Google Translate

duminică, 17 octombrie 2010

SCMD-isti, mai cititi si altceva! Un mesaj misterios! Face ocol lumii, de ceva vreme!

Un mesaj misterios
Următorul mesaj a apărut la un moment dat pe internet. Nu se ştie cine este autorul, şi nici cum a apărut, dar nici nu contează. Important este conţinutul mesajului, de o claritate şi bun-simţ aproape desăvârşite. Mesajul ne îndeamnă să ne gândim cu seriozitate şi deschidere la viitorul foarte apropiat.
REFERENDUM PLANETAR
În cele ce urmează vă invităm să citiţi cu răbdare şi curiozitate traducerea acestui mesaj, iar în final să luaţi o decizie personală, aşa cum vă îndeamnă autorul.
Schimbă lumea! Hotărăşte-te dacă vrei să apărem!
Autorul acestui mesaj nu este important,
şi acest mesaj ar trebui să rămână anonim în conştiinţa ta.
Ceea ce contează este ce vei face cu acest mesaj!
Dar este un drum lung între dorinţă şi faptă atunci când adevăratele reguli ale jocului nu sunt cunoscute. De această data, nu sunteţi voi cuceritorii. Polarizarea informaţiei este o strategie milenară a fiinţelor umane. Inducerea unor gânduri, emoţii sau organisme care nu fac parte din voi folosind tehnologii ad-hoc este o strategie şi mai veche.
Care este efectul de pârghie?
Fiecare dintre voi doreşte să-şi exercite liberul arbitru şi să fie fericit.
Acestea sunt adevăruri care ne-au fost arătate şi la care noi avem acum acces. Liberul tău arbitru depinde de cunoaşterea şi conştientizarea propriei tale puteri. Fericirea ta depinde de iubirea pe care o dai şi o primeşti.


La fel ca toate fiinţele conştiente aflate în acest stadiu de evoluţie, te simţi izolat pe planeta ta. Această impresie te face să fii sigur de destinul tău. Şi totuşi, te afli la începutul unor mari transformări de care doar o mică minoritate este conştientă.


Nu este responsabilitatea noastră să modificăm propriul tău viitor fără ca tu însuţi să alegi asta. Consideră acest mesaj ca un referendum planetar! Consideră răspunsul tău ca un vot!


Cine suntem noi?
Nici oamenii voştri de ştiinţă şi nici reprezentanţii voştri religioşi nu pot vorbi unanim despre evenimentele celeste la care omenirea a fost martor timp de mii de ani. Ca să cunoşti adevărul trebuie să îl priveşti drept în faţă fără a-l filtra prin credinţele personale, oricât de respectabile ar fi ele.


Un număr din ce în ce mai mare dintre cercetătorii voştri anonimi descoperă şi explorează noi căi de cunoaştere şi ajung astfel foarte aproape de realitate. Azi, civilizaţia voastră este inundată de un ocean de informaţii din care numai o foarte mică parte, cea mai puţin deranjantă, este difuzată pe larg.


Ceea ce de-a lungul istoriei voastre părea ridicol sau improbabil adesea a devenit posibil, şi apoi chiar realizat, mai ales în ultimii 50 de ani. Fii conştient că viitorul va fi chiar şi mai surprinzător. Veţi fi martorii a ceea ce este mai rău, dar şi a ceea ce este mai bun.


La fel ca şi alte miliarde de fraţi şi surori din această galaxie, noi suntem fiinţe conştiente pe care unii dintre voi le numesc "extra-terestre", deşi realitatea este mai subtilă.


Între noi şi voi nu este nicio diferenţă fundamentală, în afara unei experienţe din anumite stadii ale evoluţiei. Ca în orice structură organizată, există o ierarhie în relaţiile dintre noi. A noastră e bazată pe înţelepciunea mai multor rase. Cu aprobarea acestei ierahii superioare, ne adesăm acum vouă.


Ca mulţi dintre voi, noi căutăm Fiinţa Supremă. De aceea, noi nu suntem nici zei şi nici semi-zei, ci egalii voştri în Fraternitatea Cosmică.


Fizic, noi suntem cumva diferiţi de voi, dar majoritatea dintre noi avem formă umanoidă.
Existenţa noastră este reală, dar majoritatea dintre voi nu o percep. Noi nu suntem doar simple apariţii, observaţii, experienţe, ci suntem constiinţă ca şi voi. Nu ne puteţi simţi pentru că noi rămânem invizibili şi indetectabili simţurilor şi instrumentelor voastre, de cele mai multe ori.


Noi dorim să umplem acest gol care este în istoria voastră. Noi am luat această decizie colectivă dar asta nu este de ajuns. E nevoie şi de decizia voastră. Prin acest mesaj, fiecare dintre voi deveniţi factori de decizie! Chiar tu personal.


Noi nu avem niciun reprezentant uman pe Pământ care ar putea să-ţi ghideze decizia.


De ce nu suntem noi vizibili?
În anumite stadii ale evoluţiei, "umanităţile" cosmice descoperă noi forme de ştiinţă care trec dincolo de controlul aparent al materiei. Dematerializarea şi materializarea structurată fac parte dintre acestea. Umanitatea voastră a atins deja aceste stadii în cateva laboratoare, în stransă colaborare cu alte fiinţe "extra-terestre" cu preţul unor compromisuri hazardate care rămân în continuare în mod intenţionat ascunse vouă de către unii dintre reprezentanţii voştri.


Dincolo de obiectele sau fenomenele aeriene sau spaţiale pe care comunitatea voastră ştiinţifică le cunoaşte, numite OZN-uri, există şi nave spaţiale construite multidimensional care folosesc aceste capacităţi.


Multe fiinţe umane au avut contact vizual, auditiv, tactil sau fizic cu astfel de nave, unele dintre ele aflându-se în slijba unor puteri oculte care vă "guverneză". Lipsa acestor observaţii se datorează extraordinarelor avantaje pe care le are starea dematerializată a acestor nave.


Dar fiindcă nu le vedeţi, nu puteţi crede în existenţa lor. Noi înţelegem foarte bine asta.
Majoritatea acestor observaţii sunt de factură individuală, fiind destinate să atingă sufletul, nu să modifice vreun sistem organizat. Asta este realizat în mod deliberat de catre rasele care se află în jurul vostru, dar acţionează fiecare pentru diferite motive şi rezultate.


Fiinţele multidimensionale negative care joacă un rol în exercitarea puterii din umbra oligarhiei umane îşi motivează discretia prin voinţa lor de a îşi păstra ascunsă existenţa şi stăpânirea.


Pentru noi, discreţia este motivată de respectul pentru liberul arbitru al fiecărei fiinţe umane pe care oamenii îl pot folosi pentru a atinge prin propriile forţe maturitatea tehnică şi spirituală. Intrarea umanităţii în familia civilizaţiilor galactice este intens aşteptată.


Noi putem să ne facem văzuţi la lumina zilei şi să vă ajutam să realizaţi această uniune. Nu am făcut-o până acum, pentru că un numar prea mic dintre voi au dorit-o cu adevărat, datorită ignoranţei, indiferenţei sau fricii, şi pentru că nu a existat o situaţie de urgenţă care să o justifice.


Mulţi dintre cei care studiază apariţiile noastre numără luminile de pe cerul nopţii fără a-ţi lumina calea. Adeseori ei se gândesc la acestea ca la obiecte, când de fapt este vorba de fiinţe conştiente.


Cine sunteţi voi?
Voi sunteţi rezultatul a mai multor tradiţii care de-a lungul timpului au fost îmbogăţite de contribuţiile celorlalţi. Acelaşi lucru se poate spune despre rasele de pe suprafaţa Pământului. Scopul vostru este să vă uniţi respectând aceste tradiţii pentru a realiza un proiect comun.


Aparenţa culturilor voastre se pare că vă menţine separaţi pentru că o puneţi în locul fiinţei interioare. Forma este pentru voi acum mai importantă decât esenţa naturii voastre subtile. Pentru puterile actuale, prevalenţa formei constituie un zid de apărare împotriva oricărei forme de pericol.


Sunteti acum chemaţi să treceţi dincolo de formă, respectând-o însă în continuare pentru bogăţia şi frumuseţea ei. Înţelegând conştiinţa formei, ne face să iubim oamenii în diversitatea lor. Pacea nu înseamnă să nu mai fie război, ci înseamnă să deveniţi ceea ce sunteţi în realitate: o Fraternitate.


Pentru a înţelege asta, numărul de soluţii care vă sunt la îndemână este în continuă scădere. Una dintre ele este să intraţi în contact cu o altă civilizaţie care să vă arate imaginea a ceea ce sunteţi cu adevărat.


Care este situaţia voastră?
Cu excepţia unor rare ocazii, intervenţiile noastre au avut o incidenţă foarte mică în capacitatea voastră de a lua decizii colective sau individuale în ceea ce priveşte viitorul. Asta este motivat de cunoştinţele noastre despre mecanismele psihologiei umane.


Am ajuns la concluzia că libertatea se construieşte în fiecare zi pe măsură ce fiinţa devine conştientă de ea însăşi şi de mediul în care trăieşte, renunţând progesiv la constrângeri şi inerţii, oricare ar fi ele. În ciuda numeroaselor şi curajoaselor conştiinţe umane, aceste inerţii sunt menţinute în mod artificial pentru profitul unei puteri centrale din ce în ce mai mare.


Până de curând, omenirea avea un control satisfăcător asupra propriilor decizii. Dar pierde din ce în ce mai mult controlul asupra propriului destin din cauza folosirii pe scară din ce în ce mai largă a tehnologiilor avansate, ale căror consecinţe letale asupra ecosistemelor planetare şi umane devin ireversibile.


Pierdeţi încet dar sigur din capacitatea extraordinară de a face viaţa plăcută. Rezistenţa voastră va scădea artificial, independent de voinţa fiecăruia. Există asemenea tehnologii care vă afecteaza corpul şi mintea. Aceste planuri sunt în curs de aplicare.


Asta se poate schimba atâta timp cât menţineţi în voi această putere creatoare, chiar dacă lasă loc intenţiilor întunecate ale stăpânilor voştri. De aceea noi rămânem invizibili. Această putere individuală a fiecăruia dintre voi este însă în pericol de a dispare dacă nu apare o reacţie colectivă de o asemenea magnitudine. Perioada care urmează este aceea a rupturii, de orice fel ar fi aceasta.


Dar oare ar trebui să aştepţi chiar ultimul moment pentru a găsi soluţii? Ar trebui oare să anticipezi sau chiar să accepţi durerea? Istoria voastră nu a încetat să fie marcată de întâlniri între popoare care s-au cunoscut unele pe altele în condiţii adesea conflictuale.


Cuceririle adesea s-au desfăşurat în detrimentul unora. Pământul a devenit acum un sat în care fiecare cunoaşte pe celălalt dar conflictele încă persistă iar ameninţări de tot felul cresc în intensitate şi durată.


Fiinţa umana ca individ, deşi are o mulţime de capacităţi potenţiale, nu le poate exercita cu demnitate. Acesta este cazul marii majorităţi a oamenilor, şi asta este din motive esenţial geo-politice.


Sunteţi miliarde. Educarea copiilor şi condiţiile de viaţă, ca şi condiţiile numeroaselor specii de plante şi animale sunt fără îndoială la cheremul unui foarte mic număr de reprezentanţi politici, financiari, militari şi religioşi.


Gândurile şi credinţele voastre sunt modelate şi formate ca să servească interese partizane şi să vă transforme în sclavi şi în acelaşi timp să vă dea iluzia că sunteţi în deplin control al propriului destin, care în esenta este realitatea.

Minunate ocazii de progres sunt acum alături de imense ameninţări de distrugere şi sclavie. Aceste pericole şi ocazii există acum şi sunt reale. Cu toate acestea, puteţi percepe numai ceea ce vi se arată. Terminarea resurselor naturale este programată, în timp ce niciun proiect colectiv de lungă durată nu a fost lansat.


Mecanismele de secătuire a ecosistemelor au depăşit limitele ireversibilităţii. Dispariţia resurselor şi distribuţia lor nedreaptă - resurse ale căror preţ creşte în fiecare zi - va duce la lupte fratricide pe scară largă, dar chiar şi în inima oraşelor şi a satelor.

Ura creşte din ce în ce mai mult, dar şi iubirea. Aceasta vă menţine încrezători în capacitatea voastră de a găsi soluţii. Dar masa critică este insuficientă şi în prezent se desfăşoara acţiuni de sabotare inteligentă.


Comportamentul uman, format de obisnuinţele vechi, are o asemenea inerţie încât această perspectivă vă conduce la un drum fără ieşire. Vă încredinţaţi aceste probleme reprezentanţilor voştri, a căror conîtiinţă a binelui comun dispare în faţa intereselor corporatiste. Ei fac totdeauna dezbateri asupra formei, dar rareori asupra conţinutului.


Exact la momentul acţiunii, vor apare întârzieri aşa încât va trebui să cedaţi în loc să alegeţi. Acesta este motivul pentru care, mai mult ca niciodată în istoria voastră, deciziile voastre de azi vor avea un impact direct şi semnificativ asupra supravieţuirii voastre de mâine.


Ce eveniment ar putea să schimbe radical această inerţie care este tipică oricărei civilizaţii? De unde va veni această trezire colectivă unificatoare, care va pune capăt acestei curse oarbe?
Triburile, populaţiile şi naţiunile umane s-au întâlnit totdeauna şi au interacţionat unele cu altele. În faţa unor ameninţări atât de serioase, poate este timpul ca să aiba loc o mai largă interacţiune.


Un mare val este pe cale să se producă. În el sunt aspecte foarte pozitive dar şi foarte negative.


Cine este "a treia parte"?

Există două moduri de a stabili un contact cosmic cu o altă civilizaţie: prin reprezentanţii săi, sau direct, individual, prin fiecare fiinţă, fără distinctie. Prima cale dă naştere la lupte de interese, a doua dă naştere la conştiinţă.


Prima cale a fost aleasă de un grup de rase motivate de a ţine omenirea în sclavie, controlând astfel resursele planetare, diversitatea genetică şi energia emoţională umană.


A doua cale a fost aleasă de către un grup de rase aliate serviciului Spiritual. Noi, la rândul nostru, am subscris la această cauză dezinteresată şi ne-am prezentat în urmă cu câţiva ani în faţa reprezentanţilor vostri care însă au refuzat mâna noastră întinsă, sub pretextul intereselor incompatibile cu viziunile lor strategice.


De aceea, azi voi trebuie să alegeţi fiecare pentru el, fără ca vreun reprezentant să intervină. Ceea ce le-am propus mai înainte acelora care am crezut că au capacitatea de a contribui la fericirea voastră, vă propunem acum ... vouă!


Majoritatea dintre voi ignoră faptul că fiinţe non-umane joacă un rol în exerciţiul acelora care centralizează puteri, fără ca ei să fie suspectaţi sau percepuţi de către simţurile voastre. Aceasta este atât de adevărat încât ei aproape au preluat controlul, în mod subtil.


Ei nu se mainfestă în planul vostru material, şi asta îi face să fie extrem de eficienţi şi ameninţători în viitorul apropiat. Totuşi, trebuie să ştiţi că un anumit număr de reprezentanţi ai voştri luptă împotriva acestui pericol! Fiţi conştienţi că nu toate răpirile sunt făcute împotriva voastră! Este dificil de recunoscut adevărul!


În aceste condiţii, cum îţi vei putea exercita liberul arbitru, cu atât de multă manipulare? Cât de liber eşti?
Pacea şi reunificarea popoarelor voastre ar fi un prim pas către armonia cu alte civilizaţii din afara voastră. Asta este exact ceea ce vor să evite cei care vă manipulează din spatele scenei, cu orice preţ.


Pentru că, prin divizare, ei conduc! Ei îi conduc de asemenea şi pe cei care vă guvernează. Puterea lor stă în capacitatea lor de a răspândi neîncrederea şi frica în fiecare dintre voi. Asta răneşte însă foarte mult natura voastră cosmică.


Acest mesaj nu ar prezenta niciun interes dacă manipulatorii voştri nu ar fi atins un maxim, şi dacă criminalele lor planuri de dezinformare nu se vor materializa în câţiva ani de acum încolo. Termenele lor limită se apropie, iar omenirea va trece prin chinuri neimaîntâlnite în următorii zece ani.


Pentru a vă apăra singuri de aceasta agresiune care nu are faţă, trebuie ca măcar să dispuneţi de suficiente informaţii pentru a găsi soluţia.
Aşa cum este cazul întotdeauna cu oamenii, există rezistenţă în cadrul raselor dominante. Din nou, aparenţa nu va fi de ajuns pentru a discerne între dominator şi aliat. La nivelul actual de percepţii extrasenzoriale, este extrem de dificil pentru voi să discerneţi între ei. În plus faţă de intuiţia voastră, este necesar un antrenament atunci când va veni timpul.
Fiind conştienţi de valoarea nepreţuită a liberului arbitru, vă invităm la o alternativă.


Ce oferim noi?
Noi vă putem oferi o viziune mai integratoare a universului şi a vieţii, interacţiuni constructive, experienţa relaţiilor sincere şi fraterne, eliberarea cunoştinţelor tehnice, eradicarea suferinţei, exerciţiul controlat al puterilor individuale, accesul la noi forme de energie şi, în final, o mai bună înţelegere a conştiinţei.

Nu vă putem ajuta să vă depăşiţi fricile individuale şi colective, nici să vă aducem legi pe care nu le-aţi ales, nu putem să lucrăm noi asupra voastră în locul vostru, nu vă putem aduce efortul individual sau colectiv pe care trebuie să-l depuneţi pentru a construi lumea pe care o doriţi, şi nici spiritul de curiozitate în descoperirea unor noi zări.


Ce primim noi?
Dacă veţi decide că un astfel de contact să aibă loc, ne vom bucura foarte mult că am reuşit să aducem un echilibru fratern în această regiune a universului, vom câştiga schimburi diplomatice fructuoase şi imensa bucurie de a vă şti uniţi în a obţine ceea ce sunteţi capabili să aveţi. Starea de bucurie este intens căutată în univers pentru că energia sa este divină.


Care este întrebarea la care trebuie să răspundeţi?


Întrebarea este: "DORIŢI ÎNTRADEVĂR SĂ APĂREM PE CERUL PLANETEI VOASTRE?"


Cum puteţi răspunde la această întrebare?
Adevărul sufletului poate fi văzut prin telepatie. Tot ceea ce trebuie să faci este să îţi pui interior singur, în mod clar, această întrebare şi să răspunzi tot interior, de unul singur, sau în grup, după cum doreşti.

Fie că te afli în inima oraşului sau în deşert, nu are importanţă asupra eficienţei răspunsului tău, care poate sa fie DA sau NU, imediat după ce ai pus întrebarea. Fă-o ca şi cum ai vorbi către tine însuţi, gândindu-te serios asupra mesajului.


Aceasta este o întrebare universală, iar aceste câteva cuvinte, puse în context, au o însemnătate puternică. Ezitarea nu are ce căuta aici. De aceea cel mai bine este să te gândeşti dinainte serios la toate astea, în linişte. Pentru ca răspunsul tău să fie asociat cu întrebarea, este recomandat ca să răspunzi clar şi liber, după ce ai pus întrebarea.


Nu te grăbi să răspunzi. Respiră calm şi imaginează-ţi că odata cu aerul pe care-l inspiri, în tine creşte şi puterea liberului arbitru care difuzeaza gradat în toată fiinţa ta. Fii mândru de ceea ce eşti.


Uită de toate problemele pe care le ai, măcar pentru câteva minute, şi fii tu însuţi! Simte puterea care creşte gradat în tine, calm şi liniştit. Simte cum tu decizi asupra ta!
Un singur gând, un singur răspuns poate schimba drastic viitorul apropiat, întrun fel sau în celălalt.
Decizia ta pesonală de a-ţi întreba sufletul dacă vrei ca noi să aparem fizic în planul material la lumina zilei este foarte importantă pentru noi, şi esenţială.


Cu toate că tu poţi alege modul în care vei răspunde, ritualurile sunt fără valoare. O cerere sinceră făcută din toată inima şi din propria voinţă liberă va fi întotdeauna percepută imediat de către aceia dintre noi cărora le este destinată.
În cabina secretă de vot a voinţei tale, tu vei determina viitorul.
Această decizie va trebui să fie luată de un număr cât mai mare dintre voi, chiar dacă asta ar părea doar o minoritate. Este recomandat să răspândiţi acest mesaj, în toate modurile posibile, în mai multe limbi, către cei din jurul vostru, indiferent dacă ei par a fi sau nu receptivi la această nouă viziune asupra viitorului.


Dacă asta te poate ajuta, fă-o cu un ton umoristic sau în derâdere. Poţi chiar să râzi de asta, chiar şi public, dacă asta te face să te simţi mai bine, dar nu fii indiferent pentru că în felul acesta îţi exerciţi liberul arbitru.


Uită de falşii profeţi şi de credinţele care ţi-au fost transmise despre noi. Această cerere este una dintre cele mai personale şi intime. Luarea unei decizii pentru tine personal, ca individ, este dreptul şi responsabilitatea ta!


Pasivitatea duce doar la absenţa libertăţii. De asemenea, indecizia nu este niciodată eficientă. Dacă vrei să rămâi la credinţele tale, ceea ce înţelegem, mai bine spune NU. Dacă nu ştii ce să alegi, nu spune DA doar din curiozitate. Ăsta nu e un spectacol, este viaţă adevărată, NOI SUNTEM FIINŢE VII! Trăim!


Istoria voastră are numeroase episoade când bărbaţi şi femei hotărâţi au putut influenţa viitorul majorităţii; un număr mic dintre voi puteţi schimba radical soarta voastră ca răspuns la atât de multă inerţie. Puteţi uşura naşterea umanităţii ca Frăţie.


Unul dintre gânditorii voştri spunea: "Daţi-mi un punct de sprijin şi voi ridica Pământul." Răspândirea acestui mesaj este un sui-generis punct de sprijin, noi vom fi pârghia lungă de ani-lumină, iar voi veţi fi lucrătorii care ... vor ridica Pământul ca urmare a venirii noastre.


Ce consecinţe ar avea o decizie pozitivă?
Pentru noi, consecinţa imediată a unei decizii colective favorabile va fi materializarea a multe din navele noastre pe cerul vostru şi pe Pământ.


Pentru voi, efectul direct va fi abandonarea multor certitudini şi credinţe.
Un simplu contact vizual de netăgăduit ar avea influenţe uriaşe asupra viitorului vostru. Foarte multe cunoştinţe vor suferi schimbări definitive. Organizarea societăţii vostre va evolua foarte mult în toate sferele de activitate. Puterea va deveni individuală pentru că aţi vedea voi înşivă că noi suntem reali. În mod concret, vă veţi schimba scara valorilor!


Cel mai important lucru pentru noi este că omenirea va forma o singură familie în faţa acestui "necunoscut" pe care noi l-am reprezenta!


Pericolele vor dispare treptat din căminele voastre pentru că voi veţi forţa pe cei indezirabili, aceia pe care noi îi numim "a treia parte", să se arate şi să plece. Cu toţii veţi avea acelaşi nume şi aceleaşi rădăcini: Omenirea!


Mai târziu, schimburi paşnice şi respectuoase vor fi posibile dacă aceasta va fi şi dorinţa voastră. Acum, cel care e flămand nu poate surâde, cel care e înfricoşat nu ne poate accepta. Suntem întristaţi să vedem bărbaţi, femei şi copii suferind aşa de mult atât în corpul fizic cât şi în inima lor, cu toatecă dispun de o lumină interioară.


Această lumină poate fi viitorul vostru. Relaţiile noastre pot fi progresive. Mai multe stadii de câţiva ani sau zeci de ani vor fi necesare: apariţia demonstrativă a navelor noastre, apariţia fizică lângă fiinţele umane, colaborarea în evoluţia tehnică şi spirituală, descoperirea a noi părţi din galaxie.


De fiecare dată, vă vor fi oferite noi posibilităţi de alegere. Atunci veţi putea decide pentru voi înşivă să treceţi la stadii superioare dacă consideraţi asta necesar pentru bunăstarea voastră exterioară şi interioară. Nu va exista nicio interferenţă decisă unilateral. Vom pleca de îndată ce veţi decide colectiv să facem asta.


În funcţie de viteza cu care acest mesaj se va răspândi în lumea voastră, vor fi necesare câteva săptămâni sau câteva luni înainte de "apariţia noastră măreaţă", dacă asta va fi decizia luată de majoritatea celor care îşi vor folosi capacitatea de a alege, şi dacă acest mesaj găseste un suport suficient.


Principala diferenţă între rugăciunile voastre zilnice îndreptate spre entităţi de natură strict spirituală şi această decizie este extrem de simplă:

NOI SUNTEM PERFECT ECHIPAŢI TEHNIC PENTRU A NE MATERIALIZA!
De ce există această dilema istorică?
Noi ştim că "străinii" sunt consideraţi inamici atâta timp cât ei poartă pecetea "necunoscutului". Ca un prim pas, emoţia creată de apariţia noastră va intensifica relaţiile dintre voi la scara întregii voastre lumi.


De unde aţi putea şti că venirea noastră este consecinţa alegerii voastre colective? Pentru simplul motiv că altfel deja am fi fost vizibili aici de mult timp, la nivelul vostru de existenţă! Încă nu ne vedeţi aici pentru că nu aţi luat o decizie explicită în acest sens.


Unii dintre voi aţi putea gândi că v-am face să credeţi întro alegere deliberată din partea voastră doar pentru a ne legitima venirea, dar asta nu ar fi deloc adevărat. Ce interes am avea să vă oferim în mod deschis ceea ce înca nu aveţi, şi asta în beneficiul celor mai mulţi dintre voi?


Cum aţi putea fi siguri că asta nu este încă una dintre manevrele subtile ale "celei de a treia părţi" pentru a vă înrobi şi mai mult? Pentru că totdeauna lupta împotriva unui inamic vizibil este mult mai uşoară decât atunci când inamicul nu este vizibil. Oare te-ro-ris-mul care vă macină nu este un exemplu perfect?


Cu toate acestea, tu eşti singurul judecător în inima şi în sufletul tău. Oricare ar fi alegerea ta, aceasta trebuie şi va fi respectată! În absenţa reprezentanţilor umani care vă pot induce în eroare cu privire la intenţiile noastre ca să ignorati toate faptele despre noi ca şi despre cei care vă manipulează fără acordul vostru.


În situaţia voastră, principiul prevăzător care constă în a nu încerca să ne descoperiţi, nu mai poate prevala. Deja vă aflaţi în cutia Pandorei pe care "a treia parte" a creat-o în jurul vostru. Oricare ar fi decizia voastră, va trebui să iesiţi din ea.


În faţa unei astfel de dileme, o ignoranţă împotriva alteia, va trebui să vă întrebati intuiţia. Vreţi voi oare să ne vedeţi cu proprii voştri ochi, sau continuaţi să credeţi ceea ce spun formatorii voştri de opinie? Asta este adevărata întrebare!După mii de ani, întro zi această alegere se anunţa ca inevitabilă: alegerea între două necunoscute.


De ce să răspândiţi un astfel de mesaj printre voi?
Traduceţi şi răspândiţi acest mesaj cât mai larg posibil. Această acţiune vă va modifica viitorul întrun mod ireversibil şi istoric la scară de mii de ani, altfel, va amâna o nouă ocazie de a alege cu cel puţin câţiva ani mai tarziu, cel puţin cu o generaţie, dacă va supravieţui.


A nu alege înseamnă a accepta alegerea altora. A nu-i informa pe alţii înseamnă a accepta riscul de a obţine un rezultat contrar aşteptărilor. A rămane indiferent înseamnă a renunţa la liberul arbitru.
Este vorba despre viitorul tău. Este vorba despre evoluţia ta.
Este posibil ca această invitaţie să nu primească asentimentul colectiv şi, datorită lipsei de informare, va fi ignorat. Cu toate acestea, să ştiţi că nicio decizie individuală nu este trecută cu vederea în univers.


Imaginează-ţi sosirea noastră chiar mâine. Mii de nave. Un şoc cultural unic în istoria de azi a umanităţii. Atunci va fi însă prea târziu să regreti că nu ai ales şi că nu ai răspândit acest mesaj pentru că această descoperire este ireversibilă.


Insistam ca să nu te grăbeşti, dar gândeşte-te! Şi decide!
Marile corporaţii mass-media nu vor fi interesate în a răspandi acest mesaj. De aceea, este responsabilitatea ta, ca simplu anonim dar şi ca fiinţă iubitoare şi gânditoare, să îl transmiţi.
Încă va puteţi construi propriul destin...
"DOREŞTI CA NOI SĂ APĂREM PE CERUL PLANETEI TALE?"

Concluzii
Mesajul de mai sus nu a fost deloc modificat prin traducere, el fiind în acceaşi formă şi conţinut ca cel original.
Importanţa lui este deosebită, mai ales acum, şi ar trebui tratat cu toată seriozitatea. Trăim vremuri istorice, şi fiecare dintre noi, chiar şi tu, avem ceva de făcut pentru o lume mai bună. Mesajul spune foarte clar ce poţi face: răspunde sincer, interior, cu o mare putere, la întrebarea pusă în mesaj. Răspunsul tău, alături de celelalte, va determina evenimentele ce vor urma.
Adresa acestui articol este http://roaim.co.nr/?a=articles&p=303
Scris la 09.02.2010, de redactia.aim
Referitor la expresia "Cutia Pandorei": am tradus textul asa cum este el in limba engleza. O copie exista la www.ditrianum.org , May 11, 2008
CHANGE THE WORLD!

"DECIDE WHETHER WE SHOULD SHOW UP!"
Hmmm ....
Este dumineca ... zi de odihna ... dar daca ...
Reamintesc: NASA, preocupata; ONU, si el; Vaticanul ... idem; etc.etc.
Cum comentati?
Admin, V.Burcu

10 comentarii:

 1. ONU: am citit recent ca erau preocupati sa numeasca un MINISTRU ... pentru relatiile cu ... EXTRATERESTRII! Au scris si in presa noastra despre asta! Imi amintesc sigur, dar e prea tarziu sa mai vad pe unde s-a publicat aceasta stire! Se pare ca ... nu-i de gluma! Uauu! Vin si ne scapa de ... BUBA! Excelent! Nu stiti cine este BUBA? Cititi in "scmd sectorul 6"! Costel Galateanu, autorul! Felicitari, Costele! Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 2. Cred ca emisiunea lui STEVENS H. despre univers ofera mai multe raspunsuri!!

  RăspundețiȘtergere
 3. Agricultura si al 3-lea razboi Mondial
  Copiii celor care invata sau si lucreaza in strainatate vor fi invaluiti si prinsi mai rau de al 3 - lea razboi mondial care deja este inceput , mai bine ar veni si ar pune umarul ptr. revenirea in forta a Agriculturii in Romania !

  RăspundețiȘtergere
 4. @ANTIIGN...si Valev a zis tot asa .Ro e buna numai de agricultura.Cineva s-a straduit sa-l contrazica si era gata..gata!!

  RăspundețiȘtergere
 5. Ok, Vasile , hai sa incepem o cearta sa vezi cum se invioreaza comentariile . Ce mai poti comenta aici ? am citit cand eram in liceu cartea lui Florin Gheorghita "deocamdata enigme " sau "enigme in galaxie". Pe atunci mi se parea fantastic tot ce se scria despre extraterestri . Acuma mi se pare o prostie si o grandomanie periculoasa sa crezi ca noi am fi unicele fiinte inteligente DE PE PAMANT ca sa nu spun de sistem solar sau galaxie sau univers si ce o mai fi dicolo de el . E ca si cum a spune ca ... SCMD este unicul reprezentant al militarilor .Nu este obligatoriu ca o entitate inteligenta sa arate ca noi . Nu m-ar mira sa fim chiar cea mai involuata forma de inteligenta din univers .SUNTEM SINGURELE FIINTE DE PE COAJA TERESTRA CARE SE AUTODISTRUG .Toate vietatile incearca sa supravietuiasca . Noi ne distrugem intre noi, unul pe altul si fiecare pe sine in numele unei civilizatii si inteligente indoielnice . Poate cea mai inteligenta forma de viata de pe pamant este o piatra . Ma poate conbtrazice cineva ?

  RăspundețiȘtergere
 6. Fratele I. l-a întrebat în anul 2007 pe Pustnicul Zosima:
  Părinte, ce o să fie în România în anul 2011?
  O să fie mare măcel în oraşe. O să fie mai rău decât ţi-a spus părintele Pustnic N. Roagă-te să te păzească Dumnezeu,
  că este greu de scăpat de ce o să fie.
  Fratele I. a insistat să afle mai mult:
  - Ce o să fie, revoltă, război sau cutremur?
  Zosima i-a răspuns: -O să trăieşti şi o să vezi.
  Să te rogi lui Dumnezeu neîncetat.
  http://www.scribd.com/doc/34387984/Pustnicii-nev%C4%83zu%C8%9Bi-ai-Athosului-Siha%C8%99tri-Din-Muntele-Rar%C4%83u

  RăspundețiȘtergere
 7. Chiar va rog sa va ,,certati'',poate mai voteaza careva viu cum sa petrecem de 25.

  RăspundețiȘtergere
 8. Sindicalistii ce se considera OAMENI nu ANIMALE
  Cereti CIVILIZAT tuturor partidelor din opozitie sa fie impozitate averile facute din afaceri cu statul cu minim 20 % ptr. un an de zile pana se linistesc apele cu acest GENOCID si HAOS din Romania ! Opozitia daca refuza inseamna ca se incadreaza la categoria EGOISM FANATIC si trebuie sa dispara din politica definitiv , daca accepta vor rezolva cu Guvernul ! Orice alte incercari de destabilizare se vor considera Atentat la Siguranta Nationala si va fi vai de copiii si neamurile voastre , asta si vor dusmanii POPORULUI !!! Transmiteti acest MESAJ si faceti cererile cu , calm si intelepciune , asa vor vedea si JANDARMII , ARMATA , SERVICIILE SECRETE si POLITIA cine sant tradatorii si UCIGASII POPORULUI !!!

  RăspundețiȘtergere
 9. Buna dimineata!
  Zice mintea mea in gindu` ei ca nu sintem singuri in Univers, dar apelul seamana cu HG-ul lui Boc si M-ul lui Oprea: "daca nu cereti recalcularea e vai de mama voastra". Care din cine s-o fi inspirat? Mai repede cred ca e teoria conspiratiei-pace mondiala, guvern mondial, religie mondiala, masonerie, globalizare totala- toate la cererea noastra.
  P.S. Ieri, micul licurici atomic s-a sfatuit cu seful licuricilor mioritici in legatura cu stimulentele si performantele acestora. Rezultatele divanului licuricesc vor fi simtite pe propria cheratina de catre supusi in viitorul buget al coloniei si in grila de salarizare.
  Pentru conformitate:
  http://www.ecomagazin.ro/licuricii-stralucesc-tot-mai-putin/
  http://www.magicland.ro/index.php/Insecte-si-arahnide/licuriciul.html

  RăspundețiȘtergere
 10. Şeful statului a recunoscut faptul că în 2004 îl numea pe Oprea “şef al mafiei personale a lui Adrian Năstase”.

  “Aşa este. Recunosc aceste afirmaţii. Nu contest acest lucru. Dar eu am prima obligaţie să asigur funcţionarea Guvernului. Şi aici compromisul este inevitabil”, a răspuns Băsescu.

  Deci,,Şeful statului"(nu presedintele republicii)este primul prim ministru ! Iar platim un salariu in plus...

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite