Google Translate

marți, 27 august 2013

Câţi români sunt homosexuali ? De unde dracu la urmasii ţaranilor români aceast viciu, nărav contra naturii? Suntem sau nu suntem VINOVAŢI de proliferarea lui?


„Muzeul Ţăranului Român profanat de homosexuali!"

Intr-un mesaj public de protest, academicianul Sorin Dumitrescu, profesor universitar, pictor şi scriitor, fondator al cunoscutei Edituri „Anastasia" şi prieten al creatorului Muzeului Ţăranului Român după 1989, regretatul Horia Bernea, solicită românilor să apere Agora Tradiţiei din inima Bucureştiului şi Ministerului de Interne să declanşeze „anchetarea rapidă a autorilor profanării, începând cu a directorului general al Muzeului Ţăranului Român". Profesorul Sorin Dumitrescu explică de ce trebuie demis de urgenţă Virgil Nitulescu, directorul troian apologet al propagandei homosexuale împotriva propriului Muzeu şi a mostenirii lui Horia Bernea.

„Muzeul Ţăranului Român profanat de homosexuali! Care este motivul pentru care M.Ţ.R e ţinta mişcării gay?" îşi începe, dubitativ, profesorul Sorin Dumitrescu mesajul sau, intitulat „Cine ne vrea etrusci?", din care redăm mai jos:

„Nimeni nu-şi aduce aminte ca M.Ţ.R să fi organizat o segregaţie sexuală, să fi interzis vreunuia din membrii declaraţi ai orientării gay să-i viziteze sălile şi să-i asculte discursul muzeal . Nu există şi n-a existat vreodată o interdicţie marcată oficial printr-o plăcuţă sau afiş public, care să fi blocat vreunui gay intrarea în spaţiul muzeal. N-a existat nici o măsură a conducerilor instituţiei Muzeul Ţăranului Român, care să oblige vreun homosexual minoritar să se legitimeze, să prezinte documente care să-i dee în vileag orientarea sau să cumpere biletul de intrare mai scump! Pe suprafaţa, interioară sau exterioară, a zidurilor Muzeul Ţăranului Român n-au existat şi nici nu vor exista vreodată ziceri ancestrale ale Ţăranului Român care, în numele Tradiţiei, să fi înfierat această desfrânare/orientare iar instituţia Muzeul Ţăranului Român n-a avut niciodată printre preocupări să opună public persoana duhovnicească a Ţăranului Român, persoanelor a căror « trup s-a abătut de la calea sa pe pământ ». (Facerea/6,12) Şi atunci, de ce a ţinut morţiş acest grup de băştinaşi şi băştinaşe gay să vină tocmai aici, într-un loc incompatibil cu orientarea lor, să violeze arhetipul ancestral al unui întreg popor, propagând mediatic o derivă ontologică care ne-a costat Potopul! (De fapt erau mai mulţi alogeni şi alogene - nota V.R.)

De ce tac şi de ce apără acest viol fără precedent, noile organe ale statului, ale U.S.L.-ului, pentru a căror biruinţă am înfruntat gerul zile în şir?! De ce nu stopează urgent sacrilegiul ?!

De ce harnicele Antene ale patriei fac politica struţului, în acest timp smintit, când unii pregătesc să ne arunce în uitare ca pe etrusci?! Profanarea unui cimitir creştin, evreiesc sau islamic, ca mizerabil viol al unui loc de veci, este totuşi benignă, faţă de violarea, în plină civilizaţie, a modelului dăinuirii unui întreg poporului.

Români, fără tradiţia Tăranului Român dispărem ca etruscii! După 30 de ani şi mai bine, schimbat-au buldozerele cu gay.


Creştini, treziţi-vă şi apăraţi definiţia României în ochii lui Dumnezeu! Popor român, lasă Piaţa Universităţii unde e şi apără-ţi grabnic dăinuirea şi Modelul umanităţii tale specifice! Ia seama, acum sublima Piaţă s-a mutat la M.Ţ.R.
În numele Cuvântului lui Dumnezeu, români, veniţi toţi la « Piaţa Universităţii de la Muzeul Ţăranului Român ! Apăraţi-vă Tradiţia ! Nişte smintiţi au hotărât să fim etruscii lor! »"

 Ambasadorul SUA la Bucuresti, la Parada gay

„Mi-e ruşine de Ambasada SUA din România!" „I am ashamed that our country's embassy and cultural attashe would be promoting the L.G.T.B. agenda"
(Kevin Allen, Ancient Faith Radio)[1]Preoti, profesori universitari, artişti şi foşti detinuţi politic, în apărarea Muzeului Ţăranului Român

Către Români

Evenimentele generate de proiecția la Muzeul Național al Țăranului Român a unui film cu tematică homosexuală, proiecție din cadrul programului „Luna istoriei L.G.B.T.", și protestul care a anulat-o au stârnit o serie de reacții în mass-media românească și din partea oamenilor de cultură. Prin rândurile de mai jos, ne adresăm celor care simt nevoia păstrării unei minți limpezi în tăvălugul informațional contemporan.

Suntem conștienți că Muzeul Național al Țăranului Român (M.Ţ.R.) nu este depozitarul unei lumi anacronice, fără relevanță pentru prezent și inutilă din perspectiva viitorului. Precum scria primul ctitor al acestei instituții, Al. Tzigara-Samurcaș, el este proiectat să prezinte „atât traiul zilnic, cât şi viaţa intelectuală şi religioasă a ţăranului"; în el trebuie „să se plămădească viitorul artei românești". Având în vedere aceste rosturi care i s-au dat, este legitim să ne întrebăm: acest viitor se poate plămădi printr-o siluire a trecutului? Ne ajută să răspundem tot fondatorul Muzeului: „Respectul tradiţiei este incontestabil unul dintre elementele cele mai puternice pentru educarea morală a popoarelor. La ţăranul nostru tradiţia religiei strămoşeşti împlinea, în parte, acest rol în educaţia sentimentală."


În 1908, Al. Tzigara-Samurcaș a ales ca moto al unui articol de-al său, intitulat „Suntem vrednici de un muzeu naţional?", versul „În noi totul e spoială, totul e lustru fără bază" din poezia Epigonii, de Eminescu. Nu putem să nu observăm că reacțiile umorale de astăzi provin de la persoane aparținând aceleiași categorii, reflectând conflictul formelor care nu recunosc și nu își asumă niciun fond. În fapt, evenimentele de la M.Ţ.R. ar trebui să devină obiectul unei dezbateri culturale de amploare, care să nu fie influențată de acordări, pe sub masă, de fonduri și funcții pe criterii netransparente: dorim o cultură în continuarea tradiției istorice, care să răspundă coerent și în chip specific dezvoltărilor culturale de pe plan internațional? Sau o cultură care să facă tabula rasa de ceea ce a însemnat cultura vernaculară, de la cea tradițională si medievală, la cultura secolului al XIX-lea, cultura interbelică și cea din perioada comunistă, acuzate, pe rând, de obscurantism, de nesincronicitate cu cea europeană, de naționalism, respectiv de colaboraționism, ceea ce ar impune ca în România, în planul civilizației și în cel cultural, să pornim totul de la zero? De răspunsul oamenilor de cultură la această întrebare depinde nu doar starea culturii în viitor, ci și educația tinerei generații, care, fiind mai mult decât o opțiune personală, sunt un act de responsabilitate față de societatea românească din trecut, prezent și viitor, dar și față de civilizația europeană și universală.

Considerăm că impunerea, în spațiul cultural, a acestui tip de totalitarism ideologic, prin găzduirea, în incinta Muzeului, a manifestărilor organizate de Asociația „Accept", cu acordul Directorului Horia Bernea şi Sorin DumitrescuGeneral al Muzeului, Domnul Virgil Ștefan Nițulescu, nu este un răspuns pertinent în cadrul dezbaterii culturale contemporane și va genera proteste similare celui care a avut loc la proiectarea filmului - fiind dreptul unor oameni liberi de a se opune acestui tip de constrângere ideologică. Responsabili pentru această situație sunt doar cei care folosesc dictatul în locul dezbaterii, iar reacția celor care încearcă să rezolve problema fără dialog nu este decât consecința acestui fapt.

Având în vedere istoria recentă a României, atitudinea „Accept" și cea a Domnului Virgil Ștefan Nițulescu ne amintesc de ușa trântită de către Vîșinski la Palatul Regal în 1945. Acuzațiile nefondate pe care ei le lansează sunt similare celor de la instaurarea comunismului: cei care nu sunt de acord cu noi sunt a priori „legionari", „fundamentaliști", „naziști", „naționaliști", „huligani" etc. Este simptomatic faptul că, atunci când regimul comunist l-a redenumit, în anul 1953, Muzeul Lenin-Stalin, l-a definit, mai întâi, ca fiind „nazist", aceeași etichetă care este acum aplicată celor care apără acest spațiu reprezentativ al spiritualității țăranului român și, implicit, al valorilor tradiționale ale neamului românesc.

Horia Bernea spunea despre țăranul român că „ştie, dar nu se poartă cu suficienţă". Suficiența caracterizează cel mai bine atitudinea directorului de astăzi al muzeului, care nu a sesizat nepotrivirea flagrantă dintre prestația sa și statutul M.Ț.R. și nu a înțeles rostul acestui muzeu în peisajul cultural național, european și universal. Reacția domnului Virgil Ștefan Nițulescu, din 22 februarie a.c., care, în locul argumentelor, folosește etichetarea ca mijloc de anatemizare a celor care au protestat în acest caz de inadecvare spirituală, este una a suficienței. Domnia sa nu folosește argumente pentru că nu le are - a se vedea, pentru dezbatere, textele care au însoțit fondarea și refondarea Muzeului (accesibile pe pagina de internet a acestuia. Acuza de „homofobie" și apelul la forțele de ordine nu vor fi niciodată argumente valabile într-o dezbatere culturală și identitară, ci semnul unor tendințe autoritariste.

Actuala criză poate fi rezolvată prin dialog numai după ce Domnul Virgil Ștefan Nițulescu își va asuma eroarea prin care a declanșat un scandal public într-un spațiu al profundității și al serenității. Caracterul discreționar al actului său nu se poate ascunde în spatele acuzelor proferate de actualul Director, printre care sunt repetate cele de discriminare sau de deficit democratic. Nu numai că am citit despre rescrierea istoriei și „nouvorbă" în romanul orwellian 1984, dar am și trăit - majoritatea oamenilor de cultură care am depășit vârsta tinereții -, în propria noastră țară, presiunea ideologicului, rescrierea istoriei, alterarea codului cultural, acuza de „deviaționism" de la principiile „democrației populare" etc.

Al. Tzigara Samurcaș întreba, în 1908: „Suntem vrednici de un muzeu (de etnografie - n.n.) național?" Societatea din vremea sa a răspuns „da", regimul comunist a răspuns „nu", Horia Bernea și colaboratorii săi au răspuns din nou „da", după 1990. La începutul secolului al XXI-lea, trebuie să răspundem din nou la întrebarea: „Suntem vrednici de un muzeu național?" Dacă răspundem „da", atunci nu putem asista pasivi la deturnarea Muzeului Național al Țăranului Român de la rostul său specific în cultura română. Și aceasta nu din ură, cum suntem acuzați, ci din dragoste pentru țăranul român si Tradiție, pentru Al. Tzigara -Samurcaș, pentru Horia Bernea, pentru Irina Nicolau, dar și pentru toți cei ce apreciază valorile care dau viață Muzeului, indiferent de cum se consideră ei.

În sfârșit, însuși muzeul refondat de Horia Bernea și de colaboratorii săi este un răspuns în cadrul dezbaterii culturale de care am amintit: un muzeu fidel și față de tradiție, și față de exigențele contemporane, singurul muzeu din România care a obținut, în 1996, trofeul si premiul de Muzeu European al Anului, acordat de Forumul Muzeului European.
Mai suntem vrednici de el?

Semnează: Acad. Maria Manoliu, profesor universitar de limbi romanice, lingvist/ Prof. univ. dr. Ilie Bădescu, director al Institutului de Sociologie al Academiei Române/ Prof. univ. dr. Radu Baltasiu, Directorul Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române/ Cristian Mandeal, dirijor/ Prof. univ. dr. Pavel Chirilă/ Dr. Costion Nicolescu, fost Director de imagine al Muzeului Țăranului Român/ Marcel Petrișor, profesor, scriitor, fost deținut politic/ Dionisie Stoenescu, medic, fost deținut politic/ Demostene Andronescu, scriitor, fost deținut politic/ Jacques V. Iamandi, fost deținut politic/ Nicolae Mărgineanu, regizor/ Prof. univ. dr. Costea Munteanu/ Silvia Radu, sculptor/ Prof. univ. dr. Gheorghe Ciobanu, profesor emerit, fizician/ Prof. univ. dr. Ion Gh. Roșca, rector/ Prof. dr. conf. univ. Bogdan Alexandru Voiculescu/ Prof. univ. dr. Eleonora Voiculescu/ Dr. Emilia Corbu, cercetător ştiinţific, arheolog/ Lect. univ. dr. Andreea Bandoiu/ Prof. univ. Horea Paștina/ Prof. univ. Adrian Pârvu/ Prof. univ. dr. Irina Meghea/ Asist. univ. drd. Mihai Coman/ Dr. Marian C. Ghilea, cercetător/ Virgil Vlăescu, doctor în bioetică/ Lect. dr. Octavian Gordon, clasicist/ Dr. Ovidiu Hurduzeu, scriitor/ Liliana Ursu, scriitoare/ Tatiana Petrache, traducător/ Gheorghiţă Ciocioi, etnolog/ Paul Nistor, istoric/ Cornel Ciucanu, istoric/ Florin Şinca, istoric/ Marcel Lutic, etnograf/ Laurențiu Dumitru, publicist/ Elena Dulgheru, critic de film/ Liliana Chiaburu, arhitect/ Rafael Udriște, jurnalist/ Doina Bâscă, jurnalist/ Doina Mândru, critic de artă/ Adriana Scripcariu, critic de artă/ Ileana Pintilie, critic de artă/ Raluca Băloiu, critic de artă/ Prof. univ. dr. Constantin Flondor, pictor/ Prof. univ. dr. Florin Ciubotaru, pictor/ Andrei Rosetti, pictor/ Bogdan Vladuță, pictor/ Ion Grigorescu, pictor/ Emilia Pop, pictor/ Mihai Sârbulescu, pictor/ Irina Papuc, pictor/ Corina Maria Negreanu, pictor/ Mircea Roman, sculptor/ Călin Vasilescu, sculptor/ Dragoș Neagoe, sculptor/ Alexandru Papuc, sculptor/ Dumitru Bondar, sculptor/ Elena Scutaru, sculptor/ Alexandra Dorobanțu, arhitect/ Militza Sion, arhitect/ Cristian Mihu, arhitect/ Nina Teodor, sociolog/ Victor Ceauşu, profesor de istorie/ Prof. univ. dr. Teodor Laurian/ Prof. Univ. Dr. Valeriu Irimescu, membru corespondent al Academiei Române/ Conf. univ. dr. Codrina Laura Ioniță/ Lect. univ. dr. Puiu Ioniță/ Georgeta Irimescu, profesor universitar/ Prof. univ., pictor Marin Gherasim/ Cosmina Dragomir, profesoară, artist plastic/ Dr. ing. Erast Călinescu/ Nicolae Mihail Stanca, inginer Dr. Răzvan Constantinescu, șef de lucrări U.M.F. Iași/ Amalia Ritivoi, medic/ Constantin Ritivoi, medic/ Anca Iordăescu, pictor/ Sorin Costina, medic/ Marius Boca, medic/ Roxana Cristian, medic/ Sorin Maximeasa, medic/ Cornelia Maximeasa, medic/ Răzvan Vasiliu, medic/ Otilia Vasiliu, medic/ Dima Constantin, medic/ Adrian Ilie, medic/ Paul Teodor, inginer tehnic/ Dinu Savopol, inginer/ Silviu Nicolae Radu, inginer/ Mihaela Nețoiu, profesoară/ Olga Andreescu, profesoară/ Alexandru Ciolan, editor, lingvist/ Iulian Capsali, regizor, publicist/ Irina Bazon, filolog, traducător/ Dr. Cristina Cânepă, matematician/ Dr. Ana Ursescu, matematician/ Dan Tanasa, român/ Florian Palas, profesor, jurnalist/ Victor Roncea, jurnalist/ Andrei Brezianu, scriitor/ Cristina Poponete, sociolog militar/ Alexandru Agavriloae, arhitect/ Nicolae Luca, scriitor, cineast/ Daniel Focşa, istoric/ Florina Petre, Romania/ Cosmin Alexe Diaconu, Bergen-Norvegia.

Muzeul Țăranului Român

Ambasadorul SUA la Bucuresti, la Parada gayPe țăranul acesta mărturisit la Muzeul Țăranului Român în altitudinea lui duhovnicească, în pofida simplității și asprimii unei vieți de trudă, nu-l mai ating răutățile zilei: el își are locul lui în veșnicie, pentru că L-a trăit pe Hristos.

„Nu ştim alţii cum sunt, dar noi ne simţim acasă în Muzeul nostru. Adică ne simţim bine, ne place să privim în jur în sălile prietenoase cu pereţi pictaţi, pline de obiecte frumoase, sau surprinzătoare, sau, dimpotrivă, familiare. Ne simţim mai aproape de părinţi şi simţim totdată că aici avem ce povesti şi copiilor ...".[2]

Pentru un suflet de român (pe care nu am pretenția că toată lumea îl înțelege, dar îl poate măcar respecta), Muzeul Țăranului Român reprezintă infinit mai mult decât expunerea savantă a unor exponate în relație cu niște oameni oarecare care trăiau la țară și care acum nu mai sunt printre noi, dar ne-au rămas obiectele lor. Acest muzeu, prin inteligența duhovnicească a unor titani din spațiul culturii precum Horia Bernea, a căpătat alura unei biserici, cu vocația de a dezvălui ceva din intimitatea de taină dintre Dumnezeu și om în trăirea strămoșilor noștri. Cel mai adesea, obiectele expuse arată o cultură a unor oameni în care Dumnezeu a însămânțat dorirea de sfințenie, și pe care, iată, prin moștenirea de la ei, ne-o transmit și nouă. Acest muzeu nu are nimic din neutralitatea științifică a unui insectar: aici obiectele sunt vii pentru că vii întru Domnul erau și cei care le-au confecționat, și cei care au știut să le descopere și să le pună în valoare pentru folosul nostru.

A mă simți acasă la Muzeul Țăranului Român înseamnă a trăi o anume intimitate proprie căminului în care am primit viață sau am dat la rândul meu. În plus, pentru românul satului nostru, ortodox, Dumnezeu este cineva care face parte din familie. Iar împreună cu El și sfinții, acești minunați la suflet reprezentați în icoanele despre care un copil din poporul nostru spunea căsunt „pozele de familie ale lui Dumnezeu". De aceea acest muzeu, înfățișând casa țăranului, Îl încape acolo și pe Dumnezeu și pe sfinții lui. În această comuniune și comunitate de suflet, de reculegere sufletească, de întîlnire între generații, de întâlnire cu rădăcinile mele, de întâlnire cu mine însumi întru ființa neamului meu, de întâlnire cu mine însumi întru Dumnezeu, în care mă simt mai aproape de părinți și doritor a împărtăși bucuria și copiilor mei, se dorește cu sprijinul unor puternici ai lumii acesteia, în spiritul depravării ieșită astăzi în lume ca să secere suflete după suflete, intruziunea a ceea ce se legitimează prin a nurespecta cele pe care propria noastră alcătuire trupească și firea însăși ne învață. Ni se propune să ignorămbanatomia umană, diferențierea sexuală, orientarea sexuală a omului în masculin și feminin. Țăranul român, dragi iubitori de dez-orientare sexuală, fără să-l idealizăm, precepea păcatul desfrânării cu atâta acuitate încât dacă cineva păcătuia se spunea că a spurcat satul! În casa lui ați găsit de cuviință să vă faceți vestirea?

Ușile lumii acesteia le pot forța puterea și duhul lumii, nu și ușile Împărăției lui Dumnezeu. Că este toată lumea de acord sau nu, Taina Împărăției lucrează încă din această lume, aici și acum. Orice răstignire în plus, chiar și a țăranului român pus să găzduiască între zidurile unui muzeu care îi e dedicat ceea ce nu a dorit și trăit, îl apropie de Înviere. Țăranul acesta a supraviețuit totalitarismului, și lecția lui o primim și noi cu recunoștință. Ieșiți din totalitarism, știm de acum să-i recunoaștem pecetea. Pe țăranul acesta mărturisit la Muzeul Țăranului Român în altitudinea lui duhovnicească, în pofida simplității și asprimii unei vieți de trudă, nu-l mai ating răutățile zilei: el își are locul lui în veșnicie, pentru că L-a trăit pe Hristos. (Pr. Răzvan Ionescu[3])
Grafica - Ion Măldărescu
Cine ne vrea etrusci? PDF Imprimare Email
Acad. Sorin Dumitrescu   
Joi, 07 Martie 2013 19:20
Sursa: Ziaristii.online - http://www.art-emis.ro/analize/1482-cine-ne-vrea-etrusci.html
---------------------------------------------------
[1] Un american despre propaganda "gay" de la Bucuresti: "Mi-e rusine de Ambasada SUA din Romania!". Kevin Allen, Ancient Faith Radio: "I am ashamed that our country's embassy and cultural attache would be promoting the "LGBT" agenda!". Academician Sorin Dumitrescu: "Cine ne vrea etrusci?"
[2] http://www.muzeultaranuluiroman.ro
[3] pr. Răzvan Ionescu, scris pentru portalul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, DOXOLOGIA
==============================
===========================================
=============================================================
FOTOGRAFIA ZILEI / EPIGRAMA DE PUS PE PERETE
=============================================
======================================
=======================================================
===================================================================

58 de comentarii:

 1. Sa fim ..toleranti ! Fecare are dreptul la ...o pula in cour! PMT ..are tat timpul si una in gura !!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Uauuu...
   Vezi ai grja, ca de pune asta mana pi tine...
   E mai mare jelania, decat la ingropaciunile din zilele astea!

   Ștergere
  2. Cini bre ? Umflatul hala ? Pachet di grasime legat cu funii si copci ! De stranuti spre el se dezmebreaza ..in partile componente!!!

   Ștergere
 2. Fostul ministru al Apărării, Corneliu Dobriţoiu, s-a prezentat marţi 27 august la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), unde procurorii i-au prezentat materialul de urmărire penală în dosarul în care este acuzat în legatură cu atribuirea unei locuinţe de serviciu de către MApN.

  În urma cu o săptămână, pe 20 august procurorii DNA i-au adus la cunostinţă lui Dobriţoiu că a fost extinsă urmarirea în dosarul în care este cercetat pentru modul în care obţinut locuinţa de serviciu, fiind acuzat şi de fals. Gheorghiţă Mateuţ, avocatul lui Dobriţoiu, a explicat că procurorii au schimbat încadrarea juridică din abuz în serviciu în complicitate la abuz în serviciu şi au extins cercetările pe numele fostului ministru pentru fals intelectual.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asia, se?!
   Stai sa vezi cind o veni vremea lui huoOprea!

   Ștergere
 3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sa te footem în cur "gaozarule", Viorica de Ur zice ni"!!!! Tu vorbeşti mei BUANGIULE, care esti placerea turcilor don parcarea de la Cosereni? Sniper one

   Ștergere
  2. PS: BOULANGIULE

   Ștergere
  3. Buey Tigane crezi ca amu daca esti al -lea REX nu ti=-o mai tragem la rozeta??

   Ștergere
 4. h'anonim 20.40 Nu ti-ar mai da ma-ta pizda"don"ce parcare de la Cosereni stau turcii?Poate te-a mintit ma-ta ca sa nu stii pe unde umbla.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si noi mooie cu kkt, dar nu de ala Turcescu. Du-te si da-i limbi in floci "marelui om politic" Elena Udrea, muei kkciosule, asa cu ai scriai pe blogul coorvei aleia acu vreo 3 ani. Mare jigodie poti fi muei Macraoane-Faraoane...Sa-mi sougi pouuula tzigane!!!!

   Ștergere
 5. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 6. duce-ti-va-n crucea mamei dvs de lepre
  ,vroiam sa mai scriu si eu pe aici dar vad
  ca sunteti niste kkti .Sa va fut in gura Nu am cu cine

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Buey Tigane crezi ca amu daca esti al 3 -lea REX nu ti=-o mai tragem la rozeta??

   Ștergere
 7. Ba pe-a ma-ti ,neveste-ti sau fii-ta ,cele trei curve care au speriat Westul,da cine mortii lu.tac'tu esti tu mai boratule
  ?Ce rol joci pe acest blog,ia-ti curvele familiei si du-te unde si-a dus mutul iapa,futu-va-n dinti de blenoragi,sa va fut.

  RăspundețiȘtergere
 8. Daca tot esti pe aici vreau sa afle si ceilalti cititori de ce nu ma "inghiti"...am futut-o amandoi pe nevasta-ta la posta si tu,prostanacvule,te-ai ales cu curva,asta e ,de aia nu incapi de mine...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bueiii ăsta de-ţi zici Tigru c-un koi, ia mai dă-ne pielea sulii înapoi! Degeaba eşti bătrîn, că eşti prostan grămadă. Ai fost făcut din labă şi aruncat pe gard şi asta se vede gaborule. Du-te-n sula noastră, pentru gabori mori, dar tu, înainte să ne-o sugi, numai de "n" ori!!!
   PS. Domn" prof. ing. de sport din Gîlgău-lăsa-ne-am increle în coorul tău- cu "(n E N)-naturale gugumanule!

   Ștergere
 9. Tu vorbesti despre pula mai impotentule[asta am aflat-o de la nevasta-ta si fii-ta ]Dupa ce ca o ai lunga ca dopul si groasa ca paiul ,o maio ai si bleaga de jinduie dupa un futai biata nevasta-ta,nu mai vorbesc de copii tai care doar ca-ti zic tata dar tu nu ai de-a face cu procreerea lor,te-n pula noastra fletincaule!Sa-ti iau neamul in pula si sa ma kk pe blogul vostru.

  RăspundețiȘtergere
 10. Magistraţii condamnaţi definitiv îşi pierd pensiile speciale.
  Magistraţii condamnaţi definitiv vor pierde pensiile speciale. Decizia a fost luată astăzi de Guvern, după discutarea proiectului de lege.

  Guvernul a discutat astăzi proiectul de lege prin care sunt anulate pensiile speciale ale judecătorilor acuzaţi sau condamnaţi pentru fapte de corupţie.

  Potrivit proiectului, în cazul în care magistraţii sunt scoşi de sub urmărire penală, aceştia îşi vor primi banii, chiar şi retroactiv.

  Acest proiect se referă inclusiv la magistraţii care şi-ar fi ispăşit pedeapsa.

  RăspundețiȘtergere

 11. CURISTUL ROSU VLADIMIR TISMANEANU !


  Mesaj din New York CIA DESPRE AGENTUL ROŞU VLADIMIR TISMĂNEANU (1)
  Trimite unui prieten

  Despre Tismăneanu mi-a atras atenţia Aurel Dragoş Munteanu. Mi-a fost cel mai apropiat prieten şi confident. Am lucrat împreună la un fel de Plan Marshal japonez pentru România. Profitînd de relaţiile soţiei mele (membră a unei influente familii), am pus la cale un uriaş plan de investiţii. Pe lîngă aspectul economic, exista şi unul puternic politic. Crearea unor staţii TV particulare şi a unei cinematografii sponsorizate de Sony ar fi spart controlul complet al regimului Iliescu asupra media.

  Pentru că mafia comunistă se ascundea după sloganul „nu ne vindem ţara“, trebuia acţionat cu fineţe şi confidenţialitate. Dragoş, care era atunci ambasador la ONU, mi-a dat un număr de telefon la care să sun, cînd ajung la Bucureşti. Am sosit cu soţia mea, Kiyoko, într-un oraş încă traumatizat de venirea minerilor. La numărul de telefon la care trebuia să sun pentru organizarea vizitei, nu a răspuns nimeni. În disperare de cauză, am luat legătura cu fostul meu şef de la TV, Neagu Udroiu (şeful Agerpres). Acesta a luat legătura cu Bujor Sion, asistentul preşedintelui. Peste jumătate de oră, am trecut, salutat de soldaţi, de porţile Cotrocenilor, nimerind în biroul lui Ion Iliescu. I-am prezentat, în linii mari, proiectul care putea duce la prosperitatea României. La discuţii au participat cîţiva miniştri, ale căror nume nu le-am reţinut. Ni s-a pus o maşină la dispoziţie. A fost convocat primarul Capitalei, care urma să asigure bunul mers al scurtei vizite. Terminînd vizitarea Muzeului Satului, am observat, din maşină, o mare agitaţie în faţa casei mele. Ajungînd mai aproape, am văzut un grup de bărbaţi în cămăşi albe, la cravată, avînd mînecile suflecate. Absolut surprinzător, toţi aveau topoare în mînă! Am reuşit să contactăm o vecină care, plîngînd isterizată, ne-a spus că „tovarăşii au spart cu toporul tot ce era de lemn în casă“. După o vizită scurtă la Ambasada japoneză, am plecat spre Ambasada SUA. Am cerut să vorbesc imediat cu „ofiţerul politic“. Reprezentantul C.I.A. la Bucureşti ne-a anunţat că ambasada este „bug“, adică plină de microfoane. Pe o zi ploioasă, ne-am deplasat, prin noroi, într-un colţ de grădină, unde se părea că nu sîntem ascultaţi. Am luat jeep-ul ambasadei şi ne-am deplasat la Secţia 1 de Poliţie. Spionul nostru, avînd mustaţă şi o figură specifică de activist de partid, vorbind româneşte cu accent ardelenesc, s-a adresat hotărît ofiţerilor care moţăiau pe la birouri: „Tovarăşi, ce s-a întîmplat pe Alexandrina 27, am auzit că a avut loc o spargere?“ Răspunsul a venit prompt: „Ni s-a spus să închidem ochii“. Mă opresc aici. Cînd am ajuns la New York, la sediul de 16 etaje al diplomaţiei româneşti (imaginaţi-vă cîţi securişti sînt aici!), şi i-am relatat întîmplarea lui Aurel Dragoş Munteanu, acesta mi-a spus: „Nu cred că este mîna lui Iliescu, deşi orice este posibil. Probabil, şi-a băgat nasul Tismăneanu“. La sfîrşitul conversaţiei, a scos din sertar copia unui document declasificat al CIA, în care se spune: „un anume agent pe nume Volodea este infiltrat în rîndurile emigraţiei, acţionînd printre intelectuali şi artişti“. Deşi au trecut mulţi ani, mă întreb şi astăzi dacă acest Volodea nu este chiar Vladimir Tismăneanu? Dvs. ce părere aveţi? (Va urma)

  ROBERT HORVATH – DEVA, cineast

  ZIARUL TRICOLORUL DE AZI

  RăspundețiȘtergere
 12. CITITI ROBERT HORVATH DEVA BLOG.
  http://devanewyork.blogspot.com/
  CURISTII ATACA ROMANIA !

  RăspundețiȘtergere
 13. FUCK LUPUS !
  Fiecare om de onoare are datoria sa-l fliteze intre ochi pe curistul
  onanist care posteaza Lupus !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pe crucea mea, de n-ai inceput simpatic sa-mi devii !

   Da, la voi, acolea, la amerloci, am auzit ca poponarii, pe langa spitale speciale, fel de fel de ajutoare sociale si cluburi exclusiviste, beneficiaza chiar si de o revista de specialitate, de cursuri de initiere, in taberele de vara, etc !

   Ștergere
 14. TRIMIT SPRE CENZURARE !
  Militarii nu merita sa fie informati ci dezinformati.
  Adevarul supara ......
  Robert


  INTERVIU INCENDIAR CU PACEPA !
  CORINA CRETU AGENT KGB. ACTIUNE COMUNA A SERVICIULUI ROMAN SI RUS.
  TERMINAL : STATUL AMERICAN VA PRELUA CLADIREA DE 16 ETAJE A SPIONAJULUI ROMAN DIN
  NEW YORK , PANA LA SFARSITUL ANULUI !
  3  R.H. Cum au reactionat romanii cand au aflat ca tot ce misca este
  urmarit de statiunile " de ascultare " britanice si americane ?

  Pacepa : Au protestat formal stiind ca au fost prinsi asupra faptelor.
  Americanii, mai specific seful CIA in vizita la Bucuresti a venit cu o surpriza
  intradevar uluitoare care i-a lasat pe romani fara replica.
  A prezentat lista agentilor rusi care lucreaza in uriasa statie a serviciilor
  romanesti din New York. 16 etaje plina de agenti benefiiciind de ultima
  tehnologie de interceptare atat in cadrul cladirii, cat si mobila pe strazile New York
  -lui.

  R.H.
  Se pare ca singura solutie este preluarea acestei cladiri de catre statul american ?

  PACEPA :
  S-A LUAT O HOTARARE LA CEL MAI INALT NIVEL. CLADIREA ESTE PROPRIETATEA STATULUI ROMAN SI DIPLOMATII ACOPERITI SE BUCURA
  DE IMUNITATE DIPLOMATICA. PENTRU A SE PRELUA ACEASTA CLADIRE
  SE VOR GASII MOTIVATII " TEHNICE ",
  DE EXEPMPLU CLADIREA AVAND ABSOLUT TOATA INSTALATIILE ELECTRICE IMPROVIZATE
  REPREZINTA UN REAL PERICOL DE INCENDIU..ETC,
  DIN DATELE CARE LE AM LA DISPOZITIE PRIMARIA ORASULUI NEW YORK
  VA PRELUA CLADIREA DEDICATA SPIONAJULUI UNUI ALIAT, PANA LA SFARSITUL ANULUI.

  CITITI art complet ROBERT HORVATH DEVA BLOG.
  http://devanewyork.blogspot.com/

  RăspundețiȘtergere
 15. Ai da pla me, iar e miercuri !

  AMR 33 !
  Hai liberareeee !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ieri pierdui finalul, insa vad ca n-o fo nika interesant !

   Mai interesant fuse la mosie ! Adica la fosta mosie, unde ma visam eo mare agricultorist si oleaca de zootehnist !

   Fusei sa platesc impozitele, pe nimic: casa pula, ca a avut un mic colaps, magazia nexam, ca a disparut cu totul, iar terenul agricol...e asea, un fel de serparie !

   Si doara mi-o spus hoasca iasta a me sa stau cumincior, ca nu-i de mine chestia asta cu "prelucrarea pamantului si cresterea animalelor" !
   Asea ca am luat o muie, ca sa-mi ajunga pana o-i sufla in veioza !
   Uai, cine nu a avut palmele crapate de lucru, ori nu a calcal prin balega, ori gainati, sa stea pe foale, la tastatura, ca treaba iasta cu gospodaria la tara, nu-i pentru orisicine !

   PMT si-agricultura, hoasca si mitraliera !
   Acusica ramasei pe cap si cu toate hangaralele, basca ca m-a si somat de la primarie ca sa merg sa curat santul de vegetatie si nush ce pula mea sa mai fac !

   Ce muie am luat ! Nu ni-o fo bine aciulea, cu potaile mele, din jurul bloculu !

   Ștergere
 16. HAI LIBERARE, IAR VIURELUL DIN HURZICENI SA-MI SUGA MELUL!!!!

  RăspundețiȘtergere
 17. Uai, da k'boom, k'boom !

  Da ce-avem noi aicea, ce-avem noi aicea ?
  Uai, ce de caprioare, merg sa-mi iau alicea !

  Sobect interesant cu poponarii ghei de se fut in cur, ori cu lesbi, de-si dau limbi in pizda !

  Zau daca vad care-i problema, in afara de faptul ca te murdaresti de fecalele din interiorul gaozului, pe epiderma pulii !

  In rest, atata timp cat pochii de la Vatican dau bani grei pentru gaoaze proaspete, iar ghiavolii astia prostodocsi din BOR iti iau si banii, dar ti-o si trag, de le fumega cadelnita ca locomotiva de pe vremuri, la deal, atunci no problems !
  Mai ales cand ditamai ambasadorul celui mai democratizat stat de pe planeta si din intreg universul, zice ca-i so nais, so good !

  Ioi !

  RăspundețiȘtergere
 18. Auzi ce intrebare de rety isi pune si domnul cu adminul: " De unde dracu la urmasii ţaranilor români aceast viciu, nărav contra naturii?"

  Pai taranii istia romanesti, nu sunt si ei urmasii cuiva ?

  Cine au dat la buci, cam fro 200 de ani, curvelor dacice, ramase fara vitejii pularai daci, ce-or fo casapiti pana la ultimul ?

  Pai cine dreacu decat toate scursurile imperiului roman, aduse aciulea fortat, ca sa colonizeze !

  Legiunile s-au tirat rapid, la Roma, iar ucigasii, violatorii, pederastii, hotii si toti borfasii care umpleau parnaile prin imperiu, au ales sa fie deportati la "colonizare", decat sa ramana fara capatzani acolo !

  Si, eote asea, s-a savarsit etnogeneza !

  Fenomenul a fost tinut in frau, o buna perioada de timp, cand inca securitatea se ocupa cu treburi serioase, si nu cu ascultatul telefoanelor !

  Plus ca a fost unul dintre principalele cerinte de respectat, la intrarea in OTAN, iar apoi in MUE: futaiul la gaoz, liberalizat si recunoscut oficial !

  De aia s-a si nascut FUNDatia Miscarea Poponara, grupata in jiurul intaiului om din stat !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pese: asea ca nu te mai intreba de unde avem in adene scame de astea, cu datul la cur !

   Din ce am mai mostenit si noi, din ce am mai importat din culturile altor popoare, cu vechi traditii, din ce am mai vazut la teve ca fac pochii...iaca !

   Si, la drept vb, sa vezi ce puli in cur ii trag eo lu betivanul ala de Curdeleu, cand l-oi prinde !

   I-am spus sa stea dreaq acasa, ca ne face de ras, ca idiotul ala de Petrika-Cezarika cu Muci pe Fata, iar el iar umbla brambura prin sat si se da telectual !

   Ștergere
 19. "Români, fără tradiţia Tăranului Român dispărem ca etruscii! După 30 de ani şi mai bine, schimbat-au buldozerele cu gay."
  =========================
  NB: deja am disparut ! Un sfert din tara e bozgorizata, pana in maduva, jumate e tiganizata, iar ce-a mai ramas...a intrat in FUNDatia Miscarea Poponara !

  Ai di pula noastra !

  RăspundețiȘtergere
 20. Eote ce-am gasit !
  =================
  " O şcoală din judeţul Botoşani va avea WC-uri de „valoare”: preţul este exorbitant pentru o instituţie din mediul rural. Elevii din comuna Coţuşca, situată la câţiva kilometri de oraşul Botoşani vor merge la toaletă care costă în total 322.045 lei fără TVA. În euro, plus TVA, WC-ul din Coţuşca costă 88.700 euro, cam cât două apartamente de două camere în Drumul Taberei din Bucureşti."
  ===============

  Dupa ce s-or cacatara o viata intreaga intre glugile de papusoi si s-or sters la cur cu panusi, acusica trebo sa faca cu ei cursuri speciale de utilizare a super-mega-cacastoarele !

  Doamne feri !
  Tara lu Dorele, ce credeai !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Uai PMT, vor avea aia buda de buda, da' n-o sa fie deschisa tat timpul poporeanului. O va deschide premarele numa' cin' o veni Kiorila, Pontila, ori Nutzi spaima putii in vizita.

   Ștergere
  2. Insa, cel mai veceu de veceu din tara Rromanica, pe care nu-l intrece nici cacastoarea de 9ua jde mii da ieuro, din Cotusca Sity, ie super-veceul public din virtual, intitulat PULANO ICS, a lu' vidanjoru' sef LuPULAlus !

   Eote bre, daca nu te apuca cufureala, pana sa ajungi sa-ti desfaci bracinarii de la izmene:
   ================================
   "Lupuș P spunea...
   In urma sesizărilor oamenilor muncii, poliția Google m-a avertizat să nu mai permit publicarea de materiale care constituie atac la persoană sau care conțin expresii licențioase sau vulgare.
   Nu este exclus ca site-ul să fie chiar închis.
   26 august 2013, 17:18
   ============================
   Idiotenia asta e un fel de raspuns dat lu Mos Kalicu, care si-a permis sa-l corecteze pe LuPULA, precum ca cica nu exista denumirea de “Floarea tigancii”, ci , corect, conform DECS, se intituleaza “Pizda tigancii” !

   Da, ma intreb eo, oare “politia” asta goagal, n-o loat la ochi, asea oleaca, si ICReul ? Care i-a publicat Cartarescului, in jde limbi, adevarate capodopere literare ? Si care o fo premiat cu medalii, chiar de primul reje al tarii ?

   Eote, spre exemplu:
   - “Fesele barbatului izbeau acum ritmic, neiertator. Ouale, vizibile prin punga lor de piele, loveau anusul si fesele femeii, care-ncepu sa scoata strigate aspre si indemnuri obscene, spuse brutal” (pag. 341).

   Ori

   - “Dragule… dă-mi-o… te rog, te implor, dă-mi-o şi-n popou…aaaaah! aaaaah!” (pag. 185).

   ==============================

   Aloooo…politia ! Lasati dreaq goagalul lui Lupus, ca aveti alta treaba ! Si nu mai amenintati omul cu pusul lanturilor la poarta !

   Ștergere
 21. O zi buna si muie de 5* !

  Stiti voi, caca-pisu ! Datoria !

  RăspundețiȘtergere
 22. Ziua buna si Cezar sa mi-o tina-n in mina!
  Singurii bulangii de pe-aciulea sunt Cezar MaiMucea si Viurelu gaborelu rosu si kelu din Urz.
  Vorba unui distins membru al clubului:

  "Cind pe cer Luna apare
  Oare cine-o ia la booci mai tare?
  Cezar si cu Viurel bata-i norocu
  Care o si sug de mama focu'
  ...."

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Baaa futu-ti pizda ma-ti ! La buci i-o trag doar la neamurile tali !!!

   Ștergere
 23. Zeci de mii de elevi, din Bihor, risca sa nu mai poata merge la scoala, intrucat nu vor mai avea bani de abonamente !

  Zgura ma-tii de guvern ! Bine ca ai bani de cheltuit pe autostrazi imaginare !
  Bine ca dai, pentru un km de autostrada, de 3 ori mai mult decat dau fratii bulgari !

  Zgura ma-tii de BOR ! Te freci pe burta, de placere, nu ? Lasa copchiii, ca nu le trebo scoala ! Daca stiu tatal nostru, is buni pentru comunitate ! Las ca-i manareste popa satului, in intuneric !

  Pe timpul lu Ceasca, si cel mai uitat de lume catun din republica avea o scoala ! Chit de iereau numa 10 copii in toata scoala, din care 2 de a'ntaia, 3 de a patra, 1 de a sasea, restul de a opta si unul repetent, 6 ani la rand !

  Copiii erau grupati, la un loc, in aceeasi sala de clasa, iar invatatorul, daca nu ierea legat de locul respectiv, facea naveta, zilnic, de la oras, de dreaq il lua ! Si pe omat de 2 metri, ajungea la scoala, ca sa-si faca "orele", de cate 20-30 de minute, cu fiecare "an de studii", in parte !

  Acusica, toti si-or bagat pula in invatamant !
  Decat sa faci carte si sa ajungi un ratat de apevistul puley, ori frun medic, cu 8,5 milioane per luna, mai bine te faci paznic la mol ! Ai, garantat, 14 bulioane, bonuri de hrana alde Norma 50 si malai dublu pentru zilele lucrate sambata si duminica, care n-or putut fi compensate cu timp liber !

  Sa va spuna Donu Curdeleu, cum ierea cand el ierea paznic la Fabrica de Gaini Codlea !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. TE-NGURA DE GUVERN PROST ! DAI BANI LA REPARATII LU PESTE SA AIBE PENSII DE MII DE LEI ....DA PULA ABONAMENTE PENTRU COPCHII SA MERARGA LA SACOALA!!

   Ștergere
 24. Aha, tu-va-n gura de sectanti !
  =================

  Cântarea Cântarilor 1:2: "Să mă sărute cu sărutările gurii lui! Căci toate desmierdările tale sînt mai bune de cît vinul," Cântarea Cântarilor 1:2: "Cerul gurii lui este numai dulceaţă şi toată fiinţa lui este plină de farmec." Cântarea Cântarilor 1:2: "Şi gura ta toarnă un vin ales,"
  adica,
  O femeie cere sărutările iubitului ei. În ambi cazuri cuvântul în Ebraică pentru gură este folosit. Însemnând interiorul gurii, ea cere sărut cu limba, sau chear sex oral."
  ===================

  V-a'n muie de curve ! Iar acusica, prostodocsii romanesti, se taraie ca maimutele, in genunchi, ca sa pupe boasele acestor desfranati !

  ia, ia:
  ================================

  Cântarea Cântarilor 4:6: " Pînă se răcoreşte ziua, şi pînă fug umbrele, voi veni la tine, munte de mir, şi la tine, deal de tămîie." El nu vorbeşte despre o călătorie în munţi la miezul nopţi, ci despre o călătorie sus pe zona ei genitală.


  Cântarea Cântarilor 2:3-4: "Ca un măr între copacii pădurii, aşa este prea iubitul meu între tineri. Cu aşa drag stau la umbra lui, şi rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. 4 El m'a dus în casa de ospăţ, şi dragostea era steagul fluturat peste mine."
  Bărbatul este asemănat cu un pom de mere sub care femeia este aşezată cu mare încântare. Sensul acestor fraze poate fi o referire generală la a face dragoste, dar pot referi şi la sex oral, cum femeia este aşezată "sub umbra" lui sau între picoarele lui şi o încântă cu gura ei.
  =============================

  Adica, fomeia, ia oleaca de muie !

  ===================================
  După ce a comparat pe bărbat cu un pom de mere, acum cântecul zice că femeia este un finic (palmier) Cântarea Cântarilor 7:6-9: "Ce frumoasă şi ce plăcută eşti, tu, iubito, în mijlocul desfătărilor! 7 Statura ta este ca finicul, şi ţîţele tale ca nişte struguri. 8 Îmi zic: ,,Mă voi sui în finic, şi -i voi apuca crăcile!`` Atunci ţîţele tale vor fi ca strugurii din vie, mirosul suflării tale ca al merelor. 9 Şi gura ta toarnă un vin ales, care curge lin ca răspuns la desmierdările mele, şi alunecă pe buzele noastre cînd adormim! Bărbatul se va delecta în vedera şi simţirea sâniilor ei"
  ========================

  Iar labagistul asta nu putea sa i-o dea, simplu, la buci-muie-buci !
  O treboit sa se suie in finic !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pese: zgura mamii voastre de criminali !
   Dupe ce, mii de ani, ati casapit civilizatii intregi, ca sa aveti voi acusica bordelul ala din Vatican, dupa ce ca ati parlit de vii milioane de oameni, in numele nimanui, doar ca sa va inmultiti voi ca lacustele, acusica imi povestiti mie despre rezultatul razelor de luna, asupra galosilor de guma !

   Uai, care ai o pusca de imprumut ?

   Ștergere
 25. Popor de prostani, cu acte in regula !

  Umeul din Targoviste, unde au fost ucisi, miseleste, sotii Ceausescu, de catre o haita de criminali tradatori, este pe cale sa devina muzeu, la "7 lei intrarea " !

  Asta-i Rromania ! Sau, mai bine spus, astia-s rromanii ! Niste poporeni de cacat ! Niste betivi notorii, hoti de nivel mondial, niste putori parsive, tradatori ancestrali, cu ifose de tigani borati si cu 600 de sparlamentari muskulosi !

  RăspundețiȘtergere
 26. A aparut inca un numar al Obositorului Militar !

  Ca sa nu zic "ultimul numar" , ca labagistii astia de neo-cripto-comunisti ziaristi militari !
  In capul lor, scolarizat la facultatea Biosfera, ori Spiritu Haret, intr-o joi, fiecare noua aparitie a acestei gazete, buna de uscat ceapa pe ea, este "ultimul numar " !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce m-a frapat, din "ultimul numar", este faptul ca unul Costea, de la un Departament de tocat frunze, n-o sa mai hie sef !
   S-a cerut singur afara, ca l-o trecut caca mult !

   Cineva imi sufla in casca ca, de vina, este Directia Calitatii Vietii Personalului, din cadrul acestui Departament mamut, care n-a reusit sa creasca nika la personalul armatei !
   Din contra, a reusit sa futa vantul, pe bani grei, incasati pentru nika-nika !

   Na, zic si eo, ce am auzit la un apevistul puley, care o are inca sculata- in activitate !
   Si nu pute a mort, ca Donu Corleonu' !

   Ștergere
 27. Homalai di pi toata PPlaneta ..uniti-va pi acest blog ! Aici ii di noi ..futai in masa ...garantat!!

  RăspundețiȘtergere
 28. Tot de prin Obo aflai, cu tot cu poze, ca la statuia din fatza Scolii Superioare de Resbel, devenita apoi AM, devenita apoi AMG, devenita apoi AISM, devenita apoi Unap- Fabrica de doctori "Muresan and Co", s-a petrecut o comemoreala, la poalele statuii pe care este scris: "slava ostasilor romanesti, mostenitori ai traditiilor EROTICE strabune..."

  Daca cineva este curios sa vada cum este tratata, de catre societatea civila, cea mai inalta institutie de invatamant militar a Rromaniei, n-are decat sa faca o ecscursie, cu metroul, pana la Eroilor !
  Vi se va arata, megalitic, o cladire monumentala, cu indicativ de ume, la poalele careia, supt statuia cu eroii, giambasii si tiganii comercianti vand ceapa, curechi imputit, slana si branza puturoasa !

  Ca si cum, in fata lu' Sen Sir, ori lu Uest Point, s-ar vinde peste oceanic proaspat !

  Popor de prostani !
  Da' cui sa-i spui !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. PMT ai uitat sa pomenesti de pularaii si pizdoacele politice fara numar, fara numar, care au cursuri ale "Colegiului National de Aparare". Toti belitzii de civili faceau cursuri la Muresanu ala bandit, iar noi, sula. In toata cariera mea, n-am facut decit un curs de 3 luni la AISM, AM etc. si ala- de la ora 08 la ora 12, iar dupa aia, pina la 21 la servici. Armata si tara de kkt!

   Ștergere
  2. Pese: pe unde am batut eo pas de defilare, de sareau scantei din caldaram, acusica jde ani, acuma e spatiu comercial tigano-tiganesc !

   Pese: cine stie sa numere mai corect de bine, sa-mi spuna si mie daca se mai justifica o ditamai "Universitatea Militara" pentru cateva mii de tilicari ! Care, oricum, nu mai "ies" comandanti de plutoane, cu portharta la cur 24 din 24, ci menegeri !

   Ștergere
  3. Mosneagul ala descreierat, care, inafara de partide de pescuiala, ori de vanatoare, ori de chiolhane staliniste interminabile, n-avea nicio treaba cu talpa armatii !
   Acolea, in sauna lui, or ajuns sa aptsolveasca cele mai inalte studii in aparare nationala cei mai mari derbedei politici ai patriei ! Actualmente vajnici si viitori puscariasi !
   Sa ceara cineva lista cu aptsolventii CNA din Unap ! De pe vremea acestui mosneag jalnic, cu coaiele cat o galeata, si cu fomeie cu egsact 30 de anisiori mai tanara !

   Nicio grija, dupa alde Popestii, Badalanii, Maciucii, Tilincii si alti Mariani Ioni, o sa veni si vremea impostorilor alde Muresani, pastoriti de Hoprea seful de mafie, re-re-evaluatul coabitatorilor !

   Ștergere
  4. Ca sa fiu mai logic si mai coi erent in exprimeala: si derbedeul asta de vice-prim, cumatrul lu dottore-plagiatore, o sa dea cu suptsemnatul pentru dezastrul pe care l-a produs si l-a gestionat in sanul armatii
   !Ca nu mai apuc eo, fro data, sa vad oleaca de ordine si disciplina, in aceasta colonie mUE, asta-i altceva !

   Ștergere
  5. Pese: vorbeam de ciuma rosie, neo-cripto-comunista, intitula ta Pesede !
   Ca idiotii de la penele sunt un fel de zero barat, care infunda puscariile de la o zi la alta, iar Pece e un fel de gaoz, uns cu zeama de sloboz !

   Ștergere
 29. CEZARIKA, HOP, HOP, HOP, SA TI-O DEA MAMA LA CIOK! SA MA LINGI INTRE PICIOARE UNDE AM BLANA MAI MARE. BLANA FRUMOASA SI CREATA CUM ESTE COADA LA RATZA. IA-L AJUTOR PE VIUREL, IN KUR SA MA SCARPINATI NITEL!!

  RăspundețiȘtergere
 30. TE-NGURA DE GUVERN PROST ! DAI BANI LA,, RESAPATII " LU PESTE, SA AIBE PENSII DE MII DE LEI ....DA PULA ABONAMENTE PENTRU COPCHII SA MERARGA LA SACOALA!!

  RăspundețiȘtergere
 31. Moderatorul citeste ce se scrie pe blog? Asemenea limbaj spurcat nu ma asteptam sa gasesc pe blogul domniei sale! Penibil.

  RăspundețiȘtergere
 32. Ce lume minunată în care trăim, am îndoială încă această fugă vraja cum a făcut-o !!!
  Gura mea este plină de mărturie, Am binecuvântarea soțul meu a plecat acasă timp de doi ani în Africa de Sud pentru un turist, el a însemnat o prostituată și a fost vrăjesc de fată soțul meu refuză să se întoarcă din nou acasă, am plânge zi și noapte în căutarea pentru cine să mă ajute, o zi am citit un ziar despre un aparat de turnare vraja puternic numit Dr. okojie și am contactat rolă vraja pentru a mă ajute să obțin iubitul meu înapoi la mine și nu-mi cere să vă faceți griji cu privire la aceasta că zeii ne luptăm pentru mine .. el mi-a spus pana la jumatatea anului noaptea, când tot spiritul este în repaus, el va arunca o vraja pentru a reuni iubitul meu înapoi la mine. și a făcut în mai puțin de 3 zile, soțul meu a venit înapoi la mine și a început să plângă că i-ar trebui să-l iert pentru, eu, m atât de fericit pentru ceea ce a făcut această vrajă de fugă pentru
  eu și soțul meu. contactați pe el prin adresa de e-mail privat, dacă este necesar. drokojiehealinghome@gmail.com și telefonul său este +2348121047613 este cea mai bună rolă vraja din întreaga lume sălbatică. De asemenea, el a spus că este specializat în rezolvarea altor probleme de mai jos.
  (1) În cazul în care doriți ex-vă înapoi.
  (2), dacă aveți întotdeauna vise rele.
  (3) Vrei să fie promovat în birou
  (4) Vrei femei / bărbați să fugi după tine.
  (5) În cazul în care doriți un copil.
  (6) În cazul în care aveți nevoie de asistență financiară.
  (7) Dacă doriți vindecarea de SIDA
  contactați-l acum pentru o soluție imediată a ta
  Probleme privind drokojiehealinghome@gmail.com
  Mulțumesc. aceasta este adresa mea, puteți să-mi mulțumesc, de asemenea, atunci când încercați munca lui minunată. lizbinecuvântare2013@yahoo.com.

  RăspundețiȘtergere
 33. Numele meu este Sandra, viața mea sa întors! După 7 ani de căsătorie ruptă, soțul meu mi-a lăsat doi copii. M-am simtit ca viata mea era pe punctul de a termina aproape sinucidere, am fost emotionala in jos de foarte mult timp. Mulțumită unei vrăjitoare numită Lord odudu, pe care l-am întâlnit online. Într-o zi credincioasă, în timp ce navighez prin internet, am dat peste mărturii despre mărturia acestui vrajitor. Unii oameni au mărturisit că le-a adus înapoi pe iubitul lor Ex, unii au mărturisit că reface pântecele, vindecă cancerul și alte boli, unii au mărturisit că poate vrăji pentru a opri divorțul și așa mai departe. De asemenea, am întâlnit o mărturie specială, despre o femeie numită Lydia, ea a mărturisit despre modul în care a adus înapoi iubitul ei Ex în mai puțin de două zile și, la sfârșitul mărturiei sale, a renunțat la adresa de e-mail a DOMNULUI. După ce am citit toate acestea, am decis să încerc. L-am contactat pe VIA Email și i-am explicat problema. În doar 48 de ore, soțul meu sa întors la mine. Ne-am rezolvat problemele și suntem mai fericiți decât înainte de Lordul odudu, este într-adevăr un om talentat și nu voi opri publicarea lui pentru că este un om minunat ... Dacă aveți o problemă și căutați o adevărată castă de vrăjitor Pentru a vă rezolva toate problemele pentru dvs. Încercați oricând oduduspiritualshrine@gmail.com, el ar putea fi răspunsul la întrebările dvs.
   
  1. REALIZAREA EXECUTIEI
   
  2. LOTTERII CÂȘTIGĂRII.
   
  3. BATEREA COPILULUI.
   
  4. REFLECȚIA CURSULUI DE GENERARE.
   
  5. ÎNȚELEGEREA LOCULUI DE MUNCĂ.
   
  6. PROMOVAREA LOCURILOR.
   
  7. SPRE MONEY.
   
  8. PROTECȚIA SPIRITUALĂ.
   
  9. ÎNGRIJIREA BERCELOR.
   
  10. SPELL BEAUTY.

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite