Google Translate

luni, 14 februarie 2011

NOUL STATUT AL CADRELOR MILITARE. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 80/1995. UPDATE, Pensii militare!

PL-x nr. 2/2011
Procedura de urgenta: da
Stadiu: trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor Initiator: Guvern
09.02.2011
Biroul permanent a aprobat prelungirea termenului de depunere a raportului
termen: 24-02-2011
Prin acest demers legislativ se urmăreşte:
- obligativitatea participării la misiuni în afara teritoriului statului român a cadrelor militare;
- suportarea de către instituţiile din sistemul de apărare şi securitate naţională a sumelor necesare pentru asigurarea asistenţei juridice a cadrelor militare pentru fapte săvârşite de către acestea în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
- posibilitatea acordării concediului fară plată, pe durata de cel mult 4 ani, cadrelor militare care îşi urmează soţul/soţia pe timpul îndeplinirii unor misiuni permanente în străinătate şi în alte situaţii;
- acordarea dreptului de port uniformă şi pentru maiştrii militari şi subofiţeri, în aceleaşi condiţii ca şi la ofiţeri;
- obligativitatea încheierii de către personalul navigant de aviaţie cu Ministerul Apărării Naţionale a contractelor cu durata de 12 ani de la numirea lor în prima funcţie;
- definirea raporturilor de serviciu specifice cadrelor militare, privind împuternicirea;
- crearea posibilităţilor de înaintare în gradul următor şi înaintea expirării stagiului minim în grad pentru cadrele militare şi în mod deosebit pentru militarii care participă la misiuni în afara teritoriului statului român şi participarea necondiţionată la aceste misiuni a personalului care încadrează unităţi militare cărora li s-au stabilit, potrivit prevederilor legale, astfel de misiuni;
- posibilitatea numirii cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade egale sau mai mari cu cel mult două-trei trepte faţă de cele pe care le au, prin diminuarea temporară a funcţiilor corespunzător gradelor deţinute,beneficiind de drepturile băneşti prevăzute pentru gradul şi coeficientul de ierarhizare iniţiali ai funcţiei din statul de organizare;
- completarea normelor referitoare la menţinerea în activitate sau trecerea în rezervă a cadrelor militare condamnate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, la pedeapsa amenzii penale sau cu închisoare, cu suspendarea executării ori graţiate înainte de începerea executării pedepsei;
- crearea unor dispoziţii clare privind suspendarea şi punerea la dispoziţie a cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale atunci când sunt urmărite penal sau trimise în judecată ori sunt judecate de către parchete sau instanţe, precum şi repunerea în drepturi sau trecerea în rezervă sau în retragere, justificate prin respectarea prezumţiei de nevinovăţie;
- majorarea limitelor de vârstă în grad pentru cadrele militare din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. Se impune corelarea în sensul asigurării unui tratament unitar prin revenirea la prevederile aplicabile până în anul 2001 cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale, în domeniul limitelor de vârstă în grad cu cele specifice personalului din celelalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Având în vedere eliminarea condiţiei de vârstă pentru trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate în corpul ofiţerilor, în Ministerul Administraţiei şi Internelor, în mod evident au suferit modificări şi normele legale care aveau ca obiect de reglementare acordarea gradelor militare.
Prin noul proiect se urmăreşte ca, în Ministerul Administraţiei şi Internelor, persoanelor prevăzute la art 36 alin. (1) lit. e), g) şi h) din Legea nr. 80/1995, care urmează să devină ofiţeri, să li se acorde gradul de sublocotenent. Prin excepţie, aceloraşi persoane care dobândesc calitatea de ofiţer, li se acordă gradul militar în raport de pregătirea lor şi vechimea în specialitate corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la atribuţiile din fişa postului;
- trecerea în rezervă a cadrelor militare ca urmare a retragerii motivate, de către autorităţile competente, a avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informaţiei, la care au acces potrivit atribuţiilor funcţionale;
- includerea unei norme privind calculul stagiului minim în grad în situaţia absentării de la program datorită incapacităţii temporare de muncă, a concediilor prevăzute la art. 15 şi a concediilor iară plată;
- includerea unor reglementări prin care se aduce o restrângere temporară, pe o anumită perioada, a exerciţiului dreptului fundamental privind alegerea profesiei, precum şi a locului de muncă, constând în interdicţia demisiei ca modalitate de trecere în rezervă a cadrelor militare în activitate, în situaţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, precum şi pe timpul executării altor misiuni în străinătate. Măsura restrângerii exerciţiului dreptului fundamental sus ­menţionat se impune în mod obiectiv şi rezonabil, în contextul prevederilor art. 53 din legea fundamentală, în considerarea necesităţii îndeplinirii obiectivelor majore şi esenţiale în domeniul apărării şi securităţii naţionale.
Astfel, în cadrul unei societăţi democratice, reglementările în cauză sunt justificate pe de o parte de riscul periclitării misiunilor specifice în afara teritoriului naţional, cu consecinţe negative asupra neîndeplinirii obligaţiilor asumate de România ca stat membru NATO şi UE. Pe de altă parte, aceste reglementări se impun cu necesitate, în vederea înlăturării consecinţelor negative, cu efecte perturbatoare asupra activităţilor esenţiale ale instituţiilor din sistemul de apărare şi securitate naţională. Măsura restrângerii este proporţională cu situaţiile care au determinat-o şi nu aduce atingere existenţei dreptului, fiind aplicată pe o perioadă determinată, exclusiv cadrelor militare care aparţin unor instituţii din sistem, potrivit specificului atribuţiilor şi misiunilor din domeniul de activitate al acestora.
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind Statutul cadrelor militare – avizat de comisia de muncă de la Deputaţi
Comisia pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor a avizat favorabil,
marţi 9 februarie,
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind
Statutul cadrelor militare.
Potrivit secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul din Ministerul Apărării Naţionale, Mihail Vasile-Ozunu, demersul legislativ vizează amendarea problematicii referitoare la managementul resurselor umane şi evoluţia în carieră a cadrelor militare, cu aplicabilitate la nivelul întregului sistem de apărare şi securitate naţională.


Principalele reglementări vizează majorarea limitelor de vârstă în grad pentru cadrele militare, pentru a fi în acord cu Legea pensiilor, punerea la dispoziţie a cadrelor militare în cazul comiterii unor infracţiuni, reglementarea juridică a împuternicirii, posibilitatea acordării concediului fără plată cadrelor militare care îşi urmează soţul/ soţia pe timpul îndeplinirii unor misiuni permanente în străinătate, modificarea dispoziţiilor în sensul eliminării stagiilor în grad pentru gradele de colonel comandor superioare acestora.


De asemenea, proiectul de act normativ prevede obligativitatea de a participa la misiuni în străinătate şi includerea unor reglementări prin care se aduce o restrângere temporară pe o anumită perioadă a exerciţiului dreptului fundamental privind alegerea profesiei, precum şi a locului de muncă, constând în interdicţia demisiei, ca modalitate de trecere în rezervă a cadrelor militare în activitate care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, precum şi pe timpul executării altor misiuni în străinătate.


Una dintre reglementările care au ridicat o serie de discuţii în Comisia pentru muncă a fost cea privitoare la eliminarea stagiilor pentru avansarea la gradul de general.


Secretarul de stat Ozunu a explicat că acest stagiu, care era de doi ani, a fost eliminat pentru ca MApN să se alinieze celorlalte instituţii care fac parte din sistemul de securitate naţională, respectiv Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), Serviciul Român de Informaţii (SRI), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS).


“Înainte, stagiul minim de grad era de doi ani. Acum, poate fi avansat (un cadru militar) de la colonel la general fără a mai fi niciun fel de limită. Este vorba despre o aliniere, pentru că numai la MApN exista acest stagiu de doi ani. Ceilalţi – MAI, SRI, STS – nu aveau această limită, aşa că am scos-o şi noi. Deci, ne-am aliniat, la fel cu ceilalţi care fac parte din sistemul de securitate naţională”, a precizat secretarul de stat.


El a precizat că lucrurile stau în acelaşi fel şi în ţările NATO. Întrebat dacă în NATO există un astfel de mod de avansare la funcţia de general, fără stagiu, Ozunu a răspuns: “Da, nu există stagiu”.


“La gradul de general se face avansarea atunci când este promovat în funcţie. Nu toţi coloneii ajung generali, doar o mică parte din ei sunt avansaţi la gradul de general, iar atunci când este numit pe o funcţie de general este şi avansat. În NATO aşa s-a făcut întotdeauna. Noi abia ne aliniem acum”, a adăugat acesta, citat de AGERPRES.


S-au ridicat obiecţii şi la prevederea potrivit căreia cadrul militar nu are voie să îşi dea demisia când se află într-o misiune, reprezentantul MApN explicând că este vorba despre cei care pleacă în teatrele de operaţiuni.


“Nu au voie să îşi dea demisia cei care, de exemplu, sunt plecaţi în Afganistan. Dacă îşi dă demisia, îi pune în pericol pe cei rămaşi”, a subliniat secretarul de stat, răspunzând, astfel, obiecţiei ridicate de deputatul PSD Aura Vasile, care a susţinut că demisia este un drept unilateral, o opţiune personală.


Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare.


Avizul va fi trimis la Comisia pentru apărare, care va dezbate pe fond acest proiect de act normativ.
Sursa:AGERPRES
duminică, 31 octombrie 2010
- scmdfiliala1tirgumures.blogspot.com -
Există o lege prin care a fost adoptat statutul cadrelor militare. Este legea 80/1995. A fost iniţiată, firesc, de Ministerul Apărării. Este o lege organică. Asta înseamnă că ea nu poate fi modificată prin alte legi ordinare, şi că, atunci cand între ea şi o lege obişnuită apar contradicţii, ea, legea organică, are prioritate. De la apariţia acestei legi şi pană în prezent, multe alte legi au mai apărut. Legi care reglementează diverse domenii ale vieţii sociale, politice, economice. Aşa cum, de altminteri, reglementează şi legea 80 în ceea ce priveşte viaţa şi activitatea cadrelor militare. Căci viaţa de militar nu se rezumă la a bate pas de defilare. Ce bine ar fi fost să se rezume la atat! Nerezumandu-se la atat viaţa de militar, acel statut adoptat prin legea 80 reglementează aspecte dintre cele mai variate ale vieţii şi activităţii cadrelor militare, inclusiv de natură educaţională, financiară, sanitară, pană şi matrimonială, căci, nu-i aşa, militarii ăştia, cat or fi ei de militari, se mai şi căsătoresc, mai şi studiază, mai şi trăiesc, mai fac şi copii, mai sunt şi mutaţi de colo colo, se mai şi îmbolnăvesc, mai ies şi la pensie, ş.a.m.d. Si, deşi după apariţia legii 80/95, multe legi au apărut, legiuitorul nu a abrogat niciodată legea 80 printr-o altă lege şi nici nu a lăsat-o a fi modificată, interpretată, completată, sau adăugită de vreuna dintre celelalte legi adoptate după ea ci, de fiecare dată cand a vrut să modifice această lege, a modificat-o, iar lucrul ăsta s-a întamplat de mai multe ori, după ştiinţa mea de 7 (şapte) ori, din 1995 pană în 2007, inclusiv. Acesta este un prim aspect.

In acel statut al cadrelor militare apar o serie de obligaţii, o serie de interdicţii şi de îngrădiri de libertăţi cărora cadrele militare sunt supuse, precum şi nişte drepturi ale cadrelor militare. Prin aceste prevederi, cadrele militare sunt diferenţiate de ceilalţi cetăţeni ai Patriei, în primul rand prin îngrădirile de libertăţi, libertăţi care, de altminteri, sunt garantate prin Constituţie pentru toţi ceilalţi cetăţeni. Odată făcută această diferenţiere, devine evident faptul că aceste cadre militare nu mai pot fi judecate în mod similar cu ceilalţi cetăţeni ai Patriei, cărora nimeni şi nimic nu le îngrădeşte nici un drept, şi că acestor cadre militare, în aspectele care sunt reglementate de legea 80, nu le poţi aplica prevederile altor legi ci numai pe cele din legea 80. Acesta este un al doilea aspect.

Cadrele militare nefiind chiar stat în stat şi nefiind ele decat tot nişte cetăţeni ai acestei ţări, legiuitorul a găsit de cuviinţă că anumite aspecte ale vieţii lor, deşi sunt prevăzute în acest statut, trebuie, totuşi, să se desfăşoare potrivit legilor care reglementează domeniile corespunzătoare acelor aspecte, astfel că, în acel statut, anumite prevederi sunt urmate de trimiteri la alte legi, ceea ce înseamnă că acele prevederi se interpretează şi se aplică prin corelare cu legile la care se face trimitere. De exemplu, în statut se prevede că, printre altele, “cadrele militare în activitate au dreptul la reduceri de impozit pe venit şi ….. , potrivit reglementărilor în vigoare”, ceea ce înseamnă că acest drept îl primesc după cum sună reglementările referitoare la reducerile de impozit. Sau, “femeile cadre militare au dreptul la concediu de maternitate si la……, pe baza dispoziţiilor legale aplicabile pe plan naţional”, ceea ce înseamnă că acest drept se acordă în conformitate cu legislaţia naţională referitoare la acest aspect. Sau “încheierea căsătoriei este liberă în condiţiile legii”, ceea ce înseamnă că această problemă se judecă pe baza legilor referitoare la căsătorii, nu pe baza prevederilor din statutul cadrelor militare. Aş putea continua exemplele, dar mă gandesc că acest material va fi citit şi de alte categorii de cititori, nu numai de jurişti, şi atunci nu e nevoie să insist, întrucat celelalte categorii au înţeles deja esenţialul. Anume că, întrucat la anumite prevederi din statut, legiuitorul a făcut trimitere la alte legi, înseamnă că, acolo unde nu a făcut trimiteri, legiuitorul a dorit ca acele prevederi să fie respectate ad literam, fără corelare cu alte legi. Acesta este al treilea aspect.

Printre altele, în statutul cadrelor militare, adoptat după cum am menţionat, printr-o lege organică, este prevăzut că “pensionarii militari au dreptul gratuit la asistenţă sanitară şi medicamente în reţeaua sanitară a M.Ap sau în alte reţele sanitare, cu decontarea cheltuielilor de către acest minister”. Conform DEX şi manualelor editate de Academia Română, cuvantul “gratuit” poate avea două semnificaţii. Una, ca adverb, înseamnă FARA PLATA, adică fără să se dea nici un ban. A doua, ca adjectiv, înseamnă NEJUSTIFICAT. Intrucat este de neacceptat ideea că legiuitorul, în urma dezbaterilor din Parlament-căci aşa a fost adoptată legea 80/95, nu prin asumarea răspunderii guvernului sau prin alte proceduri, tot legale dar care eludează dezbaterile din Parlament-ar fi putut adopta o lege care consfinţeşte un drept nejustificat, este limpede că legiuitorul a acordat pensionarilor militari dreptul la asistenţă medicală şi medicamente fără ca aceştia să fie nevoiţi să plătească vreun ban. Acesta ar fi al patrulea aspect.

Anume, ei recunosc că drepturile cadrelor militare sunt prevăzute în legi speciale. Cu alte cuvinte, ce drepturi are un militar este prevăzut în legea 80, iară nu în legea 95, sau legea 150, sau legea cadastrului sau legea cimitirelor sau instrucţiunile METROREX. In continuare, însã, adăugã că acele legi speciale nu prevăd scutirea de la plata contribuţiei pentru asigurări de sănătate. Pentru ei, explicaţia ştiinţifică a cuvantului “gratuit”, prevăzut neîntâmplãtor în legea specială 80/95, nu face doi bani.

Mă întreb cum să procedez pentru a aduce la cunoştinţa legiuitorului că aceşti juriştii îl acuză, în esenţă, că ar fi acordat un drept nejustificat. Căci din moment ce trebuie plătit pentru acel drept, înseamnă că termenul « gratuit » nu a fost folosit cu semnificaţia « fără plată » ci cu cealaltă semnificaţie, cea de « nejustificat ».

Ce rezultă din toate abordările celor ce erau « suspectaţi pe nedrept » cã vegheazã la respectarea legii? Rezultă clar că, după opinia lor, prevederile acelei legi speciale, nu se interpretează aşa cum sunt prevăzute în lege, ci după cu totul alte considerente. Adicătelea, chiar şi acolo unde legea nu face trimitere la alte legi sau norme, ei o fac. Nu există altă explicaţie a faptului că, deşi la prevederea privind dreptul gratuit la asistenţă medicală legiuitorul nu a făcut trimitere la alte legi, aşa cum am arătat că a făcut în cazul altor prevederi, ei ţin morţiş să interpreteze această prevedere prin corelare cu alte legi.

Si acum sã vedem ce ar însemna dacã s-ar accepta opinia celor pe nedrept numiţi jurişti.

In acest statut al cadrelor militare există nişte prevederi referitoare la nişte îngrădiri de libertăţi. Redau din statut: « Cadrelor militare le este interzisă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, astfel: a) să facă parte din partide … ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora ….. c) să declare sau să participe la grevă. ». Sau « Cadrelor militare le este restransă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, astfel: …. b) exprimarea în public a unor opinii contrarea intereselor Romaniei şi forţelor armate nu este permisă. »

La aceste îngrădiri şi interdicţii de libertăţi, în lege nu se face trimitere la alte legi, ceea ce înseamnă că ele ar trebui respectate ad-literam. Dar ce au făcut « nevinovaţii » prin ceea ce au susţinut ei mai devreme? Au susţinut ideea că şi acele prevederi din lege care nu conţin trimiteri la alte legi pot fi interpretate prin corelare cu alte legi. Adică, ţineţi-vă bine, pot să fac miting electoral în unitate, sau grevă şi pot să înjur armata în gura mare îmbrăcat în uniformă cu eghileţi, eventual chiar în timpul defilării militare de Ziua Naţională, încălcand astfel prevederile legii 80, întrucat corelez aceste prevederi cu prevederile din Constituţie, care îmi dau voie să săvarşesc acele acţiuni. Si, vorba aia, Constituţia e mai presus de legea 95 şi altele la care fac trimitere cei pe nedrept suspectaţi cã ar fi jurişti.

Imaginaţi-vă că într-o zi cineva încalcă aceste restricţii. Ce va face M.Ap.N.? Ii va acuza. Cui îi va cere acel minister argumentaţia pentru acuzare? Juriştilor, nu? Si ce vor zice ei atunci? Nu mai contează ce vor zice atunci, pentru că au avut grijă să dărame până atunci. Pentru că cei ce ar fi, eventual, acuzaţi, se vor apăra cu argumentele invocate chiar de ei. De unde le vor lua ? LE DAU EU, că am documentele emanate chiar de acei jurişti, semnate şi parafate de ei!

Cineva m-a întrebat de unde atâta virulenţă în poziţia mea. Il voi lămuri acum.

Sunt aproape doi ani de când am semnalat că, după opinia mea, se săvârşeşte un abuz prin oprirea forţată de bani din pensie pentru ca pensionarii militari să poată beneficia de asistenţă medicală, în condiţiile în care Legea nr. 80/95 le acordă dreptul gratuit la asistenţă medicală. Am semnalat această problemă tuturor celor cu atribuţiuni pe această linie, de la Secţia Pensii militare care opreşte abuziv banii, până la miniştri ai apărării. Spun miniştri, întrucât m-am adresat mai multora, nu doar unuia. Unul dintre ei chiar s-a mirat întrebându-şi asistenţii “Cum adică, gratuit dacă plătesc?!?”.

Pe parcursul tuturor demersurilor mele nu am vâzut nici un jurist zicând măcar “da, dom’le, cel puţin aparent este o neconcordanţă, vom încerca să o lămurim, dar până atunci vi se opresc aceşti bani pentru că aşa s-a decis”. Niciodată! De fiecare dată au ţinut-o langă cu prostiile pe care li le-am demontat. Ba mai mult, la întrebarea mea insistentă « Cine a abrogat legea 80/95 ? », mi s-au dat tot felul de răspunsuri, care mai de care mai ridicole, inclusiv de genul « a fost abrogată implicit de legea 95 ». Am pretenţia că am un coeficient de inteligenţă care-mi permite să înţeleg câte ceva şi din domenii în care nu sunt specializat. Imi confirmă această pretenţie toate rezultatele testelor la care am fost supus timp de peste 40 de ani cât am purtat haina militară şi modul în care mi-am îndeplinit responsabilităţile, adeseori în domenii pentru care nici măcar nu existau specializări. Cu această credinţă, am analizat legea 95 şi am constatat că legea respectivă abrogă explicit numeroase prevederi şi legi anterioare, dar nu pomeneşte nimic în acest sens despre legea 80. Nici nu ar fi avut cum!

Totuşi, m-am adresat Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, instituţii în care este de presupus că lucrează oameni pricepuţi în domeniu, întrebând dacă există instituţia abrogării implicite. Suspiciunea mea mi s-a confirmat şi, astfel, am aflat că nu există prostie mai mare decât afirmaţia că o lege ar putea abroga vreo prevedere anterioară altfel decât explicit. Ceea ce mi-a spus mie că acei oameni care mi-au aruncat această afirmaţie în faţă m-au considerat debil mintal, căci altminteri nu şi-ar fi putut permite să invoce un astfel de argument.

Un alt motiv al “furiei” mele provine din modul tendenţios şi perfid în care sunt redate în documentele pe care le întocmesc acei rãuvoitori, sau incompetenţi, diverse extrase din legi. Astfel, ei induc ideea că legea 95/06, atunci când se referă la beneficiarii prevederii din legea 80/95 privind dreptul gratuit la asitenţă medicală, ar face vorbire despre faptul că acei oameni primesc asistenţă medicală gratuit doar “dacă plătesc contribuţia pentru asigurări de sănătate” când, de fapt, legea 95/06 spune despre această categorie că “beneficiază de asistenţă medicală gratuită … în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări de sănătate”.

Ei nu înţeleg faptul că această formulă, “în condiţiile plăţii”, nu este univoc determinată ca însemnând “dacă plătesc”. Ea ar putea însemna, de exemplu, că acei oameni, deşi nu trebuie să plătească, beneficiază de asistenţă medicală gratuită în aceleaşi condiţii ca şi cei ce plătesc acele contribuţii. De ce spun asta? Pentru că însăşi legea 95 operează cu noţiunea de “condiţii” când descrie în ce anume constă asistenţa medicală ce se acordă plătitorilor de contribuţii, iar pentru cei care nu plătesc acele contribuţii legea prevede că primesc numai asistenţă medicală de urgenţă. Era firesc şi obligatoriu ca legea să prevadă faptul că cei ce beneficiază de dreptul la gratuitatea asistenţei medicale, acordat de legea 80/95, deci care nu trebuie să plătească asigurări de sănătate, beneficiază, totuşi, de asistenţă medicală completă, ca şi când ar plăti, adică “în condiţiile plăţii”, iară nu doar de asistenţă în cazuri de urgenţă, aşa cum primesc ceilalţi neplătitori de asigurări.

Le-am sugerat să se uite să vadă cum este în alte armate reglementată această problemă. Stiindu-i îndărătnici în a se lumina, le-am spus eu. In soldele militarilor din alte armate este inclusă o “indemnizaţie pentru asigurări de sănătate”. Adică, armata le dă banii cu care să-şi plătească asigurarea de sănătate, având în vedere că sistemul sanitar le pretinde să fie asiguraţi, iar armata le pretinde să fie sănătoşi. Iar oamenii ăia îşi plătesc asigurările de sănătate acolo unde cred ei că este mai bine pentru ei. Ei bine, atunci când s-a stabilit modul de calculare a soldelor miltarilor români, această indemnizaţie NU a fost introdusă pe motiv că militarilor români li se asigură asistenţă medicală gratuit. Iar acuma, acei anti-jurişti susţin că militarilor români trebuie să li se mai ia încă o dată nişte bani care li s-au mai luat o dată.

Cineva poate să zică “da ce, dom’le, nu-i mai bine să-mi oprească ei banii din pensie decât să mă duc eu să plătesc asigurarea sanitară?”. Dincolo de faptul cã un e normal sã-mi opreascã banii pe care nu mi i-a dat, nu e mai bine aşa, şi am să spun de ce.

1. Dacă nu vreau să mă asigur, nu mă asigur. Desigur, îmi asum riscul de a plăti sume uriaşe la nevoie, dar e treaba mea, e viaţa mea, e sănătatea mea şi nimeni altcineva nu poate hotărî ce am eu voie să fac cu ele. Imi asum şi riscul de a fi dat afară din armată, dacă nu pot să-mi îndeplinesc atribuţiile din motive de sănătate netratată. In acele ţări, omul nu este mai prejos decât colacul de la WC.
2. Dacă plătesc eu asigurarea, o plătesc eu, cui vreau eu şi în condiţiile pe care le convin eu cu acel asigurator. Nu îmi stabileşte nimeni altcineva aceste condiţii. Sau îşi închipuie cineva că e pe post de Dumnezeu şi îmi dictează mie ce să fac cu sănătatea mea !?

In fine, un alt motiv al “furiei” mele este generat de modul impardonabil în care au găsit de cuviinţă să răspundă la solicitările mele, rezumându-se la a-mi trimite extrase din lege care erau înscrise şi pe talonul meu de pensie, ca şi când eu nu aş fi ştiut să-l citesc, şi lăsându-mă fără răspuns la întrebări timp de peste un an de zile. La insistenţele mele şi din dispoziţia unuia dintre miniştri, au catadicsit să se adreseze Ministerului Sănătăţii, iniţiatorul legii 95 pentru a cărei apărare se zbat ei, de fapt, cu preţul încălcării legii 80/95 care a fost iniţiată de ministerul de unde iau bani. Ei bine, timp de peste un an de zile, ei nu au “îndrăznit” să ceară răspuns la sesizarea pe care au trimis-o celor de la sănătate! Sau, dacă l-au primit, mie nu mi l-au adus la cunoştinţă, deşi aşa se angajaseră atunci când m-au informat despre demersul pe care l-au făcut. Vă daţi seama cât de înteresaţi au fost! Cât suflet au pus ei întru lămurirea acestei probleme care ţine de competenţa lor ! Pardon, ţine de responsabilitatea lor, că de unde competenţă ?!

Si ca totul să fie « impardonabil de impardonabil », impricinaţii se fac că nu observă că a fost încălcată însăşi legea cea mai dragă lor, legea 95. Căci cei ne opresc banii ca şi când ni i-ar da din buzunarele lor, nu au respectat niciuna din prevederile acelei legi. Ei nu ne-au întrebat la ce casă de asigurări dorim să ne asigurăm, aşa cum prevede legea, ei nu au un contract semnat de noi cu acea casă de asigurări, căci, nu-i aşa, nici maşinile nu se asigură fără să se încheie un contract în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor. Ei ne-au tratat pe noi mai rău ca pe nişte maşini. Asta au vrut, asta au. Maşinile se prăvălesc peste ei ! Si acum e târziu să le mai oprească. Au avut atâţia ani la dispoziţie in care şi-au imaginat că se pot c__a pe militarii români. Vor vedea că ceea ce au încercat să facă pe noi le-a reuşit perfect, dar…pe ei !

Nu pot încheia fãrã sã le împãrtãşesc nepricepuţilor un gând juridic de care, probabil, nu au auzit, ei fiind absolut neinteresaţi de judecăţi de această natură. Iată-l : « Orice lege poate fi intepretată în multiple feluri, dar cu o condiţie-aceea de a nu i se denatura spiritul în care a fost gândită ». Iar spiritul legii 80/95, în materia care ne priveşte, era acela de a asigura militarilor asistenţă medicală FARA CA ACESTIA SA PLATEASCA CEVA. Căci atunci când li s-au interzis nişte drepturi cetăţeneşti, nu li s-au dat despăgubiri şi nici ei nu au cerut, ci s-au supus.

Probabil, se vor fi găsind destui care să interpreteze peroraţia mea ca pe pretenţie nejustificată, că aşa e la noi-vinovat este mai întotdeauna ăla care respectă regulile şi care pretinde respectarea lor. Le voi preciza şi acestora, dacă sunt interesaţi, că, atunci când s-a fundamentat acea lege 80/95 şi când s-a introdus acea prevedere privind gratuitatea asistenţei medicale pentru militari, au fost avute în vedere 2(două) categorii de argumente. Unu l-am expus deja, cel referitor la neacordarea indemnizaţiei pentru asistenţă medicală pe motiv că militarilor li se acordă gratuit această asistenţă. Al doilea este şi mai interesant, dar nu mă aştept să-l priceapă şi indolenţii. Capacitatea de asistenţă medicală a armatei nu se poate întreţine fără pacienţi, sau cu pacienţi care nu respectă regulile specifice armatei, pe de o parte, iar pe de altă parte armata are nevoie de oameni sănătoşi, şi dacă vor ei să-şi facă asigurări de sănătate şi dacă nu vor. Adică, militarii nu trebuie să ajungă în situaţia de a nu fi apţi medical din indiferent ce motive. Auzit-au cârcotaşii că, pentru a-şi menţine luptătorii capacitatea de luptă prin trageri asupra lor, ţintele dau bani trăgătorilor, nu dă armata bani pe ţinte?! Militarii erau “ţintele” sistemului medical al armatei.

Celor ce ar fi tentaţi să zică: « Dom’le, ăsta e nebun ! Fiindcă ăia nu sunt de acord cu el, îi face cum îi vine la gură!” le reamintesc că “ăia” sunt justiţiabili, nu cizmari (iertare cizmari, pentru comparaţia nefericită!) şi un principiu de drept zice că dreptatea s-a făcut atunci când şi cel condamnat, sau care pierde procesul, ascultând spusele justiţiabililor îşi zice “măi, oamenii ăştia au dreptate; aşa este, nu înţelesesem eu până acum”. Ii invit pe cei dispuşi la a mă combate, să o facă. Dar în aşa fel încât să înţeleg şi eu, nu numai ei.
***
P.S. In structura militară în care am lucrat peste 20 de ani, până la ieşirea la pensie, dacă cineva ar fi acţionat precum aceştia, adică atât de incompetent, atât de indolent, atât de dezinteresat, ar fi fost mătrăşit imediat pentru că nu ne puteam permite să tragem concluzii idioate din informaţiile la care aveam acces, sau să le interpretăm ca nişte râme. Pe ei nu-i mătrăşeşte nimeni. Bag seama că, într-adevăr, ei au fost implantaţi acolo ca să contribuie la dărâmarea armatei, iar liderii actuali pentru asta îi ţin şi la asta îi folosesc.

Iar pentru cei ce nu au înţeles nici acum gravitatea acţiunii lor, le-o spun eu. Prin mârşava interpretare a legilor militare, seamănă neîncredere în rândul militarilor, cu posibile consecinţe grave privind starea morala a militarilor. Dacă văd că o lege clară ca lumina zilei este înterpretată în fel şi chip, militarii se vor întreba dacă să mai lupte, în caz de nevoie. Pentru că nu vor şti dacă nu cumva, interpretând legea care i-ar fi obligat să lupte împotriva inamicului, prin corelare cu legea viermilor de mătase, nevolnicii jurişti vor sugera celor ce i-au implantat acolo să îi bage în puşcărie pe acei miltari pentru că…au încălcat drepturile universale ale inamicului, în loc să le mulţumească.
Contraamiral de flotilă în retragere
Inginer Marian IOAN
http://scmdfiliala1tirgumures.blogspot.com/2010_10_01_archive.html

Un subiect solicitat in cadrul comentariilor!
M-am documentat si va prezint situatia la "zi"!
Pentru a citi documentele pdf care apar in Link-uri, Click pe ele!
( stiti povestea, cand sageata devine ... manuta! )
Admin, V.Burcu
________________________________________________


Comisie Senat: Aviz favorabil cu un amendament pentru ordonanţa privind recalcularea pensiilor militarilor
Comisia de Apărare din Senat a dat aviz favorabil, marţi, ordonanţei de urgenţă care prevede recalcularea pensiilor militarilor, cu amendamentul potrivit căruia dacă la recalculare vor rezulta sume mai mari, acestea se vor aplica, iar dacă vor rezulta sume mai mici, vor rămâne în plată pensiile care au cuatumul mai mare.


Preşedintele Comisiei senatoriale pentru Apărare, liberalul Teodor Meleşcanu, a declarat, în calitate de coautor al amendamentului, că la formularea acestuia s-au avut în vedere atât principiile de drept, cât şi prevederile Legii 19/2000 a pensiilor.
"Singura problemă la care nu am primit răspuns este de ce a fost nevoie de tot acest exerciţiu. Mă refer la desfiinţarea sistemului de pensii ocupaţionale şi trecerea la cele pe bază de contributivitate, în condiţiile în care nu se face nicio economie şi în condiţiile în care bulversarea, pentru foarte mulţi e foarte mare",
a afirmat Meleşcanu.

Totodată, senatorul liberal a afirmat că, în cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au primit asigurări că s-a renunţat la ideea ca militarii să-şi caute actele doveditoare pentru recalculare şi, de asemenea, că vor primi diferenţele rezultate în urma acesteia.

El a spus că i-a întrebat pe reprezentanţii Executivului dacă aceşti militari pensionari vor primi şi dobândă - de vreme ce statul a folosit aceşti bani, timp de două luni - însă răspunsul a fost nu. AGERPRES

158 de comentarii:

 1. La sarabanda de privatiuni pentru militari se mai adauga cateva, dar dupa ce nu va mai fi militar ce va fi? Un simplu pensionar (sau nu) cuantificat dupa nivelul contributiei si nu dupa privatiuni, eforturi depuse in teatre de operatii, poligoane, aplicatii, grade, functii etc. Asta s-a dorit nivelarea ierarhiilor militare si pierderea acestora la pensie.

  RăspundețiȘtergere
 2. A venit curentul !Nu atingeti firele ,chiar cazute pe pamint !Cu alea cazute pe Luna este alta treaba.

  RăspundețiȘtergere
 3. Va cautati uniformele !Pai da ,o veti putea purta la inmormintare ,daca in invitatie se precizeaza ca ...puteti.

  RăspundețiȘtergere
 4. A cui inmormantare ? AVETI DREPTUL LA ...DOUA INCERCARI !

  RăspundețiȘtergere
 5. Curentu" este de multă vreme...da", am stat azi -şi voi mai sta să ascult toată nopatea asta ACDC, SCORPIONS, SANTANA, QUEEN şi tot ceea ce atunci când aud mă electrizeză şi mă face să cred că aparţin unei alte lumi (nu e cazu" României) cu adevărat LUMII în care am crezut de acu 30 ani-nu a troglodiţilor, analfabeţilor şi hoţilor. Vreau să mă reîncarc cu puţin SPIRIT! Şi cred c-o să şi beau şi-o să beau...De ce nu-să fiu la limita dintre conştiinţă şi reverie. Cred că merită să-mi tratez puţin conştiinţa ...voi ce credeţi?
  CuLiţă fără de liţă,
  fin,
  de-a lu" nea Mărin!

  RăspundețiȘtergere
 6. Daca inteleg eu bine, GATA!
  Noul STATUT, nu mai are nimic a face cu pensionarii,
  fosti de cariera militari! Legea voluntariatului, rezolva si problema rezervistilor! Asadar si prin urmare, Adio arme!
  Are cineva alta parere? Vedeti alfel problemele?

  RăspundețiȘtergere
 7. QUEEN !!!!
  Freddie Mercury (born Farrokh Bulsara)

  RăspundețiȘtergere
 8. http://en.wikipedia.org/wiki/I_Want_to_Break_Free

  Cred ca voi recupera din magazie boxele ,,Tineret'' si Rostov-ul. Glumele astea noi se aud ...manelistic.

  RăspundețiȘtergere
 9. Bravo baieti, sunteti la subiect, aveti opinie.

  RăspundețiȘtergere
 10. @8 imistu iti dau si Krazul si Zilul si Tatra daca esti in stare sa faci ceva cu ele dar se pare ca te intereseaza doar sa fi "personajul principal" indiferent ce spui. Despre pantofii mei nu-ti bate capul pentru ca nu ma incalti tu, am grija sa o fac singur.

  RăspundețiȘtergere
 11. Decat sa va certati aiurea,
  daca nimic nu aveti a spune cu privire la STATUT,
  dati click pe subiectul de ieri, duminică, 13 februarie 2011.
  Este un Update acolo, care poate va intereseaza mai mult.
  E scandal de scandal!

  RăspundețiȘtergere
 12. Mort fiind o sa-ti fie cam greu sa te incalti.Despre parcul tau auto...Chiar ai Tatra ? As face o tura la 3coceni,sa le duc laptele si cornu'.

  RăspundețiȘtergere
 13. Guvernantii de azi nu dau nimic pe gratis. Chiar si o palma daca ti-o dau, vor avea grija ca maine sa primesti si un picior. Anul trecut, cand se zvonea ca armata activa e cam nemultumita, Oprea s-a grabit sa mareasca treptele de functii, ridicand astfel un pic salariile , fara sa fie nevoiti sa mareasca si pensiile, si pentru a da unor nemultumiti posibilitatea sa-si ia gradele pe care nu le puteau lua, desi era o marire artificiala in "necoordonanta " cu functiile existente la nivelul armatelor NATO. Acuma , ca masurile si-au facut efectul scontat,iar NATO nu poate accepta incompatibilitati in randul armatelor aliate, se va reveni la vechile trepte de functii. Ce se va intampla cu cei care au fost avansati si acuma nu mai pot sa ramana pe functii inferioare gradului ? Vor trece un pic in rezerva, cu pensiile calculate conform noii legi, cu pensii anticipate.O noua sansa pentru Boc sa face economii pe spinarea militarilor. Nici o minune nu tine la infinit, orice pas inainte se termina cu un sut in fund . Tot ce e bun azi, maine se va intoarce impotriva oamenilor. Asta este principiul de baza al tuturor legilor din epoca BOB (Basescu Oprea Boc).Cine se bucura azi maine va plange. Cine plange azi, maine va urla .

  RăspundețiȘtergere
 14. @dapix
  Te rog sa ma scuzi ,vad ca este o zi proasta pentru mai multi.Sanatate multa !
  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 15. Gasit trusa scule ,atash partial avariat ,moBra cu una bujie lipsa , si una vinataie la ochi cu coaste belite.Astept recompensa.

  RăspundețiȘtergere
 16. NOUL STATUT AL CADRELOR MILITARE este un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 80/1995 ,adica modificarea Statutului cadavrelor militare .

  Chestie tare ,nu poti sa-ti dai demisia cind tocmai incepe ...batalia.Altfel e bine in armata.Faci rost de-o mucava sPIRU hAR ,ACTIVAT FROOMOS ,PE FONCTIE ,si nici nu-i nevoie de stagiu . cAcAnacheu poate deveni seful SMG ,daca vIsan doreste.

  RăspundețiȘtergere
 17. Din cauza lu" Cezar MoBristu lu" peşte prăjit am pierdut trusa de scule! Las" ce bătută cu strigături îi dă mandea, o să vedeţi voi ...
  Nici Nea Gogu Ologu n-o să-i scrie necrologu"!
  CuLiţă fin
  de-a lu" nea Marin

  RăspundețiȘtergere
 18. Stiu un-i bujiia ,da'nu spui ,ca-i persoana importanta !

  RăspundețiȘtergere
 19. Baaaa.....
  Dati bujia omului, ca acu' cobor la voi!
  Hmmmm ..... ia vedeti! va tineti de draci, nu-i asa?!!
  Iar omu' .... omu' .... ii fara de bujie!

  RăspundețiȘtergere
 20. Io ii zic la cine-i si anume unde.Sa vaz io cum il face sa se aplece !

  RăspundețiȘtergere
 21. Alooo,
  Astia cu bujia!!! Voi n-aveti somn?

  RăspundețiȘtergere
 22. Avem,cum nu.Cit vrei sa ei ? Sticle ai?

  RăspundețiȘtergere
 23. Anonim spunea... varianta optimizata
  Avem,cum nu.Cit vrei ? Sticle ai?

  RăspundețiȘtergere
 24. varianta optima
  Avem,cum nu. Sticle ai?

  RăspundețiȘtergere
 25. M-am lamurit!
  Unu cu bujia, voi cu sticle-tii...!
  Problema ar fi totusi, UNA: unde, nana???

  RăspundețiȘtergere
 26. Dac-aş avea aşa o putere MARE, MARE DE TOT în SINDICAT ştiţi ce-aş face?
  Le-aş lua cu 100.000 E 1 avion de transport/turism pt. Puiac şi celorlalţi BĂIEŢI de Băieţi, piloţi de EXCEPŢIEEEEE!! Să fie ceea ce aş fi dorit şi eu să fiu. Să zboare ca vulturii...
  Cu banii luaţi pe închirierea aeronavelor s-ar menţine în formă şi ar aduce şi ceva celorlalţi!
  CuLiţă fin
  de-a lu" nea Marin
  PS. Deşi sunt Art+RA-chetist Doamne ce-i iubesc io pe băieţii ăştia !!!!!!!!!!!!!!"

  RăspundețiȘtergere
 27. PS: Io tre" să-i dau jos da" ei nu vor şi dacă iei nu vor nu se poate! Ata e, ce să-i faci!CuL...!

  RăspundețiȘtergere
 28. Prima idee de afaceri!
  Nu este rea! Sa mai incercam! Poate gasim si altele!....
  Ceva .... mai fara .... euro!

  RăspundețiȘtergere
 29. Magister: „vorba lungă sărăcia omului”!
  Scurt, dacă accepţi să fii redactor fă o gazetă „online”! Gazetă independentă politic, sindical şi de toate alea...Cred că trebuie să evoluăm şi noi puţin! Un editorial în care să putem critica şi să putem fi criticaţi de oricine!
  Subiecte?:Megalitica, Turism, Ştiinţe (de orice fel) etc. Ajutăm şi noi, aşa cum putem...
  Mă angajez pe agricultură (ce vrea poporul: solarii, seminţe...etc.-nu măpricep la fotbal, da mă pricep la altele ...care nu tre” să aibă căutare de-a pururi) .
  Sunt răvăşit...tot beau de vreo 5 ore şi nu-mi pot amorţi sentimentele...Voi v-aţi întâlnit vreo-dată cu „Fetiţa cu chibrituri”? Îmi plânge sufletul în mine, vă rog să mă credeţi! Ieşind dintr-un magazin...ger afară...o copilă de clasa a 2-a, a 3-a cerşind „un bănuţ”! Un pui de OM.
  Aş mai spune ceva da” nu mai pot că plâng...oare e o ruşine? Şi dacă da este ruşinea mea!
  Fără nimic....
  decât un „mare nimic” în suflet ...
  Aceste „chestii” nu pot fi postate sub anonimat pt.că nu se poate!

  RăspundețiȘtergere
 30. O gazetă "de perete" tre" făcută da la vot că se supără Ceză-riciu, că "iel" e cu studii ("sic").

  RăspundețiȘtergere
 31. @PKM, te salut si te inteleg!
  Am ajuns tare rau! Ne mor copii, batranii de foame!
  Iar ei, ei nu vad, nu aud, se fac ca nu pricep!
  Sa-i ia dracu de nenorociti!
  Mai stai si tu "at HOME"!
  Ai fi vazut ca trebuie sa schimb aproape zilnic subiectul,
  fortat de numarul de comentarii (suta, suta si ceva),
  de cateva ori, mi-au dat si kilometrajul peste cap!
  Mai discutam si noi, una alta! Si la modul serios, ff serios,
  dar mai punem de-o gluma, un banc, o tavaleala!
  Au aparut si prieteni noi, baieti de gasca, unu si unu!
  Ia la mana comenturile, si te vei lamuri!
  Asa ca ... vino HOMBRE at HOME! Admin

  RăspundețiȘtergere
 32. Nana,
  tu care mai esti p'acilea???
  Ce facusi de n-ai somn??????

  RăspundețiȘtergere
 33. Nu Magister, ai parţial dreptate! Trebuie schimbate multe, multe! Ceea ce spun eu acum ne-ar implica prin vot pe toţi cei care postează aici pe blog!!!!!!!!!!!
  ....Am ajuns să mă simt ca un ..........
  Hai Magister te roagă un.........(cel din paranteza de mai sus) fă gazeta -supune ideia la VOT!
  PS Să nu ne limităm doar la critici "outside/off"! Hai să construim ceva pt.toţi! Lasă-ne să hotărâm noi comentatorii prin vot!
  PS Nu trebuie exclusă nici retribuirea muncii!
  Magister cine este persoană publică trebuie să-şi asume şi...
  Cu stimă...

  RăspundețiȘtergere
 34. @Anonim 14 februarie 2011, 20:59 :
  Inmormintarea celui la care v-ati gindit si dvs ... Dumnezeu sa va ajute sa vi se implineasca (cit mai repede) dorintele !...

  RăspundețiȘtergere
 35. @8imistu se accepta, la vremurile astea nici nu ai cum sa ai altfel de zile, sanatate si multa intelepciune sa ai.

  RăspundețiȘtergere
 36. Niciodata sa nu doriti raul sau mai ales ..moartea cuiva!se zice ca sortii orienteaza anumite dorinte in sens ..invers !!

  RăspundețiȘtergere
 37. @CZa
  Niciodata sa nu doresti moartea cuiva!Fa-l sa si-o doreasca singur.
  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 38. O femeie este oprita din trafic de un politist:
  Politistul: Buna ziua.
  Femeia: Buna ziua, ce s-a intamplat?

  P: Ati depasit limita de viteza. Permisul dvs., va rog.
  F: Vi l-as da, numai ca nu am asa ceva.
  P: Nu aveti?!
  F: L-am pierdut definitiv pentru conducere repetata in stare de ebrietate.

  P: Aha... Imi aratati va rog actele masinii?
  F: Nu pot.
  P: De ce?
  F: Am furat aceasta masina.
  P: Ce-ati facut?!

  F: Am furat masina si am ucis proprietarul.
  P: Poftim?!!!
  F: Daca nu ma credeti, cadavrul este in portbagaj... vreti sa il vedeti?
  In acest moment politistul se retrage incet spre masina sa si cere
  ajutoare prin radio.

  In 5 minute sosesc la fata locului alte 5 masini de politie.
  Un ofiter superior se apropie de masina femeii cu pistolul pregatit.
  Politistul 2: Doamna, va rog sa iesiti din masina!

  Femeia iese din automobil.
  F: S-a intamplat ceva, domnule?
  P2: Unul dintre colegii mei mi-a spus ca ati furat aceasta masina si
  ca ati ucis proprietarul.

  F: Am ucis proprietarul?
  P2: Da.Varog sa deschideti portbagajul.
  Femeia deschide portbagajul, care este gol...
  P2: Masina este a dvs., doamna?

  F: Da. Poftiti actele ei.
  Primul politist ramane perplex.
  P2: Unul dintre colegii mei sustine ca nu aveti nici permis.
  Femeia cauta in poseta, scoate un port-document si-l intinde politistului.

  Aceste il deschide si studiaza permisul, care este in regula.
  Tipul deja nu mai stie ce sa creada.
  P2: Multumesc, doamna... Vedeti, colegul meu mi-a spus ca nu aveti
  permis, ca ati furat masina si i-ati ucis proprietarul!

  F: Sunt convinsa ca mincinosul v-a spus si ca mergeam cu viteza!

  Morala: Nu va puneti cu femeile.

  RăspundețiȘtergere
 39. Urmariti ,,razboiul vamilor,, si luati lectii!

  RăspundețiȘtergere
 40. ..........................
  "S.C.M.D. va intreprinde demersuri pe langa cele trei case de pensii sectoriale, in sensul ca deciziile de revizuire ce urmeaza a fi emise in temeiul O.U.G. nr.1/2011, sa fie insotite (la anexe) de actele care justifica perioada de cotizare si veniturile avute in vederea calculului cuantumului pensiei. Vom solicita ca documentele anexate sa fie certificate de organele abilitate, respectiv de catre responsabilul compartimentului financiar, juridic si vizat de organul de control financiar preventiv. Pe decizii sa se treaca numele in clar al persoanei care semneaza decizia."
  (Comunicat Departament Juridic, nr 3 din 14.02.2011)

  Deci până la urmă suntem şi noi ăştia de aici de pe acest blog buni la ceva, deşi TRIŞTII ĂIA DIN CD n-ar recunoaşte-o în ruptu" capului!
  Gerilă (Măi copii voi chiar aţi crezut că scăpaţi de mine? Vă pregăteşte tetea o surpriză mare, mare de tot...Ce ziceţi dacă de Paşte mergeţi la Biserică cu vârzobii...???)
  Da oare unde mama dracului umblă CuLiţă,TNT-ul, Pui-ac-ul, PKM-ul, Neacsul, Cezărel cu capu chel şi ăilalţi? Să nu-mi spuneţi că au băut toată noaptea şi-acu dorm prin şanţuri...Cam frig, cam frig băieţi! Ce ziceţi vorbesc cu Putin să vă mai deschidă puţin robinetul la gaz? E de-ajuns o spiră/tură?
  Gerilă ce vă plânge de milă

  RăspundețiȘtergere
 41. Woowww....,
  Amendamentu' senatorului liberal Teodor Meleşcanu, lasa fara "obectul" muncii "armata de avocati" ai CD/SCMD! Arunca la "cosul de gunoi", pe banda rulanta, toate facutele/promisele actiuni in Justitie! Eheee .... dar cu banii aruncati pe fereastra cum ramane? DE parandaratul numit de unul TOMA "comision", ce se aude???

  RăspundețiȘtergere
 42. "Singura problemă la care nu am primit răspuns este de ce a fost nevoie de tot acest exerciţiu. Mă refer la desfiinţarea sistemului de pensii ocupaţionale şi trecerea la cele pe bază de contributivitate, în condiţiile în care nu se face nicio economie şi în condiţiile în care bulversarea, pentru foarte mulţi e foarte mare"...

  De fapt DE CE? Ce se ascunde oare spatele "desfiinţării sistemului de pensii ocupaţionale"? This is the question...O fi cumva un alt EXPERIMENT ca de altfel multe altele nereuşite ale FMI? Sau oare reuşite?

  Gerilă

  RăspundețiȘtergere
 43. .... de ce a fost nevoie de tot acest exerciţiu.{???!!!}
  Problema este complexa! Un EXERCITIU ca in gimnastica: "figuri liber impuse"! Si nu numai ... voi dezvolta intr-ozi, acest SUBIECT! Oricum, noi oamenii de rand nu ne putem opune, iar POLITICIENII sunt uniti in "cuget si simtiri"! Ei , indiferent de culoarea lor politica, in opozitie sau la putere, il vor duce pana la capat!

  RăspundețiȘtergere
 44. Fiti linistiti. nimic nu-i intamplator. Modul de calcul pt. noi a fost impus si va general valabilin UE(cu unele mici modific. desigur)
  SE pare ca sindicatul are in sfarsit si o contributie pozitiva(de care noi nu suntem straini NU ) Doamne ajuta CZar

  RăspundețiȘtergere
 45. Sindicatul sa-si rezolve intai de toate probleme din gradina proprie, sa-si aleaga democratic o conducere reprezentativa, care sa fie capabila de dialog civilizat, competent, apoi sigur, putem vorbi de MERITE! Deocamdata, toata lumea, inclusiv zeci de mii de militari, il percep ca o masina de zgomote, injurii si huiduieli! Autoritatile statului, efectiv nici nu se aseaza la discutii, deoarece nu poti discuta cu cineva care te injura zi si noapte, cu cineva care habar nu are de minie reguli de dialog, comportare ori chiar juridice, de drept intern si international! Asa ca ....

  RăspundețiȘtergere
 46. BREAKING NEWS: TVR incaseaza lovitura de gratie in parlament!
  Televiziunea Română a făcut azi primul mare pas spre faliment, după ce legea inițiată de PSD privind eliminarea abonamentului a trecut prin Camera Deputaților în mod tacit.
  Cum la Senat, unde merge legea spre adoptare finală, raportul Putere-Opoziție este la limită, soarta TVR e ca și bătută în cuie.
  _________
  Isi merita soarta!
  A facut politica, isi primeste ce merita!

  RăspundețiȘtergere
 47. @Anonim- SA-si rezolve ca doar nu-i opresc eu! Pana atunci, daca au casunat pe capul Casei de pensii- sa-i determine sa se uite de doua ori pana completeaza o decizie E foarte Bine--Sau te deranjeaza ceva? Czar

  RăspundețiȘtergere
 48. Ba fratilor ce v-a mai pacalit Czar si cu Eleftricianul!! Mi-a transmis Czar sa dau comunicat de presa ,ca acu se poate! ia cititi aici-si va minunati
  -cica ei au lucrat sub patura -adica sub acoperire ce dreak!
  _ accidentul nu a fost accident ci paranghelie
  -tricicleta era de fapt Mertan cu geam negru-dela Puiak
  -Buf in pom sant era de fapt debarcare la hotel super RivieraFrace
  asistente,totorite sialte alea era-fufe ba de clasa lux,numa bune de minister ro. agricultura, armata mai etc
  Cica Czar cap belit nu ezista(nu mai folositi,mai citesc si fetele pe blog si se rusineaza,ce naiba)
  Czar zi de zi la SPA cu capuluns cu cioco(daia or fi zis ca-i belit-taranii)
  Czar luat cu el si canele(ala hranit din baxul lui cu tagari fine),ca l-a aparat de uratii mascati
  Czar stiut la fix-cand escadrilele lui Puiac au decolat spre cccp ,de fapt ele obligate de vant au luat-o spre S-Sv RO
  Facut gluma cu Electrific. prajit-asa-i plac glumele vesele lu CZar
  Electrificatul schimba sigurantele la doamne prin hotel si toti va pupa !! Tnt-atl

  RăspundețiȘtergere
 49. Sa va spui undi-i bujiia ?
  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 50. Baa,care sugi curentul poporului?

  RăspundețiȘtergere
 51. Becu negru a lu Puiac! Pe unde-o umbla şi omu ăstă tocma cân e nevoie de el nu-l găseşti...

  RăspundețiȘtergere
 52. Nasuuuuuuuu! Vorbeşte dom"le cu finu....lasă vinu! Să schimbe siguranţa că n-o fi chiar în Franţa plecat cu Cezărel cu scalp de ceaunel...

  RăspundețiȘtergere
 53. Am lustruit nasturii la veston ,am uns pantofii cu vax si acu astept evenimentul la care as putea purta uniforma. Se mai foloseste afetul de tun,ori folosim lansatorul SAM ?
  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 54. Liberalul melescanu face pe ,,fata mare" prin afirmatii de genul ,,...Singura problemă la care nu am primit răspuns este de ce a fost nevoie de tot acest exerciţiu. Mă refer la desfiinţarea sistemului de pensii ocupaţionale şi trecerea la cele pe bază de contributivitate, în condiţiile în care nu se face nicio economie şi în condiţiile în care bulversarea, pentru foarte mulţi e foarte mare"...
  De acord, NU se face economie,....se face in schimb putina DREPTATE pentru majoritatea pensionarilor militari..... desi NU asta era solutia cea mai buna in rezolvarea problemei pensiilor militare.
  Nikk

  RăspundețiȘtergere
 55. @Nikk
  ,,Comisia de Apărare din Senat a dat aviz favorabil, marţi, ordonanţei de urgenţă care prevede recalcularea pensiilor militarilor, cu amendamentul potrivit căruia dacă la recalculare vor rezulta sume mai mari, acestea se vor aplica, iar dacă vor rezulta sume mai mici, vor rămâne în plată pensiile care au cuatumul mai mare.,,
  Chestia asta trebuie sa treaca prin plen,iar partea cu reparatia...
  Mai vine sOvaielnicu cu un bOc nou si baga chestia cu primitul pensii abia la 65 de ani si...ni no ni no !
  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 56. @ 8imistu,
  Avizul comisiei de aparare din senat e pur CONSULTATIV.Votul final se va da in camera deputatilor (decizionala in cazul legilor organice).In principiu sunt de acord cu amendamentul propus de comisie si NU doresc diminuarea niciunei pensii cum la fel de bine ma bucur pentru cei care vor castiga cu ocazia REVIZUIRII chiar daca pe termen mediu si lung si ei vor avea de pierdut....REPET...Alta era solutia.
  In alta ordine de idei,boc a mai casastigat astazi vreeun milion si ceva de adepti.E vorba de persoanele care au lucrat in grupele 1 si 2 de munca,pensionate anterior anului 2001,si carora li se pot acorda aceste drepturi (aprox.1 milion lei)...tocmai datorita faptului ca au fost desfintate pensiile speciale....CE zici???
  Nikk

  RăspundețiȘtergere
 57. ,,E vorba de persoanele care au lucrat in grupele 1 si 2 de munca,pensionate anterior anului 2001,, Asta da.Dar de ce nu au actualizat pensiile acestea dupa 164 ?
  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 58. @ 8imistu,
  E VORBA DE CIVILI !!!
  Nu au nimic in comun cu fosta L164.
  Nikk,

  RăspundețiȘtergere
 59. @Nikk
  ,Da' greu somn am avut".Cred ca nu-s capabil sa ,,PROCESEZ".Scuze,ma tot gindesc la sCliPuriciu' FILFIICIOS si pIrrRiitoarea pRrecisZatoare.Ce-or mai face?
  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 60. Staţi cuminţi că e o chestie pur electorală...se apropie sfârşitul PDL-ului şi a încrucişătorului! Trebuie să-i păcălească pe fraieri cu ceva că e în cacao...Nu că-mi place de cineva: unu se dă în maşinuţe, celălalt cântă toată ziua pe la (A)TV-uri...
  Derbedeii ăştia , actualii de la guvernare au angajat datoriile şi ceilalţi care-or veni o să se tragă de...de ce vreţi voi. Nu că le-ar păsa vreo-unora de noi pitpalacii...oricum noi suntem benefeciarii notei de plată.
  Cât despre L119 sau 164: poveşti, poveşti, poveşti...Dacă se dorea o reparaţie a celor ieşiţi din sistem avant la lettre 2001 era suficient să se aducă modificările de rigoare în cadrul unei legi ocupaţionale, aşa a rămas tot un mare rahat "tipic românesc"!
  Sandokan, tigru timp de-un an.

  RăspundețiȘtergere
 61. Nenea TNT să-ţi zic io cum e:
  Aseară ne-am înbătat,
  Sub un ţol (nu inch) noi ne-am băgat,
  Io în slip el dezbrăcat...
  Dimineaţă când sculat, Cezar foarte supărat că mergea cam crăcănat...
  CuLiţă, fin...de-a lu nea Mărin

  RăspundețiȘtergere
 62. @Sandokan, tigru timp de-un an.
  Bun venit la ZOO! Daca vezi vreo bujie pe jos,nu te apleca,...e defecta !
  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 63. Nu merg cu bujie merg cu DIESEL!

  RăspundețiȘtergere
 64. Oricum,...nu te apleca !

  RăspundețiȘtergere
 65. Băi frate care ţi-ai pierdut banii? Uite-i jos Cezare!

  RăspundețiȘtergere
 66. Unde-o fi Admin că azi nu-i auzii glasu! Fraţilor ia aruncaţi o privire şi vedeţi ce tot scrie de zor acolo...
  Hm...suspectă şi absenţa nasului lui CuLiţă....

  RăspundețiȘtergere
 67. Uite ca spune si neacsu bancuri la el pe blog . aici nu ii plac . Dar bancul e bun .. Merita citit si ce scrie sub el, e interesant.
  Un betiv intr-un autobuz, spune in continuu, tinandu- se cu o mana de bara de sustinere : "Toate femeile din partea stanga sunt proaste . Iar femeile din partea dreapta sunt curve ". Si tot asa repetand la infinit. La un moment dat , o femeie din partea dreapta simtindu-se jignita se ridica si spune . "uite ce e domnule, stii ceva , cu ce drept imi spui dumneata ca sunt curva , eu nu mi.am inselat niciodata barbatul !" "Daaaaa?? -raspunde betivul.. Atunci treci in partea cealalta ! "

  RăspundețiȘtergere
 68. Bine v-am gasit!
  Iata ce am facut azi:
  _____________
  http://romaniamegalitica.blogspot.com/p/carti-celebre-carti-utile.html
  _____________
  Celor obisnuiti cu cititul unor CARTI bune, rare, va rog nu uitati: aici aveti o bibliteca digitala! Va fi mereu actualizata, imbunatatita! Carti rare, carti de capatai! Indexati la Favorites!

  RăspundețiȘtergere
 69. Bun bancu! Mai pune unu numa că ăştia e la culcare în cuibare...
  Domle n-am mai cetit o carte de beleftristică de nu ştiu când...stau zî lumină pe interfnet cu voi, da să ştiţi că-n curând înţarcă bălaia! Am cetit io ceva cărţ da de şeptic...aşa un pic. Sunt navetist zâua vesel noaptea trist...
  CuLiţă, fin...de-a lu nea Mărin

  RăspundețiȘtergere
 70. VALEU Puiak lucra sub patura ....aia ,acoperire,mai maiTnt-atul

  RăspundețiȘtergere
 71. costel a scris:
  15 Februarie 2011 la 6:49 pm

  MARE ATENTIE! OUG. 1/2011 reglementeaza REVIZUIREA pensiilor recalculate conform L. 119/2010, respectiv revizuirea pensiilor stabilite folosind partial sau exclusiv salariul mediu brut pe economie si nu recalcularea pensiilor militare prin care intelegem pensia in baza L. 164/2001. Prin urmare, amendamentul se refera la cuantumul pensiei stabilit folosind salariul mediu brut pe economie care va fi revizuita si nu la cuantumul stabilit pe baza L. 164/2001. Astfel, rezulta ca daca prin REVIZUIRE (nu prin recalculare) pensia este mai mica decat cea recalculata pe baza salariului mediu brut pe economie se mentine in aplata aceasta din urma, nu pensia stabilita pe baza L. 164/2001(uzual numita pensia din luna decembrie). Este posibil sa fie gresita abordarea si terminologia folosita in articolul preluat de pe AGERPRES. Am cautat pe site-ul Senatului stenograma sedintei comisiei de aparare sau alte materiale lamuritoare fara succes, fiind atentionat ca este daunator PC personal continuarea.----nikk ia de aici!!

  RăspundețiȘtergere
 72. Da carnea de purcel nu dăunează, ce vrei să mâncăm toată ziua măliguţă?

  RăspundețiȘtergere
 73. daca Neacsu nu ne si ezplica bancurili--tot dejeaba

  RăspundețiȘtergere
 74. http://www.trilulilu.ro/schassburg/bd966e5f34007f

  "Nu aveţi o bujie?
  Sau poate-o cameră-n plus
  Că ale mele
  s-au spart şi s-au dus"

  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 75. De acord, NU se face economie,....se face in schimb putina DREPTATE pentru majoritatea pensionarilor militari..... desi NU asta era solutia cea mai buna in rezolvarea problemei pensiilor militare.
  Nikk -----------------Vrei sa ne Explici Nikk cam care ERA SOLUTIA IN VIZIUNEA TA(desi e cam tarziu) si sa ne lamuresti si pe noi in care barca esti de fapt!! R.Cojex

  RăspundețiȘtergere
 76. Ce viziune? Stai s-o consulte mai întâi pe Mama Omida pălamida să-i dea în cap de mătreaţă, în ochi de albeaţă, în gât de gâlci şi în fund de brânci!

  RăspundețiȘtergere
 77. Baa,pune fuzibila la loc,ca te spun lu' CuLita!

  RăspundețiȘtergere
 78. From: KOMIVES ZOLTAN
  To: roarmy230@yahoogroups.com
  Sent: Wed, February 16, 2011 1:32:31 PM
  Subject: Re: [roarmy230] Fw: Atacarea OUG in instanta de contencios administrativ
  8

  RăspundețiȘtergere
 79. Amendamentu' AVIZAT favorabil, dincolo de faptul ca LINISTESTE pe toata lumea, (cu conditia sa treaca la VOTUL FINAL), va face LIPSITA DE TEMEI, OBIECT, darea in JUDECATA! S-o gandi si Guvernu', majoritatea parlamentara, c-ar fi mai bine asa, decat sa lupte sa-si impuna cu forta, prin abuz p.d.v. in Justitie! Sa dea Domnu', sa treaca amendamentu'! - Un om de bine -

  RăspundețiȘtergere
 80. Atacarea OUG in instanta de contencios administrativ ~ ?????!!!!! ~
  O idiotenie!!!! Astia habar nu au, de minime cunostinte Juridice!
  - Un om de bine _

  RăspundețiȘtergere
 81. http://us.mc1211.mail.yahoo.com/mc/welcome?.gx=1&.tm=1297858831&.rand=47325mc4u5m3k#_pg=showMessage&sMid=48&&filterBy=&.rand=1465640446&midIndex=23&mid=1_4049259_AE9XimIAARePTVp0kQNi2x%2FIX6A&fromId=iujica@yahoo.ca&m=1_4053436_AFFXimIAAMOjTVqOKA56Ph3hr6s,1_4052614_AM1XimIAACnKTVqM6gWDEgBLa64,1_4051814_AM1XimIAAAR9TVqKnQYrn2AuHCk,1_4050904_APpXimIAAUGiTVqG9gHikWOQSCE,1_4050082_AP1XimIAAQ2gTVp%2BQQaGpAhFmL0,1_4049259_AE9XimIAARePTVp0kQNi2x%2FIX6A,1_4048379_AM9XimIAALqaTVprYAmRuWU3PmA,&sort=date&order=down&startMid=25&hash=8b11b1a8bc72ab1b34a848315cd2f2af&.jsrand=8103818

  RăspundețiȘtergere
 82. @Anonim 14:23,
  Sterge postarea! Ai postat din greseala, sau daca ai facut-o cu intentie, este un SPAM, si va sters ca atare! Nu mai postati asemenea aiureli! Nu avem ce face cu aceste mesaje! Spune mai bine ce ai dorit, sa stim si noi!

  RăspundețiȘtergere
 83. Io cred că lu ăla (14,23) i s-o-ncurcat biţii prin cap, i-o fi sărit bilele de rulumenţ din colivie ori i-o fi încurcat careva fişele de la bujîi. Ştergeţi-le că altfel îi şterg io 2 părechi di palmi. Să nu zâcă că nu i-am zâs!

  RăspundețiȘtergere
 84. "Spune mai bine ce-ai dorit"...Nu poate că-i bâlbâit!


  "Un bâlbâit se angajează ca marinar. In prima zi de plutit pe mare, marinarul vede ceva:
  -RRRRR....rrrrreeeepede, om la APA!!!!
  restul echipajului sare in apa si-l salveaza.
  A doua zi:
  -RRRR...rrrreepede, om la apa!!!!
  restu` marinarilor sar in apa si-l salveaza
  a treia zi:
  -RRR........
  restul marinarilor, sar in apa inainte ca el sa scoata primul cuvant din gura:
  -RRRECHINII BĂ-BĂ-BĂi!!!!

  RăspundețiȘtergere
 85. @Admin
  Ajutoooor !!! Cred ca anonimii nu-si pot sterge comentariile. Scuze, cind am vazut linkul era scurt,nu matu'asta nesfirsit!
  Scuze,n-a fost intentionat !!
  un fost 8imist

  RăspundețiȘtergere
 86. @Admin
  CIRNATUL ala trebuia sa duca la:
  From: Walter
  To: roarmy230@yahoogroups.com
  Sent: Tue, February 15, 2011 10:10:30 AM
  Subject: [roarmy230] Re: RE-ce va urma
  un fost 8

  RăspundețiȘtergere
 87. Nu cumva la Walter PlanoX? Că la Walter Mărăcineanu săracu n-are cum!

  RăspundețiȘtergere
 88. Domnu Admin te rog iartă-l că greşi 8timistu cum greşii şi io pe vremuri.
  Nu cred c-a făcut-o intenţionat ş-acu-i tare supărat că matale l-ai certat!
  Iar atunci când este trist se transformă-n Πsimist...
  ............................................................................
  Asta să-i fie învăţătură de minte că tăt caută bujia aia de la Buceag şi nu-i atent de fel! Nu ştie că i-a ciordit-o Cezar ş-a pus-o la Mobră...
  CuLiţă, fin...de-a lu nea Marin.

  RăspundețiȘtergere
 89. BAAAA Mobra i-a dat-o Cezar de pomana lu Ologu ala!nu v-am mai spus ca e cu Mertanu cu geam negru de la 8imistu) grei de cap mai frate tnt-atul

  RăspundețiȘtergere
 90. TriNitroToulen-ule da Mobra-i Hycomat?

  RăspundețiȘtergere
 91. Noo,cred ca are schimbatorul la podea !
  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 92. Traian Băsescu îl cheamă urgent la Cotroceni pe ministrul de finanţe.

  - Să-mi scoţi de unde ştii 2 miliarde de euro pentru modernizarea penitenciarelor şi asigurarea celor mai bune condţtii de trai puşcăriaşilor.
  - De unde, Şefu'? Dacă am avea banii ăştia .. stii... i-am da probabil celor din învăţământ...

  - Bă tampitule ...! Tu ai impresia că, după ce mi se termina mandatul, eu mă mai duc la şcoală?

  RăspundețiȘtergere
 93. Tu ai impresia că, după ce mi se termina mandatul, eu la şcoală ma duc?

  RăspundețiȘtergere
 94. Bun bancu" numa că ăştia tre să meargă tăţi la spart piatră sau la sapă nu la tilivizor şi aer condiţionat, mama lor de bandiţ!

  RăspundețiȘtergere
 95. Cezăriciu ia-uzi brâu trece râu şi mândruţa potecuţa! De ce nu ziseşi frate că vă luaţ HALICOPTER? L-aţ luat şi pe Puiac să vă facă testu de recepţie?

  RăspundețiȘtergere
 96. Vere, suntem baieti de saloon! Avem de unde!
  Puiak nu s-a inscris la preselectie.

  RăspundețiȘtergere
 97. Ps. pe la noi sunt cersetori putini,aia care stau cu mana intinsa zic asa:ajutati-ma si pe mine sa-mi un 4 ori 4 / czar

  RăspundețiȘtergere
 98. Măi, voi acolo la TM aţ ciordit banu din fondu de pensii al armăţii...spune drept şi să nu ne minciuneşti că pe cârcă o să primeşti!

  RăspundețiȘtergere
 99. @CZar
  Aiurea .Am bagat un ,,spam'' ,am pirdut o bujii(cam banui io la si undi anumi ii),am atacat in instanta OUG 1 si ca semn ca va iubesc voi mari bugetul pentru...asistenta sociala,... ,,sa are si beneficiarii proveniti din fostele cadre militare...'' Nu-s io ,, gardianul din spatiu '' ,da' nu va bizuiti ca nu vaz cum si anume cind miscati .
  PuIaK ,un fost si actual 8imist

  RăspundețiȘtergere
 100. Beei, ala dintre U si A ii i mari di tipar ! Sa n-auz vorbe ,ca ma minii rau !
  Pu iaK ,un fost si actual 8imist

  RăspundețiȘtergere
 101. Iar or ciordit conationalii fibra prin ,,3stiuleti'' ,di-o-ntapenit tat netu'. Facem cu tizic .Ha !Sa vaz io cum arata poza soVaielnicului trimisa...afumata !
  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 102. Da unde-i Akord? Zicea parcă de o călătorie la Piteşti...da nu ne-a zis că de fapt face Bv-Piteşti şi retur pe jos...

  RăspundețiȘtergere
 103. ,,O profesoara a cerut clasei sale de elevi sa isi intrebe fiecare parintii care este cea mai relevanta poveste a familiei sale si care are o morala la sfarsit, iar apoi urmand ca a doua zi fiecare dintre ei sa spuna povestea in clasa.
  A doua zi, in ora respectiva, Cristian a dat urmatorul exemplu:
  - Tatal meu este fermier si crestem gaini. Intr-o zi am mers la piata cu o gramada de oua asezate intr-un cos de nuiele impletite, cos asezat pe scaunul din fata al camionului. La un moment dat camionul a lovit o groapa iar cosul a cazut de pe scaun si toate ouale s-au spart. Morala povestirii este sa nu iti pui niciodata toate ouale intr-un singur cos.
  - Foarte bine, spuse profesoara.
  Urmatoarea a fost Maria care incepuse sa povestesca:
  - Si noi suntem fermieri. Aveam 20 de oua care trebuiau sa fie clocite dar numai 10 puisori au iesit. Morala este sa nu iti numeri gainile inainte de a fi clocite ouale
  - Foarte bine" replica din nou profesoara, multumita de ce auzise pana aici..
  Urmatorul a fost Horia care a inceput si el povestea sa:
  - Tatal meu mi-a povestit despre matusa Ana... Matusa Ana era inginer de aviatie in razboi iar avionul ei a fost lovit. A trebuit sa aterizeze fortat pe teritoriul inamic si tot ce avea la ea era o sticla de palinca,o pusca si o sabie.
  - Continua, spune profesoara intrigata.
  - Matusa Ana a baut toata palinca pentru a se pregati...apoi a aterizat in mijlocul a 100 de soldati inamici. Ea a omorat 70 dintre ei cu mitraliera pana s-au terminat gloantele. Apoi a mai omorat 20 cu sabia pana lama s-a tocit. Pe ultimii 10 i-a omorat cu mainile goale.
  - Dumnezeule mare, spune profesoara ingrozita, si care ti-a zis tatal tau ca este morala?
  - Stai departe de matusa Ana cand e beata!''

  Cam lung,dar cu morala tare.Acum pot dormi linitit .Matusa Ana vegheaza !
  8imitu'

  RăspundețiȘtergere
 104. "Lideri sindicali, anchetaţi de ANI"...se apropie şi de CD în curând.

  RăspundețiȘtergere
 105. Mă fraţâlor da ce mai sforăiţi...

  RăspundețiȘtergere
 106. Buna dimineata!

  John!
  - Da, sir!
  - Unde este cainele?
  - Facea politica si l-am impuscat!
  - Cum ti-ai dat tu seama ca facea politica?
  - Manca rahat in gradina!

  RăspundețiȘtergere
 107. De acord, NU se face economie,....se face in schimb putina DREPTATE pentru majoritatea pensionarilor militari..... desi NU asta era solutia cea mai buna in rezolvarea problemei pensiilor militare.
  Nikk -----------------Vrei sa ne Explici Nikk cam care ERA SOLUTIA IN VIZIUNEA TA(desi e cam tarziu) si sa ne lamuresti si pe noi in care barca esti de fapt!! R.Cojex

  Anonim spunea...

  Ce viziune? Stai s-o consulte mai întâi pe Mama Omida pălamida să-i dea în cap de mătreaţă, în ochi de albeaţă, în gât de gâlci şi în fund de brânci!

  RăspundețiȘtergere
 108. UPDATE:
  ______
  Terorism juridic împotriva militarilor români
  duminică, 31 octombrie 2010
  - scmdfiliala1tirgumures.blogspot.com -
  ______
  Multumesc pentru e-mail d-lui I.N.!
  Cititi, merita!
  Admin

  RăspundețiȘtergere
 109. L 80 Art. 11
  ,,Cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere au dreptul la PENSIE MILITARA potrivit legii.
  Partea din pensie corespunzatoare soldei de grad se actualizeaza permanent potrivit soldei de grad a cadrelor in activitate.
  Pensionarii militari decorati cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a si I beneficiaza de un spor de 10%, 15% si, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.''
  PuiaK ,un fost si actual 8imist

  RăspundețiȘtergere
 110. @ Ano 17 februarie 2011, 00:55

  "Lideri sindicali, anchetaţi de ANI"...se apropie şi de CD în curând.

  Trece de primul rin de spectatori, al doilea rind de spectatori...
  ,aaaaau !

  RăspundețiȘtergere
 111. 8imistule--nu fi asa suparat ,,Partea din pensie corespunzatoare soldei de ===grad se actualizeaza permanent potrivit soldei de grad=== a cadrelor in activitate. -de grad intelegi?nu de functie. vezi cat reprez. si s-ar putea sa-ti fie mai bine cu punctul Tnt-atul

  RăspundețiȘtergere
 112. Nu asta era treaba.Am lasat intreg articolul,sa se vaza in toata splendoarea. Era vorba de PENSIE MILITARA / LEGEA PENSIILOR MILITARE.
  Emanatii astia nu respecta nici Constitutia,apei Statutul CM.
  Da,de chimicalele la plic pentru botanisti nu se pot lega ,ca...incalca LEGEA !
  PuiaK ,un fost si actual 8imist

  RăspundețiȘtergere
 113. Legea nr. ZXY/2011 D.C.privind pensiile militare de stat ,sa nu vorbim de Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat ,ca ...
  PuiaK ,un fost si actual 8imist

  RăspundețiȘtergere
 114. ,,-Voi, barbatii, sunteti foarte brutali! Voi vreti numai sex! Noi, fetele, dorim atentie....
  - Atentie !!! Acuşi o sa facem sex! ''

  RăspundețiȘtergere
 115. Fratauceanu a scris:
  16 Februarie 2011 la 5:45 pm

  Doua aspecte importante:
  1. S-a avizat favorabil in Comisia de Aparare din senat amendamentul dlui senator Melescanu referitor la modificarea si completarea Legii 119/2011, in sensul ca pentru pensiile care prin recalculare rezulta un cuantum mai mic sa fie platit in continuare cuantumul nedinimuat, cel din decembrie 2010, iar in cazul cuantumului mai mare sa se plateasca cel mai mare rezultat din recalculare.

  2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind Statutul cadrelor militare se afla in dezbatere in Parlament – avizat deja de comisia de muncă de la Deputaţi.
  Ar fi o buna ocazie de a introduce in acest proiect un articol sau un alineat (asa cum este in prezent teza a 3-a, art. 11, din Legea 80/1995 referitor la beneficiile la pensie in procente de 20, 15 ori 10, functie de OMM cu care a fost decorat respectivul militar pensionar) prin care militarilor pensionari sa le fie adaugat la cuantumul pensiei, calculata pe principii de munca, un numar de procente, de ex 75, din solda de grad corespunzator aflata in plata pentru militarii activi, adaugare pe principii de renta de stat.
  Acest alineat (ori articol) ar putea fi “lipit” la art. 11 din Statut si ar putea “suna” asa: “Pensionarii militari beneficiaza de un spor la cunatumului pensiilor de 75% din cuantumul gradului militar corespunzator aflat in plata”.

  In acest fel s-ar rezolva toate problema care framanta cel ai mult militarii rezervisti si activi: legatura rezervistilor cu armata si, de asemenea, cuantumul pensiei si in functie de gradul militar dobandit in cariera militara.

  Procedura este intalnita la sportivii super medaliati, la academicieni (rentele sunt in cuantum fix) ori la parlamentari, cu minimum trei mandate si la fostii sefi de stat (75% din indemnizatia/salariul parlamentarului/presedintelui in functie ).

  Printr-un lobby de substanta propunerea poate trece. Eu nu sunt in Bucuresti. Poate cineva sa se prezinte la cabinetul senatorului Melescanu cu aceasta propunere sau alta similara, pentru ai fi prezentata si pentru a o sustine cand legea de modificare a Statului se va afla in Senat?

  Decat sa ne certam pe site mai bine facem un grup, actionam concret, ne si cunoastem, si facem o treaba buna.(de pe Info Mondo Militar)
  _______________
  Multumesc d-lui P.D.!

  RăspundețiȘtergere
 116. costel a scris:

  MARE ATENTIE! OUG. 1/2011 reglementeaza REVIZUIREA pensiilor recalculate conform L. 119/2010, respectiv revizuirea pensiilor stabilite folosind partial sau exclusiv salariul mediu brut pe economie si nu recalcularea pensiilor militare prin care intelegem pensia in baza L. 164/2001. Prin urmare, amendamentul se refera la cuantumul pensiei stabilit folosind salariul mediu brut pe economie care va fi revizuita si nu la cuantumul stabilit pe baza L. 164/2001. Astfel, rezulta ca daca prin REVIZUIRE (nu prin recalculare) pensia este mai mica decat cea recalculata pe baza salariului mediu brut pe economie se mentine in aplata aceasta din urma, nu pensia stabilita pe baza L. 164/2001(uzual numita pensia din luna decembrie). Este posibil sa fie gresita abordarea si terminologia folosita in articolul preluat de pe AGERPRES. Am cautat pe site-ul Senatului stenograma sedintei comisiei de aparare sau alte materiale lamuritoare fara succes, fiind atentionat ca este daunator PC personal continuarea.

  RăspundețiȘtergere
 117. @Admin 17 februarie 2011, 13:57 :
  Ideea cu 75% din solda de grad este ceva de genul sa ungi cu vaselina gitul celui pe care-l spinzuri (pentru a nu fi zgiriat de funie...) . Solda de grad (prevazuta in legea salarizarii unitare ) este pentru soldat=198 (20,3% din solda de functie) lei , pentru general 4 stele=405 (5,9% din solda de functie ) lei ... Daca acest 75% din solda de grad ramine a fi 'legatura' cu militarii in activitate ... vedeti fiecare unde va situati intre cele doua grade , si va veti da seama ce fel de legatura va fi aceasta 'schmiculatie' ... Aceasta metoda de a distrage atentia este o metoda verificata pentru linistirea 'populimii' care nu stie despre ce este vorba ...

  Ca sa nu mai spunem ca nu se va face nimic deoarece se va spune ca pensiile 'pe puncte' cuprind deja solda de grad...

  RăspundețiȘtergere
 118. @mos alecu
  Va doresc deasemenea multa sanatate ! Nu ma pOt opri din ris dupa ce am cetit mesajul dvs. pentru ,,Fratauceanu a scris:
  16 Februarie 2011 la 5:45 pm ''
  PuiaK ,un fost si actual 8imist

  RăspundețiȘtergere
 119. Avem voie sa folosim Rugol in loc de VaseaLina ?
  Toje ia

  RăspundețiȘtergere
 120. Rog a se retransmite cu prioritate acest e-mail la toti colaboratorii din retea pentru a putea beneficia de informatiile ,continute si a stopa mafia medicamentelor....

  Pentru cetateanul de rand e foarte greu sa lupte cu sistemul mafiot
  care a pus stapanire pe Romania. Sunt insa situatii in care, cel putin partial, o poate face. De exemplu, cand primeste o reteta pentru medicamente compensate.

  Cand medicul prescrie un medicament compensat nu-l prescrie sub
  denumirea comerciala ci sub denumirea comuna internationala.

  Putini pacienti stiu ca, de cele mai multe ori, sunt mai multe
  medicamente care contin substanta activa recomandata de medic.

  Atunci cand merg la farmacie ca sa-si ridice medicamentele,
  farmacistul, care-si cunoaste foarte bine interesul, le ofera, de
  obicei, cel mai scump medicament din listele cu medicamente
  compensate.
  Exemplu 1:
  Daca medicul prescrie INDAPAMIDUM 1.5mg (Denumirea comuna
  internationala), farmacistul ii va oferi, aproape intotdeauna
  pacientului medicamentul TERTENSIF 1.5mg, produs in FRANTA, care costa 21 de lei/30 de bucati. Aproape niciodata nu-i va oferi medicamentul INDAPAMIDA MYLAN 1.5mg, produs tot in FRANTA, medicament echivalent cu TERTENSIF 1.5mg, dar care costa 12 lei/30 de bucati.
  Exemplul 2:
  Daca medicul prescrie BISOPROLOLUM 5mg (Denumirea comuna
  internationala), farmacistul ii va oferi, de cele mai multe ori,
  pacientului medicamentul CONCOR COR, produs in GERMANIA, care costa 74 de lei/100 de bucati. Aproape niciodata nu-i va oferi medicamentul BISOGRAMA 5, produs tot in GERMANIA, medicament echivalent cu CONCOR COR, dar care costa 25 lei/100 de bucati.

  Exemple ca acestea pot fi date pentru aproape toate medicamentele din listele de medicamente compensate.
  Asta se intampla pentru ca lui, farmacistului, ii convine sa vanda
  cele mai scumpe medicamente din lista. Statului nu-i pasa pentru ca el deconteaza acceasi suma pentru oricare medicament din lista de
  compensate.

  MEDICAMENTECOMPENSATE.RO permite pacientului sa se informeze si sa
  aleaga in cunostinta de cauza.

  E timpul sa le aratam celor care se-mbogatesc nemasurat pe seama
  lipsei de informare a romanilor ca situatia incepe sa se schimbe. Si
  ca in curand ar fi posibil sa nu-si mai permita deplasari cu
  elicopterul sau iahturi de sute de mii de euro.
  Fiecare dintre noi poate face ceva in acest sens.
  Ce poti face tu pentru asta?

  - Cauta in www.MEDICAMENTECOMPENSATE.RO toate medicamentele
  compensate prescrise tie sau membrilor familiei tale. Ajuta-i pe
  parintii sau pe bunicii tai sa nu se mai lase jecmaniti de mafioti.
  - Ajuta toate cunostintele tale care nu pot din diverse motive sa
  foloseasca MEDICAMENTECOMPENSATE.RO sa-si aleaga medicamentele
  compensate cel mai potrivite cu dorintele sau cu bugetul propriu.

  - Trimite acest mesaj prin e-mail, messenger, retele de socializare
  sau orice alt mijloc tuturor prietenilor tai sau cunostintelor tale.
  SA LE ARATAM CA PUTEM FI CEL PUTIN TOT ATAT DE DESTEPTI PE CAT SE CRED EI!
  ____________
  Multumesc pt e-mail d-lui C.M.!

  RăspundețiȘtergere
 121. Băi carele d-acilea eşti neam cu Marica, ai? CeZARE hai, hai zî repede nu cumva?

  RăspundețiȘtergere
 122. Baaii,care-ai cuplat reteaua fara sa strigi ,,ardeee !''
  MATI ,,fript''(sasebucuresieba) !
  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 123. ,,Dupa dinamica desfasurarii comentariilor, bag sama ca beneficiarii ajutoarelor sociale din fostul sistem de aparare sunt mai activi dupa miezul noptii . Oare vegheza ei la pastrarea drepturilor si libertatilor constitutionale atunci cind toti ceilalti dorm ? Pai majoritatea doarme de foame si frig mai tot timpul.
  Atentie mare insa .Matusa Ana vegheaza numai dupe ce goleste ,,incarcatorul'' ! ''

  RăspundețiȘtergere
 124. @mos alecu
  eu stiu ca esti 'Ghita contra' la orice si la toate impreuna da la postarea ta mosule eu zic un singur lucru 'sa fie primit'.Pai la voi acolo pe inf.....o' stiu care-i smecherezu.ORICUM AR FI NU-I BINE ca asa estem noi astia 'cucultura-ncapatana'
  @costel
  nu te mai speria ca la situ-rile astea apare atentionarea care se termina cu.... don't save,can harm your computer.da-i save linistit ca nu se intampla nimic rau(mai invata un pic despre PC-uri si mai ales nu uita ca aici nu se accepta comportamentul tau de pe alte site-uri.In caz contrar te voi da pe mana lu Czar si lu'TNT-ul sa-ti mai bage cate o CuLita de la finu' lu'....SA NU ZICI CA NU TI-AM SPUS
  ma semnez
  presedinte sef de filiala de scara(ca si p-asta am impartit-o in trii ca sa avem fonctii

  RăspundețiȘtergere
 125. @Anonim 17 februarie 2011, 19:23 :
  Si pentru a va completa motivele de ris : conform aceleiasi legi , a salarizarii unitare , soldele de grad nu sint legate de valoarea salariului minim pe economie ( asa cum sint legate soldele de functie) ... asa ca soldele de grad vor ramine la valorile actuale 'mult si bine' (sau 'pina la anul si la multi ani' ) !!

  RăspundețiȘtergere
 126. Atentiune ! Vreti sa va luati ? Mergeti la Of ! itarul starii si anume...civile . Predati munitia si mergeti la masa festiva.
  Sarbatorim ,,pomana lu' Melescanu ''. Sa ziceti frumos:
  ,,bogdaprosti''

  RăspundețiȘtergere
 127. @mos alecu
  Dau o tuica !Da-mi datorezi deja doua.Asa ca...Nu circoti mosule,ca aici viata-i grea !
  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 128. @mos alecu
  si pana acu' n-a fost tot asa cu solda de grad care era cam... fââââssss?/

  RăspundețiȘtergere
 129. @ano 20.34 via melescanu
  bogdaprosti !

  RăspundețiȘtergere
 130. Măi Akord tu pe unde mama dracului umbli de-atâta vreme? Ce-ai fost de la BV la Piteşti şi retur pe jos? Păi se poate? Dă-o-ncol de treabă, ne laş cu problemele nerezolvate...
  ....................
  S-a pârlit careva când băgai în priză mai devreme? Nu..văz că iote sunteţ veseli şi zglobii ca gândacii de Colorado pe frunzele de barabule într-o zâ de vară.
  Şî-n altă ordine de idei, după ce vă culcaţ odată cu gobăile mai şî sforăiţ ca MoBra lu frumosu ăla de Cezar. Az noapte făceaţ ca ăia din „Coru vânătorilor” de Karl Maria von Weber, iar Cezar parcă iera trombonu..Mobrei, mânca-l-ar tetea de frumos!
  CuLiţă, fin de-a lu Nea Marin
  Apropos nu l-aţ văzut pe nasu cumva?

  RăspundețiȘtergere
 131. @AK75
  Ai avut o ...lansare involuntara?(fââââssss)Tre' sa raportez la 3stiuleti ! Da' cred io c-o fost un ,,GAZ''.
  8
  Respectati disciplina radio (ZU)!
  8

  RăspundețiȘtergere
 132. Atenţiune, atenţiune iote că-acu primii de la pretinii de la NASA (nu nasu) atenţionare de cod roşu! Cică este nişte ierupţii de Soare şi cei care merge cu tranzistoare e belea mare. Ăia dintre noi care merge pe lămbi pot sta o ţâră da nu mai mult liniştiţ. Cică lor o să le mai fâlfâie aşa din când tubu da o scape mai uşor. Atenţie la chelii, basca pe cap că-i groasă tare. Ai auzît Cezare?
  Nasu ziseră ăia de la americani să laş dracu telefonu ăla, măcar până trece dandanaua că nu garantez pentru el.
  Cică profilactic, dacă vă prinde flama e nevoie să vă plimbaţ fesu/fesele de pe scaune la aier liber, prin păduri şî prin munţ. Ia să vedeţ voi unde-am umblat aseară, uitaţ aici: http://romaniamegalitica.blogspot.com/2011/02/in-romania-megalitica-padurile-sunt.html.
  Dacă aveţ probleme cu cucoanele puteţ să le luaţ pe ele în excursie. Voi hotărâţ! Hocus, pocus, preparatus şi gata!
  Ia faceţ voi oleacă un pic de mişcare acolo în pădure obezîlor că nu vă strâcă ...
  CuLiţă, fin...de-a lu Nea Mărin

  RăspundețiȘtergere
 133. @ R.Cojex,
  Ce faci ,,stimabile"? Nu-ti mai prieste in Franta? Te-ai intors cumva in tara si noi nu stim?...Stai linistit acolo unde esti ca a avut grija dogaru/pricina/ranciog/si alti amici ai tai din CD SCMD (si nu numai) sa aduca un mare deserviciu cadrelor militare in rezerva...si din nefericire nu numai lor.Ti-au urmat cu strictete pretioasele indicatii transmise noua muritorilor de rand prin intermediul scrisorii deschise pe care ai binevoit a ne o adresa inainte de a te stabili DEFINITIV in Franta.... Idolii tai au organizat mitinguri,,rasunatoare" iar de aparitiile televizate,ce sa-ti mai povestesc !!!...V-ati facut de tot kk-tul ,,prietene" iar noua celor multi ,numai BINE nu ne-ati facut.
  Nikk

  RăspundețiȘtergere
 134. @Anonim 17 februarie 2011, 21:38
  Lumineaza-ti fata (moaca ,cum ar veni)si priveste-n jos ,sa nu-ti prajeasca intunericu'c ...RETINA
  .RO

  RăspundețiȘtergere
 135. @CuLiţă, fin ... de-a lu Nea Mărin ,
  Nanaaaaa ... esti de toata isprava! Rasai, de ma l-o dracu'!
  Numai nea Gogu Ologu, akordat75 iti mai poa' tine pasul!
  Unu care rade, de se sparge!

  RăspundețiȘtergere
 136. TNT, 8imistu' , CZar ......
  Ba, ai dreak mai sunteti si voi!

  RăspundețiȘtergere
 137. @Anonim 17 februarie 2011, 21:47,
  mujicu....tot mujic... ,
  o"revoire,

  RăspundețiȘtergere
 138. @akord75 17 februarie 2011, 20:46 :
  Pina acum solda de grad era exprimata printr-un coeficient de ierarhizare (la fel ca si solda de functie) ...ceea ce presupunea 'miscarea' soldei de grad concomitent cu solda de functie ...
  Marimea soldei de grad (coeficientul de ierarhizare) era pentru soldat= 1,0 (64,5% din solda de functie) si pentru general cu 4 stele= 2,05 (22,8% din solda de functie) . Deci 'gradul' reprezenta mai mult in raport cu functia , fata de legea 'unitara' , unde gradul este mult mai putin in raport cu functia ... si unde acest 'mai putin' va deveni 'infim' in timp ...

  RăspundețiȘtergere
 139. @mos alecu
  Froomos expozau ,elegant, samd ,da tot c-o tuica ramii si anumi dator,,,coshai''in RO.
  Digiaba ai dreptati in tare aiasta dacA nu iesti ,,Halba...ca zapada""
  @o"revoire,
  17 februarie 2011, 22:12
  Ce-ai mai,NUTZI prieste romana ?
  8 ILATU

  RăspundețiȘtergere
 140. Mă supăratu de la 22:12 tu nu ai eNRZ? Atunci cumpără-ţ de la Admin că are magazîn de antichităţ, are di tăti acolo. Iaţ un eNRZ că ţî-l tragem la vobuloscop şî Akord ţ-îl acordează iar Puiac ţ-îl testează. C-aşa-i: ai, dai dacă nu o să primeşti şuturi în dos cât pofteşti!
  Hai gata cu cotcodăceala cu subiectu ăsta! Treceţ pe ultima postare a Admin să vedeţ voi ce bumeranguri cu ornitoringi avem.
  PS: Io-s responsabil cu curentu acilea nu cu ordinea şi liniştea publică supăratule! Auzit-ai da? Hai bate palma cu tăţ de-acilea şî mai diparti!
  CuLiţă, fin...de-a lu Nea Mărin

  RăspundețiȘtergere
 141. Bai,nu fiti botosi .Hai ca fac eu cinste cu-n ceai de RAsunatoare. Ca-i din banii dela,,CrezCova...''. S-ajungem noi pina miine ,c-apoi poate ne-om lumina impreuna !

  PuiaK ,un fost si actual 8imist

  RăspundețiȘtergere
 142. CuLiţă, fin...de-a lu Nea Mărin ,
  Alooooo .... cremenalule ....
  Tre' sa chem salvarea ...!
  Gata! NU MAI POT! Ma terminasi, definitiv!
  Baaa ... o sa cer sa se VOTEZE:
  Tu, cremenalule, doar .... 10% ai drept
  la comenturi! Maaaa ... tu ne omori cu zile!
  Fie-ti mila de noi, de zilele si noptile noastre!
  O sa damblagim dracu, de atat ras!

  RăspundețiȘtergere
 143. @17 februarie 2011, 23:13
  Las' CA FACE BaSESCU SA-TI TREACA !
  8

  RăspundețiȘtergere
 144. @toti carcotasii!!
  daca nici asta nu-i adevarat...nu-sh ce sa mai zic

  http://www.youtube.com/watch?v=wHADAKreoPY

  RăspundețiȘtergere
 145. @nikk 21.38
  le place sau nu dar pe mine m-ai uns pe suflet cu postarea ta

  RăspundețiȘtergere
 146. @ Akord,tu n-ai mers niciodata intr-un picior sau pe janta?

  RăspundețiȘtergere
 147. @ala cu vobuloscopu'
  nene m-ai facut curios ca n-am intalnit prea multi la viata mea care sa stie cu ce se mananca dracovenia aia,iar mie mi-a scos peri albi
  sa traiti!!

  RăspundețiȘtergere
 148. mii de scuze;
  ERATA
  'ala cu vobuloscopu'SE CITESTE 'domnule cu vobuloscopu'(fara mishto)

  RăspundețiȘtergere
 149. @ano 23.59
  Intr-un picior sau pe janta DA
  dar nici-o data intr-o aripa! ca pt asta tb. sa ai ceva sange in..(limbaj automoderat)

  RăspundețiȘtergere
 150. @all
  va doresc noapte buna ca-s rupt
  a trebuit sa fac bv-pitesti si retur cu cadenta de 270pasi/min

  RăspundețiȘtergere
 151. Akord de la ora 24:00, specialistu nostru e în revizie tehnică aşa că-l provoci mâine pe 8-timist.

  RăspundețiȘtergere
 152. buna!poate sa ma lamureasca si pe mine cineva intr-o problema?sunt cadru militar si as dori sa stiu si eu daca dupa trecerea in rezerva prin demisie mai este vreo lege prin care sa poti cere intoarcerea ta la munca sau reangajarea in sistem?va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 153. NU!
  Nu poti sa te mai intorci prin renuntarea la demisie! Vei reusi doar ca oricare altul! Probabil prin concurs + respectarea conditiilor impuse de angajator!

  RăspundețiȘtergere
 154. Nu aud decat vaiete din partea ofiterilor iesiti la pensie,ca le-au fost taiate pensiile ,ca siau pierdut drepurile,asa este sau umflat functiile ofiterilor de sau umplut de bani iar salariile amaratilor de soldati profesionisti porneste de la nici 500 lei plus norma de hrana.De ei nu vorbesc deloc,nu au echipament,nu au incaltari iar cadrele militare iau bani la norma de echipare si si umbla cu pantalonii rupti in fund si cu bocancii sparti in talpa asta e realitatea

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite