Google Translate

vineri, 21 ianuarie 2011

Rezerviști, vi se pregateste ceva!?! Mobilizarea rezervistilor la orizont? Hotărîrea de guvern nr. 13/5.01.2011

 Guvernul Boc a dat, discret, zilele trecute, o hotărîre prin care este completată legea privind regimul stării de mobilizare parțială sau în caz de război, semnată de premier, miniștrii Apărării, Internelor și de șefii tuturor serviciilor secrete.


Hotărîrea de guvern, cu numărul 13/5.01.2011, aprobă modelul ordinului de chemare a militarilor rezerviști la exerciții și antrenamente și reprezintă o completare, să spunem, restantă, a legii 358/2009 privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război.
De ce a decis guvernul Boc să completeze legea respectivă, dată acum doi ani, exact în acest moment, cînd s-a creat un val uriaș de revoltă exact în sînul cadrelor militare în rezervă, pensionari ai MapN, Interenelor, ori ai serviciilor secrete?


Poate fi vorba de o simplă coincidență. La fel de bine s-ar putea, însă, ca actualii guvernanți să încerce evitarea unei situații similiare celei din 1999, atunci cînd, pe fondul mineriadei de la Costești, președintele Emil Constantinescu a vrut să declare stare de necesitate, dar a constatat că nu există cadrul legislativ, iar guvernul Radu Vasile a trebuit să reglementeze situația rapid, printr-o ordonanță de urgență pritocită peste noapte, la propriu.

Să fie, oare, situația atît de explozivă încît guvernul, avetizat de rapoaretele serviciilor secrete, să ia în calcul izbucnirea unei posibile revolte a rezerviștilor, care ar putea fi înăbușită, eventual, prin decretarea mobilizării pentru ”antrenament”? Probabil că un răspuns nu va întîrzia prea mult să apară. (Bogdan Tiberiu Iacob)
Material preluat din Inpolitics.ro
MApN a reluat un proiect de lege din 2009, care prevede atragerea în Armată a rezerviştilor voluntari, pentru acoperirea deficitului de personal creat prin eliminarea serviciului militar obligatoriu, cetăţenii care vor încheia contracte cu MApN urmând să aibă drepturi similare ca ale militarilor.
"Prezentul proiect de lege privind Statutul rezerviştilor voluntari nu este menit să acopere deficite în cifrele de personal ale MApN, ci este vorba de o situaţie specială creată ca urmare a suspendării serviciului militar obligatoriu în anul 2005. Începând cu anul 2007, Armata română s-a profesionalizat, ceea ce a făcut ca în rezerva ministerului să fie mult mai puţin personal. Este greu de dat o cifră exactă în privinaţa numărului de rezervişti care vor semna aceste contracte cu MApN, pentru că sistemul cunoaşte o dinamică permanentă”,
 a declarat, marţi, reprezentantul MApN Adrian Bălălău, din cadrul Direcţiei Personal şi Mobilizare din Statul Major General.

Potrivit lui Bălălău, odată cu intrarea în vigoare a legii, instituţiile cu atribuţiile în domeniul securităţii naţionale, respectiv MApN, MAI, SRI, SIE, STS şi SPP, nu vor face angajări, ci vor încheia contracte cu cetăţenii care vor opta pentru executarea serviciului militar în rezervă pe bază de voluntariat, aceştia rămânând angajaţi la locurile lor de muncă. Astfel, primul contract semat între rezerviştii voluntari şi MApN va fi pe o durată de patru ani, iar următoarele vor avea durata de trei ani. Reprezentantul MApN nu a precizat câţi rezervişti voluntari vor fi atraşi în Armată prin acest proiect de lege, însă a spus că aceştia vor beneficia de aceleaşi drepturi ca şi militarii profesionişti, în timpul perioadei de pregătire.
„Pentru perioada de pregătire, rezervistul voluntar primeşte aceleaşi drepturi ca şi militarii în activitate corespunzător categorii de personal din care face parte, adică dacă rezervistul este soldat primeşte solda unui soldat sau gradat în activitate, iar dacă este cadru militar, la fel ca acesta, adică drepturi de hrană, drepturi de echipare, transport, salariale şi aşa mai departe. În afara acestor perioade, se propune acordarea unei indemnizaţii lunare de 30% din solda funcţiei de bază şi din solda gradului deţinut”,
a mai spus Bălălău.
10/08/2010,
Material preluat din Replicaonline.ro
CARIERA MILITARĂ
Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari sunt tinerii, cetăţeni români, care consimt, pe bază de voluntariat, pe baza unui contract pe o perioadă determinată, să îndeplinească funcţii militare în structurile forţelor destinate apărării.


Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari sunt selecţionaţi din rândul tinerilor, bărbaţi şi femei, cu sau fără stagiu militar îndeplinit, încadraţi sau nu într-un loc de muncă.
Activităţile de pregătire se desfăşoară preponderent în timpul liber, iar instruirea centralizată, cu scoatere din producţie, în baza prevederilor legale.

CONDIŢII DE RECRUTARE:
Candidatul care optează pentru a urma programul de instruire pentru formarea formarea soldaţilor/gradaţilor rezervişti voluntari, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:
a) Generale:
b) Specifice:
- să fie absolvent cel puţin al ciclului inferior liceal sau al unei şcoli de arte şi meserii, cu certificat de absolvire/calificare profesională nivel 1, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada absolvirii/promovării examenelor până la data începerii programului de instruire;
- să aibă vârsta de cel puţin 18 ani şi de cel mult 26 de ani, împlinită în anul începerii programului de instruire şi să fie luat în evidenţă de către centrele militare zonale, judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit legii;
- candidatul pentru arma "auto", arma "tancuri", specialitatea mecanic conductor, arma "geniu", specialitatea mecanic conductor maşini de geniu, mecanic conductor poduri de asalt, tehnică specifică auto, trebuie să posede permis de conducere auto categoriile B şi C.

Criteriile de recrutare au caracter obligatoriu , în consecinţă, nu se admit, în nici o situaţie, derogări de la acestea, iar personalul recrutor nu recomandă şi nu încurajează, sub nici o formă, solicitările de derogare de la criteriile de recrutare.

Dosarul de candidat conţine următoarele documente:
- cerere de înscriere - document tipizat;
- copie legalizată de pe certificatul de naştere;
- copie de pe cartea/buletinul de identitate;
- copie legalizată de pe certificatul de absolvire a ciclului inferior liceal/şcolii de arte şi meserii sau adeverinţă că este în ultimul an de studii;
- certificat de cazier judiciar eliberat cu maximum 3 luni înaintea depunerii;
- copie legalizată de pe diploma de bacalaureat/absolvire/licenţă/master sau de pe certificatul de competenţe profesionale ori adeverinţă din care să rezulte că a promovat examenul de absolvire/licenţă/ masterat, profilul şi specializarea, ori certificat de absolvire/foaie matricolă/certificat de studii universitare ori că este în ultimul an de studii - numai pentru candidaţii care au studii liceale, postliceale sau universitare;
- copie de pe permisul de conducere -numai pentru arma "auto", arma "tancuri", specialitatea mecanic conductor, arma "geniu", specialitatea mecanic conductor maşini de geniu, mecanic conductor poduri de asalt, tehnică specifică auto;
- fişa de examinare medicală - document tipizat;
- copie de pe livretul militar, după caz;
- fişa de cunoaştere - document tipizat.
Trebuie să fie declaraţi "apt" şi să obţină avize în urma efectuării examinării medicale şi/sau psihologice speciale efectuată după ce au fost declaraţi "Admis" la selecţia din centrele zonale de selecţie şi orientare:

a) Candidaţii care doresc să se angajeze ca soldat/gradat voluntar în specialităţile militare "paraşutişti", "însoţitor de bord" şi "forţe pentru operaţii speciale" - la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială "General Victor Anastasiu" din Bucureşti;
b) Candidaţii care doresc să se angajeze ca soldat/gradat voluntar în specialitatea militară "scafandri" sau cei care vor fi ambarcaţi în Forţele Navale - la Centrul de Medicină Navală din Constanţa;
c) Candidaţii care optează pentru arme/specialităţi militare pentru care este necesară deţinerea permisului de conducere auto categoriile B şi C, conform criteriilor de recrutare specifice - la laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naţionale.

Testarea nivelului capacităţii motrice a candidaţilor recrutaţi pentru admiterea în învăţământul militar se realizează în centrele zonale de selecţie şi orientare.

Testarea nivelului capacităţii motrice este susţinută numai de către candidaţii care au examinarea medicală efectuată, cu specificaţia apt pentru efort fizic.

Testarea candidaţilor recrutaţi cuprinde două probe:
traseul utilitar - aplicativ;
alergare pe distanţa 1000/2000 m.
Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu!
Testarea potenţialului fizic începe cu traseul utilitar - aplicativ şi continuă cu alergare pe distanţa 1000/2000 m.
Configuraţia probelor şi baremelor sunt diferenţiate în funcţie de sex.
Descrierea probelor, materialele şi aparatele necesare testării
Schema traseului utilitar - aplicativ - orientativ -
Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu.
Timpii realizaţi la fiecare probă se transformă în puncte, conform baremelor specifice şi punctelor asociate, prezentate în tabelul de mai jos, punctajul final fiind egal cu media aritmetică simplă a punctajului obţinut la traseul utilitar-aplicativ şi a punctajului obţinut la alergarea de rezistenţă..

Tabel cu probele şi baremele pentru testarea nivelului capacităţii motrice

Candidaţii recrutaţi sunt declaraţi "ADMIS" la testare dacă îndeplinesc, pentru fiecare probă, cel puţin baremele specifice minime,pentru care se acordă 1 punct.
Candidaţii recrutaţi sunt declaraţi "RESPINS" la testare dacă la una din probe nu au obţinut cel putin baremul pentru care se acordă 1 punct .

Instructajul privind normele şi măsurile de prevenire a accidentelor în locurile de desfăşurare a testării nivelului capacităţii motrice, se face înainte de timpul alocat încălzirii pentru proba „traseul utilitar – aplicativ”.
Candidaţii sunt răspunzători de apariţia eventualelor accidentări pe timpul desfăşurării probelor, datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuţiilor greşite. Candidaţii care se accidentează în timpul unei probe sau pe timpul alocat pregătirii organismului pentru efort şi nu o pot termina, pot fi replanificaţi, la propunerea evaluatorilor, la care se va anexa recomandarea medicului colegiului militar liceal, în baza aprobării şefului centrului zonal de selecţie şi orientare.
Candidaţii care declară, după efectuarea instructajului, că nu pot susţine testarea, sunt replanificaţi pe baza unei cereri adresate şefului centrului zonal de selecţie şi orientare, fără a se depăşi termenul limită de selecţie stabilit pentru categoria de candidaţi din care aceştia fac parte.
Contestarea ulterioară a rezultatelor, pe motive de indispoziţie psihică sau somatică, nu este luată în consideraţie.
Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor, se desfăşoară în spaţiul destinat acestei activităţi, sub supravegherea evaluatorilor.
Încălzirea se execută timp de 15 minute înaintea fiecărei probe, pe durata căreia, candidaţii se pot acomoda şi cu elementele traseului utilitar - aplicativ.
Înaintea parcurgerii traseului utilitar – aplicativ, unul dintre evaluatori va prezenta candidaţilor elementele, modul de execuţie a acestora, restricţiile, penalizările precum şi procedura de testare.
Pauza dintre probe se acordă astfel încât, fiecare candidat să beneficieze de minimum 15 minute de refacere, în care nu se include deplasarea la locul de desfăşurare a probei următoare.
Pe timpul desfăşurării probelor, este obligatorie prezenţa unui cadru medical de specialitate – medic, asistent medical sau sanitar – în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie.
Rezultatele sunt comunicate verbal candidaţilor, după fiecare probă, de către evaluatori.
Contestarea rezultatului se face individual, prin cerere scrisă adresată şefului centrului zonal de selecţie şi orientare, după comunicarea rezultatului. Contestaţia se rezolvă până la începerea probei următoare, prin verificarea corectitudinii stabilirii timpului total şi a deciziei finale.
Rezultatul contestaţiei este definitiv.
Contracte
Durata primului contract este de 5 ani
Acesta se poate prelungi prin contracte succesive cu durata de la 2 la 3 ani.
Pregătire
Tinerii, bărbaţi şi femei, care optează să devină soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari, dar care nu au inîeplinit serviciul militar activ, execută o instruire cu durata de 4 luni.
Toţi rezerviştii voluntari execută pregătirea la unitatea la care sunt încadraţi în plan, 2 zile lunar în timpul liber şi 5 zile calendaristice lucratoare, consecutive, anual.
Pe timpul pregatirii, aceştia beneficiază gratuit de hrană şi echipament, precum şi de o indemnizaţie lunară egală cu 50% din solda de funcţie şi solda de grad a unui soldat voluntar.
SOLDAŢI ŞI GRADAŢI REZERVIŞTI

Drepturi
Pe perioada în care participă la pregătire ori la misiuni în unităţile în ale căror planuri sunt încadraţi, beneficiază de următoarele drepturi şi facilităţi:

- drepturi băneşti, de echipare si de hrana similare cu cele ale soldatilor si gradatilor voluntari in activitate;
- o primă de fidelitate, acordată la semnarea fiecărui contract, egală cu solda lunară corespunzătoare funcţiei şi gradului soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate;
- plata cheltuielilor de deplasare pe timpul chemării de către unităţile militare.

În perioadele în care nu execută instruirea şi nu participă la misiuni, în unităţile în care sunt încadraţi, beneficiază de o indemnizaţie lunară egală cu 10% din solda lunară corespunzătoare funcţiei.
Evoluţia în carieră
Trimiterea la cursuri de specializare, gratuit, în funcţie de nevoile unităţilor militare.
Selecţionarea cu prioritate în vederea intrării în sistemul soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate şi al formării cadrelor militare.
NB: NU REZULTA DATA POSTARII ACESTUI MATERIAL
Preluat integral: http://www.mapn.ro/recrutare/sgv2.php
De remarcat:
Inca de anul trecut Guvernul Boc si MApN preconizau un Proiect de Lege privind Statutul rezerviştilor voluntari . Am scris si eu despre aceasta prin august 2010: marți, 10 august 2010
Asa cum suntem noi invatati, am trecut repede, mai departe!
Azi insa, ma intreb: 
1. Ce sa fie cu HG nr.13/5.01.2011 ? De ce  apar in economia textului, doua categorii de rezervisti: rezervisti si rezervisti voluntari ?! 
2. Daca pentru Soldaţi si gradaţi voluntari exista ORDIN privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari  stau si ma intreb: pentru Soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari, de unde luam baza legala? Stie cineva ca Proiectul in discutie, sa fi devenit Lege?
3. Iar daca nu avem baza legala, cum totusi MApN face recrutari in acest sens? De cat timp? In ce stadiu se afla in prezent? Sa fie informatii clasificate?
4. In categoria "rezervisti", in lipsa altor prevederi legale in vigoare, fratilor, intram NOI, cei carora guvernantii ne-au desfiintat statutul militar! intram NOI, "asistatii sociali"! Daca ma insel, rog sa fiu corectat!
Asa inteleg eu, prevederile normelor legale in vigoare!
Admin

33 de comentarii:

 1. Oameni buni, nu va hazardati, nu va faceti iluzii. Sa nu cumva s acredeti ca aceasta HG a fost data din marea dragoste pe care Boc ne-o poarta. Din cate vedeti, HG se adreseaza rezervistilor si potentialilor sau viitorilor rezervisti. Are in ea doua componente, una legala si una ilegala. Si este data pentru a da tenta de legalitate partii ilegale. Scopul ei este de a obisnui oamenii cu partea ilegala adica acei rezervisti voluntari. Cand se va face prima " ieseala " practic se va face pentru ca lumea sa vada ca exista si acea categorie si sa zica , da domnule , e legal a chemat rezervistii, are dreptul. Apoi usor usor , pe noi ne vor scoate din lucrari si din chemari ca fiind necorespunzatori, vor baga in verificari probe pe care cei batrani nu le vor trece si uite asa , in baza " rezultatelor obtinute la verificari " cei voluntari ne vor inlocui din lucrari si atunci nimeni nu se va mai uita ca ceilalti sunt orcatic ilegal introdusi sau s-a comis o ilegalitate , pentru ca vor fi de mult familiarizati cu prostia. Oamnii se vor familiariza cu aceasta ilegalitate si nu o vor mai considera ceva anormal. Ca si scaderea pensiilor, ca si numararea voturilor, ca si aplicarea CAS-uui in mod excesiv , ilegal, ca si inchiderea spitalelor, ca si bruscarea demonstrantilor, ca si furtul banilor si imbogatirea clientelei. Lumea s-a obisnuit de mult sa dea din umeri si sa spuna " asta e Basescu".Obisnuinta este a doua natura si cand devine prima , ca la noi, tine loc de lege.

  RăspundețiȘtergere
 2. BRAVOS!!! dom' Necsu...
  Ai reusit sa mai comiti o "gandire" specifica matale...
  Greu dar pe alaturi si gaunoasa la maximum... demna de un Machiaveli oltenesc ce crezi ca te afli...
  SUCCESURI pe mai departe si mai trimite-ne asemenea eseuri de gandire prospectiva, anticipativa si absonsa pentru luminarea celor ce se ratacesc ori sunt abonati pe blog!

  RăspundețiȘtergere
 3. Alo?... domnu Neacsu?... Nu s-a terminat bateria de la telefon de cand il tii la ureche?
  Vezi ca radiatiile micutului aparat (daca nu e o jucarie sa ne iei fata...) ti-au cam deranjat "mansarda" si bruiezi gandirea celor de pe aici!

  RăspundețiȘtergere
 4. Alt mare rahat românesc luat după modelul american al Gărzii Naţionale! În acest MApN care de vreo 15 ani este plin la vârf de habarnişti şi semidocţi prostia şi hoţia unora stă cu regele la masă. Aşa s-au introdus în "sistem"- numai sistem nu este în acest moment MApN, tot felul de instrucţiuni (celebrele I 1000 referitoare la achiziţiile de tehnică militară) copiate după cele emise de-a lungul timpului de DoD (Department of Defence), dar trunchiate corespunzător de românaki/parizaki/infantis, care nu a înţeles nici până în ziua de azi că acele normative erau elaborate pe baza cerinţelor şi organizării armatei USA şi nu a situaţiei noastre mioritice. Rezultatul:CATASTROFAL, dovedit prin faptul că de-a lungul a 20 de ani, armata română a rămas din punct de vedere al echipării tot la puşcă, lingură şi gamelă. Dar trecând peste acest aspect, „chestia” cu rezerviştii este o altă mare utopie indigenă care „practic nu se va putea realiza practic” din „n” motive care ţin de organizare, costuri, motivaţie şi altele.
  Oare, în situaţia în care ne aflăm, care ar fi motivaţia care i-ar putea determina pe unii să se împingă pe porţile unităţilor militare?
  Chiar „mă râd” gândindu-mă la noţiunea de „rezervişti voluntari” în condiţiile în care, în 2007 şi 2008, din ofertele de şcolarizare ale MapN au fost onorate doar 10% dintre acestea. De asemenea să nu uităm un lucru: în Românika oferta MapN este mult mai slabă decât ceea ce oferă căpşunăritul pe meleaguri străine. Gândiţi-vă că de-abia după 18 ani, cu chiu cu vai guvernanţii şi MapN-ul au reuşit să scoată o nouă lege a mobilizării, lege care nu ştiu cum ar putea fi aplicată concret, dar despre care mai bine să nu vorbim (Doamne fereşte să fie aplicată).
  Cât despre o eventuală conexiune privind situaţia actuală a guvernoiului şi cea a rezerviştilor militari nu văd (prin prisma motivaţiilor oricare ar fi acestea) mulţi voluntari entuziasmaţi să dea curs chemării sub arme (cu atât noi cei care am fost arşi la portofel).
  P.S. Da vor veni rezerviştii dar numai la răzbel în apărarea patriei de un inamic extern şi nu pentru a satisface mofturile unor tâmpiţi şi hoţi!

  RăspundețiȘtergere
 5. PS2 Aţi auzit vreodată sau vă aduceţi aminte în MApN de celebrul "CUBIC" acel organism format din "specialişti" americani plătiţi de Românika cu bani grei care a avut rolul de "a trasa"-chiar şi din condei, forma şi structura actuală a Armatei? Dar despre asta în altă emisiune...

  RăspundețiȘtergere
 6. O armata de rezervisti voluntari fara pregatire si fara pretentii care sa fie platiti modic, la " semcherie " din cand in cand este mai convenabila decat una de rezervisti militari ale caror solde sa creasca odata cu soldele activilor.Asta este scopul asta este viitorul. Pe ei nu ii intereseaza cine este in rezerva si ce pregatire au, ci ce pot face cu ei si cat ii costa .

  RăspundețiȘtergere
 7. Cat de usor ne manipuleaza ! lasati prostia cu rezervistii , ati uitat de pensiile voastre ?

  RăspundețiȘtergere
 8. Anonim 11:21
  Nu e vorba de manipulare şi cu atât mai mult de a uita scuipatul tras de puterea actuală pe obrazul nostru..."Să nu uiţi Darie..."

  RăspundețiȘtergere
 9. PS3 Aşa "pentru cultura generală" şi pentru recentele amintiri "plăcute": Ştiaţi că Doamna KoK-gl.Lupu a "lucrat" de zor la acele instrucţiuni I1000 aşa cum de altfel la fel de vârtos ne-a lucrat şi pensiile?
  Dragii mei...nimic nu-i întâmplîtor pe lumea asta!

  RăspundețiȘtergere
 10. @11:21,
  Ba analistu' lu'peste! Prostia bubuie in capu' lu' matale, ca de-ar durea, ai fi crapat, spre fericirea neamului omenesc! Pai tocmai de "si" de "pensii" e vorba! Prin Legea 119, ti-ai pierdut amaratule statutul de militar, drepturile, iar prin ce citesti aici , dar nu intelegi o iota, ti-au ramas doar OBLIGATIILE! Iar de te-au pus STAPANII, sa faci valuri pe net, proasta alegere au facut!

  RăspundețiȘtergere
 11. Spre stiinta si proaspatului demisionat de la IASI:
  _______
  AM ONOAREA SA VA SALUT,
  Noi, toti cei care ne-am asumat un rol in organizarea si functionarea SCMD avem o perioada foarte grea. Acum, mai mult ca niciodata, trebuie sa facem dovada faptului ca suntem adevarati militari si ca nu dam inapoi din fata greutatilor.
  Ne place sa credem (si este foarte adevarat) ca suntem mai bine pregatiti pentru tot felul de provocari, comparativ cu media populatiei.
  Nu pot sa cred ca in toata garnizoana Iasi nu se mai gasesc adevarati ofiteri care sa se inhame la munca, alaturi de dumneavoastra, macar pentru cateva luni!...
  Va rog sa mobilizati camarazii sa iasa la Hora Unirii impreuna cu domnul Basescu si sa-i suiere la urechi cateva strigaturi stramosesti, pe 24 ianuarie.
  L-am anuntat pe domnul Presedinte Dogaru si l-am rugat sa va contacteze si sa va ajute.
  Va rugam sa nu cedati. Noi toti va vom fi alaturi si va vom ajuta din rasputeri.
  Cu deosebit respect,
  SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
  Secretariat
  Lt. col. (r) Rinciog Dumitru
  Telefon: 0725 562 223
  _______
  Si ultima propunere BOMBA,
  facuta din prostie sau interes, de un infocat sustinator!?!
  "simatizant scmd, cu cotizatie"!
  Saracii ... testeaza balta, mai abitir ca bok!
  Mica este lumea ta, Doamne!

  RăspundețiȘtergere
 12. akord75 a scris:
  21 Ianuarie 2011 la 3:21 pm
  nu va suparati!!…eu sunt mai prost si nu pricep mare lucru

  Daca se numeste SCMD(Sindicatul Cadrelor Militare Disponilizate)….CE CAUTA ACOLO cei cu vechime completa ,…..asocierea cu celelalte sindicate si …..venirea la Bucuresti cu membrii de familie,mai plastic spus-’cu catel si cu purcel”
  Nu va dati seama ca ne facem de kkt

  P.S.nu sunt membru de nici-un fel de bla bla,da daca ii zic lu nevasta-mea sa vina cu mine la marele mars,9demonstratie)- o sa-mi faca semnul ala cu degetul aratator in dreptul tamplei .Si chiar are dreptate!

  RăspundețiȘtergere
 13. SIMPATIZANT SCMD CU COTIZATIE!
  -------
  Pentru ca este ceva cu totul si cu totul special, pentru a nu fi acuzat de unul sau altul din randurile celor care "pricep cat pot pricepe tartacuta lor" , redau INTEGRAL originalul:
  -------
  Fw: Fw: [roarmy230]
  Fw:Pensiile "nesimtite" !!!
  Friday, January 21, 2011 12:05 PM
  From: "Mihalache Ion"
  To: "Grupul Grup 230"

  Camarade, suntem si artileristi de Sibiu si profesori ba si de istorie (eu am si o geografie strans legata de sufletul meu) deci aceeasi arie curriculara nu? Personal sunt membru al ANCMRR dar la ce bun. In Targoviste presedinte este un domn colonel al carui fiu este vajnic membru al CJ Dambovita din partea ghici cui? ...... Asa este, ai dreptate. Deci nu au facut nimic. Nici eu nu m-am inscris in sindicat desi sunt un apropiat al filialei din Targoviste, pentru ca si eu cred ca este bine sa respecti legea. Am auzit o definitie a legii ceva legat de o bariera in care se opresc cei ca mine. Despre ajutorul sindicatului, am urmarit atent toate sfaturile juristilor si am inteles tot. Vezi ultimele pareri despre contestatii si o sa fac si eu la fel - adica NU STIU. Cu exceptia d-lui Ujica aproape toti ceilalti folosesc un limbaj juridic din care am reusit sa desprind ceva gen "vezi ca tu nu stii ce stiu eu?" si au perfecta dreptate.
  Cred ca pentru amarati ca noi era bine daca aparea si statutul de simpatizant cu cotizatie si sa fim si noi luati alaturi de ceilalti PLINI.

  RăspundețiȘtergere
 14. ANCMRR apreciază că declaraţia ministrului Apărării Naţionale, Gabriel Oprea, referitoare la pensiile militare este “justificată, temeinic documentată, lămuritoare şi corespunzătoare speranţelor cadrelor militare în rezervă şi în retragere, a pensionarilor militari”.infomondo- military

  RăspundețiȘtergere
 15. akord75
  referitor la ko....kat citez:......inhame la munca, alaturi de dumneavoastra, macar pentru cateva luni!...


  Da de ce pentru doar cateva luni???
  atat dureaza strangerea cotizatiei???

  RăspundețiȘtergere
 16. @d-nul Ranciog
  Si da-i frate cu gargara de te-apuca ameteala
  akord75

  RăspundețiȘtergere
 17. Comunicatul de presa al ANCMRR privind (NEPARTICIPAREA la) marsul SCMD -ului din Ziua Unirii.

  http://www.ancmrr.ro/comunicate/x123.pdf

  RăspundețiȘtergere
 18. Anonimule de la 13:42
  Uită/te în oglindă şi spune/ne ce vezi! Nu/i aşa că nasul tău seamănă cu un rât, urechile cu ale unui măgar, iar ochii îi ai mari şi blânzi?
  Dacă nu eşti capabil de un dialog civilizat du/te domnule la manifestaţia lui Dogaru de pe 24. Poate atunci când vei primi de la jandarmi şuturile de rigoare ţi se va urca şi ţie mintea aia pe care de fapt nu o ai de la cur la cap.
  Stai rău cu nervii băiete, tratează/te!

  RăspundețiȘtergere
 19. Anonimule de la ora 13:42
  Uită/te în oglindă şi spune/ne sincer ce vezi. Nu/i aşa că nasul tău seamănă cu râtul unui porc, urechile cu ale unui măgar, iar ochii îi ai mari şi blânzi? Dacă nu eşti capabil de un dialog civilizat aici du/te omule la manifestaţia lui Dogaru din 24. Poate, luat la şuturi de către jandarmi ţi se va urca şi ţie mintea aia pe care de fapt nu o ai de la cur la cap.
  Eşti bolnav băiete. Du/te şi te tratează că/i de rău.

  RăspundețiȘtergere
 20. akord75

  domnule CIVIL
  nu contest spusele dvs.aveti dreptate dar nu100%.Am lucrat in domeniul privat aproape 7 ani(nicio data la stat) si intotdeauna am plecat pt.ca am vrut eu(nu am fost dat afara niciodata).acolo daca esti bun n-are nimeni treaba cu tine…deci decizia de a pleca sau de a ramane iti apartine in totalitate.Mie cand nu mi-a convenit pur si simplu am plecat…CARE-I PROBLEMA????
  In acelasi timp ar trebui sa dai dovada de mai multa sinceritate.ESTI CIVIL CUM SANT EU POPA

  precizare-Am lucrat aprox 7 ani in 6 firme.daca vrei…si stii POTI-adidas torsion!!
  ……si inca mai lucrez…la inca o firma

  RăspundețiȘtergere
 21. Alo!?... deontologii/... ati auzit de hotararea irevocabila a ICCJ de azi?...
  Nimic... nimic... pana acum?
  Dom' comisar SEF: DESTEPTAREA ca s-a produs un eveniment si nu-i comentat pe blog!!!
  Baga carbune, dom' comisar SEF!!! Baga mare, nu sta!!!

  RăspundețiȘtergere
 22. Ba da ştim de hotărârea ICCJ! Aşteptăm ca şi ăia de la Guvern şi Beţivul naţiunii să reacţioneze!

  RăspundețiȘtergere
 23. Uitaţi-l pe CeZARe la tv la A3! Este chiar CeZARe al nostru din Timişoara!

  RăspundețiȘtergere
 24. ..cine era jmechere si ce vroia ?eu nu l-am vazut.CZar

  RăspundețiȘtergere
 25. @anonim 16:23
  Baaa....da urat mai e.Da e ok are bun simt si vb pe subiect
  akord75

  RăspundețiȘtergere
 26. mai dar prosti mai sunteti!

  RăspundețiȘtergere
 27. ano...19:40

  bine mai 'desteptule'

  RăspundețiȘtergere
 28. In loc sa discutam lucruri importante va dati cu stangu-n dreptu1.

  RăspundețiȘtergere
 29. ORDIN DE CHEMARE
  A REZERVIŞTILOR LA MOBILIZARE SAU LA RĂZBOI
  În baza art. 26 din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi
  al stării de război, domnul ___________________________________________________________________________________________,
  (gradul, numele, prenumele tatălui, prenumele, anul naşterii, specialitatea militară)
  domiciliat în ______________________________________________________________________, la declararea stării de mobilizare
  (localitatea, strada, nr., blocul, scara, ap., etaj. sector/judeţul)
  sau a stării de război, se prezintă în termen de _______ ore la U.M. _______________, la adresa _______________________,
  din localitatea ________________________________.
  În caz de neprezentare la termenul şi locul menţionate în prezentul ordin de chemare, veţi suporta consecinţele
  Codului penal, art. _____, care prevede închisoare de la _____ la _____ ani.
  COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR ________________________________________ L.S. ____________________

  RăspundețiȘtergere
 30. OBLIGAŢIILE POSESORULUI ORDINULUI DE CHEMARE
  A REZERVIŞTILOR LA DECLARAREA STĂRII DE MOBILIZARE SAU A STĂRII DE RĂZBOI
  1. Vă veţi prezenta la locul şi termenul prevăzute în ordinul de chemare în următoarele situaţii:
  - la instituirea stării de asediu;
  - la declararea stării de mobilizare parţială sau totală, precum şi a stării de război;
  - la chemarea prin delegatul M.A.l., unităţii militare, ori prin staţiile locale de radio sau TV.
  2. Veţi prezenta ordinul de chemare operatorilor economici cu care executaţi transportul, pentru a fi înscrise
  datele menţionate în cupoanele de deplasare la mobilizare sau război.
  3. La prezentarea la unitate veţi avea asupra dumneavoastră:
  - ordinul de chemare (pliat şi lipit pe ultima copertă a livretului militar), livretul militar, cartea de identitate,
  permisul de conducere auto, actele medicale pe care le posedaţi (carnet de sănătate, bilet de ieşire din spital,
  certificat de concediu medical, decizia de pensionare pe caz de boală etc);
  - obiecte de igienă personală;
  - hrană rece pentru una zi.
  4. Ordinul de chemare şi livretul militar vor fi păstrate în deplină siguranţă pentru a nu fi supuse pierderii,
  deteriorării, distrugerii sau furtului, iar la plecarea din localitate se vor găsi asupra dumneavoastră,
  5. Pierderea ori deteriorarea ordinului de chemare va fi anunţată, în termen de 48 ore, centrului militar.

  RăspundețiȘtergere
 31. Si suta de alarma nu?! Face Oprea cinste?

  RăspundețiȘtergere
 32. Si sotul meu este rezervist, are 39 de ani si a terminat serviciul militar obligatoriu de 1 an in februarie 2000.
  Sa inteleg ca in caz de conflict nu ajung militarii angajati? e nevoie si de rezervisti? se stie ca rezervistii nu sunt intr-o forma decenta gata de lupta si nu stiu daca exista timp pentru a-i pregati ca atare.

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite