Google Translate

vineri, 21 ianuarie 2011

Stiri fierbinti! Stiri care ne intereseaza direct! Problema totusi, ramane! Guvernul ... tace! UPDATE: De la Guvern citire ...

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie arată, în motivarea deciziei prin care a rămas definitivă suspendarea Hotărârii Guvernului 735/2010 privind recalcularea pensiei, că această decizie este opozabilă tuturor pensionarilor militari, poliţişti şi funcţionari publici din sistemul penitenciarelor şi nu doar pentru părţile din proces.

"H.G. nr. 735 din 21.07.2010 produce efecte erga omnes, cu alte cuvinte, se referă la toate persoanele aflate sub incidenţa sa: foştii militari, poliţişti, funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, pentru care se dispune recalcularea pensiilor", spun magistraţii ÎCCJ.
Judecătorii instanţei supreme precizează, în motivarea deciziei luate la începutul lunii ianuarie, că, în mod indiscutabil, H.G. 735 din 21.07.2010 este un act administrativ unilateral cu caracter normativ şi că, potrivit legii contenciosului-administrativ, instanţa poate dispune suspendarea unui act administrativ, până la soluţionarea definitivă a cererii de anulare a acestuia.

De asemenea, magistraţii susţin că hotărârea prin care s-a suspendat actul administrativ este executorie de drept de la momentul pronunţării sale, iar recursul declarat de Guvern nu suspendă executarea.

"Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept, iar recursul nu este suspensiv de executare", se subliniază în document.

Totodată, ÎCCJ menţionează că măsura suspendării H.G. 735 se prelungeşte de drept până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.

Magistraţii instanţei supreme mai precizează că hotărârea de guvern contestată este de natură să creeze un dezechilibru între interesul general şi obligaţia protejării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor.

Potrivit motivării, ÎCCJ apreciază că
"este corectă concluzia primei instanţe în sensul că H.G nr. 735 din 21.07. 2010 creează o situaţie discriminatorie prin determinarea punctajului mediu anual pe baza salariului mediu brut pe economie din perioadele pentru care beneficiarii pensiilor nu au depus cereri de recalculare şi documente doveditoare".
 "HG 735 din 21.07.2010 este de natură să creeze un dezechilibru între interesul general şi obligaţia protejării drepturilor fundamentale ale cetăţeanului. Cu alte cuvinte, există un dezechilibru atunci când se diminuează drepturile patrimoniale, motiv pentru care persoana trebuie să suporte o sarcină excesivă şi disproporţionată. (...) Prin dispoziţia referitoare la obligarea pensionarilor de a depune cereri de recalculare a pensiilor şi a documentelor doveditoare ale veniturilor pe care le-au dobândit în decursul carierei se realizează o ingerinţă în dreptul lor la respectarea bunului, reprezentat de pensie", se mai spune în motivare.

Instanţa supremă a mai arătat că este îndeplinită condiţia prevenirii unei pagube iminente, necesară atunci când se formulează o cerere de suspendare a unei hotărâri de acest gen.

Astfel, instanţa de control judiciar are în vedere faptul că H.G. nr. 735 din 21.07.2010 - act administrativ unilateral cu caracter normativ - produce efecte erga omnes, ca şi sentinţă recurată. AGERPRES

Motivarea deciziei nr. 38 din 7 ianuarie in dosarul 1371/33/2010 privind suspendarea executarii HG 735 poate fi citita aici: MOTIVARE


Problema totusi, ramane! Guvernul ... tace!
Stiri in curs de actualizare!
Comentariile, sunt binevenite!
Admin
__________________
UPDATE 1.: De la guvern citire ...
Așa vre' mușchii lor ...
_____________________
Guvernul susţine că instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pot continua recalcularea pensiilor, se arată într-un comunicat al Biroului de presă al Guvernului transmis, vineri, AGERPRES.


Potrivit documentului, procesul de recalculare a pensiilor îşi are temeiul în Legea 119/2010 cu referire la Legea 19/2000, motiv pentru care suspendarea efectelor HG nr. 735/2010 nu este echivalentă cu constatarea ne-legalităţii normelor de fond privind recalcularea pensiilor, cuprinse în Legea 119/2010 cu referire la Legea 19/2000."Câtă vreme Legea 119/2010 este în vigoare, iar Curtea Constituţională a constatat conformitatea sa cu dispoziţiile Constituţiei prin decizia nr. 873/2010, considerăm că actul normativ trebuie să-şi producă efectele, iar suspendarea hotărârii Guvernului nu afectează aplicarea Legii",
se argumentează în comunicatul Biroului de presă al Guvernului.


În document se arată că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), prin decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată în dosarul nr. 1371/33/2010, a respins recursurile declarate de Guvernul României şi MAI împotriva sentinţei civile nr. 338/28 septembrie 2010 a CA Cluj - reţinând incidenţa art. 15 alin 4 din Legea nr. 554/2004, modificată - respectiv faptul că suspendarea actului administrativ individual - HG nr. 735/21.07.2010 - opreşte producerea efectelor acestui act în raport cu reclamanţii în cauză, efectele actului administrativ fiind suspendate ope legis până la soluţionarea în mod definitiv şi irevocabil a cauzei - obiect al dosarului nr. 1510/33/2010 al CA Cluj, în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 443/23.XI. 2010.


În considerentele hotărârii pronunţate de ÎCCJ se răspunde motivelor de recurs, sens în care se fac precizări cu privire la caracterul şi natura cererilor de suspendare formulate în temeiul art.14 din Legea 554/2004 modificată. Astfel, se arată că instanţa de contencios administrativ este abilitată să dispună suspendarea actului administrativ atacat ori de câte ori la nivel de aparenţă actul atacat nu îndeplineşte condiţiile de fond sau de formă prevăzute de lege, în raport cu natura actului, precum şi atunci când dispoziţiile art. 14 sunt întrunite în speţa dedusă judecăţii.


Atât art. 14, cât şi art. 15 din Legea nr. 554/2004 prevăd expres că suspendarea se acordă de instanţa de judecată la cererea părţii care se consideră vătămată, după formularea plângerii prealabile, respectiv la cererea reclamantului prin care se solicită anularea actului atacat. Mai mult, doar în cazul anulării actelor administrative cu caracter normativ art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prevede publicarea obligatorie a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile de anulare, despre care se arată expres că sunt 'general obligatorii şi au putere numai pentru viitor', tocmai pentru opozabilitate faţă de toţi destinatarii normei. În schimb, hotărârea de suspendare nu se publică, astfel că nu se poate susţine că efectele sale se produc erga omnes.


Aceeaşi poziţie a fost îmbrăţişată şi de către Consiliul Superior al Magistraturii, care prin Rezoluţia de clasare din 11.11.2010, dată în dosarul 226/CDJ2010 al Comisiei de Disciplină pentru judecători, prin care s-a apreciat că 'efectele hotărârii în cauză sunt doar referitor la părţile din dosar', se mai arată în comunicatul de presă al Biroului de presă al Guvernului.


Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie arată, în motivarea deciziei prin care a rămas definitivă suspendarea Hotărârii Guvernului 735/2010 privind recalcularea pensiei, că această decizie este opozabilă tuturor pensionarilor militari, poliţişti şi funcţionari publici din sistemul penitenciarelor şi nu doar pentru părţile din proces.


"H.G. nr. 735 din 21.07.2010 produce efecte erga omnes, cu alte cuvinte, se referă la toate persoanele aflate sub incidenţa sa: foştii militari, poliţişti, funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, pentru care se dispune recalcularea pensiilor", spun magistraţii ÎCCJ.


Judecătorii instanţei supreme precizează, în motivarea deciziei luate la începutul lunii ianuarie, că, în mod indiscutabil, H.G. 735 din 21.07.2010 este un act administrativ unilateral cu caracter normativ şi că, potrivit legii contenciosului-administrativ, instanţa poate dispune suspendarea unui act administrativ, până la soluţionarea definitivă a cererii de anulare a acestuia.

De asemenea, magistraţii susţin că hotărârea prin care s-a suspendat actul administrativ este executorie de drept de la momentul pronunţării sale, iar recursul declarat de Guvern nu suspendă executarea.


"Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept, iar recursul nu este suspensiv de executare", se subliniază în document. AGERPRES

UPDATE 2. Demn de retinut:
Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, că Ministerul a elaborat un proiect privind răspunderea magistraţilor şi că va exista o consecinţă asupra acestora în cazul în care se constată că au comis erori cu rea credinţă sau din gravă neglijenţă. El a inclus aici şi procesele pierdute de reclamanţi sau părţi vătămate în ţară şi câştigate ulterior de aceştia la CEDO.


'Ministerul Justiţiei a elaborat un proiect privind răspunderea magistraţilor; am încercat să avem un consens cu vechiul CSM pe acest proiect, întrucât este un proiect delicat, care trebuie să aibă în spate şi suportul sistemului - este ceea ce eu îmi doresc: să câştig suportul sistemului pentru acest proiect, aşa cum l-am câştigat pe cel privind Legea pe mica reformă (...) Pentru erorile comise cu rea credinţă sau din gravă neglijenţă, există o răspundere a magistratului. În final există o consecinţă şi asupra magistraţilor', a declarat Predoiu pentru AGERPRES.

Ministrul a precizat că a reluat discuţia, pe acest subiect, cu noul CSM şi speră să obţină acordul acestui organism, dar, chiar în cazul unui dezacord, Predoiu este convins că acest proiect trebuie promovat, deoarece nu este menit, în principal, să sancţioneze magistratul, ci să-l responsabilizeze, ceea ce va duce la câştigarea încrederii cetăţeanului în judecător.

'În acest an, sper ca România să aibă cel puţin un proiect trimis în Parlament de Ministerul Justiţiei privind responsabilitatea magistraţilor, dacă nu chiar o lege. Proiectul este elaborat. Va trebui să promovăm proiectul, pentru că el este menit, nu să sancţioneze magistratul, în primul rând, ci să-l responsabilizeze şi să-i crească încrederea cetăţeanului în judecător. Atunci când cetăţeanul va şti că are în faţă un magistrat mai responsabilizat, în virtutea acestei legi, va avea o altă încredere. În consecinţă, şi gradul de acceptabilitate a deciziilor instanţelor va fi mai mare. Cetăţeanul se va duce acasă mai împăcat cu soarta, chiar dacă a primit o decizie nefavorabilă, şi nu se va gândi să facă noi apeluri prin care să aglomereze alte instanţe (cu procese, n.r.), numai pentru că nu are încredere în judecător. Trebuie să recâştigăm încrederea în judecător', a detaliat Predoiu.

El a explicat că procesele înseamnă bani, timp, nervi şi sănătate. Cătălin Predoiu a spus că Legea Magistraţilor va fi un alt element de încredere în justiţie.

Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit, la Timişoara, cu magistraţii Curţii de Apel Timişoara şi cu procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara. AGERPRES
________________________________________________________
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere (ANCMRR) ''Alexandru Ioan Cuza'' provenite din Ministerul Apărării Naţionale se delimitează de Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) şi cere membrilor săi să nu participe la mitingul din 24 ianuarie.

ANCMRR apreciază că declaraţia ministrului Apărării Naţionale, Gabriel Oprea, referitoare la pensiile militare este ''justificată, temeinic documentată, lămuritoare şi corespunzătoare speranţelor cadrelor militare în rezervă şi în retragere, a pensionarilor militari''.

Potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES, preşedintele ANCMRR, general (r) prof. univ. Mihai Iliescu, declară că ANCMRR se delimitează de SCMD,
''deşi în esenţă asociaţiile noastre au acelaşi scop - apărarea intereselor celor pe care îi reprezentăm - în prezent, pensiile militare de stat - dar nu putem fi de acord cu metodele 'de luptă' ale acestuia: dezbateri nesfârşite la diferitele posturi de televiziune cu atacuri directe la instituţiile statului, organizarea de proteste stradale, acţiuni care duc la denigrarea hainei militare şi a armatei. ANCMRR a adoptat un limbaj civilizat în relaţiile cu toţi reprezentaţii statului (...) şi demersurile noastre au fost în respectul legii pentru apărarea drepturilor pensionarilor militari''.
Asociaţia recomandă tuturor membrilor său să nu participe, pe 24 ianuarie, la marşul organizat de Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, şi să nu uite niciun moment deviza ''Patrie, Onoare, Demnitate''.

''Să nu uităm că suntem militari şi că educaţia dobândită de-a lungul anilor petrecuţi în oştire ne obligă la un comportament demn şi civilizat. Nu putem terfeli onoarea de militari şi să ne înjosim în faţa poporului român (vezi recentele incidente de la Constanţa), suportând intervenţii în forţă asupra calităţii de Militar al Armatei Române. Avem încredere în demersurile noastre şi în asigurarea dată de ministrul Apărării Naţionale că dreptatea va triumfa în România, îndreptăţind astfel speranţele tuturor cadrelor militare în rezervă şi în retragere, ale tuturor pensionarilor militari'',
 adaugă comunicatul semnat de general (r) prof. univ. Mihai Iliescu . AGERPRES 

Ce ar mai fi de spus?
Admin

108 comentarii:

 1. NEWS: Primarul general al Capitalei a autorizat marşul sindicatului cadrelor militare disponibilizate.

  Primarul general al Capitalei a autorizat marşul sindicatului cadrelor militare disponibilizate, care va avea loc luni, 24 ianuarie.

  Potrivit Primăriei Municipiului Bucureşti, în jur de 2.000 de membri ai sindicatului se vor reuni în Piaţa George Enescu între orele 10,30-11,30. Începând cu ora 11,30, manifestanţii vor porni într-un marş de protest pe traseul Calea Victoriei - Bd. Naţiunilor Unite - Bd. Libertăţii - Calea 13 Septembrie - Şoseaua Panduri - Str.Dr.Rainer - Piaţa Eroilor.
  Deplasarea se va face pe benzile 1 şi 2 a carosabilului cu traversarea principalelor intersecţii.

  Cu această ocazie, manifestării vor depune notificări la sediile MAI, SRI, MApN şi Preşedinţia României. Atât afluirea, cât şi defluirea manifestanţilor se va face individual.

  Pe durata desfăşurării maşului, traficul rutier va fi restricţionat atât pe traseul de deplasare cât şi pe arterele care intersectează itinerariul. Acţiunea se va încheia la ora 15,30 pe platoul din faţa Academiei Militare. AGERPRES

  RăspundețiȘtergere
 2. Din dosarele procesate, 3.272 se referă la pensionari militari cu carieră completă şi 22.526 la cei cu stagiul incomplet. Potrivit datele prezentate pe site-ul MApN, toate pensiile pe care ministerul le-a recalculat, ale celor care au stagiu complet şi care primeau sub 3.000 de lei, au crescut. - dixit OPREA.
  _________________
  Foarte bine.
  Ma bucur pentru cei carora le-a crescut pensia!
  Acum insa, OPREA si Guvernul, au o ALTA MARE PROBLEMA:
  Cum vor SOLUTIONA conflictul intre cei care s-au trezit in baza Legii 119/2010 cu pensia marita, vis-a-vis de MOTIVAREA ÎCCJ ?
  CORECT si LEGAL, ar trebui ca PENSIILE FAVORABILE, cele mai mari, in ambele variante, sa ramana in plata! Sunt corecte, muncite, JUSTIFICATE LEGAL! Va fi asa oare? Au taria-puterea s-o faca?

  RăspundețiȘtergere
 3. Niste nemernici! Si-au batut joc de noi si ne-au umilit! Pentru asta nu trebuie iertati ci, trebuie ciuruiti!

  RăspundețiȘtergere
 4. Ipoteza de lucru:
  ... pasii lui Base&Boc ...
  1 - se suspenda HG 735;
  2 - nu mai sunt necesare adeverintele de venit aduse de pensionarii militari
  3 - legea 119, constitutionala, este in vigoare;
  4 - Boc da un HG cu alt algoritm de calcul, pentru ca sunt prea multe pensii care cresc
  5 - ministerele de forta continua recalcularea pensiilor fara ca pensionarii sa-si vada documentele pe baza carora se face recalcularea si fara sa-si dea seama ca sunt iar furati;
  6 - portocalii ies in avantaj pentru ca toti se incaiera cu toti cei ce pierd cu cei ce au castigat, cei care castiga cu cei care pierd, civilii cu militarii, opozitia cu puterea etc.. etc...

  Roluri:
  - ICCJ - mana "oarba" a justitiei "colorate si obedienta" a puterii orange;
  - Boc&Oprea+... - cei care pun in "opera" scenariul;
  - Base - geniul rau si "salvatorul" tuturor si castigatorul de fapt.

  Implicati:
  - pensionarii - masa de manevra
  - sindicatele etc... etc...

  RăspundețiȘtergere
 5. 5. În concluzie, în temeiul dispoziţiilor legilor invocate mai sus, pe baza dispozitivului hotărârii ÎCCJ şi potrivit prevederilor Legii 119/2010, considerăm că instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pot continua recalcularea pensiilor.

  6. Procesul de recalculare a pensiilor îşi are temeiul în Legea 119/2010 cu referire la Legea 19/2000, motiv pentru care suspendarea efectelor HG nr. 735/2010 nu este echivalentă cu constatarea ne-legalităţii normelor de fond privind recalcularea pensiilor, cuprinse în Legea 119/2010 cu referire la Legea 19/2000.

  7. Câtă vreme Legea 119/2010 este în vigoare, iar Curtea Constituţională a constatat conformitatea sa cu dispoziţiile Constituţiei prin decizia nr. 873/2010, considerăm că actul normativ trebuie să-şi producă efectele, iar suspendarea hotărârii Guvernului nu afectează aplicarea Legii.

  RăspundețiȘtergere
 6. 20:00 - 20:30
  __________
  Realitatea TV: nimic despre pensionarii militari!
  Nimic la STIRI despre ÎCCJ, sirea zilei de azi!
  A disparut interesul ????
  Spuneam eu ceva ... de acordul fin ... al manipulariii!

  RăspundețiȘtergere
 7. Dom' comisar SEF: nu ajunge cat ne-au umilit si ne-au terfelit peste tot? Mai vrei sa-si bata joc si azi si maine si poimaine?...
  Nu ti-e clar, tocmai dumitale, care ai pus poza cu "instelatii" de la ANMMMMR-ul ala de nu-i stiu nici numele, ca nu e de noi?...
  Nu mai trebuie sa fim bataia de joc a tuturor...
  Botul pe labe... coada intre picioare... si la cotet cu noi...
  Suntem niste potai raioase care nu facem decat sa ne lamentam ca demoazelele din dramoletele de alta data...

  RăspundețiȘtergere
 8. Domnilor,
  Cu multa surprindere constat ca din "analizele" noastre lipsesc date despre MAI, SRI, asociatiile cadrelor militare ale cadrelor militare in rezerva si retragere din aceste sisteme.
  Nu se spune mai nimic de Dl.ministru IGAS,Dl. director MAIOR, etc.
  Nu s-a exprimat deloc in media pina in prezent comunicatorul MAI ,lt.Marius MILITARU.
  Rezultatele la aceste ministere(institutii) sunt si mai dezastruoase, pina in prezent(max 10% din 60 000, 10% din 3000, etc)
  Care o fi cauza ?...

  RăspundețiȘtergere
 9. Unde sunt romanii ? Intreba Madalin Voicu .

  RăspundețiȘtergere
 10. Stefan cel Mare catre osteni-Pi cai ostenii mei
  n-avem cai Maria Ta!
  Atunci-pi currrand- tnt-atul

  RăspundețiȘtergere
 11. Trăim în lumi paralele!
  Una fiind cea a sedentarilor care stau lângă fusta nevestei, dar sunt viteji, nevoie mare, dorind schimbarea regimului de azi doar prin efortul lor de a mânui telecomanda.

  Alţii fac paradă de intenţia lor de a da în judecată statul. Uitând că şi camarazii de la Cluj, care au câştigat procesul, s-au pomenit în situaţia de a fi anunţaţi că, din luna februarie, vor primi pensia diminuată!
  Halal stat de drept!
  *
  România a intrat în faliment politic.

  O NOUĂ REPUBLICĂ
  http://www.ionpetrescu.ro/

  RăspundețiȘtergere
 12. Cum se traduce decizia ICCJ,
  potrivit specialistilor in drept ai HotNews:

  * Guvernul poate continua sa recalculeze pensiile pentru ca temeiul acestei recalculari este legea 119/2010, si nu HG 735/2010.
  * Ceea ce s-a retinut prin motivarea ICCJ este ca prin HG 735 s-ar adauga la legea 119 din 2010 obligatia ca oamenii sa formuleze ei cereri de recalculare si sa aduca ei acte doveditoare. La asta se refera aparenta de nelegalitate retinuta de Curte.
  * Ca urmare a deciziei ICCJ institutiile trebuie sa recalculeze ele, din oficiu, pensiile, pe baza actelor doveditoare pe care le au de la depunerea dosarelor de pensie, in baza carora s-a si stabilit initila pensia. Guvernul si ministerele trebuie sa faca toate operatiunie din oficiu, nu la cerere, si sa tina cont de actele depuse anterior sau sa faca demersuri pentru a obtine altele.

  RăspundețiȘtergere
 13. ... asa deci... revenim la scenariul expus anterior...
  Autoritatile NU MAI TREBUIE SA CEARA DOCUMENTELE de la pensionari... RECALCULEAZA din OFICIU!!!
  Cine se prinde ca a fost furat se duce in instanta, cine nu... ramane furat pe veci!!!
  Curat murdar...

  RăspundețiȘtergere
 14. Acuma se mai poate discuta inca doi ani pe o alta tema :se poate pune in aplicare o lege fara metodologia de aplicare ?

  RăspundețiȘtergere
 15. PAREREA MEA:
  Daca onor guvernantii aplica Legea 119/2010 din "oficiu", fara ca ADEVERINTELE sa "mai treaca si prin mana pensionarului fost militar",
  exista potential mari riscuri ca multi, foarte multi, sa piarda la pensie sume chiar importante, fara sa aiba habar!
  Intr-o asemenea varianta, care acum, cu motivarea ÎCCJ "la mana Guvernului", prinde contur 100%, cei care NU au cerut aceste ADEVERINTE, nu le-au vazut si analizat cu ochii si mintea lor, vor avea serioase motive sa regrete! Nici macar nu stiu ce si cat au pierdut! Daca nu este bun rationamentul, rog spuneti unde am gresit!
  Admin, V.Burcu
  P.S.: Rog opinii, puncte de vedere, argumente, nu atacuri la persoana, injurii la adresa comentatorilor! Noi nu avem vina si responsabilitatea nici a actului legislativ, nici a celui executiv!

  RăspundețiȘtergere
 16. D-LE BURCU , AVETI PERFECTA DREPTATE . DIN NEFERICIRE , FOARTE PUTINI PENSIONARI , VOR INTELEGE EFECTELE ACESTEI ACTIUNI. SI PROBABIL URMEAZA ALTE SURPRIZE .
  ESTE PUR SI SIMPU UN RAZBOI DE UZURA , IN CARE MULTI VOR CAPITULA .

  COSMIN

  RăspundețiȘtergere
 17. OK Admin comentariul postat este la obiect!
  Se trage perdeau pentru pensionari ca sa nu vada cat se fura din pensia lor.
  Cum ramane cu contestarea deciziilor?
  Se face la Comisiile de la ministere, cf HG 735, sau la instanta, cf L 119?... sau la amandoua simultan, avand in vedere ambiguitatea si punctele de vedere diferite ale partilor interesate?

  RăspundețiȘtergere
 18. akord75
  @admin
  sunt convins ca nu ati gresit,dar cred ca se impune o concluzie(este a unui antevorbitor nu a mea, ceea ce nu inseamna ca nu ar fi adevarata)

  FRATILOR!!-AM INFRANT!!

  RăspundețiȘtergere
 19. akord75

  Bine ,bine da'cum ramane cu tipetele si injuraturile de mai deunazi cand toti erau revoltati ca sunt chemati la CMZ sa li se dea adev.(erau pusi pe drumuri).mie imi convine ca le am asa ca am baza cu care pot muri cu ei de gat in justitie daca va fi cazul,ca deocamdata- ioc 'Decizia'
  va rog sa ma credeti am doi vecini pensionari respectiv MAI si SRI.Ei regreta ca nu au adev. pt ca nu pot verifica fie si modo grosso,datele de calcul

  RăspundețiȘtergere
 20. Cat costa o contestare in instanta a unei decizii de recalculare, care este procedura, cat dureaza si cum se abordeaza PRACTIC?
  Sunt multi batrani care nu au calcat in viata lor intr-o instanta sau care nu au avut niciodata de-a face cu justitia, avocati sau cu legea...

  RăspundețiȘtergere
 21. @Akord 75-boierii colega,invatati sa li se aduca coniacul sub nas pe tava aurita.Ei inca se mai cred pe vrema cand trompeteau ..sa mi se aduca si repede repede erau serviti. auzi tupeu-le cadea onoarea daca faceau un drum pana la cmz. ce conteaza acum ca vor avea altii de suferit si de pierdut! sa vina halba cu coniac,hac......sufletul nu vine nimic! imi cade onoare da tot ma duc pan la birtul din colt,asa de-al dracului tnt-atul

  RăspundețiȘtergere
 22. Zic si eu ,ca omul :
  -adeverintele ridicate dela CMJ/Z si pastate ca proba ,sunt zero taiat in cinci (nu gasesc tasta directa 0/5),pentru ca nu indeplinesc condtiile legii
  -daca le trimiteti ,sau nu ,si obtineti o pensie ,pardon ,o aia ...ce ne-or mai da astia ,mai mare in baza L119 ,ATUNCI PUTETI FI MULTUMITI un timp ,adica pina la urmatorul ,,atac miselesc ''
  -chiar ,,prizonieri'' ai propriului guvern find ,trebuie sa facem tot ce putem spre a le face viata grea si a ne intoarce la statutul de militar in rezerva si pensia de serviciu ;nu se exclude folosirea telecomenzii ,alianta cu soacra ,informarea celor fara acces rapid la noutati ,scandari de lozinci in punga ,...
  -deciziile emise incepind cu 28 dec.2010 pot fi contestate ca fiind iesite din termenul legal(daca sunt mai mari si nu le contestati probabil se va gasi sa se autosesizeze careva)

  RăspundețiȘtergere
 23. akord 75
  azi e sambata,poate va fac sa zambiti,macar un piculet

  Definitia frigului

  +20° - Grecii îmbracă puloverele (dacă şi le găsesc).
  +15° - Cei din Hawai pornesc caloriferele (dacă le au).
  +10° - Americanii tremură, ruşii seamănă porumb.
  +5°C - Îţi poţi vedea respiraţia. Maşinile italiene nu mai pornesc.Norvegienii fac o baie. Ruşii conduc cu geamurile deschise.
  0°C - Apa îngheaţă în America, în Rusia doar se întăreşte.
  -5°C - Maşinile franceze nu mai pornesc.
  -10° - Începi să plănuieşti o vacanţă în Australia .
  -15° - Pisica insistă să doarmă în patul tău. Norvegienii îmbracă puloverele.
  -18° - Primăria din New York porneşte caloriferele. Ruşii fac ultimul picnic din sezon.
  -20° - Maşinile americane nu mai pornesc. Cei din Alaska încep să poarte mâneci lungi.
  -25° - Maşinile germane nu mai pornesc. Cei din Hawai sunt morţi.
  -30° - Politicienii încep să discute despre cei fără locuinţe. Pisica preferă să doarmă în pijamaua ta.
  -35° - Prea frig pentru a mai gândi. Maşinile japoneze nu mai pornesc.
  -40° - Plănuieşti o baie fierbinte care să dureze două săptămâni.Maşinile suedeze nu mai pornesc.
  -42° - Transporturile sunt oprite în Europa. Ruşii mănâncă îngheţată pe stradă.
  -45° - Toţi grecii sunt morţi. Politicienii chiar încep să facă ceva pentru cei fără locuinţe.
  -50° - Genele încep să ţi se lipească atunci când clipeşti. În
  Alaska , oamenii îşi închid ferestrele de la baie.
  -60° - Urşii albi încep să migreze spre sud.
  -70° - Iadul îngheaţă.
  - 73° - Serviciile speciale finlandeze îl evacuează pe Moş Crăciun din Laponia. Ruşii poartă căciuli cu urechi.
  -80° - Avocaţii bagă mâinile în propriile buzunare.
  -114° - Alcoolul etilic îngheaţă. Ruşii nu sunt fericiţi.
  -273° - Zero absolut, mişcarea atomilor se opreşte. Ruşii poartă cizme.
  -295° - 90% din planetă e moartă. Echipa de fotbal a Rusiei devine campioană mondială.

  RăspundețiȘtergere
 24. @Tuturor celor care vor sa dea sfaturi juridice:
  Sa nu o luam pe urma unor semidocti in ale dreptului, care deseori au sfatuit prost si foarte pagubitor! Rog ca sfaturile juridice, punctual, sa fie date cu MAXIMA ATENTIE, cu competenta! Parerile politice, aprecierile injurioase, sau de natura ca "nu-mi convine mie ceva anume", nu se cos la dosar! Sunt oameni care au nevoie de AJUTOR, care iau de bun un sfat! Cine nu se pricepe, e de preferat sa taca! Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 25. @akord 75,
  Foarte bune! Unde dreak le-ai gasit? Am ras cu pofta! Am mai uitat de belele! Sa mai strecori si de astea, din cand in cand! Se merita!
  *****0°C - Apa îngheaţă în America, în Rusia doar se întăreşte.

  RăspundețiȘtergere
 26. akord75
  @puiac
  am citit si v-am inteles pdv
  Intrebarea ramane.preferati sa aveti adev.(asa gresite cum sant)sau NU??
  eu prefer sa le am tocmai,sau cu atat mai mult cu cat sunt gresite cu sau fara voie.Daca as fi fost convins ca armata are rigurozitate(macar cat avea pe vremea mea,fiti convins ca nu m-ar fi interesat.
  Cu celelalte puncte sunt de acord dar este un alt subiect .
  @TNT-ul
  sunt convins ca acolo la carciuma ai wireless si si esti cu ochii in laptop.Eu sunt tot la carciuma si are o barmanita un laptop sub fusta ca sunt cu ochii numai pe hard-ul ei.Poate imi da si un soft...ceva ca e buna cu draci Hac...hac

  RăspundețiȘtergere
 27. @admin
  am zis si io sa mai 'dezghet' atmosfera

  RăspundețiȘtergere
 28. Stelian P.
  22 ianuarie 2011, 10:51 Metodologia de aplicare este o exceptie nu o regula. In mod normal o lege trebuie sa fie clara, sa nu permita interpretari prea largi si sa nu ceara metodologii care (dupa cum se vede) pot fi contestate si considerate ilegale. Din pacate cei care fac legi nu prea banuiesc consecintele lor (sau le banuiesc si stiu bine ca un ministru care semneaza o metodologie e mai usor de convins cu un plic bine garnisit decit intreg parlamentul)si din cauza asta lasa loc de "metodologii".

  22 ianuarie 2011, 11:41 Rationamentul dvs. este corect. Un om care are adeverintele are o baza pe care poate calcula si el ce pensie urmeaza sa primeasca. Pe baza lor poate face o contestatie documentata pe cifre, cu argumente probate nu cu injuraturi si "convingeri" formate la TV.

  22 ianuarie 2011, 11:59 Contestarea deciziilor se face in primul rind la Comisia de contestatii si dupa primirea raspunsului, in instanta.

  22 ianuarie 2011, 12:12 Obligatia de a merge la CMJ este o prostie. Cei de la MAI nu cer asa ceva. La ei poti trimite cererea prin posta si raspunsul vine tot prin posta.

  22 ianuarie 2011, 12:25 Contestarea in instanta nu costa nimic. Din pacate oamenii care nu au studii juridice trebuie sa apeleze la un avocat si asta costa.

  22 ianuarie 2011, 13:02 Adeverintele nu sunt zero taiat caci sunt emise de o institutie a statului si ele constitutie probe in justitite.

  RăspundețiȘtergere
 29. akord75@admin
  Am si eu o sug gestie(scuze...hac)
  am prieteni(militari) care vor si si sa se blogareasca si ma-ntreaba de de-astea militare si eu le zic...MEHEDINTI Blog online - Open Access publishing si Plano 10 ca de alelalte nu le zic ca o sa-i umple unii de 'respect'(si ei ma-ntreaba ...ce-i aia)
  Pe scurt ;n-ati putea schimba numele site-lui sa fie mai suggestiv(scuze...hac) cum ar fi cu cuvinte cheie legate de domeniul militar.ar fi si mai usor de gasit pe Goaagle..hac
  Am zis n-am dat cu parul

  RăspundețiȘtergere
 30. Mail dela un ,,pretin''
  ,,Aduc multumirile mele tuturor acelora care mi-au trimis e-mail-uri in anul ce a trecut....... si , desigur le astept si in acest an, cu mare drag :

  Tin neaparat sa multumesc si aceluia care mi-a trimis unul despre rahatul de soarece amestecat in lipiciul plicurilor, pentru ca acum folosesc un prosop umed la fiecare plic pe care trebuie sa-l lipesc.
  De asemenea, acum frec cu peria partea superioara a fiecarei conserve pe care o deschid, din acelasi motiv.
  Nu mai am deloc economii, deoarece le-am donat toate unei fete bolnave (Penny Brown), care este pe patul de moarte intr-un spital pentru a 1.387.258 oara.
  Nu mai am de fapt nici un ban, dar situatia se va schimba odata ce voi primi fondul de $15.000 pe care Bill Gates/Microsoft si AOL mi-l vor trimite pentru ca am participat la programul lor special de e-mail-uri... sau de la functionarul superior al bancii din Nigeria care va imparti cu mine 7 milioane de dolari, pentru ca a descoperit ca sunt o ruda indepartata a unui client decedat fara testament.
  Nu-mi mai fac nici o problema legata de sufletul meu, pentru ca am 363.214 ingeri pazitori care vegheaza asupra mea, iar Sfanta Maica Tereza imi indeplineste orice dorinta.

  Nu mai folosesc deodorante cauzatoare de cancer, chiar daca miros ca un bivol in canicula.
  Va multumesc ca m-ati invatat ca rugaciunile mele vor primi raspuns daca dau mai departe e-mail-ul catre sapte dintre prietenii mei si daca-mi pun o dorinta in cinci minute.
  Datorita grijii pe care mi-o purtati nu mai beau Coca-Cola, deoarece dizolva depunerile din toaleta.
  Nu mai cumpar benzina fara sa am un prieten care sa-mi pazeasca masina, caci un criminal in serie mi se poate urca in orice moment, pe bancheta din spate, in timp ce eu alimentez.
  Nu mai ma duc la targuieli in marile magazine, deoarece cineva ma va paraliza cu un aftershave de proba si ma va jefui.
  Nu mai raspund la telefon, deoarece s-ar putea ca cineva sa ma puna sa apas pe o oarecare tasta, fapt pentru care voi primi o nota de plata pentru convorbiri cu Jamaica , Uganda , Singapore si Uzbekistan .
  Multumita voua, nu mai folosesc toaleta altuia, ci doar pe-a mea, deoarece un imens paianjen maro African poate sta ascuns sub colac, gata sa ma omoare instantaneu cu muscatura lui veninoasa.
  Si, multumita importantelor voastre sfaturi, nici prin cap nu mi-a mai trecut sa ridic o bancnota de 50 pe care am vazut-o in parcare, pentru ca probabil fusese plasata acolo de un maniac sexual care asteapta sub masina, sa ma traga de picioare.
  Daca nu trimiti acest e-mail la cel putin 144.000 de persoane in urmatoarele 70 de minute, un porumbel urias suferind de diaree va ateriza pe capul tau la 17.00 in dupa amiaza urmatoare, iar mustele de la 12 camile iti vor infecta spatele, dupa care iti va creste acolo o imensa cocoasa paroasa.

  Apropo... un cercetator sud-american, dupa studii indelungate, a descoperit ca oamenii cu un coeficient de inteligenta scazut si cu activitate sexuala rara, citesc e-mail-urile cu mana pe mouse.
  Nu te obosi s-o mai ridici acum... E prea tarziu!!! ''

  RăspundețiȘtergere
 31. akord75@stelian P
  multumesc pt lamuriri

  RăspundețiȘtergere
 32. akord75@puiac
  completare;tineti-va periuta de dinti in sufra.deoarece cand tragi apa la toaleta stropii sar la peste 1,8 metri in toate directiile(un cercetator 'britanic').
  In rest subscriu 100%

  RăspundețiȘtergere
 33. mhblogonline
  _____
  Este suficient sa tastezi in google, si ajungi unde trebuie!

  RăspundețiȘtergere
 34. ba .voi n-aveti treaba? daca vreti umor de toate categ. intrati(treaba voastra daca o faceti eu v-am spus) pe,, Blogul vecinilor de apartament psihopati"
  tnt-atul

  RăspundețiȘtergere
 35. @cAnuta
  Ce-ai vrea ,sa ajun profesor mai repede ca Nuta si ma stiuoriu de carte ca eMil ? E simbata ,ma mai si distrez .iAR LA NOAPTE MERG LA DISCO !

  RăspundețiȘtergere
 36. @Akord75-vezi ca am masina italiano. dac,mai faci bascalie ma vei face dusmanul tau personal si al tuturor care au SECOND hand-Germany- tnt-atul.
  a pornit si la -16 ai auzit?@puiak-vin si eu la disco .unde se tine pe pista din C.Turzi

  RăspundețiȘtergere
 37. @cAnuta
  Disco la tara. C.Turzii mult prea departe;MiG lipsa inspectie tehnica !

  RăspundețiȘtergere
 38. akord75

  @ano...
  da este suficient sa tastezi...mhblogonline da cine dreak se gandeste la asa ceva,cand cauta ceva.cum zicea un pretin de-al meu mare traficant de carne vie.. CAPISCI??.cica daca vrei sa fii destept e musai sa folosesti cuvantul,cica iti da prestanta(un ghiolban),ca in rest e vai de el si mama lui

  RăspundețiȘtergere
 39. apropo de ano...

  cica la barbati gaura aia care o stim cu totii se numeste=anus
  la femei cica s-ar numi=bonus
  a.o.d 75-acum sunt undercover

  RăspundețiȘtergere
 40. 16sh
  Da ,amindoi sunteti tari.Dati cu banul pntru locul unu !

  RăspundețiȘtergere
 41. @TNT-ul
  Prea le iei personal(dinspre parte mea poti sa le iei pe toate ca suntem destui aici).Ai vazut in filme ce eleganti sunt si isi cer scuze ca nu-i nimic personal(only business)dupa care POC una in sfecla.cred ca e Ok,da ai gasit wirelesu' lu'barmanita??

  RăspundețiȘtergere
 42. ptiu drace eu sunt akord75,uita-i bre ce sa fac;batranetile

  RăspundețiȘtergere
 43. # brancusi a scris:
  22 Ianuarie 2011 la 4:55 pm

  TE CRUCESTI CE CITESTI PE ACI.
  Ba ca unul ,s-a pensionat la 40 si ceva ,ba ca fura oprea ,boc ,ba cau nevoie de bani ,guvernantii,drumarii lui base.
  Tipilor de ce va mintiti ,a-ti fost in stare sa dati spaga numai sa PLECATI si mai si aveti tupeu jegos sa spuneti ca-ti fost mintii.
  Toti am trecut in rezerva si ne-am mandrit cu asta ,in special cu faptul ca pe langa pensie si fercat menta ne-am mai ales si cu o caruta de bani ,pe care un civil angajat nu-i face niciodata,eventual la 40 si ceva dea ani ,ia un credit din banca sa-si ia o casa pe care noi o aveam moka.
  Da ,dar BESTEPTI CUM SUNTEM ,i-am PRADAT REPEDE,parca eram lumpenii din mina,traiam pe picior mare CA UN DIRECTOR DE BANCA .
  s-au terminat cretarii si acuma e de vina x,poporul,guvernu ,c-am beut si kkt mild de lei nemunciti si nemeritati de fapt.
  CHIBITITI ,cat vreti ,DAR PT ABRUTI s-a terminat pomana.
  MUNCA AI UN IZVOR DE SANATATE.si de prosperitate.
  Unu ce si-a investit banii cu cap nu se apuca de injurat pe blog-uri ,ca nu le ajung banii de bautura si tzigarii.
  Vedeti tabelele ,publicate de mapn ,ARMATA ROSIE ,n-a avut atata amar de generali si colonei cati avem noi ,si nu-s toti.

  RăspundețiȘtergere
 44. 16sh???
  de ce nu mig- MK(Mikoian u Guriev=mig)

  RăspundețiȘtergere
 45. @anonim 16:40-cam asa e ca doar sunt patit(da mi-a placut)
  Da merci am citit nu-i nevoie sa dai copy/paste

  TNT-ule ajuta-ma ca ma omoara astia...hac(sau esti doar azotat de amoniu H2CL2NO4

  RăspundețiȘtergere
 46. Ma duc sa plang
  adminu'nu ma baga-n sama
  si i-am zis de sug gestii...hac.Ma gandeam ca iese d-un comision o tuica ceva....eu vreau sa-i dau click-uri si el nu vrea neam(click-uri)
  akord75

  RăspundețiȘtergere
 47. akord75

  NOTA: Va rugam sa folositi un limbaj decent in comentariile pe care le lasati. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii se vor sanctiona prin stergerea integrala a comentariului, sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Admin.
  http://mhblogonline.blogspot.com/, nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului. P.S.: Orice problema legata de postari-comentarii, va rog sa fie SESIZATA catre Admin.
  bai ce dreak am vrut sa vad daca merge si chiar merge Ha ha

  RăspundețiȘtergere
 48. akord75
  am fost in vizita pe la infomondomil si iar m-am enervat.Va doresc o zi cat se poate de buna
  cu respect

  RăspundețiȘtergere
 49. Lunetistul a scris:
  22 Ianuarie 2011 la 2:42 pm
  Să trăiţi bine!
  Şăfule, eu ţi-am fost slugă credincioasă, tu mi-ai fost hienă! M-ai trimis în agricultură în fiecare an pentru ca aceşti nemernici să aibă şi gura lor ce să mănânce. Tu n-ai putut participa pentru că ai avut un deces în familie: ţi-a murit porcu’. În fiecare an câte trei luni departe de familie şi pentru acest sacrificiu nu mi-ai dat nici un spor; simbolic ai fi putut să-mi adaugi la vechime una zi pentru fiecare an. M-ai felicitat pentru că mi-am îndeplinit planul şi pentru că nu am avut evenimente şi tu ţi-ai mai adăugat o stea. Era obligaţia mea de militar să adun recolta pe care civilu’ o fura?
  Şăfule, eu ţi-am fost slugă credincioasă, tu mi-ai fost hienă! M-ai trimis pe şantiere în fiecare an pentru popor si le-am făcut fabrici, chiar şi locuinţe să aibă şi capul lor unde să doarmă. Tu n-ai putut participa pentru că ai avut deces în familie: ţi-a murit porcu’. La întoarcere m-ai felicitat pentru că mi-am îndeplinit planul şi pentru că n-am avut evenimente şi tu ţi-ai mai adăugat o stea. Nu mi-ai pus o zi în plus la vechime. Era obligaţia mea de militar să construiesc?
  Şăfule, eu ţi-am fost slugă credincioasă, tu mi-ai fost hienă! M-ai trimis în mină pentru că ţara să aibă cărbune. Tu n-ai participat pentru că ai avut un deces în familie: ţi-a murit porcu’. La întoarcere m-ai felicitat pentru că mi-am îndeplinit planul şi pentru că n-am avut evenimente şi tu ţi-ai mai adăugat o stea. Nu mi-ai pus o zi în plus la vechime. Era obligaţia mea de militar să scot cărbune?
  Şăfule, eu ţi-am fost slugă credincioasă, tu mi-ai fost hienă! M-ai trimis la canal (de ce nu te-a dat mă-ta când erai mic?!) pentru a putea naviga marinerii lu’ peşte. La întoarcere m-ai felicitat pentru că mi-am îndeplinit planul şi pentru că n-am avut evenimente şi tu ţi-ai mai adăugat o stea. Nu mi-ai pus o zi în plus la vechime. Era obligaţia mea de militar să fac canale?
  Acum când ţi-a umblat la pensie, te-ai albit la faţă şi ai început sa urli. Este pentru prima data când sunt pe culmi, chiar pe culmea fericirii. Sunt bucuros că ai un deces în familie: ţi-a murit capra. “Sa moară capra vecinului” este un proverb; logic este să nu doreşti acest lucru şi nici să nu te bucuri. Eu sunt bucuros pentru că în sfârşit, chiar dacă doar pentru o lună, Şăfule, vezi şi tu ce inseamnă să trăieşti cu o pensie “nesimţită”: 1.185 lei!!!
  Să trăiţi bine… când compensatele costă 235 lei în fiecare lună!!!

  RăspundețiȘtergere
 50. akord75
  acu vin dela RTV ca doar sunt reclame.Am impresia ca palaria lu nea Dogaru e cam mare .....mult prea mare.
  akord75
  plus ca supraliciteaza.nu mai reprezinta 80 mii de rezervisti ci peste 150mii.Hmmmm

  RăspundețiȘtergere
 51. Basescu a inceput campania .
  Frica pazeste pepenii.
  Ce va face Boc? Va spune ca Basescu nu stie ce vorbeste? Sau va spune ca Basescu a incalcat principiul separarii puterilor in stat?

  RăspundețiȘtergere
 52. Este interesant cine si cum o va da la intors acuma. Oricum bine nu ne va fi . Indiferent cine va fi nevoit sa faca un pas inapoi,-daca il va face cineva- sa nu uitati ca vom plati inzecit acest pas.

  RăspundețiȘtergere
 53. Cred ca a inceput balamucul ,nu campania.Potrocalii sunt disparuti sau au un scurt curs pentru noua situatie.Cind apare vIsan feriti-va capetele.
  16sh(bAsescu sh ,bOc sh ,oPrea sh...; o tara de gunoaie)

  RăspundețiȘtergere
 54. Neacsule, asa specimen de om ca tine rar am mai vazut!!! Chiar nu ti-e rusine sau jena cand vii numai cu cobeli ca o sa vedem ca o sa ne-o traga, ca una ca alta???
  Mai taci naibii si vezi-ti de blogul tau, sau acolo nu te citeste nimeni si vrei sa te bagi in seama?

  RăspundețiȘtergere
 55. ATENTIE, ATENTIE, ATENTIE:
  _____ Nu va lasati dusi in ispita!
  Presedintele .... respecta decizia ICCJ !
  Guvernul ... respecta decizia ICCJ !
  Toata "lumea" ... respecta decizia ICCJ !
  PROBLEMA e ... de interpretare!
  Iar interpretarea, e lasata pe mana ... Guvernului!
  Legea 119/2010 este LEGE, este constitutionala, se aplica!
  Despre ce vorbeam noi? Ce aduce nou DECLARATIA Presedintelui?
  Doar pentru fraieri, ceva nou!
  Pentru ceilalti, suntem cum am mai spus! In noii parametrii,
  de aplicare a Legii 119/2010, betonata de MOTIVAREA ICCJ!
  BOC le va da o bere pentru sprijinul acordat!
  Belele vor fi si mai mari!
  Parerea mea!
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 56. @akord75 ,
  Ai glumit! Stii ca te respect, stii ca sunt atent si receptiv la PROPUNERI! Schimbarile de pana acum, in denumirea si adresa Bogului, au fost determinate de haituirea mea din partea unora, care m-au vazut "in fel si chip". Nu am facut-o nici de placere, nici pentru click-uri! O asemenea schimbare, a dus la pierderea regretabila a cca 1500 de vizitatori! AZI, i-am recastigat, aceeasi sau altii, oricum le multumesc tuturor! Nu pot sa-mi bat joc singur, acum, doar de dragul unei NOI DENUMIRI, de cei care STIU deja UNDE ne GASESC!
  Iar cei care cu adevarat AUD si VOR acest Blog, il gasesc ei!
  Personal, ii astept cu drag! Comunitatea noastra este libera, deschisa oricui doreste! Daca vom fi cu adevarat MULTI si FOARTE MULTI, vom deveni FORTA necesara, producerii unor schimbari! Iar de nu, nu! Ramanem o comunitate mica, inchisa!
  Admin, V.Burcu
  P.S.: Inca ceva! Cele cca 2000 de vizite pe zi, click-uri, dupa cum vedeti analizand Blogul, nu-mi aduc de niciunde nici macar 1 Ban/ 1 Cent! Munca este grea, dar o fac din placere, consider ca pot fi si eu util colegilor mei, macar prin ce ma stradui din rasputeri!

  RăspundețiȘtergere
 57. Vom regreta zilele cand eram chemati la cmz sa ne luam in primire adeverintele de salariyare. Vom umbla dupa ele luni de zile si ni se va raspunde ca nu se poate pentru ca e impotriva hotararii ICCJ. Ni se vor calcula pensiile dupa ureche si nu vom avea cum sa verificam daca sunt corecte sau nu .
  Hotararea ICCJ nu anuleaya si suspenda Legea 119 , nici 623 ci doar HG 739 si poate chiar doar art 2,6. 10 , adica obligatia naostra de a cere recalcularea. Si cu asta basta . Recalcularea merge mai departe. NU VA BUCURATI OAMENI BUNI, PUNETI MANA SI GANDITITI, CA NU DOARE .

  RăspundețiȘtergere
 58. akord75-pt un prieten;cateva consideratii
  Nu ma obosesc sa-ti raspund.
  In alta ordine de idei
  Apropo;sper ca nu te superi daca nu-l pup in fund pe dogaru(cum de altfel nici pe altii,chiar pe nimeni ca inca mai am coloana vertebrala si nu plastilina0da am o intrebare;tocmai am vazut emisiunea de pe RTV si sincer NU mi-a placut cum dogaru intrerupea discutia tot timpul indiferent cine vorbea,mai pe scurt se baga in seama.In limbaj popular se numeste proasta crestere si lipsa de educatie.In limbaj psiho se numeste paranoia si complex de inferioritate cu tendinte schizoide.Pe bune ca n-am nimic cu omu’ nu ma intereseaza da parca e depasit de situatie si incearca sa tina capul la suprafata prin orice metode.De frizura nu mai zic nimic;e pensionar ,dreptu’lui dar cand ii reprezi9nta pe militari cu chica netesalata ce pot sa creada CIVILII,-ca parerea mea e deja formata.Eu am inceput cu LMDC el a inceput cu BOB al PCR si ziarist la Scanteia impreuna cu Pricina.Au ajuns sa ne(sa va ) conduca activistii de partid.Daca vrei mai multe amanunta iti stau la dispozitie cu adevarul gol golut din arhivele ziarului Scanteia si Pentru patrie-sapa si le vei gasi pe net.in rest ce sa mai spun ca mi-e cam scarba.Defilati in continuare dar nu stiti sa va alegeti conducatorii.Apropo tu stii ca esti de la SCMD …CINE CAND CUM a fost ales fuhrerul.ca este fondator stie toata lumea ,nu te obosi sa explici;dar trebuiau sa fie de mult alegeri care n-au mai avut loc.Ptiu drace ce seamana cu PDL-ul;aceleasi apucaturi ,alti oameni

  RăspundețiȘtergere
 59. akord75@Neacsu
  adica vrei sa spui ca nu ti-ai luat inca adeverintele???
  Pai asta am spus eu vre-o 6-7 ore mai inainte>vezi... daca vb. prea mult la telefon!.Uite ce patesti!.Mai ai baterie??ca ti-o incarca TNT-ul mintenas
  citez din Neacsu
  la orele 22;53
  NU VA BUCURATI OAMENI BUNI, PUNETI MANA SI GANDITITI, CA NU DOARE.

  Pai la ora asta te apucasi sa gandesti.Tarziu ,foarte tarziu

  RăspundețiȘtergere
 60. akord75@admin
  De regula oamenii normali(ca sa nu zic mai mult)stiu sa faca diferenta intre gluma si vb.serioasa,asa ca aveti dreptate

  RăspundețiȘtergere
 61. akord75@acelasi prieten
  nu ma iau dupa frizura dar aceasta vorbeste de la sine despre OM
  1.Acum toata lumea vb. de taloane.Cum ramane cu DEMNITATEA SI ONOAREA MILITARA.PANA LA URMA TOTUL SE REDUCE LA BANI,sau ma insel.Nu-mi place duplicitatea!!Daca ai avea curiozitatea, ai sa vezi cat timp a fost dogaru militar si cat timp din vaiata a fost civil(si unde),si de aici ai sa-ti dai seama ca interesul poarta fesul=pensie pana in dec./pensie actuala pb.mult mai mica dar compenseaza cu cotizatiile,hai sa fim cinstiti.In nici-un caz n-a avut 20ani gr.spec.ca mine.Astat la ‘protocoale’ cu sefii de M.U.si BoB partid el fiind din partea PCR(forta politica conducatoare)dar tu esti prea tanar sa stii amanuntele astea(scuze -nu este o ofensa ref.la tinerete-dar viata merge inainte si oamenii uita din pacate)
  Ca sa fiu rautacios;Am baut destul la viata mea,dar uita-te si la moaca lui-
  ce-ti spune??
  si dincolo de vorbe(care pot fi masluite),ca un cercetas ce te afli,trebuie sa vezi aspectul,comportamentul,si mai ales ‘limbajul corpului’care sunt dincolo de vorbe

  RăspundețiȘtergere
 62. @akord75,
  Problema este mult mai grava. Nimeni nu vrea sa observe un lucru banal, care spune totul: Dogaru s-a autoales pe multi ani, in fruntea bucatelor. Cand il vor da jos, nu conteaza. Si-a rezolvat "problemele generate de criza", a avut banii necesari taman cand era mai mare nevoie. In rest, FERICE DE CEI SARACI CU DUHUL!

  RăspundețiȘtergere
 63. La ora asta, tot suntem singuri;
  Ma risc la un pariu: pe seama celor multi, dar saraci cu duhul, pariez ca in 2012, la alegerile locale + parlamentare, isi va negocia "excelnt" interesele personale si de grup!? Cand e vorba de binele lui, se orienteaza perfect! Mai vorbim, dar sa tineti minte.

  RăspundețiȘtergere
 64. "Purtătorul de cuvânt al instanţei supreme, magistratul Georgeta Barbălată, a explicat pentru cei care, după ce au lecturat motivarea dată publicităţii, nu au înţeles ce se întâmplă. Mesajele pe înţelesul tuturor sunt următoarele:
  1 ) Da, HG a fost suspendată până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cererii de anulare a acestui act administrativ cu caracter normativ.
  2) Da, suspendarea este valabilă pentru toţi destinatarii HG 735/2010 şi nu doar pentru părţile din dosar. Această suspendare a intervenit de la lege, din 23 noiembrie 2010, când Curtea de Apel Cluj a dispus anularea unor articole din HG735/2010. Pentru că aşa prevede art. 15 alineatul 4 din Legea contenciosului administrativ. Cu alte cuvinte, la momentul în care instanţa supremă a fost investită să judece recursul Guvernului împotriva sentinţei de suspendare date de Curtea de Apel Cluj, la 28 septembrie 2010 HG era deja suspendată de drept. Instanţa supremă n-a făcut decât să constate acest lucru. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat că atunci cand s-a pronţat anularea de la Cluj, a intervenit prelungirea suspendării până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cererii de anulare. În momentul de faţă instanţa supremă nu a pronunţat o hotărâre irevocabilă cu privire la anulare. Recursul e pe drum. Suspendarea ca măsură provizorie operează "ope legis” (de la lege). Recursul pe care s-a pronunţat instanţa nu mai are obiect.
  3) Da, continuă recalcularea pensiilor deoarece Legea 119/2010 privind recalcularea pensiilor militarilor este încă în vigoare şi produce efecte, nefiind suspendate decât normele metodologice de aplicare a acesteia (HG 735/2010) "

  http://www.jurnalul.ro/stiri/observator/taierea-pensiilor-militarilor-ilegala-565664.html

  RăspundețiȘtergere
 65. Cati bani ies ilegal din Romania in fiecare an​ ???
  _____
  Fluxurile financiare ilicite din Romania catre alte tari (paradisuri fiscale, banci elvetiene samd ) plaseaza tara noastra pe locul 34 in lume, cu o medie anuala de 3,6 miliarde de dolari “scapati” in afara tarii, arata un raport anual pe aceasta tema publicat de think thankul american Global Financial Integrity !!!
  ____
  Ma carele esti ala?? Carele scoti banii afara???
  Pensionarule, te-am prins! TU, tu esti ala!

  RăspundețiȘtergere
 66. Ultimatum dat Guvernului. Pensionarii militari vor protesta în Piața Victoriei până la demisia lui Boc | CITESTE ULTIMATUMUL.

  Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate au emis un ultimatum la adresa premierului Boc și a miniștrilor Gabriel Oprea, Traian Igaș, Ioan Botiș, Cătălin Predoiu și Gheorghe Ialomițianu, precum și a directorului SRI, George Maior.

  Prin acest ultimatum, SCMD îi somează pe guvernanți să înceteze imediat procedurile de aplicare retroactivă a Legilor 119 și 263/2010, precum și să anuleze HG 735/2010.
  ..................
  Contactat telefonic, colonelul Mircea Dogaru, președintele SCMD ne-a declarat că „dacă Puterea și Opoziția se joacă de-a demiterea lui Emil Boc, ținând cont de faptul că acesta de multe ori a vrut să renunțe și nu a fost lăsat, îi ajutăm noi și îl demitem”. În acest sens, Mircea Dogaru a precizat că, pe 1 martie, cadrele militare afectate de recalcularea pensiilor vor protesta în fața Guvernului și ”nu vor părăsi Piața Victoriei până ce Emil Boc nu va demisiona”.

  CITESTE AICI ULTIMATUMUL DAT GUVERNULUI
  Marșul de Ziua Unirii

  Până la anunțatul miting din 1 martie, Reprezentanții SCMD au anunţat că pe 24 ianuarie vor avea loc în Bucureşti şi în toate oraşele reşedinţă de judeţ numeroase acțiuni de protest. "În reşedintele de judeţ participanţii se vor strânge în faţa prefecturii şi vor depune două somaţii către preşedinte şi către Guvern", se arată într-un anunţ postat pe site-ul sindicatului.

  La Bucureşti, va avea loc un marş pornind din Piaţa Revoluţiei la ora 10.00, după întoarcerea delegaţiei care va fi trimisă cu listele cuprinzând toţi membrii SCMD, având ca obiective sediile MAI, SRI, MApN. Marşul se va încheia în faţa Academiei Militare, după întoarcerea delegaţiei pe care SCMD o va trimite la Cotroceni.
  http://www.puterea.ro/news14866/Ultimatum-dat-Guvernului-Pensionarii-militari-vor-protesta-in-Piața-Victoriei-pana-la-demisia-lui-Boc---CITESTE-ULTIMATUMUL.htm

  RăspundețiȘtergere
 67. MAI: Hotărârea ICCJ produce efecte doar pentru cei care au formulat reclamaţii.

  Hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) produce efecte doar pentru persoanele care au formulat reclamaţii, fiind vorba despre admiterea unor cereri de suspendare a recalculării pensiilor, precizează, vineri, Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI).

  Comunicatorul MAI, Marius Militaru, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, că decizia ICCJ nu are efecte generale, ci doar pentru pensionarii din minister care au formulat reclamaţii în instanţă.

  "În ceea ce priveşte MAI, în situaţia admiterii unor cereri, structurile competente vor dispune de îndată măsuri de informare şi de punere în aplicare a deciziei la Casa de Pensii a MAI", a mai spus Marius Militaru.

  RăspundețiȘtergere
 68. SCANDAL de SCANDAL:
  S-au jucat cu focul, iar acum nu-l pot stinge!
  ______
  Marian DUMITRESCU : Sunt. Col Dumitrescu Marian. Sunt consternat de amploarea reactiei nedorite a mesajului trimis de mine care nu continea decat indemnul de mobilizare in lupta sindicala prin iesirea in strada. Nebunia care i-a apucat pe unii de a pune in seama mea si a dl.Gl. Mandru M. un plan diabolic de reactie tipic militara cu detalii demne de mintea unui nebun nu face bine deloc miscarii sindicale. Acuz conducerea ziarului Cotidianul de folosire abuziva a numelui meu in tampenia asta mediatica prin punerea in responsabilitatea noastra a unui plan de masuri la care nici nu am visat si nici nu am gandit. Rog conducerea ziarului sa faca public cine a transmis aceste masuri aberante care pot transforma actiunea sindicala in actiuni cu caracter terorist sau de subminare a puterii de stat. De asemenea somez conducerea ziarului de a face precizarile necesare privind originea sau autorul acestor detalii ale planului pentru a nu fi puse in responsabilitatea mea si a generalului Mandru Mircea iar acesta sau aceia care au debitat acest scenariu stupid sa fie trasi la raspundere.

  Solidaritate si unitate sindicala
  Mandru Ovidiu Mircea : Sunt gen de bg(r) Mandru Ovidiu si am avut azi, spre totala mea consternare si indignare , neplacuta surpriza sa constat, care a fost motivul pentru care la Ralitatea Tv, in Ora de Foc, sau facut niste afir*editat* referitoare la aberantul si iresponsabilul \'Plan Operativ\" care mi se atribuie mie si colegului Col Dumitrescu Marian. Noi nu am facut decat un schimb de E-mailuri in care adresam un apel colegilor nostrii sindicalisti sa stranga randurile si sa ne mobilizam cat mai multi, pentru participarea la proteste, inclusiv in stradă, organizate de SCMD .Numai un nebun putea sa posteze pe internet o asemenea aberatie de plan. De aceea, cel care a facut-o intenţionat, ne-a atribuit-o noua, ca sa-i dea probabil greutate mai mare la impact, facand rau imaginii noastre si tuturor rezervistilor militari .In acelasi timp acuz conducerea ziarului Cotidianul si pe redactorul care a permis mistificarea aceasta grosolana, postandu-ne in fruntea unei aberatii specifice numai clientilor spitalelor de psihiatrie beneficiar sau beneficiari a unui diagnostic incurabil. Apreciz că, prin folosirea numelor noastre ne-a adus atât nouă cât şi familiilor noastre grave prejudicii de imagine. Nu în cele din urmă acest demers dement afectează grav marea masă a pensionarilor militari si nu in ultimul rand SCMD.
  http://www.cotidianul.ro/135127-Apel-pentru-mobilizarea-generala-a-rezervistilor

  RăspundețiȘtergere
 69. Un General si un Colonel,
  Doi idioti care "plang" acum prin COTIDIANUL, acuza aiurea pe Nistorescu si ne fac de ras pe toti. Iata ce publicau si "aici":
  _____
  Apel pentru mobilizarea generală a rezerviştilor
  Publicat de Ion Coja in Textele altora pe 19.01.2011 | 8 comentarii
  ......
  Gen de bg (r)Mandru Ovidiu Mircea
  Domnilor camarazi,
  Urmare a situaţiei create prin atitudinea criminală a guvernanţilor portocalii privind pensiile militare, vă adresez rugămintea ca, pe lângă demersurile juridice, să se ia în calcul şi o mobilizare generală a tuturor filialelor şi simpatizanţilor pentru o mare demonstraţie de protest care să se desfăşoare în Bucureşti în maximum 30 de zile. ........ bla, bla, bla .....
  ..............
  Col. (r) Marian DUMITRESCU
  REACŢIA NOASTRĂ RAPIDĂ trebuie :
  - să fie concepută ca o operaţie strategică,
  - să fie bine organizată şi concertată, ...... bla, bla, bla .....
  ................
  În situaţia că viziunea de mai sus întruneşte sufragiile, sunt gata să-mi pun la dispoziţie experienţa şi priceperea. Având în vedere gradul de ocupare al CD, consider nimerit ca observaţiile şi sugestiile dumneavoastră să-mi fie transmise mie, să le centralizez şi inaintez către CD în termen de – să zicem – 3 zile, respectiv, până miercuri, la prânz.
  ________________
  Apropo de .... balamuc!
  Cine e bun de trimis acolo? Cine se face vinovat de punerea in circulatie a unor asemenea aberatii?
  Abia acum, dupa ce s-au inflamat TV-urile, presa centrala, si-au dat seama cat de IDIOTI pot fi si unde pot ajunge cu instigarile stapanului feudei ???? Pacat, mai ales ca smiorcaiala de acum scoate in evidenta si lipsa TOTALA de onoare! Nu recunosc ca TEXTUL le apartine! Iata, DOVADA scrisa si publicata, in 19 ianuarie 2011, poate fi citita si aici. Interesant, este si faptul ca AICI nu au gasit de cuviinta sa conteste, sa-l acuze pe prof.Ion Coja!

  "Apel pentru mobilizarea generală a rezerviştilor"
  Publicat de Ion Coja
  http://www.ioncoja.ro/2011/01/apel-pentru-mobilizarea-generala-a-rezervistilor/

  RăspundețiȘtergere
 70. Culpa ori prostie:
  Supararea celor doi, CAUZA, e spusa negru pe alb de don gheneral: pentru ca "la Ralitatea Tv, in Ora de Foc, sau facut niste afir*editat* referitoare la aberantul si iresponsabilul \'Plan Operativ\" care mi se atribuie mie si colegului Col Dumitrescu Marian." (....) Eheeee...... daca-i lauda si pe ei Realitatea TV ....
  Sau mai stii ... le-a soptit cineva .... s-o lase dracului de treaba, sa nu mai faca pe Robin Hood de Dambovita! Urata treaba, oricum ai da-o sau ai lua-o !!!

  RăspundețiȘtergere
 71. akord75
  mie chiar imi place de cei doi fraieri de mai sus
  fac 'Planuri Operative,Strategice,Tactice,de mobilizare' intr-un ungher din casa in timp ce pasarelele zboara in cerc in jurul capetelor lor,ciripind zglobiu.Ma apuc si eu sa fac niste 'planuri' da sa vad cum ii conving pe nevasta-mea si pe fiu-meu sa le execute ca planuri am cacalau dar n-am 'trupe'
  Halatuuu!!!...halatuu!!...cat costa halatuu!!

  RăspundețiȘtergere
 72. Cu adevarat don"Neacsu a inceput sa gandeasca. cam tarliu ,e adevarat,dar totusi trebuie apreciat(pana acum doar vorbea la telefon)-tnt-atul

  RăspundețiȘtergere
 73. @azotat de amoniu+benzina
  incarca-i bateria!!

  RăspundețiȘtergere
 74. TNT,
  Esti in eroare grava! Nu Neacsu ne face de rasul lumii! Nu din cauza lui Neacsu vom fi pusi la zidul infamiei definitiv! Gandeste-te un pic si apoi spune ce crezi vis-a-vis de tembelii care ne arunca in gura lupului, dau munitie celor care ne vor executa in piata publica!
  Pentru a fi mai convingator, intreaba si pe Cezar, Puiac altii de pe aici si nu numai! Ia citeste tu un pic ce se mai scrie despre noi, pensionarii militari, mai ales in subsolul articolelor "planurilor" celor doi omuleti cu creier cat nuca!

  RăspundețiȘtergere
 75. EHEHEEEE! vorba cuiva- cunoaste baiatul problema(mi-a spus frate-miu_) mai demult.dar ce vrei ,daca ceilalti tac ca porcul in papusoi.probabil ca mai este loc de laturi pe teasta noastra,asa ca sa stea ..cuminti.!!!!???azot. de amoniu +rumegus+Ulei +motorina + un pic de trinitrotoluen=tnt-atul

  RăspundețiȘtergere
 76. Îl cunosc personal pe col.Dumitrescu Marian. Din start ţin să precizez că nu-l pot acuza decât de grandomanie. Un tip căruia îi place să fie „băgat în seamă” şi numai atât. Restul ce-a apărut în presă ţine de reclamă, ratingul gazetelor şi caracterul împuţit al românului care l-a trădat din cine ştie ce considerente. Gândiţi-vă că tot unul de-al nostru i-a vândut presei, aşa că ce mai este de comentat? Dar aşa suntem noi e mult mai simplu să te ascunzi în spatele unei tastaturi şi să-ţi dai cu părerea pe chestii pe care le stăpâneşti mai mult sau mai puţin, decât să te implici în rezolvarea lor. Dacă pe acest blog ar apare cine ştie ce năzdrăvănie cum mai apare din când în când pe Info mondo, atunci fiţi convinşi că s-ar găsi o coadă de topor care să „ne dea legaţi” presei sau altui „organ”.
  Şi până la urma urmei, dacă ar fi fost aşa cum scriu gazetele noi oare ce-am fi făcut?

  RăspundețiȘtergere
 77. Asta nu e numai GRANDOMAN, este si PROST de bubuie!
  Cat de rotund se da (cocos e putin spus), plin de expertiza, ce mai ... iar acum ... spumega, face valuri ... ca proasta'n ... targ!
  Citez:
  "Supun atenţiei CD şi filialelor (Bcc) - urmând ca după analiză şi decizie să o transmitem şi nesindicaliştilor şi activilor din SAN - această schiţă de acţiune, cu rugămintea de a analiza, a exprima punctele de vedere şi a veni cu propuneri pertinente pentru elaborarea unui Plan de Operaţie - dacă se poate - desăvârşit.

  În situaţia că viziunea de mai sus întruneşte sufragiile, sunt gata să-mi pun la dispoziţie experienţa şi priceperea. Având în vedere gradul de ocupare al CD, consider nimerit ca observaţiile şi sugestiile dumneavoastră să-mi fie transmise mie, să le centralizez şi inaintez către CD în termen de - să zicem - 3 zile, respectiv, până miercuri, la prânz. (...) Col. (r) Marian DUMITRESCU

  http://www.cotidianul.ro/135127-Apel-pentru-mobilizarea-generala-a-rezervistilor
  ________
  QED !

  RăspundețiȘtergere
 78. Având în vedere gradul de ocupare al CD, consider nimerit ca observaţiile şi sugestiile dumneavoastră să-mi fie transmise mie, să le centralizez şi inaintez către CD în termen de - să zicem - 3 zile, respectiv, până miercuri, la prânz. (...)
  Col. (r) Marian DUMITRESCU
  ______________
  Astia erau toti pe mana ????
  Pai de cand a aparut ABERATIA pe net - 18 ianuarie , cu o zi inaite de "miercuri/3zile", CD nu a dat niciun KOMUNIKAT?
  Asta inseamna ca TOTI sunt numai buni ... de legat!
  Balaceanca scrie pe ei!

  RăspundețiȘtergere
 79. Nu fi rau!
  CD avea alta treaba! CD instiga si el la prostii, in felul sau!
  Mai pe la televiziuni, mai pe net, mai pe la "tricolorul lu'Vadim"!
  Ma apuca si pe mine damblaua, cand vad cine a ajuns sa vorbeasca in numele militarilor, pensionarilor militari, ARMATEI ROMANE!

  RăspundețiȘtergere
 80. @ cele de mai sus referitor la planuri operative,mobolizare rezervisti etc
  Chiar nu vedeti ca este o perfecta 'limba de lemn' similara cu 'maretele infaptuiri' si 'viitorul luminos'etc etc
  akord75

  RăspundețiȘtergere
 81. Ia lăsaţi prostiile şi citiţi voi de-acilea:
  http://www.cotidianul.ro/images/bancaz/R%20la%2022%2002%20Marian%20V%20741%20.pdf
  Când s-a minţit,acum 1 an sau de curând?
  Ce face ca procesul actual de recalculare a pensiilor să fie cel corect având în vedere imposibilitatea reconstituirii în totalitate a veniturilor şi timpul insuficient avut la dispoziţie?

  RăspundețiȘtergere
 82. @Anonim 13:10,
  Un proverb înţelept spune : ,,Nu te certa cu prostul că oamenii pot sa nu observe diferenţa!“ - deci nu intram in polemica! Dar, atentie, nici nu incerca sa ne aburesti cu SUBIECTE ... altele, rasuflate, pe care noi le stim demult! Tu daca acum le descoperi, este doar problema tartacutei tale, gradului tau de intelegere!

  RăspundețiȘtergere
 83. A:13:16
  Cata dreptate ai asa cum spui chiar tu. Daca taceai filozof rămâneai!

  RăspundețiȘtergere
 84. Adrian Nastase, Theodor Stolojan si Traian Basescu naufragiaza pe o insula pustie.
  Aflati pe plaja, Nastase se erijeaza in conducator al grupului si le propune sa o ia toti trei pe alta parte ca sa poata sa isi creasca sansele de a gasi resurse pt supravietuire. Zis si facut, se despart.
  Nastase merge ce merge prin padure, cauta, ciuleste urechile, dar degeaba! Nici urma de ceva comestibil, cat de cat…
  Intr-un final, ajunge intr-un luminis in care Basescu tocmai isi facea un gratar! Fericit, se duce la el si il imbratiseaza!
  - Bravo, Basescule! Mai Traiane, eu intotdeauna te-am admirat. Stii sa te descurci in orice situatie, se vede ca ai fost marinar… ce mai, esti tare! Auzi, intre noi fie vorba, mie Stolojan asta nu mi-a placut niciodata!
  La care Basescu, sec:
  - Nu-ti place, nu mananci!

  RăspundețiȘtergere
 85. Itic vroia neaparat sa il intalneasca pe Papa. Si ii tot scria el, ii scria, Papa nimic, nu ii acorda atentie. Si trec asa 30 de ani, pana cand intro-o zi, Papa face o vizita in Israel. Toate bune si frumoase, se intalneste Papa cu Primul-Ministru, discuta, pun la cale, etc. La un moment dat, Primul-Minstru zice:
  - Excelenta Voastra, inainte de a pleca, as avea o rugaminte!
  - Te ascult, spuse Papa
  - Stiti, avem aici in Israel pe unul Itic, de 30 de ani va scrie in fiecare zi o scrisoare, va roaga sa-l primiti in audienta si de fiecare data l-ati refuzat. In spiritul cresitinatatii, n-ati vrea, daca tot sunteti aici, sa-l primiti, sa vedeti ce vrea, e pacat, de 30 de ani vrea sa va vorbeasca, va rog eu frumos, doar 5 minute!
  - Bine, bine, zice Papa, sa vina la mine! Vine Itic, saruta mana Papei si-i zice:
  - Stiti, eu de 30 de ani vreau sa va intalnesc, am o problema si as vrea sa ma ajutati.
  - Spune Itic!
  - Stiti, eu am un restaurant. Mare, frumos, mancare buna, bautura buna, ieftin, toata lumea vine sa manance la mine.
  - Bravo Itic, esti un spirit intreprinzator!
  - Da, dar eu am restaurantul de la tatal meu
  - Foarte frumos, ai preluat afacerea, ai dezvoltat-o...
  - Da, dar tatal meu il avea de la tatal lui
  - Bine Itic, inteleg, a fost o afacere in familie, ati muncit din greu...
  - Da, dar tatal tatalui meu il avea de la tatal lui
  - Itic, am inteles, comertul este o trasatura a familiei, foarte frumos!
  - Da, dar si tatal tatalui tatalui meu il avea de la tatal lui...
  - Itic, ma exasperezi, nu inteleg, unde vrei sa ma duci, pe vremea lui Hristos?
  - Exact, vedeti, ati inteles, e vorba despre Cina Cea de Taina... a ramas neplatita...

  RăspundețiȘtergere
 86. Camarazii din Severin care doresc sa se alature protestelor Filialei Mehedinti a SCMD o pot face maine 24.01.2011 la orele 09.00 in fata prefecturii.

  RăspundețiȘtergere
 87. Gladinita 66 si fetitele de la PH pot sa vina?

  RăspundețiȘtergere
 88. Cezare, băsecu a zis la întâlnirea de la 3 coceni de azi că trebuie să i-o dai înapoi, aia babana pe care ai primit-o, pensia.

  RăspundețiȘtergere
 89. @anonim 19.45 tu poti sa stai acasa, nu uita sa te uiti la stiri sa vezi ce au facut cei care au protestat ca poate ai si tu vreun folos de pe urma protestului lor.

  RăspundețiȘtergere
 90. Basescule tocmai ti-ai semnat sentinta! Boule cum rămâne cu deciziile de pensie? Adică cine-a luat a luat chiar dacă mai putin şi nu din vina lor...Uite cine vorbeşte de cinste! Basescule eşti ruşinea naţiei, derbedeule!

  RăspundețiȘtergere
 91. Priviti si va minunati, am ajuns si milogi cu mana intinsa catre statul roman. Ne meritam soarta.

  RăspundețiȘtergere
 92. Fiţi atenţi ce ordinar este Băsescu, asmute subofiţerii împotriva ofiţerilor.

  RăspundețiȘtergere
 93. BASESCU are dreptate,
  Basescu a castigat! SCMD, adio!

  RăspundețiȘtergere
 94. ATENTIE,
  Nu plangeti pe umerii unor Generali si Colonei,
  care nu-si meritau pensiile! Non-valorile, trebuie puse la locul lor!

  RăspundețiȘtergere
 95. Vina va apartine, va placut cartea, suportati consecintele.

  RăspundețiȘtergere
 96. Problema este alta, asta este parerea lui Basescu despre armata si militari in general, atata pretuire are pentru noi, se sterge cu noi undeva, ca suntem ofiteri sau subofiteri.

  RăspundețiȘtergere
 97. Pai ,daca erati ospetari ,ca sCLiPuriciu' filfiicios...

  RăspundețiȘtergere
 98. Cezare dă banii omule n-auzişi ce zîse chioru?

  RăspundețiȘtergere
 99. miercuri, 19 ianuarie 2011;
  Felicitari, Domnule Basescu!
  Ieri, ati reusit sa dati inca o lovitura, de mare maestru!
  De ce imi era frica, nu am scapat! Ne meritam soarta,
  conducatorii pe care ii avem! Inca o data, felicitari!
  Am scris despre asta. Urmeaza ... urmatoarea...!
  Lovitura! Poate chiar ... ultima!
  http://mhblogonline.blogspot.com/2011/01/basescu-ne-ciuruit-definitiv.html
  _________________
  Si ai avut dreptate, Admin!
  S-a intamplat azi!
  Basescu a castigat!
  Majoritatea pensionarilor militari, au castigat!
  Pensiile vor fi marite! Pensiile sunt meritate!
  Si Oprea a castigat! Mamaaa, ce ma bucur!
  D&P lupta, si dai, si lupta ... Ha, ha, ha ...
  I-am ciuruit! Ha, ha, ha ....

  RăspundețiȘtergere
 100. Preluare Infomondo:
  "Nicolae Durac a scris:
  24 Ianuarie 2011 la 12:27 am

  Continuarea calculului pensiilor militare contravine Legii 263/2011 intrată în vigoare de la 01 ianuarie 2011

  De la 01 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Legea 263/2010 care abrogă, la art. 196 lit.a, Legea 19/2000 şi precizează la litera s, că se abrogă „ orice alte dispozitii contrare prezentei legi”.
  Legea 119 prevede clar că activitatea de recalculare a pensiilor militare se încheie la 31 decembrie 2010
  Ministerul apărării nu a cerut o prelungire, ca urmare, începând cu 01 ianuarie 2011, Legea 119 va intra sub incidenţa prevederilor Legii 263/2010 şi, deci, cum poate continua să aplice prevederile unei legi abrogate, recte legea 19/2000.
  Dacă în Legea 119/2010 se prevede noţiunea de pensionar militar, în Legea 263/2010 această categorie nu se găseşte, existând doar două categorii de militari prevăzuţi a intra în sistemul de asigurări sociale conform principiului contrubutivităţii, astfel :
  „Art.6
  (1) In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
  I. c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
  V. cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii; „
  Este logic faptul că militarii pensionari, nu se pot încadra la litera c.
  De asemenea nu pot să fie încadraţi nici la punctul V, întrucât art. 2 litera h) din aceeaşi Lege 263/2010 prevede“principiul imprescriptibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie”
  Introducerea militarilor la art. 6 punctul V, echivalează cu prescrierea dreptului la pensie şi încadrarea la ajutor lunar ce se asigură din bugetul de stat, ceea ce înseamnă un abuz fără precedent, înseamnă adăugare la lege.
  Ca urmare, începând cu 01 ianuarie 2011, Legea 119 nu mai poate să fie aplicată aşa cum a fost promulgată.
  Col. Rz. Nicolae Durac"

  RăspundețiȘtergere
 101. @all,
  Nu va luati dupa toti semidoctii in drept:
  Legea 263/2011 intrată în vigoare de la 01 ianuarie 2011, nu are nicio legatura cu Legea 119/2010, care ne priveste doar pe noi, pensionarii militari aflati in plata! Terminati cu prostia si manipularea ordinara a oamenilor! Chiar credeti ca ofiterii si subofiterii, nici macar romaneste nu stiu sa citeasca???

  RăspundețiȘtergere
 102. Bucuresti: Trafic rutier temporar restrictionat luni pentru protestul militarilor.
  Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti atentioneaza cu privire la unele restrictii temporare ale traficului, ca urmare a protestului de luni organizat de sindicatul cadrelor militare disponibilizate.

  "La data de 24 ianuarie 2011, va avea loc, in Bucuresti, o adunare publica de protest si mars, la care organizatorii anunta participarea unui numar de aproximativ 2.000 de persoane. Intre orele 11,30 - 15,00, manifestantii se vor deplasa pe banda I si II, pe traseul Piata George Enescu (in parcare) - Calea Victoriei - Bulevardul Natiunile Unite - Bulevardul Libertatii - Calea 13 Septembrie - Soseaua Panduri - Strada Dr. Reiner - Piata Eroilor (platou Academia Militara). Pe parcursul deplasarii, se va restrictiona temporar traficul rutier pe arterele care intersecteaza itinerariul de deplasare a manifestantilor", informeaza DGPMB, citat de Agerpres.

  DGPMB recomanda conducatorilor auto ca luni, pe durata protestului, sa evite sa circule in zona respectiva, sa foloseasca autovehiculele personale cat mai putin pentru a evita blocajele de trafic, sa isi pastreze calmul si sa nu claxoneze abuziv in cazul in care se afla in zone aglomerate, dar si sa respecte semnalele agentilor de politie rutiera care dirijeaza traficul.

  De asemenea, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti mai informeaza ca problemele din trafic pot fi sesizate la numarul de telefon 021.9544.

  Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, a autorizat marsul sindicatului cadrelor militare disponibilizate, care va avea loc luni, 24 ianuarie, cand este sarbatorita Ziua Principatelor Romane. Actiunea de protest se va incheia la ora 15,30 pe platoul din fata Academiei Militare.
  HotNews.ro

  RăspundețiȘtergere
 103. VASILAKE a scris:
  24 Ianuarie 2011 la 12:43 am
  DURAC> ia spune-ne dumneata aici cum ai ajuns la gradul de colonel,prin ce trepte si functii ai trecut,cate miliarde ai incasat de la MApN ca despagubire ca ai fost dat afara din armata in 1991…si cate sute de milioane ai incasat de la Cluj unde ai activat cateva luni ,iesind de data aceasta prin Orgonanta 7 ????…si apoi sa ne dai lectii de drept! si apropo: mai spune-ne si de ce ai fost dat afara din conducerea SCMD Timis…sa fie tacamul complet.

  eu a scris:
  24 Ianuarie 2011 la 1:40 am
  @durac
  Nu ti-e rusine, libidinosule? Pentru a te semna cu gradul de colonel trebuie sa ai acest grad, nu sa ti-l faca cadou instanta de judecata. Degeaba te impopotonezi cu el, vei fi si rame un umil capitan (daca si gradul asta l-ai avut sau poate l-ai cumparat). Gandeste-te, daca te duce capul, pe cati ii umilesti afirmand ca tu esti colonel. Iar nevertebratele astea, asa cum esti tu, nu pot oferi nici lectii de drept, nici lectii de morala, nici lectii de umanitate … de fapt niciun fel de lectie. Pot doar astepta trecerea in imparatia buneicuviinte. Dar asteapt-o in tacere. Bucura-te ca ti-a mers, ca ai avut parte de un complet de judecatori romani, ca ai fost judecat la Timisoara, acolo unde justitie, si asa stramba, este adusa in ultimul hal de magistrati cu acelasi profil ca al tau. Mars, mai, colonele…hi…hi…hi…

  RăspundețiȘtergere
 104. akord75 a scris:
  24 Ianuarie 2011 la 2:10 am
  Bai frate ce dracu a facut durac asta ca ma speriati?!

  RăspundețiȘtergere
 105. Ei ce-a facut!
  Si-a botezat ceva ... precum popa, cand n-avea de lucru!

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite