Google Translate

luni, 24 octombrie 2011

SCMD. CNR, fuse şi se duse! Punct cu punct despre CNR


A trecut . Nici la cald, dar nici la rece, atâta timp cat nu am toate datele în faţă.
Aşa, la călduţ, la câteva zile de la eveniment, să vedem ce s-a petrecut.

Cum bănuiam, nu a fost cutremur, chiar dacă, după cum spunea un martor ocular nici prea plăcut nu a fost în unele momente, dar până la urmă s-a ajuns la un consens bun sau rău, rămâne de văzut. Deci la categoria lucruri pozitive putem nota :

1. S-a discutat până la urmă şi aprobat ROF, după aproape doi ani de discuţii şi un eşec. Cât de apropiat sau rupt de Statut este, vom vedea când va fi făcut public.

2. Au avut loc dezbateri pe marginea lui, ceea ce înseamnă că se mai poate negocia sau discuta în cadrul sindicatului. Dacă s-a discutat pe cauze reale sau doar pe probleme de orgoliu, vom vedea de asemenea după ce va fi făcut public ROF.

3. Unanimitatea în votul ROF. ( mă rog, un vot contra nici nu se mai pune , aproape că dă notă de seriozitate!)


Mai departe, până nu avem amănunte privind documentele adoptate , nu mă pot exprima, dar putem să discutăm pe marginea a ceea ce s-a întâmplat:

1. Ordinea de zi a fost modificată faţă de cea anunţată iniţial. Dacă acest lucru s-a făcut cu acceptul CNR este ok, dar în acest caz ar fi trebuit să vedem în rezoluţie, momentul în care s-a propus şi s-a aprobat modificarea ordinii de zi dar acest punct lipseşte din rezoluţie. Bunăoară punctul 2 al ordinii de zi , Analiza activităţii SCMD desfăşurată in perioada iulie 2010 – octombrie 2011 a devenit punctul 1 în rezoluţie. Tot aici se spune că CNR a votat raportul privind activitatea desfăşurată, dar nu se spune dacă CNR a fost de acord şi a apreciat pozitiv activitatea desfăşurată de SCMD. Deci dacă raportul a fost frumos întocmit este mai puţin important, interesant ar fi fost de ştiut dacă activitatea desfăşurată de SCMD a fost mulţumitoare sau nu pentru membrii CNR. Şi normal ar fi fost ca domnul Dogaru să prezinte RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA COMITETULUI DIRECTOR ADICĂ CEL CARE A CONDUS DESTINELE SCMD ÎNTRE DOUĂ SESIUNI ALE CNR conform art. 15(1) h) analizează și hotărăște asupra activității desfăşurate de Comitetul Director și Comisia de Cenzori. Ceea ce a prezentat acum domnul preşedinte este egal cu zero. Activitatea SCMD era cunoscută de oameni, dar cea a CD, mai puţin . Deci acest punct din statut a fost evitat şi mascat sub “Raport privind activitatea SCMD”.

2. Tot la acest capitol s-a decis ca din cotizaţie să se acorde filialelor 30% iar diferenţa să revină conducerii centrale. Cum de au acceptat filialele acest raport invers faţă de necesităţile de cheltuieli nu ştiu, dar mie mi se pare că punem căruţa în faţa calului. Filiala este cea care îşi plăteşte deplasările către Bucureşti atunci când sunt chemate la activităţi demonstrative , filialele şi-au angajat avocaţi proprii pentru procesele ce se derulează, filialele îşi plătesc sediile şi toate facilităţile, care se ridică la câteva milioane lunar. Practic de acum , Bucureştiul se ocupă numai de problemele mari, cheltuielile pentru filiale ar trebui vărsate direct în bugetul filialelor imediat după primirea cotizaţiei iar procentul trebuie inversat . În felul acesta se elimină şi situaţia penibilă prin care filialele trebuie să mai ceară lunar fonduri de la Bucureşti pentru plata necesităţilor. Ce face Bucureştiul cu 70% din cotizaţia filialelor? Eu consider că 30 % ar fi fost suficient pentru rezolvarea problemelor financiare ale CD şi conducerii centrale şi chiar şi pentru crearea fondului de ajutorare a sindicaliştilor. S-a stabilit ca acest fond să se acorde şi în 2012, dar nu s-a stabilit în ce procent, din suma totală, lucru ce ar fi trebuit stabilit măcar procentual.

3. La punctul 2 al OZ s-a discutat punctul 3 din ordinea de zi stabilită iniţial, şi anume ROF. Pe marginea acestuia nu comentez până nu văd documentul. De remarcat faptul că aşa cum spuneam , au avut loc dezbateri aşa cum era şi normal dacă ne raportăm la importanţa subiectului, dar anormal dacă ne gândim că acest proiect a fost înaintat la filiale cu mult timp înainte , a fost analizat, s-au trimis propuneri şi normal ar fi fost ca toate lucrurile şi discuţiile să fi fost rezolvate. Dar ... cum CD a tratat propunerile filialelor aşa cum am arătat „ Avatarurile unor propuneri ROF” discuţiile şi timpul pierdut cu ele o zi întreagă, transformă anormalul în normal.


4. Punctele 4 şi 6 ale ordinii de zi, cele referitoare la Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2010 şi rezultatul controlului intern .Propuneri şi măsuri adoptate şi Prezentarea şi aprobarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al SCMD pentru anul 2012 au fost dezbătute – se spune cu prioritate. De fapt numai bugetul a fost dezbătut cu prioritate şi nici acesta dezbătut, pentru că problema bugetului, asa cum reiese mai departe din rezoluţie, a ost discutată undeva pe la punctul 7 , când la propunerea CD s-a decis „Mandatarea CD pentru aprobarea, la începutul anului viitor, în funcţie de încasări, a proiectului de buget”.

Deci practic punctul 6 al ordinei de zi nu a putut fi discutat, aşa cum spuneam şi eu în postarea mea „Aici sunt curios la ce buget se va raporta Comitetul Director. La cel din 2011, sau la cel din 2012, pentru ca în mod cert, bugetul nu va mai fi acelaşi. Şi atunci cum să aprobi un buget pe care nu îl cunoşti??.... Poate să îl discuţi aşa, procentual, dar nu valoric, pentru că nu sunt fonduri pe care să contezi la această oră, totul e la nivel evaluativ, probabil, se poate discuta de procente de buget, nu de valori bugetare. Sunt curios când va avea loc rectificarea bugetară şi dacă a fost luată în calcul.” Este curios când au realizat cei din conducere că acel punct este ... lipsit de obiect, după ce au citit articolul meu ?

Punctul 4 , cel cu bilanţul contabil pe 2010 şi măsurile propuse în urma controlului sunt atât de subţire prezentate în rezoluţie încât te întrebi dacă a fost prezentat ceva sau s-a făcut prezentarea ceva gen: „priviţi aceste foi, acesta este raportul, sunteţi de acord ca acesta este raportul? Vă rog sa constataţi că scrie pe el raport. De acord? Da! DECI S-A VOTAT RAPORTUL.” Cred totuşi că s-a prezentat raportul pentru că ar fi o lipsă de responsabilitate dureroasă din partea membrilor CNR să treacă aşa uşor peste un raport atât de important. Dar lipsa unor detalii vizavi de cele prezentate, dă iarăşi naştere la speculaţii care nu folosesc nimănui.

Nu am ce altceva să mai comentez pe marginea acestui raport atâta timp cât datele lipsesc cu desăvârşire. Se păstrează o tăcere nu suspectă ci complicitară din dorinţa de a nu se strica imaginea SCMD probabil. Chestie de ... politică imagologică cum le place unora să spună. Care sunt acele măsuri propuse , pe cine vizau, în ce au constat greşelile –dacă au fost - nu se specifică, probabil pentru a nu păta imaginea persoanelor respective, lăsând însă să se dezvolte suspiciunile vizavi de un control discutat şi comentat de mai bine de un an de zile. Era suficient să se spună că raportul a lămurit suspiciunile apărute la începutul anului şi a demonstrat că acestea au fost nefondate. NICI MĂCAR ATÂT NU S-A PUTUT SPUNE ŞI ATUNCI MĂ ÎNTREB CUI FOLOSEŞTE ACEASTĂ FUGA DE RESPONSABILITATE? IN NICI UN CAZ SINDICATULUI.


Punctul 5 - Comisia de cenzori
Deşi pare ok la prima vedere , ridică la rândul lui UN SEMN MARE DE ÎNTREBARE. De ce membrilor comisiei de cenzori li s-a acceptat demisia , sau eliberarea din funcţie şi celor 3 membri ai CD nu ? Este un mare semn de întrebare pentru că rezoluţia spune : “La punctul 5 al ordinei de zi, s-a constatat că adoptarea ROF-ului face imposibilă continuarea activităţii Comisiei de cenzori, date fiind noile cerinţe legale (???????????). În această situaţie, CNR a aprobat atât activitatea comisiei cât şi solicitarea membrilor comisiei de a li se retrage aceasta calitate.”

Aici avem două aspecte . Primul este confirmarea a ceea ce spuneam eu în postarea mea legată de poveste romanţată despre faptul că ROF va fi votat în primă urgenţă, pentru a se putea prevala de acesta în aplicarea şi discutarea următoarelor puncte ale ordinei de zi. “ Eşti tare şefu!! “

Ceea ce trebuia demonstrat. S-a aplicat regula şi uite aşa, activitatea comisiei de cenzori a fost judecată prin prisma proaspătului ROF ceea ce este neprincipial.

Iar întrebarea de bază revine : De ce membrilor comisiei de cenzori li s-a aprobat eliberarea din funţie , la cerere, deşi şi ei sunt aleşi conform statutului pe 4 ani, iar celor 3 membri ai CD nu ?????

Răspunsul e simplu :
1. Comisia de cenzori a fost aleasă de CD deci din oameni dedicaţi trup şi suflet conducerii, deci nu putea să nu le ia în discuţie (dacă a existat), cererea de eliberare din funcţie. Să nu uităm primul raport, al acestei comisii de cenzori , cel cu renumitul “cazan”, raport care a declanşat apoi controlul despre care vorbim din ianuarie 2011.

2. Pentru că asta este( probabil ?) una din propunerile comisiei de control financiar şi doar ce se spusese că în punctul 4 al ordinei de zi s-a prezentat şi aprobat raportul şi propunerile controlului executat.

3. Pentru că cei din comisia de cenzori nu fac parte din organele de conducere ale sindicatului, deci nu trebuiesc raportaţi la judecătorie , prin urmare , nu există riscuri.


Punctul 7
Aici intrăm pe teren minat. De departe cel mai nestatutar punct al întregii activităţi. De ce? Pentru că măsurile stabilite, interpretările făcute în sprijinul acestora şi deciziile luate sunt de cascadorii râsului. Boc şi Anastase ar fi geloşi dacă ar vedea cum este interpretată democraţia în SCMD.

1. „CNR a luat în discuţie cererile de demisie ale Lt Col (r) Cobuz Elena, vicepreşedinte SCMD şi Col. (r) Monac Constantin, Secretar general al SCMD. CNR a aprobat in unanimitate decizia CD de a se proceda în conformitate cu Statutul si legislaţia in vigoare, respectiv suspendarea pe un an de zile a celor doi petiţionari, aceştia urmând să-şi păstreze calitatea de membri ai SCMD.” Este absolut incredibil cum 60 de oameni pot aproba o asemenea aberaţie. Spun acest lucru cu riscul de a îmi ridica în cap tot CNR şi de a fi aspru pedepsit, dar o gogomănie mai mare nu am auzit de mult.

Pe ce îmi bazez aprecierea?
A). În statut nu prevede nicăieri că membrii comitetului Director sunt legaţi pe viaţă şi nu pot cere dezlegarea de sarcinile sau calitatea de membru al acestui for. Interpretarea dată de cei din conducere în faţa membrilor CNR cum că nefiind un raport de muncă cei 2 nu îşi pot prezenta demisia care : “reprezintă un act unilateral de voință a salariatului care comunică angajatorului, printr-o notificare scrisă, încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea preavizului”

B). Ei bine , câţiva oameni furioşi au reuşit să aburească 60 de minţi făcându-i să treacă peste esenţă aceea că REPREZINTĂ UN ACT UNILATERAL şi au luat în considerare partea care se referă salariat şi angajator. Este pur şi simplu incredibil cum o problemă de drept internaţional, un principiu fundamental al drepturilor omului este pur şi simplu spulberat de un sens al unui cuvânt. Membrii CNR au luat în calcul doar litera , dar nu spiritul legii, pentru că în ultimă instanţă, cei doi îşi exprimaseră clar dorinţa de a li se retrage calitatea de membri ai CD , iar forma nu era în nici un caz mai importantă decât esenţa cererii lor.

C). Nu ştiu daca membrilor CNR li s-a explicat înainte de a vota ce cuprinde art. 20 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului :” Articolul 20. Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica. Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie. “ De reţinut de cei ce nu sunt familiarizaţi cu legile, că prin asociaţie în sensul documentului se înţeleg şi organelle de conducere ale acestora.

D). Faptul că acest simulacru de statut, făcut, aşa cum au recunoscut chiar cei din conducere, pe genunchi, nu prevede dreptul celui ales în organele de conducere de a renunţa unilateral la prerogativele şi calitatea unei funcţii, nu îi ia acest drept universal iar membrii CNR nu aveau nici un drept să adopte o hotărâre care ne umple de ruşine pe toţi. Orice alt comentariu este de prisos.

2). Apoi ni se spune că a fost discutată şi situaţia doamne Winzer. Aici am oarece dubii. Se pune întrebarea de ce demisia doamnei Winzer nu a fost discutată odată cu a celor doi atâta vreme cât se aflau în aceeaşi situaţie ? Răspunsul este grav. Pentru că situaţia doamnei Winzer nu a fost discutată. Spun asta pentru că imediat după CNR , seara , în jurul orei 20 am discutat cu un membru al CNR care mi-a spus că situaţia doamnei Winzer nu a fost discutată şi nu a ştiut să spună de ce. Dacă m-a minţit, mint şi eu, dar nu cred că a minţit şi sper să fie aceeaşi persoană de onoare şi în continuare. Este posibil ca cei care au întocmit rezoluţia să fi introdus acest articol după ce şi-au dat seama că au uitat să o discute?!! Nu ştiu. Eu cred că persoana cu care am discutat nu m-a minţit. Poate eventual să spună că a uitat, sau a fost ieşit din sală o perioadă.

3). Mai departe tot la punctul 7, este discutată cererea domnului Dragos Icleanu de a fi prezentat în plenul adunării, raportul comisiei de control al cărei secretar a fost. Această petiţie care a fost postată pe blogul lui Burcu, nu conţine în ea absolut nimic ilegal, nestatutar sau … lipsit de demnitate. Şi totuşi, se decide discutarea acestuia în adunarea generală a filialei, dar nu se spune de ce. Aş putea spune fără rezerve că este cea mai crasă dovadă de abuz. Este ilegal! Contrar Legii. Nu poţi decide discutarea şi luarea unor măsuri împotriva unui om aşa simplu, pentru că nu ţi-a plăcut ceva din ceea ce a spus, fără a îţi justifica măcar decizia cu articole din statut sau fapte săvârşite de cel pe care îl blamezi. Este pur şi simplu incredibil. Dacă aceasta este democraţia în accepţiunea conducerii sindicatului , atunci ceea ce face conducerea ţării cu drepturile noastre, este lacrimă , pentru că guvernul măcar îşi prezintă justificarea faptelor şi măsurilor pe care le ia, pe când conducerea sindicatului trece cu compresorul peste drepturile fundamentale ale omului fără să clipească.


4). “La acest punct, s-a propus, din partea filialelor teritoriale şi s-a votat in unanimitate ca filialele să ia măsuri imediate împotriva membrilor care au continuat şi continuă să pericliteze prin activitatea lor, desfaşurată în interes personal sau extern, imaginea şi existenta sindicatului. S-a votat în unanimitate să se ia masuri împotriva acelora care au sustras şi refuză să predea documente aparţinând sindicatului. S-a votat ăn unanimitate să se ia masuri împotriva celor vinovati de scurgeri de informaţii din Sindicat şi, de asemenea, măsurile legale împotriva celor care au de restituit sume de bani sau bunuri materiale, obiecte de inventar şi active fixe aparţinând sindicatului “

Ei bine, în acest pasaj se spun atât de multe lucruri încât te cutremuri. Sunt aici învinuiri grave , dar nenominalizate la adresa unor membri ai sindicatului, şi măsuri împotriva unor fapte atât de evaziv prezentate, încât practic orice om poate fi învinuit, judecat şi împuşcat pentru nişte fapte minore:

1. “Împotriva membrilor care au continuat şi continuă să pericliteze prin activitatea lor, desfaşurată în interes personal sau extern, imaginea şi existenta sindicatului.” Ce înseamnă asta , ce se înţelege prin aceste fapte , care sunt ele, nu se specifică. Deci orice persoană care face sau spune ceva ce nu place conducerii, începând de la a critica până la a pune întrebări, poate fi inclus în acest punct , judecat şi pedepsit. Democratic nu ?

2. “să se ia masuri împotriva acelora care au sustras şi refuză să predea documente aparţinând sindicatului “ La cine se referă acest pasaj? Avem astfel de cazuri, dacă da , au fost prezentate în faţa CNR sau este doar un coşmar al cuiva şi în baza lui se iau măsuri preventiv ? Răspunsul îl cunoaşteţi.

3. “S-a votat în unanimitate să se ia masuri împotriva celor vinovaţi de scurgeri de informaţii din Sindicat “ Aceeaşi exprimare evazivă, dar cu ţintă precisă şi obiectiv clar, prin care se doreşte pedepsirea cuiva care nu respectă Omerta. Aduc aminte pe această cale tuturor celor interesaţi că  Art. 4. din statut spune : „Principiile fundamentale ale organizării și funcționării Sindicatului sunt: respectul față de lege, unitatea de acțiune, loialitatea și disciplina sindicală, democrația, solidaritatea oștească, onoarea și demnitatea militară, exprimarea liberă și respectul opiniilor.”

În plus, nu scrie nicăieri în statut ce documente reprezintă secrete , care sunt secrete de serviciu, secrete de stat sau SSID . Calitatea de a clasifica astfel de documente nu revine sindicatului, iar sindiactul nu este o societate secretă, nici paramilitară, nici nu face parte dintr-o lojă masonică aşa cum face parte şefa casei de avocatură care ne păstoreşte dosarele judiciare şi datele personale.

Iată ce spune legea dialogului social în definirea noţiunii de sindicat “ sindicat — formă de organizare voluntară a angajaţilor, în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor lor profesionale, economice şi sociale în relaţia cu angajatorul. “ Nu văd aici unde se vorbeşte despre orgnizaţie secretă, despre organe de informaţii, sau ceva ce ar duce cu gândul la activităţi conspirative. Dacă unii vor să se joace cu cuvintele, sau de-a armata şi organizaţiile secrete, să o facă în familie.

4. “măsurile legale împotriva celor care au de restituit sume de bani sau bunuri materiale, obiecte de inventar şi active fixe aparţinând sindicatului “ Şi aici , deşi nu se spune, se fac trimiteri aluzive la anumite persoane devenite persona non grata, care au de restituit nişte bunuri. Subiectul a mai fost amintit cândva imediat după scrisoarea domnului Zăpor, când s-au făcut unele trimiteri la terţe persoane. Cu ce seamănă acest pasaj nu ştiu dar mie mi se pare aşa o încercare de a strânge un şurub.

Doamne, acuma văd că am scris déjà 6 pagini şi nu am terminat de analizat Rezoluţia. Mă opresc aici . Continuarea într-un material ulterior dacă va mai fi cazul. Şi aşa e prea mult. Este suficient de comentat ca să se plângă cineva de lipsă de activitate.
Marin Neacsu

Multumesc autorului, D-l Marin Neacsu!
Comentariile, va apartin!
Admin

101 comentarii:

 1. Dogarienii, nimic? Ce faceti, stabiliti strategia de actiune si contracarare imagologica ? V-a cam luat aerul. Face cum face Dogaru si scoate cate o pleasca de pute pamantul. Acuma s-au contaminat si sefii de filiale. Tin atat de mult la scaunele lor, e atat de mare orgoliul si dorinta de a fi sef, incat nici nu mai gandesc si se fac de rasul lumii. Hai baieti iesiti cu injuraturi si amenintari. Mai mult nu puteti spune.
  De ce nu il ia Dogaru pe neacsu consilier juridic de imagine, si organizatoric,ca face cat 3 departamente la un loc.Ar face economie si la bani. Decat 60 loviti in cap mai bine unul cu gandire analitica.
  Cititorul

  RăspundețiȘtergere
 2. @Cititorul
  Astept un ,,ginditor''!

  RăspundețiȘtergere
 3. Cititorule, stai bland!
  Articolul, ma uit pe "cititoarele" lu' adminelu, facu ocolu' (de cateva ori) tarii! Dogarienii, rumega! SCMD-istii, asteapta sa zica primii, stapanii! Un lant vicios, dar nu-i bai, vericule! Adevarul doare al dreaku uneori!
  Iar cateodata, frige! Asta e, nu toti au cadita!

  RăspundețiȘtergere
 4. @cititorul/ continuare la cezar
  ...mult si bine

  RăspundețiȘtergere
 5. Da azi nu e nimeni cu "permanenta" dintre "stimabilii" anonimi??
  a ramas sediul gol,v-a luat providerul accesul??
  sau ati plecat sa va luati cauciucuri de iarna??hi,hi(ca doar nu din banii vostri ci din interes de serviciu si se deconteaza)
  fraieri inca mai exista;putini,mai putini,deloc

  RăspundețiȘtergere
 6. D-na Petcuuuuuu!!!! salvati-i pe colonei ca aveti "trompeta" nu gluma

  RăspundețiȘtergere
 7. D-na Petcuuuuuu ... este ocupata!
  Face instructie cu niste colonei. Din platourile TV, direct pe campul de instructie! Apriga Mujeres! Pe g-l l-a dat gata mai demult! Saracul bietul om! Ii plang de mila! Compasiunea mea, d-le gheneral!

  RăspundețiȘtergere
 8. @CEZAR
  @Don Corleone
  Beliti ochii ,ca trageti in omul vostru...
  Ori sunteti ,,incetosati'' deja?

  RăspundețiȘtergere
 9. Ma vad obligat sa postez si aici din plano10
  De ce??
  1-am incredere in acest blog ca nu exista cenzura
  2-plano10 sterge tot ce nu cadreaza cu politica lui sau orice o deranjeaza pe elena CHIAR DACA ESTE ADEVARAT.Pt. plano 10 ADEVARUL NU CONTEAZA!!!

  Don Corleone spunea...
  24 octombrie 2011, 14:43
  Faceti voi mishto cat vreti cu/despre alcool la adresa mea.Nu este nimic adevarat.Totul a fost inventat de skiuc.
  Dar daca astea sunt singurele voastre "argumente" nu pot decat sa va deplang modul de gandire.
  Credeti ca in SLP nu aveam alta treaba decat sa desfac sticle??Codurile IFF le schimbati voi in statia de autobuz??Ca eu am facut naveta 20 de ani cu ATS-ul si DAC 4x4 si acum vin birocratii sa-mi explice cum e in serviciul operativ(SLP art 1=constituie misiune de lupta pe timp de pace 24ore din 24)
  Pai asta o faceati voi in birourile de juristi la o "consultanta!?"
  ati ajuns toti invartitii sa va credeti militari si ati vazut RAA doar la HBO si nici acolo,doar niste amarate de portabile

  Don Corleone spunea...
  24 octombrie 2011, 15:10
  @cezar
  elena mai avea un atu,unul mare mare de tot!!
  A fost secretar UTC pe liceu(ala sanitar) si de aici i s-au netezit cararile.
  Cu ce "calitati" a ajuns pe functie banuim cu totii ca am trait vremurile alea.
  Oricum dupa cat este de "jurist" nu mi-as fi dorit sa-mi fie infirmiera pe campul de lupta(ca de medic...ce sa mai vorbim)
  asta ca o paranteza la termenul tau de OPORTUNIST.trage singur concluziile
  Dar acum e "mahnita"(o spune deja a 3-a oara in mai putin de 48 de ore)
  Eu spun ca e deja RIDICOL

  @cezar
  .....plano10? idem elena cf.parcurs partid comunist
  cica ei sunt "formatori de opinie" hi,hi

  RăspundețiȘtergere
 10. Daca toti sefii de filiale au fost alesi pe aceleasi criterii si au aceleasi calitati ca madam Petcu, cea pe care am vazut-o candva pe la tv atunci nu mai mira porcaria care a iesit.Nu pot sa cred ca armata are oameni atat de lipsiti de verticalitate,. Nu e de mirare ca face Oprea ce vrea cu ea si nici ca a scazut in sondaje. Nu merita mai mult.

  RăspundețiȘtergere
 11. Se anunta o noua manifestatie ?

  „.....suntem intr-un moment al tradarii natiunii de catre politic, aproape identic cu acela din 28 iunie 1940, cand politicienii au ignorat dorinta militarilor de a apara tara cu armele, prilejuindu-i ultimului mare rege al Romaniei, Carol al II-lea (1930-1940) rostirea reprosului valabil si astazi: “De ce oare romanii nostri n-au nici cea mai mica doza de orgoliu national, in aceste clipe intr-adevar grele?”

  Speranta SCMD este ca generatiile actuale de romani vor da raspunsul potrivit pe 24 ianuarie 2012!”
  24.10.2011

  RăspundețiȘtergere
 12. Mai lasati-o pe Elena, ca nu merita atat zgomot. Este cel mai bun jurist printre sanitari si cel mai bun sanitar printre juristi. Deci primantai. Este totodata cel mai revolutionar membru al comitetului director, dar si cel mai cuminte sindicalist.Asa ca oricum ai lua-o ea tot in picioare cade. Ca face casa buna cu Plano nu e de mirare, cine se aseamana se aduna.Lasati-i sa se pupe, asa se simt si ei iubiti de cineva . Nu le stricati momentul de tandrete. E unicul.
  PSL

  RăspundețiȘtergere
 13. @ano 14:48
  eu nu "trag" in nimeni si nu fac aliante cu nimeni
  a mai incercat cu mine si unul"RH"si n-a tinut.
  Mie imi place adevarul si atat.Ca ii deranjeaza pe tot felul de politruci,sau fetiscane de varsta a 2-a complexate dpdv sexual...NU MA INTERESEAZA
  PS pana si matracuca aia de madam lupu arata mai bine.Nu credeti ??Vedeti poze cu babaciuni ca au inceput sa apara!

  RăspundețiȘtergere
 14. INCEPE NEBUNIA
  Ia uite ce ordona Dogaru
  "Pe 25 Octombrie, nu se va organiza nici o actiune de lupta sindicala pentru ca nu ne intereseaza razboiul de imagine dintre doi tradatori istorici ai natiei. Pe 25 Octombrie, SCMD nu va organiza si nu va participa la nici o actiune comemorativa decat in situatia in care suntem invitati oficial, de autoritati, ca militari in rezerva, pentru ca altfel ar insemna sa depunem coroane pe mormantul defunctei noastre calitati."
  Pe de alta parte, filiala Craiova declara :
  " 25 Octombrie reprezintă simbolul sfânt al jertfelor de sânge prin care s-au reîntregit hotarele româneşti din apus în cursul celui de Al Doilea Război Mondial. În Ordinul de zi 392 bis din 29 octombrie 1944, comandantul Armatei 4 Române, generalul Gheorghe Avramescu, adresându-se militarilor din subordine, sublinia: "La chemarea ţării pentru dezrobirea Ardealului răpit prin Dictatul de la Viena, aţi răspuns cu însufleţire şi credinţă în izbânda dreptăţii neamului românesc. Tineri şi bătrâni aţi pornit spre hotarele sfinte ale patriei şi cu pieptul vostru aţi făcut zăgaz de neînfrânt duşmanului care voia să ajungă la Carpaţi. (…) Zdrobit de focul năprasnic al artileriei şi de necontenitele voastre asalturi, inamicul a fost izgonit din Ardealul scump. Prin ploi, noroaie şi drumuri desfundate, zi şi noapte, aţi luptat cu un duşman dârz şi hotărât şi l-aţi învins. Azi, când avangărzile trec pe pământ străin pentru desăvârşirea înfrângerii definitive a duşmanului, gândul meu se îndreaptă către voi cu dragoste şi admiraţie pentru faptele voastre de arme. Peste veacuri veţi fi slăviţi, voi, ofiţeri şi ostaşi care aţi eliberat Ardealul"

  Cu această ocazie membrii SCMD Filiala 1 Craiova, pentru cinstirea şi comemorarea eroilor care au căzut în luptele pentru apărarea patriei, vor depune coroane de flori în Cimitirul Sineasca, la Monumentul Eroilor, începând cu ora 10.00. Pe această cale membrii SCMD sunt invitaţi să participe în număr cât mai mare
  Honor et patria! Vae victis!
  Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova "
  Cer ajutorul colegilor de pe blog sa imi spuna ce sa fac , sa nu cad in abatere.
  Daca fac ce spune filiala, cad sub incidenta anatemei aruncate de CNR in proaspata rezolutie. Daca fac ce zice Dogaru, ma judecat filiala in adunarea generala. Sunt total dezorientat. CU CINE SA VOTEZ ?
  Oare celelalte filiale cu cine vor fi ? Cu datoria de militari in rezerva, alaturi de colegii activi si intreaga tara si obste, sau cu MIRCEA DOGARU, SCHIMBATORUL DE TRADIOTII SI INTEMEIETORUL DE REGULI SI ARTICOLE ANTIDEMOCRATICE ?
  Domnul Dogaru vrea acuma invitatie si la sarbatorile nationale. De la invitatia la greva , la invitatia la discutii cu parlamentarii, acuma vrea invitatie la sarbatorile armatei. Maine o sa ceara sa fie invitat la sarbatorirea propriei zile de nastere ! Asa sa ne fereasca Dumnezeu !

  RăspundețiȘtergere
 15. Acuma un an , sindicalistii erau chemati la lupta. Acuma li se ordona sa stea acasa. Domnule Dogaru, putem sa fim si noi oameni normali si sa ne bucuram odata cu tara ? Ne este permis Comandante ?

  RăspundețiȘtergere
 16. @Neacsu
  Craiova da dovada de disciplina si a sters prostia aia cu depunerea de coroane de flori. Sa speram ca presedintele filialei va fi exclus.
  Deci stai cuminte acasa si nu asculta de toti fraierii care se cred presedinti de filiala. Ochii cit cepele pe blogul fuhrer-ului suprem.

  RăspundețiȘtergere
 17. Eu am sa merg maine pentru toti fostii,actualii si viitorii camarazi si osteni ai Armatei Romane,pentru toti aceia care au aparat aceasta Tara indiferent de regimul politic,pentru voi toti camarazii mei,militari adevarati,nu beizadele.

  RăspundețiȘtergere
 18. Stelian P.
  Craiova nu a scos nimic. si nu a contramandat nimic. Maine filiala Dolj va participa la ceremonie alaturi de colegii activi si de cetateni.

  RăspundețiȘtergere
 19. http://www.ziuaveche.ro/top-secret/armata-2/dogaru-cere-militarilor-in-rezerva-sa-boicoteze-ziua-armatei-romane-56990.html

  RăspundețiȘtergere
 20. @Neacsu
  Ai dreptate. Dimineata era prezent doar comunicatul din 21.10. Apoi au postat la ora 12.21 Rezolutia si imediat dupa ordinul fuhrer-ului la 16.19 mesajul semnat de purtatorul de cuvint (!?) care nu mai vorbea despre depuneri de coroane. E prima data cind vad semnatura de genul asta. Ora postarii rezolutiei e un mister pentru mine deoarece doar cu putin timp inainte de ordinul dogarian tocmai trecusem pe bloguri si nu am vazut nimic.Nu merita sa fac capturi de ecran dar nici memoria nu ma lasa inca.

  RăspundețiȘtergere
 21. @Stelian P. ,
  La tine cum se vede Rezolutia CNR?
  Chiar daca nu ai "cadita cu termometru", cred ca o minima analiza ar fi bine primita!
  Asteptam cu mult interes si alte interventii!
  Eventual si din interiorul CNR, din categoria "reporter la fata locului", sau "participant cu drept de vot"! Chiar lipseste tuturor curajul?

  RăspundețiȘtergere
 22. @Anonim 24 octombrie 2011, 19:07
  Din pacate cred cu tarie ca sindicatul e condus de un bolnav mintal si ultima dovada este urmatoarea:
  "..Locuri de munca garantate, indiferent de varsta,.." 07.10.2011
  Un om normal poate cere asa ceva dupa 21 de ani de la prabusirea comunismului ? Iti imaginezi ca dupa o asemenea timpenie Ion Iliescu se poate prezenta la Cotroceni si cere reangajarea pe functia in care are 11 ani de experienta iar virsta lui nu mai conteaza ? Iti imaginezi ce inseamna locuri de munca GARANTATE ? Am rezolva intr-o clipa problema somajului. Pe banii cui, cu ce rezultate ? Asta nu mai conteaza.
  Am citit cu mare atentie rezolutia dar ce pot sa spun cind ea e girata de un bolnav mintal si aprobata fara cricnire in deplina unanimitate ?

  RăspundețiȘtergere
 23. Anonim spunea...
  Dogarienii, nimic? Ce faceti, stabiliti strategia de actiune si contracarare imagologica ? V-a cam luat aerul. Face cum face Dogaru si scoate cate o pleasca de pute pamantul. Acuma s-au contaminat si sefii de filiale. Tin atat de mult la scaunele lor, e atat de mare orgoliul si dorinta de a fi sef, incat nici nu mai gandesc si se fac de rasul lumii. Hai baieti iesiti cu injuraturi si amenintari. Mai mult nu puteti spune.
  De ce nu il ia Dogaru pe neacsu consilier juridic de imagine, si organizatoric,ca face cat 3 departamente la un loc.Ar face economie si la bani. Decat 60 loviti in cap mai bine unul cu gandire analitica.
  Cititorul

  24 octombrie 2011, 10:13
  ========================
  CEZAR spunea...
  @CITITORUL -asteapta!

  24 octombrie 2011, 13:34
  ========================
  Don Corleone spunea...
  @cititorul/ continuare la cezar
  ...mult si bine

  24 octombrie 2011, 14:05
  ========================
  Anonim spunea...
  @CEZAR
  @Don Corleone
  Beliti ochii ,ca trageti in omul vostru...
  Ori sunteti ,,incetosati'' deja?

  24 octombrie 2011, 14:48
  =========================
  Don Corleone spunea...
  @ano 14:48
  eu nu "trag" in nimeni si nu fac aliante cu nimeni
  a mai incercat cu mine si unul"RH"si n-a tinut...
  24 octombrie 2011, 15:56
  =========================
  @gaura
  Ba ai tras in CITITORUL,care nu are tangenta cu anonimul care astepta sa apara pe unul care ,,gindeste''.
  Ai tras in ,,fratie'' cu
  CEZAR,FARA SA ,,VEDETI'' ce faceti.
  V-ati ,,ucis'' ...camaradul !
  HAMsiaucigasa

  RăspundețiȘtergere
 24. Mai oameni buni, ciupiti-ma! Ori visez eu, ori de cand a pus Dogaru filiala craiovenilor sa il discute pe Neacsu, in loc sa se cuminteasca Neacsu, s-au luat aia dupa el. Si-au tras asociatie cu statut juridic, participa la depuneri de coroane impotriva vointei stapanului, ar fi culmea ca votul impotriva de la CNR sa fie al Craiovei si treaba e clara. Asta imi aminteste de bancul cu politaiul si pestele. Il stiti ? Cica doi politati merg la o expozitie de pesti . Se opresc in fata unui peste care se tot apropia de geam si unul din ei spune ca a citit el o carte in care se spune ca fintele inteligente au influenta asupra celor mai putin inteligente. Si isi propune sa faca pestele sa dea din cap. Celalalt pleaca si se intoarce dupa o ora cand termina vizita.Il gaseste pe coleg tot acolo, privea la peste, tot deschidea gura si dadea din urechi.
  Nu vi se pare ca asa s-a intamplat si la Craiova ?Hi Hi Hi.

  RăspundețiȘtergere
 25. ,,Nu vi se pare ca asa s-a intamplat si la Craiova ?Hi Hi Hi. ''
  =======
  ,,Hi Hi Hi. '' ?
  =======
  .Tu esti,iubite ,,GAURA''?

  RăspundețiȘtergere
 26. Ce e mai ucigasa mica ? Esti cu probleme de evidenta po pulatiei? Sau esti doar cur ioasa din fire ? Sezi domol, si joc de glezne.Cine stie multe moare ..

  RăspundețiȘtergere
 27. @hamsia sinucigasa
  Nu,nu sunt eu ....TU esti prost!!!
  eu ma semnez intotdeauna nevertebratule anonim!!
  plt adj.Petcu cea f...toare de colonei hi,hi

  RăspundețiȘtergere
 28. ucigasa pe dracu'!!Isi baga unghia-n gat

  RăspundețiȘtergere
 29. ,,Numele prostilor pe toate gardurile''
  ,,Hi,hi,hi''

  RăspundețiȘtergere
 30. Stelian P
  Din cate tin eu minte, rezolutia este postata de ieri.

  RăspundețiȘtergere
 31. @Neacsu
  Daca te uiti cu atentie ai sa vezi ca deasupra fiecarei postari apare DATA. De exemplu:

  Luni, 24 octombrie 2011
  25 Octombrie

  iar la sfirsitul postarii apare ora, aici 16:19

  La rezolutie nu apare data sus ci doar ora la sfirsit deci am dedus ca a fost postata tot azi.

  La postarea cu coroanele apare din nou data sus (vineri, 21 octombrie 2011).

  Nu are prea mare importanta, cel putin pentru mine.

  RăspundețiȘtergere
 32. ''Regina Elisabeta a II-a, B. Obama si Traian Basescu mor si ajung in iad.
  Dupa un timp, Elisabeta:
  - Mi-e dor de Anglia ! Vreau sa sun in Anglia sa vad ce face lumea acolo.
  Suna regina , vorbeste cam 5 minute si apoi il intreaba pe Diavol:
  - Cat iti datorez pentru convorbirea asta?
  - 5 milioane $.
  Semneaza regina cecul de 5 milioane $ si se duce la cazanul ei...
  Dupa cateva momente, Obama tipa:
  E randul meu! Vreau sa sun si eu sa vad ce se intampla in Statele Unite, ce
  fac americanii!
  Suna Obama, vorbeste cam 10 minute, dupa care il intreaba Diavol:
  - Cat iti datorez pentru convorbirea asta?
  - 10 milioane $.
  Obama, cu o privire taioasa, semneaza un cec de 10 milioane de $ si se duce
  la locul lui...
  Vazand acestea, Basescu solicita si el, pe un ton vehement:
  - Vreau sa sun in Romania , sa vad ce fac romanii, daca au scapat de
  coruptie? Vreau sa vorbesc cu ministrii, cu deputatii, vreau sa vorbesc cu
  toti!
  Suna Basescu in Romania , sta la telefon vreo 2 ore, vorbeste cu toate
  neamurile, cu toti prietenii, cu toti deputatii si ministrii... Dupa ce
  termina de vorbit, se pregateste sa-i plateasca Diavolului:
  - Scuze, am stat cam mult... Cat iti datorez?
  - Un dolar...
  - Poftim?!?!? Doar un amarat de dolar??
  -Pai, da... Ca daca suni dintr-un IAD in alt IAD, e convorbire in retea ...''
  .
  Este doar un banc.Totusi primilor doi le doresc ,,viata lunga !''

  RăspundețiȘtergere
 33. PS
  Increderea mea in slujbasii din jurul lui Dogaru se apropie de zero absolut. Nu era mare scofala sa fac capturi de ecran, mai ales ca nu e prima data cind ma lovesc de asemenea manevre, dar nu mai merita sa-mi pierd prea mult vremea cu ei.
  Am experienta de pe Info unde postam ceva, aparea instantaneu, iar dupa o ora cind intram sa vad cine ma injura, ma critica cineva cu gene lungi vis-a-vis de o postare care insa lipsea cu desavirsire. Dupa ce imi exprimam nedumerirea iar altii faceau misto de virsta mea inaintata postarea aparea din nou. Nu mai vorbesc de faptul ca tot la ei (si am impresia ca acolo e o alta filiala a sindicatului) a aparut un Stelian P. care lauda sindicatul de mama focului. Nu m-ar mira deci metodele similare folosite pe doua bloguri strins unite.

  RăspundețiȘtergere
 34. Stelian P, eu stiu ca am vazut ieri postarea cu Rezolutia, pe Craiova .

  RăspundețiȘtergere
 35. Azi am discutat pct. 7 din rezolutie cu un vechi colaborator, specialist in Dr. muncii (adica profesor universitar) care a zis ca nu ma reprezinta in instanta ca e o speta prea banala pe care o castig chiar si … in absenta (adica cer judecarea in lipsa, pe care eu, oricum, o cer ca masura de preventie). Ma rog, intr-o prima faza, a crezut ca nu intelege – cum sa fiu suspendata in oct. 2011, daca eu mi-am dat demisia in dec. 2010?
  Imi pare tare rau de Dragos, il cunosc de vreo 15 ani, am lucrat impreuna si va pot spune ca e un om cu frica lui Dumnezeu si un foarte bun profesionist. Daca imi va solicita ajutorul, i-l voi acorda cu placere.

  RăspundețiȘtergere
 36. Mii de scuze ca va deturnez atentia.sunt obligat sa postez aici ca plano 10 o sa stearga.
  Mi-a mai sters multe coment-uri dar cea mai mare magarie a facut-o cand EU am sters propriile mele coment-uri si EL le-a repostat fara acceptul meu.
  I-am spus urmatoarele:
  inteleg sa stergi ceea ce nu-ti convine din ceea ce postez.E blogul tau e dreptul tau stergi ce vrei.Pana aici e ok,ok!!
  Dar daca eu postez ,..sterg propriile postari cine iti permite ca tu sa le repostezi si inca trunchiat!!
  Ca sa vezi cine e de fapt nesimtit(ca el ma facuse nesimtit cu 10 min mai devreme)
  Cam asta a fost pe scurt
  CE CREDETI CA A FACUT???....A STERS BINEINTELES!!
  Mai jos nu are rost sa cititi.Nu va pierdeti timpul.toti avem de facut lucruri mai importante in viata decat sa ne ocupam de niste nenorociti de oportunisti CARORA ACUM LE FUGE PAMANTUL DE SUB PICIOARE
  astept "ancheta"juristului elena!!
  stiti ca inainte de '89 TOTI erau procurori/acuzatori ai militarilor??
  acum sunt cica "juristi"Haida-de tanti.Pe cine vrei sa minti.Cu UTC-ul ai pornit-o cu PCR-ul ai sa mori.Nu ca ar fi ceva rau ca toti am fost,dar tu ai fost convinsa si vipera interesata de functii si bani.Asta faci si ACUM!!la batranete "pustoaico" cu poze "sexi" hi,hi

  Don Corleone spunea...
  24 octombrie 2011, 21:37
  @micutzul
  elena nu a fost nu este si nu va fi in veci nici macar "umbra" de militar.A fost doar o "sticla de lapte cu cascheta"
  Pana in anii '90(adica pe vremea lu'ceasca) facea parte din comisiile de ancheta care veneau sa-i f.ta pe militari.venea d-na jurist sanitar si incepea "ancheta"
  Dupa aniii '90 s-a prostituat politic cu toate partidele incercand sa faca bani,bani,si iar bani.Asta urmareste si acum.Chiar nu vedeti??Sunteti orbi?
  spune ca lucreaza in domeniul privat:Va spun eu:MINTEEEE de ingheata apele
  Ma rog va dau si alte detalii alta data!
  dar.....plano incearca sa o recupereze in interes politic iar ea stie sa faca ce-a facut o viata intreaga incepand cu UTC si restul prin pile si relatii.asta face si acum.este ff clar
  cat despre carte,bine zicea un antevorbitor:
  "E cel mai bun jurist dintre sanitari si cel mai bun sanitar dintre juristi"
  Daca nu ma credeti luati-o voi sa va reprezinte in procese,ca de fapt asta urmareste prin aceste postari.
  Aruncati banii pe fereastra!!!!
  Vai tuuu ce"mahnita"sunt!!N-am reusit sa fraieresc destui.

  Don Corleone spunea...
  24 octombrie 2011, 21:46
  @micutzul
  si ca sa-ti improspatez memoria de-alde astia iti veneau in unitate la "cercetare" la evenimente deosebite.stii asta doar daca ai fost militar si le cunosti si comportamentul si ura si plecaciunile facute la secretarul de partid si mai stii de asemenea ca de acolo trebuiau scosi "vinovati" cu "orice pret" ca sa aiba EI activitate
  acum se numesc "juristi"!!Dar ce a facut copila sanitar secretar UTC cand era jurist in armata inainte de '89 cand venea la "cercetari"
  Si acum ati uitat??.Nu m-as mira ca pe vremea aia actualul plano10 sa-i fi fost sef.
  Eu ma intalnesc cu cei doi ORICAND!!
  Ei vor acest lucru??
  Hai sa jucam cu cartile pe masa,ca de lasi,partide si sindicate de kkt sunt satul

  RăspundețiȘtergere
 37. @gaura
  Ia niste scutece,urca in DAC-ul 4*4 si schimba IFF-ul !

  RăspundețiȘtergere
 38. Elena, ma dezamagesti . Daca tu jurist a trebuit sa consulti un alt jurist pe o cauza pe care o poate castiga si unul care doar a citit codul penal, in timp ce statea pe WC, atunci ce pretentii sa am de la altii?
  In ceea ce il priveste pe Icleanu, nu inteleg de ce iti pare rau ?
  S-a imbolnavit ? A patit ceva ?Sper ca nu . In rest, situatia lui este ok, nu il paste nici o primejdie. O sa il discute in adunarea generala ? Ei si ? Nu au ce sa ii reproseze. NIMIC. Ar trebui sa iti para rau de cei ce il pun in discutie. Ei se fac de ras, ei dau dovada de slugarnicie, ei sunt pusi in situatia de a scoate din foc castanele lui Dogaru. Mie imi e mila de ei. Se fac de ras pentru ca executa un ordin nestatutar iar daca au de gand sa ia vre-o masura impotriva lui se descalifica pur si simplu ca militari si trebuie sa se angajeze toti la Urban SA, daca nu cumva si-o fi deschis cineva din conducerea sindicatului o firma proprie de salubrizare.
  PS. Sa nu spui ca ai mai si dat bani pe consultatie. Apropo, amicul Plano nu te-a ajutat cu nimic ? Banuiesc ca nu ti-ar fi cerut bani.
  Lasand gluma la o parte, Art 20 din declaratia universala a drepturilor omului e suficient. Celelalte sunt .. floricele.

  RăspundețiȘtergere
 39. Apropo,
  Inca un sfat:
  Urmareste ce prevede noul statut privitor la .. pedepsirea , schimbarea etc a membrilor comitetului director. Daca s-a pastrat ceea ce propusesera cei din Conducere in varianta cu care s-a plecat, se pare ca CNR nu are dreptul sa decida ceea ce a decis. Ori, daca art 5 din ordinea de zi a fost analizat prin prisma noului ROF( asa reiese din rezolutie) si art 7 trebuia analizat tot prin prisma noului ROF nu ? deci .. cauta si .. gaseste.
  Asta ca sa nu mai spun ca in statut, nu se prevede nimic de ... penalizarea sau suspendarea membrilor CD sau membrilor Fondatori. Pune mana si gandeste, nu doare de loc. II poti bate cu armele lor, nici nu ai nevoie de legi sau avocat. Citeste in statut si ceea ce nu scrie. Cu asta vei castiga.

  RăspundețiȘtergere
 40. Rectificare, urmareste ce scrie noul ROF.

  RăspundețiȘtergere
 41. voi credeti ca elena are vre-un gand??
  va inselati amarnic!elena cauta sa se puna bine si cu unii si cu altii(unora le creeaza iluzia de alianta,celorlati pe cea de amenintare).Doar e "specialitatea" ei(flotile intregi de luntrii +"scoala" PCR)
  Punem pariu ca va "traduce" dupa propriul interes??
  Cat despre "juristul"elena?? sunt pe bloguri altii mult mai pregatiti doar din cultura generala.tipa e varzaaa!!
  Nu credeti??Luati-o sa va reprezinte daca aveti curaj!Aveti??

  RăspundețiȘtergere
 42. Intrebati-l pe col. Florin Chitu ca doar am fost colegi de clasa in LM.
  Nu-i bai elena il va intreba prima maine la prima ora.

  RăspundețiȘtergere
 43. @gaura
  Ia niste scutece,urca in DAC-ul 4*4 si schimba IFF-ul !

  RăspundețiȘtergere
 44. @gaura
  Colegii de gradinita militara i-ai uitat?Rusinicaaa !

  RăspundețiȘtergere
 45. @Neacsu
  Am primit in urma cu citeva ore un mail care explica unele din orgoliile fuhrer-ului dogarian:
  - el vrea sa fie invitat oficial la toate manifestarile pentru a-si legitima in felul acesta importantul sindicat, forta de care tremura toti.
  Din pacate pentru el, lipsa invitatiilor are si ea o explicatie:
  - ce autoritate ar mai invita undeva gloatele care in ianuarie au adus o ofensa insemnelor statului roman ? Dogarienii sunt in stare sa se deschida la slit si sa-si scoata organul gindirii cind trece prin fata lor Drapelul de lupta. Tu ai risca sa-i inviti undeva in public ?

  RăspundețiȘtergere
 46. @Neacsu
  Cu 4 ore in urma blogul Craiova a modificat punctul 9 din rezolutie si a introdus dupa gradele domnilor si doamnelor litera (r).
  E bine ca tin cont de sugestii. Data (inca) nu a aparut.

  RăspundețiȘtergere
 47. P.S. Nu toti sindicalistii sunt dogarieni asa ca inainte de a ma injura cititi definitia de mai jos:

  DOGARIANUL este un pensionar militar (fara grade ca i le-a furat cineva) care plateste un colonel fara scoala militara ca sa fie incadrat intr-o gloata, ca sa fie intrebat daca are macar un dram de creier, ca sa i se spuna ca nu are ONOARE si PATRIE, ca sa i se spuna cum sa voteze, ca sa i se spuna ca e un disperat ,ca sa auda: zăbăucilor, amorțiților, loazelor, vaci proaste și slugoi ratați, dar lași, tîrfe, milogi și proști bîtă, pe de-asupra., si ca sa fie mintit cit mai frumos.
  „Trăiască România! Moarte FMI!”

  RăspundețiȘtergere
 48. Stelian P
  Incidentul de la Iasi nu reprezinta o atitudine generalizata.
  1. Nu se poate spune cu certitudine nici cine a inceput sa huiduie in acel moment, nici daca au realizat ca in acel moment se canta imnul
  2. Dispretul si ura fata de Basescu era asa de mare incat ese posibil ca oamenii sa nici nu fi realizat si constientizat momentul.
  3.Indiferent cine a facut-o, nu a facut-o constient ca in acel moment canta imnul si ca se poate interpreta altfel decat o reactie impotriva conducerii.
  4. Momentl a fost speculat ( ca si de dumneata acuma) pentru a transforma o greseala sau o coincidenta nefericita intr-o atitudine a unui grup de oameni.
  5. Daca autoritatile nu invita SCMD sau conducatorii ei la evenimente este pentru ca :
  1. Nu are dobandita reprezentativitate (oficial) pentru categoria pe care o reprezinta invinta numai ANCMRR fapt care le justifica oarecum (repet, oficial) gestul.
  2. Sindicatul s-a dovedit intotdeauna un partener de dialog sau de .. lupta incomod si atunci este normal sa nu il doresti langa tine
  3. Conducerea sindicatului poate nu este iubita din motivele expuse mai sus dar si datorita unor probleme care tin de farmecul personal.
  Sunt cazuri,(cum e la craiova ) unde desi s-au facut intotdeauna demersurile legale pentru a fi introdusi in lista de participanti de catre oficialitati, organizatori au omis delegatia SCMD Dolj, pentru ca asa primisera indicatii. Asa banuiesc ca va fi si acuma. Anuntati sau neanuntati, doriti sau nedoriti de oficialitati, noi vom participa si vom depune o coroana la locurile unde odihnesc eroii armatei si ai tarii. Asa gandesc adevaratii militari, nici cum a spus Dogaru, nici cum ai spus dumneata in ultima propozitie.

  RăspundețiȘtergere
 49. @Neacsu
  Iar te grabesti! asa cum te-ai grabit si in ianuarie si mi-ai zis sa raman membru scmd. Nu e repros, ca nu m-ai obligat, doar m-ai sfatuit. Era mai bine sa fi plecat DE TOT. Dar nu e tarziu nici acum sa o fac.
  In privinta discutiei cu dl. profesor de ieri situatia sta asa: dupa 10 luni de "acceptare tacita" a demisiei si dupa toata tevatura de saptamana trecuta cand, cateva zeci de oameni (unii si cu pregatire juridica), au votat in unanimitate suspendarea, aproape ca am inceput sa am dubii. Desi mormanul de legi, constitutia s. cl. imi dadeau mie dreptate! A fost o discutie de verificare si, pentru ca e de ... bon ton, imi iau avocat, totusi! Nici o problema, ca eu imi fac dosarul, dar nu ma prezint in instanta, se va prezenta avocatul.
  Dragos e un tip foarte sensibil si cu bun simt. Cred ca e afectat de aceasta situatie (a lui, nu a mea), de aia am zis ca imi pare rau.
  @Stelian P
  Vedeti ca ati promis ceva, in ... alta parte, la inceputul saptamanii trecute. Spuneti-mi unde doriti sa va trimit o fotocopie dupa cererea de chemare in judecata sau sa va indic nr. de dosar. Sau va tineti de cuvant ca de obicei (sic!)!? Ei, acum sa nu ziceti ca va lasa memoria, chestii din alea cu varsta, ca va critica "cineva cu gene lungi" etc.
  @all
  E bizar faptul ca, incepand de saptamana trecuta, de cand am trimis catre toate filialele niste mesaje din partea mea si a dlui Monac, s-au declansat la adresa noastra tot felul de .... chestii. Primul a fost dumnealui atacat. FINANCIAR! (nu reiau, revedeti postarile). Acum, dupa o perioada de relativa acalmie, sunt facuta, din nou, in toate felurile. Si, mai ales, se pun in carca mea fapte de care habar nu am. Nu m-am ascuns niciodata dupa nume false si nici nu am ascuns vreo perioada din viata mea in care as fi facut nu stiu ce! Sunt multi care trec pe aici si care ma cunosc de la terminarea scolii militare, imi stiu cariera pas cu pas, asa ca nu am cum/de ce sa ma simt afectata de tampeniile unuia de care chiar a inceput sa-mi fie mila.
  Dar pentru ca si rabdarea mea are o limita, nu voi mai trece pe aici, desi am tot respectul pentru Admin.

  RăspundețiȘtergere
 50. @Neacsu
  Ai dreptate ca nu e o atitudine generalizata. Este un factor de risc pe care putini sunt dispusi sa si-l asume.
  In legatura cu dorinta sindicatului de a dialoga am mari semne de intrebare. De cel putin 2 ani de cind ii urmaresc cu atentie (voiam si eu sa ma inscriu in sindicat, iti vine sa crezi ?) am observat doar atitutdini si cerinte politice, nu sindicale. Cind ceri "Moarte FMI !" mai ai pretentia sa stai la masa dialogului cu oameni civilizati ? Eu cred ca nu. Tu ce parere ai despre aceasta cerinta sindicala, Moarte FMI ? Ai sta la masa cu asemenea indivizi care cer moartea celor care ne-au dat bani de pensii si salarii timp de doi ani ? Asa inteleg unii sa-si achite datoriile, cu moartea ?

  RăspundețiȘtergere
 51. @ELENA
  Am promis ca daca dati in judecata sindicatul NU MAI SUFLU O VORBULITA DESPRE EI. Ma tin de cuvint dar am o rugaminte:
  - nu-mi trimiteti doar mie dovada ca va tineti si dvs. de cuvint, ca asta duce la interpretari.
  Va rog sa postati integral cererea de chemare in judecata (sau macar punctele esentiale) inclusiv nr. de dosar si repet:
  - eu ma tin de cuvint !

  RăspundețiȘtergere
 52. Elena . Nu m-am grabit nici cand am spus ca solutia este ramanerea in sindicat si incercarea de a il duce acolo unde ii e locul, nici acuma. Eu spuneam doar ca situatia sau cazul tau este atat de clar si atat de simplu incat e aproape inutil sa te intrebi daca ai deptate sau nu, sau s ceri un consult juridic. Poate doar sa gasesti pe cineva sa te reprezinte, dar nu sa ai dubii vizavi de sansele de castig.
  In ceea ce priveste situaia lui Icleanu, nu mai spun nimic in plus. Dar ceea ce simte el, este o problema personala, nu trebuie sa o dezbatem noi pe blog. Asa e demn. Deci daca vrem sa ne vaitam, ne vaitam in nume personal, si sa ii lasam pe fiecare sa se planga , daca doresc , singuri. Eu asa vad lucrurile.
  Stelian
  Sa nu faci si tu greseala pe care o face Dogaru. Si unul si altul confundati numele Dogaru cu numele SCMD.Este o greseala si de o parte si de alta.

  RăspundețiȘtergere
 53. @Neacsu
  Exista acum posibilitatea sa nu mai fac astfel de confuzii. Daca ELENA posteaza unde vrea ea cererea de chemare in judecata si nr. dosarului nu mai abordez problema sindicatului, a conducerii sale si a sindicalistilor. Eu nu mi-am pierdut ONOAREA si o respect.
  Aveti acum ocazia sa scapati de criticile mele multumita ELENEI.

  RăspundețiȘtergere
 54. LA MULTI ANI ARMATEI ROMANIEI!

  RăspundețiȘtergere
 55. @stelian P
  Va admir bunavointa dar va asigur ca veti posta in continuare mult si bine."Conditiile" dvs NU VOR FI INDEPLINITE.
  Punem pariu pe pensia mea??
  Daca pierd ,pana la sf.anului va cedez pensia mea pe o luna.
  Daca, castig imi dati 1(un) leu ??

  RăspundețiȘtergere
 56. @stelian P
  Nu va faceti iluzii!Am pensie mica(de-aia fara sporuri)

  RăspundețiȘtergere
 57. Stelian P.
  Nu stiu ce acord ai facut cu Elena , e treaba voastra, daca ti-a cerut sa nu mai comentezi e treaba ei, daca vei face ce a spus ea e treaba ta. Atata vreme cat limbajul e decent, nu iti poate cere nimeni sa nu mai intri pe blog, oricum ai putea sa o faci sub alt id, deci e inutil.

  RăspundețiȘtergere
 58. @Don Corleone
  Nici eu nu am pensie cu sporuri dar deocamdata ii dau prezumtia de nevinovatie si sper sa accepte. Ii trebuie totusi ceva timp. Nu pun pariuri decit atunci cind sunt sigur de cistig.

  @Neacsu
  Nu am spus ca nu mai comentez iar faptul ca tu crezi ca nu am onoare si am sa intru sub alta identitate ma jigneste.
  Am spus ca nu mai comentez despre sindicat daca ii da in judecata. Cu ocazia asta vreau sa demonstrez si ca nu sunt platit, caci cine ar renunta la bani frumosi doar pentru comentarii negative la adresa cuiva ?
  Ai fost la depuneri de coroane ? Citi ati fost ?

  RăspundețiȘtergere
 59. Stelian
  Nu te-am jignit, nu am spus ca ai postat, nici ca esti platit, am spus doar ca exista posibilitatea dupa aceea sa postezi sub alt nume sau id.Oricum , e dreptul tau sa comentezi despre orice atata timp cat o faci in limitele decentei .

  RăspundețiȘtergere
 60. @Stelian P
  deci pariul se anuleaza/amana sau ce??
  Conditii mai bune de atat nu-ti pot oferi.
  spui:"ii dau prezumtia de nevinovatie "
  si mai spui:"Ii trebuie totusi ceva timp."
  Pai si lui Keops i-a trebuit mai putin timp sa ridice piramidele:):)
  N-a acuzat nimeni de nimic despre nimic!!
  Despre ce vorbim??
  Doar despre un mic rahatel de demisie si un mic pariu.Ce-i atat de complicat??Deci nu vrei sa castigi 1(un)leu contra pensiei mele pe o luna!
  Merci!!esti un tip elegant(fara ghilimele)
  Anulez pariul!!

  RăspundețiȘtergere
 61. @Stelian P
  Imi place cum ai spus;"Nu pun pariuri decit atunci cind sunt sigur de cistig."
  Am inteles pe deplin ceea ce ai vrut sa spui.(nici tu nu crezi dar vrei sa fi gentleman)
  O zi buna!
  P.S.Stai sa vezi ca acum tb. sa apara anonimul de serviciu ca i-a lasat fuhrer-ul sarcini "sa combata tovaraseste"

  RăspundețiȘtergere
 62. Prostu-i prost si curleon ...
  "Am pensie mica(de-aia fara sporuri) " ... Asta ere valabila (in gindirea voastra idioata) pe vremea legii 164 ... Acuma , dupa ce i-ati ... , si inca ii mai pupati in c.r , nu mai trebuie sa va plingeti ca nu ati avut sporuri ... ca v-a marit pensia pe 'contributivitate' .
  Sau nici de asta nu ati avut ... si atunci de ce dracu' ati mai cerut "modificarea schimbarii" ?

  RăspundețiȘtergere
 63. @ano 17:41 .
  Faci prosti pe altii aiurea!
  Mai bine ia repede oglinda si te priveste cu simt de raspundere! Ma intrebi poate: de ce?
  Iti dau raspunsul, altminteri greu pentru tartacuta dumitale: cine crezi ca din cei de pe aici a participat la procesul legislativ??? Cine crezi ca a cerut sau propus bulibaseala??
  Prietene, nu te supara! Ai grave probleme de intelegere, cunoastere, pricepere!

  RăspundețiȘtergere
 64. sâmbătă, 22 octombrie 2011
  Viperele şi... CNR
  De două zile s-au încheiat lucrările Consiliului Național al Reprezentanţilor... Nu m-am grăbit să scriu despre asta pentru că lucrul făcut în pripă nu este nici durabil nici eficient. Aşa că aştern acum câteva rânduri în ideea de a împărtăşi cu dumneavoastră impresiile după încheierea CNR de la Alba Iulia.

  Aşteptată cu mult interes atât de prieteni cât şi de duşmani, CNR a demonstrat ceea ce era de demonstrat - sindicatul are la conducerea filialelor oameni cu scaun la cap, oameni pentru care contează faptele şi nu vorbele. La Alba am reuşit să descâlcesc multe nelămuriri, am cunoscut preşedinţii filialelor şi membrii CD - am cunoscut mulţi oameni pe care-i ştiam doar de pe net - i-am văzut în carne şi oase şi m-am bucurat că eram aidoma cum îmi imaginam să fie; la rândul meu, nădăjduiesc că n-am dezamăgit pe nimeni.

  Discuţii au fost, şi contradictorii, destule. Până la urmă s-a găsit limbajul comun şi s-a făcut lumină. S-a dovedit, cu acte în regulă că "Hoţul stigă: uite hoţul!", fapt care, din punctul meu de vedere, era de aşteptat. S-au limpezit apele...

  Am constatat cu amărăciune că tot veninul aruncat pe unele bloguri, pe grupurile de discuţii, pe mail, nu au fost altceva decât o încercare a unor indivizi de a destabiliza Sindicatul sau, de ce nu, de satisfacere a unor orgolii ilegitime.

  Până la urmă, liderii filialelor au ales calea cea dreaptă şi corectă, îndeplinind obiectivele CNR şi nu dezideratele altora, care, precum şarpele după ce a fost omorât, tot vor mai da o vreme din coadă...
  Lt.col.r. Simion Suciu
  Preşedintele Filialei 1 a SCMD Beiuş

  RăspundețiȘtergere
 65. Bei, bei am ajuns s-o vad si pe asta...Curleonu si Stelian P, ala care nu-i ruda cu tzapul au monopolizat si acest blog. Se duc pe Infom, iau suturi in dos, iar cind nu mai dovedesc se refugiaza aici.
  Curleoane (HAKORD)ai fost, esti si vei ramine unul caruia armata trebuia sa-ti dea spor de tembel! Din pacate nu esti singurul...
  Cit despre Cashu numai de bine si daca-i tare in pantof sa dea in judecata sindicatul lui peshte, iar dupa aia sa-si infiinteze SRL-ul personal!
  Si mai mergeti unii dintre voi la munca ca sunteti tineri si in putere! Nu mai asteptati cu mina intinsa ca aurolacii la pomana statului, ca daca ar fi sa va scuture cineva nici un piirtzzzzzzzzz n-ati fi in stare sa tragetzi!
  SRL-istu
  PS. S-aude CurLeone? C-am inteles ca ai 1,92 m, 120 kg si minte...cit cuprinde. Numai bun de taiat lemne la padure!

  RăspundețiȘtergere
 66. Lasati-l pe CurDeLeonu in plata sfintilor1 Ia auziti aici:

  "Decret privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă – cu o stea domnului comandor Frăţilă Tiberiu din Ministerul Apărării Naţionale."
  Na ca chioru il avansa pe palicaru de Fratila care cica fuse in teatru (nu de opearatii, in teatru TV)!
  Vai de curu nostru unde-am ajuns!
  JiJi

  RăspundețiȘtergere
 67. DomnulSuciu din Beius a fost la CNR si s-a convins ca hotul striga hotu. Cum singurii care au strigat pe acolo hotu au fost cei din conducere, mai are cineva dubii cine e hotul ?

  RăspundețiȘtergere
 68. Ai dreptate : prostu-i prost si anonim de la 19.02 ...
  Ce am spus eu si ce ai contrat tu ...

  RăspundețiȘtergere
 69. Regele Mihai: ”Exprimăm simţămintele noastre de recunoştinţă către GLORIOASA ARMATĂ SOVIETICĂ”. Citeşte discursul de acum 65 de ani
  25 octombrie 2011 – 17:26

  Regele Mihai I si Lucretiu Patrascanu, la Parlament. / Foto: RADOR / ROMPRES / Foto
  Precedentul discurs regal susţinut în aula Parlamentului a avut loc la 1 decembrie 1946, când Regele Mihai a pus capăt aşa-zisului boicot regal, cedând presiunilor şi, prin acest discurs de inaugurare a Adunării Deputaţilor, certificând rezultate alegerilor "democratice" din luna martie a aceluiaşi an, câştigate de comunişti şi de apropiaţii politici ai acestora.
  Mesajul Tronului, citit de regele Mihai I cu prilejul deschiderii lucrărilor Adunării Deputaţilor la 1 decembrie 1946
  Domnilor deputaţi,
  Sunt fericit să mă găsesc în mijlocul reprezentanţilor ţării, întrunţi astăzi, pentru întâia oară, după o îndelungată întrerupere a vieţii parlamentare.
  Primul meu gând se îndreaptă către scumpa mea armată şi către toţi acei care s-au jertfit pe câmpul de luptă, în războiul purtat împotriva Germaniei hitleriste şi aliaţilor ei, redobândind libertatea şi independenţa patriei noastre.
  Deopotrivă, exprimăm simţămintele noastre de recunoştinţă către glorioasa armată sovietică şi către eroii ei, căzuţi pe pământul ţării noastre, pentru eliberarea poporuli nostru şi a Ardealului de Nord şi pentru libertatea tuturor popoarelor.
  Noul parlament are menirea grea de a desăvârşi opera de lichidare a tristelor urmări ale războiului, aşezând statul nostru pe baze sănătoase şi puternice.
  Am credinţa că veţi consacra acestei opere de mare răspundere toată atenţiunea şi energia Domniilor voastre.

  Domnilor deputaţi,
  Punându-se capăt nesfârşitului război din Răsărit, în urma alăturării României la Naţiunile Unite şi a particpării noastre la războiul dus împotriva Germaniei hitleriste, ţara noastră şi-a câştigat dreptul de a avea un loc demn în familia naţiunilor libere şi doritoare de pace.
  Prin desfiinţarea dictatului de la Viena, Ardealul de Nord a fost reintegrat patriei mume.
  Guvernul meu, desfinţând întreaga legislaţie rasială, a adus o serie de măsuri legislative şi adminstrative,pentru asigura egalitatea de drepturi şi putinţa liberei dezvoltări a tuturor cetăţenilor ţării, fără diferenţă de religie sau naţionalitate.
  Prin reforma agrară, repunera în funcţiune a multor întreprinderi industriale, prin normalizarea şi reînzestrarea reţelei de comunicaţie, s-a adus o uşurare greutăţilor materiale, cărora populaţia a trebuit să le facă faţă, mai ales în urma anilor grei de secetă.

  Domnilor deputaţi,
  Dificultăţile ce vă aşteaptă, în îndeplinirea misiunilor Domniilor voastre, sunt mari. Printre ele, cele mai de seamă sunt preocupările cu caracter economic.
  Guvernul meu, va aduce în deliberarea Domniilor voastre măsuri menite să asigure o serioasă sporire a producţiei industriale.
  O deosebită importanţă se va da indsutriei grele şi exploatării intensive şi raţionale a bogăţiilor naturale.
  Se va încuraja inţiativa particulară printr-o politică fiscală corespunzătoare şi o dreaptă politică acordării creditelor, avându-se în vedere nevoile generale ale ţării şi interesele păturilor producătoare.
  Se vor intensifica schimburile comerciale cu străinătatea şi se va urmări o aşezare pe baze sănătoase a finanţelor publice. În acest scop guvernul meu va supune Domniilor voastre proiectul de lege pentru etatizarea Băncii Naţionale a României.

  RăspundețiȘtergere
 70. ...Si-a luat trenul si-a "taiat-o"
  L-am vazut si pe iliescu la parlament cat era de cuminte."Nici usturoi n-a mancat nici gura nu-i miroase"
  Ca prin '91 l-a luat pe rege de urechi si l-a aruncat peste granita.Acum iliescu e Monarhist
  Pai sa nu mori de ras??
  geoana IDEM
  Baiii tovarasi "anonimi" faceti poporul de ras??
  cu gloate sindicale cu tot??

  RăspundețiȘtergere
 71. Baiiii CurDeLeone, tu oi fi un printz ceva si noi nu stim...Poate ai si blazaon...Daca-l ai sunt sigur ca-i "pictat" c-o sticla si-un cap de musca! Hi, hi, hi, emblema fameliei tale "leule cu cap de musca"! Da trecind peste amabilitati, ia spune-ne unde ai trait si-ai facut 4 clase, la Geneva ca pair al exRegelui Michael, au pe stadionul din Trivale vinzind bomboane agricole impachetate in cornete "made from" "Scinteia Tineretului" ?
  Este "corcondantza" CurDeLeone?

  RăspundețiȘtergere
 72. Regele Mihai: ”Exprimăm simţămintele noastre de recunoştinţă către GLORIOASA ARMATĂ SOVIETICĂ”...................
  tovarasi,chiar "esteti" prosti??(21:01)si ANONIM pe deasupra, ca asa sunt "militarii" cu ordin de la sindicat.MICI GUNOAIE(dar scris cu litere mari)
  P.S.Iar esti de permanenta fraiere?

  RăspundețiȘtergere
 73. Acum, G-l Chelaru, pe OTV!
  Vizionare placuta!

  RăspundețiȘtergere
 74. Anonime de la 21.41 :
  Si ce mai face gl.Chelaru : si-a mai cunparat vreun partid , sau se face adjunctul lui ddd ?

  RăspundețiȘtergere
 75. @gaura
  Camarade,ia trusa de tubulare si meri sa schimbi IFF(este ceva din instalatia de WC?)
  Si baga la capatina! Armata Sovietica a fost glorioasa,ca altfel nu ajungea la Berlin.Nu vorbim de eleganta,educatie,dotare.Nu!Vorbim despre invingatori.Gaura,fii baiat cuminte si mergi la munca.Lasa analizele pentru cei rabdatori.

  RăspundețiȘtergere
 76. CurDeLeone sa intelegem ca tu hesti hala micu da voihnicu din poza aia a lu Planox de la: http://www.plano10.com/2011/10/lupta-lui-boc-cu-coruptia.html? Bei fratzioare da hurit mai hesti!

  RăspundețiȘtergere
 77. De instalatia de WC te ocupi tu.IFF ...da este din WC, mai cauta printre rahatii printre care te invartesti!
  Asta stii asta faci.Daca astea iti sunt limitele te compatimesc.
  pt.tine tehnologia este un WC ...si tu esti produsul WC-ului.
  Tot anonim,tot anonim ,tot de serviciu pe bani murdari,furati de la sindicalisti?vad ca-ti merge bine hotule!

  RăspundețiȘtergere
 78. eu urat ,tu prost!Asta e!!

  RăspundețiȘtergere
 79. @gaura
  Dupa ce-ti cumperi o tastatura care poate pune dai de ,,i'' acolo unde trebuieste,poate gasesti si ,,tehnologia'' folosirii virgulelor.
  Mergind totusi la obiectul discutiei,ce mama dracului este IFF-ul ala de pe urma caruia primesti pensia?

  RăspundețiȘtergere
 80. Ai dat suficiente dovezi de prostie.
  Te rog nu mai insista.Ne-ai convins

  Intre timp aparut tov.secretar de partid(inainte de '89) monarhist (peste noapte-adica brusc de azi si il tine pana maine)
  av.puiu hassoti; e de tot rasul cum "combate" el tot ce poate.Ce mai dom'le si asta are sange albastru in vene,dar nu se stia atunci cand facea "stefan ghiorghiu"si uite asa o dam in gard cu"demnitatea si onoarea"
  Tot atata poti si tu anonim de mai sus

  RăspundețiȘtergere
 81. @gaura
  Camarade,ai probleme (cu capul presupun).La medic ai fost? Incearca la un popa.Era unul,Belodan.Priceput la toate.
  ,,...Nu e dracul,
  Nu-i Tarzan,
  Este popa Belodan...''
  Este un extras din ,,aflam dela militia orasului''

  RăspundețiȘtergere
 82. sute,mii de ani tarile lumii au fost pline de regi,imparati,califi si padishahi
  Acum ce vreti?Nepotii mei sa traiasca sub conducerea unui rege?Eu nu vreau!!
  Ne intoarcem sute de ani inapoi?francezii i-au ghilotinat pe banda rulanta.De ce??
  americanii s-ar parea ca nu prea sufera "din lipsa de rege"
  Ce facem evoluam sau involuam pt hachitele unor politicieni disperati?
  No faceti regat si numiti-l pe mihai I rege.Nu are "decat" 90 de anisori(primaveri) deci e viitorul "asigurat"
  Cum a amanat el fortarea Tisei cu 48 de ore(in loc de 23 oct ora 04:00 ci la 25 oct ora 04:00)pe motiv de zi de nastere,.si asta a costat armata RO "doar" inca 3000 de morti.
  Sa-i fie rusine!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 83. @gaura
  Chiar ai probleme.A vorbit cineva de revizuirea constitutiei(in afara de incrucisator,desigur)?
  Te doare curul daca te ridici in picioare in fata unui om de 90 de ani care tocmai are 160 de invitati(si nu fini ...mulatri)?
  Dupa logica ta nici Mihai Viteazul nu trebuieste amintit(,,Ne intoarcem sute de ani inapoi ?'').

  RăspundețiȘtergere
 84. Nu pot fi camarad cu hamsiile fie ele si "ucigase"
  hamsiile sunt doar hamsii si nimic mai mult.Camarad poti fi tu cu stavrizii sau guvizii.Cu mine NU
  De nebagat in seama din acest moment.
  Auzi tampenie;hamsia ucigasa??
  daca cineva are probleme cu capul TU esti acela,
  Ti se potriveste nick-ul!!
  Tot nu esti convins de cat esti de prost?.Nici n-ai cum,ar fi deja primul semn de inteligenta si nu e cazul tau

  RăspundețiȘtergere
 85. Compari pe Mihai Viteazul cu pulandraul ala??
  Eu il vreau rege pe iliescu,sau in cel mai rau caz pe "micul titulescu"
  Ti-ar place iliescu rege,tovarase ,nu-i asa??

  RăspundețiȘtergere
 86. @gaura
  Hai,ia-ti pastilele ,ca altfel dormi legat.Deviezi glorios dela obiectul vorbirii.Precis umblai cu pistolul singur?

  RăspundețiȘtergere
 87. SCRISOAREA LUI ANTONESCU CATRE DINU BRATIANU
  ,,... v-aţi acuzat public şi zilnic în presă, în întruniri, în parlament, de: „incapacitate”; „tâlhărie”; „falsificări” şi „furturi de urne”, în Bucureşti, pentru obţinerea puterii; „demisii în alb”; „bătăi şi omoruri”; „călcarea legilor şi Constituţiei”; luări de comisioane” la toate furniturile statului; „traficările de influenţă” practicate de partizanii, deputaţii, miniştrii şi preşedinţii corpurilor dumneavoastră legiutoare; „scandalurile cu contingentările” cu „grâul britanic”; modul cum aţi făcut reforma agrară şi cum „aţi profitat de ea”; risipa avutului public; „concesionările oneroase ale bunurilor statului”; „demagogie”; incorectitudine civică, provocată de faptul că atunci când eraţi în opoziţie dirijaţi ocult statul, în profitul intereselor d-umneavoastră şi ale jidanilor din ale căror consilii de administraţie – mari şi mici – făceaţi parte, iar de pe fotoliile ministeriale încurajaţi şi favorizaţi, acopereaţi şi muşamalizaţi afacerile lor şi ale d-stră, în detrimentul statului...''
  Dupa mai mult de 60 de ani lucrurile au ajuns in acelasi loc !
  ===============
  http://tano-tanocariddi.blogspot.com/

  RăspundețiȘtergere
 88. http://www.cotidianul.ro/statul-va-avea-dificultati-cu-plata-pensiilor-publice-161902/

  RăspundețiȘtergere
 89. "Ce repede uităm, ce uşor ne facem că nu ştim, ce indiferent ne degajăm de datoriile pe care le avem faţă de eroii trecuţi, prezenţi şi viitori , de cei pe care i-am îngropat plângând fericiţi că noi am scăpat, de cei pe care acum îi trimitem la moarte pentru ca să ne fie nouă mai bine , de cei care mâine ne vor salva copii şi averile strânse de-a lungul anilor cu ajutorul taţilor, bunicilor şi străbunilor celor ce poate din tată în fiu au îmbrăcat haina militară, haina morţii şi a uitării de sine pentru binele celor ce azi au uitat că este 25 Octombrie. "
  Frumos spus.Frumos si trist. Oricate pacate ar avea Cashu, articolul cu Ziua Armatei trebuie citit.

  RăspundețiȘtergere
 90. Si cu voia dumneavoastra, ultimul pe lista avansatilor in gradul de general, chiar de flotila aeriana, comandorul TIIIIIIIBERIU FRATILAAAAAAA! Cred ca va trebui ca punctul de pensie al militarilor pensionari sa fie 50% din cel practicat pentru civili. La asa activi.......

  RăspundețiȘtergere
 91. ,,- Tataaa, tataaa!!! a luat casa foc!!!
  - Iesi afara si nu mai tipa sa nu o trezesti pe ma-ta.. .''

  Mai multe bancuri: http://www.mioritice.com/#ixzz1bsdJAiDS

  RăspundețiȘtergere
 92. NEWS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  BASCHETBALISTA A PROMOVAT UN RECURS IN ANULARE IN FAVOAREA LEGII >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  RăspundețiȘtergere
 93. Din nou sunt loviţi pensionarii militari – Atac parşiv din partea procurorului general al României!
  26 Octombrie 2011

  RăspundețiȘtergere
 94. RECURS-ul IN ANULARE IN FAVOAREA LEGII, este o "propunere-idee" veche! Fraierii sunt noi! Cautati prin arhiva acestui blog, a fost semnalata la timpul "ei", dar asa se intampla cu cei care mereu (re)inventeaza roata, reancalzesc supa de doi bani!
  Asa e cand dormi in front!
  Te trezesti vorbind prostii!
  A fost suficient "unul", iar turma o tine langa!

  RăspundețiȘtergere
 95. ""Iată că, spre jumătatea lunii octombrie a anului acesta, o nouă şi nedreaptă izbucnire de ură clatină speranţele a mii şi mii de pensionari militari. A acelora care câştigaseră în justiţie dreptul la reparaţii pecuniare după jaful anticonstituţional la care fuseseră supuşi. A acelora care învinseseră la tribunal acest stat ostil, cheltuind sume considerabile, apelând la legislaţia europeană încalcată brutal de guvernanţii n"" TEOPAL

  RăspundețiȘtergere
 96. Bei, bei, unii dintre voi sunteti in urma mult cu evenimentele...da-i dati inainte cu pastrama de oaie/cirlan si cu tulburelu! Mai ales ala desi zice Curdeleu. Cred ca mai bine si-ar fi luat pseudo...de Greucenu/Mintosu.

  RăspundețiȘtergere
 97. Mai bine ati vedea ce se petrece in Europa dupa aceasta noapte si dupa aia puteti urla dupa "pensii NATO"Chiar acum la Bruxelles sunt intruniti 27 de sefi de stat.
  Si uite ca pe daogaru nu-l invitara ca sa discute de pensiile militarilor romani
  Angela Merkel a declarat;Nu mai dam bani!Luam acum o decizie sau...niciodata!Cam nasol ,nu anoim 19;24.Da ce te doare pe tine?daogaru sa-ti dea diurne si delegatii ca ceilalti 27 de sefi de stat sunt tampiti si dogaru "rezolva tot"
  greuceanu'

  RăspundețiȘtergere
 98. Greuceanule o minte de musca este tot o minte de musca, ce sa-i faci? Daca astepti la Merkel, atunci asteapta...Tu poate ca n-ai inteles ca un STAT cu adevarat STAT nu asa ca ast al nostru nu sta in pomana nimanui si-si dezvolta propriile politici economice in folosul si spre bunastarea propriilor cetateni. Dezvoltarea economiei tine de cei care-l conduc si care aplica politica o vrei-ului adica baga mina in boznaru cetateanului pina in dreptul degetului mare si nu mai mult! Cap de musca, tu de-ai avea o vaca-ca sa nu zic un bou, ai mulge-o zi de zi, i-ai beli pielea si n-ai mai lasa cel putin 3 litri de lapte pe zi vitzelului? Asta-i "rumunia" ta "telectualule" ! Baaaaaaaaaaaa desteptati-va daca mai puteti si nu mai vindeti ace, briciuri si cariciuri ca Curleonu (trusouri si pampershi in Bv)! Produceti ceva daca va simtiti in stare si nu mai stati cu scurmacele (alea cu care unii scurma ca gobaile) intinse la statul asta bolnav de 21 de ani cum bine zicea unu aseara! Lasati "poeziile" de gen Cashu, Dogaru, Basinescu si altii!!! Fiti pe piciorele voastre daca nu suntezi sub influienta alcoolului si incercati sa-i convingeti si sa-i motivati si pe civili! Cit despre pensiile militare...cei carora miine nu li se vor mai da, asa cum afirma "meseriashul" de la 19,53, duceti-va si stringetzi oaua de cioara, gugurlui si tzarca ca in UE "e la moda" cultivarea acestora...
  O vrei-ul.
  PS. Cre c-ar fi bune si oauale unora dintre cei d-acilea ca "prea e oauashi"!

  RăspundețiȘtergere
 99. Chiar asa de pauza????Nu mai emite nimeni? S-au luat licentele?

  RăspundețiȘtergere
 100. Pai cum? Cind e vorba de munca fug toti ca pit-palacii!!!
  PitPalacu

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite