Google Translate

miercuri, 9 noiembrie 2011

Update. SCMD. CNR - MINŢIT, MANIPULAT, ÎNŞELAT. Ep. IIEpisodul 2. Constituirea 2.
Am revenit, aşa cum am promis cu un alt episod, aceiaşi actori, acelaşi obicei: ascunderea adevărului, obţinerea voturilor împotriva unui document cu statut de hotărâre judecătorească.

Înainte de a trece la pasul 2, aş vrea să precizez un lucru pentru cei cărora m-am adresat în primul episod, respective participanţii la CNR, şefii de filiale. Atât din mailul trimis , cît şi din cele expuse pe blog, unii colegi s-au simţit jigniţi insinuând fie că i-am făcut proşti, fie că am îndrăznit să le “dau lecţii“ fie că i-am desconsiderat sau am dat dovadă de aroganţă.

Nimic din toate aceste lucruri nu au fost În gandul meu când am spus ca o parte din ei au votat fie in necunoştiinţă de cauză, fie au fost manipulaţi, fie au fost comozi, fie grabiţi, dar am spus că au fost şi unii laşi, pentru că au fost unii participanţi la CNR care cunoşteau adevărul dar nu l-au spus pentru a nu intra în conflict cu domnul preşedinte. Deci, cei care din necunoaşterea prevederilor Procesului Verbal de constituire a sindicatului au votat articole împotriva hotărârii judecătoreşti NU AU DE CE SĂ SE SIMTĂ JIGNIŢI, NU ESTE VINA LOR ŞI NU POT FI ÎNVINUIŢI CĂ AU VOTAT ASTFEL. Chiar îl întrebam pe domnul Dogaru, de ce a ascuns aceste aspecte şefilor de filială. Nu este nici un motiv ca şefii de filială să se simtă jigniţi.

Faptul că au votat unele articole ale ROF împotriva prevederilor statutare aşa cum vom vedea în următoarele episoade , eu l-am pus pe seama stresului şi a psihozei transmise de conducere prin desele apropouri la duşmanii care vor să destabilizeze sindicatul inclusiv dacă se ajunge cu Statutul la judecătorie. Nimic mai fals, o gogoriţă la fel de adevărată , ca armele de nimicire în masă ale lui Sadam, trâmbiţate şi negăsite de americani. Vom ajunge şi la acest punct. Atunci, cine s-a simţit jignit, şi de ce atâta vreme cât eu am făcut aceste precizări? Dar pentru că admit ca tonul meu a fost prea pătimaş, îmi fac Mea Culpa şi îmi cer scuze tuturor participanţilor la CNR care au făcut tot ce le-a stat în putere pentru a reprezenta cu demnitate şi tărie interesele filialelor şi ale sindicatului, care au convingerea că mai mult decât au făcut personal, nu se putea face.
Respectul meu pentru toţi aceşti oameni. Sper că acuma nu mai este nimeni nemulţumit
sau nu se mai simte nimeni jignit.

Acuma să mergem mai departe. După cum spuneam, mai sunt neconcordanţe între Procesul Verbal de constituire a SCMD şi ROF sau /şi Statutul pe care îl ştiu toţi.
Iată un nou exemplu:

ROF, prevede: “Art.6 Documentele care urmează a fi discutate la CNR, inclusiv listele cu candidaturile depuse pentru Comitetul Director, odata la 5 ani, trebuie prezentate, de către Secretarul General, Comitetului Director, cu cel puţin 30 de zile înainte de deschiderea lucrărilor CNR.”

Statutul, la Art. 16. (1) , spune : ”Conducerea sindicatului este asigurată de un Comitet Director format din președinte, secretar general, vicepreședinți, și câte un reprezentant pentru fiecare euroregiunen distinctă, aleși de Consiliul Național al Reprezentanților
pe un mandat de 5 ani.”

Până aici, toate bune, lucrurile se îmbucă. Ia să vedem ce spune
procesul verbal de înfiinţare:


HENŢ!
Aici scrie 4 ani, nu 5.
Cum au crescut anii ăştia de la un document la altul? Cine a vrut să încarce bieţii oameni cu un an de muncă silnică în plus, când ei aşteptau liberarea şi făceau AMR-ul? Domnule Dogaru, nu vă mistuie dorinţa de a afla şi a-l pedepsi pentru că vă încarcă nota de plată? Ia vedeţi nu găsiţi vre-un articol din Rezoluţia CNR sau ROF să îl pedepsiţi exemplar pe cel ce v-a încărcat cu încă un an de galeră ? Voi vota la două mâini, ca în parlament pedepsirea acestui individ veros care încearcă să destabilizeze sindicatul, păstrând în funcţii nişte bieţi oameni care abia aşteptau să scape de corvoadă .
Este inuman, am să fac reclamaţie la Protecţia pensionarului.

Domnule, prima oara a fost o întâmplare, mi-am spus că a fost o scăpare de redactare, sau cine ştie, cineva a uitat ce a scris în procesul verbal sau poate chiar în procesul verbal este trecut greşit, dar uite că greşeala se repetă.

Cineva, spunea:


Ei bine, înclin să îi dau dreptate. Există însă o categorie de oameni care nu învaţă niciodată din greşeli şi din cauza asta le repetă la infinit. Sper ca cei care au întocmit aceste documente şi se află la loc de cinste în fruntea sindicatului să nu facă parte din acea categorie.

Aştept explicaţiile celor care persistă în greşeală. Care este explicaţia acestor dezacorduri domnule Dogaru ? Parcă dumneavoastră trebuia să semnaţi în faţa organelor nu?
Aşa scrie în procesul verbal.
by Neacsu MarinEpisodul 1. Constituirea - 1.
Am spus acum câteva zile că voi face dovada faptului că membrii CNR au fost determinaţi să voteze unele articole prin manipulare. Am mai spus de mai multe ori unii membri din conducerea CD au comis acte nestatutare.

Începând de azi am să prezint în serial toate aceste fapte, pas cu pas, pentru a vedea şi sindicaliştii, dar şi membrii CNR cum au fost înşelaţi. Nu e vorba de greşeli, pentru că o greşeală o faci din necunoaştere FĂRĂ INTENŢIE , e vorba de acte făcute cu intenţie , care nu au nici o scuză. Am aşteptat să treacă şi acest CNR în speranţa că măcar după doi ani timp în care era de presupus că am scăpat de amatorism şi provizorat, conducerea sindicatului îşi va reveni şi va trece la respectarea statutului şi a adevărului, MAI ALES CĂ ÎI ANUNŢASEM CĂ NU VOI MAI LĂSA NETAXATE ACESTE ÎNCĂLCĂRI. Nu s-a ţinut cont de nimic . A venit timpul să le spun pe toate, pentru ca toţi cei care au crezut în minciuni, să vadă cum au fost minţiţi. Mă voi opri din prezentat , atunci când voi vedea că se iau măsuri de intrare la normal fie de către CD , fie de către filiale.

Subiectul de azi îl constituie . BIROUL OPERATIV CENTRAL
Ce spune statutul despre el ?

“Art. 24. (1) Pentru rezolvarea problemelor curente, zilnice, între ședințele Comitetului Director, activitatea este asigurată de Biroul Operativ și se conformează statutului, R.O.F.,hotărârilor Comitetului Director și cele ale Consiliului Național al Reprezentanților.(2) Activitatea Biroului Operativ se desfășoară conform Statutului și Regulamentului de
Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul Național al Reprezentanților. Pentru îndeplinirea atribuțiilor poate avea în subordine salariați proprii. “

Cam lapidar, cam puţin , dar aşa e când faci un document pe genunchi, te grăbeşti să îl termini şi scapi multe lucruri.

Ce prevede noul ROF referitor la acest subiect ?
BIROUL OPERATIV
Art.19 (1) Biroul Operativ este organul care coordonează activitatea curentă a Sindicatului, în intervalul dintre şedinţele CD şi este format din Preşedintele şi Secretarul General al Sindicatului.
(2) În exercitarea atribuţiilor proprii, Biroul Operativ stabilește măsuri.

Art.20 Biroul Operativ are următoarele atribuţii:
a) organizează şi supervizează activitatea Sindicatului pentru realizarea, în bune condiţii, a hotărârilor CNR și a deciziilor CD;
b) coordonează activitatea birourilor operative teritoriale;
c) suspendă activitatea birourilor operative teritoriale, în situaţia apariţiei unor disfuncţionalităţi majore în activitatea acestora, luând, după caz, următoarele măsuri:

c.1. - dispune verificarea activităţii birourilor operative suspendate;
c.2. - hotărăşte asupra conducerii curente a filialei;
c.3. - propune CD măsura mentinerii suspendării, organizării de noi alegeri, sau reluarea activităţii biroului operativ suspendat.

d) urmăreşte execuția bugetului şi verifică oportunitatea cheltuielilor şi a plăţilor angajate;
e) planifică data și ordinea de zi a ședințelor CD;
f) organizează, la nivel central, continuitatea conducerii;
g) coordonează activitatea Secretariatului General al Sindicatului.“


Observăm că de data asta s-au mai adăugat câteva rânduri câteva atribuţiuni care trebuie îndeplinite de doi oameni, cei care ar trebui să coordoneze întreaga activitate sindicală. Dacă aceşti doi oameni ar lucra 24 din 24 pentru sindicat şi tot nu ar putea să cuprindă întreaga activitate sindicală, dar să nu uităm că domnul Monac lucrează la Senat şi nu prea are timp de sindicat, iar domnul Dogaru este mai tot timpul ocupat cu prelegerile şi vizitele la filiale, că doar pentru asta şi-a tras maşină, nu ca să stea cu ea în birou şi să conducă sindicatul de la volanul maşinii. Nu de alta , dar nici nu are carnet de şofer.

Iar în situaţia în care domnul Monac este suspendat un an de zile, CINE VA CONDUCE ACTIVITĂŢILE ZILNICE ALE SINDICATULUI, mama lui Ştefan Cel Mare? La asta s-au gândit preşedinţii de filială când au aplaudat propunerea de suspendare ? Sau au ţinut cu tot dinadinsul să instituie DICTATURA FCMD ?

Şi citind atribuţiunile pe care le are BO nu pot să nu sesizez că are trecute nişte atribuţiuni care ÎNCALCĂ TOATE NORMELE DEMOCRAŢIEI . Birourile operative teritoriale sunt alese de Adunările Generale ale filialelor. Normal, democratic şi legal ar fi ca aceste adunări să fie şi cele care au dreptul să decidă asupra revocării, schimbării, suspendării sau realegerii altui birou sau a membrilor birourilor. Asta s-ar întâmpla într-o ţară normală, într-un sindicat normal, dar nu în SCMD. În SCMD, BO, DOI OAMENI, MAI BINE ZIS UNUL SINGUR, ARE DREPTUL ŞI PUTEREA DE A SCHIMBA UN BIROU OPERATIV AL UNEI FILIALE ORI DE CATE ORI I SE VA PĂREA CĂ NU MERGE PE DIRECŢIA TRASATĂ, AŞA CUM SPUNE ÎN ART 20 PCT c2 şi c3. Pur şi simplu dictatorial.


Dar toate astea sunt mizilicuri pe lângă MAREA ÎNŞELĂTORIE . Citiţi cu atenţie ce scrie în PROCESUL VERBAL DE CONSTITUIRE A SINDICATULUI DOCUMENT ÎNTOCMIT ÎN DATA DE 25.05.2009, SEMNAT ŞI PARAFAT DE CASA DE AVOCATURĂ GRAZIELA BÂRLĂ PE DATA DE 17.06.2009. ŞI APROBAT DE
JUDECĂTORIA SECTOR 1 BUCUREŞTI PE DATA DE 18.08.2009 :


"Art.7.5 Comitetul Director este condus de un Birou Operativ, format din preşedinte, vicepreşedintele relaţii publice şi secretarul general .."

HENŢ!
Deci în procesul verbal de constituire, sunt prevăzuţi 3 membri ai acestui birou, aşa cum cereau şi filialele oltene în propunerile lor. Cu alte cuvinte, domnul Dogaru nu poate spune că nu a fost avertizat sau a uitat că BO trebuie să fie compus din 3 membri.

ACUM AŞ DORI SĂ VĂD CUM EXPLICĂ DOMNUL DOGARU PREŞEDINŢILOR DE FILIALĂ ACEST FAPT, DE CE LE-A ASCUNS FAPTUL CĂ ÎN DOCUMENTUL DE CONSTITUIRE A SINDICATULUI BO ESTE COMPUS DIN 3 MEMBRI IAR ACEST LUCRU AR FI TREBUIT SĂ SE REGĂSEASCĂ ŞI ÎN STATUT, ŞI ÎN ROF, PENTRU CĂ ESTE VORBA DE O HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ.
Care este părerea doamnei Bărlă, dar a doamnei Caloianu despre acest fapt ?

DE CE AŢI ASCUNS ACEST LUCRU PREŞEDINŢILOR DE FILIALĂ DOMNULE DOGARU SAU DACĂ NU AŢI ASCUNS , DE CE NU AŢI RESPECTAT O HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ? DE CE AŢI ÎMPINS PREŞEDINŢII DE FILIALĂ LA ÎNCĂLCAREA UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI ?

Mă opresc aici deocamdată, data viitoare alte minuni de aceeaşi natură.
by Marin Neacsu
==============


Comentariile, va apartin!
Admin
=====

141 de comentarii:

 1. BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!
  Ce spun Dogarienii ?

  RăspundețiȘtergere
 2. Ca esti berbece, ori alt paricopitat!

  RăspundețiȘtergere
 3. 1-eu spun ca mi-e scarba de anonimi
  2-elena ,nevinovata si neprihanita elena va poate lamuri/imbarliga cum vrea ea.De doi ani va explic despre "ELENA PERFECTA"cea care isi vede fundul in
  "n" luntrii.SI DOBITOCII O CRED!!!
  Oare unde este elena?????
  O sa apara si o sa spuna a nu stiu cata mia oara
  ca "nici usturoi n-a mancat,nici gura nu-i miroase"
  DAR E O JAVRAAAA!!!SI V-A TRAS-O CHIAR VOUA ANONIMILOR SCMD.Voi v-o luati la laba si ea e bine mersi la partid prostovanilor ha,ha
  Si mai arata si ca "moartea in vacanta"

  RăspundețiȘtergere
 4. atentie ce comentati ,ca devin si eu anonim si v-o luati!!
  honor et patriae ,vae victis!!

  RăspundețiȘtergere
 5. asa se scrie corect in latina:"patriae"
  nu ca politrucul pletos pcr-ist dogaru,ha,ha

  RăspundețiȘtergere
 6. he-he SORIC?? mai sunt multi.....elena ce zici??

  RăspundețiȘtergere
 7. Don Corleone
  Eu nu am sa spun ca Elena e perfecta, dar modul in care o ataci dumneata e nedemn. Daca ai ceva personal cu ea, intalniti-va si spuneti-va in fata tot ce vreti. Aici insa nu este locul pentru astfel de iesiri. Daca te pretinzi barbat, sau ofiter, pastreaza decenta exprimarii si limitele bunului simt. Cum arata Elena sau oricine altcineva nu este subiect de discutie intre oamenii de caracter si nu poate fi un motiv de repros sau bascalie. Ar trebui sa iti ceri scuze.Nu ai decat sa raspunzi cum vrei, dar asta e pararea mea.

  RăspundețiȘtergere
 8. "Nostra patriae est Romania,ubi habitare debemus."

  RăspundețiȘtergere
 9. @neacsu
  daca dumneata esti "cavalerul rozelor" si ai interese pastreaza-le pt dumneata.
  Eu nu am nevoie de aliati in scmd.Dumneata ai??
  Se pare ca da!zugraveala de cavaler al dreptatii risca sa se transforme in interes!!??
  Ramai cu parerea si cu pilele "dumitale"
  Habar nu ai ce stiu eu,asa ca vezi-ti de treaba si fa-ti loc acolo in conducere cum vrei.
  Pe mine scuteste-ma ca n-am scris pe blogul tau,si nici nu ti-am cerut parerea.Ce e te plictisesti??

  RăspundețiȘtergere
 10. BortaCurdeLeu mai da-te baaa de-a dura!!! Semidoctule ce destept esti tu...Blondule -vorba lui RH esti Gaura Neagra a Universului cunoscut; esti ca toti linge blide aia de "analisti" de toate neamurile de -si dau cu presupusul pe orice problema doar, doar sa fie si ei bagati in seama.Baiete uite eu sunt membru scmd doar pentru faptul ca nu mi-au lasat astia de-acu de chipurile guverneaza, sansa de a nu ma mai intilni-nici macar virtual cu alde asti ca tine de am avut supt-ordonati si de care eram satul pina-n gitlej. Creier de musca mie mi-a crescut si pensia, lucrez si in propriul SRL care nu vinde nici chiloti nici tigari la tarba. Am mai spus-o aici pe blog Cur de Leoane: La munca, la munca si nu la intins mina! Sa vedem cit de buni sunteti unii dintre voi...
  Cit despre Dogaru, Stelian P s.a...sunt la fel de masochisti. Uite desi veti ride, Cezar-Svaik si toate numele de botez stiute si nestiute cu care posteaza pe bloguri este mult mai echilibrat la "commenturi". Un sindicat al ex-apv-istilor trebuie sa existe...dar cu un shef ca Nea CaSHU, precum si ajutoare ca Czar, Stelian P si desi nu...CurdeLeonu!
  HB-ul
  PS. Oare scenariul seamana cu cel al unui desen animat?

  RăspundețiȘtergere
 11. @neacsu
  elena m-a facut albie de porci pe unde a apucat.

  La drepturi se pretinde militar ,la obligatii este femeie.
  Pai ori asa ,ori asa.Ce dracu ne jucam,sau ce?

  RăspundețiȘtergere
 12. iar rahatii de anonimi....

  RăspundețiȘtergere
 13. Frac-miu ia mai las-o dracului de beutura! Ai vazut ca-ti face rau la tartacutza aia; si-asa mica. Urmeaza tratamentul ala de ti-l reconda dr. Dogaru ca s-ar putea sa ai ceva sanse de recuperare. De nu ia niste PROSTANO-lol ca pt. tine sigur isi va face efectul...
  PS. Hei Akordele hartzapele esti multumit ca nu-s "mai hanonim ca tine" blondule? Vezi ca tu putzi cel mai tare de pe-acilea garoiule!

  RăspundețiȘtergere
 14. Neacsule-detaliaza(descifreaza) pentru profani ca mine ! Care=i de fapt miscarea?? Ce au mai furat mintit,imbarligat?!

  RăspundețiȘtergere
 15. Corleaone.
  Credeam ca ai inteles de mult ca nu ma intereseaza nici sprijinul expres al cuiva, nici functii pe nicaieri, nici prieteni cu mai multe fete. Eu iti spusesem ce am crezand ca te poti ridica peste balacarelile cotidiene. Faptul ca Elena te-a facut cum te-a facut era o bila neagra pentru ea. Daca ai considerat ca trebuie sa ai mai multe decat ea, si aveti concurs, da-i bice. Poate am avut eu prea multe pretentii la dumneata. Imi cer scuze! Nu ma mai amestec cu taratele.
  Anonim 20.36
  Ce anume nu ai inteles dumneata ? E greu ? Uite fa asa: trage aer in piept, expira , numara pana la 10 si incepe sa citesti cuvant cu cuvant.Unde e viirgula, faci o pauza scurta, apoi mergi mai departe. Unde e punct te opresti, mai respiri odata, incerci sa desenezi ce ai inteles su dupa aia mergi mai departe. Dupa ce termini tot, numeri desenele. Daca au iesit mai mult cercuri, treba e rotunda, adica e bine. Daca sunt mai mult patrate, inseamna ca s-a spart roata pe undeva si trebuie sa mergi la vulcanizare. Daca da cu zecimale, e nasol, trebuie sa o iei de la inceput. Pentru orice eventualitate, cumpara-ti mai multe pixuri si un top de hairtie. Succes!

  RăspundețiȘtergere
 16. @ala cu afacerea lu' peste
  MINTI DE'NGHEATA APELE!!

  RăspundețiȘtergere
 17. @NEACSU
  Da poate ai avut prea multe pretentii.Eu in schimb nu am ce sa-ti cer si nici ce sa-ti dovedesc.
  Si nici nu trebuie!
  Tu te-ai bagat...ca daca taceai filozof ramaneai
  Si nu am nevoie de replici si nici sa-mi dai lectii de buna purtare.Vezi-ti de micul dumitale razboi daca altceva nu ai ce face pe lumea asta.
  Poate te alegi cu "cai verzi pe pereti"
  P.S.Retine!!Nu te mai da mare ,ca n-ai de ce
  Pe cine crezi ca intereseaza toate prostiile astea pe care le acceseaza 10-20 de ciumeti(intre care ma includ)+ alte 2-3 bloguri
  Crezi ca asta-i lumea??Te inseli amarnic inclusiv cei 1-2 anonimi care repeta la infinit aceleasi idiotenii.
  CATA INFLUENTA AVETI IN LUME??

  RăspundețiȘtergere
 18. http://www.youtube.com/watch?v=slgt-qtok-8&feature=player_embedded

  RăspundețiȘtergere
 19. @23:00
  Buna si aluzia:):)

  RăspundețiȘtergere
 20. ,,George W. Bush isi cheama toti americanii la Casa Alba.
  - Americani !! Cine este mama voastra ?
  - SUA !!! striga poporu'
  - Si cine-i tatal vostru ?
  - George W. Bush !! striga poporu'
  - Care este visul vostru ?
  - Sa fim milionari !!! striga poporu'
  A doua zi, George W. Bush da un decret si ii face pe toti milionari.
  Hu Jintao isi cheama toti chinezii la Beinjing.
  - Dragi tovarasi, Chinezi !! Cine este mama voastra ?
  - China !!! striga poporu'
  - Si cine-i tatal vostru ?
  - Hu Jintao !! striga poporu'
  - Care este visul vostru ?
  - Sa fim comunisti !!! striga poporu'
  A doua zi, Hu Jintao da un decret si ii face pe toti comunisti.
  Base isi chema romanii la Casa Popo..ului.
  - Romani !! Cine este mama voastra ?
  - EBA !!! striga poporu'
  - Si cine-i tatal vostru ?
  - BASE !! striga poporu'
  - Care este visul vostru ?
  - SA FIM ORFANI !!! striga poporu'...''

  RăspundețiȘtergere
 21. http://img.thesun.co.uk/multimedia/archive/00622/beer_goggles_622180a.swf

  RăspundețiȘtergere
 22. Aoleu, ce ştire vine, de la Cluj!
  ================================
  Primarul Sorin Apostu este acuzat de DNA că a luat mită 94.000 de euro în schimbul încheierii unor contracte legate de asigurarea parcului auto şi de salubrizare.

  'În cursul anilor 2009-2011, în schimbul încheierii unor contracte - de asigurare a parcului auto al regiilor subordonate Consiliului local Cluj, respectiv de salubrizare a oraşului - inculpatul Apostu Sorin, în calitatea sa de primar, a pretins şi primit sume de bani totalizând echivalentul în lei a 94.000 de euro. Pentru a se disimula provenienţa şi scopul banilor obţinuţi din actele de corupţie, între firmele care au primit contractele de la primărie şi cabinetul de avocatură al soţiei primarului au fost încheiate contracte de consultanţă juridică fictive, astfel încât sumele de bani au fost încasate prin cabinetul de avocatură al lui Apostu Monica Undina, învinuită în acelaşi dosar', se precizează într-un comunicat al DNA. În sarcina primarului municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostu, s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată.
  El a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat Curţii de Apel Cluj cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile. AGERPRES.
  ====================
  Felicitari, DNA!
  Ii vrem pe toti la zdup!
  Aoleu neamule, ce vremuri cred ca vin!
  S-a dat liber la incatuseala generala!

  RăspundețiȘtergere
 23. CRED ca ati bagat deseama ce jmecher (fraier) ii Neacsu cand ii ceri o explicatie concreta......!!!!vai de parul tau din crestet!!
  @Don C. ai inteles in final ca are si Neacsu un RAZBEL pe care-l duce cu toooate fortele...pe care le are!!
  Tot universul cunoscut pentru el la asta se rezuma!
  Doar el cunoaste ,el analizeaza,el judeca el condamna. Fereasca sfantul sa se mai bage cineva! Asta are un nume (diagnostic) si un tratament!!

  RăspundețiȘtergere
 24. Ca sa aveti o zi buna!!

  Premiile Balului Academiei Caţavencu 2010 - "Ieşi afară criza ordinară!
  1. Sebastian Vlădescu (ministrul Finanţelor): "Există o viziune foarte clară a acestui guvern. Viziunea spune aşa: România este în impas."
  2. Iulian Fota (consilier preziden­ţial): "Puteţi să vă faceţi cruce, deşi nu cred că-i chiar un lucru creştinesc."
  3. Victor Ponta (preşedinte PSD): "Vă rog să oprim acest război care nu se va opri."
  Cîştigător
  4. Traian Băsescu (preşedintele României): "Nu am nimic cu pensionarii. Dimpotrivă."
  Categoria "Gîndire cu premeditare"
  1. Adriana Săftoiu (deputat PNL): "Domnul Băsescu a consolidat ceea ce, de fapt, nu s-a construit."
  2. Cristian Preda (europarlamentar): "Sînt conştient că blog-ul meu e mai important decît mine."
  3. Dan Sova (senator PSD): "Opoziţia se caracterizează prin aceea că sînt mai puţini."
  Cîştigător
  4. Miron Mitrea (senator PSD): "Eu am cunoscut mulţi hoţi săraci care erau atît de proşti, încît pierdeau şi ce furau."
  Categoria "Meandrele concretului"
  1. Sorin Oprescu (primar general al Capitalei): "Deci am chemat toţi profesorii din ţara profesorilor, de la construcţii, am luat şi analiza bitumului. Concluzia este una singură: apa care zace pe caldarîm, pentru că gurile de canal erau înfundate cu gheaţă, deci nu mai erau decelate, apa care vine dinăuntru pe străzile nerefăcute niciodată, de la ţevi, penetrează asfaltul şi superior şi inferior."
  2. Mugur Isărescu (guvernator BNR): "Ne trebuie o ancorare a anticipaţiilor inflaţioniste, cînd avem atîtea variabile, incertitudini, se mai introduce o taxă sau nu, chiar dacă nu se introduce, se discută înverşunat asupra consecinţelor unei eventuale introduceri, toate acestea bineînţeles că dezancorează anticipaţiile inflaţioniste şi acesta este un mare pericol."
  Cîştigător
  3. Verestoy Attila (senator UDMR): "Sîntem cu toţii adepţii unei modernizări a României şi a unei progres pe care o slujim".
  Categoria "Lectura nu ştie carte"
  1. Dumitru Dragomir (preşedintele LPF): "Azi citeşti, mîine citeşti, poimîine citeşti. te apucă pandaliile!"
  2. Gigi Becali (europarlamentar): "Mie nu-mi place să citesc, că-mi lăcrimează ochii, mă-nţelegi, mă dor ochii."
  Cîştigător
  3. Traian Băsescu (preşedintele României): "Cum ajungeam într-un port, cum mă duceam într-o bibliotecă."
  Categoria "Cu ce iubim femeile?"
  1. Marian Vanghelie (primarul sectorului 5): "Calitatea unui soţ ideal şi a unui om care mă ştiţi dumneavoastră cum sînt este ca, dacă faci, soţia să nu simtă."
  2. Răzvan Theodorescu (academician): "Femeia e bună conducătoare de creştinism."
  3. Ion Iliescu (preşedinte de onoare al PSD): "Este iarăşi pericolul să nu mai avem femei."
  Cîstigător
  4. Gigi Becali (europarlamentar): "Eu i-am cerut să mă împreunez cu nevasta mea, nu să fac sex cu nevasta mea, că eu nu fac sex cu nevasta mea!"

  RăspundețiȘtergere
 25. Categoria Emil Bobu
  1. Norica Nicolai (vicepreşedinte PNL): "Liberalii au şi ei deficitul lor de lipsă de caracter."
  2. Marius Marinescu (vicepreşedinte PRM): "Primul om care a ajuns pe Lună a fost un cîine."
  3. Emil Boc (prim-ministru): "Deocamdată, sîntem unde ne aflăm."
  Cîştigător
  4. Marian Vaghelie (primarul sectorului 5): "Furăciunile sînt de asemenea natură încît au depăşit orice limită."

  Monden Categoria "Epoca mondenă şi contemporană"
  Nicolae Mitea (fotbalist blond): "Maşina care mi-am luat-o, m-am sfătuit cu mine însuţi." (ProMotor, 24 aprilie)
  Andreea Tivadar (fotomodel): "Nu, nu fac niciodată topless, pentru că soarele nu e bun pentru mameleon." (Antena 1, 29 iulie)
  Emmy (cîntăreaţă pe bani): "Noi doi nu ne-am culcat. Nu ştiu cum e la pat. Jur! Eram dezbrăcaţi şi stăteam unul peste altul, dar nu am făcut nimic altceva decît sex oral şi atît. Sexul oral nu e chiar sex, e altceva." (Cancan, 1 mai)
  Maria Dinulescu (actriţă), despre Poponeţ: "M-am bucurat să fiu alături de un suflet atît de frumos, care m-a inspirat să fiu mai bună. Îi mulţumesc pentru că mi-a oferit dragostea lui, atît de mult cît a putut el, şi-mi pare rău că nu am reuşit să fiu mai puternică pentru el." (OK!, 23 aprilie 2010)
  Liviu Vârciu (fost manelist): "Eu de fapt am vrut să fiu rocker, mie rock-ul mi-a plăcut toată viaţa, dar na, s-a întîmplat să fiu manelist." (Pro TV, 21 mai)
  Cîştigătoare
  Rose-Marie (fostă dansatoare la Surprize, surprize): "Nu sînt însărcinată, sînt puţin balonată. Dar nu ştiu cu cine." (Antena 1, 27 iunie)

  RăspundețiȘtergere
 26. anonim 08.51
  Am inteles, iti da tot cu zecimale. Nu e vina mea. Din pacate nu ai ce sa mai faci, parintii nu te mai pot face odata, iar pastile pentru asta nu s-au inventat,pentru ca nici un savant nu e atat de fraier incat sa umple lumea de savanti.
  Dar ca sa nu spui ca sunt baiat rau, ce anume vrei sa stii , sau ce nu ai inteles ? Incearca sa te exprimi clar cu subiect si predicat. Pentru inceput iti recomand sa recitesti ce scrie dupa ce arbitrul a dictat Hent!

  RăspundețiȘtergere
 27. De pe blogul SCMD au disparut definitiv cei trei suspendati, Winzer, Cobuz si Monac. Am inteles ca sunt suspendati , nu exclusi, deci normal ar fi sa fie trecuti pe pagina de blog, penstru ca "este" ei exista, functiile le apartin, doar ca sunt intr-un concediu mai prelungit, pana la viitorele alegeri. Atunci de ce nu mai apar pe banda cu conducerea SCMD ? Si de ce apar altii care nu fac parte din Comitetul Director si nu au fost alesi de nimeni Vicepresedinti ? .
  Neacsu are dreptate, s-a instaurat dictatura lui Dogaru.

  RăspundețiȘtergere
 28. @Cititorul- si daca s-a instaurat Ce? Trebuie sa existe si fraieri carora sa le dicteze(sic)!!!! Se pare ca sunt si drept urmare eu le urez ..dictatura placuta!!
  Ia sa incerce cu mine sau donC!!?? Poate daca=mi dicteaza ceva in genul..ia de aici 4perechi de caucioace de iarna Good Year,sau inhata vreo 20 de baxuri de Tuborg..Czar

  RăspundețiȘtergere
 29. @czar
  Puteai sa spui in continuare si;mama tampitilor e tot timpul gravida.Uita-te la afacerile bisericii cu 'credinciosii' care-si rup coastele ca sa pupe o sticla inramata,la alte sindicate(luca,mitrea)la fostele fni,fna,caritas... samd.De ce n-ar fi si un scmd.Vorba ta;fraieri sunt din belsug.Din pacate e de plans nu de ras
  "ata ete!!"

  RăspundețiȘtergere
 30. @Don C. Daca rad cu lacrimi se poate spune ca ...plang!!
  Totusi ca buni colegi(cand te gandesti ca unii dintre acestia ar fii trebuit sa ne conduca la razboi.....doamne ajuta ca am avut noroc!!) sa le uram DICTATURA PLACUTA si LA MULTI ANI !! Czar

  RăspundețiȘtergere
 31. Voi doi,Corleone si Cezar,nu mai aveti treaba pe INFOMONDO?Aerisiti locul si iesiti la munca. Hai,ca patria are nevoie de exemple.

  RăspundețiȘtergere
 32. Care razboi ce razboi???
  astia nu au decat doua pozitii
  La cafea pe birou(pe timp de pace)sau fara cafea sub birou (pe timp de razboi)
  in rest da-i si baga cu sporuri si sporulete
  chiar ca am avut noroc!!!bine-ai zis!
  altfel am fi fost carne de tun,contra cafelutza de jurist:):):)

  RăspundețiȘtergere
 33. @nasu'pandelica(vezi ca mai e un nash care acum da cu "subsemnatu')
  ce sa vad pe infomondo??
  cinci ciumeti care-si plang unul altuia de mila ca nu mai au pensie de 5000 ci de 3500.Cand se plictisesc de plans se apuca de injurat si dupa aia o iau de la capat.Cat despre articolele facute de "redactie" ce sa mai zic??.Sunt de prescolari!!
  cat despre mine si multi altii avem doar 1/3 din ce au ghiftuitii aia DUPA..reducere/taiere/revizuire si nu plangem pe umarul nimanui.Ne descurcam!!
  asa ca nashu' pandele esti unul dintre ei.Ca sa stii cat esti de "ciumec"

  RăspundețiȘtergere
 34. Nasule Pandele( doar nu oi fii tu ala cu Firea ca ma oftic) pai noi chiar de la ..munca postam! Noi ,,estem" in stare sa facem doua lucruri concomitent- aproape ca Bonaparte N. chiar si trei caci ne si ..distram!!
  @ Don.C. Mi-a placut aia cu cafelele....cata realism in ceea ce spui! Ca tine mai rar don C.!!! Czar

  RăspundețiȘtergere
 35. Sa-ti fie rusine curbesitdeleu, cufuritule, sa-ti fie rusine pentru cuvintele adresate unei femei!!Halal ostean, hahal camarad! Nu de mult, tot pe acest forum amenintai o alta femeie care a indraznit sa aiba o parere contrara tie.Stii sa te razboiesti din tastatura cu peturile si cu sexul slab.Daca obrazul tau gros ar sti ce inseamna rusinea ti-ai cere scuze tuturor celor pe care i-ai jignit.Esti cel mai detestat forumist. Rusineeeee!!!

  RăspundețiȘtergere
 36. Baaa ....
  Don Corleone este cel mai tare forumist!
  Iar treaba cu "fomeile", stie el ce stie!
  Ia nu mai faceti voi pe "haparatorii" din oficiu! Si Czar, bravo si tie! Nu va lasati! Dogarienii nu e multi, dar tari in clont!

  RăspundețiȘtergere
 37. Astia chiar sunt prosti!!
  Nu le mai ajunge infoM pt injuraturi.S-au mutat si pe aici.Pe cand bocetele??
  @15:12
  La cata "demnitate" ai ca anonim ,te rog doar sa mai si respiri intre 2 injuraturi.Vezi ca dai in apoplexie hi,hi

  RăspundețiȘtergere
 38. @czar
  Nu cumva ma provoci??
  Refuz sa cred ca exista prosti precum cel de la 15:12.Depaseste orice inchipuire.E disperaaaaaat!!
  Eu cred ca tu cezare imi bagi "strambe" si te mai si distrezi.Daca e asa ,ei bine m-ai fentat:):)

  RăspundețiȘtergere
 39. Catre ADMIN:

  Revin cu umila parere ca trebuie schimbat numele blogului dvs, in acord cu subiectul cel mai des postat si cel mai fierbinte de pe aici: "NEACSU MARIN - framantari si insomnii sindicaliste".

  DEZORIENTATUL

  RăspundețiȘtergere
 40. coment-ul de la 15:29 mi l-am scris singur:):)??
  P.S.Respect femeile deosebit de mult,imi plac si barbatii dar...doar la o bere.
  Dincolo de a fi barbat sau femeie... a fi om e lucru mare.Javrele sunt de ambele sexe si nu discriminez pe nimeni!!!!

  RăspundețiȘtergere
 41. bine zis!!DEZORIENTATUL!!

  RăspundețiȘtergere
 42. ADICA AR FI CAZUL SA TE CAM ORIENTEZI!
  Ca sa nu fiu inteles gresit

  RăspundețiȘtergere
 43. @Don C. nu vere! Daca vrei jur pe ochi lui Elena! Sunt originali, nu am bagat nici macar o stramba!
  Ala de la 15.12-este spuma,esenta! Vorba lui Admin-atat pot atat fac !

  RăspundețiȘtergere
 44. PS daca-l vrei (15.12)ti-l dau cu nume ,prenume cnp poza etc.

  RăspundețiȘtergere
 45. @CEZAR
  OK,OK.Ma batea asa un gand.
  Te rog sa accepti scuzele mele!!
  Da' vezi ca ai jurat cam stramb:)
  apostol,apostolorum!!ranciog,rancio...na ca ma-ncurcai:):)

  RăspundețiȘtergere
 46. Da-l incoa sa-l/s-o halesc.
  adica nu ca daca e o "ea",are intrebuintari mult mai bune:)

  RăspundețiȘtergere
 47. @cezar
  uite o adresa de mail(aviz amatorilor-nefolosita si in care totul intra la spam,inafara de ce vreau eu)
  akord_75@yahoo.com
  da-mi nr tau de tel pe mail/07.....
  Salut!

  RăspundețiȘtergere
 48. DonC. cred ca-i mai bine sa ai o pusca(macar o Bulava)ca daca-i de ..halit..cred ca are coltii mai mari!

  RăspundețiȘtergere
 49. Si , totusi , unde este steli p-ulea ??
  Au ramas sa combata numai timpitii de curdeleu si ... ala cu o multime de nume ... cetzarushus ?

  Pe acest blog isi prezinta idioteniile numai cei care sint la nivelul celor pe care-i pazea admin-ul ... pirnaiasi de mina a saptea ...

  RăspundețiȘtergere
 50. Robert Horvath spunea...
  6 noiembrie 2011, 14:03

  @ Coreolone lasat la vatra. Cine ti-a dat acest nume ? A fost nasul beat ?
  Puteai primii nume mai aratoase ....batacanda, bulangiu, cioca si chiarr
  hartie higienica. Pacat de tine ......

  RăspundețiȘtergere
 51. Cineva, undeva, cindva spunea:
  "
  constantin spunea...
  9 noiembrie 2011, 17:49

  D-le Plano
  Pai noua lege a pensiilor nu se aplica in 2012, atunci noua de ce sa ni se ia din pensii ????Nu-i corect, de dat nu ne da, dar ne ia ???Ne aplana si noua amaratilor care ne ia jumatate din pensii dupa ce ne-a dat si afara din servicii obtinute cu greu in viata civila.Huo Oprea, huo UNPR, huooooooooooooo PDL.De abia te asteptam basescule sa-ti strigam din nou :huoooooo, afara , javra ordinara!!!!!"
  ...................................
  Ce-i raspunde un timpit?
  "Don Corleone spunea...
  9 noiembrie 2011, 19:27

  despre prosti??
  Fara numar,fara numar (17:49)"
  ............
  Ce i-a rapuns saracul om derbedeului ex. maior de a.a. Doru Serban dat afara din MApN pentru consum de alcool (alcoolism), relatii neprincipiale cu subordonatii (bani imprumutati si nerestituiti) si multe, multe altele?
  "constantin spunea...
  10 noiembrie 2011, 10:17

  @ Don Curleone
  Proasta e mama ta care a fatat un astfel de specimen retardat ca tine ! Esti un pupincurist basesciano-pdl-cioi-unepuroi ce jignesti oamenii necajiti pe toate sitte-urile cu militari.Mai strambatura, eu n-am avut pensie nici macar 2500 lei si mi-au taiat-o jumatate.Nataraule ! O sa va vina vremea hotilor, uitate la televizor cum furati ca-n codru dar luati de la oamenii obisnuiti si piele de pe ei. Huoooo !"
  Asta e "creierele" cu cap de musca verde care se ascunde sub pseudonimul de "Don Corleone"!
  7 clase
  cu 3 mai mult decit balabusta de-si zice Curleonu

  RăspundețiȘtergere
 52. 1- e bine scris "uitate","taiat-o""timpit"??Cat de needucat poti fi tov-ule secretar BOB partid.Ai facut Stefan Gheorghiu degeaba analfabetule
  2-Da eu am devalizat bugetul MapN:):)Am imprumutat si n-am restituit??.Cine te crede fraiere.Ce usor e sa arunci cu vorbe in vant.Esti chiar gunoi cu asemenea calomnii.
  Oricum respira adanc.Infarctul e aproape!!
  3-@Cezar
  care colti ce colti??
  Un amarat vai de el si viata lui.
  Uite na ca ma speriasi!!:)
  P.S.Si l-a luat ca martor tocmai pe RH!
  Gluma mai buna nici nu exista!!!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 53. cele de mai sus sunt ca de obicei pentru un "demn" anonim(cica a fost si militar)Oare pe sub ce birou??
  Un anonim "demn"
  Vae victis!!

  RăspundețiȘtergere
 54. Cur leonu, purandelule du-te beeei la munca si nu mai cersi la mila publica huiduma! Ce vina am eu care-mi platesc taxele si impozitele ca statul asta tine un hoit ca tine pe bani publici? Bai putoare mai bine-i dau unui azil de batrini aurolacule!

  RăspundețiȘtergere
 55. Ba nea
  corleone v-o cam trage si va apuca disperarea
  ce sunteti voi?? 2(doi)....ca..ti prosti.
  Oricum "muriti" incet ca meritati.

  RăspundețiȘtergere
 56. @20:24
  Ai vina ca esti prost!!Dar e numai vina ta!!

  RăspundețiȘtergere
 57. @toti
  Urla unii pe aici degeaba.S-a rezolvat
  MM principal
  B.A.

  RăspundețiȘtergere
 58. Dragii mei camarazi va rog sa ma iertati pt. rautatile pe care le spun zi de zi si ceas de ceas aici pe blog. Totul este din cauza alcoolului pe care, pe vremuri l-am consumat cu barbiturice, medicamente care trebuiau sa-mi calmeze boala cronica pe care o aveam si anume gonoreea de laba. Va rog sa ma credeti ca atunci cind ma apuca crizele uit si cum ma cheama, sunt nevoit sa ma tin de-un pahar cu bere si nu va mai povestesc ca de ma trece si vreo nevoie e musai sa fiu legat de masa ca sa nu fac spume la gura ca epilepticii. Intre noi fie vorba am si un pic din boala vacii nebune, dar medicul meu de famile, dl. dr. Dogaru a spus sa-i urmez tratamentul pe care mi l-a prescris, tratament verificat chiar pe domnia sa cu rezultate excelente.
  Inca odata va rog, in functie de starea intelectului meu sa-mi scuzati iesirile intempestive la adresa unora dintre voi. Va sarut cu dor si drag!
  Al vostru Don Corleone

  RăspundețiȘtergere
 59. Curule de leu , tu ai un pic din boala "boului nebun" ...

  RăspundețiȘtergere
 60. Nu pacalesti pe nimeni!!Poate doar pe tine
  Chiar esti dus cu capul!Esti ridicol!

  RăspundețiȘtergere
 61. Hauleuuu ca iar ma luara frigurile de la beutura! Brrrrrrr, am frisoane minca-v-as pipota...Ma duc sa ling ce a mai ramas pe fundul sticlei de cîr-mîz. Poate-mi trece boala vacii nebune...

  RăspundețiȘtergere
 62. asa e el pe bloguri ca si in viata.Un anonim un "fake"

  RăspundețiȘtergere
 63. Stiu frac-miu, stiu...D-aia ai ajuns un piece of sheet...

  RăspundețiȘtergere
 64. prostalaule sheet inseamna hartie/pagina
  ce ai vrut tu sa spui se spune altfel.Ti-am mai spus nu incerca sa dovedesti cat esti de prost.Stim cu totii!!
  "piece of shit"uite ca am ajuns sa dau lectii de engleza la tovii lu' dogaru.
  Tot insisti sa-ti demonstrezi prostia??
  Ca degeaba injuri.Tot prost ramai.Esti iremediabil pierdut!!
  Dar acum e la moda si orice idiot se face ca stie engleza

  RăspundețiȘtergere
 65. Robert Horvath spunea...
  10 noiembrie 2011, 22:31

  DECESUL EROIC AL PURADELULUI !
  @Don Corleone
  Sinceritatea ta ma surprinde. Stiam ca esti onanist si drogat.......
  Dar cred in dragostea celui de sus si in redemtie.
  In concluzie iesi de sub tanc.
  Ia doar pistolul in mana. Trimite ultima postare pe blogul paramilitar.
  Roagate si trage.
  Eu traind in japonia si fiind budist cred in reincarnare.
  Mult succes in viitor.
  .................

  RăspundețiȘtergere
 66. Uraaaaa , Uraaaaaaaaaaa...
  Cezarel s-a "autodeclarat" .... "elita" a poporului romanesc .... si ... "de reala cultura"...
  Ne-am dat dracului ...


  Anonim spunea...
  Robert Horvath spunea...
  @ CEZAR
  Elita romaneasca nu a disparut. Am descoperit prin blogul dumneavoastra
  un adevarat patriot si un om de reala cultura. Aplaud pozitia dumneavoastra impotriva extremismului de orce culoare. Indraznesc de la distanta sa va strang mana.
  11 noiembrie 2011, 11:06
  Anonim spunea...

  Cezarel = elita !?!?
  Stiam RH-ule ca esti timpit... dar nici chiar asa ...
  11 noiembrie 2011, 11:20

  RăspundețiȘtergere
 67. NEACSU=CORLEONE=SCORPIO=ANONIMI (FARA NUMAR!...)
  Vedeti cum se cearta el cu el insusi, pe blogul lui Burcu? Oare de ce? O fi bolnav? O fi suferind de singuratate?
  Neacsule, Burcule, spuneti-ne fratilor, ce vreti voi, de fapt?
  Ce aveti cu Dogaru si cu SCMD-ul?

  RăspundețiȘtergere
 68. @ANOS-11,24- Cand vei primi si tu cateva cuvinte in genul celor mai de sus pomenite de tine-SA NE ANUNTI !

  RăspundețiȘtergere
 69. COMUNICATUL 45 din 11.11.2011
  Curtile de Apel Pitesti, Ploiesti, Bucuresti, Constanța, Brasov au admis contestatiile formulate de SCMD, in numele si pentru membrii săi, 305 contestaţii de anulare a deciziilor de racalculare a pensiilor devenind DEFINITIVE şi IREVOCABILE.

  Pentru membrii de sindicat care au primit decizii civile definitive şi irevocabile ale curţilor de apel, prezentăm următorul algoritm pentru ca deciziile să fie investite cu titlu executoriu:

  1 – dosarul petentului, după pronunţarea curţii de apel, se întoarce la tribunalul, acolo unde s-a judecat fondul cauzei;

  2 – petentul întocmeşte o cerere tip (se găseşte la tribunal) prin care solicită investirea cu titlu executoriu a deciziei civile nr. …….. a Curţii de Apel ……………….; se achită o taxă de timbru simbolică;

  3 – decizia civilă investită cu titlu executoriu se transmite, în copie legalizată, prin scrisoare cu confirmare de primire, casei de pensii sectoriale pentru punere în aplicare;

  4 – se depune la biroul operativ al filialei onorariul de succes, în conformitate cu prevederile contractului de asistenţă juridică încheiat de SCMD, în numele membrilor săi, cu avocatul (vezi
  copie contract aflat la biroul operativ al filialei). Modalitatea de încasare a onorariului și plata acestuia către avocat se va stabili în prima ședință a Comitetului Director.

  Filiala va trimite, prin e-mail, la Departamentul Juridic situața nominală a membrilor care au decizii definitive și irevocabile, tabelul

  AVOCATUL DE SUCCES!!

  RăspundețiȘtergere
 70. @15:23
  "Onoare si Demnitate"!!
  Banii nu intereseaza pe nimeni:)

  RăspundețiȘtergere
 71. CEZAR spunea...

  @ RH- aprecierile dumneavoastra ma onoreaza!! Totusi sa nu exageram-e foarte posibil sa faca apoplexie unii sau altii......!!!!!
  11 noiembrie 2011, 12:40


  Cezarele ... eu am vrut sa te ajut ...
  Vezi ca RH-ul te injura pe la Plano ... te-a facut "intelectual" ... Mai mare jignire nu cred ca ti se poate aduce !

  RăspundețiȘtergere
 72. Robert Horvath spunea...


  CORCODUS
  In urma cu aproape 20 de ani un prim ministru francez, care era si socialist pe deasupra, Michel Rocard, pronunta o fraza memorabila: “Franta nu poate primi toata mizeria lumii”. Nici acest blog unde gasesti intelectuali ca Cezar, Alex si chiar unul numit Plano.

  RăspundețiȘtergere
 73. COREALISMUL SPRE VICTORIA FINALA !

  @karadeniz
  Preocuparea mea existentiala este distrugerea coreolismului de orice fel.
  . Sunt iubitor de tigani . Sunt fascinat de muzica si felul lor de viata. Am facut pe vremuri cu un coleg de la BBC un film despre
  tiganii rimani din America. Sunt ultimii oameni liberi.
  Ceeace ma oribileaza este insa tiganul catarat in copac sau pe tanc. Nu-i mai ajungi la varful nasului. Badarania lui spulbera tot ce sa creiat in aceasta tara. De imaginea in strainatate nu mai vorbesc.
  Acest Don Coreoloe este chintesenta........ lumpenului . Aceasta specie subumana trebue eradicata pana nu este prea tarziu pentru toti.
  Astept parerea dumneavoastra si a altora.

  RăspundețiȘtergere
 74. INTALNIREA INTELECTUALULUI CU LUMPENUL MIORITIC !!!

  @ Cezar
  Deosebirea dintre dumneavoastra si alde coreoloni este ca dintre un picnic la iarba verde si al doilea razboi mondial . Sau in termeni ostasesc intre un tanchist pe tanc si unul sub tanc.
  Pe acest blog se intalneste elita si lumpenul.
  Cultura si mahalaua. Muzica clasica cu maneaua, Sau Bach cu Salamul
  Va intreb pe dumneavoastra ce este de facut. Sau daca deja a batut ora prea tarziului.

  RăspundețiȘtergere
 75. JOS PURADELUL DEPE TANC !
  @ Multumesc tuturor oamenilor de bine care incearca sa se opuna lumpenismului pe acest bog .
  Este o batalie pentru supravietuire.
  Deosebirea intre o natiune civilizata si o adunatura de badarani bronzati.

  RăspundețiȘtergere
 76. Hai, mai cezarele, lingau de curleoane cufurit, posteaza datele..nume, prenume, CNP..ai grija sa nu te incurci, cu atatea identitati sa-ti postezi propriile date, la cat de nerod esti..
  1512

  RăspundețiȘtergere
 77. @Robert....
  Daca "Aceasta specie subumana..." vrea sa te stearga pe tine de pe suprafata pamintului ce ai sa spui ? Cine iti permite sa categorisesti ca subumane speciile care nu iti plac ?
  @Admin
  Timpeniile acestui rasist nu te fac sa apesi pe butonul DELETE ?

  RăspundețiȘtergere
 78. APARATORULUI LUMPENILOR IESE LA LUMINA ZILEI !

  @ Stelian P
  Este departe de mine sa fiu rasist. Traiesc in SUA si Japonia si in familia mea se aduna toate rasele. Sunt fascinat real de tigani si am facut un film despre ei. In ancheta securitatii am fost intrebat cum vad o Romanie a viitorului. Am rspuns fara ezitare. Valorile sus ....neghina societatii jos.
  Din pacate sa intamplat invers. Nu este vorba numai de tigani. Ceausescu dislocand taranii a creiat la orase un om hibrid....lumpenul care nu este nici taran nici muncitor. Ei au cucerit prin badaranie, lipsa de cultura elementara si furt aceasta tara si a-si intind hoardele de cersetori in intraga lume. Am prieteni romani in tot occidentul....Daca spun ca sunt romani sunt dati afara din servici. Dumneavostra aparat pe lumpenul care ne face pe toti de rusine. Rusine.

  RăspundețiȘtergere
 79. @Robert Horvath,
  De ce esti asa de certaret?
  Mai bine spune ce faci tu, cum o duci in USA?!
  Povesteste cate ceva din viata si experienta ta!
  Sunt convins ca ne vei capta interesul!
  Dar... fara patima, fara ura!

  RăspundețiȘtergere
 80. Se pare ca Rh + ce posteaza aici nu este tocmai Rh-cunoscut ! Dati clik! Czar

  RăspundețiȘtergere
 81. EXPOZITIA AL QUEDA ORGANIZATA DE STATUL ROMAN LA NEW YORK !

  @ Eu sunt creatorul celebrului scandal ICR New York. Imaginati dragi ostasi atacul in forta dupa miezul noptii al fortelor americane impotriva cladirii de 29 etaje a diplomatiei securiste. Atacul politiei americane a reprezentat indeplinirea unui vechi vis de al meu.Chemata de mine o unitate speciala Hate Crime a fortat intrarea la Galeria ICR care avea acoperire diplomatica. Deschideti sa vadeti cateva greu de crezut care va vor incanta mintea si sufletul http://devanewyork.blogspot.com/2010/01/expozitia-patapievici-

  deschisa-dupa-doi.html

  SCANDALUL SECOLULUI : STATUL ROMAN ORGANIZEAZA O EXPOZITIE AL QUEDA LA NEW YORK.

  
Cu cativa ani in urma un ziar danez a publicat o serie de cartoons (desene satirice ) la adresa profetului Mohamed. Aceste desene au creiat o explozie in lumea islamica. Protestele , incendiile si violenta stradala au cauzat numeroase victime.
Ca revansa Mahmoud Ahmadinejad presedintele Iranului a creiat o uriasa
expozitie de desene satirice la care au paricipat mii de participanti din
intraga lume. Premile pentru castigatori au fost in jur de 20.000 $.
Din acest moment realitatea bate fictiunea. Unul din castigatorii acestei
manifestari devine creiatorul unei expozitii Al Queda la New York la colt de strada cu sediul ONU. Aceasta expozitie a propagandei islamice a fost organizata si sponsorata de statul roman. Artistul poarta numele de OMAR AMWAR AMBAKI sI este cetatean irakian . Exact aceleasi exponate care au aparut in expozitia care provaduia distrugerea lumii vestice si un nou Holocaust impotriva poporului evreu apar la Galeria Romania, in deacum celebra expozitie ICR New York…… care a creia un scandal monstru. Scandalul a fost monstru dar cenzura si diversiunea au fost si mai mare. Despre caracterul islamic al acesteimanifestari ( artistii romani au fost doar recuzitasi diversiunea ) nu a patruns in tara sau nici un rand in presa sau un fragment de comentariu la televiziune….. serviciile secrete facandu-si deplin datoria. Dupa ce la chemarea mea ,politia americana a descins in forta in miez de noapte la ICR scandalul a devenit international. Dupa atentionarea verbala a sectiei romanesti de la Departanmentul de Stat al SUA , Anti Defamation Leaugue a adresat un protest vehement din partea evreimii americane. Acest protest impotriva primei expozitii antisemite sponsorate de vreun guvern democratic de la infrangerea lui Hitler de catre aliati, a fost confirmat telefonic atat mie cat si redactorului Culian de la NY .Magazinde catre directorul sectiei externe, Ionathan Vick.
  
Ancheta americana a luat sfarsit.
Filmul meu ” UN NOU ATAC AL QUEDA LA NEW YORK ” va fi prezentat la cele mai importante teleniziuni americane si japoneze si la un canal francez.
  Ne aflam astfel in preajma unui scandal interntional fara precedent.
  Robert Horvath Deva Cineast USA -JAPAN
  Presedinte Devartes film international
  http://devanewyork.blogspot.com/
  
http://devanewyork.blogspot.com/

  RăspundețiȘtergere
 82. SURSELE MELE DE INFORMARE SI DEZINFORMARE !
  . Am ca pregatire doua facultati de specialitate……una romaneasca ….IATC Cinematografie Bucuresti. Reprezint cu sotia mea televiziunea Japoneza la New York , sunt ziarist de investigatii specializat in bagarea in puscarie a lui Traian Basescu.
  Dosarul CRIMINAL SI DE TERORIM BASESCU remis catre FBI are 62 de pagini si va pune baza unui carti pe care o voi publica in curand. Este o opera colectiva a prietenilor si a surselor din servicile occidentale si romanesti. Daca 99% din informatii ar fi inventate sau avand ca sursa imaginatia mea de cineast restul ar asigura presedintelui mereu reales un sfarsit tragic sau macat un proces televizat in jurul lumii. Am intradevar un studio de film cu sedii in Tokyo si New York orase pe care le consider cel putin atat de importante ca Deva unde m-am nascut.
  Am avut o colaborare fructuasa cu Antena 3 unde am trimis ( legatura mea directa agentul SIE Andrei Badin ) caruia i-am transmis fotografiile atacului organizat de mine a fortelor americane impotriva cladirii de 16 etaje a securitatii romanesti din New York. Fiind singurul creiator al celebrului scandal ICR New York puteam sa ajung o celebritate locala romaneasca daca colaborarea mea cu mogulul nu ar fi intrerupta de serviciile secrete puternic infiltrate in trustul mediatic.
  Am ajuns in SUA printr-un schimb de studenti si am primit o bursa guvenamentala Ceausescu pentru trimiterea unui material filmat in care Presedintele vorbea despre bomba atomica romaneasca. Ancheta mea de la securitate mi-a intarit legaturile cu securitatea romaneasca care ramane o sursa curenta de informatii. Am pastrat amintiri placute.
  Acum ceva ani am lucrat la un film despre actul de la 23 August creiat de regele Mihai si agentura americana . Pentru creiarea scenariului am luat legatura cu Asociatia pensionarilor de CIA. Filmul a fost oprit de securitate care a considerat ca adevarul istoric nu foloseste regimului Iliescu. Am devenit in consecinta prieten la catarama cu toata conducrea din vechime a CIA care pe langa informatii a-mi apara fundul la nevoie. Este o sursa care se apropie de puterea de penetrare jurnalistica a unui Nistorescu care lucreaza cu Assange, Fiind cetatea si al Imperiului Nipon sunt intrebuintat de serviciile japoneze in lupta continua cu Ambasada Romaniei in care toti consulii sunt ofiteri acoperiti cu grade de generali.
  Impotriva vointei mele am fost pus de serviciul americano- japonez sa fac o greva a foamei cu ocazia vizitei presedintelui Basescu in tara soarelui rasare.
  Astept cu nerabdare sa fac o vizita in Romania. O voi face imediat dupa impuscarea Presedintelui Roman urmata unui proces legal televizat in jurul lumii.
  Puteati sa aflati informatii suplimentare despre mine in cartea DACA TRECI PRIN CAMERA MORTII serializata de scriitorul Victor Nicolae in ziarul New York Magazin. Fiind considerat un pericol public pentru mafie Basescu a oprit publicarea prin eforturile unui intreg departament SIE care activeaza impotriva mea. Ofiterii acestui departament fericiti ca le dau de lucru, sunt o alta sursa permanenta de informare.

  RăspundețiȘtergere
 83. NU EXISTA DECAT UN SINGUR ROBERT HORVATH DEVA
  EL A FOST INTRODUS CU POZA CU TOT DE PLANO 1O.
  http://www.plano10.com/2011/08/loc-de-dat-cu-capu-pentru-robert.html
  ACESTA ESTE BLOGUL IN CARE PURADELUL BLOND COREOLONE A FOST TRIMIS IN FUNDUL CURTII SI LASAT DE CAMARAZI FARA HARTIE HIGENICA.
  EL A RAMAS ACOLO PANA IN ZIUA DE ASTAZI.

  RăspundețiȘtergere
 84. Page not found
  Sorry, the page you were looking for in the blog Robert Horvath-Deva does not exist.

  DECI? maestre care-i miscarea?

  RăspundețiȘtergere
 85. DESCIDE CU ATENTIE

  http://devanewyork.blogspot.com/

  RăspundețiȘtergere
 86. Domnule Horvath,
  Intre doua avioane pe ruta Tokyo -Deva-New York, mai fa o halta si pe la psiho. Nu se stie niciodata.

  RăspundețiȘtergere
 87. @ Stimate domn ascuns la umbra anonimatului.
  Nimeni si nimic nu ma va opri sa-l distrug moral pe puradelul blond Coreolone.
  Pe de alta parte cei nebuni schimba societate si mersul
  istoriei. Ceilalti trimit rafale de dupa coltul sobei sau se ascund sub tanc,

  RăspundețiȘtergere
 88. DREPT DE REPLICA  CRITICILOR MEI PLIN DE AVANT PATRIOTIC.

  In decursul ultimilor ani au aparut in presa din tara si pe zeci de bloguri diferite caracterizari la adresa persoanei mele. Sunt pe rand nmit Aparator al criminalului Ion Antonescu, mancator de sarmale care imbraca duminica camasa verde , semit , antisemit. monarhist si antimonarhist pentru ca doresc pe printul Nicolae ca nou rege etc.
  Morar de la Catavencu a scris dupa cererea mea de a se vorbi romaneste la ICR articolul fulminant " Un papagal maghiar bruiaza arta romana la New York. Am venit in Romania ba cu calul lui Atila , ba cu satra, ba trimis de servicii speciale straine.
  Probabil cel mai apropiat de adevar este articolul din Hunedoreanul ( dupa cum vedeti am intrat chiar si in atentia presei regionale ) AGENTUL OO7 DEVA PREGARESTE NOI ATACURI LA NEW YORK.
  Dupa articolul SUNT ALATURI DE DOMNUL HORVATH Ion Coja seful de promotie a nationalistilor romani la biserica ridicata de Ion Antonescu undeva in Bucuresti declara dupa o slujba religioasa ca de peste ocean ROBERT HORVATH SALVAZA ROMANIA.
  Ambele articole au aparut in New York Magazin.
  Scriu si pe la Vadim. El ma laudat in arucolul
  , Un articol se chema ROBERT HORVAT LA BIBLIOTECA DE AUR . Stimate domn multe felicitari !
Aveti dreptate. Postarile mele desi " nu sunt citite de nimeni " se pare ca deranjeaza si chiar creiaza panica in cercurile apropiate lui Basescu si a securistilor din New York
  .
Singur impotriva tuturor, "nebagat in seama" continui sa fac ce-mi dicteaza constinta.
Cu toata disperarea criticilor voi mentiona cateva actiuni in sprijinul culturii , recuperarea istoriei si a demnitatii pierdute. Va asigur ca sunt numeroase si spatiul nu permite mentionarea tuturror.

  RăspundețiȘtergere
 89. ANUNT IMPORTANT
  SUNT IMPOTRIVA DISCRIMINARILOR. MEMBRII UDMR TREBUE LASATI SA FACA PUSCARIE ALATURI DE COLEGII ROMANI !

  RăspundețiȘtergere
 90. SEMNAL S.O.S
  La sfarsitul anului sediul de 16 etaje a diplomatiei securiste va fi preluata de statul american. Nu scapati documentele pertinente dezastrului national.
  Descideti stand pe scaun
  http://devanewyork.blogspot.com/2009/11/basescu-in-fundul-gol-mancat-de.html

  BASESCU IN FUNDUL GOL MANCAT DE SOBOLANI LA NEW YORK
  ( "New York Times: primaria obligata sa preia o cladire a statului roman infectata de sobolani")
  La prima vedere o asemenea afirmatie pare hazardata sau cel mult o licienta jurnalistica. Dar spre surprinderea mea si dupa cum veti vedea si a dumneavostra titlul acestui articol are acoperire factuala. Documentul prezentat cititorilor este unic si nu cred are precedent in istoria diplomatiei politice sau culturale. Iata despre ce este vorba . In centrul cartierului diplomatic al metropolei americane in perimetrul careia se gasete ONU se ridica cladirea oficiala a statului roman. Exact sub steagul tricolor si al stemei nationale, adica la intrarea de pe 3 Avenue, diplomatii sau turiistii din inteaga lume se trezesc in fata unei spectacol absolut inedit. Sobolani se misca printre gramezi de gunoaie neridicate cu anii in plinul zilei, reprezentand un pericol major de infectie. In timpul noptii pentru cei care nu acorda atentie mirosului patrunzator, pericolul, de a fi muscati si sansa de ajunge la spital este evident. Aceste fapte nu sunt produsul imaginatiei
  mele de cineast .Ele sunt descrise de inspectorii unui departament specializat.care sa prezentat pe data de 4 Noiembriela cladirea"infectiei nationale" .Raportul de trei pagini care mi-a fost faxat sta la dispozitia mediei si a oricatei persoane interesate. Folosind o terminologie specifica raportul constata : "o activa activitate a sobolanilor" "semnale si miros specific" ,"gauri i jurul unui copac asezat in fata sediului" "sase sobolani vizualizati" "sobolani pe 3 Avenue"

  RăspundețiȘtergere
 91. Nenea Horvath, spune-ne si noua, de ce ai intrat aici, ca sa te certi cu corleone, sau ca sa iti faci propaganda? Probabil maine poimaine te vei lauda pe undeva pe alt blog ca ai aparut si pe blogul lui Burcu. Nu strica la cv nu ?

  RăspundețiȘtergere
 92. ROBERT HORVATH DEVA PUS SUB URMARIRE INTERNATIONALA !

  Antonescu a salvat 400.000 de evrei . Vorba lui Peres.......Presedintele Israelului
  . Pentru exact aceasta opinie am fost pus sub urmarire internationala si probabil inchis la Jilava daca calc pe pamantul romanesc.

  PETRU CLEJ REDACTORUL SEF REVISTA” ACUM ” SPUNE:
  AM SEZIZAT PARCHETUL SA CERCETEZE PENAL PE NEGATIONISTUL ROBERT HORVATH PENTRU INCALCAREA LEGII 107/2006 P
  Noua inchizitie functioneaza din plin. Nici macar comunisti nu au indraznit sa faca asa ceva. Ce parere aveti. Nu incerc sa creiez vreo opnie dar atrag atentia. Astazi sunt eu amenintat cu puscaria maine si altii si probabil in curand toti. Adevarul este periculos.
  Domnule Horvath
  Ati incalcat repetat Legea 107/2006 si am contactat procuratura Romaniei ceran sa-si faca datoria si sa emita un mandat de arestare international impotriva dumneavoastra. Faptul ca senatorul Dan Voiculescu a publicat pe blog acete materiale intra deasemenea sub incidenta legii.Va dau doar exemplul lui David Irving, cetatean britanic, arestat, judecat si condamnat la inchisoare in Austria.Si eu, domnule Horvath, sunt cetatean britanic, dar asta nu inseamna ca nu respect legile din Romania, tara in care pretindeti ca v-ati nascut. Sa nu credeti ca odata nu veti da socoteala pentru acest negationsim abject.
  Inchei citatul.

  RăspundețiȘtergere
 93. ROBERT HORVAT ESTE INJURAT SI CONSIDERAT NEBUN DE LEGAT !


  ~dr. Dan Brudaşcu: „Gestul admirabil al lui Robert Horvath“


  Am citit, cu reala bucurie si uimire, extraordinarul mesaj al dlui Robert Horvath. Cred ca sunt rare asemenea dovezi de curaj, dar mai ales de patriotism de 24 de carate, printre cei care in prezent au alte rosturi, departe de tara de bastina. Lipsesc aproape cu desavarsire si in randul clasei politice romanesti, inclusiv al celei ce isi asuma rolul de tribuni.
  Este mare nevoie de astfel de gesturi pentru a mai stavili demersurile denigratoare si demolatoare la adresa acestei tari, a istoriei si valorilor ei. Proferarea insistenta de falsuri si neadevaruri nu este deloc intamplatoare si nici dezinteresata.

  http://neamul-romanesc.com/opinii-si-atitudini/dr-dan-brudascu-„gestul-admirabil-al-lui-robert-horvath“/

  RăspundețiȘtergere
 94. Stimate domn
  Aveti dreptate
  Desi sunt artist international
  http://devagallery.com/
  Si cineast
  ttp://tracilslatton.blogspot.com/2011/03/film-about-sculptor-sabin-howard-by.html
  si de craciun va avea loc premiera mondiala a filmului de lung metraj
  The Chosen.
  Iar ultima mea expozitie personala in jur de lume sa chemat
  DELA DALI LA DEVA......
  Sper sa devin extrem de cunoscut in spatiul mioritic prin lupta impotriva corealismului si a neamului prost. Prezenta mea pe acest blog a-mi va mari notoritatea.
  PS Nu am auzit de blogul lui Burcu....dar sunt gata sa spamez si acolo.

  RăspundețiȘtergere
 95. COREOLONE FARA EPOLETI SAU TOALETA !

  Sugerez invitarea pe blogul dumneavoastra numai a celor care au toaleta si
  dus in casa. Nu este vorba de discriminare ci de higena intelectuala.

  RăspundețiȘtergere
 96. Scapa cine poate ! Va pup din zbor.

  RăspundețiȘtergere
 97. M-ai lamurit domnule Pseudohorvath. Dupa ce termini de lipit afise aici, daca nu te-ai uitat cand ai intrat, uita-te macar cand iesi in ce casa ai intrat. Si sa te stergi pe picioare macar cand iesi, daca la intrare ai uitat fiind prea grabit.

  RăspundețiȘtergere
 98. SALVATI DEMNITATEA ARMATEI SPUNAND ADEVARUL !
  ARMATA ROMANA A FOST MEREU CALCATA IN PICIARE. SI ASTAZI SE ARUNCA CU MINCIUNI SI GUNOI PE UNIFORMA CELOR CARE AU APARAT TARA SI DEMNITATEA EI.
  DESCHIDETI
  http://www.plano10.com/2011/09/robert-horwath-neaga-holocaustul-in.html
  Mentionez ca textul plasat la video de coziile de topor este un fals.
  Se creiaza impresia ca eu as fi un negationist al holocaustului hitlerist.
  Intradevar depe teritoriul actual al Romaniei nu a plecat nici-un tren spre lagarele de concentrare hitleriste.
  Bunatatea sau mai precis omenia romaneasca a creiat posibilitatea de a salva pe evrei dela holocaust.
  Acest lucru se datoreste pozitiei intransigente a maresaluluiANTONESCU UN EROU PENTRU ETERNITATE .
  Eu nu sunt negationist nici exagerationistn.
  Ma intereseaza doar adevarul istoric.
  TRADUCEREA INTERVENTIEI MELE LA ICR NEW YORK
  RECUPERAREA ADEVARULUI ISTORIC SI A DEMNITATII ARMATEI ROMANE !

  http://neamul-romanesc.com/opinii-si-atitudini/robert-horvath-new-york-„istorie-cu-jumatati-de-masura-la-icr-new-york“/

  RăspundețiȘtergere
 99. Domnule Cezar
  Sunt onorat .. Am vrut sa renunt la postarea adevarului dar gestul dumneavoastra ma face sa continui. Cu riscul de a fi
  injurat repet ca oameni ca dumneavoastra dovedesc ca Romania nu a disparut. Valorile vor razbatea din nou la suprafata mai devreme sau mai tarziu.
  Asistam si pe acest blog la un fenomen extrem de grav si unic in felului lui. Ultima speranta de a indrepta lucrurile este armata si simtul ei de onoare.
  FASCISMUL ANTINATIONAL

  Pentru prima data in istoria politica asistam la un fenomen nou cu totul inedit.
Romanii se ridica impotriva lor insasi. Clasa politica aliata cu elita intelectuala se infasoara cu drapelul antinational, sfaramand cu furie tot ce au creiat generatile precedente. O natiune intreaga refuza sa se uite in oglinda findu-i rusine sa fie roman. SUB REGIMUL Basescu DISTRUGEREA DEMNITATII NATIONALE ESTE iINSTITUTIONALIZATA, DEVENIND POLITICA DE STAT.
  Maneaua inlocuieste imnul national. Armata este discreditata.
  
Statuia lui Eminescu este daramata, limba romana este considerata un pericol, iar folclorul uitat cu desevarsire. Noua inchizitie lustruieste catusele. Cei care se ridica impotriva noului tip de fascism, sau au putina demnitate, sunt declarati dizidenti. Ei trebue desfintati. Identitatea nationala trebue sa dispara, poporul devenind o turma. Ora prea tarziului se apropie. FASCISMUL ANTIROMANESC TREBUE OPRIT !

  RăspundețiȘtergere
 100. Moammm ....
  Ce dreak de tavaleala e p'aici?
  Care cu care va dati tumba?
  Hmmm... Un nou combatant!
  Bravos! Si lupta si dai, si dai si lupta!
  P.S.: Aici mai multi se uita, decat se baga!
  Hi, hi, hi! Dicstractie vericule, Garantat 100%!

  RăspundețiȘtergere
 101. ANONIMUL DESCONSPIRAT!
  Hi, hi, hi!
  Va rog verificati.
  Numai puradelul militar Corleone foloseste
  " Hi, hi, hi! Dicstractie vericule"
  Militarii romani folosesc Ha, ha !
  Caz inchis. Apa trasa.

  RăspundețiȘtergere
 102. @admin
  Mi-a facut placere sa va cunosc,chiar si asa virtual,imi place blogul dvs. dar iata a sosit momentul sa ne spunem adio.
  Va veti lamuri de ce foarte curand.
  Va doresc TOATE BUNE!!

  RăspundețiȘtergere
 103. ai mai spus de vreo 20X.......

  RăspundețiȘtergere
 104. http://www.fetesibaieti.ro/elena_udrea_dezbracata.html

  RăspundețiȘtergere
 105. ..porcule! daca era nevasta-ta!

  RăspundețiȘtergere
 106. @Don Corleone,
  Wow! Te dai invins? Chiar asa?
  Nu stii ca adminelu nu se baga?
  Dogarienii au respirat usurati!!!
  A fost o zi de mare tavaleala!
  Audienta maxima!
  O SEARA EXCEPTIONALA TUTUROR!
  P.S.: Czar, al dreak mai poti sa fi!
  Ti-ai luat ajutoare de la americani!
  Iar fraierii, ii astepta de nu stiu cand!

  RăspundețiȘtergere
 107. Asta e! Tocmai i-am spus lui Plano X ca nici nu stie ce ,,pesedist" a pierdut

  RăspundețiȘtergere
 108. @,,...porcule! daca era nevasta-ta!

  12 noiembrie 2011, 19:29 ''
  Asa.Daca era ea,eu eram ...cocos iar tu nu erai ...gaina !
  3in1

  RăspundețiȘtergere
 109. RROMANES PE BLOGUL PLANO.

  PLANO DECLARA PE HORVATH TIGAN UNGUR IN PREMIERA
  MONDIALA. Rrom Hungaryen
  KIYOKO HORVATH...... AL VA OBLIGA LA SUPUKU CAT DE CURAND
  Seppuku (切腹?, "stomach-cutting") is a form of Japanese ritual suicide by disembowelment. Seppuku was originally reserved only for samurai ACUM SI DE BLOGHERI. .....or as a form of capital punishment for samurai who had committed serious offenses,.

  RăspundețiȘtergere
 110. COREOLONE : RRRROMANES DE BRASOVU.
  @ ...............
  O fi vreun anglo saxon sau un venit din nord.
  Nu va lasati derutati de casca de tanchist captusita...
  Nu realizati ca sa lasat de toamna si nu ia trecut bronzul.

  RăspundețiȘtergere
 111. PURADELUL BLOND SE DA INVINS PARASIND CU COZILE DINTRE PICIOARE
  BLOGUL MEHEDINTI Blog online - Open Access publishing
  SI DECLARA PLANGAND
  @admin
  Mi-a facut placere sa va cunosc,chiar si asa virtual,imi place blogul dvs. dar iata a sosit momentul sa ne spunem adio.Robert ma invins.....

  RăspundețiȘtergere
 112. Dobitocul asta nebun de legat a ajuns si aici tocmai de la plano10?.Chiar nu il baga nimeni in camasa de forta??

  RăspundețiȘtergere
 113. ATENTIE
  CORVIN LUPU EDITORUL SEF AL PRESTIGIOASEI REVISTE TRANSILVANIA DEDICA UN NUMAR SPECIAL ADEVARURILOR ROSTITE DE ROBERT HORVATH DEVA .....CARE NU EXISTA.?!?


  Numărul 8
  www.revistatransilvania.ro/arhiva/.../numarul8.htm - Translate this page
  20+ items – Centrul Cultural Interetnic Transilvania - Revista Transilvania.
  • 1 – Corvin Lupu – De la Norman Finkelstein la Robert Horvath – Holocaust ...
  • 2 – Robert Horvath (Deva – Românii, criminali sau eroi?" (Scrisoare deschisă ...
  • 3 – Robert Horvath (Deva – Istorie cu jumătate d

  RăspundețiȘtergere
 114. MILITARI AI ARMATEI ROMANE ADRESATI-VA REGELUI MIHAI CERAND SA
  SPUNA ADEVARUL SALVAND ONOAREA ARMATEI ROMANE SI MEMORIA CELOR CARE AU CAZUT.

  ROMANII CRIMINALI SAU EROI ?

  http://ro.altermedia.info/opinii/robert-horvath-romanii-criminali-sau-eroi_8626.html

  fragment
  Majestate,

  Am dorit ca dumneavoastră, fiind o personificare a însăşi istoriei celui de al Doilea Război Mondial, să rupeţi, în sfârşit, tăcerea, spunând adevărul că ROMÂNII NU SUNT VINOVAŢI PENTRU HOLOCAUST ci, dimpotrivă, au făcut un lucru pe care alţii nu au îndrăznit să-l gândească: AU SALVAT ÎNTREAGA POPULAŢIE EVREIASCĂ DE LA HOLOCAUST. Acest moment unic al istoriei, când un popor salvează un alt popor de la moarte, trebuie făcut cunoscut şi, sper, celebrat de evrei şi de români împreună. Este momentul, cred, Majestate, ca, prin vocea Dumneavoastră, ultima personalitate importantă a celui de-al Doilea Război Mondial rămasă în viaţă, acest miracol românesc să fie făcut cunoscut întregii lumi. .....
  Nu rămâne decât să spuneţi: “Eu am fost acolo şi ştiu ce s-a întâmplat. Românii i-au salvat pe toţi evreii de pe teritoriul Regatului României, regatul meu”. Aceste cuvinte, puţine dar magice, îndreptând istoria, vor reda românilor, pentru totdeauna, demnitatea furată............
  Nu veţi uita să spuneţi că a existat un singur om în toată istoria războiului care i s-a opus lui Hitler, spunându-i, fără ezitare: “Nu îi dau pe evreii mei” (rostită de Mareşalul Ion Antonescu). Vă sugerez, în final, să folosiţi un citat al marelui rabin Şafran, care, vorbind de anii războiului, îşi arată iubirea şi recunoştinţa pentru “bunul şi blajinul popor român”. Un rege are datoria să spună unui popor când a greşit, să-l laude pentru bine şi să-l apere în faţa lumii când este nedreptăţit şi umilit.

  RăspundețiȘtergere
 115. UN ALT FRAGMENT
  Îi asigur pe toţi cei interesaţi că documentele pe această temă sunt numeroase şi intenţionez să le strâng într-o carte intitulată “Omenia” (Antonescu şi românii salvează evreii de la Holocaust). Am citit multe documente şi niciunul nu m-a uimit şi cutremurat precum cel datat 27 aprilie 1944, prin care Guvernul Român, prin Radu Lecca, cere oficial şi fără menajamente repatrierea evreilor români internaţi la Bleichauer şi Auschwitz (document B’nai B’rith international). Într-o ţară ameninţată cu ocuparea completă de către germani, înlăturarea lui Ion Antonescu, abolirea monarhiei, deportarea tuturor evreilor şi instalarea lui Eichman la Bucureşti (operaţiuni paralele “Margarethe 1” – Ungaria şi respectiv “Margarethe 2” – România) o ultimă încercare de a salva evreii români de la o moarte sigură mi se pare un act de o demnitate sublimă.

  RăspundețiȘtergere
 116. ARMATA ROMANA NU ESTE FACUTA DE CRIMINALI CI DE EROI
  fragment...continuare
  Dar nimic nu depăşeşte în gravitate faptul că toţi copiii învaţă la şcoală că fac parte dintr-o naţiune de criminali. Aici nu mai este loc de întors, pentru că se merge prea departe. Fiecare părinte, indiferent dacă este român, ungur, evreu sau ţigan (ordinea nu contează), are datoria morală să rupă paginile pline de minciuni ordinare din cartea de istorie în faţa copiilor şi a întregii familii. Fiecare profesor are datoria să vorbească despre omenia şi curajul românilor care au salvat de la moarte o jumătate million de oameni nevinovaţi, chiar dacă această lecţie nu face încă parte din programul de învăţământ. În acest fel, vom face un prim pas spre recâştigarea demnităţii noastre, iar copiii noştri se vor întoarce de la şcoală cu fruntea sus.

  Majestate,

  Un rege are datoria să ne apere istoria, cultura şi să fie alături de noi la nevoie. Cred că sunt în asentimentul ţării să vă rog să vă ridicaţi în ceasul din urmă şi să spuneţi ADEVĂRUL. În acest fel, veţi recupera istoria şi onoarea tuturor. Când va veni momentul, veţi mulţumi destinului care v-a dat şansa să faceţi ceva important pentru trecutul, prezentul şi viitorul ţării. Majestate, vă găsiţi la o ultimă încrucişare de drumuri, având posibilitatea de a pleca spre istorie ca REGELE MIHAI I al ROMÂNlEI sau ca un Mihai oarecare, în curând uitat de toţi.
  12 noiembrie 2011, 21:10

  RăspundețiȘtergere
 117. ROBERT HORVATH DEVA IN APARAREA DEMNITATII ARMATEI ROMANR
  fragment din scrisoarea adresata Regelui Mihai
  Dar, pornind de la o tragedie reală, adică moartea a câtorva mii de oameni, fapt prezentat în procesul Ion Antonescu, se ajunge la cea mai bizară deformare a istoriei. Astfel, o comisie condusă de un dezechilibrat mintal, Elie Wiesel, fără nicio competenţă legală sau vreo greutate morală, declară peste noapte România ca fiind prima maşină de ucis (“kiling machine”) din istoria lumii. Deci, Armata Română, a cărei misiune principala era recucerirea unor teritorii, fără ordine primite, fără muniţie şi disciplină germană, fără trupe şi comandouri specializate în operaţii de curăţire (SS şi EInzatszruppe) ucide aproape jumătate milion de oameni, în numai două luni, şi masacrează aproape 8 mii de bătrâni, femei şi copii pe zi (bărbaţii evrei încă în putere fiind încadraţi în Armata Roşie, iar cea mai mare parte a populaţiei evreieşti a fugit în interiorul Rusiei). Astfel, Armata Română depăşeşte cu mult performanţa maşinii de război germane, sprijinită de fasciştii ucrainieni, estonieni şi lituanieni. Pornind pe această linie a ilogicii, putem să ne întrebăm de ce ţăranii români, elementul de bază al Armatei Naţionale, având această unică pornire spre bestialitate, nu au fost folosiţi mai departe în implementarea “Soluţiei Finale” a lui Hitler

  RăspundețiȘtergere
 118. MARESALUL ANTONESCU CONDUCATORUL ARMATEI ROMANE INTRU
  ETERNITATE !


  Majestate
  Am vrut să aducem înapoi un regim care să redea demnitatea Armatei Române, mereu terfelită şi acum, peste noapte, acuzată de uciderea a aproape jumătate milion de români evrei
  Istoria este făcută întodeauna de învingători. Dar, atâta timp cât nu se spune răspicat că a existat un singur om în întreaga istorie a celui de al Doilea Război Mondial care s-a opus lui Hitler, salvând jumătate milion de suflete de la moarte sigură (Mareşalul Ion Antonescu) rămânem în minciună. Nu putem nega opinia lui Goebels, căpetenia nazistă, care, în jurnalul personal, spune: “M-am dus de mai multe ori la Hitler şi i-am spus că Antonescu conduce cu ajutorul duşmanilor noştri. Sub nasul nostru pleacă nenumărate vapoare cu evrei spre Palestina. S-a ajuns să se trimită alimente pentru evreii români din Franţa”. Cred că sunteţi de acord să-l credem mai degrabă pe Goebels (acesta avea zeci de agenţi la Bucureşti, care îi spuneau adevărul), decât pe Wiesel, care are mii de agenţi locali care se încurcă însă în minciuni.

  RăspundețiȘtergere
 119. RH ei bine, eu doresc sa depun juramintul nu in fata regelui ci in fata celor 3 Crai de la Rasarit si anume:Ilie-scu, Constantine-scu si Bashi-nescu! Hai ceva impotriva?
  Hastept raspunsul!
  Al vost blondel...

  RăspundețiȘtergere
 120. DEMNITATEA ARMATEI ROMANE TREBUE SALVATA
  A arunca pe uniformele ei o galeata de minciuni trebue oprita.
  Armata romana a fost trimisa nu fost trimisa sa-i ucida pe evrei ci sa recucereasca teritorile furate.
  CONDUCATORUL ARMATEI ROMANE A FOST MARESALUL ANTONESCU
  Pentru un film despre 23 august 1944 care a fost creatia regelui Mihai cu serviciul de spionaj american
  am studiat toate documentele dinainte de acest eveniment timp de un an de zile.
  Sunt un specialist unic in materie singurul care a avut curajul sa infrunte INDUSTRIA HOLOCAUSTULUI direct si fara menajamente.

  RăspundețiȘtergere
 121. @ Coreolone
  Opreste satra si dute la usa cortului...apoi depune juramant pentru cine doresti
  chiar pentru Gheorghiu Dej,Iliescu sau alti conationali.

  RăspundețiȘtergere
 122. ION COJA : SUNT ALATURI DE ROBERT HORVATH IN APARAREA
  ARMATEI ROMANE !

  Sau, pusa întrebarea mai practic, ce facem? Ne alaturam sau nu la actiunea d-lui Robert Horvath? Iar când spun actiune ma gândesc ca dumnealui, d-l Horvath cunoaste proverbul “nu mor caii când vor câinii”, ca va persevera pe drumul cautarii si afirmarii adevarului.
  Într-o tara a libertatii, cum este America, stiu cât de mult este pretuit adagiul evanghelic potrivit caruia nimic nu te face mai liber decât cautarea, gasirea si afirmarea neconditionata a adevarului. Sunt multi românii din Statele Unite care gândesc ca d-l Horvath, iar eu personal asteptam cu toata încrederea sa se iveasca cineva, dintre cei plecati din tara, care sa rupa tacerea si sa rosteasca raspicat adevarul despre Holocaustul din România. Caci nimic nu poate fi mai normal, mai legitim decât sa afirmi ce crezi, ce stii ca este adevarat.

  RăspundețiȘtergere
 123. Robert cu prima ocazie cind va veni domnul preshedinte Bashinescu in vizita la Brashov, te voi invita in cortul meu falnic de buluhasa si te voi numi consilierul me general pe afaceri de coruptie.

  RăspundețiȘtergere
 124. @ Corleone
  Sunt de acord numai dupa trimiterea dictionarului roman-romm.
  Altfel nu putem comunica.

  RăspundețiȘtergere
 125. Nu-i nici o problema.Nu am sa ma mai deloghez si atunci tu corleone "fake" nu ai ce sa mai faci!
  Dar ce caracter infect poti sa ai.Tu esti om?
  In nici un caz de vreme ce te pretezi la asemenea josnicii>ESTI UN GUNOI!!
  Poate acum razi satisfacut de "inteligenta" ta de doi bani,dar tot gunoi ramai dpdv caracter.
  Am vazut multe gunoaie la viata mea dar ii depasesti pe toti.Chiar nu ai de ce sa fii mandru.Vai de viata ta!!

  RăspundețiȘtergere
 126. @RH
  tantalaule!!
  Vezi culoarea adresei,si eventual da un click pe poza ca sa te lamuresti.
  Ca eu daca te injur o fac pe bune,nu ca altii care imi folosesc nick-ul.
  NU POTI FI ASA DE PROST!!

  RăspundețiȘtergere
 127. Domnule RH scuze dar am baut un pic de METILIC si vad rosu in fata ochilor ca un taur ce sunt inainte de corida,

  RăspundețiȘtergere
 128. @ANONIM(fals don corleone)
  Ia-ti gandul prostanacule.Nu vei mai induce oamenii in eroare carpa ce esti.Voi fi logat permanent si nu imi mai poti lua nick-ul.
  Dar tu esti om??.Cum ai trait pana acum.Toata viata in minciuna?Te compatimesc.

  RăspundețiȘtergere
 129. Inafara de mine, Curleoane mai hai fratzi buriule?

  RăspundețiȘtergere
 130. Curleoane, tu nu trebuie sa fii "logat", blondelule, tu treba sa fii LEGAT la vreun HosPICIU, maioneza neagra ce hesti!

  RăspundețiȘtergere
 131. DEOSEBIRE INTRE UN TANC SI 0 SATRA !
  Corleone
  Deosebirea dintre un tanc modern si o satra devine evidenta.
  Un T-55 & T-72 chiar daca este bazat pe tehnologie ruseasca este mai puternic decat o satra bazata pe o tehnolohie invechita de mult depasita.

  RăspundețiȘtergere
 132. TANCUL ROMANESC CU PURADEL PE TURELA !
  In prezent specialistii romani in cooperare cu companii specializate din Franta, , au elaborat si pus in aplicare programul de modernizare al tancului TR-85 rezultand tancul TR-85 M1 care este un produs compatibil cu standardele NATO [2]:
  greutate 50 t;
  echipaj 3 oameni.....Coreleone nu poate fi considerat om.

  RăspundețiȘtergere
 133. PURADELUL BLOND SI SECURITATEA MONDIALA !
  Jurnaliştii ruşi: Scutul antirachetă din România va fi furat de ţigani.
  http://www.gandul.info/international/jurnalistii-rusi-scutul-antiracheta-din-romania-va-fi-furat-de-tigani-8507141/galerie?p=1

  RăspundețiȘtergere
 134. CORLEONE
  ANOTIMPURILE TREC. BRONZUL RAMANE.

  RăspundețiȘtergere
 135. Curleone
  Intrbuintarea hartiei higenice onoreaza !

  RăspundețiȘtergere
 136. Domnule Corleone
  Va recomand o carte
  TIGANII - MINORITATE NATIONALA SAU MAJORITATE INFRACTIONALA?
  Autor(i): Dr. M. Bacanu
  Editura: Bravo Press
  An aparitie: 1996

  RăspundețiȘtergere
 137. @ BLOGHERUL POLITIC ROM.

  Tiganii sunt de toate felurile : ursari, lautari , lingurari, gabori, ceangai… si in ultimul timp chiar blogheri militari. Sunt in general iuti la minte ....cexceptand ultima categorie .

  RăspundețiȘtergere
 138. CORLEONE CA SI BERLUSCONII ACELEASI IDEALURI SEXUALE !

  @ Era si de asteptat. Dupa invazia lui Corleone si a intrgului clan
  lucrurile au scapat de sub control. Dupa ce acest blogher a violat o italianca de 83 de ani.....Berlusconii si el un obsedat sexual a demisionat.

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite