatam.Acest site are admin.(si spun eu sigur ca a muncit din greu sa-l faca si sa-l intretina).Nu cred ca e cazul sa i te substitui
  3.desi m-am abtinut pana acum ajung la concluzia ca poza te cam defineste.deci dupa cum au sesizat altii mai iuti la minte dacat mine
  si ti-au si recomandat,ar fi cazul sa renunti la tel.la costum si mai ales la AROGANTE
  salut
  akord75

  RăspundețiȘtergere
 53. Uraaaaaa.........
  S-a DEZLEGAT ENIGMA! Ia citeste, neamule:
  ________
  10.01.2011
  Referitor la procesul SCMD din 11.01.2011


  Acest proces nu exista si oricum nu a fost implicat SCMD . Va reamintesc, stimati colegi, ca, in momentul obtinerii suspendarii HG 735/2010 in ziua de 28.09.2010, juristii SCMD obtinand de la domnul Col (r) Viorel Iepure, prin fax, certificatul de grefa, au decis retragerea imediata a actiunii SCMD de la Curtea de Apel Bucuresti ca si stoparea actiunilor initiate de grupuri ale SCMD la alte curti de apel, deoarece suspendarea obtinuta se referea la imposibilitatea aplicarii unui act administrativ (HG 735/2010) fapt de care profita toata lumea. Mai catolici decat Papa, o serie de Napoleoni, care le stiu pe toate, ne-au injurat imediat, pe dna Elena Cobuz, pe dl Constantin Monac, pe dl Florea Bujorel - avocatul de la Bucuresti si pe mine.
  Consider ca acestia au cazut prada actelor banditesti ale unor pescuitori in ape tulburi, care s-au oferit sa le obtina contra unor sume exorbitante (echivaland cu valoarea cotizatiei la SCMD pe 65-100 de ani!...) ceea ce a obtinut si ANCMRR-ul: informatia ca actiunea lor este fara obiect deoarece suspendarea isi face efectul gratie Hotararii 338/28.09.2010 a Curtii de Apel Cluj. Au mai fost pacaliti oamenii nostri si de refuzul ministrilor Apararii si Internelor de a da curs hotararii judecatoresti. In aceste conditii, un membru al sindicatului, pacalit de un celebru avocat, a facut in nume personal o cerere de continuare a actiunii pentru suspendarea HG 735/2010, declarand ca nu este de acord cu decizia noastra de retragere deoarece actiunea a ramas fara obiect conform Hotararii de la Cluj, in Dosarul 7130/2/2010. A facut-o in nume personal si a semnat-o personal fara sa angajeze sindicatul. Reamintesc faptul ca in conformitate cu statutul, art. 25, al. 1, numai presedintele SCMD poate angaja sindicatul in procese. Cum insa stiti ca “”dusmanul vegheaza (si in exterior si in interior)”” s-a considerat ca eu am innebunit si am facut recurs impotriva propriei decizii. A dracului coincidenta!... Lucrurile s-au lamurit, persoana in cauza a inteles situatia si si-a retras in scris propria actiune cu motivatia : “”Nemaiavand nici un interes in cauza, solicit instantei, conform principiului disponibilitatii partilor, sa ia act de retragerea recursului si mentinerea ca temeinica si legala a Hotararii Curtii de Apel Bucuresti data in Dosarul nr. 730/2/2010””. “”Confuzia”” a fost asadar lichidata prin cererea de retragere inregistrata cu nr. 37247 din 06.12.2010, la Registratura generala a ICCJ.
  Aventura constituie un semnal pentru “”Napoleoni”” sa nu mai considere ca cei circa 60 de juristi, avocati, fosti procurori, fosti judecatori din Departamentul juridic de la Bucuresti si noi, membrii Comitetului Director, suntem o adunatura de imprastiati, de hoti si ce o mai vrea dl. Oprea sa ne puna in carca, prin agentii domniei sale, si trebuie sa vina marele Gogu sa ne dea solutii!...

  Honor et Patria! Vae victis!
  Presedintele SCMD,
  Col. (r) dr. Mircea DOGARU

  Publicat de Sindicatul Militarilor
  ________________
  Ba da'dastepti se mai cred astia!
  Cand vazura ca EXPLODEAZA BOMBA, pac si ei cu KomuniKatul!

  RăspundețiȘtergere
 54. N-auzirati, care-le esti ba, frate cu Nea Gogu Ologu?

  RăspundețiȘtergere
 55. Raspuns intrebare:
  ... Petrut Mihnea, din Turcineti Gorj, care este ( vorbeste Gorjul ) cumnatelul domnului Dogaru !!?? Hmmm ... Pocinogul dracului ... Daca nu izbucnea icnind din rarunchi si cei obedienti Bossului ... eheee... aflam noi pe dreak ce si cum! Iar Procestu ... cine garanteaza ca nu va fi maine ??? Sa doarma si aia de pe site ICCj ca ..... Oricum, o MIZERIE urata in plus! Nu are legatura/legaturi decat cu FCMD si gasca lui de profitori! Asa ca ... mai usor cu injuriile! Dati in cap cu oua, cui trebe, nu aiurea!

  RăspundețiȘtergere
 56. Na că iar a dat ăsta a" nostru cu oiştea-n gard la A3. Băi frate...parcă-i dat cu praf de scărpinat sau are purici...şi fi-ar dracului de treabă să se tundă să arate şi el ca oamenii nu ca merinoşii!

  RăspundețiȘtergere
 57. ceea ce-i mai grav e ca vorbeste..povesti.auzi ,,conform bla, bla.. nici-o pensie in plata nu trebuie NICI SA ScADA, NICI SA CREASCA..ce vorbesti omule .adica de ce sa nu creasca,ca oricum au inghitit hapul amar ani si ani si creste acolo simbolic? si ar mai fi..

  RăspundețiȘtergere
 58. Akord.
  Nu ii mai pupa talpile lui admin , ca nu primeste . Nu-mi mai da mie suturi ca nici eu nu primesc . Daca iti e dor de ele, treci in pozitie.Eu nu m-am substituit nimanui, mi-am spus punctul de vedere , nu iti era adresat dumitale decat daca erai cumva anonimul cu pricina ceea ce explica iesirea dumitale. Daca esti nou pe aici , mai plimbo!.Imi pare rau pentru poza cu telefonul, nu am alt telefon . Asta e . Cand o sa imi schimb telefonul, o sa fac alta poza dar te anunt ca ai de asteptat. Au inceput sa vina deciziile la 1200 de lei cat imi va ajunge pensia , nu cred ca o sa schimb telefonul prea curand , decat daca imi faci talica vre-un cadou de ziua mea . Vrei cumva sa-ti spun cand sau iei direct din dosar ?

  RăspundețiȘtergere
 59. A sosit pensia 62% din cea veche.
  Inlocuind salariul mediu in formula cunoscuta, mai putin prevederile art 9 si 10 din L.119, asta este pensia.
  Astept decizia si motivarea ei.

  Penalii astia din minister nici Legea 119 nu au aplicat-o, macar in litera ei.

  In categoria sa mai glumim: familia SCMD-ului cu Agamita Dandanache:
  "Eu, familia mea, de la patuzsopt... luptă, luptă si dă-i, si dă-i si luptă... si eu mă-nţeledzi tocmai acuma să remâi pe dinafară..."
  Da coane Dandanache acuma ai ramas, si am ramas si noi.....
  dar da-i si lupta poate prinzi alt colegiu....
  Reiau " Supararea cand imi vine....."
  M-am racorit.....

  RăspundețiȘtergere
 60. Anonim:
  Din categoria "să mai şi râdem":
  Anonim: - Domnule Filip Sincere Condoleanţe pentru pensie!
  Filip: - Mulţumesc, la fel!

  RăspundețiȘtergere
 61. @FILIP-fi mai cu detalii omule:ai facut cerere,cum ti-a calculat etc.-nu baga oamenii in spital

  RăspundețiȘtergere
 62. Na că acum ne-au făcut să fim toţi egali în sărăcie! Sunteţi mulţumiţi?
  Cezareeeeee...unde eşti să te şchiopătăm un pic (mai mult)!

  RăspundețiȘtergere
 63. prima bucurie.de la 3.800 pe card a intrat 1.900.se ia in calcul probabil grupa de munca si ordinul.s-a calculat la salariul mediu.nu stiu ce scrie in decizie.
  nu e a mea ,este a colegului dintr-un judet care si-a verificat in dupa masa asta cardul.

  RăspundețiȘtergere
 64. @gh.stramb
  Putin probabil:pt 1900/mediu ec sunt necesare minim 52p(adica vechime efectiva mai mare de 30ani si 50%-gr de munca-pe toata perioada coroborat cu iesirea la pensie cel tarziu martie 2001-pana atunci intra in calcu contributia la pensie)

  RăspundețiȘtergere
 65. ATENTIE!!!!!! ATENTIE!!!!!!!!!!!!ATENTIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Deciziile de la MApN sunt "privind recalcularea pensiilor in baza Legii 119/2010".
  Niciunul din articolele anulate de Curtea de Apel Cluj nu sunt invocate!
  "Cobuz Lenuta"

  RăspundețiȘtergere
 66. O parte din pensionarii militari a primit deciziile de pensionare.
  Pentru perioadele in care nu au fost documente se ia in calcul salariile medii.
  Drept de contestare, 30 de zile.
  Petru Doboseru

  RăspundețiȘtergere
 67. da stimate coleg acelea sunt conditiile pe care le-a avut!!!

  RăspundețiȘtergere
 68. @neacsu
  atunci POSTEAZA DOAR TELEFONU'.....ca vad ca fara el nu se poate.E MUSAI!!
  Gata eu am incheiat aici subiectu'da dupa site nu plec asa ca vrei mata
  uite asa de-al dracului:ce te facusi 'apropitar'

  P.S. si mi se facu si dor de TNT-ATUL
  AKORD75

  RăspundețiȘtergere
 69. Hai domnu' Necsu zi matale cum e cu pensia si legea 119...
  Lumineaza-ne si lupta-te cu Dogaru si ai lui...
  A contestat cineva ceva pe legea asta 119?... ca n-am bagat de seama cu galagia matale si a "pretinilor" de-o seama.
  S-a jucat BOC&Co alba-neagra cu noi si ia iesit...
  Toti se uita la recalculare si o iau in freza pe "calcul direct"...
  Bine ca nu e (inca..) pe salariul minim cum zice la lege...

  RăspundețiȘtergere
 70. Cei măi AKORD ţi s-au umplut pamperşii, sau ai luat-o pe Info de la Gurcanezu, Kukurezu şi Bulanezu si acum ai emigrat aici? Fii cuminte şi nu mai comenta în front că-ţi retragem statutul de refugiat politic! Ce ai, te-ai molipsit de la Dogaru de te tot foieşti aşa ca o cloşcă pe ouă. Calmează-te şi treci la problemele importante!

  RăspundețiȘtergere
 71. Gata, caut planurile pt GAZ.
  Pana rezolv in justitie cu pensia, se va face salata, ridichiile, ceapa, ehei poate mai cresc si niste gaini
  si probabil sa vand produse bio si sub brand, ma mai gandesc la nume......
  Dar nu mor caii cand vor cainii.... tine-ti aproape.

  In ce priveste pensia, sa o luam de la inceput eu si sotia am facut cerere la MAI pentru adeverinta din luna septembrie, eu nici pana acum nu am primit nimic, sotia aprimit adeverina prin decembrie si a trimis-o prin posta cu specificatia ca sunt doar date pentru completarea dosarului si nici un caz cerere de recalculare, si ea primit pe card 68% din pensia veche.
  Cred ca nu s-a tinut cont de vechime si perioada suplimentara la vechime data de grupele de munca

  "Suparare cand imi vine......."
  Mai sa fie dar e tot cald......

  RăspundețiȘtergere
 72. D-le Burcu,poate Va folositi energiile in alta parte.Cazoni si marlani am fost,asta ramanem.Cu acestia vreti sa mergeti la lupta?
  As fi dorit sa mai fiu aici.Dar nu cu asemenea fosti colegi.Nu asa se infiripa un dialog normal.Si-l condamnati pe Dogaru!!!Ce sens are balacareala asta?E blogul D-voastra,puteti face ,ce doriti cu el,dar decat alaturarea asta mai bin fara.
  Cu aceeasi consideratie,
  intelegeti de ce.

  RăspundețiȘtergere
 73. Bre... talica... cine e mai iute la minte ma poate ajuta cu o parere cu ceva?...
  Legea noua a pensiilor o abroga pe cea veche, 19/2000, pe baza careia se elibereaza ciudatele decizii... Legea 19/2000 e abrogata, legea 119 e in vigoare si o foloseste pe cea abrogata... O fi bine - o fi rau?...
  Ce zice dom' Neacsu?... ce presupune admin?... o parere ceva competent in ceata asta?...
  Mai trag un cocart... ceva aghiazma de Turtz... o marihuana sa ma lumineze... ori astept sa am "permis" de pus intrebari si cerut pareri pe un asa simandicos si cu staif BLOG?..
  Sunt pe receptie 10/10!
  Sa traiti BINE si cu CINE VRETI!!!

  RăspundețiȘtergere
 74. @Anonim 18:46 ;
  Valoarea acestui Blog tocmai de aici rezulta: da posibilitatea oricui, inclusiv ANONIMILOR sa se exprime, sa-si expuna punctul de vedere, opinia, atitudinea! Nu pot ACCEPTA doar pe cei care sunt pro sau contra unei idei, unor fapte, chiar oameni etc.! Este loc pentru toti! Conditiile minime cerute, sunt expuse chiar aici, deasupra casetei comentarii! Asa ca, va rog nu ma acuzati pe mine de cum scriu sau gandesc unii sau altii! Sunt liberi sa se exprime cum cred!
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 75. Pardon onorabile Anonim 18:46 (ce-mi place... e mai tare decat OO7... ne spargem in "anonimi" si fineturi de limba romana...): daca te-a afanisit prezenta unor persoane ce nu "coincid" la pareri si simtiri imi pare rau si ma bucur!
  De ce nu faceti la fel ca SCMD: pagina de blog "privata", de uz intern, cu intrare separata, apa calda, servetele si hartie higienica... de.. ca pentru obrazuri subtiri si nasuri pe sus...
  Eu tot cred ca dl admin comisar SEF are placerea lui sa vada cati mai multi ciudati in ograda sa si sa-i si mai arate la lume, ca la balci pe vremuri. Rating are, ciudatenii de aratat garla, trai neneaca din "slujba" de admin...
  Dom' comisar SEF e mare si totusi are stil: invarte o data roata si apoi rade vazand cata zavistie a starnit si cum creste in rating-ul internetului... 'Ot mare smecherul de Dunare, are stofa si o si foloseste!
  Deci: nu iti place "mediul" si vecinii, valea ca nu deranjezi pe nimeni... decat poate pe stimatul auditoriu si cei cu odicolonul in mana...
  Sa auzim de bine stimabililor!!!

  PS: Daca traia nenea Iancu nu trebuia decat sa transcrie postarile de pe bloguri si era un om facut...

  PPS: Anonimule, vezi scena discursului lui Farfuridi in seara anuntului candidatului la alegeri: nu te vezi in oglinda? ... Stimabile, ma intrerup astia, moftologii si turmentatii... eu am obraz subtire, nu ma alatur lor... Te rog: da-i afara... macar in suturi, stimabile

  RăspundețiȘtergere
 76. Pârâciosului de la 18:46
  E frumos Dinu Patriciu?

  RăspundețiȘtergere
 77. In aceasta seara am primit noua pensie, calculata in baza adeverintelor de venit.
  Pensia veche neta era de 2680 lei, iar pensia noua neta este de 3125 lei.
  Am vechime 29 de ani ca ofiter (1977-2006) + 3 ani scoala militara. Am avut urmatoarele functii 3 ani cdt. plt, 6 ani cdt. cp., 4 ani in stat major de Rg., 4 ani cdt. B.de instructie, 12 ani in stat major de Bg.( 6 ani pe functie de lt.col. si 6 ani pe functie de colonel).
  Urmeaza sa primesc decizia de pensie.
  Am colegi cu activitate aproape identica dar care nu au trimes la timp adeverintele de venit si a caror pensie a fost calculata la salariu mediu pe economie si au primit pensie neta cuprinsa intre 1700 lei si 2000 lei. Daca mai vreti amanunte va stau la dispozitie

  RăspundețiȘtergere
 78. @Anonim 18:46;
  Prietene, te framanti de pomana!
  Am mai spus si repet: PUTEREA de ieri si de azi, nu a tinut cont de Lege, Constitutie! Au facut doar ce a vrut muschii lor! Legea au folosit-o exclusiv in interesul personal, grup de interese! Cei multi, pentru cei multi, Legile au fost doar sa-i tina in frau, sa-i faca sa tremure de frica, ori sa-si iroseasca veniturile, imbogatind fara masura avocatii, magistratii, politistii si pe cine mai vrei!
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 79. QED, dle adm comisar SEF... Voila de vezi: ma bucur sa constat, a cata oara ca esti un "maestru papusar" desavarsit!
  Bravos, si da-i inainte!

  RăspundețiȘtergere
 80. Măi fraţilor aţi văzut reacţia pensionarilor din Brăila la vizita Udrei? Dar aţi văzut în acel cadru un fost coleg de-al nostru care chicotea cu mâna la gură? Bănuiţi cine era? Era don Bădălan...

  RăspundețiȘtergere
 81. No coconului cu privata, io ţin musai să-ţ spun că preferez privata ecologică model oltenesc, făcută din trii pari: într-unul să-mi pun musai pălăria aşe, de unul să mâ ţîn şi cu ălălalt să ţîpur cânii. No haida, haida, cotarlelor! Eram chiar la umblătoare ş-or sărit băloşii pe mine...

  RăspundețiȘtergere
 82. @acord 75- te salut aspru.ma bucur ca te ,,auz''si iti doresc spor in actiunea-hac-- de educare a maselor. adica sa fie condescendenti(hai sa fiu al dreaK c-am nimerit) Bai da i-o veselie aici ,aaa .venit anul Nou sau Craciunul?ati vazut-o pe Elena si-a pus de ala -- girofar si face Bit,bit,bit- atention please(asa zac oltenii cad se supara) cei care ne-ati ascultat -scmd-se pare carau ati facut. da la Congres cand mergem?--TNT_atul

  RăspundețiȘtergere
 83. Anonim spunea... DA DE ASTA CE ZICETI_A MUNCIT OMUL-- A PRIMIT!!

  In aceasta seara am primit noua pensie, calculata in baza adeverintelor de venit.
  Pensia veche neta era de 2680 lei, iar pensia noua neta este de 3125 lei.
  Am vechime 29 de ani ca ofiter (1977-2006) + 3 ani scoala militara. Am avut urmatoarele functii 3 ani cdt. plt, 6 ani cdt. cp., 4 ani in stat major de Rg., 4 ani cdt. B.de instructie, 12 ani in stat major de Bg.( 6 ani pe functie de lt.col. si 6 ani pe functie de colonel).
  Urmeaza sa primesc decizia de pensie.
  Am colegi cu activitate aproape identica dar care nu au trimes la timp adeverintele de venit si a caror pensie a fost calculata la salariu mediu pe economie si au primit pensie neta cuprinsa intre 1700 lei si 2000 lei. Daca mai vreti amanunte va stau la dispozitie
  10 ianuarie 2011, 19:11

  RăspundețiȘtergere
 84. Băi frate da pe unde umblă Cezar, nu de alta dar sunt curios ce pensie de alimentare a primit, cât de lungă şi cât de groasă. Măcar o fi aşa ca pe mâneca cojocului?

  RăspundețiȘtergere
 85. Ia uite unde era pitit! După tastatură banditul...

  RăspundețiȘtergere
 86. PS. si mai are si colegi care au ascultat de ...SINDICAT. sa le fie de bine cred ca nici nu gandesc ce-i va astepta--Pacat,,e rau cand nu poti sa-ti fi singurul stapan si la bine si la greu!!PS. oricum eu vreau sa-i multumesc!!!d.colonel ca m-a sprijinit in lupta si ii doresc pensie lunga.

  RăspundețiȘtergere
 87. Hopa...Tropa...Taica Popa!
  Cine a ascultat de CD al SCMD, sa nu trimita adeverintele, acum, timp de mai multe luni de zile, nu se stie pana cand....sa mearga la FCMD sa le dea diferenta de pensie! Vad ca se discuta ,pentru fiecare caz in parte...sunt mult milioane lipsa! Bravo FCMD! Bun sfat ai dat maria ta! Marfa! Hai gramezi acum, la plata cotizatiei, neaparat anticipat pe un an intreg, ca apoi...o sa vedem noi ce si cat o sa mai primiti!

  RăspundețiȘtergere
 88. Cezareee,
  Cui vrei tu taica sa-i multumesti?? Fii ceva mai pe intelesul nost'!

  RăspundețiȘtergere
 89. Lasaţi-l pe Cezar şi pe frac-su TNT-ul că cică fiecare bate la tastaturi diferite dar legate la acelaşi calculator şi de aia li se îmbârligă ideile, de conflict de interese...

  RăspundețiȘtergere
 90. @ADMIN-ce de invidiosi domnule-alaturi si de unii care apreciaza-concurenta plange si se oftica!asta insemneaza un singur lucru-TREABA MERGE BINEE!Da-i inainte don,Burcu-toti oltenii FURA pe val!!

  RăspundețiȘtergere
 91. PS. ma refeream eufemistic-desigur la colonelul de mai sus,caruia i s-a marit si se pare ca i s-a si intarit. putea sa mai ciuguleasca si el un car doua de injuraturi ,dar a fost ..domn. mi le-a lasat pe toate mie. multam

  RăspundețiȘtergere
 92. BUNA searaaaaa!! La nanica asa de vreme ,sau care-i miscarea de io nu o pot pricepe..???

  RăspundețiȘtergere
 93. Cezareee,
  Te lamuresc io! Se mutara pe Blogu'lu'Neacsu! Este acolo o boamba de moare lumea! Isi ling ranile talibanii din scmd! ia da si tu o fuga!

  RăspundețiȘtergere
 94. Cezare dacă intri pe blogul lui Neacşu să te ştergi pe mâini ai auzit?

  RăspundețiȘtergere
 95. Cezare de ce "dai cu ciordeala" de pe Info mondo şi postezi aici numai ceea ce-ţi convine ţie? De ce n-ai postat şi asta?
  "gdm a scris:
  10 Ianuarie 2011 la 8:17 pm

  Pt.cei care au card la BRD astazi dupa ora 15.00 au intrat cuantumurile noilor pensii.
  situatia este urmatoarea:
  Luna dec.2010: net 2154 lei;
  Luna ian 2011: net 1400 lei.
  Procentul de diminuare se poate calcula.
  Precizari pentru comparatii:
  ofiter MAI
  21 ani ofiter + 3 ani sc.mil;
  20 gr.1;
  Calculat cu programul excel. vehiculat pe net. : pensie brut 1437 (la salariul mediu brut).
  Trageti singuri concluziile.

  PS Cred ca e momentul sa lasati orice urma de “mister” in postarile dvs.
  Direct, concret si la obiect ar fi benefic pt.toata lumea."

  RăspundețiȘtergere
 96. N-are domle romanu curaj. Nici macar sa-si ia un ID;bocancul sting ,afetul ,senila ,tava ,samaru ,cazmaua sau mapa. Anonim merge la citeva comentarii ,dar nici chiar asa.
  Sadeti pititi in anonimat .La ce lasati dupa voi chiar nu conteaza!

  RăspundețiȘtergere
 97. @anonim 21:44
  Care este problema ? Cand va primii pensia calculata pe baza adeverintelor de venit, cuantumul pensiei nete va fi cu aproximativ 300-400 lei mai mare decat pensia neta pe decembrie 2010. Poate si mai mare deoarece ofiterul are si 20 ani munciti la gr. a I-a.

  RăspundețiȘtergere
 98. Militarii în rezervă care au câştigat procesul cu Guvernul scapă cu pensiile întregi
  10 ian 2011, 20:18 |
  REALITATEA TV Nu toate pensiile militare scapă de recalculare. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis ca numai cei care au cerut în instanţă suspendarea hotărârii de Guvern să rămână cu pensiile nerecalculate.

  Mai mulţi militari în rezervă au dat anul trecut în judecată Guvernul şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, fiind nemulţumiţi de decizia de recalculare a pensiilor. Aceştia au câştigat definitiv procesul, după ce Guvernul a pierdut, săptămâna trecută, recursul la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

  Decizia se va aplica însă numai celor care au făcut acţiunea.

  http://www.realitatea.net/militarii-in-rezerva-care-au-castigat-procesul-cu-guvernul-scapa-cu-pensiile-intregi_790173.html

  RăspundețiȘtergere
 99. Buna seara,
  Acum cinci minute postul Realitatea a anuntat ,,...nu toti militarii vor
  primi pensiile recalculate; au scapat de recalculare cei care au initiat si
  obtinut suspendarea HG 735/2010. Acestia vor ramane cu pensiile initiale "
  Sigur cele sapte persoane de la Cluj si grupul Piperea(665
  persoane).Intrebare: Noi, membri SCMD unde ne regasim?

  O seara buna,
  Elena

  RăspundețiȘtergere
 100. Cum adica unde ne regasim ? Tocmai s-a laudat domnul Dogaru ca si-a retras actiunea . Nu a dat dansul in comunicatul de zi texttual explicatia ca ne-am retras ? ce mai intrebati ? Intrebati DC .

  RăspundețiȘtergere
 101. La TV si BASESCU a spus ca demisioneaza.Si ?

  RăspundețiȘtergere
 102. FETELOR ,NU NE VINE LA TOATE ODATA !
  Da si cind v-o veni...

  RăspundețiȘtergere
 103. Pensiile militarilor, politistilor si ale functionarilor din administratia penitenciarelor nu vor fi recalculate


  Instanta a blocat actiunea guvernului in acest sens Primele plati, pe noua legislatie, trebuiau facute in aceasta luna
  Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis suspendarea aplicarii HG 735/2010 privind recalcularea pensiilor militare de stat. Hotararea este definitiva si a fost luata vineri seara, cand instanta suprema a respins recursul formulat de guvern impotriva unei sentinte similare date anul trecut de Curtea de Apel Cluj. ICCJ a confirmat verdictul dat de instanta din Cluj si totodata esecul guvernului in privinta masurilor de recalculare a pensiilor.

  Senatorul Dan Sova, de profesie avocat, a explicat ieri pentru „Financiarul“ ca, practic, pensiile militare de stat vor fi platite in continuare pe vechea legislatie. Actiunea in instanta continua, intrucat reclamantii au cerut anularea pe fond a HG 735/2010. „Pana la o hotarare irevocabila privind anularea pe fond a HG, aceasta hotarare de guvern este inaplicabila. Mai mult chiar, Legea 544 a contenciosului administrativ prevede clar ca, in acest interval, guvernul nu poate emite o noua HG cu un continut similar“, ne-a spus Dan Sova. In opinia sa, un asemenea proces poate dura cel putin doi ani, timp in care actiunea de recalculare a pensiilor militare este blocata. In context, senatorul Sova a precizat ca decizia ICCJ se aplica general, nu doar pentru reclamantii semnatari. Precizarea este importanta intrucat nu este prima contestare in instanta a procesului de recalculare a pensiilor. In luna octombrie 2010, Curtea de Apel Bucuresti a dat un verdict similar in privinta HG 737 referitoare la pensionarii grefieri. La momentul respectiv, premierul Emil Boc declara ca este vorba de „o chestiune punctuala“ si nu are efecte in aplicarea legii de recalculare a pensiilor.

  Ambele hotarari de guvern au fost aprobate de Cabinetul Boc in luna iulie 2010 si cuprind metodologia de recalculare a pensiilor de serviciu stabilite in baza unor legi cu caracter special. Practic, pe baza acestor HG este pusa in aplicare Legea 119/2010, prin care Cabinetul Boc sustine
  ca a taiat „pensiile nesimtite“.
  Noul sistem de calcul -motiv de nemultumire

  HG 735 se refera la recalcularea pensiilor militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor. Actul normativ a fost atacat in instanta, reclamantii solicitand anularea HG. Principala nemultumire a reclamantilor este legata de modul in care se fac noile calcule. HG prevede ca „stabilirea puncta­jelor medii anuale in vederea recalcularii pensiilor se face pe baza documentelor doveditoare“, pe care beneficiarii trebuie sa le aduca in termen de cinci luni (august-decembrie 2010). Daca persoanele beneficiare nu depun documente doveditoare in termenul stabilit, se va proceda la determinarea punctajului mediu anual pe baza salariului mediu brut pe economie in perioadele respective, se mai arata in HG. Contestatarii hotararii de guvern spun ca prevederea este discriminatorie si are ca efect diminuarea pensiilor. De cealalta parte, ministrul Apararii, Gabriel Oprea, a dat asigurari ca pensiile militarilor cu stagiu complet mai mici de 3.000 de lei nu vor scadea in urma recalcularii. In luna septembrie, Sectia comerciala si de contencios administrativ a Curtii de Apel Cluj a decis suspendarea executarii HG 735/2010, pana la o sentinta definitiva, pe fond. Guvernul a facut recurs, iar in 7 ianuarie 2011 ICCJ a dat acelasi verdict.

  Sursa : financiarul

  RăspundețiȘtergere
 104. Pt.Anonim 22:27
  Foarte bună postarea, mulţumim!

  RăspundețiȘtergere
 105. ,,Contestatarii hotararii de guvern spun ca prevederea este discriminatorie si are ca efect diminuarea pensiilor. De cealalta parte, ministrul Apararii, Gabriel Oprea, a dat asigurari ca pensiile militarilor cu stagiu complet mai mici de 3.000 de lei nu vor scadea in urma recalcularii.'' Dar pentru cei cu...aia peste 3.000,00 nu ete discriminare , d-le OPREA ? A ? Ori pentru cei cu ...aia mica discriminarea este pozitiva ?

  RăspundețiȘtergere
 106. @anonim ora 18;09
  in primul rand 'cei mai akord'nu se scrie asa (te las sa ghicesti cum;sa nu zici ca-i greseala de tastatura!!- e de gramatica
  in al doilea rand tb.sa ai bunul simt sa te semnezi(oricum nu inseamna nimic dar tot ....anonim,anonim,anonim....suna ca dracu'
  akord75

  RăspundețiȘtergere
 107. Auzişi Cezare ce zâse Şova? Cică ţie nu poate să ţ-o mai mărească că nu mai are din ce, aşa că mulţumeşte-te cu ce ai!

  RăspundețiȘtergere
 108. Nonim de la 23:14
  Poate ăla de ţi-a pocit numele o fi vrut să scrie Acordeon şi-a greşit tastele! Ei...nu fi aşa de rău, iarta-l şi tu...

  RăspundețiȘtergere
 109. akord75
  Eu il iert da'prostiaaaaaaa..... nu-mi apartine
  Cat despre acordeon d'astea stie el, despre akord75 sant mai putini care stiu,dar sigur intr-o buna zi o sa apara si un coleg care stie ce e aia
  credeti-ma,cand am avut ceva de spus in leg. cu pensiile am spus(calcule,articole de lege,pareri argumentate,etc.etc,dar acum nu pot decat sa astept nenorocita aia de decizie si cam atat.Ce era de spus s-a spus de mult si in multe feluri(eu mi-am facut calculelelele si sunt curios dak se potrivesc-dupa ultimele postari,s-ar parea ca ,da,
  Tnt-ule; iarta-ma pentru limbaritaca cel de la et. 9 sigur ma iarta

  RăspundețiȘtergere
 110. Te înţelegem prietene, te înţelegem...Toţi suntem în acelaşi cazan (ce chestie dom"le cu cazanul ăsta al SCMD; ăsta cred că ne-a adus ghinion), dar dacă o iei prea în serios chiar s-ar putea s-ajungi la 9. Doamne fereşte de mai rău...

  RăspundețiȘtergere
 111. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 112. Cel de la trei e tare :i-a crescut si se pare ca i s-a si intarit. @acord75 sper sa fie bine si un pic de ordine ca la ,,armata"adicalea fiecare pe craca lui. Cine amancat armata pe paine acum are de un Wisiky la halba -salutare -tnt-atul

  RăspundețiȘtergere
 113. @tnt-at
  cnp-ul meu incepe cu1600111....ase ca ma duc sa beau o posirca de Cava d'oro in cinstea lu tnt si o sa beau 200(ca el cica s-a lasat)
  La mine nu e mare si nu cred ca se mareste(pensia...Hoooo)da'macar e vioaie
  P.S.faceti un efort si scrieti nick-ul meu cu K nu cu C ca stiu eu de ce
  (ptiu iar m-am cacofonat)
  Cu....Hac,Hac
  akord75

  RăspundețiȘtergere
 114. Intrebare
  da de ce seamana asa de mult site-ul lu nea Admin cu site-ul lu'Plano10????cu exceptia background-ului albastru ca ma doare ochiiii!!!(o fi de la cocartu' lu'TNT???)
  P.S.despre Plano 10,numai respect-
  -e logic,documentat,echilibrat,intotdeauna la subiect,nu se lasa atras in tot felul de mizerii si provocari si mai ales incearca sa lamureasca pe toti cu de toate
  da de ce seamana totusi asa mult??

  anonimul akord75
  membrii SCMD ar avea ce sa invete de la Plano 10,macar in privinta elegantei
  P.S.@admin>sa vezi acu ce injuraturi primesc,da nu conteaza...
  click-uri cat mai multe(deja ma bate gandu'de ceva comisioane)

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite